Reklama

úterý 22. ledna 2019

Osobnost a poslední čin Jana Palacha

Ivan David
22. 1. 2019
Jsem velmi znechucen diskusí k činu a osobě Jana Palacha. Vůbec mě nepřekvapuje, že si ho dnešní režim snaží přetvořit pro svoji potřebu a vytvořit z něj někoho kým nebyl. Analogicky se od starověku chovaly všechny režimy a nikdy tomu nebude jinak. Jen míra zneužití a deformace může být různá podle míry naléhavosti potřeb a vkusu a možností indoktrinace. Ony osobnosti si to zavinily samy, nemusely přece na sebe ničím upozornit. A tak ti, kteří se starají o nasměrování mínění či víry lidu škrtají a připisují, ať už jde o Jana Nepomuckého, Julia Fučíka nebo Václava Havla. Jejich nanebevzetí slouží režimům, které nezajímá pravda, ale vlastní mocenská pozice. Stejně se vyrábějí i obrazy ďáblů. Proti trapným úvahám o tom, kdo byl, a proč se upálil Jan Palach, bych rád postavil střízlivý pohled.


K předpokládatelné námitce, že k tomu nemohu nic říci, protože jsem ho osobně neznal a nevyšetřil, musím říci, že vždy pracujeme s tou mírou informací, kterou máme, a další "objektivní" informace mohou obraz upřesnit.

Trvám na tom, že vlastní smrt nebyla cílem Jana Palacha, ale sebeusmrcení tak drastickou a nepřehlédnutelnou formou měla být prostředkem k jiným cílům. Proto jeho jednání nenaplňuje definici sebevraždy, jednalo se zcela jednoznačně o sebeobětování, tedy ze subjektivního pohledu (a jiný není pro definici důležitý), o snahu prospět jiným. Námitky, že činem neprospěl, jsou irelevantní bez ohledu na to, zda jsou opodstatněné. Zúžení společenského prospěchu na účinnou akci namířenou proti někomu konkrétnímu, například na "společensky užitečný atentát", jsou nesmyslné a jen svědčí o zúžené představě o prospěchu na čistě materiální věci. Sem nutně patří i sebevražední atentátníci volající Alláh akbar!". Ovlivnění společenského vědomí má pro společnost význam bez ohledu na to, zda se shodneme na jeho prospěšnosti.

Hodnotím-li jednání Jana Palacha z hlediska psychiatra, má pro mne smysl jeho subjektivní pohled, jeho pohnutky a jeho hierarchie hodnot. Nezajímá mne hledisko blbců, pro které není důležité nic, čeho se nenažerou. Jednání je nutné hodnotit ve vztahu k prostředí rodinnému a všech komunit, které na něho mohly mít vliv, a s ohledem na osobnost, která je formována nejen prostředím, ale i geneticky.

Jan Palach dospíval a žil v přelomové době plné nadějí a obav. Byly u něho velmi silně rozvinuty vyšší city od soucitu s trpícími až po lásku k vlasti a lidství. Byl nepochybně velmi senzitivní a velmi ovlivnitelný vším, co vnímal. Tento pohled se zcela shoduje s hodnocením psychiatrů, kteří ho konsiliárně vyšetřovali, aniž by měli přístup k podrobnějším informacím o jeho dosavadním životě ("anamnéze"). Senzitivní lidé více trpí, ale také hlouběji prožívají radost. Senzitivita je štěstím i prokletím. Vyšší city jsou sice plodem výchovy k dobrému soužití mezi lidmi, ale někdy je snaha marná. Současný mnohem větší důraz na materiální potřeby a individuální uspokojení než na nekonfliktní život v komunitě s respektováním potřeb jiných, k rozvoji vyšších citů nepřispívá. Trpí-li komunita, trpí s ní všichni schopní soucítit. Je-li schopných soucítit příliš málo, je ohrožena komunita.

Srpnovou "internacionální pomocí" Jan Palach jako člověk senzitivní a cítící s národní komunitou trpět musel. Cítil svůj díl odpovědnosti za další vývoj. Zřejmě cítil větší díl spoluzodpovědnosti, o to větší, čím zřetelněji viděl, že se ho nedostává jiným. Rozhodovat se mohl jen podle svých znalostí a zkušeností. Ty byly v jeho věku nutně omezené. Kdyby se k sebeupálení nerozhodl, žil by dál s tíživým vědomím konfliktu mezi skutečností a svým ideálem. Pokud by byl emigroval, předpokládám, že by se vrátil, a dnes jako sedmdesátiletý vzdělaný, zkušený a citlivý muž by stál na straně těch, kterým záleží na přežití národní komunity a odmítl by myšlenku, že se máme rozplynout, promísit a zaniknout ve jménu potřeb globalistických sil.

