Reklama

úterý 19. března 2019

Expert na ruské dezinformace: "Jakmile si k sobě článek stáhneme, snažíme se pochopit, o čem je." Nepřítel nejen naslouchá, ale také píše a pochybuje, místo aby věřil.

Ivan David
19. 3. 2019
Celkem nahodile jsem při hledání čehosi jiného na internetu narazil na zlatou žílu. Svitla mi naděje, že se konečně dozvím, jak je to s těmi ruskými dezinformacemi, těšil jsem se na konkrétní příklady dezinformací šířených z Ruska, na popis způsobu jejich odhalení a na popis hrozivých důsledků jejich šíření. Nic takového, zato jsem se hodně nasmál. v tomto ohledu lze hovořit o zlaté žíle. První článek na "irozhlas.cz" nese název "Dokázal, že Rusko na nás útočí dezinformacemi. ‚Klíčovou roli hrají Zeman a Facebook,‘ říká analytik" ZDE . Píše se tam v perexu: "Datovému analytikovi Františku Vrábelovi se podařilo vyvrátit tvrzení, že ruská propaganda neexistuje." To je tedy génius! Proč by zrovna Rusko nemělo šířit propagandu, když tak činí tolik zdrojů po celém světě včetně irozhlasu?


Autor rozhovoru objevitele ruské propagandy chválí za řadu dalších epochálních objevů. Například "Zásadní pro její šíření je podle něj Facebook, který rozděluje a radikalizuje společnost. Z veřejně známých osobností je u nás podle Vrábela klíčový prezident Miloš Zeman." Ano, pan prezident narušuje jednotu. Proto ho sjednotitelská Česká televize ani Český rozhlas zásadně do svých studií nezvou. Kdyby lidé mohli sledovat jen tyto zdroje, a navíc byli úplně blbí, nepochybně by byli v názorech jednotni.

Facebook od počátku vycházel z předpokladu, že lidi spojuje, je prostředníkem. Komerční úspěch této firmy je založen na faktu, že lidé jsou ve své většině rádi spojováni, neradi osamělí. Jenže, co čert nechtěl, jak si tak vyměňují informace, hrůzo hrůz, zjišťují, že mají informace různé, i různé názory, i zájmy mají různé. A co je ještě strašnější, když lidé naopak zjistí, že nejsou se svými názory sami, cítí se ve svých názorech posíleni. Ví to každý, ale pan Vrábel na to přišel dlouhodobým nákladným výzkumem. Stálo ho to tolik úsilí a jeho donory tolik peněz, protože je analytik. Nebýt expert, přišel by na to prostou úvahou. Jeho tým nyní ale dostal grant "v přepočtu činí bezmála 5,7 milionu korun díky prezentaci systému varování proti ruské propagandě a fake news na konferenci The Tech Challenge v Bristolu, zaměřené na boj proti dezinformacím". Varuje zejména před blogy: "Zpravodajské portály mají tendenci jít po povrchu. Blogy jdou hlouběji do témat." Proto denně sledují milión článků. Zabývají se sémantickou analýzou. "V tom jsme skvělí", konstatuje s americkou skromností: "Myslím, že to nikdo neumí tak dobře jako my."

O peníze jim ale nejde, na "na oblast fake news a dezinformací" se zaměřil, protože to "byl to výraz naší společenské odpovědnosti". Je odpověný a zvídavý: "Občas jsem se do našeho systému díval, protože jsem byl zvědavý, co v této oblasti uvidím." I redaktor je zvídavý: "A co jste spatřil?" "Zajímalo mě, co se tam dělo poté, co Rusové anektovali Krym. Viděl jsem graf, který ukázal, že se snažili změnit pozitivní sentiment svého obyvatelstva vůči Ukrajině už dva roky před anexí. To byl důkaz, že akci dlouhodobě plánovali." No, to je zvlášť podlé, to naivní Američané bombardují cizí země zcela nahodile. Neplánují, a pak tam uvíznou. To je poctivý přístup.

