Reklama

středa 6. února 2019

Keller: Západní metropole vidí přítěž i ve vlastní periferii. Co potom ve východní Evropě?

Profesor Jan Keller
rozhovor s profesoram Janem Kellerem
6. 2. 2019  web ČT24
Redakce Zpravodajství stejně jako některé další redakce České televize (ČT), toho prý „nestranného veřejnoprávního media“, mnoho let otravují duše českých diváků manipulacemi, překrucováním, slouhovstvím a jednostranným komentováním událostí. Web ČT24 se občas pokusí z této protispolečenské tendence ČT vystoupit. Tak je tomu i v případě uveřejnění rozhovoru se sociologem a evroposlancem Janem Kellerem.
Interview s Janem Kellerem je součástí speciálu Zrada (?) Západu - cyklu textů věnovaných středoevropské mentalitě a příběhu zrady, které se na zdejších národech měly v minulosti dopustit západní mocnosti.

Zájem západních zemí o střední a východní Evropu postsocialistické státy mnohdy přeceňují – o to spíš, že v době zvyšujících se sociálních rozdílů mnohé západní metropole vnímají jako nemoderní přítěž i zbytek svých vlastních zemí. V rozhovoru pro web ČT24 to prohlásil sociolog a europoslanec za sociální demokracii Jan Keller.


Tři ze čtyř velkých tuzemských výročí „osmičkového roku“ – 1938, 1948 a 1968 – byly připomínkou událostí, které měly pro zemi negativní důsledky: anexi pohraničí, nástup totalitní moci, vojenskou okupaci. Čím si vysvětlujete, že Češi mají potřebu se takto intenzivně vracet k dějinným traumatům?

Různí lidé a různé generace mají patrně odlišnou motivaci, proč se k těmto historickým zvratům vracet. Jinak budou věci vnímat ti, kterým někdo z rodiny zahynul v koncentračním táboře, jinak ti, kteří přišli o továrnu, jinak ti, kteří byli vyhozeni z práce. Ale myslím, že není velkou spekulací tvrdit, že všichni u nás kdesi v hloubce vnímají nesamozřejmost a zranitelnost našeho vlastního státu a jeho suverenity. Španělům anebo Angličanům bychom to asi těžko vysvětlovali, oni takovou zkušenost nemají.

Ze stejného důvodu u nás patrně sílí euroskepticismus. Není to proto, že by naši lidé toužili patřit někam na Východ. Hodně se jich však obává, že evropský projekt ve své současné podobě je jen jiným způsobem, jak nás o suverenitu a státnost připravit. Tyto obavy zase těžko vysvětlíte Němcům, kteří Brusel nevnímají jako něco, co je nadřízeno Berlínu, ale spíše jako jeho prodloužení.

Co vypovídá o národu a politicích, že si volí mýty, které tematizují slabost a porážku? A jakou funkci v kolektivním vědomí tato tematizace historických traumat plní?

My máme trauma z naší slabosti a z porážek, Francouzi mají nemenší trauma ze své bývalé síly a ze svých vítězství v dobách kolonialismu. My jsme na tom svým způsobem lépe než oni. Svoje neúspěchy (dokonce i ty, za které si tak trochu můžeme sami) se snažíme vydávat za důsledek toho, že jsme byli vždy podrobováni a manipulováni silami zvenčí. Ve skutečnosti je mýtus o naší „holubičí povaze“ typická z nouze ctnost. Kdyby nás bylo o pár desítek milionů více a kdybychom obývali území aspoň velikosti Polska, možná bychom se divili, kam se naše holubičí povaha poděla.

Francouzi anebo Belgičané své koloniální úspěchy nikomu cizímu za vinu klást nemohou. Jejich sebeobviňování je velice intenzivní a při troše šikovnosti může být využito jako účinný prostředek manipulace. Horní vrstvy ve Francii dnes obviňují nižší vrstvy z xenofobie a vyčítají jim koloniální minulost země. Přitom z kolonialismu profitovaly především právě horní vrstvy, mnohem méně řadoví Francouzi. Ti jsou dnes biti hned dvojnásobně: patří k méně úspěšným a ještě k tomu se mají cítit provinile. Výbuchy nespokojenosti, kterých jsme dnes ve Francii svědky, mají kořeny někde tady.

Zájem Západu často přeceňujeme


Ve střední Evropě je dosud živé vyprávění o západní zradě; část polské společnosti přemýšlí o zradě na konferenci v Jaltě 1945, v Maďarsku se připomíná chybějící podpora Západu během povstání v roce 1956. Kde se rodí středoevropská představa o vlastní krotké povaze a křivdě od necitlivých a nechápavých velmocí?

O západní zradě se nemluví zdaleka jen u nás. Před několika lety jsem v jednom městě ve východní Francii hovořil s kolegou sociologem. To město je zvláštní tím, že má tak dokonalý systém opevnění, že nebylo nikdy vojensky dobyto. S trochou nostalgie jsem kolegovi říkal, že naše opevnění budované pro případ napadení nikdo nikdy nebránil.

Kolega mne odkázal na práci jedné francouzské historičky, která ve své studii tvrdí, že francouzští bankéři dali Německu volnou ruku k pochodu na Československo ještě před nástupem Hitlera k moci. To přesto, že velení naší armády zajišťovali z velké části francouzští generálové. Uvádím to jen jako drobný důkaz, že o západní zradě se nepřemýšlí jenom u nás.

