Reklama

úterý 19. února 2019

Jan Campbell: Střípky paradoxů (2)

Jan Campbell
Jan Campbell
19. 2. 2019  VašeVěc

Zatím co budeme sledovat odjezd čínského vlaku do zbytku světa, nebo poslouchat radu demonstrantky z Mnichova, vůdce asymetrických spojenců, USA, bude dále vymýšlet sankce, podezření a výmluvy pro technologické a vojenské zaostávání EU a NATO. Dovedu si představit, jak bude růst prodej antidepresiv amerického původu závislým uživatelům smartphonů, až se objeví první 5G-smartphone z ČLR a oni nebudou schopni ho používat, pouze si s ním hrát. Kdy to bude možné?


Očekávám, že během Mobile World Congress v Barceloně, který se bude konat koncem února t.r., se dovíme více. O problémech klientů používajících technologie 2G asi také. Proto o nich nebudu psát. Raději bych nepsal ani o růstu nebezpečí války. Bohužel, neslučitelné postoje USA, RF a ČLR v otázkách kontroly zbrojení, zřejmé i z vystoupení na 55- MSC, a rada amerického experta Donald Laskin mě nutí se krátce zmínit o nebezpečí.

Donald Laskin, ve věku 65 let a jeden z jestřábů, kteří ztratili strach z války, nebo myslící, že na USA kromě meteoritů nikdy nic jiného nepadne, hlasitě prohlásil, že je nutno zastavit Rusy ve Venezuele pomocí námořní blokády. A že prý bychom se měli zamyslet nad zopakováním Kubánské krize, z roku 1962. To není střípek paradoxů, ale ne lehce dosažitelný, laciný a trvanlivý materiál na psaní krátkých textů, které se od 5. stol. př.n.l. spojují s pojmenováním střepinový soud, jiným slovem, ostrakismus. Tj. vyloučení. V tomto případě RF z kolektivu národů a států. Podivín Laskin si neuvědomuje, na čem byl založen hospodářský zázrak prezidenta Theodore Roosevelta. A co nám zanechal: Kdybych byl zaměstnancem továrny, dělníkem na železnici nebo jakýmkoli námezdním dělníkem, nepochybně bych se stal členem odborů své profese. Kdybych byl proti politice mých odborů, připojil bych se, když už pro nic jiného, tak z toho důvodu, abych pomohl napravit to špatné … V době přerozdělování majetku jenom v USA zkrachovalo více než 750 000 amerických společností. Ty se staly dárkem pro velké a nadnárodní společnosti, s nimiž se dnes a denně, všude ve světě setkáváme. A 2. června 1897, jako čerstvě jmenovaný náměstek ministra vojenského loďstva, mluvil k námořním kadetům: Nemohu vám nabídnout nic než krev, dřinu, slzy a pot.

Krev, dřinu, slzy a pot bude vyžadovat odstranění bublinového hospodářství. Opět se nabízí velká válka. Ke štěstí, z ní mají i elity strach. Proto jdou cestou menších lokálních a regionálních konfliktů. Protože příležitost k nenávratnému rozpadu RF se nebude opakovat (USA, EU a NATO ji v 90 létech promarnily) USA se rozhodly řešit ruskou otázku podle tzv. vlčí metody. Tak jako vůdce vlků před útokem shromažďuje kolem sebe smečku, tak i USA shromažďují spojence a závislé na nich, aby mohly ve vhodnou dobu zaútočit. 55. MSC to potvrzuje: USA svým postojem, EU svými obavami. Přípravné a systémově vedené procesy jsou prakticky ukončeny, nebo pokračují na vysoké úrovni: mezinárodní diskreditace RF je v plném běhu, rusofobie funguje s pomocí rostoucích finančních podpor NGO na boj s RF a sankce nabírají více a více absurdní formy s charakterem sadismu a masochismu.

