Reklama

pátek 1. března 2019

„Budu spokojen, když se mi podaří bránit dalším zvěrstvům.“

Ivan David 
1. 3. 2019    Parlamentní listy (rozhovor)
Předsednictvo SPD vás jednomyslně schválilo lídrem kandidátky do voleb do Evropského parlamentu. Váhal jste chvíli, zda jít do evropských voleb? Jak jste výsledek jednání předsednictva SPD přijal? A jak bude vypadat vaše kampaň? Výsledek nominace jsem přijal jako projev důvěry, která zavazuje. Samozřejmě, že jsem váhal, neboť to v případě úspěchu znamená vzdát se dosavadního způsobu života a najít některé nové body stability. Konkrétně vzdát se pracovního úvazku, pozastavit znaleckou činnost a na druhé straně najít přechodné bydlení a nové pracovní návyky.

Volební kampaň bude komplexní, co nejvíce pozitivní a s co největším využitím internetu. Podrobnosti jsou předmětem pokračujících úvah a jednání, ale některá veřejná vystoupení jsou už naplánována, informační materiály jsou v různé fázi přípravy. Největší problém je zbavit SPD idiotských nálepek a špíny, která je na ni házena.

SPD jednoznačně říká: „Současná EU je nereformovatelná a stávající forma evropské integrace musí skončit.“ SPD má zájem na zrušení Lisabonské smlouvy a chce podpořit novou spolupráci národních států na základě svobody a suverenity. Tolik z informací SPD. Pane doktore, shodujete se s tímto postupem? Jak by vypadala nová spolupráce národních států?

Především je třeba zdůraznit, že SPD rozhodně není „protievropská“, je naopak proevropská, protievropská je „Evropská unie“, která Evropu ničí. Poškozuje především menší státy a národy tím, že jim vnucuje nepříznivé regulace a brání jejich vlastní iniciativě. Evropská unie zničila řadu odvětví hospodářství a zákazem podpory vlastního hospodářství, zejména oborů s vyšší přidanou hodnotou, udržuje méně rozvinuté země v postavení chudých přívěsků s montovnami a těžbou surovin. Tím je současně rozkládá a tím vede k rozkladu sebe samu.

I logicky zcela jasný text může být desinterpretován. Tedy, pokud by instituce a základní právní normy zůstaly beze změny, není reforma možná, Evropská unie nemá jinou zpětnou vazbu než je odmítání návrhů Evropské komise a navrhování pozměňovacích návrhů, ale protože volený parlament nemůže sám navrhovat zákony, nemůže donutit ke změnám nevolenou Evropskou komisi, která jediná má zákonodárnou iniciativu. Jinými slovy, volený Evropský parlament může jen brzdit zvěrstva přicházející z Evropské komise. A protože většině současných poslanců, zejména evropským lidovcům se současný systém líbí, může účinnou brzdu přinést jen volební úspěch stran nazývaných „euroskeptické“. Je tedy povinností SPD se o to snažit.

Předpokládáte, že se EU rozpadne. Jak si takový scénář představit? Zatím to nevypadá, že by Velká Británie inspirovala další státy. V Česku také není nálada pro Czexit, i když lidé EU nevěří. Mimochodem, už slyším pláč, jak by dopadla naše malá proexportní ekonomika a slova Andreje Babiše o katastrofě…
Samozřejmě, že se Evropská unie rozpadne: V historii se rozpadly i jiné říše, jež se zdály neohrozitelné. Vnější ohrožení je zatím bezvýznamné, za to vnitřní pnutí nutně poroste. Evropská komise řeší, aby v celé EU byly stejně ohnuté banány, ale vůbec jí nevzrušují několikanásobné rozdíly v příjmech obyvatel jednotlivých zemí a rozklad veřejných služeb, protože z chudších zemí jsou vykrádány mozky, svaly a kapitál a tím se posiluje brzda jejich rozvoje. Odchod feťáků do Nizozemí mě netrápí. Vícerychlostní Evropská unie je blbost. Jako by se přední vagóny pohybovaly rychleji než zadní a současně se očekávalo, že vlak zůstane pohromadě. Vícerychlostní Evropská unie, která je realitou, není slučitelná s její trvající celistvostí.

Máme Evropu rádi a vážíme si všech národů, nejen evropských. Proto musí státy dostat příležitost k vlastnímu rozvoji a kooperaci na základě výhodnosti. Je hezké, že podniky mohou snáze exportovat, ale jiné jsou zničeny snadným importem, aniž by šlo o opravdu volný trh. Pamatuji si na geniální myšlenky z těch „moudrých“ hlav na začátku devadesátých let, že je jedno, kdo vlastní zdejší průmysl, a když náš vlastní zanikne, můžeme přece všechno dovézt.

Náhled na náladu na Czexit bych zásadně upravil, protože hodně záleží na tom, jak je otázka položena. Evropská unie není předmětem většinového nadšení zdejších obyvatel. A to jsou jen velmi slabě informováni o tom, co se skutečně děje. To, že tak málo otroků utíkalo, nebylo dáno jejich nadšením pro otroctví, ale hrozbou drastických trestů. Nadšeni jsou ti, kterým systém umožňuje dobré zisky – od některých exportních firem po mnohé parazitní „neziskovky“.

Lidé v České republice mají své zájmy, i Andrej Babiš jako velkopodnikatel má své zájmy. Kdo asi profituje víc z přidávání derivátů řepkového oleje do paliv? Občané ČR, nebo Agrofert? Kdo asi má větší vliv na rozhodování o tom přidávání? Samozřejmě, že okamžitý izolovaný odchod z Evropské unie za podmínek stanovených Evropskou komisí by Českou republiku těžce poškodil. Proto je nutné postupovat koordinovaně se zeměmi, které mají srovnatelné zájmy.

SPD zveřejnila, čemu byste rádi řekli NE na evropské půdě. Ne podpoře migrace, ne přijetí eura, ne omezování práv občana. Naopak byste podpořili společný trh, společné projekty ve vědě, spolupráci v boji proti terorismu a mezinárodnímu zločinu. Takže jistým způsobem je zatím spolupráce v rámci EU výhodná? Není na vybranou? Co je z toho podle vás nejzásadnější bod?

Ne, spolupráce na principu vzájemné výhodnosti je samozřejmě výhodná. Evropský diktát je výhodný jen pro ty, kteří diktují. To my určitě nejsme. Vzájemně výhodná spolupráce byla před Evropskou unií a bude i po ní, pokud Evropská komise svými rozhodnutími nepřivodí naprostý rozvrat. Území zůstane, i část genetického materiálu se zachová, ale místo polí se tu budou pást kozy a majitelé větších stád si budou moci dovolit zboží z amerického nebo čínského dovozu. Pokud by se někomu zdálo, že přeháním, ať se laskavě podívá na některé země, které kdysi byly kvetoucí, než je zničila zhoubná ideologie a slabý odpor obyvatelstva. Některá území zažila vzestup a pád několikrát.

Nejzásadnější je, že všechny záměry zasluhující podpory předpokládají kooperaci mezi národy a státy. Ta se obejde bez superstátu zahrnující hegemony i kolonie. Jistě nejsme Norskem s jeho plynem, ale jistě také nechceme být jako totálně vykradená Ukrajina. Optimalizace zisku nemá slitování.

Jednou z tezí SPD je také „zrušení zbytečných byrokratických orgánů EU.“ Které by už neměly existovat a proč?

Odpověď je zahrnuta už v té tezi. Neměly by existovat ty zbytečné. Jestli se vám moje odpověď zdá poněkud chytrácká, tak tedy podrobněji. Pokud existuje periodická kontrola účelnosti jednotlivých orgánů a jejich dělby práce, ukáže se, co je zbytečné. Může se ukázat, že orgán je užitečný, jen 80 % zaměstnanců, poradců a služeb externích firem je zbytečných. Nejdřív se ovšem musejí revidovat cíle, aby se „účelně“ nedosahovalo zbytečných, nebo dokonce škodlivých cílů.

