Reklama

pondělí 7. ledna 2019

Čínský zázrak: Kreml nepochopil, že bohatnout musí lidé, ne oligarchové

Michail Morozov
7. 1. 2018    economy

Za 40 let Peking ve svém unikátním boji proti chudobě navždy předběhl Rusko. Koncem roku 2018 Čína oslavila 40. výročí politiky "reforem a otevřenosti". Výsledky čtyřicetiletí jsou ohromující a zjevují světu fenomén čínského velkého skoku ke světovému vůdcovství.

Jak to všechno začínalo

18.-22. prosince 1978 proběhlo v Pekingu, jak se mnohým zdálo, běžné plénum Ústředního výboru Komunistické strany Číny. Třetí plenární zasedání jedenáctého volebního období bylo údajně rutinní stranickou událostí na pozadí šedivého každodenního života v zemi, která se nacházela v obtížné situaci. Jak vzpomínají sovětští diplomaté, kteří tehdy pracovali v Čínské lidové republice a měli v popisu práce sledovat všechny alespoň trochu významnější události v této zemi, si pamatují, že nikdo na velvyslanectví SSSR a na ministerstvu zahraničí nejprve nepochopil historický význam události. Teprve po několika měsících si v Kremlu uvědomili všechnu hloubku změn, ke kterým se Teng Siao-pching se svými spolupracovníky, později nazývaný "architektem čínských reforem", rozhodl. Ale z pohledu Moskvy se stalo něco strašného: po opravě základů teorie socialismu se Čína rozhodla zavádět do ekonomiky Říše středu prvky kapitalismu a zároveň zachovat nedotknutelným politický a ideologický základ socialistického státu. Teoreticky to bylo zformulováno takto: odmítnutí "pokračovat v revoluci s diktaturou proletariátu" a "třídním bojem" jako hlavního úkolu, přenesení těžiště stranické práce na uskutečnění modernizace. Následně byla tato linie nazvána politikou "reforem a otevřenosti" a budováním "socialismu s čínskými zvláštnostmi".

Základem praktického rozvoje reformních myšlenek Teng Siao-pchinga byl v polovině sedmdesátých let schválený kurz "čtyř modernizací", transformace ve čtyřech oblastech: v zemědělství, průmyslu, armádě, vědě a technice. To je, tak říkajíc, materiální obsah reformy. A ideový spočíval ve "čtyřech základních principech": v socialistické cestě rozvoje, demokratické diktatuře lidu, ve vedení komunistické strany, v marxismu-leninismu a myšlenkách Mao Ce-tunga. Několik slov o "velkém vůdci". Jeho činnost byla stranicky ohodnocena, což je zakotveno v dokumentech: více pozitivně, než negativně. A tečka. Nehledě na ničivé experimenty, které pořádal Mao, Čína se nezabývala sypáním si popela na hlavu a ničením památek. Namísto rýpání se ve své nedávné smutné historii se země dravě vrhla do budoucnosti.

Přednosti socialistického zřízení se ve výsledku projevují právě tím, že výrobní síly se vyvíjejí rychlejšími tempy, než je tomu za kapitalismu, a na základě jejich vývoje se neustále zlepšuje materiální a kulturní život lidu. Socialismus má skoncovat s chudobou", prohlásil Teng. Snadno se to řekne, ale jak to udělat?

Na III. plénu ÚV KS Číny bylo rozhodnuto, že počáteční fáze reforem bude trvat do poloviny 21. století, kdy se země připojí k řadám vyspělých mocností a úplně skoncuje s chudobu. Tyto plány jsou nyní splněny a překročeny.

Teng považoval za hlavní úkol modernizače ČLR nárůst výrobních sil s přihlédnutím k hmotným zájmům různých vrstev společnosti. Ale v praxi začalo čínské vedení tím, že od "komun lidu" na vesnici přešli k rodinné smlouvě, když pracujícím na venkově byl vydán hlavní výrobní prostředek - půda. Místo rovnostářství nastoupilo rozdělování podle práce. Byly povoleny různé formy vlastnictví, včetně soukromého. Hlavní hnací silou reforem se stala věda a technický pokrok. Začaly se vytvářet zvláštní ekonomické zóny (ZEZ), kam se doslova hrnul cizí kapitál, který s sebou přinášel moderní technologie a metody řízení. Peking ustoupil od přehnané centralizace moci, delegoval pravomoci na místa a posiloval demokratické socialistické instituce samosprávy. Dříve neslýchaná novota.

Kapitalismus v jednotlivých provinciích 

Za těmito strohými formulacemi je osobní odvaha Teng Siao-pchinga a jeho spolupracovníků, kteří se rozhodli přerušit totalitní tradice, jít proti socialistickým dogmatům a riskovat nejen své životy, ale také stabilitu v gigantické zemi, která byla drásana sociálními protiklady.

Nezáleží na tom, zda je kočka černá nebo bílá. Dobrá je kočka, která loví myši", tak jednoduše vysvětlil Teng Číňanům nový obrat ve vývoji Číny. Tato fráze se stala okřídlenou a stala se symbolem nejúspěšnějších reforem v dějinách lidstva.

Cílem politiky "otevřenosti" bylo zapojit Čínu do procesu globalizace, přilákat zahraniční kapitál, využít úspěchy vědy a techniky, zkušenosti s řízením, aby se předešlo sociálně-ekonomické katastrofě, která ohrožovala zemi v důsledku experimentů, jako byl "velký skok" a "kulturní revoluce", a dále vést zemi na cestu ke stabilnímu rozvoji. A Čína začala rychle vzkvétat.

Myšlenka Teng Siao-pchinga spočívala v tom, aby se bez podstatné změny ekonomického řádu a tím spíš sociálně-politického zřízení otevřela brána pro vstup země do tržní ekonomiky a mezinárodní dělby práce. Za tímto účelem byly v Číně vyčleněny zvláštní oblasti, zvláštní ekonomické zóny (poblíž námořních obchodních cest), v nichž byl zaveden zvláštní hospodářský režim. Zahrnoval různé výhody pro investory: osvobození od daní, povolení k vývozu kapitálu, zvláštní právní status podniků a další.