58 komentářů :

 1. Jan Palach!?

  Rektor Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,
  rok 2019:

  „Jan Palach patří k nejvýznamnějším osobnostem moderních československých a českých dějin, k předním bojovníkům za svobodu a demokracii. Jeho čin proto nesmí být zapomenut. Nesmí být zapomenut také proto, že svoboda a demokracie, za něž Palach položil život, nejsou ani dnes žádnou samozřejmostí a můžeme je ztratit snáz a dříve, než se na první pohled zdá.“?

  ††††††††††

  Tomáš Zima, tehdy student 5. ročníku Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, píšící do Rudého práva:

  „Nechci dopis, o němž se nyní tolik hovoří, podceňovat. Možná nebyl myslen vážně, ale kdyby byl, nemůžeme mlčet. V nemocnici se setkávám se spoustou nemocných, kteří chtějí žít, dali by cokoli na světě, aby se uzdravili a mohli zase normálně žít se svými blízkými. A přitom medicína je někdy už bezmocná. Prostě, když teď slyším, že někdo chce spáchat sebevraždu, nemohu s tím souhlasit! Vzít si život sám, z vlastní vůle, to je tragédie pro blízké, nic nevyřeší! A přitom mladý člověk má spoustu možností sám, svou vlastní prací něco změnit, něco zlepšit? V tomhle případě si vzpomínám na citát J. W. Goethea: ‚Jen pak jsi hoden svobody a žití, když rveš se o ně den co den‘,“.

  ††††††††††

  Čím je Tomáš Zima mladší, tím je rozumnější, velká škoda, že stárne. Za mlada mohl být rozumným rektorem UK Praha ...

  HUAWEI®

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vzit-si-zivot-nic-neresi-napsal-do-Rudeho-prava-rektor-Univerzity-Karlovy-Zima-A-nam-vysvetlil-jak-ze-to-mysli-s-Janem-Palachem-567460

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zajímavé je, jak různě se přistupuje k podobným věcem. Mlátičku Vondráčka dehonestovali proto, že plnil rozkaz, studentovi medicíny Zimovi nikdo nekroutil ruku, aby napsal článek do RP. Přesto se mlátička, o kterém nevíme, že by udeřil, nesměl dostat do funkce v PS, kdežto student Zima mohl klidně zastávat funkci, která se s nějakým podvýborem v PS nedá srovnávat, přestože napsal servilní článek do RP. A ještě jenom poznámka k charakteristice Palacha z pera doktora Davida, nějak zapomněl zhodnotit ty jeho pokusy o sebepoškozování, pod záminkou, že se učí snášet bolest si tuto přivozoval. Na to je přece taky nějaká diagnóza. A citovost to teda určitě není.

   Smazat
  2. Sebetrýznění je jen symptom, i citliví se mohou sami trýznit.

   Smazat
  3. To jest totéž Zíma, co nosívá s Blektorem Rekem Nerudovou ostruhovou ulicí vzhůru ten obří rektorský exemplář laminátového hovna?
   Kamarád pešínského prasete a psychický otisk van Gemunda?

   Smazat
  4. Měl bych se prof. Zimy zastat. Slyšel jsem jeho řeč jako děkana první lékařské fakulty na promoci své dcery. Bedlivě jsem dával pozor, jestli se začne ohánět ideologickými sračkami. Mluvil jako profesionál a všímal si etických otázek. Omlouval se studentům za přísnost, protože si uvědomoval, že jejich služby možná bude potřebovat až zestárne. Co říká jako rektor pražské kavárenské žumpě bych omluvil. Na jeho funkci se budou tlačit političtí kandidáti. Jen si představte smrdutou fakultu sociálních věd. Líbil by se vám jako rektor prof. Putna?

   Smazat
 2. Jak dlouho ještě ????????????

  Kdo chce, abychom tady donekonečna ztráceli čas s nějakým Palachem, ať zvedne ruku !
  Já to nejsem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To lze vyjádřit nejlépe pasivně. Ale i zvednutí ruky je jednodušší než vyklepávání 120 znaků a proklikávání se filtrem na roboty.
   Nerozumím tomu, co může duševně zdravého člověka vést k tomu, aby zvolil ten poslední, nejkomplikovanější způsob.

   Smazat

 3. Obdobím rozřešení konfliktu mezi ideály a realitou si musíme projít všichni. A může to být proklatě nebebezpečná doba - životu nebezpečná. Naštěstí to většina z nás nějak dá.

  Kdyby, kdyby...
  Taky se mohl prostě dát na drogy (já bych se dneska asi dal, být mladší), když už chceme mít ty hypotézy všechy pohromadě. Mnoho přecitlivělých takhle končí. Tito ale bývají prosti jakéhokoli mesianistického komplexu.


