Reklama

pondělí 25. února 2019

Protikomentář vůči stati Petra Žantovského „takzvaný vítězný únor"

Vladislav Černík
25. 2. 2019
P. Žantovský (dále P.  Ž.) se (podle mne) pokusil o jakýsi fukuyamovský komentář v tomto duchu: Nelze mít lepší společnost, tedy lépe ji politicky uspořádat, poněvadž lidem (lidu?) nejde o ideje, ale o hmotné statky. Z několika důvodů to nesdílím.
V r. 45-48 šlo ve velké většině o instalaci lepšího politického uspořádání než bylo to prvorepublikové. To v údobí poválečném konfliktu je skoro normou a skoro normální. V Evropě, z hlediska dnešního politologického poznání, byly dva takové státy, Švýcarsko a Švédsko, přímým zapojením do dvou světových válek nedotčené. Jejich model zčásti chtělo kopírovat poválečné Rakousko, zcela se odtrhnout od svého podílu na nacismu.
V poválečné situaci byla tehdejší ČSR jinde. Byla obětí mnichovské zrady a měla silný válečný odboj komunistické orientace, to asi P. Ž. neakcentuje.


Ale E. Beneš si toho byl dobře vědom. Nejen toho, byl-li TGM Obnovitelem státu po 300 letech rakouské poroby, pak E. B. připadla role Budovatele, přesněji řečeno udržovatele existence samostatné ČSR. Úkol natolik obtížný, že byl i nad síly takového velmistra zákulisní diplomacie, jakým E. B.  byl, byl totiž spoluzakladatelem Společnosti národů!

E. B. opouštěl ČSR do emigrace, jako Mnichovem psychicky zlomený člověk a vracel se jako navíc k tomu výrazně fyzicky nemocný. Jeho role klesala.

Jeho protihráč, byť rovněž relativně silně fyzicky indisponovaný svou nemo(cí/cemi), ale o 12let mladší(!) Klement Gottwald byl naopak na vzestupu. Měl v živé paměti politické i reálné bitvy Prvé republiky, počínaje bitvou o Lidový dům, přes Mosteckou stávku až po úsilí o Lidovou frontu. Z hlediska mandátů 2.-3. politická strana prvé republiky nikdy nebyla vzata nijak do hry, přes tzv. Pětku se nedostala. A navíc Gottwaldovi spolupracovníci znali (osobně, na vlastní kůži!) jak zásahy prvorepublikové policie, tak Gestapa. A ještě navíc v Moskvě poznali jak nemalý spiritus agens Voždě J.V.S., tak fyzické mizení některých spolubojovníků z Kominterny. Nekomunistické prvorepublikové politické elity takto zoceleni v emigraci nebyli, jejich stigma končívalo při náletech v rámci krytů.

Karlínští kluci a někteří další, třeba ze Svobodovy armády po r. 45 nenechali nic náhodě, získali svůj dominantní vliv v armádě, policii, v samosprávě i v odborech. Pětku nehradila Národní fronta. Prvorepublikovým nekomunistickým politickým elitám zbyla podpora vysokoškolských spolků a Sokola. Nemocný E. B. velmi rychle pochopil, že s tímto se politická hra hrát nedá. Jan Masaryk pochopil, že s ministry-aktéry únorové demise se také hrát nedá, léta je znal, a nemyslil si, že jejich kvalita v oslovování lidu stoupá. Bohužel si myslel, že v případě odchodu E. B. jej může nahradit na Hradě. Teprve v r. 48, zmítán depresemi, zjistil, že nemůže.

Exkurs do emigrační reality: V úvaze Zenklova pozdní lítost  (HaNo 25 2.19 NP IV. (6) cituje Josef Franc, výňatek z knihy Petr Zenkl – politika člověk, MF 2014
...demisi jsem podal na nátlak Stráského a Jana (Masaryka) a Beneš nás nikdy neujišťoval,že ji přijme …Nedal jsem na výzvy Klémy, tuto pitominu neprovádět.
Autor knihy M. Nekola dodává, že při závislosti na finanční podpoře Američanů nešlo přiznat vlastní chybu.


Tento úhel pohledu ovšem nejde nalézat u Vl.Kučery v Historii.cs, kde se až příliš dbá nato, aby diskutéři o problematice věděli sice dost, ale zase ne příliš dost. A i diskutéři také už vědí, kde by mohl narazit na ten pomyslný (skleněný) strop.

Únor 48 byl tedy Vítězný. KSČ získala oněch pomyslných 51% nutných k tomu, aby se nemusela bavit, s ostatními politickými stranami, které se samy s ní od r. 1918 bavit nechtěly. ČSR se tak vyhnula občanské válce, které se E. B. dost obával. A cca v r. 1953 bylo dosaženo předválečné úrovně hospodářství. A životní úroveň vzrůstala, i když se zákrutami. Přízrak masové prvorepublikové bídy se rozplýval. A přízrak politických procesů jako by bledl vůči popředí hospodářského vzestupu. Vzestupu také intenzivně připomínaného tehdejší propagandou.

Podle mne se P. Ž. mýlí, že nikdy - při vzniku komunismu u nás (to je ten společenský řád, který tu nejen nikdy nebyl, ale i protagonisté Února 48 z řad KSČ, také tehdy netvrdili, že ho začali právě tehdy zavádět – nešlo o ideje, ale jen o zájmy.

Tehdy šlo o obojí, o ideje i o zájmy! Mít lepší řád, bez krizí a válek.

A proletariát z velkých fabrik už tehdy chápal, že to jde jenom tak, se budou mít lépe všichni ve fabrice, ne jen hrstka vyvolených.

Rolnická třída ta dlouho ve své většině nechápala, je to jde i jinak, než tak, že se budou přes den dřít u statkáře a po večerech a víkendech na svém záhumenku. Pochopila to tehdy, když i v těch vsích, které nestály na černozemi si postavili nové domky a v garážích měli spartaka, byť do jejich vsi jezdil i autobus, což dnes není nic automatického. Ba i mnohé vesnické hospůdky, které přežily mnohá desetiletí v různých režimech dojely na tržní hospodářství, kdy si prostě na svůj provoz „netrhly“.

Ale s pracující inteligencí je to obtížné. Filosof chce volně filosofovat o představitelích svého oboru, kteří někdy nemají rádi jeho domovský politický režim, technik se diví, že nemůže pořád mít na stole špičkové materiály a je naštvaný, že politik mu pořád něco vykládá o nějakých COCOM-ech (kdo dnes ví, co to bylo?), o embargách, a dalších zájmech Velkého bratra, který dnes navíc mluví neslovanským jazykem. A chudák ekonom, ten se diví, jak má plnit plán, cíle či bilanci, když lidi nemohou si dnes moc vyskakovat, soukromý sektor se vymlouvá na kdeco i na odbory a stát musí šetřit (to zní dost podobně, jak za minula, že?)

Tady má asi P. Ž. pravdu - jde o zájmy, za minula (tudíž za totalitárna) se tomu říkalo cochcárna, což znělo málem jako sprosté slovo, něco jako nyní znárodnění (rekomunizace) či referendum (a to i o EU a NATO), či zdanění církevních restitucí (někteří způsobní se způsobně, ne jen ledabyle pokřižují).

