Reklama

pátek 18. ledna 2019

Padesát let s pochodněmi…. DOPLNĚNO! A ještě jednou NAPROSTO NEČEKANĚ A ZÁSADNĚ DOPLNĚNO!

Pravděpodobná Palachova inspirace:
Budhistický mnich Thích Quảng Đức se 11.6.1963 upálil na ulici Saigonu,
protestoval proti pronásledování budhistů a proti válce ve Vietnamu.
Následovalo ho několik dalších mnichů.
-vlkp-
18. 1. 2019  KosaZostra čili vlkovobloguje.wordpress.com
Je hrozně těžké napsat článek k dnešnímu půlstoletému výročí a nebýt šablonivitý až stádní. Povinně dojatý a sentimentálně světodějný, atd. atd. Toho nepochybně bude plný český mediální mikrokosmos. Takže co s tím?


Nezbývá, než to zkusit jinak. Tak jak naznačuje titulek. Podívat se na minulých 50 let… Od okamžiku kdy Jan Palech před muzeem škrtl sirkou….


Ti z vás, kteří nyní minimálně polootráveně konstatují, vlk zase dává historickou lekci, nemají pravdu. Ani tohle dneska nebude. Nebo jen velmi okrajově.

Fakta o Janu Palachovi jsou notoricky známá. I když nově se před pár dny objevila například informace, že si opatřil zbraň a v Srpnu 68 uvažoval o tom, že ji použije proti okupantům. Naštěstí mu to buď někdo rozmluvil nebo včas přišel na to, že individuální vraždění nic neřeší. Možná v tomto okamžiku dospěl k nápadu, že chce-li něco v zemi změnit, nevede cesta k té velké změně přes obětování cizího nýbrž vlastního života… Možná. Nikdo neví.

V každém případě o půl roku později udělal to, co měl za správné a žádoucí. Pamatuji to velmi dobře. Ten otřes. Doma, ve škole, mezi lidmi. Upálení se… Děs, hrůza a přirozeně apel…

Pamatuji v detailu i smuteční tryznu za Jana Palacha u nás v Plzni v kostele Na Nebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. Nikoli u sv. Bartoloměje na náměstí, tedy hlavní plzeňské katedrále, ale v bývalém františkánském svatostánku, sloužícím celá staletí dříve mnichům tohoto řádu z připojeného kláštera. Bylo nabito jako hádám nikdy potom. Kdykoli jsem potom měl co do činění s Jiráskovým Temnem /stačilo ten pojem jenom zaslechnout…/ okamžitá asociace byla tato tryzna za Palacha. Zvláštní věc – Pochodeň č.1 vzplála proto, aby blížící se normalizační temno zahnala. Vyburcováním obyvatelstva a probuzením tehdy už kapitulujících politiků.

Vyburcování obyvatelstva…. Inu pamatuji i tohle – pohřeb a cestu průvodu Prahou. sice nikoli jako přímý účastník, ale televizní přenos nebyl krácený, ani nijak normalizačně ohýbaný… A politici? I ti, co je lid vzýval už byli součástí Temna. V době, kdy Palachova svíčka života ještě skomírala v nemocnici, oni už připravovali pendrekový zákon! Například.

Kromě zarezonování o obyčejných lidí, které skončilo více méně spolupobytím v pohřebním průvodu nebo na místní smuteční tryzně, s vrcholem účasti na spontánní protiokupantské manifestaci k prvnímu výročí, kterou tehdy mimořádně brutálně, včetně střelby ostrými do lidí (kam se hrabe za tímhle Srpnem 69 Národní 89!) rozehnali nikoli Rusáci, ale tehdy už zmobilizovaní jejich čeští slovenští pohůnci z Lidových milicí…

Následovalo dvacet let, kdy jsme si sice připomínali Jana Palache, ale pěkně potichoučku, v soukromí, aby nikdo nevěděl. Parafrázováno s nadporučíkem Lukášem . „Buďme Češi, ale nemusí o tom nikdo vědět. … Vlastně – jsme proti Rusákům, ale nemusí to nikdo vědět... Takže celých 20 let nikdo nevěděl. Až do Listopadu. To už jsme se zase k češství a Palachovi a jeho oběti - přihlásili. Asi bude správnější, když to opravím z toho plurálu na to už jsem byl zase Čech a k Palachovi a jeho oběti jsem se přihlásil…. Vás, ani vás nebo vás se moje předchozí replika netýká.

Ten nadpis článku není zvolen náhodně – ano padesát let s pochodněmi. Nic na tom osobním dvacetiletém ponoření se do bahna normalizace, čemuž přesně chtěl Palach sebeobětováním zabránit, nezměnily ani dvě rychle následující další pochodně. Už 20. ledna vzplál u nás v Plzni dělník Josef Hlavatý a na výročí Vítězného Úmora 69 v Praze na Václaváku student Jan Zajíc… Tyhle dvě pochodně vzplály a zase zhasly. V podstatě bez jakékoli odezvy….

Byl to tenkrát ještě děs z hrůzy té první pochodně v nás všech? Nebo už byli komouši tenkrát propagandisticky nachystaní? Nejspíš od obojího trochu. Mediální pokrytí už bylo silně regulované a informace podávány tak, aby v podstatě nevzbudily emoce. K národu promluvil tehdejší prezident Svoboda a člověk vlk tak nějak podvědomě cítil, že do ničeho stejně nepůjde….

Navíc Hlavatý byl problematický pro tehdy ještě neorganizovaný disent. Měl co do činění s alkoholem. A jeho obraz se prostě k tomu Palachovu nehodil. Ačkoli byla zaznamenána jeho ústní výpověď, že škrtnul na protest proti okupaci a že inspiroval právě Palachem. Pro tehdy ještě neexistující disent byl obrazoborcem a zátěží, Palachovým znesvěcením – nebyl on náhodou taky alkáč nebo tak něco? Čehož přirozeně defamačně využil jakž takž se vzpamatovávající režim

Za pochodeň č. 2 byl „uznán“ až Jan Zajíc. Ten už opět pasoval do obrazu ušlechtilého bojovníka proti režimu. Kterým také byl. Jenže národ už byl minimálně částečně pod normalizačními sedativy. Ačkoli jeho dopis na rozloučenou
Maminko, tatínku, bratře, sestřičko!
Až budete číst tento dopis, budu už mrtev nebo velmi blízko smrti. Vím, jak velmi vážnou ránu vám svým činem způsobím, ale nezlobte se na mne. Želbohu, nejsme na světě jenom sami. Nedělám to proto, že by mne omrzel život, ale právě proto, že si ho až příliš vážím. Svým činem ho snad zajistím lepší. Znám cenu života a vím, že je to to nejdražší. Ale já hodně chci pro vás, pro všechny, a proto musím hodně platit. Po mém činu nepodléhejte malomyslnosti, ať se Jacek učí víc a Martička taky. Nesmíte se nikdy smířit s nespravedlností, ať je jakákoliv. Moje smrt vás k tomu zavazuje. Je mi líto, že už nikdy neuvidím vás ani to, co jsem měl tak rád. Odpusťte, že jsem se s vámi tolik hádal. Nenechejte ze mě udělat blázna.
Pozdravujte kluky, řeku a les.

je jedna z nejsilnejších a nejlidštějších věcí, které jsem kdy osobně četl…

Jenže Zajíc už nikoho nezajímal. Byl až druhý! Kdo si dnes pamatuje Buzze Aldrina? Nikdo z něj neudělal černobílý vzor. Ačkoli jít na smrt jako další, při možnosti se jí vyhnout, navíc umírat nesmírně trýznivě… Kdo by měl odvahu? Respektive – tohle chce násobnou dávku té odvahy, co měl „průkopník“.

O Janu Zajícovi nikdo nebude točit filmy, psát knížky. O Josefu Hlavatém nehovoříc. Proč? Jejich smrt byla snad méně drastická a méně protestní? Prostě z nějakého důvodu méněcennější než Palachova? Za mne nikoli! A konstatuji to s plnou vážností!

