Reklama

úterý 15. ledna 2019

Má česká armáda smysl?

Croix
15. 1. 2019 Zvědavec
Následující text je příspěvkem k zítřejší panelové diskuzi Nové republiky v budově ČSVTS v Praze na Novotného lávce:
Pokud si budeme chtít odpovědět na takovou otázku, nevyhneme se rekapitulaci úlohy české, resp. československé branné moci v moderních dějinách, čili v období novodobé obnovy české státnosti, počínaje první světovou válkou.


Do října roku 1918 sice český, resp. československý stát v obnovené formě ještě neexistoval, ale československé legie v zahraničí sehrály podstatnou roli při jeho mezinárodním prosazení, kromě toho, že legionáři měli významný podíl na vzniku nové branné moci v prvních měsících a letech existence Československé republiky.

U příležitosti 100. výročí jistých událostí budu teď oponovat těm, kteří - snad z neznalosti, nebo nedocenění - tak snadno tvrdí, že v moderních dějinách jsme armádu stejně nikdy nepotřebovali nebo se neodvážili ji použít. Česká státnost byla obnovena oficiálně 28. října 1918, ale stát byl doslova vybojován armádou v letech 1918-19 ve svých následných hranicích. A silná armáda byla pak 20 let vnitřním garantem těchto hranic a skutečnosti připojení Slovenska do společného státu ve vztahu k většině našich sousedů.

Připomínám proto, že např. 19. 1. 1919 Ministerstvo národní obrany nově vzniklé Československé republiky vydalo rozkaz k vojenskému obsazení Těšínska, na něž na mírových rozhovorech v Paříži prosazovala nárok československá delegace vedená E. Benešem. Vojenské operaci velel pplk. Šnejdárek (pozdější armádní generál) a probíhala do 31. 1. 1919. Konečnou demarkační linii stanovila mezinárodní tzv. velvyslanecká komise, s jejímž rozhodnutím Polsko spokojeno nebylo, což se opětovně projevilo během událostí roku 1938.

Dále 29. 1. 1919 Československá armáda dokončila vojenské obsazení jižní hranice Slovenska, během něhož docházelo k četným bojům s maďarskými jednotkami, které byly postupně vytlačovány ze slovenského území. Maďarská vláda totiž po rozpadu Rakouska-Uherska trvala na uherské státní integritě, která měla i nadále zahrnovat slovenská území. Úspěšné fázi operace velel plukovník (pozdější generál) František Schöbl.

Avšak již v roce 1918 počínaje listopadem mladá československá branná moc zasahovala na historickém českém území, kde byly vyhlášeny v pohraničí 4 německé separatistické provincie hledající svou budoucnost buďto v ideji rakousko-německé (odtržení od českého státu a přináležitost k Rakousku), nebo v připojení přímo k Německu. Rozsáhlé vojenské operace, které se neobešly bez bojů, probíhaly na celém území tzv. Sudet.

Stejně tak musela v pohraničí zasahovat a separatistické povstání potlačit československá branná moc v roce 1938.

Mnichovská zrada a postoj vrcholné politické reprezentace, která byla převážně orientována na západní liberální politický systém, k ní, a následné události nebyly selháním československé armády.

Rovněž pro co nejvýhodnější pozici Československa v mezinárodní politice v roce 1945 bylo zásadně důležité, že československé vojenské jednotky byly zformovány v zahraničí a bojovaly jak na východní tak i západní frontě a měly i svůj podíl na osvobozování naší vlasti. Československo tak, nehledě na domácí odboj, nemohlo být hodnoceno jen jako pasivně okupovaná či kolaborující země.

Že nedošlo k použití československé armády za žádných okolností v období studené války je velké štěstí. V rámci tehdejšího mezinárodního kontextu by k tomu totiž došlo jedině za podmínky rozsáhlého minimálně evropského konfliktu.

Pokud jde o období nejnovější, tj. zhruba posledních 30 let, nechci se pouštět do takových věcí, jako je nasazení české armády zvláště v některých zahraničních misích (přinejmenším kontroverzní z hlediska reálných českých zájmů jsou zejména ty v Afghánistánu, nebo Mali).

S ohledem na položenou otázku má smysl zaměřit se spíš na události posledních let v Evropě a na Blízkém Východě.

