Reklama

pondělí 4. února 2019

Jak česká vláda jednala o bombardování Srbska: Z pohledu člena tehdejší vlády

Ivan David
4. 2. 2019
Na Parlamentních listech jsem si přečetl již v perexu, že Štěpán Kotrba „odhalil“ jakou roli při „humanitárním bombardování“ měl v roce 1999 jako předseda vlády sehrát Miloš Zeman. „Nadšeně jásal k našemu vstupu (do NATO) a podporoval válku v Jugoslávii „humanitárním“ bombardováním Bělehradu. To on nevybíravě přesvědčoval sociálnědemokratické ministry, aby souhlasili. To jeho vláda dala nakonec souhlas s přeletem bombardérů“, napsal „analytik“. Vzhledem k tomu, že stejnou pitomost napsala před lety Irena Ryšánková, Kotrbova životní družka, předpokládám, že „zpráva“ vznikla u nich v kuchyni, možná v ložnici. Nevím, nebyl jsem u toho. Zato jsem byl na jednání vlády, kde se o bombardování rozhodovalo. Napsal jsem tedy patnáct let po události jako reakci na článek Ryšánkové vlastní popis skutečného průběhu jednání. Po pěti letech na něm nemusím měnit vůbec nic. Jednak se stará událost nemohla změnit, jednak nemám ve zvyku si dodatečně „vzpomínat“, jak to bylo jinak, krčit se nebo si „nepamatovat“.

Jsem rozhodně proti šíření nepravdivých zpráv, ať je šíří kdokoli. Je lhostejné, zda jsou zprávy úmyslně podvržené, nebo jde jen o chybné upřímné přesvědčení vydávané za „zprávu“. Celý článek je zde:
 
Jak česká vláda jednala o bombardování Srbska

Ivan David
21. 4. 2014
Vzhledem ke stále se opakujícím nepravdivým tvrzením o souhlasu Vlády ČR s bombardováním v Srbsku, pokládám za vhodné po 15 letech popsat skutečný průběh a okolnosti jednání.

Na jaře 1999 působila v ČR tři čtvrtě roku Zemanova jednobarevná menšinová vláda sociální demokracie. Její jmenování předcházela dohoda Miloše Zemana s Václavem Klausem (ČSSD a ODS) o „stabilním politickém prostředí“, tedy o rozdělení nejvyšších postů v ČR, později známá jako „opoziční smlouva“. Této dohodě je zejména pravdoláskaři naprosto nesmyslně připisován počátek politické korupce. Deklarovaným cílem ODS při umožnění vlády ČSSD bylo „dát ČSSD příležitost, aby se znemožnila“. Tomu odpovídala i do té doby nevídaná protivládní mediální kampaň.

Vláda tradičně zasedá ve středu mimo týdny, kdy probíhá plenární zasedání Poslanecké sněmovny. V takových případech zasedá v pondělí. Zasedání má na pořadu až několik desítek bodů jednání a trvá od 9.00 do odpoledních, výjimečně až večerních hodin. Vedle toho celkem ojediněle zasedá i v jiné dny, pokud se tak dohodne, například když zůstalo po minulém jednání jeden nebo více bodů, které se nepodařilo projednat, nebo hrozí nebezpečí z prodlení. Jednání vlády jsou zásadně neveřejná, ale pořizuje se z nich záznam. Jednání se vedle členů vlády, které mohou zastupovat náměstci účastní také někteří zaměstnanci Úřadu vlády, Prezidentské kanceláře, Bankovní rady a některých dalších významných úřadů. V některých případech se výjimečně vláda dohodne na „tajném zasedání“ vlády. Tehdy se jednání účastní pouze členové vlády a z jednání se nepořizuje zápis.

12. 3. 1999 byla Česká republika náhle překvapivě vstoupena do NATO, když předcházelo mnoho výroků od českých i západních politiků, že ČR není na vstup připravena a dosud si nezaslouží tu čest.

Ve třetí čtvrtině března probíhalo ve večerních hodinách „tajné jednání vlády“. Proč bylo tajné si už nepamatuji. Asi ve 22 hodin zazvonil ministru zahraničí Janu Kavanovi telefon. Bylo mu sděleno, že Vláda ČR se má do půlnoci vyjádřit k otázce přeletů letadel NATO přes území ČR a k tzv. „collateral effects“ při leteckých útocích. Tento termín znamená ztráty mimo vojenské cíle, zejména na civilním obyvatelstvu. Volající nemohl předpokládat a také zřejmě nepředpokládal, že právě zasedá vláda. Zjevně předpokládal, že se vláda v tak krátké době nebude moci sejít, a proto stanovisko vlády vyjádří sám ministr zahraničí případně po konzultaci s předsedou vlády a možná s ministrem obrany. Jenže vláda právě zasedala…

Na tajné zasedání vlády tak přibyly dva nové body jednání. Jednání řídil předseda vlády Miloš Zeman. Postupně se svými stanovisky vystupovali snad všichni přítomní členové vlády s výjimkou Miloše Zemana, který nesdělil svoje stanovisko a na vystoupení členů vlády nijak nereagoval. Rozhodně není pravda, že byl „souhlas vynucený premiérem“, tím méně „pohrůžkami odvolání“, jak bylo uvedeno zde. Členové vlády se vyjadřovali k možným důsledkům kladného nebo záporného stanoviska. Je potřeba si uvědomit, že člen vlády má jinou odpovědnost za svá rozhodnutí než náhodný host kavárny, který se vyjadřuje k politice. Nejde tedy jen o jeho vlastní preference, pocity a dojmy, ale o důsledky pro republiku a také pro politickou stranu a samozřejmě i pro jeho další politickou kariéru člena vlády.

Pouze ministr kultury Pavel Dostál ve svém mimořádně emotivním vystoupení vytkl celé vládě, že k bodu vůbec diskutuje, když je povinností České republiky k NATO souhlasit s jejími návrhy. Ostatní členové vlády se vyjadřovali velmi zdrženlivě. Protože se půl hodiny před půlnocí diskuse stále nechýlila ke konci, byl ministr zahraničí pověřen, aby sdělil, že si Vláda ČR nárokuje další hodinu navíc, aby mohla dospět k usnesení.

Po půlnoci došlo konečně k hlasováním. V prvním hlasování hlasovali proti ministr školství Eduard Zeman, ministr zdravotnictví Ivan David a ministr práce a sociálních věcí a 1. místopředseda vlády Vladimír Špidla. Hlasování se zdrželi ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr, ministr zemědělství Jan Fencl a ministr životního prostředí Miloš Kužvart. Ostatní hlasovali pro návrh, tedy aby Vláda ČR vyjádřila souhlas s přelety přes území ČR. V následujícím hlasování o „collateral effects“ hlasovali proti titíž ministři jako v předchozím, nikdo se nezdržel hlasování. K Vladimíru Špidlovi mám z dlouhé řady důvodů negativní vztah, přesto je třeba v zájmu pravdy říci, že hlasoval proti. Ptal jsem se ho, proč tak činí, protože mě to překvapilo, pokládal jsem ho už tehdy za bezskupulózního kariéristu. Sdělil mi, že tak hlasuje proto, že vojenská akce NATO přinese Srbsku na dlouhá léta tragický vývoj.

K tomu je třeba dodat, že není tak těžké hlasovat proti, když je zřejmé, že návrh stejně projde. Z toho nevyplývá, že v opačném případě by členové vlády hlasovali jinak. Ministr zahraničních věcí Jan Kavan sice hlasoval „pro“, ale následně vyjednal tzv. „česko-řeckou iniciativu“, která měla z diplomatického hlediska svoji cenu. Bylo zřejmé, že orgány NATO neměly v úmyslu dát ČR skutečnou šanci se odpovědně vyjádřit a počítaly s formálním souhlasem. Bylo vysoce pravděpodobné, že nálety v Srbsku se zřejmě budou konat i bez formálního souhlasu, a to s jakoukoli vhodnou záminkou (jak se později potvrdilo při jiných příležitostech). V následujících dnech mnozí komentátoři tepali Vládu ČR za to, že si dovolila návrhy vůbec projednávat a nesouhlasila bezprostředně. Teprve po letech jsem se dozvěděl, že rakouská vláda údajně s přelety nesouhlasila. Dodnes jsem přesvědčen, že vláda měla návrhy odmítnout, když už k tomu, byť omylem dostala příležitost. Veřejná podpora české veřejnosti tomuto kroku by se blížila nule, i když bylo jasné, že bombardování Srbska se obyvatelům ČR velkou většinou nelíbí. Když jsem o několik týdnů později cestoval do Atén, uvízl jsem na letišti, protože doprava byla zablokována miliónovou demonstrací solidarity se Srbskem. Lidé cítili, že jde o Srbsko, ale nejen o Srbsko.


-------------------------------------------------------------

P.S. Z dnešní perspektivy: Zemanova menšinová jednobarevná vláda byla umožněna s tím, že bude zadupána pravicovou opozicí. ČSSD tehdy byla relativně levicová. Ať se nám to líbí nebo ne, politika je umění možného. Politik, má-li být vnímám jako úspěšný, a tedy podporovatelný, nemůže jít do předem prohrané bitvy. Zvedači rukou, kterých je v zastupitelských orgánech nejvíc, nejsou skuteční politici, ale loutky. Je lež, že by Miloš Zeman projevoval ze vstupu do NATO nějakou radost. Dokonce byl jako předseda strany dlouho proti vstupu do NATO. Bylo ovšem brzo evidentní, že se vstupu do NATO nelze vyhnout. Přihlášku podala vláda ODS. Tlak mainstreamových médií, a tehdy jiná relevantní nebyla, byl obrovský. Do NATO jsme byli náhle vstoupeni na počátku roku 1999. Je dnes evidentní, že to bylo v rámci přípravy na zásah v Jugoslávii, tehdy se to jevilo jen jako velmi pravděpodobné.