Nejde mi o to zeslabovat onu zář kolem Jana Palacha! Ani trochu. Nastavil nám zrcadlo. Chtěl abychom jím prošli za ním do Země divů jako Carollova Alenka. Zůstali jsme v hrůze před ním a radši se ani do něj 20 let nepodívali a dělali, že neexistuje .. eh, opravuji, zůstal jsem 20 let před ním, ani do něj nemrknul a dělal, že ani neexistuje! Stejně jako všichni současní hrdinní komunistobijci, ať už jsou třeba různými poslanci, ministry, premiéry, či prezidenty nebo kýmkoli jiným. A už se těším, jak tihle půjdou pokládat kytice a věnce k Palachovi. V Hlavatému nepřijde nikdo z nich a myslím, že ani k Zajícovi…. Proč. To nebyly naše/vaše/ moje pochodně. A jejich nikdy.

Pokud si nyní myslíte, že jsem právě s tímhle textem hotov, hluboce mýlíte!

Zjevně jste zapomněli, že jsme pořád v roce 1969. Při tom v titulku stojí Padesát let s pochodněmi!

Pak pochodně skončily. Bylo to bahnité temno, kam jsme my všichni, pardon – kam vlk zalezl. Až přišel Listopad. Bez potřeby pochodní. Zaplať osude, zaplať!!

Zpívalo se, že moc se k tobě lide navrátila. A Jan Palach v tom byl namočen. Přes tzv. Palachův týden. Ten vlastně zahájil přelomový rok devětaosmdesátý. Takže nakonec Palach přeci jen dokázal to, co si předsevzal. A s ním i ti dva další, jakkoli nebyli nikdy ani připomenuti, natož jmenováni. Zkrátka ten režim, který zadusil plamen jejich pochodní, už mlel z posledního a temno ustupovalo až ustoupilo docela.

Dveře se nám otevřely dokořán. Vypadalo to, že každému a nejspíš také opravdu asi všem. Minimálně na chvíli. Ovšem ani zdaleka ne všichni jimi uměli projít, odvážili se projít, dokázali projít, či vůbec poznali, že nějaké dveře odněkud někam jsou a že na nich není zámek. Někteří byli k nějakému vykročení někam příliš líní, jiní příliš bázliví, příliš pomalí. Protože dokořán otevřená křídla nezůstala otevřena navždycky a pro všechny. Začala se poznenáhlu a nepozorovaně uzavírat. A nejen to, najednou se ukázalo, že ta báječná zem hojnosti a neomezených možností za těmi dveřmi je z principu jakási nakloněná rovinou. Což znamená, že řada z těch, co se přes otevřené dveře dostali, se neudrželi a těmi otevřenými dveřmi propadli zpět. Mezi ty, co se nedostali ani do těch vrat. Ty dveře nejsou totiž obyčejné, nebo normální. Dnes jsou zavřené a lze je otevřít velmi a velmi nesnadno. Ne že by to nešlo vůbec. Kdo má dostatek vytrvalosti , pracovitosti a štěstí, stále prochází. Nebo když se dobře narodí. Ale pro většinu jsou jednosměrné – fungují jen z té zářivé strany, od nakloněné roviny – ven! Vykutálíš se, ani nevíš jak. Mezi ty, co zůstali před nimi.

Těžko si na to zvykat. Zejména těm, co pamatují tu komunistickou šedivou, neatraktivní zemi za komoušů. S jejími křovinami, skálami, balvany a trním v cestě a teplým bahníčkem. Tam se snažili rozsvítit Palach, Hlavatý a Zajíc. Tak, až sami shořeli. Nicméně ta smutná zem nebyla ani nakloněná a nevypočitatelná.

Dnes jsme v roce 2019, třicet let od rozkopnutí těch speciálních dveří. Už víme kdo jimi prošel na trvalo i kdo před nimi navždy zůstal. Netušíme kolik lidí propadne v čase ještě zpět a kolika nejlepším nebo nejšťastnějším se podaří prorazit zdánlivě uzavřeným průchodem .

Dá se to říci i jinak. Za komoušů bylo dělení snadné – oni a my, podle přesně definovaných a nepřehlédnutelných znaků. Dneska to ani zdaleka nefunguje. Ohledně znaků nastalo jejich totální zmatení. Jsou sice stejné, stejně je vidíme, ale změnily nejspíš význam nebo jsme si ho změnili my. Nikoli objektivně, jen každý má nějakou svou podivnou čítanku. Co je pro jednoho kaktus, je pro druhého ježek, a pro třetího jehelníček a pro čtvrtého dětská hračka. A každý vnucuje své vidění těm zbylým třem. A to i tehdy, je li když někdo disponuje třeba úředním potvrzením, že jde o ježka. Za bolševika by se nám tohle nestalo.

Co by tomu a si řekl Jan Palach? Tomu zmatení vjemů, symbolů a pojmů. Když ve světle jeho znovu rozžaté pochodně, respektive její laudácio iluminace by se nikdo neměl mýlit?

Nevím a hrozně moc by mne to zajímalo. Stejně jako to, co by té naší nové době, bez komoušů, bez okupantů a bez Rusáků řekli Josef Hlavatý a Jan Zajíc. Jak by se s ní vyrovnali oni….Ale to už se nikdy nedozvíme. Pochodně přeci neumí mluvit. Umí jen osvětlovat a plát.

Jenže se událo i cosi, co mne přimělo k napsání dnešního sloupku tak, jak právě čtete. Matně jsem měl v hlavě, že k nějakému upálení došlo někdy po roce 2000 a blikalo mi jméno student Zdeněk Adamec….

Ale jen blikalo, nic víc. Původním můj autorský záměr se ubíral směrem k tomu zkusit komparaci těhle dvou jmen a zkusit posoudit, proč jeden a proč druhý. Když přece ve svobodné společnosti, se značnou mírou materiálního blahobytu, možností cestovat a studovat, atd. atd…… Jaké mohly být okolnosti, které 19-ti letého kluka v roce 2003 přiměly znovu škrtnout sirkou a stát se další pochodní??? Čtvrtou….

Chyba lávky! Jakmile jsem do tohohle tématu píchnul, následovalo zjištění, že takhle snadné to nebude! A komparace se konat nebude. Pokud nad textem nechci strávit nejméně týden a nemá li mít nejméně 5 pokračování!

Proč? To byl život toho Adamce tak barvitý a plný zvratů, že to vydá na ságu?

Nic takového! Asi bych to zmákl rychle. Oficiální vysvětlení bylo, že byl nejvíc ze všeho tak trochu blázen. Že sice zanechal politické prohlášení, že mu vadí současné poměry, zejména konzumní způsob života a nehodlá je snášet, ale kdo by věřil takový motiv nějakému klukovi, jehož koníčkem je z recese odpojovat elektrický proud tu veřejnému osvětlení, tu sousedům, tu.. A psát o tom na svém specializovaném darkerském serveru jak je to cool… ČEZ dal podnět policii, aby ho začala šetřit, policie vyhověla. Někteří tvrdí, že si ho měla podat tak, že Adamec vzal benzín a sirky… Jiní úplně něco jiného. A další opět mají diametrálně odlišnou verzi. Prostě Kaktus, ježek, jehelníček, dětská hračka.

Ale i tak bych to byl rozvinul podle zamýšleného záměru celkem rychle a komfortně. To umím. Jenže…

Jenže já s hrůzou zjistil, že Adamec zdaleka nebyl jediný, kdo po převratu škrtnul sám sebe!

Jestliže za prvních dvacet let mezi Janem Palachem a Listopadem 89 byly tři pochodně (nevylučuji, že jich mohlo být i více a že se to povedlo bolševikovi ututlat, ale oficiálně jsou známé každopádně „jen“ tři), pak za 30 let od převratu je jich nejméně ŠESTNACT!!!! Ano, nejméně 16 vážení….

Respektive a přesněji – těch 16 pochodní je vztaženo na prvních 14 popřevratových let. Na období mezi léty 1989- 2003!!!

Dále než do roku 2003 jsem nehledal. Nevidím důvod. Takhle hrůza, která se na mne vyvalila v podstatě hned na začátku gůglení, bohatě stačí, abych skončil s hledáním!