Ta teze je tedy výzvou k revizi, zda si desítky tisíc úředníků a zaměstnanců aparátů a na ně přisátých firem především vzájemně nepřidělávají práci.

Ze zkušenosti vím, jak rozdílně početné jsou například administrativní aparáty srovnatelných nemocnic, nebo jak rozdílné je pracovní zatížení různých odborů téhož ministerstva. Nečinným přihlížením se nic nezmění. Odklízení pohodlných křesel je velmi nepopulární, ale efektivní.

Jak se to, že považujete současnou EU za projekt ke zhoubě evropských národů, projeví při vašem hlasování? Pro řadu lidí se může zdát zvláštní, že když nevěříte vůbec v myšlenku EU, jak je obecně prezentována, že chcete být europoslancem. Chcete jen přispět k rozbití současné EU?
Projeví se to tak, že budeme brzdit vše, co národům Evropy přináší zhoubu. Auto na nebezpečném úseku můžete řídit a brzdit jen zevnitř. Čumilové a kibicové havárii nezabrání. Evropské národy jsou v nebezpečném úseku svojí historie, a to také proto, že předali řízení lidem, kteří míří na scestí.

Chceme přispět k tomu, aby „současná EU“ byla EU minulou. Abychom se vrátili na trajektorii koordinovaně spolupracujících států. Rozbití nestačí, destrukce samotná je málo, je nutná konstrukce vztahů států jako rovnoprávných partnerů.

V případě, že budete europoslancem, čeho byste chtěl dosáhnout, abyste si mohl po případném vypršení mandátu říct, že to stálo za to?
Jak jsem již připomněl, evropští poslanci ani jako jednotlivci, ani Evropský parlament jako celek nemají zákonodárnou iniciativu, ale mohou bránit škodám, pokud se dost poslanců s podobnými zájmy shodne. Budu spokojen, když se mi podaří bránit dalším zvěrstvům. Vezměme za příklad zavádění cenzury pod záminkou bránění dezinformacím. Shodli se na tom přátelé „jediného správného názoru“. Do takových věcí bych s chutí „hodil vidle“. Jakmile se zabrání svobodné výměně názorů, je tragédie nablízku.

Jako poslanci Poslanecké sněmovny se mi také podařilo lecčemu zabránit, nebo na tom mít podíl. Měli jsme menšinovou vládu, to se těžko něco prosazuje. Dost často nás na odvrácení malérů bylo málo. Sem se hodí aforismus polského spisovatele Jerzy Lece: „Některé chyby jsou už chybami, některé ještě zásluhami.“

Ale vraťme se k samotným volbám. Co byste si představoval jako dobrý výsledek v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu? Jaký je váš předpoklad?

Dobrým výsledkem by bylo 21 mandátů pro SPD. Pět mandátů bych pokládal za ještě uspokojivý výsledek. Nemá cenu uvádět odhad, má cenu vyvinout úsilí. Tím se liší politologové od politiků.

Evropský parlament zveřejnil odhady, jak by mohly evropské volby dopadnout. Agentura Kantar Public slibuje 8 křesel pro ANO, 3 ČSSD, 2 KSČM, 4 ODS, 3 pro Piráty, 1 pro SPD. Co vy na to?

Neznám použitou metodu, nevím, jestli šlo o křišťálovou kouli nebo kávovou sedlinu. Podíváme-li se na preference uvedených stran – byť pro volby do Poslanecké sněmovny – předpokládané výsledky jim neodpovídají. Možná je přehnaný předpoklad naivity voličů a očekává se, že půjdou volit ti, kteří milují Evropskou unii.

Jak vnímáte konkurenci? Ostatní strany už zveřejnily kandidátky. Je někdo, s kým byste se rád potkával v Evropském parlamentu? A naopak, o kom si myslíte, že by neměl vůbec kandidovat?

Rád bych se potkával s větším počtem zvolených za SPD. Čím více, tím větší možnost dělby práce a tím větší efektivita práce. Proč by někdo neměl kandidovat? Ať kandiduje, nevadí mi to, pokud nebude zvolen.

Bruselský think tank ECFR, Evropská rada pro zahraniční záležitosti, spočítal, že kdyby v květnových volbách euroskeptici získali více než třetinu křesel, mohli by bránit přijímání nových zákonů a zásadním způsobem ovlivnit směřování EU. Tím by došlo k rozdrobení politické scény. Myslíte si, že je lepší než prosadit špatné zákony, blokovat je a raději chvíli neprosadit nic? Jenže další argument je, že potřebujeme silnou, jednotnou Evropu, jak tvrdí premiér Andrej Babiš. Už s ohledem na mezinárodní situaci, migraci…
To nemusela počítat žádná nádrž na myšlení, to je zjevné i při podprůměrné inteligenci. Stejně tak je evidentní, že než špatné zákony jsou mnohem lepší žádné. Silnou Evropu potřebujeme všichni, jen si ji každý představuje jinak. Argumentovat pro „silnou Evropu“ zrovna migrací, to se mi jeví jako prostoduché. Pozoroval jsem spíše silnou migraci do slabé Evropy. Ani nechci vidět, jak budou Evropu posilovat titíž politici, kteří sem zvali migranty a kteří podepisují závazky k přijímání dalších přívalů migrantů. Aby byla Evropa silná, pokud se to dá zachránit, je třeba vyhnat odpovědné politiky od kormidla. Těžko vyřeší problém ten, kdo je jeho původcem.

Podle uvedené logiky mohla být třetí říše, kdyby se to povedlo, silným partnerem. Sláva! Možná se Andrej Babiš cítí být ředitelem Evropské unie spíše než reprezentantem České republiky. Ostatně tak se cítí Babišem do Evropské komise dodaná komisařka Mgr. Věra Jourová. To je ta, která bojuje za vymýcení úplně chybných názorů z internetu. Budou se smět psát jen ty správné, schválené.

Smluvní spojenectví může být silnější než nesourodý slepenec s nutně velkým vnitřním pnutím. Vzpomeňme, jak dopadlo Rakousko-Uhersko jako silný partner Německa a Turecka v první světové válce.

Před EU stojí výzvy, na které bude muset nějak reagovat. Jmenujme alespoň dvě. Například: Po USA odstoupilo od dohody o likvidaci raket středního a krátkého doletu i Rusko a oznámilo, že obnoví vývoj touto smlouvou dříve zakázaných zbraní. Zhorší konec smlouvy bezpečnostní situaci ve světě? Co když existuje reálná hrozba, že obě velmoci dospějí k pokračování studené války? Mohla by EU nějak přispět ke snížení napětí?

Ano, konec smlouvy zhorší bezpečnostní situaci ve světě. USA připravují válku a Rusko se připravuje na válku. Evropa je připravené válčiště. EU by mohla přispět ke snížení napětí tím, že by na svém území nestrpěla cizí základny. Mohla pouze teoreticky, neudělá to, protože je slabá. Již po minulé válce byla kořistí při rozdělení sfér vlivu. Posunuly se hranice sfér vlivu a Evropa je stále slabá. Ať už by dopadla válka jakkoli, Evropa bude obětí.

A teď k migraci. Porážka Islámského státu v Sýrii znamená i to, že bude větší tlak na přijímání uprchlíků, vede se také debata o tom, co s džihádisty z Evropy, kteří se přidali k IS. Měli by být souzeni. Ale kde? Evropské státy od nich dávají ruce pryč. Nebo je nakonec přijmou? K čemu to povede?

To jsou snad samé řečnické otázky. Džihádisté nepřestanou být džihádisty, přikazuje jim to víra. Nepochybně už v Evropě jsou. Co se dá od džihádistů očekávat? Řekl bych, že džihád, tedy prosazování islámu silou a likvidace jinověrců a bezvěrců. Nečekám, že se pohrnou, aby sloužili křesťanům.