  OdpovědětSmazat
 4. Nejvíce mě tíží představa, že všechny ty oběti třeba druhé světové války jdou vniveč - nyní. Nyní proživáme dobu temna a mnoho lidi si to neuvědomuje. Správný akcent v článku pana doktora Davida, pod kterým se plně podepisuji, že žijeme dobu, kdy ustřední hodnotou je materiálno. Člověku se nechce věřit, že jsme již v 21 století a žijeme s lidma, kteří jsou stupidní a necitliví - stačí si přečíst komentáře pod různými videí na youtubu a člověku je z toho špatně. Já se mužu vyjádřit také k polským konsumentům těchto pořádů. Potěší mně vždy lidé, kteří nejsou to, co hlásá většina a zastávají jiný názor - rozumný. Nedávno jsem tam viděl pořad, kde renomovaný profesor se zabýval zcela vážně možnosti připojení Polska k německým fašistům v tažení na sověty, to znamená teoretickou možností, že Polsko by bylo stále spojencem Německa, ne jak se stalo, že ním přestalo krátce před válkou být. Nevím, ale mám takový dojem, že u nás přece jen komentátoři ve větším procentu, pokud se týče třeba postoje k současnosti, jsou rozumnější, nestrkají např. komunisty do jednoho pytle. Můj tchán např. byl také komunista, osobně jsem ho neznal, ale soudě z mi líčené houfné účastí lidí na jeho pohřbu, to musel být dobrý člověk. V Polsku jsou téměř všichni zarytí antikomunisté, pravičáci, levice to je bolševik, snad hodný lynče, většina by vyrukovala na Rusa, kdyby Emerika zavelela. Nemůžu si pomoci, ale Poláci se mi jeví jako tmaři. Doufám, že zde nerozpoutám, jak je tomu obvykle, antipolskou hysterii - pšonci, kteří chtěji okupovat Těšinsko. V tomto duchu moje poznámka není míněná. Mě prostě vadí na Polácích to jejich černobílé vidění světa, které ostatně je charakteristické i pro takové lidi jako Hitler: dobři Němci, zlí Židé. Vraťmě se k nám.
  Co je hrozné, tak stojíme před možností, že k nám poplují tisíce imigrantů - pořad Petra Hampla na youtube - https://www.youtube.com/watch?v=mpN1EkyqW6Y. Tento pořad shlédne, respektive si poslechne, protože pořad je na Svobodném rádiu - pouze něco přes 4000 uživatelů. To co se tam říká je děsné, takže jedna žena se ptá jestli je třeba emigrovat z republiky. Podepsal jsme Marakeš, který prý není závazný. To je kec. Proč je potom podepsán? Blázní z EU, prý to novodobá šlechta - od nás s Jourovou v čele, nám vypočítali, že můžeme přijmout 70 milionů lidí. Je tohle normální? Žijeme normální dobu? Otřesná je ta netečnost, ta neinformovanost lidí o věcech, které utvářejí a budou utvářet jejich život. Názornou ukázkou je výsledek voleb, pořad to je stejné, pořad do všeho kecá stejná banda co v létech bezprostředně po hadrové revoluci.
  Návrh pro trolly: Napište - rudý komouši, dědku, běž se upálit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honza Palach měl vyhraněné levicové názory. No a co ??? Žlučovití křivohubí klausovští čecháčkové by se ani upálit nemohli, i kdyby chtěli: Hovno totiž nehoří
   Bořivoj Pauk, Brno

   Smazat
  2. Polákům vděčíme dnes zato, že ruskej Mongol, který se od dob Ivana IV. - potomka to Čingischánova dral k nezamrzajícím mořím, tedy hlavně k Baltu a dere neustále celých těch 500 let, byl zastaven. Ponejprv ho zastavil Livonskej Řád! Poté Republika Obou národů a dnes je to NATO, kdo je zatlačil zpět od Baltu, tam co byli za Ivana IV.! Ono stačilo dokonce i kdyby bývali byli Poláci rozumný a vše mohlo bejt jinak už před WWII., kde by dnes Evropa bývala byla! - http://img15.deviantart.net/8736/i/2013/256/2/e/pakt_ribbentrop___beck_vol__2_by_coszniczego-d6m4e0q.png

   Smazat
  3. Vyhraněné levicové názory měl i Karel Marx, Giovanni Gentile a Adolf Hitler. A lepší je čecháček, než připitomnělý fašounek, jako ty, víš.

   Smazat
  4. 16:04
   Už Přemysl OtakarII. táhl s mladým nedochůdčetem Habsburkem na Pšonky aby tam zavedl křesťanství.
   Později J. Žižka pomáhal Pšonkům v boji proti německému řádu křižáků. A hovada z této zemně se cpala na Rus od kud byla právem vykopána a několik let spravována rusem.
   Ani tu vodku neumí udělat. Ti by se opravdu vyjímali někde za Sibiři.

   Smazat
  5. 16:26 To jsem ještě bývali v boji s východními Mongoly navzájem rozesraní vírou v různé konfese! Dnes nám jako svorník Západní civilizace slouží právě NATO a ruskej Mongol tak má definitivní smůlu ...

   Smazat
  6. Technická poznámka pro 15:01 - hovno hořet může, viz např. vysvětlení kantora Saši ve filmu Pelíšky.

