Reklama

sobota 23. března 2019

Co ohledně NATO nevíte pravděpodobně a co docela určitě

-vlkp-
23.3.2019 KosaZostra
Propagandistické orgie ohledně 20. výročí vstupu do NATO máme za sebou. Nebudu psát ve zdraví, protože škody z vymývání mozku člověk nezjistí hned, ale většinou jaksi později. To bezbřehé juchání a oficiální nadšení z Hradu, z trachtace organizované Zemanem se zdálo nebrat konce. Nechci se k tomu vracet. Nastaly za se konečně normální dny. Nicméně když jsem sháněl materiály k těm dvěma dílům o 20-ti letech našeho členství v NATO, dostal jsem se ke dvěma materiálům, které , soudím, by na Kose měly být odprezentovány. Jeden mi byl zaslán – věděl jsem, že existuje, ostatně jinou, ale mnohem časově náročnější verzi mám ve speciální složce Fakta o Ukrajině. Tentokráte mi ale mailem od jednoho kosířského autora, dorazil koncentrovaný materiál. A navíc, tak jak to mám rád – tvrdě a neprůstřelně vyzdrojovaný. Ten druhý je v českém/slovenském internetovém prostoru zcela neznámý. Tedy minimálně k datu, kdy tento článek píši (a doufám, že to tak vydrží až do okamžiku, kdy si to přečtete). Ohledně zdroje i v tomto případě platí, že je vodotěsný.


Když se ti slaviči na té Zemanově opulentně oficiální párty financované českým daňovým poplatníkem poplácávali po zádech a gratulovali si k tomu, jaké štěstí nás potkalo, nikoho ani nenapadlo, že by snad šlo o naprosté porušení závazků, které dostal tehdejší sovětský ministr zahraničí Ševarnadze při jednáních o sjednocení Německa v rámci jednání 4+2, respektive v separátní části těchto rozhovorů, od svého amerického kolegy Bakera. Respektive těch, která odprezentoval tehdejší britský premiér Major při rozhovoru s úřadujícím sovětským ministrem obrany maršálem Jazovem.

Kolega , který mi tyhle materiály poslal je nejen vyzdrojoval, ale ty nejdůležitejší pasáže poslal v anglické verzi, tak jak jsou k nalezení na veřejně přístupném National Security Archive spravovaného  Univerzitou George Washingtona v USA. Přesvědčit se, že nejde o výmysl Sputniku nebo RT, atd. Snadno můžete zde a zde.

Nyní si dovolím z obou dokumentů citovat klíčové pasáže, kde jak Ševarnadze, tak Jazov dostávají zásadní ujištění od oficiálních představitelů Spojených států a Velké Británie, že rozšiřování NATO naprosto nepřichází v úvahu.

Ministři zahraničí SSSR a USA Eduard Ševarnadze a James Baker 

Ševarnadze -Baker

Shevardnadze: I do not know about your other allies, but a united Germany may demand it.

Baker: If that happens, our troops will return home. We will leave any country that does not desire our presence. The American people have always had a strong position favoring this. However, if the current West German leadership is at the head of a unified Germany then they have said to us they will be against our withdrawal. And the last point. NATO is the mechanism for securing the U.S. presence in Europe. If NATO is liquidated, there will be no such mechanism in Europe. We understand that not only for the Soviet Union but for other European countries as well it is important to have guarantees that if the United States keeps its presence in Germany within the framework of NATO, not an inch of NATO’s present military jurisdiction will spread in an eastern direction. We believe that consultations and discussions within the framework of the “two + four” mechanism should guarantee that Germany’s unification will not lead to NATO’s military organization spreading to the east.

Ševarnadze: Nevím, co vaši ostatní spojenci, ale spojené Německo to může požadovat. (reakce na sdělení J. Bakera, že když nějaký spojenec nebude chtít americké jednotky na svém území, stáhnou se domů.)

Baker: Jestli se tak stane, naše jednotky se vrátí domů. Opustíme jakoukoliv zemi, která si nepřeje naši přítomnost. Americký lid vždy zastával silný postoj, který toto upřednostňoval. Ale jestliže se současné západoněmecké vedení stává hlavou spojeného Německa, tak to nám sdělilo, že oni jsou proti našemu stažení. A nakonec. NATO je mechanizmus pro zajištění americké přítomnosti v Evropě. Pokud by NATO bylo zlikvidováno, nebude žádný takový mechanizmus v Evropě. Rozumíme, že nejen pro Sovětský svaz, ale také pro další evropské země je stejně tak důležité mít záruky, že pokud Spojené státy zachovají svoji přítomnost v Německu v rámci NATO, současná vojenská jurisdikce NATO se nerozšíří ani o palec východním směrem. Věříme, že konzultace a diskuze v rámci mechanizmu 2+2 by měla zaručit, že německé sjednocení nepovede k rozšíření vojenské organizace NATO na východ.


Major - Jazov


Jde o záznam z deníku britského velvyslance Rodrica Braithwaitea z 5. března 1991:

Next we go to meet the Generals. Yazov leads the pack, and is in fine form. He emphasises the value of military exchanges, and remarks that this is the first time since the war that East and West have not been afraid of oneanother. Major asks him what professional lessons he draws from the Gulf about the role of armed forces in the new world security situation. This gives him a chance to launch into a great harangue about the need for trust and security in Europe which rapidly evolves into a justification of the Soviet position on NATO and the CFE. He professes to be worried that the Czechs, Poles and Hungarians will join NATO: Havel has been making equivocal statements. Major assures him that nothing of the sort will happen.

Poté jsme se šli setkat s generály. Jazov vedl skupinu a byl v dobré formě. Zdůraznil hodnotu vojenských výměn a poznamenal, že to je poprvé od války, kdy se Západ a Východ neobává jeden druhého. Major (pozn. John-premiér VB) se ho zeptal, jaké profesionální ponaučení si vzal ze Zálivu o roli ozbrojených sil v nové bezpečnostní situaci ve světě. To mu dalo příležitost spustit velké kázání o potřebě důvěry a bezpečnosti v Evropě, které rychle přešlo v obhajobu sovětské pozice k NATO a CFE (pozn.-zřejmě smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě). Tvrdil, že se obává, že Češi, Poláci a Maďaři se připojí k NATO, když Havel vydává dvojsmyslná stanoviska. Major ho ujistil, že nic takového se nestane.

