Reklama

neděle 10. února 2019

Jak je to s venezuelskou ústavou? Pane prezidente, proč z nás děláte blbce?

Pavel Kolář
10. 2. 2019
Jako většina z těch, kteří Vás brali za svého prezidenta, za to vše, co jste zatím ve funkci prezidenta pro nás udělal, jsem byl zcela zaskočen Vaším souhlasem s pošlapáním mezinárodního práva a opětným prosazením „práva silnějšího“. Od středy večer (kdy jsem se to dozvěděl) jsem sledoval dění na internetu a velmi často jsem viděl nevěřícné reakce, včetně mnoha úvah na téma, že je to od Vás nějaký zvláštní druh humoru, či strategie, která v konečném důsledku „nabančí“ těm „zlým“. Že byste se mohl zpronevěřit zásadám, které jste do té doby „neochvějně“ hlásal, nikdo z nás nečekal a proto to mnozí nebyli schopni pochopit.


Čekal jsem teda na včerejší „Týden s prezidentem“ (7.2.19) a v skrytu duše doufal, že tak nějak by to (při hodně zavřených očích) ještě mohlo být .. (text dopisuji až v So 9.2., takže již předvčerejší).

Proto jsem si ani neuvědomoval, že pořad je předtáčený většinou den dopředu a připravovaný ještě déle a že teda vzhledem k době Vašeho „uznání Guaida prozatímním prezidentem“, by o tom v pořadu nemělo zaznít žádné vysvětlení.

Skutečnost mne opět zaskočila. Bylo to tam, nenápadně vsunuté jako „běžná banalita“.

Aby nikdo nebyl na pochybách, že Vás „osočuji“ z něčeho, co jste neřekl, přepíši sem napřed doslovné znění Vašeho vysvětlení, včetně odkazu na videozáznam tohoto pořadu ZDE.

Přepis – od cca 36 min. 30s (o dopise panu Guaidovi):

Prezident Zeman: „… rád vysvětlím, protože vím, že se kolem toho strhl naprosto zbytečný poprask.. Chtěl bych uvést pouze dvě fakta.

Ten fakt první vychází z venezuelské ústavy. Jak víte, venezuelský parlament je ovládán opozicí.

A právě proto tato opozice odvolala prezidenta Maduru z funkce. Podle venezuelské ústavy, jestli prezident je odvolán nebo zemře, což už je druhá věc, no tak na jeho místo, jako dočasný interim, dočasný prezident, nastoupí předseda parlamentu, což je právě pan Guaido.

Takže nestalo se nic proti této ústavě, naopak, kdyby tam byl nějaký pučistický plukovník nebo generál, určitě bych mu neblahopřál!

Za druhé. V tom dopise, který citujete, jsem ho jasně vyzval, stejně tak jako další, aby uspořádal co nejrychleji opravdu svobodné volby.

A když pan Maduro v těchto volbách zvítězí, tak se může stát opět prezidentem, ne?

Ale, a to bude to „plevy a zrno“, vůbec se nemluví o tom, že Venezuela vedle Zimbabwe v Africe, je zemí s hyperinflací. Inflací, která přesahuje 1000% a která ničí úspory!

No a to znamená, že když máte znehodnocené úspory, no tak že nemůžete ani investovat, protože není z čeho. A to je důvod proč ta vláda, ať už Chavéze nebo Madury se dostala do stadia, kdy jedna z nejbohatších naftových zemí, dokonce se tvrdí, že nejbohatší, pokud jde o zdroje, má kromě té hyperinflace nesmírnou chudobu, rozpad zdravotnictví, rozpad školství a dalších věcí..

Jinými slovy ta země v první řadě potřebuje svobodné volby.

A ať zvítězí kdo chce.. To si rozhodnou pouze a jedině občané Venezuely. …“


Dále se Jaromír Soukup zmíní o tom, že i přes hyperinflaci má Venezuela 2x vyšší HDP než Ukrajina a Vy jste kontroval připomínkou brazilských nejchudších čtvrtí, tzv. „favel“.

Takže teď již k tomu mohu mít připomínky:

Fakt první“ – pokud to budeme brát jen podle venezuelského vnitrostátního práva a pomineme všechny okolnosti, které k tomuto „kroku“ dovedly „opozici“, tak dle čl. 233  ústavy Venezuely, se může předseda Parlamentu stát dočasným prezidentem, ale jen v případě, že prezident „absentuje“, to znamená, že chybí.

A tento článek přesně definuje, kdy může prezident „chybět“: když umře nebo abdikuje nebo byl lidovým hlasováním odvolán.

Proto, když by se ho chtěla „opozice“ legálně zbavit, měla v souladu s ústavou iniciovat impeachment, při kterém by Nejvyšší soud Maduru zbavil funkce a ne po jeho právoplatném zvolení blokovat jeho inauguraci (= naprosto protiprávní jednání!), která pak musela být provedena náhradním způsobem .

(Tak, jako se to podařilo „proamerické klice“ v Brazílii.)

Jenomže na to „opozice nemá dostatečnou sílu“ a pro Ameriku by to byl další, dlouhý zákulisní boj, který jí nevyhovuje (mimo jiné i proto, protože největší venezuelská ropná společnost právě chtěla prodávat cca 49% svých akcií Rusům a též Číňané si tam upevňují hospodářské pozice) a tak bylo třeba „razantní akce“.

(O historii a současné situaci ve Venezuele viz, níže.)

Jakákoliv jiná možnost je protiústavní!

To znamená, že jste nám poskytl špatné informace. Nevědomky nebo jste nám je poskytl vědomě?

Dále, z hlediska mezinárodního práva. Ptám se: Je možné, na základě Charty OSN a celého mezinárodního práva, násilně vynucovat zvenčí vnitrostátní, politické změny v suverénním státu, který je řádným členem OSN?!!

Pokud ne, proč jste teda souhlasil se zařazením našeho státu, které provedla naše vláda, do bloku zemí, které přesně o toto bezprávnost usilují?! Většina z nás, zvlášť v dnešní době, má velmi krátkou paměť.

(Přidám ještě současnou perličku z USA – Kongres odmítal prezidenta vpustit a nechat promluvit na své půdě“..)

Tak jen připomenu, že americký prezident G.W.Busch prohlásil před zahájením své nezákonné agresivní války proti Iráku, ve které ho podporovala Velká Británie a ostatní „nohsledi“,“… že co chce OSN, je zcela irelevantní (= nepodstatné)..“, když se mu OSN snažila zabránit ve válce !

Také to, že odhady obětí této války se pohybují kolem 1 a půl milionů lidských životů.„Za druhé - V dopise,.. jsem ho jasně vyzval,.. aby uspořádal .. opravdu svobodné volby…“

Pane prezidente, to nám chcete tvrdit, že nevíte, že za posledních 25 let bylo ve Venezuele uspořádáno (často v reakci na hrubý nátlak zvenčí) 24 voleb, které Chávez a pak i Maduro pravidelně vyhrávali? A proto při posledních volbách byla taktika „opozice“ nejít k volbám a tvrdit, že jsou neregulérní?!

Opravdu se domníváte, že ti, kteří se skutečných voleb bojí, uspořádají pod mezinárodní (= americkou) patronací poctivé, demokratické volby? Jako v Kosovu a ostatních „vlivových zónách“ USA?!

Vždyť přece říkáte, že jste „ostřílený politik“. Kde, prosím Vás, pod americkou patronací byly uspořádané skutečně poctivé, demokratické volby?! Určitě, nejen já se nechám rád poučit.

Pokračuji v komentování :

Ale, a to bude to „plevy a zrno“, vůbec se nemluví o tom, že Venezuela vedle Zimbabwe v Africe, je zemí s hyperinflací. Inflací, která přesahuje 1000% a která ničí úspory!..“ „ … A to je důvod proč ta vláda, ať už Cháveze nebo Madury se dostala do stadia, kdy… má kromě té hyperinflace nesmírnou chudobu, rozpad zdravotnictví, rozpad školství a dalších věcí..

Jinými slovy ta země v první řadě potřebuje svobodné volby. A ať zvítězí kdo chce.. To si rozhodnou pouze a jedině občané Venezuely. …“


Ptám se Vás, které země, které USA zvenčí rozvrátily, či napadly, si mohli o své budoucnosti svobodně rozhodovat? Zvlášť mají-li něco, co Američané „potřebují“?!

„Rozpad zdravotnictví, „rozpad školství“, „nedostatek zdrojů pro rozvoj“, „hyperinflace“ …

Copak Vy nevíte, že před prvním volebním vítězstvím Cháveze ve Venezuele zdravotnictví a školství pro 80% Venezuelanů neexistovalo? Že tam byla téměř 80% negramotnost? Že zdroje k „investování“ mělo méně jak 10% populace?

