Reklama

pátek 22. února 2019

Putinův triumf v Bělehradě a zanikající post-jugoslávská geopolitika Balkánu. Co bude dál?

Petr Zvolenský
22.2.2019  VašeVěc
Jednodenní návštěva ruského prezidenta v hlavním městě Srbska dne 17. ledna t.r. skončila podle očekávání. Její průběh -především víc než 100 000 srbský dav, který se na něj přišel podívat při návštěvě Chrámu sv. Sávy - potvrdil, že nikde na světě dnes Rusko a jeho prezident nejsou tak populární a oblíbení jako právě v Srbsku. Abychom byli zcela přesní, nejde výlučně o Srbsko. Jde o Srby jako národ – stejně tomu totiž tak je ve druhém srbském státním útvaru - v Republice srbské, která je volnou součástí Bosny a Hercegoviny (BaH).


O charakteru srbsko-ruských vztahů nelze mít iluze. Rozšířené západní teze o „historické ose Moskva – Bělehrad“ jsou však nafouknuté mýty. Nejsou to mýty nové. Vycházel z nich už německý císař Vilém II. při útoku na Rusko v létě 1914.

Rusko – srbské vztahy ve vzdálené i méně vzdálené minulosti byly často rozporné. A nejde jen o sovětsko-jugoslávskou roztržku Stalin – Tito v letech 1948 – 1955. Z těch novějších připomeňme souhlas Jelcinova Ruska v květnu 1992 v RB OSN s téměř vodotěsnými sankcemi proti Jugoslávii. Nebo Jelcinovu lhostejnost ke vzdušnému přepadení SR Jugoslávie letectvem NATO na jaře 1999.

Srbové jako národ si dnes myslí, že Putinovo Rusko je jiné. Doufají, že toto jiné Rusko je reálnou zárukou, že východiska ze situace v níž se země dlouhodobě nalézá, budou díky Rusku respektovat vitální srbské zájmy.

Jde především - ale nejen - o Kosovo a o vojenské „obkličování“ Srbska členskými státy NATO. O stále viditelnější potřebu zásadní rekonfigurace modelu prosazeného na Balkáně Západem po zániku SFRJ.

Pro západní Evropu je zvláště nepříjemné, že stále větší pochybnosti vyvolává proces rozšiřování EU do tohoto prostoru. Kromě západního Balkánu, který alespoň slovně o členství v EU stále usiluje, totiž dnes nikdo další v Evropě do EU vstoupit nechce. Island své původní nadšení vůči EU zcela odpískal. Švýcarsko s dalším přibližováním k EU už vůbec nepočítá. Kdysi málo utajované přání Bruselu, aby do EU vstoupilo plynem bohaté Norsko, dnes patří definitivně do historie. V takové situaci je trvající zájem států Balkánu o členství v EU pro Brusel poselstvím z nebes.

30 let po krvavém zániku Titovy Jugoslávie celý Balkán (nejen pásmo bývalé SFRJ) znovu praská ve švech. Západní Evropa a americký „deep state“ (co si o věci myslí D. Trump není jasné) proto v poslední době viditelně aktivovaly své snahy zkompletovat a dokončit totální kontrolu nad touto oblastí. Důvodem je „pronikání „Ruska a Číny do tohoto regionu. I pokračující úsilí Turecka o „neoosmanizaci“ tohoto kdysi rozsáhlého pásma přítomnosti Osmanské říše v Evropě.

Je až zarážející, že ani po více než 30 letech se Západ v ničem nepoučil. Přetrvává jeho neschopnost pochopit motivy a hybné síly vývoje na Balkáně. Jako zdroj balkánských problémů vidí nikoli svou politiku, ale politiku třetích, mimobalkánských, hráčů.

Hlavním důvodem neklidu na Balkáně je okolnost, že dnešní uspořádání Balkánu je zjevně nefunkční. Fragmentace celého tohoto pásma na malé národní, ale ekonomicky prakticky neživotaschopné státy, provázená vzájemnými historickými, i hraničními, frustracemi je fiaskem. Dokládají to mj. dlouhodobě rozporné vztahy mezi mnohými státy někdejší SFRJ. Háček je v tom, že toto uspořádání je vyhraněným politickým dítětem Západu. Ukazuje se, že to dítě bylo mrtvě narozené.

I slepému je jasné, že globální systém mezinárodních vztahů vybudovaný USA po zániku SSSR (a jeho evropských spojenců) založený na monopolní úloze Washingtonu se rozpadá. Logicky se proto začínají drolit subregionální systémy, které Západ v čele s USA vytvořil. Balkán patří mezi „výstavní kousky“ této západní geotvorby. Rozšiřování NATO a EU je součástí téhož procesu.

