Reklama

středa 13. března 2019

Bez míru nemáme budoucnost. Proč je pro ČR nezbytné vystoupit z NATO.


Vladimíra Vítová
13. 3. 2019
(Protestní shromáždění 12. 3. 2019 na Klárově „STOP podporování NATO!“)
Chceme vystoupit z NATO. Účast ČR v NATO a přítomnosti vojsk NATO na ruských hranicích považujeme za zdroj našeho smrtelného ohrožení, nikoliv za zvýšení naší bezpečnosti. Proto navrhujeme náš odchod z tohoto vojenského paktu, do něhož jsme nikdy neměli být zataženi.


Pokud budeme jen čekat na to, až a zda se NATO samo rozpadne, tak můžeme zapomenout i na řešení dalších otázek, které v ČR tím pádem není možné řešit. Krom toho v případě pasivního vyčkávání na případný rozpad NATO si příliš nepomůžeme. Spadneme totiž do stejné (či ještě podřadnější) role v nové Evropské armádě pod komandem Německa.

Hodnotíme-li situaci v České republice z hlediska zachování míru, nemůžeme odhlédnout od situace mezinárodní.

ČR je členem NATO – a v případě další agresivní politiky vůči nějakému státu – nyní se eskalují vztahy s Ruskem – bude zatažena do války. Čeští muži takto mohou přes noc jít bojovat a padnout, aniž budou bránit svou zemi a aniž bude mít jejich smrt jakýkoli smysl. Zájmem České republiky je tedy nenechat se vtáhnout do podobného válečného šílenství.

Je naprosto zdrcující, že naše země neumožňuje občanům, aby se k podobně závažným tématům jakkoliv vyjádřili.

NATO sice vzniklo jako organizace údajně uplatňujíc mírové principy řešení mezinárodních konfliktů, sluší se ale připomenout, že západní spojenci zamýšleli již v závěru 2. sv. války spojit se se zbytky německé armády a plynule pokračovat v útoku východním směrem, a to do Ruska. Z tohoto pohledu lze 1. článek Washingtonské smlouvy o mírovém řešení sporů považovat pouze za jednu z prvních fint, kterých později Západ použil nesčíslně.

Všechny válečné agrese, kterých je NATO protagonistou, byly a jsou ve smyslu mezinárodního práva i ve smyslu všeobecných zákonů lidského života válečnými zločiny. Zbytečné, nesmyslné a záměrně vyprovokované války Severoatlantické aliance stály život stovek tisíc lidí a připravily nepředstavitelné utrpení. O obrovském množství zničeného území, majetku a nesmyslně promrhaných penězích za válčení ani nemluvě. Milióny lidí vyhnaly tyto války ze svých domovů.

Tyto zločiny nikdo ze zemí NATO nevyšetřuje a nesoudí. Tyto zločiny však spáchány byly. Jejich oběti zatím nikdo neodškodnil a škodu nikdo nenahradil a odpovědnost za nápravu tohoto zla na nás zatím stále leží. Jako občané, kteří platí daně, jsme spoluzodpovědní za to, jakých zločinů se Česká republika, jakožto člen NATO, dopustila a případně dopustí.

My, kteří proti těmto zločinům protestujeme, se tím snažíme napravit podíl viny České republiky.

Do NATO jsme v roce 1999 nevstupovali na základě referenda, a proto není nutné na základě referenda vystoupit. Existují způsoby okamžitého ukončení našeho členství v NATO.

Veškerá současná agenda NATO je v naprostém rozporu se zakládající smlouvou NATO. Je v naprostém rozporu s cíli a zásadami Charty OSN. Je v rozporu s principy vztahů mezi státy zakládajícího dokumentu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a je v rozporu i s naší Ústavou.

K vystoupení z NATO není třeba vypisovat referendum. Stačí poslat dopis sdělující tento úmysl. Výpovědní lhůta je roční. S ohledem na podmínky zakládající smlouvy máme k tomu nyní příležitost. Jinou otázkou ovšem je, zda máme tak "odvážné" politiky, kteří se po předchozím projednání ve Sněmovně se k takovému kroku odhodlají či zda si je budeme muset nejprve do Sněmovny zvolit.

Propletenec vojensko - politických vztahů v rámci EU, kdy se jedná o smlouvy, které kodifikují vojenské akce jako prostředek politiky, ničí právní jasnost a politickou transparentnost. Tento trend je navíc posílen často nejasnou formulací smluvních textů, které připouští rozdílně účelové interpretace. Smluvní chaos je s největší pravděpodobností záměrný.