Ve skutečnosti se v ZEZ zaváděl tržní kapitalismus, ale pod kontrolou Státní rady a KS Číny, stejně jako místních úřadů. ZEZ se staly hybnou silou hospodářského růstu v Číně, platformou pro zaběhnutí ekonomických modelů, zdrojem zahraničních investic a technologií.

Šen-čen je výkladní skříň čínského hospodářského zázraku. Vývojové ukazatele této ZEZ jsou ohromující. Roční obrat vzrostl z 18 milionů juanů na půl miliardy. HDP je 1,2 bilionu juanů za rok. Ale i další zóny jsou příkladem fantastického růstu. Obchodní obrat v Chaj-nanu rostl o 16,8% ročně a za 25 let (od roku 1988, od okamžiku vzniku) se zvýšil 49krát, finanční výnos se zvýšil 50krát, čistý příjem občanů 11krát, čistý příjem obyvatel na venkově 7krát. Takže v praxi byly realizovány myšlenky architekta čínských reforem a jeho spolupracovníků. Mimochodem, jednu ze ZEZ vytvářel a rozvíjel vedoucí výboru Komunistické strany Číny v provincii Kuang-tung Xi Zhongxun. Reformní úsilí Xi udělalo nezapomenutelný dojem na jeho syna Si Ťin-pchinga, současného vůdce ČLR.

A co teď

Od roku 1978 do roku 2017 byl průměrný roční nominální růst HDP 14,5%, což je bezprecedentní ukazatel ve světové historii. V důsledku toho se podíl ČLR na celosvětovém objemu HDP zvýšil z 1, 8% v roce 1978 na 16% v roce 2017. Za tak krátkou dobu se ČLR dostala na druhé místo na světě v nominálu HDP a před ní jsou pouze USA. Podle údajů Světové banky však HDP Číny v paritě kupní síly překračuje americký HDP přibližně o 3 biliony dolarů. V roce 2017 připadalo na Čínu 27,8% světového hospodářského růstu, což je více než podíl USA a Japonska dohromady.

V roce 1978 činil obrat zahraničního obchodu Číny 35,5 miliard juanů. Za 39 let se toto číslo zvýšilo 782krát a v roce 2017 dosáhlo 27,79 bilionů juanů. Čína se stala největším světovým dodavatelem a spotřebitelem zboží a služeb. Už nyní Čína kupuje víc než prodává (dovoz 15,33 bilionu juanů v roce 2017, vývoz 12,46 bilionů juanů). Přičemž se ČLR zaměřila na ještě větší spotřebu. V roce 2018 se v Šanghaji konala velká mezinárodní výstava, věnovaná výhradně dovozu.

V Číně byl vytvořen nejsilnější průmysl na světě, který produkuje téměř čtvrtinu světového objemu. 6 z deseti největších společností na světě jsou čínské.

Největší a nejefektivnější stavební průmysl na světě je v Číně. Čína vytvořila gigantickou infrastrukturu a nadále ji rozvíjí, a to nejen ve své zemi, ale také v zahraničí jako součást globální iniciativy "Jeden pás, jedna cesta". V ČLR je vybudována nejdelší na světě síť vysokorychlostní železnice. V délce silnic Čínu předčí pouze USA.

Čína se z agrární země stala lídrem ve vědeckém a technologickém pokroku. V ČLR byly vytvořeny nejsilnější a nejrychlejší počítače, které nepodléhají zachycení kvantovými komunikačními systémy. Čínský program zkoumání vesmíru je srovnatelný s americkým a ruským, včetně výstavby orbitální obyvatelné stanice, měsíčních expedic, letů na vzdálené planety.

Ale to všechno je globální ekonomika, která ukazuje klíčovou úlohu Číny jako hnací síly světového hospodářského rozvoje. Ale co tím získává téměř půldruhé miliardy obyvatel země?

Před zahájením reforem bylo 250 milionů obyvatel ČLR schopno se uživit a ošatit se. Ale již 25 roků po historickém plenárním zasedání v prosinci 1978 počet Číňanů pod hranicí chudoby klesl z 25 na 3 procenta obyvatelstva. Objevilo se 250 milionů lidí, schopných nakupovat zboží dlouhodobé spotřeby, střední třída.

Pokud v roce 1978 HDP na jednoho obyvatele činil 381 juanů, 2/3 HDP na obyvatele Indie, v roce 2017 se tento ukazatel v Číně zvýšil na 59 660 juanů (8 800 dolarů). Během 40 let uvádění reforem do života a otevření se dostalo z chudoby více než 700 milionů Číňanů.

Rychlý růst čínské ekonomiky umožnil zemi, aby dosáhla vynikajících výsledků v oblasti energetiky, dopravy, telekomunikací, vědy, vzdělávání, kultury, zdravotnictví a budování infrastruktury.

Nyní Čína směřuje k novému cíli - budování společnosti průměrného blahobytu. Podle některých údajů průměrná čínská mzda překročila v roce 2016 ruský ukazatel. Podle počtu dolarových miliardářů ČLR výrazně převyšuje Rusko a je hned za USA. Je pozoruhodné, že většina největších majetků byla vytvořena od nuly, především v oblasti nových technologií a IT. Číňané nakupují nejvíc na světě auta, elektromobily, počítače, telefony, domácí spotřebiče.

Prakticky každý Číňan si může dovolit cestovat po celé zemi. Jízdenka na vysokorychlostní vlaky, které jezdí mezi největšími městy a regiony, stojí v průměru 500 juanů (5 tisíc rublů). 120 milionů Číňanů každý rok cestuje do zahraničí, kde utratí 100 miliard dolarů ročně.

