Reklama

středa 27. února 2019

Pasák koz ze Somálska….

Martin Koller
27. 2. 2019
Původně jsem se chtěl zabývat jinými zajímavostmi, ale bohužel jsem nahlédl do Sorosova Seznamu. A ten je opravdu nevyčerpatelnou studnicí inspirace a zároveň agresivní stupidity. Mišmaš od politické propagandy a dámských hygienických potřeb, přes kulinářské recepty, auta, polo i více nahé prostitutky a sexuální životy komediantů, po zdravou výživu a v neposlední řadě rádoby odborné názory všemožných ekonomů, sociologů, pisálků, žvanilů, grafomanů a samozvaných expertů na cokoli. Takové informační extenzivní hospodářství, Kefalínův ráj socialistických vepřů podle scénáře Vesnického divadla, víc a víc informací k zahlcení čtenářů, přičemž na kvalitu a pravdivost se moc nehledí, což je evidentně záměr a účel. Jinak by museli být redaktoři Seznamu už dávno na pracáku. Pravdivý článek na slušné informační úrovni je spíš výjimkou. Vzorná ukázka diletantizace společnosti jako výsledku stále lepšího školství a kvalitnějších informací v médiích. Největší moudra se dozvídáme z hlediska obrany a bezpečnosti, do nichž mluví každý a evidentně jim každý výborně rozumí. Podle toho články prezentované na Seznamu vypadají. Při tom jde pouze o naši bezpečnost, životy a nemalé peníze z našich daní. Nevidím smysl ztrácet čas v diskuzi o tom, zda máme, či nemáme mít armádu, zda ji máme, či nemáme mít dobře vyzbrojenou, natož se zabývat chimérami na téma Švýcarsko a jeho armáda. To lze rozebrat v jiném článku.

Tentokrát mne doslova nadchl Ekonomický deník, a to 19. 2. Dříve jsem ho neznal. Chlubí se poněkud zvláštním logem „Informace pro informované.“ Vždy jsem se domníval, že informace potřebují spíš neinformovaní, asi proto nejsem redaktorem v Ekonomickém deníku. Článek, který podepsal Jiří Reichl je označen jako analýza. Autor pravděpodobně neví, co je analýza a jejich šéfredaktor rovněž nikoli, jinak by článek omlátil autorovi o hlavu a nevypustil ho na veřejnost. Jestliže nemají naučný slovník, mohli by se podívat do internetu, tabletu, nebo mobilu, který je jim možná intelektuálně bližší. A totéž by měl udělat redaktor Seznamu, který umožnil takový článek zveřejnit. Když vidím průběžný nárůst hlouposti v české společnosti, což potvrzují již léta moji známí univerzitní profesoři i jiní odborníci, ani mne základní terminologické neznalosti tvůrců Ekonomického Deníku neudivují. Evidentně zapadají do party absolventů inkluzivních škol, z nichž se jak ve státní správě, tak v soukromých firmách stávají nepostradatelní manažeři. Nicméně znalostmi nepodložené arogance mají na rozdávání. Faktem je, že slovo manažer se stále více chápe jako posměšná nadávka a koupený titul MBA se překládá jako Mladý-Blbý-Arogantní. Článek, který se míjí s realitou, a nemá nic společného s analýzou, má zato reklamní název: „Je nejdražší projekt v historii AČR odsouzen ke krachu?“

Už úvod stojí za to. „Největší armádní zakázka v historii – dodávka 210 bojových vozidel pěchoty by měla znát svého vítěze na konci tohoto léta. Už teď většina odborníků – kromě těch armádních – ví, že tento termín je nereálný. Potichu se začíná mluvit o neúspěchu obří armádní zakázky.“

Dále se autor děsí nervozity mezi dodavateli, s nimiž údajně ministerstvo obrany nedostatečně komunikuje. Domnívá se, že vojáci si nebudou moci vozidla vyzkoušet ve větě se speciální gramatikou pro informované: „Vyzkouší si Armáda ČR si vozidla před podpisem kontraktu?“ K tomu dodává, že v rámci prezentace ve Vyškově a Přáslavicích roku 2016 si vojáci vlastně vozidla vyzkoušet nemohli, protože byla jiná.

