Reklama

úterý 8. ledna 2019

Prognóza 2019, 1. část

Martin Koller
8. 1. 2018
Vstupujeme do roku 2019 a je vhodné se zamyslet, jaký bude svět i naše republika. Je to téma na knihu, ale pokusím se o kratší text, jenž raději rozdělím na několik částí, tato je první. Nejdůležitější jsou samozřejmě otázky mezinárodního a globálního charakteru, od nich se odvíjí naše politika kolonie a bude vhodné se opět věnovat našim i jiným ozbrojeným silám. Pokud bychom celý problém zjednodušili, mohli bychom mluvit bez velké nadsázky o pokračování boje dobra a zla, jenž existuje od nepaměti. Přestože většina médií nás ze všech sil přesvědčuje, že se máme skvěle, nejlépe v historii, realita za propagandou výrazně pokulhává. Ono se bez ohledu na propagandu v podstatě nic nemění, přičemž prognóza je nedobrá. Mnozí odborníci mluví o blížící se velké hospodářské krizi, která má nastat přibližně za rok. Faktem je, že jeden z nich nedávno při pohledu na vývoj na hlavní světové burze v New Yorku konstatoval, že indexy jsou prakticky shodné, jako v roce 2008, tedy v době poslední velké hospodářské krize. Duálně nelze přehlédnout ekologickou krizi, surovinovou krizi, střet ideologického fanatismu globalistů toužících po novém světovém řádu jakési čtvrté říše s reálným lidstvím, ideologizaci hospodářství, informační krizi, řízenou destrukci civilizované společnosti, růst válečné psychózy v euroasijském prostoru a v USA a pokračování válek v Asii a Africe na věčné časy.

Situace je kritická a nemnozí se statečně snaží varovat a probudit veřejnost, bohužel stále bez velkého efektu. Naopak nedovzdělaný herec Hrušínký, vzorový malý synek velkého otce se na Seznamu vysmívá Václavu Klausovi mladšímu, jak nás prý zbytečně straší krizí a jak se máme dobře. Arogantní protekční synek dostává na provoz svého divadla tučnou státní podporu z našich daní, takže se má dobře. Kdyby měl podnikat jako ostatní podnikatelé, kteří nedostanou od státu nic, nanejvýš byrokratickou šikanu a čtvrté nejvyšší daně v EU, tak by končil na úřadu práce a mohl někde na podpoře sbírat psí trus, nebo nabízet svůj zadek u Modré ústřice. Bohužel nemáme jen záplavu parazitujících celoživotních profesionálních flákačů, přivandrovalců, politických neziskovkářů, ale také komediantů. V Paříži, která má 2,2 milionu obyvatel je stejný počet divadel jako v Praze a všechna se uživí. V Praze se neuživí prakticky žádné, přičemž kdyby se polovina z nich zavřela, nikdo by si toho ani nevšiml. Je ilustrativní, že schopní umělci se dokážou uživit sami. Gott žádné dotace nepotřebuje a není sám. Stejně evidentní je, že ti z umělců, kteří se uživí bez podpory státu, či nějakých sponsorů, mají většinou rozumné a vlastenecké názory. Naopak neschopní komedianti se beze studu prostituují v médiích, aby mohli parazitovat na našich penězích a hrát si přitom na elity.

Ekologismus vs ekologie


Především lze konstatovat, že bez ohledu na ekologismus, v němž se točí miliardy dolarů, či eur se lidstvo chová k přírodě nejhorším způsobem v celé zaznamenané historii. Ničení lesů, spalování potravin pro udržování ceny, týrání zvířat. Důvodem je, mimo jiné, fakt, že ekologii, která má za cíl chránit přírodu a životní prostředí, nahradily kšefty ekologistů, jejichž cílem je finanční zisk pod ekologickými hesly a s podporou zdrcující jednostranné mediální propagandy strachu. To vše bez ohledu na dopady na přírodu i člověka. Typickými příklady jsou solární, větrníková a řepková zlodějina. Ukázkovým podvodem je celá pokrytecká ekologická politika EU, kterou vede Německo a tamní zelení. Je ilustrativní, že ekologie vznikla v době takzvané třetí říše. Mávajíce prapory ekologismu zrušili němečtí zelení s podporou dalších euromarxistů jaderné elektrárny, které jsou z hlediska zamoření životního prostoru provozem jednoznačně nejelokologičtejší a nakupují elektřinu z jaderných elektráren ve Francii a uhelných v Polsku. Každoročně v Německu umírá na následky práce v elektrárnách spalujících fosilní paliva kolem 200 lidí. Na následky práce v jaderných elektrárnách tam neumřel nikdo. Otázkou je, zda se Němci protijadernou komedií nechystají na jadernou válku, kde zásahy jaderných hlavic do elektráren mohou mít katastrofální důsledky.

