Reklama

čtvrtek 28. března 2019

Co není kárným proviněním?

Zdeněk Jemelík
Zdeněk Jemelík
28.3.2019  ChamurappiCz
Česká justice přinesla dne 22.března 2019 článek Petra Dimuna o urážlivém dopisu, jímž mě napadl místopředseda Krajského soudu v Brně Aleš Flídr, a o pokárání, jehož se mu dostalo od předsedy soudu. V této souvislosti konstatuji, že se mne nedotkly Flídrovy úvahy o nedostatku mé inteligence a právnické negramotnosti, ale popudilo mě, že v pracovní době, na pracovišti a za peníze daňových poplatníků dělal cosi, co neměl. K obsahu jeho článku podotýkám, že můj podíl na tlaku proti soudcům Aleši Novotnému a Michalu Kabelíkovi značně zveličuje.Při vyhodnocení tohoto incidentu jsem dospěl k poznání, že se s kárnými žalobci zásadně rozcházím v posuzování toho, co je kárné provinění. Protože moc je v jejich rukou, jejich je také pravda.

Podle jejich poučení např. není kárným proviněním dozorového státního zástupce vyřízení stížnosti proti sdělení obvinění po půlroce od podání (Nejvyšší soud ČR a kárný soud při Nejvyšším správním soudu mají jiný názor), nebo ústní vyhlášení rozsudku za 70 dní od doznění závěrečných řečí (limit dle zákona jsou tři dny), nebo doručení písemného vyhotovení rozsudku odsouzeným za 9 měsíců po ústním vyhlášení.

Stejně tak se prý ničeho pohoršlivého nedopustil státní zástupce, který se zmocnil bez vědomí a souhlasu těhotné ženy dokumentace z gynekologického vyšetření, jež byla přílohou záruky za jejího manžela. Žena nebyla účastnicí trestního řízení a žádné trestné činnosti se nedopustila. Dokumentace nebyla vložena jako důkaz v trestním řízení. Státní zástupce zneužil poznatky z gynekologického vyšetření k ostouzení ženy.

V souladu s dobrými mravy prý je tolerování nebo možná řízení státním zástupcem policejní provokace k vyvolání trestného jednání a k vtažení nevinných lidí do trestné činnosti. V daném případě policisté řídili podání falešného trestného oznámení na své kolegy a zahájili pak trestní stíhání policisty, který od jejich tajného spolupracovníka trestní oznámení přijal, i kamaráda, který oznamovatele k policistovi uvedl. Obvinění policisté měli malé nepříjemnosti, příjemce trestního oznámení a zprostředkovatel, který policejního provokatéra k němu uvedl, se dostali před soud. Nebýt provokace, asi by se nikdy nedostali do střetu se zákonem.

Není prý kárným proviněním soudců odmítnutí povolení obnovy procesu odsouzenému, který se dověděl, že za jím nespáchaný trestný čin byl odsouzen pravý pachatel. Nejvyšší soud ČR později rozhodl rozsudkem, že porušili zákon v neprospěch žadatele. Postižený se posléze domohl zprošťujícího rozsudku.

Ničeho špatného se nedopustil soudce, který několik měsíců bojkotoval příkaz Nejvyššího soudu ČR k projednání žádosti o povolení obnovy procesu.

V pořádku má být jednání státní zástupkyně, která vyvolala roční průtahy v řízení zjevně nesmyslnými stížnostmi proti soudnímu rozhodnutí.

Až k Ústavnímu soudu musel jít obžalovaný, aby se domohl prokázání podjatosti soudkyně, která se při poradě senátu vyjadřovala o účastnících řízení jako o lidském odpadu, jejich obhájce označila za blbečky, používala vulgární výrazy a matku jistého obžalovaného označila za hulákající mladou krávu. I když byla nejvyšší justiční instancí uznána za podjatou, kárného provinění se nedopustila.

Nedopustila se kárného provinění ani v jiném případě, kdy k hlavnímu líčení pozvala svědky z Dunajské Stredy, zapomněla je vyslechnout a poslala je domů s nepravdivým tvrzením, že strany řízení neměly o jejich výpovědi zájem.

Ničím se neprovinila soudkyně, která zadržela návrh Nejvyššímu soudu ČR na odnětí věci a její přikázání jinému soudu a když jeho předkladatel nepřišel na veřejné zasedání v domnění, že musí být odročeno, odsoudila ho v nepřítomnosti. Rovněž za nevinného shledal kárný žalobce místopředsedu soudu, který ve snaze zastřít její nepřístojnost odeslal zmíněný návrh Nejvyššímu soudu ČR až po právní moci rozsudku a tvářil se, že si myslí, že Nejvyšší soud ČR by mohl prohlásit místní nepříslušnost soudu a rozsudek zrušit. Jeho vzestupnou kariéru to nezastavilo.