Co by se stalo kdyby? Kdyby Miloš Zeman nemlčel a prosazoval odmítnutí souhlasu? Je dost pravděpodobné, že by ve vládě většinu nenašel. Někteří členové mohli věřit, že si souhlasem s bombardováním prodlouží kariéru. Pokud by vláda vyslovila nesouhlas a ministr Kavan by tuto zprávu telefonicky oznámil, je vysoce pravděpodobné – na hranici jistoty, že by k bombardování stejně došlo. Vždyť ani v jiných případech se naší vlády nikdo neptal. George W. Bush při zahájení své války veřejně prohlásil, že stanovisko OSN je irelevantní. Je pro Bílý dům Česká republika relevantnější? Je vysoce pravděpodobné, že by padla vláda. Gross, Buzková a její klika čekali na jakoukoli příležitost a lavírující by se k nim nepochybně přidali. Stanovisko většinové opozice bylo jasné.

Zeman by byl „neúspěšný“ a z Nového Veselí by si již nevrátil. Prezidentem by byl ke všemu ochotný Karel Schwarzenberg, dnes vzdor jeho stavu zřejmě podruhé. A tak dále. Takže úvahy „co prej kdy kdo měl říct…“ (J. Werich) patří do kavárny. Miloš Zeman je ochotný jen k tomu (z toho, co se mu nelíbí), čemu stejně nemůže zabránit.

Byl jsem rovněž svědkem rozhovoru mezi ministrem Kavanem a premiérem Zemanem. Jan Kavan referoval o postupu projednávání česko-řecké iniciativy, Miloš Zeman ho v tom velmi podporoval. Bylo to tak trochu všechno naopak…

Štěpán Kotrba je nepochybně velmi inteligentní a hodně informovaný člověk. Tím se však výčet jeho vlastností nevyčerpává. Jestliže tvrdí, že „donutil předsedu vlády Miloše Zemana ke změně politiky“, tak si jen nafukuje ego. Nechť si své exkrementy vylévá na povrch kde chce.


156 komentářů :

 1. Co k tomu dodat:

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201902049115986-cesko-uznala-guaidoa-prezident-venezuela/

  Fuj!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Národní obrození bylo obrovskou šancí danou shodou šťastných náhod. Mohli jsme dál existovat jako český slovanský národ a mít svůj stát, svůj domov. ČR v čele s opovrženíhodnými loutkami západu v této nelehké době tu šanci pohřbívá. Jsem vlastenec. Moc a moc bych i přál být špatným prorokem, ale kroky loutky Petříčka jsou jedny z posledních hřebíků do naší rakve. Je mi smutno za naše děti.

   Smazat
  2. Anonymní 15:47
   Čekal jste snad něco jiného,já ne.

   Smazat
  3. V ktorých demokratických volbách ten Guiádó bol zvolený za prezidenta Venezuelly? Nejak sa neviem dopátrať v pamäti k tomu momentu:-). Podobným spôsobom boli uznaní aj členovia umiernenej teroristickej skupiny, ktorí si podemokraticky prestrielali cestu k moci v Damašku, za demokraticky "zvolených zástupcov Sýrskeho ludu". Až Vám zas začne niektorý inkvizičný činovník trieskať o hlavu chartu ludských práv a slobôd, paragrafy medzinárodného práva, podobne ako v stredoveku Bibliu, pošlite ho do horúcich pekiel. Môj profil Ukrofil.

   Smazat
  4. Otázka jé, jak dlouho Babiš vydrží hrát hru na "chytrou horákyni". Od migračního paktu až po Venezuelu je to krásné PR,ale tvrdě protičeské. Dorty jako....

   Smazat
  5. Anonymní 4. února 2019 16:20

   Říká Vám něco "Krvavý diamant", kdy američtí predátoři, totálně rozvrátili část Afrického území, vyzbrojené bandy uplacených afričanů se navzájem masakrovali i místní obyvatele, aby se jeden druhého báli!

   A v pozadí všeho toho krveprolití si američtí predátoři s lokaji bez obav rabovali diamanty z Afriky. Tehdá jeden starý moudrý místní afričan, pronesl památnou větu:„Máme štěstí, že na našem území není ropa, to by nás zmasakrovali všechny!“.

   HUAWEI®

   Smazat
  6. Panu exministru Davidovi!
   Děkuji za uvedení faktů k přijetí souhlasu vlády Miloše Zemana s humanitárním bombardováním tehdy ještě socialistické republiky Juhoslávia (tehdy posledního socialistického státu Evropy.
   Vážím si všech členů tehdejší soc. vlády ČR, kteří měli odvahu být proti návrhu a to z těchto důvodů:
   1) jednalo se o akt terorismu proti suverennímu státu bez souhlasu OSN a bez podpory mezinárodního práva
   2) každému člověku (politikům zvláště) bylo jasné, že důsledky tohoto terorismu zničí stát, zabijí tisíce lidí (i v TV Beograd v přímém přenosu)
   3) ve vládě ČR nešlo o princip (souhlas či nesouhlas - o ničem), ale šlo o spoluvinu a o budoucí otroctví (a Zemanova vláda nezklamala - otroci jsme dnes všichni)
   4) teorie menšího zla (Zeman nebo kníže presidentem) do budoucnosti nefunguje, funguje vždy otrocká spoluvina zaštiťující agresora
   Kdyby tak fungoval ten nenáviděný Stalin, tak by se sklonil před hitlerem (odjel tajně do Argentiny) a nechal vyvraždit všechny Rusy, Slovany i židy v celé Evropě.
   Co by se asi stalo, kdyby socanská vláda ČR vystoupila v tehdy ještě nespacákové ČT a jako jeden muž odstoupila s vysvětlením fašistického tlaku ze strany sionistických neokonů - majitelů světa z JUESEJ? Opravdu by si venca klausů zvedl vládní moc z kanálu a vládl spolu s neokony?
   Kdo chce vládnout státu musí sloužit lidu i za cenu svého života, jinak je jenom slouha cizích pánů. Pokud socanům tehdy zachutnala moc natolik, že našli omluvu za souhlas s terorem v Jugošce v tom, že zůstanou v ČR u moci a tak pomohou lidem, tak je něco zrůdného ve státě českém!!!

   Jsem zvědavý kolik minut bude trvat, než můj příspěvek vymažete, jako většinu mých příspěvků. Stále si pokládám otázku proč? Proč mé příspěvky mažete? Proč omlouváte neomluvitelné? Zkuste mi krátce, výstižně a pravdivě odpovědět. Alespoň jednou.
   zcela váš Ďuro Trulo alias Somárik Sprostučký

   Smazat
  7. Musím s Vámi souhlasit. Proboha, kam jsme to dotáhli.
   Socani zrazují své voliče a to co zde napsal pan David je šílené. Kudy by létalo NATO? Tak by to nějak oblétli, ale socani by zůstali čistí. Dnes si jen můžu odplivnout. Hrůza mě jímá z chování ministra kultury Dostála. Hnus.

   Smazat
  8. Takže aby si ti dobře placení pitomci zachránili kůži, tak zradí kohokoliv. Na tu svini Buzkovou jen tak nezapomenu. Pod jejich vedením se rušily učňáky, za každou cenu počítač do lavice - ač na to nebyly prachy, nevadí - stát to zaplatí a udělá kšeft svým kámošům. A takhle to jde dodnes. Stát rozkradenej, nikdo nesedí.

   Smazat
  9. Premiér Babiš pořád "vypráví", jak je mu ubližováno, fňuká. Jak on by to nedělal. Najednou souhlasí s EU o "náhradním" presidentovi, který nebyl nikým volen. To je klasický příklad pokusu o převrat. "Náhradník" bude sedět. A Babiš bude jen čumět. Babišovi už nevěřím ani slovo, už je to politická nula.

   Smazat
  10. Jak je vidět- vstupem do vlády si zákonitě musí každý politik natlouci čumák. Jsme malí a musíme poslouchat ať se nám to líbí, či nelíbí.Kariéristi to bezstarostně berou, neb jim nečiní problém plnit příkazy mocných ať již z východu, či západu. Je jim to jedno, že páni Teličková,Dlouzí, Rumlové atd. Ti politici s charakterem Zemad, David, Foldyna.Orocházková a další se trápí avidí tu marnost. Přesto nechtějí brát porobenému národu iluze o pravdě a spravedlnosti. Je to marné a zmar světu dnes vládne.

   Smazat
  11. Ctěný Ďuro Trulo!
   V 60. létech došlo po zásahu ukrajinského šéfa SSSR k politickému obratu, zvanému normalizace. V ní zanikly četné myšlenkové směry a měla i mezinárodní ohlas jako ,,Biafra ducha". V české části federace měla horší průběh, vyvolala vlnu emigrace. Byla ukončena distribuce například krajanského časopisu Jednota, vycházejícího v Daruvaru. I takové drobnosti nastupujícímu husákovskému režimu vadily. Mezi Československem a Jugoslávií chtěla vidět přehradu nejen husákovsko-bilakovská klika, ale i pozdější kníže a prezident Havel. (příklady popsány v knize Miroslava Polreicha Utajená zákulisí ). Toto rakušácké dědictví prosazuje v rámci svých možností kníže dodnes. Za normalizace odumřela mezi členy KSČ myšlenka socialismu a uvnitř strany platilo heslo o majetnosti, někdy vulgarizované jako ,,kdo nekrade denně aspoň hodinu, okrádá tím svojí vlastní rodinu".
   V průběhu normalizace vyústil tento myšlenkový posun až do Zákona o státním podniku a ztráty ochrany socialistického vlastnictví. Česká republika se nemohla před občany prokázat 70 léty NEPŘETRŽITÉHO růstu, jako Slovensko. Nevěrohodné osobnosti bilakovského typu znevěrohodnily zřízení natolik, že široké veřejnosti uniklo, že centralizovaná struktura hospodářství umožňuje buď centrální (státní) vlastnictví, nebo prodej centralizovaných celků (jen cizinci měli takové peníze. A tak máme strukturu průmyslu jako za první republiky, bez českých vlastníků. Ale hamižnost Bilak nikdy nekritizoval, bujela za normalizace, stejně jako vrchnostenská nadřazenost nomenklaturních referentů. Režim, nastolený Brežněvem a v detailech odvozující své konání jako podřízené Moskvě skončil, jakmile Moskva ztratila pod tlakem vlastních problémů zájem o satelity. Tady vyvřela hamižniost jako motor dějin.
   Podnikatelé se navzájem vyhazovali do povětří a tento princip ovládl politiku.Občas nějaký placený troll napíše ,,co jste si zvolili, to máte". Z první republiky čeká ještě na obnovení střelba do stávkujících . Ale několika pokusům o vraždu a ještě většímu počtu výhrůžek jsem již čelil. Po přestěhování na druhý konec státu a předání majetku je ticho . Teď už vyhrožují jiným. Taková je česká představa o fungování společnosti po roce 1990. A trochu optimismu na závěr:
   Pokud má pravdu Krylovo verš
   ,,sto černých let nám svítí hvězdou jedovatou" ,
   pak můžeme být rádi, že polovinu už máme za sebou.