   Smazat
 5. 14:10
  Netřeba nic dodávat k článku . Všechno potřebné k popsání současného stavu v České kotlině je tam .To , že se historie opakuje stále dokola je fakt a ti kdož nejsou schopni se z ní poučit musí si všechno to špatné co Čechy v ní potkalo prožít znovu . Vypadá to tak , že všichni ti politici , kteří se dostal po hadráku 89" k moci vůbec nečetli díla A . Jiráska a jiných jemu podobných . Pokud by si aspoň něco od těchto autorů přečetli a řídili se podle toho , nemuseli jsme v dnešní době žít opět v době "temna" .

  OdpovědětSmazat
 6. Děkuji panu Davidovi.
  O Janu Palachovi se myslím dá říct, že sám sebe viděl jako vojáka, který jde v bitvě na smrt.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:55
   Byl jsemzhruba v jeho letech, okupaci jsem nesl těžce a v prvních dnech jsme se snažili vysvětlit ruským vojákům ( kteří byli vyplašení stejně jako my) že tu žádná kontrarevoluje není. Ano párkrát jsme se ožrali, ale spáchat sebevraždu nás vskutku nenapadlo. To mohlo napadnou jem vesnického balíka který se ocitnul v PRAZE. Praha má na chování lidí vskutku špatný vliv.

   Smazat
  2. Ano. Určitě přemýšlel jak v té situaci udělat něco smysluplného. A pak statečně nezaváhal.
   Takovéhle oběti ale předpokládají, že se čin dotkne srdcí mnoha lidí. A v tomto ohledu zdaleka ne každý má to štěstí.

   Smazat
 7. Současná Palachománie je k smíchu. Zastavte na ulici náhodného kolemjdoucího a optejte se koho považuje za nejvýznamnější osobnost v českých dějinách s vyloučením posledních sto let. Každý si určitě vzpomene na Karla IV nebo Komenského. Ti ,,znalejší" je zařadí i časově. Vzdělanější vzpomenout někoho z Přemyslovců, padne pár jmen z doby národního obrození, spisovatelé Němcová, Svatopluk Čech... z básníků Neruda. Ti nejvzdělanější těch jmen přidají víc.
  V poslední době adorujeme Masaryka, Havla, nebo teď Palacha. Bylo by zajímavé položit někomu stejnou otázku za pět set let. Možná si někdo vzpomene na Masaryka. Ti znalejší vyškrábou z paměti Havla a jen skutečným fandům historie něco řekne jméno Palach. Takže ,,bádat" nad odkazem ať už Havla nebo Palacha ze kterých za pár set let zůstane jen jedna větička, nebo odstavec v učebnicích dějepisu je skutečně k smíchu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No jak adorujete, tak si adorujte.

   S vyloučením posledních sto let to furt může bejt František Křižík.
   Kterýmu starej Westinghouse nabídl výměnu patentů.
   Jeden za jeden, bez placení.

   Smazat
  2. Možná jednou někdo zařadí do učebnic psychiatrie PALACHŮV SYNDROM jako jednu z nebezpečných sebevražedných diagnóz; a kdosi na smetišti najde prapodivnou změť trubek s cedulkou "lavička Václava Havla" a umístí ji do předsíně obludária k dalším nepraktickým kuriozitám.

   Smazat
 8. Po přečtení článku jsem ma rozpacích, jestli tedy je možno vůbec diskutovat a připadá mi sdělení páně Davida až osobní.
  Sebeobětování je nesmysl, pokud dotyčný neví, že činem požadovaného cíle dosáhne. Smysl sebeobětování tkví v zajištění štěstí živých, ne slávy mrtvých.
  Mám nepříjemný pocit, že se mistr pera o něco snažil, avšak nepovedlo se, tak má pocit sebeobětování.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Docela mne děsí ten politicky korektní newspeak ala "sebeobětování". Já s doktorem Davidem ve většině názorů souhlasím, ale v tomto ne.
   Pro mne to je demonstrativní sebevražda, ať se to ohýbá, jak ohýbá. Dávat této nechutné věci jakoukoli kladnou konotaci je společensky a lidsky naprosto škodlivé.
   Nemůžeme Palacha omlouvat tím, že to "myslel dobře". Můžeme ho vnímat buď jako oběť vnějších sil, nebo blázna. Možná obojí, nic víc. Chtěl vyburcovat svědomí? Měl snad lepší svědomí než jiní? To mi smrdí sluníčkářstvím.
   Češi dali celému světu více než dostatečně najevo, co si o příjezdu spřátelených armád myslí. Ale sebeupalení? To bylo a je naprosto přes čáru. Je to i o kultuře, o civilizaci. Jak už někdo napsal, tyhle věci patří do Asie.
   Mimochodem kultura sebevrahů se nám úspěšně rozrůstá!
   V Plzni uctívají zase nějakého Hlavatého:

   https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/upaleneho-delnika-si-pripomnely-desitky-lidi-20190120.html

   Máme tolik pozitivních, následováníhodných, historických osobností, které pro náš národ udělaly obrovský kus práce a nikdo si na ně ani nevzpomene.
   Škoda každé sekundy, kterou věnujeme falešným modlám.