Děsivý přehled:

prosinec 1990 – 36letý muž se na náměstí v Nové Pace polil benzínem a zapálil; utrpěl těžké popáleniny na 30 procentech těla, přežil

květen 1992 – vojín základní služby se polil benzínem a zapálil na Masarykově náměstí ve Vyškově; o tři dny později zemřel; příčinou byla údajná šikana

únor 1996 – 52letý bývalý železničář se upálil v parku na Husově náměstí v Táboře; zemřel na místě

květen 1997 – 40letý Slovák se kvůli osobním problémům pokusil upálit v Brně; přežil

březen 1998 – 26letý řidič prostějovské záchranky se před prostějovskou radnicí polil benzínem a zapálil; vážným popáleninám o dva dny později podlehl

červenec 1999 – 41letý muž se upálil před budovou Komerční banky v Uherském Hradišti; zřejmě kvůli osobním problémům; na místě zemřel

srpen 1999 – 23letý muž se v centru Mariánských Lázní polil ředidlem a zapálil se; o den později zemřel

březen 2003 – 19letý mladík se polil benzínem a zapálil na Václavském náměstí v Praze; zemřel po 40 minutách

březen 2003 – duševně nemocný 21letý muž se pokusil v Poličce na Svitavsku o sebeupálení; lékaři ho zachránili

březen 2003 – na brněnském Ústředním hřbitově nalezli uhořelou 50letou ženu; polila se benzínem, sedla si na lavičku a zapálila se; byla pacientkou psychiatrické léčebny

duben 2003 – jednadvacetiletý vysokoškolák se upálil na parkovišti na Karlovarské třídě v Plzni; zemřel na místě; důvod sebevraždy popsal v dopise na rozloučenou, má jím být nespokojenost se současným stavem společnosti

duben 2003 – 42letý muž se upálil ve Velké Chyšce na Pelhřimovsku; bál se nastoupit do vězení

duben 2003 – pacient Psychiatrické léčebny v Jihlavě se pokusil upálit; způsobil si popáleniny na 30 procentech těla

červen 2003 – stejně si na život sáhl 45letý muž v jednom českobudějovickém zahradnictví; lékaři jej zachránili

červen 2003 – 52letý muž se zapálil v Jankovicích na Kroměřížsku; svým zraněním podlehl

červenec 2003 – 21letý narkoman se upálil ve sklepě ve Frýdku-Místku, kde žil

Zdroj: ČTK

Jsem tzv. Homo polituicus. Snažím se sledovat co nejdůkladněji dění u nás i ve světě, nějak si ho pro sebe utřidit, zařadit a dobrat se vždycky nějakého závěru, co možná nejuchopitelnějšího.

Ale zjištění, že po změně režimu zde vzplálo NEJMÉNĚ dalších 16 pochodní? To mne úplně ohromilo. Vlastně ochromilo.

Jak je možné, že mezi rokem 1990 a 2003 to byla víc než jedna pochodeň v roce? Jak si mám vysvětlit to, že mi to nějak muselo uniknout, že jsem si tenhle děs běs nepamatoval?

Tohle a především tohle je leitmotivem toho článku a otázky. Které to generuje. Váží se k té, co už byla položena – co by Palach/Hlavatý/Zajíc asi tak řekli dnešní realitě? Jak by na ni reagovali? Netvrdím, že je děsná a hrozná. Ale zjevně asi nebude ta nejlepší v historii a už vůbec ne celá zlatá, když z ní rezultuje tolik sebeupálení, jak jsme přesvědčováni! Prostě nemůže být! Když registrujeme počty sebeupálení jako v době vrcholícího inkvizičního honu na čarodějnice.

Ptám se sám sebe – ty současné tryzny za Jana Palacha, nepatří takhle náhodou i všem jeho následovníkům??? Všem! Bez rozdílu. Nejen těm předlistopadovým, ale i těm nejméně 16- ti po něm? Za mne osobně ano!

A zeptám se dál – není takhle, nikoli náhodou, něco dnes hrozně a hrozně špatně, když víme, že v nových poměrech došlo k 16-ti sebeupálením? Nejméně 16-ti…

A jestliže je, zkusil s tím někdo něco udělat?

Jak se s tím vyrovnají ti oficiózní kladeči věnců a sebedojímající řečníci, včetně těch úplně nejvyšších? Na než více než kdy jindy bude platit Krylovo:

….Jednou za čas se páni ustrnou a přijdou poklečet, je to trapas, když s pózou mistrnou zkoušejí zabrečet. Pak se zvednou a hraje muzika písničku mizernou, ještě jednou se trapně polyká nad hrobem s lucernou….

Odpovím si sám - NIJAK. Ani ti oficiozní, ani ti co si Palacha přisvojí, respektive dávno přisvojili.

Pro ty první je to pod jejich rozlišovací schopnost, ti druzí to udělají stejně jako v případě Josefa Hlavatého – nezapadá do námi žádaného rámce bojovníka za svobodu, do pouťově černobílých kolorů, kam jsme si ho zasadili, takže neexistuje! A nebo když ano, pak musí jít o pomateného magora, psychicky nerušeného, který neunesl tu úžasnou lehkost bytí nové svobody! Kolaterální daň za její získání by to mohli nazvat.

Nemohu dnes držet pietu ani s jedněmi. Doufám, že pokud ti první opět položí dokonce estébácké květiny a budou držet tu pózou mistrnou a zkoušet dojmout, nikoli zabrečet zabrečet, to neumí, skončí jejich věnce a květiny opět v popelnici. U těch druhých mi vadí jejich rozlišování mezi pochodněmi. Podle nich plá a pálí jen některá! Ty, které nevrhají světlo jimi požadovaným směrem, ty neberou na vědomí nebo prostě dehonestují jako blázny.

Na tohle se dá odpovědět jen jedním způsobem – jak to, že za bolševika to blázni nedělali??? A to mám ohledně komoušů a jejich systému naprosto a nezvratně jasno!

Asi je něco vážně hodně v nepořádku. Netvrdím, že je Temno. Ale nejspíš nějaké Polojasno, řečeno s bývalým studentským vůdcem Bartuškou, takto dlouhodobě pověřencem vlády pro energetiku. Polojasno. S mimořádně temnými kouty. Do kterých si nejspíš těch nejméně 16 polistopadových nešťastníků, potřebovalo pořádně posvítit a nic jiného, než pochodeň nebylo k dispozici. Jenže jakmile pochodeň zhasla, kout se znovu stal temným. Zajímat se o něj může jen blázen.

Jan Palach před 50- ti roky udělal neuvěřitelný a gigantický čin. Podobně jako jistý Nazaretský se obětoval za nás za všechny. Podobně jako on měl učedníky a následníky. My jsme z řady z nich okamžitě udělali nehodné Jidáše, kteří místo 30 stříbrňáků dostali svoje osobní pohnutí v makovici. A sdělované evangelium těch zbylých jsme se ani nepokoušeli přečíst. Natož mu porozumět. Nehodí se!

Prosím, věnujte těm , o nichž dneska Kosa je, úplně všem, malou tichou vzpomínku!!!! Nejen Janu Palachovi. Ale nic nebrání tomu, aby speciálně pro něj nebyla její největší část!

Díky.

P.S.

Umíte si představit, co by následovalo dnes, kdyby někdo další škrtl zase sirkou? Jak dlouho bychom čekali na nějakého bystromozka, že za tím je Putin a jeho armáda trollů a čeští šiřitelé fake news? V roce 2003, kdy přišla celá serie těhle děsivých sebevražd, naštěstí nic podobného nešlo do světa troubit. Ale třeba to nyní Jakub Janda, spolu se Smatanou a Lubošem Rosím pro jistotu přezkoumají. Když ano, lze očekávat jejich velký objev!


