Reklama

pátek 8. února 2019

Venezuela ze zcela jiného úhlu

Martin Koller
8. 2. 2019
Kromě narůstajících symptomů hospodářské krize v USA a v Německu, které hlavní proud médií tiše zamlčuje, hýbe světovou politicko-bezpečnostní realitou vývoj ve Venezuele. Jako obvykle, ČT ovládaná Bakalou a Babišem, který mimo to vlastní celé nakladatelství, stejně jako Seznam vlastněný v současnosti Sorosem (za 1,7 miliardy přes společnost Tiger Holding Four) podávají propagandisticky vydatně zkreslené informace. Od nich je přebírají další mediální posluhové na nižších úrovních. Nakonec nic nového, známe to již z Ukrajiny a Sýrie, odkud většina médií pravdivé informace buď zamlčuje, nebo je prezentuje zkresleně na politickou objednávku z Washingtonu a Bruselu, případně Berlína a Paříže. Každopádně objektivní informace bez propagandistického podtextu, případně podvodu a pokrytectví jsou v naší demokratické zemi problém.


Dokonce i kritika na Sorosově Seznamu je vedena tak, aby Babišovi pomáhala, což je mimochodem doklad mistrovského podvodu a pokrytectví přesahující i odbornou úroveň samozvaného kněze a bývalého socialistického kádrováka Halíka. Kdyby k nám přiletěli Marťani neznalí reality, museli by si myslet, že Babiš je chudý, vlastenecký, pravdomluvný a zcela nezištný bojovník za práva občanů, hotový nový Lenin myslící pouze na blaho spoluobčanů a pronásledovaný prolhanými a zlodějskými oligarchy. Je opravdu zajímavé, jak dlouho se tuto legendu daří Sorosovi a Babišovi udržovat, dokonce i mezi důchodci. U nich by člověk čekal fungující myšlení na základě dlouhé životní praxe, navíc s třiceti lety života v evropské demokracii, ale nakonec mnozí prodají svoji zemi a národ za pár stovek.

Ve Venezuele jde samozřejmě o zájmy, což vždy byl a stále je hlavní faktor politiky jak domácí, tak mezinárodní. Zájmy směřují k získání moci a peněz, přičemž moc dělá peníze a peníze dělají moc. Typickým příkladem je opět oligarcha Babiš, dosazený z vůle Washingtonu a Bruselu, a jeho dvě party, kde první jsou neskrývaní slouhové v ANO, ČSSD a KSČM a druhá slouhové, kteří hrají komedii, tváří se jako protivníci a říkají si demokratická opozice, konkrétně TOP 09, STAN, KDU-ČSL, ODS a Piráti.

Samozřejmě, v každé z výše uvedených stran existuje více, či méně početná skupina, která myslí vlastenecky a živí se poctivě, ale nevládne tam a nedokáže ovlivňovat rozhodování vedení. Mnohdy zůstávají ze setrvačnosti, především v ČSSD a KSČM, i když z členství nic nemají. Nicméně i svým formálním členstvím a nezodpovědnou podporou vedení ve volbách posilují oligarchismus a tím ničení státu a národa. Nakonec se všichni sejdou v pražské havlérce. Mediální komedie na téma nepřátelství mezi jednotlivými partami pražské havlérky není vedena v zájmu občanů a voličů, natož vlasti a národa, ale o podíl na moci a z ní vyplývající kořisti a koryt doma a v Bruselu. Ve vedení partají neexistuje žádná levice, ani pravice, pouze zájmové party, které se ohánějí různými hesly a sliby v rámci ohlupování voličů.

Hlavní současnou západní ideologií je euromarxismus, což není nic jiného, než prolhaný komediální fíkový list zakrývající přechod od imperialismu a kolonialismu ke globální vyšší společensko-ekonomické formaci, kterou je oligarchismus. Ten je mimochodem dokladem pravdivosti teorie o rotující spirále dějin a jejich opakování. V imperialismu, pokud se nejednalo o nacismus a fašismus, stále ještě fungovaly jakési demokratické principy, volby a vlády, byť ne zcela ideální a existovala společenská mobilita založená na práci. Totéž více, či méně, aspoň v oficiálním principu, platilo i v socialismu. V rámci oligarchismu jsou odstraněni zprostředkovatelé moci typu Hitlera, Mussoliniho a jim podobných, stejně jako takzvaní demokraté, hodnota voliče se minimalizuje. Moc přebírají rovnou nadnárodně propojení oligarchové typu Babiše, nebo Porošenka, kteří zároveň likvidují ekonomickou konkurenci, vytvářejí ve svých zprivatizovaných pašalících uzavřený a jednoznačně rozdělený kastovní společenský systém vracející se do středověku. Proto jim tak vyhovuje islám hlásající totální podřízenost, k tomu primitivizace a narkotizace společnosti jako nemyslícího stáda.

