Reklama

pátek 1. března 2019

Branislav Fábry: Humanitárna pomoc alebo agresia?

Branislav Fábry
1. 3. 2019  NovéSlovo

Od začiatku roku 2019 prebieha vo Venezuele mocenský boj medzi vládou a opozíciou. V mesiaci január sa líder opozície J. Guaidó deklaroval za prezidenta Venezuely a vyhlásil predčasné voľby. Jeho pokus o prevzatie moci nevyšiel, vyvolal však novú vlnu nepokojov, ktoré pokračujú aj v mesiaci február. Hlavným nástrojom na pokračovanie mocenského boja sa pritom stal spor o „humanitárnu pomoc“ z USA. Je symptomatické, že táto téma sa stala zdrojom zásadných dezinformácií aj v našich médiách.Humanitárna pomoc a suverenita štátu


Pokiaľ ide o situáciu s humanitárnou pomocou, možno už na prvý pohľad konštatovať, že médiá sa pokúšajú o mystifikáciu celého problému: vytvárajú obraz, že Venezuela odmieta prijať humanitárnu pomoc z USA, lebo tam vládne zlý diktátor, ktorý je k problémom svojich spoluobčanov ľahostajný, zatiaľ čo líder opozície J. Guaidó myslí na utrpenie ľudí a snaží sa im pomôcť. Tento obraz je však nepresný. Problémom totiž nie je humanitárna pomoc ako taká, ale to, že sa zneužíva. Fakt, že chce niekto poskytovať humanitárnu pomoc, ho totiž nezbavuje povinnosti rešpektovať suverenitu a zákony prijímajúceho štátu. Každý, kto sa niekedy zaoberal importom tovarov do nejakej krajiny, vie, že pohraničné a colné orgány vyžadujú presné informácie a ak majú podozrenie, že sa dováža tovar, ktorý nie je deklarovaný, tak zasiahnu.

Presne to je aj prípad humanitárnej pomoci, ktorá sa nachádza v Kolumbii alebo v Brazílii. Kamióny, ktoré stoja na venezuelskej hranici, poslala vládna americká organizácia USAID, ktorá neuznáva prezidenta N. Madura a so štátnymi orgánmi Venezuely odmieta spolupracovať. Práve preto štátne orgány Venezuely odmietajú túto „pomoc“ vpustiť do krajiny. Pre porovnanie si skúsme predstaviť, čo by sa stalo, keby niekto prišiel na ukrajinsko-slovenskú hranicu s kamiónom a vyhlásil, že vezie humanitárnu pomoc pre trpiacich Rómov v Šariši, neuznáva však nelegitímnu vládu Smeru SD a nebude preto rešpektovať Sakovej „nohsledov“, ktorí by chceli náklad skontrolovať. Bez ohľadu na skutočnú situáciu Rómov nemôže také čosi žiadna vláda akceptovať.

Celý škandál s humanitárnou pomocou pre Venezuelu by pritom bolo možné jednoducho vyriešiť. Dokonca aj tie inštitúcie z USA, ktoré neuznávajú prezidenta N. Madura, majú možnosť dopraviť do Venezuely humanitárnu pomoc. Stačí, aby ju odovzdali prostredníctvom takej medzinárodnej organizácie, ktorá rešpektuje venezuelskú suverenitu a je ochotná spolupracovať s pohraničnými a colnými orgánmi štátu. Takých inštitúcií existuje niekoľko na čele s Medzinárodným hnutím Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Tieto organizácie si však zakladajú na svojej politickej nestrannosti a kolumbijský Červený kríž otvorene odmietol spolupracovať pri doručovaní pomoci, ktorá by nerešpektovala suverenitu Venezuely. Organizácia dokonca vyzvala Guaidóvých spolupracovníkov, aby nezneužívali symbol červeného kríža , keď sa pri kamiónoch s pomocou od USAID snažili vytvárať dojem, že pomoc posiela práve Červený kríž.


Netradičná forma agresie?


Konanie poskytovateľov „humanitárnej pomoci“ je potrebné vidieť aj vo svetle medzinárodného práva. Je možné, že mnohým politikom sveta sa nepáči ideológia či hospodárska politika Caracasu, avšak ani to ich neoprávňuje zasahovať do vnútorných záležitostí Venezuely a vnucovať krajine import nejakých tovarov. Ešte dôležitejšie je to, aby suverenitu Venezuely rešpektovali susedné štáty. Kolumbia a Brazília nemusia súhlasiť s tým, čo sa deje v Caracase a nemusia s Venezuelou udržovať ani diplomatické styky. Ich povinnosťou podľa medzinárodného práva je však zabezpečiť, aby z ich územia nevychádzali žiadne útoky proti Venezuele. Nič na tom nemení ani fakt, že oba štáty uznali za prezidenta J. Guadióa.

