Reklama

neděle 10. března 2019

ČECHY KRÁSNÉ, ČECHY MÉ – ROZKRÁDANÉ

Xaver s Vlkovým vstupem
10. 3. 2019 KosaZostra aneb vlkovobloguje.wordpress.com
Úvodem musím sdělit, že to, o čem chci dnes psát, není žádnou exaktní analýzou daného jevu, jde o smutný výběr z mnoha případů. A také neznamená, že jsem nacionalista či dokonce šovinista; jsem pouze občan, který vnímá problémy vlastní země a občas se k nim na tomto místě i vyjadřuje.

K tomuto dnešnímu zamyšlení mě pohnula informace, že „globalisté“ od nás ročně už vyvádějí zásluhou našich šikovných „dělníků, rolníků a pracující inteligence“ přes 800 miliard korun: hlavně na dividendách, reexportech a pronájmech. Naši vyvolení k problému krčí rameny a vyjadřují se ve smyslu „s tím se bohužel nedá nic dělat“; kdyby aspoň projevili trochu verbální statečnosti slovy „pokusíme se to změnit“. Někteří vyrukovali opatrně pouze s návrhem na zdanění dividend, s kterým se bohužel asi také nedá nic dělat, a navíc výtěžnost by asi nestála za to rozvíření vod doma i v cizině.

To bylo křiku za onoho času ze strany pravověrných, když jsme dle regulí RVHP a zcela dobrovolně předali v rámci tak zvané specializace a kooperace nějakou výrobu chudším příbuzným – Bulharsku, Rumunsku či Maďarsku. Bylo to dle tehdejších i dnešních kritérií pouhých „pár drobných“. Navíc se tak dělo v rámci spíše jen proklamovaného než skutečného vyrovnávání ekonomických úrovní členských zemí. Dnes se potřebujeme zase my vyrovnávat s jinými členskými zeměmi, jiného evropského celku, avšak vývoz 800 miliard ne že k němu nepřispívá, nýbrž je vůči těmto snahám doslova výsměchem!

Doufám, že nikdo mně nezačne „otloukat o hlavu“ proti tomu tekoucí dotace z evropských fondů. Jednak představují jen zlomek vyváděných peněz a jednak se jedná o dvě naprosto různé „polohy“. Nicméně i přes tu nesouvztažnost uvedu dvě čísla: za léta 2010 – 2016 bylo na dividendách vyvezeno 2.252 miliardy korun, zatímco z fondů EU přiteklo 563 miliard. Zbývá ovšem dodat, že těch odvezených 800 miliard není samozřejmě krádež jako taková (abych nebyl stíhán!), jen dopad je stejný…

Maně přemýšlím nad příčinami této situace, resp. nad vinou osob, které to způsobily, a vychází mi následující, pokud odmyslím zpackané zákony poslanci:

– Smlouvy připravovali právníci-břídilové (nevím, jestli už fungovala Univerzita Sládkovičovo).
– Nebo naopak skvělí advokáti a notáři, avšak zkorumpovaní.
– Nebo úplní idioti z řad subalterních ministerských úředníků.

Mimochodem tato „česká trojka“ působí asi jako jakési perpetuum mobile: jinak by přece tato země nebyla popotahována na tolika arbitrážích a žalobách, v kterých se chce na nás napakovat kdejaký…(doplňte si). To není nikde na světě, aby tolik obskurních subjektů vydíralo stát.

Při pohledu do dávné historie se někdy s povzdechem ptám: není to drancování naší zemičky jakýsi osudem daný úděl? Vždyť už od počátků českého státu si sem nájezdníci jezdili pro stříbro jako do své pokladničky. Vzpomeňme třeba pět křižáckých výprav, během nichž žoldnéři drancovali a loupili vše, co se dalo unést a uvézt. Nebo příběh „Pasovských“, kteří si také odskočili napakovat truhlice. Či „návštěvy“ jejich severních krajanů za stejným účelem – výčet toho druhu by byl velice dlouhý.

Za samostatný odstavec už jenom stojí případ Švédi a 30letá válka. Ti, jak známo, s přestávkami okupovali osm roků Moravu a během té doby vyplundrovali každé větší město – od Znojma, Mikulova (odtud odvezli celou zámeckou knihovnu), přes Jihlavu, Kroměříž, Olomouc až k severní hranici. A v Čechách to probíhalo obdobně – od Českého Krumlova přes Tábor, Prahu až po Děčín.

Nejhůř ze všech dopadly samozřejmě bohaté šlechtické domy na Hradčanech a Malé Straně, odkud například navždy zmizely: strahovská a rožmberská knihovna (musí to být velcí čtenáři, ti Švédové, a znalci cizích jazyků!), poklad hraběte Šlika ve Strahovském klášteře, sbírky z Hradu a podhradí (co nestačili ukrást Habsburkové), jako obrazy, sochy, koberce, zlaté a stříbrné předměty – zkrátka všechno, co mohli naložit. Mezi tím takové skvosty, jako Codex Gigas (Ďáblova bible) nebo Codex Argentas (Stříbrná bible).

Spokojený velitel švédských vojsk Königsmark si pochvaloval, že z Prahy odvezli víc než z celé země za celou 30letou válku; údajně to mělo tehdy fantastickou hodnotu 12 miliónů zlatých.

Nicméně zanechme pitvání krádeží v dobách dávno minulých, i když to může bolet stejně, a posuňme se k časům, které ještě nezmizely v zapomnění. Totiž k německé okupaci našich zemí v průběhu 2. světové války, kdy loupení nabylo rozměrů a forem, jaké předchozí historie na tomto území nepoznala.

Nejdřív byla ukradena na základě rozhodnutí Mnichovanů cca. třetina území českých historických zemí a připojena k Říši. A brzy nato jejich zbytek i s naší svobodou a bezpočtem životů, kde si přisvojili všechno, co potřebovali k přežití a vedení války. Nejdříve pochopitelně veškerou výzbroj naší armády, v nemalém rozsahu a velmi kvalitní. A jak nazvat krádež mladých let našich občanů, nuceně nasazených na práce pro Německo? Jak nazvat jinak než krádež produkci mnoha průmyslových odvětví a zemědělské výroby, která končila rovněž v německých rukách?

Snad ani nepokračujme v tom nekonečném výčtu zvrhlých krádeží ze strany Německa (které mimochodem nebyly nikdy kompenzovány), vyjma jedné důležité položky: československé zlato. Před 2. světovou válkou obnášel náš zlatý poklad 95 tun, z nichž se před okupací stihlo vyvézt a ukrýt větší množství do Švýcarska a Anglie – zde 55 tun. Co zbylo v sejfech doma, ukradli Němci hned po obsazení a navíc Angličané, dokonce už po obsazení Čech a Moravy, převedli z uvedeného kontingentu Říši 14 tun jakožto údajný „adekvátní“ sudetský podíl…Chápete to, vážení čtenáři? Němcům, jejich nepřátelům, vydali jejich pofiderní podíl promptně, avšak nám ten zbytek vrátili až v roce 1983!

Proč tak pozdě? Až jsme přece vyrovnali „dluhy“ – za výdaje exilové vlády v Londýně, za výstroj a výzbroj našich letců, kteří v bojích zachraňovali jejich holou existenci a ve velkém počtu umírali, s trochou ironie i za ty bomby a benzin do spitfirů…A také za znárodněný majetek, patřící britským občanům.

Byla to vskutku smutná doba pro náš státní zlatý poklad, a zde nezmiňuji všechny tahanice kolem něj v poválečném období. Nicméně to, jak s ním naši finančníci naložili (normální blbci) za éry vysněné svobody a demokracie, se zdráhá zdravý mozek pochopit. Vstoupili jsme do ní s docela slušnou „hromádkou“ zlata, takže po rozdělení státu vyšlo na Českou republiku 69,5 tuny a poměrná část vzácných historických zlatých mincí.

V roce 1998 ale tehdejší guvernér ČNB Josef Tošovský rozhodl o prodeji 56 tun zlata z našeho pokladu a velké části zlatých mincí Německu (těm pravým!) za německé státní dluhopisy. Navíc za pakatel, protože za pár let vylétla cena zlata téměř na trojnásobek! Tady zbývá jen smutně konstatovat: svou blbostí jsme se okradli sami a zruinovali náš zlatý poklad na pouhou osminu jeho někdejší velikosti. Zatímco všechny státy hromadí zlato jak o život!

Článek jsem začínal upozorněním na obrovskou sumu peněz, kterými „krmíme“ bůhví koho za našimi hranicemi. A bohužel toto drancování má stoupající tendenci, před léty začínalo ještě na 300 miliardách. Někdo nás nazval dojnou krávou Evropy a nejpitomějším státem v jejím středu…A přidávají se varovné hlasy, že s těžbou lithia těch miliard bude odplývat ještě víc. Ale to bych nechal zatím stranou. Nicméně titulek úvahy by nebyl naplněn zcela, kdybych nezavadil o devadesátá léta a tak „podařenou“ privatizaci. I tehdy šlo totiž o vyvádění miliard „z konta“ dělníků, rolníků a pracující inteligence, tedy přímo nás všech! Prý se tak v hrubých odhadech rozkradlo (tady už to slovo platí) národního majetku až za ca. jeden bilion korun.