Stejné je to elektromobily. Ty sice nevypouštějí spaliny z výfuku, ale místo nich je budou vypouštět elektrárny, které budou muset pořádně přidat. I v naší zemi, kde je a dlouho bude elektromobil bílou vránou, bude třeba do pěti let zvýšit výrobu elektřiny o 20 %, protože roste spotřeba jak v průmyslu, tak domácnostech. Kromě toho vznikne obrovský problém z hlediska dojezdu automobilů. Baterky elektromobilů nelze dobíjet rychle, ani vzdáleně srovnatelně s dobou naplnění nádrže a většinou neumožňují dosažení dojezdu příliš převyšujícího 100 km. To je pro praktické využití velmi málo, zvláště v případě plánovaných elektrických náklaďáků. Proto by se musela vytvořit síť stanic, kde by se nikoli nabíjelo, ale vyměňovaly celé bateriové bloky. Přitom možnosti úspor v domácnostech se blíží hranici možností. Na každé auto by se musely vyrobit zhruba tři. Další obrovský kšeft pro výrobce baterek a další rána pro ekologii. K ekologii dopravy stačí připomenout, že nemalá část dopravních nákladů je zbytečná, a to nemluvím o obřím tranzitu přes naše území, který by se mohl realizovat pomocí vlaků. Jedná se o transport našich surovin do Německa a převážení po zušlechtění zpět. Nověji se dokonce do Německa vozí hotové výrobky, ať již radiátory, nebo železné profily, tam opatří německými doklady a vezou zpět. V některých případech se ani nesundávají z kamionů. Poté se za podstatně vyšší cenu prodávají u nás. Podvod a zlodějina. Co jí říká naše skvělá vláda podporovaná mnohými voliči, v čele s geniálním národohospodářem a premiérem? Náš zaostalý průmysl montoven a lisoven pro Německo má rostoucí spotřebu energie a zároveň všude přibývá akumulátorů, mobily počínaje a zahradními sekačkami konče. Problém je v tom, že akumulátory je třeba nabíjet, při čemž se ve formě tepla ztrácí část předávané elektřiny. Kromě toho kvanta vyhozených baterek vytvářejí značnou ekologickou zátěž a na jejich recyklaci a likvidaci se spotřebuje další energie. Výsledek je stejný jako při výrobě řepkového oleje jako přísady do pohonných hmot, kde se na výrobu jednoho litru spotřebuje víc, než litr nafty. Komedie a zlodějina postavená na korupčních dotacích EU, z níž bohatne pár jednotlivců, zatímco se tak omezují plochy na pěstování kvalitních potravin, které potřebují všichni.