Západ je sice nositelem zklamání, ale stejně tak i nadějí; v pomoc od Velké Británie, Francie či USA v minulosti doufali Čechoslováci, Maďaři, Poláci i Rumuni. Kde se se rodí paradox, že k těmto státům středoevropské národy vzhlížejí a vkládají do nich své naděje, přestože je jejich optikou tytéž velmoci opustily, ponížily nebo bombardovaly?

Asi to bude tím, že nám nic jiného nezbývá. Z těch čtyř světových směrů, které známe, je nejracionálnější doufat v pomoc směrem západním. I přes to všechno, že minulé naděje se ne vždy splnily. Druhá věc je, že západní zájem o nás dost často přeceňujeme. Když sledujete francouzskou televizi, těžko se zbavíte dojmu, že jejich zámořská území jsou pro ně přece jen důležitější než to, co se děje u nás. Ale při troše evropského optimismu se i s takovým pocitem dá žít.

Mluvíte o přeceňovaném zájmu. Proč tedy právě Západ? V čem spočívá jeho atraktivita? A je vůbec adekvátní očekávat, že bude mít politika impérií ušlechtilé, morální cíle i mimo vlastní teritorium?

Proč právě Západ? Je to směs dvou faktorů a každý z nás je má v sobě namíchány v jiném poměru. Jedním z těchto faktorů je pocit kulturní blízkosti. Rakouská mentalita je nám rozhodně bližší než nejen ruská, ale třeba i polská.

Tím druhým faktorem je přitažlivost západní životní úrovně a kupní síly. Můžeme jen hádat, který z obou faktorů přispěl více k tomu, že žít na Západ už odešla nemalá část populace pobaltských zemí či miliony Poláků. Rumuni jsou hned po Francouzích druhou nejpočetnější národnostní menšinou v Bruselu.

Ke druhé části otázky. Obávám se, že politika impérií nemá tak úplně morální cíle ani u sebe doma. Proč by je tedy měla mít v zahraničí?

Orbán i Kaczyński přicházejí k hotovému


Milan Kundera pracoval v 80. letech s tezí Unesené Evropy. Doslova píše, že všechny „protisovětské revolty byly dramatem Západu, který tvrdošíjně brání svou identitu“. Nestojí za sdílenými úvahami o zradě Západu jistým způsobem dotčení, které bychom mohli shrnout do věty „Jsme vaší součástí, tak proč s námi nedržíte“?

Od 80. let se toho s identitou Západu přihodilo tolik, že už by možná bylo na čase napsat druhý díl Unesené Evropy. Většina sociologických studií se shoduje v tom, že horní vrstvy v západních zemích si v podmínkách globalizace pěstují nadnárodní identitu. Identitu národní odsuzují jako přežitek, na kterém lpí jen ti méně úspěšní.

Metropole se poprvé v historii odtrhávají od svého zázemí a cítí se být mezi svými v kontaktu s jinými metropolemi. Zbytek země považují za nemoderní přítěž, bez které by jim bylo lépe. Londýn má blíže k New Yorku, ale i k Bruselu, Frankfurtu a Paříži než k anglickému venkovu a Barcelona se chce osamostatnit hlavně proto, aby nemusela doplácet na chudší části Španělska.

Pokud je na této hypotéze něco pravdy, tak chudší země východní Evropy budou západním metropolím marně připomínat, že jsou jejich součástí a že by s nimi měly držet.

Po opojení Západem v 90. letech se v současnosti diskutuje o tom, že ho vystřídala nedůvěra k Západu, a to jak k jednotlivým zemím, tak k nadnárodním institucím v čele s Evropskou unií. Čím si tu proměnu vysvětlit? A jakou roli v této proměně sehrává „ochranářská“ rétorika maďarského premiéra Viktora Orbána nebo polské vlády?

Souvisí to s předchozí otázkou. Nejúspěšnější vrstvy žijí ve svých metropolích, či spíše kočují mezi nimi. Vrstvy méně úspěšné jsou z metropolí vytlačovány na venkov. Stále rostoucí cena bydlení to zařídila nejen v Londýně či Paříži. Méně kvalifikovanou práci obstarají za pár eur migranti, čímž klesají životní náklady těch, kdo v metropolích zůstali.

Neříkám to s žádnou zvláštní radostí, ale Evropská unie má za této situace hned dvojnásobnou smůlu. Pro ty nejúspěšnější je příliš malá, slibnější šance se otevírají především v Asii. Ti málo úspěšní mají pocit, že je pro ně Evropská unie zbytečná, či dokonce škodlivá. Jejich materiální situaci jim spíše zhoršuje konkurence laciné pracovní síly z Východu a Jihu. Navíc jim upírá právě jejich identitu, kterou si budují v měřítku národním. Snahy o větší integraci Evropy ty úspěšné k ničemu nezavazují a těm méně úspěšným berou i zbytky toho, co si myslí, že snad ještě mají. Orbán i Kaczyński jsou v tom skutečně nevinně, přicházejí už k hotovému.


- - -

57 komentářů :

 1. Svět při středeční ranní kávičce Terezy Spencerové

  když si to přečtu, tak USA už není dávno "first", určitě je za ČLR a možná i Indií. A hlavně, když se dá dohromady síla armád obou bloků, tak Čína je "first" a kdo je spojencem Ruska, tak neprohrává.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:37 100% SOUHLAS.