Takže můžeme učinit jednoduchý závěr – slavíme 20. výročí porušení přijatých závazků! Nic více a nic méně. Že tohle nebude trápit Babiše, Fialu, Kalouska, Pospíšila, Gazdíka, Lidovce, ČSSD mne nijak nepřekvapuje. Ovšem že ostentativně pronatovský, respektive ortodoxně afghánskoválečnický projev Miloše Zemana byl zřejmě onou pověstnou třešničkou na dortu, který si následně zřejmě slaviči naporcovali a s nelíčeným mlaskáním zhltli. Případní gurmáni mezi vámi mohou okoštovat na oficiálních stránkách Hradu. Proč zmiňuji Miloše Zemana? Určitě ne proto, že bych se po něm chtěl vozit za každou cenu. Důvodem je nepochybná skutečnost, že o těchto ústních příslibech obecně veřejnost neví a že když náhodou se o ně informačně zavadí, pak je od věčně správných okecávačů vše bagatelizováno slovy – ale nebylo nic v tomto směru podepsáno!!! Jako by slovní závazek nebyl závazkem! Ministr zahraničí Petříček, jako mlaďoch, Hamáček ne o moc starší a další a další o těchhle ujednáních a závazcích nemusí vůbec vědět. V té době měli úplně jiné starosti a zájmy. Dokonce půjdu tak daleko, že to předpokládám i u Babiše, protože ten tehdy nejspíš řešil, jak Petrimexu odlehčit od Agrofertu nebo něco jiného podobného. Ale Zeman? S jeho, tak často předváděnou sloní pamětí a rádo by encyklopedickými znalostmi? Chce mne někdo přesvědčovat, že ten opravdu nevěděl, že existoval závazek nerozšiřovat NATO na východ, takže může být stejně naivní slavič jako Petříček?

Uznávám, že jdu v podstatě po marginálii. Zeman se jen veze na obecné vlně. Důležitá je ta vlna samotná a její vznik a substance. A ta je jednoznačná – došlo k porušení daného strategického slibu. V podstatě k podvedení partnera při jednání. Kdy Clintonova administrativa se necítila být vázána závazky svých předchůdců.

Možná si říkáte proč dnes oprašuji tuhle starou věc. S kterou se stejně nedá nic udělat.

Inu nedá, to je bez diskuse. Jenže ono nic není jen tak a bez následků. Stačí se zamyslet nad tím, jestli by byl Gorbačov stáhl svoje vojska z Německa, Československa, Polska, Maďarska, kdyby byl měl sebemenší podezření, jak bude geopolitická mapa Evropy vypadat dnes. Vsadím, že nikoli. Že jsme tu měli Střední skupinu vojsk dosud a ostatní země regionu ty svoje. A že dnešní udatní rusobijci, co sedlají koně Richtung Moskva by byli velmi a velmi ve svých vyjádřeních uměření. A že svět by vypadal podstatně odlišně. Hůře či lépe? Netuším. Osobně jsem rád, že Rusové jsou pryč. Na druhé straně NATO necelých 100 km od Petrohradu je průšvih. To je jen kousíček od 3. světové…. A tohle my slavíme! Může se někdo divit ruské nedůvěře a podrážděnosti? A obavám z dalších kroků Západu. Nedůvěře v jakékoli ujištění, které je Moskvě dáno? Dávno už nejde jen o závazky ústní. Totálně zpochybněny jsou i ty údajně skutečně závazné – písemné! Po vypovězení smluv ABM, s Iránem a naposledy INF má Moskva jedinou jistotu – na žádnou smlouvu už se nelze spolehnout. Natož nějaká ujednání. A na Hradě se tohle slavilo!

Tohle jste možná věděli a znali. Minimálně někteří určitě. Je čas přejít k tomu, co o NATO známo není. Tedy v našich krajích. V té zaplavě slov, co v tomuhle datu produkoval každý „vždy správný“ co měl do krku díru, zazněly i opravdové perly typu:

-  členství v NATO udělalo z naší armády armády armádu moderní a opravdu bojeschopnou
-  dříve jsme nic nevěděli o strategickém plánování a vůbec to neuměli
-  nasazení v misích zvyšuje bojeschopnost a použitelnost armády. Zejména v Afghánistánu.

Abych uvedl alespoň ty, které považuji za nejúdernější.

Takže rychle vyřídíme ty dva první bludy propagandistické obludy!

Troufnu si důvodně předpokládat, že armáda z roku 1989 by naprosto hladce zatočila s tou současnou „moderní a profesionální“. A to přes dvougenerační rozdíl ve zbraňových systémech. prostě by jí vyhladila díky naprosté palebné a početní převaze, nepoměru obrněných a dělostřeleckých jednotek i stavu letectva a zásobování municí a náhradními díly. Ten hypotetický souboj by byl rozhodnutý v rámci dnů. Schopnosti tehdejších a dnešních ozbrojených sil ohledně jejich jediného zásadního úkolu – obrany republiky před vnější agresí jsou neporovnatelné.

Mimochodem, jak to je doopravdy s tou úžasnou schopností té naší superextra profiarmády, která tolik kvalitně povýšila členstvím v NATO se čerstvě rozhovořil na Parlamentních listech nikdo menší než náměstek ministra obrany Landovský, který byl s Babišem na audienci u Trumpa. Cituji:

Stejně tak se prý musíme znovu pořádně naučit řídit svou armádu, velet jí. To jsme prý v jednu chvíli neuměli a museli jsme se spolehnout na velení spojenců. „Stát tím ztratil kontrolu nad svými silami. Ale nyní se vracíme k tomu, že kontrola a schopnost velení je nejklíčovější věc. Jsem rád, že to znovu vládě navrhujeme, protože nemít operační velitelství byla ostuda,“ uvedl náměstek.

A jako totální tečku dodám další jeho výrok:

Jenže než si kupíme drony, měli bychom podle Landovského koupit vojákům pořádné boty a oblečení. V této oblasti prý stále máme nedostatky.

No ale než ty boty a kalhoty pořídíme, tak nám šťastně sdělil, že Kosa měla pravdu, když PŘED Babišovou návštěvou v USA si dovolila prorokovat, že vrtulníky koupíme z Ameriky:

Náměstek ministra obrany Jakub Landovský v rozhovoru pro deník Právo oznámil, že je definitivně jasno. Po návštěvě v Bílém domě u prezidenta Trumpa je údajně rozhodnuto, že vrtulníky pro českou armádu nakoupíme právě od USA

Ivan Gabal, kterého jsem slyšel blábolit o tom, že teprve dnes umíme strategicky plánovat, bych poslal na jednoduchou vycházku – aby se podíval po nějakém tom úkrytu civilní obrany, kdyby takhle náhodou vyhlásili letecký poplach. Kam by se šel asi tak s rodinou ukrýt. Pokud si maně pamatuji, byl v minulém parlamentním období členem branného výboru PS. Snad tam řešili vybavenost a připravenost základními prostředky CO, ne pro papaláše a jejich příbuzné, ale pro běžnou populaci… Je tristní! Viz následující graf


Pochází z vládního dokumentu zpracovaného Ministerstvem vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

To přesně ukazuje, jak umíme strategicky plánovat! Úplně stejně jako velet – viz náměstek Landovský!

I tohle patří k našemu členství v NATO. A dovolím si předpokládat, že je to známo minimálně.

