Reklama

pondělí 25. února 2019

Tato země je naše. Vezměme si ji zpět!

Jiří Pondělíček
25. 2. 2019
„Tato země není a nemůže být pro všechny. Tato země je naše.“ Tuto větu, vyslovenou prezidentem republiky, známe všichni a málokdo o ní může pochybovat. Přesto i tato nezpochybnitelná a zcela srozumitelná myšlenka vyvolala, jak jinak, další řev po kafírnách a rádoby učené mudrování o její oprávněnosti a přesném významu. Takže si udělejme ve věci jasno.
„Tato země je naše.“ Komu tedy patří?


Nám, kteří jsme občané této republiky, nebo se hlásíme k češství. Nám, kteří tady žijeme, pracujeme, narodili jsme se tady, nebo jsme si k této zemi a lidem našli pozitivní vztah. Máme tu své domovy, rodiny a přátele. To se týká i národnostních menšin.

Abychom ale měli úplně jasno, musíme si ujasnit i některé další pojmy.

Hosté. Ti, kteří k nám přišli na návštěvu. Na pozvání, nebo třeba i bez něho. Respektují zákony, zvyklosti a způsob života v naší zemi, přijdou a odejdou nebo třeba i zůstávají, když se jim u nás zalíbí. Takoví si zasluhují vlídné, přátelské jednání a totéž se od nich očekává.

Vetřelci. Ti přicházejí nezvaní, ale není to pravidlem. Případné pozvání těchto lidí se totiž časem ukáže jako omyl. Zvyklosti a způsob života nerespektují, při delším pobytu žádají privilegia, stupňují požadavky, místo aby projevili ochotu se přizpůsobit, žádají přizpůsobení od domácího obyvatelstva. Vůči těmto lidem je na místě důsledná ostražitost.

Nepřátelé. To už je extrémní případ. Ti přicházejí násilně, vojensky, se zbraněmi. Proti vůli obyvatel i představitelů státu. I když u těch představitelů to nemusí být jednoznačné. Může jít i o zradu, nebo jednání pod nátlakem. To všechno už tu bylo. Na místě je klást odpor. A pokud není možno bojovat přímo, nacházejí se další formy odporu. Ozbrojeného i neozbrojeného.

Tak, to bychom měli. Ale jak to tedy vypadá, když země patří svým občanům skutečně a ne jen podle proklamací, jakkoli logických a přirozených? Co si pod tím představit?

Především občané země rozhodují o sobě a svých záležitostech sami. Ve volbách, v referendech. Své názory dávají najevo všemi dostupnými a zákonnými formami a k prosazení svých vizí zakládají politické strany, spolky a iniciativy. Bez vměšování ze zahraničí. Je naprosto nemyslitelné, aby volební systém připouštěl právo volit a být volen cizím státním příslušníkům.

Národní území brání národní, občanská armáda, případně občanská milice. Nepřipadá v úvahu podřízení armády, nebo její části armádě jiného státu. Zcela nepřijatelná je vojenská okupace a dobrotu nedělá ani cizí vojenská přítomnost na domácím území. To ale nebrání rovnoprávné účasti v obranných aliancích více států.

Občany země chrání před kriminalitou domácí policie a o spravedlnost dbá vlastní soudnictví. Domácí právo je nadřazeno právu cizích zemí, cizinci jsou za trestnou činnost spáchanou na domácím území trestáni tam, kde čin spáchali, a podle domácího práva.

Nerostné bohatství, podstatná část lesů a důležitých vodních zdrojů, je ve vlastnictví státu. Ve strategických odvětvích jako je energetika, spoje, vodohospodářství a dopravní systém má stát většinový nebo alespoň významný podíl. Právní řád neumožňuje cizím státním příslušníkům vlastnit větší množství půdy. Stát má podíl v podnicích, které jsou tradičními nebo jinak významnými výrobci a hospodářskými celky.

Elity společnosti, zejména pak lidé, kteří mají vliv na veřejné mínění, sledují a hájí dlouhodobé zájmy země. Nedopouští zpochybňování státnosti a suverenity, mají v úctě národní a státní symboly, nepřipouští zpochybňování národní svébytnosti a celistvosti státu. Důrazně odmítají přepisování historie v protinárodním duchu a nahrazení dějepisné osvěty účelovou propagandou.

Hranice státu jsou jasně definované a značené, státní symboly jsou chráněny zákonem a je stanoven úřední jazyk země.

Tak co říkáte? Kolik z těchto věcí je dnes splněno? Nic moc? Tak s tím něco udělejme. Je to totiž v naší moci a záleží jen na tom, jak se my sami zachováme.

1) Využívejme všech občanských svobod k prosazení výše uvedených podmínek. Volme správné strany, podporujme vlastenecké iniciativy a stávejme se jejich členy, pišme články a komentáře, podepisujme petice a choďme na demonstrace. Zkrátka, buďme občansky aktivní.

2) Buďme vojáky republiky. Zajímejme se o armádu a vojenský výcvik, čtěme literaturu o naší vojenské historii, posilujme kondici. Využívejme možností, které nabízí kluby vojenské historie, historického šermu, branných sportů, jezdecké a střelecké kluby. Pěstujme tábornické znalosti. Ti odvážnější se mohou stát členy Národní domobrany, nebo praporů aktivních záloh.

