Reklama

neděle 3. února 2019

O venezuelských problémech


Michail Chazin
3. 2. 2019 khazin
Pokud dovolíte, nebudu hovořit o Madurových šancích ani o jeho protivnících, pravděpodobnosti zahraniční intervence a tak dále. Budu mluvit o ekonomice a hospodářském modelu. A začít je třeba připomenutím základní teze: ve většině latinskoamerických zemí je dosti specifická struktura společnosti. Nevyskytuje se v nich „střední třída“ v evropské, severoamerické ani (bývalé) sovětské variantě. Jde o to, že tyto země v průběhu 150 let hrály pro USA roli současné Číny a Jihovýchodní Asie. To znamená,že byly zdrojem levné pracovní síly a surovin. Ne nadarmo jedním z hlavních „hráčů“ místní úrovně byla americká společnost United Fruit...


Struktura společnosti se vytvářela úměrně tomu následujícím způsobem:
Na vrcholu – nevelká skupina oligarchů, která měla podíl na projektech z USA. Jedná se o velké vlastníky půdy, bankéře, oligarchy četných diktatur. Nepředstavují více než 1,5-2 % obyvatelstva.
Uprostřed – obsluha oligarchů. Je to jejich četné potomstvo, lékaři, architekti, vysokoškolští učitelé a učitelé, umělci a hudebníci. A samozřejmě důstojnícký sbor, který zajišťuje „zákon a pořádek.“ Ti dohromady netvoří více než 10 % obyvatelstva a kdysi se měli lépe, než lidé analogických profesí v Evropě. V 50. letech rozhodně profesor z Buenos Aires mohl bez problémů jezdit do Paříže, zatímco profesor ze Sorbonny do Argentiny nikoliv.

Všichni ostatní tvoří pracovní třídu. Levnou. Dobytek, který žije ze dne na den, je bez vzdělání. Není důvod, aby se mu dostalo víc, protože jeho úkolem není být prostě pracovní silou, ale udržovat vysokou konkurenceschopnost. Za těchto podmínek mohly „horní“ třídy vytvářet iluzi krásného života, „svobody,“ „demokracie,“ ale „dole“ přitom bylo tak, jak to v takových podmínkách bývá: nezaměstnanost, narkomanie a banditismus. A nikdo se to nechystal změnit.

Problémy začaly v polovině 20. století, když rozpad koloniálních systémů otevřel pro USA trhy práce v Africe a Asii. V důsledku toho prudce zeslábl přítok amerických investic do latinskoamerických ekonomik, což podstatně zesílilo sociální napětí a místní elity začaly hledat řešení, co s tím…

Východiska byla dvě:
Buď tvrdá pravicová diktatura (která pro kontinent s takovou specifickou sociální strukturou byla v minulosti normou), která nutí i vlastní oligarchy, aby stahovali za posledních 100 let do zahraničí vyvážené peněžní prostředky zpět do domácí ekonomiky.
Anebo silně levicové režimy, které fungují víceméně stejně, pouze s důrazem na přerozdělování prostředků ve společnosti prostřednictvím státního rozpočtu.

V prvním případě tvoří podpůrnou základnu režimu podnikatelé a vojáci, v druhém případě „lid“, který je protikladem velkých vlastníků jak oligarchického tak menšího měřítka.

V obou případech je nezbytná silná podpora silových struktur. V prvním případě z tradiční vrstvy, ve druhém případě, v němž proběhla výměna starých důstojnických kádrů za nové, přizvaných „z lidu.“ Vzhledem k tomu, že životní úroveň důstojníků v Latinské Americe je vysoce nadprůměrná, tak brání systém, jinak by se s touto životní úrovní museli zkrátka rozloučit.

Jak se dá předpokládat, každý model má své teoretiky a praktiky. V prvním případě samozřejmě z privilegovaných vrstev obyvatelstva (Che Guevara byl lékař a syn architekta), ve druhém případě z jakéhokoliv prostředí. Ale možné modely jsou právě dva. K jakýmkoliv pokusům o vytvoření parlamentní demokracie může dojít až po poměrně dlouhém období vlády jednoho z modelů, během nějž jsou všechny alternativní síly vyloučeny z vládnoucí elity, občas včetně fyzické eliminace.

Upozorňuji, že socialistická rétorika se obvykle v praxi nerealizuje a to ani v případě, že se příslušné skupiny dostanou k moci (např. rodina Ortegových v Nikaragui). Důvod je jasný, veškerá infrastruktura se nachází v rukou velmi stabilní (posledních 150 let) skupiny rodin. I když je možné něco znárodnit (především oligarchům úzce spjatým s USA), celkové znárodnění by znamenalo úplné rozvrácení stávající hospodářské infrastruktury. K tomu je připraven málokdo.