Nyní je čas se zabývat tou třetí hláškou – o tom, jak naší armádě prospívá nasazení v misích a zejména Afghanistanu. Jaká je to perfektní škola a vůbec terno pro vojáky a nás všechny. Takže si o tom popovídejme. A to v intenci projevu Miloše Zemana při hradní merendě k 20. výročí vstupu do NATO, respektive téhle jeho části:

A nyní k věci. Projevy tohoto typu, zejména vztahují-li se k výročí, mohou být naplněny patosem a frázemi, ale také se mohou pokoušet charakterizovat problém, který před námi je. Dovolte mi, abych se ubíral touto cestou.

Takže k věci - Výzkumný institut Bundeswehru – Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr před pár dny zveřejnil speciální 342 stránkovou studii o nasazení německých vojáků v Afghánistánu. Pro zájemce je v originále k nalezení zde. Nejde o nějaký jednorázový průzkum, nýbrž o dlouhodobou studii od roku 2010 do roku 2017 s tím, že data byla sbírána od všech nasazených v misi a to jak v jejím průběhu, tak po návratu domů a dokonce i po eventuálním odchodu do civilu.

Uznávám, že už její prolistování je celkem nadlidský úkol. Nebudu tvrdit, že jsem to dokázal. Ale i tak z toho nedostatečna, co jsem tomu věnoval, mohu dodat pár víc než úderných informací. Které by měli důkladně prozkoumat zejména ti, kteří naše kluky do Afghu horem dolem hrnou a blekotají o tom, že se u Kábulu bojuje za Prahu. Jsem si totiž jistý tím, že kdyby operetní AČR provedla obdobný detailní průzkum jako Bundeswehr, byly by výsledky srovnatelné! Takže pojďme na nějaký ten zajímavý vzorek.

Tak především

27 % respondentů se domnívá, že nasazení v Afghu je bez užitku a dalších 26% s tento názor sdílí částečně.

Jinými slovy – za naprosto nebo z větší či menší míry považuje své poslání , t.j. vojenskou ingerenci do afghánských záležitosti většina těch, kteří misí prošli – 53%!!!!!

Zásadní číslo, že?

Přidám další výbušnou informaci - téměř polovina nasazených, kteří jsou stále ještě vojáky - 44% a celých 56% veteránů – tedy těch, co v Afghu sloužili, ale do skončení šetření odešli do civilu, zastává názor, že účast na misi je profesionálně nikam dále neposunul!!!!!

Už jenom tahle dvě zjištění těžce narušují bláboly, jimiž jsme zahrnováni, jak jako mise rozvíjí naši armádu A především jak někde v Hindukůši se bojuje za Prahu. V tomto případě za Berlín. No jestli ono to nebude tím, že třeba němečtí respondenti – současní i bývalí příslušníci Bundeswehru jsou vystaveni speciálnímu působení nějaké ruské zatraceně rafinované fake news kampaně??? Že třeba hromadně čtou Sputnik nebo zírají na RT… Nebo se prohání po proradných a trollovských webech.

Nebo že by to snad byla ta jejich skepse a někdy zjevně beznaděj dána něčím jiným? Třeba osobní zkušeností s tím, v letech 2015-2017 dorazilo do Germánie téměř 270 000 Afghánců a hodlá se tam usídlit a to se vším všudy, včetně svého poněkud neotřelého vzorce chování, který některým z nich velí, že správný chlap si prostě vezme, co se mu líbí?

Takže pod vlivem celého řetězu velmi brutálních vražd, spáchaných afghánskými migranty v Německu, se o dost hůře vysvětluje takto konfrontovanému obyvatelstvu, to bojování v Kunduzu za Berlín nebo Mnichov. Na rozdíl od nás, kde to spousta lidí Zemanovi a spol . pořád ještě baští. Jedna Afgháncem znásilněná sestřička v Praze se jednak dá docela slušně ututlat a pak to je skutečně jen selhání jednotlivce a naprosto žádná statistická veličina, z které by šel vyvodit jakýkoli obecný soud. To uznávám bez jakýchkoli wenn und aber, jak říkají Němci.

Tohle jsou zásadní čísla. Ano německý tisk především vypíchl jiný údaj a je nanejvýš poctivé se o něm zmínit – že těsná většina - 52% odpovídajících je názoru, že mise byla pomocí lidem v Afghánistánu. Druhá téměř polovina - 48 % si ovšem myslela pravý opak. Dodávám já. A přidám doplňující informaci – velká část německého kontingentu byla stejného charakteru jako kdysi tzv. český rekonstrukční tým. Tedy skupina budující nějakou civilní infrastrukturu a jen část pak byla opravdu nasazená do bojových akcí. Bez tohoto vysvětlení je totiž rozpor mezi většinou pro nesmyslnost mise a její užitečností pro obyvatelstvo neuchopitelný a nevysvětlitelný.

Mohl bych popisovat další a další zajímavosti. Ovšem uvědomuji si, že jsem už takhle dlouhý. Takže místo písmen nechám mluvit pár grafů. Neněmčinářům se omlouvám, že tentokráte je nebudu titulkovat do češtiny. Kromě nějaké základní informace, aby bylo jasné, o čem to je.

Tak především srovnání zkoumaného vzorku 22. kontingent ISAF /červení/ versus celý Bundewehr ohledně počtu zahraničních misí


Další tabulka ukazuje to s čím se dosud aktivní vojáci /červení/ a veteráni v Afghu setkali


Skoro 60% v součtu zažilo nepřátelskou palbu, ale jen asi 30% se aktivně do boje alespoň jednou zapojilo. Proto jsem upozornil na hlavní úkol mise – rekonstrukci. Zhroucení spolubojovníka za žilo přes 50% vzorku, zranění 50% a smrt 44% !!!

Dám detail na účast v bojích


Jak již bylo konstatováno - 65% se do nich nikdy nezapojilo. A pouze 11% více než 5x…

Pořád vám ještě zvoní v hlavě jak je spolupráce multilaterálních sil NATO dokonalá? A jak je afghánská armáda ve výstavbě a reflektuje naše hodnoty? Prostě všechno oukej, nadšeně se koukej!? Takže si musíme dát tenhle graf!!!!


Jde o hodnocení spolupráce německého kontingentu jednak s ostatními silami NATO -tzv. ISAF a jednak s afghánskými silami -tzv. ANSF

Upozorňuji především na první dvě položky. Pro mne naprosto překvapivých jen 66% příslušníků Bundeswehru si myslí, že spolupráce s ostatními vojáky NATO byla stejně dobrá a spolehlivá jako mezi Němci samotnými… O spolupráci s afghánskou armádou si totéž myslí jen 5%!!!!!

