Reklama

středa 27. února 2019

Státní energetická inspekce prověří subvence výrobnám čisté energie

Kateřina Surmanová 
27.2.2019  ČeskáPozice
Nezvládnutá podpora ze strany státu vedle prodražení spotřebitelských účtů zhoršila pověst čistých zdrojů energie. Na pranýři jsou především sluneční elektrárny. Nejdřív se stát zaměří na to, plynou-li nynější výplaty oprávněně. Ve druhém sledu zkontroluje, není-li veřejně dotovaný projekt tak ziskový, že tolik podpory nepotřebuje.


Vysoké cifry jsou důsledkem neuhlídaného solárního boomu – podpora fovovoltaik tvoří více než polovinu 43miliardové sumy, která na čistší zdroje jde přímo od spotřebitelů a přeneseně i od daňových poplatníků ze státního rozpočtu. „Nutnost kontrol plyne z výše podpory, která na podporované zdroje ročně směřuje. Dá se hovořit i o podezření, že v řadě případů není podpora vyplácena oprávněně,“ sdělil LN Michal Vokáč, ředitel sekce kontroly a správy SEI. Prověrky se spouštějí po dohodě s resortem průmyslu.
Nedovolená podpora

Jde o první krok, který Česko činí, aby se vyrovnalo s nepříjemným dědictvím. Nezvládnutá podpora ze strany státu vedle toho, že prodražila spotřebitelské účty, zhoršila pověst čistých zdrojů. Na pranýři jsou především sluneční elektrárny, proti nimž vede dlouhodobé tažení prezident Miloš Zeman. „Chci věřit, že najdeme cestu, jak solární barony odstranit od zdrojů, o které se nezasloužili,“ řekl loni při sněmovním projevu. Cesta už se otvírá, po cenových kontrolách se mají od půlky příštího roku přidat hloubkové prověrky, jsou-li subvence do ekologických výroben přiměřené.

Odvodí se to od zákonné meze výnosového procenta, což je zhodnocení návratnosti investice. Pokud bude sluneční, větrná či bioplynová výrobna vynášet nad danou hranici, půjde o nedovolenou podporu, kterou musí vrátit. Jinak bude mít SEI právo subvenci ukončit. Nejdřív se stát zaměří na to, plynou-li nynější výplaty oprávněně – jestli se třeba neliší rok, kdy solární elektrárna začala vyrábět, protože v klíčovém období let 2009 až 2011, kdy se fotovoltaický rozmach vymkl kontrole, propadla výše subvencí z roku na rok zhruba o půlku.

Ve druhém sledu se zkontroluje, jestli veřejně dotovaný projekt není tak ziskový, že až tolik podpory nepotřebuje. Při sdíleném přesvědčení, že toto odvětví je překompenzované, lze předpokládat, že výsledky prověrek sníží částku, kterou spotřebitelé a daňoví poplatníci na tuto položku odvádějí. Jen soláry vyšly v roce 2017 na 27 miliard, z čehož 20 připadá na účty za elektřinu. Hlubší revize subvencí vzejde až ze změny zákona, která by měla do konce roku projít parlamentem. Data z nyní zahajovaných kontrol poslouží ve druhé etapě jako odborný podklad.
Obrana regulátora

Hranice vnitřního výnosového procenta je v návrhu zákona u palivových zdrojů stanovena na 10,6 procenta (biomasa, bioplyn) a u nepalivových zdrojů typu voda, vítr, slunce na 8,4 procenta. Při průchodu sněmovnou a Senátem se to může ještě změnit.

„V případě, že se povinný subjekt nepodrobí dobrovolnému opatření, kterým je zejména vrácení investiční podpory, by SEI při zjištění nadměrné podpory rozhodla o ukončení práva na podporu, vrácení určité části již vyplacené podpory nebo v případě rizika, že k nadměrné podpoře dojde v budoucnu, by určila maximální množství elektřiny, která bude mít ještě nárok na výplatu,“ popisuje Vokáč.