Z dlouhodobého hlediska bude výsledek politiky obou českých politických zájmových part pod vládou jednoho oligarchy v podstatě stejný. Jejich protinárodní politika je zaměřená na získání absolutní moci a podlézání cizákům, kteří jim vytvářejí globální mocenskou a bezpečnostní garanci proti vlastním občanům a voličům. Proto bude vláda oligarchy Babiše a jeho spojenců zhoubná pro vlast i národ, což platí z hlediska nástupu oligarchismu v celé takzvané západní, jižní a střední, případně středovýchodní Evropě. Vlastenecké strany lze od oligarchických rozlišit lehce. Prosazují celonárodní referenda k důležitým otázkám, především k mezinárodním smlouvám a odchod z EU.

Venezuela trochu jinak

Reálná situace ve Venezuele se samozřejmě liší od popisu, kterým nás oblažuje mediální propaganda. Venezuela je více, než dvanáctkrát větší, než naše republika a žije tam přes třicet milionů lidí. Společnost je multirasová, většinu tvoří míšenci, početnou menšinu běloši (nejvyspělejší a nejvzdělanější skupina), zhruba desetinu černoši a několik procent indiáni, téměř všichni jsou křesťané. Zvláště v poslední dekádě, kdy se podařilo zvýšit životní úroveň chudších vrstev obyvatelstva, výrazně vzrostla porodnost. Společnost je rozdělena do tří hlavních skupin. Velmi úzkou špičku pyramidy tvoří oligarchie, která ovládá soukromý segment průmyslu, obchod, služby a vesměs soukromé zemědělství. Dále je zde obslužná vrstva, rozdělená na různé úrovně, počínaje středními a menšími podnikateli, právníky a výkonnými vedoucími pracovníky financí, průmyslu, zemědělství a služeb, vyššími úředníky a veliteli ozbrojených složek a konče služebnictvem oligarchů a vrchní skupiny obslužné vrstvy. Mnozí z nich mají sluhů a služek víc, takže situace připomíná z hlediska rozdělení společnosti arabské země s jejich ropným socialismem.

Když se podíváme na ekonomiku Venezuely, tvoří z ní služby téměř 57 %, což je úroveň jako v EU a vyspělých zemích. Ovšem nejedná se o standardní služby, ale sluhy a služky. V zemědělství je zaměstnáno pouze 4 % obyvatel. Zadlužení země tvoří necelých 26 % HDP, což je podstatně méně, než ve většině evropských zemí, přičemž například v USA je to více, než 100 %. Zhruba od roku 1960 funguje ekonomika Venezuely bez extrémních problémů, pouze s inflačními skoky v periodě pět až deset let. Parita kupní síly je v průměru a přepočtu 15 600 dolarů na obyvatele, což je výrazně víc, než například na Ukrajině. Druhou věcí je, jak jsou peníze rozděleny. Ale to vidíme nejen ve Venezuele a na Ukrajině, ale i u nás, kde příjmy a životní úroveň průměrného důchodce a oligarchy Babiše se dost liší a tento rozdíl se bude zvětšovat s rostoucí mocí oligarchy a jeho party.

Dobrých osmdesát procent společnosti Venezuely tvoří chudší a chudé obyvatelstvo. Existuje obrovský rozdíl mezi životní úrovní v moderních centrech měst a na vesnicích. Kolem center se nalézají rozsáhlé chudinské čtvrti, takzvané favelas, odkud se rekrutuje většina zaměstnanců na nižší úrovni. Již z uvedeného vyplývá, že Venezuela není jakási komunistická země a Maduro komunistický diktátor, stejně jako jeho předchůdce Chávez. V takovém případě by museli dávno znárodnit majetek, především výrobní prostředky oligarchů a nižších podnikatelských vrstev. Aktuálně je zhruba 75 % venezuelského hospodářství v soukromém vlastnictví, takže lze sotva mluvit o komunismu, dokonce ani ne socialismu. Vzhledem k realitě rozdělení vlastnictví výrobních prostředků i společnosti je Maduro jakž, takž socialista, v zásadě je někde mezi euromarxismem a arabským ropným socialismem. Problém je v tom, že jak Chávez, tak Maduro měli snahu zlepšit v národním zájmu životní úroveň chudé většiny obyvatel, přičemž investovali do státního školství a zdravotnictví a sociální politiky. O totéž se pokoušeli Juan Perón a především jeho žena Evita Duarte v Argentině, stejně jako Salvator Allende v Chile. Tím byly kráceny zisky zahraničních korporací, oligarchie a horních skupin v obslužné vrstvě, což logicky vede ke střetu státních a soukromých zájmů.