3) Dodržujme zákony, dobré mravy a zásady alespoň elementární slušnosti. Pokud totiž vyžadujeme takové jednání od druhých, měli bychom se jím řídit i my sami, nehledě na to, že to přispívá k dobrým vztahům mezi lidmi, a tím i k národní jednotě a solidárnímu chování. Podporovat policejní orgány v boji s kriminalitou by mělo být samozřejmostí.

4) Naše země má obrovskou průmyslovou a řemeslnou tradici. Prohlubovat své znalosti, kvalifikaci a zkušenosti je s touto tradicí nejen v souladu, ale pomáhá ji rozvíjet a obohacovat. Nápady a tvořivost je nutné vrátit do každodenního života v průmyslu, službách, vědě i vzdělání. I malé rodinné a družstevní firmy přispívají k tvorbě národního bohatství a návratu naší země na hospodářskou mapu světa. Takže… pracujme. Nejen ve své práci, ale i sami na sobě.

5) Pokud se elity nechovají náležitým způsobem, je to na nás, na občanech. Mějme v úctě národní a státní symboly a nepřipouštějme jejich zneužívání a hanobení. Mějme na paměti, že naše hranice jsou jedny z nejstabilnějších v Evropě a nedopouštějme jejich zpochybňování. Důrazně odmítejme přepisování historie. Není v našich dějinách mnoho toho, za co bychom se měli stydět, tak si jich važme. Pokud získáme pocit, že ve škole je dětem vykládána historie účelově zkreslená, vysvětlujme a dokládejme to patřičným materiálem. Kritizujme literární či filmová díla, která hanobí národ a jeho historii. Uvádějme veřejně věci na pravou míru. Učme se rozeznávat seriózní pojednání od pouhé propagandy, jde to.

6) Používejme svůj rozum a nenechme si namluvit, že vše české je špatné a cokoliv je u nás špatně, že je to jen a jen českou národní povahou. To je jeden z nejrozšířenějších a nejotřepanějších bludů. Odmítejme tezi, že nás někdo musí učit demokracii, protože jsme jí nedorostli a že potřebujeme jakousi novou nebo starou aristokracii, protože jsme příliš plebejští. I to je samozřejmě blud a naprostý nesmysl. Stejně jako výmysly o tom, že si neumíme sami vládnout a vždycky jsme byli a musíme být pod nadvládou nějakého jiného státu. Není to pravda. Používejme správně mateřský jazyk a požadujme to od svých potomků. Je to součást kultury a hlavně kulturnosti osobnosti. Nestyďme se nosit národní symboly správným způsobem a nebojme se vyvěsit státní vlajky při významných dnech a svátcích. Opravdu se není za co stydět.

Takže tady je způsob, jak získat svou zemi zpět. Není to rychlé řešení a vyžaduje trpělivost, ale jsou dnes k dispozici prostředky, kterými lze tyto modely chování rozšiřovat a podporovat. A je to tak jednoduché, že se na tom může podílet opravdu každý, a to několikrát denně. Tak do toho a hned ode dneška!

Jiří Pondělíček je předseda Krajské rady Praha strany Národní socialisté

63 komentářů :

 1. Moc pěkný článek souhlas jsme Češi a zůstaneme Čechy nechci být „Evropan"podle makrely.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Žádný "Evropan" zatím není. Zcela jasně to bylo vidět a slyšet po vítězství německého skokana na lyžích na MS. Téměř nelidský řev radosti Němců - skokanů i diváků, televizních komentátorů Eurosportu. Myslíte, že by takto jásali kdyby vyhrál Polák Kamil Stoch? Vždyť je také "Evropanem" jako oni ...

   Smazat
  2. Jakási Ďourová

   chodi po Evropském parlamentu a všem vykládá,že tam voli za EU,která žádný stát neni.
   Prý ji jeji šéf přikázal zajistit pro celou EU cenzuru a za to odměnou bude dalšich PĚT let komisařka.
   Že by jeji šéf byl Soros se kterým se dává provokativně fotit, nebo je to opravdu ten tajný Bureš?
   Jsou ty volby sfalšované tiskem a tv nebo aparáty stran,anebo kým kdo to vi??
   Ted když nám chtěji námi zvolené neomarxistické strany ukrást suverenitu a dodat ji EU,aby vznikl stát podvodů se už na to budeme muset ptát našich už tak špinavých politiků,kteři nám tu ordinuji policejni stát tak,aby jsme nezjistili kdo to z nich odsouhlassil 141/1961 trestniho zákona a přifařil k neškodnému §7 paragraf 7b policejni stát k čemuž se ted nikdo z námi zvolených křiváckých zbabělců nehlási!!

   Smazat
 2. Jsem Čech, přeci nemohu být nějaký Evropan či co.
  Bratře Žižko spi v klidu, sami to vybojujeme.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. DO EP PARLAMENTU JE TŘEBA VOLIT JEN TY POLITIKY,

   a hlavně polit.strany,které budou žádat a mit v programu hlubokou reformu EU na přiklad na svazek nezávislých států podobný třeba OSN.
   Pokud reforem EU schopno nebude pak neni potřebný ani EU Parlament,rozpusti se a zvlášt EU komisaři,kteři se přiživuji směrnicemi o tom jak máme vyrábět v ČR dalši křivé rohlíky a rovnat ty okurky!.
   Ti totiž tu špínu ukradenim suverenity států a naši kasy chtěji realizovat.