Pro představu uvádím, že v první polovině 2018 bylo vydáno na podporu NGO v boji proti RF v lednu 7 mio USD, v únoru 40 mio USD, v březnu 250 USD, v květnu 15 mio USD, v červnu 200 mio USD, ta samá suma v červenci a září. Psychologický tlak na ruskou veřejnost s pomocí kognitivních metod se stupňuje. Tím je legitimováno agresivní chování USA, včetně posledních sankcí z dnešního dne a založení speciálního oddělení ve Facebook. To má za úkol zefektivnit boj proti ruské propagandě. Včera prezidentem Trumpem podepsaný finanční balíček Ukrajině ve výši cca 600 mio USD se mi jeví jako dar jestřábům. Proč? Protože Ukrajina není a nebude schopna vrátit úvěry, a splacení úvěrů se pravděpodobně uskuteční formou slibu - smlouvy na zřízení vojenských bází ve zbytku Ukrajiny. Ta podle slov prezidenta Porošenko na 55. MSC představuje historii úspěchu. Světe, div se!

Světe, nediv se ale, že finanční vyzbrojení NGO a jiných center boje s ruskou propagandou, společně s vystoupeními na 55. MSC dokazují, že Západ nepochopil nic z učení před 250 léty narozeného Alexander von Humboldta (1769 - 1859). Z jeho učení si vzala základní tézi pro své vystoupení kancléřka Merkel v odcházení (SZ: Vše ve vzájemném působení). Vystoupení kancléřky v odcházení naznačilo, jak veliká je zájmová propast mezi SRN, EU a USA.

Kromě toho kancléřka v odcházení předvedla, jak je Západ zcela zaslepen problémy, jak zapomněl vést rozhovor s RF a jak se mu stýská po staré známé Americe a starých dobrých časech. Dokumentují to, ironická formulace ministra Lavrova ohledně izolace RF (Знаете, изоляцию мы, наверное, даже хотели бы немножко видеть, потому что бесперебойные были переговоры. Больше двух десятков встреч, и спины не разогнуть всей нашей делегации), nesrovnatelně menší delegace RF, než byla americká a chování představitelů USA. Ty představovali staří známí: Kissinger (96), Albright (81), Kerry (75), abych jmenoval alespoň tři. Ale i mladší z vládnoucí republikánské strany: americký velvyslanec Richard Grenell (52), který zrušil účast večeři na poslední chvíli, Ivanka Trump (37), která vůbec nereagovala na pozvání ve známé restauraci Käfer-Restaurant. V ní se snažil organizátor a hostitel, šéf dozorčí rady společnosti Linde AG (Wolfgang Reitzle) dokázat přátelství mezi USA a SRN i v menu: America First! - Nebraska Steak ve Strip Cut. Víno, bílé z roku 2017 - Deidesheimer Paradiesgarten z Pfalzska, víno červené z roku 2014 Cabernet Sauvignon z Napa Valley, Kalifornie.

Protože ale USA nepotřebují přátelství, pouze následování (asymetrických spojenců) zůstává jim jediná možnost: dohnat a předehnat RF ve vojenských technologiích, zveřejněných v březnu 2018. Toho lze dosáhnout budˇ vyprovokováním RF ke zbrojení nebo hospodářským oslabením RF do té míry, že nebude schopna vést delší válku. O hospodářském omezení RF ve spojení s vyzbrojováním mluvila jasně paní ministryně obrany SRN, Ursula von der Leyen (1958): Rusko nemůže vydržet závody ve vyzbrojování. Z finančních výdajů USA a EU na informační válku a z rétoriky na 55. MSC je vidět, že se jedná o útočnou, ne obrannou válku Západu. RF nemá zdroje, mediální sítě a vliv na propagandu RF ve světě. Možná je to dokonce i výhoda. Proč? Díky prezidentu Trumpovi dnes víme, že informační kampaň s PRO, hvězdnou válkou-2 a kosmickými vojenskými systémy má jediný cíl: V případě garantované strategické převahy USA nad RF dostává varianta prvního útoku na RF prioritu.

