Reklama

neděle 24. února 2019

KOMENTÁŘ PETRA ŽANTOVSKÉHO: Takzvaný Vítězný únor

Únor 1948
Petr Žantovský
24. 2. 2019  iPrima
Tak tu zase po roce máme to výročí. Únor 1948 coby datum nástupu komunismu v Československu, ukončení krátké a nevydařené poválečné nápodoby masarykovské 1. republiky, započetí čtyř dekád politického úsilí o to, čemu teoretikové marxismu říkali beztřídní společnost. Je to utopie, jistě. To se mnohokrát v historii ukázalo.


Myšlenka, že lze uspořádat obecné věci na základě všeobecné rovnosti, je sebezáhubná. Jednak je hned na počátku postavena na tom, že do té doby majetnější nebo výhodami obdařená část společnosti bude o své majetky a výhody připravena a bude to zákonitě pociťovat jako křivdu, takže s její loajalitou vůči novému režimu nelze počítat. Musí tedy nutně nastat represe, která tuto enklávu označí za nepřítele a vytěsní mimo majoritu.

A i ten zbytek, zdánlivě homogenní „revoluční masy“, abychom užili historický termín, se začne relativně velmi rychle diverzifikovat. Teoretikové utopických společností totiž nikdy nepočítají s tím, že jsou ty společnosti tvořeny lidmi, a nikoli stroji. A že ti lidé mají své vlastnosti, nectnosti, závisti, aspirace, iluze. A že mnohé z nich jsou směřovány nikoli k nadšené spoluúčasti na budování spravedlivého řádu rovnosti a bratrství, nýbrž k vydatnějšímu uspokojení potřeb ryze materiálních.

Na tom prvním mezníku – když si komunismus vytváří hned při svém zrodu mocnou kastu protivníků na život a na smrt – počíná zánik komunismu, který je pak pozvolna dokonán pochopitelnou snahou obyvatel o lepší bydlo. Tedy po návratu do času nerovnosti, kdy kvalita bydla má být výsledkem schopností a píle. Občan komunismu prostě necítí motivaci k píli a usilovnosti v ideální představě, že se budou dobře mít všichni, nýbrž v doufání, že se bude mít dobře on sám. Utopisté ignorují přirozený lidský egocentrismus. Proto jejich režimy nemívají dlouhé trvání, a to ani když jsou udržovány krví a strachem.

To jsou obecné pravdy. Co z nich plyne pro naše výročí? Uslyšíme ze všech hlásných trub fráze o demokracii, která dostala v tom roce 1948 na frak, o tyranii, kterou zde zavedli čeští komunisté pod vedením těch sovětských, o žalářích a šibenicích let následujících. A také o tom, jak se někteří z těch, kdo stavěli (či aspoň oslavovali) šibenice, o chlup později, v 60. letech, polepšili a stali se z nich pravověrní demokraté, než je staří konzervativní komunisté zase vyhnali od možnosti „dělat tu demokracii“. Uslyšíme spoustu pohádek, tak jako každý rok. Jenomže pohádky mají být vyprávěny pro poučení. Jaké poučení plyne z těchto?

Poučení první: V únoru 1948 nezanikla demokracie, protože tu od konce roku 1938 de facto žádná nebyla. Skončila sice německá okupace, ale nastaly časy naoktrojované omezené plurality, kdy jedni rozhodovali o druhých, zda se smějí podílet na správě věcí veřejných. Národní fronta připustila k moci jen omezený okruh stran, které byly svolné sloužit Moskvě. Ty ostatní (národní demokraty, agrárníky atd.) zakázali. To není žádná demokracie, to je předehra k totalitě. To, že skončila, bylo zákonité, protože podlost tzv. demokratických politiků, kteří po válce jiné demokraty nepustili do svobodného politického ringu, se smísila s jejich neschopností a vedla k jejich demisi. Spoléhání na Beneše bylo naivní. Beneš byl nemocný člověk bez vůle, navíc od roku 1943 plně v moci Stalina. V únoru 1948 prostě přešla jedna fáze komunistického vývoje v druhou, důslednější.

Poučení druhé: V osmašedesátém se nenarodili z někdejších stalinistů noví demokraté. To jen ochabla represivní moc stávající věrchušky a mnozí ucítili příležitost. Všimněte si: oni ti „demokraté“ přece nešli proti podstatě utopického komunismu, oni jej chtěli „vylepšovat“ – tedy zachovat a vést jej. V tom bylo to vylepšení: že jedni vystřídají v týchž židlích ty předchozí. Jakou při tom užívali rétoriku, je druhotné. Rozhodně však opět nešlo o žádnou demokracii, nýbrž další, možná tedy třetí fázi komunismu. Ona ta fáze ale přišla i bez těchto „demokratů“. Sice prohráli svůj boj a na svých místech zůstali ti předešlí, ale společnost už se nenávratně měnila. Zmizela motivace ideou a zvítězila motivace movitými statky. A protože z komunistických struktur se mezitím staly byrokratické instituce, dala se komunistická rétorika dobře využívat – ne však už k budování beztřídní společnosti, nýbrž k budování individuálních kariér a bydel zručných a méně skrupulózních jednotlivců.

To ovšem už žádný komunismus nebyl. Ten skončil, coby iluze, někde pod pásy ruských tanků v srpnu 1968. Tohle byl státní kapitalismus jak vyšitý, který se například od toho francouzského lišil jen tím, že stát vlastnil naprosto všechno a politici používali trochu jiné fráze. Ekonomická výkonnost režimu na přelomu 60. a 70. let byla srovnatelná s většinou západní Evropy, demokracie nedemokracie. A o nic jiného přece nikdy nešlo: o ekonomickou výkonnost, která poskytuje statky na rozdávání. Komu a za jakých podmínek, to už je to jediné, v čem se ten či onen režim od sebe odlišují.

Proto nepodléhejme bučení tlampačů o slavných vítězích a neslavných poražených, či naopak. Podstata nikdy netkví v idejích, nýbrž v zájmech.

- - -

99 komentářů :

 1. No jo souhlas v zájmech v socialismu jsme měli sociální jistoty dostupnost bydlení práci na výběr dobrý plat za manuální práci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Spartakiáda na Strahově - holá pravda
   Na poslední spartakiádě v roce 1985 vystoupilo a cvičilo na strahovském stadionu celkem asi 160.000 cvičenců !!!

   v následujících blocích:

   1. Zahájení 648 cvičenců
   2. Ženy I. 13.824
   3. Ženy II. 8.640
   4. Rodiče a děti 4.672
   5. Nejmladší žactvo (5-7 let) 5.760
   6. Mladší žákyně (8-11 let) 10.751
   7. Mladší žáci (8-11 let) 10.752
   8. Starší žákyně (11-14 let) 13.824
   9. Starší žáci (11-14 let) 10.368
   10. Dorostenky 13.824
   11. Dorostenci 6.912
   12. Dorostenky a ženy 6.912
   13. Učňovská mládež 13.824
   14. Vysoké školy 5.184
   15. Svazarm 5.149
   16. Armáda 13.824
   17. Závěr 16.000

   Přitom v celé tehdejší ČSR se připravovalo - cvičilo (secvičovalo) odhadem min. 5 - 7 x více cvičenců (cca do 1 milionu cvičících), ze kterých byl po místních a okresních spartakiádních vystoupeních proveden výběr na Strahov. Kolik asi bylo ještě zapojeno dobrovolníků z řad cvičitelů, organizátorů, aktivistů a pod. na různých úrovních ???