Stále slyšíme o množství útoků, za kterými stojí cizinci, ať už jde o přestupky, trestné činy nebo sexuální napadení. Na druhou stranu, nebezpečí hrozí i žadatelům o azyl. Analýza institutu ZEW uvedla, že ve východních spolkových zemích hrozí oproti těm v západní části Německa desetkrát větší nebezpečí, že se stanou obětí trestného činu z nenávisti. Bývalý armádní šéf Jiří Šedivý v rozhovoru pro Reflex pronesl, že do Evropy bude chtít nová generace migrantů z Afriky, v důsledku čehož se evropská společnost radikalizuje pod heslem, že „násilí plodí násilí“. Hrozí, že se v Evropě zvedne vlna nenávisti vůči přistěhovalcům?

To je hezký pojem „trestný čin z nenávisti“, asi aby se to odlišilo od trestných činů z lásky k Alláhovi. Na radikalizaci proti radikalizovaným není třeba hesel. Velká část nových přistěhovalců nenávist samozřejmě provokuje, protože nepracují a žijí parazitním způsobem. Je slabou útěchou, že za to vlastně nemohou, protože jsou neuplatnitelní a víra jim nedovoluje, aby sloužili křesťanům. Oni si to nevybrali, jsou v tom vychováni a je jich příliš mnoho, než aby mohli být převychováni. Za vlnu nenávisti proti přestěhovalcům nesou odpovědnost ti, kteří sem pracovně a sociálně neuplatnitelné přistěhovalce pustili, nebo dokonce pozvali. Takové jednání je společensky nebezpečné a mělo by být trestným činem. Nejsem právník, možná by se vystačilo s trestným činem obecného ohrožení v souběhu se zneužitím pravomoci.

Otázky, které se týkají české politické scény, bych vám ráda položila v dalším rozhovoru. Přesto alespoň na začátek… V rozhovoru pro PL jste koncem roku uvedl: „Měli bychom, co nejvíce to půjde, prosazovat ‚politiku všech azimutů‘ a nenechat se vtáhnout do her velmocí. To znamená co nejvíc se zbavit jejich sluhů. Přál bych České republice, aby se to podařilo, protože jinak dlouho nepřežije.“ Co nám hrozí? Proč si myslíte, že by Česká republika nemusela dlouho přežít?

Česká republika podléhá vnitřnímu rozkladu. Česká republika nevzkvétá. Opak tvrdí jen ti, kteří jsou za tento stav odpovědní. Jako obvykle.

109 komentářů :

 1. Někdy v roce 1945 jsem seděl dědovi na klíně a pamatuji si, že mě říkal:Dožiješ se toho,že zde budou Spojené státy evropské,nebudou už války.Dnes mám na klíně devítiletého vnuka a nevím co mu mám říci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já bych mu řekl asi toto: Podívej chlapče, nějak se nám to tady podělalo a pokud i ty budeš chtít svému vnukovi něco sdělit, budeš se muset setsakramensky rvát o svojí zemi, svůj stát, svůj národ, svůj jazyk, svojí kulturu.

   Smazat
  2. 9:47 No, umím si představit, jak devítiletej kluk se zájmem poslouchá vyprávění o tom, že vzniká jakási imaginární společnost voličů. Společnost, kterou sice nikdo neviděl, ale která do světa střílí stále nova a nová volební hesla.
   Ty asi nemáš děti, viď?

   Smazat
  3. SPOLEČNOST VOLIČŮ MÁ ASI 8 395 132 ČLENŮ,

   jste samozřejmě jeji člen.Pokud se cítíte z ni vyvrhel je to vaše starost.
   Máte li děti,tak jim to hezky vyprávějte a dodejte,že v důsledku toho,že stále ještě nepodporujete článek č.1.NVP vám maji brzy ukradnout penize na zdravotni pojištěni pro děti a dědečka a budete ho muset platit sám a klouček bombony kvůli tomu nedostane, nebot se musi šetřit tatinek totiž je vyvrhel z toho nepolitického OSV že ano občane nebo ne?

   Smazat
  4. 11:36 Aha. A kdo je ve vedení vaší společnosti? Kde má ta společnost sídlo? Jakou právní formu má vaše společnost?
   Já osobně tedy o svém členství ve vaší společnosti nic nevím a o tom, čeho já budu a nebudu členem, bych si, s dovolením, rozhodl sám.
   Jo a, prosím, "článek č.1.NVP" je co? Zkratku NVP totiž nezná ani strýček Google.

   Smazat
  5. 12:29 Předpokládám, že všechny články vašeho programu jsou někde sepsány v jakémsi dokumentu, který bezpochyby najdu na vaší webové stránce. Můžete mi sem, prosím, napsat odkaz na váš web? Děkuji

   Smazat
  6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  7. Jasně ja tu hned vidim články NPV č.1,2,3,4 a nové č 7.
   To je fakt náklad pro bohy!

   Smazat
  8. 13:24 Teď jsem se v tom ztratil. Čekal jsem odkaz na web, kde bych si ty vaše články přečetl pohromadě, abych měl i nějaký kontext. Takhle vytrhávat volební hesla a střílet je do prostoru je o ničem.
   Kromě toho mám o vás dost silné pochybnosti. Web nemáte, sám sebe označujete jednou jako NVP, podruhé jako NPV. Asi byste si v tom měl udělat pořádek nejdřív sám, než budete chtít po někom konkrétní návrhy.

   Smazat
  9. 15:03 Člověče nešťastná, každý z mého textu vidí, že pochybuji o vás, ne o sobě. Promiňte, vy záměrně střílíte volební hesla, ale nemáte v úmyslu se voleb účastnit??? Tak čeho tedy potom chcete dosáhnout?
   Krom toho oslovení !příteli" používají mezi sebou sociální demokrati. A to já opravdu nejsem a nejsem ani jejich stoupencem. Zjevně na rozdíl od vás.

   Smazat
  10. Ad 11:36...15:03 OSV.
   "Naši skvělí borci", tímto vás žádám, aby jste si opravili hausnumero vycucané z prstu 8 395 132 o tři hlasy voličů naší rodiny, neb zrovna vás volit nebudeme. Nevnucujte se a vaše hloupá agresivita z nás přátele neudělá. Začínáte být obtížnější než Radosta.

   Smazat
  11. OSV ÷ Radosta = ztráta času.

   Smazat
  12. Vy diskutéři, nějak se nemůžete shodnout na tom co je osv -občanská společnost voličů a přímá demokracie. Musíte zapomenout na stranictví, protože pro lidi je potřebná jemom malá a velká strana.
   Mluvčímu osv jde o lidovou demokracii -přímou demokracii s účastí všech lidí občanské společnosti voličů (osv).
   Není tedy o čem diskutovat ... s chutí do práce občané voliči ..

   Smazat
  13. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  14. 17:10 Tak teď už se v tom nevyzná nikdo. Nejdřív jste se identifikoval jako NVP, za chvíli jako NPV a teď už jste OSV? Co vy jste to teda vlastně za spolek?
   Ale urputnej jste jak svědek Jehovův, to se musí nechat.

   Smazat
  15. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  16. Prosím promazat od debila!

   Smazat
  17. JAK SE ZDÁ TA OKAMŽITÁ OBČANSKÁ PŘIMÁ DEMOKRACIE

   asi i zde musi být přikazem shora mazána A TEDY NEUSKUTEČNITELNÁ a sliby ji uskutečnit jsou jen chiméry.
   Proto jsme napsali,že se divime jak je to možné,že i úplně normálni a běžné přispěvky občanů jsou diktátorsky mazány bez jakéhokoli zdůvodněni.
   Tak to má být ta demokracie,která znamená ne diskusi,ale cenzuru?
   Neni divu,že i komentáře ve prospěch doktora propadly brutálni ničim neodůvodněnému mazáni!
   Kdo ho řidi je tedy záhada a asi si toho moc dovolit nemůže!