   Smazat
  2. EVROPANEM je Běloch evropský, tvořivý. Dělí se na různé jazykové skupiny podle svých NÁRODNOSTÍ = PŘÍSLUŠNOSTI KE SVÉMU NÁRODU.

   Smazat
  3. Zamer Mengele /taky znama jmenem Merkel/ , znicit aspon Evropu vyzradila , ale az po pozvani desitek milionu afroarabu . Behem mnozstvi masakru a znasilnovani a zaplav zlocinu v EU , neprestala zvat...Tim se jeji metody nacismu provalily !!
   Jako Ukrajincu , nebo Slovaku zvanim Hitlerovcu do svych zemi... Vyjevila tak ,ze pomoci zlocinu te tsunami chce zrusit narody, staty , vlady a potom uz vsechno...
   NA-TO jsou Afroarabove uzitecni...Nepostradatelni..
   Dnes se ale neco EU ideologu , POSKORPILI s hlavnim velitelstvim protoze se tam vetrel SAMOZVANEC
   T-Klump. Ale to nic ,ma to za par...

   Smazat
  4. Anonym 2:28 podla teba bol Hácha Slovák? Lebo len on požiadal Dolfiho o ochranu...

   Smazat
 3. Bohuzel važeni,tahle zeme nase neni uz delsi cas.Nase tovarny,voda patri jinym.Do paktu NATO jsme vstoupili bez nasi vule.Referendum nam v nasi zemi nedovoli.Češstvi si muzeme strcit za klobouk.A ted nas chcete strasit imigranty?Zachvati-li te ,zahynes?Vzdyt tahle zeme uz neni nase,je uz davno zachvacena cizaky.A bez boje,jeste jsme jim libali ruce.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tady ke zdražení elektřiny - názor:To už si fakt prolhaní kapitalisté dovolují hodně ! Jak je možné že tohle vše bylo za socialismu za hubičku a lidé si toho tenkrát nevážili ? To jsme to teda s tím západem "vyhráli" !! Orali kapouni orali ale málo,kolečko se jim polámalo ! Ach synku synku český ty jsi dopadl horší jako ten hloupý Honza !

   Smazat
  2. To máš pravdu, až na malý "detail", že tady, rudochu, nikdy nic nebylo "vaše"! Tato země byla součástí Svaté římské říše a jejího nástupce - Rakouského císařství, od kterých obou jste dostali šanci stát se z divochů lidma, ale tu jste nevyužili! A tak jako se Kosovo odtrhlo od azbuckého Titova Srbska, aby skončilo v náručí ještě primitivnější Albánie, tak se Čecháčkovo odtrhnulo od demokratického Rakousko-Uherska, aby skončilo přesunem do ruských stepí! Rakovinový nádor husitsko-bolševické loupeživé, rusofilské, protievropské, zamindrákované, pomlouvačné a lumpenproletářské lůzy a zhoubného, kainovsky loupeživého kolektivizmu se sama od sebe nevyléčí a vnější zásah může přijít paradoxně jedině z Ruska - přesunem tupého a kolaborantského čecháčkostánu za Ural, kam dávno patří, a osídlením kotliny. Novými Rusy nebo z Ruska a Německa vypuzenými muslimy! A přitom i Švajc nám moh koukat na záda, kdyby došlo k odsunu čechomužiků do Bosny podle původního plánu Všeněmců, kteří v tom směru tlačili na jejich císařské Výsosti Franze Josefa I. a Wilhelma II.! Viz slova pana říšského kancléře Bethmanna-Hollwega: "Tato válka (rozuměj WWI.) jest vedena aby byl zničen živel slovanský v Rakousku!" Za První republiky u nás tvořilo německy hovořící obyvatelstvo 1/4 z celkového počtu, ale tvořili téměř 2/3 HDP!! A to jsme nepatřili k žádným premiantům jak nám dlouhodobě lžou!! Cituju: "Mýtem je, že ČSR patřila mezi deset nejvyspělejších států světa. Nepatřila, v národním důchodu na hlavu byla na 17. místě, před ní byly všechny západoevropské vyjma Itálie a skandinávské státy kromě Finska, dokonce i poražené Německo a Rakousko." - http://nassmer.blogspot.cz/2014/03/jak-na-tom-byla-prvni-republika-ve.html
   Čili je logický, že když vyženeš tu 1/4 obyvatel, která se podílí na tvorbě 60% HDP, tak nemůžeš nespadnout mezi státy jako je Polsko, Pobaltí nebo Maďarsko! To dá rozum! Páč oni drželi ekonomiku království Českého už od Přemyslovců nad vodou a nemuseli nikomu nic závidět a někomu se furt klanět! Slovanští čecháčkové si svůj stát nevybojovali ale vysomrovali na západních velmocech a stejným způsobem o něj přišli. Kdo se ani nepokusí ubránit sám, musí po zbytek života platit výpalné "osvoboditelům". Čecháčkové se musí na někoho vymluvit!

   Smazat
 4. 1) Využívejme všech občanských svobod k prosazení výše uvedených podmínek. Volme správné strany, podporujme vlastenecké iniciativy a stávejme se jejich členy, pišme články a komentáře, podepisujme petice a choďme na demonstrace. Zkrátka, buďme občansky aktivní.
  Naivní je tvrzení autora, že se vše společně potřebné vyřeší výše uvedeným. To není schopna vyřešit vláda jakékoliv strany/stran. To je schopna vyřešit jen vláda nás.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Které to jsou ty strany,když žádná si nechce osvojit Národni programsvých voličů a ještě se občanůmza to,že je voli,nebot prý potom na výběr neni VYSMIVAJI,

   PRYČ SE VŠEMI NEOMARXISTY PRAŽSKÉ KAVÁRNY.