Dále se dozvídáme, že česká armáda má jakousi specialitu z hlediska vozidel s posádkovou věží, kde dva vojáci sedí v koši (!), který zabírá místo pro výsadek. Kromě toho Jiří Reichl objevil, že všechny ostatní armády, americká australská atd. mají zájem o vozidla nikoli s osmičlenným družstvem (výsadkem), ale pouze s šestičlenným. Díky tomu bude mít vozidlo s osmičlenným družstvem podle experta Reichla hmotnost 50 tun, takže bude těžké a drahé.

Jako hlavní problém vnímá autor fakt, že ministerstvu se nedaří vysoutěžit právní firmu na poradenství v soutěži. Otázkou je, na co potřebuje ministerstvo obrany externí poradenskou firmu pro výběrové řízení. Nemá snad vlastní technické, taktické, ekonomické a právní odborníky? Výběrových řízení se již konala celá řada. Jestliže nejsou-li dobře placení odborníci z ministerstva dostatečně schopní plnit zadané úkoly, nechť je ministr vyhodí. Proč je platit, jestliže jsou neschopní? Nejedná se pouze o alibismus, kombinovaný se zcela jistě nezištnou přátelskou přihrávkou nějakému politickému kamarádovi, který vlastní externí firmu? Externí firmy přisáté na státní správu jsou jedním z nejhorších a nejdražších nešvarů zpolitizované české státní správy. Státní kasa to z našich daní platí. Pouze jeden odstavec v článku Jiřího Reichla má hlavu a patu. Píše se tam, že bojové vozidlo Puma, nevyhovuje požadavkům ministerstva z hlediska počtu vojáků přepravovaného družstva (a také počtu verzí-poznámka autora) a vozidlo Lynx existuje pouze v prototypu. Zde je třeba zdůraznit, že Reichlem vysmívaní armádní odborníci od prvopočátku jednoznačně požadují bojové vozidlo s historií a bojovou praxí a ve více verzích, což je logické. Rovněž australský generál, který řídí výběrové řízení pro svoji armádu, se vyjádřil, že Austrálie nebude sloužit jako zkušební polygon nevyzkoušených zbraní.

Odborníci versus diletanti

Především, armádní zakázka není odsouzena ke krachu. V tomto případě se naopak podařilo včas omezit korupční a mediální tlaky, které směřovaly k zavedení německého bojového vozidla pěchoty Puma, jež se ukazuje jako nejméně vhodné pro českou armádu. Neexistuje žádný objektivní důvod k neúspěchu. Otázkou je, proč ministr Stropnický zrušil Národní úřad pro vyzbrojování, který měl zastřešovat veškeré zakázky pro armádu, přesunul polovinu našich pozemních sil do podřízenosti německého Bundeswehru a poté dostal za odměnu post velvyslance v Izraeli. Otázkou je, proč nebylo takové pracoviště po jeho odchodu znovu vytvořeno a proč armáda potřebuje jakési externí poradenské firmy. Nicméně armáda má odborníků dost a rozhodovat by měli především uživatelé, tedy vojáci, kteří budou v BVP bojovat. Oni budou riskovat zdraví a životy. Žádní úředníci, politici ani internetoví pisálkové. Nelze přehlížet naprosto zásadní fakt. Bojová vozidla jsou tu pro vojáky, nikoli vojáci pro ně.