Západ soudí, že na Balkáně jde o potíže přechodné, vyvolané – jak už řečeno – Ruskem, Čínou či Tureckem. A že jsou řešitelné úplným ovládnutím tohoto prostoru, rozuměj vytlačením všech ostatních hráčů z této části kontinentu.

Ministryně zahraničí EU, sympatická, byť dlouhodobě nevýrazná Italka Mogherini nedávno zcela bez obalu řekla, že Balkán je zájmovou oblastí EU a Rusko tam nemá co hledat (když se jí ruský ministr zahraničí Lavrov zeptal, co měla na mysli, ucukla a pravila, že „jí nerozuměli“).

Stojí za pozornost, že v době Brexitu Mogherini uvažuje o Balkánu analogicky jako před mnoha lety největší ochránce britského impéria – Winston Churchill. Ten opakovaně a vědomě dával Stalinovi lživé sliby otevřít 2. frontu proti Hitlerovi. Po vítězstvích Rudé armády u Stalingradu, Kurska a osvobození Charkova (leden – srpen 1943) premiér Jeho Veličenstva pochopil, že Hitler válku prohraje. Další lži o 2. frontě se tak staly neudržitelné, naopak 2.fronta se stala nezbytnou. Londýn pochopil, že se nějak musí zapojit do boje proti nacistickému Německu, aby nezůstal stranou při rozhodování o poválečném vývoji Evropy.

Churchill proto chtěl, aby anglo-amerčití spojenci provedli vylodění na Balkáně, v tomto „měkkém podbřišku Evropy“ – to je výraz samotného Sira Winstona. Cílem nebylo ani tak škodit Hitlerovi, s tím si už v té době uměl víc než dobře poradit Tito se svými partyzánskými armádami. Cílem bylo získat nad Titovými partyzány vliv a zejména využít Balkán jako koridor k průniku anglo-amerických vojsk do střední Evropy dřív než tam dorazí Rudá Armáda. Z tohoto plánu nakonec nic nebylo, protože Roosewelt to Churchillovi prostě „nezbaštil".

Stojí za zmínku idiotismus s nímž Churchill tehdy uvažoval o Balkánu: dostupné historické dokumenty totiž dokazují, že Titovi partyzáni by se Anglo-Američanům při pokusu vstoupit na Balkán postavili ozbrojenou silou.

Mogherini (a s ní EU i NATO) dnes uvažují podobně jako Churchill, i když v opačném geopolitickém sledu. Střední Evropu už EU a NATO kontrolují, ted´ je třeba Rusko vytlačit ze Srbska a ze srbské části BaH. Je třeba Balkán „politicky“ očistit“.

EU a NATO nechápou, že situace vyžaduje výrazné přeformátování geopolitiky Balkánu (možná i celé Evropy, ale to není téma této úvahy). A Brusel na něco podobného není připraven.

Bude totiž muset v tomto kontextu řešit otázku co se Srbskem. To je alfa a omega jakéhokoli uspořádání Balkánu, má-li být trvalé. Obama se svého času propracoval k poznání, že Srbsko je klíčem k bezpečnosti Balkánu. Jeho Vice-Prezident Joe Biden to otevřeně řekl při své návštěvě Bělehradu v r. 2009. Zůstalo však jen u slov. Politika se nezměnila.

Z definice proti-srbský projekt nezávislého Kosova také nefunguje. Západ se tam zapletl do vlastní pasti a neví kudy kam. Někdejší teroristé z UČK, nyní v čele Kosova, se vymkli z pod kontroly Západu a stali se „proti-západní“ neřízenou raketou.

Otázkou pro celý Balkán je zda změna uspořádání na poloostrově bude jednorázová a náhlá jako na přelomu 80. a 90.let. A jak bude probíhat. Může však také jít o počátek dlouhodobých, převážně subregionálních, křečí doplňovaných vojenskými excesy posunujícími celou oblast do globální politiky.

Vývoj ve světě a v Evropě přinesl na Balkán zhruba od r. 2000 – bez ohledu na jeho rostoucí vnitřní problémy - tři nové, významné prvky začleňující toto území do světové geopolitiky.

Balkán se stal :

a) jedním ze zdrojů mezinárodního terorismu (s ohniskem v muslimské části BaH a v celém albánském etnickém prostoru – Kosovo, Albánie, Severní Makedonie),

b) důležitým evropským energetickým koridorem (měl tudy vést do Itálie a západní Evropy rusko – turecký plynovod Jižní potok, který EU – zatím – úspěšně zbojkotovala)

c) uprchlickou a migrantskou trasou.