Vyčíslení čínských úspěchů v různých sférách života by zabralo příliš mnoho prostoru a nezpůsobilo by radost té ruské veřejnosti, která je nostalgická po dobách SSSR. Na setkání, věnovaném 40. výročí politiky reforem a otevřenosti, předseda ČLR Si Ťin-pching nazval změny, které proběhly, "velkou revolucí v dějinách čínského národa". "Úspěchy, dosažené za 40 let, nespadly z nebe, nebyly darovány z milosrdenství někoho jiného, je to zásluha celé strany, všeho multietnického lidu naší země, který jim dal sílu, rozum a odvahu. Za několik desetiletí jsme uskutečnili industrializaci, která ostatním rozvinutým zemím trvala několik století. Rukami čínského lidu se nemožné stalo možným. Jsme v každém ohledu hrdí na čínský lid, který uskutečnil opravdový zázrak".

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

76 komentářů :

 1. Práve som sa z Našej Veľkej Číny kompletne posral.
  Musí to tam byť úplne úžasné.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. je vidět že nebereš RADOSTOL. Do Číny nejprve zaleť a pak tady mudruj

   Smazat
  2. Len pomali Slávku, a daj si na skludnenie trebárs ten Radostol. Tiež mám z tej chvály na toho Čínskeho mačko-psa, rovnako zmiešaný pocit, tak ako je zmixovaný ten politický režim v Číne. Však ono vyjde najavo ten Čínsky hospodársky zázrak. Zatial len tuším v tom to obvyklé porekadlo že: "kde sa dvaja bijú(ZSR-USA), tam tretí víťazí(ČLR). Môj prpfil Ukrofil.

   Smazat
  3. Mam tu strašlivé podezřeni,.ti chlapi z té OSV tlači všemi silami dopředu vznik Středni třidy,to je nabeton kryci název pro vznik středni buržoazie?
   Že oni chtěji brzo platit chujananem jinak to neni možné,že je pořád chtěji vymazat a oni tu razi cestu dál a ještě tvrdi,že tu bude ráj protože maji v článcich Nepodminěný základni přijem ve výši prý 10 000 měsičně co snad vypláceli kdysi komunisté!
   To by bylo piv a cigár plno a ženských co propagoval ten LENIN za NEPU též!

   Smazat
  4. 15.55
   ZBLÁZNIL JSTE SE,ŽE PRÝ CHCEME ČINU?TADY JE EVROPA

   a žádný chujnan.Houfy málo náročných Číňanů odkoukaly vznik Středni třidy a hospodářského zázraku nejspíše od Němců,kde průmyslnici pravice a jejich kancléře LUDWIGA ERHARDTA potřebovali dostat poražené Němce z ruin,kde se potuloval zbytek nevybitých mužů,kteři vyměnovali vajička za cigarety a vynalezli Sociálni stát!
   No a dnešni liberálni prý demokraté chtěji misto prosperity jen ty ruiny a tak proto pozvali i ideologii falešného humanismu neomarxismu ve skutečnosti dalši diktatury menšiny nad většinou přitom jejich ukradenou moc má držet v richtiku teror dovezených vyznavačů kaka rámu!

   Smazat
  5. Ted je to jasnějši co myslíte vy z té čertovy elity OSV.
   Asi chcete řici,že námi volená vláda má žirafi krk strká hlavu do písku a tam stále nechápe že musi bohatnout občané a tedy jejich voliči a ne nenažrani majitelé už tak velkých peněz!

   Smazat
 2. Ale to co je zde prezentováno jako objev z r. 1978 bylo už v tom roce šedesát let známé a dokonce prakticky vyzkoušené. A to v sovětslkém Rusku. Lenin kapitalismus znal. Nedémonizoval ho. Uznával jeho přínos pro život lidí, dynamiku procesů, vědecký rozvoj a jeho uplatňování v praxi. A chtěl ho využít k rychlé obnově Ruska zničeného občanskou válkou. Celý plán nesl názav "Nová ekonomická politika" (NEP). A byl zaměřen právě tak, jak je zde popisováno. Rusko nabídlo své zdroje (suroviny a lidi) a zahraniční kapitál měl dodat know-how. Vydělají obě strany. "Šapaňské, ruleta a lehké ženy budou mít vždy přednost před ideologickými frázemi" (parafrázuji Leninovu odpověď na obavy z odmítnutí). A kupodivu to fungovalo. Zejména Britové a Němci se velmi činili. Britské technologie čerpaly ropu v Baku a okolí ještě zcela nedávno. Ale Lenin nebyl takový suverén ve vedení strany a státu, jak nám vykreslovali sovětští (a naši) soudruzi, takže neprosadil vše co bylo třeba a zemřel příliš brzy na to, aby zařídil jeho trvání tak dlouho aby tento systém přinesl výraznější výsledky. Ve vedení se prosadilo křídlo reprezentované Stalinem. To odmítlo jakoukoli spolupráci s kapitalismem a vrhlo se na "vnitřní zdroje". Tak byly všechny projekty zastaveny a do díla se daly úderky vedené komunisty a komsomolci (Jak se kalila ocel) a především milióny otroků z Gulagů. Krumpáči a lopatami (viz filmové záběry z té doby). V prostředí NEP vznikla vrstva bohatých ruských občanů, zvaných NEP-mani. A ti se stali trnem v oku vládců Kremlu po Leninově smrti. A tedy i cílem Čeky. Ti šli jako první. A s nimi střední rolník - kulak. Největší to nepřítel kolchozníků, protože byl úspěšnější. A tak byla zlikvidována střední třída v Rusku hned v zárodku svého vzniku. Tuto třídu ale Lenin nechtěl zlikvidovat. Tu chtěl získat - "dejte mi 100 tisíc prvotřídních traktorů, a střední rolník řekne "jdu s vámi"!", nebo "velkokapitalisty můžeme postřílet. Je jich jen pár. Ale střední buržoazii ne. A nemůžeme ji ani vystřelit na měsíc. Musíme s ní žít". To zdrželo Rusko (nyní SSSR) o dvacet let a ze pojmu "socialismus" udělalo synonymum nedostatku. A na to i SSSR a s ním i "reálný socialismus" dojel. Rusko se dalo pod vedením Jelcina a jeho kliky cestou "čistého kapitalismu" se všemi důsledky a průvodními jevy. Číňani se zřejmě poučili a jdou na to jinak. Číňani jsou zdatní žáci. Přeju štěstí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Popíšete celou stránku, ale vůbec nic jste z toho, co se událo nepochopil a ani to dnešní dění nechápete...

