Reklama

čtvrtek 21. února 2019

Kdo potřebuje cizince na práci

Jiří Vyleťal
21.2.2019  E-republika
Z různých koutů naší mediální krajiny se dovídáme, že nejsou lidi na práci. Musíme je prý dovážet. Z ciziny. Ne však z ciziny ledajaké, jenom z ciziny některé. A také ne na práci kdejakou, ale jenom na některou. Není to zvláštní?Jsme snad země, kde se toho tolik dělá, že to vlastními domorodci ne a ne zvládnout? Nebo jsme snad z povahy stvoření samého natolik jednostranně nadaní, že vše, co je mimo okruh naší způsobilosti, dohromady nedáme, i kdybychom se rozkrájeli? Je-li to tak, pak proč nás onen nával vytříbených talentů zastihl až po sametové revoluci 1989? Vždyť do té doby jsme sami zvládli od čištění kanálů po výrobu letadel všechno a není známo, že by se tím někdo neuživil.


Vrtochy trhu


Co svět světem stojí, vždy si společenství lidí, ať už šlo o rodové kmeny či celé státy, dokázalo své potřeby pokrýt vlastními silami. Vždyť každá společnost – oč větší, tím následující tvrzení platí více – je co do dovedností natolik pestrá, že pro vše, co jí je třeba, najde dostatek tvůrčích sil. Vyvíjí-li se společnost zdravě, pak zcela přirozeně přizpůsobuje této pestrosti školství i hospodářskou strukturu.

Volná ruka trhu, ono božstvo Západu, ve své omezenosti ignoruje kdeco. Také zákonitosti přirozeného vývoje. I stalo se, že nám přes noc zrodivší se kapitalisté a ortodoxní pravičáci – nezřídka včerejší komunisté - zničili jak dosavadní hospodářskou strukturu, tak poměry ve vlastnictví výrobních prostředků. Ušetřeno nezůstalo ani školství.

Zemi tak obsadila armáda manažerů, byznysmenů, poradců, analytiků, prezidentů, certifikovaných profesionálů, finančníků a bůhví čeho ještě. Došlo k tomu tak náhle, že ona erupce na slovo vzatých superexpertů za situace, kdy „země nevzkvétala“, a tudíž vše dosavadní nemělo stát za nic, byla vpravdě šokojící. Byl to moment zrodu. Zrodu „pracovních“ míst, v nichž - pokud se nedělá nic - se ještě jedná o přínos.

Podobně těžkou ránu utrpělo od volné ruky trhu učňovské školství. Socialističtí, nyní tvrdě kapitalističtí ekonomové ve službách trhu, prohlásili práci lidských rukou za podřadnou a „pro blbce“. Z učňovských středisek, v nichž se začínalo u svěráku a končilo ve fabrice mezi fachmany, stvořili odkladiště antitalentů „byznysu“.

Ani vysoké školství neprchlo z dosahu devastačních účinků volné ruky trhu. Po vzoru amerických univerzit, kde se dá studovat snad úplně cokoliv – začalo vedle absolventů přežívajících smysluplných oborů, produkovat vzdělance na to – nepočítáme-li tituly dotyčných – co nikdo nepotřebuje. Dcera mého celoživotního kamaráda vystudovala na jakési vysoké škole v Plzni (zdá se, že v Plzni se tržně orientovanému školství obzvlášť daří) obor evropská kultura. Když jsem se jí a její matky ptal, co s tím holka může dělat, dověděl jsem se, že prý „snad leccos“. Sám pro sebe jsem si dodal: nebo také nic a vařit kafe. Teď je se svým přítelem v Austrálii, živí se tam příležitostnými pracemi a o evropskou kulturu nezavadí.


Nejsou lidi na práci


Že za stavu věcí, jenž je výše popsán jen neúplně a velmi střízlivě, nejsou mezi domorodci lidi na potřebnou práci, se není co divit. Pracovat rukama a k tomu ještě tak, že bez odborné způsobilosti vyžadující dostatek praxe a znalost norem, se dílo ani podařit nemůže, nechce skoro nikdo. A k tomu být ještě nahlížen jako „blbec“?

