Reklama

čtvrtek 3. ledna 2019

Pozitivní východiska z mezinárodní bezpečnostní situace

Miroslav Polreich
Miroslav Polreich
3.1.2019 VašeVěc
Jsme odsouzeni ke spolupráci je závěr, který vyžaduje naši zásadní operativní reakci a je podmínkou naší existence a není z něho úniku. Má univerzální platnost. Je náš problém, nakolik jsme přizpůsobeni se sami pochopit ve svém bytí. Jestli chápeme spolupráci jako nutnost a slovo odsouzeni je jejím výrazem, pak není jiné východisko. 


Dosud jsme žili ve společnosti, která hájila svůj zájem v podstatě vždy na základě pravověrných hnutí a ideologií (fundamentalistických) se zaměřením na tradiční mocenské atributy. Za současné situace však změnily již své historické místo. V tom je obraz reálné situace a podstata uvažování. Již před námi nestojí to okřídlené Černiševského „Što dělat“. Dnes je to operativní povinnost.

Multipolární svět v podmínkách globální odpovědnosti nás posouvá k jednotnému univerzálnímu zájmu. Rozpad bipolarity, kterého jsme dosáhli podmínil a inicioval nové světové bezpečnostní prostředí a dal tak poprvé důvěře a spolupráci operativní charakter v zájmu univerzality bezpečnosti. Jednalo se o období osmdesátých a devadesátých let minulého století. Iniciátorem z vnitřní nutnosti a hledání nové společenské perspektivy bylo, a je to historický fakt - Rusko.

Vojenské přeshraniční střety patří minulosti spolu s jejich komplexní zbraňovou výbavou. Funkce individuální moci ztratila svoji podstatu. Soupeření a nebezpečenství nemá již svoji tradiční formu vzájemného protichůdného sledování jednotlivých zájmů, často krytých pod označením národních.

Svět není však bezpečný. Vyvstaly nové oprávněné priority naší obavy, kterým je nutno čelit. Jejich charakter je univerzální a ohrožuje lidstvo jako takové. Jisté současné tendence k nedůvěře či dokonce k nepřátelství vycházejí z nepochopení podstaty stavu a hrozeb současného světa, který již není a ani nemůže v budoucnu být v jeho rozdělení třeba pod jinou geografii nebo v ideologii.

Vzpomeňme jen na nutnost zajištění nešíření zbraní hromadného ničení nebo nebezpečí organizovaného teroru a různé druhy kriminality. Pokud bylo použito slovo univerzální, tak jen v zájmu objektivního zdůraznění společného zájmu lidí jako takových, ale i s upozorněním na zvýšenou odpovědnosti mocností, jimž kapacita dává a určuje větší možnosti a tím i podíl vlastní nutné účasti.

Na druhé straně nelze opomenout i nutnou spolupráci, která částečně již probíhá, jako jsou problémy životního prostředí, zdravotnické otázky a nakonec i spolupráce ve vesmíru.

Zjednodušme naše uvažování. Mluvíme o USA, Číně a Ruské federaci. Nelze je oddělit, protože nikdo z nich nemá kapacitu řešit tyto světové problémy osamoceně, ale problémy se jich prioritně a nedílně dotýkají. Jsou to naopak právě ony, zvláště USA, kteří jsou cílenými objekty těchto hrozeb. Spolupráce mezi nimi je proto povinnost založená na existenční nutnosti. Můžeme udělat závěr, že kritický stav společnosti a v podstatě uvědomění si slabosti, je univerzálním faktorem pochopení a řešení problémů. Stále přežívající, ale de facto již bez hodnoty, je stálé „Might is Right“. Není to již „moc“, která je určující, ale naopak „slabost“ a obava , která převzala tuto dosavadní světovou funkci. Navíc nezapomeňme, že „Moc je sama o sobě zlem“.

Svět má nyní svoji šanci, kterou je třeba prohlubovat. Musí být však „inteligentní natolik“, (Z. Brzezinski v osobní korespondenci), aby ji pochopil. Zde je skutečná dělba současné společnosti. Je v inteligenci a se všemi hodnotovými atributy, které by ji měli doprovázet. V tom byla oprávněná pochybnost tohoto politika, kterou my máme nyní za povinnost překonat.

