Reklama

čtvrtek 21. února 2019

Soumrak svobody českých webů? Policie může od února tohoto roku vypnout jakýkoliv nepohodlný český web, stačí k tomu pouze rozhodnutí a posouzení řadového policisty, že věc nesnese odkladu! Do novely trestního zákona se tiše dostal nový gumový paragraf, který dává orgánům státní moci obrovské pravomoci! Největší provozovatel webhostingů v ČR odhalil šokující nátlaky ze strany orgánů na vypínání webů!


-VK-
21.2.2019  AENews
Redakce AE News byla upozorněna na skandální odhalení, které probublalo na veřejnost v souvislosti s novelou trestního zákona. Aniž by to většina z vás vůbec tušila, tak do zákona č. 141/1961 Sb. (Trestní řád), od února 2019 přibyl nový paragraf. Díky zcela novému § 7b může jakýkoliv policista v ČR kdykoliv vypnout jakýkoliv web, resp. nařídit toto vypnutí příslušné osobě, která web provozuje, nebo technicky zajišťuje jeho provoz, např. v datacentru, v serverovně, v rámci webhostingové společnosti apod. A tak prakticky bez následků může zničit jakýkoliv nepohodlný zpravodajský server, prosperující e-shop anebo například vypnout web s „nevhodnou“ diskuzí. A co k tomu stačí? Když věc nesnese odkladu (a není možné dostatečně rychle zajistit souhlas státního zástupce). Tohle může potkat každý web v Česku od této chvíle.

Tohle může potkat každý web v Česku od této chvíle.

Na tuto šokující novinku v zákoně jako první upozornil největší český webhostingový provozovatel Wedos na svém blogu [1]. Ve svém článku odhaluje naprosto šokující reálie z pohledu provozovatele serverů a webů v ČR, který je současně i největším registrátorem domén v České republice. Podle jejich informací probíhají neuvěřitelné nátlaky a dokonce výhrůžky ze strany policie a státních orgánů proti Wedosu, když firma nepředá policii data z vytipovaného serveru, který přitom nic nespáchal a nepáchá, jako v případě jedné nábytkářské firmy. Policie v jiném případě dokonce obvinila Wedos z napomáhání trestné činnosti jen za to, že nevypnula web jedné osoby, aniž by ale k tomu Wedos dostal předtím příkaz. Prostě Kocourkov.


Největší webhostingová firma v ČR odhalila doslova mafiánské praktiky českých orgánů ve snaze o vypínání webů. Bude to řešit bezpečnostní výbor poslanecké sněmovny?Wedos je přitom obrovská firma v ČR, ale policejní orgány se nebojí zaútočit na ni a doslova vyhrožovat internetové firmě trestním stíháním za cokoliv, co si orgány státní moci vymyslí. Článek si na jejich blogu přečtěte, ať konečně chápete a víte, proč Aeronet je prvoplánově provozovaný z ciziny a pod americkou legislativou, protože z toho, co ve svém svědectví uvádí Wedos jako největší hostingová firma v ČR, tak vám musí dojít, proti jaké krakatici mocenské zvůle provozovatelé ostatních alter webů teď stojí v České republice. To není policejní postup, to jsou metody mafie, které na blogu Wedosu jsou popisovány v článku opravdu s děsivou věrností. Ale vraťme se k novému paragrafu.


Zde je znění paragrafu:
(1) Je-li zapotřebí zabránit ztrátě, zničení nebo pozměnění dat důležitých pro trestní řízení, která jsou uložena v počítačovém systému nebo na nosiči informací, lze nařídit osobě, která uvedená data drží nebo je má pod svojí kontrolou, aby taková data uchovala v nezměněné podobě po dobu stanovenou v příkazu a učinila potřebná opatření, aby nedošlo ke zpřístupnění informace o tom, že bylo nařízeno uchování dat.
(2) Je-li to zapotřebí k zabránění pokračování v trestné činnosti nebo jejímu opakování, lze nařídit osobě, která drží nebo má pod svojí kontrolou data, která jsou uložena v počítačovém systému nebo na nosiči informací, aby znemožnila přístup jiných osob k takovým datům.
(3) Příkaz podle odstavce 1 nebo 2 je oprávněn vydat předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán. Policejní orgán potřebuje k vydání takového příkazu předchozí souhlas státního zástupce; bez předchozího souhlasu může být příkaz policejním orgánem vydán jen tehdy, jestliže nelze předchozího souhlasu dosáhnout a věc nesnese odkladu.
(4) V příkazu podle odstavce 1 nebo 2 musí být označena data, na která se příkaz vztahuje, důvod, pro který mají být data uchována nebo k nim má být znemožněn přístup, a doba, po kterou mají být tato data uchována nebo k nim má být znemožněn přístup, která nesmí být delší než 90 dnů. Příkaz musí obsahovat poučení o následcích neuposlechnutí příkazu.
(5) Orgán, který vydal příkaz podle odstavce 1 nebo 2, jej neprodleně doručí osobě, vůči které směřuje.