Venezuela se pohybuje v jakési smíšené státní a soukromé ekonomice. Reálně byl znárodněn pouze petrochemický (ropný) průmysl a průmysl důlní a zpracování kovů. To jsou strategické exportní segmenty hospodářství a zároveň hlavní problém ve vztahu k USA. Značná část znárodněného průmyslu patřila americkým nadnárodním korporacím, které získávaly venezuelskou ropu za velmi výhodné ceny, zatímco v současnosti musí platit světové. Zde je opravdu ilustrativní, s jakou nenávistí se pustili euromarxisté v Bruselu, kteří si hrají na socialisty a dokonce sociální demokrat Zeman, stejně jako většina českých politiků do Madura za to, že se snažil zlepšit životní úděl většinového chudého obyvatelstva na úkor nestydatých zisků amerických ropných korporací. Člověk by čekal přesný opak. Najednou vidíme, kdo je kdo a kdo komu slouží. Euromarxisté nejsou socialisté, ale slouhové oligarchů.

Zde je třeba zdůraznit, že Venezuela produkuje takzvanou středně těžkou ropu, která je nejvhodnější pro výrobu nafty pro dieselové motory. V USA se tento druh topy téměř netěží, přičemž americká spotřeba je 500 000 barelů za den! Venezuele je po Kanadě druhým největším dovozcem střední ropy do USA. Značnou část exportu venezuelské ropy zobchodovávají americké korporace. Platby se realizují přes banky v USA, nebo EU v dolarech. Dopravu realizují z velké části venezuelské tankery, což je samozřejmě také špatně z hlediska nadnárodních loďařských korporací, které tak přicházejí o zisk. Problém je právě v tom, že 25-30% HDP, které jsou vytvářeny exportem ropy, směřují do veřejných výdajů, tedy ve prospěch obyvatel. Snížením zisku z exportu ropy cestou amerických sankcí, bude zasažena životní úroveň mnoha občanů Venezuely. Od roku 2016 jsou problémem nízké platy ve státní službě a nízké důchody.

Na druhé straně je zde problém, který připomíná arabské země. Rozsáhlá sociální politika může vést k tendenci přežívat za státní peníze a nepracovat. Totéž ostatně vidím u některých našich občanů a mnoha čerstvých migrantů v celé EU. Dokladem je právě nedostatek potravin. Přitom Venezuela, která se rozkládá v tropickém pásmu s dostatečnou vlhkostí má dostatek ploch použitelných, nebo upravitelných pro zemědělskou produkci na rozdíl od většiny arabských zemí. V podstatě by mohlo být dosaženo z velké části nezávislosti na dovozu. Jenže je pohodlnější potraviny nakupovat za peníze z ropy a dělat populistickou politiku.

Tento ropný populistický socialismus namíchaný s oligarchismem má blízko z euromarxismu, kde vládnou oligarchové, zatímco jejich zkorumpovaní slouhové vedou socialistické řeči a podporují početné parazity a příživníky, přičemž každý kouká, co by ukradl a nadává druhým do zlodějů. Je to naprostý rozdíl od čínské ekonomiky, která je ideologicky socialistická a založená na práci a vede k celkovému růstu životní úrovně všech obyvatel. Bohatství získané prací se nevylučuje. Přitom Čína nemá exportní suroviny a její ekonomický úspěch je založený právě na pořádku, organizaci a tvrdé práci. Socialismů a populismů jsou evidentně různé druhy, ale jen některé k obecnému prospěchu. O nepořádcích svědčí fakt, že z Venezuely se v posledních dekádách vystěhovaly zhruba tři miliony lidí. Tak trochu to připomíná Ukrajinu, která bez ohledu na propagaci fašismu a jeho koncentráků s holocaustem, porušování dohod z Minska a protahování bratrovražedné občanské války dostává maximální podporu ze strany EU i NATO. Důvodem ekonomických problémů Venezuely mohou být rovněž následky americké zahraniční politiky, kdy na podporu opozice a rozvratu země bylo v posledních letech směřováno oficiálně ročně kolem pěti milionů dolarů, což nejsou v latinské Americe zanedbatelné peníze.

39 komentářů :

 1. Ale Ukrajina už bude mít o svoji budoucnost postaráno. Právě se EU dohodla s Německem, že podmíní dostavbu Nord Stream 2 a zároveň používání NS1 tkn, že energovody přez Ukrajinu poběží v plném proudu Rusko se bude starat o tamní potrubní infrastrukturu a to hlavní, bude platit Ukrajině dluhy do MMF a nejen do MMF.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. K takovému řešení musí být ale vždy dva, ten "chytrý" a ten "hloupý". Představa EU, dohodnutá s Německem, je pro oba, ale i pro nás, "cestou do pekel"...