A z tohoto hlediska je doslova šokující arogantní tvrzení Jiřího Reichla, že většina odborníků, kromě těch armádních ví. Jací jiní odborníci, když ne armádní by měli rozhodovat o nákupu bojových vozidel pěchoty? Že by takovým odborníkem byl Jiří Reichl, nebo nějaký internetový pisálek či publicista, který nikdy nesloužil u armády, nezná konstrukci a použití vozidel a výzbroje a neví co je vojenská technika a taktika, či snad to ví nejlépe nějaká sanitární pracovnice na toaletách? Kdyby napsal něco takového například o nákupu zdravotnických přístrojů, hudebních nástrojů, nebo stavební techniky s tím, že o nich vědí více jacísi jiní odborníci, než jejich uživatelé, vysmál by se mu kdekdo, někteří by si ťukali prstem na čelo a jiní ho zaslouženě poslali do otvoru, kde to příliš nevoní. Kdybychom se řídili odbornou logikou Jiřího Reichla, nakupovali bychom pro sebe auto tak, že by ho vybrala a koupila květinářka odnaproti. Bohužel na Sorosově Seznamu je možné prezentovat kohokoli a cokoli.

Neexistuje objektivní důvod k nedodržení termínu rozhodnutí ve výběrovém řízení. Vozidla s požadovanými parametry buď existují, nebo neexistují a tudíž budou, nebo nebudou dodána. Samozřejmě, pokud nepřevládnou zákulisní tlaky zaměřené na zdržení a odsouvání, případně změny zadaných podmínek. Takže pokud se někde začíná o něčem potichu mluvit, tak mezi lobbysty, kteří chtějí prodat bojová vozidla jiná, než taková, která požadují uživatelé, samozřejmě co nejdráže, a jimi placenými pisálky.

Není pravda, že ministerstvo nekomunikuje se zadavateli. Všichni dobře vědí, jaké jsou zadané parametry, počínaje výkonem motoru v poměru k hmotnosti, přes požadavek více verzí, počet vojáků družstva a druh věže, až po odolnost v souladu s nornou STANAG 4569. Pokud někdo z dodavatelů parametry ještě nezná, měl by se na ně zeptat. Je to především jeho zájem. Chce prodávat, měl by se starat a také používat mozek a předpokládat a konzultovat s odborníky. Pokud si některý dodavatel vybral k svému zastupování neschopného troubu, tak má smůlu. Nervozita funguje mezi dodavateli, kteří nesplňují zadané parametry a ze všech sil se je proto snaží změnit pomocí zákulisních tlaků, ne-li korupce. Do této skupiny lze zařadit i „analýzu“ v Ekonomickém Deníku.

Neinformovaný Jiří Reichl se ptá, zda si vojáci budou moci vozidla vyzkoušet. V roce 2016 tuto možnost údajně neměli. V tom má pravdu. Testy se konaly ve Vyškově a Přáslavicích v roce 2017. Z testů v roce 2017 byla vojáky vytvořena písemná informace, kterou se jeden zaměstnanec výzkumného ústavu ve Vyškově pokusil zmanipulovat. Když se na to přišlo, ochota k akceptování korupčních a politických tlaků mezi vojáky výrazně poklesla. Vozidla CV90 a Puma se určitě měnit nebudou. CV90 V ve verzi CZ požadavky prakticky splňuje a jeho různé verze slouží v několika armádách. ASCOD 35, nebo 42 slouží rovněž v několika armádách pod různými názvy, například Ulan, Pizzaro, Ajax, Ares. ASCOD 42 NG a Lynx existují aktuálně v zcela nové podobě oproti roku 2017. Tyto dva typy v nových verzích si mohli odborníci z Ministerstva obrany prohlédnout již na veletrhu Eurosatory 2018 v červnu minulého roku. ASCOD a CV90 byly na Dnech NATO v září 2018 prezentovány ve verzi lehkého tanku. Aktuálně vyhovují ASCOD 42 NG, CV90 V CZ a Lynx základním požadovaným takticko-technickým parametrům. Nicméně Lynx pravděpodobně nemá dostatečný výkon motoru a vývoj nového by měl být ukončen až za čtyři roky. Vojáci si všechna bojová vozidla pěchoty určitě v praxi vyzkouší, pokud to již neudělali.