V roce 1999, kdy bylo rozhodnuto o nové strategické doktríně Severoatlantického paktu, je NATO nejefektivnější privatizační armáda v dějinách lidstva, která dobývá země a zároveň provádí řízenou vojenskou demolici suverénních států takovým způsobem, aby byly připraveny na následující ekonomickou invazi „zahraničních investorů“. Prvním masivním precedentem, dokonce na evropské půdě, byla v témže roce Jugoslávie resp. Kosovo. Občan neví kde ani podle jakých pravidel je o vojenských akcích rozhodováno. Parlamenty jsou „vyřazeny z provozu“. Internacionální právo zničeno. Transparentní jsou pouze výsledky severoatlantických „humanitárních misí“ – tedy statisíce mrtvých a zmrzačených lidí, zničené národní ekonomiky, chaos a zoufalství.

Tato ničivá loupežná tažení ve službách nadnárodních finančních a ekonomických kartelů jsou financovaná z prostředků daňových poplatníků, tedy nás občanů, kteří jsou zároveň vystaveni narůstajícímu sociálnímu úpadku.

NATO se vymklo jakékoliv národní a mezinárodní kontrole, samo sebe postavilo do role žalobce, soudce a exekutora. Postihnuta může být kterákoliv země, která nemá efektivní vojenské a hospodářské prostředky na to, aby útočníkovi při obraně své suverenity přivodila takové ztráty, které by „humanitární interventy“ od akce odradily.

Proto jménem spolku České mírové fórum a jménem politického hnutí Aliance národních sil požadujeme vystoupení z NATO - po uplynutí 20 let našeho členství dle čl. 13 zakládající smlouvy, což je dnes!

Je nutné, aby byl v Ústavě ČR zakotven zákaz zneužití území a vzdušného prostoru ČR k průjezdům, pobytům, přeletům a cvičením cizích vojenských a jiných ozbrojených jednotek a také, aby byl přijat Ústavní zákon na ochranu míru.

Zásadně ale jde o to využít historické situace a pokusit se o vyjednání neutrality České republiky v OSN.

V Praze dne 12. 3. 2019, Klárov, protestní shromáždění „STOP podporování NATO!“

19 komentářů :

 1. NATO je zárukou toho že sprivatizovaný majetok sa nevráti späť, viď Venezuela

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A taky toho, že tihle vječně zlití a za bílýho dne v pochcaných teplákách se válející podlidé - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   .... nedostanou šanci křepčit u nás!

   Smazat
  2. Pani Vitová si vzala za úkol nerozumět hlasu občanů
   ,kteři chtěji

   UDĚLAT NATO PRO ČR ZBYTEČNÉ!ONA VI VŠE LÉPE.

   Proč nedokáže o tom vést diskusi sodborniky i když oni potvrzuji ,že vystoupit v současné době z NATA nelze.

   Nechce ono tu myšlenku ŠWAJC AMY TORPÉGOVAT?

   No a co bude potom to taky námtunapsat nechce.
   Vůbec ji nevadi,že má jen tvrdou hlavu a bohužel nic vice vymyslet neumi.
   Proč si nepromluvi s těmi,kteři tady v tomto směru měli jasné přednášky viz

   JAK BY MĚLA VYPADAT ARMÁDA ČR.TO POVAŽUJE TY DŮSTOJNIKY ZA SBOR BLBCŮ?

   Smazat
  3. 17:53
   Bohužel, současný stav našeho velitelského sboru důstojníků armády Čr je pouze a jen sebranka totálních blbců a v lastizrádců. Museli by se vrátit staří veteráni, kteří by dokázali obnovit bojeschopnou armádu.

   Smazat
  4. Jak naucit letadla litat ve vzduchu ? V Usa !
   Spadly jim dva Boeingy za kratky cas. Vsechny maji zakaz litani !! A kdo za to muze..

   Smazat
 2. V pořádku paní Vítová. Je to Váš názor. Bohudík je Váš názor ve společnosti silně menšinový, takže úvahy o jakémkoliv opouštění Aliance jsou zcela bezpředmětné.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Promluvil arogant z národní menšiny amerických řiťolezců a čípků!