Proto je pro RF výhodnější investovat do vojenských technologií, jejichž účinnost se nechá spočítat. Do účinnosti spadá i strach. Ten je to jediné, co nás chrání před krachem současného hospodářského systému s následnou velkou válkou. Strach z toho, že nikdo nemůže elitám garantovat přežití z protiútoku RF. I to jim sdělil nedávno prezident Putin. V této souvislosti připomínám, že od roku 2007 (Mnichovská řeč) USA, NATO a EU nebraly výroky prezidenta Putina (ohledně Ukrajiny, Krymu a Sýrie) vážně. Nevím, zda berou vážně varování Ukrajině týkající se ztráty státu v případě překročení tzv. červené linie. Tu, a kde se nachází, nezná nikdo kromě prezidenta Putina a jeho vojenských poradců. Proto by bylo dobré, aby si především politici uvědomili, že ruské vojenské vedení si je vědomo opravdových záměrů USA, a že tygra vždy a nejpozději prozradí jeho ocas. Umět si představit Ukrajinu v jiné, než současné podobě, odhadnout reakci veřejnosti na zvyšování vojenských výdajů pro NATO, které se již z pudu sebezáchovy nepustí do velké války s RF, jsou dvě z mnoha vážných výzev evropským politikům.

Jim může pomoci odkaz Sir Halford John Mackindera (1861–1947), autora teorie tzv. Heartlandu (heart - srdce a land – země). Za podstatu historického vývoje považoval schopnost světových mocností ovládnout geostrategická území světa. Po celé dějiny to měly být ty mocnosti, které ovládaly mořeplavbu. S rozšířením železnice se však situace změnila. Ve své nejdůležitější práci Demokratické ideály a skutečnost: studie politiky rekonstrukce tvrdí, že Kdo ovládá Východní Evropu, ovládá Heartland. Kdo ovládá Heartland, ovládá Světový ostrov. Kdo ovládá Světový ostrov, ovládá svět. Proto dokládal nutnost udržet východní Evropu rozdělenou a oddělenou od Ruska.

Střípky paradoxů a 55. MSC, jak je možné si představit, představují inventuru stavu části světa. Doprovázejí ji apokalyptické výstupy některých referentů, nepřítomnost a schopnost prezidenta Trumpa, schopného vyhlásit vnitřní výjimečný stav a současně personifikovat vnější výjimečný stav, a trvalá provokace RF bez zjevné strategie. Na druhé straně inventurního listu je jasně vidět přímo kolidující, chladně myslící hospodářskou a rostoucí vojenskou moc ČLR. Tato moc je dnes schopná definovat své zásadní hodnoty, na které si dělal Západ celá desetiletí nárok: Svoboda, liberalita a sklon k pravdivosti a pravdě. O ní psal i zakladatel první republiky T.G. Masaryk: Bojovat pro pravdu znamená pro pravdu pracovat, pracovat duchem a pracovat pravdou. Protože však proti sobě nestojí pravda a nepravda, ale lidé pravdu hledající, potom velmi často pravdu neslyšíme, neučíme se jí a nemilujeme ji. Ba naopak, potlačujeme toho, kdo pravdu má. Stává se i to, že v nedočkavosti a v netrpělivosti chceme pravdě dopomoci nepravdou. Neučíme pravdě, ale ve jménu pravdy činíme násilí.

Souhlasu netřeba. 

28 komentářů :

 1. RF žádné závody v zbrojení nepotřebuje vždy budou mít lepší zbraně než usa naštěstí pro celý svět.

  OdpovědětSmazat
 2. Řekl bych, že MOBIL se stal života budičem kapitalismu.
  S odchodem staré generace se jim bude krmit celá ta nová
  mladá fronta. Jeho účinky se budou neustále zvyšovat, časem
  i vodotrysk přibude a dokonce bude umět kojit ty nejmenší.

  OdpovědětSmazat
 3. Když tady byly články že Musk hodlá vypustit 20.000 nebo kolik satelitů a v brzké době rozjet 5G internet, to tady bylo v článcích a v diskusích řevu jak 5G internet, internet věcí na nic nepotřebujeme, potřebují jej jen USA, elity, ke špehování všech lidí, k Velkému bratru jako z Orwella, že nás mikrovlny spálí, blablabla.