Z hlediska osádkových věží a počtu vojáků ve vysazovaném družstvu pro boj v terénu mimo vozidlo je Jiří Reichl zcela mimo realitu. Přes 70 % bojové síly NATO tvoří americké ozbrojené složky. V roce 2017 jak pozemní síly US Army, tak námořní pěchota US Marines deklarovaly, že základní bojovou jednotkou je a v následujících dekádách bude osmičlenné pěší družstvo. Když se podíváme na armády NATO a EU a rovněž Ruska, tak u zavedených kolových i pásových obrněných transportérů a bojových vozidel pěchoty převažuje v základní verzi družstvo se sedmi, nebo osmi vojáky. Pouze německý Bundeswehr má šestičlenná družstva v bojových vozidlech Marder a Puma. Dále veze šestičlenné (původně sedmičlenné) družstvo vyřazovaný americký typ M2 Bradley, ovšem s tím, že zbývající dva vojáci se vezou ve vozidle velitele čety. Tím vzniká nejen komická situace připomínající keystonské policajty v groteskách Charlie Chaplina, kteří stíhají vlastní vozidlo držíce se za kšandy, ale vážný taktický problém z hlediska neúplných jednotek. Připravované pásové vozidlo pro americkou armádu má převážet osmičlenné družstvo.

Osmičlenné družstvo je z taktického hlediska bojeschopnější ve srovnání se šestičlenným. Dělí se na dva čtyřčlenné týmy, které lépe kontrolují prostor v kruhovém odměru, mohou bojovat samostatně a mají větší kapacitu z hlediska nesení podpůrné výzbroje a dalšího materiálu i odsunu raněných. Dokonce i v případě šestičlenného družstva se dvě místa navíc hodí z ergonomických důvodů, pro různé specialisty, materiál, či evakuaci vojáků jiných jednotek. Z hlediska naší armády je osmičlenné družstvo výhodné i proto, že stejný počet vojáků převáží o kolová bojová vozidla pěchoty Pandur II, takže družstva a vozidla lze zaměňovat bez dodatečného výcviku. Vozidlo pro osmičlenné družstvo nemusí být těžší ve srovnání s vozidlem pro šestičlenné. Dokladem je porovnání CV90 V CZ a Puma.

U ekonomického deníku pro informované bych očekával rovněž ekonomický přístup. V případě nákupu osmimístných vozidel se pro stejný počet vojáků nakoupí méně vozidel, která nejsou zrovna levná. Takže se ušetří. Jak prosté. Dále mne udivuje, že se ekonom Reichl nepozastavil nad tím, že vozidlo Puma je téměř dvojnásobně drahé ve srovnání s ostatními typy, přestože uveze jen šestičlenné družstvo a navíc je v něm nedostatek místa pro vyšší vojáky. Asi to byl jeden z důvodů, proč dodavatel Pumy raději odstoupil z výběrového řízení v Austrálii. Německo tam zastupuje Lynx v nové verzi pro osmičlenné družstvo.

Jako naprostý nesmysl vysátý z palce, či odjinud se jeví tvrzení Jiřího Reichla, že vozidla s osmičlenným družstvem budou vážit 50 tun. Nejtěžší je právě vozidlo Puma, které veze pouze šestičlenné družstvo. Přitom je stejně velké, jako konkurenční typy a dvojnásobně drahé. V nejodolnějším provedení překračují vozidla ASCOD, CV90 a Lynx hmotnost 40 tun, přičemž Lynx je pravděpodobně nejtěžší.

Bundeswehr se svými Mardery a Pumami je vůbec zajímavá armáda. Mardery měly být vyřazeny již před několika lety, ale vzhledem k neustálým problémům s Pumami, jejichž vývoj začal před 14 (!) lety budou ve výzbroji ještě dobré čtyři roky, možná i déle. O zavedení podstatně modernějších vozidel Lynx se z nepochopitelných důvodů neuvažuje. Další německou specialitou je taktická formace tvořená kombinací jednoho vozidla Puma a jednoho tanku Leopard. Ve všech ostatních armádách je obvyklá formace dvě, někde i tři bojová vozidla pěchoty na jeden tank. Je zcela logické, že šestičlenné německé pěší družstvo nedokáže zajistit podporu a spolupráci s tankem a bojovým vozidlem. Zároveň to vede k potřebě nákupu velkého počtu tanků. Možná právě za tím se skrývá zoufalá snaha vnutit naší armádě vozidla Puma, včetně pomýlené, či prolhané argumentace a rozšířenosti šestičlenných družstev „vojenským odborníkem“ Reichlem.