   Smazat
  2. Po Černé Hoře přistoupí i bratři Makedonci k boji proti neobolševickému putlerizmu! Mají 150? Nečekaně! - https://www.novinky.cz/zahranicni/496864-recko-ratifikovalo-protokol-o-pristoupeni-makedonie-k-nato.html

   Ukrajina bude následovat! - https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/vstup-ukrajiny-do-eu-i-nato-je-nove-zakotven-v-ustave_512968.html

   Smazat
  3. Ano máš pravdu 7.10. Blbost je nekonečná.

   Smazat
  4. Náš prezident má světový primát - jako první pozval samozvaného prezidenta k nám, ten již stačil pozvat USA k bratrské vojenské intervenci - asi také zvacím dopisem jako kdysi náš Bilak někde na záchodě k záchraně před kontrarevolucí. Ale pozor, co když se zítra i u nás prohlásí za prezidenta někdo jiný, třeba hyperaktivní protikandidát Fišer, ten pozve k bratrské vojenské intervenci proti Zemanovi třeba Německo a Fišera hned pozvou jako nového prezidenta do Venezuely?

   Smazat
  5. Magorovi z 7:10 ==> NATO je útočný, agresívní pakt, který ovládá USA, a pod pláštíkem NATO provádí pochybné vojenské intervence všude, kde si chazarští sionisté a neokoni z USA umanou.Výsledkem jsou jen rozvrácené země,chaos, zmar a mrtvoly a destabilizace ve světě.No, a aby toho svinstva nebylo málo, tak nenažranci z US císařství,si dovolují poroučet svým satelitním pejsánkům (dalším členům NATO, aby navyšovali své vojenské rozpočty na 4% HDP a kupovali pak americký vojenský šrot za vydřené peníze daňových poplatníků jednotl.zemí. No,hnus,Velebnosti.....

   Smazat
  6. 20:36 NATO je Zákon! NATO = civilizace. Chujlostan bude zničen! Blbečkům spikleneckejm se nakecalo že se jako plní coudnhovnistický projekt rasové výměny v Evropě, ale houno houno! Jde o nordickou lest! Barbarossa II. bude bezbolestná pro naši rasu! Frau Merkel a mesié Macron spolu s Mr. Trumpem naoko provádí plán hraběte. Ale v reálu je to jen chytrá záminka! Ti čmoudi budou posláni právě na Východ jako odminovači, sebevraždední atentátníci (živá torpéda) a odstřelovači. Mnozí z nich totiž prodělali výcvik již ve svých zemích původu a navíc znaj putleroffce a jejich způsob boje! Nenávidí je a budou mstít za Kábul,Groznyj, Allepo a další místa zničená bolševickou či putleroffskou soldateskou! Sami většinou padnou v boji a vezmou sebou putlerské vrahy. A naši poté již jen obsadí tuto barbarskou zem, aby ji z těchto sraček - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   .... pozvedli k civilizaci!

   Smazat
 2. Zeman je zoufalec. Včera se u Soukupa kroutil jako kobra, demagogicky blábolil, celkově se úplně shodil. Jako odstrašující případ uvedl právě toho Perona. Prostě úplnej blázen. Těžko říct, co za tím vlastně je. Kdyby za tím byl jenom nějaký handl, stačilo to v tichosti odkývat. Lidi by to možná ještě zkousli. Ale že to ještě osolil pozvánkou té americké loutky a oslavou Reagana na Twitteru to mi hlava nebere.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. On byl vzdu pomalu huhlajici mumlavec coz davy ohromuje jsouce v domneni ze je to moudrost,huhlat pomalu .Ta tvuj naznak odpovim- skleroza +prochlastany mozek .Ale hlavne ,mezi blby je poloblb kral ale hlavne je to podrazak

   Smazat
  2. Chudák Ovčáček, ten si musel připadat jak úplnej trotl.

   Smazat
  3. Pozvánka do Černého domu first a vnitropolitický tah k tomu.(Zcela privátní zájem.)

   Smazat
  4. 21.19 - plně s Vámi souhlasím, Zeman se vzdaluje od obyčejných lidí závratnou rychlostí. O Babišovi už nemluvím vůbec, ten ustanovil PS s pomocí KSČM a SPD a pak na ně hodil "bobek", on se tak chová pořád. Ať zavzpomíná na Vodňany, jak lže a jen se předvádí. Dojde i na něho.