V první řadě proběhla radikalizace islámu v těchto oblastech. Události v Sýrii a dalších zemích ukázaly, že zbraně z bývalého tzv. východního bloku doplněné o západní techniku se mohou náhle objevit v rukách rovněž náhle se objevivších islamistických armád (ponechme teď stranou, kdo za tím stojí) prakticky kdekoliv. Zmizelé techniky a munice z původních skladů je ohromné množství. Ke všemu ochotných radikálů, kteří už bojují, i těch kteří si ještě nezabojovali, ale z přesvědčení nebo za peníze tak ochotně učiní, je rovněž dostatek. Kolik jich je ve skutečnosti v Evropě nikdo neví. Pokud bude mít někdo, kdo tuto moc nad nimi už předvedl, za určitých okolností zájem na de facto občanské válce v Evropě, může ji rozpoutat nečekaně rychle a ve velkém rozsahu.

Z historie víme, že mnoho evropských fatálních otřesů bylo pouhých pár měsíců před tím, než započaly, skoro pro všechny naivní Evropany nemyslitelných.

Současné vnitřní bezpečnostní struktury fungují bohužel tak, že kdejaký osamělý střelec je v dané oblasti zcela vytíží, několik střelců či řidičů náklaďáků – teroristů - je vytíží v rámci státu. Na všechny zákroky i proti osamělým bláznům s nožem jsou nasazovány speciální útvary, i když by na to kdysi stačil jeden řadový četník s bodákem na pušce, nebo esenbák s pistolí a základním výcvikem.

Cvičený a vybavený prapor záškodníků rozdělených do družstev, která začnou náhle působit na území např. České republiky, způsobí fatální škody na určité (strategické) infrastruktuře.

Nemyslete si, že to třeba čučkaři nebo jiní preventivně vychytají. Zásadní informace o akcích strategického rozsahu mohou obdržet tak leda od Velkého bratra dle jeho uvážení, jemuž jsou de facto podřízení, neboť jejich hlavním úkolem je ve skutečnosti dohlížení na udržení nadnárodního politického systému vytvořeného v 90. letech minulého století – zde v podmínkách České republiky – pokud ho půjde udržet.

Může dojít k rozsáhlým a nakonec i ozbrojeným nepokojům u některého našeho souseda a spousta objevivších se bojovníků se může tlačit i k nám, krom těch, kteří tu už možná připraveni budou, což nelze vyloučit.

Některé věci zkrátka mohou nastat, ačkoliv jsou do poslední chvíle nemyslitelné.

Když dojde k nejhoršímu – a nelze vycházet z toho, že se to nemůže stát, s ohledem na dynamiku určitých událostí v Evropě a přilehlé Asii a Africe – na poslední prioritě se takovou situaci může pokusit zvrátit a vlastní obyvatelstvo a zemi hájit pouze dostatečně silná a odhodlaná armáda.

Když už jsme se dostali až sem, konstatuji, že to nebylo přesto to podstatné, co je nutné říci, abychom si na úvodní otázku mohli odpovědět. Aby bylo možné odpovědět si na otázku smysluplnosti kterékoliv armády, je třeba ptát se z úrovně ještě vyšší, a to z úrovně smyslu státnosti.

Má pro nás vlastní stát smysl? Je lepší pro český národ, či šířeji pro všechen k českým zemím, které považuje za svůj domov, loajální český lid, mít vlastní stát, z hlediska možnosti řídit si zde svůj život po svém, či z hlediska otázky možností samotného dlouhodobého přežití na tomto území? Nebo je to pro nás věc zbytečná či lhostejná? Je pro nás naše existence zde zbytečná či lhostejná?

Odpověď na výše uvedené otázky a na otázku z titulku článku by měla být podle mě vždy shodná a každý ať si na to odpoví sám, ať už kladně nebo záporně. Za sebe nebudu alibisticky tajuplný pouhý kladeč otázek. Pro mě je to přesně tak jak jsem napsal v otázkách, jen bez otazníků. České dějiny mají smysl, existence českého národa pro mě má smysl protože jsem jeho vědomým příslušníkem (stejně jako jsem členem své rodiny) a za takových podmínek má smysl i český stát. Ten se v tom případě nemůže obejít bez dostatečně silné armády (odpovědi na návazné odborné otázky v tomto směru ponechávám na vojenských profesionálech), protože někdy může dojít i k nutnosti hájit se na prioritě nejnižší.

Někdo ještě může namítnout, jaký má smysl armáda v rámci současného mezinárodního českého začlenění, kdy vlastně jakoby primárně (pro někoho) nekoná v českém, ale cizím zájmu (např. v rámci některých zahraničních misí), či není plně samostatná. Jaký smysl by mělo budovat ji za těchto okolností silnější, čili na ní vynakládat vyšší finanční prostředky, nebo ji vůbec mít, apod.?