   Pár postřehů: 1/Dnešní režim by neměl ani na to, aby takové množství osob oblékl
   2/Dnešní režim by neměl ani na to, aby takové množství lidí sezval
   3/Dnešní režim nemá ani na to,aby dokázal tak velký stadion provozovat
   4/Dnešní režim by nedokázal tak velké množství lidí na místo dopravit a živit
   5/Dnešní režim by nedokázal postavit stanové městečko na Strahově, které by dokázalo pojmout takové množství cvičenců.V této době již málokdo ví, že Strahov byl svého času největším stadionem na světě.
   Že by takhle naklusali a zacvičili mnozí dnešní 19-20 letí mladí si ani neumím představit. V TV to dneska samozřejmě neuvidíme. Nepopularizuje to, zesměšňuje to, nehodí se to. Místo toho tam dávají jako vzor samé filmy o vraždění, fetování a pod. nebo pořady o tom, jak je třeba přijímat muslimy.

   https://www.youtube.com/watch? v=b84RmTTkc2M

   Smazat
  2. 23:18
   To vám dnešní politicky uvědomělý vyhulenec snadno rozmetá napadrť svým přesvědčeným tvrzením, že tenkrát tam komunisté nahnali lidi pod hlavněmi pušek, za špatně provedenou sestavu hrozily uranové doly a celou dobu tam lidi byli o hladu, protože beztak nebylo dost jídla ani pro Prahu a obchody zely prázdnotou.
   Vzhledem k tomu v čem žijeme, je pro něj totiž naprosto nepředstavitelné, že by někdo mohl chápat Spartakiádu jako věc osobní prestiže, když za účast nebyly rozdělovány stamilióny.

   Smazat
 2. Takže od 68 jsme tu měli státní kapitalismus? Ty bláho, tady se člověk dozví věcí. Alternativní historie v praxi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A co mají soudruzi v Číně? No, je to trochu bordel...

   Smazat
  2. 9:16

   V Číně jsem nikdy nebyl a moc toho o ní nevím, ale z dostupných informací soudím, že tam běží vedle sebe jak socialismus, tak kapitalismus. Jsou tam státní podniky, stejně jako soukromé.

   Smazat
  3. Vše nasvědčuje tomu, že Žantovskému vedl ruku k napsání článku samotný Zeman, který zde pomáhal obnovit kapitalismus. Žantovský si nevidí na špičku nosu, protože neuvažuje o době, kdy Zeman bude nikdo a Soukup už s ním nebude ochoten tratit čas, aby se účastnil trapných rozhovorů podle figury učitel-žák.

   Smazat
  4. Socialismu nemusí být zase až tak pošetilá myšlenka, jak se nám dnes někteří ideologové kapitalismu snaží namluvit. Společenské vlastnictví výrobních prostředků není nutně záležitost, která by byla nekonkurenceschopná. Jde jen o nastavení stimulace zaměstnanců, které bylo až na vyjímky v bývalé společnosti špatné. Skutečný socialismu nesmí být založen na rovnosti všech, to je opravdu cesta do pekel, ale na spravedlivém odměňování. A právě to je nejtěžší. Hodně pozitiv ukázaly myšlenky družstevnictví a právě proto muselo být co nejdříve po roce 1989 zrušeno JZD Slušovice. Pokud by ho stávající moc zachovala, troufám si říct, že by bylo dnes obrovským nadnárodním kolosem s obrovskou ekonomickou silou a velmi zajímavými odměnami pro členy družstva. To by ale mohlo vypadat, že socialismus je reálná myšlenka, takže je jasné, proč se ho Havel a jeho suita tak báli.

   Smazat
  5. A nebyl tu snad státní kapitalismus? Mohl snad člověk snadno měnit práci? Nemohl. Mohl nepracovat? Ne, musel mít nějaký pracovní poměr, nebo musel být uznán lékařem invalidou. Mohl být soukromým zemědělcem, ano mohl, ale jen v určitých oblastech a na těžko dostupných pozemcích. Strýc na Slovensku by mohl vyprávět, také se tam lidé bránili, když po revoluci noví revolucionáři žádali ať se vrátí k ovcím na salaše.
   A existovala podpora v nezaměstnanosti? Ne a té také švagr se sestrou v Kanadě využili a ze začátku si užívali. Aj auto si pořídili, nové z podpory!
   Byla regulace nemocných, lékař měřil teplotu pokud nevěřil, že je dotyčný opravdu nemocen.
   To nám zůstalo, bez lékařského potvrzení doma zůstat nemůžete, v zahraničí takové dny existují, u nás pouze dovolená, paragraf a nebo nemocenská. Některé podniky už umožňují i neplacené volno.
   Ženy chodily před nástupem do zaměstnání na povinné gynekologické vyšetření, bez toho neexistovalo možnost zaměstnání.
   Asi tak, žádný komunismus tady nebyl a socialismus byl spíše v té Kanadě, ve Skandinávii. Ale už není, není důvod kvůli Číně a Kubě mít nějaké sociální výhody.

   Smazat
  6. Učiť sa, učiť sa, učiť sa. Keby si sa učil, tak by si to vedel. Podľa jedného ruského historiky, tuším Julin, to naštartoval Chruščov na XX zjazde KPSS. O čom bol prevrat 89? Stranníckym špičkám štátkapitalizmus nestačil. Mali moc, mali prostriedky, no nemali materiálny zisk. Ich strop bohatstva siahal málo čo povyše stropu bohatstva ostravského baníka.

   Smazat
  7. 18:16

   Milé dítě, samozřejmě se mýlíte. Jistěže lidé mohli měnit práci, pochopitelně podle toho, o jak žádaný obor se jednalo. Zvláště u manuálních profesí bylo neustále množství náborových inzerátů, nabízejících vedle práce mnohdy i různé výhody, včetně bydlení téměř zdarma. Samozřejmě se však nemohl rozhodnout třeba náměstek, že TEĎ půjde pracovat do jiného podniku, tam po jeho sdělení rozhodnutí vyhodí dosavadního náměstka a jsou povinni přijmout jeho.
   Pracovat člověk také nemusel, ovšem musel prokázat, že že má z čeho žít, že tedy nebude na nikom parazitovat, ani na sociálním systému, jako váš švagr se sestrou v Kanadě, nebo cikáni v Británii.
   Mohl být také soukromým zemědělcem(pokud měl pozemek), nebo třeba soukromým opravářem televizí, to je jedno. Pouze v některých letech to bylo s obtížemi, zejména v pozdějších však už hlavně s tím, že lidé o provozování živnosti nejevili moc zájmu. O tom také hovořil Miloš Jakeš na slavném videu z Červeného Hrádku.