   Smazat
 3. KOLLERE ,DIKY ZA INFO,MÁME NA VÁS DOTAZ JAKO ARMY OFICIRA

  začinaji se objevovat stížnosti,že nemáne armádu a děla byla rozkradena a vojaci, kteři zbyli jsou rozprášeni po globusu.
  Objevuji se prvni zprávy,že by nebyla špatné organizace typu ŠWAJCARMY,ovšem málokdo vi,proč vlatně Švýcarsko neválčilo s nikým stovky let a probihaji filmy jak jejich zahradni domečky jsou maskovány děly ,možná značky ŠKODA.
  Vime tu všichni,že ležite v knižkách a dovedl by jste proto tady dát info o té nepřemožitelné Švajcarmy i když se beton našich řopíků na hranicich rozpadává na proch!
  Maduro sem Maduro tam,ale co my tu s cenzurou na krku nesmime nic vědět a produciruje se nám tu kdejaký vojenský šrot kdy se mu zachce a niči nám mosty.

  MYSLÍTE,ŽE VÁS NEZABÁSNOU, KDYŽ TU NĚCO V TOM SMĚRU NAPÍŠETE?

  Co vy na to jako správný borec, nebo možná taky ne?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:39
   Neprovokujte. Švýcarsko nestojí na vojenských dovednostech. Tedy od té doby kdy její urostlí žoldáci chránili třeba takové jako byl Ludvík IV.
   Od té doby Švajc stojí na bankách a penězích. A ty potřebuje každý. Ale nikde není psáno, že idilka švajcu nemůže skončit. Již před nimi byli jiní velmi úspěšní bankéři a organizace a byli i s jejich velmistrem zlikvidováni.

   Smazat
  2. Posluchej ty dupaku 22.48,cotu píšete o provokovani jak idiot ja se chcu tež něco dozvědět a o Šýcarské armádě zvlášte.
   Pokud ti teče v žilách brzdová kapalina a chceš chránit svůj prdlament,kterého si už nikdo neváži tak tam vlez a oznam mi haviřovi jestli chceš vymiškovat svoje zbabělé koule,aby si tam mohl pištět jako eunuch!

   Smazat
  3. Ono nestoji na vojenskych dovednostech,ale na vybavenosti kazdeho jedince....Kazdy obyvatel ma zbran a plne vybaveny protiatomovy ukryt....To nam fakt nehrozi

   Smazat
  4. VŠIMNĚTE SI VŠICHNI,ŽE TISK A TV NÁS OHLUPUJE

   a k tomu si nesmí nikdo všimnout,že vzniká občanská iniciativa,aby jsme se postarali o obranu a to sami ve vlastnim zájmu,tak jak tom měli přednášku tři armádni experti tady na webu,ovšem zašli za obzor.
   Nelze běhat po lese jako hobby koniček musi se najit odvážni chlapici,kteři v prvni fázi budou jen informovat a pak se uvidi.
   Naše dnešni politické vedeni neni schopno něco správně vyregulovat a sami vojenšti akltivisté nechápou,že se musi spojit s občany a ne bastlovat za bukem nějaké vlastni strany v domněni,že je bude někdo volit a oni pak vytáhnou s prapory do parlamentu.
   To nemusi vyjit i kdyby snaha byla!

   KOMU NENI JASNÉ,ŽE ČR MUSI OBNOVIT OBRANU,POTÉ CO NÁM OBČANŮM KRADOU VOLEBNI HLASY A TEDY I MOC TAK TEN SE MŮŽE PŘIHLÁSIT MEZI DŘEVĚNÉ SVATÉ!

   Smazat
  5. Anonymní8. února 2019 23:39
   Neurážej, když víš o dějinách kulový.
   Václav

   Smazat
 4. "Kdyby český prezident, nemilovaný kolaborantskými dušemi domácího původu, neudržoval taktickou rovnováhu mezi rozumnou politikou všech azimutů, tedy i těch ukazujících k Rusku a Číně, a nutnými a vynucenými úlitbami Washingtonu, pak by jeho fenomén alespoň částečně autonomního státníka v dokonale neautonomní zemi nemohl existovat."

  http://casopisargument.cz/2019/02/07/lavirovani-mezi-svedomim-a-prizni-washingtonu/?fbclid=IwAR2fyITzHeQc-ejVL3SqrXsqzPEQlMJJPaO5hskt6CtNony6jC9DbqNjUfc

  OdpovědětSmazat
 5. Já bych se tady rád veřejně zeptal, kdo je Martin Koller. O svém CV toho napovídal dost. Armádě rozumí. Tvrdí o sobě, že je vlastenec. Zatím o nic nejde, takže to není až tak důležité. Nyní o Kollerovi bezpečně víme, že nemá rád Babiše, komunisty a svou rodnou stranu ČSSD, kterou opustil. Také víme, že by rád přidal důchodcům. O svém důchodu mlčí. K Zemanovi má odstup.

