Reklama

sobota 12. ledna 2019

Miroslav Grebeníček „Ve znamení kříže,“ pravda, nebo lež?

Jaromír Petřík
12. 1. 2019     jaromirpetrik
Velký rozruch způsobila nedávno vydaná kniha „Ve znamení kříže“ od Miroslava Grebeníčka. Na webu se objevila řada „recenzí.“ Tito „recenzenti“ ovšem, jak sami přiznali, knihu nečetli. Zato svorně nadávali autorovi Miroslavu Grebeníčkovi. Vyjádření ve smyslu – cituji: „...považuji předmětnou knihu za hanebnost a pana PhDr. Grebeníčka za etalon bolševické zhovadilosti. ZDE, nebo na názor, že se má všem měřit stejně, autor tohoto blogu odpovídá: „Tedy i zločincům z řad komunistů (namátkou Alois Grebeníček, sadistický bachař ....“).


Toto není žádná recenze uvedené knihy, ale pouze exploze osobní nenávisti k autorovi. Zajímalo by mne, co by admini udělali, kdyby jiný bloger například napsal, že příbuzní Karla Schwarzenberga spolupracovali se sadistickými nacisty... https://www.lidovky.cz/svet/therese-schwarzenbergova-o-svem-muzi-karlu-schwarzenbergovi.A130120_120638_ln_zahranici_mtr

Díky těmto zuřivým a nenávistným „recenzím“ získala kniha „Ve znamení kříže“ velkou reklamu. Mně se ji podařilo sehnat teprve až u třetího prodejce knih, což svědčí o tom, že je o knihu velký zájem. 

Moje poznámka:

Jak by asi reagovali ti samí „recenzenti,“ kdyby knihu s názvem „Ve znamení kříže“ napsal například Karel Schwarzenberg. Aniž by ji četli, jistě by ji vychvalovali do nebes slovy – cituji: „ ...považuji předmětnou knihu za studnici křesťanské nezištnosti a lásky a pana Karla Schwarzenberga za etalon křesťanské ušlechtilosti...“ a na otázku, zda se má všem měřit stejně, bychom se dočkali odpovědi: “Tedy i zločincům z řad Bohů (namátkou Bůh Hospodin, který svět zařídil způsobem, v němž jeden tvor, aby přežil, musí požírat jiného tvora, což je nejvyšší stadium sadismu...“)

Sice jsem poněkud odbočil, ale toto je moje reakce na „recenze“ těch, kteří knihu nikdy nečetli a názorovým oponentům místo diskuse nadávají do kryptogenních rudochů: https://blog.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A190110_695603_blogidnes&razeni=vlakno&strana=2

Nyní k vlastní knize.

Už po předběžném prolistování mi došlo, že nelze napsat objektivní recenzi v jednom článku. Kniha je totiž tak rozsáhlá a nabita fakty, že rozebrat ji po kapitolách a ke každé napsat svůj názor, představuje tak 10 blogů. Takže i velmi stručná recenze vydá na dlouhý článek, čímž se čtenářům předem omlouvám.

Z tohoto důvodu nevylučuji, že se ke knize v budoucnosti ještě vrátím.

Úvodní slovo napsal sám autor, kde se stručně zabývá historií a posláním církve.

Jistě je zajímavé, jak katolicismus přišel s myšlenkou, že církev je v neustálem boji se satanem a silami zla. Z toho vzešlo inkviziční obludárium a smrtonosné křížové výpravy. Katolická církev vždy učila, že to, co slouží měšci, hubí duši a přednost by měla mít duchovní blaženost. Ale skutečnost?

Celá jedna generace našich občanů nezná katolickou církev jinak, než jako hlasitého „křiklouna,“ který se prý domáhá jen „svého bývalého majetku.“ Pro dnešní katolický klérus, stejně jako pro jeho inkviziční předchůdce, žádné slovo Boží, ani žádný osobní závazek skromnosti, chudoby a pokory neplatí. Ne Bůh, ale majetek a obchod, ne víra a skromnost, ale politický vliv a mamon je programem většiny katolických prelátů. Grebeníček se zmiňuje o roli Vatikánu po II. světové válce, který pomáhal nacistickým zločincům k jejich útěku před spravedlností.

Dále se zabývá osobností současného papeže Františka, který se snaží církevní hodnostáře přimět k větší skromnosti a vatikánskou banku zbavit zločinné pověsti.

Zajímavé je též vyjádření evangelického faráře Miloše Reicherta v roce 2012: "Církevní majetek, ne že by byl ukraden, to je floskule, která nic nevystihuje. Nebyl ukraden, nýbrž byl převeden, odkoupen, přešel dědictvím, byl odprodán - jak se říká teď za nápadně nevýhodných podmínek, ale ukradena možná nebyla ani souška v lese... Slovo ukraden je emotivní a je to jen kouřová clona."

Závěrem úvodu Miroslav Grebeníček píše, že nikomu nebere jeho víru, respektuje a ctí práva poctivých věřících, ale z hlediska vyššího principu mravního považuje za pošetilé, aby mladí lidé zcela absurdně platili ze svých daní finanční kompenzace těm, jejichž mysl ztemněla touhou po majetku a zákulisnímu kšeftování s mocí.

V dalších kapitolách se autor zabývá situacemi křesťanských církví v okolních zemích, hlavně v sousedním Polsku. Cituje Krakovského kardinála Stanislawa Dziwisze, který prohlásil, že náboženství je důležiztější než ústava, což dokazuje, že nejen touha po majetku, ale i touha vládnout a diktovat občanům je katolickým církvím vlastní. Nejhorší, co se stalo po vítězství polské katolické strany PiS v roce 2015, bylo prohlášení Jaroslava Kaczyňského, že nastal čas revoluce a o rok později 2016 prohlásil, že jeho vlastrenecká revoluce vyčistila a obnovila zemi a vrátila do ní Boha, což se mimo jiné projevilo propuštěním téměř 90% redaktorů polské televize a jejich nahrazení katolíky. Plně se projevilo katolické tmářství v roce 2016 při přijímání zákona o zákazu interupcí, což vyvolalo v Polsku masové protesty, kde zazněla slova, že „je nepřípustné, aby nám náboženští fanatici diktovali, co musíme, nebo nesmíme dělat."

V Polsku je neustálý pokles polských věřících na bohoslužbách, ale i pokles počtu jeptišek z 27.000 v roce 1996 na 19.000 v roce 2016. 

O této kapitole se zmiňuji poněkud obšírněji, protože na příkladu v Polsku Miroslav Grebeníček dokazuje nebezpečnou touhu katolického kléru po světské moci a totalitní náboženský diktát občanům.