Bojte po boku někoho kde si jeden ze tří vojáků myslí, že na něj není tak úplně docela spoleh… A bojujte za někoho, koho má za spolehlivého jen jeden voják z dvaceti… Jistě, jsou tam dorozumívací bariery, ale…

Ty jsou sotva funkční u druhého dotazu odspodu pravidla pro spolupráci s jinými jednotkami NATO v misi ISAF jsou často nejasná. Jak kruci mohou být pravidla pro spolupráci v rámci NATO nejasná pro celých 40% německých vojáků? Kdyby NATO vzniklo předevčírem, prosím, ale ono existuje celých 70 let!!!!

Mohl bych pokračovat. A hodně dlouho. Z těch skoro 350 stránek se dá vybagrovat spousta zajímavých čísel a grafů. Žádné jalové plky jako jsme jimi byly zaplavováni v minulých dnech a vlastně neustále. Jen a jen čiré maso.

Mohl bych odprezentovat grafy ohledně alkoholismu, depresí, zapojení do profesního a občanského života a kdo ví co ještě. Ale to bych tenhle článek musel vydávat na pokračování a uznávám, že ne každého by takový detailní rozbor zajímal. Takže skončím.

Drobnost si na závěr přeci jen neodpustím. Je překvapivý a pozitivní

- nasazení na misi daleko více žijí v rodinných vztazích než zbytek obyvatelstva. V rodinný život praktikuje 77% aktivních vojáků a 76% veteránů. ve zbytku německé populace je to v průměru jen 43%…. Zdá se, že platí, co civilní Němec to sobec! Ale to není to podstatné zjištění. Aby bylo kompletní, musí přijít ještě další údaje – podíl rozvedených je u vojáků 3%, u veteránů 2% zatímco u obecného vzorku 6%.

Proč na to upozorňuji? Protože to vypovídá o dnešní době, morálce hodnotách naprosto dokonale. Vojáci nejsou věrnější, sociálně empatičtější nebo jakkoli jinak více či méně nastaveni než celá společnost. Jen ví, že přežijí jen v těsné spolupráci jednoho s druhým. Daleko víc si váží funkčních mezilidských vztahů. Nenadřazují svoje práva, speciálně právo na užít a užívat si nad povinnosti k dalším osobám ve své blízkosti. Žijí reálnými , existenčními, hmatatelnými problémy. Nikoli uměle vyfabrikovanými chimérammi typu třetí pohlaví, gender, osvojování dětí homosexuály, není čas na pojímání se fake news. Je to pod jejich rozlišovací schopnost. Nestaví na piedestal svoje práva vůči  druhým nýbrž svou povinnost vůči nim. Takže jim nikdo nemusí vysvětlovat pohodlné a bezopovědné žití single je život na úkor jiných. A také to, že když přijde problém, ten opravdový, pak jej na bojišti musí vyřešit s kamarády v maskáči a doma jen a pouze s rodinou. Váží si těch prvních , ale zejména těch druhých. A chrání si ty vztahy. Před liberálními, zelenými, gender, LBGT mudřeci, kteří mají na tradiční rodinu, zásadně jiný pohled – pro tyhle jde o dávno zastaralý přežitek a stereotyp, který je nutno odmítat a potírat. Jak se můžeme přesvědčit dnes a denně.

Ta setrvalost a pevnost rodinných vztahů u německých vojáků , kteří prošli Afghám je pro mne vysloveně překvapující. Pamatuji, kolik vztahů, včetně manželství padlo za oběť za našich časů vojenské základní službě. A tady je to daleko vyhrocenější – partner neslouží v nějaké tuzemské Horní Dolní, kam se za ním dá, nýbrž na druhém konci světa, kde je nedostupný.A přesto dochází ke stmelení… Divné až velmi divné? Možná nepochopitelné?

Ale kdež! Proč tomu tak je bezvadně popíše poslední graf , který vám chci předložit:


Popisuje užitečnost a využití vybraných skupin pro podporu navrátilce z mise a jeho rodiny.

A zcela jednoznačně je v čele právě rodina, její příslušníci a přátelé jako ti, o které se lze opřít. Pak přicházejí ostatní spolubojovníci a třetí jsou představení/velitelé, které já osobně bych zahrnul do předchozí skupiny. Naopak nemůže být překvapením, že na samém konci těch, od nich přichází pomoc jsou státní orgány typu sociálka nebo příslušné orgány Bundeswehru. Zkrátka je to jako vždycky – stát tě vyšle, abys za něj prolil krev, ale když už tě nepotřebuje, pak se o sebe postarej, prostřednictvím rodiny, přátel a spolubojovníků pokud možno sám! Klasika! Tak to bylo vždycky.

Co mne ale opravdu mimořádně překvapilo je relativně minimální důvěra v pomoc specializovaných složek armády na zvládání stresu – armádních psychologů, a ještě hůře jsou na tom vojenští duchovní… Přiznám se, že tomu nerozumím, ale beru to jako fakt. Rozhodně to však stojí za zamyšlení.

Ale to nejdůležitější poselství pro mne je, že až zase nějaký ten liberálně zeleně zgenderovaný LGBT moudřec začne zase najíždět na tradiční rodinu a její hodnoty, vzpomenu si a rád na tenhle průzkum Bindeswehru.

A totéž učiním, až zase se ozve z Hradu a odjinud, jak jako v tom Afghánu musíme být, jak mise rozvíjí naše schopnosti, jak NATO bezvadně a úžasně funguje, jak.. jak.. jak.. Jak prostě bez NATO by česká voják neuměl ani vystřelit z flinty.

- - -40 komentářů :

 1. Skvělý článek. Palec nahoru!!!!!

  OdpovědětSmazat
 2. Jo skvělý článek ono by se mělo zeptat kdo potřebuje NATO a pravdivě odpovědět.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No přeci my! Páč NATO = civilizace a Chujlostan divočina! Blbečkům konspirátorskejm se nakecalo že se jako plní "coudenhouno-kalergický projekt rasové výměny" v Evropě, ale houno houno! Paní Merkel a pan Macron spolu s Therýz naoko prováděj sice plán hraběte. Ale v reálu je to jen chytrá záminka! Ti čmoudi budou posláni právě na Východ v první linii Báry Dvojky jako odminovači, sebevraždední atentátníci (živá torpéda) a odstřelovači. Mnozí z nich totiž prodělali výcvik již ve svých zemích původu a navíc znaj putleroffce a jejich způsob boje! Nenávidí je a budou mstít za Kábul,Groznyj, Allepo a další místa zničená bolševickou a putleroffsku soldateskou! Sami většinou padnou v boji a vezmou sebou své vrahy. A naši poté již jen obsadí tuto barbarskou zem, aby ji vrátili civilizaci ...

   Smazat
  2. Ano, článek hodnotím jako další velmi záslužný počin Kosy v té bažině propagandy ve prospěch zločinného spolčení NATO a naší účasti v něm. Naproti tomu "příspěvek" z 8:25 je zjevně výplodem tupého nenávistného zbabělce, který tak nějak předpokládá, že jiní budou umírat za něj při obsazování cizího území obývaného rasou, kterou tak bezmezně nenávidí. Chceš útočit, zabíjet, zabírat území, budovat novou Říši ? Tak se navleč do mundůru a běž do první linie, ty zrůdo z 8:25 !