Závažnou skutočnosťou je najmä to, že Kolumbia a Brazília poskytli svoje územie pre akciu, ktorej cieľom bolo narušenie hraníc Venezuely. To je veľmi nebezpečné, pretože by mohlo viesť k eskalácii konfliktu. Caracas môže podobnú akciu považovať za útok a agresiu a oprieť sa pritom aj o medzinárodnú definíciu pojmu agresia, prijatú vo VZ OSN – rezolúcia č. 3314(XXIX) z roku 1974 . Tá je pomerne široká: neobmedzuje sa len na priame vojenské útoky, ale zahŕňa aj poskytovanie vlastného územia na útok voči inému štátu či vysielanie ozbrojených bánd. Možno diskutovať, čo sa dá považovať za agresiu, avšak práve nedávna história farebných revolúcií ukazuje, že forma pouličného násilia môže byť v spojení s mediálnou propagandou nebezpečnejšia než tanky.

Fakt, že Guaidóv útočiaci dav používal len zápalné fľaše a kamene, nemení nič na závažnosti jeho konania. Navyše, keď sa skupina zástancov „humanitárnej pomoci“ pokúsila vynútiť si vstup do Venezuely pomocou násilia, bolo povinnosťou kolumbijskej strany násilným aktom voči venezuelskej hranici zabrániť. V prípade davu, ktorý J. Guaidó zhromaždil na kolumbijskej strane spoločnej hranice a s ktorým sa pokúsil vstúpiť do Venezuely, išlo o zhromaždenie, o ktorom museli mať kolumbijské orgány veľmi dobré informácie. Dokonca možno predpokladať, že kolumbijskí predstavitelia danú akciu priamo podporovali.


Dezinformačná kampaň o Venezuele


Ospravedlnením násilných aktov proti Venezuele nie je ani komplikovaná vnútorná situácia v krajine. Tá totiž nie je pre krajiny Južnej Ameriky až taká výnimočná. Pre porovnanie, v Kolumbii už niekoľko desaťročí prebieha občianska vojna a od roku 2018 Kolumbia má aj najvyšší počet vnútorne vysídlených obyvateľov na svete (viac ako Sýria). Dokonca do susednej Venezuely odišlo v 21. storočí vyše 5 miliónov ľudí . Avšak hoci sú čísla ľudí v pohybe aj podľa UNHCR v Kolumbii oveľa vyššie než vo Venezuele, zahraničie sa tam o zmenu režimu neusiluje.

Za nevyváženú tiež možno považovať dezinformačnú kampaň o voľbách v Venezuele a v Brazílii. Najviac zaráža, keď sa kritizujú problémy venezuelských volieb a súčasne sa taktne zamlčiavajú problémy volieb v Brazílii 2018 (téme som sa už venoval ). V Brazílii totiž v roku 2018 nikto nepochyboval o jasnom víťazovi volieb, ktorým sa mal stať ľavicový politik I. Lula . Vďaka zjavne zmanipulovanému procesu o „korupcii“ ho však zavreli a vylúčili z volieb. I. Lula mal pritom v Brazílii určite väčšiu podporu než I. Guaidó vo Venezuele.

Za veľký problém možno považovať aj snahu médií zamlčovať masové zhromaždenia v prospech N. Madura vo Venezuele . Tieto zhromaždenia sa pritom uskutočňujú nielen v Caracase a v ďalších mestách krajiny, ale aj v zahraničí . Konflikt vo Venezuele má aj svoj sociálny a generačný charakter. Na strane vlády stoja mnohí starší a sociálne slabší obyvatelia, ktorí si pamätajú na stav krajiny pred nástupom H. Cháveza. Politikov napojených na USA si väčšinou spájajú so situáciou pred rokom 1998, keď dve tretiny ľudí žili v chudobe, milióny v analfabetizme a zdravotná starostlivosť existovala len pre bohatých (téme som sa tiež už venoval ).