Bohužel existuje silná tendence, která hledá důvody k narušení tohoto vývoje v ahistorickém přístupu a dokonce se snaží vnitřního (v globálním pojetí) nepřítele určit překvapivě s protiruským zaměřením i obviňováním USA z romantismu, který se v devadesátých letech projevoval a jeho nezkušeností s ruskou agresí, pokud by chtěly společně spolupracovat právě s tímto Ruskem. Je tak spojována rusofobie s antiamerikanizmem. (viz Policy paper CEVRO institutu s podporou českého MZV, který deklaruje, že pokud by v podobné politice USA chtěly pokračovat, pak oni, jako pravice, tradičně proamerická, „přejdou do antiamerického tábora“). Je to předně výraz neznalosti a nepochopení současného stavu světa, omezené zaujatosti s prvky nadějné servility. To však nemůže změnit základní premisu, že současné bezpečnostní prostředí a možnosti řešení jeho problémů jsou dány.

Různé vládní a mediální kampaně v zájmu katastrofických scénářů se snaží s jistou vehemenci uspět a zabránit spolupráci nutné pro monitorování a odhalování teroristických aktivit cestou zpravodajské bezpečnosti a jejich součinnosti jako jedině nutného a účinného prostředku a možné unikátní obranné formy. Současné bezpečnostní prostředí nás vede a nutí právě k aktivní obraně proti tomuto neodpovědnému přístupu. Není to snadná situace za podmínek aktivních neocons a jimi ovlivňovanými mediálními tendencemi v zájmu vyvolávání nepřátelství a bránění všech „Opatření“, které by vedly k vzájemné důvěře. Stojíme dnes ještě před dalším problémem.

V minulém období naše společnost přijala mnoho rozhodnutí, které se snaží zajistit bezpečnost. Ať je to OSN a její univerzální Charta, a jiné organizace, jako Šanghajská organizace spolupráce, BRICS, OBSE, EU a NATO a i další, s omezeným regionálním vlivem. Účel založení těchto orgánů a jejich zaměření měl ve své době jistě pozitivní tendenci. Ne všichni ji plní.

Zaměřili jsme se zvláště na NATO, které se vymyká z původního obraného účelu a nejen to, jeho ustanovení dané Washingtonskou smlouvou je v příkrém rozporu s praxí členských zemí, takže stručně, ale přesně řečeno současné praxi paktu NATO nejvíce překáží jeho vlastní „Washingtonská smlouva“ samotná. Proto není ani citována, ale je spíše zamlčována, Snad její znovu zvážení bude podnětem k zamyšlení a ozřejmění reálného zhodnocení deklarovaného účelu, který ve smyslu zachování míru nelze popírat. Nejde o přehodnocení jednoznačného zadání, ale o zásadní a striktní odmítnutí dosavadní velmi nebezpečné a agresivní praxe a snahy o překrytí nebezpečných aktivit právě touto organizací.

Hlavním účelem našich stanovisek byla snaha o předložení podnětů, které v současném světě jsou aktuální a vyžadují vzhledem ke své naléhavosti řešení. Jsme přesvědčeni, že není jiné cesty, než naplnit dnešní povinnost řešení problémů z pozice globální odpovědnosti. Nakonec za dnešní situace my všichni a hlavně velmoci jsou   o d s o u z e n i   k e   s p o l u p r á c i.  Proto je možno, zcela odpovědně, případný velký mezinárodní konflikt zcela vyloučit. Propagace a tendence ke znovu vyzbrojování (2 až 4%), včetně naší armády, nemá reálný základ, snad mimo tržní zájmy a výraz propagandy k vyvolávání atmosféry obavy a strachu ke snadnějšímu ovládání veřejného prostředí.

Pokud tyto návrhy nemají reálný základ, měly by být snadno k překonáni. Je to jenom věc střízlivé úvahy a odhodlání.

Miroslav Polreich

39 komentářů :

 1. Tak to je oni to i velmoci vědí že jak něco začne tak půjdou do kopru. Velké války skončili svržením usa atomovek na Japonsko.