Drancování, po česku tunelování, probíhalo, jak známo, nemilosrdně až krvavě (ti zaletovaní v potopených sudech by mohli vyprávět – kdyby mohli). Tu privatizaci sui generis nazval kdosi krádeží za bílého dne a jeden tehdy ještě dosti mladý a chytrý prognostik ji označil za podvod století – k nelibosti svých kamarádů, kteří tu hru s kuponovými knížečkami vymysleli (dodnes se nemůžou shodnout, kdo byl první). Později se stal prezidentem, což mu KOSA „neodpustila“, ale za sebe bych mu za to hodnocení kliknul hvězdičku.

Vlkův vstup:
No hlavně , že mu odpustili voliči. Že místo Čistých rukou realizoval Opoziční smlouvu a její součást – generální pardon pro všechny privatizační tuneláře! Já bych mu kliknul hvězdiček celé nebe, kdyby byl dodržel to, co voličům slíbil před volbami!

Nicméně už to nikdo nezvrátí a výsledkem máme na 80 miliardářů, jejichž jmění se počítá v řádech desítek a u těch „s nejzlatějšíma ručičkama a nejchytřejšími hlavičkami“ už v řádech stovek miliard. To, co dokázali za těch pár let a prakticky „z ničeho“, bude asi světový unikát…

Musím končit dalším povzdechem, resp. nadějí. Už mně moc života nezbývá, ale aspoň ten kousek bych rád dožil ve státě, který si nikdo nedovolí nazvat pitomý a který se už nenechá tak ohavně dojit.



114 komentářů :

 1. No co k tomu dodat, pokud nejsem připitomnělej trol, asi nic. Sice těch habaďůr, švindlů, podvodů, zlodějin, nespravedlností bylo tolik, že jen je vypsat by bylo hódně dlouhý čtení. Asi by to chtělo, abychom nebyli tak lhostejní, například v kauze Vitásková, kde soudci chtějí na objednávku, jak řekl pan premiér, zašít a umlčet někoho kdo proti zlodějům bojuje. Jak se zpívá v jedné písni "jsme v prdeli, můžem si za to sami". Velkou vinu dávám historikům. že nechají doslova prznit dějiny, ovšem dneska říci pravdu, to chce setsakra hodně odvahy a statečnosti. Kdo to pamatuje ví, že disidenti za starých časů v klídečku pracovali v kotelnách i jinde, (byla pracovní povinnost) při dnešní rádobydemokracii, tě režim nechá svobodně zdechnout pod mostem, protože o práci nezavadíš, když se o to někdo postará. Nevíte jestli někdo nevyrábí cepy? Rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ne, rudý dědku! To TY!!! jsi v prdeli a můžeš si za to sám. Nás ostatní do svojí prdele, bezedné studnice tvé neschopnosti, lenosti a neumětelství, laskavě netahej.

   Práce je dnes všude plno. Nemusíš ani nic moc umět, stačí jen ochota pracovat a sami zaměstnavatelé se o tebe porvou. Umíš rudý dědku i něco jiného než lhát a vymýšlet si?
   Místo shánění cepů by jsi měl raději začít něco smysluplného dělat.

   Smazat
  2. 11:40 To TY jsi ubožák a zdegenerovaný debil. Takový jsou příčinou toho marazmu co se tady po staletí děje.

   Smazat
  3. Rudý dědečku souhlas a ten havlohnůj co vám nadává tak na to i dojede.

   Smazat
  4. Takže za prvé, pro Vás nejsem žádný dědek, to jenom pro svá vnoučata, tady jsem s dovolením rudý dědeček, za druhé té práce z a t í m zaplaťpámbu je, jen aby Vám v tom kapitalismu co nejdéle vydržela. Pokud jste slušný člověk, nepoužíváte vulgarismy a nespekulujete o něčí neschopnosti, lenosti atd., mohu s Vámi i dikutovat a za třetí, pokud se někomu na tomto solidním Webu nelíbí ať prosím přejde na jiný, který bude vyhovovat, mimochodem ty cepy, pokud někdo už nevyrábí, by asi v dohledné době mohly jít na dračku. Hej hou. Rudý dědeček

   Smazat
  5. 12:56
   Pro mě jste Rudý dědek. Vy, který tu oslavujete zrůdný, totalitní režim, nikoho, nikdy a nijak nepoučujte o slušnosti. Vy sám jste spodina.

   Když někde na ulici stojí špína která hajluje, vykřikuje "Allah akhbar", nebo oslavuje komunistickou diktaturu, tak to nebudu řešit tím, že zavřu oči a přejdu na druhou stranu ulice, ale pěkně od plic takové špíně řeknu co si o ní myslím.

   Dědku, s těmi cepy opět jen dokazujete jaká jste spodina a špína.
   Čest.

   PS A od vašich vnoučat se raději držte dál aby se z nich nestala stejná spodina jako vy.

   Smazat
  6. Nejspodnější spojenou je nemyslící spirocheta 14:39. Už to jeho hulvátství napovídá, o jakou podřadnou kreatůru se jedná. Bez ohledu na věk jsem na straně "rudého dědečka".

   Smazat
  7. 14:39 má strach z budoucnosti. Ušpinil si ruce a teď s úzkostí čeká, jak se mu to vrátí. Může si být jistý, že se mu vše vrátí, už se na něj vaří voda. Lituje, že si myslel, že stromy rostou do nebe. Z hlasování na PL vyplývá, že takových gaunerů jako je on tady není více než 15%.

   Smazat
  8. 15:22

   Další idiot, který si myslí, že nějaká anketa na PL má reprezentativní skupinu a parametry voleb.
   Zase budeš za 2.5 roku při příštích volbách čumět jak trubka, volku.

   Smazat
  9. Blbeček 14:39 Vaše zpitomnělé útoky osobního rázu o Vás vypovídají,že právě Vy máte to správné bolševické myšlení.Čechy krásné,Čechy mé jste věnovali německé čtvrté říši,zvané EU.A právě lidé Vašeho typu na tom mají největší podíl.Tak buďte v klidu a svoje havlošvábní moudra běžte vykládat na politická shromáždění.Ty sem nepatří.Pro Vaši informaci,mám na háku Rusko stejně,jako teroristy z NATO.
   Petr Majevský

   Smazat
  10. Soudruhu Majevský, nikomu jsme nic nevěnovali, nejsme žádná kolonie ani protektorát.
   Dokud tu budete opakovat ta vaše "moudra", tak se nedivte, že na vás lidé útočí "osobním rázem".

   Smazat
  11. Pro 14:39 a to už odpovídám naposledy, protože někdo chytrý řekl pokud se budeš hádat s debilem, mohli by sim lidi říci, že jseš taky debil, nehledě na to že ta Vaše úroveň je zoufalá. Jenom taková věcná a to je o té úrovni, nějak mi uniklo to, kdy jsem oslavoval zrůdný totalitní režim, nebo jste si myslel že mluvím o tomto režimu? Odpovědi netřeba, jen se nad sebou zamyslete jestli čistě náhodou ti kteří na Vás reagovali dříve než já, nemají pravdu a polepšete se. Rudý dědeček

   Smazat
  12. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  13. Ta "česká trojka" je součást českého deep state. To jsou poslanaci, senátoři, vláda většina politických stran, justice, policie, vyšší státní, krajští a městští úředníci a velká část podnikatelů na všech úrovních. Stát a administrativa, veřejný život, ekonomika, kultura vše je prolezlé korupcí skrz naskrz. Tady pomůže jediné - trestsmrti za korupci a rozkrádání, kompletní výměna kádrů jako po r. 1948. Bohužel není kde brát, takže jsme odsouzeni k čekání na pád USA, EU a plnému vyhnití české kotliny a moravských úvalů. Kdo potom zvedne moc, "ležící na ulici" nevím, ale v každém případě se máme na co těšit...

   Smazat
  14. Ano , 30 let po převratu dá pravda více odvahy než za totality předchozí !!!