   Smazat
  3. 9:17 Netušíš snad, rudoprde, že civilizace se zrodila ve věčném boji? A že věčný mír ji zcela jistě zahubí? Např. Řím - dokud vedl války ve kterých šlo o bytí a nebytí Republiky, jakou byla ta s Pyrrhem, Jugurthou či Mithridatem a hlavně ovšem s Hannibalem, země byla pevná jako ocel, lidé v ní hrdí a nezdolní! Zocelení bojem a každodenním nebezpečím, potřebou sebeobětování! Jak ale nastal tzv. mír, tedy jistí imperátoři - cézaři vedli místo válek jen různé drobné válčičky či spíše šarvátky na vzdálených hranicích říše, tu s Germány, jindy zas s primitivními Dáky či Svéby, nastal úpadek! V samotném Římě pak množili se buzeranti, děvky a alkoholici a rostla korupce, letargie, tupost, bujely blbost a intrikaření! Dnes se k tomuto stavu opět přibližujem. To chceme? A bude hůř! Páč příroda nedopouští přežívání slabých a nemocných a my se k ní musíme vrátit, neboť jinak jako druh zahynem! I proto musí být pravidelně vedeny války, protože pud boje je hluboce zakódován v genech každého člověka, jen se ho u každého jedince nepodařilo stejně potlačit. Boj tříbí! Ten vynáší na povrch vynikající jedince mého typu a vyhání z času přebytečný kompars ražení místních užgryndaných čechomužiků, neb lidstvo existuje jen jako materiál pro šlechtění vynikajících jedinců, kteří píší dějiny! Ostatní z nich jsou pak beze stopy odejiti v podobně kolaterálních ztrát ... neb jak praví klasik: „Slabí a nezdaření mají zahynout: první věta naší lásky k člověku. A má se jim k tomu ještě pomáhat.“ Friedrich Nietzche ... a když na to přijde, dnes máme hluboko v podzemí luxusní města, solárka, skvělý vybavení! Do 20-ti let bude Země v pořádku, obrozená a bez hladem pochcípané rusácké a čínské sloty! Civilizace má právo na restart! - http://veda-a-technika.eurozpravy.cz/veda/210211-zkazu-zeme-by-lidstvo-prezilo-svet-po-jaderne-valce-by-ale-nikdy-nebyl-stejny/

   Smazat
 3. Skvělý článek. I když jsem tyto informace mi nebyly známy byl jsem přesvědčen, že něco takového muselo býti. Ale nám to už nepomůže. Pravdou je, že jsme již snad od středověku západem oblbováni. Nakonec i Komenský který žádal o pomoc proti Hbsburkům si vlastně neuvědomil, že jde jen o rabování ( Švédové zde ukradli co mohli pobili spoustu civilistů a odtáhli.
  Nechali za sebou zpustošenou zemi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Obě strany - Habsburkové i Švédi - tu nechaly zpustošenou a vyrabovanou zem!

   Smazat
  2. Tak to je goooǒǒl do vlastnej bránky!!! Už sa prestávam diviť, prečo vás a maďarov kopli Slovenskí šovinisti do zadku! Pretože Čech=Maďar to je ako jeden 19 a druhý 20bez jednej.-). To vy stesi sami pozvali Švédov domov?! To Maďar si do Uhorska zase pozval Turkov!!! Tiež aby mu Turek pomohol zbiť toho tolko "nenávideného němčoura". Ale svoj komplex menejcennosti si maďar nebude vybíjať na velmociach ktoré naňho usmolil objekt maďarského ritného alpinizmu v Trianone, ale na Slovákovi. No nekup to! Môj profil Ukrofil.

   Smazat
 4. Srbský ministr obrany: Srbsko se rozhodlo být svobodné a zvolilo si neutralitu:

  https://cz.sputniknews.com/svet/201903239492925-srbsky-ministr-obrany-srbsko-se-rozhodlo-byt-svobodne-a-zvolilo-si-neutralitu/

  OdpovědětSmazat
 5. Ono je take treba nekde vypatrat kolik vojaku -zoldneru bylo zabito vlastnimo afganskymi spoluvojaky ,bud pri vycviku a nebo pri ruznych akcich ,proste vsichni jsou pro ne nepratele a vyhrat se tam neda ,dokonce rusti generalove varovali zelene juesej mozky aby tam nelezli ted to maji a to neni zdaleka konec ,ale americanum se rekne ze to vyhrali jako ve vietnamu a tem to staci oni totiz nemaji ani predstavu kde to je a co to stoji za miliardy $ Trump jednou prozradil pred dvema roky ze Afganistan stal 5 trilionu $ a co ty ostatni zeme ? Vzpomina nekdo na Clarka -kurvu z Jugoslavie- jak prozradil onech 7 zemi behem peti let?
  A dodnes se onanuji vyhrou ve Vietnamu i kdyz cely svet videl jak lezli po zebriku do helikopter a desitky helikopter se hazelo z lodi do more aby bylo misto pro utikajici ?

  OdpovědětSmazat
 6. Já si na tu dobu pamatuji a zmínku o nerozšiřování paktu směrem na východ vydala i tehdy ještě skutečně nezávislá ČT.
  Bohužel, Gorbačov byl neskutečně naivní.
  Já nechci šířit poplašné zprávy, ale snažím se být pragmatický. Kapitalismus, bez jakékoliv snahy o hanlivost významu tohoto slova, řešil drtivou většinu svých ekonomických problémů nějakou válkou, nebo drancováním svých kolonií. Dnes jsme v situaci, kdy staré kolonie (vč. té naší, české) jsou vydrancované, a nové (Rusko) se drancovat nechtějí nechat. A o ekonomické situaci předluženého západu je zbytečné si něco namlouvat. Snad všichni ekonomové se shodují na tom, že nás čeká velká rána. Všichni jsou zajedno v tom, že přijde, jenom neví kdy. Může přijít letos, nebo za pět let, ale určitě se dostaví. A bude to nejméně srovnatelné s přelomem dvacátých a třicátých let minulého století, kdy lidi poznali skutečný hlad.Je otázkou, jaký bude další vývoj po vypuknutí krize. Řeči o preventivním jaderném úderu a možnosti vyhrát ale hlavně přežít jadernou válku mne klidem zrovna nenaplňují.
  Čeští dobroseři mne zase určitě obviní z šíření poplašných zpráv. Ještě je to dobrý. To si říkali pasažéři Titaniku také ještě v době, kdy velení už vědělo, že Titanik půjde ke dnu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rusko je nepřítelem civilizovaného světa - shodne se na tom i většina členů RB OSN. O ruské hybridní hrozbě a jejich pokusech ovlivnit všeobecné mínění Evropanů víme velmi dobře, ovlivňují volby po celém světě, míchají se regionálních politik a neštítí se ani diverzních akcí a invazí. A není v tom jen jejich politika. Jako národ jsou Rusové všeobecně nenávidění a obsazují nejvyšší příčky v anketách o neoblíbenosti národů. Není vůbec divu. Celý oficiální mediální proud a veřejnoprávní média jasně poukazují na to, že tito zabijáci vraždí pomocí chemických zbraní nejen v Sýrii, ale i po celé Evropě. V současnosti se prověřuje fakt, že jsou za epidemií spalniček a chřipky, které Evropu zasáhly. Shazují dopravní letadla, zbrojí jako šílení a vyhrožují jaderným úderem, kradou cizí území, neustále napadají své sousedy a válčí po celém světě. Několik válek v posledních 30ti letech rozpoutali i v Evropě. A to proto, že nic neumí, nemají peníze, umí jen válčit a loupit.