Na to odpovídám, že každá armáda samozřejmě plní politické zadání. Pokud se toto zadání změní, následuje změna úkolů armády i samotné vojenské doktríny daného státu. Vzhledem ke kladné odpovědi v otázce potřebnosti české státnosti a tedy i smysluplnosti české armády lze uzavřít, že nyní se mezi sebou různé politické skupiny mohou přít o tom, k plnění jakých úkolů je nynější AČR využívána a zda je to správně či špatně. Ale v první řadě bojeschopnou armádu, která chce a dokáže bránit svou zemi musíte mít, a pak o jejím nasazování z mezinárodněpolitického hlediska teprve můžete diskutovat. Pokud ji mít nebudete, rezignujete ve skutečnosti na vlastní státnost. Vybudovat moderní armádu z ničeho bez rozsáhlé cizí pomoci a dostatečně rychle, když to najednou bude znovu potřeba, není prakticky možné. Vědí to Rusové, Američané, Izraelci, i Maďaři a Poláci, například. Na bojišti se mění situace každým okamžikem…


36 komentářů :

 1. Odpovědi
  1. Ještě lepší než tento:
   http://www.novarepublika.cz/2019/01/ma-ceska-armada-smysl.html

   Smazat
  2. 18:34 Ten pod Vaším odkazem byl lepší- měl širší odezvu v diskuzi. Q.

   Smazat
  3. Kterou nějaký hnusak skoro celou smazal, navíc.
   Hluboké světaúhlé zamyšlení plukovníků nad knozé zbraň a pižlikuchem vbok.
   Vonten nárot se z toho zas ňák vydrápá, žumpy.

   Smazat
  4. Ale ne, článek je tu uveřejněn dvakrát, delší diskuze je u toho prvního vydání (12/1). Teď je tam 100 příspěvků, Q.

   Smazat
  5. Je potřeba obnovit vojenskou základní službu pro vybrané idioty, aby bylo možné zdejší mužyckou zběř poslat na podobnou agresivni, primitivní chátru na východě, ať se navzájem pobijou a zbytek vyhubit isekticidem. Nechal bych jen pár samců a samic na chov, budou dobří do laboratoří namísto morčat. Pak konečně může zdejší krásná země přijmout obyvatelstvo hodné její krásy. Stejně tak krásná země bohatá na suroviny na východě, dočasně nazývaná Rusko. Tohle musíme udělat s veškerou mužyckou zdegenerovanou populací primitivní východní Evropy. Až pak, když se uvolní prostory pro lidský rod, nastane prosperita a mír.
   O tomto mluvili všichni proroci a věštci už celé věky. Zbavte se chátry na východě Evropy, která odjakživa rozvracela svět a zaplevelovala svým poškozeným genofondem a nastane zlatý věk.

   Smazat
 2. Nevím, jaký má smysl určovat národnost armád v diktatuře kapitálu. Otázka může znít, zda má armáda smysl v kapitalismu a odpověď je, že smysl má, neb by bez ní diktatura kapitálu nepřežila. Tedy armády v kapitalismu nejsou na ochranu občanů, jejich potřeb a oprávněných nároků, ale a výlučně na ochranu těch, co si "nadělali" kapitál a lhostejno zda jen kradením, loupežným vražděním, neplacením daní, podvody nebo čistě, jak myslel Marx, "přivlastněním" nadhodnoty lidské práce. Prostě nejde o občanské armády, ale o armády žoldnéřské. A navíc když jsou potencované novou podobou nacismu, je pro kapitál radost pohledět na výsledky jejich "práce". I žold si musí vysloužit. Tak nevím, proč honíme ty, které označujeme za vrahy, když jiní jsou tak pečlivě pěstováni z daní!

  OdpovědětSmazat
 3. Pokud nebude součástí bundeswehru, tak ano.

  OdpovědětSmazat
 4. To, čemu někdo eufemicky říká Česká armáda místo koloniální expediční sboreček, je pouhý pšouk a operetní sbor proti našim armádám z konce třicátých, šedesátých a osmdesátých let... a proti armádám Maďarů a našich germánských sousedů.