   Smazat
 2. "Nechť si své exkrementy vylévá na povrch kde chce."
  =========================
  Legrační, že právě vy tady publikujete často jeho články a "analýzy".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nerozumím. Vysvětlete. Bude sranda?

   Smazat
  2. 16:00 jste skutečně tak hloupý, že považujete za jedině správné, aby redakce čehokoli trvala na tom, že nebude zveřejňovat nic od autorů, kteří se její linii tak nějak, někdy, dost nezavděčili? Tohle nerozšifrujete, že?

   Smazat
  3. Analytik se někdy může mýlit. Komentátoři a "hosté" ČT se mýlí téměř vždy a ve všem. Analytik Kotrba je psychouš, vedle toho, že je slušný analytik. Občas pokropí bezďáka slzným, občas hodí lejnao na Zemana, ale občas napíše i slušnou analýzu. To's chtěl říct?

   Smazat
 3. 15:47 Petříček je Pocheho onuce. Alespoň vidíte, proč jej Zeman nechtěl.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nechtěl ? Pokud si dobře pamatuji, tak prohlásil, že proti němu nic nemá, přestože věděl, že to je Pocheho pucflek - zřejmě si s Burešem mysleli, že ho "zmáknou", ale on se jim jaksi vymknul, nebo to byla od začátku úlitba Bruselu, ale ať nikdo, a hlavně Bureš, netvrdí, že tohle nemohl tušit - samozřejmě, že to tušil a věděl, on je totiž na tuhle "spolupráci" zvyklý už od Sobotky. V každém případě by se ho měl zbavit, ale to on nikdy neudělá, protože přesně tohohle šmejda ve vládě potřebuje na tu "černou" probruselskou práci.

   Smazat
  2. Ještě ke všemu - to nebylo rozhodnutí samotného Pochetříčka, je to rozhodnutí vlády NA NÁVRH Pochetříčka, takže to ve vládě odhlasovali, nutně teda toho venezuelskýho igráčka museli uznat i členové vlády z ANO.

   Smazat
  3. pamicha l4. února 2019 16:35

   Omyl, část všehoschopných vlád na aport z ameriky, nejenom odhlasovala nového Venezuelského prezidenta Juana Guaidó, ona jej totiž i sama DEMOKRATICKY samozvolila za veškerý lid Venezuelský. “Ten jim do toho nemá, co pindat!“.


   Venezuelský prezident Juan Guaidó děkuje vládě České republiky za uznání legitimity jeho prezidentského úřadu - Deník N
   https://denikn.cz › minuta
   před 3 hodinami · Tenemos una ruta clara para lograr el rescate de la democracia y nuestros derechos fundamentales. #EuropaEstáConVzla https://t.co/uiJi70oCLK. — Juan Guaidó (@jguaido) February 4, 2019.

   HUAWEI®

   Ps. Krvavý diamant - Tehdá jeden starý moudrý místní afričan, pronesl památnou větu:„Máme štěstí, že na našem území není ropa, to by nás zmasakrovali všechny!“.

   Smazat
  4. Pan David mlží v tom, že nechce přiznat jeden fakt že do NATA nás dostali podvodem dva "filutové" a to Zeman (který veřejně tvrdil, že do NATA jedině na základě celostátního referenda a Klaus (oba kariéristé z Prognostického ústavu ), přičemž Klaus - vrchní zloděj, raději o vstupu raději ani nemukl !! Petr Herout.

   Smazat
  5. Pane Heroute, přihlášku podala ODS, nám prostě po letech oznámili, že nás přijímají. Tak v čem je Zamanova spoluvina? Zeman v Pragnostickém ústavu nepracoval, byl zaměstnancem Sportpropagu.

   Smazat
  6. Já bych řekl, že Petříček je onuce Bruselu a usa vyslanectví. V Pochem má jistě oporu, protože Poche je rovněž onuce Bruselu etc.
   Socani nemají žádnou osobnost hájící zájmy ČR a Českého národa. Socani jsou jen smečka hyen toužící po kořisti. Čímž neříkám, že v jiných partajích je tomu lépe - snad jenom komunisté a Okamurovci mají pár svéprávných osobností, ale to je málo ...

   Smazat
 4. Za největší hanbu České republiky nepokládám ani tak zmíněný souhlas s přelety bombardérů, které by bylo tak jako tak realizováno, ale spíš následné uznání Kosova.
  A pokud vím, Miloš Zeman s ním nesouhlasil a nesouhlasí, a několikrát to i veřejně řekl.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, je to tak. Redakce stáhla ten rozhovor s Kotrbou, který byl plný nepravd a nactiutrhání prezidenta Zemana. Asi jim ulítla ruka a paok se chytli za nos.

   Zeman nebyl pro bombardování, bzl postaven před hotovou věc. Ve vládě se tehdy proti postavilo jen pár ministrů (asi 4). Do NATO nás dostali Havel a ODS s dalšími stranami, které jsou už dnes v pánu.

   Smazat
  2. Pokud se dobře pamatuji, tak uznání Kosova provedl tehdejší ministr zahraničí Schwarzenberg, bez souhlasu již jiné vlády ČR.
   Píšu to proto, aby bylo jasné kdo je kdo.
   Morave

   Smazat
  3. Stalo se, že jsem v srpnu 1968 viděl na břehu řeky Moravy sovětská letadla, které v pravidelných intervalech letěla na západ, tedy do Prahy. Měl jsem v ústech hořko dost dlouho.
   Náhodou jsem se dostal v březnu 1999 na ono místo a viděl něco podobného, ale letadla měla namířena na jihovýchod. Zase v těch intervalech. Už jsem dobře věděl. Co vzmůže jeden člověk. Tehdy na Slovensku byl deník, který se jmenoval Práca, tytonoviny se nebály psát tak, jak to bylo v Srbsku. Několik obrázků jsem vystříhal a poslal onomu mírotvůrci a milovníka humanitárního bombardování Havlovi s nápisem v ruštině: Eto tože vaše delo, Mr. Havel. Dodnes, když si na to vzpomenu, tak je mi stydno.
   Morave

   Smazat
  4. 19:11 Havel byl jedním z “kontrolované” opozice, vytvářené soudruhy celá 60. až 80. léta. Aby zapůsobili moskevští režiséři věrohodně, měli někteří disidenti fešácký kriminál, zatímco ti opravdoví antikomunisti byli persekuováni. Západ Bohužel tento nastrčemý disent přijal jako opravdový. Pokud by v ČR zvítězila doopravdy kontrarevoluce, nebyl by dnes u moci ani Zeman ani Bureš! Ale v ČSSR se nemohl stát prezident někdo, kdo nebyl pod kontrolou a kdo by začal provádět skutečnou antikomunistickou deratizaci. Vždyt’ by ho možná ještě ten den, a to všemi prostředky, odstavili! Díky množství kolaborantů, co drželi rudé fangle, aby je pak za pár měsíců měnili, stejně jako prezentované názory… bylo to divadlo, stejně jako 17.listopad, jen mnozí herci a stafáž byli oklamáni, stejně jako diváci. Další pokračování dějství bylo např., jak Kocáb zařídil odsun sovětské armády. Má asi zázračné schopnosti. Stotisícová okupační armáda se celá, včetně nejvyššího velení v Moskvě, z Kocábova vystoupení vyděsila… To je asi stejně uvěřitelné, jakože soudruh Zeman svým opileckým projevem zařídil, že do Česka neproudí tolik migrantů, jako do západní Evropy… a dokud budou blbci ve své většině věřit mediálním a politickým báchorkám, a to pořád těch samých rudých xindlů, tak se tu nic nezmění…

   Smazat
 5. Je řeba zabít pochvu...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Poche je francouzské slovo, česky je to kapsa.

   Smazat
 6. Mám jeden dotaz, pane Davide. Pokud je pravdou, že se podle vašeho tvrzení, Miloš Zeman staví jak k našemu přijetí, tak k našemu setrvání v NATO neutrálně, proč to tak často zmiňuje jako úspěch jeho vlády?
  Obojí je samozřejmě věcí názoru. Kavárna by za naše členství i dýchala, většina Zemanovo voličů by tento spolek nejraději a nejrychleji opustila.
  Bombardování není zdaleka jedinou skvrnou na fraku tohoto spolku. Pokud bych byl v době vstupu neutrální, ale sledoval bych pozdější vývoj, spíš bych se za svůj tehdejší omyl styděl, než bych se s ním chlubil.

  OdpovědětSmazat
 7. Před 18 minutami.
  Předtím jsem poslouchal jakýsi výplach Petříčka, kde se snežil vypadat jako duševně zdravý, pozitivně uvažující člověk.

  Americký prezident vyhlásí nějakého vandráka prezidentem kokakoly a my musíme konstruktivně za ním, rovno, rovno přes to hovno.

  Takže tedy Olé olé,
  kauft Ananas
  ole olé aus Caracas..
  Jak jsem si zpíval pod kuchyňským stolem, když mi byly čtyři.
  Tvrdil jsem, že jsem Caterina Valente.
  Vkus jsem, na rozdíl od tlustého Petříčka neměl špatný.
  Na zpěvačky, písnička nic moc, ale se španělskejma rytmama.

  OdpovědětSmazat
 8. Pane doktore, jak to, že Orbán, nebo maďarský ministr zahr. se nemusí bát říkat pravdu i proti USA? Oni se nebojí o svoji politickou karieru, nebo fyzické likvidace? Pak se ale nesmíme divit, že maďaři nejsou tak pokakaní, když mají v čele borce.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Možná je nemají, Orbána a pod., čím ovládat.