Že tam byl neskutečný hlad a bída? Hlavně proto, že ropné společnosti vlastnili Američané a měli se státem dlouhodobé smlouvy s fixní cenou ropy, která byla tak nízká, že stát za vytěžení ropy musel těžařům v podstatě platit a byl nucen se masívně zadlužovat u amerického FEDu a to i v dobách vysokých ceny nafty? Na což do dnes neskutečně doplácí!

Vyhovovalo to všem, kteří byli napojeni na „penězovody“. Hlavně zahraničním „investorům“ a úzké klice bohatých domácích přisluhovačů, ze kterých se po znárodnění klíčového průmyslu za pomoci peněz ze „zahraničí“ stala „urputná opozice, jdoucí přes mrtvoly.

Opozice, která byla a je velmi dobře podporovaná a školená v „zahraničí“, pro všechny druhy diverze, včetně velkých hospodářských sabotáží, atentátů na představitele státu, včetně obou socialistických prezidentů a když nic z toho nepomohlo (za Cháveze nastoupil Maduro), tak vsadili na maximální hospodářskou blokádu, v kombinaci s „barevnou revoluci“, uměle vyvolaným nedostatkem a „oblblou“ mladou inteligencí.

Pane prezidente, tato Vaše „neznalost souvislostí“ mi připomíná Vaše tvrzení, „že v Afghanistánu naši „vojáci“ bojují „za Česko“. Vysvětlete nám prosím ještě jednou v pravidelném „Týdnu s prezidentem“, či jinde, jak to vlastně teda budeme dělat, až Američané dokončí svou dohodu s Talibánem a odejdou... „To tam mi jediní budeme hlídat „demokracii“ a „tajný hraniční přechod časoprostorovým tunelem“ do České republiky?

Je mi velmi líto, ale musím konstatovat toto: Nevím kdo a z jakého důvodu Vás přesvědčil k takovémuto jednání. Dohady jsou různé.

Portál „AE news“ odhaduje, že přes pana kancléře Vás chtěli naši domácí škůdci sesadit. Nebo že jste chtěl „urvat ještě jednu kytičku“ – schůzku s Trumpem. Jiní, že si to přeje Světový židovský kongres společně s Tel Avivem. Jiní, že jste z principu „oportunista“ extrémního ražení.

Nevím a nebudu nad tím bádat.

Vím jen, že jste silně podcenil (jak se Vám to již párkrát stalo) následky ztráty důvěry, kterou jste právě utrpěl. A uškodil jste nám všem. Budu-li mluvit o sobě, ztratil jste mou důvěru, že se dokážete dostatečně statečně (i za cenu velkých ztrát) postavit případné náhlé (nebo i nenápadně vleklé) katastrofě, která může naší zem (a nejen ji) postihnout. A která se bohužel chystá.

Vypadalo to, že jste chtěl připravit tuto zemi na věci příští a napravit svá velká předchozí selhání. (Např.: jako prognostik, jste měl s předstihem znát hlavní rizika „liberálního kapitalismu“ a včas na ně reagovat a nelpět na svých zkostnatělých představách o kapitalismu. Dále „opoziční smlouva“ – morální devastace, která značně určila další vývoj ve společnosti, aj.)

Kdysi křesťané, později komunisté, snili o „jedné velké, zářivé budoucnosti“... Byly to jen „utopie“. Protože ale lidé sny potřebují, tak i Pyrhův vítěz studené války, „liberální kapitalismus“, se nám snaží podstrkovat zbytečky těchto kolektivních snů, které Vy neuváženě podporujete. Jeden z těchto nesmyslných snů, je víra ve smysluplnou existenci EU.

Dovolím si odcitovat někoho, koho si vážíte : „Evropa (EU) je vrcholem byrokracie proto, že se neopírá o vůbec nic jiného.“— M. Thatcher.

Stručně : EU je novodobý „socialistický sen“, který podporujete. Proč? Protože není možné zrušit národy. Nedají se.

Není možné vytvořit z národů jednolitou homogenní masu (to je přece překonaná idea komunismu – všichni si budeme rovni!) ani za pomoci masívní afro-arabské imigrace (která je, bohužel, řízená a podporovaná z EU). Takto nemůže dojít k obnově životaschopnosti evropské populace! A těch důvodů, které Vám skuteční sociologové a psychologové rádi vysvětlí, je mnohem víc.

Další nesmysly: Není možné imigrací vyřešit demografický tlak ve světě! Toto video srozumitelně během 5 min. zcela vysvětlí, proč to není možné : https://www.youtube.com/watch?v=Q9OHapuhzs4

Není možné ignorovat konečnost surovinových zdrojů a zrychlující se ztrátu reprodukčních procesů v přírodě. ..

Je toho mnohem víc, na co se musíme chystat, ale měli by jsme začít u nás a s tím nejbližším.

A to je, být co nejlépe nachystaní na rozpad EU a mít co nejlepší startovní pozici.

Jenomže, jak toho bez pevné páteře a bez jasné vize chceme dosáhnout?

Na závěr mám jeden návrh : Prosím, nedělejte z nás blbce!

A jeden dotaz, na který si musíte odpovědět Vy sám.

Kam se dál v budoucnu chcete zařadit Vy?

Pro ty, kteří mají zájem o podrobnější informace o situaci ve Venezuele dávám několik odkazů:

https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/ceske-uznani-juana-guaidoa-prozatimnim-prezidentem-venezuely-je-zrejme-neplatne?fbclid=IwAR0a3mzChuiV88y0oxt9tkwL41rMD6QtLI900VC6IrbOcdG46PQKNlEY7_k

video s cz titulky o Venezuele : https://www.youtube.com/watch?v=invuUu1otXg

http://casopisargument.cz/2019/02/07/dalsi-protiustavny-prevrat-vo-venezuele/

https://aeronet.cz/news/pravda-o-venezuele-jak-doslo-k-tomu-ze-zeme-lezici-na-20-svetovych-zasob-ropy-zije-v-bide-a-astronomickych-dluzich-rikaji-vam-ze-za-to-muzou-socialisticti-vudcove-venezuely/

https://www.aktuality.sk/clanok/655852/maduro-sa-ujal-druheho-prezidentskeho-mandatu-vo-venezuele/

http://www.novarepublika.cz/2019/01/odpoved-na-americku-agresiu-venezuela.html#more

(Určitě se toho dá najít mnohem víc.)

Pozn. red. I.D. Autor se mýlí v otázce "opoziční smlouvy". Byl jsem v té době ve vládě. "Smlouva o politické stabilitě", či jak se to přesně jmenovalo, byla to podmínka ODS, aby souhlasila s menšinovou vládou ČSSD. Alternativou byla pouze menšinová vláda ODS s podporou ČSSD. Takže úvahy o chybné volbě při nepochopení významu alternativy jsou nesmyslné...
A ještě jedna poznámka: Národy bohužel je možné zrušit a pracuje se na tom... A nikoli bez úspěchu.

140 komentářů :

 1. Z toho všeho je vidět,že Zeman střelil kozla!Považoval jsem ho za soudného politika ale takhle mne zklamal!!!U mne má utrum a takových jako já b ude určitě více.Aby se asi mohl setkat s Trumpem udělá cokoliv a to ho mezi normálními občany znemožní.Navíc ve Venezele mají určitě viceprezidentku a ta ho mohla na určitou dobu zastoupit.Kfdyž to tak vidí,to by ho mohl nahradit třeba Drahoš.Samozřejmě až by to schváliy USDA!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mi se líbí Zemanova starost o investování občanů. Aby mohlo ve Venezuele investovat kdesi uvedených 10% občanů, musí zbývajících 90% dřít bídu, jak se domnívá náš milovaný Miloš.

   Vymazat
  2. Na ja, jenže co zmůže president Malého Jeruzaléma proti Tel Avivu a Světovému židovskému kongresu? Vůbec, ale vůbec nic. Jenom poslouchat, poslouchat, ... a být si dobře vědom, že Bůh stojí na straně zlatého kovu a silných batalionů. Takže, jak to říkala ta "hodná babička" z pohádky "O létajícím ševci": "Góji... nééé, zloduchu říkala, Řimbuchu, SLUŽ! A Řimbuch sloužil podle jí vyvolené noty. Co mu zbývalo, ne?

   Vymazat
  3. 11.13 - máte dobrý postřeh, když lidi nezvolí jednoho, tak je dost jiných stejné "kvality". Kdy bude v Praze Zeď nářků?

   Vymazat
  4. Zkrátka: Miloš guáno se posral před USA stejně jako se posral Dubček před SSSR. (cituji MZ: "Dubček se posral")
   A já se ptám, měli jsme po Bílé Hoře v čele někoho, kdo se neposral?

   Vymazat
  5. Pane Davide, byla přeci ještě jedna volba. Nové volby!!! Ale to se Zeman bál, že by je projel. Tak zvolil šaškárnu.