  Ale když se o tom 5G internetu mluví v souvislosti s Čínou, tak tu ti samí autoři a diskutéři lkají jak západu ujíždí vlak, jak je Čína technologicky daleko před západem, 5G internet, internet věcí,... je nezbytný k rychlému technickému pokroku a bez něj málem umřem..., o strachu z velkého bratra najednou ani památky.

  To je názorný a všeříkající příklad primitivní propagandy, fanatismu a vymaštěnosti Nové Republiky, jejich provozovatelů, autorů, diskutérů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Obracíte vše na ruby, ostatně jste nenávistný a duševně omezený troll, který sem chodí jen smrdět, takže ničeho jiného ani nejste schopen:
   Z toho, co se tu otiskuje a jaké jsou panelové diskuze NR je jasné že:

   1/ Nová republika je pro technický pokrok, ale je proti zneužívání technického pokroku proti lidem a jejich právům (např. listovní tajemství, právo na svobodu slova, právo na úplné a nezkreslené informace, právo na ochranu osobnosti atd. atd.)

   2/ Nejvíce techniku zneužívají proti svým občanům i proti jiným zemím anglosaské státy - stačí se podívat na odposlechová centra v těchto zemích. Američané odposlouchávají i své nejbližší spojence - např. aféra kolem odposlechů Merkelové.

   Z toho všeho je vidět, jaký jste blbec. Asi chovanec z vnitra

   Smazat
  2. Anonymní19. února 2019 12:17
   Možná to bude tím, že to riziko Velkého bratra razantně narůstá, když ty sítě G5 se budou realizovat v režii strýčka Sama. Ne, že by u Číny takové riziko vůbec nebylo, ale zatím to ještě nemají tak organizačně zvládnuté, jako Sam. P.K.

   Smazat
  3. 12:39

   To myslíte vážně? V Číně jsou VŠUDE kamery v HD včetně vesnic v mnohonásobně větším množství než u nás či kdekoli na západě, které všechny v reálném čase neustále sledují.

   https://video.aktualne.cz/dvtv/dan-priban-cina-je-sci-fi-mizi-tam-lide-maji-neuveritelne-te/r~d1702490252b11e9aaa70cc47ab5f122/

   O připravovaném čínském kreditním bodovém systému jste buď neslyšel nebo nechcete slyšet.

   http://ceskapozice.lidovky.cz/cinska-hra-se-soukromim-zeme-se-rozhodla-bodovat-sve-obcany-p4o-/tema.aspx?c=A180907_104336_pozice-tema_houd

   Smazat
  4. Ano, fízlování lidí je hnus. Číňané, jak vidno, to dělají veřejně a bodují u sebe doma, Anglosasové to dělají tajně a všude po světě! Tak si vyber.

   Smazat
  5. Anonymní19. února 2019 12:49
   Jo, je to tam, automatizovaná totalita. Zatím to jsou pilotní projekty. Jde o souhru totalitní vlády a všešmírujících technologií. Ale jejich chapadla do zahraničí, zatím nejsou tak propracovaná, jako je mají zavedené a propracované americké tajné služby, které zaměstnávají stovky tisíc lidí po celém světě. P.K.

   Smazat
  6. 13:02
   Kdybyste měl jen z desetiny pravdu, tak by nejen že v USA nemohli zcela svobodně šířit názory lidé jako PC Roberts a stovky podobných bez jakéhokoli postihu a omezení, ale neexistovaly by ani tyhle stránky v ČR a desítky jim podobných (chapadla v zahraničí).
   Takže to vidím spíše na vaše přání otcem myšlenky.

   Smazat
  7. Anonymní19. února 2019 13:08
   Trošku relativizujete, mám pravdu celou. Roberts je již důchodce. Tyto stránky existují, ale jejich vlastníci mají nejspíš utrum při získávání nějakých vysokých úřednických, či politických funkcí. Jejich aktivita je evidovaná a jejich případné proniknutí do nějakých vlivných pozic, pod kontrolou. P.K.