   At občané této republiky přestanou platit vysoké přijmy neziskovek povalečů z pražských kaváren!
   Tyto přijmy dát alternativnim webům,kteři dnes jsou hlavnim proudem!

   Smazat
  2. Taky si myslim, ze nejake strany, jedno jakou volit je pitomost!Kazdy clovek je sam svym bohem a nepotrebuje aby nekdo za nej "rozhodoval"pokud je normalni,humani,lidsky,citlivy,vse proste kladne ma v sobe a nenecha se prelomit k materialismu.Do hrobu si nikdo nic nevezme,protoze posledni kosile nema zadne kapsy!!!Co clovek potrebuje k zivotu? Strechu nad hlavou,jidlo, piti a zbytek je uz jen materialisticke !!!Kazdy umi neco a spolecne se to da v jeden celek-dohromady.

   Smazat
 5. Jsme v první řadě Češi a teprve potom Evropané.
  Bohužel trend světové politiky je postupné sjednocení všech zemí světa pod jedinou moc, která bude rozhodoval o všem podstatném a časem i nepodstatném, v rozsahu který ji umožní použití moderních technologií.
  Mezikrokem je vytvoření Unie evropských států, na územích stávajících států Evropy. Řízení z centra moci, pokud možno občany nevolenými, zákulisní mocí dosazenými jedinci a jejich posluhovači.
  Proces rozložený na desítky let realizace postupnými, drobnými kroky a matoucí argumentací, mající za cíl zakrýt skutečný záměr. Pokud se v jednotlivých zemích neprobudí ve většině občanů národní cítění a lid se nevzepře realizaci skrytého, nekalého plánu, probudíme se v nesvobodném světě plném nespravedlnosti.
  Bohužel, cestu máme zvolenu jinými a my se buď podvolíme a nebo se začneme nahlížet do jiných směrů ...
  Nalejme si čistého vína, my nejsme schopni zabránit v podstatě žádné lumpárně vzniklé v hlavách "pomazaných" politiků, natož je bez přepřáhnutí směřovat jinam ...
  ABC

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. PANE ABC BUDEME MUSET VE VLASTNIM ZÁJMU HLEDAT POLITIKY

   kteři vytvoři takové strany a hnuti,které nahradi komplet špínu dnešnich neomarxistů,kteři se dostali podvodným ukradenim našich volebnich hlasů řediteli tisku a TV podporovaných aparáty stran,které posilaji za nás do EU všehoschopné špinavce od nichž si vydojili předem slib podpindostnika!

   Smazat
 6. Obnoviť ČSR a zaviesť povinnú branú vojenskú službu a vyhnať domácich aj cudzích votrelcov.Potrestať kolaborantov a zaviesť Švajčiarski model demokracie to je priama účasť občanov na rozhodovaní v obnovenej ČeskoSlovenskej republike,to bi som už bral a bol bi som zato.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Drazi lidovi komentátoři,
   Někteři z vás už požaduji švýcarský model.Nevime však na přiklad jak funguje švýcarská armáda ačkoli na internetu jsou tyto informace a je třeba je mezinás dostat.
   Kdo bude mit na tyto materiály odkaz at ho dá i tady.
   Bezmocně totiž přihlížime,že se kdekdo proháni po našich sinicich a pokud na něho někdo vypne zadek náš policejni stát zajisti jeho trestání.

   Smazat
  2. 12:56

   Jen ať se po našich sinicich, kdekdo prohání. Dobře jim tak, jejich plnej Máchač a pěkně je to nakopne, sinice jsou svině.

   Smazat
 7. Není tady už moc lidí, kteří si tohle byť jen uvědomují, natož aby z té skupinky uvědomělých aby někdo začal opravdový odpor.
  Vyšší moc nás zmasírovala a zotročila dokonale, hon za mamonem a nepodstatnými věcmi, odpor k autoritám, jakákoliv odchylka, nebo úchylka je považována za plus. Mediální masáže na téma 21 srpen a 25 únor, s přehlížením 15 března, zprznění 17 listopadu, fragmentace lidí a stavěním je proti sobě- generačně, genderově, profesně, geograficky prostě dokonalý plán, který vychází.Už jsem to tu psal před několika dny- podívejte se na tu naši omladinu. Flusá kouří to na zastávkách , v mhd se chovají jako dobytek, a neumím si představit co by dělali, kdyby na týden přestal fungovat internet a mobilní signál.Do budoucna to vidím opravdu černě a bohužel musím rýt rypákem v blátě, abychom to zažili a teprve potom se vzepřeli.Lidé jsou velice sobečtí, nejdříve já, pak má rodina, můj pes(psi- jeden v rodině je málo), a pak ten zbytek.Věci by se měly začít řešit odspoda mít schopné lidi v obcích, a městských obvodech, tam bych to ještě dal od základu spíš v bytových družstvech.ve vesnici fungovat metodou cukru a biče, nabídnout dobré ale trestat provinilce, umět si udělat pořádek s těma, kteří volně pouštějí své psy ať serou kdekoliv jen ne na jejich vlastním, došlápnout si na ty kteří jezdí po polích a lesích na kroskách a čtyřkolkách, na ty kteří jezdí v obci 80 a víc, na ty co dělají bordel na zastávkách a ruší noční klid.až budeme tohle umět na základní úrovni, pak to bude směřovat správným směrem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. OPRAVDOVÝ ODPOR ZAČNE AŽ OBČANÉ NABEROU SILU

   nejen sestavenim svého Národniho programu ale i požadovanim,aby si ho jejich prý zástupci osvojili.