Ministerstvo průmyslu a obchodu teď v případě státní inspekce probralo k životu spící pravomoc této instituce. SEI cenové kontroly podporovaných zdrojů nedělá od začátku roku 2016, tehdy přesměrovalo svoje kapacity na energetické štítky. Od té doby připadá úkol na Energetický regulační úřad (ERÚ). „Regulátor deklaroval, že bude cenové kontroly vykonávat, nicméně k tomu do konce roku 2018 nedošlo ani v jednom případě,“ ozřejmuje Vokáč, proč se inspektoři vracejí do hry. Na straně ministerstva průmyslu je původcem dohody náměstek sekce surovin a energetiky René Neděla.

Regulátor se brání nařčení z nečinnosti tím, že prováděl technické kontroly, bez nichž k cenové prověrce přistoupit nelze, a chystal podrobnou metodiku. Ta je těsně před dokončením a detailně popisuje – odděleně pro různé zdroje –, koho a co kontrolovat. Jelikož každá taková prověrka může skončit ranou pro byznys, reálně hrozí soudy a arbitráže. Zmíněná metodika je předchystaným argumentem do takových sporů, že nedošlo k diskriminaci.
Požadavek Evropské komise

„Každý zdroj má svá specifika, která se musejí zohlednit. V současné chvíli jsme připraveni zahájit deset cenových kontrol,“ sdělil LN člen Rady ERÚ Vladimír Vlk s tím, že úřad má na prověrky vedle manuálu přichystané i lidi, jejichž počet se právě za tímto účelem navyšoval. Podle Vlka není šťastné, aby stejný typ kontrol prováděly dva úřady, zejména když každý ukládá jiný typ sankcí.
Akcelerovaná česká iniciativa v tažení proti přebujelé podpoře není výhradní zásluhou tuzemské politické scény. Vyřešení přeplácení po České republice žádala Evropská komise.

Na plánu, jak z toho ven, začala dělat už vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) a konec letošního února byl stanoven jako datum, kdy se mají prověřit zdroje spuštěné v letech 2006 až 2008. Postupně musejí testem projít všechny podporované elektrárny, které spustily výrobu od začátku roku 2006 do posledního prosincového dne roku 2015. Cílem je vyškrtat subvence, které neúměrně navyšují zisk některých výrobců energie.

Tuzemská snaha napravit staré politické chyby, kvůli kterým se fotovoltaika nezdravě rozbujela, se vleče v podstatě od roku 2009, kdy si stát poprvé všiml, že podporu nastavil špatně, při schválené míře dotace nezohlednil třeba investiční náklady. Postavit si sluneční elektrárnu stálo dost peněz, ale pak začaly do Evropy proudit laciné čínské panely a cena výstavby vypadala najednou úplně jinak – jenže výše podpory ne.

V zákoně se zapomnělo i na zastropování celkového výkonu, kterého chce stát podporou dosáhnout, takže to v podstatě mohlo skončit tím, že v zemi nebude místa bez solárního panelu. K nejvytrvalejším odpůrcům překompenzovaných čistých zdrojů, fotovoltaiky zejména, patří zmíněný prezident Zeman. Ten zastává názor, že by vláda měla „solární barony“ osekávat a na značné riziko arbitráží s naštvanými podnikateli nehledět, tak to prezentoval i loni ve sněmovně. Svaz průmyslu tehdy nabádal k citlivějšímu postupu, aby neutrpělo republikové renomé mezi investory, kteří sem pak radši nepřijdou.