  Mne by velmi zajímal jeho poměr ke kapitalismu a k tomu, zda zaměstnanec patří zaměstnavateli. Zřejmě se to může zdát jako pitomá otázka, ale názor, jak se mají dělit o zisk, který zaměstnavateli vytvoří zaměstnanec. Také by mne zajímalo, jestli pán Koller chválí výdobytky kapitalismu jako je zvůle a nezodpovědnost nebo jinak svobodu lhát, krást a podvádět.

  OdpovědětSmazat
 6. Se Zemanem to může být složitější. Předhodili nám množinu kandidátů na prezidenta. Až na toho Miloše skoro nevolitelné figury, mezi kterými měl vyjít soupeř pro Zemana ve druhém kole. Ten, kdo tu hvězdnou pěchotu sestavoval, nemohl připustit, že se mezi kandidáty dostane slušný a čestný člověk. Žádný komunista to nevzal, protože mají strach, že jim vlezlí novináři a politici rozvrátí soukromý život. Najdou na něm, že byl v pionýru nebo chodil na akce BSP, což je dobrý důvod k tomu, aby se stal vyvrhelem. Zeman jde kolonizátorům ochotně na ruku. Poslouchá na slovo. Nechá u Kábulu bojovat za Prahu a nechá ochotně z Česka vyvážet kapitál a obyvatelstvo ždímat. Jeho cesty do Ruska a Číny jen maskují skutečné jednání. Nic tam vyřídit nemůže. Takže lze usoudit, že jsme se zase nechali opít rohlíkem jako při hadráku. Naletěli jsme vážení kolegové, i když kromě nepřemýšlejících idiotů volila Zemana většina s vysvětlením, že je to nelepší špatná volba..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 0:48 Napsal jste dobré důvody co je na něm špatné ale drahoš by byl daleko horší už by sem lifroval slimáky.

   Smazat
  2. Volit Zemana určitě smysl má. Být tam Drahoš a podobní lumeni, negrizace Česka je dnes v plném proudu.

   Smazat
  3. 0:48
   Naprostá pravda.

   Smazat
  4. 0:48 rád bych si nechal vysvětlit mechanizmus, jak bylo možné alespoň takhle při volbě prezidenta republiky nenaletět. Když už nic jiného, tak zloba pražské kavárny přece jen potěší. Otázkou je, proč Zeman zrovna takhle manévruje, v čem a jak hledá oporu (Izrael) nebo, co a pod jakou hrozbou nakonec třeba i musí ... Podporu jakou má v Maďarsku Orbán tady žádný politik, natož Zeman, viditelně nemá. Tak co chcete od koho čekat?

   Smazat
 7. Zaujímavý pohľad na ekonomiku Venezuely
  Zeman prekvapil nemilo aj nás slovákov. čakal som skôr ten Klausovský postoj no teraz sa celkom odkopal
  https://aragonit11.blogspot.com/2019/01/normal-0-21-false-false-false.html

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlas. Nakonec se ukazuje, že nejlepší prezident byl Klaus, ačkoli privatizací podělal.

   Smazat
 8. Stihne Maduru stejný ortel jako Kadáfio a Husejna,nebo se najde někdo kdo tomu zabrání .....

  OdpovědětSmazat
 9. Kdyby pan Koller místo Venezuela psal Česko, až na tu ropu by to sedělo úplně stejně.

  OdpovědětSmazat
 10. Opet diky za rozumny a obsahly clanek. P.Koller ma vyborne schopnosti analyzovat a popsat problemy a situace.
  Babis ma zmaklou "popularitu" marketingem, protoze on a jeho ministri ve skutecnosti delaji vse proti lidu-vlastencum.Zeman se evidentne podstatne meni: prosazuje zoldackou valku v Afganistanu, ted podpora prevratu ve Venezuele, NATO, atd!! Kdo za Zemana ? Vitaskova ?....musime nekoho hledat, navrhnout "parametry" kdo bude vlastenecky a bude mit pevne nazory!!!
  dustojnik-valecny veteran (REB)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "Venezuela, která se rozkládá v tropickém pásmu s dostatečnou vlhkostí má dostatek ploch použitelných, nebo upravitelných pro zemědělskou produkci na rozdíl od většiny arabských zemí. V podstatě by mohlo být dosaženo z velké části nezávislosti na dovozu. Jenže je pohodlnější potraviny nakupovat za peníze z ropy a dělat populistickou politiku. " se píše v článku.
   Když jsme jeli turistickým autobusem viděli jsme kol silnice stovky hektarů neobdělaných polí, občas pasoucí se krávy. Proč tam nic nepěstují nám vysvětlil průvodce tím, že několik cm pod povrchem je nafta. A když na ni zemědělec narazí, je mu pozemek znárodněn. Tak raději zůstává úhor a potraviny se dovážejí. Snad je to pravda.

