Reklama

sobota 2. února 2019

Globalizace končí. Trendem je lokalizace

Antonín Karoch
2. 2. 2019   ČeskáPozice
Globalizace je zřejmě za svým vrcholem a rozvoj moderních technologií, jako je 3D tisk, a automatizace naznačuje směřování k lokalizaci. Ekonomka Ilona Švihlíková, ředitel strategie společnosti Triton Marek Pavlík a ekonom a propagátor odkazu bratrů Baťových Adrián Podskľan v rozhovoru představují výhody a možnosti lokální ekonomiky.

V důsledku rychlé a efektivní změny způsobu života, kdy Česká ani Slovenská republika nedisponují dostatečně velkým vlastním kapitálem, byly obě zastavěny montovnami. Podniky, jež vybudovali například Tomáš a Jan A. Baťové, se v současnosti stávají spíše pohádkou. A v této situaci přemýšlíme o chytrých městech.

Všichni si nedovedou představit, co je to „Smart City“, světově uznávaný anglický termín pro uvedený český překlad. Ještě méně lidí dovede vytvořit alespoň primitivní koncept, proto je bláhové v této situaci mluvit o jeho realizaci. Lze si představit, jak uvádí jeden leták, „ideální město šťastných lidí, které je energeticky a potravinově soběstačné, navíc bez obalů a odpadů?“

K tématu konce globalizace se v rozhovoru vyjadřují ekonomka Ilona Švihlíková, ředitel strategie společnosti Triton Marek Pavlík a ekonom a propagátor odkazu bratrů Baťových Adrián Podskľan.

ČESKÁ POZICE: Bratři Baťové tvrdili, že nejvznešenějším úkolem vůdčích osobností zemí je probudit a uvolnit síly obyvatel a řídit je tak, aby pomáhaly sobě i státu k blahobytu. Jediným prostředkem, jak dospět k tomuto cíli, je nechat lidi i města žít z vlastních prostředků. Z konkurence se vybudují silné a schopné svazky. V současnosti jsme zahlcení zahraničními montovnami, které navíc dostávají nepřiměřené dotace na úkor domácího průmyslu i kapitálu. Jak vnímáte tyto skutečnosti?
ŠVIHLÍKOVÁ: Česká republika patří k zemím, které jsou velmi globalizované v obchodě i ve finančních tocích. Struktura české ekonomiky není příliš česká a je značně nevyvážená. Z hlediska přidané hodnoty jsme na nižší střední úrovni, což neumožňuje trvalé zvyšování životního standardu – konvergenci.
doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

Přepracovací charakter ekonomiky, o němž psal Český statistický úřad, navíc znamená, že o ekonomickém směřování Česka se rozhoduje v zahraničních mateřských firmách. Ekonomika je příliš koncentrovaná na určité trhy – Evropská unie, Německo –, odvětí, jako je automobilový průmysl, a na několik velkých firem.

Lokální ekonomiku bohužel vnímáme jako Popelku. Z mezinárodního vývoje trendů však vyplývá, že globalizace je nejspíš za svým vrcholem. Také rozvoj moderních technologií směřuje k lokalizaci. Lokální ekonomika možná nedodá skvělá čísla HDP, ale spolu s vhodnými ekonomickými strukturami, především družstva a podniky s účastí zaměstnanců, celou ekonomiku i společnost „drží“ a stabilizuje.

Podpora lokální ekonomiky navíc může přispět ke změně našeho nedůstojného „modelu“ začlenění do mezinárodní spolupráce na základě blízkosti Německu. Koloniální postavení ČR má politické implikace. Generuje často „elity“, které mají zájem, aby tento status quo pokračoval.

PAVLÍK: Samosprávné celky, tedy obce, by se měly snažit příjemně „připoutat“ občana k dění v obci, starat se o genius loci, aby její občané mohli být hrdí na svůj domov. Také musejí nabízet dostatečné vyžití pro rodiny s dětmi, starat se například o dobrou dopravu za prací, smysluplné místní úřady či zdravotnická zařízení.

Obec by také měla udržet a přilákat malé a střední podnikatele, nabídnout přijatelné podmínky pro bydlení, tedy cenově dostupné byty nebo stavební parcely. To vše lze vytvořit, pokud má aktivního starostu a vedení obce, které umí lobbovat. Pokud jsou to „srdcaři“, kteří výkon svého postu považují za poslání, mají úspěch téměř zaručený. Navíc, pokud dovedou vysvětlit občanům, proč mají obec, ve které je fajn s rodinou zůstávat a kvalitně žít.

PODSKĽAN: Podle svobodného monitoru je v Česku 70 tisíc bezdomovců a milion lidí ohrožených příjmovou chudobou. „Česká“ ekonomika patří od dubna 2017 mezi rozvojové země, protože HNP je dlouhodobě nižší než HDP. To není pozitivní, neboť vycházíme ze skutečnosti, že Česko, a mimo jiné také Slovensko, nekontroluje vlastní ekonomiku, která nám vlastně nepatří.

Jsme jen subdodavateli nadnárodních firem, v našem případě často z Německa, ale nejen z něho. Podle George Friedmana Německo v průběhu 15 let zlikvidovalo konkurenci v celé eurozóně a stalo se od svého sjednocení exportní velmocí s nejvyšším přebytkem. Z toho vyplývá, že Němci se zřejmě mají ekonomicky nejlépe v celé historii a my k tomu přispíváme levnou prací.

Podle The Bloomberg Innovation Index Česko ani Slovensko prý nepatří mezi pokrokové země, což znamená, že nejvíce kvalifikovaných pracovních míst v důsledku různých vlivů ubývá rychleji, než vznikají nová. Naše hospodářství nemáme pod kontrolou. Proto nejspíše nečeká Čechy ani Slováky pozitivní budoucnost, a to nejen ekonomická. Zůstává jim jen naděje, že se jednou probudí a na troskách velkoskladů a montoven naskočí na vlastní národní cestu podle bratrů Baťových a jejich spolupracovníků.