P. Ž. taky zmiňoval, že to, co označoval za komunismus nemůže mít úspěch, protože je poražena nemalá skupina obyvatel, kteří vůči té vítězné se stanou nesmiřitelnými protivníky. Ani v tomto punktu to nelze tak jednoduše „dát pod jeden klobouk“. Ta neúspěšná skupina se sama rozdělí, diferencuje, jak P. Ž. sám uvedl. Někteří (asi většina) se nějak podřídí, někteří z nich to překousnou, někteří čekají na lepší příležitost. Ale to vyžaduje peníze a zahraniční pomoc (někdo tomu říká bratrská, někdo ideodiverzní) ale ta pomoc není-li něčím stimulována, naftou, pomstou za bin Ládina atd. tak přichází v míře znatelně nižší než potřebné. Ne vždy chce „pomáhající“ stát riskovat válečný konflikt mimo svou tradiční sféru vlivu. A také se daný stát, dost represivně vymezuje vůči příjemcům pomoci. Vůdcové poražených skupin často musí volit emigraci,
pokud se nejedná o diktátorský klan, pak nemívají zpravidla dostatečně velký kufr s dolary.
Mezi emigranty pak vznikají letité hádky o velmi malý počet křesel v placených zahraničních odbojových orgánech.

O únorovém období sice víme dost, ale ne všechno. Archivy USA a západoevropských států, se otvírají dost pomalu a dost neochotně. Je škoda, že na to naše demokratické politické síly málo tlačí, což by napomohlo i dootevření těch postsovětských archivů. Lze s jistou věrohodností domnívat, že k přímé vojenské intervenci, pokud Únor 48 neproběhl jak proběhl, by asi jak tehdejší Sovětský svaz, tak západní velmoci nesáhly. Jak NATO, tak Varšavská smlouva ještě nebyly. Ale při občanské válce, jak např. svědčí zkušenosti z tehdejšího Řecka, by se nějací zprostředkovatelé zbrojních dodávek našli.

Několikrát jsem slyšel to, co se prakticky nezmiňuje, Klement Gottwald, i když nevládl západními jazyky pěstoval čilé kontakty s západními diplomaty. O čem se asi tyto rozhovory vedly? O kvalitě ruské vodky či prvorepublikových uličkách s červenými lucernami patrně ne. Ale o tom, že mnohé oběti politických procesů po r.48 vůbec imperialistickými agenty nebyli, o tom, také západní diplomaté Gottwalda nepřesvědčovali.

Pořádat masové demonstrace proti politickým procesům nebylo možné a přesnější informace se o nich k občanům nedostaly.

A i s americkým velvyslancem Steinhardtem nepanovala v USA spokojenost. Nediplomaticky přeloženo: něpřetrhl se, neboť viděl v Praze poměrně málo příležitostí pro svůj ryze osobní byznys.
Byl bych asi kritizován za to, co P. Ž. ostatně také nepopisoval, totiž znaky totality a politické procesy. O tom bylo napsáno dost, já se snažil prvotně upozorňovat na to, o čem se nepíše. Někdy z opomenutí, někdy plánovitě. Ony politické procesy uškodily věci levice natolik, že si to ani nezasloužila. Evropsky je levice ve stavu, který mnohdy ani sama pravice nečekala. Jen církve dovedly čekat a dočkaly se!

Z komunistických stran zemí bývalé Varšavské smlouvy zazněly opakované omluvy. Může je brát někdo za nedostatečné, ale omluvy ze zemí NATO za Agent Orange, za Operaci Gladio a další nezazněly vůbec. Jen málokdo ví, o genocidní válce v Jemenu, o tzv. Kurdské otázce a možná, že si někteří adepti maturity myslí, že bratři Mašínové bojovali proti tomu komunismu ruku v ruce s M. Horákovou.

Pojmy jako keťas (existují západojazyčné varianty tohoto termínu) či třeba M. Kudeříková jsou mladé generaci (školené dějeBISem) asi ještě méně známy než Staroegyptské civilizace.

- - -


104 komentářů :

 1. Co vystudoval pan Žantovský a v jakém oboru pracuje? Vymyslel ten text sám nebo mu někdo poradil, podstrčil anebo nařídil. Od analýzy médií je dost daleko k tomu, aby soudil Vítězný únor. Byl to test zjistit, co si lidé o Únoru opravdu myslí, když veřejně o tom nemluví, protože vědí proč. Žádný průzkum je nedonutí říci pravdu až na důchodce, kterým zatím penzi neodebírají a její výše není pro většinu závislá na politickém angažování. Pán Černík nesoudil, jen přidával názory. Přesné analýzy by byl schopen jen Ransdorf, který bohužel nežije. Všechny ostatní žvásty beru jako snahu zakrýt to, co si hloupý mudrlant nahrabal nebo co vědomě zkazil.

  OdpovědětSmazat
 2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 3. Kdo asi mohl provést a s jakým záměrem únos Slánského dcery v době jeho sovětského exilu? (popsáno v : Josefa Slánská : Zpráva o mém muži
  Stewart Steven : Výbušnina (www.ulozto.cz)

  OdpovědětSmazat
 4. Vítězný únor nás srovnal. Majetková privilegia a příslušnost k lepším lidem ztratila na významu. Ti, co o privilegia přišli, těm se to přirozeně nelíbilo. Chudobný nebyl skoro nikdo. Příležitost studovat měl skoro každý. Vím, že se strhne řev, že to není pravda. Kolik pravičáků s vysokoškolským vzděláním vyvolalo převrat? Byly jich celé zástupy. Jak se psalo dříve, pocházím z dělnické rodiny od nijak politicky angažovaných rodičů. Dostal jsem se tam, kde je možné se u nás dostat bez protekce. Nebyl jsem kverulant a bral jsem každou příležitost, která se naskytla. Například, třídní učitel mi nabídl soustředění řešitelů matematické olympiády, tak jsem šel. Proč bych měl na únor nadávat?

  Vzpomínají se oběti perzekuce 50. let. Velmi by mne zajímalo, o co těm lidem šlo? Dostal bych v životě stejnou příležitost, jako jsem dostal? Přemýšlel Žantovský o tom, co napsal?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 0:30

   I Hitler dal lidem práci. Takže podle zdejší rudé logiky byl dobrý člověk. ;-)

   Btw. co ty desítky milionů obětí komunismu (počet obětí komunismu přesáhl dokonce číslo 100 000 000)? Pořád nic? Komunisté tedy byli dobří lidé? Jako fakt?

   Smazat
  2. 13:39 Ty rudá logiko, nevím kdo z opravdových komunistů mohl chválit Hitlera, když to byli právě oni, kteří šli jako první do koncentráků, s návratem nežádoucím.
   A ty tvoje miliony si strč do ..ti.
   "Komunismus" tady byl z historického hlediska asi
   vteřinu.
   Všechny systémy předtím "spotřebovaly" masy "forever slav" v číslech, které nelze ani napsat.
   Ale proč se bavit s volem, co se vylíhl nedávno a
   všechno co "ví"o světě si vyhuhlil.

   Smazat
  3. 14:56

   Vy už zjevně máte tak vyhulený mozek, že ani nechápete ironii. ;-)

   PS: Máte to marné. Krev z komunistických rukou, majících na svědomí více než 100 000 000 obětí a stvoření té nejobludnější tyranie v dějinách lidstva, nesmyjete.

   Smazat
  4. Koncentraky vymysleli Anglicane

   Smazat
  5. 16:09

   A komunisté je ještě více zdokonalili. ;-)

   Smazat
  6. Zadny jsem nevidela..Vy ano?