Na straně 61 autor popisuje průběh popřevratového odklonu od římskokatolické církve v Čechách, kdy při sčítání lidu v roce 1921 ztratila 19,6% věřících. Samozřejmě to byl důsledek I. Světové války, kdy katolická církev a její kněží žehnali za války císařským zbraním. Pozn. Toto mohu osobně potvrdit v případě mých předků. 

Vrcholné pokrytectví katolické církve dokládá na str. 64, kde píše o Papeži Piovi XII., který po druhé světové válce exkomunikoval členy všech komunistických stran. Nikdy ovšem neexkomunikoval katolíky Adolfa Hitlera, Heinricha Himlera, Josepha Goebelse a Martina Bormanna.

Autor na str. 93 cituje tajemníka ekonomické komise ČSSD Jiřího Vraného, který napsal, že katolická církev většinu svého majetku získala v pobělohorské době ať již přímo konfiskací, nebo koupí solného monopolu a jiných nástrojů absolutistického odírání obyvatetelstva. K tomu pak dodal, že uznat nároky církve na státní majetek by znamenalo uznat tehdejší loupež se vším všudy. 

V roce 1919 profesor Karlovy university Antonín Hobza, expert v oboru práva mezinárodního a církevního publikoval právní nárok ČSR: „Tak zvaný církevní majetek není vlastnictvím církve, ani jejich institucí. Je to zvláštní druh veřejného majetku ve státě , jímž volně disponuje stát. Nelze tedy mluvit o konfiskaci tzv. církevního majetku, nýbrž o jeho eventuelním určení pro jiný státní účel."

Autor se samozřejmě zabývá průběhem majetkových požadavků katolické církve od roku 1989. Výdaje státu v letech 1948 – 1989 odpovídaly částce 42,5 miliardy korun. Po roce 1989 ročně kolem 1,5 miliardy korun. Nikdo nikdy neslyšel, že by církve uvažovaly tuto částku státu vrátit, naopak neustále mluví o „ušlém zisku.“

Jako „perličku“ uvádí na str.199, jak již v roce 1946 národněsocialističtí poslanci jako Dr. Vladimír Krajina a Dr. Milada Horáková prosazovali konfiskaci majetku některých církevních řádů. Zde si můžeme připomenout, jak právě některé řády o několika členech v současnosti požadují miliardové majetky.

V roce 2006 nejvyšší správní soud prezentoval „Náboženskou matici“ jako veřejnoprávní fond, který nepatří ani státu ani církvi. Josef II. v roce 1782 zřídil náboženské fondy, do kterých vložil majetky kláštěrů, které zrušil a další nemovitosti. Výnosy z tohoto majetku měly sloužit k financování římskokatolické církve. Když v roce 1998 se stal ministrem kultury Pavel Dostál, vyslovil podezření, že Náboženská matice je tunelována. Při kontrole zjistili, že mnohé dokumenty o převodech majetku tohoto fondu po roce 1995 za éry ministra Pavla Tigrida zmizely.

Zajímavé jsou informace ohledně majetku Vatikánu. Po celá staletí Vatikán výši svého majetku tají a tvrdí, že ekonomické aktivity katolické církve kontroluje jedině Bůh. Co se týká majetku katolické církve v České republice, tak Česká biskupská konference uvádí, že jde o informaci, která není určena ke zveřejnění. Zajímavá je informace, že diecézní biskup může schválit finannční operace do 40 milionů pro jednotlivý případ, vyšší částku schvaluje Svatý stolec.

Samozřejmě se autor nevyhýbá ani ostudnému průběhu schválení zákona o církevních restitucích 8.11. 2012 za pomoci nikým nevolené strany LIDEM (poslanec Škárka nepravomocně odsouzený za přijetí úplatku) a poslance ODS Romana Pekárna (pravomocně odsouzený za korupci, který si později trest ve vězení odseděl). 

O honbě křesťanského kléru za majetkem za jakoukoliv cenu podrobně popisuje mediálně známý případ Voršilek, které v roce 1992 omylem dostaly provozní budovu Národního divadla. Jakmile se přišlo, že jde o omyl, Voršilky okamžitě stihly budovu prodat a případ není uzavřený dodnes. Toto jednání autor považuje za mafiánské a já s ním souhlasím. Nebo boj katolického kléru o Chrám svatého Víta a budovy Pražského hradu, kde se obzvláště „vyznamenal“ boží služebník kardinál Vlk.

Výše náhrad je kapitolou samou o sobě. Jak nedávno přednesl premiér Babiš, církevní restituce byly předražené o 54miliard: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/cirkevni-restituce-jsou-podle-babise-predrazene-o-54-miliard-korun.A160411_102905_domaci_kop . Že je to pravda, dokládá výše náhrad za zemědělskou půdu ve výši 44,40 Kč/m2 oproti tržním 7-15,- Kč/m2, v případě lesů 27,70 Kč/m2 oproti tržním 1 - 7,- Kč/m2, to bylo ještě horší. Výše církevních náhrad na 1 našeho občana včetně nemluvňat vychází kolem 10.000,-Kč. https://www.novinky.cz/domaci/324995-cssd-stat-nadcenil-parcely-cirkve-preplaci-o-desitky-miliard.html 

Po přečtení této knihy jsem si ještě více uvědomil obrovský přehled, vzdělanost, znalosti a inteligenci Doc PhDr. Miroslava Grebeníčka. Jeho úrovně dosahuje málokterý politik a nejspíše i historik. Též jsem si uvědomil, jak nebezpečné je náboženské tmářství, když církevní preláti svoji honbu za majetkem postaví nad jakékoliv mravní principy. Dalo by se napsat, že náš katolický klér svého Boha Hospodina nahradil Bohem Mamonem.

Můj závěr tedy je, že na základě znalostí historie a faktů Doc. PhDr. Grebeníčka jeho knize „Ve znamení kříže“ věřím a mne ještě více utvrdila v mém názoru o chamtivosti církví.

66 komentářů :

 1. Čím víc informací o tzv. církevních restitucích vyplouvá napovrch, tím větším svinstvem se to jeví být.
  Až se jednou v budoucnu s tímto a vlastně se všemi majetkovými přesuny po roce 1989 začne dělat pořádek, to bude zase "veselo".
  Lidé jsou příšerná hovada.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Toc je právě ta "svoboda". o kterou jim šlo při převratu v osmdesátém devátém. Odstranit řád, řád morálky a zákona a mít svobodu dělat různé špinavosti.