A redaktor se ptá za k prasknutí napjatého čtenáře: "Změnilo se informování v době anexe a po ní?" "Měnilo se různě, třeba tak, že jak se začalo mluvit o novém Rusku, Novorossiji, Rusové drželi tuto linku dlouho po anexi Krymu, v globálním tisku to ustalo. Pak třeba dění v okupovaných oblastech Ukrajiny stále v ruských médiích rezonuje, zatímco z pohledu světa je to věc uzavřená. To Rusové velmi dobře vědí. Rozvazuje jim to ruce v tom ohledu, že si tam mohou dělat, co chtějí. Když jsem viděl tento výstup, řekl jsem si, že bychom mohli přispět do mezinárodní diskuse. To se psal rok 2016 a spousta lidí nevěřila, že něco jako ruská propaganda a dezinformace existuje. My jsme udělali několik studií na toto téma a řekli jsme si, že zkusíme dokázat, že ruská nepřátelská a dezinformační kampaň existuje." Vida je, zatímco svět pokládá věc za uzavřenou, Rusové stále rezonují. Jestli ono to není tou blízkostí a historickými spojitostmi, napadá mě. Já jsem ovšem laik.

A co objevil dál? Rusové informovali o sestřelení malaysijského letadla jinak, než zbytek světa. No to je tedy překvapení. Laik by čekal, že se shodnou s výsledky zkoumání, k němuž nebyli připuštěni, a oni ne... A jasnozřivý prezident Obama už druhý den jasně věděl, jak to bylo. A Rusové stále pochybují o své vině, a přitom by měli vědět nejlépe! A Rusové se se sebou shodovali napříč celým Ruskem - jasný důkaz nesvobody!

Napojení dezinformačních webů na Rusko, přiznává, přimo neprokázali: "Přímé důkazy mají možná zpravodajské služby, ne my." Nepřímé důkazy mají: "Když Britové ukázali na Rusy (vyšetřovací zpráva k otravě Litviněnka), a dokonce na Vladimira Putina, dezinformační servery vůbec tento aspekt nezmiňovaly. Přitom z novinářského hlediska je to velmi vděčné." Hlupáka by napadlo, jestli to britské ukázání na Rusy nebylo desinformační. Chytrý člověk jistě věří tomu co Britové ukazují. Jako v kauze Skripal.

Expert má jasno: "Je několik desítek lidí placených ruskou stranou." Není indiskrétní, nikoho nejmenuje. Smí ale naznačovat: "Část jsou Rusové, část Češi." Že Rusové platí Rusy, to je zvlášť záludné. Těch několik desítek placených, ale nehrají roli, protože "stěžejní roli" hrají "užiteční idioti, těch je několik desítek..." Proč platí desítkám lidí, když stěžejní roli hrájí amatéři? "Důležitou roli v tom hrají důchodci, kteří v tom vidí nějaké svoje uplatnění a ta činnost se jim líbí." Expert uvádí, že desinformace, že "se na východní Ukrajině křižovaly děti dostala ke čtvrtině populace". A to je zajímavé, úplně mě to minulo. Za to jsem viděl pěkné video, jak v lese osvoboditelé ze skupiny Azov věší mladé manžele. Sami to natočili. To byla asi propaganda.

Dále jsem se dozvěděl, že "Facebook zneužívá neurovědy... Chce, aby vznikla závislost na Facebooku". Expert vysvětluje: "Mozek nerozlišuje mezi malou a velkou odměnou, takže je snazší jít si na Facebook pro „lajk“ než třeba vystudovat vysokou školu, když to přeženu. Odměna pro mozek je ale stejná. Normálně byste dostal třeba jednu odměnu denně, ale na Facebooku jich dostanete desítky, někdo stovky, tisíce. Mozek je z toho úplně vedle." Jako psychiatr jsem z takového sdělení také vedle. Pokud není vedle expert. Ano, existují takové mozky. Je známo, že mentálně retardovaní si vyberou z možností "malá čokoláda hned" nebo "velká za hodinu", tu první možnost. Ale všichni takoví nejsme. Ne, ne. Zde je expert až příliš optimistický.

Nebyl by to expert, kdyby nevěděl jak na to: "Podle mého hlubokého názoru je potřeba proti tomu bojovat regulací." Je to poprvé, kdy jsem se setkal s hlubokým názorem.

A redaktor to hezky shrnul otázkou: "Podle vás tedy za vysoké zisky firmy Facebook platíme rozdělenou společností a dezinformačními útoky?" "Jednoznačně rozdělenou společností, dezinformace jsou jen side effect (vedlejší efekt), colateral damage (vedlejší škody)."