Ostatně, proč také? Když kdejakým švindlem si našinec přijde na nesrovnatelně víc, nenadře se, v suchu a teple si mačká tlačítka a často nemá ani co zkazit. Celou tu věc dělá ještě horší – byť za daného stavu věcí je to vlastně něco jako spása - otevření hranic. Samozřejmě, že ne na západ. Na východ! Ze západu sem přece nikdo nepřijde na práci, to tak jedině na „management“ a zisky ať se valí domů. Ale z východu, z Ukrajiny, kde se dá žít stále hůře a hůře a leckde vůbec ne, takže je co nabídnout, že? (Na tomto místě nelze jinak, než uvést staré rakouské přísloví: „Není lepší kšeft, než je lidská blbost a lidská nouze.“)

Je to vlastně takové štěstí pro nás a všechny země od nás na západ, že někde je vždycky hůř. To se to pak byznysmenům profituje, když příchozím z východu platí mnohem méně než domácím. Bydlet mohou v kontejneru nebo po deseti v 1+1 a o sobotách a nedělích se o práci ještě poperou. Vždyť jsou tu jen kvůli penězům, odpočívat budou doma. To je ta strašná vlastnost kapitalismu, že každou slabost druhého umí proměnit ve vlastní zisk. A každou svoji výhodu v totéž.

Zkrátka a dobře tam, kde všichni chtějí být manažeři, konzultanti a analytici, kde místo práce se udělují certifikáty o práci, kde se lidé zaměstnávají telefonováním, vymýšlením zábavy, her a digitálních aplikací k ničemu, kde se ze všeho nejvíc bohatne spekulací a podvody, budou vždy chybět lidé na práci.


Sociální problém


Člověk nemusí být xenofob ani rasista, aby si všiml problémů, které do společnosti – zejména společnosti chudé na sociální kapitál - vnáší pracovní turistika. Záměrně píši „turistika“, protože kdyby náš stát o přistěhovalectví ve smyslu založení domova stál, důvodů k obavám by bylo minimálně.

Leč právě proto, že český stát nemá žádný program pro začlenění přistěhovalců, tj. nestará se o dostupnost bydlení, spravedlivé výdělky a tím znemožňuje příchozím založení rodin, stává se z pracovní turistiky sociální problém.

Prvním z nich je neukotvenost, resp. absence rodiny. Mladý muž, který nemá povinnost k dětem a manželce, je až na výjimky neřízenou střelou. Ocitne-li se ve zcela cizím prostředí, kde jej nikdo nezná, je navíc mimo společenskou kontrolu. Protože domácí ženy a dívky většinou po mužích z východu netouží, není šance na ukotvení prostřednictvím rodinného pouta velká. Nástrahy, jimž je dlouhodobě neukotvený muž vydán, netřeba vyjmenovávat. Podlehne-li jim – což je v cizím prostředí mnohem snazší než v prostředí domácím – trpí on i jeho okolí.

Druhým problém je společný všem zemím Západu: Nezvladatelnost mladých mužů obecně. Tím, že dobrá polovina všech rodin se rozvádí a děti po rozvodu zůstávají u matek, postrádají synové řádný mužský vzor. Domyslíme-li si k tomu zrušení povinné vojenské služby - ta po staletí sloužila jako iniciační zkouška dospělosti - nemůžeme se divit problémům s mužskou nezvladatelností. A tak všude kolem sebe potkáváme nezralé mladé i starší muže. Nejen muže domácí, kteří přece jenom pod nějakou společenskou kontrolou být mohou, ale i muže z ciziny, kteří se jí vymykají úplně. Kriminální delikty jsou pak tím nejhorším obrázkem, jímž se může přistěhovalec v cizí zemi prezentovat. (Na tomto místě je třeba zmínit jedno pravidlo: A sice, že příslušník menšiny onu menšinu v očích většiny vždy reprezentuje. Zatímco příslušník většiny svoji většinu v očích většiny nereprezentuje nikdy. Reprezentuje výhradně sebe. Je to pravidlo nespravedlivé, protože měří domácím jiným metrem, než cizincům, ale je užitečné. Ukazuje příchozím, že v prostředí, do něhož vstoupili, se mají chovat stejně jako ti, kteří tam byli před nimi.)