   My běžní civilisté z nich máme strach a chceme žít v klidu. Pro nás není největším nebezpečím nějaký chimerický ISIL anebo dokonce Islám či imigranti z Afriky, ale Rusko, jeho násilné obyvatelstvo. Jak se jim bránit? Diplomat Bartuška je doporučil zabíjet a zahrabávat vedle silnice. A to ani zdaleka není ten nejradikálnější názor, přečtěte si mínění na sociálních sítích a jinde. Já si narozdíl od pana Bartušky nemyslím, že bychom měli začít zabíjet Rusy kdekoliv na ně natrefíme, nikde jsem k tomu nevyzýval, ale jednou z možností obrany je tento agresivní stát navždy umlčet a to bez války nepůjde. Nejlépe formou masivního preventivního úderu. Shodně se mnou uvažuje většina generálů NATO.

   V 90.letech se běžně hovořilo o dekolonizaci Ruska, kterou podporovaly nejen významné think tanky, ale především největší Evropan celé historie - Otto von Habsburg. Tohle je ta hlavní šance, porazit v boji a dekolonizovat. Bez mrtvých to samozřejmě nepůjde, ale to se nazývá, pokud vím, "collateral damage".

   A USA se o to aspoň snaží ... Navíc dnes ale máme hluboko v podzemí luxusní města, solárka, skvělý vybavení! Do 20-ti let bude Země v pořádku, obrozená a bez hladem pochcípané rusácké a čínské sloty! Civilizace má právo na restart! - http://veda-a-technika.eurozpravy.cz/veda/210211-zkazu-zeme-by-lidstvo-prezilo-svet-po-jaderne-valce-by-ale-nikdy-nebyl-stejny/

   Smazat
  2. K 8:24 K tomu lze snad jen v zoufalství zvolat: "Pane Bože, do čehos to duši dal?" a podat trestní oznámení.

   Smazat
  3. 8:24 Jestli ještě nic nebereš,tak si zajdi prosím tě za nějakým šikovným psychiatrem,ať ti něco předepíše...

   Smazat
  4. Proboha, proč tady dostává prostor něco takového jako 8:24 s jeho propagandou konečného řešení Ruska cestou války ? Jednoznačné šíření nenávisti a podpora války. Sám sebe asi vidí jako vítěze přeživšího v některém z těch "podzemních luxusních měst". Neuvěřitelné, jak může existovat takový magor, a děsivé, že takové zrůdy čekají na svou příležitost.

   Smazat
  5. bože no!!! on to myslel ironicky -

   Smazat
  6. Asi, snad, máte pravdu 11:18. Také se mi nezdá, že by se v dnešní době našel takový idiot, který by tohle, ve svatém nadšení, zplodil smrtelně vážně. Na druhou stranu jsem za bývalého režimu (nejen), potkal několik takových úslužných, věrných, "pěvně názorově ukotvených" soudruhů, kerým takové, obdobné, hovadiny nepřišly blbé. Pikantní pak bylo, že po 89tém roce se z většiny z nich stali bojovníci za "trh bez přívlastků" a svobodu,liberální demokracii. Jejich oblíbeným termínem byla "totalita". No, musím si připustit,třebaže dost nerad, že i dnes lze narazit na blba podobného ražení. V případě 8:24 jsem tu ironii, nejen já,jak vyplývá z diskuse, nějak nepostřehl.

   Smazat
  7. Pánové, to byla jenom ironie od toho anonyma. Kdyby to měl být jeho vlastní názor, tak se určitě pod něj ochotně podepíše.

   Smazat
  8. Nejsem si jist, zda to byla ironie. Spíše bych řekl, že pisatel to myslel vážně. Pokud ano, tak se jedná o jedince zjevně těžce duševně vyšinutého. Další možností je, že se jedná o placeného trolla, kterého platí některý z rusofobních fanatiků, třeba Janda.

   Smazat
  9. 9:18 A co, rudý prde, chceš snad žíti navěky!?

   Smazat
 7. Vážený-8:24--Jak je vidět,máte vygumováno.Větší hovadinu nelze napsat.Prosím,sundejte si klapky z očí.Pak se vám třeba rozsvítí.Jelikož se dnes vyznamenávají i jiní blbci,tak vy tu medajli určitě dostanete taky.At žije nevědomost.----LM

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je "elfí" elita v praxi. Jejich cílem je vydělat nějaké stříbrné, být mezi blby za vzdělance a večer nad svou "moudrostí" pro nedostatek příležitosti onanovat. Tak proč se rozčilovat. Voda teče a hlupci se rodí. Jen teď mají přístupem k netu možnost svou tupostí "oblažovat" lidstvo. Berte je jako radost, jako potvrzení, že jste s myslí mohl dopadnout tak mizerně jako oni, ale příroda Vás obdařila rozumem. Jim se ho zjevně nedostalo a v apatyce nekoupí.

   Smazat
  2. Nechte toho prosím vás! Myslel to jenom ironicky.

   Smazat
 8. Někdejší italský premiér, italský soudce i šéf italské kontrarozvědky přiznali, že NATO s pomocí Pentagonu a CIA od 50. do 80. let minulého století provádělo teroristické útoky v Itálii a dalších evropských zemích, z nichž vinilo komunisty, a to s cílem přimět obyvatelstvo k podpoře svých vlád v jejich boji proti komunismu. Jak připustil jeden z účastníků tajného projektu Gladio: „Museli jsme útočit na civilisty, muže, ženy, děti, nevinné lidi, neznámé lidi, kteří neměli nic společného s politikou. Důvod byl prostý. Smyslem bylo donutit obyvatelstvo, italskou veřejnost, aby se obrátila ke státu a chtěla po něm větší bezpečnost (…) aby mohl být vyhlášen výjimečný stav a lidé aby byli ochotní vyměnit své svobody za bezpečnost.“ (Další zdroj ZDE). Itálie a další evropské státy se k NATO připojily ještě před sérií pumových útoků. (Speciální program BBC). Stejné síly provedly pumové útoky nejspíš také ve Francii, Belgii, Dánsku, Německu, Řecku, Nizozemsku, Norsku, Portugalsku a Británii…

  Namátkově vybrané atentáty provedené silami NATO v rámci Gladia:

  -- vražda tureckého premiéra (1960)

  -- pumové útoky v Portugalsku (1966)

  -- masakr na „Piazza Fontana“ v Itálii (1969)

  -- teroristické útoky v Turecku (1971)

  -- pumový útok v italském Peteanu (1972)

  -- střelba v italské Brescii a bomba ve vlaku (1974)

  -- střelba v Istanbulu (1977)

  -- masakr v madridské ulici Atocha (1977)

  -- únos a vražda italského premiéra Alda Moriho (1978) (další zdroj třeba ZDE).