Příklad je vlastně jen jeden – Kuba. Ale tam neexistovala vlastní hospodářská infrastruktura a svou roli sehrála také hospodářská pomoc Sovětského svazu (a americká hloupost, která nad ní zlomila hůl ze strachu přes SSSR). Všechny ostatní země jsou jasně uspořádány v rámci jednoho ze dvou popsaných modelů, které v principu nepředpokládají budování socialismu. Je to v podstatě nemožné, protože zbavit „obslužnou“ vrstvu jejího postavení znamená vytvořit mohutnou sabotérskou a zrádcovskou skupinu, a zaměnit ji není kým – vzdělaná střední třída v zemích Latinské Ameriky není.

Chávez ještě stihl na úkor příjmů z ropy provést prakticky úplnou záměnu důstojnického sboru v armádě a zpravodajských službách. Ale podívejme se na Salvadora Allende v Chile, který se snažil realizovat důsledné socialistické reformy (koncem 60. a počátkem 70. let představovaly úspěšné a vítězné ideje) a co tím dosáhl: podporoval ho lid a nenáviděla „horní“ třída. Proto došlo ke státnímu převratu – Allende by vyhrál jakékoliv volby a následný vývoj by mohl vést k tomu, že by se vytvořila vrstva odborníků z těch částí obyvatelstva, které nebyly součástí hospodářské elity posledního století.

Ale tady začínají další problémy. Všechny přerozdělovací systémy potřebují stále nové a nové zdroje. Chávez se pokusil vyřešit problém favel (slumů, chudinských čtvrtí, pozn. překl.) a začal budovat ve městech levné bydlení. V první fázi to velmi posílilo jeho lidovou podporu, ale všechny ty domy stály peníze stejně jako udržování jejich infrastruktury. To znamená, že peněz je potřeba stále víc. Ale na finančních tocích sedí „vážení lidé“ především ze „starých elit.“ Těm je úplně jedno kdo formálně vládne, zato se nechtějí rozhádat se Spojenými státy.

Spojeným státům se příliš nelíbí pronikání Ruska a Číny do Latinské Ameriky (zvláště po nástupu Trumpa) a proto proti tomu aktivují celou “starou elitu“ (tj. obslužnou vrstvu bývalých oligarchů). Metoda je jednoduchá: obviňování z obchodu s narkotiky. Libovolná obchodní aktivita v Latinské Americe se nějakým způsobem týká narkokartelů. Vyhnout se tomu není možné tím spíš, že na ně pevně dohlížejí zpravodajské služby USA, které podstatnou část jejich zisků využívají na financování vlastních operací. To znamená že jakýkoliv více či méně úspěšný a zámožný člověk z tohoto regionu se může stát obětí amerických sankcí. A u amerických soudů „cizí člověk“ nemá žádnou šanci.

To znamená, že jakýkoliv diktátorský režim v Latinské Americe (zejména takový, který si začíná zahrávat s Ruskem a Čínou) má před sebou málo času, pokud zcela nezlikviduje místní elity tak, jak to bylo realizováno na Kubě. Pokud ne, je přinucen začít sdílet „pravidla hry“ (Nikaragua!), nebo začít nesmyslnou válku proti vlastním elitám a USA, kteří vystupují jako jednotná fronta. I když je to ze strany národních elit částečně vynucená politika.

Teoreticky můžeme (tj. Rusko, pozn. překl.) jednat stejně a například obvinit všechny proamerické politiky v zemích Střední Asie z obchodu s drogami. Řeknete, že by to z naší strany bylo neodůvodněné? Ruku na srdce, Spojené státy tak činí vždy odůvodněně? Vítěze nesoudí a právo silnějšího nikdo nezrušil. Ale my to z určitého důvodu neděláme…

Ale Spojené státy to dělají a z toho důvodu (s přihlédnutím ke 100-leté historii, kterou nicméně my za sebou ve Střední Asii máme taky) jsou v Latinské Americe prakticky nepřemožitelné. Nicméně, pokud v této oblasti budeme s Čínou působit společně (ideálně vtáhnout do toho také Indii, neboť s celým BRICSem už to nepůjde, USA si podle tohoto scénáře už podmanily Brazílii), pak je šance legitimního prezidenta Madura zachránit.