Obdobně odborná jsou jeho tvrzení o posádkových věžích, jako české specialitě. V poslední dekádě se protlačily do výzbroje obrněných transportérů a bojových vozidel pěchoty zbraňové stanice namontované na stropu pancéřové korby obrněných vozidel a ovládané zevnitř. Jako hlavní výhoda se uváděla nízká hmotnost a možnost jednoduché demontáže při transportu letadly. Jenže brzy se ukázaly jejich slabiny, především možnost poškození střelbou i z běžných pěchotních zbraní. Dokladem jsou zkušenosti našich vojáků s kolovými vozidly Pandur II, jejichž osádky se bojí jezdit lesem, aby náhodou senzory na zbraňové stanici nenarazily do nějaké větve. Proto byly zbraňové stanice následně u řady výrobců opatřeny pancéřováním a objevily se bezosádkové věže.

Jenže z hlediska jejich použití se nakonec ukázala řada problémů, které potvrdily testy americké armády a nedávné utajené zkušební nasazení ruských vozidel T-15 Kurganec na Donbase. V obou případech se ukázalo, že vyšší bojovou hodnotu mají věže s osádkou. Bezosádková věž je odkázaná na elektroniku a objektivy optoelektronických systémů. V případě jejich vyřazení je velitel a operátor zbraňových systémů bez vizuálního kontaktu s okolím. Vozidlo je zároveň nebojeschopné, protože současné typy nemají střílny umožňující vojákům přepravovaného družstva střelbu. Musí otevřít poklopy a střílet částečně nekrytě. Osádková věž zůstává i po vyřazení elektroniky částečně bojeschopná. Kromě toho pohled z poklopu a spojení činnosti očí a mozku dosud nenahradila žádná elektronika, což se opakovaně potvrzuje z hlediska praxe válečných konfliktů. Bezosádková věž navíc generuje nesprávné vjemy, protože vojáci se s ní neotáčejí. Díky tomu dochází k rozporu informací vestibulárního a zrakového ústrojí v mozku. Stačí si představit, že řidič auta sedí bokem k směru jízdy vozidla, má takto umístěné i ovládací prvky a řídí pomocí pohledu do displeje. A to je popis zjednodušené situace. Poklopy na věži rozšiřují v neposlední řadě možnost nástupu, výstupu a evakuace vozidla.

Pro Jiřího Reichla a jemu podobné odborníky bych doplnil, že osádka věže, obvykle velitel vozidla a operátor zbraňových systémů nesedí v koši. Tam patří tvůrci článků s nepravdivým a neodborným obsahem a namáčet je do Vltavy, jako kdysi podvodné pekaře. Pracovní prostor tvořící spodek věže, připojený otočně k podlaze bojového prostoru a otáčející se společně s věží se nazývá klec. Mimo jiné zvyšuje pevnost spojení věže s pancéřovou korbou vozidla, takže se snižuje pravděpodobnost jejího uražení kinetickou energií při zásahu, nebo tlakovou vlnou. Klec navíc vytváří efektivnější možnosti lafetace hlavní výzbroje a jejího zásobování municí. U vozidla Puma s bezosádkovou věží Lance musí dokonce operátor vylézt ven a nabíjet nový zásobník pásem tak, že stojí nekrytě na stropu vozidla, připraven položit život za Mutti Merkel. Rozdíl prostoru pracoviště velitele a operátora zbraňových systémů věže s klecí a bez ní je malý, možno říci zanedbatelný v porovnání s výhodami.