  Tady neziskovka co má milionu pak se radosta a užgryndanec snaží:

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/5x-porsche-10x-luxusni-BMW-tolik-penez-nalilo-vnitro-do-Transparency-International-Konecne-mame-seznam-tech-neskutecnych-castek-565282

  OdpovědětSmazat
 2. Zoufaly rudy dedecek, ktery niceho v zivote nedosahnul ma reseni?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 7:41 Jste "hlupák"..

   https://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Polreich

   Smazat
  2. 7:41 Pepku, vyskoč!

   Smazat
  3. Anonymní 10:15

   Takže o vaší hlouposti už nemůže být nejmenších pochyb.

   Smazat
  4. 9:47 To ty radši neskákej, užgryndanej čechomužiku, aby ty putleroffský hovna ve kterejch vězíš po kokota necákaly na čistej chodník!:)))

   Smazat
  5. 7:41
   Jseš trdlo, bez svého rudého dědečeka bys nebyl na světě. Možná, že bys nechyběl. Asi jsi tu jen do počtu

   Smazat
 3. ááá - je to v skutku nula, mohol kradnúť a neurobil to, nie je na smiech ???

  OdpovědětSmazat
 4. Souhlas. Ale je tu jeden obrovský problém. Tím je současný společenský systém - kapitalismus. Kapitalismus = boj a válka, kdežto demokracie = spolupráce a mír. Z logiky věci bychom se měli snažit společnost dekapitalizovat - demokratizovat.

  Štefan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nelze nesouhlasit, je to prosté jak facka. Každý to ví, ale někteří se to snaží zoufale zpochybňovat. Vždyť dosud vycházelo slunce na západě, jak je možné že by to mohlo být jinak, to nemůžou ušácký podpindosníci absolutně pochopit. Rudý dědeček

   Smazat
  2. Anonymní3. ledna 2019 8:25
   Štefane, někdy s Vašimi názory souhlasím, ale několikrát jsem narazil na Váš názor, že kapitalismus je protipól demokracie. Nějak se s tím nemůžu srovnat. Domnívám se, že demokracie je způsob politické správy země a kapitalismus je způsob vedení ekonomiky. Proto také řecká demokracie nějak fungovala i v otrokářském ekonomickém řádu.
   My nějakou, tzv. zastupitelskou demokracii máme. To není ideální, je třeba zavést konečné slovo občanů, nad zastupiteli, tedy prvky přímé demokracie. Dále je demokracie likvidována přenášením pravomocí státu, který je řízen volenými lidmi, na nevolené subjekty, jako jsou neziskovky a nadnárodní korporace. To je prosazováno z EU, vůči tomu se musí národní státy bránit, chtějí-li si zachovat demokracii.
   Kapitalismus, zvláště v dnešní liberální formě, tj. s minimálním zásahem státu, chápu jako systém, ve kterém je majitelům peněz, kapitalistům, dovoleno se vším kšeftovat. Vše je převedeno na nějakou finanční hodnotu. Zde z logiky věci, musí docházet ke střetům, mezi zájmy demokratického státu, aby se všem občanům dobře dařilo a mezi zájmy kapitalistů o maximalizaci svých zisků.
   Podle mého názoru, je náprava možná, pokud se posílí pozice státu vůči majitelům kapitálu. Namátkou, zákony o zdanění spekulativních transakcí, o omezení prodejnosti státního majetku, podporou potravinové soběstačnosti, vůči velkodovozcům potravin, atd. Ale toho lze dosáhnout jedině politickou aktivitou lidí. Netřeba revoluce, mají k tomu zákonné demokratické nástroje, jenom se musejí zajímat. P.K.

   Smazat
  3. 15:35 V tzv. demokracii je kapitalismus takřka bezuzdnou honbu za bohatstvím. Hrdinou kapitalismu je zbohatlík, který se z chudáka vlastním úsilím vyšvihl na milionáře, jehož prostřednictvím liberálové (buržoazní levice) demonstrují onu kýženou „rovnost šancí“. Skutečná pravice vždy zaujímala vůči kapitalismu stejně jako k liberalismu rozhodný odpor, přirozeně však z poněkud odlišných důvodů nežli radikální levice! Skutečná (absolutní) pravice je generální reakcí proti levici. Pravice odmítá všechny formy rovnostářství. Čistokrevný pravičák tedy musí v prvé řadě odmítnout rovnoprávnost. Požadavek rovnoprávnosti je v podstatě základní levicové dogma, jehož smysluplnost nelze prakticky nijak rozumně obhájit. Proč bychom se měli všichni rodit se stejnými právy, když se přirozeně nerodíme rovní téměř v ničem? Levičáctví (ve všech jeho podobách) se projevuje jako duševní společenská choroba, která vede k jejímu postupnému úpadku. V pokročilém stádiu ji již nelze vyléčit.