Jednou z mála jistot dalšího vývoje Balkánu je fakt, že jeho budoucnost bez aktivní a trvalé přítomnosti Ruska a Číny je těžko představitelná. Snaha tomu bránit povede k prohlubování krize.

„Ruská hrozba“ přinutila NATO jako kouzelnou hůlkou „vyřešit“ za pár měsíců 30-ti letý spor mezi Aténami a Skopje o název někdejší makedonské republiky SFRJ. Loňské makedonské referendum o členství v NATO a EU dopadlo sice pro atlantisty úplně tragicky, ale to nikomu na Západě nevadilo (viz článek „Fiasko Německa, NATO a EU v Makedonii“ na tomto serveru ze dne 04.10.18). Aliance opravdu neztrácela čas – Makedonie už 6. února t.r. vstoupila do NATO.

Fakt, že Západ se rozhodl nejdříve začlenit Severní Makedonii do vojenského svazku, znepokojuje. Makedonii totiž nic nehrozí. Členství v NATO je tedy určeno k něčemu jinému, nikoli k ochraně této země.

Hypoteticky mohou být pro makedonský stát hrozbou jedině jeho sousedé - Albánie, Bulharsko, Řecko a Kosovo. Všichni z nich mají vůči Makedonii územní nároky, i když to samozřejmě popírají. Že to jsou – zatím s výjimkou Kosova - všechno členské státy Aliance nemůže na Balkáně nikoho oklamat. Když to budou potřebovat, tak prostě zaútočí. Těžko to ale udělají v dohledné době.

Jediný makedonský soused, který žádné teritoriální pretenze vůči Makedonii neměl a nemá, je Srbsko. Vstup Makedonie do NATO je zamířen výlučně proti němu a Rusku. Bělehrad má pochopit, že „jeho místo je v Alianci“ kam se mu z pochopitelných důvodů nechce. V ústavě Srbska je také zakotven neutrální status země. A Srbové si mají zejména „všimnout“ že bezprostřední okolí jejich země je téměř neprodyšně „natoizováno“- tedy „obklíčeno“ členskými zeměmi NATO. Výjimkou je BaH kde to znemožňují místní Srbové. Kosovo sice také není členem NATO, ale za to má jako jediné na svém území americké vojáky a US vojenskou základnu – pod čepičkou mírových sil KFOR. Tak dokonalé vojensko-politické východisko k případnému útoku na SR Jugoslávii nemělo NATO ani před 20 lety.

Rusko si má skrze vstup Severní Makedonie do NATO „konečně“ uvědomit, že Aliance si bude – tak jako dosud – dělat co bude chtít. A má se přestat vzpouzet. To je stejně idiotské myšlení jako když Churchill chtěl v r. 1943 „zachránit“ střední Evropu před Rudou armádou vpádem na Balkán.

Neochota EU i NATO spolupracovat s Ruskem na Balkánu, nepřipravenost využít této součinnosti ke všeobecnému uklidnění poměrů v tomto historicky neuralgickém prostoru, je významnou příčinou balkánského neklidu. Balkán se tak nestane ani v dlouhodobějším výhledu zdrojem klidu a prosperity. Krize na Jiho-východě Evropy se bude prohlubovat, bude stále více získávat rozměr konfliktu Západ – Východ s určující úlohou velmocí.

(zvýrazněno redakcí NR)
- - -


29 komentářů :