Dobře si všimněte odstavce č. 3 tohoto paragrafu, který uděluje pravomoc k vydání rozhodnutí běžnému řadovému policistovi, a to na základě jeho vlastního subjektivního posouzení, že věc nesnese odkladu. Znění zákona je postaveno tak, že to nebude přímo policejní orgán, který bude fyzicky weby vypínat, ale tento orgán bude vydávat příkazy a bude je doručovat provozovatelům technických platforem, tedy provozovatelům webhostingových společností a datacenter, protože ti jsou provozovateli webů na technické platformě, nejde tedy o provozovatele ve smyslu klienta, který si zaplatil hosting nebo kolokaci serveru v datacentru. Naprosto zdrcující je vágní formulace v odstavci č. 2 o znemožnění přístupu jiných osob k předmětným datům.


Policie může od února vypnout jakýkoliv český web a nemusí k tomu mít ani soudní příkaz, ani souhlas prokurátora, stačí pouze posouzení řadovým policistou, že věc nesnese odkladu. Piráti ve sněmovně nechali paragraf v klidu projít


Takové znemožnění, pokud jde o webovou stránku, lze zajistit jen a pouze suspendací a vypnutím celé webové stránky, aby byla nedostupná nejen pro návštěvníky, ale hlavně pro samotného provozovatele webu, který logicky by mohl data pozměňovat, mazat je apod. Nikdo tady samozřejmě nezpochybňuje případy, kdy na webu funguje např. falešný eshop, který láká z lidí peníze za slib dodání zboží a vyžaduje peníze zaslat předem, v takovém případě opravdu policie musí jednat urychleně. Jenže vágní definice se týká nejen odstavce 2, ale i odstavce č. 3, kde není uvedený výčet a mechanismus toho, v jakých případech může příkaz policista vydat sám o své libovůli. Argument, že něco nesnese odklad, je naprosto gumový a široce obsáhlý.Rack v serverovně.

Rack v serverovně.

Takže podle tohoto nového paragrafu nyní může jakýkoliv policejní orgán v ČR požádat o okamžité vypnutí jakékoliv služby na webu, a to až na 90 dnů, a to (prakticky) bez zcela jakýchkoliv následků pro něj. Jako důvod mu přitom stačí argumentovat o zabránění pokračování v trestné činnosti nebo jejím opakování. Což může být například:
 • Pomluva – ale ve skutečnosti jen napíšete cosi o někom, komu se to nelíbí.
 • Podvod – ale ve skutečnosti váš e-shop přijde vaší konkurenci podvodný, protože máte hodně nízké ceny.
 • Nelegální šíření obsahu – ale ve skutečnosti odkaz není zločin, ale důvod k vypnutí webu už ano?
 • Obecné ohrožení – ale ve skutečnosti třeba investigativní článek, který je tak výbušný, že by mohl položit vládu.
 • Útok proti menšinám – ale ve skutečnosti komentář o nepřizpůsobivých.
 • Diskriminace – ale tu v dnešní době každý vidí všude.

Znění nového paragrafu sice nikde nezmiňuje vypínání webů, pouze mluví o zajištění dat v konkrétní věci dané osoby, např. diskutéra, který v komentáři pod jedním článkem vyzval např. k fyzické likvidaci nějaké osoby nebo skupiny osob, a v tom okamžiku už je to záminka pro vypnutí webu. Proto bych rád i v této souvislosti znovu vysvětlil čtenářům AE News, že volné diskuse pod články jsou prostorem pro provokatéry, kteří se mohou pokusit web učinit závadovým, aby vznikl důvod pro policejní orgány k jeho vypnutí. Proto je náš server moderovaný dvoustupňově, automatickým Akismetem a potom ještě ručně administrátorem. A také proto, jako dodatečné jištění, náš server není provozován na území ČR a náš server provozuje americký právní subjekt.