   Smazat
  2. 11:47
   No a u nás když najdete něco na svém pozemku (např. litium, zlato, dimanty) tak Vám to také zabaví a prodají zahraničnímu hovadu.

   Smazat
  3. Jen klid, drahý anonymní soudruhu a soukmenovče, autore žalostiplného příspěvku z 9. února 15:39!
   Ten děsný stav, na nějž oprávněně žaluješ, má již namále: Brzy vystoupíme z NATO a EU, a zrušíme kapitalismus a demokracii, ty ODPORNÉ evropské hodnoty.
   Poté požádáme Velikého Putina o vyslání bratrské pomoci proti útočícím cizím armádám.

   Po vítězné válce obnovíme původní a kýžený stav: Prakticky veškerou zemědělskou a lesní půdu bude vlastnit náš socialisticko-putinsko-babišistický stát, s výjimkou půdy v majetku JZD a Agrofertu (viz Zákon č. 46/1948 Sb.).

   Navíc, když naši družstevní rolníci náhodou vyorají naftu, uloženou jen několik milimetrů pod povrchem (viz Leninsko-putinsky informovaný příspěvek z 9. února 11:47), tak samozřejmě převáží zájem státu na těžbu nad zájmy jakéhokoli vlastníka půdy.
   Prostě: Doly, lomy, vrty apod. budou znárodněny IHNED po příchodu nepřemožitelné Armády Ruské federace, některým z Milošových dekretů (po vzoru Benešova dekretu č. 100 ze dne 24. října 1945).

   Takže: Žádné cizí hovado nebude drancovat naše nerostné ani jiné bohatství.
   • Uran vytěžíme sami a dodáme Velikému Rusku, jako výraz vděčnosti za osvobození z let 1945, 1968 a 2020 (?).
   • Lithium si vytěží ČLR, a zaplatí nám dodávkou kompletní vojenské, bezpečnostní, bankovní a průmyslové počítačové sítě Huawei.
   • Uhlí si necháme, abychom měli čím topit v elektrárnách a vysokých pecích, až budeme na litinu a ocel zpracovávat železnou rudu z Ukrajinské rusko-putinské federativní republiky.

   Prostě: Vše bude TAK KRÁSNÉ + RADOSTNÉ jako před Prohraným listopadem, na to tedy můžeš vzít jed, třeba hned teď!

   Komunismus-putinismus – budoucnost lidstva!


   P. Radosta

   Smazat
 11. Není pravda, že Seznam píše jen na politickou objednávku diktatury kapitálu. Jeho hlavní zájem a zejména intelektuální zdatnost jsou soustředěny fotografováním a rozebíráním toho, jak je to s rozkrokem té které divy, jaké má kalhotky, co ji a kde vyklouzlo z oděvu na hrudi či v klíně, zda má prsa vlastní nebo z umělecké dílny plastiků pracující s plastickou modelínou. Občas se věnují na Seznamu štvanicím proti lidem jiné rasy, národnosti, ale zejména samostatně myslícím a pějí chvalozpěvy na teroristické války mocných a odsuzování odvetného terorismu těch civilizovaným Západem zterorizovaných - vše v zájmu kšeftů pana Sereše pak podporuje obchod s migranty. Působí velmi blahodárně při výchově občanů k nacismu, ale naštěstí zatím převažují občané se vzděláním z doby hnusného socíku, který byl propagátorem ještě pro Seznam cz. hnusnějšího míru, humanity, dobrých mezinárodních vztahů, náboženské tolerance. Právě proto jsme museli socík zabít a dnes s pocitem blaha vychováváme děti k nejrůznějším podobám antisemitismu - antirusismu, antiislámismu, antibudhismu, zuříme proti Číňanům a za největší sprosťárnu považujeme PRAVDU. A také hlavně pryč s MÍREM, zhoubou kapitalismu!!! Nyní jsme si vzali na paškál Venezuelu. Nejbohatší zásoby nafty a zlata - to přece diktatura kapitálu nemůže nechat jen tak občanům té země, to musí vykrást, vytunelovat děj se co děj.
  Mír bude, až Svět bude diktovat USA prezidenty a politiky, také osazenstvo hexagonu. Zatím je to obráceně a tak ten Svět vypadá na zánik! Krásná to byla proti tomu doba 1933-1945, kdy také v péči kapitálu vykvetl nacismus, tehdy německý, dnes EU/NATO! Samozřejmě díky počítačovému pokroku daleko sadističtější! Radujme se!

  OdpovědětSmazat
 12. Mír bude, až nikdo nebude nikomu nic diktovat. Lidi budou s polu komunikovat. Nebudou do toho tahat politiku, náboženství, sexualitu a pod. Budou prostě lidmi. A konečně dokáží že jsou na tom nejvyšším stupni vývoje. Zatím to je že jsou na úrovni predátorů, kteří vyhubí ty kteří je živí a poté se vrhnou na sebe. A konečná je, že vyhubí vše na celé planetě.