   TO TOTIŽ U STÁVAJICICH ČLÁNKŮ TOHO PROGRAMU NPV ODMITAJI A DOMNIVAJI SE,ŽE NÁS ZNOVU DONUTI JE VOLIT JAKO PRÝ MENŠI ZLO!

   Vykašlejmr se na ty všechny dnešni neomarxistické subjekty

   ŽÁDEJME,ABY POLITICI VYTVOŘILI POUZE TY STRANY a hnuti, KTERÉ BY SI NÁŠ PROGRAM, PROGRAM VOLIČŮ DOKÁZALY OSVOJIT!

   Smazat
  2. Kteří občané? Kristova noho- rozhlédněte se okolo sebe!
   Občané došli. Jsou tu zombíci čumící do mobilů, do TV, Do letáků se slevami, jsou jednotlivci mající se jak prasata v žitě často díky svým ostrým loktům a ochotu jít přes mrtvoly, jsou tu skupiny kteří mají byznys ze sociálních státních dávek.
   Není kdo by tu revoluci dělal.

   Smazat
  3. POKUD OVČANÉ DOŠLI PAK SE NEDÁ NIC DĚLAT

   budou muset být dále vylupováni a nakonec jim ukradou celý i stát.
   Jen je tedy hledejme,poznáte je,že si budoustěžovat a plakat a my budeme vědět,že jsme pro ty ovčany udělali vše a oni chtěji stále vice plakat až bude po nich!

   Smazat
 8. Realizace jakékoliv, byť malé změny ve stávajícím politickém prostředí je dle mého názoru velmi komplikovaná. Politická uskupení navenek dělená na různé ideologie a směry jsou v rozhodování obvykle jednotná a prosadí v drtivé většině vše, co postihuje peněženky a omezuje práva voličů. Nehodnoťme řeči, ale činy ....
  Čekání na spasitele .... je čekání na lidi s pevným charakterem, pro které jsou zájmy osobní potlačeny ve prospěch zájmům celku. Kde je ale vzít? Kde najít osobnost, jež je neúplatná, neústupná, pracovitá, čestná .... takovým lidem se nechce hodiny tlachat o ničem a vědomě lhát, byť za to mohou být odměněni potleskem komparsu a různými benefity od sponzorů.
  Politika .... za tím slovem se skrývá neustálý boj o moc, vliv a přesun majetku od většiny k menšině, za neustálého vykřikování vzletných hesel.
  Naši situaci lze přirovnal k pozici přepadeného, který s poklonou odevzdá co má, nechá si naložit od cesty a ještě s obdivem ohodnotí schopnosti lapky. Nakonec zavýskne "ještě více lapků" ...
  ABC

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. NEMÁME ZVOLENÉHO POLITIKA JAKO JE PUTIN

   který realizuje svůj stát a má na to moc ,ale můžeme vytvořit vlastni Národni program občanů voličů a dávejte na to pozor

   HLEDAT SILY PRO JEHO USKUTEČNĚNI.

   Občané nevěři,že by se takovému programu podsařilo,kdyby ziskal jejich podporou silu, odstranit kapitalismus bez přivlastků,který realizoval presdident ODS a je to odrůda gangsterismu nevěři,že je možné realizovat téměř okamžitě OBČANSKOU PŘIMOU DEMOKRACII,bez peripetii spojených s povolovánim ryb v parlamentu,kteři si svůj rybnik nevypusti NIKDY a nechápou,že stávajici politikové se tomu ZCELA OČIVIDNĚ A SPROSTĚ zuřivě bráni a dokonce SPD to nechce realizovat ze strachu,že by to znamenalo kontrolu všech politických stran občany.
   Nechtěji pochopit,že v tomto programu je obsaženo jak obejit TŘICET LET trvajici embargo politiků,kteři ziskali hlasy pomoci zmanipulovaného tisku a tv a možná takové volby vůbec neplati ATD atd..

   TAK SE MIZEROVÉ PODIVEJTE DO SVÉHO NÁRODNIHO PROGRANU

   a hezky rozeberte jeho články než budete zašlápnuti jako brouci vašimi politiky realizujicimi krok za krokem policejni stát,ukradeni našeho státu a boji se nám přiznat kdo je ten smrad co to do zákona hezky potichu dostává!

   Smazat
 9. Ještě mně napadá jednoslovné vyjádření stavu naší společnosti: Dekadence

  OdpovědětSmazat
 10. Sousedím se třema panelákama. Scény jak ze života hmyzu. "Chceš mě nasrat? ty nevidíš to hovno?". To maminka vychovává předškoláka. Elementární slušnost? Tohle je tu standard.

  OdpovědětSmazat
 11. Věřili jsme Británii a Francií ale zradili ! Tak nevěřme západu ani východu ,ale tolik kolaborantu tolik je dnes nikdy nebylo, jak kdy ve středověku ! Kolik asi by tu zůstalo lidi těch co co si patriot ??? Nějaký milion se už tu nehodí !!!