  -- pumový útok na nádraží v Bologni (1980)

  -- zavraždění 28 lidí v Belgii (1985)
  Autor Tereza, zveřejněno v: literárky.cz i odkazy

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vražda Rafika Harirího, kterému se zlaté hodinky roztekly po celém předloktí (málo viděná fotka, Němci chtěli spojencům ukázat miniatomovku ale moc na ni neupozorňovat, dneska jde dělící čára mezi těmi, kdo mají zbraně, po kterých radioaktivní znečištění nezůstane a těmi, kdo musí zničit celé kontinenty.
   Nebezpečné šílenství Clintonové bylo v tom, že chtěla těmi prvními vést válku.

   Střelba v Christchurchi je nebezpečná ne v hovnařských orgiích Al Hamáčka kolem ní, nasazování si burků na hlavu a čtvrcení diskutérů ale právě gladio-efektem.
   Je to jako v Paříži a brabantských vraždách.
   Nemohlo se to stát a přece...

   Smazat
 9. Z dalšího článku:
  "V té době byly založeny v zemích NATO za účelem tzv. vnitřního boje s komunismem nadnárodní, extrémně pravicové paravojenské jednotky Gladio. Gladio bylo jméno použité v Itálii. V Rakousku šlo o operaci Schwert, v Belgii Sdra 8, v Británii Stay Behind, Francie Glaive, Řecko operace Sheepskin, v Holandsku a Švédsku Sveaborg, Švýcarsku P26 a Turecku Special War Department. Operace Gladio byla organizována "fašisty" uvnitř tajných služeb Západu. Záměrem bylo zabíjet nevinné lidi a pak z toho obvinit někoho jiného. Gladio mělo za cíl udržet elitu pravého křídla u moci.
  Lidé v nich byli vyzbrojeni a vycvičeni vojenskými tajnými službami. Dokument Pentagonu Field Manual FM 30-31 B (Operační manuál FM 30-31 B) popisuje metody pro spuštění teroristických útoků. Milice pravého křídla prováděly prostřednictvím fašistických součástí NATO z Washingtonu akty terorismu a podvracení voleb ve státech jako jsou Itálie, Francie, Španělsko, Portugalsko, Řecko, Turecko a Západní Německo.
  V Itálii objevil existenci Gladia italský premiér Gulio Andreotti. Následovalo parlamentní vyšetřování v Itálii, Švýcarsku a Belgii, které potvrdily správnost zpráv.
  V listopadu 1990 EU vydala rezoluci, odsuzující tyto akce prováděné pod pláštíkem NATO.
  Mezi jejich nejznámější akce patřila série atentátů v Itálii 70. a 80. let, připisovaná levicovým extrémistům. Atentát v Bologni si vyžádal v srpnu 1980 na boloňském nádraží 85 mrtvých a 200 raněných. Noviny byly plné zpráv o italských Brigade Rosso. I naše noviny tak psaly. A byli to tenkrát "hlídací psi demokracie" - novináři, kteří začali poukazovat, že za masakrem nestály Rudé brigády, nýbrž neofašisté napojení na tajné služby a spolky jako byla lóže P2. Nakonec za atentát byli v listopadu 1995 odsouzeni dva z organizátorů, velmistr lóže P2 Licio Gelly a agent CIA Francesko Pazienza na deset let vězení. Směšný trest za 85 mrtvých a 200 raněných. ........"

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Brigate Rosse, Licio Gelli, Francesco...

   Smazat
 10. Ke "Gladiu" například:
  http://afinabul.blog.cz/1810/daniele-ganser-tajne-armady-nato

  OdpovědětSmazat
 11. Stačí zadat: Nezákonné války Ganser a knihu zakoupit a pročíst. Její četba dost pročistí hlavu od pochybností.

  OdpovědětSmazat
 12. noviczech
  ...víte, Němci si velmi zakládají na dodržování Smlouvy! Tak třeba mají zákon, že kdo zabil, trest se nepromíjí když ho vypátrají i za 50 let! Některé tresty se promíjí po deseti letech, přestupky po dvou letech! BY MĚLO BÝT PODLE ZÁKONA!!! Jenže, jste člověkem druhé respektive třetí kategorie, tak se vytáhne z počítače i starší trest a nemáte-li na právníka a nebo neumíte dobře řeč, jste odsouzeni, jste podobčan!!! Příklad jejich „demokracie" je uzamčení zlatých rezerv, které ze Švýcarska měli vrátit Sovětskému svazu už v roce 1982! A nový příklad je uzamčení Venezuelských aktiv i zlata! Ale i z Ameriky dovezení zlata do Frankfurtu nad Mohanem, které se uskutečnilo jen na části!
  ...Má ale někdo moc na TÉTO ZEMI prosadit právo a spravedlnost? Vidíme, že i OSN je jen americká loutka!!!
  Nemáte peníze, nemáte ani moc! A nebo MĚJTE SÍLU, v množství je síla, viz Francie!!!

  OdpovědětSmazat
 13. Tak tady Vážení jasně vidíte, že šašek buš a bejkr / přelož do češtiny / byli sluhové jiných zájmů. Nyní máme tu "výhodu" sledovat skutečnosti.
  Sakra, takto po pojede i s EU, kostky byly vrženy.