   Smazat
  8. Jiné je to se Snowdenem či Assangem. Těm chlapíkům jde o život.

   Smazat
  9. 14:06
   Žádné utrum nikdo nemá. Zase si vymýšlíte. Čistokrevnému Berniemu Sandersovi je 77 a směle bude znovu kandidovat na prezidenta USA. Outsider Trump uspěl.
   David, Koller, Stwora,... a nevím kdo ještě z podobného ranku, kandidovali do senátu a prostě vůbec neuspěli. Ne proto, že by měli nějaké utrum, ale prostě a jednoduše proto, že voliči tak rozhodli.

   Na můj vkus si ten svět příliš zjednodušujete.

   Smazat
  10. "Čistokrevnému protisystémovému komunistovi Berniemu...."

   Smazat
  11. Anonymní19. února 2019 14:44
   „Čistokrevnému Berniemu …“
   Mě se o té Vaší Americe nechce diskutovat. Mě zajímá demokracie a tam jsou povolené jenom dvě politické strany. To je atrapa demokracie, pro takové, jako jste Vy. Ale snad i Vám by mohlo být podezřelé, proč ten Váš Bernie, před volbami tak náhle ustoupil outsiderce Hillary. Hlavně neargumentuje, jaké měla preference.

   „Ne proto, že by měli nějaké utrum, ale prostě ..“
   SPD mělo dost hlasů, aby s ANO a s podporou KSČM vytvořili vládu. Ale v EU dali Babišovi najevo, že je stálo nemálo úsilí držet Okamuru dole a mimo (volební průzkumy, politické diskuse ve veřejnoprávních médiích, všechno samozřejmě v uvozovkách), takže jemu by neprošlo, kdyby to všechno mařil a euroskeptika Okamuru vzal do vlády. P.K.

   Smazat
  12. 15:41
   Plácáte nesmysly, evidentně o politickém systému v USA nic netušíte. Nic takového jako "jenom dvě povolené strany" neexistuje, vy atrapo
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_politick%C3%BDch_stran_ve_Spojen%C3%BDch_st%C3%A1tech_americk%C3%BDch

   Navíc, uvnitř demokratické a republikánské strany existuje mnoho názorových proudů a platforem a jejich členové si mezi sebou zcela demokraticky vyselektují svého kandidáta.

   Clintonová byla mezi demokratickými kandidáty vždy velká favoritka, vůbec ne žádná outsiderka. A Sanders není žádný "můj", podobné komouše naopak nesnáším.

   KSČM o jejichž podporu se Babiš opírá, jsou stejně protievropští a protinatovští jako Okamura.
   EU může "dávat najevo" co chce, s výsledky svobodných voleb nic neudlá. Proto byl u nás prezidentem silně euroskeptický Klaus, proto je dnes prezidentem Zeman, premiérem v Maďarsku Orbán, v Itálii Salvini.

   Být vámi, držím se faktů a zdravého rozumu a přestanu si vymýšlet konspirační nesmysly ve stylu přání otcem myšlenky.
   Ale vámi nejsem.

   Smazat
  13. 12:17
   Elon Musk je kašpárek, každý vidí.
   Zakázali mu tvítovat, aby nerozexral celý elektromobilní průmysl.
   V původní Tesle byl v levém A sloupku jako ruka tlustý vodič (obrovský proud; zvenku byla dva centimetry tlustá červená čára s nápisem pro hasiče: NEPŘESTŘIHÁVAT!), zřejmě k motoru vzadu.
   Pak se opičárna ztratila, zřejmě se naučili dopravovat elektřtinu bez vodiče.
   Zato tesly pravidelně hořely, i s řidiči - takové množství lithia když chytne, nedá se hasit.
   Nějak to ale vyřadili ze zpravodajství, podobně jako Muskovy plamenomety a další srandičky.