Celé ekologické šílenství západní a střední Evropy vedené Německem snížilo množství exhalací v globálním měřítku o ubohá 2 % (slovy dvě procenta). Přitom došlo k těžkému narušení konkurenceschopnosti evropského průmyslu a snížení životní úrovně obyvatel díky extrémnímu růstu cen elektřiny. Toto šílenství pokračuje až do nesplnitelných norem spojených s lhaním o plnění hodnotných závazků jak za předlistopadového socialismu. V představách ekologistů budou za pár let auta pravděpodobně vyrábět benzín, místo aby ho spotřebovávala. Větrníky ekologicky vraždí ptáky ve velkém a mění proudění v prostoru severního a baltského moře, samozřejmě s negativními důsledky. Evropa je v neřešitelné situaci, protože přechod na výrobu v robotizovaném průmyslu čtvrté generace bude znamenat další značný růst spotřeby elektřiny. Mimochodem, naše republika se dostala do situace, kdy pět dní elektřinu z Německa dovážíme a dva dny (o víkendu) vyvážíme nazpět. Naši slavní národohospodáři se v posledních letech takovou prkotinou vůbec nezabývali a radostně nás krmí mediální reklamou o růstu HDP a nekončícím blahobytu. Jenže pokud do pěti let nezvýšíme produkci elektřiny o zhruba 20 %, tedy téměř dva nové bloky v Temelíně, vzroste cena elektřiny o 40 % - 70 %. Po osmi až deseti procentech zdražování ročně se za pět let dostaneme blíže k těm 70%, protože u nás jsou změny vždy k horšímu. Jen to někteří nechtějí vidět. Přitom stabilní zdroj typu elektrárny nelze nahradit nesmysly typu větrníku, či solárního panelu, na němž vydělává čínská továrna, dále především obchodník, který jej s pořádnou přirážkou doveze a prodá a v neposlední řadě banka, která poskytuje na předraženou cenu úvěr. Kromě toho se na tom živí i pár úředníků. A skládáme se na to my všichni platbou za předraženou elektřinu.

Již v tomto roce rostou ceny energií zhruba o 8 %. Ve Francii šli do ulic ve žlutých vestách, když chtěl Macron zvýšit zdanění benzínu. Češi mlčí k podstatně horšímu a plošnějšímu zdražení cen elektřiny (pohonné hmoty máme při našich žebráckých platech stejně pomalu nejdražší v celé EU, stejně jako telefonování a přenos dat do mobilů) a radostně chválí svého geniálního hospodáře a premiéra údajně nejlepší vlády od roku 1990, jak to tu výborně vede. K uvedenému je třeba dodat, že zdražování elektřiny je dokladem krachující ekonomiky. Údajný přebytek státního rozpočtu se ukázal jako nestydatá a prolhaná mediální propaganda. Upozornili na to jako první z SPD, ale média prezentovala jako hlavního kritika, který premiérův podvod geniálně odhalil, Fialu z ODS. Zdražením elektřiny se samozřejmě zvýší také daně, které tvoří podíl na ceně a mizí v prázdné státní pokladně, dotující kdejaký korupční nesmysl a lumpárnu, počínaje politickými a ekologistickými neziskovkami. Ostatně celá extrémně přehnaná cena elektřiny by se mohla označit jako elektrická daň. Smysl by to mělo, kdyby následoval pozitivní efekt pro celou společnost, ale reálně solární a větrníková elektřina pouze plní soukromá konta solárnické lobby, případně politiků, kteří ji podporují. Kromě toho dochází k ničení nepřehlédnutelných ploch kvalitní zemědělské půdy, které solárníci mohutně ošetřují pesticidy, aby rostliny nestínily, přičemž chemie je levnější, než sekání. Když přidáme brutální zdražení potravin, mimo jiné z důvodu jejich dovozu ze zahraničí (protože doma Agrofert pěstuje řepku za dotace z EU), nezbude nic z těch pár stovek a tisícovek, které dal hodný premiér domácím pivním mudrcům. Ti ho bezmyšlenkovitě oslavují, protože nedokážou myslet dopředu dál, než do příštího týdne a prodají za pár stovek budoucnost své země a národa. Ale premiér vypadá jako dobrák a dokonce jsem četl, že Babiš je to nejlepší, co nás za posledních třicet let potkalo. Amen. Blahoslavení chudí duchem a hlavně myslícím mozkem nahrazeným ČT a mobilem, protože vaše je EU éry oligarchismu. Vzorovou zemí, kde zítra znamená již včera je z tohoto hlediska Ukrajina.

