Reklama

neděle 3. března 2019

„Bukurešťská devítka“ promluvila o geopolitické roli Krymského mostu

Kerčský most
3. 3. 2019  Almanach
Po summitu v Košicích přijaly státy Bukurešťské devítky deklaraci, která hovoří o konfrontačním chování Ruska v Azovském moři a o výstavbě Krymského mostu pro geopolitické účely Moskvy.
Závěrečný dokument uvádí, že napjatá situace v oblasti Azovského moře vyžaduje důslednější a strategický přístup NATO. Podle účastníků summitu Rusko nedodržuje mezinárodní právo, demonstruje modely „konfrontačního chování“ a používá krymský most „pro své geopolitické cíle“.


Účastníci schůze jednomyslně schválili americkou a kanadskou vojenskou přítomnost v Evropě a slíbili, že utratí alespoň dvě procenta HDP na obranu.

„Bukurešťskou devítku“ tvoří země NATO z východní a střední Evropy — Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko a Rumunsko. Summit věnovaný 70. výročí založení NATO se konal ve slovenském městě Košice. Pozvání na setkání přijal i generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

Místopředseda Státní dumy pro obranu Alexandr Šerin pro Federální zpravodajskou agenturu okomentoval závěrečný dokument summitu. „Bukurešťská devítka“ by se neměla chovat jako Washingtonský poskok. Pokud, jak uvádí ve svém prohlášení, došlo k porušení mezinárodního práva v Azovském moři, pak prosím, existuje OSN, existují mezinárodní soudy, aby bylo možné se dopátrat pravdy. NATO je vojensko-politický blok. Nemůže se nacházet v Azovském moři, protože ani Rusko ani Ukrajina nejsou členy Severoatlantické aliance. Azovské moře je vnitřní vodní plocha Ruska a Ukrajiny. Není zde žádný třetí stát. Takže to vyřešíme mezi sebou vyjednáváním,“ řekl Šerin.

167 komentářů :

 1. DEKLARACE HLAV STÁTŮ ZASEDÁNÍ BUKUREŠŤSKÉ 9
  (Košice, 28. února 2019)

  1) My, prezidenti Bulharska, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Rumunska a Slovenské republiky jsme se shromáždili v Košicích v platformě Bukurešťské 9 pro konzultace a dialog k:

  - připomenutí 70. výročí Severoatlantické aliance, stejně jako 20. a 15. výročí přistoupení našich zemí do NATO;

  - znovu potvrzení naše silné odhodlání ke kolektivní obraně, jak je zakotveno v článku 5 Washingtonské smlouvy založené na solidaritě, sdílené odpovědnosti a nedělitelnosti bezpečnosti spojenců;

  - výměně názorů na současné hrozby a výzvy v oblasti bezpečnosti a způsobech, jak jim čelit.

  Oceňujeme dnešní přítomnost generálního tajemníka NATO.

  2) Za posledních 70 let sloužilo NATO jako základní kámen bezpečnosti v euroatlantické oblasti. Je to jedinečný rámec pro naši kolektivní obranu, transatlantický dialog a hraje nezastupitelnou roli při ochraně našich hodnot a při ochraně bezpečnosti našich občanů a našich území. Naše členství v Alianci vytvořilo příležitost k naplnění aspirací našich národů a poskytlo bezpečnost a stabilitu pro hospodářský rozvoj a blaho našich společností a současně prosazovalo vizi Evropy jako svobodného a mírové celku. Zároveň naše země posilují své schopnosti přispívat ke spojenecké kolektivní obraně.

  3) Jak se dnes setkáváme, čelíme nejtěžším bezpečnostním výzvám za celou generaci. V duchu 360stupňového přístupu by Aliance měla být i nadále připravena reagovat na všechny hrozby a výzvy, ať už se objeví kdekoli. Máme tedy všechny důvody, abychom naši Alianci učinili silnější a zajistili, že transatlantická vazba zůstane stejně solidní a účinná jako kdykoli předtím. Jsme odhodláni usilovat o dosažení tohoto cíle, a to i prostřednictvím našeho závazku věnovat 2% HDP na obranu, modernizovat obranu a zapojit se do operací. Vítáme a podporujeme posílenou vojenskou přítomnost Spojených států a Kanady v Evropě, zejména na východním křídle NATO.

  4) Hrozby a výzvy, kterým čelíme, jsou komplexní, často nepředvídatelné a přicházejí ze všech stran. Žádná země je nemůže řešit sama. Jejich rozsah je od konvenčních a hybridních forem, včetně kybernetických, po terorismus, regionální nestabilitu, nelegální migraci, šíření zbraní hromadného ničení a ohrožení naší energetické bezpečnosti. Čelíme intenzivnímu zneužívání dezinformací a propagandy. Tradiční linie mezi vojenským a nevojenským bojem se stírají.

  5) Dnes jsme lépe připraveni čelit současným bezpečnostním výzvám. Naše země přispívají k přizpůsobování Aliance. V duchu spojenecké jednoty, solidarity a spravedlivého sdílení zátěže zdůrazňujeme význam další přítomnosti NATO od Baltského moře k Černému moři a další iniciativy zaměřené na posílení naší schopnosti bránit naše občany a území jako součást kolektivního spojeneckého úsilí o posílení odstrašení a obrany NATO. Podporujeme také implementaci strategického, soustředěného a koherentního přístupu NATO k Jihu. Uznáváme účast v příslušných aktivitách NATO, včetně mise v Afghánistánu v rámci úsilí o mír a usmíření.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 6) Zůstáváme nadále zvláště znepokojeni probíhajícím konfliktem na východní Ukrajině a nedávným napětím v Azovském a Černém moři, které vyplývá z nezákonné a nelegitimní anexe Krymu a jeho militarizace. Jedná se o další projev ruského ignorování mezinárodního práva, konfrontačního vzorce chování a využívání vojenských i nevojenských akcí, jako je výstavba mostu přes Kerčský průliv, s cílem posílit jeho geopolitické cíle. To vše si vyžádá ještě soudržnější a strategičtější přístup Aliance. Jsme také vážně znepokojeni závažným porušením smlouvy INF a nerespektováním jejího plného a ověřitelného plnění, které vedlo k pozastavení Smlouvy a oznámení Spojených států o odstoupení od smlouvy. Nadále pokračujeme v provádění potřebných kroků v rámci Aliance, abychom zajistili důvěryhodnost a účinnost odstrašujícího a obranného postoje NATO a jsme nadále pevně odhodláni zachovat účinnou mezinárodní kontrolu zbraní, odzbrojení a nešíření zbraní.

   7) Znovu připomínáme naši podporu přístupu NATO k Rusku, založenému na silném odstrašení a obraně, a otevřenosti k dialogu, jak bylo dohodnuto od konání summitu ve Walesu, s cílem vyhnout se nedorozumění, chybným kalkulacím a neúmyslné eskalaci.

   8) Výročí přistoupení našich zemí k Alianci připomíná, jak důležitá je otevřená politika NATO pro zvyšování bezpečnosti svých členů, pro mírové sjednocení Evropy a pro stabilitu celé euroatlantické oblasti. Budeme nadále podporovat další rozšiřování NATO v souladu s článkem 10 Washingtonské smlouvy. Vítáme nedávné podpisy Protokolu o přistoupení a těšíme se, že se Severní Makedonie stane třicátým spojencem NATO.

   9) Zůstáváme odhodláni zajistit bezpečnost a stabilitu na západním Balkáně, což je oblast strategického zájmu pro Alianci, a budeme pokračovat v politickém dialogu a praktické spolupráci s partnery v tomto regionu. Rovněž opakujeme naši pevnou podporu územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, Gruzie a Moldavské republiky v jejich mezinárodně uznaných hranicích. Při plnění příslušných evropských a euroatlantických cílů budou tyto země i nadále těžit z naší podpory v jejich úsilí o posílení odolnosti proti vnějším zásahům. Zároveň připomínáme, že pokrok v reformách by měl být založen na demokratických hodnotách, respektování právního státu, lidských právech a plném dodržování jejich příslušných mezinárodních závazků a povinností.

   10) Věříme, že silnější NATO a silnější EU se navzájem posilují. Společně mohou lépe zajistit bezpečnost a mír v Evropě, v našem okolí i mimo ni. Podporujeme posílenou úlohu EU v oblasti bezpečnosti a obrany tím, že rozvíjíme iniciativy v této oblasti v plné vzájemné komplementaritě a součinnosti s NATO. Jsme odhodláni posílit strategické partnerství a spolupráci NATO-EU.