   Napřed se dovzdělejte, mládežníku, a než se tak stane, tak raději nechoďte se svými rozumy mezi dospělé, ať nejste pořád všem jen k smíchu.

   Smazat
  8. 19;17 nepokládám za slušný váš závěr. Ten mladiķ napsal jen svůj názor. Mimochodem jsem už v důchodu a zkušenosti mám též, např můj bratr musel po VŠ na umísťěnku, já už ne. Mé oba dědečky rozkulačili a dostali důchod 200 kč, tak se jim posílali každý měsíc 150 moji rodiče. Pravda je,že díky uvolnění se nám podařilo i se špatným původem vystudovat. Nestěžují si na pracovišti jsme měli slušné lidi. Pro vyšši funkce byly připravovány kádrové rezervy. Nezáviďěli jsme jim, protože jejich pracovní náplň byla úředničina a leštění klik. Jako pracovní inteligence jsem nebyl zadotován žádným bytem a tak jsem sdílel být s tchýní. Byl jsem mlád a zdráv, nepožalovat jsem žádné lázně a o výběrových poukázech na ROH rekreace jsme se dovídali až dodatečně. Faktak je že studium moje rodiče nestálo skoro nic a co mi chybělo jsem si vypomvědoval či vybrigádničil. Na zahraniční výlety zapomeňte, ale že by byl totáč ráj to teda ne, ale větší křivdy zažily generace před námi ta naše už šla přežít. Mám jen jeden vzkaz, ti co dnes příští o křivdách totače a žádnou nezažili,tak ať raďěji hlídají aby se nové křivdy nedělaly (lichvy,exekuce,bezdomovci)

   Smazat
  9. 19:34

   Nikdo, vyjma zhlouplé mládeže, neuvažuje o společenských systémech na té bázi, že jedny jsou "rájem" a druhé "peklem". Já jsem nikde nic takového nepoužil, pouze jsem popřel(a lze podepřít důkazy a svědectvími), hlouposti, které dotyčný napsal.

   Myslím že můj závěr je více než slušný. Pokud se někdo snaží argumentovat zjevnými hloupostmi, zpravidla se o něm hovoří jinak než jen jako o "mládežníkovi, který by se měl dovzdělat".

   Smazat
 3. Ve kterém reřimu se lidem žije lépe?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Těžko posoudit, když člověk zažije jen jeden. Ale můj 95-letý děda, povoláním krejčí, který zažil první republiku, nacistickou okupaci, socialismus a dnešní restaurovaný kapitalismus, říká, že se dnes žije lépe než za první republiky, lépe i než za Hitlera, ale nejlépe bylo za socialismu. Zároveň ale říká, že dnes jsou vztahy mezi lidma asi nejhorší z let co pamatuje. A také že naše národní uvědomění je rozhodně nejhorší za celou dobu.

   Smazat
  2. Pane Dvořáku 9:52 - v tom jak "jak kterým" shledávám mezi "reálným socialismem" a dneškem významný rozdíl. Ve prospěch onoho "reálného socialismu". Chcete mi to vyvrátit?
   PS
   řekl bych, že pan Žantovský pro období mezi únorem 1948 a listopadem 1989 u nás, zcela nekorektně používá termín „komunismus“. Tuším jeho úmysl. Pokud správně, shazuje se.
   Mějte se, pánové JiH

   Smazat
  3. Ad 10:18 - Souhlasím s vámi. I ten termín "komunizmus" je nesprávně použit.

   Smazat
  4. noviczech
   ...pane Dvořák, přesně.., jak kterým. Mám známého, velmi bohatý, nadává na bývalý socialistický režim, ale chválí jejich výsledky. Dobré potraviny, dostupnost bydlení, možnost práce a výdělku a kulturu a kvalitu života! Tak ho postavím před dilema: Buď rád za toto a nenadávej na socialismus, teď jez ty šmejdy z obchodů a žij bez kutury!

   Smazat
  5. Nejlépe se bude žít těm, kteří si nakradli. Co s tím? Budeme to přehlížet? Minulý režim se liší od toho současného tím, že nedovoloval příliš zbohatnout a předávat podnik, kde byl někdo třeba ředitelem, jako dědictví svým dětem. Žantovský se slovům o přiměřenosti vyhýbá. Pan Dvořák asi nebude mít také názor nebo se za něho stydí.

   Doktor David tvrdí, že po převratu jsme získali svobodu na zvůli a nezodpovědnost. Taková svoboda za bolševika nebyla. Svoboda tehdy mi však vyhovovala.

   Smazat
  6. Pane Anonyme 9:53, Váš děda je moudrý člověk.

   Smazat
  7. TO: Anonym 9:53. To je zvláštní. Já to bral s rezervou, ale asi na tom tvrzení Vašeho dědy něco bude. Před měsícem mi zemřela babi v 97 letech. Před válkou statkáři v Maďarsku, takže žádní chudáci. Během války... těžko mohla srovnávat s protektorátem, ale asi na tom byli Maďaři líp. Po válce v Československu od toho socialistického až po dnešní kapitalismus. Když vzpomínala na svůj život tak kupodivu vždy za nejlepší dobu považovala tu socialistickou. No a podotýkám, že nebyla komunistka a ani jako věřící jim nebyla nijak nakloněna.

   Smazat
  8. Socialismus je strašákem pro spoustu nevzdělaných lidí. Také mnoho dnešních lidí ho má za utopii a někteří dokonce za zločinný systém, protože takto jim to podává už 30 let dnešní školství a masmédia. Nicméně já na tuto dobu vzpomínám celkem v dobrém. Pracovat se muselo tehdy i dnes, ale tehdy bylo pro většinu lidí dostupnější bydlení, sport, kultura i zdravotnictví. Bylo i dost volného času, takže jsme se mohli věnovat třeba dětem. Škoda, že to nevydrželo déle.

   Smazat
  9. Já to vidím takhle:

   Po lavičkách přicházejí aleje.

   Události na ČT 1 24.2. 2018:
   V Praze byla k výročí 25. února 1948 otevřena „Alej obětí totality“.