   Smazat
  4. 16:34
   No to je snůška nesmyslů. Mám pocit, že je její autor na ni pyšný.

   Štefan

   Smazat
  5. 15:35
   Píšete: Domnívám se, že demokracie je způsob politické správy země a kapitalismus je způsob vedení ekonomiky.
   Já tvrdím: Demokracie je způsob správy země, kdy o věcech společného zájmu rozhodují všichni a ekonomika je jen jednou, byť tou nejdůležitější oblastí. Prostě ekonomika je ve skutečné demokracii zcela podřízena potřebám lidu, nikoliv majitelům firem.

   Štefan

   Smazat
  6. Anonymní3. ledna 2019 16:34
   „Pravice odmítá všechny formy rovnostářství. Čistokrevný pravičák tedy musí v prvé řadě odmítnout rovnoprávnost.“
   „Požadavek rovnoprávnosti je v podstatě základní levicové dogma, jehož smysluplnost nelze prakticky nijak rozumně obhájit. Proč bychom se měli všichni rodit se stejnými právy, když se přirozeně nerodíme rovní téměř v ničem?“
   Vaše argumentace se točí na slově „rovnoprávnost“. Nyní vše závisí na výkladu tohoto slova. Vy jste to upřesnil, jako „rození se, se stejnými právy“, což Vy, jako pravý pravičák, nepřijímáte.
   Částečně s Vámi souhlasím. Nerodíme se se stejným právem, stát se prvním houslistou ve filharmonii. S tímto právem se asi rodí hodně málo lidí. Ale již by se mi nelíbil takový systém, ve kterém by si někdo vyhrazoval již při narození určovat, kdo bude mít právo být tím prvním houslistou. A všem ostatním, nehledě na jejich hudební kvalitu, přístup blokovat. Podobně to vidím s politickými právy. Každá generace musí mít příležitost, účastnit se politického života. Tu příležitost nemůže někdo automaticky získat narozením v určité rodině, zatímco narození v jiné rodině, by mělo znamenat její ztrátu.
   Toto je demokratický pohled. Zdá se, že je v rozporu s Vaším, jak říkáte, pravicovým pohledem. P.K.

   Smazat
  7. Anonymní3. ledna 2019 20:20
   S tímto souhlasím a domnívám se, že demokracie má nástroje, ekonomiku víceméně takto zformovat. Avšak vyžaduje to aktivitu lidí, nelze to nechat na zvolených zastupitelích a více se o to nezajímat. To je to, co zde stále propaguji - zapojení se občanů do politiky. Nenechat vzniknout nějakou uzavřenou politickou třídu, kterou si ekonomičtí kapitáni podřídí, bez ohledu na zájmy občanů. P.K.

   Smazat
  8. 21:03
   Souhlas. Mám za to, že se musí začít na komunální úrovni. Prostě dostat tam demokraty, to znamená osoby které nechtějí vládnout lidu, ale chtějí jím být ovládány. Osoby komunálem prověřené - důvěryhodné a zkušené pak dostat volbami do správy vyšších územních celků.

   Štefan

   Smazat
  9. 20:05 Více než to. Nebojí se Pravdy přírody! - http://www.vontartarus.cz/bibliotheca/pravda-o-pravici-a-levici-2

   Smazat
  10. 8:19
   Ve skutečné demokracii vládnou všichni. Proto rozdělování na levici a pravici postrádá smysl. Současné dělení na levici a pravici má jediný účel, který je pregnantně vyjádřen slovy: rozděl a panuj.