   Smazat
  2. Pro 21:56 Jen jsem zmínil, že pokus spojit procesy kapitalistické ekonomiky v životě socialistického státu tu už byly. Je jasné, že odpovídaly době kdy proběhly. Jak politické, tak ekonomické. Ale nejsem uzavřen žádným názorům. Vy něco víte o NEP? Tak mně poučte. O této etapě totiž mnoho materiálů není a byla dost v historiografii přehlížena. Jakékoliv informace uvítám. Do toho!

   Smazat
  3. My ostatní jsme také zvědaví. Tak doufám, že to v 21:56 nebylo řečeno jen tak, aby řeč nestála.

   Leo

   Smazat
  4. U nás mělo nakročeno podobným směrem JZD Slušovice. Havel a jeho banda však veškeré pokusy o podobný úspěšný experiment rychle zničili. Nebýt toho, nejpíš by zde existoval nejúspěšnější zemědělský podnik světa s obrovským přesahem do všech oblastí naší ekonomiky. Ale právě toho se Havel a spol. báli. Ještě by se ukázalo, že socialismus není až tak špatný. A tak se muselo několik desítek let počkat. O to výrazněji dnes své přednosti ukazuje čínský model.

   Smazat
  5. to 1:14
   Venca Flaška vůbec nechápal vo co go v případě Slušovic (i v mnoha dalších případech) a jen papouškoval, co mu jeho "poradci" nakukali. Jejich cílem bylo rozbít v ekonomice ČSSR vše co za něco stálo, za hubičku to skoupit a ze zbytku udělat závislou kolonii.

   Smazat
  6. 22:03 "... Vy něco víte o NEP?..." - Co takhle "12
   křesel", či "Zlaté tele"?(Ilja Ilf+Jevgenij Petrov) Pobavíte se, poučíte se! Škoda, že mi "utek" film! sck

   Smazat
 3. Číňané se dostali ze slabé pozice do pozice velmoci.

  OdpovědětSmazat
 4. Rusko oproti Číně opustilo socialistickou cestu a to se mu
  moc nevyplatilo.
  Kapitalismus je skutečně slepá ulice. Plodí jen lidskou spodinu, odpad, krize a války.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na druhou stranu nutí lidi k pracovitosti, inovacím, produktivitě a obecně k podnikavosti. To je snad špatné?

   Leo

   Smazat
  2. A či si, Kefalín, predstavujetě pod takým pojmom "socialistická cesta"?
   V Číně je daleko větší majetková nerovnost než v našem "kapitalismu", sociální zabezpečení se s naším také nedá srovnat. Takže?

   Smazat
  3. Anonymní7. ledna 2019 23:52
   Ten Váš příspěvek Vás musel stát spoustu úsilí. Nechápu, proč necháváte slíznout smetanu mně. Příště si tam dejte svoji značku. P.K.

   Smazat
  4. 23:31
   To je právě ono - nutí. A to bez ohledu na jejich životní hodnoty. Ať už je smyslem tvého života krysí závod v honbě za nakupováním nebo není, buď i v 21. století strávíš drtivou většinu svého života mozek ubíjející rutinní prací a stále rychlejší výrobou/distribucí zpravidla zbytečných krámů, nebo budeš exkomunikován a budeš mít co dělat, aby jsi jen přežil.
   Zároveň vytváří skupiny lidí, kteří pracovat nemusí a přesto disponují bohatstvím, které by pracující ani celoživotní otročinou nemohli vytvořit. Vedle toho také generuje lidi, kteří sice bohatí nejsou, ale práci taktéž nikdy nepoznali a žijí jen ze sociálních programů, případně se živí kriminalitou a černou ekonomikou.

   Smazat
  5. 23:43
   No je vidět, že jste nic nepochopil. Ty socialní výhody byly vytvořeny za vlády zlých komunistů. A po hadráku se pomalu ale jistě vytrácdjí. Zatimco v Číně jak ze naznačeno vývoj začal v sedmdesátých letech a dnes jsou od nás někde v nedohlednu. Ale to při vaší iteligenci podporované zpravodajstvím ČT a bláboly EU nemůžete nikdy pochopit. Ani se o to nesnažíte.
   Václav

   Smazat
  6. 7:45 Leda prd! Naopak - teprve nyní přináší komunizmus své Kainovsky zvrhlé a prznitelské plody na přírodě i na lidech - a ještě pár generací bude. Diskuze malomocných, neschopných, žlučovitých, klauzemanovských i putinovských socek v pracovní době to jenom potvrzují. Nostalgicky pláčou na hrobech zpupných diktátorů, opěvují loupeživý komunizmus, blijí směrem na Západ, protože mu nikdy nebudou sahat ani po řiť, aby ji mohli políbit. Kydají na cikány, ale sami klesají na jejich úroveň, ba i pod ni.
   Historie lenivého, příživnického pronároda se stále dokola opakuje: etapu lžidemokracie vystřídá diktatura lapkovské lůzy, která se následně připojí k zacinkání klíči – až zase všechno nakradené prožere. A každých dvacet let plive na tu lůzu předchozí a nostalgicky vzpomíná na tu lůzu předpředchozí.
   Závistiví a připosraní Čecháčkové budou spokojeni - až zase všichni budou mít stejné lejno - jen zasloužilí soudruzi (falmer) ho budou mít navoněné z Tuzexu či Berjozky. Ony dva miliony estébáků a bolševiků se po jejich Sametu nikam nevypařily. Výpomocný slovenský estébák plní bojový putinovský úkol: posílit proruské skomírající senilní agenty Klauzemany v plíživé destrukci EU a v budování oligarchického komunizmu-babišismu ...

   Smazat
  7. 9:03
   Vy ale musíte být klubíčko mindráků. To vám tedy nezávidím.

   Smazat
  8. Čína má oproti nečínskému světu tu nesmírnou výhodu, že se tam nikdy nemohly uplatnit "světovládné" židovské praktiky. Prostě a jednoduše je ta společnost do sebe nevezme. Proto taky má kontinuitu dějin už mnoho tisíc let a odolává všemu.