A ta brilantní expertova argumentace: "Já si myslím, že regulovat se musí a nic na tom nemění, že je Facebook soukromý, právě naopak. Společnost se už regulací proti negativním aspektům podnikání brání, reguluje třeba banky, aby nepodváděly. Reguluje hospodářskou soutěž a z tohoto antimonopolního pohledu by se proti Facebooku mělo postupovat, protože v jisté oblasti, jistém typu služeb má téměř monopol." Kdepak na něj s nějakou svobodou slova. Ideopolicie je nám třeba. Kam by to vedlo, kdyby si každý psal a četl, co se mu zlíbí. To by byla anarchie. To ne! Pořádek bude!

Moje chybné domněnky, zda nejde o cenzuru expert hned vyvrátil: "V žádném případě nejde o cenzuru obsahu. Cesta cenzurování obsahu je samozřejmě špatná, do demokratické společnosti nepatří. Facebook se snaží o to, aby vznikl dojem, že stahuje nenávistné posty. To ale není ta správná cesta. Já nevolám po regulaci obsahu, ale o nastavení algoritmů tak, aby nevytvářel miliardy informačních bublin, ale třeba maximálně jejich setinu. Dál už bych ho nepustil. Nebo bych mu zakázal využívání algoritmů destruktivních pro společnost, třeba vytvářejících závislost. Závislých kuřáků je třeba třetina, mladá generace je na Facebooku závislá skoro ze 100 procent. To společnost ničí."

Myslí to s námi dobře: "U lidí, kteří Facebooku plně propadnou a nejsou tak mentálně schopní, a těch je většina, Facebook úplně ovládne jejich mysl. Oni nedělají nic jiného než sledování Facebooku, který netvoří žádné hodnoty. V tom je největší nebezpečí Facebooku a jeho případných nástupců. Tomu se společnost musí bránit. A znovu opakuji: nemá to nic společného s obsahem."

I volba prezidenta byla podezřelá. Dezinformace útočily především na Jiřího Drahoše. "V podstatě šly pouze proti němu.... Ale když šla volba do finále, mezi prvním a druhým kolem, nebyl důvod, aby měl Zeman větší podíl na zpravodajském koláči. V Americe by to nebylo přípustné. Oba kandidáti tam dostávají v médiích stejný prostor, v Česku byla situace výrazně jiná." Jsem šťoural. Jestli ono vedle toho, že se o někom píše více nebo méně, nehraje roli také to, zda se píše příznivě či nepříznivě. Nejsem expert.

"Novináři by měli vědět, že čím více o někom informují, tím více mu pomáhají." To jistě, pamatuji si, jak se mně novináři pomáhali a stále se vyptávali, zda se cítím být pronásledován. Říkal jsem, že ne, aby o mně nepsali, že jsem paranoik. Ale stejně psali, že tvrdím, že je to proti mně spiknutí. Tak mi tak pomáhali. "I negativní reklama je reklama", tvrdí expert.

Miloš Zeman podle experta není schopen, na rozdíl od většiny politiků kritického myšlení: "přejímá ruskou propagandu", je "narcistní" a v podstatě prosťáček: "...platí, že když si někdo jako on myslí, že je nejchytřejší na světě, manipuluje se s ním nejsnáze. Prostě se mu říká, co chce sám slyšet, a navádí se nějakým směrem. A on to vzhledem ke své povaze nevidí."

"Kdo další u nás je podle vašich zjištění ještě pro dezinformační scénu důležitý?", vyzvídá novinář. "Tady se dostáváme trochu na tenký led, ale pochopení pro ruskou a čínskou politiku mají zástupci KSČM. Nepřímou funkci v rozdělování společnosti hraje SPD, ale té bych přisuzoval spíše roli užitečného idiota než roli aktivních hráčů." Aha, důležité je nemít pochopení, už chápu. Jen nevím, čím může být pasivní idiot užitečný.

Pozn. red. I.D: Neméně zábavné a podobně přesvědčivé jsou i další články, například:
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/dezinformacefake-newsruskoalexandra-alvarova_1806050600_ogo

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/trolli-farma-rusko-zasahovani-do-americkych-prezidentskych-voleb_1802220615_haf 

64 komentářů :

 1. Páne jo já vím proč takové slinty nečtu a fuckbook nemám. Ať si ten „expert" sbalí plnou polní a táhne do azova.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Režim produkuje čím dál větší blbce.