   Smazat
  15. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  16. 17:06 Havel byl jedním z “kontrolované” opozice, vytvářené soudruhy celá 60. až 80. léta. Aby zapůsobili moskevští režiséři věrohodně, měli někteří disidenti fešácký kriminál, zatímco ti opravdoví antikomunisti byli persekuováni. Západ Bohužel tento nastrčemý disent přijal jako opravdový. Pokud by v ČR zvítězila doopravdy kontrarevoluce, nebyl by dnes u moci ani Zeman ani Bureš! Ale v ČSSR se nemohl stát prezident někdo, kdo nebyl pod kontrolou a kdo by začal provádět skutečnou antikomunistickou deratizaci. Vždyt’ by ho možná ještě ten den, a to všemi prostředky, odstavili! Díky množství kolaborantů, co drželi rudé fangle, aby je pak za pár měsíců měnili, stejně jako prezentované názory… bylo to divadlo, stejně jako 17.listopad, jen mnozí herci a stafáž byli oklamáni, stejně jako diváci. Další pokračování dějství bylo např., jak Kocáb zařídil odsun sovětské armády. Má asi zázračné schopnosti. Stotisícová okupační armáda se celá, včetně nejvyššího velení v Moskvě, z Kocábova vystoupení vyděsila… To je asi stejně uvěřitelné, jakože soudruh Zeman svým opileckým projevem zařídil, že do Česka neproudí tolik migrantů, jako do západní Evropy… a dokud budou blbci ve své většině věřit mediálním a politickým báchorkám, a to pořád těch samých rudých xindlů, tak se tu nic nezmění…

   Smazat
  17. Čím byl ve skutečnosti Listopad 1989? Dovršením loupeživého Února 1948 a božím trestem za pokrytecký a šalebný „samet“. V Únoru 1948 byl KSČ, vedoucí silou zbabělého, lenivého, kolaborantského a závistivého lumpenproletariátu, (s podporou tří oportunistických stran „národní fronty“ a huhňavého křiváčka Beneše) po pečlivě převzatém vzoru dvou sousedních velkých totalit (Hitlerovy a Stalinovy), uloupen skutečným pracujícím a zákonným vlastníkům majetek za BILIONY, avšak „revoluční" (neústavní) cestou a zaveden feudalizmus dědičných Kádrových Soudruhů Československých = KSČ (bez několika rudých „sionistů“- tehdy preventivně ožraleckým buranem Gottwaldem popravených). Lůza spolu s disciplinovanými vyvlastněnci, ožebračenými měnovou reformou 1:50 na spořitelních vkladech, dostávala pravidelné záchovné dávky, mávátka a pracovní umístěnky, dokud zásoba naloupeného vystačila. Předúnoroví odborníci směli (tiše a pokorně) režimu až do svého vymření sloužit a udržovat zbytky solidní předválečné „kapitalistické“ morálky (dnes klamně připisované komunistům). Až zásoby naloupeného došly, nebylo co a kam exportovat a „reálný socializmus s vyčuranou tváří“ se zhroutil jako prohnilá kadibudka, tak si to nedočkaví a tuzexem nadržení soudruzi a jejich „prognostičtí“ superagenti KGB „oposmluvně demokraticky zlegalizovali a zprivatizovali“ pomocí jednorázové, účelové a umělé „Strany Klausova Modrého Ptáka“ a „Zemanova Oranžového Levého Padělku“ (na Slovensku HZDS, KDH a SMER). Přemnožené „lůze“ (tj. „revolučním kleptopracujícím“) rozdali „za věrnost ČSSR“ kuponové knížky, neradi vrátili část zničeného majetku několika přeživším restituentům (včetně oportunistického, teatrálního "mouřenína" a „disidenta“ Havla). Disident = odpadlík, který směřuje ke korytu zkratkou mimo stávající systém. Šťastně se zbavili "neužitečného idiota" Dubčeka a každý solventní daňový plátce i nesolventní volič je jim dobrý v jejich absurdní oposmluvní frašce: „Každý chvilku krade pilku“, trvající až do té doby, než ruský protektor převezme českou smrdutou zamořenou kotlinu do své gubernátorské a investorské správy, lenivé příživnické čecháčky přesune za Ural, jako nárazník ke komunistické Číně a nahradí je Novými Rusy, nebo ruskými muslimy. Ohánějí se "standardní parlamentní“ nacionalistickou kleptokracií huhňavého, křivohubého superagenta, vlastizrádce a haličského křiváčka Pružinského a jeho nahrávače Milouše. A s její pomocí úspěšně sabotují a diskreditují civilizovaný evropský kapitalizmus - na povel KGB - a tiše připravují půdu pro invazi islámu do EU, aby „odlehčili“ Izraeli i Pravoslaví.

   Smazat
 2. Nejhrůznější krádež byla ale - heč, ta v padesátém třetím.
  Jak říkají ty kurvy, co mají na svědomí tu popsanou velkozlodějnu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No, to samozřejmě byla. Když jsi měl ale tehdy holou řit tak jsi nepřišel o nic, o tom žádná.

   Smazat
  2. Církev se pořád hlásí o majetek a na soudech ho nedostává. Co to je? Je to pokus o podvod a je to snad též trestný čin.

   Smazat
  3. A kam se to v tom padesátém třetím odvezlo. Ty debile pokud se to co se vytvoří drží doma tak jde o co.

   Smazat
  4. ty asi moc toho nevíš,kolik ti změnili 100 nebo 500 kč to je suma kam se serou miliardy....

   Smazat
  5. O nejvíc peněz přišli lidi při skokovém zvýšení cen na dvojnásobek v roce 1992-3 a potom neustálou inflací ! V 53. přišli o peníze většinou jenom šmelináři a váleční zbohatlíci !!

   Smazat
  6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  7. Není třeba brát ohled na ty, co si stěžují na měnu v roce 1953. Jejich peníze pocházely z udavačství za Hitlera a šmeliny po válce.

   Smazat
  8. Pro A z 11:58 h :
   Dobře,
   Bohatí Češi byli okradeni naším státem kromě měnové reformy (což bylo minimum – protože kolik lidí a jakých v té době mělo hodně našetřeno?) hlavně tak, že co mohl, to znárodnil = přerozdělil nám všem a pro nás to dále spravoval a rozmnožoval.
   Ale na rozdíl od všech „propagandistických lží“ se majetek za dobu socialismu nezmenšil, ale výrazně zvětšil!
   Pak přišel „podraz“ na nás, občany v 89 roce a následovala „Velká krádež všeho“ do zahraničí. Toho, co „prý nemělo žádnou cenu“, což je nepochopitelné – proč to teda kradli?
   A tato „Krádež“ nás všechny připravila, dle nejskromnějšího odhadu, o 1 bilión korun českých. Což je 1.000 miliard!
   Takže zapomeňte na svého favorita na „měnovou reformu“, či na „znárodnění“.
   Pavel p

   Smazat
  9. 12.41 - souhlasím

   Smazat
  10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  11. Pro 17:53
   Co ty jseš za krypla a úchyla ... Míra koncentrace idiocie a deprivantství je nevídaná ... Tolik vytrysklé nenávisti - k neuvěření... Podobné formulace vyzvrátit ( o co jiného než o duševní zvratky se jedná ) může opravdu jen mentální parchant.

   Smazat
  12. 11.23
   nic o tom nevíš, nežils. 1:5 a pro šmelináře 1:50. Ceny všeho 1:5 dolů a zrušený lístkový přídělový systém. Většina národa to uvítala

   Smazat
  13. Clanek je skutecne votresnej..A parasiti nemaji nikdy dost. Tak se svedove jeste vrhli na Rusko...
   Je otazkou kde v dejinach se nekradlo, neloupilo, nemasakrovalo, kdy to neexistovvalo.
   Otresny a sokujici svet svinstva a kanalovych odpadu, kterej porad vladne..

   Smazat
  14. K A 11.28

   Nemáš pravdu!
   K největší krádeži došlo po r. 1990!
   .... umělý propad hodnoty CZK, prodej měnového zlata, podvody s LTO....

   Pokud zemřeš..., tak v bludu!






   Smazat
 3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:31 A co jednou zkusit vyjadřovat bez vulgarit? Pak možná i vy budete působit seriózně.

   Smazat
  2. Pro velmi "vzdělaného a kultivovaného" A z 11:31 h :
   Tři faktory se podílejí na odtoku peněz z naší republiky :
   1. Nezdaněné dividendy – odhadem 300 až 400 miliard korun
   2.“Reexporty“ z vývozu do Německa (= náš hlavní trh) které tvoří až 60%!
   (Míří hlavně do Číny i jiných zemí, kam jsme dřív vyváželi sami - a inkasovali z nich i celou přidanou hodnotu.)
   3.“Transfer pricing" - ceny mezi cizími "matkami" a jejich českými "dcerami".
   (Cokoli dodají "matky", účtují za to "dcerám" mastný zisk. V opačném gardu to bývá zase jen "za režii". "Dcerám" se fakturují i "poradenské" a všelijaké jiné služby. Z hodnoty, přidané českou prací, se platí i zahraniční management. Své enormní příjmy však většinou zdaňuje doma.)

   Celkově dle Ekonomické analýzy naší hlavní odborové centrály se jedná o 750 až 800 miliard korun českých!
   Pavel p

   Smazat
  3. 13:12- Pavle, "vzdělaný a kultivovaný" A z 11:31 h. Vaše čísla zná, protože ho dobře živí. Na něj bude platit jen sprostota lidu, který svým chováním očkuje a vysmívá se mu, doufaje, že se ubrání dvěma kolty jeho hněvu.