   Vymazat
  6. Po prezidentově vysvětlení uznání Guaida dočasným prezidentem Venezuely mě napadl rozpor v prohlášeních USA a EU. Pokud chtějí, aby Maduro vyhlásil nové volby, pak tím uznávají, že je presidentem on a dle ústavy jím tedy nemůže být Guaido. Nebo naopak, pokud uznávají za presidenta Guaida, pak by měli naléhat na něho, aby volby vyhlásil. bv.

   Vymazat
  7. Čeho se asi Venezuelané nejvíce bojí, americké humanitární pomoci. Známe ji ze Sýrie, Libye, ale i Vietnamu ...

   Vymazat
  8. Jedná se o to,že Zeman má nezměrnou touhu setkat se s Trumpem.Proto je ochoten udělat cokoliv.Tak to provedl podporou teroristické politiky USA v domnění,že mu to pomůže ke splnění jeho snu.Já jsem hlasoval pro Zemana z důvodů sbírky jeho protikandidátů.Místo toho jsem si měl raději zpřerážet hnáty i pazoury.Zeman se zachoval jako dobytek.Nažrat se co nejvíc!
   Petr Majevský

   Vymazat
  9. V dobe i nejvyssi ceny nafty, $159 za barel, dostavala Venezuela pred Chavesem $8 za barel.
   Uspory jejich lidi - co tak uspory nasich lidi treba na bydleni v Praze, kdyz od r. 1990 se zvysilo najemne 70x, nestalo by za to se spise zajimat o inflaci u nas, jen letosni zvyseni duchodu inflace uz v lednu vymazala.
   U nas je pres 1.5 milionu lidi na hranicich chudoby a aspon milion chudych, za socialismu nebyl ani jeden clovek. Ale p.president ma starost, jako pragnostik CSSR, o Venezuelu.
   Podle expertu OSN za bidu ve Venezuele mohou sankce USA. Je snad jedna vyjimka, ze by za nejakym zlem ve svete nebyly USA? Rad bych ji videl. Rozhodne v Americe za vsim zlem je USA.
   Zeman je stale nejlepsim ceskym politikem. Jaka tragedie, uz neni ani jeden politik DOBRY.

   Vymazat
  10. Náš prezident uznává nezvoleného člověka prezidentem a dokonce má světový primát v jeho pozvání do ČR a zvoleného neuznává. Takže vytváří precedens nebezpečný i pro něho. Zítra se může za prezidenta prohlásit třeba hyperaktivní protikandidát Fišer, může pozvat k bratrské vojenské pomoci třeba Německo (třeba předá na záchodě zvací dopis, jako kdysi u nás Bilak) a třeba Venezuela jej pozve na státní návštěvu. Zeman může skončit na Guantanámu, jak vyhrožují prezidentu Madurovi. Zemany hlášky, spolu s překrucováním ústavy a pohrdání právem, ať již vnitrostátním či mezinárodním, začínají být nebezpečné.

   Vymazat
 2. pane Kolář trefil jste přesně hřebík na hlavičku,plně s váma souhlasím.Jak jsem byl rád za zvolení Zemana a ne kontejnéra Drahoše tak začínám silně pochybovat o čistotě,pravdě a neuplatnosti tohoto nemocného člověka.Vidím,že jsme Země prolezlá korupcí a vlastizrádci, bez zásad a mravů...Bůh s náma

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Čeští političtí šumaři už dávno NEHRAJÍ PODLE ČESKÝCH NOT. I komedianti na Eurosongu vyjí anglicky...

   Vymazat
  2. Pane Koláři - prefektní ! Myslím, že prezident Zeman sednul na lep svým rádcům, kteří nerozumí probíhajícím procesům a řídí se dle ČT. Tentokrát to pan prezident neustál a dostal se do role hlupáka, tedy toho, kterého bytostně nesnáší, asi tam byl vmanevrován ! Je to paradox !

   Vymazat
  3. 10:48
   Pan Zeman pravděpodobně uvažuje: Už jsem se setkal a rozumy dával všem dnešním nejmocnějším vůdcům. Ve sbírce chybí jen Americká Trumpeta. A nebo se chce zařadit do zástupů Havlů čekajících na Nobelovu cenu?

   Vymazat
  4. Pana prezidenta zaslepila jeho pověstná arogence. Nebylo to poprvé. Stále si myslí že jsme národem blbců. Není daleko od pravdy, ne všichni jsou blbci. A to mu jeho arogance nedovouje rozpoznat.

   Vymazat
  5. Pozor uz neni pan ,kdyz predtim byl...
   Jako typicky osel , jeste navic rozpatlava do nekonecna ty sracky , kteryma si zacal hrat a hazet kolem sebe ..
   A prijdou jeste horsi , jestli to je uleva..
   Pseudosexual G. a podvodny PRE PRESIDENT , pojede samozrejme do Francie , nebo Kanady , tam jsou jich hromady... A president Zeman vystrkuje na vsecky strany sveta svoji zadni cast , ale v marne snaze, akorat do ni bude silne nakopnut..
   A to i z Podhradi...A taky v prime volbe.
   Dnes je opet pro fanantiky Lidskych Prav velke opravdu prilezitost ,pomoci mensinove Venezuele . Zatim se zadny nehlasi , pomoc pro 2 -3 miliardy teroristickych mensin je zrejme dulezitejsi...

   Vymazat
  6. Mimochodem k clanku , volby se odehraly ve Venezuele 2017 a byly dohlizeny Carterovou americkou komisi , ktera na volby dohlizi vsude.
   Nebyly nalezeny zadne nedostatky nebo podvody.
   Volby byly plne legalni..

   Vymazat
 3. Přízeň zdejších kremrolí a bolševických pohrobků je pevná a stálá asi jako trencle ve větru. A lze se na ni opravdu "spolehnout". Ještě včera těmito lidmi milovaný Zeman je najednou ze dne na den nenáviděn a zatracován. Jen proto, že vyřkl svůj podložený názor.
  Tito fanatici by byli ochotni ze dne na den zatratit i své vlastní děti či rodiče. Stačí, že by nebylo přesně po jejich.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ten podložený názor je lživý jak dokazuje autor textu. Zřejmě jste ochoten se rvát za lež až do roztrhání těla.

   Vymazat
  2. 10:54 Tak to je milánku fašistický kdo půjde proti lidem tak spadne z hrušky dolů. Mám plné zuby teroristických usa.

   Vymazat
  3. Ten váš "podložený názor" je podložený bullshitem, po česku KRAVINCEM. Je pozitivní, že si to inteligentnější část Čechů uvědomila - protože nejsou nemyslícími roztleskávačkami, ani placenou klakou.

   Je otázka, jak jste na tom vy?

   Vymazat
  4. Správně! Je třeba se mýliti s vůdcem až do úplného konce.

   Vymazat
  5. 11:10
   Proti lidem nikdo nejde, vy mimoni. Uvědomte si, že lidí s vašimi názory je u nás tak do deseti procent.
   Když odkopnete Zemana tak už úplně ztratíte jakoukoli legitimitu.

   Vymazat
  6. 10:54
   Tebe by měli někde vystavovat v kleci, aby lidi názorně viděli prodejnost, falešnost a idiocii rusofobních analfabetů. Na Zemana tu kriplové jako ty plivou každý den za cokoliv, co udělá, ale když Zeman najednou vyřkne něco, co vám vyhovuje, najednou prý má "podložený názor" . :-) Tak určitě. Lidé, kteří si stojí za svými názory a za fakty, což je pro tebe něco zcela neznámého, dnes Zemana oprávněně kritizují, protože udělal chybu, protože ty fakta nemá nebo je ignoroval. Ty, analfabete, Zemana zítra opět pomluvíš, když se ti to bude hodit. Dnes pokrytecky lžeš, že má podložený názor, protože se ti to hodí, aby ses navezl do nás.

   A ještě kritiku zaměňuješ se zatracováním rodičů a dětí. Krásně ses odkopal. Jenom fanatický fašista, který zatratí každého, kdo má jiný názor, může takhle uvažovat. Opět názorně vidíme, co jsi zač, psychopatický analfabete.

   Vymazat
  7. 11:29
   Já jsem příznivcem Zemanových názorů, volku. Jediné s čím nesouhlasím je jeho neustálé, zbytečné mstění se a rozbroje. Což volkové jako ty naopak milují.

   Zemanův (a jeho rozsáhlého odborného týmu) rozbor, informace a analýza jsou zcela jistě neskonale profesionálnější a kompetentnější než vaše dojmy a výkřiky.

   A uvědomte si, že když zatratíte a ztratíte Zemana, tak už budete v české politice úplně sami. Zbydou vám jen Skálové a Volní.

   Vymazat
  8. jakou legitimitu myslíš?

   Vymazat
  9. Nevzdělaný degeneráte ! Vždyť ty vůbec nic nechápeš. Jde o zasadní mravní, etické a právní postoje. Ale jsou kategorie, které takovým bezmozkům, jako jsi ty, nic neříkají. Proto tací psychopati a zrádci ani nechápou, proč je dav táhne na kandelábr !