   Smazat
  2. A já bloud jsem si myslel, že kapitalismus ví jak vynakládat prachy účelně. Hm, zde se potvrdilo, že vyhazovat prachy oknem jde v kapitalismu rychleji a snadněji než za socíku !!! Fakt výživný !

   Smazat
  3. 8:21 kratce a vystizne

   Smazat
  4. K čemu nám byl listopad 89? Tak si poslechněte....

   https://youtu.be/tu_6XqNH_EM

   Smazat
 2. Když to tak čtu (a poslouchám), tak si říkám, k čemu nám ten Listopad 89 byl, když nás vede do začátku 50. let. Ne-li do dob Protektorátních. Dalším opatřením obrany svobody podle toho idiota z rozhlasu jsou totiž koncentráky. Jinam tato cesta nevede. Protestovalo se hlavně právě proti onomu "sjednocení lidu se stranou". Proto, aby mohli lidé projevit různé názory, které měli, ale museli je skrývat. Zde ale jde o to, aby jiné názory vůbec neměli. Aby byli "zglajšachtováni" jako za Goebbelse a spol. A stejnými metodami.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na Ukrajině už postavili z peněz EU ¨koncentráky, zatím prázdný. A v Americe Fema postavila více než 200 koncentráku, každý pro 10000 lidí, kompletně s železničními přípojkami a ochrano veterány US-armády !

   Smazat
  2. 16:45...za to chlapče ty jsi podle tvého inteligentního projevu gigant.

   Smazat
  3. K čemu byl? To ti řeknu naprosto přesně! Záludný prognosťácký oligarchický neobolševizmus upevňuje své pozice díky husitobolševizmem zdegenerované voličské lůze a slizkým agentům KGB a StB a jejich novinářským poskokům ??? Plánované povinné a neadresné volby jsou stejným zločinem jako neadresné referendum zmanipulovaných voličů. Viz závěrečný odkaz.
   Čím byl ve skutečnosti Listopad 1989? Dovršením loupeživého Února 1948 a božím trestem za pokrytecký a šalebný „samet“. V Únoru 1948 byl KSČ, vedoucí silou zbabělého, lenivého, kolaborantského a závistivého lumpenproletariátu, (s podporou tří oportunistických stran „národní fronty“ a huhňavého křiváčka Beneše) po pečlivě převzatém vzoru dvou sousedních velkých totalit (Hitlerovy a Stalinovy), uloupen skutečným pracujícím a zákonným vlastníkům majetek za BILIONY, avšak „revoluční" (neústavní) cestou a zaveden feudalizmus dědičných Kádrových Soudruhů Československých = KSČ (bez několika rudých „sionistů“- tehdy preventivně ožraleckým buranem Gottwaldem popravených). Lůza spolu s disciplinovanými vyvlastněnci, ožebračenými měnovou reformou 1:50 na spořitelních vkladech, dostávala pravidelné záchovné dávky, mávátka a pracovní umístěnky, dokud zásoba naloupeného vystačila. Předúnoroví odborníci směli (tiše a pokorně) režimu až do svého vymření sloužit a udržovat zbytky solidní předválečné „kapitalistické“ morálky (dnes klamně připisované komunistům). Až zásoby naloupeného došly, nebylo co a kam exportovat a „reálný socializmus s vyčuranou tváří“ se zhroutil jako prohnilá kadibudka, tak si to nedočkaví a tuzexem nadržení soudruzi a jejich „prognostičtí“ superagenti KGB „oposmluvně demokraticky zlegalizovali a zprivatizovali“ pomocí jednorázové, účelové a umělé „Strany Klausova Modrého Ptáka“ a „Zemanova Oranžového Levého Padělku“ (na Slovensku HZDS, KDH a SMER). Přemnožené „lůze“ (tj. „revolučním kleptopracujícím“) rozdali „za věrnost ČSSR“ kuponové knížky, neradi vrátili část zničeného majetku několika přeživším restituentům (včetně oportunistického, teatrálního "mouřenína" a „disidenta“ Havla). Disident = odpadlík, který směřuje ke korytu zkratkou mimo stávající systém. Šťastně se zbavili "neužitečného idiota" Dubčeka a každý solventní daňový plátce i nesolventní volič je jim dobrý v jejich absurdní oposmluvní frašce: „Každý chvilku krade pilku“, trvající až do té doby, než ruský protektor převezme českou smrdutou zamořenou kotlinu do své gubernátorské a investorské správy, lenivé příživnické čecháčky přesune za Ural, jako nárazník ke komunistické Číně a nahradí je Novými Rusy, nebo ruskými muslimy. Ohánějí se "standardní parlamentní“ nacionalistickou kleptokracií huhňavého, křivohubého superagenta, vlastizrádce a haličského křiváčka Pružinského a jeho nahrávače Milouše. A s její pomocí úspěšně sabotují a diskreditují civilizovaný evropský kapitalizmus - na povel KGB - a tiše připravují půdu pro invazi islámu do EU, aby „odlehčili“ Izraeli i Pravoslaví.