   11) Těšíme se na prosincové setkání vedoucích představitelů NATO v Londýně, které nám umožní zhodnotit provádění rozhodnutí, která jsme přijali ve Walesu, Varšavě a Bruselu, a předem přizpůsobit Alianci bezpečnostním hrozbám a výzvám, kterým čelíme. Zůstáváme odhodláni pokračovat v setkávání v rámci platformy pro dialog a spolupráci Bukurešťské 9 jako prostředku pro vzájemné konzultace, podporu společných přístupů a příspěvku k euroatlantické bezpečnosti.

   http://www.natoaktual.cz/rusko-nato-b9-prezident-kosice-summit-d81-/na_zpravy.aspx?c=A190301_102329_na_zpravy_m00

   Vymazat
  2. "Podivná" to deklarace... Rozhodně by si zasloužila podrobnější odborný rozbor.

   Vymazat
  3. Uznesenie lokajov v Košiciach ja tak akurát "prd do vetra".Sú to štáty ktoré majú historicky "súdené" vždy pri zmene politickej situácie hrať úlohu servilného poskoka.Vždy keď im to "buchne" priamo pred dverami im "srdce padne do gatí"a celý svet presviečajú o inej loyalite.

   Vymazat
  4. 615 miliónů Evropanů žádá od
   315 miliónů Američanů aby je ochránili před
   114 milióny Rusů.

   Tomu se říká NATO-humor.

   Vymazat
  5. Bukurešťská devítka - země které akceptují fašismus a nacismus - viz Pobaltí - chybí jen Ukrajina. Jinak tihle pitomci o Krymu nemají co jednat, není to jejich území, je to Rusko.

   Vymazat
  6. Že se ti presidenti za tu prolhanou a přihlouplou slátaninu nestydi.
   Oni považuji i mosty za vysoce nebezpečné.
   Podepsal to i Zeman a mrknul u toho aspon okem?

   Vymazat
  7. Odpornější satanský výpotek štvaní do světové války jsem ještě nečetl. Co fráze to vylhaný hnus. Pokud to necháme projít státními orgány otrockých zemiček, pak si za zničení v jaderné válce můžeme sami. A o to sionistům za vodou jde. Zničit západní evropu a Rusko jejich vlastními silami a nachlemtat se po satanisticky Slovanské krve - hajzli satanští!!
   ĎT a SS

   Vymazat
  8. 10:01
   Ukrajina bude přijata v nejbližší době, zde byla zúčastněná jako čekatel a partner.

   Vymazat
  9. Už v roku 2015 som písal, že Ukrajina sa nikdy nestane členom NATO.

   Vymazat
  10. Prokleté NATO !!!!

   Vymazat
  11. Napísali ste to skvele a výstižne pán Stanislav vo svojom príspevku8:48

   Vymazat
  12. Ukrajina ani Gruzie nemohou být přijaty do NATO. Mají konflikt se svými sousedy a to hoši z NATO nemají rádi. Nechtějí se nechat vtáhnout do války, kdykoli si nějaký Podroušenko či Sakomišvili usmyslí.

   Vymazat
  13. 14:41
   Právě proto musí do NATO. Stejně tak Moldávie. Jejich nepřítel je i tím naším. Včera Rusko napadlo Moldávii, dnes Gruzii a Ukrajinu, zítra napadne Pobaltí, pozítří nás. Na co ještě ksakru čekáme?

   Vymazat
  14. Nassizm
   Agression
   Terror
   and Opression

   Vymazat
  15. Byl tam Miloš s Andrejem? Proč se na deklaraci Soukup z Barrandova nezeptal? Asi by oba na tu cestu nejraději zapomněli.

   Vymazat
  16. Homo-džando 18:29, takový blud jsem dlouho nečetl, to máš informace z inkluze nebo z gayklubu?

   Vymazat
  17. 17:30
   Běž je bránit, ukaž nám to, jaký jsi machr, bramboro. :)

   Vymazat
 2. Blíží se léto a čas dovolených. Čeští a slovenští občané by měli navštívit Krym a zeptat se Krymčanů jak je to vlastně s tou anexí Krymu. Je nutné se jich také zeptat, kdy se jim žilo lépe - to je zda když autonomní republika Krym patřila pod zprávu Ukrajiny, nebo když je v současnosti Krym součást Ruska. A také vyzývám občany ČR a SR, aby si navštívili Ukrajinu a zeptali se místních, zda bylo lépe před rokem 2014 či nikoli. Bohužel ČR a SR je součástí spolku zvaného NATO, která rozpoutává války ve světě. Rusko nikdy žádnou válku nevyprovokovalo. Závidím Rusku jejich chytrého prezidenta Vladimíra Putina a ministra zahraničních věcí pana Lavrova. Bohužel formáty těchto politiků v české politice chybí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  2. Anonymní3. března 2019 9:38
   ...ty hovne čouhající s americký řiti se raději zaměř na činy svého páníčka a nepiš o tom čemu nerozumíš... :-(

   Vymazat
  3. 9:38, tobě sračky neodešly análním otvorem, ale prostřednictvím klávesnice přes prsty. Nech si ty kydy na sjezd ČSSD, schůzi místního sdružení ODS a kázání v kostele. Jeď raději na letní dovolenou do Jemenu nebo Somálska.

   Vymazat
  4. 9:38 - je to slabá satira, přidej. Ale souhlas, že je třeba vyčistit Ukrajinu od kyjevské bandy.

   Vymazat
  5. 9.38 Povolení Ukrajiny k cestě na ruský restituovaný Krym je stejně relevantní, jako povolení nějakého Ajatolláha pro vás, K cestě na hotelovou toaletu v USA. Nezapomněl jste svůj text poctivě dokončit slovy Heil (=slava) herojam? Pročpak asi Židé zdrhají z vaší milované Ukrajiny? Jistě ne proto, že by neměli co jíst. Prostě se u těch nácků oprávněně necítí bezpečně.

   Vymazat
  6. 9:38
   Ty už seš pošlapanej vod štěnic, ale půlmetrovejch, africkejch.
   A metrovejch americkejch švábů. Ty vodtama pocházeji, všichni lidi, co žili v NYC řikali, že se kvůli nim nedá spát, musel by vám deratizátor stát u hlavy s tryskou.

   Hovnoty, které vybudovaly generace Ukrajinců po celá staletí?
   Mých 60 příbuzných, kteří na Volyni měli 6 velkostatků v roce 1921 deportovali opilí mužíci ze selsovětu na Sibiř jako kulaky.
   Od té doby po nich ani slechu, mužíci rozkradli všecko až po ty stříbrné lžíce, co Češi za 60 let stačili nahospodařit. Když budou ožralové pár set let chcípat hlady, plakat nebudu. Dokud nevrátí, co ukradli.

   Vymazat
  7. 9:38 - Já na Krymu byl cca 5x a to patřil pod zprávu Ukrajiny. Teď v létě pojedu na RUSKÝ Krym za účelem porovnání co se tam od roku 2014 změnilo a hlavně budu mluvit s místními domorodci. Jen pořád nevím proč bych se měl ptát ukrajinské vlády, zda mohu vstoupit na území Ruska, které kdysi patřilo pod správu Ukrajiny. Krymčané si v referendu jasně zvolili, že chtějí být součástí Ruské federace a udělali velice dobře. Už se těším, až se projedu po Krymském mostě, který spojil Rusko s Krymem. Ruský národ patří k bratrským národům Čechů a Slováků a já jsem mu osobně vděčný za osvobození od německých fašistů. Díky Rusům jsem měl krásné dětství, což generace narozena po roku 1989 nepochopí.

   Vymazat
  8. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  9. 10:24 Hloupý člověk je ten, který nechá se sebou manipulovat a věří mediálním blbostem.
   Chytrý člověk jede na místo činu a udělá si vlastní názor.

   Vymazat
  10. 10:48
   Pokud bych se měl řídit vašemi radami, pak bych neměl věřit tomu, co se nám ukazuje třeba z americké vesmírné stanice ISS, ale zaplatit si tam výlet. To je tedy hodně blbé.

   Vymazat
  11. Blbeček trolíček 10:34 aspoň k tej Volyni: nacistický pohrobok ako ty je každý zbabelé hovno. Nedokáže sa ani priznať k svojim zločinom, pretože vie, že sú to zločiny a nie hrdinstvá. A nezabúdaj, ty nacistické hovno, že ľudia si pamätajú beštie ako ty.
   http://www.novarepublika.cz/2014/12/sokujici-zabery-proc-chteji-volynsti.html

   Vymazat
  12. CHUDÁKU 9.38 , čím tě to inkluzivní školství krmí ????? Tys nebezpečný i sám sobě. Tolik debility by člověk těžko pohledal. Myslím , že by tě měli Serešjugend vystavovat , něco by vydělali....