Vozidlo CV90 V má osádkovou věž, do níž lze lafetovat automatické kanony ráže 20 až 40 mm a kanony pro teleskopickou munici CTAS. Dále má bezosádkovou věž s kanonem ráže 30 mm. Vozidlo ASCOD 42 NG má možnost použít dvě, případně tři osádkové věže, jednu z nich kombinovanou, do nichž lze lafetovat automatické kanony ráže 20 až 35 mm. Dále má bezosádkovou věž s kanonem ráže 30 mm Samson II. U vozidla Lynx uvádí výrobce, že je může perspektivně dodávat s osádkovou, nebo bezosádkovou věží s automatickými kanony ráže 30 a 35 mm. Všechna uvedená vozidla mají ve věži spřažený kulomet a vezou dvojici protitankových řízených střel. Aktuálně lze předpokládat, že finalisty budou v souladu se zadáním a výkony ASCOD a CV90 V CZ.

Na závěr lze konstatovat, že odborná úroveň článku Jiřího Reichla v Ekonomickém Deníku je taková, že i negramotný somálský doktor a inženýr specializovaný na pasení koz by ho možná napsal lépe.

19 komentářů :

 1. Zda se mi, ze je to jiz jedno. Ze to stoji vsechno za ho..o vime, ze se s tim normalne nic delat neda, take vime, ze to asi zmeni az revoluce nebo valka, je zrejme. Tak proc utracet zivotni cas nejakymi rozsahlymi detaily? Nevim.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jisty Soros muzeme videt ma ponekud vetsi Skraloup na sve povesti , hlavne na te tajne...
   Nakrucoval se a daval se fotografovat v uniforme hitlerovskeho nacisty...
   Z toho muzeme videt ,ze jiz o ranneho mladi Sorosoval pilne. Dnes se take takovych individuii pouziva ..Udelaji kvuli skraloupu pak vsechno a neodmitnou !!!
   Uz za presidenta Kennedyho byl velmi vlivny na vysokou politiku a dodnes neskoncil...
   Odpocinku se nedocka , prace je porad dost a dost..

   Smazat
  2. SMĚJICI SE BESTII ZAKÁZALI PSÁT O ŠVÝCARSKÉ A IZRAELSKÉ ARMY

   Ještě by ji ovčané ČR mohli chtit jako hračku,tak z nouze musi psát o kozách,ach jo!

   Smazat
 2. 20:38!
  Správná analýza analýzy anlytika Kollera k "analýze" nějakého debilka Rajchla. Ať jdou všichni analytici bojovat klacky a holemi a my jim budeme fandit!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. CO byste požadovali od Sorose ? Snad, aby něco v Česku fungovalo ? Ne ! Sorosův seznam je tu od toho, aby vyvíjel chaos a posléze barevnou revoluci senátoři21 !

   Smazat
  2. Již mnoho let tvrdím, že redaktoři Seznamu, jejich čtenáři a diskutující, jsou nejhloupější uživatelé internetu. Stejná sorta jsou i čtenáři Respektu nebo konzumenti České televize nebo ČRo. Všechna tato média nepřetržitě chrlí naprosté výmysly, polopravdy a lži, často odporující elementární logice, a přitom se tváří nesmírně seriózně. Jsou to vlastně média určená pro slabé, snadno ovlivnitelné jedince, naivní a důvěřivé, neschopné kritického myšlení, tedy především pro havlo-kavárníky a jejich užitečné idioty.

   Smazat
  3. 21:16 A jakej má smysl neustále předstírat, že NR je cokoliv jiného, než běžný, tu dobře, častěji ale mizerně z ruštiny přeložený putleroffský hoax! Součást to hybridní války vedené a financované tímto gangem obřezaných kremlovorů? - https://img.opentown.org/store/news/180407/te-url-9f0e394ab55deec1225656a563db0bf8.jpg

   Smazat
 3. Myslím si, že po zkušenostech s Pandury, jak u armadnich specialistů, tak u občanů laiků (po náhodném střetu s jednou Felicii) není co řešit. Snad jen víra, že se nenajde další Dalík. Mám jen jednu obavu, že při dododatečném pancéřování se zvýší cena a váha. Pak je otázkou, zda pro nosnost našich mostů bude váha úměrná. V případné expedicí může být omezení ještě větší. Proto vymýšlet si atypická řešení nesou riziko, že nakoupíme draze něco, s váhou omezující radiál pohybu, tudíž nanic.