   Smazat
  2. pracuj a modli se aby si tu praci měl na ostani zapomen to je věc boži neb bohove nam vladnou a v cirkevnich restitucich to předvedli k dokonalosti ktera nema ve světě obdoby a je ukazkou toho jak duchem stale chudych vovčanu přibyva oproti tolik prosazovanemu vyvoji

   Smazat
  3. 8:44 zotročit člověka dokázali už ve starověku, ale nedokázali zotročit myšlení a duší těch otroků a tak vymysleli náboženství (je úplně jedno jaké) aby zotročili i duši člověka - no a v tyhle kolonii je momentálně vysoký počet atheistů a tak vymejvaj mozky lidem pomocí masmédií - ty prestituti co to prováděj jsou jenom užiteční idioti a nemaj ani tušení o tom že upsali svou duši ďáblu a to doslova a do písmene
   Vaska

   Smazat
  4. 11:35 Zotročit se dají pouze podlidé! Jejich vzpoura proti Nadčlověku a jeho Řádu, který jest smyslem Země, je podstatou existence i tzv. Nové republiky! Americký novinář a filosof Lothrop Stoddard napsal že podčlověk je podřadný člověk, jehož existence nedosahuje na kritéria adaptability zavedená nerovnostářským společenským řádem, ve kterém žije. Stoddardova kniha ve kterém pojem poprvé formuloval - "Revolta proti civilizaci: hrozba podčlověka" (1922) - https://cdn.counter-currents.com/wp-content/uploads/2011/11/revolt_against_civilization.jpg


   popisuje tehdy aktuální událost převzetím moci v Rusku bolševiky. Dokazuje, že byla země spravována nejvíce degenerovanými lidmi co kdy chodili po Zemi!

   Smazat
  5. Anonymní 14:51

   Nejvíce degenerovaní lidé, co kdy chodili po Zemi, proměnili téměř feudální zemi ve světovou velmoc, vynikající v mnoha oblastech vědy, průmyslu a zbrojírenství.

   No, když "myslíte"?

   Pak mě ovšem jako Čecha nemůže nenapadnout myšlenka, co je to za lidi, kteří přeměnili vyspělou průmyslovou a plně soběstačnou zemi v zemi rozvojovou, zkolonizovanou, vykradenou a zadluženou?

   Smazat
  6. 16:44 Vše co Rusové měli byly pouze západní licence. Nebyli schopni sami postavit NIC! Všecko jim spadlo na makovici! Ivan III. to dlouho zkoušel s obloukovou klenbou, nakonec usoudil že je to marný a pozval Italy! Péťa Velkej už byl zkušenej a domácí "stavitele" ani nezval, leda coby nosiče klád. Mužici kteří si schovanými plnovousy zacpávali díry v kapse, byli v těch svých láptích jinak nepoužitelní. Bez německých inženýrů a vojevůdců by německá princezna Káťa Rusy nazvaná Veliká nikdy Turka neporazila, dokonce ani toho mamlase Jemelku Pugačovic:) I před Napoleonem Rusům krom Bláta a Mrazu zachárnil zadek Skot Barclay de Tolly, který Kutuzova přesvědčil vydat Moskvu. Bez Welšana Hughese by nikdy nedokázali vyrobit ani metr kolejí, natož pak celou Transsibířskou magistrálu. I Dněproges stavěli Američané a všechny automobily byly vyráběny v jejich licenci. Bez jejich kaučuku by bosí Rudoarmějci zmrzli na Kavkaze! A Němci zmocnivší se ropných polí v Baku by pak s nimi už snadno zacvičili ... Spojení germánského ducha a turkické houževnatosti dalo vzniknout Ruskému eurazijskému impériu! To však bylo sraženo Židem s nemalou zásluhou slovanské, mužické lenosti, otupělosti a lhostejnosti! Tak se zrodil bolševický SSSR - stát neschopný samostatné existence! Nebýt Asiata s mongolskou krví Stalina, který se opřel opět o pomoc Germána (Německo - Rapallo, USA - fordizace SSSR) byl by zahynul a stal se "pouští osídlenou bílými negry", jak o tom hovořil Žid Bronštejn! A tomu se nakonec stejně nevyhnuli - https://www.google.cz/search?q=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwig0ubU6dTeAhUQDOwKHbRHDx4Q_AUIDygC

   Smazat
  7. A z Amerického kontinentu vytvořil "úžasnou Ameriku" - kdo? Ti přistěhovalečtí vandráci, špinavé, chcípající socky, delikventi, vězni a kurvy? Co to je ti vaši "Američané" jak tady hlaholíte, - potomci těch špinavců? Když Američtí občané se skládají jen a jen z přistěhovalců - co je to, ten "Američan" - potažmo ten úžasný Američan, který všechno umí a dovede, a jeho IQ je asi tak 200? Zatímco Rus - ta veliká Rus, národ starý stovky let, jsou pitomci, nic jim nepatří a umí jen lautr hovno? Něco tak idiotského, jako to, co jste naplkal, jsem už dlouho nečetl. Jste neobjektivní, zfanatizovaný obdivovatel USA - proč? To ví asi jen Bůh. Jděte do hajzlu.

   Smazat
  8. Anonymní 19:05
   Jasně blbe i toho Gagarina jim poslali do vesmíru američané, nebo jim snad na něj prodali licenci.
   Svatá prostoto...

   Smazat
  9. - TEN 19:05 to pastuje do každé druhé diskuze, nereagujte na něj. Q.

   Smazat
  10. 20:58 To zas byla Austrálie!:)) Ameriku budovala elita Bílé rasy, včetně původních Rusů, těch nejschopnějších, samozřejmě. Původním Rusem je nordicko-slovanský árijec, který je disciplinovaný, svobodomilovný a spíše faustovský než fatalistický - stejně jako Švédové, Dánové či Němci. Fatalistická "slovanská duše" je reakcí ruského lidu na otroctví, které jim pomohla vydržet, aniž by riskovali své životy při vzpouře. Tato idea byla povzbuzována, ochraňována a zneužívaná mongolsko-byzantsko-židovsko-komunistickými vládci euroasijské říše. "Slovanská duše" je ve skutečnosti "otrocká duše." (V angličtině: slavic soul - slavish soul.) Je to sen árijského muže uvrženého do otroctví, ochromující práce a života v ponižujících podmínkách, jehož předkové byli vyhlazeni etnicky cizími elitami, a který nemá vůli čelit realitě a postavit se svým pánům - https://www.youtube.com/watch?v=SvenB1N3WJY

   Smazat
  11. 22:01 USA za svou existenci vděčí Rusku, které ho zachránilo před zkázou za občanské války a to zásadním způsobem! - http://www.radiodixie.cz/clanek/ruske-lode-v-americkych-pristavech-zachranil-car-v-obcanske-valce-unii