   Vymazat
  13. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  14. Teď nebudu psát o Krymu, ale o videích, které jsou k dispozici na "you tube" a díky kterým se můžete podívat z kabiny strojvedoucího, co vidí, jede - li po různých tratích světa. Mrkl jsem se na pár videí z Ruska, ale všechny jsou stejné: neuvěřitelně krásně opravené staniční budovy, okolí nádraží jsou čistá, plně květin a okrasných dřevin, na zemi ani v kolejišti žádné odpadky, žádní bezdomovci.... Může mi někdo vysvětlit, jak je to možné v zemi, která je skrz naskrz prohnilá, potácející se na hranici ekonomického úpadku, kde žijí chudí lidé zbaveni demokracie a západních hodnot? Není třeba keců, mrkněte se a udělejte si vlastní obrázek sami.
   Honza, Havířov

   Vymazat
  15. 8:5
   Doufám, že se podepsal i náš hrdinný president, který také odsoudil presidenta suveréního státu Venezuala pana Maduru. No on je ten, kdo má právo přímo božské odsoudit kohokoliv kdo získal ve volbách daleko více hlasu než on. Je to prostě kavaránský bohém. Jenom kavárnici to ještě nepochopili.

   Vymazat
  16. Kluci trochu vášně uberte, létající exkrementy mohou díky 3D tiskarně výletět i ve vašem obýváku.

   Vymazat
 3. To je sentimentální blábol, oko mi zaslzelo dojetím. Ještě bych doplnil prohlášením o nerozborné jednotě a přátelstvím na věčné časy. Tenkrát servilní pikolíci olizovali zadek CCCP, dnes ho olizují USA. Je vidět, se toho za těch x let tolik nezměnilo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na mysli mám výše uvedenou deklaraci bukurešťské devítky, pochopitelně...

   Vymazat
  2. Mohou si dát jenom pracovní večeři a zakončit vzpomínkami na pracovní oběd. Nic víc dělat nemohou.

   Vymazat
  3. 9:18
   Oni k tomu dodávají slovní podezdívku, na kterou se dá vždycky odvolat.
   Při vyhánění Osmanů z Evropy taky Rusko udělalo heavy lifting a Bismarck pak Berlínskou konferenci, na které je o všechno připravil.
   Osman se mu vrhnul kolem krku.
   Ten Voloďa se tu realpolitik zkrátka nenaučil.

   Kássa, to znamená, že tam Zemana dopravili, nějak?
   V dílech?

   Vymazat
 4. Z komentářů je jasně vidět, že jejich autoři nejsou Češi nebo Slováci, ale vlastizrádci, ruští kolaboranti, ruská pátá kolona.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nepište hlouposti a nesažte se urážet naše čtenáře. Na rozdil od vás jsou to přemýšliví vlastenci.

   Vymazat
  2. 8:53 Ne, Pepku Vyskoči. To ty nejsi Čech nebo Slovák, ale vlastizrádce, a kolaborant, z páté kolony.

   Vymazat
  3. 8:53 Ty milánku jsi pro zničení RF svoji podporou k přípravě války se snažíš zlikvidovat Českou zem jen si to neuvědomuješ.

   Vymazat
  4. Vlastizrádce?
   Jenom prostě vím, za co vděčí náš národ rusům a Rudé armádě a jsem připraven svůj dluh kdykoli splatit až nastane čas.

   Fašismu smrt.   Vymazat
  5. 9:58

   Kdybys měl splatit Rudé Armádě vše, či napáchala, potom bys musel začít systematicky vyhledávat Rusy na našem území a všechny je postupně drastickým způsobem veřejně popravovat. Nikoho nešetřit, majetek zabavit. To bychom se ale stali stejnými barbary jako oni.

   Vymazat
  6. Tak to už na paragraf o šírení rasovej náboženskej a národnostnej nenávisti, Pepku11:46. Ešteže ťa chráni relatívna anonymita internetu. Nič v zlom, ale naivné yjadrenie pisatela že za takzv. "oslobodenie" ešte stále dlhuje nejaké výpalné, na ktorého reaguješ, by som ironizoval slušnejším spôsobom a nie že ty budeš splácať výpalné svojim terajším "osloboditelom" tým, že tamtých ich predchodcov mieniš strielať. Ale nedbám, keď chcete násilie, dostane sa vám ho. Samozrejme len v rámci zákonov: dostaneš cez svoju nevymáchanú držku, v sebaobrane, tak ako to zákon dovoluje.Môj profil Ukrofil.

   Vymazat
  7. 11:46
   Vraždit bys chtěl nevinné lidi, psychopate? Smrt už si tě najde a pak můžeš své hrdinství a nenávist zkusit na ní.

   Vymazat
  8. 12:50, 2:09
   K ničemu nevyzývám, naopak. Jasně jsem napsal, že nejsme jako Rusáci, kteří to mají v genech. Už jsem to tady dvakrát vysvětloval, ale cenzor mě vždy beze stopy vymazal. Holt demokrat jako Urválek. Tohle určitě smaže taky.

   Vymazat
  9. 11:46 Tak určitě nebýt Rusáků, byli bychom na tom mnohem lépe, minimálně jako Lužičtí Srbové, ale za pana Hitlera navíc i mocní! Mnozí by byli pověřeni důležitými úkoly v rámci osídlování západosibiřských oblastí naší, árijskou rasou. Takhle ta celá zem připadne rase žluté, tak jako Evropa zase rasám tmavým. WWII. prohrála naše rasa jako celek! SSSR stál na straně vítězů, ale Rusové byli poraženi jako národ! - http://img-fotki.yandex.ru/get/3304/tapirr.11f/0_27c44_2dd8151b_orig.jpg

   Vymazat
  10. 18:56 Bohužel je to tak. To je vcelku známá dnes už věc, že skutečným vítězem WWII. se stal tenhle! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/g1xrrtgo.jpg

   Vymazat
 5. Je smutné, že mezi ty kurvy patří ČR.....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A nebezpečné

   Vymazat
  2. Je to ostudné... neslované všeho druhu si mezi sebou tajně ťukají nad tupostí některých Slovanů na čela, i když tomu provolávají navenek slávu... Chválí-li tě nepřítel, děláš někde fatální chybu. To věděl ve starém Rakousku každý Kadet, v carském Rusku každý Junker... Jenom ne politici za ČR. Ano, ne čeští politici, ale politici za ČR u korýtek... za Čechy se jenom vydávající.

   Vymazat
 6. koho chleba ješ, toho pieseň spievaj - zvlášť Kiska,

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jistě, jenže oni pějí píseň toho, kdo jim umožňuje ujídat chléb tomu, komu i jinak škodí, za to že mu škodí.

   Vymazat
 7. Proč tam nebylo Slovinsko? Asi si nechce zadat s lokaji z vlastní vůle?
  Morave

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Slovinsko se samo sebe už dávno považuje za součást Západu, něco jako Itálie. A to fakticky už těsně po rozpadu Jugoslávie, který vyprovokovalo. Nikdy se nesmířili s tím, že se stali součástí FRJ. Ostatní ho berou taky tak. Koneckonců je to vidět na platech, HDP a paritě kupní síly, což tam bylo vysoké od samotného počátku jejich samostatnosti.
   Slovinci mají těsné vztahy s Itálií, Francií, Německem a Holandskem, už dávno, ne s bývalou východní Evropou a ani se k tomu nehlásí.
   Etapu "Jugoslávie" považují za národní katastrofu a traumu. Nehlásí se tedy ani k bývalým státům Jugoslávie, Srby považují za odpad. Ani v 80. letech jste třeba v Chorvatsku Slovince nepotkal, maximálně obchodně, oni byli buď na svém pobřeží, anebo někde na Západě. Sami sebe nepovažují za Slovany. (Koneckonců, Chorvati taky ne). Ve Slovinsku nenajdete člověka, který by cítil jakýkoliv svazek s východní Evropou, a pokud, tak jedině s Maďary. Domácí maďarštinu tam ještě v pohraničí zaslechnete jako jazyk menšiny, srbský dialekt se ignoruje, nedejbože mluvit rusky.
   Nemalá část tamní společnosti už nemluví slovinsky, ale začíná být běžně slyšet italština, kterou mnozí považují za pravou mateřštinu. A samozřejmě angličtina. Anglicky aktivně mluví 72% obyvatel mladších 50 let, ti nejmladší fakticky všichni.
   Proto nebyli na schůzce východních zemí NATO, oni jsou uz dávno bráni jako součást západní struktury. Kdo měl možnost se setkat na Západě s rozdíly v jednání se Slovinci a třeba s námi, ten si je toho vědom už dávno.

   Vymazat
  2. K příslušnosti k Západu se hlásí kde kdo. Dokonce i Ukrajina. Pravdou je, že jsme k Západu nikdy nepatřili. Ani Slovinsko. To bylo součástí Habsburkého státu. Tzv. "Zalitavsku". Tedy k Uhersku. My jsme patřili k tzv. "Předlitavsku". Střední Evropa byla vždy relativně samostatnou geopolitickou entitou. Hlavní slovo v ní měli Polský a Český stát, Uhersko a postupně i Habsburkové. Výrazně ji ovlivňovala expanze Osmanské říše. Se Západem byla spojena tím, že čeští panovníci byli i tzv. "říšští kurfiřti", tedy měli právo volit římské krále. Přes všechny historické změny si uchovala svoji výjimečnost. Západ nás nikdy mezi sebe nevzal. Využíval nás jako štít před Východem. Nejdříve proti Tatarům, pak Turkům a nakonec proti CCCP. Dnes proti Rusku. Takže Slovinsko nikdy k Západu nepatřilo a patřit nebude. Stejně jako i my, Slováci, Poláci, Pobaltí. O Rumunsku a Bulharsku ani nemluvě.