   Vážená paní primátorko,
   ve jménu spravedlnosti navrhuji městské radě, aby k 30. výročí listopadové „sametové revoluce“, byla v Praze otevřena

   Alej obětí postkapitalistické pseudodemokracie
   s těmito postavami:
   Bezdomovec
   Nezaměstnaný
   Důchodce pod hranicí chudoby
   Dítě bez školního oběda
   Matka samoživitelka v azylovém centru
   Rodina po exekuci
   Žebrák
   Umírající pacient, kterému zdravotní pojišťovna nezaplatila léčbu
   Drogově závislý mladistvý
   Důchodce podvedený šmejdy
   Okradený invalida
   Zbitá úřednice sociálky
   Občan odsouzený za čin, který nespáchal
   Klient H-Systému
   Zaměstanec OKD.

   Pokud se v Praze nenajde vhodná lokalita, navrhuji (po dohodě s městem Kladnem)
   tuto alej postavit v areálu bývalé POLDI Kladno.

   Který umělec a který pražský radní se realizace tohoto počinu ujme?

   Smazat
  10. Na tom článku je neužitečnější poznání, kdo je kdo. Můj nejdřív narozený bratr zemřel za první republiky protože rodiče byli chudí. Po převratu mi nechali chcípnout švagra. Co si mám myslet o lidech, kteří omlouvají režim, který v této zemi spoustu lidí poškodil? Co ten Žantovský dobrého v životě vykonal? On byl asi vždy parazit, který nedokáže pochopit to, že se tady ničily hodnoty, na jejichž vytvoření se podílelo velké množství lidí. Kde skončily podniky jako ČKD, ZPA nebo SONP? Ten článek je takové plivnutí do tváře těm, kteří pro republiku obětavě pracovali. Možná, že se nechá vytvořit seznam všech, kterých se to týká.

   Smazat
  11. 10:18 Toho čichače prdů této škaredé ugrofinské poloopice - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   se neptej! Podstatou existence tzv. Nové republiky je vzpoura podlidí*) proti nerovnostářské přirozené společnosti, neboť se přirozeně nerodíme rovní téměř v ničem! Požadavek rovnoprávnosti je v podstatě základní levicové dogma, jehož smysluplnost nelze prakticky nijak rozumně obhájit. Proč bychom se měli všichni rodit se stejnými právy, když se přirozeně nerodíme rovní téměř v ničem? Pravice odmítá všechny formy rovnostářství. Čistokrevný pravičák tedy musí v prvé řadě odmítnout rovnoprávnost!

   *) Americký novinář a filosof Lothrop Stoddard když popisoval situaci v Rusku po svržení cara, definoval tamní obyvatele jako spodinu, kterou označil za nejvíce zdegenerované lidi na Zemi, a to v knize "Revolta proti civilizaci: hrozba podčlověka" (1922) - https://cdn.counter-currents.com/wp-content/uploads/2011/11/revolt_against_civilization.jpg

   Smazat
 4. Ten termín "státní kapitalismus" je mi pořád nesrozumitelný, asi jako "zakřivená přímka".
  Přeci kapitalismus staví na soukromém vlastnictví výrobních prostředků, skrze něž vlastník realizuje své obohacení - dosažení zisku.
  Za socialismu ale byly výrobní prostředky z většiny v celospolečenském, státním vlastnictví a zisk náležel státnímu rozpočtu, z něhož byl financován celý chod státu a jeho rozvoj. Přitom ti, kteří řídili státní rozpočet také byli pouhými volenými(a také odvolatelnými) správci. Rozpočet nebyl jejich vlastnictvím.

  Ještě k Národní frontě(obdobě dnešních "koalic"). Není pravda, že by jejími členy byli pouze schválení partajníci. Naopak, bylo tam i mnoho nestraníků a své zastoupení měli občané v širokém spektru hospodářství, od lékařů a novinářů až po invalidy nebo filatelisty. Oproti dnešnímu stavu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Čína
   Soukromě vlastněné podniky, často funkcionáři komunistické strany...

   Smazat
  2. 9:23!
   Všechny názvy, které je nutno upravovat přívlastky jsou vylhané a obsahově zavádějící.
   Např. státní kapitalismus, lidová demokracie, liberální demokracie, socialismus s lidskou tváří, národní socialismus. Přívlastky podsouvají do původního obsahu názvů manipulační obsah a umožňují salámovou metodou měnit nejenom vnímání, ale i myšlení lidí. Jak vnímáš tak i myslíš. Bohužel již neplatí, že jak myslíš tak i mluvíš (každý v určité situaci lže nebo mlčí).

   Smazat
  3. Státní kapitalismus je jako superakciovka, kde jsou akcionáři všichni spoluobčané ve všech státních firmách a podnicích. Volby parlamentní volby byla valná hromada...

   Smazat
 5. Nejlépe tu bylo za Husáka , pohodový život , slušně zásobené obchody , žádní bezdomovci , migranti , nezaměstnaní , nízká kriminalita , c.káni pracovali, na západ se dalo jezdit na devizový příslib , žádná inflace !!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nejlépe pro VÁS!

   Smazat
  2. Pro mne taky!

   Smazat
  3. Za Husáka jsem vystudovala, našla si zaměstnání, které mne bavilo (nemusela jsem přemýšlet, jestli se uživím) a založila rodinu. Jak o tom dnes přemýšlím, v téhle době bych k tomu mít dokonce dvě děti asi vůbec neměla podmínky .... a ani odvahu.

   Smazat
  4. Je to tak. Máte pravdu.
   I když Babiš nebo Kellner by jistě nesouhlasili. No a pak ještě pár tisícovek hodně bohatých. Na druhé straně cca 100 tisíc bezdomovců a 850 tisíc lidí v exekuci.
   Malý příklad: studium VŠ
   Dostával jsem 450 Kčs sociální stipendium. 50 Kčs bydlení na kolejích, 150 Kčs dohromady obědy a večeře v meze. Na učebnice zvláštní příplatek v říjnu. Rodiče mi nedávali nic, přídavky na děti měli jako bonus za to, že dítě studuje...
   Koncem 90. let studoval nejstarší syn. Koleje 1000 Kč, další výdaje cca 4000 Kč. Ten nejmladší už o několik roků později platil za koleje 3000 Kč, a celkové náklady 7000 Kč. Přídavky na děti žádné..
   Dost vysokoškolaček si na studia přivydělává prostitucí. To za Husáka neexistovalo...
   Když jsem v 80. letech jelo autobusem se svým spolužákem, okresním prokurátorem, vykládal mi, kolik je ve vesnicích, kterými jsme projížděli, "jezeďáků" milionářů (bankovní tajemství tenkrát neexistovalo). Dnes v těch samých vesnicích jsou .. lidé v exekuci....

   Smazat
  5. 10:41 Jen upřesnění: bydlení na kolejích stále měsíčně 26 kčs.

   Smazat
  6. Postavili jsme si celou ulici domků. Všichni moji sousedé jsou obyčejní lidi, nadělali jsme si spisty dětí... ano, za Husáka nebylo zle.