Z čeho se skládá cena elektřiny

Neregulované složky
 • Cena silové elektřiny včetně stálé platby za odběrné místo.
 • Její výši určuje konkurence na trhu a zákazník může ovlivnit, kolik zaplatí, výběrem dodavatele.
Regulované složky
 • Poplatky za dopravu energie, správu a údržbu sítí, podporované zdroje energie, distribuci.
 • Distributora si zákazník vybrat nemůže.
 • Podporovanými zdroji energie jsou zejména výroba z biomasy, bioplynu, slunce, větru, vody, dále druhotné zdroje (například energeticky využitelný odpad), vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla a biometan.
 • Výši těchto poplatků věcně usměrňuje Energetický regulační úřad.
Daně
 • Daň z elektřiny a DPH.
 • Ekologické zdroje energie jsou od DPH osvobozené: výroba ze slunce, větru, vody či biomasy.
Rozdělení koncové ceny pro domácnosti bez daně
 • Silová elektřina včetně stálé platby.
 • Zajištění distribuce.
 • Podpora elektřiny z podporovaných zdrojů.
 • Zajištění přenosu energie.
 • Systémové služby (zajištění stability přenosové sítě, regulace napětí atd.).
 • Činnost operátora trhu (pozn.: při započtení daně odpovídá platba na obnovitelné zdroje sedm procent celku).

Příběh solárního boomu a propadu

2003
Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů navrhla vláda Vladimíra Špidly (ČSSD).

Únor 2005
Sněmovna zákon schválila většinou hlasů ČSSD, KDU-ČSL, US-DEU a KSČM. Proti byla jen ODS.
Vláda a sněmovna v původním zákonu nenavázaly výši podpory na nákladnost stavby sluneční elektrárny, norma dovolovala pouze maximálně pětiprocentní meziroční pokles výkupních cen. Nikdo také nenastavil strop celkového instalovaného výkonu, takže výhled na výplaty podpor šel náhle do stovek miliard.

Do roku 2009
Solární panely byly velmi drahé, do projektů se skoro nikdo nepouštěl. Až díky dovozu levných čínských komponent začala masivní výstavba.
Celkový instalovaný výkon solárních elektráren stoupl mezi lety 2008 a 2010 ze 40 na 1959 megawattů.

Srpen 2009
Ministerstvo průmyslu a obchodu začalo pomalu reagovat a chystat novelu, která měla výkupní ceny dramaticky omezit. Práce na ní se táhly a schválila ji až v listopadu úřednická vláda Jana Fischera s tím, že účinná bude až od ledna 2011.

2010
Celkový instalovaný výkon pořád prudce narůstal, a tak v září vláda Petra Nečase (ODS) v režimu legislativní nouze nechala urychleně přijmout novelu, která výrazně zkrouhla podporu pro zařízení postavená již od začátku roku 2011. Bez toho by nekontrolovaně rostly náklady pro stát i spotřebitele.

26. říjen 2010
Energetický regulační úřad (ERÚ) schválil nová pravidla, podle nichž měla na výkupní ceny roku 2010 nárok jen zařízení připojená do distribuční soustavy.
Investoři, kteří měli rozestavěno, začali spěchat, protože ve svých ekonomických plánech počítali s původními cenami.
Zavedla se také retroaktivní solární daň ve výši 26 procent pro elektrárny postavené v letech 2009 a 2010 s instalovaným výkonem nad 30 kilowatt. Měla platit jen dočasně do roku 2013, ale prodloužila se za současného snížení na 10 procent.

2013
Sdružení provozovatelů solárních elektráren spustilo proti Česku arbitráž kvůli solární dani. Později se rozhodčí řízení rozdělilo do vícero jednotlivých procesů. Česko zatím v řízeních vyhrává, část jich ještě není dokončená. Domnělou neústavnost solární daně odmítl také Ústavní soud.

Konec roku 2010ERÚ byl zahlcen žádostmi o licenci, nestíhaly ani stavební úřady. Mnoho licencí pochází ze Silvestra. Část jich byla v rámci kontrol a zájmu státních zástupců zrušena.


19 komentářů :

 1. Je na čase ! Jenže úplatky od solarbaronů jsou lákavé a "postihují" asi většinu posranců. Něco podobného jako
  problém s "operátory".
  Ale máme to nejlepší co prý jde vymyslet, kapitalismus.
  A přes to nejede vlak.

  OdpovědětSmazat
 2. Pokud nebudou známa jména poslanců a senátorů,kteří nás okrádají a okrádali jsou tyto články k hovnu.
  Tento „přílepek“ navrhla poslankyně za ČSSD Hana Šedivá – přišla s tím, že výkupní cena elektřiny z obnovitelného zdroje nesmí klesnout pod 95, resp. 98 procent ceny za rok předchozí. A prošla varianta s 95 procenty.