Pokiaľ ide o situáciu nedostatku tovarov v krajin, je nepochybné, že tento jav existuje a vláda Venezuely urobila mnohé obrovské chyby pri riadení štátu. Ani to však nemení nič na fakte, že médiá situáciu vo Venezuele opisujú neobjektívne a mnohé tvrdenia o nedostatku, ktoré v minulosti šírili, sa postupne ukázali ako nepravdivé . Problémom je aj zamlčovanie množstva sankcií voči krajine. Dôležitým faktom sú ekonomické sankcie , ktoré komplikovali ekonomickú výmenu a nákup tovarov. USA dokonca zaviedli sankcie aj pre subjekty, ktoré by sa pokúsili obchodovať s Petrom , venezuelskou kryptomenou, krytou zásobami ropy.


Zámienka na vojnu?


Veľmi vážnou otázkou pri nevyváženom spravodajstve o Venezuele je hľadanie dôvodov takého informovania. Nemožno sa vyhnúť podozreniu, že krajina je predmetom mediálneho záujmu aj preto, lebo sa tam chystá vojenská intervencia a vytvára sa dojem, že dobrý ľud čaká na zvrhnutie zlého diktátora. Práve takáto argumentácia by mohla byť morálnym ospravedlnením pre vojnu, ktorá by predstavovala porušenie medzinárodného práva. Americká intervencia síce nie je zďaleka istá, avšak ani vylúčená. Pre Pentagón by preto bolo ideálne, keby sa mu podarilo získať na svoju stranu aspoň časť ozbrojených síl Venezuely. Velitelia armády zrejme dostali lukratívne podmienky od USA, no zatiaľ odolávajú.

D. Trump je tým prezidentom USA, ktorý najviac tlačí na zvýšenie zbrojných výdavkov, a preto by bolo prekvapivé, keby práve on skončil svoje volebné obdobie bez väčšieho vojnového konfliktu, hoci jeho predchodcovia „svoju“ vojnu mali (W. Clinton v Juhoslávii 1999, G. Bush v Iraku 2003 a B. Obama v Líbyi 2011). Práve D. Trump potrebuje nájsť legitimizáciu nového amerického zbrojenia a túto úlohu by mohla plniť i vojenská intervencia. Zdá sa však, že v Sýrii USA vojnu nevyhrajú a vojna proti KĽDR je zasa kvôli jadrovým zbraniam nepravdepodobná. Ako cieľová krajina intervencie sa nehodí ani Irán, ktorý sa nachádza nebezpečne blízko ku konkurenčným jadrovým mocnostiam a z intervencie by neboli nadšení ani v EÚ. Naopak, Venezuela je podstatne vhodnejší cieľ, nachádza sa v kríze, nemá podporu svojich susedov a jadrové mocnosti okrem USA sú ďaleko.

Latinská Amerika je pritom regiónom, kde v 21. storočí asi najväčšmi poklesol vplyv USA. Kedysi to bola v podstate výlučná záujmová zóna USA, dnes je to miesto politickej a ekonomickej rivality. Ešte na prelome tisícročí nadpolovičná väčšina zahraničného obchodu regiónu Latinskej Ameriky smerovala do USA, v súčasnosti to však nie je ani tretina. USA tu prvýkrát za sto rokov narazili na konkurenta, ktorý poskytuje alternatívu americkej ekonomickej dominancii. Ekonomický vplyv Číny je citeľný a bude ďalej narastať. USA preto stavujú na politickú dominanciu, ktorú by mohla podporiť i vojenská intervencia. Rizikom je však to, že intervencia USA by vyvolala široký verejný odpor proti politike USA v regióne. Konflikt by sa mohol rozšíriť aj do Kolumbie, ktorá je jediným „strategickým partnerom“ NATO v Latinskej Amerike…


- - -


25 komentářů :

 1. Na Jugoslávii NATO na čele s USA seslalo také humanitární pomoc ve formě bomb s ochuzeným uranem. Naše ostuda je, že jsme této humanitární pomoci asistovali, když jsme povolili zločineckým letadlům NATO s mírovými bombami přelet nad naším územím a umožnili jsme tak bombardování Jugoslávie a zabíjení nevinných lidí. Humanitární pomoc se pak opakovala v Iráku, Libyi, Sýrii a samozřejmě Afganistanu. Všechny tyto humanitární akce USA byly provedeny bez souhlasu OSN. Venezuela, jako další státy, má problém, že má největší zásoby ropy a zlata, které USA už z Venezuely rabovaly, ale Chávez jim to zatrhl a Maduro pokračuje v tom, aby USA rabovala nerostné bohatství Venezuely. Je opět naše ostuda, že jsme samozvaného prezidenta, který nebyl vůbec zvolen, uznali a pozvali do ČR a to ústy prezidenta, což je opět naše ostuda.