   JAK MAJI VOLIČI SVÝM ZÁSTUPCŮM DŮVĚŘOVAT JE TEDY STÁLE VICE A VICE VELICE SPORNÉ!!

   Smazat
  18. Podle všeho to bude pokračovat tak,že si pan doktor David bude muset hned po uveřejněni takových článků které prý odvážně napíše bude muset ihned sám sobě mazat!

   Smazat
  19. V důsledku cenzury nepohodlných sděleni pod záminkou,že jde o prý dezinformace,dělá režIm ze všech domorodců blbečky,kteři v důsledku oblbováni tiskem a tv už prý sami nejsou schopni rozpoznat co je pravda a co lež!
   Takže článek o cenzuře,který je niže,že jakýsi podvodnik v zákulisí má rozhodovat co je to "dezinformace" a domorodec tento monopol na vadné infornace,zákony a diktaturu nemá možnost ovlivnit,tak to je ta tyranie,kde pokud se nenajde nikdo kdo by se ji postavil utopi i samé podpindostniky.
   No zkušenosti z pádu komunistů ty křiváky vůbec neděsi a znovu se pokoušeji o repete.

   Smazat
  20. Na koho se maji obrátit občané,když i tento web přijal hru na diversanta Radostu a nechává tady trčet přispěvky domorodců,kteři nedokáži v důsledku zneuživáni cenzury k tomu,aby kdosi neznámý rozhodaval přes ohnuté hřbety okrádáných domorodců co směji čist a co ne?
   Jak se zdá to nám tu nikdo vysvětlit nechce!

   Smazat
  21. 12.38
   OBČANÉ BY CHTĚLI,ABY SE VŠE ŘEŠILO JAKSI KLIDNÝM SAMOSPÁDEM

   To možné ,tam kde jde o miliardové vykrádáni celých národů nepůjde NIKDY!
   Režim moci komunistů se bránil úplně stejně cenzurou a nic se na tom u dnešnich mocichtivých vládců, pomoci ukradeni svobody slova nezměnilo.

   Občané budou muset hledat a najit cestu k solidarnimu typu společnosti,kde vláda bude skutečně přejimat odpovědnost za politickou,ekonomickou a sociálni prosperitu a nechtit současný gangsterismus.

   A TO PRÁVĚ I TADY BYLO ZUŘIVĚ KÝMSI VYMAZÁNO JAKO PODVODNIKŮM NEBEZPEČNÉ,NEMOHLI BY TOTIŽ DÁLE KRÁST!

   Smazat
  22. V té špíčce Společnosti voličů musi být skutečně velice zajimavi učenci,kteři ještě ani pořádně nezačali a už jsou zoufale mazáni i tady,kde by to skoro nikdo nečekal.
   Co to vlastně bylo za článek č.7. z toho Národniho programu,který tu byl smazán,musela to být sila!.
   To jsme tu všichni považováni za nesvéprávné,kteři nerozpoznaji sami co je třeba a co ne?
   Řitime se do neomarxistické diktatury a i sám pan OKAMURA nemá žádný samurajský meč?

   Smazat
  23. DĚKUJEME ZA SLOVA UZNÁNI,CHTĚLIJSME TO TADY DÁT ZPĚT

   ale systém to nepustil k uveřejněni.Mazal to ještě dřive než jsme to odeslali.
   Neni to poprvé,kdy skutečně silné články NPV jsou drasticky ničeny,no nedivte se v důsledku slabé podpory voličů,kteři nepochopili,že články NPV jsou záměrně blokovány za účelem umoznit tomuto režimu dalši vylupováni aniž by se vůbec někde mohli občané odvolat a vidite,že někteři z nich jsou v hrozicim otroctvi spokojeni a srovnmávaji OSV tj sami sebe s diversantem RADOSTOU proti, kterému by měli ve svém zájmu vystupovat!

   Smazat
  24. MONUMENTÁLNI VYLUPOVÁNI OBČANŮ REPUBLIKY JE UMOŽNĚNO

   prostřednictvim naprostého selháni republikových elit,které možná uměji dnešni nechutnou situaci domorodců popisovat,ale nedokáži možná ani pomyslet na řešeni,nebo se dělaji hloupí,že to jako"NEVI"!
   Nejsou schopni popsat přičinu ,proč nesmi vzniknout v ČR tzv Středni třida,která je jinde oporou státu a u nás je zcela záměrně všim co jde a je k dispozici ničena.
   Nikdo prý nevi,jak lehce je možné občanům ukrást lehce 2 000 000 000 000 KORUN a přece se to prostřednictvim ČNB stalo.
   V důsledku absence článku č.1.NPV čeká možná brzy pokud se zase nebudou bránit, naše domorodce ukradeni 70 miliard ročně tzv zdrasvotnických peněz atd,atd.

   JE TO TAK OBLUDNÉ,ŽE NIKDO Z OBČANŮ TO NEPOKLÁDÁ ZA MOŽNÉ.

   To ukradeni 10 000 korun měsičně každénu občanu tvajici už desitky let je už voličům známo,ale nikdo to nepokládá za možné,žže se to vyplácelo bývalým režimem všem i když se to jmenovalo jinak!

   Neni vůbec divu,že i zde reži zasahuje a terorizuje,zcela bezpečně kryt cenzurnimi zásahy,kteé rostou salámovou metodou brzy na holý plech!

   Smazat
  25. Obyčejni občané nemohou za to,že naše elity nejen selhavaji,ale jak je vidět z neodůvodněného vymazáváni komentářů jsou dokonce vlastně proti občanům.
   To naši situaci jako voličů dále ztěžuje.
   V důsledku jak píše OSV dalšiho prodlužováni absence státu,který občané ve svém Národnim programu v bodě č.1.požaduji,asi dojde k masivnimu dalšimu vykrádáni občanů,které vlastně novými a novými křivárnami nemusi mít vůbec nikdy konec,

   ZVLÁŠTĚ KDYŽ ANI ÚSTAVA POŽADOVANÝ STÁT NEOBSAHUJE a tedy nebude žádná možnost se někde odvolat.

   Vzledem k tomu,že ani Ústava v referendu schálena nebyla je možné,že ani neplati.!

   CO KDYBY SE DO SEZNAMU POŽADAVKŮ VOLIČŮ DAL ČLÁNEK O PŘEZKOUMÁNI JESTLI TAKOVÁ ÚSTAVA VŮBEC PLATI když ji pro sebe schválilo pár kdovíjakých korupčnich poslanců !

   Dále se totiž budou autoři článků marně dokola dalši desitky let, zabývat popisy naši ne zrovna zlepšujici se situace a psát o tom hafo článků,nebot režim vitá takové horrorové popisy,přičemž důvodem je že je to daslši pomyslná rána po hřbetě bezmocných voličů s tim,že se jim za takové články nic neřešci odměni oni ještě potleskem.
   Kdo tedy z tzv intelektuálů nebo dokonce zdejšich lidových komentátorů přide nakoned s návrhem stále chybějiciho řešeni ,když ani pan DAVID zde nemůže soudě podle neustávajiciho mazáni i úplně neškodných přispěvků vůbec nic dělat,vi to někdo?

   Smazat
  26. Tak jsme se dozvěděli kdy budeš spokojen, lŽIDavide, a já zase budu spokojený až tebe odsud spolu s dalším podobným rudoxindlem odsunem do stepí Chujlostánu mezi tyhle za bílýho dne se v pochcaných teplákách válející podlidi - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   a které bude tak či onak nutno zlikvidovat v zájmu přežití civilizace! Pak budu konečně užívat ničím nerušené Svobody Nadčlověka v chrámu naší Přírody tu! - https://www.youtube.com/watch?v=LB9lObWclFQ

   Smazat
  27. SOUČASNÉ MAZACI ORGIE ÚPLNE NORMÁLNICH PŘISPĚVKŮ

   naprosto bez zdůvodněni inspirovalo špíčku Společnosti voličů/nyni OSV/ k vlastenecké iniciativě,která nemá v ČR obdoby.