Žijeme v době nejistoty a stagnace, což asi bude v příštích 50 letech normální. Zřejmě se nepodaří uvést do praxe názor, že nejvznešenějším úkolem vůdčích osobností zemí je probudit a uvolnit životní síly obyvatelstva a řídit je tak, aby pomáhaly sobě i státu k blahobytu. Přitom by to nemělo být obtížné.

Stačí nechat žít samosprávné celky z vlastních prostředků. Například tím, že zrušíme nástroje, které vytvářejí silnou závislost obcí a měst na státu, tedy dotace a investiční stimuly. Následně je třeba snížit daně a zbytečné administrativní povinnosti pro podnikatele. Teprve pak můžeme doufat, že se tu uchytí nové technologie, které se budou podílet na vytváření a rozvoji malých, flexibilních a technologicky agilních podniků, navíc regionálních a lokálně rozvíjených.

Tyto podniky by neměly odvozovat své úspěchy ze zahraničního finančního kapitálu, ale z vlastních znalostí, schopností, inovací, adaptibility, pružnosti a podnikavosti místních obyvatel. Konkurenční výhody České a Slovenské republiky mohou vytvářet jen organizace s individuální a lokální adaptibilní schopností a vlastním kapitálem, nikoli masová výroba „námezdních nádeníků“.

ČESKÁ POZICE: Může za současnou, relativně vysokou životní úroveň ve srovnání s nedávnou dobou rozvoj průmyslu a služeb, popřípadě podnikání, nebo neustálé zadlužování?

ŠVIHLÍKOVÁ: Otázkou je, čí úroveň. Zásadní roli hrají technologie, jež zvyšují produktivitu práce, což přináší výzvy a úkoly, jež jsou nyní obzvlášť aktuální, například zaměstnanost v éře automatizace. Zadlužování je pro vyspělé země typické jako „pohon“ od sedmdesátých let, od té doby význam úvěrů v ekonomice silně roste. Jedním z důvodů je „přebití“ kupní síly, jež trpí stále horší pozicí práce – mezd – vůči kapitálu – zisku. Zadlužování a tvorba nových finančních produktů – financializace –, jde společně s tímto fenoménem.

U měření životní úrovně je třeba být opatrný. HDP na hlavu není vždy ten nejlepší ukazatel, protože tvrdě průměruje, a pohled z hlavního města deformuje. Nezapomínejme, že životní úroveň nemusí být jen kategorií příjmů. Roli hrají i výdaje například na bydlení. Pojem „životní úroveň“ je širší. Souvisí také například se spokojeností, bezpečím či právní jistotou.

Ing. Adrián Podskľan.


PODSKĽAN: Nevím, u kterých lidí a o jakou vysokou životní úroveň jde, protože nesouhlasím s tím, že většina obyvatel Česka a Slovenska má vysokou životní úroveň. Navíc životní úroveň a kvalita života nezávisejí pouze na ekonomice, například v Bhútánu žijí nejšťastnější lidé na světě a místo HDP měří hrubé domácí štěstí. Z ekonomického hlediska je růst životní úrovně lidí v ČR a SR především důsledkem zadlužování.

V podnikání je to kvůli nespravedlivému přerozdělování zdrojů a státním intervencím s krátkodobým efektem ještě horší. Namísto rozvoje služeb a digitalizace jsme intenzívně rozvíjeli montovny automobilového průmyslu, a tím se katapultovali mezi rozvojové země, o jejichž osudu se rozhoduje jinde. Nejlépe to ukazuje studie Analýza odlivu zisků Úřadu vlády České republiky. Kvůli závislosti Česka a Slovenska na automobilovém průmyslu jim hrozí osud Detroitu.

ČESKÁ POZICE: Existuje možnost, že v případě státní či světové krize se lze negativním následkům současné ekonomické situace vyhnout rozvojem lokální ekonomiky? Tedy podobně, jak to ve 20. století udělali bratři Baťové ve Zlíně?

ŠVIHLÍKOVÁ: Nevím, jestli lze používat historické analogie, ale význam lokálního roste. Naposledy jsem zaznamenala článek v deníku Financial Times komentátorky Gillian Tettové, která publikuje rozhovory s šéfy významných amerických firem. Hovoří o lokalizaci či regionalizaci, tedy o pokusu o návrat továren z Asie do USA kvůli moderním technologiím. Automatizace cyklus, v němž se jedna věc vyrábí na čtyřech kontinentech, narušuje. A nový fenomén, 3D tisk, přispěje k individualizaci potřeb.

Takže nejde jen o reakci na zlé časy. Už dávno víme, že lokální struktury jsou vůči krizím odolné, ale jde i o celkový pohyb ve světové ekonomice. Lokální ekonomika navíc plní i sociální, stabilizační funkci. Obrovské regionální nerovnováhy mají politické dopady, například hlasování o brexitu. Propojení lokálních struktur – od obcí přes malé a střední firmy až třeba po místní univerzity – má obrovský, u nás dosud nevyužitý potenciál. Když se peníze udrží v místě, pak i lidé.

Ing. Marek Pavlík, Ph.D.

PAVLÍK: V poslední době se stále více hovoří o rozvoji místního podnikání. Proč? Je třeba udržet lidi na venkově, aby masově neodcházeli do velkých měst za prací. Lokální malí a střední podnikatelé dokážou udržet při „životě“ region, aby se nevybydloval, a na vesnicích zůstala nezbytná zařízení, jako jsou obchody a restaurace, bez nichž upadá i společenský život obce.

Aktuální fakta však lokální ekonomice nepřejí. V ČR například ubývá počet vesnic do dvou tisíc obyvatel a v obcích do pěti set obyvatel je průměrně o čtyři procenta vyšší nezaměstnanost než na ve větších vesnicích. Objem ekonomiky v tuzemském vlastnictví v reálných hodnotách od roku 1995 prakticky nerostl – na rozdíl od aktiv v zahraničním vlastnictví, které vzrostly sedmkrát. Odliv výnosů firem z ČR je nejméně dvakrát vyšší, než by odpovídalo ekonomickým podmínkám v Česku.