  OdpovědětSmazat
 2. J. Guaidó "vládne" jen z území Brazílie, až se objeví ve Venezuele bude "mručet" a SS si na něj ani nevzpomenou. a k 15.40 - kdo povolil přelety bombardérů NATO přes ČR? Nemusíte hádat. Je to Zeman a jeho vláda - pouze 3 ministři hlasovali proti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Když je to se Zemanem tak, v současnosti ani moc nepřekvapil. Je to jako v tom televizním seriálu třidcet případech pana Zemana. Těď však major Zeman to jede navostro.

   Smazat
  2. A kdo povolil přelety, kdy čtvrtým rokem přes nás létá denně desítky těžkých us letadel s nápsem na tupu Freedom směr UA, Rumunsko, Estonsko,Litva,Lotyšsko ap.?Kdo povolil přelety od 1.1.2018 ve 12tis.m.přelety us dronů s jádrem?

   Smazat
  3. Verovani , Achtung.
   Nejakej vyssi dustojnik Venezuelske armady zacal kricet ze zorganizuje Dva miliony tech Guerrillas ...I kdyby jich potom bylo mene o neco , nevypada to na lehkou policejni akci jako v Iraku..A jako tam mohou se pridat nejaci nezodpovedni zivlove , jako Al Baghdady v Iraku a zpusobit skody..Zborite nekomu domov , ublizite masakrovanim jeho rodine a hned nezodpovedny jedinec zatouzi po pomste , at sem bit , jen kdyz se peru...
   Na rozdil od irackeho zlata 40 tun dodaneho Usakum od ISIL, , neni zlato v Ven. uz zadne..
   Kde nic neni ani Cert nebere...
   Vypada to z dalky na lecku a podbabu je nalakat , nenapadne,zticha se tvaricich cinanu a spol. Verim , bych jim neveril, a ty roury s tou ropou a pod velkym tlakem ,se tak snadno proderavi...

   Smazat
  4. Už je doma a nakopal venezuelomužykům prdele! Chycht! - https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2750741-guaido-se-vratil-do-venezuely-a-vyzval-k-dalsim-demonstracim-proti-madurovi

   Teď je řada a nás nakopat prdele vám, čechomužykům!

   Smazat
 3. Důležité je, že kdyby Američané neuvalovali sankce, nepotřebovali by Venezualané žádné milodary. To je jako kdyby někomu sebrali šaty a žádali, aby poníženě poprosil, že mu možná nějaký ten hadřík dají. A možná to budou jenom slupky od banánů.

  OdpovědětSmazat
 4. https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/obrazem-stalinuv-hladomor-na-ukrajine-v-30-letech-stal-zivot/r~2cdbbe8836c611e993a6ac1f6b220ee8/?redirected=1551456311

  Pro pomatené levičáky,kteří zde podporují nechutné despocie od kldr, přes venezuelu po irán.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nebude tak zle! Autobusáka z Cáracasu už brzy čeká odtučňovací kůra v oranžovým pyžámku ve welllnesu "Guantanámo" na jeho milované Kubě a o (pr)Assada se dřív či pozdějc postará ňáka ta sionistická rachejtle!:-))

   Smazat
  2. Vidím, že jste na tom dost bídně, zoufalče.

   Smazat
  3. Pro 17:19 - Máš super zdroj!!!

   Smazat
  4. 17:19 Něco z vlastní hlavy by nebylo kuku. Proč se vy
   pitomci furt odvoláváte na jiné blbce.

   Smazat
  5. Ještě by to chtělo se pobavit nad nějakou hovadinou od Radosty, tak jako od 17 : 28.

   Smazat
  6. Tapetář Radosta dostal sexuálne volno od svojho šéfa z US-Ambassy. Tak ho prišli zastúpiť dva vyhladované čuráky z bolševického parchanátu "Ukrajina". Jeden čurák si dal aspoň vytetovať nejaké kvazi-slovanské: "Vlk Blecha". Ja mám lepší zdroj Anonyme18:22: http://extrastory.cz/bengalskym-hladomorum-a-milionum-mrtvych-se-churchill-jen-cynicky-smal.html

   Smazat
  7. A takhle to dopadá všude, kde se uskuteční vzpoura podlidí*) proti nerovnostářské přirozené společnosti, neboť se přirozeně nerodíme rovní téměř v ničem! Pud boje je zakódován v genech každého člověka, jen se ho u každého jedince nepodařilo stejně potlačit. Samotné lidstvo existuje jen jako materiál pro šlechtění vynikajících jedinců, kteří píší dějiny! Ostatní z nich jsou pak beze stopy odejiti v podobně kolaterálních ztrát ... neb jak praví klasik: „Slabí a nezdaření mají zahynout: první věta naší lásky k člověku. A má se jim k tomu ještě pomáhat.“ (Friedrich Nietzche). Jinými slovy co je nemocné má zemřít a to, co je vynikající nesmí být snižováno na průměr! No a válkou je i konkurenční a třídní boj! Není to sice to pravý ořechový, ale má to shodné znaky, tedy vítěze a poražené! Nepřipouští degeneraci, smír a z něho plynoucí průměrnost.