   Když má někdo mediální utrum, má utrum, dělal jsem v tom průmyslu.
   Muska, jelikož je s teslou identifikovaný a investoři své prachy nevyhodí, dokud se dostatečně neopečou, podrobili zamáznutí částečnému; je pod kontrolou, až přijde čas, spadne s letadlem.

   Elektromobil, jak většina normálních lidí vidí, je hovadina. Byl tu už v roce 1907, ale neosvědčil se.
   Na 70 litrů špritu v mé nádrži ujedu 700 km.
   To je odtud do Curychu.
   S elektromobilem od bmw dojedu tak do Plzně.
   S hodně nabitými baterkami a řídkým provozem na Rozvadov.
   To jsou základní fakta, která mi stačí pro rozhodnutí.
   Lidi si budou raději kupovat ojetiny s dvoulitrovými čtyřválci než než nová auta o válec a litr okradená.
   Automobilky už to cítí, o elektromobilech vůbec nemluvě. Renault Talisman se šestnáctistovkou si nekoupil vůbec nikdo, museli po třech letech přidat 200 ccm. Jinak to bylo hezké auto, ale Francouzi jsou odhodláni všechno prosrat, Macron zdražení benzínu jen ODLOŽIL, do doby kdy ho z Elysejského paláce dav vynese.
   Všichni vidí, že plán globálních pošuků Trump naplní, pokud zaútočí na Venezuelu. Ropa za 800 za barel. Kdo to neví, za Suezské války v Londýně lidi odstavovali své Jaguary VII a Bentleye u chodníku se zastrčenými klíčky a vzkazem: Přineste si benzín a přeparkujte, je vaše.
   K čemu budou všechny automobilky, které se tu nastavěly je snad taky každému jasné.

   Smazat
  14. Anonymní19. února 2019 16:06
   „.. o politickém systému v USA nic netušíte ..“
   Možná, že něco na tom vrcholně demokratickém politickém systému USA, něco uniká Vám. Nepamatuji, že by tam někdy vyhrála jiná strana, než demokraté, nebo republikáni. To je přinejlepším taková věčná opoziční smlouva, zabiják demokracie, jak nám to předvedli Klaus se Zemanem.

   „.. zcela demokraticky vyselektují svého kandidáta ..“
   Tu demokratickou selekci, nám právě názorně předvedl Sanders. Zradil své stoupence a vzdal to s Hillary.

   „.. KSČM o jejichž podporu ..“
   KSČM je v porovnání s SPD, silně proevropská. Nechápu jak můžete napsat, že je stejně protievropská jako Okamura. Evidentně nic netušíte o našem politickém systému.

   „EU může "dávat najevo" co chce, s výsledky svobodných voleb nic neudlá.“
   V 15:41 jsem Vám uvedl, co udělá, ne že nic neudělá. Je zjevné, že Vaše chybné názory mají blíže ke konspiraci, než moje fakta. P.K.

   Smazat
  15. 16:06 - arogante, nesmysly plácáte pouze vy.

   Vždyť vy ani neumíte rozlišit základní pojmy. Protiunijní x protievropský.

   Z logiky věci vyplývá, že kdo je protiunijní je proevropský (např. Okamura a SPD) a kdo je prounijní , je protievropský (Lidovci, TOP, STAN, Piráti, Socani, ODS apod.)

   !!!

   Smazat
  16. Anonymní19. února 2019 16:27
   Rozumbrado, nějak Vám v těch rovnicích vypadla KSČM, o které jste v 16:06 tvrdil, že je protievropská, jako SPD. A nyní Vám „z logiky věci vyplývá“, že SPD je proevropská.
   Nechte si to v tý hlavě srovnat nějakým dalším školením, zatím je ztráta času se Vašimi bláboly zabývat. P.K.

   Smazat
  17. 17:09
   Proboha, P.K. vy jste tedy projevil už definitivně jako opravdový blb. 16:27 nejsem já (16:06)!
   Nejste schopen ani rozpoznat že 16:27 na mě útočí stejně jako vy a je váš ideový spřízněnec.

   Bože, to je tedy materiál....