Čím se vyznačuje dobře fungující region? Nepochybně a zejména tím, že se v něm daří středním a malým regionálním firmám, drobným podnikatelům a živnostníkům, kteří dovedou vzájemně rozvíjet svůj „byznys“, přičemž je v tom podporují místní autority. V tomto smyslu můžeme hovořit o „lokální ekonomice“, místním živém systému, v němž místní preferují v místě a regionu dostupné produkty a služby.

PODSKĽAN: Obnova masívního podnikání podle Bati a lokálně regionální použití nových technologií – 3D tisk, robotika, automatizace a další nástroje pro zvyšování produktivity pracovní síly v autonomních lokalitách – jsou správnou cestou pro každou rozumně řízenou ekonomiku, ať jde o stát nebo o region. Inspirací může být například Švýcarsko, Nizozemsko, Nová Anglie, Jižní Korea nebo Singapuru. Dobře to popsal čínský premiér Li Kche-čchiang, že nechce řešit nové problémy stejnými myšlenkovými procesy, jež k problémům vedly.

Na podporu lokální ekonomiky můžeme používat jeden z důležitých nástrojů – lokální měnu, jež nefunguje na omezeném území samostatně, ale doplňuje národní měnu. Každý si může vybrat, jestli zaplatí v národní nebo lokální měně. U nás je to obtížně představitelné, přestože na  Ing. Marek Pavlík, Ph.D.podobném principu fungují stravenky, jež však mají celorepublikovou platnost a jejich smyslem jsou zaměstnanecké benefity.

Že bychom používali alternativní měny, ke kterým patří i zlato nebo elektronická měna bitcoin, je krajně nepravděpodobné. Sice se s nimi obchoduje celosvětově, ale k podpoře lokální ekonomiky nejsou použitelné. Navzdory tomu se i u nás občas objevují pokusy, kdy si obyvatelé vesnic platí mimotržně směnkami s nabídkou služeb a naturálií. Ministerstvo financí to sice nevidí rádo, ale nikdo dosud nevymyslel, jak v tomto ohledu vybírat EET.

ČESKÁ POZICE: Lidé na celém světě, a nejen podle Billa McKibbena, začínají znovu budovat své obce jako funkční hospodářské celky a prevenci proti hospodářským a měnovým výkyvům. Je tato cesta, kdy komunita spoléhá sama na sebe, schůdná?

ŠVIHLÍKOVÁ: Výhody větší lokalizace, které se projevují také jako větší místní propojenost, jsou zřejmé, ať v ekologii – uzavření cyklu produkce a spotřeby či využití místních obnovitelných zdrojů – nebo v oddalování tlaku na univerzalitu potravin či místních výrobků. Fungující lokální ekonomika může nabídnout místní udržitelnost, větší odolnost vůči krizím i stabilnější pracovní místa. Zvyšuje také aktivní místní působení, rozhodování a výsledky jsou blíž k občanovi. Stručně řečeno, jsou tu lepší možnosti spolupráce.

Patřím k zastáncům ekonomické participace, tedy formy vlastnictví, jako jsou družstva nebo podniky řízené zaměstnanci. Považuji je za důležité lokální aktivity. Cílem by však nemělo být budování něčeho, jako je „The Village“. Stále budeme součástí globálního světa, z toho nelze utéct. Lokální ekonomika by ale mohla vybalancovat nerovnováhy vyvolané globálními ekonomickými toky.

PAVLÍK: Vize soběstačného regionu je tím správným základem, když například krajští úředníci rozhodují, kam by měly směřovat městské investice, a co by mělo být prioritami v rozpočtu samospráv. Vize regionu, představa o možné budoucí prosperitě, je dobrým cvičením ze způsobilosti – odborné i etické – těch, kdo region vedou, obvykle však přesahuje jedno volební období. Nelze ji po každých volbách měnit, je vytyčenou linií pro nové zastupitele, radní a úředníky.

Dobrou vizi regionu charakterizuje splnění tří nároků. Za prvé, je lákavá pro ty, které zajímá rozvoj regionu. Dnešním manažerským slangem řečeno, je lákavá pro stakeholdery regionu, ať jde o jeho obyvatele, o firmy, které v něm sídlí, platí daně a používají infrastrukturu a služby úřednického aparátu, nebo instituce, jež jsou v regionu doma. Do výčtu lze zahrnout i partnery, s nimiž město spolupracuje, ať investoři, orgány veřejné správy či zahraniční partneři.

Za druhé, je založená ekonomicky aktivně, pamatuje na nezbytnost generovat bohatství regionu. Jen bohaté regiony kontrolují zdroje svého růstu a přitahují. Dotace, rakovina, která k nám přišla z evropských fondů, jsou příčinou současné tristní situace, kdy stačí natáhnout ruku, šikovně čerpat a obratně dokládat.

Navíc je toto jednání považované za žádoucí a chvályhodné. Nejen města, ale i země jsou hodnocené podle toho, nakolik dokážou „podojit“ evropské fondy. Přitom starost o zdroje svého bohatství a schopnost je správně investovat byly vždy vizitkou, měřítkem a chloubou prozíravých měst.

Za třetí, posílení brandu regionu. Každý dlouhodobě prosperující region má svou značku, odlišnost a konkurenční výhodu. Dokáže jasně sdělit, čím je charakteristický, unikátní a lákavý.

PODSKĽAN: Na základě statistik a zkušenosti lze konstatovat, že ekonomiky zemí západní Evropy včetně naší se potýkají nejen s pozitivními, ale i s negativními dopady globalizace. Často se v nich však jí lidé brání mnohem aktivněji a jsou schopní na rozdíl od většiny Čechů a Slováků synergicky spolupracovat. Ti si mnohdy ani nedovedou představit, že by se dobrovolně a aktivně účastnili politiky a různými způsoby posilovali systémy lokálních ekonomik kvůli zvyšování konkurenceschopnosti a soběstačnosti.