   Vymazat
  3. 11;16

   Panovníci Českého království (Königreich Böhmen) doznali v Říši římské národa německého nějakého statusu jen tehdy, pokud pocházeli z uznávaného rodu (Habsburg, Luxemburg..) a tím Přemyslovci rozhodně nebyli.
   Ale to by bylo stejně jedno, protože by museli obhajovat zájmy celé říše, a tou bylo, jak se už naznačuje v názvu, Německo. Přesněji německá šlechta, o nejnižší vrstvy poddaných - tzv. 'lid" tady vůbec nešlo.
   Ale i takový kníže, bankéř nebo prelát měli raději kolem sebe poddané z lidu vlastního kmene, než nějakého tupého moulu, kterému ani nerozumí, a tedy neví, jestli proti němu nechystá nějakou podlost.
   Takže české země se stali významnějším útvarem tehdy, když se germanizovaly, tedy když zemské zdroje přecházely do německých rukou. A právě tento faktor byl jednou z příčin následujících husitských nepokojů. Sociální i národnostní stránka.
   Jakous takous váhu měli ve středověku Poláci, ale ti se realizovali v Rusku. Západ tehdy polskou šlechtu bral jako osinu v prdeli a hnízdo buranství, kterou, bohužel, kvůli početnosti, nemůže jednoduše spacifikovat.
   Nemusím ani dodávat, s jakými obavami se později dívali na divokou zběř na východě, která porazila Mongoly a začala narůstat. Pro běžného západního panovníka byl Velký Chán rozhodně přijatelnější osobou než ruský car.
   Od té doby, a jen proto, se snažili s Poláky, které by nejraději všechny viděli na popravišti, vyjít. Tvořili přirozené beranidlo proti Ruské říši.

   Slovinci se hlásí k antické tradici a rakouské tradici obchodní osy Vídeň-Benátky-Terst, a už dávno za Habsburků se rozplynuli v říši. Ačkoliv byli součástí Zalitavska/Uher, měli spolu s Chorvatskem (Království Chorvatsko-slavonské) speciální status země - Slovinské království.
   Je vůbec s podivem, že kodifikovali slovinštinu, protože v těchto oblastech se mluvilo německy, případně latinsky nebo italsky. Možná kvůli Maďarům a natruc jim, protože hlavně v době vzniku duálního státu začali se silnou maďarizací. Kodifikací slovinštiny se maďarština dostala až na třetí, čtvrté místo. Kontakty tehdy udržovali s Chorvaty a Dalmatinci, kteří nejsou slované a mluvili dalmatinskym jazykem.
   Slovinci a Chorvate se považují za dědice středomořské kultury, genotypově jsou smíchaní, a ačkoliv má Slovinsko v OSN pozici "Ost Europe", nikdo z Evropy je za "Východ" nepovažuje.

   Vymazat
  4. 12:40 Zajímavé překrucování dějin. Ale nijak nové. Tímto krmili naše dědečky už za Rakouska a hlavně za Protektorátu. Ani ne tak Němci, ale vlezdop.delkové z českého prostředí. Typickým představitelem byl poručík Dub, kterého Hašek výstižně zařadil mezi trojlístek největších pitomců z okresu (který doplňovali ředitel gymnázia a okresní hejtman). V reálu to byl pak Moravec a příslušníci Vlajky, Národního souručenství a zejména Kuratoria. Přemyslovci měli právo volby už mezi prvními. Už Oldřich (otec Břetislava I.) volil Konráda II. římským králem. To samé právo měli i přemyslovští králové. Co se Rakouska (a tedy i Habsburků) týče, tak vždy a to až do r. 1918 bylo pouhým arcivévodstvím. Nikdy nic více. Stačí si pustit na YT funus Otty Habsburského. Před kapucínskou hrobkou se nejdříve vyjmenovaly jeho šlechtické tituly. Království byla čtyři: České, Uherské, Haličské a Dalmatské. O nějakém Chorvatsko... jsem neslyšel. Německo, vy novodobý Palacký existuje od 23.1.1871. Kdy jej Bismarck vyhlásil v Zrcadlovém sále ve Versailles. Germanizace cíleně sloužící k likvidaci našeho národa začala až za Protektorátu (viz projev R. Heydricha ze září 1941, taktéž lze vygooglit). Za Rakouska byla němčina s češtinou zrovnoprávněna (součást Obnoveného zřízení zemského z r. 1627 pro Čechy a z r. 1628 pro Moravu). Němčina začala převládat v souvislosti s tím, že se stala úřední říšskou řečí v centralizovaném Rakousku po Třicetileté válce. Takže s ní mluvili úředníci a většina šlechty. Věci došly tak daleko, že Marie Terezie musela dokonce vydat speciální patent k povznesení češtiny v r. 1764. Atd. atp. Nikdo z Evropy Slovince a Chorvaty nepovažuje ani za Jih a už vůbec ne za Západ ale právě za Ost Evrope. Z jednoduchého důvodu - patří tam. Píšete bláboly.

   Vymazat
  5. 13:17
   žádná rovnoprávnost češtiny nebyla. Česky se neučila ani rakouská šlechta, ani bankéři ani průmyslníci. Také pro samotné Čechy bylo prvořadé naučit se německy, v případě církve latinsky, pokud chtěli nějak napředovat - i to až v době růstu kapitalistické vrstvy. Šlechtice po 30.leté válce, popravili, zbytek úspěšně kolaboroval. Ale to je jedno, stejně se sami sebe považovali za příslušníky říše, až pak jako součást nějakého království. Se zdejším prostým lidem, nedejbože s nějakými Čechy, neměli nic.
   Na konci 18.století byla čeština tak zparchantělá, že za základ se nebral dialekt z "centra", které už dávno nebylo české, ale z jižních Čech. I v 19. století spousta lidí, kteří se za Čechy považovali, česky sice rozuměli, ale nemluvili.
   Co se týká Přemyslovců, podívejte se do evropských učebnic nebo knih o historii. Žádná zmínka. Podívejte se na dnešní historické mapy. Tam najdete jen Německou říši římskou, pak na krátkou dobu červenej flek v době husitských bouří, pak zase říši, pak červenej flek po celé Evropě (30.leta válka) a pak jen Habsburskou monarchii. A nakonec Československo. Jediné období samostatnosti spolu se Slováky. Pak znovu Říše, tentokrát třetí, a následně se dají kontury české republiky tušit v západních hranicích obřího rudého fleku komunistického bloku. Pak patnáct let "samostatnosti" a dnes se obrysy státu vidí jen jako součást EU.
   "Slovinci" se etablovali v době Franské říše (Karatanie), kdy zdejší kmeny přijali od Franků křesťanství, a pak hlavně za Habsburské monarchie (Illyrie). Měli podobný status jako Lombardie, obchodní trasy východního Jadranu. Mluvím o Slovincích, ale ve skutečnosti se jedná spíš o Němce, Rakušany, Dalmatince a Italy. Proto je jejich status jiný.

   Vymazat
  6. S idiotem-anonymem 14:48 neni třeba diskutovat. Jde o zakomplexovaného idiota, kterému pro ubohou exhibici slouží komolení dějin.
   Přesně takové týpky po válce naší dědové věšeli, protože zasmradili celý Protektorát velkoněmeckou propagandou!

   MM

   Vymazat
  7. Obdivujem pane11:16, 13:27 Vašu trpezlivosť s exhibicionistom, čo tu predstiera svoje "podrobné znalosti" dejepisu, aby "ohúreným" čitatelom vysvetlil ich slovanskú ničotnosť a bezvýznamnosť. Stačilo mi však zopár výrokov typu: "...italština, kterou mnozí považují za pravou mateřštinu. A samozřejmě angličtina. Anglicky aktivně mluví 72% obyvatel mladších 50 let, ti nejmladší fakticky všichni...". Nerobte si žiadne ilúzie, žiadni Slovinskí "nadludia západného typu". Obyčajné handry, podnožky anglosionistickým mocipánom. To poznám aj od mnohých náfukov a "národovcov", ktorí sa bijú v prsia akí sú chlapáci, keď si liečia svoj komplex menejcennosti opovrhovaním svojich susedov Maďarov, Čechov, Nemcov, Rusov... a pritom z anglosionistickej zadnice im trčia už len nanajvýš päty. Je to chudák ten Pepek Vyskoč. Ako cenu za jeho grafomanstvo na diskúsiách N.R. by ste mu mali darovať pozlátenú šnúrku od splachovača záchoda. To je totiž všetko na čo v živote dosiahol. Preto tie jeho primitívne reči odutej čessky blabotajúcej krysy. Môj profil Ukrofil.