Weby půjde policejně vypnout až na 90 dnů a policie nebude muset obhajovat svůj postup, protože paragraf dává prostor pro široký výklad, místo webů alternativy začnou v prohlížečích vyskakovat “pětsettrojky”


Jenže většina ostatních českých serverů alternativy je provozována v ČR a právě takové servery se stanou v blízké době předmětem útoků za použití tohoto nového paragrafu, Není to vůbec o tom, jestli k tomu dojde, je to pouze otázka času, kdy k tomu začne docházet. Systém povede k tomu, že stále více a více provozovatelů alternativních webů v ČR bude mít strach pouštět volné diskuse a začne je tvrdě procházet a posuzovat, aby neobsahovaly nic závadného. Protože ale taková moderace všech komentářů je časové vyčerpávající, povede to nakonec k úplnému vypnutí diskusí, protože provozovatel alter webu bude schopný ručit jen za své články a nebude riskovat, že nějaký provokatér z vnitra napíše do volných komentářů provokační výkřik o likvidaci nějakého etnika v ČR, a ten výkřik ihned povede k tomu, že policejní orgán začne konat.Tato hláška se vám objeví na vašem hostovaném webu, pokud vám webhostingová firma vypne web na příkaz policie.

Tato hláška se vám objeví na vašem hostovaném webu, pokud vám webhostingová firma vypne web na příkaz policie.

A tím se dostáváme k tomu vypínání webu. Když totiž provozovatel webhostingu nebo majitel datacentra dostane policejní příkaz k zajištění dat na webu nebo serveru XYZ způsobem, aby je nešlo měnit nebo mazat po dobu 90 dnů, tak provozovatel datacentra nepůjde do rootu Linuxu a nebude zasahovat do MySQL tabulí v databázi dotyčného webu, protože k tomu dokonce ani provozovatel webhostingu nebo datacentra nemá právní legitimitu, takže jediným řešením, jak zajistit požadovaná data, je natvrdo odpojit webhosting zákazníkovi, anebo odpojit server v racku a odstranit ho z kolokace.


Vypínání webů natvrdo, protože jiným způsobem nepůjde policii vyhovět, pokud vydá příkaz k zajištění závadného příspěvku nebo komentáře v diskusi na webu


Žádné jiné možnosti provozovatel technické platformy nemá, protože nemůže softwarově zabezpečit, aby majitel webu nemohl mazat konkrétní záznam z databáze jeho vlastního webu, aby bylo vyhověno policii. Takže, pokud takový příkaz přijde, znamená to automaticky vypnutí webu, a to až na dobu 90 dnů. A k takovému vypnutí stačí jeden jediný provokační komentář v diskusi, kde někdo napíše, že by popravil toho a toho tuneláře ve Švýcarsku, nebo že by někoho zastřelil, kdo hlasoval pro Globální pakt o uprchlících atd.Sami vidíte, že rok 2019 je rokem plným změn a tvrdé a přísné moderace diskusí budou postupně průvodním znakem na všech alter webech v ČR tento rok. Diskuse budou více sledovány, komentáře přísněji moderovány, zareaguje na to i AI v Akismetu, která bude posílat k ruční moderaci více a více komentářů, s čím je potřeba počítat. Mnoho lidí se naučilo používat volné diskuse jako chat, ale dnes už nejde pouštět do diskuse všechno a všechny, protože mnoho komentářů pochází od provokatérů z různých státních orgánů a celý systém vede k tomu, aby donutil provozovatele webů k úplnému vypnutí diskusí, aby se vyhnuli vypínáním webů. Není potřeba ani zdůrazňovat, že novelizovaný zákon podepsal prezident republiky Miloš Zeman bez námitek, protože asi nedokázal odhadnout důsledky takového zákona, které to s sebou ponese. Provozovat alter web na serveru umístěném v ČR se tak stane doslova ruskou ruletou pro jejich provozovatele.