DODATEK z rána:

V článku výše už při rekapitulaci prvních tří pochodní jsem připustil, že nemusím vědět o všech pochodních, které bezprostředně po Palachovi v tehdejším Československu vzplály. Už proto, že naprostá většina obyvatelstva měla povědomí jen o Palachovi a ještě tak Zajícovi. O Hlavatém už věděl málokdo. Dokonce ani v Plzni to nebylo běžné. Takže klidně mohla existovat jiná samoupálení jinde…. Dokonce mi to při psaní tohoto materiálu přišlo víc než pravděpodobné. Naprosto oprávněná opatrnost. Jedna z prvních reakcí, na dnešní článek totiž zní:

Václav Houfek Na doplnění pochodeň č.4 z roku 1969 E.Plocek z Jihlavy:https://cs.wikipedia.org/wiki/Ev%C5%BEen_Plocek

Děkuji panu Houfkovi za informaci, jež mi je 50 let neznáma. Takže ne tři nýbrž 4 pochodně….

Pan Placek si rozhodně zmínku a vzpomínku zaslouží. Tohle byla jiná kategorie než studenti Palach či Zajíc. A úplně odlišná od Josefa Hlavatého. Ten odkaz ve WIKi říká, že šlo o zralého muže, otce rodiny, který se vypracoval, tak říkajíc od píky. A stal se nejdříve odborářským, následně stranickým funkcionářem, velmi se angažoval jako progresivista v Pražském jaru, byl delegátem Vysočanského sjezdu a zřejmě chtěl bytostně pohnout stalinsko brežněvovským komunismem. Když zjistil, že to nepůjde, vzplál.
Jenže před tím než to udělal, dal si zřejmě pár skleniček na kuráž. Což zjevně stačilo k tomu, aby zkrátka na věky nemohl být hoden Palachovy památky! Stejně jako Hlavatý…. Opět – ne dost dobrý mrtvý.. Nerozumím tomu. Osobně se nedivím nikomu, že do sebe těch pár panáků napral. Zpochybnil snad někdy někdo smrt vojáků za války kvůli tomu, že jim před útokem na zákopy nepřítele rozdali alkohol a nešetřili? Proč u těch, co se obětovali a šturmovali vlastně sami nezdolatelnou pevnost nepřítele nás všech to neplatí? Proč se o nich nemluví jedním dechem s Janem Palachem? Proč byli a jsou zapomenutí? Nerozumím, nerozumím, nerozumím!
Děkuji pane Václava Houfku, že jste dal Kose možnost upozornit na pana Plocka z Jihlavy!

DODATEK z odpoledne:
Po panu Houfkovi se mi ozval další ze čtenářů Kosy. Pan AP. A poslal mi rovnou tři odkazy. Jeden zajímavější a důležitější než druhý, k pochopení doby. Tehdejší i současné. Ve všech třech jsou informace, o které jsem dosud nezavadil a myslím, že ani vy. V každém případě se o nich nedozvíte z velkých sdělovadel. Ani tehdy, kdy valí masu informací , dojmů a zamyšlení k 50-tému výročí té obrovské oběti Jana Palacha.

Tím prvním odkazem je tři roky starý článek od Jana Koloce, který žil ve Všetatech a byl Palachovým vrstevníkem

Jan Palach a Všetaty

Jde o velmi zajímavé detaily z Palachva života, rodiny, okolí podává obraz, co ho formovalo, než dospěl jeho život na konečnou s datem 16. 1.1969 . Už jenom soubor těhle vzpomínek, naprosto jedinečného charakteru, stojí za pečlivé přečtení. Nicméně z mého pohledu naprosto neočekávaný úder neznámých (pro mne v každém případě!!!) přišel v závěru toho textu. Stojí tam totiž tohle:


….. Obrovský světový vliv československé samizdatové a exilové kultury v 70. a 80. letech, který vyvrcholil v roce 1977 masovým šířením Charty a v roce 1984 udělením Nobelovy ceny Jaroslavu Seifertovi, byl z nezanedbatelné části dílem Jana Palacha. (A ovšem symbolicky i Jana Zajíce, Evžena Plocka, Josefa Hlavatého, Miroslava Malinky, Jana Bereše, Michala Lefčíka a dalších 22 Čechů a Slováků, stejně jako Poláka Ryszarda Siwiece, Maďara Sándora Bauera, Ukrajince Vasyla Makucha a Lotyše Iļji Ripsse, kteří se do dubna 1969 pokusili zabít ze stejného důvodu a stejným způsobem jako Jan Palach. Lotyš Ripss z nich byl jediný, kterého se podařilo zachránit…)….

Formulace není zdaleka precizní. Chtěl bych daleko pečlivější. Aby nebylo pochyb o jejím smyslu a měla jednoznačný výklad. Já tomu odstavci rozumím tak, že mezi 16.1.1989 a dnem udělení Nobelovy ceny za literaturu Jaroslavu Seiferetovi, tedy do 10.12.1984 se mělo v Československu upálit celkem 28 dalších lidí!!!!!!!! 
Neuvěřitelné, nepochopitelné, naprosto neznámé!! Je li to pravda, pak nechápu, že to nebylo dávno obecně publikováno a že informace o tom, je na malém internetovém serveru, jehož návštěvnost je tak mizivá, že nejsem schopen ji ani na hrubo změřit…. Sedí li ten údaj, pa zacházíme se svou vlastní historií jako s odpadem. Stačí nám Palach, protože toho jsme si svým způsobem zbožštěli, ostatní pochodně se mohou ít bodnout! Proč????

Podobně je to s druhým zdrojem, který mi byl doručen. Je z Britských listů a stojí v něm:

Na něj, Slováka jménem Jozef Aszmongyi, se „zapomnělo“ ihned — a vlastně dokonale. Tak schválně: kdo si jeho čin vybaví? Kdo o něm tehdy, v rámci klausovsko-mečiarovského budování svobodných a demokratických poměrů, slyšel někde jinde než v tiskovém orgánu komunistické strany, v Haló novinách?
Co dodat. Snad jen, že za tehdejší hrátky s ohněm platí naše společnost podnes…

A třetí odkaz se týká onoho Zdeňka Adamce, pochodně z roku 2003. Toho, který mne od Jana Palacha dovedl k těm ostatním jménům! Psal jsem, že prostě byl v podstatné části deklasován za blázna. Protože jiná klasifikace se přece nehodila tehdy a pořád nehodí ani dnes! Jde o dopis na rozloučenou, který činí jeho oběť varujícím protestem proti systémovému ničení planety pokryteckou liberální demokracií a proti útoku na Irák.

- - -


72 komentářů :

 1. Tomáš Garrrigue MASARYK definoval jako positivum DROBNOU PRÁCI PRO NÁROD V ČASE NESVOBODY... Vlastenectví je LÁSKA K VLASTNÍMU NÁRODU, NIKOLIV NENÁVIST K JINÝM... Práce je to, co nikdo nechce dělat... člověk je tím, co vyrábí... dělej, pracuj, dokud tvé minuty plynou...

  Tomu všemu, a mnohému dalšímu, se sebevrazi vyhýbají. Dezertují od práce - nejenom od života. Humanitní program neučí být pasivní, ale bránit se prací. ČLOVĚK, KTERÝ REZIGNUJE, MÁ MNOHEM VĚTŠÍ VŮLI NEŽ SEBEVRAH...

  Já mám v zapomínání svou metodu; co už je odbyto, vyhodím z hlavy, abych ji měl volnou a čistou. Jako když se dělá pořádek na psacím stole. T.G.M.
  TAK PROČ POŘÁD Z KOŠE NA SMETÍ VYTAHUJÍ NĚJAKÉ SEBEVRAHY - kteří nezemřeli v boji s nepřítelem, nezemřeli při zachraňování životů svých soukmenovců, při práci pro svůj národ? KTEŘÍ ZEMŘELI PSÍ SMRTÍ ABY NEMUSELI ČELIT ŽIVOTU?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní18. ledna 2019 16:21
   Na Václavském náměstí se zapálil muž, kolemjdoucí ho uhasili
   V Praze na Václavském náměstí u sochy svatého Václava se dnes kolem 15:00 polil hořlavinou a zapálil čtyřiapadesátiletý muž, píše ČTK.
   18.01.2019 16:00 Celý článek -https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Na-Vaclavskem-namesti-se-zapalil-muz-kolemjdouci-ho-uhasili-567211 P.K.