   USA zvyklé vítězit cizíma rukama jim to oplatily o 80 let pozdějc s cílem s nima vyjebat, jenže vychytralý a lstivý Azijec Stalin vyjebal s nima! Totiž program půjčky a pronájmu umožnil Rusům se za války volně pohybovat po území USA a učit se novým technologiím. V rámci této spolupráce tak v roce 1941 bylo na území USA až zhruba kolem 1200 ruských inženýrů, kteří se školili moderním technologiím a postupům, k tomu je nutné připočíst zhruba několik stovek dalších tzv. OJT (On -The-Job-Training), tedy Rusů na stáži či na praxi v amerických továrnách. A to dokonce i z oblastí, kde Rusové žádnou smlouvu či dlouhodobější spolupráci s USA nikdy neměli - např. podle knihy Dark Sun: The Making of The Hydrogen Bomb od Richarda Rhodese (potvrzeno i výstupy z projektu Venona či deníkem majora Jordana) se jednalo i o oblasti raketového či rozvíjejícího se jaderného průmyslu (včetně dodávek jaderných komponentů apod.). Samozřejmě není také divu, že Rusové tuto spolupráci zneužili a v USA si rozšířili již bez tak širokou základnu špionů a agentů, kteří jim pak po válce prozradili spoustu amerických vojenských tajemství a technologií. Rusové díky této velmi „zištné“ pomoci ušetřili obrovské finanční prostředky na vývoj a výzkum či nákup těchto technologií – tato částka by se pohybovala v desítkách miliard rublů za každý rok pomoci! Navíc s tím se dostali i k technologiím, které by normální cestou jistě nezískali. Obecně tak můžeme zakončit asi tak, že díky této části Lend-Lease se Rusům podařilo získat takové technologie, které jim umožnily stát se jednou ze dvou velmocí 20. století.

   Smazat
 2. Mimořádné zaměření na hmotné statky je základní vlastnost značné části věřících. Co vidím ve svém okolí, tak drtivé většiny. Vnímání světa silně pravicové a bezohledné. Angažmá Lidové strany v pravicových vládách to jen potvrzuje. "Křesťané" tehdy ochotně zvedali ruce pro opatření, která by se kdekoli jinde neodvážil nikdo vůbec navrhnout. Např. známé poplatky u lékaře pro děti od novorozenců. Občas si lámu hlavu, jak to jde dohromady s křesťanskou naukou. Zatím jsem nic nevydumal.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Myslím, že zaměření na hmotné statky je vlastnost hlavně křesťanských ,,funkcionářů",kléru a politiků. Prostý věřící z restitucí nic mít nebudou. Naopak vím, že v odevzdaných objektech byly zlikvidovány léčebny pro slepce (je tam snad 7 mnichů), ústavy pro duševně nemocné a od narození tělesně postižené. Opravdu to bylo před lety v ČT! Oni věřící církev opouštějí, ne že by přestali věřit, ale že nepotřebují žádného prostředníka mezi nimi a Bohem. Navíc, když vidí, jak hamižný ten prostředník je. Těchto lidí si nesmírně vážím, ač jsem bezvěrec.

   Smazat
 3. No jo církev má na svědomí miliony lidí majetek vydřeli z poddaného lidu nedal bych jim ani floka.

  OdpovědětSmazat
 4. Pane Petříku, byť považuji církevní restituce za zhovadilost a dnes bych si nafackoval za hlas "pro", ale v tehdejší situaci jsem tak musel hlasovat, tak vás chci upozornit, že ve straně "LIDEM" jsem nikdy nebyl a nemohl jsem tedy za ně ani hlasovat. Jaroslav Škárka

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proc musel?

   Smazat
  2. 22.56
   Byl,nebyl v této straně je vedlejší.Podle sdělění samotných poslanců, musí každý hlassovat podle svého vědomí a svědomí. Pokud jste musel hlasovat jinak, tak jste nedodržel slib o své čestnosti. Také prošlo diskuzi, že Kalousek dostal z Vatikanu mnoho peněz, aby byl tento zákon schválen. Pokud bylo hlasování ovlivněno penězi, tak jde čest mimo, hlavně že to sype. Ti co hlasovali, by se nyní měli podílet na splacení dluhu státu proto, že mám také vyjádření presidenta T.G. Masaryka, který v roce 1919 na zasedání církevní komise prohlásil: "Tzv. církevní majetek není vlastnictvím církve, ani jejich institucí. Je to zvláštní druh veřejného jmění ve státě, jimž volně disponuje stát. Povaha tohoto majetku nemůže být vystižená žádnou představu soukromoprávní" (podepsán Prof. A. Kobza). Jinak údaje o chamtivosti církve jsou pravdivé. Ale mamon je mamon, tak proč pro něj příkazem nehlasovat.

   Smazat
 5. Proč jste hlasoval pro?
  Vydíral Vás někdo?
  Jaromír Petřík

  OdpovědětSmazat
 6. Konečně jsem knihu sehnal, stojí 299 Kč a mám z textu
  dobrý pocit. Nejsou tam ideologické předsudky ani
  sprosté výrazy, které používají lepšolidé a celý "demokratický" blok. Je to celé o faktech. Nemám nic proti víře, ale církve jsou skutečně mafie zneužívající věřící občany.