   Smazat
  2. 16:37...zajímavá myšlenka...a možná, že amíkum se podaří z číny a ruska udělat spojence...ale pochybuju, že si z pudu sebezáchovy budeme moci vybrat a nebudeme jako užiteční idioti..

   Smazat
  3. 17:36
   Já to vidím tak, že užiteční idioti už dávno jsme
   Pro upřesnění - po haráku!
   A jenom naprostý idiot to zatím nepochopil.
   Václav Vodrážka st. Plzeň

   Smazat
 2. Z trochu delší perspektivy jde u evropských hujerů o zděděnou slabomyslnost.
  Něco jako tažení k Stalingradu a zpět.
  Napoleonovi oficíři aspoň kradli v Moskvě piána.

  Vyjma ředitelská patra globálních firem, které části výroby dávno odnesly do Číny, aby si odemkly tamní trh mají všichni naději, že za pět let to v Evropě sbalí.
  Buď zkrachují, nebo najdou lacinější stanoviště.
  Kdo by věřil frankogermánským snům, měl by vědět, že jde o sny válečné.
  S vojcly, co při uřezávání hlav volají aláh akbar.

  V roce 1989 jsme vstoupili do procesu, kdy se v rozvinutých zemích měnil výrobní způsob.
  A umožnili jsme jim si ještě chvíli hovět v tom starém.
  Skoupili jsme jejich neprodejné lednice a fritézy.
  Moc to nepomohlo.

  Vyváděli psí kusy jako Energiewende (což byla pirueta Zelených, po bombardování Bělehradu jejich hlavní číslo), dieslový podvod (jak víme, na konferenci německých automobilek v osmdesátých letech se tajně dohodli na minimalizaci nádržek na modrý sajrajt, aby ušetřili tři padesát), elektromobily, které nikam nedojedou a zaneřádí životní prostředí jako dieslový náklaďák z roku 30, kdyby furt jezdil, jen jedovatěji, teď koordinované ukradení jednoho válce z motoru...

  Díváme se na génie z Brusle a jsme oněmělí údivem.
  Tak tohle je teda ten Západ?
  Jsme to ale v průběhu roku 1938 už jednou pochopili, že.
  Jenže druhá republika byla všeobecně zostuzena a komu teda dát vinu.
  Generace mého pražského dědy (byl mimochodem na Piavě, něco o válkách tušil) to věděla přesně.
  Vylákali nás blbečky na led (bez naší armády by Pilsudski neporazil sověty a v Maďarsku by vládli bolševíci) a nechali, ať se kloužem.
  A 1989 znova.
  Agitátory brát klackem, co se do nich vejde.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:42!
   A co s agitátorem panem professorem? Krásně nám vysvětlil, že za své osudy můžeme sami, protože jinou možnost nám nikdo nedal a my si ji nevzali, nevědouce že existuje. Hrůza třepe kurníkem a professor etnikem!!

   Smazat
  2. Proč plkáš nesmysly? Keller to říká přesně. Za své osudy si do velké míry můžeme jen my sami - především trvale děděnou naivitou, která se dnes projevuje především v "pražské kavárně".

   Leo

   Smazat
  3. 18:08..v "pražské kavárně" se neprojevuje naivita.Tam se projevuje jen a jen touha po penězích a za ně jsou ochotni sloužit komukoli a čemukoli.Naivitu prokazují jen naši spoluobčané kteří kandidáty "kavárníků" katapultují do politiky.

   Smazat
 3. Chudsie staty vychodnej Europy ...
  Ci uz v roku 89, alebo pri vstupe do Nato,EU, sme bohuzial nepochopili, co to vlastne robime, do coho to vstupujeme.
  V pripade EU si z nas byvaly zapadny blok urobil pracovne kolonie.
  F,NL,IT,GB, a ine staty, mali v minulosti, a maju este aj teraz kolonie po Afrike, alebo aj inde.
  Kolonie, v ktorych domace obyvatelstvo pracuje, vytvara zisk, ale ten sa odvezie do statu, ktory tuto koloniu vlastni.
  To iste je teraz s nami, s byvalymi statmi komunistickeho bloku.
  Ibaze teraz to nenazyvaju kolonizator, pripadne inym nazvom, ale teraz sa to nazyva ze INVESTOR.
  Ale vysledok je ten isty.
  Vyhoda pre nich je vlastne iba v tom, zr v minulosti museli otroka z Afriky doviest k sebe, do svojej krajiny, a tam na nich otrok musel robit.
  Teraz uz otroka k sebe vozit nemusia. Niektory otroci na nich robia vo svojich krajinach,
  niektory otroci chodia robit priamo k nim, takze nemusia sa starat o dopravu pre otrokov. A zisky maju.
  NATO.
  Komunisti ucili, ze Nato je utocny pakt,
  Vars. zmluva ze je obranny pakt.
  Vsetci sme sa z toho smiali.
  Dnes vieme, ze v tejto veci komunisti neklamali.
  Ale pri srdci nas hreje pocit, ze zijeme v demokratickej spolocnosti.
  Niektory ludia ziju na hranici chudoby, ale v demokracii.
  To im teda fakt pomoze, namazu si tu demokraciu na chleba, lebo na maslo nemaju.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. INVESTOR je kódové označení pro kolonizátora. Nějaké peníze přinese a někoho zaměstná. My všichni se mu musíme složit na odborný výcvik pracovní síly a výstavbu nebo údržbu infrastruktury (cesti, železnice) a kolonizátor si odtud zisk odveze. Od nás je to podle zprávy OSN asi 12 nebo 13% procent. Z rozvojových zemí je to 8,4% a z rozvinutých je to jen 4,8%. Více než u nás se vydělá jen v Africe, např. v Kongu. Moudří komunisti si investovali sami a zisk zůstával doma.