   Smazat
  9. Né vůbec židovské praktiky nevstoupili do Číny:-). Fakt je, že pôžičku od Rockefelerových dostali až potom, čo pristúpili na politiku jedného dieťaťa. Môj profil Ukrofil.

   Smazat
  10. 9:45 To je pravda! Oni nejsou schopný nad tím moc přemejšlet, během Židem Sasoonem vyprovokovaných válek se pobili mezi sebou sami dokonale!:-))) - https://www.penize.cz/18974-ekonomicke-dejiny-britskeho-piti-caje-sedesat-milionu-mrtvych   A tak zatímco ruští "bílí negři" (Bronstein) coby de facto vječně zlití divoši jsou pro civilizaci zcela nepotřební, tak žlutej xindl nám může dosloužit tradičně v roli kuliů s touhle šálou na krku! - https://www.dhm.de/fileadmin/medien/lemo/images/ba008251.jpg

   Smazat
  11. Blbeček trolíček 9:03 Koľko desaťročí ešte budete, vy sorošfilcky, hádzať výsledky vlastnej neschopnosti na komunistov?

   Smazat
  12. 18:42 Nerozčiluj se kuliJáno a radši si dej bacha, abys taky nenafasovala tu dřevěnou šálu!:)))

   Smazat
 5. Omlouvám se, že nemvluvím přímo k tématu. V Bakalově veřejnoprávní ČTV, dnes mluvil nejlepší ekonom Evropy pan Kalousek o tom, že přidáváním peněz důchodcům, prožíráme ekonomický růst ČR, ale když se jednalo o hlasovaní o přidání peněz již tak dobře placeným poslancům o tisíce, tak všichni posranci TOP a demagogického bloku, hlasovali jednotně pro zvýšení. Na první pohled to vypadá, že je to pěkný hajzl, ale já mu věřím a myslím to upřímně.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No a nemá pravdu?
   Co máme my důchodci dělat?
   Lézt po skalách?
   No tak nakupujem?
   A jíme méně než produktivní populace!

   Leo

   Smazat
  2. Leo - Kdyby ty potraviny, které my důchodci sežereme, vyprodukovali naši zemědělci, bylo by vše v pořádku. Peníze by se točily v republice. Ale za současného stavu holt to, co nám Andrej přidal utratíme za potraviny z půlky světa a za herberk z Číny. No, ještě že se chlapi v těch montovnách neflákaj a na ty naše almužny nám vydělají. A ten nejlepší ministr financí už by měl zmizet v propadlišti dějin. Q.

   Smazat
  3. Pánové, já mám pocit, že vás už ten Kalousek totálně zblbnul.
   Kalousek je demagog. Snaží se u společnosti vyvolat pocit viny. Tu rozesílá složenky s fiktivní, poměrnou částkou státního dluhu, tu zase kritizuje zvyšování dlouhodobě podfinancovaných důchodů a snaží vyvolat dojem, že právě tímto zvýšením přijdeme na buben. Ale ani náznak vlastního provinění. On dostal důvěru voličů a on jí využil pouze pro svůj vlastní prospěch.

   Smazat
  4. Jenže je to ještě jinak protože přidaly všem státním zaměstnancům a těch je proto totalitě 10x více.

   Smazat
  5. 23:51 "...dnes mluvil nejlepší ekonom Evropy pan Kalousek o tom, že přidáváním peněz důchodcům, prožíráme ekonomický růst..." - Důchodci prožerou
   přidané peníze v Česku a dají tak vydělat místním
   podnikatelům, takže peníze zůstanou zde a při každé směně si z nich stát užere (znova) svůj desátek. Ne tak u velkých (bankovních) vexlů, ty jsou ošetřeny (nezdaněny) Kalouskama. Tihle "ekonómové" popírají základní pravidlo
   prosperity, že PENÍZE MUSÍ PROUDIT JAKO KREV v těle hospodářství. sck

   Smazat
 6. Jistě nekdo ze zde diskutujících v Číně byl a mohl by nám sdělit co tam viděl. Z Číny jsem se vrátil před půl rokem po dvou měsících toulek po té překrásné zemi, z toho co jsem tam viděl a poznal mi spadla huba na zem. Žiji střídavě v Thajsku a Austrálii kde jsem občanem ale kam se tyto dvě země hrabou za Činou. Akorat se mi nelíbí arogance většiny čiských turistů v Thajsku kde jsou jich teď v sezóně miliony. Jsou uřvaný a klidně plivaj huňary na podlahu v restauracích a cvrnkaj holuby z nosu po okolí. Prachy mají ale slušné a ohleduplné manýry většině chybí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No nejsem tak zcestovalý jako Vy, ale nikdy jsem se nesetkal s japoncem, číňanem, vietnamcem, který by se choval tak jak vy tvrdíte. Možná když Vás viděli. Jinak si to nedovedu představit.
   Dokonce i u nás v čechách se tito chovají daleko lépe než naši kultivovaní západní spojenci.

   Smazat
  2. Když bývalý premiér Nečas se zastal Vlasty Parkanové, že nic špatného neudělala při nákupu letounů CASA, měla před soudem stát celá vláda. Jen ještě nevím jak šmelili, zda svobodně či pod tlakem Putina.

   Smazat
  3. jezza: jo, ale v samotné Číně jsi taky určitě viděl, jak všichni plivou na zem o sto šest. To už je prostě místní zvyk a dělá to úplně každý snad kromě průvodkyň turistů.

   Smazat
  4. Panu Burešovi: Stalo se před dvaceti léty. Kolega na stáži v Číně (kde přesně už nevím)byl svědkem toho, jak uplivnuvšího Číňana zadržela policie. Kolegové mu pak prozradili, co plivajícího Číňana čeká. Nejprve byl odebrán s chodníku vzorek a ukázáno hříšníkovi s pomocí mikroskopu co vyplivl a poté následoval trest. Jaký mu už čínští kolegové nesdělili. Ale to bylo před dvaceti lety.
   Druhá možnost je, že si v cizí zemi "dopřávají toho, co doma nesmí" To ostatně vidíme i u nás a především od mladých turistů ze zemí na západ od nás.