Neuvědomují si, že důsledkem udržení solidní životní úrovně a kupní síly také je, že spotřebitelé nemusejí akceptovat cenu a kvalitu zboží diktovanou obchodními řetězci. Už jen to jsou pádné důvody, proč bychom se měli o lokální ekonomiku intenzivně zajímat a propagovat ji. Často se pozastavujeme nad tím, že potraviny například v německých supermarketech jsou výrazně kvalitnější, a přitom levnější než u nás. Je tomu tak, protože Němci prosazují lokální politiku, a navíc aktivně obhajují svá práva, svoboda a možnosti.

Pro inspiraci uvedu příklad z historie německého města Lübecku – kniha Adaptujte se Tima Harforda –, které ve 12. století Jindřich Lev začal po dobytí měnit na nejbohatší město v severní Evropě. Použil jednoduchou metodu. Stanovil soubor pravidel, která platila pouze v Lübecku. Budoucím občanům nabídl výsadu „velmi čestných občanských práv“, lenní pány vyhnal a nahradil místní radou.

Založil nezávislou mincovnu, která garantovala zdravou měnu, nadměrné daně zakázal a ustavil zónu volného obchodu, z níž lübečtí kupci mohli obchodovat s městy, jako je Münster, Magdeburg, Norimberk, a dokonce s Vídní. Jindřich Lev pak nechal po severní Evropě rozhlásit, že obchodně zdatní migranti budou vítaní. Ti si pospíšili, aby této výzvy využili a přicházeli v zástupech. Lübeck se stal Hongkongem své doby. Byl to tehdy náhlý a fenomenální úspěch.

Císař Karel IV. zařadil v roce 1375 Lübeck spolu s Římem, Pisou, Benátkami a Florencii do pěti „perel Svaté říše římské“. Vzhledem k rychlé urbanizaci světa možná přišel čas Lübeck opět napodobit. Jak upozorňuje Sebastian Mallaby, Jindřichův projekt pro Lübeck sice „trochu připomíná pokus postavit nové Chicago v současném Kongu nebo Iráku“, ale přesně to chce nyní udělat Paul Romer.

Tento americký ekonom založil hnutí „koncesních měst“ s výsadními právy a tvrdí, že svět potřebuje nová města s vlastní infrastrukturou, a především s vlastními demokratickými pravidly, daňovým systémem a řízením korporací. Taková města by se stejně jako středověký Lübeck řídila souborem pravidel, jež by přitahovala ambiciózní lidi.

Existuje mnoho důkazů, že koncesní města mohou v dnešním světě existovat a fungovat. Jedním z nich je Singapur, dlouhodobě úspěšný městský stát.U nás v České a Slovenské republice máme jistý nevyužitý náskok. Jde o soubor pravidel pro fungování prosperujícího města nebo obce, který zpracoval ve svém díle Ideální průmyslové město J. A. Baťa se svými spolupracovníky. V praxi tuto teorie úspěšně vyzkoušel nejen ve Zlíně, ale i na Slovensku či v Brazílii. Stačí začít budovat, tvořit a nevymlouvat se.

- - -

46 komentářů :

 1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dle mého soukromého názoru, je třeba podpořit vlastní podnikatele a hlavně malé firmy. Vyhotit ze státních organizací ty kteří jsou těmi co sem tahají cizí firmy a ještě jim platí. Zamezit vyvánění finací, které zde byly vytvořeny. Konečně se chovat jako stát a ne jako stádo.
   Podnikatele kteří spoléhají na podporu ze zahaničí (typu Babiš ) okamžitě vyhodit ze státních orgánů. Zestátnit podniky a halavně nerosté zdroje strátu. Volené správce ( poslance a ostantí nechránit proti špatným roznodnutím, ale trestat ne vězením, ale náhradou za špatná rozhodnutí. Nesedí tam aby poslouchali nějaké floutky kteří jednají v cizím zájmu. Vrátit potravinovou nezávislost na cizích zemích. A hlavně doopravdy zlepšit naše školství minimálně na úroveň r. 1966.   Smazat
  2. NAMISTO NÁVRHU ŘEŠENI JE V ČLÁNKU ZAJIMAVÉ VAROVÁNI

   Čechy nečeká pozitivni budoucnost a to nejen ekonomická.
   Prý jim zůstane jenom naděje,že se jednou probudi!

   Smazat
  3. Nahoře byla kritika článku ve stylu,že se snad ti elitni ekonomové snaži pouze o zalepeni děr v havarujici lodi ekonomiky leukoplasti!
   Dále prý že je v článku návrh řešeni tu ztrouchnivělou lodičku rozřezat na malé kousky a přilepit na ně hesla.
   Zachrante se jak umite.
   A dalši zdá se komusi vadici text.To fakticky zmizelo.
   Já to ale čet a viděl jsem v tom oprávněnou kritiku!

   Že by ani tu už neplatil ten TGM,který píše,že základem demokracie je svobodná kritika?

   Smazat
  4. Tady vidite to zpozdeni u slecny S. napriklad , ktera se porad zabyva Globalizaci a pod.
   Cili co se naucila opakuje a bude porad opakovat jako kazdej vzdelanec a yntelygent..
   Uz davno Cina vomlatila globalizaci, free market a neviditelnou ruku trhu , predevsim Usakum vo hlavu.
   Ty stavi zoufale proti Cine barikady vseho druhu. Obchodni, prodejni,vyrobni zkratka ekonomicko-politicky..Uz pres 30. let.
   Cina ma triliony ,/ktery vydelala prumyslem , kterej dostala vod usaku a nezrizene zbohatla na rozdil vod nich...Ale Usak ji nic neproda , ani globalne ani free marketem, nebot by Usaka spolkla jako malinu. Cina chce postupne vykoupit korporace za ucelem nejprve monopolniho ovladnuti komunikaci a potom prijdou na radu dalsi odvetvi prumyslu,a kdyz si Usaci zacali Cina to chce dokoncit..
   Svet je ve predu zhruba 30-50 let , protoze se stale vyvoj zrychluje a my to horko tezko dohanime...