  OdpovědětSmazat
 4. Česka fójak tópra fójak. Bude za mutti Merkel a její ródinu bojovat až do roztrhání těla.

  OdpovědětSmazat
 5. Nebojte se o kontrakt, te bude uspesne "vysoutezen" 7. brezna.
  Navsteva babise u trumpa za 200 mld kc.
  https://vlkovobloguje.wordpress.com/2019/02/26/pulhodinka-za-vsechny-prachy-nase-prachy/

  OdpovědětSmazat
 6. Jen nebojte Babiš pojede za Trumpem a on tam určitě pro armádu nakoupí.

  OdpovědětSmazat
 7. Pan Koller je jistě ve věci erudovaný odborník, ale proč si takto dělat trapně sebe propagaci zrovna zde, když ho již moc neberou odborná periodika?

  Víte, situace je podobná jako v zahraničí, média postupně zhloupla, odbornosti netřeba, stačí stádní ideonázor, ignorování či dehonestace opozice.

  K tomu evidentně směřujeme i v ČR. Lidé jako pan Koller by si měli přiznat realitu, situaci nelze již výrazně nijak ovlivnit. Ano možná při větší hospodářské krizi může SPD či nějaká koalice vlasteneckých sil získat max 15-25%, čili situaci nezvrátí jen může trochu brzdit.

  Čeští lidé nejsou špatní ani dobří, prostě historická zkušenost káže nedělat sobě a rodině problémy, jen tak se dá přežít a shrbený. Má však pouhé přežívání cenu, toť kardinelní otázka s neradostnou odpovědí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Protektorátní "filozofie", přežití za doby Temna.

   Smazat
 8. Puma má ovšem nejlepší balistickou ochranu. Ty ostatní maj plechy jen na parádu. Co vím, tak vojáci chtějí pumu.

  OdpovědětSmazat
 9. Já bych němce nepodceňoval, u Pantherů to taky nějaký čas trvalo a jaké to nakonec byly tanky. Chce to jenom ten čas, vhodné bojiště a Puma, řízená našimi čackými vojáky, rozhodne kdejakou africkou bitvu.

  OdpovědětSmazat
 10. Američani dlouhodobě připravují napadení Ruska a k tomu, jako členové zločinecké organizace NATO, si budeme muset za miliardy nakoupit od okolních kapitalistů "rakve" ve kterých budou naší vojáci hrdinně umírat na východní frontě. Za naše peníze se už přestavuje dálnice od hranic Německa až na východ, aby se rychle přesunula vojenská demokratická technika k Ruským hranicím, kde začneme v rámci "BARBAROSA" 2 rozsévat západní demokratický mír s miliony obětí na životech.

  OdpovědětSmazat
 11. A co my zeny s koulema ,?? To nic Venca maze stale ciha
  kde je jeste naka dira

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No jo, je nervní páč se vrátil Mr. Honolulu! Konečně někdo normální! A ne jak cenzor lŽIDvořák se svou bandou prolhanejch odulejch komoušskejch kretenů, co se zuby nehty bráněj, aby u nás proběhla stejně důsledná dekomunizace jako na Ukrajině a pro které nakonec stejně zbude jen tohle jediné řešení! - https://ibb.co/Nr84RNg

   Smazat
 12. Naší armádě lze pomoci pouze ministrem vojákem. Od chvíle, kdy se tam začali střídat civilní pomatenci, nehodící se jinam a vlastně nikam / patrně záměrně/, přestala prakticky existovat a stal se z ní expediční sbor. Jen se podívejte na vzdělání předcházejících ministrů /ale i toho současného/ a na jejich přípravu pro tak důležité místo. Kde našli tu drzost, aby usedli na tak důležitý úřad?

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.