   Smazat
  7. A verim tomu,ze kdyby nejake byly, tak by se je nam dnes nezdrahali ukazovat...Vsude by byl nejaky pamatnik...a zatim jsme se zmohli jen na Lety

   Smazat
  8. 16:28, 16:30

   No nazdar. Další komunistický vyhulenec. Pane Bože, do koho jsi tu duši vložil?!

   PS: Dovzdělejte se.

   Smazat
  9. No vidět že jsi vzdělaný,ale -o-ot

   Smazat
  10. 13:39, 15:52, 16:11 a 16:56: Placený gElf aneb slizka na přání.

   Těch sto milionů jistě zdokladujete. A to nikoli na základě účelově vzniklých blábolů (viz pohádková Černá kniha komunismu), ale oficiálně dostupných demografických statistik. Můžete srovnávat východní i západní prameny.

   Odečíst můžete rovnou dva miliony v Kambodži, protože Pop Potův režim byl podporován USA. Informace k tomuhle svinstvu najdete zmíněné dokonce i na politicky hyperkorektní Wikipedii: https://en.wikipedia.org/wiki/Allegations_of_United_States_support_for_the_Khmer_Rouge Jiný z mnoha zdrojů třeba zde: https://msuweb.montclair.edu/~furrg/pol/polpotmontclarion0498.html "The US not only helped to create conditions that brought Cambodia's Khmer Rouge to power in 1975, but actively supported the genocidal force, politically and financially. By January 1980, the US was secretly funding Pol Pot's exiled forces on the Thai border. The extent of this support -- $85 million from 1980-86 -- was revealed 6 years later in correspondence between congressional lawyer Jonathan Winer, then counsel to Sen. John Kerry (D-MA) of the Senate Foreign Relations Committee and the Vietnam Veterans of America Foundation."

   Smazat
  11. 21:33

   Naopak, Pol Pot se počítá. Komunismus jako takový vznikl s podporou a z iniciativy globálních sionistů - tedy těch samých lidí, kteří dodnes ovládají USA.

   To komunističtí otroci, jako vy, nemůžete pochopit - že jste jen užiteční idioti globálního sionismu. Jako užitečné loutky k nastolení NWO - celosvětové sionistické totality.


   KOMUNISMUS = JUDAISMUS = SIONISMUS = NWO

   Smazat
  12. Forever Slav: Takže důkaz žádný. To jsem si myslel. Ve skutečnosti jsou ty oběti násobně menší a rozhodně nijak neohromí ve srovnání s počty obětí v koloniích nebo v západem vyvolaných konfliktech.

   Fakt by mě zajímalo, koho tady obviňujete z komunismu. Potrefená husa nejvíc kejhá a nejvíc tu vykřikujete vy.

   Mimochodem, existují pouze dvě možné ekonomické reality: monopol státu, kde je do značné míry zaručena kontrola občany skrze volené orgány, nastavené státní normy a kontroly atd. A monopol soukromý, který je zcela nekontrolovaný a nekontrolovatelný a který skrze uplatňování práva džungle a silnějšího vede k dokonalé korporátní totalitě.

   My si vybrali ten druhý způsob. Ještě sice nezašel do své nejzazší fáze, ale už se tomu kvapem blíží. Globalizované firmy typu Nestlé už ovládají v segmentu svého zájmu téměř vše.

   Žijeme v iluzi, že státní vlastnictví všeho se za minulého režimu zdiskreditovalo. Zdiskreditovalo se však pouze vedení pod jednou politickou ideologií. Tenhle současný systém se zdiskredituje v nejbližších maximálně padesáti letech. Bohužel tomu bude předcházet globální ekologické kataklyzma.

   A troufám si tvrdit, že to není jedna paní povídala. Před více jak patnácti lety jsem upozorňoval lidi kolem, že nás zavalí ještě za naše života mohutné migrační vlny v řádech milionů lidí ze zaostalých zemí. A že budou nezadržitelné. Nikdo nevěřil. Přitom data a informace, z nichž se to dalo dovodit, byly už v té době k dispozici. Stejně tak jsou i dnes informace o tom, co se nezadržitelně blíží, protože na to všichni kašlou.

   Smazat
  13. 22:53

   Nemusím dokazovat, že 2+2 jsou čtyři. To samé platí v případě počtu obětí komunismu, které jsou okolo 100 000 000. Což potvrdili sami komunisté. Např. číslo 20 000 000 obětí SSSR potvrdil samotný Lazar Kaganovič (Stalinův loutkovodič) v rozhovoru s Nikitou Chruščovem. A to zřejmě navíc počet obětí komunismu v SSSR byl zřejmě vyšší. Např. sovětský statistik I. A. Kurganov, který studoval tajné sovětské vládní spisy, zjistil, že sovětští komunisté mají na svědomí více než 60 000 000 ruských životů.

   Zda se někdy dovíme, kolik lidí zahynulo v útrobách Ljublanky, v komunistických mučírnách a gulazích, je otázka. Jedno však je jisté. Bylo jich mnohem více, než údajných 6 000 000 židů.

   Smazat
  14. Blbost. Nemużeš vzīt vīc jak 1/3 populace z demografickych cisel jen tak...je to lež.

   Smazat
  15. Čísla uváděná tím nevzdělaným exotem jsou lež. Už ta blbost s 20 miliony obětí v SSSR. To by tam zůstal demografický "zub" jako po válce, ale on tam není!

   Smazat
  16. 4:32

   Máte to marné. Lazar Kaganovič to musí vědět nejlépe. Že vám to nesedí, se dohodněte s Kaganovičem.

   PS: Napadlo vás třeba, že více než 20 000 000 obětí byla zabita před 2. světovou válkou? Na to vám zjevně vaše mozková kapacita nestačí. ;-)

   Smazat
  17. Forever Slav: Co to tu plácáte za nesmysly? Uvědomujete si vůbec, kolik žilo v Rusku lidí? A že když se odečtou počty obětí 2. světové války, což je to vámi uváděné číslo 20 milionů, tak kdyby se k tomu přičetl ještě ten váš fantasmagorický údaj, tak bylo Rusko prakticky vylidněné? Přestaňte tu šířit tyhle naprosto ničím nepodložené propagandistické bláboly.

   "Bullshit. Population of the USSR in 1926 was 148.656.000, in 1956 it was 208.800.000. The USSR lost 23 million people (mostly civilians) in WW2. The total number of death sentences in the USSR under Stalin is ~650.000."

   https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-7f5c9c082164f6fbec2e3705230cac97

   https://www.quora.com/Is-it-true-that-the-USSR-under-Stalin-killed-40-million-Or-is-that-anti-communist-propaganda

   Smazat
  18. A tady je další odkaz se spoustou čísel a odkazů na prameny:

   http://www.mariosousa.se/LiesconcerningthehistoryoftheSovietUnion.html

   Smazat
  19. Ad Forever Slav - musím se ozvat, píšete kraviny. Pol Pot v Kambodži řádil ne jako marxista, ale jako zdivočelý venkovský fanatik. Nesnášel městská povolání a dělal z toho "třídu" nepřátel.
   Nakonec jeho řádění, které podporovaly Spojené státy americké zakončily severovietnamské jednotky které přišly na pomoc kambodžským komunistickým povstalcům proti tomu zkurvenému Pol Potovu režimu.

   Se svou černobílou nenávistí ke všemu levicovému to asi nebudete schopen zdůvodnit, že?!