   K propagátorům investic patřil i milovaný Miloš. Zvláště se angažoval za monstrum v Hranicích, i když několik desítek kilometrů vedle stála fabrika na obrazovky ve Valašském Meziříčí. Byla a je to sebevražedná politika. Už je na čase, aby se za ní někdo zodpovídal. Dokonce i blbí odeesáci chtěli podporovat domácí podnikatele, ale vláda se na to vykašlala.

   Socanská vláda s různými ignorantskými disidenty a ambiciózními hlupáky lákala blbečky voliče. Došli jsme do stavu, že socani jsou už více nenávidění než komunisté před a po hadráku. Sice sympatický a naivně slušný doktor David se může na hlavu stavět a nezmění to. To je jen nahrávka, aby se zase vyjádřil. Ostatní jeho bývalí přátelé (oslovení soudruhu si zakázali) drží hubu a raději by zapomněli.

   Smazat
  2. .. a ještě dodám. Pamatuji, jak se slušní kolegové a známí posmívali komunistům za to jak vládli. Neodpovídal jsem na to. Jen jsem si myslel, jednou i na vás dojde. Teď mlčí a stydí se.. Pověsit se na socany v posledních létech mohl jen hlupák.

   Smazat
  3. Pokud vím, tak MUDr. David opustil řady ČSSD již před lety. Konstatoval, že té straně není pomoci.

   Smazat
  4. 18:11
   To já vím. Je to jeden z bývalých socanů, se kterými se lze bavit a který snad pociťuje nějakou zodpovědnost. Nikdy jsem od něho neslyšel nijaké povýšenecké chování ke komunistům. Měl odvahu vystoupit na Vratimovském semináři. Je mi divné, že ohajuje Zemana a blouzní o sebeobětování. Zeman si s ním vytřel anální otvor.

   Smazat
  5. 17:38
   Nějak jsi zapomněl na tunelování státu, tunelování českých bank ap. už za Klause, ty trapná modrá strako. Proto se sem za Zemana snažili přilíkat nějaké větší investice zvenčí. Zato za Kraďouska a Topolánka se rozjel opět tunel ve velkém až jsme se dostali k církevnímu megatunelu. Je dojemné, jak se tady snažíš vše zamlžit na socany, ty šašku.

   Smazat
  6. 18:34
   Jsem zaměstnanec. Nikdy jsem si nemyslel, že pravice je pro mne nějaká naděje. Mnoho lidí z moji sociální střední třídy vzhlíželo s nadějí k socanům, že je tato strana ochrání a zlodějnu zastaví. Po několika měsících po převratu mi bylo na rozdíl od jiných naivních lidí, živicích se vlastními rukami a hlavou, jasné, že socanům důvěřovat nelze. Převýchova obyvatelstva je pomalá, nezbývá než počkat a starat se sám o sebe. Kdo dovede Zemanovi rozumět, pochopí jeho směšnost, když škemrá o vyšší mzdy pro své voliče a vůbec je nevšímavý k rabování české ekonomiky investory. Už to vrabci cvrlikají na všech střechách, že jsme kolonie. Pro zasmání bych připomněl Zemanovo prohlášení, že lidovci jsou nejbližší spojenci socanů. Však mu to vracejí.

   Smazat
  7. 16:44 komunisti o "západu" říkali mnohé.Nikdo nevěřil.Dnes ti ,co mají svůj rozum již ví,že to byla pravda.

   Smazat
 4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Pane Radosto 16:53, vaše diagnóza je imbecilita. Nějak to řešte. Hlavně neslintejte nějaký plky, je to na vás pak moc vidět. Díky.

   Smazat
  3. Ahoj Radosto!
   Opět jsi trefil hřebík na hlavičku, jak to ty ogare děláš? Asi máš vysoké ajkvé a spoustu nepřátel mezi proletariátem, který tak statečně hájíš. Inu nevděk třídami vládne, měl bys začít obhajovat jinou třídu, ikdyž se bojím, že zažiješ zase jenom nevděk. Být nepochopen je horší než umřít! Tak ogare žij a piš čechu (Majakovskij Jaroslavu Haškovi)!!

   Smazat
 5. 16:42 Dík. Líp bych to nenapsal.