   Smazat
  2. Policie nechce ukázat a zveřejit cedulku s důvodem tohoto sebevražedného skutku, dle očitých svědků měl hořící muž vykřikovat hanlivá slova na listopad 1989. Policie místo uzavřela a znepřístupnila!

   Kolemjdoucí ho uhasili, informovala na Twitteru policie. Podle záchranné služby muž utrpěl popáleniny na zhruba 30 procentech těla. Údajně očitý člověk na místě ČTK řekl, že viděl hořícího muže, který měl popálené ruce a obličej.

   „Záchranáři pacienta s popáleninami na cca 30 procentech těla uvedli do umělého spánku a se zajištěnými dýchacími cestami transportovali do FNKV (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady),“ uvedla na Twitteru mluvčí záchranářů Jana Poštová.

   U sochy svatého Václava jsou podle zpravodaje ČTK stopy po hasicím prášku, leží tam také ohořelé oděvy a kanystr s nějakou tekutinou. Místo je obehnané policejní páskou, jsou tam desítky policistů a nikoho tam nepouštějí.

   Zaměstnankyně nedaleké kavárny Starbucks viděly, jak se hořícího člověka snaží lidé hasit s použitím oblečení, pak si do kavárny přiběhli pro hasicí přístroj. Další očitý svědek řekl novinářům, že dotyčného muže viděl ještě předtím, než se zapálil. Podle svědka stál před sochou svatého Václava s cedulí s nápisy a něco říkal. Okolnosti události i motiv jednání policie zatím vyšetřuje.

   Česko si v těchto dnech připomíná 50. výročí sebeupálení studenta Jana Palacha. Ten se 16. ledna 1969 na Václavském náměstí upálil, aby vyburcoval spoluobčany z letargie po okupaci vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968. O tři dny později zemřel v nemocnici.

   Doprava je z Václavského náměstí kvůli vyšetřování odkloněna do Krakovské ulice.

   Leo

   Smazat
  3. AC24: Václavské náměstí sebeupálení naposledy zažilo v březnu 2003, kdy se tady upálil 19letý Zdeněk Adamec z Humpolce, který se tehdy odkazoval na činy Jana Palacha a Jana Zajíce. Po mladém muži byl nalezen dopis, který se jmenoval Pochodeň 2003. Mladík v něm uváděl, že jde o protest proti takzvanému demokratickému systému.

   Smazat
  4. Podle mně zlatá slova, a mělo by seříci jasně, že tudy cesta nevede, že to je špatně a celkově k ničemu. Nevytvářet patologický idol ( což dělá asi nechtěně taky Vlk), který je pak vzorem pro slabé nátury ve slabé chvíli. A říci taky jasně, do jakého neštěstí uvrhli své blízké, rodinu, co zla způsobili. Nevinní musí trpět bezohledností rádoby proroků, kteří žádnými proroky nejsou. Je třeba říci, že to jsou slaboši a a že tudy cesta nevede. A ne pomalu kanonizovat Palacha a podobné.

   Smazat
  5. Bohužel, už se stalo.Vzplála další pochodeň. Na rozdíl od Jana Palacha a jeho následovníků dnes už vím, že s ideologickou, zbabělou a hloupu přesilou se, bohužel, indivduálně bojovat nedá. A na rozdíl od Sartra to dnes už nejsou ani Slova, protože ztratila svůj tisíciletý význam.Pojmy jako pravda, svoboda, demokracie byly postmodernou naprosto relativizovány. Pravda je přece relativní pojem, každý má svou !!! Snad vrátit se k původním křesťanským hodnotám, nikoli však znetvořeným "křesťany" Halíkova farizejství.

   Smazat
  6. Díky Leo, to dnešní memento jsem nevěděl, když jsem dával dohromady své 16.21 jako připomínku Vlkovi, že nenávist není pravou cestou v životě, ani v politice. Medikolog

   Smazat
  7. Hmm..vidím že máte v zapomínání skutečně obdivuhodnou metodu - pamatovat si jen to co se hodí.
   Něco si o TGM nastudujte a zjistíte, že čechy neměl opravdu rád, spíše je nenáviděl. Pak si při své zapomínací inteligenci položte otázku, jak to souvisí se založením tohoto státu.

   Stačí si projít jeho projevy před jeho zvolením.

   Smazat
  8. Autor se snazi nam dokazat ze ma slovni sracku zvanou prujem a silne zapachajici, hnilobou vseho a niceho. Autor si pak nemuze rozhodnout o cem vlastne chce napsat. Tak napise radeji vice a vsechno.....Napriklad netusi ani obsah tech zblitin.
   Netusi ani ,ze je rozdil mezi upalenim , napr.budhistickych mnichu ve Vietnamu a upalenim lidi co to nemaji v hlavach prilis v poradku.
   Dale se VYZVANUJE a vsevedoucne vi a vehementne to prosazuje o tom co my vsichni jsme si mysleli a dokonce i co Palach.
   Grafomanie je take psychicka nemoc mnoha uchylnych mysli...A casto a zhruba nenaji moznost vubec tusit,dozvedet se o co jde v jejich milionech slov slataninach..
   Nema to ani napad ani dopad ,jen automaticky srackopad slov , bez konce...

   Smazat
  9. Jestlize slavime vyroci obeti Palacha , nemame zajem v ten moment o seznamy tisicu jinych lidi , kteri se upalili a zahynuli jindy, z jinych pricin pripadne psychologickych nasledku...
   O to se muzeme zajimat nekdy jindy.
   Ale neni to nam povoleno PornoZurnalisty.
   Jak nam dnes vnucuji geniove vsi zurnalistiky s udernickou komunistickou taktikou propagandy.
   kterou pochytili predtim a osvojili si..
   Neni jich malo..Prozrazuji se tim ,ze vedi vse daleko nejlip a musi nas /nemohou ovsem proto mlcet ani minutu / a musi nas menecenne nevedome patricne informovat , ovlivnit a najit pro nas tu jejich cestu , cestu jedinou a opravou pravou, jinak se bez nich urcite a pomylene zabloudime rovnou do pekla..
   A nemohou prestat.Musi to delat.
   Ukaji si tim sve vedomi nadrazenosti za vsech okolnosti, kdy se rozlisuji tim, ze vi vse a nejvic... Pavel Prucha.

   Smazat
  10. 16:21
   Příliš rychlé odsouzení lidí, o kterých nic nevíte (ani já). Jenom musím napsat, že s tímto nesouhlasím. Jednak je to velmi bolestné a hlavně nic to nezmění.
   Václav

   Smazat
  11. 9.18 Statisticky se sebevražda v ČR povede 4x denně. Proč se nebeatifikují všichni sebevrazi, ale jen ti, na kterých si někdo postavil živnost?

   Myslím, že půl století je dost dlouhý časový odstup.

   Smazat
 2. Muž se zapálil na Václaváku! https://www.novinky.cz/krimi/494929-muz-se-zapalil-na-vaclavskem-namesti-v-praze.html

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dovolte mi nekorektní komentář...

   Před pár dny jistý soudce a někteří presstituti lživě zpolitizovali případ toho důchodce, co způsobil havárii vlaku (vlaků). Tvrdili, že to vlastně způsobily nenávistné komentáře politiků, ačkoliv to nemohou dokázat a ignorují fakta, která se jim nehodí.
   Dnes jsme masírováni odkazem Jana Palacha, že bychom si z něj měli vzít příklad, že se postavil proti poměrům a snažil se vyburcovat lid. Nezlobte se na mě, ale nevzal to někdo doslova? Nepodlehl někdo také této mediální kampani a nerozhodl se, že I DNES Je POTŘEBA vyjádřit protest proti dnešnímu svinstvu, solárním a jiným tunelům, podvodům, lhaní a napomáháním zločinnosti migrantů, svinstvu prodejných presstitutů, snaze přepisovat dějiny od čučkarů, přípravě na válku, vylhaným útokům na Irák, Sýrii ap. (ostatně proti útoku na Irák se upálil člověk v roce 2003!) Samozřejmě to nelze dokázat, je to jen úvaha, ale je to stejná logika, jakou použil pan soudce a ani on to nemůže dokázat. Dovolte mi tedy totéž.