   Smazat
  5. 8:38
   Nevím koli číňanú jste v životě viděl ale ja jich jen v Thajsku vidím stovky denně, neřikám že jsou všichni stejní ale většina má pochybné móresy, na přiklad předbihají na pasových kontrolách na letištích. Byl jsem párkrát svědkem kdy parta činských turistú se narvala před frontu lidí na letišti Phuket a dozadovala se okamžiteho odbavení.
   Jednou na ně vyletěl obrovský rusák a seřval jak sirotky, zalezli jak spraskaný psi.
   Co se týče plivání na podlahu v restauracích, pozoroval jsem to mnohokrát v podniku kde denně jím a večeřim, je to hned vedle hotelu ve kterém mám interest. Upozornil jsem na to obsluhu ktera mi odpověděla ze to dělaj běžně. Pro zajímavost, hotel Karon Seaside Patak road Karon. Přileťte se podívat a uvidíte sami. Nový laciný hotel a všude je to blízko, rád vás provedu po Thajsku, vodopády, nadherné pláže kde nikdo není (Bor Dan Beach) sice půlhodinka jízdy ale stojí to za to. Na pláže na populárních turistických místech zapomeňte, znám lepši. Nebo zavítejte k nám do Austrálie kde ziji 4 měsíce v roce u zátoky Port Stephens asi 150 km od Sydney, zadnej činan ani rusák se tu nevyskytuje,pláž dlouhá 35 km, zrovna jsem v Austrálii a za chvili jedem na Stockton beach, je horko jak v tanku, cheers

   Smazat
 7. Jenomže o tom, kdo bude sedět v Kremlu, rozhodují právě ti oligarchové. A ti tam nepustí nikoho, kdo by jim bránil dál bohatnout.
  Ono je to stejné i v USA. Trump se stal prezidentem jenom díky svým miliardám. Podobně, jako u nás Babiš.
  Jisté je, že demokracie je už jenom prázdným pojmem. K veslu se dostávají buď finanční bossové přímo, nebo prostřednictvím nastrčených loutek.
  Západ je v koncích. Dnes už s tím nic nezmůžeme a můžeme jenom čekat na svůj konec. Můžeme dílčím způsobem ovlivnit rychlost rozpadu a konečné důsledky. Ale samotný konec už je neodvratný.

  OdpovědětSmazat
 8. Jedno je jisté v Číně neřádili přechod na kapitalismus Američtí poradci,jako v Rusku,jako u nás a dalších státech.
  Putin trochu zabrzdil oligarchy,kdežto u nás už nepustí k moci,podobného politika,jako Putin.Nejlépe je vidět,co dokáží oligarchové,na Ukrajině a tam se také ukazuje ta Americká snaha.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je zřejmě ten hlavní důvod. Když se k něčemu mimo území USA pustí američané, můžeme si být jisti, že tam "sto let tráva neporoste". Z poslední doby viz jejich "boj proti Islámskému státu" v Sýrii. Kdyby to bylo na nich, tak IS už ovládá i Řacko.

   Smazat
  2. Dávejte si více záležet na pravopisu u klíčových slov, kdo má potom luštit, co jste tím chtěli řáct!
   Za opravu chyby, nic nedáte! Oprava - sdělit.

   07:45 - vytrácdjí?

   23:51 - nemvluvím?

   07:20 - neřádili přechod?

   08:32 - Řacko?

   07:46 - průměrný, pokud začnu psáti slovensky použiji - priemerný...?

   08:16 - Otrava?

   07:54 - ropočtem?

   08:36 - hloupější volí ANO? Kde se v něm socanovi, vzala ta nadřazenost!

   Vidíte je toho skutečně mnoho, bude lépe pokud si vše napíšete nejprve nanečisto na list papíru a přepíšete zpětně do PC. Jistě znáte Čínské znaky 漢字, 汉字 až je Vy zvládnete, doženeme ji, toho se však neobávám. Po shrnutí, nejlepší pravopis a úpravu má 09:03, rovněž Vladimír Hrizák na tom není zle.

   Smazat
  3. Oprava - Vladimír Hricák.

   Smazat
 9. Putin napráva to, čo povolil Yeltzin - a to trvá, Od roku 1978 do roku 2017 byl průměrný roční nominální růst HDP 14,5%, což je bezprecedentní ukazatel ve světové historii. - nepravda - za Stalina - overené - to bolo aj 25% - sovietsku metódu použilo po vojne Japonsko, ale nedostali sa cez 12 - 15 % - a k CCCP - Churchill - Stalin preberal krajinu roľníkov, odovzdal jadrovú veľmoc, nebyť II. svetovej ktovie ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dneska většina skončí v kapse týhle kremlobandy! - https://img.opentown.org/store/news/180407/te-url-9f0e394ab55deec1225656a563db0bf8.jpg

   Smazat
 10. No Babiš se holedbá výsledky a ropočtem. Ale je něco jako Klaus starší, který rozprodal republiku, zozpustil důchodový fond . Babiš rozpustil privatizační fond.
  Ti dva si nemají co vyčítat. Oba podvedli voliče. A Klaus který dnes kritizuje se nikdy nepřizná k vlastním chybám.
  Není o nic lepší než Venca flaška.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdo "prodal" OKD Bakalovi skoro zadarmo? Klaus to nebyl! Copak, že Otrava přestala být oranžová? 45000 bytů horníků, to se stalo údajně pochybením. Bakalovi "držím palce", takhle se má léčit tupý volič. Má to ohromné výhody, blbci nemají peníze na rozmnožování.

   Smazat
  2. Idea sociální demokracie je správná: vytvoření sociálně spravedlivé společnosti bez použití násilí, tedy cestou demokracie.