   MM

   Smazat
  20. 9:01

   Máte smůlu. Toto číslo (20 000 000) potvrdil sám Lazar Kaganovič (nejvyšší muž SSSR). Evidentně vaši komunističtí pseudo-historici a pseudo-demografové udělali někde chybu. ;-)

   MM

   Pol Pot byl jen komunista jako každý jiný - stejný, jako Lenin, Stalin, Mao Ce-tung, Kim Ir-sen, Ho Či-min a řada dalších. Tak se komunisté (rozdílem je jej počet obětí a rozsáhlost brutality) chovali vždy a všude. Už si konečně své rudé výmluvy strčte někam.

   Smazat
  21. 9:01

   Já věřím více Lazaru Kaganovičovi, než rudým lhářům. ;-)

   Smazat
 5. Jakkoliv s P. Žantovským obvykle souhlasím, v případě výše uvedeného článku se opravdu několikrát mýlil a musím dát za pravdu p. Černíkovi.

  OdpovědětSmazat
 6. Docela dobrý článek, rozhodně lepší, než diletantské plácání pana Žantovského, jehož neznalost problematiky překvapila i mě.

  OdpovědětSmazat
 7. Také souhlasím s panem Černíkem

  OdpovědětSmazat
 8. Dějiny dvacátého století jsou samý zmatek a desinformace, ještě žádnému historikovi ve světě ani u nás se je nepodařilo uspokojivě zpracovat.
  Článek pana Černíka trochu odhaluje souvislosti mezi předválečným obdobím a vývojem po r. 1945.
  Zpracování historie období 1845-48 a následující vývoj po r. 1948 si vyžaduje hodně historické práce a převrácení jeho výkladu z hlavy na nohy. K uskutečnění této vědecké práce zatím žádný historik ani historický ústav svými vědomostmi a odvahou nedospěl.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ono by to zpracování vyžadovalo vedle práce také odloučení se od osobních politických názorů a ambicí. To je docela problém, protože všichni ti, kteří se snaží vykládat historii, jsou nějak spojeni se společenským vývojem. Přinejmenším jim není lhostejné co bylo, je a bude. Muselo by to být takové strojové, suché sepsání událostí a vztahů mezi nimi v celé šíři. Ale toho není člověk asi schopen a snaží se zakomponovat své vlastní názory.
   Pak by tedy byla možnost popsat historii očima všech možných složek společnosti a udělat z toho jakýsi průnik. Jenomže kde vzít ty pohledy? Určitě jich bude dost z vrstev intelektuálů, elit i lidí, kterým bylo ublíženo(ať už skutečně, nebo domněle). Ale bude velice málo prací od běžných dělníků a obecně lidí nedosahujících do vyšších sociálních vrstev. Takže přestože je to menšina společnosti, bude výrazný převis pohledů lidí ze středních a vyšších tříd.
   Závěr: Objektivní popis historie je asi utopií. Každý ji budeme vidět ze svého osobního pohledu a oficiální bude obrazem mocenského uspořádání. Jako tomu vždy bylo.

   Smazat
  2. Anonymní 26. února 2019 9:19
   Ve svém příspěvku uvažujete o historii lidí a skupin lidí a jejich osudů. Je ale také historie lidského myšlení a historie života národů, států, kontinentů, světa, kterou nelze vykládat pohledem uvedených lidí a skupin.
   Celkový výklad historie dvacátého století je potřeba psát s nadhledem, jehož musí být schopen dobře a všeobecně vzdělaný historik.

   Smazat
  3. 9:50
   Bohužel ten nadhled u nikoho nemohu najít.

   Smazat
  4. Jedno je jisté! Na počátku 20. století ovládali lidé evropské krve celý svět: tvořili třetinu jeho obyvatel, přímo vládli polovině jeho rozlohy a kontrolovali Afriku, Indii, jihovýchodní Asii i části čínského pobřeží; jejich technika, průmysl, filozofie, věda a umění neměly sobě rovné; svět patřil jim a pouze jim. O století později je však všechno jinak: lidé evropského původu nejsou ani 9% světové populace a jejich země zaplavují neběloši; svůj průmysl i technologie ochotně přepustili svým potenciálním nepřátelům; jejich státy, sociální systém i média ovládají parazitičtí cizáci a nemilosrdnou řečí demografie hledí do očí nepříliš vzdálenému biologickému zániku a vyhynutí. Dík zkurveným komoušským rasozrádcům, jejichž sebeobviňující dogmata svědčí o ničem více než o upadající a své již tak dost omezené území nebránící rase a nikoliv o rase dobyvatelů, průkopníků a objevitelů kterou jsme donedávna bývali!

   Smazat
 9. Po 300 letech rakouské poroby nás chtějí strčit do německé poroby a opět jsou 2 nesmiřitelné skupiny.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. 16:47 No tak tyhle protičeské agitky by měl admin automaticky mazat. Běžte s tou placenou sudeťáckou agendou do pryč.

   Rakouská nadvláda bylo nejhorší období v našich dějinách, jehož dopady nebyly a v dohledné době ani nebudou zhodnoceny. Proti ní byla jednačtyřicet let trvající totalita docela fajn režim. Počty politických obětí za monarchie se nikdo nepokusil ani vyčíslit, stejně počty obětí náboženských represí. Rakousko nás zatáhlo do mnoha válečných konfliktů, z nichž Třicetiletá a 1. světová patří k nejhorším konfliktům v dějinách. Za Třicetileté války byl v některých oblastech úbytek obyvatelstva až na jednu třetinu někdejšího stavu.

   Rakousko bylo, je a bude největší skvrnou v našich dějinách, plnou odporných válečných zločinců, kteří jsou dodnes některými pomýleně oslavováni jako "slavní monarchové". Zhodnocení "kvalit" monarchie známe všichni ze Švejka. A ten si z toho ještě dělal dost legraci. Smutné je, že to syfilidou prolezlé odlidštěné monstrum tu někteří pomatenci budou adorovat.

   Smazat
  3. 16:47

   Škoda, že to admin smazal. Člověk se tady dozví nových věcí. Vedle nových informací z úst zamindrákovaných komunistických a levičáckých retardů se tady ještě člověk dozví od jiného zamindrákovaného člověka (asi nějakého sebenenávistného Čecha nebo co), že to Němci s Čechy "mysleli dobře" natolik, že nás chtěli odsunout či vyhladit (odkud asi Hitler čerpal svou inspiraci?!). Trochu to připomíná nacisty v koncentračních táborech, kteří chtěli "pomoct židům" tím, že je nechali vylétnout komínem.

   PS: Nezkopíroval někdo ten citát o tom, že 1. světová válka má být o vyhlazení Slovanů?

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. 8:30 + 8:33 Právě jste se zřejmě dopustil trestného činu podle Trestního zákoníku § 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

   (1) Kdo veřejně hanobí

   a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo

   b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,

   bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

   (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

   a) nejméně se dvěma osobami, nebo

   b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

   Jediné vaše štěstí je, že nikdo z čtenářů nezná vaši identitu a administrátor se s tímhle nebude chtít špinit a krást si drahocenný čas svého života žalobou a následným soudem s takovým lidským odpadem.