Druhá věc je, že se sám příliš dlouho neudrží – už je dost pozdě na to provádět skutečné reformy, to znamená stavět továrny a podniky a zakládat socialistickou ekonomiku. I když možná by to nějaký smysl mělo, samozřejmě pokud by to nebyly ztracené investice do umírající země, jak se to stalo s posledními úvěry pro Ukrajinu. Celkově to ale je závažný problém, který vyžaduje připravit kádry, přičemž ne kvůli jednomu podniku, ale pro vybudování celých odvětví. Přitom je třeba chápat, že stávající vlastníci a manažeři budou proti takovým podnikům nebo dovozcům potřebných technologií aktivně zasahovat a klást jim odpor. A to s ohledem na místní tradice až v měřítku velkých teroristických útoků a teroru vůči stavitelům těchto podniků a jejich pracovníkům.

Pro USA je to principiální věc. Kubu nedokázali eliminovat. A teď kdyby ztratili Venezuelu… I když se to nezdá, další může být na řadě Peru, nebo dokonce Brazílie. Spojené státy to nemohou v žádném případě dopustit. V podmínkách globálního ekonomického kolapsu se může všechno změnit, ale nejdřív je třeba se toho dočkat. A proto, jak se to jeví mě, logika věci by měla být následující: Čína a Rusko musí učinit vše proto, aby Maduro zůstal u moci do tohoto kolapsu (to znamená fakticky do konce svého prezidentského období). A USA musí zase zároveň udělat všechno proto, aby se to v žádném případě nepovedlo!

Takže budeme sledovat, jak se to všechno bude prakticky odvíjet.

Překlad Croix

52 komentářů :

 1. Trump(eta) chce ukrást Venezuelcům ropu. America first!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Venezuela s 25-28 mil.obyvatel je pro USA tvrdší oříšek než třeba Nikaragua nebo Grenada, i když zvládli i Chile. Všechno asi rozhodne armáda, může dojít i k občanské válce. Děsivé ale je, že za prezidenta mohou USA a poslušně i EU, vč.Petříčka, považovat někoho, kdo prezidentem zvolen nebyl a nerespektovat to, že prezidentem byl zvolen někdo mezi více kandidáty pod mezinárodním dohledem velkou většinou hlasů, tedy pokus o státní převrat zvenčí. Snad to nebude příklad i pro jiné země.

   Smazat
 2. Rusaci chteli z Venezueli odvezt zlato, ale to se jim zaplatpanbuh nepodarilo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Specialisté na úschovu zlata jsou Američané, z takové Ukrajiny ho vyvezli "do bezpečí" hned v březnu 2014. Babka Merklová by nám mohla vyprávět, nechtějí jí vrátit 1.200 tun německého zlata. Ani ji nenechaly, aby se na něj mohla podívat :-)

   Smazat
  2. Nevím jestli jde Rusům zrovna o venezuelské zlato, každopádně k jeho krádeži se přiznali Britové s USA.
   https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/venezuela-maduro-guaido-usa-trump-britanie-finance-rezervy-zlato.A190128_155013_eko-zahranicni_mato

   Smazat
  3. Vy reagujete na odporné ulhané hovado 20:54. Že vám to stojí za to.

   Smazat
  4. Proč myslite ,že kdysi USA byla vysněná země..sam jsem tam nějaký čas pracoval a divil jsem se jak v malém obchodě kde by u nás bylo zaměstnáno 20prodavaček tak tam 40 a uživili se ale to je jen malinký příklad jak celý svět maká v amerických fabrikach po všech státech a USA z toho měly a maji obrovské zisky

   Smazat
 3. USA, už táhni do řiti, každému se na světě uleví

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nezákonné války vedené některými členskými státy NATO

   1953 – Írán: britská tajná služba MI6 a americká tajná služba CIA zosnovaly svržení demokraticky zvoleného premiéra M. Masadeka. Cílem této operace bylo dostat pod britskou a americkou kontrolu íránskou ropu.

   1954 – Guatemala: na základě operace americké CIA byl svržen demokraticky zvolený prezident J. Arbenz. Důvodem byla pozemková reforma, která ro USA byla nepřijatelná.

   1956 – Egypt: Francie, V. Británie a Izrael zaútočily s cílem získat kontrolu nad Suezským průplavem. Tento pokus nebyl úspěšný.

   1961 – Kuba: USA zosnovaly pokus o svržení vlády F. Castra. Masivní výsadek podporovaný letectvem se vylodil v Zátoce sviní. Invaze byla neúspěšná.

   1964 – Vietnam: pod falešnou záminkou incidentu v Tonkinském zálivu zahájily USA válku.

   1986 – Nicaragua: USA byly Mezinárodním soudním dvorem v Haagu odsouzeny za vedení tajné války proti Nicaragui.

   1986 – Libye: USA bombardovaly Libyi .