  OdpovědětSmazat
 12. Ako bi sa dali realizovať zmeny v spoločnosti a striasť s naších rúk reťaze ktoré nás zväzujú k poslušnosti lucifera Soroša.Treba si vziať príklad od Francúzov a žltích vest.Či budeme donekonečna u diskusijí lamentovať a plakať?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Péťo!
   Změny musíme nejdříve udělat každý v sobě, konkrétně Ty v slovenském pravopisu a až pak v nejbližším okolí a nakonec mezi slouhy GP (politiky a bankéři).

   Smazat
 13. Chybí jména vlastizrádných kurev tzv. pražské ne kavárny,ale spodiny-probruselských eurohujerů sedících u poslaneckých a senátorských koryt a v bakalových žumpomédiích Respekt,Reflex, Hospodářské noviny, ECHO24,aktuálně, Seznam,čt čro radiožurnál a dalších tlampačových sračkách.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Není tady síla to změnit, v žumpě ČT běží jen "zajíc palič", Mene Tekel, a "komunistický puč". Ovčaní jsou oblbování, a stupidita tady vítězí - 30% pro ANO, 15% Piráti a ODS.

   Smazat
 14. Kdo se cítí jen Evropanem ,je kolaborant a zrádce.Každý normální člověk cítí nutnost mít svůj domov.Místo kde se narodil ,kde vyrůstal.A Evropan, všude je cizinec,náplava ,vetřelec Takoví lidé jsou chudáci.

  OdpovědětSmazat
 15. A co si na ty redakce posvítit(Doslovně)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Výborný nápad.Loučemi ?

   Smazat
  2. Kdysi jsme vyráběli žárovky, zářivky, výbojky, LED, dnes ani jedno z toho, ale zase umíme stloukat ,,europalety". Tak možná těmi loučemi...

   Smazat
 16. Jsem jen průměrně vzdělaný, ale politicky neposkvrněný občan. Dříve jsem byl volič ČSSD, ale oni dnes naprosto ztratili mou důvěru. Dnes nemám koho volit, nezlobte se, ale na nové "neposkvrněné" strany nevěřím. Pár jich už tu bylo a nic nového nepřinesly.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:45- tak co s tím uděláte? Co si koupit neposkvrněnou pannu i když Vy vlastně nevěříte, že nové není z podstaty neposkvrněné...? Fakt zapeklité. Než se rozhodnete nejít k volbám, zkuste místo kandidátů oficiálních vhodit své nebo aspoň bílý lístek.

   Smazat
  2. "NOVÉ"STRANY BUDOU CHTIT DĚLAT STEJNÉ PODVODY

   tomu se dá zabránit jedině tím,že vzniknou nové hnuti,které si dokáži osvojit už vznikajici Národni program občanů voličů,

   KDYŽ TO TI STAŘI PODVODNICI ZUŘIVĚ ODMÍTAJI.

   Jinak to budou ZNOVA stejni podvodnici,kteři budou krást dále hlasy a tim i moc voličů a protože nebude koho zvolit musime prý z donuceni volit dále své tyrany.

   ŘEŠENI JE POROZUMĚT ČLÁNKŮM NÁRODNIHO PROGRAMU nvp

   a ty prosazovat tim,že nesmíme dalši naše zmrdy volit.
   Asi bude nutné vytvořit hned několik hnuti,které by si dokázaly články NPV osvojit,.když dnešni neomarxističti podvodnici řvou bolesti ,když slyši co elitni špička nepolitické Společnosti voličů už dnes prosazuje.
   Pokud si občané voliči neosvoji články svého Programu NPV nevznikne žádná síla a mohou marně žádat nápravu nynějšich nikým nekontrolovaných sviňáren

   NÁPRAVA NIKDY NENASTANE!

   Smazat
 17. Často mě přepadá deprese z toho, co se tady po listopadovém havloidně-komunisticko- kapitalistickém puči děje.
  Chtěli jsme změnu, ale ne tímto způsobem a ne s takovým výsledkem !!!
  Nesouhlasím s tím, že : " máme. co jsme chtěli... "
  Ne, ! to jsme opravdu nechtěli.

  Ale pořád je pro mmne svatá země česká na prvním místě.
  Česká republika je národní stát a ne nějaký americký guláš dobrodruhů, zločinců a přivandrovalců z celého světa.
  A stát je státem tehdy, když má svoje státní - bezpečné- hranice, atd. Braňme svoje hranice, braňme svoje české rody, braňme svoji českou slavnou historii, za kterou prolévali krev a obětovali své životy naši předkové !! Je to naše mravní povinnost !
  Výchova našich dětí v tomto duchu je naší povinností.
  Pokud to nepůjde cestou uvědomění většiny českých občanů, pak už zbývá jenom válka, přírodní katastrofa nebo vláda jedné strany, která udělá konečně pořádek ve prospěch celku, nikoli ve prospěch zkorumpovaných prospěchářů !
  Nechodím do kostela, ale za toto se modlím.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:01 není mi jasné, proč do toho havloidně kapitalistického puče pleteš poražené komunisty. Snad proto, že nenasadili tanky a Lidovou milici proti zblblému davu?