  OdpovědětSmazat
 6. Kterým směrem dnes a pozítří? Je nutná ta parcelace na bohaté a mocné a na chudé a bezmocné skutečně ideálem lidské společnosti, nebo deformací imperialistického stadia kapitalismu? Rozdělení bohatství mezi třídami je spíše měřitelné světelnými roky, než hloubkami propastí. A východní Evropa pro Západ? To je jen nová podoba kolonialismu, úřadována z Bruselu a vojensky jištěna NATO. Žijeme ve velkém omylu - dnes nejde o zradu nás Západem, ale o totální vykradení Západem a až budeme jako vymačkaný citron vhodní na smetiště, tak nás na něj vyhodí. Německo nepatří až tak ke klasickému koloniálnímu Západu, on si vytvářel svůj typ kolonií rovnou ze zemí kolem sebe. No a tedy až nás Západ vyždímá, tak z milosti se ujme Böhmen und Mähren postnacistické a zase neonacistické Německo - a asi budeme i rádi. Vždyť rasově jsme na tom lépe než Rakušané a Bavoři, takže jako pacholci budeme vcelku pro Herrenvolk přijatelní.
  Řešení viděl již před 170 roky celkem správně, byť v hrubých rysech Marx. Jednou musí skončit ten sled diktatur otrokářů, feudálu a kapitalistů a musí přijít věk lidství. Věřím tomu, jen se obávám, že se toho lidstvo nedožije a že padající kapitál strhne vzteky Zemi sebou do hrobu!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vize naší budoucnosti není zrovna moc růžová. Otázkou je, kde skončí hromadění majetku majetnými, přesněji jak daleko je většina (spodina, lůza) pustí. Ta situace tu již byla. Vše kolem nás bylo někým vlastněno a našinec měl pouze propůjčenu možnost být naživu jako prospěšná pracovní síla bez vlastního rozhodování. Jak jsem zmínil, ta doba tady již byla, a já věřím, že představa je to pro jisté kruhy moc lákavá. Ve spojení s absolutním dohledem, s možností "přibrzdit" na dálku vzpouzející se organismus se dostaneme do nové úrovně, kterou naráz smete pouze katastrofa globálního rozměru, která přeruší dopravu, přenos informací a restartuje tak, pokud ne celou planetu, tak její rozsáhlé části.
   A kde jsme my? My se buď budeme dívat a hltat teorie o nutnosti "vše převést do soukromích rukou", nejlépe do rukou miliardáře z Německa, Francie, USA ... nebo o pozitivním vlivu elit na populaci (mají tím na mysli asi rozpoutávání válek a podněcování k drancování) .. atd.
   Nebo se můžeme zamyslet nad skutečnou podstatou života a včas se vzepřít ve vlastním zájmu, tedy v zájmu většinové populace. Pro začátek bych se zamyslel nad zájmy, které jsou společné širokým vrstvám obyvatelstva.
   Nikdo to za nás neudělá, máme hodnotu pouze jako nosníky na zbraně ve hře mocných při realizaci jejich mocenských záměrů.
   Jednoduše řečeno, po roce 1989 jsme si nechali ukrást velkolepou možnost vybudovat, posunout společnost na vyšší úroveň. Hlasy upozorňující na jisté nebezpečí a rozpory byly tvrdě umlčeny za všeobecného jásotu natěšeného davu, jehož velkou chybou bylo, že podlehl lákadlům "západu", aniž by si vzpomněl na historii v posledních 100letech.
   ABC

   Smazat
 7. Jak dlouho bude nám Středoevropanům trvat, než si uvědomíme, že jsme společně na jedné lodi. Že nikdo z nás není kolonizátor, ale že jsme všichni kořistí kolonizátorů. Oni si nás budou bohorovně dělit, kdo patří na východ, kdo na západ, kdo na jih, atd. podle jejich momentální moci. Všem bychom měli říci, díky přátelé, my nepatříme ani na východ, ani na západ, atd., my jsme Středoevropané, s vlastní středoevropskou politikou.
  Tj. žádný globalizační liberalismus, který u nás likviduje pracovní místa a prospívá pouze velmi malé skupince globálních hráčů. Ale např. s vlastní obrannou politikou, daňovou politikou a s vlastní produkcí průmyslového zboží a ne sem všechno dovážet z nějaké Číny a zde „žít“ z dotací a podpor v nezaměstnanosti. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní6. února 2019 18:16
   Ale Vy jste také Středoevropaně a ne Západoevropané, nebo Rusové. P.K.

   Smazat
  2. Kdybyste něco věděli o DNK archeologii, pak byste věděli, že na východě Evropy převládá rod R1A a na západě R1B. hranice jde od Slovinska přes Rakousko, východní Německo k Baltickému moři. Na sever od Berlína našli tisíce lidských kostí jak důsledek první světové války mezi východem a západem před 4 tisíci léty. Se západem máme stejný původ, jen na území Evropy jsme došli jinou cestou.

   Smazat
  3. Drazí mediteritoriani, ať chcete nebo ne, tak patříme do zdejší kotliny. Můžete se zálibou šílhat na Západ, či na Východ, ale od nich nečekejte nic moc. Jen to co je pro ně výhodné. (Odbytiště, levná prác.síla, možná strategická poloha...) Nečekejte ani moc od V4, tam si chudá Evropa navzájem taky nepomáhá (viz.Brazilské hovězí z Polska). Nezbývá než se postarat sami o sebe, ale s tak rozhádanou partou to nepůjde. My sami jsme si nepřátelé. EU nám nepředepsala lichvu, to my sami si ji povolujem a pak se divíme,že cca 700 tisíc lidí je v exekuci. Ne unie, ale my sami jsme si devalvovali korunu a přišli o biliony, když budeme tak pokračovat dál, tak nás brzy předhoní i Somálsko. Promarnili jsme už 30 let, zkusme kopat za republiku ve stejném dresu v dalších 30 ti letech. Nejsem ďědeček ani rudý ani modrý natož oranžový, ale myslím to vázně. Pane Radosto, omlouvám se, předeběhnul jsem vás, protože vím, že vás nikdo nečte.