   Vymazat
  8. 15:05, 20:26
   Až na to, že mám pravdu. Kdybyste se podívali na dějiny Evropy tak, jako třeba Němci nebo Španelé, museli byste to vidět taky. Jenže vy raději vymýšlíte svoje bajky anebo čtěte bajky svých soukmenovců, které vám nabušili do hlavy v socialistických školách.

   Vymazat
  9. 9:50- co se na to podívat jako Katalánci, Bavoři, Češi a další?

   Vymazat
  10. 14:38 Tato země byla součástí Svaté římské říše a jejího nástupce - Rakouského císařství, od kterých obou jste dostali šanci stát se z divochů lidma, ale tu jste nevyužili! A tak jako se Kosovo odtrhlo od azbuckého Titova Srbska, aby skončilo v náručí ještě primitivnější Albánie, tak se Čecháčkovo odtrhnulo od demokratického Rakousko-Uherska, aby skončilo přesunem do ruských stepí! Rakovinový nádor husitsko-bolševické loupeživé, rusofilské, protievropské, zamindrákované, pomlouvačné a lumpenproletářské lůzy a zhoubného, kainovsky loupeživého kolektivizmu se sama od sebe nevyléčí a vnější zásah může přijít paradoxně jedině z Ruska - přesunem tupého a kolaborantského čecháčkostánu za Ural, kam dávno patří, a osídlením kotliny. Novými Rusy nebo z Ruska a Německa vypuzenými muslimy! A přitom i Švajc nám moh koukat na záda, kdyby došlo k odsunu čechomužiků do Bosny podle původního plánu Všeněmců, kteří v tom směru tlačili na jejich císařské Výsosti Franze Josefa I. a Wilhelma II.! Viz slova pana říšského kancléře Bethmanna-Hollwega: "Tato válka (rozuměj WWI.) jest vedena aby byl zničen živel slovanský v Rakousku!" Za První republiky u nás tvořilo německy hovořící obyvatelstvo 1/4 z celkového počtu, ale tvořili téměř 2/3 HDP!! A to jsme nepatřili k žádným premiantům jak nám dlouhodobě lžou!! Cituju: "Mýtem je, že ČSR patřila mezi deset nejvyspělejších států světa. Nepatřila, v národním důchodu na hlavu byla na 17. místě, před ní byly všechny západoevropské vyjma Itálie a skandinávské státy kromě Finska, dokonce i poražené Německo a Rakousko." - http://nassmer.blogspot.cz/2014/03/jak-na-tom-byla-prvni-republika-ve.html
   Čili je logický, že když vyženeš tu 1/4 obyvatel, která se podílí na tvorbě 60% HDP, tak nemůžeš nespadnout mezi státy jako je Polsko, Pobaltí nebo Maďarsko! To dá rozum! Páč oni drželi ekonomiku království Českého už od Přemyslovců nad vodou a nemuseli nikomu nic závidět a někomu se furt klanět! Slovanští čecháčkové si svůj stát nevybojovali ale vysomrovali na západních velmocech a stejným způsobem o něj přišli. Kdo se ani nepokusí ubránit sám, musí po zbytek života platit výpalné "osvoboditelům". Čecháčkové se musí na někoho vymluvit!

   Vymazat
 8. No jo služebníci slouží ale více dělat nemůžou Rusko se nikdy nevzdá a na válku nemají nebo by šli do kytek.

  OdpovědětVymazat
 9. To co ještě Ušáci dokáží nadělat za bordel, než zdechnou je neuvěřitelné. Že se té frašky účastníme i my a Slovensko je naozaj velmi smutné, kdyby to nebylo až tak smutné, jeden by se snad až za břicho popadal. V tomto případě se ani nedá řící, že hora porodila myš, to spíš banda kreténů vytlačila ušácký ho.no, chcete-li. Nejlepší příspěvek dle mého názoru má pan Bansky z 8:48. Rudý dědeček

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nedělejte ze sebe blbce. Žádná Amerika nezdechne, naopak nabírá dech. To, co se mění, je sílící mulipolarita, ale ta nemusí být pro USA na škodu, právě naopak. Kdo by se měl v bát, to je PŘEDEVŠÍM Rusko. A taky Evropa.

   Vymazat
  2. 10:25..Jen diky vazalum...ale ti z toho krome vydaju,nic nemaji

   Vymazat
  3. 14:50 Jak NIC? Naopak, za ochranu proti agresívnímu putlerizmu ještě platí velký hovno! Dávno máme vydávat na obranu aspoň 10% HDP! Každej rok tak jen dík USA ušetříme stovky miliard!

   Vymazat
 10. Jsou to stále jedni a ti samí (nebo jejich potomci)- Jednou je to "Varšavská smlouva - pevná hráz míru a socialismu", pak zas "NATO - pevná hráz svobody a prosperity". Hlavně všas zalézt do správné brusele a kvičet. Slovník stejný, charaktery stejné, geny stejné - *uká ta parta mezi sebou už po mnoho generací.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jj, jejich předci byli u vytržení z toho, když mohli mít nad postelí fotku Josifa Klémy, Leonida Iljiče, teď masturbují z přítomnosti dalšího "generálního tajemníka" - NATO.

   Vymazat
 11. Ubožáci, vlastizrádci, ruští kolaboranti, ruská pátá kolono,
  můžete prskat, kopat kolem sebe nožičkama a šermovat ručičkama, ale to je tak jediné co můžete dělat. Jen houšť a větší kapky.

  Pokud nenávidíte demokraticky zvolenou vládu a prezidenta, tak buď sami vyhrajte volby, nebo táhněte z naší země do prdele. Partičkám extrémistů, vlastizrádců tu pšenka nepokvete.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10:12, to vy nenávidíte demokraticky zvoleného prezidenta, kterého se od loňska usilovně snažíte odstranit, stejně tak i ministerského předsedu. To že několik desítek jenerálů typu Petr-Pavel onanovalo nad vidinou jaderné války s Ruskem, to ještě neznamená, že si to tak přeje zbytek obyvatel států, z nichž pocházeli, a zbytek Evropy. USA ani, těm to je fuk, dokonce by na tom vydělali.

   Vymazat
  2. 10.12 Opravdu věříte, že americká a NATOvská INTELIGENTNÍ MUNICE pozná že jste se svojí rodinou jejich poslušný služebník a apologet, jejich z niterného přesvědčení.. tak až to u nás v ČR začne bouchat, pobije to Slovany, ale Vás, váši rodinu a váš majetek bude spolu se židovským UŠETŘEN a bude vzkvétat z obrazu zkázy majetku a smrti vlasteneckých Čechů... NA JA, ON VLASTNĚ ANI V HIROŠIMĚ ANI V NAGASAKI USAMILEC NEBYL... JEMU BY SE NIC NESTALO, AJI JEHO DOMU A ZAHRÁDCE...

   PRO MĚ ZA MĚ se vy, pátá kolono IV. říše - EU a Deep state, třeba dejte nalejt do první linie války ke zničení Evropy a bílé rasy. Proti gustu žádnej dišputát. Z opice i z chybného přesvědčení lze vystřízlivět, z hlouposti ani ze smrti to možné není. Pravda. Život zatím ještě nikdo nepřežil...

   Vymazat
  3. 10:12 Tu poslední větu si opsal z Rudého práva? Ten tvůj revoluční zápal je obdivuhodný, v létě nezapomeň vyrazit na žňovou brigádu,svazáku.

   Vymazat
  4. Pro 11.26,neúčastním se sice této odborné/odporné / diskuze,ale docela bych si tu žňovou brigádu rád zopakoval.Ke svačině chleba se sádlem a sedmička pivo, hezké holky,pohoda,mládí a radost.

   Vymazat
 12. Fašismu smrt!

  Vyřiď to šéfovi.


  OdpovědětVymazat
 13. 10:12 Nějak jsi se v tom zamotal, exote. President je přece rudý šváb? V.J.Horák

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale NATO považuje za základ naší státnosti a taktéž nepochybuje o imperiálním chování Ruska s tím, že bychom se měli nějakým způsobem připravit na konfrontaci.

   Vymazat
  2. Vždyť taky proto má Zeman štěstí, ze se už nebude ucházet o voliče. Hodně jich v poslednich dnech ztratil.

   Vymazat
 14. Chtěl jsem jenom upozornit na absurditu celé záležitosti, už začínám ukrajovat ze svého důchodu na nákup OT pro náš pluk ČR. Vždyť mě ochrání před ruským raketami. Cca 5o miliard asi sám nezvládnu, musíte všichni pomoci. V.J.Horák

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rád přihodím na tu čelní překližku pro nové Pandury.

   Vymazat
 15. Nechce se mi uvěřit, že by prezident Zeman mohl připojit svůj podpis pod tak pokryteckou, lživou a pokleslou deklaraci, jak ji kdosi po jednání v Košicích zplodil.
  Pokud ji nezplodil již před jednáním ...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10:49 Spíše než "pod tak pokryteckou, lživou a pokleslou deklaraci" tak pod "podivnou" deklaraci...