Další velkou a ziskovou komedií je boj proti oteplování klimatu, které je v médiích až na výjimky spojováno s činností člověka. Opačné názory jsou zuřivě pronásledovány profesionálními ekologisty a jimi placenými neziskovkáři. Jenže nelze přehlédnout, že jsme na přelomu cyklu teplotních změn, který přichází na zeměkouli zhruba každých 13 000 let, nastává poměrně rychle a vyrovnává se zhruba za 3000 let. Odbornou studii k tomu vypracoval například profesor Staněk, který je poradcem několika slovenských premiérů, ale nesmí do slovenské televize. K cyklickým změnám lze připojit v každém uvedeném období dílčí výrazné změny, jako byla několikaletá zima ve středověku. Bez ohledu na propagandu například pouze 36 % geovědců a inženýrů z dotázaných 1077 podporuje podle výzkumu renomovaného časopisu Organisation Studies názor, že oteplování je důsledkem činnosti lidí. Petici odmítající propagandu a názor na klimatické změny jako důsledek lidské činnosti podepsalo v USA do roku 2017 více, než 32 000 vědců. V průměru šly teploty za posledních sto let nahoru pouze o 0,8°C. Mnozí zapomínají že byly pěkně žhavé roky, jen se žňová vedra brala jako samozřejmost, dokud do toho nevstoupila propaganda a kšeft. Hladina oceánů stoupla za posledních sto let o 20 cm, nicméně i v průběhu 19. století také stoupla o 20 cm. Multikulturalisté vykládají, že migranti z Afriky jsou uprchlíci (!), nikoli migranti (viz údajně nezávazný pakt OSN) před suchem. Ve skutečnosti prchají před chudobou, která je v zemích bohatých na drahé suroviny především dílem zlodějských politiků a obecné nechuti k jiné práci, než lov a války, kterou navíc podporuje mohutná potravinová i jiná pomoc z EU umožňující dotované a plodné, případně agresivní povalečství.

Ostatně, co udělali demokraté a ekologisté z EU pro zlepšení situace v zásobování vodou v Africe? Poničili stupidní válkou podporující islámské teroristy a obchodníky s migranty vodovodní systém Kaddáfího, který zásoboval Libyi. Jinde, jako v Afghánistánu, Iráku, nebo v Mali protahují do nekonečna občanské války. Kdyby nebylo Ruska, táhla by se i válka v Sýrii několik dalších desítek let. Přitom jestli něco ničí ekosystém, tak jsou to právě války. Stačí připomenout Balkán a Irák se zdroji vody zamořenými jedovatou uranovou municí, nebo Vietnam s rozsáhlými prostorami rýžových polí, kam nelze vstoupit, protože je na nich množství nevybuchlé munice. Kupodivu strůjci válečného ničení přírody jsou ve většině případů demokratické státy, které se ohánějí lidskými právy. A v Evropě může pozorovat v posledních letech nejen propagandu války, ale přímo válečnou psychózu. Patrně si chtějí demokratičtí reprezentanti ekologické EU vylepšit jadernou válkou s Ruskem životní prostředí. Místo, abychom reagovali smysluplně na cyklickou klimatickou změnu, hledáme pod vedením zelených euromarxistů EU cesty, jak ekologisticky vydělat na šíření strachu z ní. Pro smysluplné řešení problému změn životního prostředí a nedostatku elektrické energie neděláme nic.

Zatímco důvod celkového oteplování klimatu je více, než sporný, ničení přírody přemnoženými lidmi jisté. Na zeměkouli je oproti dlouhodobě udržitelnému stavu navíc nějakých sedm miliard lidí. A to bude třeba řešit a rozhodně to nepůjde cestou pravdy a lásky, tím méně stěhováním Afriky do Evropy.

20 komentářů :

 1. Andrej Tunajev, prezident Akademie fundamentálních nauk - Nejneuvěřitelnější předpovědi pro rok 2019. Orgie nedávno tragicky zesnulé Alžběty II. s Araby. Britská extáze !!

  http://www.noemova-archa.estranky.cz/clanky/historie-potopy-sveta/

  OdpovědětSmazat
 2. Články p. Kollera čtu rád a prakticky vždycky se vším souhlasím. To platí i teď. Vždy ale přemýšlím, jestli je vhodné se na úvodní fotografii usmívat, nebo se snad chechtat. Nedovolil bych si k p. Kollerovi připojit název "smějící se bestie", jak už jsem to i někde četl, ale minimálně ten USA "keep smilling" tam vidím. Ani já sám nemám dobré zkušenost s lidmi, co se na mě chechtali. Třeba jsem zaujatý, ale tohle jediné mi vadí. Vlastně je to i určitý důvod, proč beru vážněji Putina, protože se nechechtá. když situace je vážná. A ona vážná je.