  Všichni víme, k čemu nám naše drahé armády, ve své době nesrovnatelně mocnější (ve srovnání s tehdejšími protivníky) než to co nám vydávají za naši armádu dnes, byly v letech 1938, 1939, 1968, 1989... a k ničemu jinému nám armáda, slabší než naši sousedi a USA dohromady, NIKDY NEBUDE! NA DVĚ VĚCI! Každý si s námi může kdykoliv vytřít BRUSEL...

  OdpovědětSmazat
 5. Branná povinnost utužuje sounáležitost se státem a disciplínu mladých mužů. Měla by být 14 měsíční a nevstupovat do žádných paktů. Měla by sloužit k zajišťování hranic, teroristických akcí a živelných pohrom. Osobní zbraň by měl mýt každý doma kdo vykonal brannou povinnost a měl by se účastnit pravidelných cvičení.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Navrhujete převzít švýcarský miliční systém...

   Smazat
  2. Jo, jen se liší v metodice údržby svěřené zbraně.Q.

   Smazat
  3. Já si myslím, že na základě sounáležitosti by měla být branná povinnost vystavěna. Nikoli na branné povinnosti se snažit stavět sounáležitost. To se těžko může povést, když lidé vidí že stát je odcizená byrokratická instituce, jejímž jediným účelem je udržení disciplíny lidských zdrojů v procesu generování zisků kapitálu.
   Pro lidi je obtížné vnímat stát v jeho současné podobě jako součást své identity a pilíř zajišťující naši budoucnost mezi ostatními státy. Je to mocný prostředek, kterého se však zmocnili škůdci a nepřátelé našeho národa. Kdo by za ně, za jejich přežrané lokajské držky a rozsezené prdele byl ochoten nasazovat život? Za ně? Snad jedině proti nim.
   Až bude náš stát opět někdy v rukách občanů a obhájcem jejich zájmů, myslím že nebude vůbec důvod klást si otázku, kdo by za něj bojoval.

   Smazat
  4. Plně s Vámi 20:02 souhlasím ale nějak musíme urychleně začít a protože se do zájmových vojenských spolků zapojilo dost občanů, věřím že se to může podařit.

   Smazat
  5. Mýt zbraň terpentýnovým mýdlem na skvrny je možné u švícarských lidových milic, které kvér zase správně osuší a navoskují.
   19:23
   Prorezlé laufy lehce prasknou a vystřelí vám oko.
   Netřeba proto zakupovat licence, jako švécké (proto řikaj Slováci:"je to vloľaké švécke") pistole hnuskvarna, přezdívané kuchyňská kamna.
   Přímotažný závěr z nich rád vylétává a urazí střelci půl obličeje, jinak jsou jako parabela.
   Která to nemá.
   Plukovníci nevědí, takže varuji před unáhleným vyhazováním mých peněz.
   Ať si nechají ukázat fotky z prosektury.

   Smazat
 6. Podle rozumbradu z NR bude mit armada smysl, kdyz bude slozena z rudych dedecku ozbrojenych motorovymi pilami:-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Opět špatně, motorovými pilami se neválčí, nýbrž řeže dřevo.
   Pokud se však podaří vyvolat řízenou depopulaci v Evropě, neměl bych nic proti nasazení hnědých mládežníků v prvních linii spolu s našimi chrabrými bojovníky a nepřekonatelnými vojevůdci jako jsou Stropnický, Vondra, Štětina a další pošuci, plus polovina "kulturní fronty".

   Smazat
  2. Když vy a vám podobní, ANTIFA a další anarchofeťáci, komedianti a kulturní fronta vlhce milující Ameriku, Bankéři a zbohatlíci, preláti a kněží i pastoři a všichni členové náboženských obcí... poběží v první linii útoku za demokracii a za uprchlíky se Štětinou v čele; jsem osobně ochoten vás zezadu "jistit" velkorážným kulometem, abyste náhodou nezačali zdrhat... JENOM VPŘED, POSTUP VPŘED VÁM ZAJISTÍ PŘEŽITÍ A SLÁVU.

   Smazat
  3. 20.08 nech si vyměnit desku gramofone, nebo ti vnitro nezaplatí

   Smazat
  4. To takový Putler má daleko lepší bojovníky! Zejména by si měli američtí impíci dát majzla na toho bohatýra s tím sněžným kvérem tu na 1 minutě a 12. sekundě! - https://www.youtube.com/watch?v=I1ImlHGLPj0

   Úplný Ilja Muromec 2!:))

   Smazat
  5. No od Vás 20:08 se dá čekat zázrak na počkání a nesmysl do třech dní modrý mladíčku.