   Košické zasedání B9 svým složením nápadně připomíná složení a územní působnost Visegrádské čtyřky, o jejímž „účelu“ podrobně mluví ve svých Otázkách-odpovědích 25.2.2019, str.8-9, V.V. Pjakin, čelově "rozšířenou" o Bulharsko a Pobaltské státy..

   "Hrozby a výzvy, kterým čelíme, jsou komplexní, často nepředvídatelné a přicházejí ze všech stran."
   Jaké to strany mají to podepsaní na mysli...?! Mohou přijít i z Německa, Francie, USA, atd.atd.

   Už fakt, že nebyla této schůzce věnována žádná větší publicita, je sám o sobě důvod k zamyšlení...

   Vymazat
  2. Už je to tady!
   Všechno do sebe zapadá. V západní jevropě muslimáci a otrokářství. Ve východní evropě neokolonialismus a zděšení ze západu. V emerice snaha použít polonky jako trojského koně k ovládnutí V4ky. V EU sajuzu snaha dehonestovat V4ku a donutit ji vytvoření mezimoří (proti EU otrokářství). Pak salámovou metodou vtažení V4ky do devítky a okupace těchto území jujesej pistolníky. Následuje nahnání gojímského dobytka z vysokých škol devítky do mundurů ze skladů vermachtu a vyslání na východ, dobývat zdroje pro páníška. Fuj západ je hnůj!!

   Vymazat
  3. Už je to tady!
   Konečně nový košický vládní program. A opět tajný a potichu schválený, histerie se opakuje (rudá pěkně zhnědla a asi rychle zčerná).

   Vymazat
  4. Bohužel se stále více potvrzuje,že z menšího volebního zla se stává velké!!Existuje vůbec někdo z tzv."politiků",koho si člověk může vážit?

   Vymazat
  5. Anonymní3. března 2019 11:34
   Také mi přijde ta sestava, jako země pro budování onoho mezimoří, rozšířitelného na trojmoří. Ale proč bychom do toho měli jít? Co máme společného s Litvou, až Estonskem? Jenom to, že jsou u ruských hranic a někdo nás chce na Rusko poštvat. To není zájem nás, Středoevropanů. My bychom se pokud možno, neměli zúčastňovat takových „her“ velmocí, ale udržovat přátelské a ekonomické vztahy ve střední Evropě, případně západním Balkánu. Už to je, nadlidský úkol. P.K.

   Vymazat
  6. 11:34 Litva, Lotyško, Estońsko a Bulharsko se tam octli zřejmě "omylem", s nimi se při vytvoření "mezimoří" neuvažuje.
   Myšlenka na "sjednocení" Střední Evropy, v různých formách, není nová, objevila se už ve středověku. Vždy se v nich angažovaly velmoci ve snaze oddělit Německo od Ruska...

   Vymazat
  7. 14:28 Časy se mění.

   Vymazat
 16. Máme holé prdele, ale zbrojíme vesele. Resumé onoho summitu.

  OdpovědětVymazat
 17. Pozor, ČT od 14 března bude vysílat o okupaci ČSR, možná celé dva dny. To jenom pro srovnání se srpnem a kdyby snad někdo nevěděl, kde hledat nepřítele.

  OdpovědětVymazat
 18. Proboha, kdo nás tam zastupoval? Byl tam snad prezident osobně? To nám ale stouplo sebevědomí. To se ten ruský medvěd polekal! Politikáři nás zase táhnou do sebevražedných kombinací. Jen když jim to sype! 38. rok je zpátky, vítr od severního Atlantiku nikdy nepřinesl nic dobrého.

  OdpovědětVymazat
 19. S rezavejma kvérama a rozhalenejma prsama, porveme se s rusama.
  Tam, v matičce rusi, vypustíme duši, za za plyn, za ropu, obětujem Evropu.

  OdpovědětVymazat
 20. Dabac: FUJ! FUJ! FUJ! I Ty Zemane?

  OdpovědětVymazat
 21. Druhou světovou jsme tak nějak zaspali, tak teď se holt snažíme být v čele pelotonu. Hesla, fráze máme, takže bysme mohli NATU dodávat politruky.

  OdpovědětVymazat
 22. Čeští muži si holí prsa a omdlívají u zubaře. S touhle stručnou charakteristikou dnešních dorostenců by ruské tažení nemělo být problém.

  OdpovědětVymazat
 23. Bukurešťská devítka ?........američtí trapní poskoci......

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vetsinou staty,odkud utikaji lide,kvuli nizke zivotni urovni a jejichz duchodci musi setrit i na jidle...ale kvuli americkemu srotu si od pusy odtrhnou radi

   Vymazat
 24. No kdo by to čekal, že? 19km na pilotech, polovina ve vodě za cca tři roky. To bylo výsměšků, že to nikdy nepostaví, že jim to spadne apod. Dnes už se blíží i otevření železniční části a poskokům se dělá nevolno. Nepomohla blokáda vody ani elektřiny, která by v jiné části světa byla okamžitě označena za genocidu. Tak teď můžou už jen zasedat a vydávat bezcenné prohlášení. Rusi se musí za břicha popadat.

  OdpovědětVymazat
 25. Měli bysme instalovat směrníky kolik km nám zbývá do Moskvy. Třeba by někomu došlo, že naše armáda tam dojede leda vlakem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Se širokorozchodným překladištěm na hranici. Ale rakety to zvládnou vzduchem a mnohem rychleji.

   Vymazat
 26. Bukurešťská devítka? To je nějaká trampská kapela?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ne, to je spolek, který tě vyšle v atombordelu na radioaktivní pláně ruské stepi, abys tam dorážel přeživší.

   Vymazat
  2. Ne, jen sbor eunuchů 12:41.

   Vymazat
  3. 12:44 jejich, nebo naše?

   Vymazat
  4. 13:00, divná otázka. Jejich, samozřejmě.

   Vymazat
  5. Ne je to spolek padlých holek.

   Vymazat
  6. Nepleťte si prostitutky a kurwy. Prostitutka je zaměstnání, kurwa je vlastnost. Těch druhých je mnohem víc!

   Vymazat
 27. Přednostně by měli rukovat ti, co mají na hlavě zelený melír.

  OdpovědětVymazat
 28. Co nepovedlo se Ádovi, napravíme my, bláhoví.
  Jsme zárukou míru, sotva se však slezeme, už dštíme síru.
  Opravíme své tři pandury, Putinovi navzdory.
  U Moskvy nás tentokrát nezastaví, jak naše příručky praví.
  Poperem se s ruštinou, zakázky na obnovu ruska nás neminou.
  Bylo to tak v Kuvajtu i Iráku, proto máme mezinárodní právo na háku.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je to ale pěkná fraška,
   jak tu "básní" ruský podržtaška.
   Takových bláznů je tu ale víc,
   David by si je měl odvézt do Bohnic.

   Vymazat
  2. 13:52 Jsi velký optimista, neb kvůli takovým jako ty, je tam málo místa. V Rusku na takový jako ty čekají, tak si nasaď helmičku, americký blbečku.

   Vymazat
  3. 13:59 dost dobrý, ale jemu to stejně nic nedá

   Vymazat
 29. Dříve byla taková dobrá hláška: plány imperialistů zhatí naši vepři bouubelatí.
  Dnes bychom mohli propagovat: Putinovi plány zhatí naši hloupí naši parlamentní vlezdoprdelkové boubelatí.
  V.V.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Copak? Neuznáváš český, lidem demokraticky zvolený parlament? Neuznáváš českého, lidem demokraticky zvoleného prezidenta?
   Nejsrandovnější je, že takoví jako ty sami sebe nazývají vlastenci.
   Jo, vlastenci jste. Ale ruští. Tady v ČR jste vlastizrádci

   Vymazat
  2. 13:58 Tak se, vlastenče, nezdržuj plkáním a sypej na frontu. Tady to nevyhraješ.

   Vymazat
  3. 14:04
   Na jakou frontu, ruský šulku? Kde je jaké fronta? Měl bys přestat hulit to ruské svinstvo, leze ti to na palici.

   Vymazat
  4. 14:07 To je špatný, když nevíš kde máš frontu. Zkus
   to třeba mezi svými na Ukrajině. Hle, amerického brouka, jak tu vzteky pšouká.


   Vymazat
 30. Prezident Zeman tam byl skutečně osobně. Na jeho stránkách je ta ostuda označena jako: Pracovní setkání v Košicích.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ostuda před kým? Ty jsi ostuda.

   Vymazat
  2. 13:59 Nefilosofuj a vyraž, když budeme mít štěstí, tak se někdo trefí. Hlavně ne do hlavy, to by ti neublížilo.