   1989 – Panama: vojenská intervence USA s cílem svrhnout a zatknout prezidenta M. Noriegu.

   1991 – Jugoslávie: bombardování letectvem členských států NATO.

   1999 – Srbsko: bombardováno letectvem USA, SRN a některými dalšími státy NATO. Výsledkem bylo nezákonné odtržení Kosova.

   2001 – Afghánistán: USA, V. Británie, Francie, SRN a některé další členské země NATO nezákonně napadly Afghánistán.

   2003 – Irák: USA a V. Británie pod falešnou záminkou, že Irák vlastní zbraně hromadného ničení (ZHN) zahájily útok na Irák.

   2011 – Sýrie: USA, V. Británie, Francie, později i SRN, spolu s Katarem a Saúdskou Arábií zahájily válku v Sýrii.

   2011 – Libye: USA, Francie a V. Británie zahájily bombardování Libye s cílem svrhnout prezidenta M. Kaddáfího.

   2015 – Jemen: byl napaden Saudskou Arábií. Tuto nezákonnou agresi podporují USA, Francie a V. Británie.

   Zdroj: D. Ganser. Nezákonné války. Jak země NATO sabotují OSN. Kronika doby od Kuby po Sýrii. (vydala Grada Publishing, a.s., rok vydání 2017)

   Smazat
  2. A je uplne jedno zda tam sedi president pravy ci levy .Ti jsou rizeni + ( cela ta garnitura) prikecavacu Boltony Wolfowitzy Kristoly Perly a jinymi zidoprisluhovaci panu nejvyssimu.Desitky instituci pod jejjich velenim jim slouzi a vytvari jen problemy Kdo zna jmena a trochu historie vi o cem jde rec .Porad jedni a ti sami

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. Přidejte Gerde, takhle jste z těch gaunerů udělal hotové beránky boží.

   Smazat
  5. Když se zamyslíte nad dějinami 20. století a budete hledat bod obratu od naší vlády nad světem k bezmoci a úpadku naší rasy, dojdete ke stejnému závěru jako já - pokud budete pečlivý a bez antirasistických předsudků ovšem! Kdy došlo k průseru a proč? Byl to okamžik, kdy komodor Perry nenašel pokračovatele! Totiž přijetí japonských skrčenců mezi spolek výhradně bílých imperialistů byla zásadní bota! Šlo sice bezesporu o nejvyspělejší ne-bílou entitu, ale sotva schopnou sdílet árijské hodnoty západní, germánsko-románské civilizace. Japonsko se mělo stát řádnou kolonií USA stejně, jako Indie byla britskou, Indočína francouzskou a Indonésie nizozemskou! Čínu by si poté rozdělili Rusko a anglo-francouzští kolonialisté bez problémů. Jenže účast Japonska na dělení sfér vlivu ve východní Asii vedla ke konfliktu s Ruskem, který využili britští nosatí čachráři k oslabení konkurence. Porážka Ruska Japonskem, která by bez britské podpory Japonska byla nemyslitelná, se stala počátkem krize naší rasy a její světové hegemonie! Máme v tom směru ještě co napravovat! A USA se o to aspoň snaží ...

   Smazat
  6. 2:50 Jde o války proti Stroddardem definovaným podlidem, ohrožujícím naši civilizaci! Tito rudí podlidé jen změnili žargon a místo "oboustranně nespravedlivých" dnes píší o jakých si prý "nezákonných" válkách! Jenže války jsou nezbytným předpokladem zachování civilizace! Např. Řím - dokud vedl války ve kterých šlo o bytí a nebytí Republiky, jakou byla ta s Pyrrhem, Jugurthou či Mithridatem a hlavně ovšem s Hannibalem, země byla pevná jako ocel, lidé v ní hrdí a nezdolní! Zocelení bojem a každodenním nebezpečím, potřebou sebeobětování! Jak ale nastal tzv. mír, tedy jistí imperátoři - cézaři vedli místo válek jen různé drobné válčičky či spíše šarvátky s barbarskými kmeny na vzdálených hranicích říše, nastal úpadek! V samotném Římě pak množili se buzeranti, děvky a alkoholici a rostla korupce, letargie, tupost, bujely blbost a intrikaření! Dnes se k tomuto stavu opět přibližujem. To chceme? A bude hůř! Páč příroda nedopouští přežívání slabých a nemocných a my se k ní musíme vrátit, neboť jinak jako druh zahynem! I proto musí být pravidelně vedeny války, protože pud boje je hluboce zakódován v genech každého člověka, jen se ho u každého jedince nepodařilo stejně potlačit. Boj tříbí! Ten vynáší na povrch vynikající jedince mého typu a vyhání z času přebytečný kompars ražení místních užgryndaných čechomužiků, neb lidstvo existuje jen jako materiál pro šlechtění vynikajících jedinců, kteří píší dějiny! Ostatní z nich jsou pak beze stopy odejiti v podobně kolaterálních ztrát ... neb jak praví klasik: „Slabí a nezdaření mají zahynout: první věta naší lásky k člověku. A má se jim k tomu ještě pomáhat.“ (Friedrich Nietzche). Jinými slovy co je nemocné má zemřít a to, co je vynikající nesmí být snižováno na průměr!