Za nevinnou uznal kárný žalobce předsedkyni senátu, která vyhlásila rozsudek nad vazebně stíhaným obžalovaným v nepřítomnosti jeho obhájce, jehož přítomnost ale v protokolu z hlavního líčení zaznamenala. O něco málo později Nejvyšší soud ČR rozhodl, že paní předsedkyně porušila zákon a zrušil její rozsudek. Ani jednání, jež je porušením zákona, nemusí být kárným proviněním.

Kárným proviněním nebylo chování soudce, který sice v soudní síni veřejně prohlásil, že mě zná ( a v době incidentu mě znal již tři roky), ale přesto během tří stání mě nutil, abych se hlasitě představil, přestože zákon o soudech a soudcích lustraci veřejnosti neumožňuje a soudci i stranám řízení bylo známo, že nepřicházím v úvahu jako svědek.

Dobré mravy neporušil soudce, který při vyhlašování rozsudku prohlásil, že Alena Vitásková se dostala do funkce předsedkyně ERÚ díky „nějakému jednání Jany Nečasové, dříve Nagyové“, ačkoli okolnosti jejího jmenování do funkce nebyl předmětem zájmu soudu při hlavním líčení. Podal pak další důkaz nedostatečné znalosti spisu, když vyslovil podiv nad tím, že Alena Vitásková si ponechala v úřadě Michaelu Schneidrovou jako jedinou ze starého vedení, když ostatní vedoucí úředníky vyházela. V průběhu hlavního líčení se ale věnovala značná pozornost okolnostem příchodu Michaely Schneidrové do úřadu až po nástupu Aleny Vitáskové, pro kterou pracovala již v minulosti. Soudce, který takto prokázal neznalost spisu, se cítil dost „silný v kramflecích“, aby oběma dámám nadělil tresty po 8,5 letech vězení. Oba rozsudky již byly vyššími instancemi zrušeny. Jeho kárné provinění spatřuji v tom, že udílel vysoké tresty, aniž by znal dobře spis.

Proti dobrým mravům prý není chování soudce, který již několik let zadržuje mobilní telefon manželky obžalovaného, ačkoli pro účely trestního řízení jej nepotřebuje, řízení bylo již dávno skončeno a v jeho průběhu nebylo vysloveno propadnutí telefonu ve prospěch státu. Stejný soudce splnil s ročním zpožděním povinnost oznámit obžalovanému, že během vyšetřování byly jeho hovory odposlouchávány. Ani toto jednání nemá povahu kárného provinění. Následně přezkumem Nejvyššího soudu ČR byla prokázána nezákonnost odposlechů.

„Bez ztráty květinky“ vyšla ze sporu se mnou soudkyně, která neumožnila nepočetné veřejnosti vstup do soudní síně při hlavním líčení, a když jsem se do ní přece jen vnutil, zakázala mi pořizování zvukového záznamu a musel jsem předložit doklad totožnosti. Po zjištění mé totožnosti se ke mně s krásným úsměvem přihlásila jako čtenářka mých článků, nicméně při dalším hlavním líčení jsem opět nesměl nahrávat. Teprve pak podal spolek Šalamoun podnět ke kárnému řízení, v němž kárný žalobce její jednání zaštítil, nicméně v nahrávání mi již bránit nesměla.

Za zcela nezávadnou byla uznána souhra soudce, projednávajícího přijetí obrovské kauce za propuštění obžalovaného z vazby, a státního zástupce, který souběžně připravoval nové zatčení beneficienta kauce hned po propuštění z vazby a jeho uvržení do vazby předběžné, jejíž trvání není omezeno procesním předpisem.

Last but not least, ani sepsání dopisu Alešem Flídrem, jehož nevhodnost uznal ministr spravedlnosti a za který se mi omluvil předseda soudu Milan Bořek, není kárným proviněním, přestože je zřejmé, že pisatel jeho sepsáním znevážil důstojnost svého úřadu, překročil hranice své pravomoci a zneužil svého postavení.

Takto bych mohl ještě chvíli pokračovat, ale i z uvedeného přehledu je zřejmé, že obrana soudců a státních zástupců proti pokusům o jejich kárné stíhání je téměř neprůstřelná. Nebo se mýlím a uvedené jednání je „v normě“ a je svatým právem otalárovaného božstva.