  OdpovědětSmazat
 14. Fakta jsou v pořádku, jen jejich výklad jaksi pokulhává. Když si pořádně přečtete, co např. říká Baker ohledně nerozšiřování NATO, rozhodně to nelze interpretovat jako závazek!!! Říká pouze: "Rozumíme, že nejen pro Sovětský svaz, ale také pro další evropské země je stejně tak důležité mít záruky, že současná vojenská jurisdikce NATO se nerozšíří ani o palec východním směrem. Věříme, že konzultace a diskuze v rámci mechanizmu 2+2 by měla zaručit, že německé sjednocení nepovede k rozšíření vojenské organizace NATO na východ." Z toho neodvodíme nic jiného než že USA chápou a věří, nic jiného. Jednání mělo celkem logicky vést k písemnému dokumentu, kde by byly závazky USA jasně a nezpochybnitelně uvedeny. Mě to jen vede k závěru o ruské nedůslednosti a americké vychytralosti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlas s 17:57.
   To, co jsem o tom četl, je v plném souhlase s předcházejícím příspěvkem. Peter-Scholl-Latour ve své knížce Rusko v kleštích (Russland im Zangengriff) popisuje na str.130 svoje setkání s Falinem, který byl činný jako tlumočník při jednání Gorbačova. Falin říkal: Když již Gorbačov souhlasil se sjednocením Německa, mohl za to požadovat velké protislužby. Ale on to na plné čáře vzdal. Údajně při rozhovorech s Američany a Němci trval na tom, že žádné rozšíření NATO nebude. Ale tento příslib mu nebyl ani z Washingtonu, ani z Bonnu písemně dán a ani jeho přístup nebyl honorován.
   Informace o tomto problému, které Kosa tak výstižně popsal, je možno získat ještě vygooglováním, pokud zadáte Nato – enlargement např. na. https://www.nato.int/docu/review/2014/Russia-ukraine-nato-crisis/Nato-enlargement-Russia/EN/index.htm. Tématu je věnováno více článků v nationalinterest.org (https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/newly-declassified-documents-gorbachev-told-nato-wouldnt-23629) nebo https://www.the-american-interest.com/2018/03/12/gorbachev-not-hear/. Všechny tyto články vycházejí z toho, že Rusové vyprávějí pohádky a nepochopili, že rozšíření není namířeno proti nim, ale jen k upevnění obranyschopnosti Evropy. Jejich reakce na Ukrajinu, Krym a Gruzii však ukazují, že rozšíření je krok správným směrem.
   Tyto úvahy pak rozšiřuje asi poslední článek (k výročí NATO) na toto téma: https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-03-20/nato-thriving-spite-trump?utm_medium=newsletters&utm_source=twofa&utm_content=20190322&utm_campaign=TWOFA%20032219%20What%20a%20Military%20Intervention%20in%20Venezuela%20Would%20Look%20Like&utm_term=FA%20This%20Week%20-%20112017, ve kterém se píše zhruba tolik, že Trump se sice vyjádřil, že se nechce dále v Evropě angažovat, ale státy NATO správně zareagovaly a zvýšily své výdaje na obranu a nákup zbraní. Tož tak.

   Smazat
 15. Jejda! Vlk objevil Ameriku! A "odzdrojovanou"!To je mi borec!
  A jeho návod jak z kaše vybřednout? - Být proti Zemanovi. A je tu v místní politice vůbec někdo, kdo by zastával naše národní zájmy? Kromě Okamury? A ani u toho si nejsem zcela jist..

  OdpovědětSmazat
 16. K 8:24. Urážet jiný národ je blbost. A navíc i trestná. Rusové jsou národ kulturní, viz. např. spisovatele, básníky, hudebníky. To je dobře známo i na tzv. Západě, ale k Vám to ještě nedošlo. Asi si myslíte, že Mendělejev byl podřadný chemik a název tabulky nám byl vnucen během „komunistického teroru“. Apod. apod. Pokuste se, prosím, vrátit k učivu prvních tříd ZDŠ. Jsem nyní jaderným fyzikem v důchodu, z čehož vyplývá rozsáhlá zahraniční síť kontaktů. … V SSSR jsem pracoval šest let v SÚJV Dubna – mezinárodním jaderném centru. (Tento ústav se úspěšně rozvíjí i nyní). Pracoval jsem společně s Rusy, Němci atd. Byl jsem mezi nimi a našel hodně přátel. Každý národ má svou vlastní historii. Nemůžete říkat, že jeden je horší než druhý. Ale bohužel se i u nás rozvíjí rasismus. Vy jste toho důkazem. Tak se vraždili Židé … Moc PROSÍM o nějaký konkrétní příklad toho, jak moc nás Rusové ovlivňují přes počítačové sítě. Už po něčem takovém dlouho pátrám, bezvýsledně. Prosím o konkrétnost. Když jest nám (podle Vás) cosi podsouváno, chci příklad. Očekávám reakci na tento článek. Nesnáším anonymy, považuji je za odpad společnosti. Takže se podepisuji – Mgr. Milan Honusek, CSc

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 01:11 Jediným důkazem, který může ten expert z 08:24 dodat je zpráva jeho ošetřujícího lékaře.

   Smazat
  2. Jo bejvávalo, před vpádem Mongolů! Po jeho následné přeměně na prolhané, lenivé, ožralecké, expanzivní, cynické azbucké byzantské carství zůstalo mentálně na úrovni mongolského Zlaté hordy (včetně temného a vůči carovi tradičně podlézavého pravoslaví, velmi podobného islámu), nedotčeno západní civilizací, úmyslně odděleno azbukou a širokorozchodnou železnicí. Zakrslý Putin v Kremlu ne nepodobný zlému skřetoj Ivanoj Hroznému sedí holou řití na hromadě rezavých raket, ponorek a tanků, pro které nemá odbyt ani jako šrot a proto usilovně hledá nového partnera Adolfa, se kterým by si opět rozdělil Evropu a soutěžil s ním v počtu gulagů, pogromů a vypálených parlamentů. K tomu účelu používá různé azbucké "trojské koně" (foldynovské Srbsko, Řecko). Také protievropský islám. Brzo bude muset platit nahromaděným zlatem za obyčejné žrádlo. Zato má miliony zadubených, hladových a zamindrákovaných mužiků, ověšených ve válce uloupenými hodinkami a oplechovaných bezcennými dobyvatelskými metály udělenými těm přeživším, kteří raději riskovali střelbu soudruhů převážně do vlastních řad, než by šli na jistou smrt do gulagu. "Psí hlas do nebe nevolá" (ruské přísloví). Jejich stavy by potřeboval snížit aby je nemusel živit. Proto jim slibuje válečnou kořist. Brzy však předá Sibiř Číně na splátku svého dluhu (podobně jako kdysi Američanům Aljašku), případně jako výsledek pročínského referenda Sibiřanů. Z Ruska zůstane feudální chlastoslovanský skanzen s dřevěnými matrjoškami, zlatem okovanými blechami vystavenými v Kremlu, a potměšilými zablešenými cirkusovými medvědy na motorkách, obohacený olezlými a odulými putinovskými agentskými čecháčky, kterým Putin rád poskytne asylovou kvótu mezi touto sortou pochcaných, zesraných a za bílýho dne se ve škarpě válejících podlidí tu - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   které tak či onak bude nutné zlikvidovat v zájmu civilizace!:-)))

   Smazat
 17. Ono by bohatě stačilo, kdyby té současné "armádě" přestala v důsledku války chodit výplata. Do Afghanistánu by zadarmo taky nikdo nešel.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 07:14 V Afghanistánu se nebojuje za Prahu, ale za PENÍZE.

   Smazat
 18. No, budeme se muset hodně změnit, abychom dokázali normálnímu světu dokázat, že jsme momentálně ve velké chybě...

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.