   Smazat
  4. 19:41
   Vaše výzva je sympatická. Na základě třicetileté zkušenosti bude mnoho lidí přemýšlet, jestli se s každým spojí bez důkladného prověření minulosti těch, co se derou dopředu, a pročistění politiky od škůdců.

   Smazat
  5. Anonymní6. února 2019 19:38
   Jsou to zajímavé informace, ale domnívám se, že pro vnímání identity, je určující kulturní příbuznost. Zvyky, způsob života, vědomí spravedlnosti, atd. To, co se předává z generace na generaci, ať už mají rod R1A, nebo R1B.
   Možná máme se západem genetickou příbuznost, ale historicky kulturně jsme prošli jiným vývojem, jsme lidé s jiným vnímáním světa. Žijeme v jiných podmínkách, také hraje roli, že jsme převážně vnitrozemci, na rozdíl od převážně přímořského západu, atd., atd.
   My jsme pro ně zaostalý východ, tak jako pro nás, např. Bulharsko, nebo Ukrajina. Svým způsobem to je pravda. Sice všichni čerpáme z Antiky, ale oni se k tomu dostali dříve. Totéž s křesťanstvím. Jejich přezíravost chápu, ale nepřijímám. Překonat ji, je možné pouze vlastní svrchovaností a vlastním rozvojem. Jako v dobách národního obrození – vlastní průmysl, vlastní školství a věda, vlastní finančnictví, vlastní kultura a sport. Je iluzí se domnívat, že oni mají dobrou vůli, odstraňovat naše handicapy, ze svých zdrojů. Oni mají jedině tak zájem, abychom se na tom východě vzájemně podráželi a likvidovali, ve snaze získat od nich poplácání po zádech. Viz Babiš, který má po materiální stránce vše, jenom mu schází ke štěstí, stát se plnohodnotnou západní elitou, což se mu samozřejmě nikdy nepodaří. P.K.

   Smazat
  6. Omluva za popletení. Je to v ruštině
   ДНК-генеалогии
   Více v knihách od А.А. Клёсовa

   Smazat
 8. Zajímavá poznámka

  "francouzští bankéři dali Německu volnou ruku k pochodu na Československo ještě před nástupem Hitlera k moci."

  Kdyby jenom francouzští bankéři. Je zajímavé, s jakou arogancí vystupovali někteří britští, ale dokonce i američtí politici, směrem k nám v té době. Vůbec nezakrývali, že ČSR je pro ně nějaká podřadná zemička, a myslím, že i vyhrožovali, když se Německu nepoddáme. V podstatě "co si vůbec dovolujeme odporovat a toužit po svobodě a vlastní politice". Dnes jsou metody jiné, spoléhá se na vymývání mozků a ovládání médií, obávám se ale, že zrovna u těch bankéřů (banksterů, Rotschild a spol.) princip zůstal.

  Tidehunter

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:41!
   Nejenom bankéři, ale ingliš, emerikan politici dali souhlas a wolstrýtoví hajzlové dokonce příkaz krytý šekem a to se neodmítá, to věděl i dolfi.
   ČSR vznikla z milosti emerických sionistů a měla jediný účel - šavle do břicha bolševické Rusi přes kulackou okrajinu (to byl důvod vzniku a připojení zakarpatí). Hitler to posral zdržovačkami s polskem a nestihl postavit koleje a dálnice z Drážďan až do CHUSTU a tak se bleskovka nekonala. No někdy debilové nechtě sprasí a zároveň spasí svět. Ale repríza se již chystá a neměla by obsahovat staré chyby. Rusové to vědí a nachystaní jsou již dávno, bože dopřej nám být v epicentru dění (chcípat na opadávání svalstva není nic pro mne).
   Ďuro

   Smazat
  2. Jenda Kellerů to všechno ví taky, přece je vystudovaný sociolog a dějiny četl i mezi řádky. Akorát nechápu proč to všechno okecává a nevyklopí rovnou. Češi, Slováci a dokonce ani Valaši nejsou blbí (pouze Valaši mají občas nějaké promile v krvi a valašku v ruce).
   Problém Valacha když odcháza z rodnej kuči je kterůže valašku sebů. Či tu z futer či tu od šporhelta, nedopusť buh vzat obě-třetí světová jistá.
   DTSS

   Smazat
  3. No a k tomu pití valašského penicilínu. Léky se mají brat pravidelně, jinak jejich účinek klesá. Víte kolik musí správný Valach vypit, aby měl v krvi jedno promile? Předsa nic celý týden!!

   Smazat
  4. Ďuro, ty jseš opravdu Trulo.

   Smazat
 9. Že by ctihodný pan Keller kupčil s hlasy ?

  http://www.czechfreepress.cz/cfp-doporucuje/cesky-europoslanec-profesor-keller-ked-sme-vstupovali-do-eu-nikto-nam-nepovedal-ze-sucastou-nasich-zavazkov-bude-ochota-zmenit-etnicke-zlozenie-nasej-populacie.html

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proč pomlouváš? Keller jasně řekl, že už kandidovat nikam nebude. Tak si dej pohov!

   Smazat
 10. Názory Prof. Kellera považuji za trefné a v rámci kontextu za relevantní. Škoda, že nechce pokračovat na národní úrovni. Takových mozků u nás zas tolik není...zato mozečků je tu nespočítazelně!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V tom co řekl jsou střípky pravdy. Ale jako celek je to pěkný blábol. Pan Keller by si měl přečíst Marxe a poslechnout Pjakina. Pak by mohl napsat něco obsažnějšího, co má hlavu a patu.