   Smazat
  5. ...sim a poslusne hlasim, ze Masaryk poucoval kazdyho vo vsem ,ale zapomnel zkritizovat aspon trochu
   SAM SEBE. herky a jerky.
   Pak doslo k tomu, ze zklapnul, podpatky a poslusne hlasil, ze souhlasi. Ze je vsecko v poradku,
   ale NEBYLO !!
   Tak jsme dostali germany jako pijavice do kozichu i s Masarykem.
   Zavedlo se ze se nesmi Masaryk kritizovat ani pravdive, protoze se zaslouzil o samostatnost.
   Ale jak se vlastne zaslouzil a jakou samostatnost
   Ideokratickou ,zavislou na germanech ??
   Higledya furt Pigledy.
   Bylo po nejhorsi valce kdy vubec a kterou zacali prave germani , nejhorsi svine na svete ,miliony mrtvych i Cechu , dyz nas zavlikli aby jsme bojovali, branili jejich zlociny a ta hrozna poroba a utlak, 300 let a ta aby nikdy NESKONCILA....
   Aby porad a porad pokracovala skrze Germany u nas ...
   A nikdy neskoncila...
   Branil tak jiny proti Cechum..Ostatne jak je modou kazdy vlady a dnes...

   Smazat
  6. Prosím vás, anonyme 2:28, když se opijete, nepiště. Vychází vám z toho jen bláboly. Škoda našeho času a vašich jater.

   Smazat
  7. mě to přijde jakoby mladi svazaci radoby ekonomove chtěli vybudovat komunismus ale stolet za opicemi ale někde to žu rozjeli bez nich chude doktory či chude podnikatele většinou na hranici bidy a z jejich přibuzenstva už podporuji a ještě se sami chvali jak dokažou sosačkem čerpat evrohujerske dotace ale i dotace městske od votroku z montoven což systemově nema chybu kdy se zlodějině a podvodum řika čerpani

   Smazat
  8. Globalizace končí tak leda v dutých makovicích místních užgryndaných čechomužiků s xichty odulými od strkání svých tlam do trvale prdící pšoukolíhně svýho přešouletovanýho fýry tu! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
  9. Chybí domácí peněžní ústav, který by přednostně pomáhal financovat domácí investice a provoz domácích firem. bv

   Smazat
  10. ANO I MY JSME VIDĚLI,ŽE VYMAZANÝ TEXT OBSAHOVAL KRITIKU

   Na přiklad tam byl zdůrazněn text z článku nahoře.že

   Z EKONOMICKÉHO HLEDISKA,JE PRÝ "RŮST"ŽIVOTNI ÚROVNĚ

   občanů ČR předevšim důsledkem zadlužováni.

   Tak proč to bylo vymazáno,když toje součásti článku nahoře!
   Nedostatečné platy a ukradeni NEPODMINĚNÉHO ZÁKLADNIHO PŘIJMU .který vyplácel minulý režim VŠEM občanům, způsobuji,že si musi domorodci půjčovat a tak jsou hnáni do otroctvi dluhů a pak hned na kopí exekutorů,kteři jsou řizeni vadným zákonem oexekucich, krást lidem penize a občané to dokonce považuji za správné nebot jsou přece sami vinni.

   TO JE TEN GANGSTERISMUS KAPITALISMU BEZ MANTINELŮ,

   který se i tu má mazakovánim a cenzurou krýt?

   Smazat
  11. CHÁPOU VŮBEC TI PRÝ EKONOMOVÉ,ŽE NÁRODNI PROGRAM

   z dilny voličů obsahuje hned v prvnim článku odstraněni kapitalismu bez přivlastků o čemž zdá se oni nemaji vůbec snad jako přičině těch nekonečných trablů znalosti anebo maji ZAKÁZÁNO o tom napsat i písmeno, nebot by je režim vyhnal na prcak?

   Smazat
  12. Já jsem v tom zabitém kritickém přispěvku nahoře viděl,že tam bylo napsáno,že ti ekonomové z České pozice v článku píši,že si vlastně nevi asi rady.
   Komu patři Česká pozice neni to Babiš matroš?

   Smazat
  13. PRO 23.16
   S VAŠIM PĚKNÝM PŘISPĚVKEM OSV PLNĚ SOUHLASI A PŘIPOMINÁ

   že má v článku č.5. NÁRODNIHO PROGRAMU zakotvenu plnou podporu vzniku Středni vrstvy,která je v opravdových demokraciich jednim ze základnich sloupů státu.
   To co se v ČR za Střednií vrstvu dnes považuje ji neni a namisto toho jsou titO drobni a středni podniksatelé ničeni kde se dá.

   PŘIPOMINÁME,ŽE JEJI VZNIK BEZ REALIZACE ČLÁNKU Č 1 NPV MOŽNÝ NEBUDE!

   Musi tedy i oni jako členové NAŠI OSV podporovat vznik solidárni Společnosti kde vláda přejme odpovědnost za politickou,ekonomickou a sociálni prosperitu!

   V opačném připade budou umučeni k smrti a jejich dnešni majetek bude zabaven a ukraden korporacemi a oni si k tomu budou myslet,že jsou tim vinni sami.

   MERDE!

   Smazat
  14. Nepolitická společnost voličů OSV skuteřně mluvi našim jazykem,neni divu,že ji chtěji za to demolovat a cenzurovat kde to jde!
   To co tu píši je režimu asi opravdu nebezpečné a zasluhuji naši občanskou podporu,nebot kdo vlastně nás obyčejné občany zastupuje než naše Společnost?