   Vymazat
  10. 11:38
   Anti-zemanovský psychopatický opičák nás chce přesvědčit amatérským lhaním, že Zemanovy názory uznává, to je gól. :-) Jsi krásně směšný. A tím blábolem, co prý druzí milují, jsi potvrdil, že jsi i analfabet. :-)

   Vymazat
  11. Při přímých prezidentských volbách jsme volili Zemana jako to menší zlo. Nezklamali jsme se v odhadu. Zeman je zlo, i když menší než Želé a Číro. Prostě jiný výběr nebyl.

   Leo

   Vymazat
  12. 11:25 Na PL je anketa nelíbí se to 89% hlasujících Zeman beztak končí tak bude třeba volit Klause ml. Souhlas s teroristy z usa žádný slušný člověk nedá.

   Vymazat
  13. Pro naprostého ignoranta 10:54
   Nikdo kdo podporoval a podporuje M. Zemana nezpochybňoval jeho nedostatky. Ale to by jste mněl vědět pokud umíte číst. Pouze z navržených kandidátů a to jak v první tak i druhé volbě byl naprosto nejpřijatelnější. Ale vy umíte jen osočomat a hloupě pomlouvat. Prostě jste lidský odpad.
   Václav Vodrážka Plzeň

   Vymazat
  14. Vcelku logická odpověď zní, že to teprve nyní přináší komunizmus své Kainovsky zvrhlé a prznitelské plody na přírodě i na lidech - a ještě pár generací bude. Diskuze malomocných, neschopných, žlučovitých, klauzemanovských i putinovských socek v pracovní době to jenom potvrzují. Nostalgicky pláčou na hrobech zpupných diktátorů, opěvují loupeživý komunizmus, blijí směrem na Západ, protože mu nikdy nebudou sahat ani po řiť, aby ji mohli políbit. Kydají na cikány, ale sami klesají na jejich úroveň, ba i pod ni.
   Historie lenivého, příživnického pronároda se stále dokola opakuje: etapu lžidemokracie vystřídá diktatura lapkovské lůzy, která se následně připojí k zacinkání klíči – až zase všechno nakradené prožere. A každých dvacet let plive na tu lůzu předchozí a nostalgicky vzpomíná na tu lůzu předpředchozí.
   Závistiví a připosraní Čecháčkové budou spokojeni - až zase všichni budou mít stejné lejno - jen zasloužilí soudruzi (falmer) ho budou mít navoněné z Tuzexu či Berjozky. Ony dva miliony estébáků a bolševiků se po jejich Sametu nikam nevypařily. Výpomocný slovenský estébák plní bojový putinovský úkol: posílit proruské skomírající senilní agenty Klauzemany v plíživé destrukci EU a v budování oligarchického komunizmu-babišismu?

   Vymazat
  15. 9:53
   Umíš něco jiného než hlásat nesnysly?
   Hlavně by jsi se mohl pod svůj žvást podepsat. Připosranče. A pokud se ti u nás mezi čecháčky nelíbí tahni třeba do p..le.
   Václav

   Vymazat
  16. 13:44 Vy potáhnete, už brzo! Celej zdejší ansámbl Putlerových přískočů, kteří se na ulici či v socce navzájem poznáte podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. Mnozí maj ještě navíc odulé tváře, jak blízko strkaj tlamu k pšoukolíhni tohodle svého škaredého fýrera! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   Budete odsunuti mezi své, tyhle vječně ožralé a za bílého dne v pochcaných teplákách se ve škarpě válející podlidi! - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   který tak či onak budou nakonec budou muset být zlikvidováni v zájmu zachování civilizace!:-)))

   Vymazat
  17. 15:43
   To je jen tvůj sen(hloupý sen) Až se probudíš budeš v klecovém lůžku na klinice.
   Václav

   Vymazat
  18. 16:34 Tak pořád lepší než kde se "probudíš" ty, ne? Už proto že u nás se to nemůže stát, páč "klecový lůžka" jsou v civilizované EU zakázaný, rudoblbe. Kdežto ty se probudíš v zemljamce vedle těhle v pochcaných teplákách se válející podlidi!:-)))))) - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   P.S.: Pokud se vůbec kdy probudíš, to víš, Bojaryšnik je svinstvo!:-))))))))))

   Vymazat
  19. Zemanuv "podlozeny" ale potrhly nesmysl pak byl utok na demokraticky system a demokracii . To je nutne ostre odsoudit. Nekdo dospely s zodpovednosti nejen za sebe , si takove Zhovadilosti nemuze, nesmi dovolit.
   Resignovat pro senilitu, je jedina cesta..
   Cele pozadi te veci, vyhazovani jinych presidentu je zcela absurdni a Nenormalni..
   Navic jde o zakryvani dalsich zlocinu a zlocincu a napomahani aby unikli spravedlnosti. Vice o tom na nwoo...

   Vymazat
 4. Ty pohrobku rozumu, p.Zemen jen nedokázal potlačit své ego vypouštět z úst rádoby bonmoty, psal jsem to již jednou:"Mluviti stříbro, mlčeti zlato". Nenávist cloumá jenom tvým majestátem. V.J.Horák

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zeman není pro nás žádné terno. Přemýšliví lidé se za volbu Zemana omlouvají tím, že to bylo nejlepší špatné řešení neboli zoufalá snaha si ještě více neublížit. Přesvědčení Zemanovci většinou drží hubu, protože ho obhájit nelze. Někteří agresivní obhájci Miloše to nedělají zadarmo. Rád bych slyšel názor nohsleda Petra Žantovského.

   Vymazat
  2. Snažím se přemýšlet, ale lepší variantu než Zemana jsem v minulé prezidentské volbě nenašel. V.J.Horák

   Vymazat
  3. To nebude tím, že Zeman byl nejlepší variantou, ale tím, že nikoho dalšího do voleb nepustili. Sice nebyl vydán úřední zákaz, ale případní zájemci vědí, jaké peklo by se rozpoutalo. Komunista Vondráček ví své.

   Vymazat
 5. Žádné kecy nezmění fakt že se cizáci nemají montovat do suverénního státu.

  OdpovědětVymazat
 6. ...mě taky Zeman zklamal a jako občana, kterej ho volil ponížil...bohužel s Drahošem by jsme byli ponižováni permanentně..

  OdpovědětVymazat
 7. Vypadá to, že ho CIA na dálku ovládla nějakou psychotelepatickou zbraní!?!

  OdpovědětVymazat
 8. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 9. 10:54 tento fanatik už zabil svoje rodiče a děti !!! Bože co si to zplodil !

  OdpovědětVymazat
 10. Miloš Zeman má svůj osobní plán a ten plní. Byl předsedou nejsilnější strany, kterou z 2% přivedl do Parlamentu a stal se jeho předsedou. Následně volby vyhrál a stal se premiérem. Pak se stal prezidentem ve všelidovém hlasování a to opakovaně. Nikdo už ho nemůže překonat. Pouze jeho rekord vyrovnat. A on to ví. Má fotografie se všemi světovými státníky. A to včetně ruského a čínského prezidenta. Jediné, co mu chybí je fotografie s americkým prezidentem. Ne někde na schodech nebo v hloučku s jinými. Chce svoji a pokud možno tak z Oválné pracovny. A tomuto cíli podřídí všechno. Má na to maximálně čtyři roky. To není mnoho. Ptoto musí zásady stranou.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. .....dobrá útěcha, vyměnil statisíce svých voličů za fotku s Donaldem...to udělá jen hloupý narcis. K čemu mu ta fotka bude, když ho historici označí za dalšího prezidenstkého bezpáteřního kolaboranta....Taky dobře, alespoň jsme ze své naivity vystřízlivěli....já mu za to svým způsobem děkuji, není nad to vědět, od koho čekat kudlu do zad....

   Vymazat
  2. Tak to mě napadlo také. Nechat po sobě Kačence nějaké fotky. A na tu s Trumpem se jen třese.

   Vymazat
  3. Mluví se o možnosti Murické základny v ČR. Možná se od pana prezidenta dočkáma dalšího pozvání...

   Vymazat
  4. Zeman by mohl poslat Kačenku do Afganistánu, kde by zvládla utírání podlahy na ošetřovně. Vojáci kanady neradi sundávají.

   Vymazat
  5. Občas to není o kanadách, ale o obsahu na podlahu vyvrhnutých střev. Kačřa by pak měla patřičnou lekci. Šalom aleikum- čum

   Vymazat
 11. To vypadá, že Zeman má velmi zkreslené informace o Venezuele. Myslím, že Zeman se tomu příliš nevěnoval, protože ta věc se nás netýká a jeho čas je omezený. Takže v téhle věci podle mě spoléhá jen na informace, jaké dostal. Je to vidět i na tom, že se zjevně podíval na informace o současném stavu země, a z toho velmi jednoduše odvodil, že to prostě teď dělají blbě. To je povrchní pohled, kterým se Zeman poněkud shazuje. Zjevně ho nenapadlo a nikdo mu to nepředložil, analýzu vývoje zadlužení atd.