   Smazat
  7. Pardon. Spousty dětí
   ----------------
   A to nemluvím o nových bytech, potravinové soběstačnosti, státním dluhu, obranyschopnosti...

   Smazat
  8. Upřesnění, každé jídlo v menze stálo 2,6 Kčs. Síťová jízdenka 30 Kčs. Jízdenka z Ostravy do Brna osobákem byla za 12 Kčs, rychlíkem za 20 Kčs.

   Smazat
  9. Milionáři nebyli jézeďáci, ale řezníci a zelináři. Ovšem jen někde.
   Tady na severní Moravě byli milionáři mezi horníky, pokud se to tak dá říci. Otec byl hutník, také slušně placený, ale ten milión ho nějak oběhnul.
   V JZD jsem pracovala od 80. roku a slušné platy byly až koncem 70.let, v 50. a 60.letech byl plat za jednotku a dřina. Lidé to nechtěli dělat.
   Postavily se rodinné domy, dvougenerační, které dnes nejdou prodat. Zájem je o ty malé, jenže těch moc není.

   Smazat
 6. Zadna utopie to neni.Daleko vetsi utopie je spravedlivy kapitalismus.A krome onoho pokusu o beztridni spolecnost,ktery byl sabotovan ze vsech stran,tak zde v dohledne historii nebylo lepsi zrizeni....nebo snad ano?

  OdpovědětSmazat
 7. Hroutí se vám další z marných pokusů o socialismus (kolikátý už???, tentokrát ve Venezuele, a místní lumeni tady opět stále dokola plácají tu svou odrhovačku o skvělém socíku. Neuvěřitelné, nepochopitelné.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ani ve Venezuele se nic nehroutí samo od sebe, evidentně o tom nic nevíte, což vám paradoxně usnadňuje "jasnost názoru".
   Ale hlavně, ČSSR se nenacházela ve Venezuele, neměla ani tak bohaté zdroje surovin, přesto hospodařila, zvláště ve srovnání se současností, doslova vzorově. S Venezuelou nás pojí pouze to, že i proti nám byla vedena hospodářská válka a kdybychom nevytvořili s ostatními zeměmi silnou armádu, tak by klidně přešla i do horké fáze.
   Holt kapitalisté se činí seč můžou v sabotážích proti systémům, které nejedou podle jejich not. Jak svobodné a demokratiické...

   Smazat
  2. Ve Venezuele je kapitalismus - i když s obrovskými sociálními programy. Postavili tam třeba statisíce státních bytů... Drtivá většina průmyslu a celé zemědělství jsou v SOUKROMÝCH rukou. Moc čtete noviny... známí v Německu (za rohem) si mysleli v 80. letech, že u nás je hlad. A při první návštěvě přivezli tchánovi obnošené šatstvo.... tím spíš se dá básnit o Venezuele. Nakonec je někde v Jižní Americe blahobyt? Co ti lidé , co se valí přes mexické hranice do USA? ??

   Smazat
  3. A že se hroutí i ten kapitalismus jste si nevšiml? Jak hodláte to zadlužení řešit? Válkou o ropu?

   Smazat
 8. Tvrdit, že lidé jsou především sobci a jde jim jen o vlastní blaho může napsat jen sobec bez empatie. Určitá forma socialismu a časem i komunismu je pro trvalejší soužití na této planetě jediné východisko.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak tohle si myslím i já. Kapitalismus je přežitek a dnes už nebezpečí.

   Smazat
 9. Když tady tak čtu to vzlykání místních komoušů za skvělým socíkem, tak mě nutně a neodbytně napadá, jak to, že je dnes skoro nikdo nevolí. Něco vám tu, soudruzi neštymuje.

  Uvědomte si, že jste jen minorita, extremisti. Něco jako islamisti nebo fašisti, kteří stejně tak jako vy nenávidí demokracii. A i když k tomu tato menšina nemá naprosto žádný morální mandát, tak by rádi diktovali většině co mají dělat a jak mají žít. Tak jako to dělali za komunismu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Váš zásadní omyl spočívá v tom, že si myslíte, že žijete v demokracii.

   Smazat
  2. Jeho zásadní omyl, pane Ms Doe, spočívá v tom, že si myslí, že myslí ...

   Smazat
  3. Hlupáku 10:44!
   Proč občané ČR nevolí komunisty? Ze dvou základních důvodů:
   1) hlupáci narození po roce 1985 žádný komunismus nezažili, žili v socialismu 5 let a pamatují si z něj jenom plíny a šerbel.
   2) ti co si reálný socík ještě pamatují by rádi volili komunisty, ale kde je vzít a nekrást.
   Až tito znalí světa a otlučení životem vymřou, tak tvoji debilní vrstevníci budou rádi a nahlas volit své otrokáře a katy. Těším se, že se toho ještě dožiju, gojímové stupidové!! Je lépe patřit mezi minoritu vychovanou jako LIDÉ, než mezi majoritu vychovanou jako ZRÚDY, ale to ty nepochopíš nikdy tvým klozetem místo hlavy.

   Smazat
 10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hloupé děcko, proč se tady pleteš mezi dospělé. Nestačí
   ti web pro blbé a ještě blbější, ten iDnes Hovno ?

   Smazat
  2. Teprve Havloidní režim nejen přímo prokazatelně vychovává práskače, kteří se tím ještě chlubí - na webu i v kolektivu, teprve v Havlistánu je práskačství a kolaborace nezbytným kvalifikačním předpokladem...

   Smazat
  3. 11:53 Až budeš, odulý čechomužyku spolu s dalším podobným rudoxindlem odsunutej do stepí Chujlostánu mezi tyhle tancující lejna - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   tak nebudu muset se do ničeho plést! Budu konečně užívat ničím nerušené Svobody Nadčlověka v chrámu naší Přírody tu! - https://www.youtube.com/watch?v=LB9lObWclFQ

   Smazat
  4. 13:19 Tak pořád lepší než tvůj fotr, hovnere komoušovyči! Dobře si ho pamatuju, toho udavače v tesilovým saku s nevkusným hadrem místo kravaty a smradlavejma haxnama v trapnejch východoněmeckejch mokasínách, co se tolik hřál přízní velkejch rudejch soudruhů! Vím jak si se taky těšil na teplý místečko co po něm zdědíš a pak přikvačil odkudsi ten chrchlavej vandrák ve vytahaným svetru a ošuntělejch džínách s lahváčem v ruce a udělal tobě a podobnejm rudejm čůrákům pořádnej rejhanec přes plány! Koukáš jak to vím, co?:-))))

   Smazat
  5. 18:04 "inteligenta" v sobe nezaprete..Ctete si to nekdy po sobe?Vzdyt se vyjadrujete jako blb

   Smazat
  6. 18:44 Jako blb? Slabý slovo...