   Smazat
  18. Pro silně nechápavé eurohujery:

   EU przní Evropu, slouží nadnárodním korporacím, vesměs se sídly v USA, zavádí pomalu ale jistě totalitu orwelovského střihu, včetně Hodin nenávisti a Ministerstva pravdy.

   EU po Hitlerovi a Stalinovi provozuje největší sociální inženýring, včetně násilné distribuce islamistů a lidí z jiných civilizačních a kulturních okruhů do Evropy. EU jde tedy proti zájmům evropských národů, chce je úplně zrušit. Merklová to řekla naplno.

   Jaká je tedy Evropská unie?
   I hlupák přece musí pochopit, že je protievropská!!!

   A dalším logickým postupem nám vychází co?
   No přece, že každý, kdo je protiunijníj je...????

   ... proevropský. Např. SPD a Okamura.

   Mám to napsat ještě jednou?

   Leo


   Smazat
  19. Co vam zase zadnej dochtor vsi vedy hystorycke nepovi a i kdyby jemu nekdo hubu rozmlatil.
   Jde tady o kejhak, tak jako tak...
   Rikat co se nesmi...
   Jekot milionu decibelu ze vsech stran o dovazeni otroku z Afriky ma zcela zakryt Fakt a
   dulezity ,ze se uskutecnil,
   DOVOZ DALEKO VETSICH POCTU OTROKU Z EVROPY !!
   Tak doslo k tomu ze v USA je vice bilych...
   A jak toho ted lituji a placou...
   Ovsem neslavnejsi ze slavnych Demo Krautu Lincoln , by kvuli bilym otrokum zadnou valku nikdy nevedl !!!
   Podobne a osvedcenym zpusobem s Iraku , kde sprovodili uspesne pres 500 tisic deti a potom masakry ve valce dalsi miliony, pod rouskou boje pproti teroru, kterej tam zadnej NEBYL !!!
   To se zase opakuje s Venezuelou. Zablokovali vsechny cesty a uvalili na Venezuelsky lid totalni sankce na vsechno , zeny a zase deti /na ty maji spadeno to se neda zaprit/ a uz dnes zase umiraji na nedostatek leciv a vyzivy...
   Brzy se zjisti , ze mistni vrazdi nevinne bohace,starenky na ceste do nemocnice , nadejne talentovane homosexualy a dasli vykvet naroda , prihodi se antisemitismus a zase bude nevyhnutelna povinnost zasahnout !!1
   A ted kvici , jak tam lide ziji v bide...
   Jedna dulezita vec z hlediska medialnich ,zlocinnych hyen, po skonceni kampani ,zase najdou rychle neco na odvedeni pozornosti a vedi ze lide brzy zapomenou...

   Smazat
  20. Uz dneska jsou opravnene obavy, ze kdyz se jdete koupat do more , muzete slapnout na Ponorku, nebo naco dalsiho jeste tajnyho, . Je jich tam snad vice /s troskou prehaneni/ , nez ryb...
   Usaci ted zapocali dalsi zaplavy automatickych ponorek v tisicich kusech. Nebezpeci ?
   Selze /nebo se predstira ,ze selhal /, pocitac napadne se Rusko z ponorky a pak se rekne
   "MY nic, to ten pocitac" a svet hned bude ,
   ze nebude...

   Smazat
 4. Vnimaňje, vnimaňje. Radosto, ať máš radost. Vtip: 8 z 10 Čechů žije ve stresu. Zbytek žije v zahraničí. No není to lepší než ty tvoje kydy? Zamysli se nad tou tvou sisifosovou prací. Furt valíš tu svou kuličku a ona ti padá z kopce. Tak zas znova. Tolik zbytečné práce. myslíš, že něco ovlivníš? Tomáš Fuk

  OdpovědětSmazat
 5. O co jim jde? Putin jim jasně sdělil, že se bude bránit jadernými zbraněmi. Ten nafoukanej národ riskuje, že se mu dostane adekvátní odpovědi Amerika first je i v ruských raketových systémech a indiánské rezervace to asi nebudou.