   Smazat
  2. Dobrý den.
   Píšete ...nebo vláda jedné strany,... Jedna strana již tady byla a jak to dopadlo víte všichni. Národu se to nelíbilo, i když s tím nadáváním a přirovnáváním k fašistům se nepřestává. Můžete si vybrat. Spočítala jsem na SANEPu, agentura, která dělá většinou průzkumy pro ČT, že v naší zemi je 228 !!! hnutí a politických stran. Takže, zaregistrujte se tam a můžete vybírat. Máte z čeho.
   Hezký den.

   Smazat
  3. 13:44- možná proto, že pro "modré komunisty" není odborný název. Jak chcete pojmenovat Štětinu a podobné?

   Smazat
 18. Mám u pocit, že je škoda slov. Možná bude lepší místo nářků, začít řešit jeden problmém za druhým. Přečtěte si předchozí článek o vodě. Příště by se mohlo pokračovat o energiích. Začínám to viďtě optimisticky.

  OdpovědětSmazat
 19. Jsem Čech a jako takový se cítím být i Evropanem, Evropy suverénních států. Ale vidím, že EU vnucuje národním státům ideologii liberalismu, kterou oslabuje všechny přirozené občanské instinkty. Rozvrací osobní identity lidí, již od dětství, rozbíjí přirozené rodinné vztahy, již od dětství, rozbíjí vztah lidí ke svému národu, již od dětství.
  Ano, všechny tyto deformace prosazují do škol i předškolních zařízení a rodiče to mlčky trpí. Takto nám vytváří novou generaci, která již bude nasáknutá tou zdánlivou svobodou, která se vyznačuje nepříslušností k čemukoliv. Pokud nezabráníme vytvoření této generace, jsou evropské národy ztraceny.
  Je nutno zavrhnout to náboženství současnosti – liberalismus, který privileguje jakékoliv, i degenerativní menšiny a tím ničí národy. Na druhou stranu předává pravomoci nad národními společnostmi, z rukou volených zástupců, do kompetencí globálních korporací.
  Ale to není jediný možný, či dokonce zákonitý vývoj. Je třeba volit politiky, kteří stále mají národní cítění a nevidí smysl budoucnosti, v rozkladu národních států. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tou největší chybou Evropské unie bylo, že se rozšířila o postkomunistické, chlastoslovanské (i hunské), zaostalé avšak domýšlivé burany a neponechala schengenskou hranici na původní železné oponě. Čecháčkostán je nabubřelé rusofilské smetiště Evropy, které těží ze své ubohosti, která odpuzuje i uprchlíky? Parazitičtí čecháčkové (k radosti Putina) EU jen vyžírají (jako kdysi RVHP) a když mají něco sami obětovat, tak z ní hrdě vystoupí dříve, než budou ostatními vykopnuti? Pokrytecká, somrácká, opovrženíhodná lůza ! Válčí a pracuje leda tak hubou. Jakékoli její naředění migranty je jenom prospěšné. Britové už čecháčky a další postkomunistické nevděčné vyžírky nechtěli živit, proto z EU vystoupili. Nebýt Německa, mohli jsme mít uprchlíky na krku my, švejkovští postkomunisté. Čecháčkostán patří do EU ještě méně, než Řecko. Nedrží krok už ani s Rumunskem a Bulharskem. Integraci EU Češi neustále sabotují a současně jí licoměrně vyčítají neakceschopnost. Češi - nekrást tady !!! O bolševizmem zavšivenou, žlučovitou a zlodějskou kotlinu už nejen solidní investoři, ale ani uprchlíci nestojí. Vyhnány byly 3 miliony Němců - takže místa je tu dost. Uprchlíci vypadají civilizovaněji než čecháčkovská řvoucí chátra. Závistivá, neschopná a ubohá (zato však revolučně uvědomělá) husitsko-bolševická čecháčkovská lůza se kojí nadějí, že se nažere papírových majetkových přiznání nebo registračních pokladen a pokut prodejním řetězcům. A nechce se s nikým dělit o žvanec a vrátit cokoli z nakradeného církvím, židům, Němcům. Píseň Práce: Ručičky nebojte se - vy makat nebudete !!! Poctivým českým metanolem proti cizí marihuaně!
   Se Sovětským Svazem na věčné časy !!! Vyloudit z EU co se dá - a pak z ní hrdě vystoupit !!! Jako azbucké lůzokratické Řecko - náš vzor.

   Smazat
 20. Nevymýšlejte kraviny, nikdy v historii jsme se neměli lépe :-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:18 - Tobě už ten karbid úplně prokapali.

   Smazat
  2. 14:48 Ty budeš asi bezdomák. Žádný nájem, poplatky, inkaso, levné žrádlo z popelnice a jiné lahůdky.
   Doufám, že máš peřinu.

   Smazat
  3. Anonymní25. února 2019 14:48
   „Nevymýšlejte kraviny, nikdy v historii jsme se neměli lépe :-)“
   Myslím, že toto může s čistým svědomím říci každé prase, před zabíjačkou. P.K.

   Smazat
  4. Však se jeďte podívat mimo naší matičku zemi a uvidíte, že se tady vlastně máme dost dobře..