   Smazat
  4. Na návštěvě se mi rozpovídal střední manažér německé firmy v Česku. Uvnitř firmy se německé matce účtovaly ceny z materiálových a mzdových nákladů plus 2 (slovy dvě) procenta zisku. Podnik a jeho technologické vybavení bylo postaveno za komunistů.

   Myslím si, že to jednou někdo těžce odskáče. Já se na to budu dívat na některém alternativním webu.

   Smazat
  5. 15:10
   Tak teda německá firma dnes s technologickým vybavením z dob komárů, jo?
   Tak s tímhle číslem můžeš vystupovat na Silvestra jako hlavní hřeb večera :-D

   Smazat
  6. 15:45- možné to je, tedy tam, kde se ještě vyplatí levná síla, zřejmě v málo obrátkové, kusové výrobě.

   Smazat
  7. 15:45, proč se tady pletete, když nemáte na to cokoliv tady sdělit. Němci převzali tehdy kompletní zařízení. Jednalo se totiž o mechanickou výrobu a tlakové lití.

   Jiný příklad mám z montážní linky v jedné průmyslové zóně. Firma postavila halu a dovnitř namontovala použitý dopravní pás. Na zkušebním stole byl zaschlý olej z předchozí instalace. Vy, 15:45, si můžete povídat o technice s partou ožralých disidentů kdesi v hospodě 4. cenové skupiny.

   Smazat
  8. 13,12 pokud si dobře pamatuji, tak zdanění dividend u nás zrušil nejlepší financministr v celé galaxii a mlátička mladých kluků Kalousek.

   Smazat
 4. Co se týče zlatého pokladu byla zde opomenuta informace, že v šedesátém osmém občané ČSR nosili do spořitelny a do bank zlaté šperky a zlaté zlomky aby se tak pokusili alespoň trošičku zvýšit naše zlaté zásoby. Počin pana Tošovského tak pokládám za vrcholně nemravný.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nemravný? Snad vlastizrádný.

   Smazat
  2. 11:38 Pana Tošovského? Hajzla Tošovského!!! On je pan asi tak jako je panem pára z mého lejna.

   Smazat
  3. Doporučuji do rodiště F.L,Heka- Věka

   Vztyčte i rodákovi Tošovskému......pomník!

   Smazat
 5. Co nemohli ukrást za komunisté,tak to teď po sametové dohnali.
  Všichni ví,kdo stojí za tím tunelováním

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:58 trochu Vás poopravím. V socialismu se nemohlo krást ve stamilionech a miliardách . Když se nějakému papaláši podařilo postavit si ze státního chatu, nebo snad rodinný dům a neskončilo to jeho exkomunikací ze Strany a následným postihem, byl to jeho skutečný majstrštyk a takových mnoho nebylo.Dnes je vše v obráceném gardu. Proto ty stále rostoucí státní a občanské dluhy, co se nedají zaplatit.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. Sorry, špatný vlákno!:-))

   Smazat
  4. No, když u nás diktatura kapitálu, která se chopila vlády po puči v r. 1989 rozkradla majetek státu = národa za 7 bilionů a podobnou sumou občany dalším kradením zadlužila - a ročně k tomu odplyne 800 miliard na dividendách, jak můžeme někdy zbohatnou? Kdo je vinen naší hospodářskou situací? Diktatura kapitálu, která je totalitní ve spolupráci se zkorumpovanými politiky a za asistence protilidových mocenských struktur, jako je policie a vojsko! Je to jednoduché jako facka: co nedokázal Hitler díky Rudé armádě, to dokázal soudobý euroatlantický nacismus! A zcela hravě a ještě mu lížeme polibky prosebně mezihýždí!

   Smazat
  5. 13:41 velmi neseriózní, po 300 letech R-U, se ve městech hovořilo německy nejen v německých rodinách. Byl to oficiální jazyk. Navíc jste vynechal početné židovské obyvatelstvo, které sice venku hovolilo německy, ale bylo nahony vzdáleno "čistokrevným" Němcům. To nejslunější, co pro vaši logiku mohu uďělat je => poslat vás do háje.

   Smazat
  6. 21:25 neposílej lidi do háje, když sám jsi nevzdělané hovádko. O mocnářství nevíš nic.

   Za c.k. R.-U. se v Čechách mluvilo česky, včetně na úřadech.
   To, co popisuješ, mohlo být tak za Josefa II.

   Smazat
  7. Tady rudochu nikdy nic nebylo "vaše"! Tato země byla součástí Svaté římské říše a jejího nástupce - Rakouského císařství, od kterých obou jste dostali šanci stát se z divochů lidma, ale tu jste nevyužili! A tak jako se Kosovo odtrhlo od azbuckého Titova Srbska, aby skončilo v náručí ještě primitivnější Albánie, tak se Čecháčkovo odtrhnulo od demokratického Rakousko-Uherska, aby skončilo přesunem do ruských stepí! Rakovinový nádor husitsko-bolševické loupeživé, rusofilské, protievropské, zamindrákované, pomlouvačné a lumpenproletářské lůzy a zhoubného, kainovsky loupeživého kolektivizmu se sama od sebe nevyléčí a vnější zásah může přijít paradoxně jedině z Ruska - přesunem tupého a kolaborantského čecháčkostánu za Ural, kam dávno patří, a osídlením kotliny. Novými Rusy nebo z Ruska a Německa vypuzenými muslimy! A přitom i Švajc nám moh koukat na záda, kdyby došlo k odsunu čechomužiků do Bosny podle původního plánu Všeněmců, kteří v tom směru tlačili na jejich císařské Výsosti Franze Josefa I. a Wilhelma II.! Viz slova pana říšského kancléře Bethmanna-Hollwega: "Tato válka (rozuměj WWI.) jest vedena aby byl zničen živel slovanský v Rakousku!" Za První republiky u nás tvořilo německy hovořící obyvatelstvo 1/4 z celkového počtu, ale tvořili téměř 2/3 HDP!! A to jsme nepatřili k žádným premiantům jak nám dlouhodobě lžou!! Cituju: "Mýtem je, že ČSR patřila mezi deset nejvyspělejších států světa. Nepatřila, v národním důchodu na hlavu byla na 17. místě, před ní byly všechny západoevropské vyjma Itálie a skandinávské státy kromě Finska, dokonce i poražené Německo a Rakousko." - http://nassmer.blogspot.cz/2014/03/jak-na-tom-byla-prvni-republika-ve.html
   Čili je logický, že když vyženeš tu 1/4 obyvatel, která se podílí na tvorbě 60% HDP, tak nemůžeš nespadnout mezi státy jako je Polsko, Pobaltí nebo Maďarsko! To dá rozum! Páč oni drželi ekonomiku království Českého už od Přemyslovců nad vodou a nemuseli nikomu nic závidět a někomu se furt klanět! Slovanští čecháčkové si svůj stát nevybojovali ale vysomrovali na západních velmocech a stejným způsobem o něj přišli. Kdo se ani nepokusí ubránit sám, musí po zbytek života platit výpalné "osvoboditelům". Čecháčkové se musí na někoho vymluvit!

   Smazat
  8. Po listopadu se všudypřítomná, husitsky loupeživě založená, „jediná vedoucí státní strana KSČ“ spolu se svými, po srpnu 1968 plánovitě vytvořenými zemanovskými „disidentskými“ zálohami, za účelem udržení své reálné moci, pod vedením KGB „leninsky“ strategicky rozdělila na tři bojové a navzájem koordinované proudy, předstíraně a teatrálně spolu „politicky soupeřící“: 1) revoluční a třídně uvědomělí, přízemní „užiteční“ idioti zůstali v KSČM a odborech (aniž by se byť i jen pokusili založit alespoň jedinou vzorovou neparazitickou produktivní sociální firmu, penzijní fond, nebo proletářský kibuc) a v pohodlí vyčkávají na svoji šanci od masy neschopných socek; 2) mazanější zemanovští "disidentští" hajzlové podvodně „obnovili“ komunisty zničenou ČSSD, se kterou si následně vytřeli řiť a založili SPOZ a Lánské pučisty; 3) nejcyničtější klausovské kryptokomunistické rusofilské sv-ně založily z prstu vycucanou „pravicovou“ ODS a estébácké hlídací a vyděračské ABL agentury, různé tunelářské firmy, estébácké burešovské oligarchy a pomalu zakládají nové krajně nacionalistické, protizápadní partaje.

   Smazat
 6. Tak se nabízí otázka: Jak je možné, že se řeší jen Bakala,Mrázek a jiní? Jak to že Tošovský ještě nesedí v teplákách v kriminále a ještě si tu svoji drzou tlamu dovolí vystavovat v televizi? O co je Bakala horší, jak tento uhlazený grázl??????