   Smazat
 9. Palach svým hloupým činem, vyprovokován svými přáteli, kteří
  by to zřejmě nikdy neudělali, podporován silami které i dnes
  dokazuji že jim nikdy nešlo o porozumění ve společnosti, udělal službu jen těm nekonečně nenávistným.
  A "česká televize" má důvod, dokonce i na čt sport, ukazovat
  donekonečna hořící tanky v Praze v r. 68, jako událost tisíciletí. Událost, která mohla vzniknou jen proto, že si
  pražská galerka usmyslila, že chtějí ihned, čáry máry fuk, na
  západ. Dosáhli akorát utužení režimu, kdy se šedesátá léta
  ukázala jako možnost pozvolného ohlodavání ostrých hran ve
  společnosti. Tuto možnost zničili a dali se raději na cestu konfrontace.

  OdpovědětSmazat
 10. K tomu bych podotkl, že i Plzeň ( od začátku - od roku 1989 - ovládaná ODS) honem honem vyhrabala nějakého protestního upálence, aby nebyla pozadu. Strašné. Hnusné. Ta samá Plzeň, která restituovala činžovní domy lotrům a lumpům i s nájemníky, bez jakéhokoliv zajištění, například smlouvami o věcném břemenu. Šmejdi, jakmile dostali ty baráky, ihned vyhazovali své nájemníky, a zřizovali ve "svých" domech nebytovky, protože na tom se vyrejžovalo víc peněz, i když ještě vedle toho okamžitě zvyšovali nájemné, údajně "na opravy"- a to jak? Šmejd bydlel v Brně, v Plzni dostal barák, kde nikdy bydlet nechtěl, a pokud dělal nějaké opravy, tak z peněz od plzeňských nájemníků opravoval svůj barák - tak a teď se dostanu k pointě. V jednom takovém baráku bydlela mladá samoživitelka s holčičkou -24 let a 4 roky. Hajzl nový domácí samozřejmě vyhodil i tuto dívčinu s děckem, a ona chodila prosit na úřad o přidělení nějaké garsoniery - ZBYTEČNĚ!!! Odpovědí bylo krčení ramen těch novodobejch osvobozenejch demokratickejch úřednickejch hajzlů. A co se stalo? Holčina s dítětem vystoupala na Plzeňskou věž u kostela sv. Bartoloměje a z té skočila dolů s holčičkou v náručí přímo před okny radnice - těch hnusnejch potvor. Aby se pokochali pohledem. A dál? Druhý den ( protože to veřejnost strašně nasralo) byl v novinách článek, že zrovna - ale přesně stejný den, kdy skočila, jí byl údajně přidělován byt. HNUS - co? Obr hnus - co? Plzeň nepotřebuje upálence, aby taky přilezla se svojí troškou do mlýna - Plzeň má úplně první oběti té listopadové zhovadilosti, čtyřiadvacetiletou holku, a čtyřletou holčičku. Jak to, že nejsou kanonizovány a prohlášeny za hrdinky s medailemi in memoriam? Nebo se čeká na další převrat, který vyhrabe a zveřejní tisíce obětí polistopadových hovad? Třeba ty umrzlé bezdomovce, nebo lidi, kteří stačili zemřít hlady ještě dřív, než smečka lumpů konečně zřídila Úřady práce a sociální síť státu - což bylo až v roce 1993 - desetitisíce lidí vyletěly z práce na dlažbu ale už v lednu 1990 -to jako měli vydržet o hladu tři roky? Kdy začnou media konečně komentovat polistopadový hnus? A ještě se Plzeňáci musí povinně klanět památníkům Američanů, přestože tady rozflákali Škodovku a seřazovací nádraží, a pozabíjeli spousty civilistů. Asi tak - pokryteckej HNUS - obr HNUS. Něčeho takového může být schopen jen bezpáteřní hajzl.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Všichni ti, kteří tady byli po roce 89 u vlády, by se měli pokusit o blahořečení nevinné oběti kapitalismu. Aby ulehčili svému svědomí, měli by založit nadaci, ze které by se pomáhalo takovým nešťastníkům, aby se nic podobného už nikdy nestalo.

   Proboha jen ať nic nesvaluji na ty, kteří je nevolili a nic s nimi nemají společného.