   Vymazat
 31. Devotni vlezdoprdelectvi jake svet nevidel.Na bliti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejhorsi je,ze nemame vychodisko.Pokud bychom zvolili politiky "nepratelske USA" nasadi sankce a dopadneme jako Venezuela

   Vymazat
 32. Co dobrého či špatného nám udělali Němci a Rusové ?

  Němci:
  1. Od vzniku Velké Moravy i Českého státu jsem bojovali s Germány o přežití a v dobách míru platili "výpalné".
  2. Po Bílé Hoře jsme 300 let byli v područí Rakouských Němců, kteří "humánně" likvidovali veškerý odpor.
  3. Německo a Rakousko-Uhersko rozpoutali I. světovou válku - Museli jsme poslat 2 miliony můžů do války. Zemřelo přes půl milionu Čechů a Slováků!
  4. Němci zabrali Sudety a vystěhovali Čechy. Rozpoutali II. světovou válku. Plánovali 1/3 Čechů poněmčit, 1/3 poslat na Sibiř a 1/3 vyvraždit ! O život přišlo 360 000 Čechů.
  4. Po sametovém podvodu si z nás za pomoci kolaborantů a parazitů vytvořili ekonomický protektorát.
  5. Momentálně pro nás prostřednictvím migrace hnědého moru připravují genocidu.

  Rusové :
  1. Osvobodili 90 % naší země od německého nacismu a zachránili tak náš stát a většinu obyvatel před genocidou.
  2. Okupovali nás v roce 1968 společně s Němci, Poláky a ostatními členy VS. Počet obětí okupace - 108 osob. V oblasti zahraniční politiky a obrany jsem měli omezenou suverenitu. Umístěním vojsk na našem území nás ale na 20 let zachránili před reinkarnací zlodějského kapitalismu, rozkradení naší země a vytvoření protektorátu kryptofašistické EU=IV. Reichu.
  3. Rusko bojuje i za nás v Sýrii proti hnědému moru a následné islamizaci naší země, jak naplánovali globalisté a politické loutky Západu v čele s Němci to realizují. Rusko bojuje také proti zločinnému tlupo-elitářskému systému maskovanému v současnosti pod liberálním kapitalismem na celém světě.


  Kdo je tedy náš větší (ne)přítel ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 1. O d těch vašich hrozných Germánů jsze vy Češi obdrželi civilizační a kulturní návyky, křesťanství, moderní model vedení státu, bankovnictví, stavebnictví, řemesla, zemědělství, umění.. Nebýt jich, sedíš dosud tupě v jámě vyryté divokými prasaty pokryté chroštím a požíráš kořínky. Od nich máte i jazyk, jinak bys spoustu věcí okolo sebe nepojmenoval.

   2. Bílá hora znamenala KONEČNĚ konec loupeživé sebranky husitských pohrobků, která plundrovala Evropu a dělala zmatek všude kam vstoupili.

   3. Obě války rozpoutalo carské Rusko a Rusko-SSSR. První prostřednictvím vyprovokováním útoku na následníka trůnu spolu se Srby, tu druhou spolčením se s nacisty a napadením Polska. Za mrtvé poděkuj Rusku.

   4. Sudetští Němci po právu volali o pomoc před rabujícími Čechy a svět je vyslyšel. Byla sepsána mírová dohoda v Mnichově a díkybohu za ní. Jestli se ti nelíbí mrtví, běž poděkovat ruské rabující a vraždící lůze.

   4. :D Tak to jsem se pobavil. Ani Lenin by se za ten výpotek stydět nemusel.

   5. Ano, a pevně věřím, že se tak stane. Už mám podobných sráčů jako ty plné zuby. Já tady chci mít normální lidi.

   R:
   1. ad 3. a 4. Rusko spáchalo genocidu na celé Evropě včetně nás.

   2. přemýšlím, jestli tenhle výrok už není na prokurátora. Ale možná bych doporučil ústavní léčbu s elektrošoky.

   3. Rusko rozvrací svět a vraždí lidi. Všichni je nenávidí. Taková je pravda. Ale přijde na psa mráz a už hodně brzo.

   Nepřítel:
   RUSKO! Vždy bylo, je a bude. Nechápu, na co ještě čekáme. Proč chceme přesunout jejich likvidaci na své potomky, když naši rodiče tak velmi trpěli.

   Vymazat
  2. Sudeťák 17:55 se vědomě plete: civilizační vliv a modernizace k nám přicházely nejen od "Germánů" ale i přímo z Francie, ze Španělska, z Itálie, i z Arábie. Germáni zase na oplátku byli pod naším, českým vlivem - např. české kuchyně, husitského vojenství a dělostřelectva atd.
   Jen blbeček může tímto způsobem fandit "Germánům" a psát tyhle neskutečné kraviny.

   Všechno ostatní je totiž jen nechutná provokace, která vás má vytočit.

   Vymazat
  3. Pepek Vyskoč to napsal hezky-česky: "...1. ad 3. a 4. Rusko spáchalo genocidu na celé Evropě včetně nás...". Nějak to ti "strašní" rusové udělaly špatně, nebo kde udělali chybu, když po té "strašné" ruské genocidě si tady ta česky mluvící krysa klidně vyskakuje.

   Vymazat
  4. 20:43
   Škoda, že ta ruská "genocida" minula tu rabující a vraždící fašistickou lůzu, jejímž zástupcem je 17:55.

   Vymazat
  5. 20:43
   Lůza a rabovač jsi ty.
   Zakládáme klub pamětníků na ruskou agresi. Budou tam pamětníci na invazi a teror během 2.světové války, i na puč 1948, a na okupaci 1968 - 1991. Ve zvláštní sekci jsou potom paměti na ruského agresora mimo naše území. A právě tyto příběhy jsou důležité, protože ty jasně ukážou, s čím máme do činění. Jedny z nejstrašnějších jsou tzv. Volyňské masakry.
   Příběhů pamětníků jsou tisíce, členů klubu je skoro 300 lidí.
   Budeme mít svoje stránky, až to bude hotovo, dám link.

   Vymazat
 33. Zbrojari z nas penize vytahnou za kazdou cenu...Tomu se rika politika...Kdyby si alespon vzali ponauceni z okolnich statu... treba Recka...je sice vyzbrojene az po usi,ale muselo vsechno ostatni rozprodat

  OdpovědětVymazat
 34. https://www.youtube.com/watch?v=d7ufUN3nrSA
  https://www.youtube.com/watch?v=JtpXHpVVYo4

  OdpovědětVymazat
 35. Když Putin uvidí tu fotku tlupy směšných poskoků, co si říká Bukurešťská devítka, tak se smíchy posere.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Byl některý z účastníků slovanského původu?

   Vymazat
  2. 17:54 Asi nejvíc Orbán, ne?

   Vymazat
 36. Bukurešťská pouze podepsala deklaraci , kterou jim nadiktovali z USA . Jestli podepsal i Zeman nevím . Samotný pohled na něho je víc než smutný . Chátrá tělesně a zřejmě i duševně . Že nazval Porošenka prezidentem míru a pozval Kvída do Prahy to jen dokazuje .Říká o sobě , že hraje šachy sám se sebou . Vypadá to tak že dal mat sám sobě .

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dvojnásobný mat. Bílými i černými!

   Vymazat
  2. Před prezidentskými volbami kdosi musel analyzovat šance uchazečů. Střízlivě posuzováno, Zeman byl pro lidi nejpřijatelnější. Určitě ho měli pod kontrolou, protože na něho nevytáhli žádný skandál a nechali ho zvolit. On vlastně nikomu nic slibovat nemusel. Když si ho přáli někteří voliči zavázat nějakým slibem, jeho blbí (zákeřní) obdivovatelé hned začali vyskakovat. Počkejte, Miloš vás vyžene na ruskou frontu.

   Vymazat
 37. Zemana jsem nikdy neměl rád. Ale vždy jsem si ho svým způsobem velmi vážil, hlavně proto, že byl svůj. V poslední době si ho vážit přestávám. Mám totiž pocit, že i z něho se stává prostitut.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Soudruzi extremisti,
   zůstáváte s vašimi extrémními názory tak nějak stále více sami. Musí to být velmi frustrující.

   Vymazat
  2. K 19:00: Co ty víš, vážený "demokrate havloide" o mých "extrémních" názorech? Nejsi náhodou sám extremista???

   Vymazat
  3. Nemyslící stvoření 19:00 obdivuje neschopného kulisáka a netalentovaného pisálka Havla, zločinecké NATO, kryptofašistickou EU, vlastizrádné "neziskovky", lesnického nedouka Číra Spáče. Ještě navíc místní slušné čtenáře nazývá "soudruhy extremisty".

   No, není to ukázkový blb?
   Ale vidíte, i blbec pobaví.

   Vymazat
  4. To nepochybne, inak nevidím ani ja dôvod aby som reagoval na anonyma, hoci vystupujem tu nie pod plným znením svojho mena ako Vy pan Ivan D. Už mu na viacej miestach, aby nafasoval vojenský mundur a utekal na frontu. Tak začal hrať blbého, že on nevie kde je jeho fronta. Môj profil Ukrofil.