Zajímavé by jistě bylo i vyprávění o reakcích jednotlivých kárných žalobců na podané podněty ke kárnému řízení. O tom ale možná až někdy příště.

Zdeněk Jemelík

15 komentářů :

 1. Právní a hmotná odpovědnost by je přiměla dodržovat PRÁVO, které si někteří "vykládají" po svém! Snad i "průtahy" v soudních řízeních by nebyly tak velké, obzvláště když se vyčíslí i finančně v neprospěch státu.

  OdpovědětSmazat
 2. Hezký popis justičního pilíře "naší demokracie". Neprůstřelnost je relativní termín, jednou na naší ulici může být revoluční veselí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12.24 To říkali Češi za okupace také... ale útěkem, emigrací a odsuny Heim ins Reich zůstalo pouze u přání, že, genosse Posselte, že genosse Hermane, že ... Ti nehodní mají za každého režimu a v každé situaci mocné, organizované ochránce. To sice nevylučuje určité ztráty, ale zlo je nevykořenitelné!

   Smazat
 3. JJ, u nás máme holt NEZÁVISLÉ soudy. To slovo NEZÁVISLÉ se musí stále zdůrazňovat, protože běžného občana by toto spojení nikdy nenapadlo.

  Jen to právo se někam ztratilo.

  OdpovědětSmazat
 4. Jemelík měl být ombudsmanem. Zpětně se omluvám VK staršímu, který navrhoval Johna Boka. Bok je sice proti Jemelíkovi totální magor (a některé jeho názory pokládám za příšerné), ale co je to proti jeho přímo irské ochotě porvat se s byrokracií bez ohledu na cokoli.

  OdpovědětSmazat
 5. Dávejte si pozor, aby justice nebyla přepracovaná. Podobně je na tom armáda a policie.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Už se pracuje na tom, jak zajistit jejich pracovní vytížení.
   Jako za Klémy půjdou na pracovní převýchovu a ty půjdeš s nimi.
   Jedině fyzická práce dokáže z idiota udělat normálního člověka.

   Smazat
 6. Někdy si myslím, že vlastně bez soudů a policie by to bylo lepší. Alespoň by si člověk mohl říci co jsem si nadrobil to si sežeru. v tomto státě ale nikdy neví jak co dopadne a kolik ho to bude stát.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bez státní policie a na suverenitě lidu nezávislých soudů to jde, musí je ale nahradit lidová pořádková milice a lidové soudy.

   Smazat
 7. Pokud někdo něco prohlásí o soudcovské samosprávě, tak je nutno ihned jednu vrazit. Pan Jemelík shromáždil malý, ale dostatečně výstžný vzorek důvodů, proč je taková snaha zavrženíhodná. Stručně řečeno,těm nezodpovědným skřetům je třeba ubrat páru a ne dávat prostor...

  OdpovědětSmazat
 8. Jsme zavaleni směšným konáním sloupů republiky v Česku. Stejně jsme zavaleni směšnými výkřiky těch, co v našem státě po r. 1989 rozkradli majetek za 7 bilionů Kč a dalšími 7 biliony Kč občany-stát-kraje-obce zadlužili:"chyťte zloděje". A kdopak to byl z dnešních řvouvů, kdo tehdy byl u vesla po r. 1989 až do r. 2016, kdy se vesele a beztrestně tunelovalo, kteří to kalousové, luďáci, odesáci, socdemáci a zejména pak všichni ti veksláci partají a trafikanti moci. A kam se na ně hrabou "sloupy republiky"? Korupce je všudepřítomná, na ní stojí moc kapitálu, konstrukce tzv. střední vrstvy a pražské kavárny v českém provedení. Jak směšné je i kritizování práva za socíku těmi, co na bezprávný stav věcí veřejných i soukromých nejvíce dnes tlačí. Ti, co rozkradli tisícinásobky toho, z čeho je obviňován Babiš se jen chechtají, jak si ten
  český svět "práva" pěkně otočili kolem prstu.