 1. Nedělejme si vůbec žádné iluze - Slované jsou dnes pro vůdce světa těmi nejzavrženějšími národy - národy, které stojí v cestě superzbohatlíkům v ovládnutí celého světa a jejich ideologickým pohůnkům. Tradiční poněmčenci v ČR zformovaní v demobloku a jejich antislovanské výlevy ukřivděných nácků jsou toho živým důkazem - viz. Kalousek, Putna, Němcová, dnes už dnes po návštěvě USA proškolený Petříček a spol. Za slovano- fóbií se skrývá nenávist a zuřivý odpor podněcovaný pár gaunery, kteří prahnou po světovém globalismu, kdy se budou moci dívat všem až do prdelové dírky. K tomu musí přirozeně sáhnout po praktikách bolševiků a ani jimi vlastněná média to nedokáží vyretušovat. Rusko, které se obrátilo o pomoc dokonce i na Čínu je tedy prostě jeden z problémů, který se řeší a bude se řešit hned po Arabském jaru, které by mělo podle plánů šílenců nyní pokračovat napadením Íránu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Odpověď, proč tomu tak je a co se vlastně s námi se všemi děje, je zřejmě ukrytá v duchovní rovině. Slované, a to bez výjimky, byli nuceni násilím opustit svou tradiční víru a kulturu, vycházející z védismu, a přijmout židokřesťanskou tradici, která je hybnou duchovní silou celé západní civilizace. Židokřesťanská tradice vychází z judaismu. Slovo "jod" přitom znamená slovo "já" nebo také "černý bod". Odtud pramení důvod, proč se dnes rozpadají všechny tradiční a doposud funkční struktury, jako jsou rody, rodiny, národy, na jednotlivé bytosti, které jsou následně sjednocovány pomocí zcela jiných určujících faktorů. Těmito pojivy západní civilizace vzešlé z judaismu je např. moderní hudba, značkové oblečení či obutí, používání komunikačních prostředků (mobily, facebooky, PC), způsoby stravování (fastfoody obecně), jazyk (angličtina) a našly by se i další sjednocující principy západní civilizace jako třeba multikulturismus. Judaismus tedy ničí Slovany, ničí naši kulturu a vytváří postupně, ale za to naprosto jistě, slepenec tvořený jednotlivci. Slepenec, v němž pojmy, jako jsou národ, národní identita, domov či mateřský jazyk ztrácejí význam... Můj osobní dojem je, že duchovní princip judaismu stojí i za rozpadem států (SSSR, ČSFR, SFRJ apod.)

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. *) "Ruská politika je nezměnitelná. Měnit se mohou pouze ruské metody, taktika, způsob manévrování, ale polární hvězdou ruské politiky zůstává podmanění světa. Polárka je na hvězdném nebi stálicí. V politice Ruska není žádný rys nápadnější než onen, který sleduje nejen své tradiční cíle, ale také způsob, jak jich dosáhnout. Neexistuje tah v současné politice, který by nebylo možné najít už v historii. Ruský medvěd bude schopný všeho, dokud ví, že ostatní zvířata se mu nebudou bránit. Existuje pouze jediný způsob, jak se chovat k mocnosti jako je Rusko – neukázat strach. Jestliže se Evropa dá na ústup, nebude to znamenat pouze porážku, ale bude to trvalé ujařmění."

   Karel Marx, New York Daily Tribune, 1856

   Smazat
  4. 20:02 Jedno je jisté. Ať jsou vaše kořeny jakékoli, narodil jste se a dospěl jako blb a to je vaše definitivní podoba. Samozřejmě, že by genofondu prospělo, zbavit se takových geneticky vadných jedinců dřív, než se rozmnoží. Ale pro začátek asi bude stačit, když vám dá někdo na budku. Což se asi stane, jestli svoje názory hlásáte i neanonymně. Třeba v hospodě. Možná se vám pak v makovičce rozbřeskne, a vy pochopíte, že nejste elita, ale taky jenom póvl. A jako takový určený k likvidaci.

   Smazat
  5. 0:07 Tady rudochu nemáš co pohledávat! Tato země byla součástí Svaté římské říše a jejího nástupce - Rakouského císařství, od kterých obou jste dostali šanci stát se z divochů lidma, ale tu jste nevyužili! A tak jako se Kosovo odtrhlo od azbuckého Titova Srbska, aby skončilo v náručí ještě primitivnější Albánie, tak se Čecháčkovo odtrhnulo od demokratického Rakousko-Uherska, aby skončilo přesunem do ruských stepí! Rakovinový nádor husitsko-bolševické loupeživé, rusofilské, protievropské, zamindrákované, pomlouvačné a lumpenproletářské lůzy a zhoubného, kainovsky loupeživého kolektivizmu se sama od sebe nevyléčí a vnější zásah může přijít paradoxně jedině z Ruska - přesunem tupého a kolaborantského čecháčkostánu za Ural, kam dávno patří, a osídlením kotliny. Novými Rusy nebo z Ruska a Německa vypuzenými muslimy! A přitom i Švajc nám moh koukat na záda, kdyby došlo k odsunu čechomužiků do Bosny podle původního plánu Všeněmců, kteří v tom směru tlačili na jejich císařské Výsosti Franze Josefa I. a Wilhelma II.! Viz slova pana říšského kancléře Bethmanna-Hollwega: "Tato válka (rozuměj WWI.) jest vedena aby byl zničen živel slovanský v Rakousku!" Za První republiky u nás tvořilo německy hovořící obyvatelstvo 1/4 z celkového počtu, ale tvořili téměř 2/3 HDP!! A to jsme nepatřili k žádným premiantům jak nám dlouhodobě lžou!! Cituju: "Mýtem je, že ČSR patřila mezi deset nejvyspělejších států světa. Nepatřila, v národním důchodu na hlavu byla na 17. místě, před ní byly všechny západoevropské vyjma Itálie a skandinávské státy kromě Finska, dokonce i poražené Německo a Rakousko." - http://nassmer.blogspot.cz/2014/03/jak-na-tom-byla-prvni-republika-ve.html
   Čili je logický, že když vyženeš tu 1/4 obyvatel, která se podílí na tvorbě 60% HDP, tak nemůžeš nespadnout mezi státy jako je Polsko, Pobaltí nebo Maďarsko! To dá rozum! Páč oni drželi ekonomiku království Českého už od Přemyslovců nad vodou a nemuseli nikomu nic závidět a někomu se furt klanět! Slovanští čecháčkové si svůj stát nevybojovali ale vysomrovali na západních velmocech a stejným způsobem o něj přišli. Kdo se ani nepokusí ubránit sám, musí po zbytek života platit výpalné "osvoboditelům". Čecháčkové se musí na někoho vymluvit!