   Smazat
  6. Jaká "poroba" čechomužyku? Ta existuje leda v tom hnisajícím mozolu kterej ti raší mezi rachitickými ramínky místo hlavy! Tato země byla součástí Svaté římské říše a jejího nástupce - Rakouského císařství, od kterých obou jste dostali šanci stát se z divochů lidma, ale tu jste nevyužili! A tak jako se Kosovo odtrhlo od azbuckého Titova Srbska, aby skončilo v náručí ještě primitivnější Albánie, tak se Čecháčkovo odtrhnulo od demokratického Rakousko-Uherska, aby skončilo přesunem do ruských stepí! Rakovinový nádor husitsko-bolševické loupeživé, rusofilské, protievropské, zamindrákované, pomlouvačné a lumpenproletářské lůzy a zhoubného, kainovsky loupeživého kolektivizmu se sama od sebe nevyléčí a vnější zásah může přijít paradoxně jedině z Ruska - přesunem tupého a kolaborantského čecháčkostánu za Ural, kam dávno patří, a osídlením kotliny. Novými Rusy nebo z Ruska a Německa vypuzenými muslimy! A přitom i Švajc nám moh koukat na záda, kdyby došlo k odsunu čechomužiků do Bosny podle původního plánu Všeněmců, kteří v tom směru tlačili na jejich císařské Výsosti Franze Josefa I. a Wilhelma II.! Viz slova pana říšského kancléře Bethmanna-Hollwega: "Tato válka (rozuměj WWI.) jest vedena aby byl zničen živel slovanský v Rakousku!" Za První republiky u nás tvořilo německy hovořící obyvatelstvo 1/4 z celkového počtu, ale tvořili téměř 2/3 HDP!! A to jsme nepatřili k žádným premiantům jak nám dlouhodobě lžou!! Cituju: "Mýtem je, že ČSR patřila mezi deset nejvyspělejších států světa. Nepatřila, v národním důchodu na hlavu byla na 17. místě, před ní byly všechny západoevropské vyjma Itálie a skandinávské státy kromě Finska, dokonce i poražené Německo a Rakousko." - http://nassmer.blogspot.cz/2014/03/jak-na-tom-byla-prvni-republika-ve.html
   Čili je logický, že když vyženeš tu 1/4 obyvatel, která se podílí na tvorbě 60% HDP, tak nemůžeš nespadnout mezi státy jako je Polsko, Pobaltí nebo Maďarsko! To dá rozum! Páč oni drželi ekonomiku království Českého už od Přemyslovců nad vodou a nemuseli nikomu nic závidět a někomu se furt klanět! Slovanští čecháčkové si svůj stát nevybojovali ale vysomrovali na západních velmocech a stejným způsobem o něj přišli. Kdo se ani nepokusí ubránit sám, musí po zbytek života platit výpalné "osvoboditelům". Čecháčkové se musí na někoho vymluvit!

   Smazat
  7. 22:04 Nesporně! Pokud kterejkoliv xindl a rasozrádnej odpad si dovolil srovnávat negerský divochy či žlutý barbary s civilizovanou, tedy bílou rasou, dopustil se hanobení, za který může následovat pouze krutý trest! Buď veřejná poprava, nebo, pokud projeví lítost, odsun s celou svou famílií mezi tuhle smradlavou hordu Bojaryšnikem zpitých odulých podlidí v pochcaných teplákách!- https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   Nevím co je horší, asi to druhé!:-)))

   Smazat
 10. Děkuji za velmi poučný článek. Většinu věcí jsem znal a některé mi autor připomenul. Ještě jednou děkuji.
  Václav

  OdpovědětSmazat
 11. Autora článku znám, takže z jsem nebyl nijak překvapen jeho popisem událostí, které vedly k vítěství "pracujícího" lidu nad svobodou a demokracií, ale některá tvrzení stála za zamyšlení. Pokud například pan Černík zaspekuloval, že Jan Masaryk toužil se stát prezidentem, tak je na místě spekulace, ne zda toto je pravda, ale zda to nebyl důvod vraždy od ruské tajné služby.
  Humorné je tvrzení, že v roce 1953 hospodářství dosáhlo předválečné úrovně. V roce 1953 se plně projevily následky likvidace podnikání, komunisté to "řešily" okradením obyvatelstva, nazvaným "měnová reforma". Systém žil z podstaty, kterou tady zanechali podnikatelé, a z toho, že mohl využívat majetek 3 milionů odsunutých Němců. Ano, životní úroveň i u nás rostla. Ovšem daleko pomaleji, než u západních sousedů. Tam i když byly zasaženy válkou více, nemuseli tak řešit nedostatek na trhu okradením lidí. Stejně k smíchu je tvrzení pana Černíka, že Gottwald udržoval četné styky s západními diplomaty a že ti nepřesvědčovali Gottwalda, že mnohé oběti komunizmu nebyly agenty. Možná západní diplomaty nezajímal "agent slovenského nacionalizmu" Husák či "agent imperializmu" Slánský, ale paní exposlankyně Horáková určitě . U sociálního demokrata bych předpokládal, že odsoudí Gottwaldův "boj o Lidový dům", ale to bych chtěl po soudruhu Černíkovi příliš, aby nehleděl na soc. dem. očima komunisty.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Měnová reforma neobradla občany, ale devalvovala vázané vklady movitých podnikavců a spekulantů z období zmatku a hospodářství volné ruky po válce.
   Systém v r. 1953 nemohl žít z podstaty, když ve válce byla podstata rozvrácena a zničena, žil z toho co musel znova vybudovat.
   A tak dále, dále ....
   Radosta by Vás napomenul učit se, učit se, učit se ..
   A tak dále, dále

   Smazat
  2. Velmi souhlasím. Měnová reforma skutečně nepoškodila nemajetné, ale keťasy podnikavce. Země byla rozvrácená a dokonce sami Američané nám "omylem" rozbombardovaly Plzeň, Zlín ..... USA nešlo formou Marshalopva plánu o pomoc, ale využít situace po válce a obohatit se, oni válkou nebyli poškozeni, naopak světová válka mimo území USA je posílila. Proč prosperovaly USA po válce. Stahovaly z celého světa mozky, jim pomohly k technické nadvládě ve světě. Vždyť USA jsou směsí neidentifikovatelných ras, jehož pojivem nebylo vlastenectví, jaké poznáme ze SSSR....

   Smazat
  3. 9:58 Antikomouši, proč chceš po někom něco, když víš že to co bych chtěl třeba já po tobě, je nemožné.
   Jinak nejsem zas tak daleko od tebe. Komoušů tady bylo, hlavně v době tvé existence, pramálo.
   Zato většina těch Ukomunistů. A to je o něčem jiném.

   "Tvůj" Antiukomouš.

   Smazat
  4. 9:58 Já, co by tenkrát patnáctiletý a moje rodina
   "spodního lidu" jsme neztratili ani korunu.
   Ani nikdo ze širší rodiny.
   Ale dovedu si to představit u tvého pradědečka.
   Zřejmě lichvář, nebo válečný keťas. Ten musel plakat.
   Tobě i dneska se řinou slzy po tvářičce.

   Smazat
  5. 9:58 lituji, ale nejste na úrovni existující argumentace. Řečeno česky, prázdně plácáte.

   Smazat
  6. Menova reforma prisla, protoze se potrebovali zbavit anglickych bank

   Smazat
  7. 9:58
   Pouze hloupý pokus o diskreditaci autora.
   Václav

   Smazat
 12. A teď tu pohádku o "hodném" Hitlerovi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:35 Věčný otroku. Já vím, že tu máš nejraději.
   Ale můžeš se dívat skoro denně na ČTéé.
   Tam máš strýčka i v barvě.

   Smazat
  2. On ten Forever Slav je až k neuvěření jednoduchý člověk. Nasmůlu, bez dostatečných mravních zábran a pravděpodobně i bez sociálního cítění. S takovými si svět těžko polepší. Zřejmě to ani netuší.