  Druhá věc je, že Zeman je a byl především kapitalista, až poté socialista. Nikdy to nebyl nějaký zastánce Ruska a Číny nebo nějakých lidových socialistických režimů. On chce s Ruskem a Čínou obchodovat, to je v pořádku, je to výhodné i pro nás, proto tam jezdí.

  Tidehunter

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zeman je sólista. On žádné rady nepotřebuje, všechno ví nejlépe sám. Oproti Štěpánu Kotrbovi na dnešních Parlamentních listech vypadá jako nedovzdělaný samouk.

   Zeman je kapitalista každým coulem. Vždyť tady kapitalismus obnovil. Ještě bych dodal, že je to takový teoretický kapitalista, protože nikdy žádnou firmu nevedl a nic užitečného než bohapusté žvásty na trh nedal. On sám je důkazem toho, kam vedlo čtení sraček z Pelikánových Listů nebo Tigridova Svědectví, ke kterým se hrdě hlásil.

   Vymazat
 12. Otázka spočívá v tom, kdo Zemanovi připravil podklady o venezuelské ústavě. Tam bude jádro pudla.

  OdpovědětVymazat
 13. Zeman začíná škodit, zklamal mě, měl by zmizet.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak. Je už naprosto senilní, zhloupnul. Takže je vskutku nebezpečný. Zůstalo z něj už jen to nafouklé ego.

   Vymazat
 14. Mám dotaz. Ty odkazy mi neodpovídají na jednu takovou podotázečku. Slyšela jsem, nebo četla, bohužel díky skleróze nevím od koho, kdy a v čem, že v čele venezuelského parlamentu se šéfové střídají.
  Nevíte někdo, co je na tom pravdy?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jo , ale nejdříve by musela nastat ta situace , že by byl president odvolán a to se nestalo, pak by nastoupil Kvákajdo a má na to 30 dní.

   Vymazat
  2. V dnešním venezuelském parlamentu se předsedové střídají po roce. Guano tam je od 5.ledna letošního roku.

   Vymazat
 15. Dnes je, jak vidno, každý kdo má díru do prdele expertem na venezuelské ústavní právo a Venezuelu, jak je vidno na příkladu tohoto jakéhosi Koláře.
  Vsadil bych se, že tento "expert" tu ústavu neměl ani nikdy v ruce a jen kopíruje vytrhané větičky ze Sputniku.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vsadím se, že jediný "expert" tady, který by nám to ústavní právo byl schopen vysvětlit jsi ty. Tak se ukaž, degeneráte!

   Vymazat
 16. ...buďme soudní...Zeman neni žádnej anděl spásy ale až na vyjímky /boj za Prahu v v Afgánistánu...apod./ se s ním dalo souhlasit /my, co jsme ho volili/...jak by jsme asi dopadli s drahoši, knížaty, atd...????!!
  bohužel..jsme ho volili jako menší zlo...a to taky je !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ....ano buďme soudní, panu prezidentovi nevadí ani Istambulská úmluva,což je opravdu závažný dokument, dá se říci přímo likvidační dokument, který pokud bude schválen, roztočí děsivou totalitní represy.. Ano, máte pravdu, není to anděl spásy,je to jen další pokrytec, který se za anděla spásy vydával....je důležité vědět s kým máme tu čest a přestat si dělat iluze .....nemohu si už svého prezidenta vážit, je to jen sebestředný narcis, kterému jsme slepě důvěřovali....

   Vymazat
  2. ...a koho jsme měli volit místo Zemana ????..nikdo, kdo by měl šanci na zvolení a byl by lepší...a Drahoše nikdy..a to mě Zeman hodně naštval !

   Vymazat
 17. Jaké má Zeman svědomí: Prohlásil" po zvěrstvech v Osvětimi pro mne přestal existovat Bůh!! Pravda nebo lež? Souhlasím s vysláním našich vojáků /US poskoků/ na cvičení k hranicím s Ruskem. Proč? Mírotvorce podporuje válku opšt celosvětovou KONEČNOU a definitivní. Bude mu 75 let, asi je mu to jedno. Jedná s PUTINEM, jak se mu může potom dívat do očí??? Hnus. Proč podporuje invazi v Afganistanu a odsuzuje vstup Vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR. Lži, lži, farizejství.

  OdpovědětVymazat
 18. Vždycky mě pobaví vykřiky havlových pohrobků, jako je ten 10:54, kteří ve své omezenosti nikdy nepochopí, že člověk může některé kroky politika schvalovat a jiné kritizovat. Jejich jednoduchý rozoumek s viděním ano-ne, nulové vzdělání a rozhled jim něco tak prostého nedovolí pochopit.
  Taky se mi nelíbí tento postoj prezidenta, nicméně to nemění nic na tom, že jeho volby nelituji. Je taky nutné vidět, že ho vláda postavila před hotovou věc.
  Z hlediska mezinárodního, má postoj našeho prezidenta i vlády na dění ve Venezuele nulový význam.
  Mnohem větší důraz na hodnocení prezidenta dávám při jeho krocích na domácí scéně, či postojích v rámci EU a vztazích s Čínou a Ruskem a tam žádné velké důvody ke kritice nevidím.
  Heriot.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 11:38
   Opět lžeš, magore. To není o "schvalování některých kroků a o kritice jiných", ale o kompletním zatracení dříve milovaného Zemana (a kohokoli jiného) primitivy tvého typu když se vám cokoli znelíbí.
   např 10:43 "u mě má utrum" , 10:48 "silně pochybuje o čistotě a pravdě nemocného Zemana atd atd...

   Vymazat
  2. 11:38
   Vláda ho nepostavila před hotovou věc. I hotovou věc lze věcně komentovat a nesouhlasit s ní. Argumentů je jako máku.
   Jsou věci nad kterými jsem schopen mávnout rukou a pak ty druhé kdy už ne. Zeman prostě zklamal a už nemá moji důvěru.

   Vymazat
  3. 11:48 opět prokázal jen černobílé vidění světa. Jeho generalizování je směšné. My, co jsme volili Zemana přitom jsme vůči němu byli vždycky kritičtí, jsme se utvrdili v poznání, že je menším zlem než Vrah Králíků, ale zlem!

   MM

   Vymazat
  4. Jenom jsem nikde nečetl že se vyjádřil že schvaluje Gaudia jako prezidenta. Vypadá to na pořádnou kulišárnu. Vlk se nažral a koza zůstala celá.

   Vymazat
 19. Ve skutečnosti je Venezuelanům naprosto jedno a úplně fuk, co si myslí nějaký Zeman v nějaké německé pidi kolonii, zvané Česko.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Naprosto stejně fuk je to Číňanům, Rusům....

   Hele, fescinuje mě jak se blbové tvého typu neustále bijí v prsa jací jsou velcí vlastenci, ale přitom špiní, pomlouvají a obsírají naši vlast kudy chodí žvásty typu "jsme nějaká německá pidikolonie zvaná Česko"

   Vymazat
  2. Ono jim nebude jedno, až tam naběhnou na pozvání z US army.

   Vymazat
  3. Pravda holt zabolí... Za to, že jsme pidikolonie Velkého Německa můžou naši prodejní politici. Jeden vedle druhého. Čest nemnohým výjimkám.

   Vymazat
 20. Už při první volbě prezidenta, byla volba Zemana, pro mnohé volbou toho menšího zla. Tehdy to byl výběr Schwarzenberg nebo Zeman, u druhé volby Drahoš nebo Zeman. Pan prezident Zeman se ukázal v plné nahotě a to nejen ve Venezuelské krizi. Panu prezidentu Zemanovi nevadí Istambulská úmluva, podle prezidenta naši žoldáci bojují v Afganistánu za Prahu, .....pan prezident, přes všechny excesy podporuje nekriticky oranžové socany a podivnou vládu oligarchy Babiše. Říká se mě to špatně, ale musím si přiznat, že si nevážím svého prezidenta, nevěřím mu, dokonce si myslím, že je to jeden z dalších kolaborantů a politických exibicionistů. Konec iluzí....nezbývá, než zatnout zuby a jít k eurovolbám. Je to už jen na nás......

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, v první volbě jediný kdo potenciálně mohl uškodit předvídatelnému (plánovanému) výsledku duelu Zeman x Schwarzenberk (tj. Okamura) byl na základě neskutečně hloupé argumentace ajéhosi úřadu odstraněn. Sakra, že by to vše bylo jen divadlo? Jsme fakt pitomci.