   Smazat
  5. Jenže líní Čecháčci pracují leda hubou! Proto Němci přijímají muslimské uprchlíky nejen jako pokání za zahubené či vypuzené židy a aby se vhodně rasově promísili, ale hlavně proto, aby se k nim nehrnula postkomunistická zlodějská východní lůza. My jsme vypuzením a oloupením Němců získali volnou kapacitu 3 milionů osob, kterou jsme zaplnili slovenskými cikány, azbuckými a českými lemply. A vyjeme pokrytecky kvůli stovkám. Švejkové - do zbraně !!! A na stráž !!! Parazitičtí čecháčkové se bojí další parazitické konkurence? Podle sebe soudí jiné. Rodilých Němců se bojí a škodolibě a krátkozrace se těší na islamizaci Německa. Ubožáci. Kdo stojí o vás čecháčkové ??? Češi, nekrást tady !!! Historie lenivého, příživnického pronároda se stále dokola opakuje: etapu lžidemokracie vystřídá diktatura lapkovské lůzy, která se následně připojí k zacinkání klíči – až zase všechno nakradené prožere. A každých dvacet let plive na tu lůzu předchozí a nostalgicky vzpomíná na tu lůzu předpředchozí. Rakovina zhoubného, kainovsky loupeživého kolektivizmu se sama od sebe nevyléčí a vnější zásah může přijít paradoxně jedině z Ruska - přesunem tupého a kolaborantského čecháčkostánu za Ural, kam dávno patří, a osídlením kotliny Novými Rusy nebo z Ruska a Německa vypuzenými muslimy. Tedy z deště pod okap. Tak jako se Kosovo odtrhlo od azbuckého Titova Srbska aby skončilo v náručí ještě primitivnější Albánie - tak se čecháčkostán a slovenskostán odtrhly od civilizovaného Rakousko-Uherska, aby skončili přesunem do ruských stepí nebo až za Ural a budou rádi, až jim Putler stanoví dostatečné uprchlické kvóty do jimi samoobslužně zbudovaných gulagů v Akci Z.

   Smazat
 21. Mně a moji staré patří 629 m2 a chalupa na nich. Za ostatní
  neručím.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak dávej pozor,aby ti to v exekuci naši zástupci neukradli nebo si nevymysleli jak tě zdanit do mrtě!
   Vidime už všichni čeho ty čuňata jsou schopny,aby kradli dál a nikdy s tim nepřestanou!.
   Zdani ti i vzduch tak to klidně řekni staré at klade odpor.

   Smazat
 22. Jsem Moravan, a miluji svou rodnou Moravu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jsem Slezan a miluji Slezsko, ale Česká republika je má vlast a nikdy tomu nebude jinak.

   Smazat
  2. Jsem Pražák křtěný Vltavou a i když považuji velké množství Pražanů za Pražáky čili arogantní povýšené blbečky, co skáčou na špek tu Kalousovi, tu Pirátům či ODSce, tu Spícímu Knížeti tu Vrahovi Králíků, jsem Čech a považuji za svoji vlast Bohemii - tedy Čechy, Moravu a Slezsko.
   Zdravím všechny príma lidi, kteří hovoří česky a platí daně doma!

   Smazat
  3. Ogařiska!
   Ja su Valach sťa poleno a miluju rodilé Slovenky.
   Můj tatík byl rasista eště dřív než hitler. Dycky mi ukazoval lidi s té lidštější stránky. Šli sme po Brně a on ukazuje na maníka se slovy "to je brněnský žid, a henten to je brněnský německý žid". Udiveně sem sa zeptál. Tož taťíku a jaký je mezi nima rozdíl? Podíval sa na mňa jak na blba a vysvětlil mi. No předse žádný, ale oba sa nenáviďá k smrti.

   Smazat
 23. noviczech
  ...zlatý pane, proč jste se probudil tak pozdě? Dejte toto přečíst panu chytrému Klausovi, myslím si, že co se za třicet let zničilo, tedy přesně to co píšete, tak se určitě ani za padesát let nedá normální cestou na vaši určenou linku! Jsem v tomto velký skeptik!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní25. února 2019 20:49
   Důležité je, dostat se na správnou cestu. Potom i ty výsledky budou následovat. P.K.

   Smazat
 24. Jsme jeden z nejmenších státečků v Evropě a určitě patříme k nejštědřejším. Zakarpaťajdu a smolinec dostal Sojuz, dnes lithium darujeme Austrálii a privatizaci až jednou někdo vystaví účet se budeme divit. Za babku se daly koupit banky, fabriky, přírodní zdroje. Dodnes jsme se nepoučili a navíc se dnes střemhlav vrháme do předem prohraných arbitráží. Naše kvalitní potraviny exportujeme a sami papáme druhou kvalitu za vyšší ceny. Jsme asi celému světu pro srandu. Přesto jsem Čech a věřím, že vláda se nám navrátí, jak určila Libuše.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Oprášený vtip:

   Co je nejvyšší hora světa?
   Česká republika - přes 30 let jedeme kopce a pořád ještě nejsme úplně dole.

   Smazat
 25. 2.nejvetsim vlastnikem pudy je katolicka cirkev, na zbytku pudy 3/4 podniku vlastni zahranici. Vsude anglicke napisy, pisne anglicke, ceske neuslysis. Podle mne tahle zeme uz neni ceska, a zadny raj to na pohled. Mela by se zmenit hymna, nejakou anglickou pisnicku, rockovou ci disco.To hybe (velice slabe) vsemi na plesich. A pak se jeste zbavit zadluzeni, to je nase, tak treba prodat tu 1/4 co vlastnime (i) s pudou.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.