   Tidehunter

   Smazat
  2. Těm, kteří nás vyzývají následování Palacha bych vzkázal jediné.
   Až po vás.

   Smazat
  3. Vláďo, ti kteří dnes k této pokřivené stupiditě, ponoukají, již mají lyže v hotelích uložené na zítřejší lyžovačku. Dnes řádně zatopí zevnitř, by byli připraveni na sobotní lyžovačku se svařáčkem a grogem, plni optimismu a smíchu!?

   Toto vyzdvihované hrdinství pro mladé lidi, je pekelné, farizejské, Halíkovské pokrytectví a ďábelské rouhání z chřtánu, právě Halíka. A jelikož jsem ateista, krátce debilita, pokud tímto ponoukají možné mladé labilnější povahy!?

   https://uloz.to/!yMvbHzmp21Dn/halik-brani-pravdu-jpg

   Ramón HUAWEI®

   Smazat
  4. Bože, to je to dlouhý a nestravitelný, jako v.l.k. vždycky.
   Jejich zprávy nešly číst, jen bylo jasný, že se má někdo zavřít.

   Tenkrát jsem něco postřehl večer ve zprávách, ale faleš z toho odkapávala, chlapec se usmažil a my si toho užijeme.
   Pak mimořádná vydání novin plných fotek dědků se zlatými řetězy, doufal jsem, že za odměnu omrznou.

   Strašlivé zástupy národa, který z 98,5% přijde v roce 1971 (umělé květiny ještě neopadaly) k jednotným volbám.
   Jak had, se kroutil a vykroutil.

   Kdykoli jsem pak někde narazil na fotky s tou černou mercedeskou, honem jsem listoval dál.
   Zato furt doufám, že narazim na tu bílou, v které ho Kohout, Havel a Goldtücker hodili na Václavák a odjeli k Bohoušovi na pivo.
   Minimax vzali s sebou a na Palacha už ani nevzdechli.
   Jediným svědkem byl Vilém Nový, který jim namíchal studený oheň.

   Smazat
 3. Vlk má seznam upálených do r. 2003. Na konci článku v lidovkách je seznam od r. 1999 do 2018:
  https://www.lidovky.cz/domov/na-vaclavskem-namesti-se-muz-polil-horlavinou-a-zapalil-lide-ho-uhasili.A190118_153204_ln_domov_form

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, a téměř všichni jsou těmi LN prezentováni jako pomatenci. Jejichž patrně jediným motivem bylo zpopelnění se zaživa, z nedostatku jiné zábavy ...
   --
   Pro dnešní mediální mainstream jsou již zcela nezajímaví. Neprotestují proti Rusku či Číně.

   Smazat
 4. Každý člověk co si sáhne na život je jak slaboch, tak i psychicky narušený jedinec který se neumí poprat se životem. Nevím, proč se Palach a ostatní sebevrazi v současnosti vzpomínají když ničeho v životě nedosáhli.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Stručně a velmi správně. Souhlas.

   Smazat
  2. 17:19
   Ale ano dosáhli bolesti svých rodičů a těch kteří je mněli rádi. A to bych jim neodpustil.

   Smazat
 5. No, kdoví, kolik v seznamu ještě těch demonstračních sebevražd chybí. Není bez zajímavosti, že "statečnost" projevují především muži. Je tomu skutečně tak? I sebevražední mstitelé našeho válečného terorismu jsou naprosto převážně muži. Jsou to u nás zoufalci, kteří se chtějí zviditelnit v historii? Ale planoucích pochodní bylo, je a bude mnoho, pro historii, kterou píše Bretschneider, se bude ale hodit málo kdo. Masaryk by se k tomu vyjádřil odborněji a Palacký historicky pravdivě. Jde spíše o tragédie, než hrdinství. Exempla trahunt!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:38
   A kolik asi sebevražd bylo po r. 1989 nedemostračních, ale způsobeno naprostým vyčerpáním možnosti žít jako člověk.

   Smazat
 6. Já bych na chvíli ponechal stranou ty, kteří se upálili.
  Docela by mne zajímala nějaká statistika sebevražd, jako taková. Vytřídit ty, kteří měli a mají sklony k sebevraždám, ať už dědičně, nebo vlivem nějakého psychiatrického problému a nechal bych pouze ty, které k sebevraždě dohnaly jejich osobní, nebo ekonomické problémy. A potom porovnat čísla před sametem a po něm. I to by mohlo napovědět, zda nyní zažíváme kapitalistický ráj a prožili jsme komunistické peklo, nebo to bylo naopak.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pred hadrakem tady nebylo tolik halucinogennich narkotik, ktere casto vedou k sebevrazde spachane pod jejich vlivem.

   Smazat
 7. Na různých nekoretních webech můžete prakticky obden vidět, jak se někdo ve světě upálí. Někdo z magořiny, jiný kvůli vztahům v rodině, jiní jako politický protest. Budhističtí mniši jsou takto činní docela často.
  A co tím ti nebožáci změnili ... ?
  Vždyť ani vy o nich vlastně vůbec nevíte ...

  Stejně tak tam je ale možno vidět i běžnou africkou pouliční "spravedlnost", která po drsném mlácení a kamenování velmi často končí upálením obviněného a tzv. "pneumatikou". A okolo, často i uprostřed zdánlivě civilizovaného města, stojí místní afričané a vesele si vše nahrávají na své dotykové mobily.
  A komu z našich či světových humanistů to vadí ... ?  OdpovědětSmazat
 8. Každý si jdeme svou cestou, máme svoji pravdu. Ti upálení a články o nich jsou "o nás", jak je čteme a co si z nich odneseme. Reakce na ně vypovídají o tom, jací jsme. Jirka

  OdpovědětSmazat
 9. Jiří Jírovec18. ledna 2019 18:02

  Není pravda, že se Charta 77 masově šířila. Ten dokument byl zveřejněn prostřednictvím zahraničních vysílaček. Nebylo to jako za Protektorátu, kdy byly letáky a výzvy roznášeny, aby burcovaly k odporu. V naší laboratoři (Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty KU) pracoval nějaký čas jistý Stárek, který zpracovával vzorky pro Geofyziku n.p. Brno. Byl to chartista a pravděpodobně to byl člověk známý jako Čuňas. Ten nám naprosto striktně odmítal přístup k jakýmkoli dokumentům Charty.

  Charta byla bezvýznamný dokument, který se tvářil jako Haškova Strana mírného pokroku v mezích zákona. Do roku 1989 ji podepsalo jen 2000 lidí. Její (mezinárodní) vliv byl dán dobře kalkulovanou vazbou na zahraničí, která její špičky vcelku dobře chránila.

  Z umělců ji nepodepsal nikdo významnější. Vlasta Chramostová ke svému překvapení zjistila, že byla ze zasloužilých umělců jediná.

  Dovolím si pochybovat o tvrzení , že "Obrovský světový vliv československé samizdatové a exilové kultury v 70. a 80. letech, který vyvrcholil v roce 1977 masovým šířením Charty a v roce 1984 udělením Nobelovy ceny Jaroslavu Seifertovi, byl z nezanedbatelné části dílem Jana Palacha." Disent se samozřejmě hodil do plánů na oslabení sovětského bloku. To se děje i teď pokud jde o Rusko.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte můj obdiv pane Jírovče. Konečně celkem rozumné názory. Je dobře že se nebojíte je říkat otevřeně. To se dnes nenosí. Jen tak dál. Místním pitomcům ala Radosta z toho může prasknout cévka v hlavě. Z jejich reakcí je patrné, že to děláte dobře.

   Smazat
  2. Konecne se to rika nahlas...I ja dekuji

   Smazat
  3. Nemusíte se pálit, stačí si přibýt varlata k dlažbě.
   Jak říkává Tereza S., jen to musí být na správném místě.
   Kvůlivá perspektivě Spasské věže a Basilije Vlaženého.

   Jaxem nechápal Palacha (bylo mi 13 a byl pro mě duševně Za Zdí, sebevrašdu páchj lidi na koni cesty, bankéři na černej čtvrtek, když jim docházej doutníky), tak nechápu Seiferta.
   Tu cenu měl dostat Holan, samozřejmě.