  Náklady na solární technologie klesly, výkupní ceny zůstaly vysoké
  JUDr. Hana Šedivá
  působí u Obvodního soudu pro Prahu 6.

  OdpovědětSmazat
 3. Přeji panu Davidovi úspěch hlasy naši rodiny mají jisté:

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201902279320454-okamura-ivan-david-eurovolby/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Takový je pro Okamuru výhra. Držím palce a hlas.

   Smazat
  2. Za větší využití Paroubkových husitobolševických větrů! Např. pro větrné elektrárny. Kdo z vás to má? Ještě tak vybudovat Buranův kanál Balt-Orient a můžou tím kanálem chodit oba dva i s pročínským Nečasem, kterého pokrytecky pomáhal shodit ?
   „Kdo čím zachází, tím schází,“ řekl Vodičkovi Švejk. Já jsem znal nějakýho kořalečníka Paroubka v Libni. Jednou se mu tam opil nějakej dráteník (možná Babiš) jalovcovou a začal nadávat, že je to slabý, že do toho leje vodu, že kdyby drátoval sto let a za celej vejdělek si koupil samou jalovcovou a vypil ji najednou, že by moh ještě chodit po provaze a nosit ho, Paroubka, v náručí. Potom ještě řekl Paroubkovi, že je huncút a šaščínská bestie, tak ho milej Paroubek chyt, votlouk mu jeho pastě na myši a dráty vo hlavu a vyhodil ho ven a mlátil ho po ulici tyčí na stahování rolety až dolů na Invalidovnu a hnal ho, jak byl zdivočelej, přes Invalidovnu v Karlíně až nahoru na Žižkov, vodtud přes Židovský pece do Malešic, kde vo něj konečně tyč přerazil, takže se moh vrátit nazpátek do Libně. Jó, ale v tom rozčílení zapomněl na to, že má ještě asi to všechno obecenstvo v kořalně, že si tam asi budou ti syčani sami hospodařit. A taky se vo tom přesvědčil, když konečně se zas dostal do svý kořalny. U kořalny bylo napolovic stažený roló, u kterýho stáli dva policajti, taky silně nabraný, když dělali vevnitř pořádek. Dopolovic všechno vypitý, na ulici prázdnej soudek vod rumu, a pod pultama našel Paroubek dva vožralý chlapy, kteří byli přehlédnutý policajty a kteří, když je vytáhl, chtěli mu platit po dvou krejcařích, víc prej žitný nevypili. Tak se trestá přenáhlenost. To máš jako na vojně. Napřed nepřítele porazíme a potom pořád a pořád za nim, a nakonec nestačíme sami utíkat.“
   Výňatek z knihy J. Haška Osudy dobrého vojáka Švejka, kapitoly: Švejkovy příhody v Királyhidě.

   Smazat
 4. Od začátku do současné doby se jedná pouze v zájmu velkých investorů, oproti známé skutečnosti, že efektivita velkých zdrojů padá se ztrátami v přenosové soustavě. Pokud se do hodnocení zahrne znehodnocení zemědělské půdy, která by rozhodně neměla být použita jako plocha pro solární panely, můžeme pouze spekulovat, co Ti naši zákonodárci mají v hlavách.
  Jakmile se řešení jakéhokoliv problémku v ČR stane politicky zajímavým, můžete se vsadit, že my budeme ti co platí a někde v pozadí budou stát ti co kasírují. Nejtěžší je asi vysvětlit občanům, že adekvátní zisk pro angažované soukromé subjekty není rozhodně suma do 10%.
  Co se týká solárních zdrojů, jedná se o ukázkový příklad provázanosti zákonodárců a finančníků. Jde o zajímavý investiční záměr na vysávání státního rozpočtu a vnucení režimu finanční spoluúčasti na generování zisků občanům.
  Věřím tomu, že pokud by většina občanů odhlásila elektroměr, parlament by velmi rychle uvalil povinnost platit paušál na podporu zdrojů všem, tedy i těm co el. ze sítě neodebírají. Jde pouze o peníze a generování renty za jakékoliv situace.
  Tržní hospodářství platí pouze na rynku, ekologie a další výrazy jsou pouze fráze pro povinné, nic více.
  V našem zájmu se zvyšují daně, v našem zájmu se zvedají pokuty a kupují neoznačená auta pro policii, v našem zájmu se bojuje v Afgánistánu, v našem zájmu se dlouhodobě udržují nízké mzdy, v našem zájmu máme šetřit a nechat si úspory znehodnocovat inflací, která je také v našem zájmu .... a výčet může pokračovat ...
  ABC