   Smazat
  3. 15:48

   Nepleťte si druhé sám se sebou. Jelikož jedině člověk bez mravních zábran může obhajovat [komunistický] systém, který brutálně zavraždil více než 100 000 000 lidí. Který stál a stojí na tyranii, otroctví, lži a nenávisti.

   Sociální cítění je hezká věc. Ale sociální cítění nesmí být stavěno na lži a nenávisti. Či na kradení cizího majetku. Na vnucované solidaratě. To nemá se skutečným sociálním cítěním a solidaritou nic společného. Skutečné sociální cítění stojí na pravdě, svobodě, lásce k bližnímu a úctě ke svobodám a k právům druhých. Úctě k životnímu prostoru a soukromému vlastnictví druhých. Na dobrovolné solidaritě. Proti tomu všemu komunismus, který reprezentuje veškerý negativní opak toho všeho, stojí v přímém rozporu.

   PS: Nepotřebujeme komunistický systém k činění dobra a solidarity vůči ostatním. Na to stačí např. následující:

   - vytvoření rovných příležitostí pro všechny (bezplatné školství, bezplatné zdravotnictví atd.)
   - dobrovolné charitativní akce
   - vytvoření azylových domů a míst pro chudé lidi bez domova atd.

   Atd.   Smazat
  4. Vsichni,kteri nedokazi nic jineho nez vse srovnavat s Hitlerem dokazuji jen svou omezenost....Hitler hlavne napadal cizi staty

   Smazat
  5. V podstate Hitlera muzete srovnavat jen s USA...Ti si take mysli,ze nasilim vytvari ostatnim lepsi svet

   Smazat
  6. Afganistan...Co dalsiho?O nicem dalsim nevim

   Smazat
  7. 16:50Vase fraze jsou proste o nicem...

   Smazat
  8. 16:53

   Dovzdělejte se.

   16:55

   O ničem jsou jen vaše komentáře. Ztráta času.

   Smazat
  9. Slave, ztráta času je i s Vámi. Vaše mravní zábrany Vám nedovolují si vidět ani na špičku nosu, Vašeho!

   Smazat
  10. PS. proč nepostujete zdroje vzdělání pro nás? Abyste se nezesměšnil?

   Smazat
  11. Miroslav Povolny

   Zatím se tady zesměšňujete akorát jen vy a vám podobní. :D Pro každého rozumného člověka jste k smíchu. Máte jen štěstí, že jste na české alternativě (no, i když zrovna NR je fiat-alternativa, tj. "řízená opozice"). Na západní alternativě by vás s těmito komentáři (obhajující či relativizující zločiny komunismu) poslali někam.

   Smazat
  12. Slave 19:34- žádosti o posty jsou nerozum a zesměšňování se? Nehulte to, vyprázdnilo Vám to prostor pro mozek! PS.nějak jsem nepochopil, kdo jsou ti mně podobní? Mluvím vždy za sebe, Vám jsou podobní ti v "rauši"?

   Smazat
  13. Miroslav Povolny

   "Nehulte to, vyprázdnilo Vám to prostor pro mozek!"

   Krásně jste vystihl sám sebe. Další, kdo trpí syndromem pletení si druhých sám se sebou.

   Smazat
  14. 23:16-souhlas, mám na tom "zaneřáděném prostoru" jen malý podíl, žádostí Slava o vhodnou literaturu k mému dovzdělání.

   Smazat
  15. Miroslav Povolny

   Nejste snad tak malej s tak malou mozkovou kapacitou, abych vás učil, že 2+2 jsou 4. ;-)

   Smazat
  16. 7:51-další upuštěné hovínko do prostoru?

   Smazat
  17. Bohužel Adolf začal válku se Západem, protože nepochopil, že tím etnikem co nejvíce škodí nejsou Židé, ale Slované jako celek, jelikož už tehdy vědci prokázali, že populace ve východní Evropě vykazuje znaky masivní degenerace. Právě Židé byla populace, kterou naopak potřeboval, stejně jako muslimy. Hitler měl přátelské styky s muslimskými zeměmi, které, stejně jako on, pohrdali slovanskou zdegenerovanou pakáží. Měl je poslechnout a dnes by svět vypadal mnohem lépe. Teď to budeme muset napravit a poslat zdegenerovanou populaci proti sobě, aby se vyničila. Stávající státy se následně samozřejmě rozpadnou, jelikož je nutno eliminovat cca 80-85% populace na území východní Evropy a připravit pro nové kolonisty.

   O tom přeci hovořili a psali všichni proroci včetně Marxe už celé věky, že je třeba vyměnit zdegenerovanou populaci primitivní východní Evropy a když se tento prostor uvolní pro kvalitnější genofond, nastane i tam prosperita! - https://blisty.cz/art/93823-vychodoevropane-povazuji-svou-kulturu-za-nadrazenejsi-jinym.html

   Radili stále to samé: zbavte se zbabělé a domýšlivé chátry na východě, která odjakživa rozvracela a zaplevelovala kontinent svým poškozeným genofondem a nastane zlatý věk pro Západní civilizaci!

   Smazat
  18. 17:21- Hitler potřeboval židy pro peníze a jejich bratrance pro naftu. Kdyby se držel původního spojenectví, mohl umřít v posteli stářím.

   Smazat
 13. Když jsme u toho p.Žantovského. Zprvu jsem si myslel že
  se jedná o té předložce u dveří Havla.
  A tak i mne, překvapila ta strohost a povrchnost p. P.Ž.
  Zřejmě ho metál od Zemana poškodil, a tak se pokusil o nápravu.

  OdpovědětSmazat
 14. Tak. Možná, že nám Nová republika přinesla potvrzení toho, že „lidstvo nemá historickou paměť“. Pan Žantovský nemůže nepostrádat autentický prožitek té doby, nezná její reálie, snad je i ideově předpojatý. Ročník to, tuším 1962. Jak jinak. Naproti tomu pan Vladislav Černík, ročník tuším 1943, reaguje, vybaven prožitky z té doby i znalostí tehdejších reálii věcně, takže se nutně může daleko víc přibližovat pravdě.
  Doufám, že je pan Petr Žantovský natolik charakterní člověk, že tuto oponenturu ke svému článku vezme jako poučení a o to lépe bude přispívat ke kvalitě současného informačního pole. Jak já ho chápu, je to věc, o kterou se usilovně bije.
  „Nové republice“ dík, za příležitost, kterou takto vytvořila. JiH

  OdpovědětSmazat
 15. Řekl bych, že v jedné věci se autor mýlí. Kdyby býval únor neproběhl tak, jak proběhl. Ze strany Stalina by k intervenci došlo. Beneš se toho obával. Stalin přece nabízel Gottwaldovi Rudou armádu již před únorem. Nadarmo tady nebyl ani tehdejší náměstek ministra zahraničních věcí SSSR Valerián Zorin.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdyby v historii neplatí.

   Zatím žádný z archivních dokumentů ani u nás ani v Rusku nenaznačuje tuhle vaši domněnku - pád sovětů do poválečného Československa.

   Máte snad nějaký zdroj, který to tvrdí? Když tak sem s ním.