  OdpovědětSmazat
 7. 17. listopad 1989 znamenal programově rozkradení majetku Československého státu pod různými záminkami ve prospěch západního kapitálu a církve a vše v neprospěch lidí, dnes v Česku a na Slovensku. Hodnota rozkradeného majetku po roce 1989 se odhaduje na více než 5 bilionů korun. Tento majetek se programově rozkrádal v takových akcích, jako byla kupónová privatizace, řízené krachy vzniklých a pak krachujících bank a kampeliček, dále pomoci takových zákonů, jako byl zákon o majetku a vyrovnání, restituční zákony, zákon o církevních restitucích a další zákony. V mnoha případech se vracel majetek, který byl již zaplacen z našeho zlatého pokladu, který Američani odmítli vrátit dokud Československo nevyrovná všechny pohledávky osob, které emigrovaly po roce 1938 a zanechaly na našem území majetek. Pak byl v roce 1976 Československu zbytek zlatého pokladu vrácen a po roce 1989 byl Tošovským definitivně odevzdán západním zemím, tedy ukraden za to, že Tošovský dostal lukrativní místo v západním bankovnictví. Suma sumárum, to co se u nás odehrálo po roce 1989 je na úrovni doby Třicetileté války, kdy naše země byla totálně vykradena a zničena. A celý proces krádeží majetku neskončil a dál pokračuje, kdy se hlásí ne jenom církve o další a další majetky, které jim nikdy nepatřily, ale hlásí se už i Lichnštejnové, kteří poukazují, že v případě Havla a Schwaznberga byly prolomené hranice Benešových dekretů a proto žádají o veškeré majetky za miliardy korun, které tady získali v Pobělohorské době krádežemi a rabováním. Když to shrneme, tak dnes nám tady nic nepatří, ani voda, ani vzduch a ani země, natož nějaké firmy a závody, které byly vybudované našimi dělníky po roce 1948 do roku 1989. Vše bylo rozkradeno, zničeno, nebo odevzdáno v privatizacích. Dnešní vládci to nechtěni přiznat a proto donekonečna jenom slyšíme o hrůzovládě komunistů a jak se dnes máme jako nikdy před tím. Ale skutečnost je o hodně horší, než by si člověk mohl připustit. A čím se budeme mít hůř, tím víc v televizi a jinde budou vládci křičet a hrůzách komunismu, aby zastrašili ty, kteří jim nevěří a vidí skutečnost takovou jaká je.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím s 23.39 a dodávám, že film Palach, dnes uvedený Českou televizí jenom dokládá zkreslování skutečností. Tento film je spíš určen mladé generaci, kterou současný režim zpracovává k obrazu svém. Člověka, který žil v šedesátých létech, nemůže takový film přesvědčit o tom, že je pravdivý. Tento film je propagandistický a jeho hodnota je nulová, jak z historického hlediska, tak po stránce umělecké. Proto také nešel vůbec do kin, protože by na něj nikdo nešel, jako na film natočený samotným Havlem, pod názvem Odcházení. Tyto filmy nemusí být ani trezorové, stejně na ně nikdo nepůjde, leda závozník z Vesničko má středisková s důrazem, aby neodcházel před koncem filmu, protože konec je ten nejdůležitější.

   Smazat
  2. Ano, celý převrat 1989 a kuponový podvod byly
   dobře připravené pasti na "ostmenše", protože
   celý slavný západní díl Evropy byl na pokraji
   krize a potřeboval nakrást nové hodnoty. Jenomže
   dnes je znovu v koncích a proto ten nátlak na
   Ruskou federaci s cílem vyvolat ozbrojený
   konflikt a "ostmenše" použít jako přední linii.
   Jenomže při NATOdemagogii si neuvědomují, že
   rakety se nebudou ptát.

   Smazat
  3. 0.06
   Vše se svádí na USA, ale ti jsou tak mírumilovní, že dodržení mírů ve světě a jeho zajištění mají ve světě 800 vojenských základen v 70 státech (viz článek "Studená válka a zobrazení v grafech" viz článek dne 8.1.2019. V tomto článku je také uvedeno, že roční rozpočet na zbrojení má USA ve výši 640,0 bilonů dolaru a mír ohrožující Rusko má 87,8 bilonů dolaru.
   Ještě, že neprošel radar v Brdech, ten by byl asi zničen mezi prvními. Takto možná budou Brdy i nadále rekreační.

   Smazat
  4. Čím byl ve skutečnosti Listopad 1989? Dovršením loupeživého Února 1948 a božím trestem za pokrytecký a šalebný „samet“. V Únoru 1948 byl KSČ, vedoucí silou zbabělého, lenivého, kolaborantského a závistivého lumpenproletariátu, (s podporou tří oportunistických stran „národní fronty“ a oportunistického huhňavého křiváčka Beneše) po pečlivě převzatém vzoru dvou sousedních velkých totalit (Hitlerovy a Stalinovy), uloupen skutečným pracujícím a zákonným vlastníkům majetek za BILIONY, avšak „revoluční" (neústavní) cestou a zaveden feudalizmus dědičných Kádrových Soudruhů Československých = KSČ (bez několika rudých „sionistů“- tehdy preventivně ožraleckým buranem Gottwaldem popravených). Lůza spolu s disciplinovanými vyvlastněnci, ožebračenými měnovou reformou 1:50 na vkladech, dostávala pravidelné záchovné dávky, mávátka a pracovní umístěnky, dokud zásoba naloupeného vystačila. Předúnoroví odborníci směli (tiše a pokorně) režimu až do svého vymření sloužit a udržovat zbytky solidní předválečné „kapitalistické“ morálky (dnes klamně připisované komunistům). Až zásoby naloupeného došly, nebylo co a kam exportovat a „reálný socializmus s vyčuranou tváří“ se zhroutil jako prohnilá kadibudka, tak si to nedočkaví a tuzexem nadržení soudruzi a jejich „prognostičtí“ superagenti KGB „oposmluvně demokraticky zlegalizovali a zprivatizovali“ pomocí jednorázové, účelové a umělé „Strany Klausova Modrého Ptáka“ a „Zemanova Oranžového Levého Padělku“ (na Slovensku HZDS, KDH a SMER). Přemnožené „lůze“ (tj. „revolučním kleptopracujícím“) rozdali „za věrnost ČSSR“ kuponové knížky, neradi vrátili část zničeného majetku několika přeživším restituentům (včetně oportunistického, teatrálního "mouřenína" a „disidenta“ Havla). Disident = odpadlík, který směřuje ke korytu zkratkou mimo stávající systém. Šťastně se zbavili neužitečného idiota Dubčeka.
   Protože ve společném státě nebylo pro neobolševiky dost politických koryt, musel se stát rozdělit, aby se vytvořily.
   Ohánějí se "standardní parlamentní“ nacionalistickou kleptokracií huhňavého, křivohubého superagenta, vlastizrádce a haličského křiváčka Pružinského a jeho nahrávače Milouše. A s její pomocí úspěšně sabotují a diskreditují civilizovaný evropský kapitalizmus - na povel KGB - a tiše připravují půdu pro invazi islámu do EU, aby „odlehčili“ Izraeli i Pravoslaví.