   OSV se přejmenovává a konstituje s okamžitou platnosti na ČSV

   TJ.ČESKOU SPOLEČNOST VOLIČŮ kdy pod timto názvem a zkratkou ČSV bude pokračovat přes nynějši a budouci cenzuru ve vývoji návrhu NÁRODNIHO PROGRAMU VOLIČŮ/zkratka NPV/,kde je předběžně známo už 8 článku.

   ČSV je nepolitická svobodná společnost,která neni politickým subjektem a JSME TO VLASTNĚ MY VŠICHNI OBČANÉ.
   Je možné,že pokud stávajici politické subjekty odmítnou diskusi s voliči ve formě občanské přimé demokracie a jakékoliv osvojováni článků NPV nezbude voličům nic jiného než začit uvažovat jak založit sami VLASTNI politická hnuti,které by UŽ DOKÁZALY akceptovat články svého voličského Národniho programu a usilovaly o většinu ve sněmovně,k jeho uskutečněni namisto nynějšich stran a hnuti,které voliče a jejich Program odmitají neřku li vést o něm jakoukoli diskusi!

   Smazat
  28. Škoda,že nám nikdo z vedeni tohoto webu nechce popsat a prozradit pod jakou vyhrůžkou je vynucováno mazáni naprosto nevinných přispěvkú a nesmi se to prý ani zdůvodnit.
   Zdá se nakonec,že diktatura musi věci stupňovat a možná dojde k tomu,že všichni odtud budou nahnáni za drát,kde už budou tu svobodu slova mít mezi sebou.

   Smazat
  29. AKTIVISTÉ ČSV-REGISTROVALI POŽADAVEK PŘEZKUMU

   zda naše Ústava,která nesměla projit referendem vůbec plati,když ji bezdebaty odsouhlasili kdovijaci možná zkorumpovani poslanci o kterých je dokonce dnes známo,že nesmi jim dané návrhy těch,kteři je zvolili předkládat nebot jim hrozi od jejich verchušky vyhozeni a ztráta prebend.
   Tak zůstává přimá demokracie voličů PRAKTICKY V EMBARGU neuskutečnitelná ve stejném modulu jako Zákon o referendu,kde už embargo trvá TŘICET LET!
   Pro přezkum rezervuje ČSV článek č.6 v návrhu Národniho programu špičky ČSV..

   Smazat
 2. Dobře, Ivane ....přeji úspěch, jedním hlasem pomohu:-) O.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Obávám se, že jestli Ivan David zmizí v Bruselu, Nová republika půjde do kelu. V Bruselu vyřídí prd a doma ztratíme významnou postavu. Přesto ho podpořím.

   Smazat
  2. Anonymní2. března 2019 9:12
   Co v Bruselu vyřídí, bude záležet na volební podpoře. Důležité je, že mu lze důvěřovat a že takoví jsou i ve Francii, Holandsku, Rakousku a dalších evropských zemích. Takže EUvolby jsou navýsost důležité. P.K.

   Smazat
 3. Nechci jen mechanicky říci,že onen rozhovor je dobrý,
  i když dobrý je.
  Ale důležitější je, že politik mluví tou řečí,
  kterou politici mluvit mají.
  Politik nemá být pouťovým vyvolávačem,
  který chválí pochybnou směs z bůhví čeho.
  Politik má být tak trochu lékařem, vážně a otevřeně
  přemítá nad tč. užívanými postupy s cílem zmenšovat
  nežádoucí vedlejší účinky

  OdpovědětSmazat
 4. Píše se 1. leden 1990 a první nekomunistický prezident od roku 1948 Václav Havel přednesl svůj novoroční prezidentský projev. Byl první, jedinečný a úplně jiný než ty, které v Československu pronášeli po čtyřicet let komunističtí prezidenti. „Naše země nevzkvétá,“ prohlásil na úvod projevu, v němž ostře kritizoval komunismus."

  Kdo by si kdy pomyslel, že podobnou větu "Ćeská republika nevzkvétá" si přečtu i po 29 letech ?
  Pochybuji, že "bránění zvěrstvům v Bruselu" je tou nejdůležitější a nejsprávnější "cestou" ke změně...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jakym to zverstvum ?
   A kdyz to vedeni EU , ktere to s nami mysli dobre odsouhlasilo . Jednomyslne..
   Polaci vzdy prosluli bezprikladne svoji Hygienou. Nevim jak dnes...
   Ale zerte hovezi a doporucene, a z Polska , ktere muze pravdepodobne obsahovat bakterie infekcnich onemocneni Silenych krav.. The Mad Cow, infectious diseases/.
   Potom se jiste uzdravite...

   Smazat
  2. 22:18 Kdo tvrdí, že Česká republika nevzkvétá, tak lže. A to s největší pravděpodobností záměrně lže. Protože i úplně slepí lidé vědí, kam jsme se posunuli.

   Smazat
  3. A také vidí kam jsme se víc zasunuli ...

   Smazat
  4. Tak se podivejte kolem sebe,
   jsme nyni rozvojový stát,chtěji nám ukrást podvodem celý stát i s kasou,kradou nám každému 10 000 korun měsičně,kteroužto sumu nám vyplácel minulý režim všem i když se to jmenovalo jinak,nyni chtěji ukrást peníze na zdravotnictvi a k tomu i ubohé zbytky prý sociálniho státu domorodců a jejich srbených hřbetů, brzké cenzury,kterou nám prý napaři dnešni kreatury v PARDLAMENTU nás prý zatupujici atd atd

   Smazat
  5. 10:14 Navštivte nějaký opravdu rozvojový stát a pak srovnávejte.
   A že jsem tak zvědav, kdo vám krade všechny ty peníze, o kterých píšete? (Mně teda bolševik deset tisíc měsíčně nevyplácel, nevím jak vám.)

   Smazat
  6. Do ranku rozvojových států ČR zařadila slovutná banka MORGAN a ta to ví velice přesně.
   Bolševici vypláceli jen část mezd ze zisků podniků,které vlastnil stát,zbytek zisku sloužil k úhradě zdravotnictvi,vzděláni,levného bydleni atd atd !
   Podrobně o tom píše OSV v článku č,4.NÁRODNIHO PROGRAMU OBČANŮ VOLIČŮ,můžete se klidně dále ptát,zdá se mi,že tady od nich brzo může být i odpověd a i zněni tohoto článku,který by jste mohl ve vlastnim zájmu podporovat,pokud se nechcete dát dále střihat jako poslušná ovečka!

   Smazat
  7. L.S.1. března 2019 22:18
   „Pochybuji, že "bránění zvěrstvům v Bruselu" je tou nejdůležitější a nejsprávnější "cestou" ke změně...“
   (Po)chybovat je lidské. Ale bylo možné v ČSSR změnit poměry, beze změn v SSSR? Samozřejmě, že nikoliv, SSSR si svůj tábor udržoval v žádaném stavu. Podobné to je dnes s liberální EU a naším členstvím v ní. Beze změn v EU, nebo bez jejího krachu, není u nás možno nic změnit. To zajistí „naši“ politici, kteří jsou svými prebendami odtrženi od národa a cítí se příslušní k evroelitě. Z mladé generace politiků, to sálá na sto honů. P.K.

   Smazat
  8. 11:53 Ne, prosím, nelži tady takhle blbě. Raději si přečti zprávu té slovutné banky. Mrkni co vlastně posuzovali, k čemu se vyjadřovali a komu ta zpráva byla určena.
   Takováhle zkratka, že nás slovutná banka hodila do pytle rozvojových zemí je fakt hloupá.