Šiřte prosím tento článek na sociálních sítích a v emailech, ať se lidé dozví, že svobodě slova a webům v ČR začíná zvonit umíráček. Totalita je zpátky, země začíná nabírat obrysy policejního státu.

Vážení čtenáři, děkujeme Vám za přízeň, kterou nám nadále a trvale projevujete. Doufáme, že články na Aeronetu, titulkovaná videa a páteční rozhlasové pořady se Vám líbí, a že skutečně obohacujeme váš znalostní a informační rozhled ve světě dnešních politických procesů a událostí. Děkujeme za Vaši finanční i morální podporu, kterou nám projevujete, bez Vás a Vaší pomoci bychom tu dnes již nebyli, protože za námi stojíte jen Vy a nikdo jiný.

Nemáme fondy, nečerpáme dotace, neplatí nás oligarchové, ani ministerstva skrze státní rozpočet. Do konce měsíce zbývá 10 dní a zatím jsme vybrali jen cca. 37% z cílové částky potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc. Zvažte prosím jakýkoliv příspěvek, pokud si to můžete dovolit, moc nám tím pomůžete. Přispět nám můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem anebo poštovní poukázkou, všechny informace najdete na naší darovací stránce zde. Píšeme pro Vás a jen díky Vám. A jak vidíte, stále bojujeme o přežití, neustále se nás snaží umlčet, všemi cestami. Děkujeme vám, že jste v tom boji s námi a že nám pomáháte!

-VK-
Šéfredaktor AE News

43 komentářů :

 1. Přeci nikdo nemohl čekat, že současní vládci budou tak blbí jako komunisti v roce 89. Kdyby tenkrát na pár dní vypli, nebo obsadili TV tak bylo po revoluci. Ohledně cenzury je třeba jít s dobou, televize už zmáklé mají, tak je třeba zmáknout net.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale jdi ty. V té době padnul celej východní blok, nás by to stejně, naštěstí, taky neminulo, i kdyby bolševik vypnul co chtěl.

   Smazat
  2. 20:17 Keď tomu veríš, s tou nádějou choď spáť, 18.11.1989 nikto nevedel, že dajaký Havel existuje. Dodala ti ho televízia.

   Smazat
  3. 19:55 s tím souhlasím tehdejší TV dodala samé špičkové kádry s fantastickými nápady

   Smazat
  4. No, hlavně že ten režim tenkrát padnul.

   Smazat
  5. Tento web stejně odmital opravdovou podporu voličů.
   Právě ted,když je jasné,že budou dřive nebo později vymazáni by měli sami psát "opravdové" články a nepřisluhovat režimu mazánim vystrašeni,že skonči a proto shrbi i hřbet a budou zbytečně mazat sami.
   Domnivám se,že dny tohoto webu jsou sečteny i proto,že si nezajistil opravdovou podporu občanů na př založenim či podporou hnuti o kterých tu už byla i řeč a které tyd budou přinuceni řekněme "zbaběle" mazat.

   Smazat
  6. 19:55 Komančové byly až moc slušní tyhle rádoby demokrati jsou stokrát horší.

   Smazat
  7. Je na čase přestat tady psát,to co je důležité web stejně smaže,jakou má cenu tedy psani do prázdna a pro cenzory,kteři brutálně snaživě a sestrašeně režimu pomáhat a maži i to, že se ptáme kdo konkrétně vlastně ten paragraf vpašoval podvodně do zákona i když věděl,že je protiústavni a zabiji demokracii,která nám prý ještě zbyla.

   Smazat
  8. Jak všichni vidí jsou tu úplné orgie cenzury,teď tu dovoli admin pouze Radostu!

   Smazat
  9. Změni se tento web na nepotřebné b.listy?
   Ted teprve vidime ty konce vynořujici se z mlhy!

   Smazat
  10. No hlavně, že ten režim tenkrát padnul, říkají si neziskovky a cizí kapitál.

   Smazat
  11. Já to říkám taky, a to jsem jen obyčejný zaměstnanec.