   Vymazat
 21. Myslím, že i Zeman ví, že trefil kozla. To veřejné uznání Guaidóa (US) p-rezidentem Venezuely nebude nic, na co by byl i on sám po nějaké době hrdým.
  Podobně jako na své stanovisko k humanitárnímu bombardování ...
  Jen se to vše odmítá přiznat (zřejmě při své vrozené ješitnosti).
  Není to - bohužel - poprvé, kdy svým zbrklým a neuváženým krokem poškodil jméno svého úřadu a republiky.
  Ani to, že již nemůže/nehodlá kandidovat na žádnou veřejnou funkci, jej neomlouvá.
  Jen tímto vyvolává rozpaky i mezi těmi, kteří si zachovali schopnost myslet a kteří jej (ještě) i dokážou přes jeho pokleslé úlety tolerovat.

  OdpovědětVymazat
 22. Měl jsem psa, který mě dvakrát zklamal. Potřetí jsem ho nechal utratit. Zeman mě zklamal poprvé, když schvaloval naši misi v Afghanistánu, podruhé teď....
  Držím se vždy své zásady třikrát a dost. No utratit ho samozřejmě nemohu, ale podporovat nebudu. Je fakt že nikdo lepší nebyl k mání. Snad se najde.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Už je hodně načase, abychom našli! Další prezidentské volby tu budou co nevidět ...

   Vymazat
  2. 12:14

   Ani ve snu nepočítejte s tím, že lidé si zvolí někoho přesně podle vašeho gusta, tzn otevřeně anti EU, anti NATO, anti USA, protizápadního, protidemokratického člověka, podporovatele totalitních režimů. Ale tak naivní a hloupý věřím nejste.

   Vymazat
  3. Re (12:22):
   Těžko porozumět tomu, proč se domníváte, že bychom si rádi za prezidenta vybrali někoho, kdo je protidemokratickým podporovatelem totalitních režimů či (jednostranně) protizápadním ...

   Vymazat
  4. 12:36 Ale jo, pochpoit se to dá. Pán je pravděpodobně fanatický havlista a sluníčkář, podoporovatel pražské kavárny a každé prasárny kterou udělá USA. Takže nechápe, že jsou lidé, kteří se umí podívat kriticky i do vlastních řad a nemají jen černobílé vidění.

   Vymazat
  5. 12:44
   Sluníčkář nejsem ani omylem. A jste to právě vy, kdo máte jen černobílé vidění. A každý kdo z něj byť jen na chvíli vykročí, jako teď Zeman, je vámi okamžitě popliván a zmlácen.

   Vymazat
  6. 12:44 Ani neplivu, ani nemlátím. Jen ztrácím důvěru. A mám k tomu poslední dobou dost důvodů, nejen ty dva výše uvedené. Například mě velmi zklamalo, že pan prezident okamžitě neodsoudil anální alpinismus pana Petříčka vůči Banderovcům, neodsoudil absurdní tanečky pana bezskurpulózního kariéristy pana Mynáře ohledně jeho průserů z poslední doby a také nedodržení jasného slibu, že ho vyhodí pokud nedostane prověrku...copak nechápe že mu to jen škodí jak kdysi Šlouf? Prostě nemůžu věřit člověku, který neplní sliby dané veřejnosti. A to nemluvím o tom, že velká část našich problémů které tak rád kritizuje (např. vyvádění zisků do ciziny)vznikla za jeho vlády. On to byl, kdo sem tahal cizí kapitál, zločince z Nomury apod....

   Vymazat
  7. 12:22 resp. 12:50 je nenapravitelný trouba, podléhající svým vnitřním fantasmagoriím. kdo není jeho názoru, ten je hned "bolševik" či "protidemokratický". Ani si nevšiml, že jsme proti násilí (na rozdíl od bolševiků), ani nezaznamenal, že jsme proti EU, a to právě proto, že v ní demokracie abstinuje... atd. ... atd.... myslím si, že diskutéři by se neměli špinit o podobná hovádka.

   Vymazat
  8. 12:22 Určitě nezvolíme žádného západního sluhu který by nechal islamizovat naši zem a zatáhl by nás do války s RF. A natahal do ČR us žoldáky a jejich válečný šrot.

   Vymazat
  9. včera 12.04 To je jako se Slovenskem... DVAKRÁT NÁS ZRADILO, DVAKRÁT SE ODTRHLO...

   A najdou se obludy oblud, skřeti a dříve narozené kouzelnice (staré čarodějnice), kteří by nám FÉLVIDÉK chtěli znovu vnutit zase na krmník. Za Rumla k nám disent nabral víc Cikánů na krmník, než k nám vecpal Husák jako na práci... Také je nevyradírujeme, ale necháme je na mapě hezky samostatné. Možná by si je vzalo pod ochranná křídla Maďarsko. Slováci si po všem u nás Maďarské starší ségry a bráchy zaslouží. Kde jsme mohli být, netopit po 1918 i po 1945 české zdroje do národa, který vystudoval "vděčnost" a spolehlivost u Chazarských odborníků.

   Vymazat
 23. Většina rozumných lidí, kteří ho volili, tak jenom proto, že to bylo menší zlo. Nic víc, míň. Zeman nikdy nebyl socialista, na rozdíl od Masaryka a Beneše ! Zeman byl vždy především liberast a oportunista. Protože však liberálně konzervativní stranu ODS založil Klaus před ním, Zeman přijal hru (a tedy i podvod) na zastupitelskou demokracii a vyplnil druhou stranu - levici. Přesněji řečeno pseudolevici, což je již v genetickém kódu tzv. sociálních demokratů. Jsou to ve skutečnosti především liberasti, kteří jdou na ruku kapitalismu. Zeman kromě infantila Havla, pomateného pseudoekonoma Klause, je jeden ze zločinců, kteří v důsledku své pomylenosti a kariérismu reikarnoivali u nás zločinný kapitalismus. Jen idiot typu Zemana se může chlubit prichvatizací, tj. vykradením a odevzdáním bankovního sektoru mezinárodnímu sionismu. Jen idiot nechápe, že zahraniční investice jsou přímá cesta ke kolonizaci země. Jen imbecil může obdivovat britského fašistu - smradlavého presstituta a válečného zločince Churchila. Zeman toho hodně přečetl, má značný intelekt, ale nějak se mu to všechno v hlavě pomíchalo a vytvořil si svůji dosti zvrácenou představu o kapitalistickém světě. Jako sebestřednému deprivantovi chybí to podstatné - schopnost rozlišení dobra i zla, pravdy a lži a zůstala mu jen nebetyčná ambicioznost, přehnané sebevědomí, schopnost jít za svými pochybenými cíly za každou cen. I přes mrtvoly, i přes překračování mravních, etických a právních bariér. Takže dělat si iluze o Zemanovi je naivní. Je produktem i spolutvůrcem současného režimu a systému zvrácených hodnot.
  Pro toho, kdo ho volil jako menší zlo, to naplnil a nic víc od něj nelze očekávat ani v budoucnosti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nedočkavě čekám až budete kandidovat vy nebo podobný morální a intelektuální gigant. To se pomějeme.

   Vymazat
  2. Nic jiného nevymyslíš, než ubohý posměšek?

   Vymazat
  3. Zdá se, že s kladívkem to umíte dobře. Toto byla ranka přímo na hlavičku.

   Vymazat
 24. 10. února 2019 12:36 Nějaký argument by nebyl ? Aha, to by bylo delší neš SMS a tedy i nad síly "giganta" tého druhu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12:42 No má pravdu. Na to se nic jinýho než sms napsat nedalo. Možná vůbec nic. Blbost je lepší úplně ignorovat.

   Vymazat
  2. ...jaká,blbost? Vždyt má pravdu a za blby jste tu vi dva chytrolíni
   Anonymní10. února 2019 12:36
   Kastelan10. února 2019 12:49

   Vymazat
  3. 13:52 No člověk který napíše ve slůvku "vy" měkké i, je fakt intelektuál ned všechny a klidně si od něj nechám nadávat do blbů.:-D

   Vymazat
  4. 17:59 Možná že ti už brzo úsměv brzo ztuhne na tlamě, rudá gumo!- http://24-my.info/colonel-of-the-army-of-venezuela-has-denied-maduro-the-regime-is-no-more-chance-for-salvation/

   Vymazat
 25. Zemana jsem volil, ale zklamal!! Musime hledat noveho prezidenta. Zeman se odkopal, uz nepujde do voleb, tak dela vse podle sebe-to je on, ktery podporuje zoldaky, valky, vrazdeni, prevraty, to ze nas EU okrada...je to ZMRD !!!
  dustojnik-valecny veteran...uz nasi vojenskou podporu nema !!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Do dvou svobodných voleb nepustili jediného česky pro-národního kandidáta. Vždy nabídka maioritně s chazarskými kořeny, ale vše osvědčení sionisté, nebo stoupenci americké party téhož zaměření i původu. V TOMHLE JE TAJEMSTVÍ "DEMOKRATICKÝCH" VOLEB NA ZÁPADĚ. Tady MÁTE DVANÁCT KANDIDÁTŮ, tak moudře vybírejte. Příklad: Je to devět čistokrevných sparťanů, jejich manažer, trenér a jejich PR. Vol po libosti, vždycky zvolíš sparťana. KAPIŠTÓ?