Posledním a nejvážnějším problémem opouštění domova kvůli práci je jeho vyprázdnění. Není snad paradoxnějšího tvrzení než toho, že „u nás není práce“. Vždyť právě tam, kde „není práce“, bije do očí, jak je tam všechno zanedbané, sflikované a co všechno chybí. (Ovšem, pozor, pro tento obrázek není třeba chodit na Ukrajinu. Stačí vyjít na ulici a porozhlédnout se. Pro méně všímavé radno doporučit libovolně krátkou cestu vlakem.)

Že z míst, kde je toho na práci nejvíce, lidé odcházejí za živobytím jinam, není vina jejich, ale správců jejich země. Jsou to oni, kdo se o zemi nestarají, nechají ji pustošit a předhazují za kořist dravcům ze světa mamonu. Logickým výsledkem odchodu za prací je vyprázdnění jedné země, v níž se pak nedostává lidí na smysluplnou práci, a zlenivění obyvatelstva země druhé. Ta se pak bez cizinců opravdu neobejde. 


Kudy z toho ven?


Zdá se, že ve světě nerovností žádné řešení nenajdeme. Už pouhý fakt, že nerovnosti se tam, kde rozhoduje kapitál, jenom zvětšují (podle Oxfamu vlastnilo v minulém roce 26 nejbohatších lidí planety větší majetek než „zbytek“ jejích obyvatel; v roce 2017 to bylo 43) dokládá, že chudoba a skandální bohatství budou i nadále vedle sebe existovat. Budou tedy existovat i státy chudší a bohatší a uvnitř nich i pracovní migrace se všemi negativy, jež protiklad bohatství a chudoby přináší.

Proto každé řešení, které by pracovní migraci podstatně omezilo, a přitom bylo ku prospěchu všem, vždy povede ke snižování rozdílů mezi bohatstvím a chudobou. Logicky bude tedy směřovat k rovnosti. V zemích přílivu ke srovnávání výdělků mezi profesemi a v zemích odlivu k podstatné změně hospodářského uspořádání. To vše jak ve smyslu rovnosti, tak ve smyslu konání prací potřebných.

Je toto vůbec možné v rámci kapitalismu? Nejspíše ne. Kapitalismus totiž hledá výhradně maximální zisk za co nejkratší dobu. Na nic jiného se neohlíží - po nás potopa. Jelikož kapitalismus ztratil přirozeného nepřítele, jeho konec je v nedohlednu. V ještě větším nedohlednu je (alespoň to tak vypadá, nicméně zdání někdy klame a dějiny umí překvapit) náhrada za kapitalismus, a tak to vypadá, že vykořisťování lidí opouštějících své domovy kvůli výdělku bude pokračovat.

Jedna moudrost říká, že nemohu-li něco změnit, mohu se naučit (možná ne vždy) to alespoň snášet. Za prvé to znamená, že lidem, kteří za prací přišli, budu poskytovat takové životní podmínky, aby mohli založit rodiny. Vypadá to jako úkol nadlidský, protože naše státní správa to nedělá ani pro vlastní občany. Nedělá, ale dělat může, a přitom nemusí bourat kapitalismus. Pár kilometrů od nás na jih, v Rakousku, to svedou.

Za druhé to znamená přestat dělat stínové práce a práce k ničemu, jak o nich byla řeč, a začít si vážit práce rukou. V současné době a jistě i v době budoucí k tomu jsou a budou dobré podmínky. Lidé na odbornou manuální práci chybí opravdu úplně všude. Značná část společnosti, zdá se, již pochopila, že bez dealerů, analytiků a mediálních expertů se obejde, bez elektrikáře, instalatéra a pořádného zedníka ale určitě ne.