   Smazat
 4. Globální ekonomický kolaps bude nejpozději v r. 2020 (ne-li letos), do té doby se Maduro určitě udrží.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Maduro je na tom stejně jako byl Asad, Kadafí a další, kteří se nechtěli pokořit.Venezuela padá také díky sankcím a placeným podvraťákům, jako je to jinde, třeba na Ukrajině, kde vládne us doporučený prezident,kdy volený musel do exilu.Všude stejný scénář typu us first.Ameriko jdi už do řiti.

   Smazat
 5. Co ceká Venezuelu a Latinskou Ameriku? – !Argument

  http://casopisargument.cz/2019/02/01/co-ceka-venezuelu-a-latinskou-ameriku/
  Novo Observatório Aula Virtual e Democracia: Dodatky, doplnky, poznámky, úvahy, doporucené zdroje

  OdpovědětSmazat
 6. Tak tohle dává smysl. Zajímavý vhled do tamní situace.

  OdpovědětSmazat
 7. Jo souhlas je třeba legitimního presidenta Madura udržet u moci dost bylo usa. A cizáci co prosazují jiného presidenta tak s tím by se nemělo souhlasit. Je to moc nebezpečné to by např mohla říci eu že není president Zeman ale že to je drahoš.

  OdpovědětSmazat
 8. Lepšoune radostnej!
  Zachovej si tvář i ideový profil a veřejně zdechni buď hladovkou (nežer), nebo jedlovkou (žer polské krávy a germánské otraviny).

  OdpovědětSmazat
 9. Je potřeba udržet všechny soudruhy v celém světě u moci! Castra, KimČonga, Madura,... Je jedno, že uvrhli své země a občany do bídy. Je jedno, že občané jejich zemí trpí a pokud mohou tak utíkají. Je jedno že jsou naprosto neschopni je z bídy vyvést. Důležitý je pro místní jednozávity jediný parametr. A to že jsou dostatečně anti-ami!!!
  Hlavně kurva nepovolit! Ať klidně všichni pochcípaj.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty seš ale vůl

   Smazat
  2. pro 23:58
   pane, buďte rád za každého Madura, Kima či Putina. Prostě za každého "nepřítele" zaoceánské velmoci. Asi vás nenapadlo, co by se dělo, kdyby všechny ty nepřátele porazil. Snad se naivně nedomníváte, že by byl mír a my se měli jako prasata v žitě.

   Kdyby nebylo nepřátel, tak věřte, že by tu byla velmi tvrdá diktatura 1 procenta obyvatel a zbytek by byl ODSOUZEN k slepé poslušnosti, chtěl-li by zůstat naživu.

   Dnešní svět to je jen KINO ILUSION.

   Smazat
  3. Nechte ho. On ten článek nečetl a pokud ano, není schopen porozumět. On neví, že článek je geopolitice, ne o Madurovi a socialismu.

   Smazat
 10. americký scénář je pořád stejný a pořád o něm budeme kecat.Článek je jasný jak facka.Je otázka jak se to vyjeví?Na to budeme muset počkat.Samozřejmě je jasné že podpora Ruska,Číny,Turecka a ostatních je perfektní ,ale ostatní musí dokázat sama Venezuela.Kuba to také dokázala.Jen jsem zvědav jak se k tomu postaví naši politikové.To bude bžunda a debilita,Co.No uvidíme.Pokud se postaví na stranu USA,což někteří budou preferovat.To samé se může stát i u nás,že Bára Štěpánová a její banda Havloidiotská žumpa určí prezidenta a
  USA dají štempl a jsme v ryti.Justice bude koukat a koukat a Rychetský bude koukat a otáčet se zády ,až se všichni ukoukáme a bude navždy vymeteno.Precendens bude na světě.Haleluja.