   Smazat
  5. Po listopadu se všudypřítomná, husitsky loupeživě založená, „jediná vedoucí státní strana KSČ“ spolu se svými, po srpnu 1968 plánovitě vytvořenými zemanovskými „disidentskými“ zálohami, za účelem udržení své reálné moci, pod vedením KGB „leninsky“ strategicky rozdělila na tři bojové a navzájem koordinované proudy, předstíraně a teatrálně spolu „politicky soupeřící“: 1) revoluční a třídně uvědomělí, přízemní „užiteční“ idioti zůstali v KSČM a odborech (aniž by se byť i jen pokusili založit alespoň jedinou vzorovou neparazitickou produktivní sociální firmu, penzijní fond, nebo proletářský kibuc) a v pohodlí vyčkávají na svoji šanci od masy neschopných socek; 2) mazanější zemanovští "disidentští" hajzlové podvodně „obnovili“ komunisty zničenou ČSSD, se kterou si následně vytřeli řiť a založili SPOZ a Lánské pučisty; 3) nejcyničtější klausovské kryptokomunistické rusofilské svině založily z prstu vycucanou „pravicovou“ ODS a estébácké hlídací a vyděračské ABL agentury, různé tunelářské firmy, estébácké burešovské oligarchy a pomalu zakládají nové krajně nacionalistické, protizápadní partaje. Ani „levicová“ křídla v šovinistické, izolacionistické a kleptokratické nabídce nezůstávají pozadu a občas si s „pravičáky“ navzájem prohodí klíčové členy (Rath) a papouškované fráze.

   Smazat
  6. 8:44
   8:45

   Tolik hlouposti, zášti a nenávisti vyzvracet takhle po ránu, to musí být pajšl. V této kombinaci jistě budete "předobrý člověk".

   Smazat
  7. 8:44
   cit.: "V Únoru 1948 byl KSČ, vedoucí silou zbabělého, lenivého, kolaborantského a závistivého lumpenproletariátu,"
   Velmi důrazně se ohrazuji proti Vašim výplodům a činím tak ve jménu svých rodičů a dalších, kteří měli stejný osud. Za svůj život jsem nepoznala pracovitějších a čestnějších lidi, než byli oni. Narodili se do chudoby a dřeli od dětství do úmoru. Plody jejich práce ale užívali jiní. V onom Vámi opovrhovaném a hanobeném Únoru 1948 mohli konečně svobodně vydechnout. Váše bláboly jsou ostudné a je na čase se začít proti lidem, jako jste Vy, velmi důrazně vymezovat!!! VK

   Smazat
  8. 8:44 Z vyprávění mých dědů (jeden byl ze Šumavy a druhý z Jižních Čech) si pamtuji zejména jejich vyprávění jaká byla v těchto částech republiky před 2.sv. válkou nezaměstnanost, bída a hlad. Hlad který na Šumavě znamenal vysokou míru úmrtnosti. Únor 48 byl už jen logickým vyústěním emancipačního procesu té nejchudší části národa, která na svých zádech nesla navoněnou bídu prvorepublkových filmů. To se však v reáliích dnešního dne z vyhřátého pokoje u PC pod vlivem 30 let protilidové propagandy nedá pochopit. Že?

   Smazat
  9. 8:44
   Lidé ,měli po válce již dost všech válečných útrap a moc dobře věděli, že Sovětský svaz válku nezpůsobil !!!
   Měli také již plné zuby všech "buržoazních výhod" toho oslavovaného prvorepublikového kapitalismu.
   A proto to spontánní lidové hnutí a nástup komunistů v mocnostmi přesně určených hranicích politických a ekonomických, které imperialisté agresivně napadali každý den.
   To, co komunisté projeli a zprasili v r.89 je jiná kapitola.

   Smazat
  10. Ad 8:54
   Měnové reformy po WW.II byly téměř ve všech státech Evropy.
   Morave

   Smazat
  11. 9:12 Áááá, další nadržený křivohubý kleptoman či huhňavý dementní psychopat, vepřová držka, krysí tlamička, rektoskopická hlavička a šarlatán se ozval??? Jeden z Putlerových přískočů, kteří se na ulici či v socce poznají poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. Mnozí maj navíc odulé tváře, jak blízko strkaj tlamu k pšoukolíhni svého škaredého fýrera! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   Kdy konečně začnete prchat do svého ráje v Chujlostánu?!

   Smazat
  12. Pro lepší představu meziválečného období v Evropě, tedy i u nás za 1. republiky, doporučuji:
   G. Orwell - Na dně v Paříži a Londýně

   https://uloz.to/hledej?q=Orwell+Na+dn%C4%9B

   Smazat
 8. Škoda že se komunisti zbavili komunistů ve vedení strany a nechali tam jenom kličkující Sorošovy atrapy. Vyhráli by volby.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Z 18-ti % se volby nevyhrávaj! Víc bolševiků v týhle zemi nikdy nebylo a to v 89 neřídilo KGB, nebyli by už vůbec žádní!:)

   Smazat
 9. Stále tvrdím, že strana která odstranila ze svého vedení nejlepší lidi stojí za hovno. Žvanilové Filip a spol nemají ani na vedení pracovní čety čítající dest lidí.
  Václav

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Škoda, že komunistická strana pod vedením dnešních špiček ztrácí důvěryhodnost až k vyšumění z politického života. Je to jediná strana, kterou by stálo za to ji volit.

   Smazat
  2. To není škoda, to je neschopnost vedení strany.
   Ta strana už dávno není komunistická ale revizonistiká. Stejně jako ČSSD. Zakladatelé by je asi minimálně vyloučili a já bych je poslal na šibenici.

   Smazat
 10. Knihu od pana Grebeníčka jsem nečetl , ale četl jsem mnoho knih z historie .Například od A. Jiráska . Tam je přesně popsáno co byla církev v minulosti zač . Jaký to byl krutý a nenasytný moloch . A je dodnes .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A.Jirasek nepsal historicke knihy, rudy dedecku:-)

   Smazat
  2. 9:46 Ne, Jirásek psal jednak "červenou knihovnu", žánr sci-fi a detektivky. Viď hnědý blbečku?

   Smazat
  3. 9:46
   Doufám, že se dožiješ dědečkovského věku. A budeš mít stejné názory. Pokud ne tak si stěžuj na mladitskou nerozvážnost. To napomuže,ale uleví.