   Smazat
 16. Výborný článek. Konečně někdo popsal události tak, jak proběhly. Pan Žantovský je obývákový revolucionář s téměř žádnými historickými znalostmi. Jak dlouho už žvaní o médiích - a skutek utek / zvolen do rady a nezmůže se ani na přímou kritiku české TV nebo rozhlasu, na rozdíl od Štěpánka/. Byla jsem i na semináři Nové republiky a podobně mě zklamali i další - např. romantická recitátorka Lenka Procházková, jejíž dcera se rozplývá v tisku líčením, jak se hrozně moc a stále kamarádili s dobrým pantátou Havlem. Vskutku, všem těmto lidem, spojeným s Jazzovou sekcí a také s Novou republikou, i když se svým způsobem snaží o dobrou věc, bohužel, chybí autentický prožitek té doby. V roce 48 nemusel nikdo hnát na Václavák studenty a školáky jako v roce 89, lidé tam šli sami, protože už měli kapitalismu plné zuby.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naposledy se v PL rozpovídal předseda Jazzové sekce. Žasl jsem, co to bylo za sebranku.

   Smazat
  2. Na Václavák listopadu 89'zvonit klíči nás nikdo nehnal. To je představa jen pár bývalých normalizačních funkcionářů. kteří si dodnes myslí, že tehdy bylo všechno o.k.

   Smazat
 17. Myslím, že tentokrát se p. Žantovský moc nevytáh ale rozproudil místy demagogickou ale i podnětnou debatu.
  Únor 48...pomohl srovnat sociální nerovnosti, dal všem sociálním vrstvám/hl. nejchudším/nebývale dobrou možnost vzdělání, zdravotní péče,..atd., bohužel dal taky neomezenou moc STB, problémy s cestováním, a nomenklaturní komunistickou buržoasií, která se stala osudnou pro tzv. socialismus a byla spolupachatelem "privatizačního převratu" v r. 89, kdy se po rozkradení společného státního nebo družstevního majetku, z ní vytvořila dnešní ekonomická, politická a mediální oligarchie....
  Při vší nedokonalosti jsem tzv. socialismus pokládal za perspektivnější než dnešní systém, který má nasměrováno se přeměnit v totalitní asociální režim, postrádající občanské svobody...rád se budu mýlit !

  OdpovědětSmazat
 18. 18:15

  "Při vší nedokonalosti jsem tzv. socialismus pokládal za perspektivnější než dnešní systém..."

  Udělejte si menší přeměnu:
  "Při vší nedokonalosti jsem tzv. nacionální socialismus [nacismus] pokládal za perspektivnější než dnešní systém..."


  Teď se podívejte na sebe do zrcadla a pořádně se nad sebou zamyslete.

  Co se týče zbytku vašeho komentáře:

  Vláda komunistů nikdy žádnou svobodu totiž nepřinese. Stejně jako ji nepřinesou nacisté či jakobíni. To je, oč tu běží.

  Komunismus/socialismus a svoboda je oxymóron.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Možná byste se měl trochu lépe zamyslet nad těmi pojmy, které používáte .
   Nacionalismus, čili národovectví samotné, ani socialismus, který tady dobře fungoval a mohl být reformován, nejsou žádné zločinné systémy na rozdíl od imperialismu, fašismu a nacismu.
   Přičemž k nacismu dojde od nacionalismu až tehdy, kdy se nějaký národ prohlásí za vyvolený a začne toto uplatňovat vůči jiným národům různými prostředky !!! A je úplně jedno, zda se to píše v nějaké zfalšované Bibli nebo to vymyslí zločinec Napoleon, Hitler nebo Bush nebo Obama.
   Komunismus je hovadina stejně, jako zločinný korporátní fašismus nebo pluralitní demokracie, ve které nikdo za nic neodpovídá, jen se legálně rozkrádá národní majetek a vytvořené hodnoty.
   Chcete řešení ? Tak co třeba čínský tržní socialismus, řízený jednou hlavní politickou stranou ? Je to pro vás příliš totalitní ???
   No, ona vás ta totalita liberálně- mafiánnského kapitalismu semele ještě dříve, než se rozhoupete.

   Teď se podívejte do zrcadla a začněte rozlišovat zrno od plev a používat lidský mozek, nikoli ptačí !

   Smazat
  2. 20:46

   Ne, marxistický socialismus vždy vede do pekel. Pod komunisty nikdy žádná svoboda není a nebude. Pod komunisty totiž nikdy a nikde nebyla žádná skutečná svoboda. Marxistický socialismus vznikl jako otrocká totalitní ideologie a taková vždy bude. Marxistický socialismus je pro otroky - tedy pro dobytek a roboty. Ale my nejsme stroje ani dobytek. My jsme lidé. A člověk byl stvořen ke svobodě. Ne k otroctví, na němž právě funguje i marxistický socialismus.


   Btw. s tou komunistickou Čínou, kde teď vzniká pomalu a jistě dokonalý orwellovský totalitní systém, jste to teda pěkně vymňouk:
   https://aeronet.cz/news/video-cinsky-social-credit-system-ktery-vam-vyrazi-dech-i-se-zubama-george-orwell-tise-v-hrobe-bledne-zavisti-cina-dovedla-jeho-roman-1984-nejen-do-praxe-ale-naprosto-ho-prekonala/

   Zkrátka a dobře: tam kde vládnou komunisté, nikdy žádná svoboda nebude. Stejně jako pod vládou satanistů nikdy nebude žádné skutečné dobro.

   Tak ještě jednou: podívejte se do zrcadla a pořádně se zamyslete. A pro jistotu sám sobě vražte pořádnou facku.

   Smazat
  3. Forever Slav nám káže o svobodě, al ještě před pár dny byl redakcí mazán, protože tu uveřejňoval jednu rasistickou a nacistickou slátaninu za druhou.

   Smazat
  4. 22:18

   Jakou "nacistickou slátaninu", nerozumím? Je snad kritika judaismu a sionismu "náckovství" a "rasismus"? Kritika judaismu a sionismu neznamená nenávist k Židům, stejně jako kritika nacismu neznamená nenávist k Němcům.

   Smazat
  5. Miluji Němce, ale nenávidím nacismus.
   Miluji Židy, ale nenávidím judaismus a sionismus.

   Smazat
  6. Miluji člověka, ale nenávidím herezi.
   Miluji člověka, ale nenávidím zlo.

   Smazat
  7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  8. 23:25 Nemusíš nikoho nenávidět, ale musíš vědět kde má každý své místo! A tak např. zatímco ruští "bílí negři" (jak je předpověděl Bronstein) coby de facto vječně zlití divoši v pochcaných teplákách! - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   jsou pro civilizaci zcela nepotřební, tak žlutej xindl je schopen nám sloužit tradičně v roli kuliů i kuliJan s touhle slušivou šálou na krku! - https://www.dhm.de/fileadmin/medien/lemo/images/ba008251.jpg

   Smazat
 19. 20:46 Divím se, že se s tím pepkem vyskočů vůbec bavíš.
  Chudák, který "svoje" názory vyhuhluje, protože o životě
  nic neví.
  Na takové otroky stejně jako na toho radostného se nemá
  reagovat. Lít vodu do děravého sudu je marnost.

  OdpovědětSmazat
 20. Toto je podstatně lepší vhled do situace, než od pana Žantovského. Přecijenom vyšší věk autora mu asi umožnil bližší kontakt s přímými účastníky dění.
  V rodině mám člověka, kterému je 95 let. Ten je pro mě studnicí všem deformátorům historie navzdory. Přál bych si, aby tady byl ještě aspoň 20 let. Jeho autentický popis minulosti i schopnosti dešifrovat současnost jsou fascinující. Životní zkušenosti nedokáže zastoupit žádná škola.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Říká se, že dějiny vypadají jinak, když se na ně díváme z okna vily na Hanspaulce nebo z okénka sklepní cimry na Žižkově...
   Blahopřeji, že máte někoho, kdo nejen, že pamatuje ale dokáže taky používat tzv. selský rozum....