  OdpovědětSmazat
 6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 7. !!! POZOR - CENZURA !!!

  !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ - ЦЕНЗУРА !*!*!*!*!

  Soudruzi a soukmenovci, POZOR: Na sajtách naší milované Nové Republiky opět řádí kavárníci, placení agenti CIA a Mossadu!
  Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!!

  TO JE CENZURA, ODPORNÝ NÁSTROJ EUROAMERIKY A KAVÁRNÍKŮ-LEPŠOLIDÍ !!!!!

  Proto žádám soudruhy a soukmenovce z redakce NR, aby NEPRODLENĚ posílili svou revoluční bdělost a ostražitost!!!
  Vzkřikněme kolektivně do tváří těch pravičáckých zakuklenců z pražské 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
  A to IHNED!!
  Jinak nepřátelští agenti zesílí, časem převezmou vládu nad naší milovanou Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud 200% spolehlivého orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

  Snad vám nemusím vysvětlovat, soudruzi a soukmenovci, jaký JEDINÝ trest je za takové trestuhodné selhání v boji proti kapitalismu, demokracii, Euroamerice a kavárníkům-lepšolidem.
  Myslete proto hlavou, ano?
  A NIKDY nepouštějte ze zřetele naše heslo: Se soudruhem a soukmenovcem Davidem v čele VPŘED, za svobodu slova pro každého roduvěrného Čecha a Rusa, čili každého komunistu, putinistu, zemanistu a babišistu!

  Děkuji Vám předem, drazí soudruzi a soukmenovci, a nyní vložím zpět svůj příspěvek z 19. února 12:44.


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 8. “Chceš sdílet svá data s 1bn Číňanů? Tak si kup Huawei, a o víc už se nestarej!“

  Soudruh Honza Campbell maluje čerta na zeď, ale polévka se nikdy nejí tak horká, jak se uvaří.
  Že Čínská lidová republika přijde ve 14. pětiletce (2021-2025) s novými krásnými stroji, to dá rozum každému komunistovi, putinistovi, zemanistovi a babišistovi: Vždyť řízené hospodářství VŽDY vítězilo nad chaotickou ekonomikou kapitalisticko-demokratických zemí!

  Ano, stačí si vzpomenout, jak NÁDHERNÉ a přitom DĚSIVĚ LEVNÉ výrobky produkovala RVHP, před dočasným ústupem socialismu:
  Celý Západ se mohl přímo UTLOUCT po slovanských socialistických
  • osobních vozech
  • veškeré spotřební elektronice
  • pračkách, ledničkách, myčkách, sušičkách, mikrovlnkách
  • fotografické technice
  • hodinkách
  • oděvech
  • botách
  • potravinách
  • zubních kartáčcích z pravých prasečích štětin
  • atd. apod.

  Proto se nedivíme dnešnímu růstu řízených ekonomik ČLR, Velikého Ruska, KLDR, Kuby a Venezuely.


  K těm budoucím čínským lidovým 5G-smartphonům, kompletně vyvinutým a vyrobeným v ČLR: Ubozí zaostalí USáci a Evropani je budou mocí používat nejen bez obav, ale dokonce S NADŠENÍM !

  Ano, dnes, když chcete s někým sdílet svoje data, tak se musíte napojit na sociální sítě, případně na podnikovou síť.
  Ale jakmile začnete používat svůj nový (a PŘEKVAPIVĚ LEVNÝ !!) 5G-smartphone Huawei, tak už se nebudete muset starat o nic: Váš nový krásný přístroj „Made in People's Republic of China“ sám odešle všechna vaše data do ČLR, rychle, bez ztráty jediného bitu!!!

  Ano, svá data budete OKAMŽITĚ sdílet s MILIARDOU budovatelů komunismu-siťinpchingismu!
  No nebude to úžasné?
  No BUDE to úžasné, o tom žádná!
  Takže se těšme, když máme na co.

  Komunismus-putinismus-siťinpchingismus – budoucnost lidstva!


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.