   Smazat
  4. A zde je ten slíbený závěrečný odkaz: pilní v trolení, jinak ale zapšklí, na Putlerových prdech závislí, neproduktivní blbci by moc rádi škodili, avšak pouze smrdí! Ruské přísloví: Psí/čubčí (a tedy i parazitický čecháčkovský, ovaroidní, pitomiovský, fálmerovský a burešovský) hlas do nebe nevolá. Jsou ti umanutí, lúzrovití, sprejerovití, ovaroví a zaprdění diskutéři s falešnými jmény, tituly a institucemi (včetně těch burešovsko-čobolovských) opravdu tak blbí a ubozí, komunizmem zdegenerovaní, na bezplatných médiích chorobně závislí, potrefené husy, nebo jen placení provokatéři, členové KSČ, ROH, SČSP, khakimozky, lidoví milicionáři, pomocníci VB, politruci, případně důchodci agenti StB a KGB ??? Jak málo stačí ubohým, neschopným, nezaměstnatelným, samolibým a líným sockám ke štěstí: Vyblít se namísto produktivní práce na kapitalistickém internetu a vylízat si socialistickou p….l. Obyvatelé králíkáren ani na internetu nevyprodukují víc – než bobky. Zamindrákovaná lůza metá svá lejna na ty výše stojící - ta však bez zásahu cíle dopadnou zpět na její hlavu. Lůza zůstává lůzou i když je v početní většině. Čím ubožejší a pitomější podvraťáček na řetězu u boudy - tím víc poštěkává a zasírá své okolí. A ještě by chtěl bez vlastní osobní odpovědnosti zasahovat anonymně referendem do osudů spoluobčanů. Geniální politický trik, prosazovaný postkomunistickou tripartitou: internetové diskuze.
   Nabuzené lemplovské, dluhy neplatící a neproduktivní socky vypustí nahromaděnou žluč a střevní plyny (přímá demosrácie) a neřádí pak už na náměstích:-)))

   Smazat
  5. To jste napsal, lepší člověče, pro ty hlupáky ve stále dražších králikárnách, výborně. Aspoň vidí, že jste lepší člověk.

   Smazat
 3. Z jedné strany jsou slinty onoho tajtrdlíka skutečně úsměvné, protože hloupé.Ale z té druhé strany je to dost aermující a nebezpečné. Zejména s ohledem na skutečnost, že ho někdo za jeho špehování a vyrábění "těch správných" analýz platí. Evidentně z veřejných peněz. Ze zdánlivě neškodných pitomin se dá velmi rychle vytvořit nástroj "názorové čistoty a jednoty", která bude vynucována pod trestem. Dnes se pokouší vnutit společnosti základní postuláty, o kterých se nediskutuje (protože je to přeci jasné ne?), jako že Rusko je nepřítel, a chce nás ... co vlastně? A proč? Co by z toho mělo mít za profit? Zatím ještě můžeme pochybovat. Ale jak dlouho? Jo, je ten "análnitik" k smíchu. Jen se obávám, aby to brzo nebyl smích příliš hořký.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:34 Ten, kdo to platí, to zkouší více způsoby a vybere si ten nejvhodnější. Tohle je výroba moderní inkvizice pomocí pseudovědeckých blábolů. Nebyla snad teologie ve středověku chápána jako věda ?

   Smazat
  2. Na PL jasně řekl v rozhovoru sám Vrábel, že dostal grant 250.000 dolarů, plátci USA a VB. O to je to podivnější. Cizí státy platí špehování občanů jiného státu.