   Smazat
  7. 18:02,18:04...jsi pořád stejný kretén

   Smazat
  8. 20:09 Vždy je třeba splynut s okolním prostředím, to si zapamatuj rudoprde! Ne jako s. s. Radosta, který svou obsahovou i stylistickou brilancí čněl nad výblitkama čichačů prdů lŽIDavida s lŽIdvořákem jak vrchol K2 nad hromádkou jačího trusu! Pak se snadno stal terčem jejich cenzůry!

   Smazat
 11. Boží prostota 10:44 nechápe o co vůbec jde. Nežije, vegetuje.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Žiju, jsem svobodný, vystudoval jsem školu kterou jsem chtěl, dělám práci která mě baví, jezdím po světě kam chci a kdy chci podle toho co mi peněženka dovolí, čtu knihy které chci číst, sleduji filmy a pořady které chci sledovat, chodím na koncerty a do divadla na věci které chci slyšet a vidět, dělám koníčky které mě baví, svobodně volím prezidenta, poslance, senátory, místní zastupitelstva, nikdo mě neperzekuuje za názory.

   Vegetoval jste leda vy za socíku. A jestli ještě stále vegetujete tak je to jen a jen vaše volba a chyba. Nikdo jiný než vy sám za váš mizerný život nemůže.

   Smazat
  2. 11:30 Hlupáčku, jsi mladý a víš prd co tě v životě
   čeká.

   Smazat
  3. 11:58
   Cítím hořkost starého, zatrpklého, nepřejícího vola, který "díky" své vlastní neschopnosti a lenosti nežije život jaký by si přál. A při své chorobné závisti a nepřejícnosti přeje podobný život i všem ostatním.

   Smazat
  4. Cítím placeného prorežimního trola, možná konfidenta, novodobého úřadu pro elektronickou pravdu a lásku z jistého ministerstva, či nějakou obdobu z vlivu nebesky čistých neziskovek ;-) ...

   Smazat
  5. Jo vole 11:30, číst tak můžeš životopisy nacistických generálů nebo jak Mašíni podřezávali spoutaného policajta. Jestliže cestuješ za svoje, spíš v nejlevnějším hotelu.

   Smazat
  6. 13:44 No dneska jsou už úspěšní i mladí lichváři. A ti
   mají prachy na všechno.
   Už ho vidím, jak sedí v kukani a když není kunšoft tak
   nás tady oblažuje.
   Jinak ti mladí a úspěšní mají dneska nepřeberné možnosti jak přijít bez fyzické práce k prachům.
   Mladej může být taky pasáček, nebo ...stitut.

   Smazat
  7. 11:30 takže bez dětí co? Kdo tě bude živit na stará kolena?

   Smazat
  8. 11:30 A protože se máš tak skvěle, tak tady sedíš u kompíku a přesvědčuješ ostatní, jak se sám se sebou spokojený...a nějakou novou o Budulínkovi neznáš? :-D

   Smazat
  9. 11:30...tohle už jsi tapetoval vícekrát blbínku.Ať tě napíšou jinou básničku.

   Smazat
  10. Chytráku 11:30, kdes sebral, že nemám víc možností a prostředků než ty? Ale i tak si dovolím být znechucen společenskou atmosférou, mezilidskými vztahy, upadající morálkou, existující chudinou, bezdomovci, zadlužeností státu i lidí, lidmi pod exekucí, šmejdy okrádající dobromyslné i nestydatě prolhanou propagandou, která si dovolí zaštiťovat se lidskými právy ... Tak jednoduše a lacino si tě, ti vlastníci poloviny světového bohatství, koupili? Že se nestydíš.

   Smazat
 12. Jsem dostatečně starý, abych si mohl dovolit nějako úvahu
  nad tím "komunismem".
  Předesílám, že jsem nebyl, nejsem a už asi nebudu v nějaké
  straně či mládežnické organizaci, jako Hitlerjugend, Skaut,
  Pionýr, ČSM a pod.
  Všechny ty plačky nad "komunismem" nejsou ochotny vrátit
  čas před onu inkriminovanou dobu.
  Začínají buď rokem 1948 nebo 1968.
  Z t.zv. vítězného února dělají světovou událost, když v lidských dějinách podobných akcí, samozřejmě v kontextu doby, bylo nesčetně.
  Narodil jsem se za první, t.zv. demokratické republiky.
  Demokratické doslova pro "lepšolidi", jak ty lidi nově
  někdo pojmenoval.
  Pro lidi práce, jako byla většina, to nebyla zrovna šťastná
  doba. Nebudu tady uvádět známá fakta, která se i dnes, v době relativního blahobytu, možná dokonce i poloviny občanů, opakuje svými projevy, jako nezaměstnanost, bezdomovectví, žebrota, lichva a vysoká zločinnost.
  Únor 1948 měl být historickou ukázkou o vládě "lidu" a
  jistou odplatou za příkoří na pracujících v časech Rakousko
  Uherska, První republiky a okupace, kterou většina chápala
  jako následek všeho předešlého.
  Rovněž snaha buržoasie znovu se navázat na zrádný západ
  a návrat do časů minulých.
  Nakonec komunistický "převrat" skončil bez obětí a předešel
  tak jisté "okupaci" sovětským svazem, v případě neúspěchu.

  No, a tak jak to už bývá, pozdějšího vývoje se ujali jak
  lidé přesvědčení o dobru, které má socialismus lidem přinést, tak se k dílu dostali lidé se zločineckými sklony.
  Stejně jako po slavné sametové "revoluci".
  Normální pracující člověk byl geneticky zatížen pokorou
  před mocí. A tak bez toho, že jsme spadli po válce do sféry
  vlivu SSSR, by se zase nechal poddat před mocí buržoasie,
  velkopodnikatelů, bankéřů, lichvářů a jiných zlodějů.
  Takže, ten pokus, samozřejmě marný pokus o nastolení beztřídní společnosti, beru jen jako předčasnou hříčku
  přírody.
  Člověk je vlk a to se vlkům omlouvám. Buď samotář, nebo
  jako smečka.
  Z člověka zatím nikdo neudělá stádo pakoňů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:35-hezké shrnutí života, jen s poslední větou mám problém. Zkusím ji opravit. "Lidé jsou stáda pakoňů, které pasou vlci".