  OdpovědětSmazat
 5. Každý průmyslovák či absolovent VUT vám potvrdí, že výraz "čistá energie" je nesmysl. Lidé odjakživa přetvářeli jednu existující formu energie v další, což má své nutné náklady včetně těch ekologických.

  Dále, energetická soustava historicky vznikla na bázi alokovaného odběru, tj. výroba i spotřeba musí býti v rovnováze. Ukočírovat rychlé nástupy výkonu soláru a větru je nemožné bez zásahu do původní vyvážené soustavy, lidově a zkráceně lze popsat jako rozhašení, poškození.

  Tedy v praxi tyto nové zdroje jsou jen přídavkem-přílepkem nad existující kapacitu, nikoliv náhradou stávajících zdrojů, plus ta negativa na robustnost celé soustavy.

  ps článek má svou hodnotu v chronologickém popsání situace, ale prosím nepodléhejte iluzím o nějakém světlém zítřku v této oblasti, už nyní pálíme jen oškrabky dříve výnosných nalezišť, navíc vše notně prodluhované neb za skutečnou cenu by to nikdo nedělal, po cca 200let rauše nyní přichází návrat do normálu tj. energetické chudoby, jak na levici tak na pravici je toto tabu

  OdpovědětSmazat
 6. Proč se autor článku a diskutéři nezajímají o to, kolik a které z kurev bývalých a stávajících poslanců a senátorů popř vysoce postavených hajzlů v úřadech pobírá ze solárního podvodu naše peníze ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jak se říká ".. potom Ty nepátrej.." aneb "..nic ti do toho nejní.." byla to legální operace, jak si lidé zvolili takové jsou poté zákony a morálka, kterou dotyční zvolení zástupci následně uplatňují v přijaté legislativě.

   Jinak částečně ty solární renty byly rozkryty v různých jiných periodikách už před časem. Ano soláry často přes ruzné kyperské či jiné daňové ráje vlastní šíbři centristického pravo-levého polit spektra. Nebo-li typická paňská koalice.

   Proč být hned tak agresivní, ano lidé se navzájem vykořisťují co svět světem stojí, smutné leč pravdivé, nevyhnutelné. Holt se příště narodit na jiné planétě či raději v jinší galaxii.

   Smazat
 7. Tzv. obnovitelné zdroje považuji za nejhorší způsob lidské činnosti proti přírodě. Stačí se podívat na přiložený odkaz na Německo, jak zde vanou větry a porovnat s takovým Polskem a i vůl pochopí, že odstoupení od jádra a přechod k větrným megafarmám začíná plodit své ovoce s dopadem na klima v Evropě a u nás.
  https://www.ventusky.com/?p=50.7;10.2;5&l=temperature-2m