   Smazat
 11. Pouze opakuji svůj komentář k článku "Zpráva KS SNB..." Jsem pamětník. Jak to bylo, vím. Tehdejší TV (leden 1969) ještě zdaleka nebyla tak totalitní, jako dnes, či potom později. To je důležité. Ano, informacemi se snažila situaci jaksi zklidnit, když po Palachově smrti se začala držet u Václava tryzna za J.P. Palach byl členem skupiny studentů, kteří se chtěli upalovat jeden po druhém na protest proti setrvávání sovětských vojsk na našem území po odchodu ostatních vojsk Varšavské smlouvy. Toto jejich „hnutí“ bylo přímou odezvou na uzavření smlouvy o jejich tzv. dočasném pobytu, kdy se později rozšířil vtip, že jednotkou dočasnosti je jeden furt. Palach si vytáhl nejkratší dřívko, byl první a poslední. Televize s ním, ale i s jinými členy skupiny natočila rozhovory. A z rozhovoru s Palachem si dobře vybavuji pocit, jaký jsem z něho měl. Litoval toho, uvědomoval si zbytečnost činu a ostatní od následování zrazoval. Hergot, musí to být v archivu, stačí to odvysílat znovu a je po sporech a „výkladech“. Inu zoufale naivní mládí, které neví jak funguje svět! Československou vlajku jsem na tryzně měl taky několik minut v ruce a pociťoval jsem pocit hrdosti. Ach jo! No a když to přestalo tehdejší tuhnoucí režim bavit, rozehnal nás a Václava osadil křovím v kořenáčích, aby k němu nikdo nemohl. Říkalo se tomu Štrougalovy sady. A pak to obehnali těžkým bronzovým řetězem (místo ok lipové listy), což vypadalo lépe. Víte, ze všech režimů se mi chce zvracet. A víte proč? Sedmdesát let se dívám na to, jak se lidé přizpůsobují a vyhledávají prospěch. „Zaujímají postoje, místo aby stáli“. A co vojín na to? Nasrat, nasrat…

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano - přičemž nejodpornější totalita je v současnosti. Režim prasopes. Hajzlíci nahoře a zbohatlíci a další spousta kámošů má ( si ponechala) socializmus ( když se ti nedaří, dá ti stát dotaci) ostatním se nainstaloval kapitalizmus a žvásty o svobodě a demokracii, a můžou si akorát trhnout nohou. Svobodně pojít někde pod lavičko, ano - to ano. Režim, který žvaní hospodským do jejich podnikání a zakazuje v hospodách kouření ( něco tak zvrhlého tady ještě nebylo) ale nezakáže vyvážení českých léků po metrácích ven, přičemž sem se dováží šunt, s odůvodněním že... soukromé - bla bla bla.... nebo nedovede nařídit úřadu ( státnímu) ERÚ - aby se už definitivně přestalo se zvyšováním cen energií s odůvodněním, že ale je to úřad "nezávislý" ...a bla bla bla... něco tak odporného nemá v dějinách téhle země obdoby. Politika plná odporných kreatur, které všechno zneužívají pro sebe, media jsou stát ve státě, a občanům se jen lže. To opravdu nikdo nemyslí vlastní hlavou? To to opravdu nikoho nesere? Nikoho nesere, jak nám lžou, a dělají z nás blbce?

   Smazat
  2. Anonymní 22. ledna 2019 17:34

   Sere a sakra sere, proč myslíte, že je na hradě prezident Miloš Zeman. Pouze a jenom z protestu a nasrání, jinak by tam nebyl?!

   "Demokraticky je rozděl a svobodně jim panuj ...!"?

   HUAWEI®

   Smazat
  3. 17:14
   Sedmdesát let se dívám na to, jak se lidé přizpůsobují a vyhledávají prospěch.

   Přizpůsobování se okolnostem je přirozené každému tvoru. U člověka je k tomu ještě potřeba přidat slovo tvůrčí.

   Štefan

   Smazat
  4. 17:07,17:14,1734
   Naprosto souhlasím s výše uvedenými příspěvky. Jsem též Plzeňák a pamětník.

   Smazat
  5. 19:09
   Žijeme v kapitalismu a to je přece zločinný společenský systém. Zlo je jeho produktem i živitelem.

   Smazat
  6. 20:55 Dnes nemáme žádný civilizovaný kapitalizmus – ale promoskevskou trojbarevnou bolševickou otevřenou kleptokracii a partajokracii – bez „přežitků kapitalizmu“. Levicoví lemplové jen žvaní – ale ani jediný kibuc či družstvo si dosud nezaložili, aby tam předvedli, co umějí bez olupování těch úspěšnějších nebo bez darů z EU. Kydají na cikány, ale sami klesají na jejich úroveň, ba i pod ni a připravují se na moment, kdy azbucky uloupí (znárodní) západní investice v ČR, poskytnuté v době, kdy zde postkomunistická lůza chcípala hladem. Pro Západ jsou stejně nedůvěryhodní a nespolehliví, jako v době předválečného Mnichova pro Francii a Británii. Polsko mělo už tehdy větší cenu.

   Smazat
  7. 8:22
   Civilizovaný kapitalismus existoval - z donucení -existencí komunisty ovládaného socialistického bloku. V té době byl kapitalismus, tam, kde byl, v bezpečí.