   Smazat
  6. 8:27 jsi pořád stejný blb

   Smazat
  7. 19:17 Jasně! A vy odulí a pochcaný mužyci jste pak asi chytráci! - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   To teda budu raději dál tímto "hlupákem", kterej moudře spravuje Přírodu z Vůle Prozřetelnosti! - https://www.youtube.com/watch?v=LB9lObWclFQ

   Smazat
 7. Ano, armáda v současném světě má smysl. Má totiž tři úkoly:
  1. bránit stát před vnějším nepřítelem
  2.chránit hranice státu před narušiteli (z obou stran)
  3. pomáhat obyvatelstvu v mimořádných situacích. Proto je nutné obnovit základní vojenskou službu pro maldé muže, (finančně zvládneme jen malou armádu a potřebujeme mnoho záložáků) a zřídit (ala Švýcarsko) národní domobranu. Nepotřebujeme armádu tvořenou žoldáky na zahraničních misích - viz magor na https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201901158943548-vysadkar-Zelinka-kritikum-zahranicnich-mise-povayuji-tyto-lidi-za-vlastence-jineho-statu/

  OdpovědětSmazat
 8. Myslím, že je dobré si o armádě rozumně popovídat a to se snad zítra stane. Především jsem ještě do teď od roku 1990 neslyšel , kdo je naším potenciálním nepřítelem,proti kterému by měla armáda bojovat, jak má být silný, ze kteréhu směru přijde a další podstatné parametry "vojenského" plánu, také po vstupu do NATO jsem do dnes nedozvěděl jaká je úloha armády ČR v alianci a kdo je potenciální nepřítel! Pokud vím , tak zde bylo "vyhozeno" cca 50 milionů na propagaci umístění "amerického" radaru, který měl sloužit proti raketám z Iránu a KLDR!! To zde uvádím proto, aby bylo jasno, jakým směrem se ubírá "vojenské" plánování a také taktické plánování NATO! Při poslechu generála Pavla nemám pocit , že jde o "vojáka", ale o politického propagandistu a to je pro armádu nepřípustné! Teprve, co je stanoven "nepřítel" a možná "rizika" , včetně priorit NATO, je možné nakupovat výzbroj! A zde se nakupuje po mém soudu "živelně", jaká je zrovna u moci politická garnitura a její zájmy, bez ohledu na skutečné potřeby armády! Armáda nemůže být "hračkou" politiků, to je velmi drahá hračka a také nebezpečná!! Dodnes armáda disponuje prostředky, které jsou velmi ničivé a účinné, ale vzhledem k utajení se pouze hovoří o banalitách, kolik nakoupíme OT, vrtulníků , dělových kompletů , ale to nejsou rozhodující "zbraně", k potření protivníka! Jsme velmi dobří v chemii a biologii a zde bych jenom naznačil! Pokud bychom šli do konfliktu na "ostro", tak by se teprve vidělo, jaké by mohla armáda "ukázat" zuby! Jenom stále postrádám ten základní údaj proti komu!!Máme hranice s Německem,Rakouskem,Polskem a Slovenskem! Tak dobré vztahy jsme nikdy se svými sousedy neměli a nejenom "státní" , ale i lidské, takže je absurdní hovořit o nějakém i potenciálním "nepříteli"! Ruské nebezpečí je uměle vytvořeno a nějaký konflikt s RF nepřipadá v úvahu, také kvůli absurditě "vojenského" řešení konfliktu s RF! Takže zbývá skutečná hrozba a to je zhroucení vnitřního uspořádání uvnitř EU a nekontrolovaný pohyb osob s nepřátelskými úmysly přes naše hranice a tím nebezpečí pro naše obyvatelstvo, především na dotyku v ohrožených perimetrech. Jedině podle seriozně stanových rizik je možné "vojensky" plánovat a tím stanovit, jakou potřebujeme armádu ,jak má být početná a také čím a jak má být vybavena a vyzbrojena!! Jenom bych zde znovu uvedl, že skutečná síla armády dnes není pouze v klasických zbraňových systémech! Možná někdo chápe , o čem mluvím, i když se o těch "jiných" prostředcích nesmí mluvit! Možná by nám zítra vojenští odborníci mohli říci, ze kteréhu směru a ze kterého území budeme napadeni a budeme se muset bránit!! Pokud se řádně zamyslíte, tak jenom zjistíte, jak je tato otázka silně absurdní a tím se také vynoří zásadní dotaz, jakou potřebujeme armádu a k čemu!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nedíváš se, Andrséne na polský seriály, zejména historyčné.
   Hlavním ohrožením Polsky byli odjakživa Češžy a jejich hlad po území, polskim.