   Štefan

   Smazat
  11. 9:11 To se shodnem, jde o oxymoron, neb lidstvo existuje jen jako materiál pro šlechtění vynikajících jedinců, kteří píší dějiny! Ostatní z nich jsou pak beze stopy odejiti v podobně kolaterálních ztrát ... neb jak praví klasik: "Nadčlověk je smyslem Země ... a právo nutně znovu povstane z násilí a moci. Protože jen malý počet lidí je natolik vynikajících, aby mohl vládnout, zatímco sloužit musí vždy nesčetné zástupy." Fridrich Nietzche

   A velký ruský filosof Alfred Rosenberg k tomu ve svém díle Mýtus 20. století dodává:

   „Všeobecné hlasovací právo má být ženám odebráno? Ano! - A mužům rovněž! Národní stát nemůže zakládat rozhodující výběr na anonymní - mužské či ženské - mase, nýbrž na odpovědných osobnostech.“

   Smazat
  12. 10:58
   Že jde o protimluv? Nesmysl! Stejně jako je nesmyslem pojem nadčlověk - to je konstrukt chorého mozku a z přirozeností nemá nic společného. Levičáctví a pravičáctví je v současném ovládání lidstva základním kamenem. Ve skutečné demokracii postrádá dělení na levici a pravici smysl. A skutečná demokracie, toť přirozenost sama.

   Štefan

   Smazat
  13. 11:15 Právě naopak! Stojí proti přirozenosti. Demokracie je průvodní jev výrobního způsobu zvaného kapitalismus, jenž je založený na podvodu zvaném "tržní chování jedince" a sám Marx ho ve svém díle charakterizuje jako de facto židovský! - https://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1843/101843.htm

   Je tedy nepřirozený, neboť struktura pravěké tlupy přetrvává evoluční setrvačností dodnes, navzdory odlišným výrobním způsobům, které jsou historicky mladými, aby zásadním způsobem změnily to, co se utvářelo desítky tisíc let! K přežití lovecké tlupy bylo zapotřebí na 1 schopného organizátora (náčelníka) a 1 nositelku know-how (šamanku) vždy alespoň 50 zdatných lovců a 50 zručných sběraček. Proto dodnes má např. schopnost stát se lékařem jen jeden ze sta lidí (to je pro zjednodušení použitá číslovka!). Dříve to sloužilo jako nutnost k přežití celé tlupy a potažmo druhu, dnes je to systémem zneužíváno k tomu, že lékař je placený mnohem více než třeba horník, ačkoliv jeho práce je těžší a v pravěku by dostával větší kus masa než šamanka z logických důvodů. Rovněž pojem "zákazník" je proti smyslu přirozené dělby práce v lidské tlupě či pospolitosti. Směna mezi jednotlivými tlupami vždy probíhala tak, že nositelé genů náčelníků a šamanů rozhodli z titulu své intelektuální převahy, co je dobré pro přežití celku směnit a co nikoliv! Tak tlupa dostala potřebné komodity k přežití výměnou za ty které pro ní jsou zbytné či postradatelné. V současné době kdy byla koherentní společnost atomizována židovským výrobním způsobem (kapitalismem) toto přestalo platit a v důsledku toho jsou nekompetentní jedinci - s geny řadových lovců a sběraček - nuceni sami přejímat funkci náčelníků a šamanek a to zcela zjevně bez znalosti či schopnosti posoudit důležitost té či oné komodity pro zachování existence své osoby a své rodiny či celé komunity. Čili za bláboly o "svobodné interakci mezi jedinci" a "tržních mechanismech" je pouze snaha úzké skupiny ovládat druhé prostřednictvím jejich nižších intelektuálních schopností či zkrátka profitovat prostřednictvím převahy těch vlastních nad schopnostmi ostatních.

   Smazat
 5. 8:25 Nedávno jsem na YouTube poslouchal ruského analytika a ekonoma Michala Chazina (před pár měsíci ho dokonce pustili do ČT24) na budoucí vývoj v Evropě. Řekl, že se to rozhodne do pěti let a že on vidí tři základní směry vývoje Europy: komunistický, islámský a fašistický. Osobně bych změnil pořadí, protože mně osobně se zdá, že právě stojíme u postupné renezance celoevropského fašizmu!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lidstvo potřebuje jako sůl chovat se už konečně přirozeně. To nenaplňuje komunismus, víra v boha ani kapitalismus - fašizmus. Přirozenost naplňuje jen demokracie - symbióza individualismu a kolektivismu.
   Věřím, že se k tomu v budoucnu lidstvo dopracuje. Jinak bude stále otročit.