   Smazat
  12. Připominám,že věci okolo možné totálni cenzury předpokládal a řešil včas článek č.2.Národniho programu voličů,kdy vedeni tohoto webu s nadhledem ignorovalo zahájit o něm důkladnou diskusi.
   Vznik dalšich vadných zákonů tak nepřimo podporovalo a dále podporuje a tim i svůj vlastni osud,který je dnes už bez široké podpory občanů voličů nalajnován směrem jeho ZÁNIKU!
   Chléb a hry?
   Kdeže jen suchý chleba a hnani směrem do zadluženi,aby jste si ho brzy mohli vůbec koupit to bude výsledek!

   Smazat
  13. 21:31 a podobní, jeden machr vedle druhého a krom hraběcích rad, nic.
   Zvlášť pozoruhodný je onen Národni program voličů, který se označuje za nepolitický. Autoři zřejmě netuší, co je rozuměno slovem (kategorií) "politika".
   Leda, že se přidržují nápadu jistého Václava Havla, svého času prezidenta ČSSR, ČSFR, a opakovaně ČR o "nepolitické politice". Bůhsuď, co takovým protimluvem onen exprezident myslel. Vědět to zrovna nemusím, když vím jak to třeba s tou jeho "pravdou a láskou ..." dopadlo. Že?

   Smazat
  14. Podstatou existence tzv. Nové republiky je vzpoura podlidí*) proti nerovnostářské přirozené společnosti, neboť se přirozeně nerodíme rovní téměř v ničem! Požadavek rovnoprávnosti je v podstatě základní levicové dogma, jehož smysluplnost nelze prakticky nijak rozumně obhájit. Proč bychom se měli všichni rodit se stejnými právy, když se přirozeně nerodíme rovní téměř v ničem? Pravice odmítá všechny formy rovnostářství. Čistokrevný pravičák tedy musí v prvé řadě odmítnout rovnoprávnost!

   *) Americký novinář a filosof Lothrop Stoddard když popisoval situaci v Rusku po svržení cara, definoval tamní obyvatele jako spodinu, kterou označil za nejvíce zdegenerované lidi na Zemi, a to v knize "Revolta proti civilizaci: hrozba podčlověka" (1922) - https://cdn.counter-currents.com/wp-content/uploads/2011/11/revolt_against_civilization.jpg

   Označil tamní typ podřadného člověka, jehož existence nedosahuje na kritéria adaptability zavedená nerovnostářským společenským řádem jako Podčlověka. A fašismus je reakcí nerovnostářské společnosti proti násilí těchto podlidí, usilujících o její zničení násilnou revolucí! A protože jak napsal novinář a historik Lothrop Stoddard, podlidé budou vždy proti řádu přirozené, tedy nerovnostářské společnosti povstávat, tak etablovaná společnost se proti nim vždy bude bránit až do krajnosti! - http://www.stjoseph.cz/pojem-fasismu/

   Smazat
 2. Inu strach z nepohodlné kritiky a názorů se může projevit i takto.

  OdpovědětSmazat
 3. Ale copak copak? AEčku dochází peníze? No, taky kdo by jim dobrovolně za ty jejich bláboly posílal prachy, že?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ještě budeš shánět stvrzeny, že jsi jim v době globální totality Evropské unie něco dal, Pepku.

   Smazat
  2. 20:20 musíte být mimořádně omezený, když nevíte, jaké náklady má provoz takového WEBu, že nutně musí mít drobné dobrovolné dárce, že to nebudou ti bohatí, a že to nebude současný, zbohatlíkům ze samotného principu sloužící režim. Váš rádoby posměch je smíchem idiota.

   Smazat
  3. Dochází, páč to je skutečně svobodné medium na rozdíl od NR, u níž ani nemá smysl předstírat, že je cokoliv jiného, než běžný, tu dobře, častěji ale mizerně z ruštiny přeložený putleroffský hoax! Součást to hybridní války vedené a financované tímto gangem obřezaných kremlovorů? - https://img.opentown.org/store/news/180407/te-url-9f0e394ab55deec1225656a563db0bf8.jpg

   Smazat
 4. Bába s Schillerovou slíbili snížit, v souvislosti s přestěhováním úřadů počet státních zaměstnanců o 10%.
  Správných je 50% a norma na pracovní buňku v novém objektu 1,8 x 1,2 x1,8 m, pro dva ouředníky vedle sebe.
  Buňky budou odebiratelné, jak se bude dál škrtat.