   Bohužel do čela se dostávají sociopati typu Špidla, Gross, Sobotka, Hamáček a jejich kamarily.
   A výsledek?
   Myšlenky soc-dem na dlouhou dobu pohřbeny v lidské nedůvěře a vzdoru. Lidem pak nezbývá, než Okamura, hloupější volí ANO, mládež, co ještě nevnímá, která bije, to hází Pirátům...
   O komunistech raději nemluvit.

   Leo

   Smazat
  3. 8:36
   Proč o komunistech nemluvit? Je to pořád ještě poměrně silná strana a mají i rozumné lidi, jejichž konání je navíc předvídatelné. Mají svůj program který je aspoň pro mě stravitelný a silou svých hlasů podporují zpravidla velice důsledně politiku mých zájmů. Zájmů člověka, živícího se vlastní prací a žijícího v ČR. Proč tedy o nich nemluvit? Představuje to nějaké nebezpečí? Nebezpečí chybějícího povolebního rozčarování, jaké je dopřáváno levicovým voličům u jiných stran?
   Netvrdím, že se nemůžou vyskytnout i jiné partaje zastupující zájmy ČR a pracujících Čechů, ale mě už nějak přešla ta touha po dobrodružství s výměnou svého jediného hlasu za zajíce v pytli.

   Smazat
  4. 9,52
   Rozumní se najdou asi všude. Ne všude je ale vystrčí do popředí.
   Ať se kouknu, kam se kouknu, všude vidím v popředí hlupáky a gaunery. Včetně komunistů.

   Smazat
  5. 8:16 "Kdo "prodal" OKD Bakalovi skoro zadarmo?" - Bakala kupoval OKD už Z P R I V A T I Z O V A N É
   Celá ta privatizace byla finta "jak z americkýho filmu"! (Buďto se na vyšetření té finty komise pana Černohorského udělá, mebo se potopolánkuje.)

   Smazat
  6. 12:05
   Já nemám informace o tom, že by na čelních místech komunistů byli gauneři. A nemyslím si ani, že jsou hloupí. U některých komunistů mám spíše pochybnosti, jestli jsou ještě komunisté, jestli je skutečně jejich cílem socialismus, jak mají napsáno ve stanovách. Jestli se pro ně politika nestala také pouhým zaměstnáním. Ale gauneři? Když je srovnám s ostatními partajemi, nemám u nich v této věci takové obavy, abych jim nemohl dát svůj hlas.

   Nicméně mě zaujalo vyjadření pana Lea: "O komunistech raději nemluvit". Pochopil jsem to tak, že jsou snad ještě horší alternativou než všichni ostatní a s tím rozhodně nemůžu souhlasit. Tedy opět z pozice pracujícího člověka, pro kterého je tato země vlastí. Žijí zde i lidé, kteří mají jiné zájmy a já to chápu. Pro ně pak komunisté skutečně můžou být nejhorší možností.

   Smazat
  7. 17,23
   Tak když nikdo jiný, tak alespoň Dolejš. Usvědčený z pokusu o korupci. O jeho ideologickém profilu je zbytečné psát. Tolikrát jsem ho slyšel si "notovat" s Kalouskem, že bych ho spíš tipoval na předsedu fan klubu TOP 09, než na čelního představitele krajní levice.

   Smazat
  8. A ještě malý dovětek. Kdy naposledy vystoupil Filip, nebo Kováčik jako skuteční komunisté? Ne, že by se mi po vládě jedné strany tolik stýskalo. Ale dokud komunisté byli skutečnými komunisty, dostávali kolem 15%. S progresí dalšího růstu, protože už z logiky věci, vždycky bude mnohem víc nedoceněných dělníků, než jejich vykořisťovatelů. A existence takové partaje s možností převzetí moci drží mocné alespoň v nějakých mantinelech.

   Smazat
  9. vladimír hricák 17:30

   Jenom Dolejš? To tedy není moc. A aniž bych se zrovna jeho chtěl sebeméně zastávat, tak z žádného pokusu o korupci usvědčený nebyl. Byl s ním sehraný obecný rozhovor o možnostech podpory strany, jaké se běžně vedou všude. Žádná partaj totiž není tak bohatá, aby nepotřebovala sponzory. A bylo to zveřejněno s patřičným humbukem jako veliké odhalení. Nicméně reálně o nic nešlo. Kdyby šlo, buďte si jist, že by skončil před soudem. Komunisté nejsou zrovna z těch, kteří by byli hájení. Ani Dolejš ne.

   Smazat
  10. vladimír hricák 17:36

   Nikde jsem netvrdil, že komunisté vedou kdovíjak radikální politiku, že jsou to skuteční komunisté jako byli před válkou. Ale nic lepšího není, tak beru aspoň je. Nebo myslíte, že Babiš je pro levičáka lepší alternativa?

   Smazat
 11. 18:16
  Velice se mýlíš. Nejchudší z chudých mají většinou mnoho dětí. Ale to ti asi ČT nesdělila.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Doplňuji: nejchudší z chudých v rozvojových zemích.
   Tam děti nahrazují chybějící sociální pojištění - starobní důchod.

   Smazat
 12. Netuším, co měl tento článek vzkázat obecenstvu. Autor se nezmiňuje o tom, že růst, ze stavu nula, může být pak překvapivě vysoký, také jsem nezaznamenal nic o Číně "A" a Číně "B", přesněji o kategorizaci čínských občanů, kdy bylo de facto odepsáno 700 mil. Číňanů k bídě, aby se mohl ten t.zv. Čínský hospodářský zázrak vůbec uskutečnit. A připadá mi více než směšné uvádět HDP jako nějaký relevantní parametr pro srovnání ekonomik, pokud jsou v tomto parametru započteny i dluhy a jak víme, tak Čína má dluhy hned po U.S. další největší na světě. Celý článek je tak úplně mimo realitu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. no myslím že mimo realitu jsi ty. Těch 700 mil. sis vycucal z prstu nebo jak: Asi nějak podobně jako Stalin nechal povraždit 20 mil rusů že? Plácáš nesmysl bez jediného důkazu

   Smazat
  2. 11:42...Je to tak a celý čínský "hospodářský zázrak" stojí právě na tom, že bylo rozhodnuto "odepsat" polovinu vlastní populace....A ano, Stalin nechal povraždit možná i 20 mil. obyvatel tehdejšího Sovětského Svazu.