   Smazat
 4. Tak díky za odkaz.
  Pan Vrábel evidentně není žádný čučkař z nějaké humanitní fakulty, ale respektovaný expert, majitel jedné z nejlepších firem světa zabývajících se počítačovou sémantickou analýzou pro privátní sektor. Vše co tam tvrdí má podložené daty a má logicky vyargumentované. Na to výkřiky a kopání kolem sebe pana Davida nestačí.

  PS Tohle vám, Davide volby rozhodně nevyhraje. Antibabiš ani antisystém nefunguje, papouškování ruské propagandy také ne. Ti chytřejší už to dávno pochopili.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud je to "majitel jedné z nejlepších firem světa", tím hůř. Nestačí vám rozum na to, abyste aspoň přiznal, že to, co David ocitoval, jsou exquisitní bláboly?? Ale dobře, připusťme hypoteticky, že Vrábel měl slabší chvilku - jak vám jde ale dohromady jedna z nejlepších firem světa a sosání dotací ?

   Smazat
  2. Pro 0:35 Jako absolvent humanitárních studií (mimo jiné) dobře vím, jak se také dělají analýzy. I takové, že napřed vyhlásím hypotézu a pak si ji účelově dokážu daty. Záleží na výběru dat, jejich interpretaci atd. Ale k věci. CO má tento pán logicky vyargumentované? Že jsou mladí závislí na sociálních sítích? Ten blbec snad ještě nejel pražskou tramvají (v Brně šalinou). Stačí jít po ulici a na chodníku se nestačíte vyhýbat joudům, kteří mají oči zapíchlé do mobilu a nevnímají okolí... Jakou logikou došel závěru, že musíme být sjednoceni? Okolo čeho nebo koho? K tomu by musela být pouze jedna myšlenka a jedna partaj a potažmo jenom jeden vůdce. Bez jakýchkoliv alternativ! K čemu potom volby, budeme-li všichni jednotni? K čemu tolik médií? Stačí jeden kanál TV, jedna radiová frekvence a jedny noviny. Když mohou a musí vykládat jedno a to samé. A jak zajistit tu jednotu? No musíme zajistit, aby se ta jedna idea dostala ke každému. A dále musíme zjistit, jestli tu jednotu někdo nenarušuje. A toho eliminovat. Pro začátek zajistíme, aby jiné myšlenky a ideje vůbec neexistovaly.Ale to je prakticky nemožné. Takže musíme zabránit jejicich šíření. V první řadě regulací médií. Možností je dost. Zákaz, mazání, rušení,... Ale to je jedna stránka věci. Musíme ještě eliminovat nositele. I zde máme osvědčené metody. Od pomluv a vyhrožování až po vězení, koncentráky až po šibenici. "Pamatuj, že za poslech cizího rozhlasu je trest vězení nebo i smrti" muselo být v časech na každém rádiovém příjimači ve kterém mohly být pouze dlouhé vlny. V oněch blahých časech, po kterých pan Vrábel tolik touží jistý Goebbels tvrdil: "V Německu neexistuje socialistický, levicový nebo pravicový tisk. V Německu existuje pouze německý tisk!". Ale nutno říci, že to tak docela nefungovalo. Našli se lidé, kteří nepřestali samostatně přemýšlet as další lidi si našli jiné cestičky k informacím. Komunisti to měli těžší, protože přibyla TV a nepomohly ani rušičky. Dneska to kulturtrégři typu pana Vrábela mají ještě těžší. Je tu internet a ty zpropadené sociální sítě. Takže jedině vymývání mozků dětem a zastrašování dospělých v kombinaci s mazáním a zavíráním. To je cesta ke sjednocení národa. Jen ty konce sjednocených národů byly strašlivé. Pro Němce i jiné. Anení důvod se domnívat, že dopadneme lépe. Válka, ke které má to sjednocení sloužit bude ještě strašnější než ta předchozí. Proto musíme bojovat proti sjednocení a sjednocovačům.