  OdpovědětSmazat
 5. Kua, to je zase legrace :-D Tak přiblblý Aeronet jste přesídlili do zlých, fašistických, prolhaných USA, odkud vedete protiamerickou propagandu seč vám síly stači? A proč jste ho nepřemístili do úžasného pravdomluvného Ruska nebo do Číny? To my hlava nebere. Něco tady nehraje.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:37 vzhledem k tvému pravopisu zřejmě nikoho nepřekvapí, že ti to hlava nebere

   Smazat
  2. 20:44
   Když už teda kritizuješ pravopis, protože evidentně tento paradox vysvětlit nedokážeš, tak aspoň začínej větu velkým písmenem a ukonči ji tečkou, pablbe.

   Smazat
  3. 20:50 kdybych věděl, kde bydlíš dám ti banán, opičáku, my všichni, zapiš si to za uši

   Smazat
  4. Jak pokrokové weby přemisti jinde třeba do Ruska,Činy, Indie už jejich aktivisté začali přemýšlet,někteři to už na tom pracuji,ale tento web prý ne ,ten půjde cestou nejmenšiho odporu a bude gumovat!!

   Smazat
  5. 20:50 Zřejmě mu přijde zbytečné vysvětlovat někomu, kdo nezvládl učivo 4 třídy, nějaké paradoxy. Dřív se tomu říkalo házení perel sviním.

   Smazat
  6. 20:37 osobo, vy máte argumenty na úrovni osmiletého školáka. To, že jsme tady papežštější než papež je naše ostuda. A co by bylo řevu, dát takové stránky na server v Ruské federaci, to snad i vy, i při své omezenosti víte. Nebo ne?

   Smazat
 6. Podle všeho to vypadá, že AE chcípne dřív, než nějaký podobný paragraf vejde v platnost.

  OdpovědětSmazat
 7. AE nechcipne,ale v důsledku tohoto zákona se zbavi konkurence,která bude jen vystrašeně paběrkovat a bez podpory občanmů bude jednoduše zabita!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Doba amerického webu AE je sečtena. No jo, začali psát hovadiny, tak je už nikdo nečte. Tak to holt chodí.

   Smazat
  2. AE vi jak na to,amici ho podpoři,tam je svoboda slova garantována Ústavou a ne podrazniky z vlády ktrerou si zvolime tj křivých podvodniků o nichž neni známo ani kdo to udělal vpašovat do zákona paragraf cenzury a námi voleni dalši zastupitelé se dělaji hloupi že nevědi, kde vede cesta k Ústavnimu soudu a s radosti tleskaji svému policejnimu státu otroků,kteři dostanou po shrbeném hřbetě pendrekem a ještě ho budou za to olizovat vděčnosti!

   Smazat
 8. Tady vidite všichni,.že teror menšiny,která má neomarxisticky vládnout většině neskonči zacpánim našich pus policejnim státem,ale bude pokračovat bezohledně a bez skrupuli dál.
  Dokud nevymyslíme už ted jak ty zmrdy odstranit očekávejte dalši a dalši křivárny přes Parlamentni vadné zákony ,zcela bez konce!

  OdpovědětSmazat
 9. No tak to bude platit i opačně ne? Pokud ne tak by to bylo hodně špatně. Takže uvidím fejk na serverech jako Centrum, ČT, Reflex, atd...Takže oznamuji, žádám po státním zástupci a jedu ne? Šojdrová píše, že chce sirotky, dnes děti bez doprovodu ze Sýrie nakonec džihádisti z Afghanistánu,Pákistánu a jeden ze Sýrie, už to nejsou děti ale "ten" no tak ten kosočtverec zablokujme

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zkuste napsat na servery,které jsou podporovány režimem,že Putler je zrádná svině,chce válku a ovlivnuje volbami CELÉ STÁTY A JE TŘEBA HO POVĚSIT.
   Režim to nesmaže,ale web dostane za to podporu!!
   Dokud nevyměni občané celou zažranu polit. špínu nic se změnit nemůže!

   Smazat
 10. Už té pravdy a lásky co vítězí nad lží a nenávistí začíná být nějak moc. Kam se kouknu všude nějaká pravda, akorát že pokaždé nějaká jiná.