  OdpovědětSmazat
 7. 11:58 Komunisté nekradli ale budovali. Před sametovým pučem exekuce, bezdomovectví, bankroty a úmyslná likvidace průmyslu byly neznámé pojmy. Rokem 1989 prakticky Západ vyhrál 3 světovou válku bez boje. A navíc jim tehdejší politici dali majetek na budování kterého se podíleli naší předci. Ani Hitlerovi se nepovedlo to, co našim politikům po roce 1989. Jako příklad uvedu firmu ČKD Praha, která od svého založení přežila Hitlera a po roce 1989 byla úspěšně zlikvidována. Například ČKD Dopravní systémy koupil Siemens. Následně propustil zkušené konstruktéry, protože neuměli německy a pak firmu zlikvidovali. Česká republika byla průmyslová velmoc a odbyt našich výrobků putoval do SSSR (1/6 světa), do arabských států a do států RVHP. Česká republika měla kvalitní školství. Maturita něco znamenala a na vysokou školu se skutečně dostali jen ti nejlepší. Rozhodně neexistovaly vysoké školy jako universita v Plzni, která rozdávala diplomy bez potřebných znalostí studentů.
  Česká republika byla potravinově soběstačná. Rozhodně se neděly taková svinstva, že do potravin byla přidávána technická sůl, nebo že se prodávalo maso napadené salmonelou, což dnes se stává zcela normálním.
  Já osobně jsem projel kus světa a když jsem viděl naši TATRU 815 na daleké Kamčatce, pohladilo mně na srdci. Když jsem v Tyndě mluvil se staviteli BAM. tak na TATRY 148 nedali dopustit. ČKD Praha - Lokomotívka vyrábělo lromě jiného lokomotivy řady T-669 (Čmelák), jsem nedávno viděl jak v Sýrií, tak i v Rusku.
  A co vyrábíme teď.Leda tak šroubky do německých výrobků. ČR se stala kolónií Západu a jsme na úrovni banánové republiky.
  Tak co přátelé, stálo to cinkání klíči v roce 1989 za něco?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, stálo. Konečně jsme svobodnou, demokratickou, plně konkurenceschopnou zemí s další dobrou perspektivou. A ne zchudlý, zahnívající zadrátovaný komunistický lágr pod totalitním vedením rudých, neschopných blbů jako jsi ty.

   Smazat
  2. 14:01
   Jen by mě zajímalo v čem jsme plně konkurence schopní , když nám už v naší zemi téměř nic nepatří? Snad v tom ,že nám Poláci posílají maso z nemocných zvířat ? A nejenom oni . Pro Západ jsme jen kolonií a podle toho s námi taky jednají .Tomu říkáš konkurenceschopnost ? Hm divné .

   Smazat
  3. 14:38
   Nejsměšnější a nejtrapnější zároveň je, že takoví volci jako ty, kteří jen zvrací na naši zem a úspěchy našich vzdělaných, pracovitých a inovativních lidí, blábolí tady nesmysly o "koloniích apod, si říkají "vlastenci".
   Existuje v naší zemi tisíce úspěšných firem. Je mi trapné z té nepřeberné nabídky nějaké jmenovat. Konkrétně dnes jsem narazil třeba na tuhle:
   https://video.aktualne.cz/z-domova/cesky-vyrobce-prevodovek-prestal-krizi-a-kupuje-konkurenta-p/r~9cd7baa03e6111e9a049ac1f6b220ee8/

   Pokud máš pocit, že ti nic nepatří tak si kup akcie jakékoli firmy a hned budeš spolumajitel. Nebo nějakou sám vybuduj.

   Smazat
  4. 14.01
   Tobě ty hlupáku kradou 10 000 měsičně.
   Naši skvěli chlápci už zjistili,že to má být ten Nepodminěný základni přijem pro každého domorodého občana,který kdysi vypláceli ,i když se to jmenovalio jinak,bývali komunisté všem občanům.
   Dnešni chcipáci z KSČM,kteři jsou pitomi jako mamut ty peníze nechtěji a dávaji si je krást a nesmi napsat kde dnes mizi a kdo je krade.
   Jsou prý se zloději jedna ruka a jejich členové se podobaji kolonii lumiků,jako ČSSD,akorát,že Babiš je chytrý všude křiči,že "všichni kradnú",jenomže nikoho neudal, bo kradne s nimi.
   Tak jak píšeš jsi určitě blbý dnešni komunista,který zůstane tim čim ho fotr udělal a dá se okrádat až do rakve,kde půjde spálit na posyp chodniků v zimě!.

   Smazat
  5. noviczech
   ...milý pane, ani nevíte jak mne bolí u srdce, jak zničili tuto naši zemi! Jsme byli na velmi vysoké úrovni technické, potravinové, i s inteligencí! Vy vážení STB bývalí pracovníci, co jste z naší země provedli? (toto platí na ty, co to zavinili)! Po technické stránce znáte hodně, já také a tak mně o to více bolí, že jsme šli o ..sto až dvěstě let zpět! A inteligence západu? Hrozné, to vidíme i na komentářích tady na netu jejich přívrženců! Ubohost nejvyššího stupně, ale zloději a podvodníci, přesně tak, jak se to naučili naši přední činitelé!!!
   ...jen na zavrtění hlavou.

   Smazat
  6. Poslední věta je vědomá lež. Přeci víte, že když se měnil režim, nerozhodovalo se na ulicích, i když největší demonstrace na Letné čítala tři čtvrti milionu účastníků. Žádné závěry z takových shromáždění nevzešly. Politicky činní byli v těch dnech (popisuji jen to málo, co jsem viděl na vlastní oči) například komunisté v Kutné Hoře, kde strhávali plakáty, které přivezla a vylepila mládež , vrátivší se vlakem z Prahy.(kolem 23.00 hod.)
   Z vlaku, který přepravoval denní tisk z Prahy
   do Plzně vyházeli oknem milicionáři všechny tehdejší deníky, kromě Rudého práva. Takže nabídka ve stánku PNS - Rudé Právo a Pravda.
   Komunisté neměli opozici, které by mohli předat moc. O tom by mohli referovat pracovníci Státní bezpečnosti, když hledali někoho, kdo převezme vládnutí v zemi. Ale na rozdíl od Polska či Maďarska, v Československu nikdo takový po proběhlé normalizaci nebyl. A tak nastoupili zahraniční páni, jako po třicetileté válce. Také nebyli Češi, zkušení v politice. Skončili na popravišti nebo v emigraci. Jak dopadne konec KSČ zasvěcení věděli. Teď jsme v obskurním spolku, jmenováni do funkce ,,krmelce Evropy" , kde jednacím jazykem bude angličtina , přičemž pro všechny země to bude cizí jazyk, až k Brexitu dojde.

   Smazat
  7. Už od 1989 jsme jen vyrabovaní a stále vykrádaní ! Máme se stále líp , ho..o ,jen jdeme do kytek!

   Smazat
  8. Tady rudochu neměli o a proč "budovat"! Páč tu nikdy a nic nebylo "vaše"! Tato země byla z Boží vůle součástí Svaté římské říše a jejího nástupce - Rakouského císařství, od kterých obou jste dostali šanci stát se z divochů lidma, ale tu jste nevyužili! A tak jako se Kosovo odtrhlo od azbuckého Titova Srbska, aby skončilo v náručí ještě primitivnější Albánie, tak se Čecháčkovo odtrhnulo od demokratického Rakousko-Uherska, aby skončilo přesunem do ruských stepí! Rakovinový nádor husitsko-bolševické loupeživé, rusofilské, protievropské, zamindrákované, pomlouvačné a lumpenproletářské lůzy a zhoubného, kainovsky loupeživého kolektivizmu se sama od sebe nevyléčí a vnější zásah může přijít paradoxně jedině z Ruska - přesunem tupého a kolaborantského čecháčkostánu za Ural, kam dávno patří, a osídlením kotliny. Novými Rusy nebo z Ruska a Německa vypuzenými muslimy! A přitom i Švajc nám moh koukat na záda, kdyby došlo k odsunu čechomužiků do Bosny podle původního plánu Všeněmců, kteří v tom směru tlačili na jejich císařské Výsosti Franze Josefa I. a Wilhelma II.! Viz slova pana říšského kancléře Bethmanna-Hollwega: "Tato válka (rozuměj WWI.) jest vedena aby byl zničen živel slovanský v Rakousku!" Za První republiky u nás tvořilo německy hovořící obyvatelstvo 1/4 z celkového počtu, ale tvořili téměř 2/3 HDP!! A to jsme nepatřili k žádným premiantům jak nám dlouhodobě lžou!! Cituju: "Mýtem je, že ČSR patřila mezi deset nejvyspělejších států světa. Nepatřila, v národním důchodu na hlavu byla na 17. místě, před ní byly všechny západoevropské vyjma Itálie a skandinávské státy kromě Finska, dokonce i poražené Německo a Rakousko." - http://nassmer.blogspot.cz/2014/03/jak-na-tom-byla-prvni-republika-ve.html
   Čili je logický, že když vyženeš tu 1/4 obyvatel, která se podílí na tvorbě 60% HDP, tak nemůžeš nespadnout mezi státy jako je Polsko, Pobaltí nebo Maďarsko! To dá rozum! Páč oni drželi ekonomiku království Českého už od Přemyslovců nad vodou a nemuseli nikomu nic závidět a někomu se furt klanět! Slovanští čecháčkové si svůj stát nevybojovali ale vysomrovali na západních velmocech a stejným způsobem o něj přišli. Kdo se ani nepokusí ubránit sám, musí po zbytek života platit výpalné "osvoboditelům". Čecháčkové se musí na někoho vymluvit!