   Smazat
  6. P.S.: Bohužel Adolf začal válku se Západem, potože nepochopil, že tím etnikem co nejvíce škodí nejsou Židé, ale Slované jako celek, jelikož už tehdy vědci prokázali, že populace ve východní Evropě vykazuje znaky masivní degenerace. Právě Židé byla populace, kterou naopak potřeboval, stejně jako muslimy. Hitler měl přátelské styky s muslimskými zeměmi, které, stejně jako on, pohrdali slovanskou zdegenerovanou pakáží. Měl je poslechnout a dnes by svět vypadal mnohem lépe. Teď to budeme muset napravit a poslat zdegenerovanou populaci proti sobě, aby se vyničila. Stávající státy se následně samozřejmě rozpadnou, jelikož je nutno eliminovat cca 80-85% populace na území východní Evropy a připravit pro nové kolonisty. O tom přeci hovořili a psali všichni vizionáři už celé věky, že je třeba vyměnit zdegenerovanou populaci primitivní východní Evropy a když se tento prostor uvolní pro kvalitnější genofond, nastane i tam prosperita! - https://blisty.cz/art/93823-vychodoevropane-povazuji-svou-kulturu-za-nadrazenejsi-jinym.html

   Radili stále to samé: zbavte se zbabělé a domýšlivé chátry na východě, která odjakživa rozvracela a zaplevelovala kontinent svým poškozeným genofondem a nastane zlatý věk pro Západní civilizaci!

   Smazat
  7. 8:25 Tak jestli má někdo poškozený genofond, seš to ty, magore. Běž se léčit.

   Smazat
  8. 8:24,8:25...jsi pořád ten stejný kretén ,který tapetuje stále stejné výblitky

   Smazat
  9. 21:59 Vždy je třeba splynut s okolním prostředím, to si zapamatuj rudoprde! Ne jako s. s. Radosta, který svou obsahovou i stylistickou brilancí čněl nad výblitkama čichačů prdů lŽIDavida s lŽIdvořákem jak vrchol K2 nad hromádkou jačího trusu! Pak se snadno stal terčem jejich cenzůry!

   Smazat
 2. No jo hlupáci mluví o měkkém podbřišku ale Titovi partyzáni ukázali v horách jak se to dělá. Srbsko udělá dobře když bude spolupracovat s RF.

  OdpovědětSmazat
 3. Každý průměrně informovaný člověk ví,že NATO je útočný spolek.Kam vstoupí rozpoutá válku zvanou demokracie se všemi negativními důsledky. Příklady není nutno uvádět-je jich dost.

  OdpovědětSmazat
 4. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nerozumět řeči tvého kmene.

   Smazat
  2. 10:12-lidé Vašeho kmene jsou "natvrdlí"?

   Smazat
  3. Jo Miro jak jsem psal dříve, snadno se lepite, jako moucha na kravince. Namísto,že zde komentujete vztahy cizích států, možná by bylo lepši zjistit skutečnost, a pak psat s pokorou a uctou vudči nekomu nebo něčemu. Přejí pěkný den.

   Smazat
 5. Mimoruské slovanské národy si bláhově myslí, že je nepohltí Frankové. Prusové a Lužané už neexistují, dopadne to stejně.
  V každém případě by měly Slované udržovat s Rusy dialog, aby asimilace byla co nejdelší. Nic není na věčné časy. Nejtrapnější jsou Poláci, začali si hrát na velmoc a jako velmoc skončí opět s nahou prdelí na východě, nebo na západě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To provádí polská věrchuška. Katolíci. Dnešní polská oficiální politika nemluví za celý polský národ.

   Nezapomeňte, že Poláci měli na východě v sestavě Rudé armády 2 svoje kompletní armády, tedy velký počet Poláků ve zbrani!!! Pomáhali osvobozovat i Prahu!