  OdpovědětSmazat
 3. väčšina ľudí sa pripája k najviac hlasite deklarovanej pravde, a tí, čo pochybujú sú ponížení a na smiech, a aj tak sú potom ako prví súdení a to preto, že nekričali viac, tak sú vinní, čiže pravda umiera prvá, vždy ...

  OdpovědětSmazat
 4. ...hloupě malicherná poznámka, kterou se autor degradoval na hlupáčka....

  OdpovědětSmazat
 5. noviczech
  ...výborný článek, ale ..Německo do války s Ruskem takřka určitě nepůjde. Když totiž šlo o zrušení atomových elektráren, tak vystoupil, respektive napsal krátký článek,mám dojem, vědecký pracovník, ale činný v politice a řekl že, musí být dostavěn severní proud 2, protože budou plynové turbíny vyrábět z Ruského plynu elektřinu. Jinak, kolika lidem otevřete oči? Západ byl a je velmi prolhaný! Toto už v šedesátých letech věděla česká vláda a prohlásili, že jediné noviny der Spiegel píšou v Německu pravdu! A opravdu je to tak! Jen na provoz Hublle teleskopu, přispívá Německo, mám dojem 20 miliony eur ročně. V Německu v televizi smějí říkat pravdu až po 22.00 hodině. A tam mluvil vědec, že z tohoto teleskopu jediný program za 25 000,- euro, něco pro lidstvo přinesl (sledování zorniček), jinak nic.Kdyby německá vláda raději dala tyto peníze do zdravých potravin, udělala by lépe! Jo vládne nám "demokratická mafie", ale kdo je srazí na kolena? """Vyměnit právníky a Důstojníky vojsk"", první co se musí udělat, ...i mírovou cestou, snad .... :-)
  můj názor: shnilé věci se sami zhroutí, ...ale kdy?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ten názor, že Německo spasí plynové turbiny elektráren je stejně mylný jako elektromobily.
   Václav
   Ps Je do cesta která vede do...

   Smazat
  2. 2O:11: Pan Koller píše postřehy které jdou k jádru věci a jsou vyjádřeny lapidarně - viz ten postřeh o Hrušinském. Někdy to budí dojem veřejně pronášených veřejných tajemství. Proč se směje? Co zbývá dnes inteligentnímu člověku varujícími lidi před neštěstím, když se setkává s nepochopením? Asi to co dělá pán Koller - smát se. Jeho výroky se vyznačují také sarkasmem.
   Jinak pojem "smějící se bestie". Marně se snažím vzpomenout si, kde to bylo použito. Snad mi někdo pomůže a řekne to.

   Smazat
 6. noviczech
  ...výborný článek, ale ..Německo do války s Ruskem takřka určitě nepůjde. Když totiž šlo o zrušení atomových elektráren, tak vystoupil, respektive napsal krátký článek,mám dojem, vědecký pracovník, ale činný v politice a řekl že, musí být dostavěn severní proud 2, protože budou plynové turbíny vyrábět z Ruského plynu elektřinu. Jinak, kolika lidem otevřete oči? Západ byl a je velmi prolhaný! Toto už v šedesátých letech věděla česká vláda a prohlásili, že jediné noviny der Spiegel píšou v Německu pravdu! A opravdu je to tak! Jen na provoz Hublle teleskopu, přispívá Německo, mám dojem 20 miliony eur ročně. V Německu v televizi smějí říkat pravdu až po 22.00 hodině. A tam mluvil vědec, že z tohoto teleskopu jediný program za 25 000,- euro, něco pro lidstvo přinesl (sledování zorniček), jinak nic.Kdyby německá vláda raději dala tyto peníze do zdravých potravin, udělala by lépe! Jo vládne nám "demokratická mafie", ale kdo je srazí na kolena? """Vyměnit právníky a Důstojníky vojsk"", první co se musí udělat, ...i mírovou cestou, snad .... :-)
  můj názor: shnilé věci se sami zhroutí, ...ale kdy?