   Vymazat
 26. Bezva článek, ozřejmuje hodně věcí, které člověk bez hlubších vědomostí o Venezuele jen intuitivně cítil. Protože solidarita je, aspoň pro mně, něco co se vznáší nad vším balastem slov. Naše podvědomí dobře tyto věci ví a ti z nás, kteří jeho hlas nezadupali tvrdým rozumem, vycítí pravdu srdcem. Soucítící a nelhostejní nesmí mlčet. Moc mě mrzí co se stalo - že jsme se s osobou našeho prezidenta dostali na stranu stínů. Naše jméno je pošpiněno, špína ulpí na nás všech. Kupčením se neproslavíme, prodaná čest už koupit zpátky nejde. Stydím se, trápí mě to...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. S Venezuelou je to prosté General agreement samovyvolených k jejímu vyloupení. Zástupce ČR jenom přiznal barvu... což vrchní velitelé beze zbraní a bez vojska dělávají, nechtějí-li se na protest zastřelit, aby nebyli k pláči.

   Vymazat
 27. Dříve jsem ho bránil. Ale teď volám z plna hrdla:
  MILOŠE DO KOŠE!!!

  OdpovědětVymazat
 28. "Kdyby český prezident, nemilovaný kolaborantskými dušemi domácího původu, neudržoval taktickou rovnováhu mezi rozumnou politikou všech azimutů, tedy i těch ukazujících k Rusku a Číně, a nutnými a vynucenými úlitbami Washingtonu, pak by jeho fenomén alespoň částečně autonomního státníka v dokonale neautonomní zemi nemohl existovat."

  http://casopisargument.cz/2019/02/07/lavirovani-mezi-svedomim-a-prizni-washingtonu/?fbclid=IwAR3VYSvqp8zCHSo05x3QjSBoEznwq7x656U-o115pZkJZ8DZ4Ju95UpmC8E

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Neomlouvejte jeho nedostatečnost a pokrytectví!!!

   Vymazat
 29. Pokud se Guaido stane prezidentem, bude mít i Venezuela svého Obamu. Nebo snad Macrona?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hokarc.
   Spíše Obamu,prý se Guaidó hodně podobá Obamovi,jako mladší a méně snedší brácha.

   Vymazat
 30. Náš jednooký zvolený prezident mezi slepými kandidáty přestal náhle vidět na to zdravé oko. Už mu nejde ani něco okecat aby to znělo důvěryhodně. Tady ani růžové brýle už nepomohou.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 15:03 Nezbývá mi než souhlasit. A píšu to s těžkým srdcem.

   Vymazat
  2. Ačkoliv jsem volič Zemana, vždy jsem ho bral jako menší zlo a respektoval jsem ho jako představitele státu. Dnes už váhám zda si to zaslouží protože u něj začínají převládat negativní vlastnosti. Dnes je více starým a mstivým než moudrým a pro mnohé své voliče se stává nepředvídatelným. Má štěstí, že nemůže znovu kandidovat, prohrál by na plné čáře. Zeman rád označuje lidi za hlupáky, někdy právem, ale zapomíná, že lidé sice promíjejí ale nezapomínají.

   Vymazat
  3. To 17:10
   Nelehko se to říká, ale máte svým způsobem pravdu.

   Vymazat
 31. Zeman z nás dělal blbce už když NATO bombardovalo Srbsko. Nic noveho pod sluncem, pro něj jsme stále blbci a tupý dav.Jenom, kdyz potřeboval hlasy lidu, tak se snažil....

  OdpovědětVymazat
 32. Některé postoje, výroky, kroky Zemana z poslední doby jsou označovány jako "úlitba Bohům" či snaha se zalíbit, zavděčit těm, kteří by ho měli, ale nechtějí "brát". Je to škoda Zemanova: ztrácí ty, kteří mu důvěřovali a nezíská pražskou kavárnu. Pomalu se vytrácí obhájci PRAVDY a nasouvají se poskoci diktatury kapitálu. Vytrácí se obhájci státu a národa a vrchu nabývají propagandisté EUemulze v domnění, že se jim zvýší korupné z odpadu kapitálu.

  OdpovědětVymazat
 33. Naším největším nepřítelem není Makrela, ani Makaron, ani US Trampolína, ani Putin nebo Ping-pong z Číny, naším největším nepřítelem jsou naši vlastní lidé a politici, Jidášové typu Moše Zemana !

  OdpovědětVymazat
 34. se Zemanem jsem skončil, tohle podělal, vytřel si se svými voliči zadek, stálo mu to za to? Já ho nikdy za velkou férovku nepovažoval, ale toto byla evidentní rána pod pás, kdyby sám nezažil, jak proti němu tady amarická ambásáda rozdávala červené karty.

  OdpovědětVymazat
 35. O svém článku v T Magazínu z roku 1989 prý později prohlásil: "účel světí prostředky". Dnes to bude stejné.

  OdpovědětVymazat
 36. Potvrdilo se, bohužel, že státníkem není. Je jen obyčejný politik, prospěchář. F

  OdpovědětVymazat
 37. Zeman přece zářil v Izraeli. Dokonce chce i naši ambasádu chce stěhovat, aby se židům zalíbil. Židi vládnou světu. Odtud pramení chování žida Zemana.

  OdpovědětVymazat
 38. ...a koho jsme měli volit ze skvadry, která se nám nabízela pro volbu prezidenta.???...kdo se dneska chová tak, aby jsme byli přesvědčený, že by reprezentoval naše názory....prosím, dejte nějaká jména !..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nemeli jsme a nemame jinou volbu...Jsme proste kolonii...Jen by nam to nemeli dokazovat tak primo

   Vymazat
 39. Horsi je tohle......https://www.hlavnespravy.sk/minister-obrany-metnar-nevylucil-zakladne-usa-na-uzemi-ceska-podla-rusov-ide-o-ospravedlnovanie-odstupenia-usa-od-medzinarodnych-dohod/1665488

  OdpovědětVymazat
 40. nad Zemanem jsem zlomil tyč v okamžiku kdy o sobě oportunisticky a patlízalsky prohlásil ... jsem žid... (ač není) a potom v jarmuli šátral po zdi nářků a cosi tam zastrčil. Tím to u mne prohrál ač proti židům rodem ani volbou nic nemám.
  Jeho poslední snaha vlichotit se jim uznáním Guaidó (ten který je "veden") už mne ani u starého pána nepřekvapila. Přeji mu aby marasmus přišel později než skončí jeho volební období.
  OdpovědětVymazat
 41. ...Všichni končíme se Zemanem ale nikdo nenapíše jméno,
  kdo by mohl být jeho "následník"...

  OdpovědětVymazat
 42. Ano, ano, marnivá ctižádost a špatní rádcové zbavili Miloše Zemana státnické moudrosti.Touha po setkání s americkým nevychovaným floutkem přebila i jeho pud sebezáchovy, i jeho státnický rozhled. Také jsem čekala na Týden s prezidentem, abych se ubezpečila, že jsem volila to menší zlo. Bohužel, žvásty pokračovaly, už chyběla jen Kačenka v Latinské Americe s jarmulkou na hlavě a Zemanův rybník v Osvětimanech. Je to smutné.

  OdpovědětVymazat
 43. 22:21...mohu potvrdit stejné pocity...ale už týden před tím ve stejném pořadu, se mě Zeman zdál podezřelý, jak se vyhybal na Soukupovy otázky přímo odpovídat..

  OdpovědětVymazat
 44. 22:38 Ano, je to tak. Nejenže se vyhýbal, dokonce se na Soukupa osopil a jen těžko se dostával do neutrální polohy. Myslím, že Týden s prezidentem zmizí z obrazovky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 23:19...taky mě to napadlo...uvidíme...zajímavý je, že tady všichni nadáváme na Zemana...ale nikdo nenapíše..."koho jsme měli volit, kdo by nás nezklamal...??!! "..