   Smazat
  4. Vrasta Chlamostová dokument dostala proti podpisu při služební pochůzce do Bartolomějské.
   Stárek si ji nafasoval tamtéž.
   Landovský ve vzpomínkách popisuje vrcholnou ptákovinu, jak za doprovodu kompletní jízdní sledovačky rozvážel slátaninu (všichni tvůrci v těžké kocovině) po prvních signatářích.

   Přesto jsme, na výzvu šéfstva k podpisu Anticharty odpověděli, ať nám to šéf přečte, abychom věděli, co konkrétně odmítáme.
   A bylo po ptákách, nařídil to opodpisovat sekretářce.
   Zasloužilí umělci se sešli, jak známo.
   Národní taky.
   Ony ty tituly byly spojeny s výjimkami z honorářové vyhlášky.
   Jejíž sazby jinak platily nezměněně od měnové reformy.
   Málokdo ví.

   Smazat
 10. Rudi dedeckove, je dobre, ze jste zapaleni, ale musite horet!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A helemese, zase troll a jen prudí jako vždycky.
   Kdo tě platí, drzý fracku? Potřebuješ dostat facku!

   Smazat
  2. 18.54 to chce klid... Ten 18.43 je prostě modré PEPO;-).

   Smazat
  3. 18:54 to je najatej agent Pepek :-)

   Smazat
 11. Od rána do večera Palach a teď máte výsledek , dnes upálen další.

  OdpovědětSmazat
 12. !!! POZOR - CENZURA !!!

  !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ - ЦЕНЗУРА !*!*!*!*!

  Soudruzi a soukmenovci, POZOR: Na sajtách naší milované Nové Republiky opět řádí kavárníci, placení agenti CIA a Mossadu!
  Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!!

  TO JE CENZURA, ODPORNÝ NÁSTROJ EUROAMERIKY A KAVÁRNÍKŮ-LEPŠOLIDÍ !!!!!

  Proto žádám soudruhy a soukmenovce z redakce NR, aby NEPRODLENĚ posílili svou revoluční bdělost a ostražitost!!!
  Vzkřikněme kolektivně do tváří těch pravičáckých zakuklenců z pražské 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
  A to IHNED!!
  Jinak nepřátelští agenti zesílí, časem převezmou vládu nad naší milovanou Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud 200% spolehlivého orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

  Snad vám nemusím vysvětlovat, soudruzi a soukmenovci, jaký JEDINÝ trest je za takové trestuhodné selhání v boji proti kapitalismu, demokracii, Euroamerice a kavárníkům-lepšolidem.
  Myslete proto hlavou, ano?
  A NIKDY nepouštějte ze zřetele naše heslo: Se soudruhem a soukmenovcem Davidem v čele VPŘED, za svobodu slova pro každého roduvěrného Čecha a Rusa, čili každého komunistu, putinistu, zemanistu a babišistu!

  Děkuji Vám předem, drazí soudruzi a soukmenovci, a nyní vložím zpět svůj příspěvek z 18. ledna 16:49.


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 13. S.s.Vlkvoblbuje učinil opravdu NAPROSTO NEČEKANÝ objev!

  Doposud se soudilo, že ten šílený buddhista Thích Quảng Đức se upálil na protest proti pronásledování buddhistů papeženci.
  Jenže s.s.Vlkvoblbuje se nenechal oblbnout, a VLASTNÍ HLAVOU objevil cosi opravdu nečekaného & zásadního: Thích Quảng Đức se upálil na protest proti válce ve Vietnamu.
  V červnu 1963.
  No fajn.

  Jen nevím, proč soudruh a soukmenovec Vlkvoblbuje nenapsal CELOU Leninsko-putinskou pravdu: Že ten šílený buddhista se upálil též na protest proti kapitalismu a demokracii, čučkařům a lepšolidem.
  Tak snad příště.

  Mupy mup!


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 14. Jeste ze nejaky vlastenec neskrtnul v pritomnosti Milose z Hradu. To pak mohly lehnout popelem Lany:-)

  OdpovědětSmazat
 15. Koho nenávidíme víc, my horšolidi: Mašíny nebo Palacha? Nebo snad Havla?!


  Palacha nenávidíme tak silně, že bychom ho klidně upálili, kdyby tu svoji provokaci antisovětskou přežil, mizera.

  Mašíny nenávidíme taky, ale s nimi bychom si museli dát bacha – ti lepšolidi na nás stříleli.
  A to je opravdu VELKÁ sprostota a podlost! My jsme přece zvyklí na takové ty Horákové a spol., na ty dobrosery, kteří by na nás nevystřelili, ani kdyby je to zachránilo od humánního oběšení.

  Nu, nejspíš nejhorší lepšolid-dobroser byl kavárník Havel. Ten na nás sice taky nestřílel, ale neoběsili jsme ho, nějakým omylem.
  A pak jsme se nestačili divit.

  Z toho plyne jasné poučení: Po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace musíme být TVRDÍ + NEKOMPROMISNÍ.
  Přímo Leninsko-putinsky tvrdí a nekompromisní musíme být: Nesmíme opakovat chyby našich s.s.otců a dědů, kteří nechali Havla, Mašíny, Horákovou, Schwarzenberga a jiné podobné naživu, hloupě.

  Samozřejmě: Když se nějaký dobroser-lepšolid bude chtít sám upálit, na protest proti nám, tak klidně – nás horšolidi z toho hlava bolet nebude, vážně ne.
  Navíc se s tím mizerou nebudeme muset párat či věšet, že.

  Ruská federace – záruka našeho návratu mezi nejvyspělejší národy Západní Asie!


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. zalez zpátky do své žumpy, narušenej blbečku!

   Smazat
  2. Hej mupy mupy
   okolo chalupy
   hej mupy mupy
   mup!
   Si ve Švejkovi zpívá telefonista Chodounský.

   Jedna z mála věcí vedle teorie permanentní revoluce, které dobroserovi-lepšolidovi uktkvěla.

   Smazat
 16. Drž HUBU ty jednobuněčnej CHUJ pojebaný nebo s TEBE udělám další faguli!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nepindej a uháněj, tepl(ick)ej zřízenče, primář cink, že máš na příjmu další komoušskou zdechlinu! A moc nečuchej jejich posmrtný prdy, pak tě z toho šálí zrak a nepřečteš správně cedulku na palci a to je důvod proč na tebe doktoři řvou "ty jednobuněčnej CHUJ!!!":))))

   Smazat
 17. Jsou tady rudi primitivove, kteri ani neznaji zaklady pravopisu. Opravdu stepni Mongolove, Asiati:-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je stejně jen přechodnej jazyk, který zanikne tak jako tak. Stávající státy se rozpadnou, jelikož je nutno eliminovat cca 80-85% populace na území východní Evropy a připravit pro nové kolonisty. O tom mluvili všichni proroci a věštci už celé věky, že je třeba vyměnit zdegenerovanou populací primitivní východní Evropy a když se tento prostor uvolní pro kvalitnější genofond, nastane i tam prosperita! - https://blisty.cz/art/93823-vychodoevropane-povazuji-svou-kulturu-za-nadrazenejsi-jinym.html

   Radili stále to samé: zbavte se zbabělé a domýšlivé chátry na východě, která odjakživa rozvracela a zaplevelovala kontinent svým poškozeným genofondem a nastane zlatý věk pro Západní civilizaci!