  OdpovědětSmazat
 7. noviczech
  ...ještě dodám: jak to, že v Německu Odborová organizace varuje svoje lidi, že v jejich zemi je šest důchodových fondů, které ale pochází z USA, aby si v nich nepřipláceli na důchod, protože tyto peníze tečou do Ameriky a jejich majetek v Německu je takřka nulový a tudíž z nich ani nic nevysoudí!!! A co se děje v české zemi? Okrádá každý každého, jsme my češi opravdu tak hnusní a bez charakteru ve všem? Udělala toto z nás touha po penězích a majetku? Nevím, ale asi to začíná u vlády a v právech, tedy zákonech!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mýlíte se pane!Toto z nás udělal kapitalismus,a nejen v tzv."Česku".Je třeba nazývat věci pravými jmény.Je třeba zlikvidovat kapitalismus,jinak kapitalismus zlikviduje nás!!

   Smazat
 8. Výroba elektromobilů běžela ve Škodě Plzeň, závod Ejpovice v devadesátých létech. MPO (soudruh Dlouhý) zakázal použití značky Škoda, automobily se označovaly Beta. Akumulátory NiCd
  byly rozmístěny tak, aby dodávkový vůz plnil funkci a voda se průběžně doplňovala automaticky podle jízdního režimu (vůz byl schopen rekuperovat i brzdný výkon). Pozdější recyklace akumulátorů byla možná, výrobce NiCd je v ČR, na rozdíl třeba od 159 druhů zářivek, jejichž metodika recyklace je pro občany ČR přísně utajena.
  Solární panely vyrábí v ČR firma Solartec. Nevím, zda dotace na fotovoltaiku směřují především na její výrobky, nebo na výrobky čínské.
  Vztah mezi ,,old energy" a ,,new energy" vysvětluje obrázek z 20.11.2018 na jistém blogu, kam bude následovat odkaz. Ale napřed upozornění pro ty, kterým to třeba uniklo.
  V lidském střevě jsou (kromě případných tasemnic) i užitečné mikroorganismy, umožňující zpracovat potravu. Kupodivu je jich tolik, že kdyby se v člověku uspořádaly volby v poměrném systému, mohly by buňky typu homo sapiens prohrát. Autor to popisuje nekorektně tak, že to nemohu na tomto noblesním webu citovat.Ale vysvětluje to chování nejvyšších zastupitelských orgánů v některých situacích.
  www.petr-kubac.blog.cz

  OdpovědětSmazat
 9. Pane Kolere , opet jste si prisadil a sijete do Babise , jako v kazdem vasem clanku ! Babis neznicil Ceske polnohospodarstvi , ale byla to politika vsech vlad , do Babise ! Vsechy v CR jenom pali dotace Babisovi ! Nejvic Kalouskovi a take Vam , kteri jste nevydelali 1 CZK , vlastni rukou ! Zamestnava tisice lidi , odvadi dane do CR , nevyvadi zisky do raju ! Stale malo ? Amen .

  OdpovědětSmazat
 10. Skvělý článek pane Kolere snad nás krize nesmete a nějaký klimatický uprchlíky si mohou nechat.

  OdpovědětSmazat
 11. Pan Koller opominul, nebo dost nezdůraznil ekologickou i energetickou zátěž vznikající výrobou a nutnou likvidací akumulátorů pro elektromobilitu a další zařízení poháněná akumulátorovými zdroji. Ta se komerčně výrazně prosazují.

  OdpovědětSmazat
 12. K ekologii: Franz Zalewski, Polák /někteří Poláci jsou chytří - např. Curie Sklodowska/, hlasatel dokumentované teorie, že pyramidy jsou daleko starší než se uvádí, postaveny civilizací technologickými metodami, které nám jsou i nyní nedostupné /kdo má zájem ať si vyhledá jeho přednášky, které ze začátku nevypadají přesvědčivě, ale pouze ze začátku - viz youtube, zadejte jeho jméno/, čili tento Polák třeba v jedné své přednášce říká pozoruhodné sdělení: Poslední výbuch sopky na Islandu /zastavená letecká doprava/, ve vzduchu tolik kyslíčníku uhličitého, co za 100 let. Otázka: co se stalo? Odpověď nic. Zamyslete se jak to koreluje s názory, že tento plyn je odpovědný za termickou katastrofu - rozpuštění ledovců, stoupnutí hladiny moří, zničení přimořských měst atd. Konvička ve Svobodném rádiu, jeho jedna věta: Vliv kysličníku uhličitého na oteplení naši planety nelze prokázat. Konvička je pokud se nepletu biolog, studovaná hlava - studovaná hlava je rovněž zmíněný Zalewski - inženýr energetik, historik a geolog - poslední dvě profese s absoulucí na vysokých školách.