  OdpovědětSmazat
 13. !!! POZOR - CENZURA !!!

  !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ - ЦЕНЗУРА !*!*!*!*!

  Soudruzi a soukmenovci, POZOR: Na sajtách naší milované Nové Republiky opět řádí kavárníci, placení agenti CIA a Mossadu!
  Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!!

  TO JE CENZURA, ODPORNÝ NÁSTROJ EUROAMERIKY A KAVÁRNÍKŮ-LEPŠOLIDÍ !!!!!

  Proto žádám soudruhy a soukmenovce z redakce NR, aby NEPRODLENĚ posílili svou revoluční bdělost a ostražitost!!!
  Vzkřikněme kolektivně do tváří těch pravičáckých zakuklenců z pražské 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
  A to IHNED!!
  Jinak nepřátelští agenti zesílí, časem převezmou vládu nad naší milovanou Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud 200% spolehlivého orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

  Snad vám nemusím vysvětlovat, soudruzi a soukmenovci, jaký JEDINÝ trest je za takové trestuhodné selhání v boji proti kapitalismu, demokracii, Euroamerice a kavárníkům-lepšolidem.
  Myslete proto hlavou, ano?
  A NIKDY nepouštějte ze zřetele naše heslo: Se soudruhem a soukmenovcem Davidem v čele VPŘED, za svobodu slova pro každého roduvěrného Čecha a Rusa, čili každého komunistu, putinistu, zemanistu a babišistu!

  Děkuji Vám předem, drazí soudruzi a soukmenovci, a nyní vložím zpět oba svoje příspěvky z 9. února.


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 14. Země s největší svobodou slova: Rusko, ČLR, KLDR !

  Dále např. Kazachstán a Uzbekistán, kde také můžete DOKONALE SVOBODNĚ kritizovat Euroameriku, kapitalismus a demokracii, a naprosto stejně svobodně chválit Velikého Putina, BJJP.
  Leninu a Putinu žel, tuto výsostnou Leninsko-putinskou svobodu pořád narušují štvavé vysílačky (tzv. Svobodná Evropa, tzv. Hlas Ameriky apod.) a především INTERNET.

  Proto všechny tři vedoucí země světa přijímají patřičná opatření k posílení Leninsko-putinské svobody slova:

  1) V KLDR se k euroamerickému internetu nedostanete, ani za cenu okamžité humánní popravy celé vaší rodiny plamenometem.

  2) V ČLR se dostanete jen k takovému obsahu euroamerického internetu, jaký NUTNĚ potřebujete k výrobě a prodeji. (O vašich potřebách přirozeně a moudře rozhoduje KSČ, pod vedením soudruha Si Ťin-pchinga, generálního tajemníka Ústředního výboru KSČ.)

  3) Ve Velikém Rusku, zemi našich starších bratří, právě nyní připravují zákon o TOTÁLNÍM odpojení internetu od všech neruských sítí, v rámci boje za TOTÁLNÍ nastolení Leninsko-putinské pravdy, na věčné časy a nikdy jinak.

  Jakou cestou se vydáme my Češi, po osvobození naší vlasti od NATO, EU, kapitalismu a demokracie, po příchodu nepřemožitelné Armády Ruské federace?
  Osobně soudím, že bychom měli internet ZCELA ZRUŠIT.
  Vždyť nám horšolidem stačí telka a rozhlas po drátě, a u nás na vesnici samozřejmě obecní rozhlas a vývěsková tabule.

  A lepšolidi, kteří potřebují internet k … Lenin-ví-čemu, budou buď v emigraci, nebo v Jáchymově, kopat uran pro potřeby Velijého Ruska.
  Takže opravdu, ale OPRAVDU internet v Československé socialisticko-putinsko-babišistické republice potřeba nebude.

  „Z východu světlo, z Východu svoboda!“


  P. Radosta

  ----------------------------------------------------------------------------------
  Pro úplně hloupé lepšolidi-pravičáky, kavárníky-havlisty a sluníčkáře: Pro otevření sajty stačí kliknout (LEVÝM tlačítkem myši) na barevně zvýrazněný text.

  OdpovědětSmazat
 15. Díky pane Kollere za článek. Je toho málo co potěší a z toho zbytku co nám ještě zůstalo bude kvapem ubývat.Blanečtí rytíři zřejmě nás nevytrhnou stoho svrabu,ale čím dál tim více lidí si začíná uvědomovat, že se budeme muset obejít bez cizí pomoci a Radostům a jím podobným zakroutit krkem.Volil jsem SPD ale je nás málo.Abychom pohli kolem dějin musíme se více snažit.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.