   Smazat
 9. Ten Kotrbův komentář je vůbec divný, jakoby měl nějaké problémy a ventiloval si svůj vztek takhle. Dost mě to udivuje, protože mám pocit, že je proizraelský ještě víc než Zeman a větší fanoušek už tady není, ani mezi Židy ne. Takže tam je nějaká osobní náhlá averze, to je škoda, protože jinak má docela zajímavé postřehy, ale holt když nenávidíš, není co řešit, to jdou fakta stranou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:09 Nic není náhoda... Určitě existuje spojitost mezi "vystoupeními" Baxy, Šimíčka, Sokola s dnešním "průjmem" Štěpána Kotrby. Pochybuji, že by se u jmenovaných jen jednalo o "zhrzenou ješitnost"... Otázkou je, kdo bude další ?!

   Smazat
  2. To zase ne, je zcela nepravděpodovné, že by Kotrba byl nějak spřažen s pány soudci a advokátem. Nikde jsem netvrdil, že má Miloš Zeman k NATO neutrální vztah, naše členství v NATO bere jako fakt. A je to fakt bez ohledu na to, zda ho to těší nebo ne.

   Smazat
  3. 17:22 Netvrdil jsem, že by byl Kotrba nějak spražen s pány soudci a advokátem. Měl jsem na mysli možnou spojitost s načasováním jejich "vystoupení" s cílem dehonestovat prezidenta republiky.

   Smazat
  4. 19:42 I o tom na 99% pochybuji. Soudci jsou panu Kotrbovi lhostejní a jeho útok na Zemana nemá žádný konkrétní cíl. Byl prostě mylně přesvědčen, to je celé.

   Smazat
 10. Ať je to jakkoliv,byla to vláda premiéra Zemana,která schválila přelety letadel přes naše území,aby NATO mohlo vraždit civilní obyvatele v Srbsku.Tak jsme se Srbům odvděčili za to,že nám chtěli pomoci proti Hitlerovi.Tak jako krvavá svině z USA se jim odměnila za to,že jí pomohli utéct před nacisty.Bohužel došlo k tomu,že jsem byl nucen volit Zemana prezidentem z důvoců sbírky jeho oponentů a protikandidátů.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Majevský, možná byste mohl být dobrým politikem, bez ironie, zdá se totiž, že ovládáte umění možného a umíte kompromis. Pro mnohé byl M. Zeman jen menší zlo, každý si na něm může najít něco, co by mu vytkl. Ale možná každý něco jiného a o to jde. Pokud i po dlouhé a obecně známé politické kariéře získá tolik hlasů a to hned dvakrát, je to ten nejlepší ze všech kandidátů, to je bez debat. Dokonalého kandidáta asi nebudeme mít nikdy, teda ne všichni. Důležité je věci sledovat, přemýšlet o nich a pak vybrat to nejlepší, co se nabízí. A nebo kandidovat sám, věřím, že se sebou názorově zcela souzníte:-). J.

   Smazat
  2. To vítězství nebylo tak brilantní jak se mluví. Prostě nebylo koho jiného volit, aniž bychom si nepohoršili. Dokonce nevolit by se nevyplatilo.

   Smazat
 11. Jaka tragedie, kdyz se tady kritizuje - a opravnene - nejlepsi cesky politik, Zeman. Fakt, v teto zemi neni jeden dobry politik, snad mimo lidi z KSCM a Ratha. Ale politici jsou takovi jako je narod a narod si vybral takove politiky.Jedno je jiste, KLESNOUT muzeme jeste pod uroven USA, ve skolstvi se to poradilo a jako zeme, kde se nejnezdraveji zije, jsme na prvnim miste na svete. Jeste se muzeme chlubit, ze na Belehrad jel jen Svejk a neletela nase letadla. Zlate casy za KSC, za Husaka, Svobody, Novotneho. To jsme byli hrdi, ze jsme Cesi, ted se za to hluboce stydim.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rath? Ale Zeman a úplatky, nic takového není známo, jistě se ani nestalo.

   Smazat
  2. Made in Czechoslovakia v háji urnovém a národní ob rození v nedohlednu. Reálná realita.
   V současnosti je toto území jakousi biočističkou EU,poláci a jim podobní, nebudou přece nějaký nepoživatelnosti pracně ekologicky recyklovat,stačí to vyvézt do středu EU a místní bakterie vše sežerou za bujarého jásotu,máme se nejlíp a ten odpornej komunismus nikdy více.

   Smazat
 12. Pane doktore !

  Máte můj bod za to, že jste přesto všechno, co tady píšete, hlasoval proti v obou případech a zůstal jste na správné straně - straně zdravého rozumu, práva, spravedlnosti, lidskosti a slovanské vzájemnosti.
  A neomlouvejte tady baziliška, Švejka, nenapravitelného zrádného socana a Eurohujera
  Miloše Zemana, produkt Prognostického ústavu, nejhorší líhně hadů !
  Byl to tehdy předseda vlády, který za celou vládu odpovídal ! Odpovídal i za názory všech volících občanů, kterých se na nic neptal. Jeho mlčení je právnický souhlas.
  A výmluvy a kalkuly, že by mohla padnout vláda nebo že by stejně k bombardování došlo ? NO A CO ?
  Jde o princip, osobní čest a lidskou sebeúctu a také o to, jak se dnes na nás dívají běžní Srbové, Rusové a celý normální uvědomělý, charakterní svět. Nejde o nějaké čachrování s hlasy, intriky a vypočítavé podrazy, např. typu dalšího JIdáše, Jana Kellera.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No a co? Hlasoval proti a tím skončila jeho kariéra. Miloš mu slíbil, že ho pozve, ale nepozval.

   Smazat
  2. Zeman nepracoval v Prognostickém ústavu. aůle ve Sportpropagu. Jan Keller je čestný člověk. Co dodat? Nemá to cenu...

   Smazat
  3. Zeman krátkou dobu po převratu v prognosťáku byl. Vnutila se mu tam Ivanka.

   Mohl byste si všimnout, že po vystoupení Kellera na PL už nejsou ovace, ale více kritiky. Spojit se se socany nebyl dobrý nápad. Už nepořádá besedy se svými ctiteli, kteří nějak záhadně zmizeli. Pane doktore, vy trpíte nostalgií po vládě socdem. Zvenčí je lidem jasné, že u nich nelze spolehnout téměř na nic. Jisté je, že může jen podrazit. Komunisté byli férovější.

   Smazat
  4. 17:53 Taky to vidím tak, že Jan Keller je kvalitní člověk. Proto také mezi těmi zmijemi už nechce sedět.

   Smazat
  5. Ing.Miloš Zeman při svém projevu z tribuny na letné v listopadu 89 přednášel údaje prognostického úřadu,tedy jak jsme na tom byli za komančú zle a byl ta konferenciérem a flanďákem Malým uveden jako zaměstnanec prognostického úřadu...těch 700000 poblouzněncú,jako já to muselo slyšet.Současný zeman není žádný andílek,protože se podílel na zničení Československa.Za Masaryka by se mu to nepovedlo a za komunistú byl hodnej svazák na VŠ a posléze hodnej,dobře zašitej ouřada.

   Smazat
 13. Existují dvě verze popisu jednání vlády k přeletu bombardérů s cílem humanitárně zabíjet náhodné oběti. První vychází od vicepremiéra pro zahraničí (jméno jsem zapomněl) a druhá, smířlivější k Zemanovi, od doktora Davida. Kdo ví, která je pravdivá? Chtivost a posedlost kariérou zvítězila.

  Teď to srovnejte se členy lidových milicí. Po lidech si nevystřelili a ve volném čase museli běhat v maskáčích po lese. Měli hlídat všelidové vlastnictví, ale ukradli jim ho pod nosem. Do konce života mají po kariéře.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je mi jedno, co se Vám zdá smířlivější. Je to tak, jak jsem popsal. Do smrti to nezapomenu. S těmi milicionáři to nelze srovnávat. Byli různí. Ne každý si rád hrál na vojáky. Pro některá zaměstnání bylo členství podmínkou.

   Smazat
  2. Ta druhá verze byla o nátlaku a hrozbách. Mluvil prý o odvolání z funkce na hodinu. Vy to jednání vlády podáváte jako by bylo zabaleno v bavlnce. Po někom byste chtěl, aby se obětoval, jinému projde všechno. Na stole jsou dvě verze, co s tím?

   Třeba mu odpusťte, je to na vás. Zeman má tu výhodu, že toho hodně namluví. Na mne působí mnohem více jeho postoj k exekutorům a dlužníkům. Proti odlivu kapitálu nehne prstem. Kdo ví, co odkývne na summitech NATO?

   Smazat
  3. Pane Davide 19:31 taková zaměstnání, resp. funkce neexistovala, samozřejmě krom placené funkce v samotné LM. Netuším, jestli něco takového existovalo, ale jsem si jist, že okresní tajemník KSČ musel být členem KSČ. Být příslušníkem Lidových milicí bylo samozřejmě kádrovou výhodou, zároveň bylo asi těžké pozvání k členství odmítnout.

   Smazat
  4. Nejesmutnější je, že každý z nás muselpracovat s nějakým vypatlaným komunistou a fanatickým milicionářem. Když vidím však jejich dětičky, jak se opět rozcapují v televizi a rozhlase, tak mi je fakt blivno.

   Smazat
  5. 18:06 "...ve volném čase museli běhat..." - Jsou 2
   možnosti. 1./ - Buďto víte prd, nebo 2./ - Jste byl u nich a lžete, abyste se "vylepšil". Členové KSČ (podmínka pro členství v milicích) měli čas "odběhaný(cha-cha!)" při cvičeních LM zaplacený jako by pracovali.

   Smazat
 14. Pane Davide,dovolím si s Vámi nesouhlasit.Byl to právě Miloš Zeman,který se neustále chlubí tím,že to byla jeho vláda která nás přivedla do NATO.Je to Miloš Zeman, který by (kromě Kosova)rád viděl celý Balkán v NATO. NATO je agresivní útočný spolek,který gangstersky napadá suverénní státy bez mandátu OSN a bezzudně vraždí především civilní obyvatelstvM. \\\\\\o včetně dětí.Já se ptám,proti komu chce Zeman mít celý Balkán v tomto barbarském spolku.M.Novák

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Nováku, dodejte odkazy na Vaše tvrzení o Zemanovi. Nikdy jsem se s tím nesetkal.