   Smazat
  9. Tak co ještě brouku chcete zpochybnit,co je mi tu po tom,že slovutná kapitalistická banka jsou čučkaři a píšou co je pravda podle nich.
   Já tu vidim,že máme žebrácké platy a parlament plný neomarxistů,kteři nám tu ordinuje samé vadné zákony a svinstva,kradou volebni hlasy prolhaným tiskem,tv a naši prý zástupci nemohou ani ceknout za požadavky voličů ,nebot by je jejich verchuška vyhodila na mráz i s jejich hypoptékami.
   Co je to za praseči systém,který za TŘICET LET nedovedl schválit ani jeden zákon o referendu a v NPV si museji voliči konečně vymýšlet sami jak ty swindury s jejich embargem obejit!!!

   Smazat
  10. 12:05 O jakých to "změnách" v SSSR to píšete ? Doporučuji vám přečíst si nově vydanou knihu V.Pjakina "O světě křivých zrcadel", ve které jsou detailně popisovány zrady na Sovětském svazu a na sovětském lidu, kterých se začalo dopouštět nejvyšší sovětské vedení bezprostředně po smrti Stalina a v podstatě trvající do naší doby.
   Podobný vývoj se zásluhou našeho "vedení" odehrával v té době i v Československu.

   Smazat
  11. 8:55, k informacím z veřejných medim stačí ovládat gramotnost a přečíst si je . 800 000 lidí je pod exekucí a 8 lidí umrzlo. Tak buď neumíte číst, nebo naše veřejná média lžou (jako RP). Rozkvétání si představuji jinak.

   Smazat
  12. L.S.2. března 2019 14:19
   Vlastně potvrzujete moje slova, že u nás nebylo možno systém změnit proti vůli SSSR. Ať už se tam odehrávaly procesy jakékoliv. Ale to jsem uvedl jenom jako příměr, pro Vaši pochybnost: „Pochybuji, že "bránění zvěrstvům v Bruselu" je tou nejdůležitější a nejsprávnější "cestou" ke změně...“
   Protože beze změn v Bruselu, se také u nás neodehraje žádná podstatná změna. Důvod jsem uvedl v posledních dvou větách, ve 12:05. P.K.

   Smazat
  13. 16:15 Ekonomickou úroveň státu posuzujete podle počtu exekucí a umrzlých na ulici? Zvláštní parametry. V té statistice je potřeba brát v úvahu, kolika lidí se ty exekuce týkají, protože někteří experti jich mají klidně i pětadvacet.

   Smazat
  14. 17;04 Ekonomicka uroven se vzdy posuzovala podle nejslabsich...Jen se podivejte,jak se dnes chovaji k duchodcum...Takze jsme bez urovne

   Smazat
 5. Nevím jak to dopadne v ČR u nás se na ty volby vybodnou jako na komunální volby. Spoléhám na západní země že jim to dají sežrat. Co to je za logiku IS poražen válka skončí a bude nová migrace to si dělají srandu?

  OdpovědětSmazat
 6. Samozřejmě že Česká republika vzkvétá. Navzdory přáním různých Davidů pro které platí "čím hůř tím líp."

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nech se vyšetřit! Ty budeš jeden z těch kterému stačí k životu supermarket. Co zůstalo ze země která byla soběstačná?

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. Je vůbec možné, že někdo může být tak tupý, jako 22:48 a 0:48? Zjevně se jedná o nesmírně jednoduchého jedince z řad havlisticko-kavárenské mládeže, patrně nějakého studenta humanitární fakulty. Ten pomatenec považuje za svobodu to, že jednou za čtyři roky hodí do volební urny lístek s Pirátskou stranou a v hypermarketu si koupí mandarinku i v zimě. Zajímalo by mě, zda si své naivní názory uchová i za 20 let, kdy z Evropy nezůstane kámen na kameni.

   Smazat
  4. Souhlasím s 22:48. Chodím na tyto stránky jako do zoo - podívat se na exoty. Čistá nenávist a demagogie. Jestli se jeden nebo dva zamindrákovani chudáčci dostanou do EP, svět se nezboří. PS: student humanitních studií nejsem, jsem ředitel školy

   Smazat
  5. Do výběhu y klece občas vypustí anonyma 5:42 a my jen zíráme, co to Pánbůh stvořil za nechápavé nafoukané a nevychované jelito.

   Smazat
  6. Ad 5:42 Prtávě takoví jako vy se dnes mohou stát řediteli školy. Podle toho to tady vypadá...
   Je pak zbytečné si klást otázku, proč jsou mnohé děti tak zpitomělé.

   Smazat
  7. Jenou za čas k nám zavítá na návštěvu jedna vzdálená příbuzná. Je jí 17 let, vyrůstala v rozvrácené rodině, v těžko představitelných podmínkách, střídavě u otce a matky. Otec často neměl na energie, tak žili v bytě potmě, v zimě a bez jídla. U matky to bylo z louže pod okap. Dáme jí najíst a ona nám povypráví, jak moc miluje Václava Havla a jak díky němu žijeme v nejlepší možné době. S jiskřičkou v oku se zeptáme, kde k tak úžasným věcem přišla. Že prý ve škole.
   Tento příběh je pravda, nic jsem si nevymyslel!

   Smazat
  8. 5.42 Do té vaší školy bych se také rád podíval jako do zoo na exoty, kteří vychovávají z dětí blbečky.
   Při té příležitosti bych ti hned ty dobytku rozbil tu tvojí debilní kebuli.

   Smazat
  9. 9.15 9.47 9.53
   Takový indoktrinovaný a dezorientovaný idiot, když dělá ředitele školy, to jsme se už doopravdy dopracovali k debilokracii se zářnou budoucností.
   Idioti, kteří lidovou demokraci se sjednocenou národní frontou a košickým vládním programem z r. 1945 do r. 1989 nazývají komunismem a svoji debilokracii debilů demokracií.
   Kam se člověk podívá, všude samý debil a pomatenec ...

   Smazat
  10. Vlezdoprdelisty jako vy učiteli 22.48 brzy ta nová fašistická moc o kterou usilujete pošle do koncentráku a to jako prvniho a tam vás oběsi na znameni pro všechny jak se vlezdoprdelnost vyplati.

   Smazat
  11. Jak funguje současná propaganda na školách, její primitivizmus, slaboduchost a podprahovost můžete shlédnout na tomto videu. Doporučuji především konec.

   https://www.youtube.com/watch?v=Oifws4rtjsM

   Smazat
  12. V titulcích videa jste si mohli všimnout loga Bakala Foundation. Od něho si může vzít špinavé peníze leda stejný grázl jako je přednášející doktor Höschl.

   Smazat
 7. Trestný čin z nenávisti versus trestný čin z lásky. Hranice mezi láskou a nenávistí je ostrá jako Most Sirát, či Činvat Parvata... jako ostří damascénského či samurajského meče. Láska i nenávist jsou přirozenými city - přirozenými nejenom lidem, ale i jiným druhům a formám života. Láska se může změnit v nenávist stejně snadno, jako původní nenávist může vykvést v lásku. Může, nemusí.

  Ovšem kličkování mravence mezi mravkolvy lásce k mravkolvům zrovna nevybízí. Zejména, jsou-li mravkolvi HÁJENÍ "SHŮRY" a mravenci to musí platit, až si nebudou moci dovolit živit a vychovávat vlastní potomstvo, protože výživa mravkolvích mláďat, cikád, kudlanek nábožných a dalších parazitů vyčerpává zdroje jejich mraveniště do dna a ještě hlouběji, do "dluhů". Milujte tu verbež, nebo uvidíte. Nenávist je trestná, zločin z lásky (když medvěd miluje lososy takže je žere na potkání) je projevem jiné kultury a obohacení mravenců, lososů... za což čertům stojí...

  OdpovědětSmazat
 8. Budu volit pana Davida.

  OdpovědětSmazat
 9. Ten Okamura je fakt chytrej, to se musí přiznat. Tohle je podobně geniální tah, jako udělali minule socani s Kellerem. Blahopřeji. Akorát ty řeči o bydlení apod. bych si nechal pro sebe.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní2. března 2019 8:02
   Souhlas, je to dobrý tah. Pan David má i právnický talent. Jeho termín „zločin z lásky k Alláhovi“, je výstižný. Budu ho volit, aby takové zločiny dostávaly tu nejvyšší sazbu. P.K.