  OdpovědětSmazat
 11. Co je tehdejší totalita proti dnešní demokracii. Donedávna to byl hlavní argument, že dneska může každý říkat co chce. Půlka národa dělá cenzora a druhá se snaží prorazit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Toto je tzv liberálni demokracie,která žádnou demokracii neni,ale ohlupovacim mechanizmem diktatury, doktriny falešjných humanistů, neomarxistů,kteři nám ohlupovadly tisku a tv ukradli hlasy a nevi,že takové podvodnické volby nemusi vůbec platit!!
   My tu už vime,že každý dodatek k slovu demokracie znamená diktaturu podvodniků,jen si vzpomente národni demokracie ,nacionálni demokracie atd všechno bouda na nebohé ovce,kteří už ale dozvidaji ,že musi chtit jenom slovo demokracie to slovo stači,ostatni znamená nástup podvodniků a špínavých diktátorských a fašistických zlodějů!

   Smazat
  2. V podstatě je to heslo pro nevzdělané pitomce a ovčany v překladu znamenajici

   ROZDĚL A PANUJ kopni svému voliči tvé volebni strany do ksichtu a on tě za to ještě rád zvoli,stejně nechtěji ty ovce nikoho jiného než grobiány a ignoranty a to jsme my autoři vadných zákonů v jejich Parlamentu ,kteři se schováme a oni ani nebudou vědět, kdo je autorem přilepených svinstev a podvodnických vadných zákonů!!

   Smazat
  3. 17:54 NIC jako DEMOKRACIE nikde není! Existuje pouze kasta pánů a kasta otroků! Ta první dnes předstírá vládu té druhé, neb jakákoliv demokracie je levicová idea a levice byla vždy nepřítelem velkých mužů, kteří místo toho, aby jim druzí s radostí sloužili a nacházeli nejvyšší uspokojení v tom, že mají tu čest podílet se na jejich dějinném poslání, musejí strpět, že se jim tito pletou do cesty. Zatímco v nerovné společnosti může průměrný muž velkému muži dobře sloužit nejen k vzájemnému prospěchu, v bolševickém rovnostářství jsou průměrní muži pro ty velké břemenem. Rovnostářství je triumfem nízkých mužů s nízkými ambicemi - podlidí typu místních užgryndaných čechomužiků! Neboť, i levičák se ochotně staví do pozoru, jakmile se začne točit ve hře zajímavá finanční odměna, případně když mu nějaký darebák slibuje dosažení více rovnosti nebo svobody po níž jeho duše tolik pase. Levičáctví (ve všech jeho podobách) se projevuje jako duševní společenská choroba, která vede k jejímu postupnému úpadku, kdy všemu nemocnému, slabému, patologickému a dokonce kriminálnímu je věnována dojemná starost a péče, která daleko přesahuje péči o zdravé, a to proto, aby se opět zařadilo do stáda obecné uniformity. Skutečná pravice, která jediná může zajistit zdravou společnost, musí v první řadě odmítnout rovnoprávnost! Neb jak klasik napsal: "Nadčlověk je smyslem Země ... a právo nutně znovu povstane z násilí a moci. Protože jen malý počet lidí je natolik vynikajících, aby mohl vládnout, zatímco sloužit musí vždy nesčetné zástupy."

   Smazat
 12. Zajímavé je kdo to navrhuje a zajímavé bude kdo to odhlasuje.

  OdpovědětSmazat
 13. No, vzato s nadhledem, riziko zneužití internetu ke kriminální činnosti i terorizmu existuje. Proto může být natolik razantní zásah, jak umožňuje diskutovaný paragraf zákona nutný. Otázkou jsou možnosti zneužití, tedy odpovědnost aktéra v případech, kdy se ukáže, že zásah, popř. jeho trvání byl mylný, nebo protizákonný. Tedy, kde je jaký dozor, kontrola a dost přímé odvolání?

  OdpovědětSmazat
 14. 1:11 Zakážme nože, mohou být zneužity k vraždám, zakážme sirky mohou něco zapálit, vzdejme se elektřiny může zabíjet. Blackout nás zbaví jakékoli zodpovědnosti a ochrání nás. Hurá, stateční vzhůru do větví a ti ostatní zpátky do jeskyň.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.