  OdpovědětSmazat
 8. Naivní ten, který věří, že Státní energetická inspekce něco podstatného zjistí a vyřeší.. S velkou slávou max. "odhalí" nějakého "čučkaře", napojeného na čínskou nebo ruskou "stopu".
  Následně bude zřízena "vyšetřovací komise" PSP ČR...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nechci kvůli jedné blbosti vylévat z vaničky vodu i s miminem. Věnovat investice do kapes solárbaronům, zakrýt a znemožnit využití zemědělské půdy a uvalit nesmyslnou daň na občany se slušně řečeno nepovedlo.
   Za stejné investice se mohly soláry instalovat na nevyužité střechy měst, ale ne tak, že každý sám si pořídí celý sol.systém včetně baterií, kontroly systému, hlídání stavu salda (odběru a dodávek), účtování etc. To je asi tak, že když budu potřebovat svetr, že si ho upletu. Ale státu (ČEZu) pronajmu svou střechu pro solár za smluvní slevu ceny za ekektřinu, pak vše ostatní zařídí majitel solárů. Musí to být výhodnější než když si systém bude pořizovat každý sám i jeho regulace bude jednodužší a majitel střechy nebude obtěžován a slevu energie uvítá. Podkroví bude před sluncem izolovanèjší. Soláry budou vždy jen doplňkovým zdrojem, ale je škoda jej nevyužít, je pitomost je zavrhovat a jde nám všem o energetickou soběstačnost.

   Smazat
  2. bylo by vtipné, kdyby politické subjekty, které neparticipovaly na solargate , dokázaly svoji nevinu politicky zúročit.

   Smazat
  3. jsem rad že takove instituce mame a že jednou za deset let po povodnich maji vyjezdni zasedani v terenu a budou řešit už davno vyřešene nebo snad někdo z nich chce jen tak řikat že se tohle všechno stalo proti ustavě a proti pravu tak to radši aby zustali vašnostove doma

   Smazat
 9. Pro ty co chtějí znát jména prasat,kteří hlasovali pro solární podvod je tato adresa:
  tzv.poslanci
  http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=38530
  tady je senát
  http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?T=362&O=7
  jmenovitě


  A Vlastimil Aubrecht
  A Robin Böhnisch
  A Vladimír Čada
  A Pavel Dostál
  A Milan Ekert
  A Václav Grüner
  A Michal Hašek
  A Josef Hojdar
  A Pavel Hönig
  A Petr Ibl
  A Zdeněk Jičínský
  A Miloslav Kala
  A Miroslav Kapoun
  A Jan Kavan
  A Zdeněk Koudelka
  A Jaroslav Krákora
  A Karel Kratochvíle
  A Stanislav Křeček
  A Jitka Kupčová
  A Miloš Kužvart
  A Petr Lachnit
  A Vladimír Laštůvka
  A Antonín Macháček
  A Radko Martínek
  A Miloš Máša
  A Miloš Melčák
  A Alfréd Michalík
  A Josef Mikuta
  A Dagmar Mocová
  A Oldřich Němec
  A Hana Orgoníková
  A Břetislav Petr
  A Petr Rafaj
  A Josef Řihák
  A Antonín Seďa
  A Ladislav Skopal
  A Evžen Snítilý
  A František Strnad
  A Miroslav Svoboda
  A Antonín Sýkora
  A Hana Šedivá
  A Iva Šedivá
  A Zdeněk Škromach
  A Karel Šplíchal
  A Miloš Titz
  A Rudolf Tomíček
  A Jiří Třešňák
  A Radim Turek
  A Jiří Václavek
  A Miroslav Váňa
  A Miloslav Vlček
  A František Vnouček
  A Jitka Vojtilová
  A Václav Votava
  A Lubomír Zaorálek
  A Eduard Zeman
  A Petr Zgarba  A Vlastislav Antolák
  A Marta Bayerová
  A Zuzka Bebarová Rujbrová
  A František Beneš
  A Milan Bičík
  A Petr Braný
  A Alexander Černý
  A Vlastimil Dlab
  A Jiří Dolejš
  A Václav Exner
  A Vojtěch Filip
  A Václav Frank
  A Stanislav Grospič
  A Vladimír Koníček
  A Pavel Kováčik
  A Ivana Levá
  A Josef Mandík
  M Marie Rusová
  A Josef Šenfeld
  A Josef Švarcbek
  A Ladislav Urban
  A Antonín Zralý
  A Jan Grůza
  A Vilém Holáň
  A Ludvík Hovorka
  A Josef Janeček
  A Miroslav Kalousek
  A Jan Kasal
  A Jaroslav Lobkowicz
  A Vlasta Parkanová
  A Vladimír Říha
  A Pavel Severa
  A Cyril Svoboda
  A Jan Škopík
  A Michaela Šojdrová
  A Ladislav Šustr
  A Jaromír Talíř
  A Josef Vícha
  A Ivo Vykydal