   Smazat
 13. Autorův závěr o tom, že "... Podstata nikdy netkví v idejích, nýbrž v zájmech, se mi zdá poněkud zmateným.
  Vždyť přece i ideje (a jejich ucelené soustavy označované za ideologii) jsou vyjádřením těch samých zájmů. Jakkoliv zhusta halených do líbivých floskulí.
  Reálný socialismus skončil na několika nedoceněných faktorech, což vedlo k jeho zaostávání za tržními ekonomikami. Z nich jeden podstatný faktor (totiž ten hmotný zájem) je autorem v tom samém závěru vyzdvihován. Totiž na podcenění existence hmotných zájmů lidí a neschopnosti/nevůli vládní (státo)strany tyto využít společensky žádoucím způsobem.
  A to tak, aby vlastnictví výrob. prostředků bylo skutečně společenským (a ne jen většinově státním či partajním) vlastnictvím.
  Například formou družstevního podnikání (která se dost i v tom mezidobí osvědčila), podniků ve vlastnictví či v pronájmu zaměstnanců aj., a byly tak i udrženy společenské podmínky pro NEvykořisťování jedněch těmi druhými.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Opluštile.
   Trefil jste hřebík na hlavičku. Pokud se po jakékoliv revoluci všichni lidé nedomluví na nových pravidlech chování a z nich plynoucích zákonech a trestech, tak těch 9% deprivantů (genetických zrůd beze svědomí a studu) vždy obsadí v nové společnosti významné pozice a nakonec jako gorby pro legalizaci nakradeného majetku prodá lidi i se státem úžerníkům v imperiální dražbě (to se stalo nám po roce 1989).
   Nelidskost lze vymýtit pouze znalostí příčin jejího vzniku (genetické dispozice, výchova) a izolací takto postižených od jakékoliv moci (tedy opět diskriminácí, ale pozitivní - v zájmu většiny). Jinak bude lidstvo opět šlapat co druhou generaci na stejné hrábě!!

   Smazat
  2. Pane Opluštile 12:38, co vlastně myslíte tím "partajním vlastnictvím"? Připadá mi to blbé, když vím, že ta partaj byla bohatá a zcela soběstačná z nemalých stranických příspěvků všech těch svých členů. Pravdu máte v tom, že v odměňování za práci platila značná nivelace jako odraz ideového rovnostářství a nakonec i výsledek tlaku jednotných odborů, tedy ROH. Mám s tím své letité zkušenosti.

   Smazat
  3. Re (11:21):
   Měl jsem tím na mysli stav, kdy o všem důležitějším (vč. podstatných otázek hospodářského života) v prvé řadě rozhodovaly politické orgány KSČ.
   Politický program KSČ tím neodsuzuji, snad jen metodu řízení společnosti, která nebrala v úvahu silnou stránku hmotné zainteresovanosti lidí práce. A tím jí nedala potřebný prostor, který by zasluhovala ...

   Smazat
 14. Podstata člověka se nedá změnit, je líný a má potřebu si přivlastňovat výsledky práce jiných. Navíc, v produktivním věku je závislý i na sexuálních pudech. Převýchovou lze po letech mírně tyto vlastnosti kultivovat, ovšem ne všechny a ne napořád.

  OdpovědětSmazat
 15. Žantovský. Nic moc. Jako něco o tom, co bylo dřív, slepice
  nebo vejce.
  Takové "únory" byly v dějinách moc časté. A vždy to bylo
  jako v té fyzice. Akce - reakce. Svévole - teror.

  OdpovědětSmazat
 16. Pane Žantovský,dlouhodobě čtu Vaše články a sleduji Vaše diskuse.Tímto článkem jste mě ovšem velice zklamal!Nevěřil bych,že i Vy patříte mezi lidi,kteří za desítky let nejsou schopni pochopit rozdíl mezi socialismem a komunismem.Komunismus je,jak jste správně napsal samozřejmě utopie.I proto také komunismus jako spol.systém nikde a nikdy nebyl.U nás nebyl žádný státní kapitalismus ale socialismus!To,že to byl tzv."protosocialismus"sovětského typu,který se neosvědčil,neznamená,že myšlenky socialismu jako spravedlivého sociálního řádu jsou mrtvé.Socialismus neprohrál válku,pouze jednu bitvu!To co jste napsal v odstavci Poučení první..je bohužel snůška lží a žvástů-je mi líto,že to musím takto nazvat.V hodnocení E.Benešejste se zařadil mezi různé Pitharty a spol.!Rád bych věřil,že jste při formulaci článku "neměl svůj den"!

  OdpovědětSmazat
 17. On tu byl nekdy komunismus?Asi tak,jako tu mame teď demokracii.

  OdpovědětSmazat
 18. Lidičky nehádejte se. Já na rozdíl od vás, se na ten zítřejší "vítězný únor" i těším; pěkně ho oslavím a užiju si to, to jsem se totiž narodil ...
  Tak hezký den ...

  OdpovědětSmazat
 19. Tchán byl v dávné minulosti živnostníkem. Po r. 52 se zkonfiskovaným menším majetkem. Takže se pozbytek života živil manuálně. Sodovkárna, pivovar. Ale když viděl v televizi ten chaos po majetkovém převratu v r. 90, tak řekl pro mne památnou větu - to ti studenti neměli dělat. Tož tak.

  OdpovědětSmazat
 20. Vždy si rád přečtu články Petra Žantovského zvlášť o problematice medií, protože v té je doma. S řadou věcí souhlasím, na některé mám jiný názor, ale vždy je to jakýsi "konstruktivní" dialog autora se čtenářem. Tentokrát jsem trochu na pochybách, zda autor opravdu věnoval úvaze kterou si vybral, potřebný čas, nejenom zda byl důsledný v pojmenování společensko-ekonomických formací, ale zda nezůstal na povrchu při hodnocení společenských vlivů a politicko-ekonomických souvislostí. On sám musí vědět, jestli tématu dal co potřebovalo. Bylo by například škoda zůstávat na "západním" klíšé komunismus, když se obecně používá jako propagandistický termín s pejorativním nádechem. I odborná pojednání, pokud ovšem nejsou součástí "spin doctoringu" používají kategorie jako "socialismus, reál-socialismus" atd. Na druhou stranu je ale dobře, že článek, který upozorňuje na podhoubí totality, vznikl. Dobře právě proto, že současná doba, často právě na pozadí Západem" okázale proklamované "falešné vlajky" demokracie a lidských práv přivádí do společenských formací hrozbu úplně nové totality. Tak se nějak mimo pozornost "hlídacích psů demokracie", a často i za jejich přímé podpory, třeba na pozadí hesel "Více Evropy","America first" či "Rusko říše zla", plíživě i za pomoci různých předvolevních závazků a peticí, ujímá moci a pluralitní demokracii vytlačuje totalita globalistická.

  OdpovědětSmazat
 21. Milý pane Žantocský, pořád byl ten vysmívaný socialismus o třídu lepší jak ta státem podporovaná zlodějina, která se snaží maskovat pojmem "demokracie".