   Smazat
  2. Pane Davide!
   Okupanti Avganistánu, dovezení do ČR v rakvích jsou pro vás hrdinové (jako pro p-residenta Zemana)? V Avganistánu se bojuje za Prahu? Pokud ano měla by se praha vyčlenit z ČR, obehnat žiletkáčem a obchodovat s republikou jenom přes bártr - z ruky do huby. (to jsem navrhoval švagrové z Barandova už za hlubokého socíku). Za jak dlouho by pepíci vyzdýchali hladem? A co republika, jakou by utrpěla újmu. PRAHA prágl-mahral, už se čeká jenom na oživení golema.
   Ďuro

   Smazat
  3. A Vyjako prezident byste na vojáky v rakvích plival? Tak to jste hrdina!

   Smazat
  4. Jako president který je tam poslal, plivat nemůže.
   Je však přímo odpovědný za zbytečně položené životy*

   Smazat
  5. Pane Davide, nejsem politik a doufám, že jím nikdy nebudu muset být. S odkazy na "chlubení se" M. Zemana vstupem jeho vlády do NATO se hledat nebudu. Bude vám muset stačit, že jsem to nejednou slyšel stejně, jako pan Novák. Bylo několikrát v předvolebních debatách, kdy k tomu ještě dodal, že jeho vláda dávala na zbrojení 2% HDP. Ale nebylo to naposledy. I po jeho zvolení jsem poznámky v podobném duchu zaslechl při různých příležitostech.
   Nejsem politik, ale hlavně, nejsem debil. To první znamená, že nelžu a to druhé, že nezapomínám.
   Jak jsem napsal jinde, byl jsem si Zemanovo kladného vztahu k našemu členství v NATO i EU vědom ještě před zvolením. Přesto jsem mu to sám hodil a udělal bych to znovu, protože alternativa jeho nezvolení by byla násobně horší.
   To jenom na zastání pana Nováka

   Smazat
 15. Chytrejm lidem stačí, že povinností ČR je se vším co chce NATO souhlasit. Víc není nutné dodávat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Chytrým jistě, moudrým nikoliv*

   Smazat
  2. Chytří a moudří lidé by měli chtít do písmene dodržovat zakládací listinu NATO - Washingtonskou smlouvu, především čl. 1. Kdyby to členské země vyžadovaly, Ušáci by se vzteky poondili.

   Smazat
 16. Keby som mal v dákej funkcii prijímať rozhodnutie, priečiace sa mojim morálnym zásadám, tak odstúpim.
  Prečo vlastne niektoré informácie odtiaľ zhora nemôžu preniknúť na verejnosť. Napr. tie o tom, čo sa dialo za kulisami pri vstupovaní do NATO. Vyhrážali sa smrťou v rodine? Alebo čo?!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nič pane Šoty. ODS několik let před tím podala přihlášku a nám bylo oznámeno, že jsem byli přijati. Nikdo se naás už na nic neptal. Toť vše. Chápete?

   Smazat
  2. Možná se pletu, ale možná jen představitelé NATO nekomunikovali s těmi co hlasovali proti bombardování...
   Jinými slovy,
   souhlas s agresí, byl akt věrnosti, angažovanosti. Možná se toho za vašimi zády projednalo více než dost*

   Smazat
  3. Nikdo se nás už na nic neptal.....
   Tak vlády po roce 1989 jsou tam na co???????????
   ..když se jich nikdo na ni neptá...
   a ten nikdo je kdo ??????????

   Smazat
  4. Ta ubohost podřazenosti malého národa je zřejmá ze všech zdejších komentářů.Tak klidně uznáme samozvaného prezidenta ve Venezuele,uznáme převrat na Ukrajině a jejich fašisty. V konečné fázi si necháme instalovat rakety středního doletu od USA proti Rusku na našem území. A pokorně, jako ovce, budeme čekat na spásu v podobě otomového ohně.Nebylo by lepší variantou budovat obnovení Rakousko-Uherska ??????

   Smazat
 17. Pane Davide, dovolím si vybrat Vaši větu s textu:
  "Politik, má-li být vnímám jako úspěšný, a tedy podporovatelný, nemůže jít do předem prohrané bitvy."
  Jaké kouzlo vyzařuje z řečeného?
  Jedná se v podstatě o definici politika a lidé jdoucí k volbám by ji měli mít vytištěnu na každé kandidátce a nejlépe i u škvíry na volební urně. Ta urna je v kontextu s řečeným spíše urnou pohřební, než volební.
  Pravdou je, že naše historie Vám dává za pravdu .... ano, tak se naši představitelé chovali, chovají a budou chovat.
  Svět iluze a představ protkaný prohnaným kuplířstvím vydávaným za "politické schopnosti".
  Možná by se tak neměli chovat pouze politici, ale i záchranáři, hasiči .. atd.
  ABC

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:33 "...Politik, má-li být vnímám jako úspěšný, a tedy podporovatelný, nemůže jít do předem prohrané bitvy." - Definice karieristy podle Zemana, Špidly, Davida? Výzva k všeobecné pasivitě (nebojuješ-li, neprohraješ)? A co ti romantici: -
   "Aspoň jsem to zkusil"?

   neprohraješ)?

   Smazat
  2. Anonymní5. února 2019 13:31
   Pan David to řekl dobře. Neříká nejít do žádné bitvy, nepřipravovat si podmínky pro vítězství.
   Toho Vašeho romantika znám jenom jednoho, z Přeletu nad kukaččím hnízdem. Dal velkou naději, způsobil velké zklamání. P.K.

   Smazat
 18. Česko uznalo Guaidóa prezidentem Venezuely. Následuje USA a další země
  --------------------------------------
  Miloš Vatikánský zeman, by svým nesouhlasem, měl čisté svědomí...
  O nedozírných následcích pro Venezuelu, nepřemýšlí ani dnes v pozici presidenta.
  Stydím se za politiky ČR..změna je nutností*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Čím to asi bude že Česká vláda toliko důvěřuje USA.
   Máme stejný problém jako Venezuela.
   Angažovaní politici jsou v opozici se zdravým rozumem a národními zájmy*

   Smazat
  2. A vy jste čekal něco jiného? Opak by mne příjemně překvapil. Takhle můžu zůstat ledově klidný. Směřujeme v neochvějné jednotě pod vedením Sovětského svazu..., ale čo to táram, pod vedením USA.... do stále hlubší prdele.

   Smazat
  3. 18:49 Já jsem tedy nečekal, že se zachováme tak exemplárně odporně. Jako kdyby neexistoval Mnichov.

   Smazat
 19. Sice jsem ho dříve volil jako menší zlo proti zrádnému, slizkému Habsburkovi, ale dnes musím konstatovat :

  Moše Zeman není Jan Hus,
  Moše Zeman není Jan Žižka,
  Moše Zeman není Jan Ámos Komenský,
  Moše Zeman je bohužel jenom starý šašek

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zbývá asi pouze dodat, že pokud chtěl pan David Zemanovi pomoci, byl tento článek službou v pravdě medvědí.

   Smazat
  2. Zapomněl jsem dodat. I já jsem Zemana volil. Ale už tenkrát to nebylo proto, že by byl Zeman tak dobrý, ale proto, že jeho protikandidáti byli tak špatní.
   Pokud by se dnes volba opakovala a já si měl vybrat znovu mezi Zemanem a jeho tehdejšími protikandidáty, volil bych opět Zemana. Já jsem si totiž už tenkrát uvědomoval jeho veskrze kladný vztah k NATO i EU. Vnímal jsem už tenkrát jeho podporu hlubší integrace EU, podporu přijetí eura i jeho chlubení se vstupem jeho vlády do NATO. A vyčítal jsem mu to mnohem víc a mnohem dřív, než mu jeho pozdější oponenti začali vyčítat Peroutku, PUSSY, nebo slivovici.

   Smazat
  3. Pane Hricáku, konečně jste pochopil, co je umění možného. Rád byste volil neěkho bezvýhradně skvělého, všemocného a zapáleného pro zájmy s Vašimi souladné. Ale nikdo takový není, tak jste zvolil to, co je možné. Sláva!

   Smazat
  4. Miloš Zeman je velmi dobrý, bohužel má slabinu pro modré hadry.

   Smazat
  5. oprava: slabost

   Smazat
  6. Davide, Davite!
   Co tak nezvolit nikoho pro občany pozitivního (když to tedy nejde) a nechat chvíli řádit neokony a po vzoru GÁNDÍHO pouze vykonávat pasivní odpor vůči neokonské a podpindosnické moci? Kdo chce kam , pomožme mu tam. Kdo chce psa bít palici si najde. Stále věřím, že Slované cítí mravnost i nemravnost a dokáží se postavit na tu správnou stranu, dokonce ikdyž jsou za to perzekuováni. Ti kteří podlehnou nemravnosti, se stávají ubohými slouhy páníšků světa a není pro ně cesta zpět k lidskosti. Volba mezi zlým, horším a nejhorším funguje pouze v neznalosti alternativy - t.j. otočit se zády a nelidské zrůdy ignorovat.
   Ďuro

   Smazat
  7. Když není koho volit,
   jedinou realistickou možností je nikoho nevolit.
   Kdyby se takto zachovala většina voličů,
   naši prohnilý politikové by nedostali legitimitu*

   Smazat
  8. 22:02-to by šlo, nechal bych se zvolit rodinou do Bruselu.

   Smazat
  9. V Bruselu by jste nebyl za většinovou společnost ČR...
   Vrcholový politik představuje vznešenou pravdu vzešlou
   z dějinných událostí a vůle svého lidu. Není na místě polovičatost,
   Pravda je skutečnost, není tedy produktem lidského mozku, na rozdíl od lži, která je výhradně jeho produktem.*

   Smazat
  10. Proč hrdinný anonym 19.02 se nepodepíšer pod své statečné stanoviska , nenapíše adresu a nedodá fotku?

   Smazat
  11. Tak dlouho budeme používat umění možného, až se nakonec dostaneme do bodu, kdy nebudeme mít právo rozhodovat o ničem, možná ani o svém životě. Systém se podařilo nastavit tak, že v podstatě všichni zvolení nakonec rozhodují proti zájmům občanů. Nadhoďte jakékoliv téma a rozhodnutí a můžete hodiny diskutovat, aby nakonec vyplynulo, že v pozadí řešení je parazit, profitující s přijatého řešení.
   Tak, jako se věší kabáty na věšák při vstupu do hospody, tak poslanci a senátoři (jistě ne všichni, ale většina) pověsí při vstupu do sněmovny a senátu dobré mravy a morálku na věšák, před tím než začnou jednat.
   ABC

   Smazat
  12. 23:31- a kdopak tam je za většinovou společnost? Vy snad plujete na obláčku, tam nahoře.