   Smazat
  2. No to by to dopadlo! Války jsou nezbytným předpokladem zachování civilizace! Páč příroda nedopouští přežívání slabých a nemocných a my se k ní musíme vrátit, neboť jinak jako druh zahynem! I proto musí být pravidelně vedeny války, protože pud boje je hluboce zakódován v genech každého člověka, jen se ho u každého jedince nepodařilo stejně potlačit. Boj tříbí! Ten vynáší na povrch vynikající jedince mého typu a vyhání z času přebytečný kompars ražení místních užgryndaných čechomužiků, neb lidstvo existuje jen jako materiál pro šlechtění vynikajících jedinců, kteří píší dějiny! Ostatní z nich jsou pak beze stopy odejiti v podobně kolaterálních ztrát ... neb jak praví klasik: „Slabí a nezdaření mají zahynout: první věta naší lásky k člověku. A má se jim k tomu ještě pomáhat.“ (Friedrich Nietzche). Jinými slovy co je nemocné má zemřít a to, co je vynikající nesmí být snižováno na průměr! Levičáctví (ve všech jeho podobách) se projevuje jako duševní společenská choroba, která vede k jejímu postupnému úpadku, kdy všemu nemocnému, slabému, patologickému a dokonce kriminálnímu je věnována dojemná starost a péče, která daleko přesahuje péči o zdravé, a to proto, aby se opět zařadilo do stáda obecné uniformity!

   "Civilizace se zrodila ve věčném boji a zahubit ji může jen trvalý mír!" Adolf Hitler

   Smazat
  3. VEDENI ČSV SPOLEČNOSTI VOLIČŮ ZJISTILO,ŽE ANS

   pod pani ředitelkou nenavidi voliče.Důvodem nenávisti je prý,že ji za to nevoli.Stejně jako mnoho dalšich stran se prý domnivá,že ji musi voliči volit a jsou vinni,že nedostala skoro žádné hlasy.
   Česká společnost voličů souhlaci s názorem 17.53 diskutujiciho a tento názor,že

   JE TŘEBA UDĚLAT NATO PRO ČR ZBYTEČNÝM ,BUDE V ZÁJMU VOLIČŮ PROSAZOVAT!

   Smazat
  4. 18:17 To by mohlo nastat za jediné podmínky a tou je rozdrcení putleroffského Chujlostanu! Když se tankové svazy NATO přiblíží k Uralu a Putler bude dopaden a postaven před Mezinárodní tribunál - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/EkGqBuz.jpg

   tak dojde k celkové k rekonstrukci Chujlostanu. Tento archaický kaganát bude důsledně dekolonizován, přičemž v žádném nově vzniklém národním státě živel "Rus" nebude mít většinu a rozhodovací práva. Jen v evropské části vznikne 32 nových států pod přímou patronací USA a EU. Asijská část se demarkačními liniemi rozdělí pod správu OSN. Poté bude provedena zásadní restrukturalizace společnosti, aby vznikla různotvárná prosperující společnost respektující principy civilizace, čehož se v této oblasti nikdy nedosáhlo. Stejně tak se přistoupí k internacionalizaci nové společnosti uzákoněním angličtiny jako úředního jazyka. A pak už nebude žádné NATO potřeba ...

   Smazat
 3. Moc dobrá myšlenka a souhlas k tématu NATO ale pokud si to neuvědomí většina tak je to nereálné.

  OdpovědětSmazat
 4. A REKL PRESIDENT OBAMA destruktivne babe v Berline - Merkerove, ze Amerika, bude platit clenstvi evropskych zemi v NATO !

  HUuuu, ha, ha, ha.. !

  NASTESTI se vesmirna prozretelnost vzpamatovala a poslala do naseho vedeni presidenta Trumpa,
  ktery rekl : "ZE SI TO CLENSTVI BUDETE PLATIT SAMI !"

  A rika - mentalni analyticka velicina NICK HONOLULU, ze at mate na nynejsi denni ve svete jakykoliv nazor, tak je NEPLATNY, stejne jako vase nazory v budoucnosti !

  Jste TRPASLICI a mate skarede sebestredni povahy ! Trpite zachvaty sebedulezitosti a nemate zadny vliv !

  nick honolulu - ozdoba posrpnove emigrace a chlouba ceskeho naroda, ma vliv VETSI !

  OdpovědětSmazat
 5. VAZENA PANI DOKTORKO VITOVA !
  Protoze jsem vas dlouholety ctitel, tak jsem se rozhodl, Vas informovat o psychologickem nateru naroda ceskeho po strance mysticke a OCCULTISTICKE !