   Vymazat
 45. -VK-
  “Miloš Zeman se zachoval přesně podle toho hesla, že zástěra (zednářská) je bližší než ten civilní kabát… Jeho kroky jsou v souladu s tím co dělá Izrael, v mnoha ohledech. A lidé, kteří se nacházejí okolo Miloše Zemana na Pražském hradě jsou pod ritem, to znamená jsou ritovaní vysokostupňoví zednáři… A my teď nemáme jasno jestli Miloš Zeman je elév na nižším stupni, nebo kdo ho řídí, nebo on řídí někoho ve své blízkosti… ale tam je asi 31. stupeň zasvěcení….
  Pokud jde o jakési zaritování, to znamená, že on je pod ritem, on je pod svatavou, tzn. jako zednář, tak to víme o Miloši Zemanovi, že on je vysokostupňový zednář. A tím je dáno všechno. Tzn. ve chvíli kdy dojde k příkazu v rámci vyšších procesů řízení, tak on nemůže použít tu národní kotvu, on jí musí zahodit a on musí udělat to, co mu v rámci sionisticko-kabbalistického světového řízení je nařízeno, že musí udělat. Protože je v tom vyšší zájem, který přesahuje zájmy České republiky.”
  (Svobodný vysílač, 8. 2. 2019)

  OdpovědětVymazat
 46. 7:50 Jiná volba nebyla, o tom je zbytečné meditovat. To horší nás čeká, ať už prezident udělá ve zbývajícím čase cokoli. Náhradník není! Byl Kmoníček, ale teď po pobytu u amerických přátel už nebudeme vědět, kam ho zařadit politicky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10:47...Kmoníček v prezidenské kampani nekandidoval ale obávám se, že jenom hrál divadlo a hraje ho dodnes../ale žádné informace o jeho působení v us nejsou...

   Vymazat
 47. Připadá mi směšné, jak naprostá většina diskutujících, které bodl tento Zemanův krok, píše,že jsou překvapeni,že Zeman udělal chybu, že mu špatní rádci nakukali,že je oportunista,že....
  Chování zemana nemůže překvapit toho, kdo sleduje rodinnou anamnézu Zemana. Toho kdo jej sleduje minimálně od jeho vstupu do Prognostického ústavu (a ví pro které vyvolené byl prognosťák zřízen) a toho kdo ví co jsou a k čemu a komu slouží zednářské lože.
  Zeman je, stejně jako naprostá většina politiků zednář. Zednář vysokého stupně. A hlavně - především Zednář. A to automaticky znamená zrádce. Proč? Protože přísahal, že jeho nejvyšší autoritou, kterou bezpodmínečně vždy poslechne (a to i v případě, kdy by měl rozčtvrtit vlastní rodinu) je velmistr jeho lože. Pokud kdokoliv (zednáři všichni) přísahá takto, Jak se potom vyrovnat s tím,že přísáha prezidentskou přísahu lidu země?

  OdpovědětVymazat
 48. Pokud za tímto, pro mne, nepochopitelným postojem MZ k Venezuele není snaha dopředu vytvořit prostor pro setkání prezidentů USA a Ruska u nás, tak ještě má šanci (jako chlap) oznámit v čem se mýlil, nebo v čem jsou na omylu jeho znalci - právníci.
  Zatím velmi zklamaný: Volič-Vilč

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 13.10 Vaše úvaha je typu "přání otcem myšlenky" Nedělám si iluze ani o jednom - žádné setkání velmocí u nás si tím nevykoleduje (a pokud ano, tak to bude trapárna) a ani nepřizná žádný omyl. To dělá pan Zeman jen vyjímečně a spíš tak nějak chlubně, neb to doloží hned další úvahou, kterou si poslouží pochvalou na jiném příkladu. Vadí mi tady občasná tvrzení diskutujících o tom, že jsme ve většině překvapení tím, že Zeman udělal chybu. Je to naopak - valná většina voličů ho volila jako jediné východisko v té bídné nabídce, jako jedinou alternativu. Je jisté, že nejde o žádný nekritický postoj k jeho osobě. Na každý jeho rozporuplný počin je adekvátně reagováno. Ovšem sluníčkáři nám, podle svého zvyku (podle sebe soudím tebe), podsouvají nekritický obdiv, stejně jako nám podsouvají nenávistné postoje k nim. Zaměňují náš postoj neodinstalovávání řádně volených politiků "ulicí" za nekritický přístup.

   Vymazat
 49. Článek je NEOBYČEJNĚ pitomý!

  Ano, můžeme klidně odhadnout, že výše uvedený článek je horkým kandidátem na titul „Nejpitomější článek měsíce“.

  Nechápu, jak něco takového mohli naši drazí soudruzi a soukmenovci redaktoři vůbec připustit!!!

  Vždyť přece vůbec nejde o to, jestli venezuelská (chávezovská!) tzv. Ústava opravňuje lepšolida Guaidóa k převzetí moci či nikoli:
  JDE PŘECE O POSLUŠNOST NÁRODA VŮČI NÁRODNÍMU VŮDCI !!!

  Ano, jakýsi pisálek „Pavel Kolář“ je tak blbý, že si neuvědomuje ZÁKLADNÍ fakta:
  1. Venezuelský národní Vůdce národa je Maduro.
  2. Českými národními Vůdci jsou náš Miloš a náš Babiš.
  3. Venezuelané musejí poslouchat národního Vůdce Madura, a ne nějaký „parlament“ či nějakou tzv. Ústavu, byť vypracovanou bývalým Vůdcem Chávezem.
  4. My musíme poslouchat národní Vůdce Miloše a Babiše, ať nás vedou kamkoli. (Připomeňme si GENIÁLNÍ slova n.V. Miloše o tvůrčím přístupu k tzv. Ústavě.)

  Ještě prostěji, aby pochopil i blb „Pavel Kolář“:
  • Venezuelci musejí poslouchat národního Vůdce Madura, ať už jim rozkáže cokoliv, a ne nějaký parlament, zvolený dle tzv. Ústavy.
  • Češi musejí poslouchat národní Vůdce, i když nám dávají rozkazy, jimž nerozumíme, vinou své malosti – třeba rozkaz považovat lepšolida Guaidóa za legitimního DOČASNÉHO prezidenta Venezuely.

  „Demokracie - toť kázeň!“ (Kl. Gottwald)


  P. Radosta

  ----------------------------------------------------------------------------------
  Pro úplně hloupé lepšolidi-pravičáky, kavárníky-havlisty a sluníčkáře: Pro otevření sajty stačí kliknout (LEVÝM tlačítkem myši) na barevně zvýrazněný text.

  OdpovědětVymazat
 50. Zeman se k Venezuele nemusel vyjadřovat. To, že by nerozuměl, proč Venezuela je ekonomicky tam, kde je, to se předpokládat nedá. Proč svým vyjádřením popřel sama sebe napovídá, že něco je v pozadí. Z politiků ve světě je jenom pár statečných a nezávislých, kteří si můžou říkat proti USA co chtějí. Ostatní, kteří to zkusili od Sadama počínaje, po Kadáfiho konče, víme jak skončili. A proto možná Zeman se bojí skončit jako ti výše uvedení dva a celá řada dalších mezi tím, kteří byli pro neposlušnost k USA zlikvidování, včetně jejich rodin. To je známý fakt a ve srovnání s tím co tady bylo před rokem 1989 je to jenom odvar toho, co provádí USA po celém světě. Důkazem je to, co říká Zeman o Venezuele v souladu s příkazem co se má říkat, od USA. Zeman má dceru studující v Anglii a určitě nechce, aby se ji něco stalo. I Merkelová, která velí větší ekonomice, než je ta Česká si nedovolí proti USA říct vůbec nic i když ji sprostě Američani odposlouchávali dokonce i v ložnici. Ve světě si dovolili pravdu o Venezuele říct jenom Rusko, Čína a několik dalších nezávislých politiků, kteří riskují svou existenci a Američani jim to okamžitě spočítají při nejbližší příležitosti, jako Kadáfimu, Husajnovi a dalším. S USA si není radno zahrávat. Je to fašistický stát.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano strach je strůjcem moci USA. Všichni mají strach z USA, jako měli strach z fašistického Německa.

   Vymazat
  2. Máte pravdu,rodina je rodina. Milďa to řekl a podívejte jak i čt pookřála a je na něj hojnější. Už ho nehanobí od rána do večera ale jen obden.

   Vymazat
  3. Že by se opakovala historie ? Gottwald měl panický strach ze Stalina. No co naplat, kůl v plotě jsme už taky měli a Libuše věděla, že národ to překoná.

   Vymazat
 51. Co jsem tak zaznamenal, Zeman byl pro mnohé při prezidentské volbě jen menším zlem. Vnímal jsem to stejně tak. Zvolili jsme ho, ale tím z něj přeci to zlo nebylo sejmuto, nestal se svatým. Je to pořád ten stejný šmejd jako dříve, jen politická galerka, jejíž je součástí a uvnitř níž se také čile pletichaří, nám vedle něj přichystala i spolehlivě horší kousky.

  Mě Zeman nezklamal. Pouze mi (opět)potvrdil, že se v něm ani dnes nemýlím a že má nepotlačitelná nejistota ohledně jeho působení v úřadě, byť ve skrytu duše doufaje ve vyhnutí se excesům, je namístě. Přesto doufám, že se od něj už dalších ponížení naší země nedočkáme.

  OdpovědětVymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.