   Smazat
  15. pro 10.42

   DOBRÁ PŘIPOMINKA

   i nám je záhadou proč o tom v článku neni ani kniknuti,že chybi naše ČR FINANCOVÁNI nebot všechny banky nám liberálni demokraté z vlády ukradli !

   Smazat
  16. 8.28 Anonyme. Usetrri mne, napis neco lepsi...

   Smazat
 2. Náročné na délku článku, nikoli na "sešrotování" v mozku. Výsledky, pokud se model prosadí, by se měli projevit nejdříve na venkově a v malých městech. Doplnil bych podružnou podmínku, volit starosty přímo, s vizí a kontrolou Rady, tvořené lidmi "druhých na pásce". Všechny ovšem s hmotnou odpovědností, nejen trestnou. A státem zrušit idiotská výběrová řízení jako nadbytečné té hmotné a trestní odpovědnosti.
  Téma článku jsou zajímavá a doufám, že budou propagována na středních a vysokých školách, jako východisko z montoven a resuscitaci národních států nejen "východní" Evropy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Malá města a vesnice mohou jen zbrzdit hovnoty které nám jsou vnucovány. Ale bohužel do vesnic se stěhují ti kteří nás vlastně posílají do pr..le.
   To je ten rozdíl proti rakousku -uhersku. Kdy se hovad stěhovali do měst.

   Smazat
 3. A co takhle vrátit Slušovice?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dobrý nápad. Čubu stejně to senátorování nebaví.

   Smazat
 4. Jo tak to je skopčáci vysávají celou Evropu a ještě by ji chtěli vládnout pryč s nimi. Ono by bylo krásné obnovit České zemědělství na venkově pak by jsme nemusely dovážet jedovaté odpadky z Polska.

  OdpovědětSmazat
 5. Určitě se nabízí vize řešení cestou větší samostatnosti. Dovolím si doplnit svým neprofesionálním názorem. Předpokladem základní existence v budoucích letech bude zajištění zdrojů vody, to je předpoklad samostatnosti v potravinách a současně udržovat energetickou nezávislost mixem dostupných zdrojů. Po splnění těchto požadavků, lze návazně řešit ostatní architekturu nadstavby státu (struktura města / venkov). V opačném připadě není co řešit, protože budeme ještě závislejší. Budoucnost s poklesem produkce automontaží, nezachrání sklady ani domovy pro solventní důchodce , či ústavy placené kosmetické medicíny, či reprodukční medicíny, v hořším případě sekundární zpracování odpadu (nebo úložiště) to vše pro celou Evropu. Nechci malovat čerta na zeď, ale je lepší počítat s tím, že nám nikdo nic nedá zadarmo.

  OdpovědětSmazat
 6. Ten clanek je roman.
  Z jineho, ekonomickeho soudku. Zil jsem v USA, 20 let, v r. 1995 stal galon benzinu dost dlouho $0.99. Loni se pohyboval u benzinkuy u nas, nejlevnejsi v 77 tis.meste, mezi 2-3 dolary, dnes jsem dostal fotku, levnejsi pod a drazsi nad $5. Takze kdyz se chlubi fandove USA, ze USA naftu nedovazi (Syrie padla) a ze navic vyvazi (Lotysko, Litva, navic se pridava i Polsko, byt cena je 3.5x drazsi nez z Ruska), takze konecne i USA si mohou uzivat 5x drazsi benzin. A companies zvysovat zisky, hodila by se moc ta venezuelska ropa, pred Chavezem za barrel platily USA $8 Venezuele, byt na burze se prodaval za $159 jeden barel. Proto Venezuela byla jedna z 5 nejvetsich nebezpeci pro USA (ne a ne shodit presidenta M., takze radeji uznat nekoho druheho) a kdyz ucelem podnikani v kapitalismu je ZISK,je to jasne. A vzdy bylo. Za vsim zlem na svete, i v USA, je vlada USA.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Žil jsi v USA 20 let ale moc rozumu jsi odtamtud nepochytil. Spíš naopak, nu asi jsi se učil od takových co volili Trumpa. To pak upřímnou soustrast.

   Smazat
  2. 23;30....Kdyz neumite vic nez urazet,jste v diskuzich nadbytecny

   Smazat
  3. 23:30 Ty jseš korunovanej. Jdi raději spinkat.

   Smazat
 7. Pan Harabin řekl naprostou pravdu toho by měli Slováci volit:

  https://cz.sputniknews.com/slovensko/201902029096906-prezident-volby-slovensko-pakt-fasismus-nazor/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lidi, spaste duši, probudil se Radosta a má potřebu psát národu.��

   Smazat
 8. Článek vyzývá čtenáře, povstaňte z popela. To opravdu není procházka růžovým sadem. Navíc, to nebude možné, bez odmítnutí toho, co nás zpopelnilo. V tomto smyslu, mě přišly být zajímavé některé věty. Buď v pozitivním, nebo negativním smyslu:

  Všichni si nedovedou představit, co je to „Smart City“, …. jak uvádí jeden leták, ….„ideální město šťastných lidí, které je energeticky a potravinově soběstačné, navíc bez obalů a odpadů?“
  Mám dojem, že pokud se u nás o něčem takovém hovoří, tak se tím myslí kamery na každém rohu a mikrofony na každém sloupu. Nebože odpadkové koše budou hlásit multikáristům, že jsou plné. Už vidím, jak je frčí vysypat.

  „Dobře to popsal čínský premiér Li Kche-čchiang, že nechce řešit nové problémy stejnými myšlenkovými procesy, jež k problémům vedly.“
  Tak to je. Současný rozvrat států, rozvrat lokálních ekonomik, způsobila liberální globalizace. Řešení je, v jejím odmítnutí. Jak liberalizace, tak globalizace. Ale ona to jsou spíš synonyma téhož.
  Je třeba změna zákonů, např. aby se zdroje regionů, vrátily ze zahraničních rukou, do vlastnictví obcí, či oblastí. To je výrazně neliberální, ale snad se už chápe, že liberalizace je dobro, jenom pro hodně úzký okruh světových hráčů. Ostatní již ani nejsou schopni, se těch her účastnit.