   Smazat
 11. noviczech
  ...nechci psát můj názor dlouhý. Moudrý člověk si domyslí zbytek. Svět začal vraždou Abela. Dále byl zvolen izraelský národ Bohem, jako k něčemu určený. Když Bohu chtěli postavit chrám, protože ostatní národy staví svým bohům také, Bůh jim řekl: Nemusíte stavět, stejně v něm nemohu přebývat, Země je podnož mých nohou! Pak přišel Kristus na Zem a učil lidi, že není majetek na prvním místě, ale zdraví (proto uzdravoval) a život (proto i křísil). Když k němu přišel bohatý člověk, tak mu řekl: Jdi, rozdej svůj majetek a následuj mne! Později nám vznikla církev, založená sv. Petrem, která ale dělá pravý opak toho, co se z dějin dozvídáme.
  ...můj závěr: Komunistická strana Československa byla blíž Kristovu učení než všechna náboženství a náboženské sekty tohoto světa!!! (Opět prosím primitivy s nižším IQ, aby se raději kousli do jazyka) :-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. noviczech
   ...Dodatek: V televizi na KinoSvět dávali nedávno premiéru "Proroctví o papežích". Kdo má možnost najít na netu, doporučuji.
   Hloupý mi odpoví: no a...
   Chytřejší řekne: zajimave
   Chytrý: Tedy máme očekávat ještě horší události?
   ...asi ano, vidíte, že i mezilidské vztahy jak se zhoršují atd., atd. Zhledněte a přemýšlejte.... napřed. :-)

   Smazat
  2. 11:37
   Ano máte pravdu, u nás nade dveřmi byl pověšen kříž s ukřižovaným Kristem. Protože jsem byl školou vyhocháván jinak tak jsem se ptal proč. Zajímamé z hlediska dnešního ¨vašeho příspěvku bylo, že jsem se dočkal odpovědi, že to byl první vyznavač komunismu.

   Smazat
 12. Zásadní chyba téměž všech laických hodnocení křesťanského náboženství která zcela deformuje podstatu křesťanství je, že se křesťanský bůh je označován jako Starozákonní bůh Hospodin, bůh judaismu který vládne lidem , někdy i krutě, jako hospodář.
  Křesťanský bůh je Novozákonní Bůh Otec a jeno Syn Ježíš, kteří dávají lidem svobodnou vůli vybrat si životní cestu, kdo zvojí cestu jejich následování dojde ke spáse. Křesťanské církve jsou instituce, které si Ježíšův odkaz různě vykládají, leckdy jenom ve svůj vlastní prospěch.
  Bohem mamonu je Starozákonní bůh Hospodin -Jahve a nikoli Bůh Otec a jeno Syn Ježíš.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zjednodušeně vyjádřeno ....
   Kdo mluví o židovských základech křesťanství, o žido křesťanské Evropě atd.., je zmanipulovaný trouba.
   Evropa byla a pravé křesťanství je proti judaistické ... , je to stejné zmatení lidí -národů, jako s marxismem a proti marxistickým neomarxismem.

   Smazat
  2. 12:24-tvrdíte Gottwaldovo "není Němec jako Němec". Také jsem slyšel, "jsem žid ale křesťan". Osobně něco vím o nízké asimilovanosti obou. A "jejich" boj o moc se vedl i přes víru. V současnosti Němci prohrávají se svým křesťanstvím a vlivem své rasy. Stačí si porovnat pozměněná jména sionistů v komunitách státních útvarů. Nejen státní správy i ve vlivu politických stran včetně těch hlásících se ke křesťanství.

   Smazat
 13. A toho zla co zavinili v Africe. Dobrý misionář, snězený misionář.

  OdpovědětSmazat
 14. Velice zajímavé:
  František Koukolík - Češi - Proč jsme, kdo jsme - a jak dál?Galen, 2015.
  Kapitola 17: Náboženství a církve
  Církevní restituce str. 280+397-8

  "Jestliže národ a jeho stát nebudou mít pod kontrolou církve, budou mít nadnárodní církve pod větší nebo menší kontrolou národ a jeho stát". str. 279

  Vysvětlete mi někdo hlasování Sněmovny parlamentu 8.11.2012:
  47. schůze
  151. hlasování - 193 poslanců - návrh zamítnut
  152. hlasování - 193 poslanců - návrh zamítnut
  153. hlasování - 193 poslanců - návrh zamítnut
  154. hlasování - 193 poslanců - návrh zamítnut
  155. hlasování - 100 poslanců - návrh přijat
  156. hlasování - 103 poslanců - návrh přijat
  Začalo se hlasovat ve 21:30, poslední dvě v 00:29 a v 00:32.
  (str. 397-398)
  Poslanci, kteří po půlnoci odešli domů spát, ač se hlasovalo o tak závažné věci dál s dopadem na několik generací občanů tohoto státu, nesou plnou osobní zodpovědnost.
  Pokud by zůstali, tak by se hlasovalo až dodnes?
  Jak je možné tolikrát opakovat hlasování a pak stačí dvakrát souhlas s téměř polovinou poslanců, aby bylo hlasování ukončeno?
  4x zamítnut
  2x přijat

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jediným úkolem Kalouska, jako agenta Vatikánu v té době, bylo za každou cenu prosadit církevní zločin proti českému spícímu národu.
   Kdo je schopen a ochoten tento velezrádný čin zkoumat a odsoudit ?

   Smazat
 15. Pokud si tady někdo přečte pár komentářu, musí usoudit, že NOVÉ RUSKO je ta nejhorší spodina spodin. Co tu zde předvádí někteří soudruzi je na provaz.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ...a to jste nebyl v Americe, mimo ,,vyježděné" trasy. To by jste teprve něco viděl Věčně ožralí Indiáni(alespoň je od nich pokoj), černochy, kteří když jdou kolem vás musíte sledovat i za zády, aby po vás neskočili, vydřiduchy židy,žebrající děti Hispánců. Byl jsem v obou zemích a mohu posoudit. Když budete chtít najdete děs tam i tam. Ale myslím, že Rusko je na tom o něco lépe. No je pravda, že tam chudí nedostávají přídělové lístky na jídlo(alespoň jsem se s tím nesetkal) a věřte, že tam nikdo hlady neumírá. Život je v Rusku v odlehlých oblastech velmi tvrdý. Ale tito lidé jsou přátelští na rozdíl od srovnatelných amerických, kteří vám někde za rohem bez problémů vrazí kudlu do břicha...Proč přirovnávám zrovna USA k Rusku a ne třeba Německo? Protože dnes je pro mnohé USA náš vzor.

   Smazat
  2. 15.18 ano, jsi zralý na provaz

   Smazat
  3. Kdo by se s tím dřel zadara? Efektivnější teď v zimě je využít kotle podle patentu tohodle inženýra - https://78.media.tumblr.com/41e3271711cdbc5d234267674bac9d60/tumblr_nrdvakUyoQ1sqztn9o1_500.png

   které jsou schopné zpracovat rudej xindl na výhřevný biopalivo!:) - https://ihistorian.livejournal.com/176105.html

   Smazat
  4. 15:18
   Doufám, že jste se svou myšlenkou nezůstal jen u teorie a už se někde houpáte.

   Smazat
  5. 8:17 Houpá se na houpačce nad horou komoušskejch mršin a vyhrává si k tomu na harmoniku! Chycht!:)))

   Smazat
  6. Anonymní 7:26

   Je mi skoro jedno kde se houpá, hlavně aby přestal otravovat vzduch.