   Vymazat
  5. Soudruhu Dvořáku,
   ten "neschopný kulisák" svým velkým dílem pomohl k přechodu této země ke svobodě a demokracii. To je ten důvod, proč ho tak nenávidíte.
   Ten "neschopný kulisák" to dotáhl až na prezidenta této země, na celosvětově známou a uznávanou osobnost.
   Co jste, Dvořáku, dokázal vy? Vůbec nic, na ČSFD je za váma jediná stopa, propagandistický "dokument "Uloupené Kosovo", vy "režisére.
   Jste tak neschopný, že za 6 let ani nejste schopen přejít na jinou platformu než Blogger od Google, který neustále, jako správná "vděčná" svině očerňujete.

   Vymazat
  6. Hezký pokus, ale argumentace na nic.

   Vymazat
  7. Neschopného kulisáka volil jen parlament a senát. Neměl odvahu se nechat volit lidem. Komunisti mu při první volbě dali hlas z dobré vůle na základě jeho projevů na Václaváku, které byly lživé. Po létech Havlovi na trochu svobodných diskuzních stránkách nemohou přijít na jméno. Čím to je, milý 19:00?

   Vymazat
  8. 22:57
   No to je podlá a odporná "argumentace", vy ubožáku, když se pan Havel už nemůže bránit. Pan president Václav Havel je obdivovanou osobností všude, kam jsem přišel. Čechy vnímají podle dvou věcí - Praha a president Václav Havel, obojí mimořádně pozitivně. Pokud někdo v zahraničí má trochu větší přehled o našich politicích, pak jejich hodnocení je - Václav Havel = president. Klaus = zloděj per. Zeman = ochlasta a sprosťák. Toho kulisáka si nechte od cesty, vy matlale. Kdykoliv jsem se bavil s lidmi v zahraničí, měli ponětí právě o tvorbě Václava Havla. Čapka znal málokdo, Seiferta a Nerudu jen znalci, Vrchlického nikdo. Vás taky nikdo nezná. Pana Havla zná celý svět. Já jsem už dostal blahopřání za to, že se u nás narodil takový génius. Dojalo mě to. Vy na takového vzácného člověka veřejně plivete. To je hnusné, podlé a zbabělé.

   Vymazat
  9. K 9:43:
   Vážený a milý. NR skutečně není psychiatrická poradna. Tady Vám od Vaší obsedantní představy, že HAVEL byl člověk, kterého nám závidí celý svět, ani od další havlistické posedlosti, opravdu nikdo nepomůže. Sice bych Vám rád pomohl, ale nejsem lékař a necítím se na to. Je mi to fakt líto. Obraďte se třeba na MUDr. Radkina HONZÁKA, který vám možná pomůže, pokud nebude zase jako dělo. Jeho poslední články totiž vytváří dojem, že se do střízlivého stavu už vůbec nedostává.
   PS: Možná přeci jen malá rada. Zkuste o víkendech chodit údolími horských potoků a až na Vás opět přijde havlistická ataka, strčte prosím rychle a rozhodně hlavu do ledového potoka. Držím Vám palce, aby Vám to pomohlo! Bůh s Vámi.

   Vymazat
  10. 19:17- 9:43 si z nás dělá legraci, nechápete? K dokonalému slovnímu vyjadřování se "debilita" nehodí!

   Vymazat
  11. 20:11 Havel byl jedním z “kontrolované” opozice, vytvářené soudruhy celá 60. až 80. léta. Aby zapůsobili moskevští režiséři věrohodně, měli někteří disidenti fešácký kriminál, zatímco ti opravdoví antikomunisti byli persekuováni. Západ Bohužel tento nastrčemý disent přijal jako opravdový. Pokud by v ČR zvítězila doopravdy kontrarevoluce, nebyl by dnes u moci ani Zeman ani Bureš! Ale v ČSSR se nemohl stát prezident někdo, kdo nebyl pod kontrolou a kdo by začal provádět skutečnou antikomunistickou deratizaci. Vždyt’ by ho možná ještě ten den, a to všemi prostředky, odstavili! Díky množství kolaborantů, co drželi rudé fangle, aby je pak za pár měsíců měnili, stejně jako prezentované názory… bylo to divadlo, stejně jako 17.listopad, jen mnozí herci a stafáž byli oklamáni, stejně jako diváci. Další pokračování dějství bylo např., jak Kocáb zařídil odsun sovětské armády. Má asi zázračné schopnosti. Stotisícová okupační armáda se celá, včetně nejvyššího velení v Moskvě, z Kocábova vystoupení vyděsila… To je asi stejně uvěřitelné, jakože soudruh Zeman svým opileckým projevem zařídil, že do Česka neproudí tolik migrantů, jako do západní Evropy… a dokud budou blbci ve své většině věřit mediálním a politickým báchorkám, a to pořád těch samých rudých xindlů tebe nevyjímaje, tak se tu nic nezmění…

   Vymazat
  12. K 16:19: A čo Vy si pán antikomunista predstavujetě pod takými slovami "rudý xindl"???

   Vymazat
  13. 10:10 To je velice jednoduché! Všichni putleroffci se na ulici či v socce navzájem poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. A mnozí maj navíc odulé tváře, jak blízko strkaj tlamu k pšoukolíhni svého škaredého fýrera tu! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Vymazat
 38. Bukurešťská devítka může žvanit co chce. Rusové Krym už nikomu nedají. Pokud jim ho někdo bude chtít vzít silou, tvrdě narazí. A pokud by na Rusy šla přesila, raději vymažou planetu.
  Jak sami říkají: "K čemu by nám byl svět, když v něm nebude Rusko".
  Jak říká prostá logika věci, když nebudu já, nebudete ani vy.
  Západ se může kousnout třeba vzteky do prdele, ale Rusové Krym, ani nic jiného dobrovolně nevydají. Paradoxně, západ v devadesátých letech pomáhal v Rusku intenzivně budovat kapitalismus. A právě to je kámen úrazu. V evropském socialismu mohou uplácet. V kapitalistickém Rusku už si nikoho nekoupí. Ti, co ovládají ruské bohatství mají pod palcem i ruskou politiku. A velmi dobře si uvědomují, že západ se nechce v Rusku dělit. Západ chce Rusko vykrást. To znamená, že západní kapitalisté chtějí okrást ruské kapitalisty. A ti by raději zemřeli, než by se stali chudými západními poskoky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Víš hovno o ruských i západních kapitalistech, žádného neznáš, s žádným jsi nikdy nemluvil, ale přesně víš co všichni chtějí. Prostě vymýšlíš si chujoviny. Baví tě to?

   Vymazat
  2. Chyba v úvaze: v Rusku ti, co ovládají ruskou politiku ovládají o ty, co ovládají ruské bohatství. Stejně tak je tomu v Číně.

   Opačně je tomu v USA.

   Leo

   Vymazat
  3. Leošu, kua, ty jsi taky geostratég :-D

   Vymazat
  4. Ale tím jsi Lea jen potvrdil.

   Vymazat
 39. 19:44
  No, ten kdo čte a má v hlavě víc než na sprosté nadávky, a nehraje si na machra, který sežral všechnu moudrost světa ví, že např. "Dick Cheney, when the Soviet Union was collapsing in late 1991, wanted to see the dismantlement not only of the Soviet Union and the Russian empire but of Russia itself...."
  Přeber si to jak chceš, Einsteine, jestli nejsi chuj ty sám.

  OdpovědětVymazat
 40. Konečně jsem pochopil ( po asi cca démonických šedesáti osmi létech ) proč musel být generalisimus Stalin takový jaký byl. J i n a k b y S S S S R zanikla asi za pět let po říjnové revoluci. A Evropa asi o pět let později.

  OdpovědětVymazat
 41. k problému deklarací!
  Většinou se jedná o obecné žvásty se skrytými trojany, které mají být otevřeny naráz, schválením jediného jednoduchého zákona. Ten schválí naráz všechny protektoráty EU, jejich prdlamenty ve znění. ""Od okamžiku schválení tohoto zákona začínají právně závazně platit všechny v minulosti přijaté (nezávazné) deklarace jako zákon"". A takový zákon bude v EU a juesej přijat současně a tajně, ale bude platit (Orvel bledne závistí a gojímům až teď dochází, proč je vlastně naučili číst, čti a plň!).

  OdpovědětVymazat
 42. Prosím administrátory, aby vedle diskuzních setkání, umožnili výměnu nazorů i zdejším extrémistům. Doporučuji jednou ročně najmout tělocvičnu s boxerským ringem + dva páry box.rukavic. Partneři by si své názory v ringu ujasnili a diváci by na vstupném tělocvičnu určitě zaplatili. Když to nejde podobrém, tak to musí jít jinak. Nejvíc bych se těšil na pana Radostu. Není to nic proti demokracii, vždyť její kolébka box též adoruje.

  OdpovědětVymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.