   ABC-tak dlouho budeme používat umění možného, až se ucho utrhne, čí to bude ucho nevím, možná, že ta naše, když naše společnost neumí vyplodit NAŠE vůdce.

   Smazat
 20. Zpráva z terénu:
  Byla jsem tehdy členkou ČSSD a byla svolána schůze, na které měla místní organizace podpořit rozhodnutí ústředních orgánů. Když jsme se scházeli, většina byla proti. Pak ale vystoupil tehdejší předseda místní organizace a řekl, že nemůžeme hlasovat v rozporu s rozhodnutím vedení. Oponovala jsem, že bychom tak dali signál voličům ČSSD, že řadoví členové nesouhlasí. Jenže už tehdy členové hlasovali tak, jak jim bylo doporučeno... většina odhlasovala podporu . Svůj názor jsem pak mohla vyjádřit v petici, kterou organizoval Jan Keller.
  Tím chci podpořit I. DAvida - nešlo o žádný tlak Miloše Zemana.
  Zdena Radičová

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vidíte paní Radišová. V ZO je to všude stejné. Ta členská základna je vždy jen na oko. I v KSČ to bylo stejné. Jen žiji v naději, že podobně skončí ČSD,ODS a další nově vznikající projekty z Prahy.

   Smazat
 21. Boží mlýny melou bohužel na náš vkus stále pomaleji...

  OdpovědětSmazat
 22. Panu exministru Davidovi!
  Děkuji za uvedení faktů k přijetí souhlasu vlády Miloše Zemana s humanitárním bombardováním tehdy ještě socialistické republiky Juhoslávia (tehdy posledního socialistického státu Evropy).
  Vážím si všech členů tehdejší soc. vlády ČR, kteří měli odvahu být proti návrhu a to z těchto důvodů:
  1) jednalo se o akt terorismu proti suverennímu státu bez souhlasu OSN a bez podpory mezinárodního práva
  2) každému člověku (politikům zvláště) bylo jasné, že důsledky tohoto terorismu zničí stát, zabijí tisíce lidí (i v TV Beograd v přímém přenosu)
  3) ve vládě ČR nešlo o princip (souhlas či nesouhlas - o ničem), ale šlo o spoluvinu a o budoucí otroctví (a Zemanova vláda nezklamala - otroci jsme dnes všichni)
  4) teorie menšího zla (Zeman nebo kníže presidentem) do budoucnosti nefunguje, funguje vždy otrocká spoluvina zaštiťující agresora
  Kdyby tak fungoval ten nenáviděný Stalin, tak by se sklonil před hitlerem (odjel tajně do Argentiny) a nechal vyvraždit všechny Rusy, Slovany i židy v celé Evropě.
  Co by se asi stalo, kdyby socanská vláda ČR vystoupila v tehdy ještě nespacákové ČT a jako jeden muž odstoupila s vysvětlením fašistického tlaku ze strany sionistických neokonů - majitelů světa z JUESEJ? Opravdu by si venca klausů zvedl vládní moc z kanálu a vládl spolu s neokony?
  Kdo chce vládnout státu musí sloužit lidu i za cenu svého života, jinak je jenom slouha cizích pánů. Pokud socanům tehdy zachutnala moc natolik, že našli omluvu za souhlas s terorem v Jugošce v tom, že zůstanou v ČR u moci a tak pomohou lidem, tak je něco zrůdného ve státě českém!!!

  Jsem zvědavý kolik minut bude trvat, než můj příspěvek vymažete, jako většinu mých příspěvků. Stále si pokládám otázku proč? Proč mé příspěvky mažete? Proč omlouváte neomluvitelné? Zkuste mi krátce, výstižně a pravdivě odpovědět. Alespoň jednou.
  zcela váš Ďuro Trulo alias Somárik Sprostučký

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:57 Rád byste viděl statečný postoj celé vlády ve stylu tří mušketýrů. Ale musíte si uvědomit, že věci plynou jako drobná modifikace jevů minulosti, pro takové jednání tady nebyl příklad hodný následování. Pokud chcete prokázat nějakou dovednost, musíte se ji předem naučit, nebo ji někde odpozorovat a převzít. V době "budování blahobytu" nikoho nenapadlo, že je takový postoj potřeba, pokud by nastal, dnes mohl by nás směrovat správným směrem.

   Smazat
  2. Nebyl příklad? A co Rusi ve Velké vlastenecké. Mohli do toho hodit vidle a stáhnout se za Ural a nechat západní Slovany a židy vyvraždit. Neudělali to a sami zažili genocidu a holokaust horšího ražení než židé v Polsku. Příkladů jsou plné dějiny, pouze koule je následovat většina elit nemá a mít nebude. A na tom je založena korporátně fašounská moc, ikdyž si říká po židovsky demokracie.
   Ďuro

   Smazat
  3. Nuž, oslíku hloupoučký, příspěvek tu visí, a dokonce dvakrát. Nevšiml jsem si, že by tu někdo omlouval neomluvitelné, jen se tu uvádí fakta, která je dobré znát a zasadit do souvislostí. A také o umění možného. Mimochodem, ten Stalin se s Hitlerem prokazatelně dohodl a podepsal smlouvu. A, taky prokazatelně, byl první týdny po vpádu nacistických vojsk do SSSR naprosto šokován, a do poslední chvíle nevěřil, že Hitler poruší slovo. Jeho "důvěra" stála Rudou armádu statisíce obětí. Teorie menšího zla je zhusta potvrzena praxí. Ledaže zvítězí jiná, "čím hůře, tím lépe..."
   Štěpán Kotrba píše dost erudovaně, a většinou srozumitelně. Občas se ale vyjadřuje jako pako, a tentokrát se holt zase "vyznamenal". Co naplat, počkáme si, až ho "to" přejde. Protože jinak píše dobře.

   Smazat
  4. Vážený pane 21:51!
   Teorie menšího zla dovedla tuto pidlivizaci tam kde se dnes nachází, na úplný okraj jaderného vyhlazení. Ustupovat zlu se nikdy nevyplácí. Bosové vždy nechávají otrokům vybrat... stříbro nebo olovo? Debili si vždy vyberou stříbro a dostanou vždy obojí ve správném pořadí. Protože když někomu dáte stříbro můžete mu to olovo dát kdykoliv a to stříbro si v pohodě vzít zpět. Vychytralý gojime
   Ďuro

   Smazat
 23. Povolení přeletů NATO je jediný dobrý skutek, který starý skunk Zeman udělal, i když, jak vidno, alibisticky nechal hlasovat a sám se nevyjádřil. Dostál byl férový chlap a jako takový zůstává v mysli celého národa. Upřímně lituji, že se tehdy srbská rusofilní smečka nezbombardovala do doby kamenné. Konečně mohl být Balkán svobodný a nezemřelo by tolik nevinných lidí. Ale možná po vzniku Velké Albánie si Balkán vybuduje jednotnou armádu a dokončí tolik potřebnou práci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máš názor, fajn, ale tento svůj názor běž prezentovat do své Albánie !!
   Tady nemáš šanci, kreténe !

   Smazat
  2. Nedá se neodpovědět. Jsou mladí lidé,kteří časem dospějí. Ale jsou i výjimly.

   Smazat
  3. 21:02 je ukázkový sociopat, propadlý ulhané propagandě NATO. Bez přemýšlení půjde vyhlazovat vesnice, města, střílet lidi, na které mu ukáží. Fuj!

   Smazat
  4. Doufám že po vzoru hrdinného Palacha spácháš demonstrativní sebevraždu za demokracii s tou obměnou, že do té velké Albánie odjedeš a necháš se zde rozporcovat jako dárce orgánů pro americké sioneokony.

   Smazat
 24. Kotrbu jsem ještě nedávno bral jako normálního člověka s jistým přehledem.
  Není to ale první jeho výplod, který smrdí nenávisti a to nejen k Zemanovi.
  Člověk se jistě vyvíjí a občasná změna názorů není na škodu.
  U Kotrby se ale ukazuje, že to jeho "zmoudření" bude asi
  něčím hmatatelným vyfutrováno.
  I já beru Zemana jako nutné zlo a i takového jsem ho volil.
  Ale beru jeho postoje jako zde často uváděný termín, umění
  možného.
  Nevím opravdu, jak se osobně choval v době "humanitárního
  bombardování" Jugoslavie, každopádně i kdyby byl tak osobně
  hrdinský a byl upřímně proti, americké jestřáby by to nezastavilo.

  OdpovědětSmazat
 25. je mi z toho na zvracení, co se tenkrát stalo, ten pocit studu za tehdejší vládu ČSSD budu cítit až do smrti. ČSSD už je třeba poslat do kytek, chce to předčasné volby a už bude navždy doufám od ČSSD klid. Jediný, kdo tam stál za to, byl Paroubek. Den 24.3.2019 před srbskou ambasádou, a zúčtujeme tam i s ČSSD, je mi na nic z té lidské zbabělosti tehdejší vlády. Takže před srbskou ambasádou at´ ukážeme tehdejší vládě ČSSD, že nejsme všichni Češi tak bezcharakterní.

  OdpovědětSmazat
 26. Už víte pane Davide jak se bojuje s větrnými mlýny? Pro mnoho i rozumných lidí jsou klapky na očích nepřekonatelná překážka. Melou a melou, jako ty mlýny.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud se musíte ohánět větrnými mlýny, jste s opravdovými argumenty v koncích. Zeman je rovněž člen havlobandy, o tom žádná. Je jenom trochu vyčúranější, než třeba Langšádlová... Za vlast! Za rodinu!

   Smazat
  2. 22:39- no dobře, za vlast, za rodinu, beru, za koho se mám postavit do šiku? Poradíte mi?

   Smazat
  3. Haló, pane, kde jste s tou radou, jdu již spát!

   Smazat
  4. Mirku!
   Odpovím za toho 22:39 slovy Jana Žišky z Trocnova, když vtrhnul s bratry na Vítkov v poslední chvíli a zabránil kruté porážce. Tehdy se ho pražáci ptali "bratře Žiško kde máme bojovat?" A on lapidárně a geniálně odpověděl "bij se tam kde stojíš!" Tato rada, rozkaz a osobní příklad zachránila prágl před vypálením křižáckými cizáky.
   Ďuro

   Smazat
  5. 23:26
   I dnes hluboce smekám před bratrem Žižkou!