   Smazat
  9. oprava: co (budovat) ...

   Smazat
 8. Dovolte neutrální komentář,krom osočování Rudých dědečků, by bylo fér prohlásit měnovou reformu v 53tím za účelový trik na lidi, ale současně by bylo nejjednodušší uvádět skutečné pohyby zlata a dluhopisů v ČNB. Primitivní emoce odložte a nepleťte si politické postoje s nezkreslenými ekonomickými argumenty. Jinak je diskuze na úrovni Klémy G. a jeho svazáků. Když zůstaneme na této úrovni tak už republice není pomocí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:04- když jste vytáhli na světlo měnovou reformu v roce 1953, proč nemluvíte o inflaci která postihla ČR od roku 1989. Kdo měl nějaké úspory, tak o ně přišel. Například chleba do roku 1989 stál 4,40 Kčs a dnes stojí 30,-Kč. 3-pokojový družstevní byt bylo možné pořídit v Praze za 35000,-Kč. Porovnejte částku 35000,-Kč s částkou několika miliónů, co stojí v současnosti panelákový byt v Praze. Této republice je možné pomoci jen dalším pučem.

   Smazat
  2. Protože, ty blbe, měnová reforma v 53 proběhla ze dne na den, tajila a popírala se do poslední chvíle. Nikdo neměl šanci se na ni nijak připravit, úspory nebylo za co utratit. Ze dne na den ukradli komouši každému kdo měl nějaké úspory 80 až 98 procent podle jejich výše. Vůbec netušíš jaké hovna meleš.

   Na rudý puč ani nepomýšlej nebo tentokrát dostaneš tak přes tlamu, že už to nerozchodíš.

   Smazat
  3. Měnová reforma neznamenala krádež, ale znehodnocení prostředků nabytých během okupace, z válečného a poválečného keťasení.

   V nadcházející krizi se kormidlo státu pohne doleva.

   Jsem zvědav, jak to rozchodí ten nadávající prvok.

   Smazat
  4. 13:57 Měl bys vědět, že dějiny se opakují. Jsem si jist, že v ČR puč nastane a k moci se dostane vláda, která bude bojovat za zájmy ČR a nepoleze EU a NATU do análu. Je dobré si uvědomit, že za pomoci komunistické strany se Čína dostala mezi státy, která budou určovat světová pravidla. A kam se dostala ČR po roku 1989?

   Smazat
  5. 14:34
   Jo tak puč? Takže vlastně přiznáváte, že nemáte podporu obyvatel a nejste schopni prosadit změnu vaším směrem demokratickými prostředky na základě vůle voličů. A kdo by ten puč měl provést? Armáda? Další důkaz jak jste zcela mimo.

   Vážně chcete srovnávat možnostmi a významem zemi s 1.4 miliardou obyvatel s námi? To je legrace doufám.

   Smazat
  6. 13:57 proč máš stále tu nutkavou potřebu ostatním dokazovat, jak velký OSEL ty jsi? Osel, co tady hýká sprostě a nesmyslně.

   Smazat
  7. 10:24 Tak pořád lepší než tvůj fotr, hovnere komoušovyči! Dobře si ho pamatuju, toho udavače v tesilovým saku s nevkusným hadrem místo kravaty a smradlavejma haxnama v trapnejch východoněmeckejch mokasínách, co se tolik hřál přízní velkejch rudejch soudruhů! Vím jak si se taky těšil na teplý místečko co po něm zdědíš a pak přikvačil odkudsi ten chrchlavej vandrák ve vytahaným svetru a ošuntělejch džínách s lahváčem v ruce a udělal tobě a podobnejm rudejm čůrákům pořádnej rejhanec přes plány! A tak se dneska snažíš do toho házet rudý vidle a zabránit aby i u nás proběhla důsledná dekomunizace! Proto je nejvyšším zájmem této země zlikvidovat tě a tvou sortu čechomužyků, který tak děsně trápí bejt součástí civilizovanýho světa a cejtěj nutkání stůj co stůj zapadnout mezi tuhle smradlavou hordu odulých podlidí v pochcaných teplákách! - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   Smazat
 9. Ježíš, v listopadu 89 bylo přece jedno z hesel "nejsme jako oni", no a vidíte nekecali.

  OdpovědětSmazat
 10. " svou blbostí jsme se okradli sami "

  Pomineme-li svou skoro všeobecnou "blbost" v roce 1989, tak
  buďme konkrétní - v případě "výměny" českého zlatého pokladu za německé dluhopisy nás konkrétně "okradl" tehdejší guvernér ČNB Josef Tošovský s bankovní radou...

  Pochybuji ale, že to bylo "z blbosti".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Exguvernér Tošovský si vesele žije za Atlantikem. Nebýt jeho nedávné drobné dopravní nehody, ani bych se to nedozvěděl :-)

   Smazat
  2. 14.39 Zřejmě k tomu má "své důvody". Otázkou je, kam bude v případě "nouze" emigrovat? Třeba si vzpomene na na svoji starou vlast, která na něj určitě "nezapomene".
   "Nikdy, neříkej nikdy..."

   Smazat
  3. O československém měnovém zlatu podrobně:
   Stanislav Motl : Kam zmizel zlatý poklad republiky
   (Kosmas, 2. vydání)

   Smazat
 11. K tomu RVHP – omyl, výroby měly být mezi státy předávány především proto, aby bylo dosaženo specializace, zhromadnění výrob, soustředění vývojových kapacit a investic. A právě to se nedařilo. Všichni chtěli vyrábět automobily, elektroniku a další "prestižní produkci“ s co nejvyšší přidanou hodnotou. Pak jsme měli mizerné polovodiče i z Rumunska, těch kvalitnějších z ČSSR a NDR nebylo dost a speciality např. ze SSSR byly doslova „na příděl“ uspokojovaný za rok i dva. Znám případ zářivkových trubic a k tomu osvětlovacích těles zadaných Bulharsku. V potřebném čase se Bulharsko nevyrovnalo ani s kvalitou, ani s množstvím, takže i tak jednoduchá výroba musela být v ČSSR obnovena. Takže jsme stále vyráběli téměř všechno, v neekonomických množstvích, proto draho, s dlouhým inovačním cyklem, dlouhými dodacími lhůtami ... To při omezených výrobních kapacitách znamenalo nedostatkové hospodářství, vytváření zásob a stále nižší efektivnost. Možná, že specializacím v rámci RVHP bránilo i to, že platila zásada jednomyslnosti v rozhodování, tedy i právo každého člena odmítnout specializační rozhodnutí, což se také trvale dělo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Projeli to na celé čáře, posrali co mohli, při pohledu na bezvýchodnou situaci utekli z bojiště a byli táááákhle malincí a ani nedutali aby jim naštvaní lidé nerozbili držky.

   A dneska ti jejich bolševičtí pohrobci tady drze melou jak jsme prej vyráběli množství světoznámých výrobků, které jsme vyváželi do celého světa a podobné blbosti jak bylo za socíku všechno úžasné.

   A právě přesně tihle soudruzi ve vedení, neschopní jakýchkoli racionálních analýz, úvah, strategií, reforem, byli sami příčinou neodvratného krachu jejich milovaného socíku.
   Na rozdíl od Číny, kde tamější, o mnoho inteligentnější soudruzi, těchto racionálních reforem schopni byli.

   Smazat
  2. 14:00 takové Bulharsko jde pod kytky ve všech směrech i dnes, ale lednice značky Liebherr už dělají na světové úrovni.

   Smazat
  3. 14:23 Mýlíte se, my jsme nic "neprojeli", my jsme byli zrazeni právě těmi "neschopnými", o kterých píšete.
   Po roce 1989 se ukázalo. že tito "neschopní" jsou "všehoschopní" za "nastříhané zelené papírky" od svých zahraničních páníčků. Současný premiér, ale i další, jsou toho dokladem.

   Smazat
  4. 14:50
   Ale vždyť právě potvrzujete co jsem napsal. Samozřejmě, že jste to projeli. Nejen u nás, ale i v SSSR, NDR, Polsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku,... To přece nemůžete myslet vážně že to je snad nějaká náhoda.
   A právě to, že nejste schopni si přiznat vlastní prohru, fiasko, neschopnost a krach a stále dokola tu blouzníte cosi o jakých si obrovských úspěších, je důkazem, že jste jakkoli nepoučitelní, nenapravitelní, nepoužitelní.