A konečně za třetí to znamená postavit na nohy učňovské školství. Se vším, co k němu patří. Chce-li Andrej Babiš řídit stát jako firmu, možná by mohl časem dospět k ideji řídit firmu jako stát. Státem řízené firmy, jak jsme se v minulosti přesvědčili, mají z principu na rozdíl od firem typu Franta, já a šest „úáček“ poněkud lepší podmínky pro rozvíjení učňovství a řemesel.


19 komentářů :

 1. Pokud je o imigraci cizinců, tak vcelku by neměly být ani nějaké velké námitky, pokud to budou prameny čisté. Jiná krev ze slovanských národů by neměla vadit a jsem přesvědčen, že i Ukrajinci, Poláci, Jihoslované jsou schopni přinést i dobré genetické základy. Ale ani příměs ze Západu nám neuškodí - to spíše nám vadí stěhování Čechů - emigrace - na Západ a také do Skandinávie - navíc proto, že do nich čeští daňoví poplatníci zpravidla nejvíce investovali - a oni bez zaplacení dluhů utekli. Ale málo kdo tuší, že mnozí a ba ti nejlepší byli dokonce vyhnání!!! Ano v dnešní době - opět těmi týpky, kteří si na tom stavěli kariéru za socíku, dělají to za kapitalistu. Když na někoho prostě neměli či dnes nemají, tak aspoň se ho zbavují, konkurenta vykopnutím z republiky . A to nechci mluvit o tom, že to mnohdy dělají ti samí grázlové z doby socíku, tehdy ovšem jako soudruzi, dnes jako páni.
  Ale problém je v imigraci k nám těch občanům, kterým jsme námi jim vnucenou válkou rozvrátili stát, pozabíjeli otce, matky a čekáme, když přijdou k nám, že nás ze vděku budou líbat a makat na své asimilaci jako diví??? Tak tedy výrobou migrantů válkou a také sirotků cesta k láskyplnému splynutí s českým prostředím a pravidly nevede! Proč si myslíte, že Západ zřídil Židům za jejich genocidu v 2. světové válce stát na území Palestiny? Proto, aby se Židé svým vrahům v Evropě nemohli mstít a aby si vztek vylévali na nic netušících Arabech. A vidíte, že jim to jde velice dobře. No a asi většina Čechů netouží po tom, mít současné palestinské dění nastěhované k nám. A já se vůbec nedivím! Já si to také nepřeji!

  OdpovědětSmazat
 2. Velmi pěkný článek směřovaný do řad všech Čechů, Moravanů i Slezanů v současné ČR. Snad jen chybělo dodat či zdůraznit, že s naší slovanskou bratrskou povahou tento systém pomáhá devastovat všechny lidi směrem na východ.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ono to ale není jenom tím, že by nám práce rukama začala nějak smrdět. Problém je také v tom, že dokud ještě bylo celkem dost našich vyučenců, byli placeni tak, že mohli buď bydlet, nebo jíst. Jestliže je kvalifikovaný dělník placen mzdou jen nepatrně převyšující životní minimum pro rodinu, svého syna raději pošle na sebeblbější maturitní obor, než aby vychovával budoucího nuzáka. No a za těch třicet let od plyšáku holt staří fachmani odcházejí, mladí nevznikají a teď je poslední příležitost s tím něco dělat, protože za pár let už nebude, od koho se učit.

   Smazat
 3. Potřebný a inspirativní pohled na realitu ...

  OdpovědětSmazat
 4. Jestli si chce někdo mastit kapsu, tak ať si nahradí chybějící pracovní sílu automaty a netahá sem všelijaké exoty. Napřed se tu mlelo o ruskojazyčných mafiích a teď nám prezentují ukrajince jako neviňátka. Ještě nedávno se tu jimi vyhrožovalo, takže co tu vlastně mají "vyrábět". Podle toho, jak to tam vypadá, tak se úroveň jejich vojenského výcviku posunula, oproti nám, o několik levelů výš. Úcta k životu je u nich už od dob 2 světové války vyhlášená, že i Němci žasli.