   Smazat
  2. neboj, degeneráti tvého druhu jsou tu už jen na dožití, český genofond budoucnosti posílí černoši z rovníkové Afriky :-D

   Smazat
  3. To jazyk se musí adaptovat na dobu a nikoliv naopak! - https://nazory.aktualne.cz/komentare/cestina-pro-21-stoleti-musi-se-zjednodusit/r~1877a0921d7611e99e300cc47ab5f122/?redirected=1548139744

   Smazat
 18. Ještě že je máme! Ty živé pochodně. Kdo by jinak v zemičce Josefa Švejka vyburcoval národ k upuštění kriglu a vyšlápnutí těch pěti schodů z naší hospůdky, podívat se na "zlom v dějinách". Protest na úkor vlastního života s nejistým výsledkem (manipulace přeživšich odkazem upáleného) je psychický úlet, ikdyž následky pro aktéry a jejich blízké jsou tragické. Vlk dobře poukazuje na osudy těchto pochodní, od adorace po opvržení a průser je v tom že se aktéři již nemohou bránit a slouží pouze jako nástroj mediálně mocných (nemocných). Užitečnější a nezpochybnitelnou a nezcizitelnou aktivitou místo upálení, je otevřené vystoupení proti nepřátelům rodiny, národa, lidstva. Forma takového vystoupení může být různá (od demonstrace před sídly mocných až po vidle v zádech exekutora, vstoupivšího na pozemek bez souhlasu majitele). Pochopitelně, musí být aktér připraven na zrůdné reakce (od uvržení do vězení bez soudu až po zastřelení na místě činu), ale v těchto situacích již nelze zpochybnit či utajit skutkovou podstatu činu a tedy ani ji zneužít ve prospěch zrůdného systému (jedno zda komunismu, nacismu nebo korporátního fašismu). A tak se vyjasní nejenom mezi aktéry, ale i jejich podporovateli kdo je kdo (poznej svého nepřítele jako sebe sama). A pak se stane zjevným jakáže "většina jelit, poskoků a slouhů" drží moc a třese se, aby dav gojímů nepřestal poslouchat jejich lži a otrokářské pindy (prý demokracie a právní stát). Germáni z dob výmarské republiky by mohli vyprávět, kdyby přežili pochod na východ. Pokud se budeme bát o holý život, tak ho ztratíme pro sebe i své potomky!
  Ďuro Trulo alias Somárik Sprostučký

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jak dlouho ti trvalo vymyslet a napsat takovou slataninu?

   Smazat
  2. Mně to až jako taková slátanina nepřijde. Ale vlk býval lepší. První část oslavy obětí chápu. Jsem cca v jeho věku a ten tehdejší jejich protest, či výzva mě také zasáhla. Ale to další pátrání po samovrazích bez jmen a znalosti motivace mi přijde jako úlet. Q.

   Smazat
 19. Z diskuze k článku:

  Miroslav Vévoda, Vyškov
  Pá, 18. ledna 2019, 19:03:35
  O Palachovi tvrdil minulý režim také že to nebyl politicky motivovaný čin , ten současný to poznal ústy policie hned - dobře se naučil poznávat pravdu , tu pro sebe dobrou pravdu.
  https://www.novinky.cz/.../494929-popaleny-muz-z...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, ti mediální jasnovidci s vypranými mozky, už mají jaso. Hlavně ČT, ta té "bezvýznamné" tragické události věnovala tolik pozornosti, že ji na svých stránkách zařadila až nakonec po titulku o Tanci rejnoků, čert ví kde. Jsme prostě v řiti, dehonestující a bolestné.

   Smazat
 20. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/muz-ktery-se-zapalil-v-centru-prahy-napsal-bratrovi-ze-chce/r~44e010721b4311e99d96ac1f6b220ee8/?redirected=1547838983
  lidé mají těch kudrnatejch sviní dost

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty jsi taky takovej posuk dzihadista? Pujdes si zaletat na letajicim koberci?-)

   Smazat
 21. Je to všechno ulítlý, jakož i činy sebepaličů. Ne nadarmo církev neuznávala sebevrahy a pohřbívala je někam do hřbitovního kouta. Smutné na tom je, že možná za první republiky a dříve, mělo mnoho sebevrahů možná daleko pádnější důvody k sebevraždě, většinou existenční. Pokud se dneska někdo upálí a není to cvok, tak je to přinejmenším hloupé. Mám za to že nehledě na všeobecný marasmus, nás čekají velké změny a úžasné věci a hloupě dneska umírat je přinejmenším nerozvážné. Rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
 22. Osud planety stvořil Lenina a Stalina a buďme mu vděčni, protože máme na co svalovat svoji omezenou malost. Sníme sen,kde by jsme už byli s naší inteligencí a pracovitostí nebýt totáče, ale raději zapomeňte. Je to jinak.Jen si přečtěte reakce na Palacha a jeho následníky. Nevadí vám,že si v jejich stínu přihřívá polívčičku kdejaký tunelář pod politickým deštníkem, nesnáším teatrální piety, ale ještě horší znehodnocovaní jejich obětí. Byla to jejich volba a rozhodnutí,nebyli to blázni. Respektuji a snad i chápu jejich volbu vzdoru i když svůj malý život si cením víc, než ideologie. Jen žasnu jak každý ví proti čemu vzdorovali. Jsem obyčejný občan, ne hrdina.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jedine List Jaromira Soukupa te ochrani!

   Smazat
 23. Zpráva o vyšetřování KS SNB Praha - Jan Palach

  Vypadá to autenticky - a zřejmě bude - a vyšetřování bylo vedeno objektivně, solidně. Ten mjr. Slabý nebyl žádný fanatik ani hlupák a vypadá to, že odvedl dobrou práci. Jsem zvědavý, jaký bude postup v případě dnešního pokusu o upálení na Václaváku.
  https://uloz.to/!6Xx9vUDG7r0w/arg-palach-pdf

  OdpovědětSmazat
 24. Tak a maji nastavene zrcadlo ti lepsi lide co vcera ukazovali na ten totalitni rezim kde se jim lide upalovali !!!" Dekuji Nasemu poslednimu vlastenci !!! Priste uz potece krev z tech lepsich !!!

  OdpovědětSmazat
 25. Nevíte nekdo prosím jméno toho upáleného pána ?

  OdpovědětSmazat
 26. Zaregistrovali jste, že hlavní sračkomety (ČT a ČRo) prakticky přešly tento pokus o upálení prakticky mlčením? Dnes už ani ťuk, ten muž zvolil asi "nevhodné" datum (ryze protirežimní), které jim nezapadá do připravené propagandy, která stupňuje adoraci činu starého půl století, ale která zcela pomíjí ty, kdo se upálili v režimu pravdy a lásky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zajímavé je to, jak v novinách zdůrazňovali, že se nejedná a politicky motivovaný čin. Opak je pravdou, protože ten pán zvolil místo a termín zcela jasně politicky, ve vazbě na Palacha. Důležité je také to, že vrchnost nezveřejnila text jeho prohlášení z cedulí, které svíral ve svých rukách. Jeho čin byl jasně politický a protirežimní!

   Smazat
  2. Václavské náměstí sebeupálení naposledy zažilo v březnu 2003, kdy se tady upálil 19letý Zdeněk Adamec z Humpolce, který se tehdy odkazoval na činy Jana Palacha a Jana Zajíce. Byl po něm nalezen dopis, který se jmenoval Pochodeň 2003. V dopise uváděl, že jde o protest proti takzvanému demokratickému systému.

   Smazat
 27. 8:42 Muž se jistě neupálil kvůli Zemanovi a Babišovi: https://aeronet.cz/news/videl-dokument-o-palachovi-na-ceske-televizi-a-tak-se-rozhodl-ze-se-jeho-cinem-inspiruje-anebo-se-upalil-na-protest-proti-migraci-prinesl-si-cedulky-s-arabskymi-napisy-a-krizi-a-pote-se-zapalil/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A proč by se taky upaloval kvůli žvanilci a opičákovi které si nevolnická lumpenproletářská čecholůza dokoulela na lumpenhrad a do strakovlády, jako hovnivál svou smrdutou avšak prázdnou a prolhanou kágebácko-estébáckou kuličku, když na oba ty lotry postačí parta anglickejch děcek!:))) - https://www.youtube.com/watch?v=qGrJtGM6MDo

   Smazat
 28. Drazí vševědové, je něco shnilého ve státě Dánském, další pochodeň u Muzea, zajímalo by mne co na to paní Šikolová. Nedávno tvrdila, že žijeme v nejkrásnější době. Zdá se mi vhodnější výrok, že tato země nevzkvétá.

  OdpovědětSmazat
 29. Co to kecala ta stará komunistka?

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.