   Smazat
  2. "Osvobozovat" Prahu? Myslíš v osmašedesátým? To jo. To nás osvobozovali. :-D Gomulka se snažil.

   Smazat
  3. 13:55 Polákům vděčíme dnes především zato, že bolševické hordy neprošly v roce 1920 do Evropy (a kdy jim čecháčkostán zákeřně okopával kotníky!) a kdyby bývali byli rozumný i v roce 1939, tak kde by dnes Evropa končila! - http://img15.deviantart.net/8736/i/2013/256/2/e/pakt_ribbentrop___beck_vol__2_by_coszniczego-d6m4e0q.png

   Smazat
 6. Co se týče Balkánu, Pjakin řekl že výhledově dojde k znovusjednocení bývalé Jugoslávie. Komu se to nelíbí půjde z kola ven, říkám já. O sjednocení mluvil také v souvislosti s bývalým Československem. Má to docela dobrý aspekt a to že bychom jako sjednocený národ měli naději, že se k nám přifaří Zakarpatská Ukrajina a že oni by chtěli je více než jasné. Rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já myslím, že by to nefungovalo moc dobře. Jsou to, dle mého, kroky nevratné, byť je jich škoda. Jinak takovéto "přepisování" map smrdí válkou, po které sice nastávají geopolitické změny, někdy i k lepšímu, ale za jakou cenu? A to ani nemluvím o válce poslední...J.

   Smazat
  2. To je splnitelné, leda kdyby Rudá armáda znova "osvobodila" východní Evropu. Třeba má Piakin informace ze zákulisí a ví co se peče.

   Smazat
  3. Anonymní22. února 2019 10:57
   Podle mého názoru, by spojená střední Evropa, měla být i v našem zájmu. Ale námi, středoevropany spojená, ne jenom jako výsledek mocenských třenic mezi Frankoněmeckem a Ruskem. No a obnovené Československo, by mělo garantovat demokratický vývoj.
   Jestli o tom mluvil Pjakin, tak už se to možná někde mezi Aškenázy a Sefardy v tajnosti dojednává. P.K.

   Smazat
 7. 23.3. 00:07 Naprosto souhasím s vaší odpovědí dementovi z 20:02. Je to skutečně jedinec s nulovou inteligencí.
  Stačí si logicky posložit pár otázek: Kdy napadlo Rusko některý sousední stát? Naopak kolikrát bylo napadenno Rusko a to velmi masívně...Napoleon, Hitler, Rakousko-Uhersko..
  I ta naše okupace v 68. byla hodně fešácká, Rusové v podstatě chtěli jen udržet RVHP, všechnu špinavou práci odvedli sami Češi a Slováci.Byli to lidé ne nepodobní tomu idiotovi z 20:02. ochotní prodat vlastní mámu koomukoli, z koho budou mít nějaký prospěch...Jestli je tady nějaká skutečná říše zla, jsou to USA a jejich pčisluhovači a vazalové. Žádný jiný stát nenapáchal tolik zla jako oni.Počínaje genocidou Indiánů, přes Vietnam, až po Irák a Sýrii.