  OdpovědětSmazat
 11. Víte co? Fascinuje mne jak Nová republika a všechny podobné konspirační protisystémové plátky dávají prostor stále dokola dávno a tisíckrát provařeným hňupům jako je tento Chazin, PC Roberts a podobní pošuci, kteří si postavili kariéru na antiamerikanismu a už nejmíň 20 let neustále žvaní jak už brzo zkrachuje dolar, jak zkrachují USA, jak přijde neuvěřitelná krize, jak Rusko a Čína vydá zlatem krytou měnu bla bla bla. Nic z těch jejich blábolů se nikdy nevyplnilo, ale oni žvaní dál a dál a obskurní servery je stále dokola publikují.

  Tady předkládám jedny z nejčtenějších článku v histrii zvedavec.org, tohoto blábolisty Chazina. Podotýkám, že jsou 10 let staré. Ať každý posoudí co se z těch předpovědí za těch 10 let skutečně vyplnilo.

  http://zvedavec.org/komentare/2008/11/2876-michail-chazin-usa-budu-coskoro-celit-novej-velkej-depresii.htm

  http://zvedavec.org/komentare/2009/03/3041-skutocne-priciny-svetovej-financnej-krizy.htm

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty nam polib prdel vemeno

   Smazat
  2. 3:10
   Tak samozřejmě, jinou zpětnou vazbu jsem od anti-ami jednozávitového fanatika, typického konzumenta Chazinových bludů, nečekal. Ale mluv laskavě jen za sebe, blbe.

   Smazat
  3. 1:26, brouku, od Chazina a nejen od něj jsem čítával varování před velkou recesí už od roku 2001, kdy praskla bublina dot.com, a přitom se na trh vyvalilo kvantum spekulativního kapitálu bez jakékoliv kontroly. Tehdy se to částečně pufrovalo z loupeží v poraženém Rusku a vítězných amerických válkách v 90.letech, takže opravdu velké množství lidí si přišlo na dobré peníze bez jakýchkoliv propadů v Západním světě.

   Ale už tehdy hodně lidí varovalo, že svět musí být připraven na to, že léta hojnosti na Západě, kdy planetě dominoval především americký kapitál, se pomalu chýlí ke konci, jelikož podobná taktika drancování zdrojů bez kontroly je dlouhodobě neudržitelná.

   Což se stalo a přišla velká recese 2008 po pádu velkých bank, hypotekární bublině a byznysu s hedge fondy. Vyřešilo se to tzv. "kvantitativním uvolňováním", což je pouze prachsprosté tištění nekrytých peněz s tím, že "budoucí" zisky dnešní ztráty vyrovnají. Takže koumáci navrhli ze ztrát vyrobit zisky a každý jim do sežral i s navijákem.

   Výsledky této taktiky očekáváme každý nový měsíc. Dnes opravdu mnoho lidí, publikujících v prestižních periodikách, předvídají další recesi, ovšem mnohem větší než ty předchozí, jelikož všechny předchozí se řešily odkladem do budoucna. Kdysi něco podobného vedlo k velkým válkám.

   Takže tak ty Chazinův blude.

   Smazat
 12. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ale kuš Pepku, zase jenom sprostě mečíš, obecní blbečku, nic jiného neumíš, viď :-)

   Smazat
  2. 5:56, vidím, docela sis přivstal. Ty budeš jeden z těch zuřivých dědků, co se okolo šesté nacpou k lékařům, do úřadů, MHD a obchodních center, a nutíš zaměstnané lidi, aby si kvůli tobě brali dovolené na celý den.

   Smazat
 13. ...bejt zaslepenej amerikánofób nebo rusofób je blbost, která se nemůže vyplatit...a stejně tak zavírat oči před skutečnými problémy v těchto zemích a zemích na ně napojených, je "idiocie"...jakékoli solidní informace je třeba brát vážně...a "www.nová republika", nám je většinou dává...díky

  OdpovědětSmazat
 14. ...bohužel..české televizi, rozhlasu...nevěřím ani pozdravení "dobrý den"...radio Plus..celý den ..nadávky na prezidenta Zemana...z redaktorky Tachecí a dalších..a je jim úplně jedno, že tím zároveň urážejí jeho voliče..byla mě odporná propaganda za bývalého režimu ale dnes je to Xkrát horší..proto se snaží umlčet internet,..stejně jako kdysi se rušilo nepohodlné rozhlasové vysílání a doufejme, že se nebude trestat jako za němců .....

  OdpovědětSmazat
 15. !!! POZOR - CENZURA !!!

  !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ - ЦЕНЗУРА !*!*!*!*!

  Soudruzi a soukmenovci, POZOR: Na sajtách naší milované Nové Republiky opět řádí kavárníci, placení agenti CIA a Mossadu!
  Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!!