   Smazat
  6. Povolný, vy se postavte za pornoherce Jandu. On už vám dá instrukce , co máte dělat.

   Smazat
  7. Ďuro, za komunistů jsem nevolil. Po 89. OF, od počátku ČSSD do Špidly, poté ze zoufalství KSČM a nyní volím SPD. Když někdo založí stranu "Jana Žižky" a dostane se k reálné moci, rád mu k ní pomohu. To je má rada tomu anonymnímu žvanilovi z 22:39.

   Smazat
  8. PS.- nohy mně ještě slouží, ruce také, pokud mi taková strana pozve na náměstí, rád ji vyhovím.

   Smazat
 27. Někteří se tady domnívají, že lze vrcholových politických pozic dosáhnout bez předchozí, většinou dlouhé šňůry, kulantně řečeno, kompromisů? Že bez takového pokračování se lze ve vrcholové politice udržet? Pro mnohé je tato skutečnost rozhodujícím důvodem, proč nejít "do politiky". Při troše rozhledu, co napovídá jeden z výjimečných případů, případ prof. Jan Keller? Dovolím si připomenout: "Politika je umění možného" a ještě "Politika nemá morálku". Tak, vyberme si.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Politika má morálku. Ale jen pro toho, kdo nemusí být za všech okolností na špici a ani v "demokratické" politice!

   Smazat
 28. Škoda. že se podobnou filosofií neřídil president Beneš v roce 39. Mohl taky vědět, že stejně budeme okupovaný, a proto kejvnout, naše armáda by v klidu odzbrojila a šla domů a ne do odboje, a mohli jsme se mít v Reichu dobře.Ale on ne! pořád nějaké čest a spravedlnost, no není nad zemana.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Stejně je vždy nutné, aby si debilové své blbé nápady pořádně užili. Bez toho jsou totiž nepoučitelní! Jeho smutné, ale je to tak. Jen ať si chytráci a zápecníci pořádně své držky namočí do hovna! Ale i tak má debil krátkou paměť, protože je debil. Je to beznaděj. Asi si debilové svůj blbý život zaslouží!

   Smazat
  2. 23:14!
   Beneš zradil, ne že né! Očekávalo se od něj, že začlení česká vojska do prvního sledu wermachtu a ukáže rukou správným směrem, aby do nemusel udělat DOLFI.

   Smazat
 29. Koluje po internetu

  VUČIĆ ZÍSKAL UŽ V 1. KOLE VOLEB 56 PROCENT HLASŮ OBČANŮ.
  NOVĚ ZVOLENÝ SRBSKÝ PREZIDENT ALEKSANDER VUČIČ SE VYJÁDŘIL
  OHLEDNĚ VSTUPU SRBSKA DO NATO: MY, SRBOVÉ NIKDY NEZAPOMENEME, CO NATO UDĚLALO NAŠÍ ZEMI, SRBSKÝ LID NEZAPOMÍNÁ, A PROTO NIKDY DO NATO NEVSTOUPÍME. SRBSKO NENÍ BOHATÁ ZEMĚ, ALE JE HRDÁ A NÁŠ OSUD BUDE URČOVAT NÁŠ NÁROD, NE EU ANI NATO. STEJNĚ NIKDY NEDOVOLÍME, ABY BYLO SRBSKO POUŽITÉ JAKO NÁSTROJ NÁTLAKU PROTI BRATRSKÉMU RUSKÉMU NÁRODU. SRBSKÝ NÁROD A RUSKÝ NÁROD SPOLEČNĚ BOJOVALI A UMÍRALI CELÁ STALETÍ, PROTO NÁS SPOJUJE POUTO NEJSILNĚJŠÍ. SRBSKO NIKDY NEPRODÁ SVOJI HRDOST ANI SVOBODU ZA ŽÁDNÉ PENÍZE, ANI JINÉ VÝHODY. NIKDY NEDOVOLÍME, ABY NÁM
  EVROPSKÁ UNIE VNUTILA FALEŠNOU SOLIDARITU O HLEDNĚ PŘIJETÍ
  IMIGRANTŮ. MY JSME NEBOMBARDOVALI ANI SÝRII ANI JINÉ STÁTY, A PROTO NEDOVOLÍME, ABY SRBSKO OHROŽOVALY HORDY UTEČENCŮ.

  _ _ _Slyšeli jste v našich médiích o novém prezidentu Srbské republiky A o tomto jeho prohlášení? Ani slovo, ticho po pěšině..._

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dobro došli!!!

   Smazat
  2. 4. února 2019 23:21
   Ano, potřebujeme silnou osobnost. Je lepší pořádek v tak zvané diktatuře,než posedlost a kriminalita v duchu demokracie.*

   Smazat
 30. Až opětovně začne naše angažovaná opozice brojit
  proti legálně zvolené vládě a presidentovi,
  nebudu již nic namítat. Dobře jim tak*

  OdpovědětSmazat
 31. Z clanku na mne padla sklicenost....vyplynulo z nej,ze uz tenkrat nikdo nepocital s tim,ze je zastupcem obcanu CR

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nepochopil/la jste z toho článku nic.

   Smazat
 32. Nechápu jak někdo může pochybovat o správnosti náletů NATO,snad jen blázen nebo psychopat.Asi jako David... mám dojem že on má nějakou podobnou diagnózu a proto musel odejít z postu ministra.Něco jako psycho... asi psychotik nebo tak něco.Četl jsem o tom.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:41. Jo chlapče, číst a rozumět čtenému je nebe a dudy. Radši nečti a jenom kresli křídou píču na zeď. Je to tvůj podpis, žejo?

   Smazat
 33. 19:40 Mám nepříjemný pocit pane Davide,že pan Hricák 19:16 svůj příspěvek myslí ironicky a Vy jste to nepochopil(k čemuž by se měl vyjádřit p.Hricák).Pokud tomu tak není,tak se omlouvám.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 5. února 2019 0:10 je po půlnoci a ty se musíš srát do všeho, jen je nech. Já jsem se sem přišel bavit, pokud všichni řeší. Co by kdyby a život jde dál můj bohatýre.

   Smazat
 34. Deset roků jsem byl v komunistické straně. Nehryže mne svědomí, že jsem něco špinavého provedl. Tehdy se nepřipravovala válka, nikoho jsme nebombardovali. Chtělo se po nás, abychom poctivě pracovali a nekradli. Pro jiné málo nebezpečné, spíše k smíchu, bylo oslavování různých výročí a stranická školení.

  Byl jsem blízko vstupu k socanům, ale naštěstí jsem ucukl. Nikdo mne nemůže obviňovat ze zdevastování státu a ubližování lidem.

  OdpovědětSmazat
 35. ...na co volby...brusel a amíkové už dosadí svýho týpka
  a babišovi zbyde víc na rozdávání koblih...

  OdpovědětSmazat
 36. Hergot, nechte už toho Davida je z vás na šrot! Vy jste ho tedy namíchli, jedna hrubka za druhou a ten výraz na foto, zřejmě kurizuje s čtenáři a vyléčí ho jedině Radkin Honzák, tím že ho uspí opačným kurizorem.
  Václav

  OdpovědětSmazat
 37. Schválení Petříčka za MZ je úlitba socanům. V dnešní době by asi bylo nejlepší zrušit rovnou celé ministerstvo zahraničí, protože stačí okopírovat to, co řekne EU nebo třeba jen Německo nebo USA. Česko už pomalu končí a vzniká nám jen region Czechei.

  OdpovědětSmazat
 38. No, ona ta sociální demokracie stála za hovno už před sto lety, jinak by se od ní neodštěpila v jednadvacátým roce KSČ a Zeman byl věren jejím mrzkým tradicím tenkrát a ti Hamáčci s Petříky tomu zdárně teď nasadili korunu a zatahují nás do válek jak v Afghánistánu a kdovíkde ještě, tak taky do agrese buzerantských USA vůči Venezuele...je to hnus, kam politici a jejich tupí voliči tuhle zemi a národ za těch 30 let dostali...

  OdpovědětSmazat
 39. Kdyby tenkrát měla česká vláda hlasovat o souhlasu s bombardování Čech, kolik členů vlády by našlo odvahu hlasovat proti? Odhaduji, že méně než polovina, tomu se říká lidská prodejnost. Znovu opakuji, koncem března bude opět demonstrace před srbskou ambasádou v Praze proti tehdejšímu bombardování Srbska, přijďte se vyjádřit, co si o tehdejším souhlasu vlády s bombardováním Srbska myslíte. Nemá cenu psát sem, já napsat v pátek Babišovi na úřad vlády, aby vykopl konečně Petříčka, nevykopl ho a ještě ho podepřel ohledně Venezuely, takže já za sebe vyhlašuji válku této vládě. Už pohár trpělivosti přetekl, píchnul jsem kopí do země a říkám Boj.

  OdpovědětSmazat
 40. Vážený pane Davide, moc děkuji za objektivní článek!

  OdpovědětSmazat
 41. Váš příspěvek, pane Davide, mi mnohé objasnil a já Vám za to děkuji. Chápu, jak je těžké se v některých vypjatých situacích rozhodnout správně. Člověk, který sedí na ministerské židli, nese velikou odpovědnost za svoje rozhodnutí a to mu mnohdy svazuje ruce, i když sám osobně a někdy pouze intuitivně cítí, na kterou stranu by bylo čestné se postavit. Jako mladá bych toto nikdy nenapsala, odsoudila bych okamžitě každého, kdo zvedl ruku pro, ale dnes ve věku 65 let a po mnoha zkušenostech to mohu napsat s čistým svědomím. VK

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:08 souhlasím s vámi. Nezávidím slušným lidem, když byli aktivně účastni historie, která se dala na jinou cestu, než by si přáli. Nejsem dodatečný hrdina, jako mnozí ze zdejších pisatelů, ale stín Mnichova, intervence Rusů a možná i Pobělohorské doby je jako prokletí, které nás dělá neviditelnými i v EU. Přesto si myslím, že se nemáme prodávat lacino.