  18.5.1918 - se na soutoku dvou velkych rek - zrodila CSR !
  Bylo to v Pittsburghu v Pennsylvanii a reky se jmenuji ALLEGHENY a MONONGAHELA.
  Proto mame povahy slunne a uslechtile zdedene po psychologii Allegheny (jako napr. JA) a povahy stinne, podchmurne, revolucni, nespokojene , zavistlive - zdedene z psychologie povodi Monongahely !
  To vse zavinil Jan Masaryk, ktery rekl fotrovi - (TGM) !
  "Tato nezustavej v Clevelandu v Ohiu, je tam INFLUENZA" !

  A protoze TGM neznal zemepis, tak vlezl do mist, kde se michaji tak rozdilne proudy psychologicke a republika to dostala do vinku od sudicek - aniz by o to stala !
  Bystrozraky nick honolulu
  OdpovědětSmazat
 6. NATO, nebude mit nikdy nejaky vliv, na rakovinu Evropy, ktere se rika "intergrace" nezadoucich z kraju barbarskych !
  Evropa bude uhnivat vnitrne a agresivni narodnostne kompaktni narody - Amerika a treba i to Rusko se Evrope vyhne, jako se lide vyhybaji infekci !
  h.

  OdpovědětSmazat
 7. Pryč z NATO, EU a Evropy, zpět do Západní Asie a Velikého Ruska!

  Proč musíme CO NEJDŘÍVE uprchnout z NATO a EU?
  To je přece jasné každému komunistovi, putinistovi, zemanistovi a babišistovi: Dokud jsme v NATO, tak k nám nepřijde nepřemožitelná Armáda Ruské federace!

  Samozřejmě: Pokud bychom se nedokázali od členství v NATO a EU osvobodit sami, tak nás osvobodí Veliký Putin, Budiž Jeho Jméno Pochváleno.
  O tom žádná.

  Jenže je VELIKÝ rozdíl, jestli nepřemožitelná Armáda Ruské federace bude BRÁNIT naše území proti útoku armád NATO, nebo jestli bude muset Česko DOBÝVAT.
  Právě proto Veliký Putin, BJJP, zatím vyčkává s rozkazem k opětovné bratrské pomoci: „Это ваше дело“, odpovídá Vůdce všeho Slovanstva na NEUSTÁLE prosby našich národních Vůdců Miloše a Babiše o osvobození Česka od Evropy.

  Ano, drazí soudruzi a soukmenovci, Veliké Rusko nám sice rádo pomůže s návratem do Západní Asie, s odstraněním kapitalismu a demokracie a nastolením socialismu-putinismu-babišismu, ale první krok musíme udělat sami: MILOŠOVO REFERENDUM !!!

  Ihned po vyhlášení výsledků referenda otevřeme láhve pravé sovětsko-ruské vodky, pečlivě uchovávané od vyhnání nepřemožitelné Sovětské armády (1991).
  Pak ze skříní vytáhneme schované samopaly SA-58, a tradičně půjdeme humánně odsouvat menšiny a znárodňovat majetky našich sousedů-lepšolidí, inteligentů a podnikatelů.
  Prostě jako vždy, když se vracíme zpět do naší rodné Západní Asie.
  Už se vážně nemůžu dočkat!

  Bratrská internacionální pomoc z 21. srpna 1968 zachránila naši vlast před euroamerickou okupací, před hrůzami EU, NATO, kapitalismu a demokracie!


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 8. Z NATO Cesi vystoupi stejnym zpusobem, jako z Varsavske smlouvy. Bohuzel.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V krátké budoucnosti po rozpadu nenáviděné EU, kdy i v Berlíně zvolí nového Vůdce, a to takového, který dá Německu status jaderné velmoci, se spojenectví s Ruskem obnoví. Začne další dělení evropských států, zvláště těch ve větru vlajících neduživců, kteří v geopolitice pobíhají jak zděšená kuřata, neustále měnící směr. Budou prostě ukotvené v nitru velkých národů, kde budou mít status odpovídající jejich významu. Ovšem už žádný diskuzní Brusel, kde velké státy směšně sedí u jednoho stolu s pidi státečky. Tato přírodní anomálie nyní odchází na smetiště dějin a renesance nacionálního pojetí bude završena!

   Smazat
 9. Paní Vítová

  Máte můj velký RESPEKT!'

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.