  TO JE CENZURA, ODPORNÝ NÁSTROJ EUROAMERIKY A KAVÁRNÍKŮ-LEPŠOLIDÍ !!!!!

  Proto žádám soudruhy a soukmenovce z redakce NR, aby NEPRODLENĚ posílili svou revoluční bdělost a ostražitost!!!
  Vzkřikněme kolektivně do tváří těch pravičáckých zakuklenců z pražské 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
  A to IHNED!!
  Jinak nepřátelští agenti zesílí, časem převezmou vládu nad naší milovanou Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud 200% spolehlivého orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

  Snad vám nemusím vysvětlovat, soudruzi a soukmenovci, jaký JEDINÝ trest je za takové trestuhodné selhání v boji proti kapitalismu, demokracii, Euroamerice a kavárníkům-lepšolidem.
  Myslete proto hlavou, ano?
  A NIKDY nepouštějte ze zřetele naše heslo: Se soudruhem a soukmenovcem Davidem v čele VPŘED, za svobodu slova pro každého roduvěrného Čecha a Rusa, čili každého komunistu, putinistu, zemanistu a babišistu!

  Děkuji Vám předem, drazí soudruzi a soukmenovci, a nyní vložím zpět svůj příspěvek z 3. února 22:33.


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 16. Venezuelští komunisti-chávesisti raději chcípnou hlady, než by přijali pomoc od USA !

  Nejnovější USácká provokace překračuje všechny meze: Agresivní USA poskytnou venezuelskému lidu humanitární pomoc, na žádost drzého opozičníka J. Guaidóa.
  Jak správně tušíme, my všichni komunisti a putinisti, ta „pomoc“ nebude doručena vládě soudruha Madura – ale zločinné opozici!

  Co je ještě horší: Protože podlý opozičník Juan Guaidó zatím (ZATÍM !!) nekontroluje ani píď území Bolívarovské republiky Venezuela, tak USA dodají potravinovou pomoc – no komu asi?!
  No přece venezuelským lepšolidem, kteří z vlasti zrádně uprchli do okolních zemí. Prý měli doma hlad, lháři prolhaní. Tři miliony (3 000 000 !) takových prolhaných lepšolidí teď žebrá o pomoc v okolních zemích … že jim není hanba!

  Jak jinak se k věci stavějí místní horšolidi, opravdoví venezuelští komunisti-chávesisti: S. Maduro hrdě prohlásil, že „(Venezuelci) nikdy nebyli ani nejsou zemí žebráků“, takže raději chcípnou hlady, než by přijali potraviny od USA!


  A tak je to správně!
  Tak hrdí bychom měli být i my Češi!
  Ano, až nás sevřou následky euroamerických sankcí, brzy po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace a plném obnovení socialismu-putinismu-babišismu, tak vytrvejme v budování, i kdyby nám před očima chcípaly hlady naše děti a vnuci!!
  Ano, sice všichni chcípneme, ale socialismus-putinismus-babišismus, poslední předstupeň komunismu, MUSÍ ZVÍTĚZIT !
  Socialismo o muerte! (Fidel Castro)


  P. Radosta

  ----------------------------------------------------------------------------------
  Pro úplně hloupé lepšolidi-pravičáky, kavárníky-havlisty a sluníčkáře: Pro otevření sajty stačí kliknout (LEVÝM tlačítkem myši) na barevně zvýrazněný text.

  OdpovědětSmazat
 17. Nedokážu si to jinak vysvětlit, toho hňupa Radostu má Dr. David jako pacienta a to, že mu administrátor dovolí tady šaškovat je v rámci nějaké terapie.

  OdpovědětSmazat
 18. Politika USA ve Venezuele,
  je obdobná té naší. Placená, angažovaná, politická opozice,ruku v ruce s církví, ničí nejen národního ducha,
  ale i všechno co by přispělo ke stabilitě a ekonomice.
  Jako příklad uvedu evidence tržeb, dálniční sítě, splavnost kanálů a celá řada podobných.*

  OdpovědětSmazat
 19. Velice poučný článek, který ale jen potvrzuje pravdu Karla Marxe, že je nutná světová revoluce k nastolení práv většiny, tedy proletářů, tedy demokracie, že dílčí pokusy států o vybudování spravedlivější společnosti jsou předem odsouzeny k nezdaru. Vždy bude nakonec vítězná světová diktatura kapitálu. Je zřejmé, že je nutné soustředit síly na vrácení USA praxe "mezinárodního soužití" do země původu. Tento tah není ale bez rizika - 3. světové války, jak budou USA kopat kolem sebe a na všechny strany. Je proto nutné státy rozumu - tedy především Čínu, Rusko, Indii ekonomicky a vojensky sblížit.