  „Stále budeme součástí globálního světa, z toho nelze utéct. Lokální ekonomika by ale mohla vybalancovat nerovnováhy vyvolané globálními ekonomickými toky.“
  Toto by hodně potřebovalo rozvést. Globalizace likviduje lokální ekonomiku, považuje ji za nesystémovou, škodlivou. Také EU (politický orgán globalistů) vyvinula velké úsilí, k likvidaci národních ekonomik států střední Evropy.
  Takže, nelze sloužit dvěma pánům. Pokud se nepostavíme hyperliberální globalizaci, budou veškeré lokální aktivity odumírat. A bude-li se někde v místě realizovat nějaký globalizační projekt, bude sice něco vyrábět, či produkovat, ale v takovém množství a s takovou intenzitou, že vše ostatní, v okolí zlikviduje. P.K.

  OdpovědětSmazat
 9. To co zde píše paní Švihlíková tu přece už bylo a dobře fungovalo. Bylo to období od roku 1945 do roku 1989. Uvedu například strojírenství a školství ČSSR které patřilo k nejlepším na světě. Práce byla skoro v každé vesnici (JZD) Rozhodně se nestávalo, že by se prodávalo maso z chcíplých krav. Proč nám německý Siemens zlikvidoval ČKD - Dopravní systémy??? Protože to byla pro něj veliká konkurence. Firmy se o své zaměstnance starali (podnikové rekreace, bezplatné byty, ubytovny buď gratis, nebo za symbolickou cenu, bezplatná zdravotní péče a pod.) Toto krásné období jsem osobně zažil. A co má dnes kolonie Západu zvaná Česká republika??? Opravdu nám stálo cinkání klíči v roce 1989 za to že se ČR stala kolonií Západu, které nepatří žádná banka, průmysl a školství je na potratové úrovni? Za socialismu se vysokoškolský titul musel vydřít. Dnes je to otázka peněz (viz. Plzeň).

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9.14
   Nikoli cinkání klíči, ale okolnost, že Gorbačov poslal Adamce do háje dala československým papalášům možnost rozfofrovat majetek tak, aby na ně něco zbylo. Snad si nemyslíte, že změny zákonů o státním podniku z roku 1988 nebyly ušity právě pro Soudka & his boys ?

   Smazat
 10. Pane Povolný jak ale vzít těm zvrhlým zdegenerovaným parazitům moc a změnit zákony? Bez toho se nedá nic změnit. Mám dojem že bez nějaké revoluce nedojde k žádné změně a bude to stále horší až dojde k nějaké katastrofě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. NEPŮJDE TO DOKUD BUDOU ZDEJŠI VNITRÁČTI DIVERSANTI

   režimu všemi svými agenty srovnávat Společnost voličů, to jsme vlastně my sami, se zdejšimi nanucováky sloužicimi režimu.
   Nejen,že tito zločinci nevysvětluji dnem i noci,že už v prvnim článku Národniho programu je obsaženo odstraněni kapitalismu bez přivlastků z čehož ma TZV LIBERÁLNI DEMOKRACIE panickou hrůzu,ale pomlouvaji občanskou SPRÁVNOU iniciativu s cilem podrážet OVČANY a zůstat tak dále u ukradené moci a vylupovat dál ubohé domorodce ,kteři nesmi být informováni-viz docházi dokonce i tady cileně k vymazáváni kritických přispěvků ,které jsou záměrně ničeny s cilem uchovat možnost dalšiho zotročováni domorodců,kterým záměrně nevysvětli o co jde,aby svému drancováni ještě tleskali!
   Vytvořili dokonce vnitráka Radostu,který opakuje stále podobné a stejné připravené texty nesmi diskutovat a diskutujici kteři rozumu nenabrali ANI PO TŘICETI LETECH ho srovnávaji sami se sebou tj Společnosti občanů voličů!

   PAK SI MOHOU ČEKAT V MRAZU KLIDNĚ DALŠICH TŘICET LET NA NÁPRAVU BRZY DOKONCE OBRÁNI O POENÍZE MAJETEK A NAZI!

   Smazat
 11. 9:18-stále se ještě dají porazit jejich vlastními zbraněmi, demokracií! Nebát se a žádat informace o všem, o politicích, o firmě a preferovat své. Někdy je to těžké, vím, také mi chybí média, které se budou ptát za mně, když už strany samé neumí odfiltrovat svoji 5. kolonu. Nebo založit nové strany a "krtkům" nastavit pasti. Revoluce nic neřeší, neb parchanti vědí, kdy se postavit do čela!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. PS.kdysi se honorace včetně aristokracie předháněla, kdo má vznešenější předky, chválily jejich původ a zásluhy. Dnes je etnický původ tabu pro ty "zásluhy"?

   Smazat
 12. Rád Vás čtu a poslouchám, paní Švihlíková. Toto je ovšem na dlouhou dobu jen "sajensfikšn". Narozen v poslední rok války pamatuji ubírání se společnosti od cca padesátých let. Zejména na vesnici, kde jsem v mládí žil. Jak nechutˇ tehdy soukromých zemědělců zakládat JZD vedla později k jejich vpravdě osvobození od někdejší dřiny celých rodin a k zlepšování života jich i celých vesnic. Dnes můžete volat po soběstačnosti ve výrobě potravin, ale krom pár hospodářů, produkujících hlavně bio produkty, je zbytek zemědělské půdy zastavěn sklady všeho možného dovezeného "herberku", případně oset řepkou. Kdysi cukrovarnická velmoc, dnes cukr dovážíme, mléko jsme před lety vylévali na pole, abychom dnes kupovali máslo za padesát Kč. Pokud se nějaké hovězí chová, hlavně na maso, tento dobytek se spokojí s mnohem menší péčí a celé plochy snad méně úrodných polí se udržují jen kvůli dotacím od EU za jednoroční posekání trávy. Voláte po soukromém podnikání v oblasti služeb (průmyslová výroba je zahraniční konkurencí zahubena, pokud, tak jde jen o výrobu subdodávek, bez velké přidané hodnoty), ale v maloprodeji nemůžeme konkurovat mnohem obětavější a pracovitější dálněvýchodní komunitě, stavebnictví je v péči dělníků z UA, o nehty a pletˇse nám stará ani nevím, kdo. Na pochodu zatím jen statisíce jinokulturních. Až uhodí hospodářská krize tak pánbůhsnámiazlýpryč. Q.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Omlouvám se za zbytečný komentář, mnohem fundovaněji to vyjádřil pan Fiala zde Q. :
   http://www.novarepublika.cz/2019/02/ceske-zemedelstvi-nici-pridanou-hodnotu.html