   Premiér má jednoznačnou podporu veřejnosti, tak na něj nesahejte. Starejte se raději o to abyste vy sami uspěli ve volbách a neplácali tady zoufalé kraviny o "cepech" jako Rudý dědek nebo o "koltech hněvu" jako povolný.

   Smazat
  5. 15:18-kolty jsem zmiňoval ty Vaše, které jak jste uvedl, máte přece na obranu proti narušitelům Vašeho soukromí a které jsou proti zlobě davové, kterou svojí nenažraností a arogancí vyvoláváte neúčinné. Zajímavě a nově se vyjadřujete o premiérovi, já ho uznávám, naopak Vy jste do nedávna na něm nenechal niť suchou! Kavárna dostala nové noty?

   Smazat
  6. 14:00
   K těm zářivkovým trubicím: V NDR vznikl v polovině 60. let závod NARVA, který v Brand-Erbisdorfu dodnes zářivky vyrábí (pod svou značkou, stejně jako s označením Philips, GE) a zaměstnává asi 1100 zaměstnanců. Luminofory nakupuje z Japonska.

   Smazat
  7. 15:53, jestli Vám to ještě nedošlo, tak premiér je sám kavárna, jak vyšitá! On někdy upředňosťoval pro nás finančně výhodnější spolupráci s východem např. Rusko - Čína, možná před StBáckým podvodem 89 (jako Bureš)?

   V usa a nato slavnostech se tetelil a klepal, jak ratlík, co zrovna polkl mňamku. Vše korunoval na tiskovce na místě "oslav" nato: "Je neskutečné, ten antiamerikanismus u nás a v Německu, dokonce tam udělali průzkum, zjistili, že němci věří víc Číňanům než američanům! To je nehorázné s tím se musí u nich i u nás hned něco udělat!".

   Já se ptám, co? Cenzůra a manipulace všeho, co se dá! Vždyť ano je "slepenec", všeho odpadlého a dříve vypuzeného z voleb v jiných, již profláklých stranách. A ta jeho antikomedie s imigranty, "autoritativní vůdce" a o imigrantech mu jeho poslanci hlasují a podepisují vždy - pro!

   Je to bohouský prekabátený klamár.

   Smazat
  8. O: upřednostňoval

   Smazat
  9. 17:20-omlouvám se Vám, spletl jsem si Vás asi s jiným trollem. Ale Vy ty kolty máte asi také, jinak byste se ohradil. Tak jinak. Hodně lidí zde dokáží změnit názor dle emocí z článku. Snažím se být jiný a měnit se od voleb k volbám. Tu dobu využívám k zafixování do paměti, kdo mně zklamal. Znáte to, jen blbec nemění názory. No a snažím se pochopit proč mne zklamal, prostě poznat jiné vlivy, které to způsobily. To je mé jediné právo mé svobodné volby, které si nenechám vzít aniž není ovlivněno jinými subjekty, které rád uvedu v pořadí důležitosti (mé): rodina, rod, vlast a její suverenita. Nejsem agresívní, tedy dále mír a spolupráci s okolními státy a sounáležitost, nezávisle na obchodní, ke slovanství. Zdá se mi, že je snaha vlády našeho geopolitického prostoru mne dát do "kladby". Tak co se mnou a věřím s většinou?

   Smazat
  10. aniž není (ne) ovlivněno...,sorry.

   Smazat
  11. 15:18 "samozřejmě jste to projeli" a podobní: Pokud byste byli zasaženi jistou mírou poznání spolu se schopností logické úvahy, pochopíte, že startovní pozice SSSR, včetně dalších "zemí socialistické soustavy" byla, proti "demokratickému západu" znevýhodněna podstatně méně rozvinutým průmyslem, tedy i mnohem nižší výrobní schopností. Ani nejvíc na západ ležící Čechy a NDR (což byla nejméně průmyslově rozvinutá část předválečného Německa), se nemohly rovnat německému západu, Francii, natož Británii nebo USA, dokonce ani ne Itálii, nanejvýš Španělsku nebo Portugalsku. Podobným případem hospodářské nerozvinutosti byl a zůstává Balkán.
   Věděli byste, že jde o důsledek zákonitostí historického vývoje a mělo by vám dojít, že onen poražený společenský systém prostě a jednoduše neobstál hospodářsky, když nebyl schopen vyrovnat historický daný náskok průmyslově rozvinutějšího i lidnatějšího "demokratického západu".
   Ostatně, i Karel Marx považoval za podmínku úspěchu "socialistické revoluce" to, že zvítězí v hospodářsky nejrozvinutější části světa. Nemusím být ani komouš ani obdivovatel Ruska, abych tyto souvislosti neviděl a hloupé pokřiky moderované současnou propagandou jako nesmysly nevnímal. Chápu ovšem, že to celé může být pro takové, jako je 14:50, příliš složité.
   Dovolím si přiznat, že nejsem socka, a že pád předchozího režimu mi umožnil nebývalý sociálně majetkový vzestup. Proto ale nemusím ztrácet rozum a nadhled a nevidět sebezáhubné vlastnosti „liberální demokracie“, přesněji, kapitalismu za zenitem.
   V plné úctě ...

   Smazat
  12. Ono mnohem důležitější je kam ta změna vede. Kam až ten pokrok dojde. Aby se měl někdo dobře na úkor většiny neni pokrok.

   Smazat
 12. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 13. 400 miliard zcela oficiálně, 800 miliard odhadem, když se sečtou všechny kanály, kterými prachy utíkají z Česka. To jsou stovky miliard, za které se nepostavila od r. 1989 jediná nová elektrárna (tzv. dostavba Temelína od Westinghouse byla předražená drobnost), nepostavila se žádná nová přehrada, nepostavily se stovky kilometrů nových dálnic (MD se finančně vyčerpává na opravách), vojenská technika se už jenom kupuje, ČR dnes nedokáže vyrobit ani tank, OT, či dokonce stíhačku atd. atd. Prostě někde ty bilióny korun chybějí a budou chybět. Dokonce to vypadá, že všehoschopné české loutky tunelování země hodlají podstatně a prohloubit (americká vojenská technika je sice neefektivní, zato hodně drahá). Good luck, dear Czech friends :-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdyby se jenom Česko tunelovalo, ale ono se bohužel na druhou stranu ještě k tomu zadlužuje - k dnešku asi 5 biliónů korun. Naši potentáti se asi domnívají, že Česku bude dluh odpuštěn (až to bouchne) jako třeba Americe? Kulový, Česko to bude splácet do poslední koruny!

   Smazat
  2. ČNB ukradla čr domorodcům 2 000 000 000 000 korun a zabunkrovala je,aby tam čekaly na náš podil zaplaceni dluhu Ameriky toho Trampa.
   Ten vi,že může nechat krachnout dolar a tak co je v bunkru bude bezcenný papir do sběru.
   Pitomi domorodci čR nežádaji PO TĚCH ZLODĚJICH nákup zlata zpět a nechávaji všechno zlato vykoupit panu PUTINOVI,který za to koupi tanky zn ARMÁDA!

   Smazat
  3. Do Titaniku valila voda přes 11 vodotěsných komor a na palubě hrála hudba...

   Smazat
 14. Peníze, peníze, peníze...každému přeji tučná konta,
  jen by si také každý měl uvědomit, že v dnešním západním světě, nejsou peníze kryté zlatem.
  To znamená, že těžce naspořené miliardy, mohou být v krátké době jen bezcenná čísla.
  Co nás jako národ opravdu ničí, je mentalita.
  Pokud pro své názory nejsme schopni držet sousedské vztahy v úctě, nemáme šanci si zachovat národní hrdost a zanikneme.*

  OdpovědětSmazat
 15. Divím se, že ti, kteří chválí současný režim, se nepodepisuji plným jménem a místem bydliště. Nic jim od dnešního režimu nehrozí. Mám podezření, že v nich klíčí strach, protože se obávají budoucnosti, kdy se vše zase může převrátit. Tady dávají najevo jen svou zbabělost.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hlavně že ty jsi podepsaný s adresou i fotkou, blbe.

   Smazat
  2. ČSSD vnitráci,které voliš dostali nové Antony,tak se hled podepsat,at se svezeš 15.14

   Smazat
  3. Trollíci, další fáze obrany režimu, zastrašování? Také jsem zde ještě neviděl vás dva podepsané.

   Smazat
 16. Ale je nutno si přiznat, že jsme si v našem životě pod jhem komunismu vždycky mysleli, že na Západě se nikdy nezdražuje, naopak každou chvilku se něco zlevňuje. A to jen u nás že dochází k zdražování (jednou za deset let).

  Zvláště jsme byli velmi rozhořčeni (slušně vyjádřeno), když nám soudruzi jednou za 10 let zdražili o desetník cigarety, to byl poprask na laguně...