   Smazat
 10. Jediného člověka, kterého si u socanů vážím, je Foldyna a dalších pár lidí jako Zimola, Hašek stojí za řeč.Pane Davide přemluvte ho, ať se k Vám připojí.Rozhodně nás bude dost, kteří Vás budou do toho EU volit s podmínkou, že tuto organizaci do roka zrušíte.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rozpadne se sama, už brzy. (Češi vypadnou ale jako poslední, zbabělci).

   Smazat
  2. 8:56 Jako že by se nechali zvolit na 5 let a už po jednom roce to rozpustili? Proč by to dělali? Víš jakej poslanci EP berou plat? A na co všechno berou příplatky?
   Věřím, že se pan doktor na toto všechno už moc těší. A já mu to přeju. Zakončit politickou kariéru v téhle pozici.

   Smazat
  3. Socany nikdy ! Ty fašisty ,kteří klanějí všem až k zemi ! na ně, jak to dělali Banderovci na Volyni!!!

   Smazat
  4. 5:33 Asi bych na jeho místě taky neměl s rudochy moc slitování, poté co jsem na youtube (ostuda, proč sakra tyto celovečeráky nedává v hlavním vysílacím čase naše ČT!) shlédnul biografický film o Romkoj Šuchševyčoj a věru to nebyl lehký život! Nejdřív polskej hulán na koni s vytasenou šavlí honil partu kluků na železniční vlečce a Romek ho nakonec sundal šutrem a tím sebe a svý kámoše spasil! A pozdějc když vypukla válka, přepadli je bolševici. Po osvobození panem Hitlerem našel svého umučeného bratra ve věznici NKVD, kam ho Němci zavedli k identifikaci se spoustou dalších! Tehdy hrdě nosil mundúr OUN a vyvěsil v první osvobozené vsi ukrajinskou vlajku, jenže pak se cosi zvrtlo a že prej to nesmí a kdesi cosi, že tam bude "Komissariat" řízený Němci!A tak přímo z vlaku utek ke svým do lesů a začal boj proti všem! Velice odvážný člověk. Po válce ho celá léta honil jeden major KGB a nemoh ho furt dopadnout, až zradou kamaráda byl obklíčen v jednom domě když navštívil svou bývalou ženu. I tak v boji ještě složil jednoho rudocha - asi oficíra KGB! Skvělý bojovník! Kam se sere udavač Julda Fulda, kerýho tuná komouši vynášeli do nebe a točili o něm všelijaký gerojský škváry - tu s Iljou Rackem, tu dokonce s Filípkem Renčem! Škoda filmovýho materiálu ...

   Smazat
 11. Dochtore, bylo by vam lepe ve vasem rodnem blazinci:-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdepak, změna blázince doktorovi jenom prospěje.

   Smazat
 12. Volím SPD a Dr. Davida, bez diskuze !
  A budu držet všechny palce.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Správně, vol ho. Já mu ten šolich taky přeju, ale s prominutím ho volit nebudu.

   Smazat
  2. V podstatě do dnešního dne jsem si myslel to samé, ale vyslechl jsem ze záznamu na Svobodném vysílači rozhovory s Okamurou a následně Volným a tu jistotu jsem ztratil. Na youtube u toho druhého záznamu dokonce zrušili diskusi. Je evidentní, kdo dal k tomu podnět.

   Smazat
 13.  "je jedno, kdo vlastní zdejší průmysl, a když náš vlastní zanikne, můžeme přece všechno dovézt". Citace Václava Klause v roli ministra financí. 

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dej odkaz na tu "citaci", nebo jdi do prdele.

   Smazat
  2. Asi jsem se dotkl nějakého bebíčka, ne?
   Některé výroky V.Klause se prostě nedají zapomenout. Např: Neznám špinavé peníze... Prostě je jen třeba na chvíli zhasnout..... Kdybych si měl zvolit já, tak určitě Harvardské fondy....

   Smazat
 14. Posunout se z pozice "levicového" sociálního demokrata k neofašistovi je samo o sobě případ pro psychiatra. O to horší, když se týká bývalého ředitele bohnického blázince a ministra zdravotnictví...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zklapni blázne, nejsi vtipný, akorát tě můžeme pro tvoji debilitu litovat ..

   Smazat
  2. Doba,kdy kovaný fašista jako ty bude řvát,chyttě fašisty je tady.
   10.33 si chce vysloužit pozici teplého mista ve spalovně koncentráku to nastalo, jak všichni vidi.

   Smazat
 15. 2. března 2019 10:42
  My si tykáme ?
  Nejste schopen vést slušnou a věcnou diskuzi a unést jiný názor.
  Jděte raději s Davidem a Okamurou hlídat hranice.
  Já nerozumím dlouhodobě tomu, proč se na pozice europoslanců nejvíc cpou ti, co bojují proti EU.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. S blbem nelze vést žádnou diskuzi a blbost nelze považovat za názor .

   Smazat
  2. Tak ty vole bojuj taky proti EU možná tě zvolime,nebot je nás rostouci většina a pár dalšich směrnic o cenzuře z EU a vybulime ti jako věšina dveře jak se budeme k tobe hnát!

   Smazat
 16. Blazen z Bohnic chce kundidovat:-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nepochopils, nejsi vtipný ale jenom politováníhodný blb ...
   Jdi na Novinky cz celebrito, tam tě budou za tvůj důvtip obdivovat ..

   Smazat
 17. Budu volit SPD, I. Davida a spol.
  Jako v minulých volbách.
  Mám ještě rozum a vidím i vnímám,
  mám ještě i paměť a nejsem jen "požitkový multikulti konzument".
  Rád smysluplně PRACUJI - tak, abych co nejméně jiné zatěžoval a neškodil přírodě.
  To je dnes myslím základní znak lidí ještě normálních.
  A věřím že i nadále potřebných.
  Idioti i korumpovatelní povaleči a flákači za 30 stříbrných budou vždy. Tak proč se s nimi zbytečně rozčilovat, či se uchylovat k nadávkám.
  To je raději slušně a bez křiku poslat tam kam patří...
  Každopádně pryč z rozhodovacích funkcí kde mohou za bakšiš škodit...
  Martin

  OdpovědětSmazat
 18. Tomio Okamura se z posledního místa kandidátky SPD uchází o křeslo v Evropském parlamentu. Je třeba mu přát úspěch. Kdyby ho voliči vykroužkovali, mohli by tak urychlit rozpad i jeho druhé sekty přímé demokracie. V Bruselu si s jedním xenofobním rasistou navíc poradí...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní2. března 2019 14:24
   Vidím to podobně, takže ho nebudu kroužkovat.
   Ale jinak vidím to, kdo je xenofobní rasista. SPD nejsou ani fašističtí, ani xenofobní. Xenofobie je strach z neznámého, ale oni varují před známým nebezpečím, které představuje africká a arabská „migrace“ do evropských států. Tato etnika jsou do Evropy navážena, nikoliv proto, aby se zde asimilovala, nýbrž proto, aby rozvrátila původní evropské státy a národy. Před tím SPD varuje. P.K.

   Smazat
  2. 17:12 Vzdyt ti,kteri je tak nalepkuji jsou vetsinou velmi pokrytecti a navic rozumu mdleho.Naprosto mne fascinuje kazdy,kdo "place" nad uprchliky a pritom schvaluje vpady do jinych zemi...Plus vsichni tihle "liberalni demokrate" absolutne nesnasi kazdeho "jineho" ,kdyz nema ten spravny nazor (staci mi cist jejich prispevky treba pod Terezou Spencerovou

   Smazat
 19. OK. Tak hlavně až vás popadne chuť jít pokácet strom na koleje, tak prosímvás běžte místo toho k nejbližšímu psychiatrovi. Jak tak čtu váš výplod o krvavých novinářích - nic nezkazíte, když k němu půjdete hned. Hodně štěstí.