  OdpovědětSmazat
 8. 8:24 jsi hlupák, když můžeš tvrdit, že třetina obyvatelstva ČSR tvořilo 60 % národního důchodu. Toto měření nemohlo probíhat podle podílu práce vložené obyvatelstvem, ale podle vlastnictví firem, popř. podle jejich umístění. Pak se ovšem laskavě podívejme, jak rychle proběhla restaurace hospodářství zejména v Čechách a na Moravě v poválečných letech, nehledě na odsunuté obyvatelstvo německé, popř. maďarské národnosti, nehledě na válkou (bombardováním, průchodem válečné fronty) zničené výrobní kapacity. Ukázalo se, že onen vámi adorovaný německý živel nebyl nijak zvláštním přínosem, krom zcela standardní hodnoty pracovní síly, míry její vzdělanosti, popř. zručnosti. Dovolím si tvrdit, že jste neinformovaný a nemyslící pitomec, který se nevím jak, stal nositelem propagandy z dob Protektorátu Böhmen und Mähren, jestli ne Hitlerovské Velkoněmecké říše. Děkuji za pochopení.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A proto jsme dopadli jak jsem dopadli, že? V Únoru 1948 byl KSČ, vedoucí silou zbabělého, lenivého, kolaborantského a závistivého lumpenproletariátu, (s podporou tří oportunistických stran „národní fronty“ a huhňavého křiváčka Beneše) po pečlivě převzatém vzoru dvou sousedních velkých totalit (Hitlerovy a Stalinovy), uloupen skutečným pracujícím a zákonným vlastníkům majetek za BILIONY, avšak „revoluční" (neústavní) cestou a zaveden feudalizmus dědičných Kádrových Soudruhů Československých = KSČ (bez několika rudých „sionistů“- tehdy preventivně ožraleckým buranem Gottwaldem popravených). Lůza spolu s disciplinovanými vyvlastněnci, ožebračenými měnovou reformou 1:50 na spořitelních vkladech, dostávala pravidelné záchovné dávky, mávátka a pracovní umístěnky, dokud zásoba naloupeného vystačila. Předúnoroví odborníci směli (tiše a pokorně) režimu až do svého vymření sloužit a udržovat zbytky solidní předválečné „kapitalistické“ morálky (dnes klamně připisované komunistům). Až zásoby naloupeného došly, nebylo co a kam exportovat a „reálný socializmus s vyčuranou tváří“ se zhroutil jako prohnilá kadibudka, tak si to nedočkaví a tuzexem nadržení soudruzi a jejich „prognostičtí“ superagenti KGB „oposmluvně demokraticky zlegalizovali a zprivatizovali“ pomocí jednorázové, účelové a umělé „Strany Klausova Modrého Ptáka“ a „Zemanova Oranžového Levého Padělku“ (na Slovensku HZDS, KDH a SMER). Přemnožené „lůze“ (tj. „revolučním kleptopracujícím“) rozdali „za věrnost ČSSR“ kuponové knížky, neradi vrátili část zničeného majetku několika přeživším restituentům (včetně oportunistického, teatrálního "mouřenína" a „disidenta“ Havla). Disident = odpadlík, který směřuje ke korytu zkratkou mimo stávající systém. Šťastně se zbavili "neužitečného idiota" Dubčeka a každý solventní daňový plátce i nesolventní volič je jim dobrý v jejich absurdní oposmluvní frašce: „Každý chvilku krade pilku“, trvající až do té doby, než ruský protektor převezme českou smrdutou zamořenou kotlinu do své gubernátorské a investorské správy, lenivé příživnické čecháčky přesune za Ural, jako nárazník ke komunistické Číně a nahradí je Novými Rusy, nebo ruskými muslimy!

   Smazat
  2. Produkujete, 16:34, zcela neinformovaný blábol s žádnou, nebo naprosto ubohou argumentací:
   1) Jestli pro je tehdejší „prekariát“, tedy ty, kteří prošli nouzí a bídou předchozích let nazýváte „zbabělým, lenivým, kolaborantským a závistivého lumpenproletariátem“, pak jste arogantní a nafoukaný pitomec.
   2) Jestli je pro vás exprezident Dr. Edvard Beneš huhňavým křiváčkem, ignorujete skutečnost, jak byl nenáviděn Hitlerem i fakt, že dokázal prognózovat tehdejší světový vývoj a v jeho rámci se zcela nesporně zasloužil o obnovení ČSR v předválečné podobě. Tušíte vy vůbec, jaké jsou možnosti v prostoru jakékoli vrcholové politiky? Vy lidská nulo?
   3) Nevím do jaké míry bylo pro osobu onoho Gottwalda podstatné, zda je nebo není „ožralecký“ (třeba jako Juncker), faktem zůstává, že od roku 1929 úspěšně vedl KSČ tak, že pod jeho vedením se únorem 1948 ústavní cestou KSČ dopracovala k totální státní moci. Lze podotknout, že nemile překvapen Stalinovou kuratelou (ale ani USA se dodnes nechovají jinak).
   4) Povězte, který z evropských států přímo zasažených 2. svět. válkou nerealizoval měnové reformy, poraďte, jak se jinak bylo možné vypořádat s válečnými zbohatlíky a nakonec, jak mělo být dosaženo sociálního vyrovnání? Ano, tehdejší měnová reforma postihnula všechny s peněžními prostředky nad 2000 v hotovosti, nevím kolika na vkladech. Obyčejní lidé vesměs mnoho netratili, zazobaní ano. Račte soudit podle toho, do jaké míry máte nahrabáno.
   5) Ono se to socialistické hospodářství nezhroutilo, i když vývozní a dovozní cla demokratického „západu“ přesahovala všechny meze, platilo důsledné embargo na vyspělejší techniku a stát musel a dokázal, vyrábět téměř celý sortiment jak pro průmysl, tak pro spotřebu, když byl součástí hospodářsky méně rozvinutého politickoekonomického bloku, dokonce při zbrojních výdajích víc, než 6 % HDP. Bez schodkových státních rozpočtů, bez zadlužení státu. Ten režim se zhroutil politicky, pod tlakem vylhané propagandy, když ztratil velmocenskou podporu. Pro vás zřejmě příliš složité.
   7) „„prognostičtí“ superagenti KGB „oposmluvně demokraticky zlegalizovali a zprivatizovali“ pomocí jednorázové, účelové a umělé „Strany Klausova Modrého Ptáka“ a „Zemanova Oranžového Levého Padělku“ ... Přemnožené „lůze“ (tj. „revolučním kleptopracujícím“) rozdali „za věrnost ČSSR“ kuponové knížky, neradi vrátili část zničeného majetku ...“
   Mno, ono to „Zemanova Oranžového Levého Padělku“ přišlo o dost později a tou „přemnoženou lůzou“ byli všichni plnoletí občané ČSFR.
   A nakonec, nemůžete vyloučit, že Václav Klaus pochopil, která bije, a aby co největší část národního majetku uchránil odplynutí do zahraničí, přistoupil na kupónovku, zhasnutím „útěkem před právníky“ otevřel cestu divoké privatizaci, aby umožnil vznik Čs. kapitálu. Co naplat, že ti takto zbohatlí prostředky namísto prozíravého podnikání rozházeli, nebo jinak přepustili do zahraničí?
   8) „trvající až do té doby, než ruský protektor převezme českou smrdutou zamořenou kotlinu do své gubernátorské a investorské správy, lenivé příživnické čecháčky přesune za Ural ...“ to by ten „ruský protektor“ mohl udělat, leda by k tomu měl prostředky a především, pokud by se mu totaké dost rentovalo. Jedna ani druhá podmínka splněna není, což nevidět může pouze ignorant, demagog, nebo totální blb.