  OdpovědětSmazat
 17. Všem obhájcům současného režimu a posměváčkům rudým dědečkům doporučuji názory Jakova Kedmiho
  https://www.youtube.com/watch?v=tfdkoAV-5To

  OdpovědětSmazat
 18. Víte ono je pro mne velice nesnadné přijmout tuto nabídku k zhlédnutí názorů Žida Jakova Kedmiho. V minulém režimu jsem žil 36 let, v tomto necelých 30. Takže o socialismu vím své a také vím, že to co nás ve školách učili o kapitalismu, byla pravda. To že komouši v tom jak kradli, lhali podváděli byli naprostí čučkaři proti dnešní vrchnosti o tom žádná. Takže děkuji za nabídku kterou nebudu akceptovat. Rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rudý dědečku 18:25, docela rád bych věděl, jak ti komouši vlastně kradli. Nebo alespoň s jakým rozdílem od nekomoušů.

   Smazat
 19. To jsou všechno věci které mnozí víme a většina aspoň tuší, ale nedokážeme postupovat dost jednotně na to, abychom to mohli změnit. Tak si o tom píšeme na internetu, případně to vytěsňujeme ze své mysli a snažíme se přesvědčit sami sebe, že nemá smysl se tím zaobírat.
  Umožňujeme tím bujení parazitů, vegetujících na náš úkor, vysávající a znepříjemňující společenský život.
  Nedokážeme proto využít potenciál,
  Ale ono se to vyvíjí, zhoršuje a přituhuje. Zlo už holt je takové povahy. Bude se to stupňovat až napětí přesáhne kritickou mez, kdy bude nutné jednat, nebo nás to zahubí všechny.
  Přitom kdyby se zakročilo včas, k tragickým koncům by to nemuselo dojít. Ale člověk je asi pořád ještě jen hloupá opice žijící dneškem a málo se starající o to, co bude zítra.

  OdpovědětSmazat
 20. 1:45 a 1:47 když už chceš sprostě nadávat, dolož co bylo smazáno alespoň datumem a hodinou. Ano, stává se, že příspěvek bez hlášky zmizí. Zjistím li to z vlastní evidence, napíšu upozornění, popř. příspěvek uplatním znovu. Ano, trvám na korektnosti i když to pro redakci znamená pozornost a vícepráci.

  OdpovědětSmazat
 21. Co k tomu dodat? Snad ještě bych doplnil dluhy, státní, obecní i osobní, které budou zase splácet jen plátci daní, tedy zaměstnanci = proletariát.
  Je ale i nutné se ptát, proč je pro zaměstnance přesto atraktivnější naše soudobá diktatura kapitálu, než dřívější diktatura proletariátu? Proč vzdávájí zaměstnanci sociální spravedlnost a jistoty, lidství a světový mír ve prospěch válek, nezaměstnanosti, bezdomovectví. Jsou to jen peníze, které rozhodují o všem, je to sofistikovaná propaganda diktatury kapitálu, je to tím, že s vytunelováním majetku národa byl národu vytunelován i mozek?
  Ale takto víme, proč jsme národ plebejců, jak s pohrdáním o nás mluví i naší politici a někteří historici! Nikoliv národ aristokratů, neb i česká aristokracie nám byla nejen v dobách Temna a nejen katolickou církví a jejími inkvizitory ukradena. Máme se, my Češi, na co těšit? Snad na chvíle, kdy skončíme jako nedávno Lužičtí Srbové či dávno západní Slované. Ostatně si nemyslím, že by myšlenky na vyhubení Slovanů vymizely z myšlení "aristokratů" germánských národů. Nejen Chamberlein a Hitler, ale i Churchill byli představitelé protislovanství. Je to kolonizační nátura těchto nadnárodů, které tak rády vedou teroristické války proti podnárodům, aby pak hořekovaly nad partyzánským terorismem těch, které pohnojili svoji genocidou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nebýt vpádu Mongolů do Evropy v roce 1944, byli bychom na tom mnohem lépe, minimálně jako ti Lužičtí Srbové, ale za pana Hitlera navíc i mocní! Mnozí by byli pověřeni důležitými úkoly v rámci osídlování západosibiřských oblastí naší, árijskou rasou. Takhle ta celá zem připadne rase žluté, tak jako Evropa zase rasám tmavým. WWII. prohrála naše rasa jako celek! SSSR stál na straně vítězů, ale Rusové byli poraženi jako národ! - http://img-fotki.yandex.ru/get/3304/tapirr.11f/0_27c44_2dd8151b_orig.jpg

   Smazat
 22. Já jsem věděl hned, že ten Rád-Osta ty své parodie vlastně myslí vážně. Srandista, Werich byl proti němu žabař!

  OdpovědětSmazat
 23. !!! POZOR - CENZURA !!!

  !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ - ЦЕНЗУРА !*!*!*!*!

  Soudruzi a soukmenovci, POZOR: Na sajtách naší milované Nové Republiky opět řádí kavárníci, placení agenti CIA a Mossadu!
  Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!!

  TO JE CENZURA, ODPORNÝ NÁSTROJ EUROAMERIKY A KAVÁRNÍKŮ-LEPŠOLIDÍ !!!!!

  Proto žádám soudruhy a soukmenovce z redakce NR, aby NEPRODLENĚ posílili svou revoluční bdělost a ostražitost!!!
  Vzkřikněme kolektivně do tváří těch pravičáckých zakuklenců z pražské 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
  A to IHNED!!
  Jinak nepřátelští agenti zesílí, časem převezmou vládu nad naší milovanou Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud 200% spolehlivého orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

  Snad vám nemusím vysvětlovat, soudruzi a soukmenovci, jaký JEDINÝ trest je za takové trestuhodné selhání v boji proti kapitalismu, demokracii, Euroamerice a kavárníkům-lepšolidem.
  Myslete proto hlavou, ano?
  A NIKDY nepouštějte ze zřetele naše heslo: Se soudruhem a soukmenovcem Davidem v čele VPŘED, za svobodu slova pro každého roduvěrného Čecha a Rusa, čili každého komunistu, putinistu, zemanistu a babišistu!

  Děkuji Vám předem, drazí soudruzi a soukmenovci, a nyní vložím zpět svůj příspěvek z 10. března 13:27.


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 24. Opět nás vraždí – vinou Havla, NATO a EU !!!

  My všichni komunisti, putinisti, zemanisti a babišisti víme, co všechno nám způsobil dočasný ústup socialismu a dočasné vyhnání Sovětské armády.

  Proto jen stručné připomenutí zločinů a běd, které nás horšolidi ničí od Prohraného listopadu:
  • kapitalismus
  • demokracie
  • privatizace
  • restituce
  • internet
  • mobily a „smartfouny“
  • otevření hranic pro západní okupanty
  • nezaměstnanost
  • běženci
  • katolíci
  • sionisti
  • bída
  • hlad
  • přímé vraždění nás horšolidí

  A čím je zaviněno přímé vraždění našinců?
  No přece KATASTROFÁLNÍM nedostatkem účinných zbraní mezi naším horšolidem!

  No ano: Kdo z nás má doma alespoň samopal Sa-58 s dostatkem munice?
  Jen nemnozí z nás komunistů, putinistů, zemanistů a babišistů, Leninu žel.

  A kolik z nás chodí NEUSTÁLE s krátkou střelnou zbraní, za situace, kdy po našich ulicích i polích volně pobíhají MILIONY po zuby ozbrojených běženců?!
  Nuže, přiznejme si bez mučení, že jen menšina z nás.

  Proč tomu tak je?
  No protože naši okupanti z NATO a EU nás chtějí odzbrojit, aby nás mohli snadněji
  • okrádat
  • znásilňovat
  • vraždit

  Výsledky vidíme právě dnes: V jisté pražské nemocnici (kde se léči i našinci, nejen prašiví Pražáci-kavárníci-havlisti!!) jeden pacient postřílel jiné pacienty, protože mu vadila jejich přítomnost v jeho nemocničním pokoji.

  Ptejme se: Jak je mohl tak snadno oddělat?!
  A hned si odpovězme: Ti střelení NEMĚLI VLASTNÍ ZBRANĚ !!
  Kdo za to může? No přece Havel, NATO a EU !

  TO SE MUSÍ ZMĚNIT !!!

  A my to změníme, v brzkém budoucnu, po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace.
  Ano, po obnovení socialismu-putinismu-babišismu bude mít náš PŘESNĚ TOLIK doma držených zbraní, jako měl před okupací naší vlasti silami NATO a EU.
  To je snad jasné jako facka, jako úder služebním obuškem do rozšklebeného ksichtu Pražáka či vykořisťovatele, pevně přivázaného k židli v naší vyšetřovací místnosti.

  Ať věčně žije Veliký Putin, Budiž Jeho Jméno Pochváleno, naše jediná opravdová záštita proti EU a NATO!


  P. Radosta

  ----------------------------------------------------------------------------------
  Pro úplně hloupé lepšolidi-pravičáky, kavárníky-havlisty a sluníčkáře: Pro otevření sajty stačí kliknout (LEVÝM tlačítkem myši) na barevně zvýrazněný text.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.