   Smazat
 21. Vitezny unor udelal v CSR poradny krok dopredu, 17.11.89 neuveritelny krok zpet, v necem (neobdelavana puda, tisice a tisice ha, navic prachbidna zivocisna vyroba, atd, atd, atd) do prvobytne pospolne spolecnosti.
  Cesta k zlepseni v tomto state je jedina: zase musi vest KSC, da to fusku, ale je to jedina mozna cesta, aby se zase cesky narod mel aspon tak dobre jako za socialismu. Ale ne vedeni KSCM, to je jen jina strana usilujici o to, aby si mohla pro sebe urvat co nejvic. A protoze KSC neexistuje, TENHLE NAROD NEMA NADEJI. Nastesti, to ze podle WHO je to nejhorsi zeme na svete pro zdrave ziti, pravdepodobne zahyne sam, i zasluhou sebevrazd a emigrace, protoze uz 1/10 naroda emigrovala. Sbohem Cesi, ani do nebe se nedostanete, protoze jste nejvice neverici zeme na svete. Ale zasluhujete si svuj osud.

  OdpovědětSmazat
 22. Vážený 21:43, to myslíte, že tady jsou nějací komunisté, kteří by se za lid zase obětovali? Kdepak. Nedovolí jim to manželky. Zažili si verbálního útisku. Moudřejší z nich začali předstírat demokraty a začali se starat sami o sebe a svou rodinu. Podnikají, protože byli profesionálové před převratem a převrat jim vědomostí a schopností neubral. Musíte sám najít svého demokrata, který vás podvedl a vyřídit si to s ním, samozřejmě ústně.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mluvíte pouze o tzv. Ukomunistech. Ti se v ničem neobětovali, ale když nedokázali v politice nic, než si na vlastní národ pozvat cizí vojska a SSSR už nechtěl pokračovat v socialismu, zahodili průkaz KSČ.
   Lidé jim po létech normalizace nevěřili.

   Smazat
  2. Co jsi dokázal ty, mudrlante? Ptal ses, jestli lidi věří tobě? Asi znáš jen jeden stůl v hospodě, kde sedají ambiciózní hlupáci, kteří nic v životě nedokázali. Kam jsi zemi dotáhl? Stala se kolonií bez perspektivy.

   Smazat
 23. 22:00 kdyby jsi mohl, jaky rezim,ci zrizeni by jsi prosadil?Mas aspon o tom nejakou predstavu?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Slava

   Když to shrnu ve zkratce:

   Konzervatismus-Kapitalismus-Demokracie-Slavjanofilství

   Tj. stát založený na křesťanství, svobobodě, tradiční rodině, ochraně soukromého vlastnictví, demokracii (jakožto nástroji svobody). A také na slovanské identitě.

   Co se týče podoby kapitalismu - minimální státní zásahy, nízké daně, rovné příležitosti (např. bezplatné zdravotnictví, bezplatné školství atd.).

   Smazat
  2. 7:58-zdá se mi Slave, že většina Vámi preferovaných hodnot se nachází na východě EU, co s tím?

   Smazat
  3. 7:58 Židozednářský svinstvo! Kapitalismus a demokracie slouží k atomizaci společnosti a k erozi té jediné legitimní formy vlády - samoděržaví!

   Smazat
  4. Miroslav Povolny

   Nevím o tom, že by se na východ od nás něco takového nacházelo. A jestli máte na mysli Rusko, tak vás zklamu - v Rusku ještě národní obrození a duchovní návrat před r. 1917 neproběhly. Naopak hrozí Rusku zánik - nejen kvůli drogové a alkoholové epidemii, ale i kvůli komunistické-čínské invazi (která dnes probíhá na Sibiři), která ohrožuje existenci Ruska.

   Smazat
 24. Ten "navždy otrok" je obyčejný magor, s hlavou nalitou dobovou propagandou.
  Furt mele o komunismu, komunistech, jejich zločinech, jak
  kafemlejnek.
  A na touto notu hrají všichni podobní, i ty moudré hlavy
  z pořadu "české televize" Historie.cz
  Pro kristovy rány. Vždyť ten "komunismus" se jak v Rusku tak
  i nejen u nás nezrodil na zelené louce plné světla, stromů
  nejen s ovocem ale i šunkami obrostlými.
  Měl své "rodiče". Otroctví, nevolnictví, bídu a hlad většiny
  lidu, perzekuce, tresty smrti, vše co dovede nadřazenost
  jisté části lidí nad druhými.
  Ano, není to systém pro zvíře, jaký je člověk. Člověků je na světě hodně. Jsou různí, většinou líní, mrdají a kradou,
  jak říká klasik.
  Socialismus byl pro mnohé vnucované dobro. Ani lidská spodina
  o něj neměla moc zájem. Dokonce ani dnes by ho nechtěli, i když za něj nemuseli spát pod mosty.
  Navíc socialismus který se omylem zrodil v Rusku, byl obzvláště nepřijatelný. Vždyť Marx byl Němec.
  U nás pak implantovaný po válce, byl většinově přijat ale brzy se začaly objevovat nedostatky jednak z toho, že garantem byl zničený SSSR, nemohl nám dopřát ani hloupé žvýkačky, které jsme jako děcka ochutnali z amerických soldier konzerv pro krátkodobé přežití.
  Natož pak nějaké extravuřty co zaplavovaly západní Berlín,
  propagační to výlohu USA v Evropě.
  Komunismus či socialismus je předčasná forma společnosti.
  Byl to jen pokus, v rozděleném světě s převahou kapitalismu
  navíc u nás po válce s lidmi kteří přes zradu západu v r.
  1938 byli stále tomu západu věrni. Proč asi. A naše emigrace
  se nejraději tlačila k Němcům. Země která rozpoutala dvě
  světové války, a byla i nepřímým stvořitelem revoluce v Rusku.

  Nějaká forma socialismu by se mohla ujat snad po jaderné apokalypse, kdy by jsme začli zase jako prvoci.

  Ale není všem dnům konec. I ten náš kapitalismus se dá polidšťovat. Jen musí přestat studovat tolik mladých ty
  filosofické fakulty. Začít myslet a neobšťastňovat zdejší
  diskuse odvoláváním se na "trubku".

  OdpovědětSmazat
 25. Hluboká poklona panu 15:48!!
  Tak přesný, nadčasový a srozumitelný popis událostí po 2. světové v ČSR jsem zatím nikde nečetl. Jasně formulované souvislosti a kauzalita, asi proto se žádný ""diskutér, oponent"" neopovážil ani pokusit o zpochybnění či dehonestaci. Doslova jste debilkům zavřel hubu. Díky.

  OdpovědětSmazat
 26. Co to u všech svatých je tyhle stránky? Štáb StB? Takový kýbl sraček na jednom místě jsem už dlouho nečetla. Na druhou stranu, abych nebyla jen kritická, bravo! Naučili jste se ve svém věku orientovat ve výdobytku demokracie - internetu ��

  OdpovědětSmazat
 27. KOMUNISTÉ = CO SLOVO TO LEŽ, CO ČIN TO ZLOČIN!!!!

  OdpovědětSmazat
 28. Komunisté = bezpáteřníci s pokřiveným charakterem. Otočte se k nim zády a máte v nich kudlu!!

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.