   Smazat
  3. 11:42...Jen ještě připomenu, že s těmi důkazy jsme na tom stejně - ani jeden z nás "u toho" nebyl. O Stalinových zločinech jako první promluvil a to dosti podrobně Nikita Chruščov a mám dojem, že tehdy těch obětí podle něj mělo být ještě více, než 20 mil...Mao byl ovšem v absolutních číslech ještě "lepší". Co jsem si mohl přečíst, tak okolo 40 mil. obětí, respektive jeho odpůrců....Pokud se vrátím k té chudobě v Číně, pak je to jistě podle čínských správních orgánů mnohem méně, než těch cca 700 mil., pokud připustíme, že chudoba je definována jako přibližně 1 U.S.D. na den a nebo nějakých 8,5 tisíce Kč na rok. Podle různých metodik tedy vznikají různé výsledky....Doporučuji více sledovat zdroje a vyhodnocovat vědomosti v průběhu let, ještě lépe desetiletí a nehodnotit zbrkle.

   Smazat
 13. Velmi dobrý článek.
  KOmunisté v Číně totiž rychle pochopili, co je třeba pro dobro celého národa !!!
  Kdežto naši komunisté v ÚV KSČ se přetahovali o moc a hlavně osobní prospěch tak dlouho, až nakonec za příslib beztrestnosti za některé minulé hříchy a nádhernou možnost nakrást si pro sebe v rámci privatizace, apod. , a to i poté, co přeběhli do "demokratických" stran, zradili naši republiku i sami sebe ( přičemž si vůbec nemyslím, že internacionální komunismus, jako systém , je něco dobrého).
  Naprosto bez boje a dobrovolně předali veškerou moc, kterou dosud měli, havloidům a cizím mocnostem.
  Oni jsou tím hlavním viníkem !!! Pochopte to už konečně !

  OdpovědětSmazat
 14. pane admine Dvořáku a Davide !

  Jsem zhnusen vaším systémem ověřování přiblblých obrázků, že nejsem robot !!
  Stokrát jsem zadal správné řešení, ale stokrát mě to vyhodilo zpět do ověřování nebo přeskakování !!!!!!!!!!!!
  Už na to kurva fakt nemám nervy.
  Jsme normální nebo patříme všichni do Bohnic ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vidím to na poruchu. Je duševní a je vaše.

   Smazat
  2. souhlasím s 15:43.

   Smazat
  3. 15:43
   No, také ta porucha může být zraková. Kdo špatně vidí, může mít problém rozpoznat na těch obrázcích dotazovaný objekt.

   Smazat
  4. Nebo třeba nikdy neviděl americký hydrant.

   Smazat
 15. Konečně rozumná diskuze, bez toho vyguma Radosty a Pepka Vyskoče. Jen dodám maličkost. Moje známá se zajímala o studium čínské mediciny tady u nás a podařilo se jí před čtyřmi lety dostat se na 2-měsíční stáž, placenou číňany, do Číny. Když se vrátila, ukázala mi hromadnou fotografii účastníků té stáže, na které byly osoby různých ras a barev, zejména z Afriky, s nadpisem: "Účastníci stáže činské mediciny pořádané ČLR pro rozvojové země..." Takže asi tak se kdysi odrbaní číňané dnes dívají na nás.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co by se nedívali. Politika, ideologie a propaganda jsou jedna věc. Můžeme mávat tibetskými vlajkami, můžeme se zavírat na náměstích do klecí, můžeme vyhošťovat diplomaty na které ukážou USA, můžeme zakazovat používání výrobků Huawey a můžeme dělat spoustu dalších teatrálních gest. Ale hospodářské výsledky jsou tím, co je určující.

   Smazat
 16. Jistě klobouk dolů před Čínou a jejím obratem po pádu ideologie kulturní revoluce. A Kreml, tedy tehdejší - Gorbačov, Jelcin....no to byl čistý výprodej země, rozkradení všeho, co se dalo - jako u nás v ČR a odstranit všechny ty důsledky napáchané samolibým hoštaplerem Gorbačovem a notorickým opilcem Jelcinem je nadlidský úkol.
  Před 30 roky se říkalo, že pád socialismu as vítězství diktatury kapitálu bylo dílem vlastně miliotaristů - podsařilo see tzv. "uzbrojit" země Varšavské smlouvy. Prostě mocnější a silnější tehdy hrozbou války si vynutil pád socialismu, který se s takovou "lidskostí" kapitánů kapitálu nemohl smířit a ani poměřit. Nyní otázka stojí podobně: proč si myslíte, že jsme nuceni k militarizaci našeho státu, k větším a větším výdajům na zbrojení? Proto, že se zase pokoušíme "uzbrojit" Rusko. Otázka tedy zní: vyhraje sadismus a dehumanizovaný kapitál nebo sociální spravedlnost?
  A jsme-li u té militarizace naší země. Nemyslíte si, že by bylo lepší se přidat k rozumu neutrálních zemí - Rakousku, Švédsku, Finsku, Švýcarsku, Irsku... než vyrábět válkami velký terorismus a pak si stěžovat na terorismus jedinců, kteří se nemohou smířit s naší diktaturou ve svých zemích?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Teď to musí po Gorbimu a Jelcinovi postavit z hlíny na nohy Vladimír Putin . Konečně politik jaký nemá na západě konkurenci ! Merkel , likvidátor Německa , samolibý trpaslík ve Francii , parukáč u Mexického plotu nebo ta z mrazáku vytažená brika ? O Junkerovi ani nemluvím .

   Smazat
 17. Autor si neuvedomil, alebo nechce uvedomiť, že v Číne komunistrická strana NIKDY nepustila opratty z ruky, zatiaľ čo v Rusku 92. roku prišla o moc a za Jeľcina už opraty držali nadnárodní a domáci "oligarchovia" , že?

  OdpovědětSmazat
 18. Číně se povedl socialismus s lidskou tváří a to ještě porazila západní ekonomické a kapitalistické hodnoty .

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.