  OdpovědětSmazat
 20. Ještě jsem nedočetl komentáře a již slyšíme ze zpráv iniciativu MZV Petříčka o návrhu vládě uznat samozvaného presidenta Venezuely. Je to jednak nebezpečný precedens a za druhé neuvěřitelný vletdoprdelismus. Myslím, že se již president Zeman může balit až se třeba Drahoš v horní dolní prohlásí také a havloidi se sejdou na Václaváku. Jen tak dál.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nad ČSSD visí stále jako Damoklův meč splátka 338 miliónů dědicům Altnera. Mám podezření, že jejich kroky jsou řízeny nějakým zákulisním "sponzorem", může to být nejenom Soros, ale možná i obyčejný Bakala od Bodamského jezera (jeho švagrová Maláčová ministryní ve vládě). ČSSD je strana vydíratelná a zcela nedůvěryhodná.

   Smazat
  2. 13:07 "Nad ČSSD visí stále jako Damoklův meč splátka 338 miliónů dědicům Altnera." - Jak říkal
   ten z Burešů nejburešovitější:"Naštudujtě si to kluci!" - Ten Damoklův meč nad ČSSD zavěsil jako první Kočárník obstrukcemi při restituci Lidového domu. A ta smlouva, kterou tehdy podepsal ZEMAN(!)
   - byla údajně zbytečná - to BIMBO zpackal jako výlet do Bamberku a řadu dalších svých bimbovin.

   Smazat
  3. 14:54 to je možné, stejně jako varianta, že Zemana někdo do ČSSD nasadil jako svého trojského koně. To nic nemění na faktu vydíratelnosti a ovladatelnosti této strany zákulisním "sponzorem"

   Smazat
 21. 4. února 2019 11:39
  4. února 2019 12:23
  4. února 2019 13:07

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. co vyjadřuje tento inteligentní příspěvek ?

   Smazat
 22. 13:38 "co vyjadřuje tento inteligentní příspěvek ?" - Ve volném překladu: "Metelescu blescu!" Ten příspěvek má vskutku zvýšený nárok na inteligenci, jak Vám neuniklo.

  OdpovědětSmazat
 23. Zajímavý citát ze slovenského netu: Neschopnosť zvrhnúť Madura je pre chazarskú mafiu v skutočnosti niečo ako „pád Berlínskeho múru“. Ako vysvetľujú zdroje Pentagonu, „prevrat neokonov proti Madurovi zlyhal, pretože americká armáda, Vatikán, Mexiko, EÚ, Južná Afrika, Rusko, Čína, Irán, Turecko, India, Kuba, Nikaragua, Bolívia a ďalšie krajiny nespolupracovali.“ A „Brazília a Kolumbia odmietajú vpád alebo povoliť používanie svojich základní, nie je žiadna rezolúcia OSN, ktorá by uznala bábku Guaidóa, a dokonca ani Organizácia amerických štátov nedokázala získať dostatok hlasov (16 z 34).“ Treba tiež poznamenať, že Rusko poslalo jadrové bombardéry na ochranu Venezuely a elitných telesných strážcov na ochranu Madura.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:36, Ti Madurovi "elitní" to mají být jakože Vagneři? Silně pochybuju, že pokud tam vůbec nějací odjeli, tak kvůli Madurovi. Maximálně na ochranu investic ruského kapitálu, jestli to je ještě v této situaci možné. Dokonce i ruští diplomati mají jako ochranku FSB a ne všelijaké posbírané veterány, byť velmi schopné. Maduro má dozajista kupu svých věrných, a není třeba zapomínat, že jestli se Američané rozhodnou Madura sejmout, budou střílet hlavně po jeho ochráncích. Přece by tam Rusáci neposlali na jatka svoje lidi? A navíc, Madurova ochranka je domácí a vyzná se v terénu bezpochyby mnohem lépe.

   Není třeba přejímat z ruského tisku typu "Novaja Gazeta" ty jejich nesmysly. Vždyť to byli oni, kdo tvrdil, že má důkazy o přeběhlíkovi z GRU, který je údajným svědkem v propojení Kremlu a případem Skripal.

   Smazat
 24. Česko uznalo Guaidóa prezidentem Venezuely. Následuje USA a další země EU
  ----------------------------
  Nesouhlasím se zahraniční politikou ČR.!*

  OdpovědětSmazat
 25. Já zase souhlasím se zahranišní politikou ČR. SVOBODU VŠEM KDE JE ROZTAŽEN KOMOUŠ. Proto děkuji pane Havle, za dnešní svobodu, bez rudejch tyranu.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.