   Smazat
 11. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 12. V tom co řekl jsou střípky pravdy. Ale jako celek je to pěkný blábol. Pan Keller by si měl přečíst Marxe a poslechnout Pjakina. Pak by mohl napsat něco obsažnějšího, co má hlavu a patu.

  OdpovědětSmazat
 13. Pan Keller má pravdu západ totálně zklamal jejich vize si můžou nechat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Prosba, administrátore možná by šlo vytvořít rubriku jen pro Radostu a tam směřovat jeho moudra. Škoda prostoru a času, který je jím zaplevelen.

   Smazat
 14. !!! POZOR - CENZURA !!!

  !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ - ЦЕНЗУРА !*!*!*!*!

  Soudruzi a soukmenovci, POZOR: Na sajtách naší milované Nové Republiky opět řádí kavárníci, placení agenti CIA a Mossadu!
  Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!!

  TO JE CENZURA, ODPORNÝ NÁSTROJ EUROAMERIKY A KAVÁRNÍKŮ-LEPŠOLIDÍ !!!!!

  Proto žádám soudruhy a soukmenovce z redakce NR, aby NEPRODLENĚ posílili svou revoluční bdělost a ostražitost!!!
  Vzkřikněme kolektivně do tváří těch pravičáckých zakuklenců z pražské 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
  A to IHNED!!
  Jinak nepřátelští agenti zesílí, časem převezmou vládu nad naší milovanou Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud 200% spolehlivého orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

  Snad vám nemusím vysvětlovat, soudruzi a soukmenovci, jaký JEDINÝ trest je za takové trestuhodné selhání v boji proti kapitalismu, demokracii, Euroamerice a kavárníkům-lepšolidem.
  Myslete proto hlavou, ano?
  A NIKDY nepouštějte ze zřetele naše heslo: Se soudruhem a soukmenovcem Davidem v čele VPŘED, za svobodu slova pro každého roduvěrného Čecha a Rusa, čili každého komunistu, putinistu, zemanistu a babišistu!

  Děkuji Vám předem, drazí soudruzi a soukmenovci, a nyní vložím zpět svůj příspěvek z 6. února 16:53.


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 15. Ať si Evropa dělá se svou periferií co chce!
  Ale hlavně ať se nevměšuje do vnitřních věcí nás Západoasiatů!!!


  Vždyť kdo z nás roduvěrných Čechů kdy chtěl opustit Rusko?
  Kdo z nás roduvěrných Čechů a Rusů kdy chtěl do Evropy, myslím jako turista, ne jako hrdinný osvoboditel, voják Slovanské osvobozenecké armády?!
  No NIKDO, samozřejmě, to dá rozum nejen s.s.Kollerovi, nýbrž NÁM VŠEM čestným komunistům, putinistům, zemanistům a babišistům!

  Ano, do Evropy chtěli (a chtějí pořád, neřádi!) JEDINĚ Pražáci, lepšolidi-kavárníci, v čele s Havlem, Schwarzenbergem, Kalouskem a Halíkem!
  Hanba jim, zrádcům Slovanstva, zrádcům Velkého Putina, BJJP!

  Naštěstí již zvoní hrana našemu otroctví: Naši národní Vůdcové Miloš a Babiš PEČLIVĚ plní rozkazy Velikého Putina, BJJP.
  Přirozeně plní přání i jen o málo menšího generálního tajemníka Ústředního výboru KSČ soudruha Si Ťin-pchinga, to je taky jasné jako facka, že.

  Takže si položme Leninskou otázku: „Co dělat?“
  A hned si odpovězme, pěkně popořádku:
  1. Náš národní Vůdce Miloš brzy vypíše referendum o našem CO NEJRYCHLEJŠÍM osvobození od NATO a EU.
  2. S.s.Keller nám vysvětlí, proč je návrat našeho národa a naší vlasti do Ruska nejen nevyhnutelný, ale též KÝŽENÝ.
  3. My horšolidi budeme volit na 150% PRO odchod (na 150% budeme volit díky volebním zájezdům do Prahy a podobných měst plných kavárníků-lepšolidí, aby to vypadalo, že opravdu CELÝ náš národ je jednotný ve své touze po návratu do Ruska).
  4. Po vyhlášení výsledků referenda uspořádáme celonárodní veselici, spojenou s házením Pražáků do Vltavy a Brňáků do Svratky.
  5. Ihned po oficiálním odchodu ČR z NATO a EU naši národní Vůdcové požádají Velikého Putina, BJJP, o poskytnutí bratrské pomoci, proti útočícím jednotkám US Army a Bundeswehru.
  6. Nepřemožitelná Armáda Ruské federace přijde včas, jak legendární vojska z dávných kronik.
  7. A bude hotovo, na věčné časy a nikdy jinak!

  S.s.Keller se pak konečně vrátí z Evropy do naší Západní Asie, a za odměnu dostane TU NEJVYŠŠÍ funkci, na kterou stačí.
  Myslím, že funkce okresního tajemníka KSČ ve Frýdku-Místku bude pro něho opravdovým životním vrcholem.
  Že?

  Bratrská internacionální pomoc z 21. srpna 1968 zachránila naši vlast před euroamerickou okupací, před hrůzami EU, NATO, kapitalismu a demokracie!


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 16. Věta J.Kellera, že pomoc máme hledat směrem západním je pěkný úlet. Asi to byla podmínka zveřejnění. Nebo má Frýdek novou družbu s Bruselem.