  OdpovědětSmazat
 9. Jedním z největších majstštiků který si degenerovaní paraziti vymysleli na gojimy je vynález právního státu.
  Gojimové k této modle vzhlíží jako ke zlatému teleti a libují si, máme právní stát, máme právní stát ..
  Ti volové se nechali přesvědčit, že jsou tak blbí, že si nedokáží vládnou sami a tak jim musí vládnout právo ..
  George Orwell se směje ... áááchacha ... áááchacha .. já taky .. No Xi

  OdpovědětSmazat
 10. Samozřejmě, že máme právní stát - z pohledu nám vládnoucí diktatury kapitálu - však to také kapitál stojí dost na korupném, aby si svůj "právní" stát uhájil! Stejné je to s lidskými právy! Má je ten, kdo si je může koupit a nemá je ten, kdo je sám koupen druhým. Ta blbost spočívá v tom, že se zatím nikdo neodvažuje pomyslet na přeměnu společnosti kapitalistické ve společnost lidskou. Lidská společnost - společnost bez válek a jejich terorismu - to by byl zánik kapitalismu a proto musíme zbrojit, proto musíme vymýšlet nepřítele, vést války, zabíjet druhé nevinné, pěstovat rasismus, nenávist k jiným národům, jen aby náš milovaný kapitalismus nestrádal chudobou. Proto musíme vyzbrojovat a vycvičit i teroristy, jako třeba Taliban a spol. Pak mohou hlásné trouby kapitálu křičet o ohrožení jejich byznysu a tunelování majetku občanů a státu. Přece si nepřejete chřadnoucí diktaturu kapitálu? Že!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Označení státu "právní stát" s adjektivem právní působí na masy podobně jako označení "liberální domokracie" s adjektivem liberální.
   Vše je to součástí newspeaku (Orwell), kdy pouhé adjektivum u lidí vede k asociaci o obsahu toho, co je tak označeno.

   Právní stat je nesmyslný právní teoretický konstrukt, kde suverénní lid údajně svěřil svoji suverenitu právu, které vládne místo lidí ve státě.
   Ta vláda je zajištěna rozdělením na tři moci, kde jedna je nezávislá !! na lidem svěřené suverenitě. A ta nezávislost soudní moci je to "čertovo kopito", proč byl konstrukt právního státu šmejdy vytrořen.

   Smazat
 11. Mysleme si o zákonech co chceme, ale jdnoznačně platí, že podle tretního zákoníku je většina těch uvedených příkladů nikoliv jakýmsi "kárným proviněním", ale přímo z definice trestným činem zneužití pravomocí úřední osoby. Soudce jako osoba, jež měla být mimořádně znalá práva a právních norem totiž podle trestního zákoníku, který je nad všechny vnitřní přepisy a prolobované vyhlášky soudu samotného, pakliže i přes upozornění obhajoby na platný zákon s vědomím jaký důsledek pro obžalovaného takové úmyslné nerespektování platných zákonů má bezezbytku naplňuje onu definici onoho trestného činu, kdy se jedná o úmysl a nikoliv nevědomost přímý s cílem poškodit jeho dobrou pověst, jeho rodinné vztahy a jeho vážnost čest majetek a svobodu, neboť vykonávat svojí pravomoc v rozporu s jiným právním předpisem je doslovné znění naplnění skutkové podstaty onoho zločinu. Dále je jisto, že každý soudce, státní zástupce či policista, který se o takovém jednání soudce byť nepřímo dozvěděl, naplnil svojí nečinností skutkovou podstatu jak toho samého trestného činu sovjí nečinností, kdy nekonal svoji pravomoc vůči soudci ačkoliv podl zákona má povinnost zakročit, tak skutkovou podstatu trestného činu nadržování. V tomto je tretní zákoník natolik jasně a nekompromisně napsaný, že je jisto, že pouhá ignorance těchto dvou paragrafů a nepsané pravidlo, že policajt, prokurátor či soudce se vzájemně ze spáchání tohoto tretného činu nebudou stíhat a tedy svýh pravomocí budou beztrestně zneužívat, není chybou platného zákona, ale je nejlepším argumentem proto, aby soudcovská nezávislost na čemkoliv okamžitě skončila a byl zřízen speciální útvart složený z volených občanů, který dostane pravomoce shodné s justicí a bude mít za úkol jediné, odhalovat a stíhat policisty, soudce a státní zástupce, kteří nekonají nebo konají v rozporu se zákonem a jakožto osoby veřejně činné, musí být každý podnět a celé vyšetřování a postup naprosto veřejný od samého počátku. GIBs je nutno okamžitě zrušit neboť rovněž nekoná a je to uzavřená společnost bývalých příslušníků s vazbami na svoje předchozí kolegy což je jasný střet zájmů a fungovat to nikdy nemohlo...navíc se jedná o speciální selektování občanů na policajty a nepolicajty před zákonem, což je naprosto nepřípustné z hlediska ústavy ... prostě bordel nad bordel a zákony pro soudce jak vidno vůbec neplatí....

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.