  OdpovědětSmazat
 5. V té posrané Evropské unii je cca 23 milionů nezaměstnaných evropských domorodců, kteří jsou PLNĚ sociálně, kulturně i nábožensky integrováni, znají bezvadně svojí řeč a mají nějakou kvalifikaci, proto se ptám proč by se měly jejich počty navyšovat nekvalifikovanými a nekompatibilními a integraci se bránícími cizinci bez znalosti řeči, bez kulturních a sociálních návyků, s nechutí k práci a navíc s totálně netolerantními náboženstvími. EU nechybí pracovníci, jsou pouze debilně zapřaženi v naprosto neproduktivních oborech (viz. umjelci, nevládky a univerzity humanitárních pavěd a praktických idiocií), proto chybí jinde a dementi typu Dlouhého, nebo Babiše pak volají po imigrantech namísto toho, aby se snažili řešit deformace na pracovním trhu a v přípravě k zapojení se do ekonomiky našinců... Tenhle slavnej eu-kapitálismus je jen jeden živelnej a kretény bez sebemenší morálky a kvalifikace řízenej bordel, žijící ze dne na den bez cílů a koncepcí, jako cigánská dědina kdesi u "Čiernej pri Piči"... a to toho sem valí ještě miliony válkami a primitivními náboženstvími zdivočelých polopic z Afriky. Jak tohle asi dopadne ???!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Největší chybou Evropské unie bylo, že se rozšířila o postkomunistické, chlastoslovanské (i hunské), zaostalé avšak domýšlivé burany a neponechala schengenskou hranici na původní železné oponě. Čecháčkostán je nabubřelé rusofilské smetiště Evropy, které těží ze své ubohosti, která odpuzuje i uprchlíky?
   Parazitičtí čecháčkové (k radosti Putina) EU jen vyžírají (jako kdysi RVHP) a když mají něco sami obětovat, tak z ní hrdě vystoupí dříve, než budou ostatními vykopnuti? Pokrytecká, somrácká, opovrženíhodná lůza ! Válčí a pracuje leda tak hubou. Jakékoli její naředění migranty je jenom prospěšné. Britové už čecháčky a další postkomunistické nevděčné vyžírky nechtěli živit, proto z EU vystoupili. Nebýt Německa, mohli jsme mít uprchlíky na krku my, švejkovští postkomunisté.
   Čecháčkostán patří do EU ještě méně, než Řecko. Nedrží krok už ani s Rumunskem a Bulharskem. Integraci EU Češi neustále sabotují a současně jí licoměrně vyčítají neakceschopnost. Češi - nekrást tady !!! O bolševizmem zavšivenou, žlučovitou a zlodějskou kotlinu už nejen solidní investoři, ale ani uprchlíci nestojí.
   Vyhnány byly 3 miliony Němců - takže místa je tu dost. Uprchlíci vypadají civilizovaněji než čecháčkovská řvoucí chátra. Řešení na konci příspěvku.
   Závistivá, neschopná a ubohá (zato však revolučně uvědomělá) husitsko-bolševická čecháčkovská lůza se kojí nadějí, že se nažere papírových majetkových přiznání nebo registračních pokladen a pokut prodejním řetězcům. A nechce se s nikým dělit o žvanec a vrátit cokoli z nakradeného církvím, židům, Němcům. Píseň Práce: Ručičky nebojte se - vy makat nebudete !!! Poctivým českým metanolem proti cizí marihuaně! Se Sovětským Svazem na věčné časy !!! Vyloudit z EU co se dá - a pak z ní hrdě vystoupit !!! Jako azbucké lůzokratické Řecko - náš vzor!

   Smazat
 6. Zkusme se na problém podívat z cyklického vývoje kapitalismu. Co se stane až nebude práce? Kdo přijde o práci? Místní mívají vyšší nároky platové. Podnikatelé je tedy propustí jako první. Tím se vybudí nenávist a volba "Ády". Dál je to jasné, historie se bude opakovat, v čí režii? Opět se židé očistí od svých méně majetných souvěrců, díky holocaustu, tentokrát "důkladném"? Chci věřit, že Židé nacionalističtí si vybojují svoji ztracenou vlast na SV a opustí tezi farizeů "boží světovlády"!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. PS.- nerad užívám zavádějící termín antisemitizmus, co je tedy semitizmus? V Evropě ovládnutí? Z mého pohledu neakceptovatelnosti antisemitizmus?