   Smazat
  7. NOVÉ RUSKO!:)))) Trefné ... co? Není potřeba otravovat vzduch, úplně postačí srovnat např. nás zde - https://www.youtube.com/watch?v=LB9lObWclFQ

   ... s váma tu!:) - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   Smazat
 16. Potomci bývalých poddaných zase solí své bývalé vrchnosti a zase je to celé postaveno na lži a oblbování. Středověk neskončil, středověk trvá.

  OdpovědětSmazat
 17. Je to tu jak v truhlárně, každej nás vohobluje.

  OdpovědětSmazat
 18. V nekolika zajimavych zpravach na iDnes ctu diskuse. Je zajimave, jak jsou ve vetsine pripadech komentare neobjektivni. Tuhle knizku jsem necetl, jen clanek v NR, a ten dokazuje, ze restituce cirkvi je nespravedliva, protoze zadaji vice nez uvadel kardinal Beran. Navic, cirkev by nemela mit vice bohatstvi nez mel Jezis Kristus.
  Jako katolik od narozeni r. 1942 mam nejvic pripominek prave k teto cirkvi. Povazuji krestanstvi za nejhorsi nabozenstvi na svete, dukaz: krestane zabili nejvic lidi, jen v min. stoleti snad pres 100 milionu, a z toho skoro tolik lidi zabili prave katolici. V predchazejicich stoletich aspon 10 stoleti zabijeli prevazne katolici.Neni treba to dal rozebirat. Je treba se na vse divat objektivne, a to neni drtiva vetsina lidi schopna. Ja byl 58 dni ve vysetrovaci vazbe v r. 1978, ztratil jsem vyborne zamestnani, stal se delnikem, nemel sanci na nejaky comeback, nenavidel komunisty a SSSR, utekl do mych milovanych USA, stacilo mne 6 let tam abych rikal ZLATI KOMUNISTE. Stal jsem se objektivni. Loni jsem videl okupaci palestinskeho uzemi Izraelem na DVD v USA. Pro mne uz 21.8. neni okupaci, okupace je uplne neco jineho.
  Take pro mne rezim v CZ neni DEMOKRATICKY.
  Lidi soudi apriory, to jsem delal i ja, za socialismu. A mel jsem mnohdy pravdu, jenze problemy te doby byly milimetrove k naprave, soucasne jsou kilometrove k naprave. Tim nechci rici, ze za socialismu nebyly problemy, ale netykaly se drtive vetsiny lidi a ani mne. "V soucasne dobe se nachazi ve vysetrovaci vazbe" v kadrovych materialech mne neohrozilo ani tak, jak treba lidi v teto zemi ohrozuje DPH. Prakticky, zil jsem si po propusteni jeste lepe. Protoze to hondotim vse objektivne, a toho zadny kritik Grebenicka neni schopen, a take drtiva vetsina tech, co tenhle rezim obhajuji. Je neobhajitelny, jako byl ten socialisticky, jenze ted jsou problemy kilometrove, tenkrat milimetrove. Jedina naprava je v jeho zvrhnuti, socialisticke problemy se daly napravit opozici nebo zvrhnutim. Skoda, ze doslo k tomu druhemu, nemusela vychazet Nova republika a i Grebenickova kniha. Mohli jsem byt uz 25 let tam, kde nas ma zavest soucasna ODS, mezi 10 nejlepsimi zememi sveta. Konecne se ODS neco podarilo:tohoto tisicileti nejlepsi vtip .

  OdpovědětSmazat
 19. Já jen nechápu, proč se doposud nenašla síla, která by dokázala to co žluté vesty ve Francii. Pořád se tady
  žvanilo a žvaní "golden west" ale on ten zlatý západ až tak zlatý asi nebude. Francouzi jako národ mají svoji hrdost a dokáží říci dost. Nebude to lehké prosadit svoje oprávněné požadavky, protože západní "demokracie" má svoje metody, jak obhájit korýtka. Naše "objektivní" sdělovací prostředky názorně ukazují, jak společnost rozeštvat podle hesla rozděl a panuj. Noviny jsem přestal kupovat, protože takové slovní průjmy pánů novinářů a myšlenkové onanie se bojím dát i do kotle na zátop, aby ho to nezničilo.

  OdpovědětSmazat
 20. Já vám řeknu proč,
  protože mnoha lidem současný stav VYHOVUJE !
  Zkuste se ptát lidí kolem sebe a budete zírat.
  Ti, kteří přišli ke svým majetkům a úctyhodným firmám podvodným nebo nemorálním způsobem, na hraně zákona, je opravdu hodně.
  Totéž platí o tzv. restituentech.
  Ale ani tito, ani ti, kteří své firmy a firmičky nebo majetky získali třeba i tvrdou prací nebo "spravedlivou " restitucí, si nenechají své majetky znovu sebrat nebo tvrdě zdanit a zapojit do socialistického systému, kde by platila zásada, že společenský zájem pracujících je víc, než zájem soukromníka ! Toho se všichni bojí jako čert kříže !
  Kapitalismus je systém, kde člověk člověku je vlkem. A to lidem - většině - vyhovuje. No tak si to užijte plnými doušky ! ( pozor, nejsem komunista)

  OdpovědětSmazat
 21. 20:57 Bolševismus mohli pěstovat pouze zdegenerovaní rudí podlidé! Jejich vzpoura proti Nadčlověku a jeho Řádu, který jest smyslem Země, je podstatou existence tzv. Nové republiky! Požadavek rovnoprávnosti je v podstatě základní levicové dogma, jehož smysluplnost nelze prakticky nijak rozumně obhájit.
  Proč bychom se měli všichni rodit se stejnými právy, když se přirozeně nerodíme rovní téměř v ničem? I proto musí být pravidelně vedeny války, protože pud boje je hluboce zakódován v genech každého člověka, jen se ho u každého jedince nepodařilo stejně potlačit. Boj tříbí! Ten vynáší na povrch vynikající jedince mého typu a vyhání z času přebytečný kompars ražení místních užgryndaných čechomužiků, neb lidstvo existuje jen jako materiál pro šlechtění vynikajících jedinců, kteří píší dějiny! Ostatní z nich jsou pak beze stopy odejiti v podobně kolaterálních ztrát ... neb jak praví klasik: „Slabí a nezdaření mají zahynout: první věta naší lásky k člověku. A má se jim k tomu ještě pomáhat.“ (Friedrich Nietzche). Jinými slovy co je nemocné má zemřít a to, co je vynikající nesmí být snižováno na průměr!

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.