  OdpovědětSmazat
 13. Čtu Novou republiku asi 3 roky. Na základě této četby snad každý den přemýšlím o tom, proč lidé jsou tak nepovedení. Uvítal bych nějaký knižní titul, kde by bylo hodnotně o tom pojednáno.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vcelku logická odpověď zní, že to teprve nyní přináší komunizmus své Kainovsky zvrhlé a prznitelské plody na přírodě i na lidech - a ještě pár generací bude. Diskuze malomocných, neschopných, žlučovitých, klauzemanovských i putinovských socek v pracovní době to jenom potvrzují. Nostalgicky pláčou na hrobech zpupných diktátorů, opěvují loupeživý komunizmus, blijí směrem na Západ, protože mu nikdy nebudou sahat ani po řiť, aby ji mohli políbit. Kydají na cikány, ale sami klesají na jejich úroveň, ba i pod ni.
   Historie lenivého, příživnického pronároda se stále dokola opakuje: etapu lžidemokracie vystřídá diktatura lapkovské lůzy, která se následně připojí k zacinkání klíči – až zase všechno nakradené prožere. A každých dvacet let plive na tu lůzu předchozí a nostalgicky vzpomíná na tu lůzu předpředchozí.
   Závistiví a připosraní Čecháčkové budou spokojeni - až zase všichni budou mít stejné lejno - jen zasloužilí soudruzi (falmer) ho budou mít navoněné z Tuzexu či Berjozky. Ony dva miliony estébáků a bolševiků se po jejich Sametu nikam nevypařily. Výpomocný slovenský estébák plní bojový putinovský úkol: posílit proruské skomírající senilní agenty Klauzemany v plíživé destrukci EU a v budování oligarchického komunizmu-babišismu?

   Smazat
 14. Získejte všechny své půjčky dnes, abyste vyřešili všechny své finanční potřeby od DirectAxis Financial Services do 72 hodin po schválení za pouhou 2% úrokovou sazbu. Uvědomte si, že před tím, než je váš úvěr schválen, není třeba žádné číslo sociálního pojištění, bankovní výpis, bezpečnostní kontrola a žádné certifikáty.
  Láskavě nás kontaktujte na stránkách +1 (876) 448-5490 nebo napište přímo na naši společnost e-mailem: directaxisfinancialservices.usa@gmail.com

  OdpovědětSmazat
 15. Získejte všechny své půjčky dnes, abyste vyřešili všechny své finanční potřeby od DirectAxis Financial Services do 72 hodin po schválení za pouhou 2% úrokovou sazbu. Uvědomte si, že před tím, než je váš úvěr schválen, není třeba žádné číslo sociálního pojištění, bankovní výpis, bezpečnostní kontrola a žádné certifikáty.
  Láskavě nás kontaktujte na stránkách +1 (876) 448-5490 nebo napište přímo na naši společnost e-mailem: directaxisfinancialservices.usa@gmail.com

  OdpovědětSmazat
 16. TESTIMONIE ÚVĚRU MEZI INDIVIDUÁLNÍMI
  Ahoj všichni
  Posílám vám toto svědectví jako odpověď na službu, která mě učinila člověkem. Když jsem hledala půjčku s penězi. Díky panu Alexu GUZMANE jsem se líbil úsměvu. Byl to díky němu, že jsem půjčka ve výši 35.000 € a dva moji kolegové také bez problémů dostali půjčky od džentlmena. Radím vám, abyste si nevybrali špatnou osobu, pokud opravdu chcete půjčit peníze na váš projekt a další. Publikuji tento příspěvek, protože pan Alex Güzmene mi pomohl s touto půjčkou. Díky příteli jsem se setkal s tímto velkorysým mužem a dovolil mi, abych získal tuto půjčku.
  Zde je jeho adresa: guzmanealex@gmail.com

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.