  OdpovědětSmazat
 17. Naši situaci v krátkosti shrnul Jan Keller v jednom svém článku (Ve vlaku z kopce). Tento článek končí slovy: "... že jsme do vlaku kapitalismu nasedli s velkými nadějemi shodou okolností právě v době, kdy začal sjíždět z kopce." Jako europoslanec ví, že Brusel buduje socialismus, proto píše o prozápadní orientaci. P.S.: třeba i Miroslav Sládek nedávno prohlásil, že na východě (Rusko, Čína) je kapitalizmus a že na západě je socialismus :-)

  OdpovědětSmazat
 18. 8:43 mimochodem, v úterý vyšel článek Petra Hájka (Protiproud) s krásnou pravdivou větou: "Kapitalismus (demokracie) je trnitá cesta od socialismu (totality) k socialismu (totalitě)"

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lze ilustrovat příkladem z ekologie. V minulosti se u nás všechny nápoje prodávaly ve vratném skle. Teď se pár desítek let vše dávalo do plastu, který nesvědčí rybám v mořích a oceánech. Tato plastová éra brzy skončí, protože Bruselané zavrhli jako mezistupeň zálohované plastové obaly. Cílový stav bude jako za socialsimu - vratné skleněné obaly. Vývoj lidstva jde opravdu po spirále :-)

   Smazat
 19. až na to pitomé "Kdyby nás bylo o pár desítek milionů více a kdybychom obývali území aspoň velikosti Polska, možná bychom se divili, kam se naše holubičí povaha poděla." jinak docela dobrý

  OdpovědětSmazat
 20. Vždycky jsem si prof. Kellera vážila, je mi jasné, že jako sociolog má citlivější vnímání sociálna. Když se dostal do europarlamentu, byla jsem ráda i když byl za ČSSD, která by stále více bytostně vadí. Znám lidi, kteří se vždycky těšili na sobotní články v Právu. Já jsem jich četla jen pár, ale bylo dobré, že lidem otevíral oči celým spektrem. Po hlasování, kdy se rozhodlo, že odhlasoval náhradu za muže a ženy oslovování TO, již jej ani nechci číst.
  Sims.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nelžete, pro nic takového nehlasoval. A i kdyby ano, jeho hlas už by nic nezměnil. Věděl, že kandidovat už nebude a kariéra europoslance nemá smysl, protože nemůže nic navrhovat a jenom hlasují o těch nesmyslech od Evropské komise ožralce Junckera.

   Smazat
  2. Bohužel nelžu, zrovna tak hlasovala i poslankyně Konečná z KSČM. Dohledejte si to, bylo to minulý týden tuším. A ve Vašem případě, že jste schopný omluvit hlasování na "hlavu" tím, že by se tím nic nezměnilo, tak pardon, ale něco to vypovídá o Vašem charakteru. Zásadovost asi nebude Vaším kredem. Z takových lidí,jakým jste i vy je bohužel složena valná část národa a proto to vypadá jak kolem sebe vidíme. Jan Hus z Vás asi opravdu nikdy nebude.
   Sims.

   Smazat
  3. Anonymní7. února 2019 11:09
   Já tedy nevím, jak hlasoval, ale jenom se mi nezdá síla Vašeho přesvědčení, jako, že to pan profesor, to nikdy.
   Je třeba si uvědomit, že tam je součástí nějaké mašinérie, na něčí kandidátce se tam dostal, je členem nějaké frakce. Tito se nějak scházejí, prosazují svoji politiku a málokdo je takový Herkules, aby jim vytrvale říkal ne, ne, ne. I ten hrdinský opozičník Farage, měl výhodu v opoře své strany, za kterou tam kandidoval. P.K.

   Smazat
  4. Taky mám strach, že pan profesorežiser bude nakažen bruselsklou infekcí, možná by byl více platný tady doma.Dovolím si hovořit za "mizející střední třídu"

   Smazat
 21. Je pozoruhodné, jak je Kellerův text vnímán. Namátkou:

  Mik6. února 2019 21:56
  „V tom co řekl jsou střípky pravdy. Ale jako celek je to pěkný blábol.“
  Anonymní6. února 2019 19:45
  „Názory Prof. Kellera považuji za trefné a v rámci kontextu za relevantní.“
  Anonymní6. února 2019 23:02
  „Pan Keller má pravdu západ totálně zklamal jejich vize si můžou nechat.“
  R.P.7. února 2019 8:28
  „Věta J.Kellera, že pomoc máme hledat směrem západním je pěkný úlet.“

  Pan Keller je vzdělaný člověk a vidí, že svět není černobílý. Trochu mám dojem, že dohlédnul na meze možností, které mají občané, pokud se chtějí ujmout „vlády věcí svých“. Ale mají-li být jeho články nějakým přínosem, asi by se měl vyjadřovat přímočařeji a ne jako chytrá horákyně. P.K.

  OdpovědětSmazat
 22. Lépe to nelze snad posoudit. Ale mají-li být jeho články nějakým přínosem, asi by se měl vyjadřovat přímočařeji a ne jako chytrá horákyně.

  Pan Keller má za sebou život poslance EP a příjmy o kterých se obyčejnému občanu ani nesnilo,proto se vyjadřuje opatrně i když do voleb o koryta v EP již údajně neusiluje,možná by rád jiné koryto, proto je tak opatrný.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.