   S Russkim niebezpiečim počkej, aaž zareagujou na nasunutí peršinků.
   Se vobjeví, kam Iskandery s boostrem opravdu doletěj.
   Ani U tří trumpetů na Jincích nebudeš skovanej.

   Smazat
 9. Armáda by měla zabezpečit bezpečnost našeho státu ale teď je to útočný expediční sbor který bojuje v cizích válkách.

  OdpovědětSmazat
 10. Jsem už hodně starý,ale právě proto je můj pohled na na současnou armádu dost kritický.Nikomu nevnucuji názor,ale naše armáda by měla být především školou pro případné obránce vlasti.Všichni mladí muži i ženy by měli projít nějakým základním kurzem,to u žen a u mužů alespoň ročním výcvikem v obraně a přežití.Současní profesionálové by byli lektoři a velitelé.Příkladem by měl být Israel,případně Švýcarsko.Kdo je připraven, není překvapen.

  OdpovědětSmazat
 11. 30.000 maníků je armáda ??? Možná v Zimbabwe.

  OdpovědětSmazat
 12. Armáda bez znovuzavedení základní služby nemá smysl. Když pominu možnost jaderné války, která by byla svými důsledky fatální, je většina konfliktů vleklá a neobejde se beze ztrát. Současná "armáda" nemá vycvičené zálohy. A co víc. Ona nemá ani rámcovou představu, s kolika branci může v případě nutnosti doplňování ztrát ani počítat. Samostatnou kapitolou pak zůstává jejich vystrojení a vyzbrojení.
  Jakkoliv můžeme pochybovat o ČSLA z dob socialismu, měla tato alespoň nějakou koncepci. Možná nebyla nejlepší, ale byla. Ta současná nemá nic, kromě té, že se spoléhá na NATO. Ale na alianci se spoléhají snad všechny členské státy. Na koho se spoléhá NATO zůstává tajemstvím.
  I argumentace při zakládání profesionální armády, že současné zbraně jsou natolik sofistikované, že si vyžadují profesionály, kulhá na obě nohy. Nikdo nepochybuje, že piloti letounů, posádky tanků a obsluhy protiletadlových komplexů by asi měli být profesionály. Na druhou stranu, kolik takových zbraní máme a kolik by jsme jich mohli mít? Máme jich několik málo desítek a mohli by jsme jich mít maximálně stovky kusů. Podpůrné a zabezpečovací jednotky být profesionály nemusí. Na to by bohatě stačili záklaďáci. Z vojáka, vycvičeného základním výcvikem mohu mnohem rychleji "udělat" specialistu, než z naprostého civila. Navíc, oněch specialistů nikdy nebudu potřebovat tolik, jako těch "podržtažků", kteří se motají kolem oněch moderních systémů a zajišťují jim třeba dopravu munice, pohonných hmot, nebo proviantu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No teď se budou pořizovat helikoptéry a nějaké houfnice. Asi za 2 mld. (ČRo- před pár dny- snad jsem to nezmotal). To se nám bude jistě hodit a pokud ne, tak to někam darujeme, oni si s tím na správném místě ve světě už nějak poradí. No ni? Q.

   Smazat
  2. Velmi správně, pane 6:39!
   - profesionelní jádro armády
   - všeobecný základní výcvik
   - dobrovolní záložníci (něco jako je v USA jejich "nedělní vojsko")
   - miliční systém
   mimochodem, miliční systém prý sliboval zpočátku i TGM...

   Smazat
 13. Armáda v tomto stavu na za tohoto velení nemá smysl. V tomto stavu ji potřebujeme asi jako slepý dioprické brýle. Mimo to spočítal někdo kolik flákačů je na jednoho aktivního vojáka?

  OdpovědětSmazat
 14. Československá, či nově Česká armáda, byla vždy k ničemu.
  V té "socialistické" armádě se aspoň s většiny chlapců stali
  muži.
  Dnešní "armáda" by měla být přeměněna v Pohraniční stráž.
  Druhá část v jakousi Domobranu, s prvky ochrany státního majetku a občanů, při mimořádných událostech přírodního
  charakteru.
  Jejich výzbroj a výstroj by měla odpovídat jejímu poslání.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.