   Smazat
 42. No, já z toho zas tak nadšený nejsem. Nechtěl jsem se k tomu vyjadřovat, ale celá ta tehdejší situace, včetně oné vlády mi připadá jako schizofrenie, nehledě k tomu, že když pan I.D. chtěl být mermomocí v takové vládě, by měl taky nést odpovědnost, případně brát prášky. Kdo chce s vlky býti, musí s vlky výti.
  Nepochybně dnešní situace je jen důsledkem chyb, kterých se noví papaláši dopustili. Ospravedlňování jednotlivce, nebo skupiny je nepřípustné a vede to jen k dalšímu matení pojmů.
  Ortel vynese historie.

  OdpovědětSmazat
 43. Děkuji za uvedení informací na pravou míru.

  OdpovědětSmazat
 44. Tak snad už po tomhle článku přestanou lepšokomouši vinit pana Havla, že to byl on kdo muže za bom. Srbska. Jinak, stejně si myslím, že bombardování Srbska bylo naprosto v pořádku. Kdo vyvolal počátek konfliktu, kdo vrždíl jiné etnikum po tisícich, kdo odstřeloval a zničil polovinu Dubrovníku SRB. Miloševič dostal ultimátum na stažení vojsk, dělal si z toho srandu, tak dostal za vyučenou souhlas. A tím, že se podstatně dříve ukončil tenhle konflikt, znamená záchranu tisícu lidí a hlavně nerozšíření války do jiných státu Evropy.Je škoda, že Miloševič nehnil v base aspoň 20let a zubatá si ho vzala dříve.Za ty tisíce mrtvých by si to zasloužil.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Shnít v base si zasluhuješ ty, ty jedna zbabělá hnido, se všemi těmi zrádnými zmrdy, jako byl ten ohrndíra Havel!!!

   Smazat
  2. 11:41 to jsem už někde četl. Myslím, že to se odněkud pastnul.

   Smazat
  3. Když už jsem tady, nemohu než nereagovat. Vyvolat konflikt může zvenčí kdokoliv, když není společnost jednotná. Problém je v tom, že když jiný vnitřní subjekt konflikt likviduje, je nařčen z nekalých úmyslů. Na jedné straně je tu Charta OSN a princip nevměšování do vnitřních záležitostí států a taky princip práva na sebeurčení. V tomto však platí dle USA právo silnějšího. Tedy není se možno divit jiným velmocem, že si to taky vyloží po svém.
   Je možné, že nakonec Západ podlehne Východu, protože bude požár hasit na svém území všude. Pro vás nepříjemná vyhlídka.

   Smazat
  4. 13:10Pochybuji, že Západ podlehne ruskému chudobinci, ani za tisíc let nedosáhne Rus na Západ. Nebude to dlouho trvat a padne všivej režim ve Venezuele a do pár let padne odporný války chtivý režim RUSKÝ. Snad se toho dožiji.

   Smazat
  5. To je právě ta vaše krátkozrakost. V historii mnohokrát padly metropole a zmocnili se jich zcela neočekávaně dle vašeho slovníku "podřadné" kmeny. Vždy metropole padly vlastní vinou, obvykle byly v morálním rozkladu a v hojnosti. Východ není jen Rusko, to je vlastně jen evropský východ. A když nenažranec všechno spotřebuje, co s ním bude?

   Smazat
 45. Pane Davide omlouváte neomluvitelné. Vláda a premier mohli nesouhlasit a diktát prostě odmítnout. Mohli jste odstoupit na protest. Mohli jste mít čisté svědomí, ale karierismus byl bližší. Takto se dopustili zrady národa, který nám byl doslova bratrský a historicky stál při nás a nezradil nás.Dopustili jsme se zrady a dosud se ani neomluvili. Následně nás nikdo nemohl donutit uznat Kosovo. Opět to byla jen zbabělost, podlézavost a snaha zavděčit se. Jsou dodnes státy, které neuznaly. Jenže to by vládní garnitůry musely mít koule jako Jan Hus nebo Krígl a prostě si stát za svým i za cenu osobní újmy. Kdyby takto vychcánkoval Jordáno Bruno dodnes by církev svatá tvrdila, že se Slunce točí okolo Země. Nechápu, jak na jedné straně můžeme opěvovat Palacha za hrdinu, když se pak vymlouváme na zbabělost. Ono je to tak trošku naší národní povahou. V roce 1938 jsme nemohli bojovat, protože nás zradili spojenci v Mnichově. Ale mohli i bez nich, ale pravděpodobně bychom měli hodně mrtvých (i tak jsme jich nakonec měli 360 000) a prohráli bychom. Jenže vývoj by nám dal za pravdu. Poláci bojovali. My zbaběle utekli a pak jsme potřebovali napravit sebevědomí, tak se dělala povstání na poslední chvíli. V roce 1968 jsme také mohli bojovat. Lid chtěl, armáda měla čím. Zase bychom prohráli a bylo hodně mrtvých a je jisté, že západ by nepomohl jen vedl demokecy. Dnes vidíme oč mu skutečně šlo. Jenže bychom si zachovali páteř a hrdost. Maďaři bojovali. Ona jaksi ta státnická moudrost je docela pohodlná omluvenka.Dnes Maďaři a Poláci opět mohou vzdorovat EU a bláznivé bábě v Německu, ale my ne. My tak jako mako. Jako jsme proti a pak opět podepíšeme co nám hodí na stůl. Tohle už dělal svatý Havel a Klaus když lezli do EU a plazili se jako žížaly, jen aby nás tam vzali. Jiní se neplazili a vydržkovali si alespoň lepší podmínky v tom koncentráku(např. zase ti Poláci). Ona je vždy volba a pak se ukáže charakter. Jenže naše vnoučata nás za tu dnešní budou jednou proklínat a na smrtelném loži si budete muset přiznat, že jste neudělal dost aby jste zabránil jejich zotročení, možná i fyzické likvidaci, protože islámisté a negři s nimi mít žádné slitování nebudou. A dveře jsou jim již doširoka otevřené a na jejich zavření se dělá moc málo. Nechce se, zase se státnicky vyčkává a ono to přeci nějak dopadne. Zatím nejsme v hlavním proudu, ale i na nás dojde a podobné kreatůry jako Kalousek, Gros, Petříčk, Zaorálek, Topolánek, Nečas, Schwanzerberg, Bursík, Bartoš, Fiala, Babiš ... s dalšími(bylo a je jich nekonečný zástup)připravují cestu zkázy i celé to lezení do zadku USA a EU. Jednou nás potomci za tohle budou těžce soudit a nebude to příznivý soud i kdyby se vylhali úplně nové dějiny.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Opravdu, rozumne napsany komentar.
   dustojnik-val.veteran

   Smazat
  2. Beneš nejednal tak, jak mu velel národ a státní zájem, nýbrž jeho nadřízení zednáři z londýnské lóže a úkol zněl připravit feťáka Šekelgrubera Adolfa na válku s Ruskem a tak se mu umožnilo, aby "sjednotil" Evropu a náš vklad k tomu byl celé naše hospodářství i s Arbeity a k tomu výzbroj pro víc, než milionovou armádu... a dnes jsme svědky opakování a proto se nedivte, že naše tzv."elity" dělají co dělají...a pan David omlouvá tu naší lumpárnu vůči Jugoslávii...

   Smazat
  3. 10:16 A když jste se tak rozepsal ( 90% hloupostí ),co by podle vás bylo dobré?Nechat konflikt v býv Jugo pokračovat dál ? bez zásahu z venčí? jste hodně omezený! Podle vašeho blábolu, je všechno co se v posledních padesáti letech událo je špatně, a to nejhorší, že západ v 68 nepomohl , raději už nic nepište.Pokud by západ pomohl, tak ty své slinty tady nepíšete, nejenom vy, ale nikdo.pokud rozumíte.

   Smazat
  4. Ty chytráku z 15:01-Zcela naopak !!! Kdyby nebylo toho jebání z venku, žádný konflikt v Jugoslávii by nevznikl a tudíž by neměli hajzli, co jej vyprovokovali, "co hasit"...a tak je to všude okolo, kam se podíváme a všude jen hamižné nenechavé pracky židovské finanční mafie, jejich hloupých poskoků v mundůrech NATO a idioti jako ty, kteří tomu tleskají. Nezaměňuj důsledky za příčiny !!!

   Smazat
 46. Čau lidi...

  O tý marakéšsšský deklaraci, to jsem teda vůbec nevěděl, že on za mě něco takového podepíše...
  No ale teď už se s tím nedá nic dělat...
  Toho Nikulina mi vyfoukli pod nosem, vůbec jsem o tom nevěděl..
  A vypovídání ruskejch diplomatů jako první.
  A sankce, ty musej bejt.
  Migrační pakty? - O nic nejde, koneckonců podepsali jsme jenom jeden, ne? Tak buďte vpoho...
  A já žádnej vítač nejsem, to mi věřte. Jenom mám v německu nějaký assety.
  Jo kalousek, toho já vůbec nemám rád, vždyť jste viděli v telce, jak si jdem po krku ne?
  No tak tada je jeden můj ministr lehkej banderovec, no. Není první ani poslední, vyhazovat ho kvůli tomu nebudu...
  To tedy vůbec nevím - Venezuela. Vždyť tam o nic nejde.

  Jsem s vámi. .P ,)
  Váš:
  Andy z bandy.


  -----
  Tenhle chlap nedopadne dobře.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ...volby, které nedopadnou dle našich představ jsou nedemokratické...a tak je příště můžeme vynechat !...brusel nebo amíci už budou vědět, kdo pro nás bude ten nejlepší...

   Smazat
 47. Pro nas je nejhorsi politik, vladce, ktery se klani pred cizi moci !!! To jsou zradci sveho lidu =vlastizradci!!!
  Vlastizradci musi byt vzdy odsouzeni dozivotne do tvrdych pracovnich taboru, nebo k trestu smrti!! ...jinak zadny politik neciti sve ohrozeni zivota = neciti svou odpovednost!!
  dustojnik-val.veteran

  OdpovědětSmazat
 48. 10:43, kamaráde, vždyť my sami si doma nerozumíme, to co je pro 1/2 občanů cizí moc, je pro druhou přátelská moc. Dokud se sami nedohodneme,tak tato schizofrenie je živnou půdou pro rozvracení republiky a její neschopnost se mezinárodně prosadit. Jen tak mezi námi, jseš veterán ze které doby ?

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.