   Smazat
  2. Administrátore, kde jseš ?
   .|| zase literát Radosta
   V

   Smazat
  3. 14:27 souhlas, že okolo potravin začíná být dusno dokázali Poláci se zkaženým hovězím a navíc celkem nejapné vyjádření ministra MZVž Tomana.

   Smazat
 13. !!! POZOR - CENZURA !!!

  !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ - ЦЕНЗУРА !*!*!*!*!

  Soudruzi a soukmenovci, POZOR: Na sajtách naší milované Nové Republiky opět řádí kavárníci, placení agenti CIA a Mossadu!
  Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!!

  TO JE CENZURA, ODPORNÝ NÁSTROJ EUROAMERIKY A KAVÁRNÍKŮ-LEPŠOLIDÍ !!!!!

  Proto žádám soudruhy a soukmenovce z redakce NR, aby NEPRODLENĚ posílili svou revoluční bdělost a ostražitost!!!
  Vzkřikněme kolektivně do tváří těch pravičáckých zakuklenců z pražské 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
  A to IHNED!!
  Jinak nepřátelští agenti zesílí, časem převezmou vládu nad naší milovanou Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud 200% spolehlivého orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

  Snad vám nemusím vysvětlovat, soudruzi a soukmenovci, jaký JEDINÝ trest je za takové trestuhodné selhání v boji proti kapitalismu, demokracii, Euroamerice a kavárníkům-lepšolidem.
  Myslete proto hlavou, ano?
  A NIKDY nepouštějte ze zřetele naše heslo: Se soudruhem a soukmenovcem Davidem v čele VPŘED, za svobodu slova pro každého roduvěrného Čecha a Rusa, čili každého komunistu, putinistu, zemanistu a babišistu!

  Děkuji Vám předem, drazí soudruzi a soukmenovci, a nyní vložím zpět svůj příspěvek z 2. února 23:11.


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 14. To je zase kravina! Styďte se, s.s.redaktoři NR!

  Co se to s vámi děje, drazí soudruzi a soukmenovci z redakce naší milované Nové Republiky?!
  Opili jste se snad při sobotě jako sovětští důstojníci?!?!
  No, to by vás TROŠIČKU omlouvalo; zvlášť kdybyste se opili s vašimi řídícími důstojníky z Velvyslanectví Ruské federace. Ze žalu nad 30. výročím brutálního vyhnání sovětských internacionalistů-gerojů z Afghánistánu, že.
  Ale v neděli, až vystřízlivíte, trošku, tak ten pitomý článek pošlete do Bruselu, ano?

  Vždyť uveřejnit blábol typu „Globalizace končí. Trendem je lokalizace“ jen kousek nad pronikavou analýzou „Das Investment: investice do Ruska slibují investorům dvojnásobný zisk“ …
  To by se hodilo snad jen k nějakému pravičáckému webu, typicky pitomému webu lepšolidí – kavárníků, vědců, študentíků a jiných podobných.

  Vždyť je přece jasné jako Kremelské Slunko, že globalizace PRUDCE ZRYCHLUJE, díky Velikému Putinu, BJJP, a KSČ !!

  Viz „Rusové mají další ekonomické "eso v kapse", zdůrazňuje publikace. A sice projekt Nové hedvábné stezky. Čína do něj investovala 900 miliard eur.
  Rusko počítá s politickým a ekonomickým přínosem a proto tuto iniciativu podporuje. Její podstatou je zlepšení dopravních spojení z Číny do Evropy a Afriky. Za tímto účelem budou modernizovány přístavy, silnice a železnice.“


  Ach jo.


  P. Radosta

  ----------------------------------------------------------------------------------
  Pro úplně hloupé lepšolidi-pravičáky, kavárníky-havlisty a sluníčkáře: Pro otevření sajty stačí kliknout (LEVÝM tlačítkem myši) na barevně zvýrazněný text.

  OdpovědětSmazat
 15. Článek, jako tendence a jako závan jistých idejí a řešení/ ne nových, ne nevyzkoušených / ukazuje mi jen jedno: Impérium se hroutí. Jednoho dne, tak za 10, 15 let, už kamiony do Alberta nemusí dojet.
  A pak se toho obdělávání a pěstování lidi budou zase muset chopit. Ale k tomu nebudou potřebovat ekonomy, nýbrž rádce, jak orat, osít....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. K tomu by velice napomohla válka! Civilizované bílé země mají už dnes hluboko v podzemí luxusní města, solárka, skvělý vybavení! Do 20-ti let bude Země v pořádku, obrozená a bez hladem pochcípané rusácké, čínské a jiné sloty! Máme právo na restart! - http://veda-a-technika.eurozpravy.cz/veda/210211-zkazu-zeme-by-lidstvo-prezilo-svet-po-jaderne-valce-by-ale-nikdy-nebyl-stejny/

   Smazat
  2. Pro 8.17: Ty osle, vždyť bys chcípl taky! Ale asi bys tu oběť přinesl rád a dobrovolně.

   Smazat
  3. 15:34 Ješišmarja! No a? Chceš snad žíti na věky?!?!?

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.