   *) Americký novinář a filosof Lothrop Stoddard když popisoval situaci v Rusku po svržení cara, definoval tamní obyvatele jako spodinu, kterou označil za nejvíce zdegenerované lidi na Zemi, a to v knize "Revolta proti civilizaci: hrozba podčlověka" (1922) - https://cdn.counter-currents.com/wp-content/uploads/2011/11/revolt_against_civilization.jpg

   Označil tamní typ podřadného člověka, jehož existence nedosahuje na kritéria adaptability zavedená nerovnostářským společenským řádem jako Podčlověka. A fašismus je reakcí nerovnostářské společnosti proti násilí těchto podlidí, usilujících o její zničení násilnou revolucí jako to provádí všelikjaké ty poloopice typu Maucetún, Kimirsen, Hočimín či Chávez apod. ...

   Smazat
 5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:33 Tebe už měl dávno někdo "ošetřit" kalašnikovem hnusně odporná fašisticko-ustašovská zrůdo v lidské podobě!! Co to jen tento odporný režim v Česku vychoval za lidské zrůdy, holdující zcela otevřeně, bez jakéhokoliv soucitu a studu s fašismem?!?

   Smazat
  2. 17:33 Oprava; holdující..........fašismu?!?

   Smazat
  3. Vy jste pane19:04 otevíral odkaz Pepka Vyskoče:-)? Máte kuráž otevírat jeho pochybní zavirované stránky.

   Smazat
  4. 17:33 A uslintaný zbabělý fašista který se schovává za liberální demokracii jsem furt leze.

   Smazat
  5. 19:04 Tady není žádný "Česko", ty čechomužický lejno! Tady je Reich! A ty se svou sortou odulých podlidí budeš odsunut mezi své do Chujlostanu, kde budeš pro naše pobavení křepčit se touhle hordou Bojaryšnikem zpitých smradlavých mužiků v pochcaných teplákách!:) - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   Smazat
 6. USA přišly o dodávky ropy, kterou pro ně v Sýrii kradl několik let Islámský stát. Takže budou muset tento výpadek někde nahradit. Venezuela má smůlu, je příliš blízko k těm americkým ubožákům, kterým nestačí ropa z břidlic.

  OdpovědětSmazat
 7. Mohl by někdo ještě dnes, po všech těch letech zkušeností, čekat od USáků něco dobrého? To sotva.
  Ale je třeba se na to dívat tak, že dodělávají. Ještě se snaží kopat, ale je to už jen smrtelná křeč, čas hraje proti nim a je neúprosný.
  Duševní kriplové, kteří se potřebují neustále před někým plazit a vzhlížet k němu, si budou muset začít hledat novou modlu. Jsem přesvědčen že ti chytřejší z nich už začínají pronikat do tajů čínštiny.

  OdpovědětSmazat
 8. Úplně nejvíce se mi líbí, že některým když dojdou argumenty, začnou kvičet o komoušskej kreténech. Přitom věc je úplně jasná, když západ vytvořil kauzu Kosovo jaksi mu krátkozrace nedošlo, nebo na to kašlal, že se jim to vrátí jako bumerang v podobě Krymu. Teď stejní debilové podporují Guaida a nechápou, že Amíci můžou někdy v budoucnu nastrčit svého kašpara a říci neuznáváme presidenta tam a tam, možno je zvolit logikou věci jakýkoli stát, třeba Česko, Polsko, Dánsko, Rumunsko … Jak by řekl V. V. Pjakin ÉTO DĚBÍLI. Rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
 9. Abych to shrnul. Madura byl zcela zákoně zvolen presidentem. Ani náš super.president nemá právo pochybovat o něm. Protože on sám se zůčastnil našeho obrovského propadu v ekonomice a dnes by chtěl rozdávat rozumy tam kam ani jeno rozum nedohledne. Viz:Severní Korea, Venenzuela, Izrael, Egypt a i jiné státy.
  Sám má velké problémy s opozicí a přítom kydá hnůj na lidi o kterých ví naprosté ho..no.!
  Václav

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.