  OdpovědětSmazat
 22. Měl jsem to štěstí, že jsem týden strávil na pokoji s přesvědčeným pravičákem. Nic si nenakradl, jen ho zblbli tak, že se nabízel mi vysvětlit, proč bombardovali Bělehrad. Měl jsem pro něj připravenou radu. Doporučil bych mu otevřít trochu nebo hodně svobodné diskusní forum, například Parlamentních listů a počíst si, jak diskutéři nemohou přijít na jméno třeba Havlovi. Žádná úcta, jen nadávky. Proč se najde zanedbatelně málo lidí ochotných ho hájit? Jak se zdá i diskuze tady demonstruje silný vliv rudých dědečků. Co se řekne doma je mnohem účinnější než nějaké cancy Žantovského o Vítězném únoru. Žádný strom nevyroste do nebe. Já bych na jeho místě byl opatrný, aby se mi to někdy v budoucnu nevrátilo. To není hrozba, protože toho pána nikdy nepotkám a ani profesionálně s ním nemám nic společného. Psát o únoru bych přenechal jiným novinám nebo stránkám. Pamatuji z podzimu roku 69 a pak roku 70, jak v brněnské univerzitní knihovně seděli dva starší pánové, listovali v novinách a dělali si výpisky.

  OdpovědětSmazat
 23. ...tzv.socialismus měl své plusy.. všeobecně dobrá sociální, zdravotní, školská, kulturní úroveň, atd. ale taky mínusy nekontrolovatená moc STB, výjezdní doložky, množství nomenklaturních blbečků, nepružná výroba, atd.
  přesto pokládám tzv. socialismus za perspektivnější ...

  OdpovědětSmazat
 24. 20:24...pokračování..současný společenský systém pokládám neperspektivní.. ekonomicky neudržitelný a předurčený k přeměně v totalitní systém bez jakýchkoli občanských práv...

  OdpovědětSmazat
 25. Jediná výhoda socialismu byla podstatně větší svoboda kouření. Ale ještě v 90. letech ta nádherná svoboda pokračovala... Chce se mi brečet když vidím staré filmy, všude popelnícky, každý si zapálil kde chtěl...

  OdpovědětSmazat
 26. Stalinův ekonomický model, který se u nás po válce prosadil jako jedině možný a který je běžně označován za socialismus, je někdy označován jako protosocialismus (Keller, Neužil), nebo jako státní socialismus (Švihlíková) a asi nejčastěji jako státní kapitalismus (Masaryk). Tento model se vyznačuje hospodářským vlastnictvím, které je téměř výhradně v rukou státu, tedy vlastnictvím jež patří všem a nikomu. Považovat tento model za socialismus je přinejmenším sporné. Autentický socialismus je svou podstatou založen (u většiny firem, kromě těch které mají celospolečenský dosah např. těžba surovin, doprava aj,) na spolu vlastnictví zaměstnanců ( např. členů družstev), na jejich přímém rozhodování (včetně volby vedení) . Majetek firmy (družstva) je tedy složen ze soukromomajetkových podílů členů, kteří jsou v podstatě spolumajiteli firmy, jsou podle hospodaření firmy odměňováni a kteří také nesou rizika činnosti firmy.
  Jan Makovička

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bingo a je to vyřešeno!

   Smazat
  2. Kdysi někdo vyčítal komunistům, že znárodňovali. Představte si, jak by se pak budoval socialismus, kdyby ekonomická moc zůstala v rukách původních majitelů. Ti by mysleli především na koho?

   Smazat
  3. 23:21 Jan Makovička

   Nevím jestli předlistopadový společensko-ekonomický systém naplňuje bezezbytku nějakou absolutní definici socialismu, ale určitě v něm budu jen těžko hledat to, v čem žijeme dnes, tedy kapitalismus.

   Družstevní vlastnictví není v rozporu se socialismem a také bylo tehdy velice rozšířené. Zemědělská družstva, výrobní družstva, spotřební družstva, stavební a bytová družstva, apod. Každopádně domnívám se, že pro socialismus není zákonem existence pouze družstevního vlastnisctví a vyloučeno vlastnictví státní. Žádný spor v tom nespatřuji.
   Ostatně družstva existují i v kapitalismu a byla u nás i za první republiky. Jak vidno, nejsou tedy žádným předpokladem, natož garantem socialismu. V důsledku si umím představit, že by nebyl velký problém ani třeba pro Bakalu transformovat své majetky do družstva tvořeného jím a jeho rodinou nebo věrnými.

   Smazat
  4. Není náhoda, že např. marxisté Josef Heller a František Neužil používají při popisu minulého ekonomického systému důsledně termín protosococialismus a vyhýbají se termínu socialismus (kniha Bojíte se socialismu?), různé další jiné termíny kromě těch, které jsem už uvedl, znamenají distanc od tzv. socialismu v minulosti, který je prý nereformovatelný a zločinný. Někdo používá termín sovětský socialismus nebo stalinský socialismus. Ekonom Alec Nove píše:“ Sovětský socialismus si vedl špatně a je zcela zřejmě neschopen poradit si s problémy moderní společnosti…“Tedy stručně a zjednodušeně řečeno : socialistická společnost je taková společnost, která je založena na spoluvlastnictví (to může být družstvo), společnost,kde občané mají rozumný stupeň kontroly nad svým životem a svou prací atd.

   Smazat
  5. 18:22

   "Protosocialismus" je skutečně vhodný termín.

   Autoři se vyjadřují takto:

   ...Dovolím se proto přiřadit k těm autorům, kteří první dlouhodoběji úspěšný historický pokus o překonání kapitalismu označují jako „protosocialismus“. Tento pojem má vyjádřit především:
   1. že vzniklý společenský systém je geneticky součástí vývoje socialismu a odpovídá
   i některým charakteristikám marxistické prognózy socialismu,
   2. že tento systém přesto byl natolik odlišný od této prognózy a do té míry spojený s
   minulými stadii společenského vývoje (zejména s přetrváváním staré společenské
   dělby práce a z ní vyplývajících limitů zespolečenštění výroby), že ho můžeme považovat pouze za určitý nedokonalý prototyp socialismu. To ostatně ukázala již velká prověrka historie,
   3. že na tento systém nelze mechanicky přenést ani logiku fungování kapitalismu,
   ani logiku prognózy socialismu u klasiků, že představuje jakýsi svébytný společensko-
   ekonomický systém odlišný jak od kapitalismu, tak od skutečného socialismu
   a v tomto smyslu určité odbočení z hlavní linie dějinného vývoje.

   Smazat
 27. Petr Žantovský. Ročník 1962. Už to dost napovídá.
  Kdo se nenarodil za první republiky, buď jako děcko
  námezdně pracujících nebo do buržoasní rodiny, nemá
  právo mudrovat.
  A navíc. Druhá světová válka. Její příčina a vznik.
  Kdo a proč. Následek v myšlení tehdejších lidí.
  Ne úvahy nějakých poválečných cumlíků.

  OdpovědětSmazat
 28. Pan Žantovský nám sdělil svůj názor, který není podložený vědeckou analýzou. Navíc je v rozporu se zkušeností těch, kdo poznali oba protikladné systémy.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.