  A Svatopluk Karásek
  A Karel Kühnl
  A Pavel Němec
  A Vlastimil Ostrý
  A František Pelc
  A Robert Vokáč

  A Tomáš Vrbík

  senát
  Senátorský klub Občanské demokratické strany
  A Milan Bureš A Pavel Čáslava A Pavel Eybert A Daniela Filipiová
  A Tomáš Grulich A Jan Hálek A Zdeněk Janalík A Liana Janáčková
  A Tomáš Jirsa A Vítězslav Jonáš 0 Tomáš Julínek A Tomáš Kladívko
  A Jaroslav Kubera 0 Jiří Liška A Bedřich Moldan A Jan Nádvorník
  A Jiří Nedoma A Jiří Oberfalzer A Petr Pakosta A Alena Palečková
  A Jiří Pospíšil A Luděk Sefzig 0 Vlastimil Sehnal A Zdeněk Schwarz
  A Přemysl Sobotka 0 Jiří Stříteský A Pavel Sušický 0 Richard Svoboda
  A Karel Šebek A Miroslav Škaloud 0 Jiří Šneberger A Tomáš Töpfer
  A Alena Venhodová A Václav Vlček 0 Alexandr Vondra A Jiří Žák
  Senátorský klub České strany sociálně demokratické
  A Miroslav Antl A Ivo Bárek A Jiří Bis A Jiří Dienstbier
  A Hana Doupovcová A Vladimír Dryml A Alena Gajdůšková A Petr Guziana
  A Jan Hajda A Marcel Chládek A Miloš Janeček A Jaromír Jermář
  A Karel Kapoun A Karel Korytář A Miroslav Krejča A Jiří Lajtoch
  A Pavel Lebeda A Miroslav Nenutil A Eva Richtrová A Jiřina Rippelová
  A Josef Řihák A Božena Sekaninová A Radek Sušil A Jaroslav Sykáček
  A Milan Štěch A Pavel Trpák A Otakar Veřovský A Petr Vícha
  A Dagmar Zvěřinová
  Klub TOP 09 a Starostové
  A Jan Horník 0 Václav Jehlička A Adolf Jílek A Jana Juřenčáková
  0 Ludmila Müllerová A Soňa Paukrtová 0 Igor Petrov A Jaromír Štětina
  A Jiří Čunek A Václav Koukal A Petr Pithart
  Nezařazení
  A Vlastimil Balín A Marta Bayerová A Václav Homolka A Rostislav Slavotínek

  OdpovědětSmazat
 10. Díky, seznam je inspirující, jak pro voliče (koho budou přiště volit), tak pro kandidáty do sborů (aby si příště rozmysleli čemu dávají svůj hlas).

  OdpovědětSmazat
 11. To je chválihodné! Ale potrestá občany tohoto absurdistánu. Raději by se mněla podívat jak se s energií "obchoduje", v rámci takzvané EU. Jsem okrádáni o vodu, energii a to vše jen v "zájmu" obyvatel této dříve vyspělé ekonomiky. Fuj.

  OdpovědětSmazat
 12. nějake divadlo se musi vovčanum zahrat aby už přestali rejpat že miliardy nemaji voni ale jakesi firmičky založene něklik vteřin před vyhlašenim ale to už je historie ktera nikoho nezajima a kdyby zajimalo tak všechny soudy nejen naše ale i evropske si s touto kausičkou vytřou konečnik natož aby se v těch exrementech kdosi rypal stolet a stejně by nic nevyřešil snad jedině revoluce nikoliv sametova všechno ostatni jsou jen plane nařky co by kdyby

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bingo trefil jste do do černého,bez fyzické likvidace viníků možná by stačil odstřel jednoho viníka z poslanců-prasat by stačil možná,že by se probudili z mlaskání u koryt.

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.