   Smazat
  3. 21:01 Co se týká historie zdejší husito-bolševické lůzy ať již řízené TGM, Benešem, komunisty či jinými čechomužiky, tak stále platí původní popis z 8:24 (23.2.)! A k současnosti? Už není co znárodňovat, arizovat, ani rozkulačovat, či jinak uloupit. Budou jenom „rýt držkou v zemi“, leniví a stádovití lumpenproletáři, neschopní si ani společný kibuc založit. d 2 d
   Největší chybou Evropské unie bylo, že se rozšířila o postkomunistické, chlastoslovanské (i hunské), zaostalé, neproduktivní avšak domýšlivé a drzé burany a neponechala schengenskou hranici na původní železné oponě. Čecháčkostán je nabubřelé rusofilské smetiště Evropy, které těží ze své ubohosti, která odpuzuje i uprchlíky?
   Parazitičtí čecháčkové (k radosti Putina) EU jen vyžírají (jako kdysi RVHP) a když mají něco sami obětovat, tak z ní hrdě vystoupí dříve, než budou ostatními vykopnuti? Pokrytecká, somrácká, opovrženíhodná lůza ! Válčí a pracuje leda tak hubou. Jakékoli její naředění migranty je jenom prospěšné. Britové už čecháčky a další postkomunistické nevděčné vyžírky nechtěli živit, proto z EU vystoupili. Nebýt Německa, mohli jsme mít uprchlíky na krku my, švejkovští postkomunisté.
   Čecháčkostán patří do EU ještě méně, než Řecko. Nedrží krok už ani s Rumunskem a Bulharskem. Integraci EU Češi neustále sabotují a současně jí licoměrně vyčítají neakceschopnost. Češi - nekrást tady !!! O bolševizmem zavšivenou, žlučovitou a zlodějskou kotlinu už nejen solidní investoři, ale ani uprchlíci nestojí.
   Vyhnány byly 3 miliony Němců - takže místa je tu dost. Uprchlíci vypadají civilizovaněji než čecháčkovská řvoucí chátra. Závistivá, neschopná a ubohá (zato však revolučně uvědomělá) husitsko-bolševická čecháčkovská lůza se kojí nadějí, že se nažere papírových majetkových přiznání nebo registračních pokladen a pokut prodejním řetězcům. A nechce se s nikým dělit o žvanec a vrátit cokoli z nakradeného církvím, židům, Němcům. Píseň Práce: Ručičky nebojte se - vy makat nebudete !!! Poctivým českým metanolem proti cizí marihuaně!
   Se Sovětským Svazem na věčné časy !!! Vyloudit z EU co se dá - a pak z ní hrdě vystoupit !!! Jako azbucké lůzokratické Řecko - náš vzor, že? Čecháčkovští komouši se nezmohou ani na vlastní puč - potřebují k tomu bačovského Bureše - nástupce Husáka ??? Lůza zůstává lůzou i když je v početní většině.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.