   Smazat
  8. 9:43 Něco na tom bude. Stejně jako na tom, že se Adolf měl nechat, aby začistil a sterilizoval pro potřeby Říše slovanský póvl. Bohužel se navážel do Židů a začal válku se Západem. To byla veliká chyba. Hitler nepochopil, že tím etnikem na likvidaci jsou Slované jako celek, ne Židé, jelikož už jeho vědci dokázali, že tahle část lidstva ve východní Evropě vykazuje znaky masivní degenerace. Právě Židé byla populace, kterou naopak potřeboval, stejně jako muslimy. Hitler měl přátelské styky s muslimskými zeměmi, které, stejně jako on, pohrdali slovanskou zdegenerovanou pakáží. Měl je poslechnout a dnes by svět vypadal mnohem lépe. Teď to budeme muset napravit a poslat zdegenerovanou populaci proti sobě, aby se vyničila. Stávající státy se následně samozřejmě rozpadnou, jelikož je nutno eliminovat cca 80-85% populace na území východní Evropy a připravit pro nové kolonisty.Jen tak může svět dojít ke konečnému míru a trvalé prosperitě ...

   Smazat
 12. Každý život je jedinečný.
  Na svět přicházíme z lásky a tělesné rozkoše.
  Na život lze nahlížet mnoha různými způsoby.
  Na pravdě nezáleží, tu si každý vytváří sám.
  Možná, že většina štěstí každého z nás vzniká ještě před naší vlastní existencí. Spousta lidí se pak nezamýšlí nad tím, že jsou pouze objekty v onom všeobecně uznávaném modelu pevně stanovených hodnot, morálky a hranic dnešní společnosti.
  Však teprve za touto hranicí myšlenky dostávají skutečně praktický rozměr.
  Každý se jednou může ocitnout v situaci, kdy je třeba minulost vymazat a vydat se zcela novou cestou.
  Osobně obdivuji lidi v opravdu tíživých životních
  situací, jenž to nevzdávají.
  Jediné co na téhle zemi opravdu vlastníme, je naše tělo, naše hospodářství, náš hrad.
  Jediným opravdovým bohatstvím, je pak naše nesmrtelná duše*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:29
   Tu duši asi už nám také prodali.

   Smazat
  2. https://youtu.be/PUmUtX8V5So

   Smazat
  3. Unknown22. ledna 2019 19:43
   vložil ODKAZ na Helena Vondráčková a Jiří Korn - Česko Slovenská Superstar 2011
   Zapomněl to připsat. "Každá trampota má svou mez..."

   Smazat
 13. noviczech
  ...víte, prožili jsme 69 rok jako dost mladí lidé. Přes naše město jeli sovětské tanky v té době. Také byli kluci, kteří chtěli proti nim něco podniknout! Ale, seděli jsme vedle silnice, pozorovali tanky na pár metrů, nikdo z nich nás neohrožoval a rodiče nám říkali: nic nedělejte proti nim, vidíte, že to jsou kluci, kteří dokonce měli hlad. I rodiče, protože prožili druhou světovou válku na vlastní kůži, nám vyprávěli, jací chudáci tito vojáci jsou, protože jsou daleko od svých rodin! No a na závěr nás utvrzovali, že stejně se vše zase uklidní! A myslím si, že to byl velmi dobrý názor a dnes s odstupem času jsem vděčen, že jsme sociální cítění v naší Československé republice prodloužili o dalších dvacet let!
  ...můj nazor! "Dějiny, děkuji vám za to!"

  OdpovědětSmazat
 14. Podle mne byl hlavne mlady,naivni a lehce ovlivnitelny...Takhle mladym lidem bychom meli v jejich cinech branit,protoze vubec nevite,co by o nich soudili,kdyby se dozili o nejaky ten patek vic

  OdpovědětSmazat
 15. Smysl Palachovi oběti lze hledat v skrytém vedení nás. Měla zásadní smysl, který však v dalších letech nebyl námi uplatněn.

  OdpovědětSmazat
 16. Pane Davide, pravé sebeobětování nezná kladení podmínek ani kalkul jakéhokoliv efektu, natož demonstrativní exekuci činu tak šíleného, jakým je zmaření mladého nadějného života sebeupálením. Jsem rovněž znechucen, ale tím, že tento zcela bezohledný a bezbožný čin může být nazván sebeobětováním. Palach nebyl prvním ani jediným, kdo takovýto čin spáchal - to jen jiní se jeho činu zmocnili a udělali z něj téměř modlu. Mám už něco odžito a vím, co znamená starost o děti a snad znám i význam slova pokora - tím myslím zejména pokoru před zázrakem života, který nedovedeme stvořit, ale o to hloupěji se stavět do role pánů nad životem a smrtí (tu dovedeme jen přivolat, méně často odvrátit), jako by život bylo naše výhradní vlastnictví, kterého se dle svého uvážení tedy můžeme třeba i zbavit. Palach ve svém instrumentálním pojetí života sáhl na život svůj - naštěstí, protože kdyby ve jménu té organizované skupiny a jejích požadavků sáhl na život jiných - třeba i náhodně vybraných obětí, tak by se jednalo o terorismus. Jeho zoufalý čin musel být krutým úderem zejména rodičům a blízkým - zmařil vše, co mu dali a v co doufali. Úctu by zasloužil, kdyby svůj život prožil a naplnil službou ušlechtilým ideálům, byť by přitom chyboval, tápal, ale bojoval a byl vzorem zase svým dětem či dalším pokračovatelům. NE, čin Palacha u mě není hoden úcty. PF

  OdpovědětSmazat
 17. Já bych nazval to co udělal Palach slovem autoterorismus.
  Terorismus obrácený dovnitř.