   Štefan

   Smazat
  2. Fašismus v obecném smyslu (tedy nikoliv konkrétní dle veronského programu realizovaný v tzv. Sociální republice Saló) je apolitický, jedná se de facto o reakci etablované nerovnostářské společnosti proti násilí oněch výše definovaných podlidí, usilujících o její zničení násilnou revolucí! A protože jak napsal novinář a historik Lothrop Stoddard, podlidé budou vždy proti řádu přirozené, tedy nerovnostářské společnosti povstávat, tak etablovaná společnost se proti nim vždy bude bránit až do krajnosti!- http://www.stjoseph.cz/pojem-fasismu/

   Smazat
 6. Je to jako vždy brilantní, ale Polreich je celoživotně diplomat a zpravodajec. Takže pořád vychází z toho, že státy jsou suverénní a vlády suverénně realizují (pokud možno) demokratický mandát. Nebo teda mělo by to tak být. Kdežto dneska je čím dál zřetelnější (zřetelnější - ve skutečnosti už je to tak dávno), že mnohé vlády už disponují pouze zbytky suverenity, a tu ještě kolikrát realizují jenom třeba jako Rajoy po katalánském referendu. Ale vůči "trhům" jsou premiéři i prezidenti takhle mrňaví a předposraní a nějaký demokratický mandát je v tomto případě to poslední, co by zavážilo. O ten se starají leda PR a mediální oddělení, případně psyopsy+eurohodnoty.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Opravdu suverenni, kdyz tahle swine pracovala pro Rusaky?

   Smazat
  2. 10:16 zaprodaný trolle-agente Pepku Vyskoči, odpal!

   Smazat
  3. Idiotu 10:16 - "tahle swine" sama z vlastní iniciativy nastartovala rozhovory mezi USA a SSSR o ukončení války ve Vietnamu. Zaslouží si naši velikou úctu.

   O co ses zasloužil ty, blbečku?

   Smazat
  4. 13.44 Na víc nemáš, troubo?

   Smazat
  5. Blbec 13:44 byl smazán redakcí.

   Smazat
  6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  7. 8:21 Pepku, odpal!

   Smazat
  8. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  9. 10:54 S židokagalem SSSR se nejlépe hovořilo s atomovým klackem v ruce! Na jeho pohrobky bohatě postačí napalm, v tvým případě rudofilcko i obyčejný plamenomet!:)

   Smazat
 7. ASI TAK NĚJAK:

  https://www.youtube.com/watch?v=iLFwqQlOl9w

  ..., ale naše BIS, vidí hrozbu jenom s jedné strany...

  OdpovědětSmazat
 8. Je mi líto ale, nesouhlasím s vámi všemi.
  Za 1. Sprosťárny nejsou argument, ale určitě mi jich pár věnujete.
  Za 2. Inspiroval mne Solženicin (pro méně sečtělé Rus a spisovatel). Nedělil lidi na pravici a levici, ale na slušné a neslušné podle morálky (nahoře a dole). Proto kašlu na izmy, kašlu na dělbu na pravici a levici. Mám přátele na obou stranách a taky nevěřící a věřící, mezi Čechy a Slováky i pár cizinců,jsou to slušní lidé, kteří mi pomohou, když budu potřebovat. Nevím možná nás spojila v mládí škola, později kultura, historie s někým sport s druhým architektura. Jsou to prima lidi a stejně jako já nesnáší násilí a i když mají jiný názor, tak se neperou, nepomlouvají, i když své názory jen tak nemění. Takové lidi přeji všem. Pokuste se vidět v neznamých lidech, když ne zrovna přítele, tak alespoň ne nepřitele.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:46 Vy jste ten článek pana Polreicha zřejmě nečetl...

   Smazat
  2. 18:58
   Četl jsem. Vám zrejmě vyhovuje ... zjednodušení uvažování USA X Rusko. I když není přímo v textu, nastoluje otázku učitelky z 1.třady -kdo si začal? Další problém mám s pojmem "globlální odpovědnost". Podle mne je GO odvozena od odpovědnosti států a tu mají tvořit odpovědní občané.Obráceně to nefunguje. Musíme začínat u sebe, každý z nás kdo vyhledává nepřítele, šíří nenávist, používá lež ničí prostor pro GO, to je proč jsem napsal 18:46. Nechci při, spíše diskuzi (bez emocí) na toto téma.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.