   Smazat
  2. PPS Omlouvám se, z mého pohledu akceptovatelnosti antisemitizmu.

   Smazat
  3. Tak Povolný jak - jsi semita či antisemita?

   Ja som z teba celkom zetený.

   Smazat
  4. 20:42-Nejsem semita, jsem antisemita, nehodlám je vraždit, jen odstavit od politické moci, stačí?

   Smazat
 7. Jiří Jírovec21. února 2019 19:01

  Problém není v tom, že nějací lidé přicházejí, ale v tom, že nemohou v naší společnosti zakotvit. Vláda, a je úplně jedno která, se nezajímá o to, že neexistuje dostupné bydlení. Není pro naše nízkopříjmové skupiny a kde by se vzalo pro cizince nacpané do ubytoven. Na této úrovni jde o novodobé otrokářství.

  Zaděláváme na problém, protože zapomínáme na to, že po určité době je pro mnohé migranty návrat domů často nemožný.

  To byl případ Turků, kteří přišli v šedesátých letech do Německa na práci. Nakonec si přivezli rodiny a chtěli kousek koláče, který pomáhali připravit. Západoněmecká vláda vyhlásila repatriační program a nabídla těm, kteří se vrátí 10000 DM na hlavu. To bylo dost peněz, jenže ti, kteří nabídku přijali, zjistili, že se Turecko změnilo, že tam ztratili svoje vazby a kontakty. Nakonec ten projekt skončil do ztracena.

  Naprostou katastrofu vnesli do společnosti politici, kteří začali mávat vlajkami a pod heslem Čechy Čechům vytvářeli atmosféru nenávisti vůči migrantům.

  Zeman před časem prohlásil, že jsme k nám uprchlíky nezvali (čti: ať jdou do hajzlu). Měl pravdu, ale jen částečnou. Oni totiž zase nezvali Západ, k němuž se hrdě hlásíme, k nim. Nestojí o naše bomby a vojáky.

  Merkelová se zachovala pragmaticky, když řekla, že uprchlíci ze Sýrie, kterým bude v Německu povolen pobyt, tam budou vítáni. Tento výrok byl okamžitě překroucen. Prý pozvala migranty do Německa.

  Když rozeserete společnost, budete ji těžko dávat dohromady. Podle německých statistik mělo v roce 2012 Německ 3 milióny přistěhovalců z islámských zemí (hlavně z Turecka), 800000 přistěhovalců z Afriky (hlavně subsaharské) a několik set tisíc z Asie. Nikdo o tom vlastně nevěděl.

  Existuje ještě jiný úhel pohledu: Musíme dovážet dělníky, abychom vyrobili o x% víc aut nebo jiných výrobků? Jaké prostředky budeme muset vynaložit, abychom se přebytečných přistěhovalců jednou zbavili?

  OdpovědětSmazat
 8. Místo aby se začali starat jak omezovat výrobu a pomalu propouštět, tak hrají stále falešnou hru na slepou bábu.
  Krize už dává jasné signály, hlavně v tom našem "vlajkovém
  průmyslu", kde se stále chrlí ty plechovky, pomalu už každý
  rok s "novými" modely, kdy tato hra na "new" už ztrácí smysl.

  OdpovědětSmazat
 9. Hmm a co takhle nenechat domorodce dělat za třetinové mzdy proti německu. Pak by tu nebyla levná montovna a problém by byl vyřešen.

  OdpovědětSmazat
 10. Máme dost svých lidi !!! nevíte kde je hledat, já poradím ?!!!

  OdpovědětSmazat
 11. Buržoazie, pardon - podnikatelé - ze své podstaty jako antagonistický opak dělnické třídy, zadupávají dělníky do země, aby se zbavili svých hrobařů. Ježe tím si právě ten hrob kopají, jelikož pochcípají stejně jako parazit bez hostitele.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.