  OdpovědětSmazat
 20. Myslím si, že jde o kvadraturu kruhu. Rodina ztratila svou funkci, stejně stát a Evropa. Všichní se citíme okradení o svá práva a nárokujeme je na úkor jiných. Nejsilnější vyhrává a nahoře pyramidy jsou nadnárodní korporace, které všechny převálcují. Zapomente na vlastenectví Nerudy, dnes přece kdo neskáče není Čech. Zapomeňte na společnou Evropu Jiřika z Poděbrad, či Amose Komenského. Dnes jde o funkční obchodní, politické a vojemské seskupení, práva členů odpovídají síle akcií. Budu panu doktorovi držet palce v jeho pohádkovém úsilí o revitalizaci EU.

  OdpovědětSmazat
 21. Můj první šéf mi radil, že bez spojenců nic sám nedokážu. Dvacet jedna křesel SPD nezíská. Vše bude záviset na tom, ke které frakci se klub SPD připojí. O tom rozhodně Okamura. Intuice mi napovídá, že levicová frakce to nebude. Nabízí se Tomiova přítelkyně Marine Le Pen. V této frakci bych žádné Davidovy sympatické levicové nápady nečekal.

  Doktor David je autoritou doma, myslím v Česku. S kým vyjednává v zahraničí se nám nepochlubil. K tomu je třeba perfektně znát anglicky. Keller asi anglicky na vystoupení bez papíru neuměl. Jak je na tom doktor David, to nevím. Vystoupit na letišti v Bruselu a prohlásit, já tady všechno změním, doktor David dobře ví, že by ho odvezli do instituce, kde pracoval. Doktor David nemá zkušenosti zemřelého Ransdorfa, který jezdil jako delegát KSČ na různé sjezdy a setkání spřátelených stran do západní Evropy a uměl tam promluvit. Pochybuji, že doktor David má kromě Slovenska ve světě vlivné přátelé. Kellerovi byli sociologové z Francie prd platní. Rozhodoval o něm Poche, asi podle svého pomocníka Petříčka utajený obdivovatel Bandery, kdo vi?

  Doporučuji, aby se nám dosud sympatický člen redakce NR dobře poradil s manželku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ja vsechno zmenim, nikdy neprohlasil...jen,ze se pokusi branit dalsim nesmyslum

   Smazat
  2. Vždyť je napsáno, že ví že to nesmí říci, aby se nedostal do blázince. Vyjde nastejno prohlášení, že se pokusí něčemu zabránit, co vlastně všichni v západní Evropě chtějí. Češi se nikdy nesmějí dostat z postavení kolonie, kde lze vydělat a odtáhnout vzdělané lidi, které sami vychovat nemohou, protože degenerovali.

   Smazat
  3. Anonymní2. března 2019 17:53
   SPD je ve frakci Evropa národů a svobod. Jejich program je zlomit plány liberalistů na likvidaci evropských států a národů. Takže je důležité, jak silná ta frakce bude a jak si rozdělí úlohy. Není třeba, aby tam někdo dělal nějaké sólo akce. P.K.

   Smazat
  4. 23:19, co je to za frakce? Jeto Farage nebo Le Pen. Okamura se přátelí s Le Pen. O Farage jsem ho mluvit neslyšel. Dr. Davida vidím na straně levice, které se Tomio štítí.

   Smazat
  5. Anonymní3. března 2019 10:22
   Co je tou platformou, která vidí dále, než k rozpadu EU? Je to frakce Evropa národů a svobod, ve které jsou ta evropská hnutí, která otevřeně nesouhlasí s vedením EU a prosazují společenství evropských svrchovaných národů, před společenstvím rozbitých evropských národů a islamizovaných občanů. Jsou tam již známá jména: Le Pen z Francie, Gert Wilders z Holandska, Heinz Strache z Rakouska (člen koaliční vlády), Matteo Salvini z Itálie (člen koaliční vlády), Tomio Okamura (místopředseda parlamentu).
   Levice je v Evroparlamentu představována Socialisty (od nás ČSSD). Společně s frakcí Lidovců (od nás TOP09 a KDU-ČSL) a Liberálů (od nás ANO2011) představují likvidátory národních států a stoupence evropského islámského chalifátu.
   A když Vám jde o tu levici, tak je tam ještě frakce Evropská levice (od nás KSČM). Tam je za Řecko Tsipras, který hodně vyměknul, stejně jako naši komunisté, viz Dolejš. P.K.

   Smazat
 22. Myslim,ze malokdo vedel,ze zakony EU smi "tvorit" jen nevolena EK...v te jsou vlastne jen doma neuspesni politici...Takze alespon ja uz mam jasno,proc jde Evropa do kopru

  OdpovědětSmazat
 23. Ten článek je dobrý, názory Dr. Davida mají hlavu a patu. Svědčí o tom i hysterie místních sloužících trollů.
  Pane doktore, u voleb do EU jsem ještě nebyl, přiznávám, ale tentokrát jdu a máte můj hlas.
  Heriot.

  OdpovědětSmazat
 24. článek jsem jen si letmo prohlédl, komentáře jsem nečetl. Co chci zájemcům předložit, to je snímek ze země zaslíbené - USSA ve věci Bedomovectví - autor Igor Jurečka: https://www.youtube.com/watch?v=2BUQ60LUkwQ
  Prohlédněte si tento snímek, poslechněte co říkají emeričti bezdomovci. V budoucích volbách volím komunisty. Trolové adios /ale ne amigos/.

  OdpovědětSmazat
 25. Jelikož máme výroči hladomoru na Ukrajině, prohledněte si, spíše vyslechněte video, které vyrobil rovněž Igor Jurečka. Dozvíte se z něho mimo jiné, že od hladu zemřelo v USA v krizových létech l932,33 7 milionů lidí - neuvěřitelné - na první pohled /první dojmy jsou obvykle klamné/: https://www.youtube.com/watch?v=_kir_XHAjzM
  Jsou tam rovněž údaje rozsvěcující temnoty předsudečného myšlení týkající se poslední doby - od roku 2006. Předsudečné myšlení je myšlení plné předsudků. USA země demokracie, kyženého blahobytu - asi tak jak bílený hrob /Christus, Nový zákon/. Někdo namítne. Jak to souvisí s článkem? Odpovím - vše souvisí se všim a ta Emerika s tou EU souvislost určitě má.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dvacátá a třicátá léta 20. století z historického nadhledu jsou "budovatelským" obdobím socialismu a kapitalismu.
   V SSSR došlo po dělnické revoluci k vyvlastnění velkých majetků a k jejich předání do celospolečenského vlastnictví.
   V USA došlo po vyvolání finanční a výrobní krize k vyvlastnění malých majetků a k jejich zabrání velkými soukromo akciovými korporacemi.
   V současné době západ (včetně nás) čeká opakování tohoto období s vyvolanou finanční a výrobní krizí.

   Smazat
 26. Doplněk ad 22:34 a kromě toho Carthago delenda est - Karthago musí být zničena. A proto anglicky: down with EU - pryč z /s/ EU.

  OdpovědětSmazat
 27. A už chybí jen trouby v Jerichu, Vltavu přejmenujeme na Rubikon, Wiki od Voršilek nám s Červenou kartou přejde Karlův most a posadí se na Hrad. Zazvoní zvonec a možná to skončí korunovací. KONEC.

  OdpovědětSmazat
 28. Uz se tesim na boj muslimu proti krestanum.To bude proti KDU-ČSL?Sekularnim statem jsme od roku 1918.

  OdpovědětSmazat
 29. Bagoune,hled studovat korán nebo to prohraješ a znásilnime ti k tomu dceru a nanželku.
  Alláh akbar!

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.