  OdpovědětSmazat
 18. Jak čtu, tak jen na jižní Moravě umrzli čtyři bezdomovci.
  Neměli by jsme přejít od těch vřelých sebeobětování k těm
  mrazivým.

  OdpovědětSmazat
 19. Pan doktor David se trochu posunul a dal si více záležet. Nemusí si všímat toho, co tady napíši. Za totality se dostal k CSc.. Pravda, píše o tom jako o náhodě. Inteligence mu nechybí, a proto i kovaní soudruzi se podvolili. Po převratu byl jistou dobu dítě štěstěny. Blázinec mu nezavřeli a snad i práce přibylo. Teď by měl pochopit lidi s technickým vzděláním, jak jim politici i z jeho bývalé strany zavírali nebo rozkrádali podniky, kterým se věnovali celý svůj předcházející život. To on nezná a ani pražská havlérka, jak píše s oblibou Martin Koller. Sebevraždu bych mohl srovnat se střelbou na Majdanu. Kdosi v pozadí si přál neklid, aby z toho těžil. Netvrdím, že mi to bylo tehdy jasné. Proboha nestalo se za uplynulých let toho málo, aby i blbec pochopil o co jde?

  OdpovědětSmazat
 20. Po internetu se šíří zpráva, že Nohavica uvažuje o sebevraždě, protože pražská kavárna už nebude poslouchat jeho písničky...

  V Praze prý se vrátilo 100 tisíc Nohavicových cédéček, zatímco v Ostravě jen 93. Byla to reakce na Puškinovou medaili pro Nohavicu od Putina.

  OdpovědětSmazat
 21. 23:48 ty ubožáku

  OdpovědětSmazat
 22. 20:55 Však taky Nohavica tam v Kremlu vypadal jako Putlerův ztopořený penis s ochlupeným žaludem!:)))

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 7:57 Dobře napsané, všek taky ESTBÁCKEJ xindl se velice rád kamarádí s Putlervským KGBákem Svině vždy inklinují k sobě. A ty v 8:00 si vytírej prdel papírem a ne prstem, jako dnes, smrdíš.

   Smazat
  2. 10,47
   Copak tydýte retardovanej,záchytka tě vykopla a teď ty chrchlolemple s prochcanejma gatěma nemáš kde voxydovat,co?????!!!!!!Kup si kanystr a polej se,prej to pomáhá na """zahřátí"""!
   Ale musíš na Václavák,jinak to nikdo v léčebně neocení,pechfogle!.-)

   Smazat
  3. 10:47 Ále, toho by k StB nevzali, to je jen dementní zřízenec z pitevny v Mostecký nemocnici, co každej den převáží do márnice mršiny zdechlejch komoušskejch gerontů, až se z čuchání jejich posmrtných prdů začal sám vznášet a stal se tímhle ubohým rudoprdem!:)) A to měl našlápnutý na pěknou kariéru, zmrd jeden! Toho sere nejvíc, že ten zrzek v ošuntělejch džínách a vytahaným svetru udělal jemu a podobnejm rudejm čurákům pořádnej rejhanec přes plány! Páč totiž jeho zajebanej komoušskej fotr v tesilovým saku s nevkusným hadrem místo kravaty a smradlavejma haxnama v trapnejch východoněmeckejch mokasínách se dost hřál přízní velkejch rudejch soudruhů a tak se taky těšil na teplý místečko co po něm zdědí a náhle do toho přikvačil tenhle votrapa kulisáckej s flaškou v ruce a bylo po pyči pytel! Vod tý doby je denodenně zlitej a často na sál doveze už odpitvanou mršinu a tak primář zařve "ty pechfogle!" a to je jediný co mu utkvělo v tom jeho odulým mozolu ...

   Smazat
 23. 7,57
  HLUBOKÁ MENTÁLNÍ RETARDACE A JEJÍ PAUKOSRAČKOTAPETY......PAUKOPENIS A MLUVÍ,BUDEŠ V KNIZE REKORDŮ!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Skvělej popis tvýho präsidenta, Lejnere Putlerýči, F73 - http://forum24.cz/wp-content/uploads/2018/03/29138285_10213606744234443_591888602_n.jpg

   P.S.: A neblbni s tím Paukem furt, ať si Uncle Google ty dva nespojí v domnění, že mu teď dělá mluvku místo ovč(ur)áčka!:)))

   Smazat
 24. Naše mládež nová, mládež havlíčková, se snaží.
  A tak hezky česky.

  OdpovědětSmazat
 25. Nechte je neb jejich je království nebeské a oni nevědí co činí. Zatím ještě nepochopili, že sami na svou snahu dojedou.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.