   Smazat
  3. Tak nevím, ale na google není o Vrábelově světově úspěšné firmě nic, on sám o ní mluví jako o MALÉ technologické firmě http://www.firmcare.cz/frantisek-vrabel-semantic-visions/ On sám třeba na wiki není, což by asi měl být, napište raději něco tam, než se tady zbytečně namáhat. Takže souhrně asi to nebude tak slavné, jinak by se nesosal do veřejných peněz, to spíš svědčí o nouzi a snaze se zviditelnit. Například takový podnikatel Dědek, ten si mohl dovolit jít do politiky a zase vypadnout, tohle boží dopuštění hledá skulinu, jak se drápkem uchytit. Prej jedna z nejlepších firem na světě......

   Smazat
  4. On má na mysli asi zkrachovalou firmu Semantic vision s.r.o, která je už několik let 20 miliónů Kč v mínusu.
   Není divu, když tahle vizionářská firma předpovídala vítězství Schwarzenberka a následně Drahoše ve volbách.

   https://hlidacipes.org/internetovy-sentiment-pry-hraje-drahose-vitezstvi-odhaduje-analyza-semantic-visions/

   Smazat
  5. Vrabel nic neumí, nemá výsledky, sponzory tahá za fusekli, ale oni mají dost peněz na píčoviny !

   Smazat
  6. 8:10 vystizne

   Smazat
 5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 6. Jak to mají strážci zákona a morálky jednoduché. Místo složitého vysvětlování kdo a proč to tak udělal, jednoduše zakážou myslet jinak. Ten kdo zapochybuje jednoduše porušil zákaz.
  Pokud mám například pochybnosti o britské verzi otravy Skripalových, protože Skripala měli Rusové několik roků v zavřeného v kriminále a mohli ho v oné době, kdy byl pro 99% lidí neznámým, kdykoliv potichu a nenápadně zabít, počkali si, až vycestuje (s jejich souhlasem) do V. Británie a tam se ho pokusí zabít způsobem, při kterém mohly zemřít tisíce dalších nevinných Britů. A kdo pochybuje je ruský troll.
  Nikdy jsem se nepovažoval za nejchytřejšího. Ale dělat ze mne takového vola mne doopravdy uráží.
  A dalo by se dlouze pokračovat.

  OdpovědětSmazat
 7. Zajisté má v tomto autor pravdu, jenže neexistuje jednotný výklad slov. Například ona demokracie je vláda jakého lidu?
  Obvykle o lůzu nestojí nikdo a zbytek je střední třída, která touží zbohatnout stejným způsobem jako ta lůza. Tady bez regulace by byla jen anarchie.
  Signály, že zvrat v roce 1989 byl stejně zločinný jako převzetí vlády komunisty v roce 1948, jsem zanamenal už počas mého podnikání před rokem 2000. Neustále se mě někdo pokoušel zničit zasílanými viry za zesměšňování havlovy kliky na internetu. Nepopravovalo se, ale občas se objevila nějaká mrtvola v sudu v přehradě a politická pravdoláskařská linie je tu do dnes. Nikdo o ní nesmí pochybovat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rudo 16:33
   a i jiní, kteří neví co je demokracie, od toho, kdo ví co je demokracie. Tak tedy zbystřete. Následuje definice demokracie: Demokracie je vláda lidu. A to lidu značí všeho lidu. No vidíte, ani to nebolelo.

   Smazat
  2. To sme tu už mali Pepku A14:41 vládu lidu. Všeho lidu a ani to nikoho nebolelo. A potom ste zamatovým prevratom prešli na demokratizmus, na vládu zlodejov, oligarchov, podpindosníkov a kadejakej inej verbeži. Môj profil Ukrofil.

   Smazat
  3. Pepek pro 15:08
   Jsi mimo realitu Ukrofile. Vezmu to zkrátka. ˇžádnou vládu lidu jsme tu nikdy neměli! Pleteš si ji s vládou komunistů.

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. Bych s tim nesouhlasil treba ja sem nadprumene situovanej to vim ja i vsichni gdo znaj moje prispevky vzdy za mnou stoji cela armada ctouci moje vedomosti ,takze pozor at zije Trump president a Zeman a Babis a ja
   Honolulu znalec politiky a ostatniho

   Smazat
 8. Anonymní20. března 2019 0:35
  Tak díky za odkaz.
  Pan Vrábel evidentně není žádný čučkař z nějaké humanitní fakulty, ale respektovaný expert, majitel jedné z nejlepších firem světa zabývajících se počítačovou sémantickou analýzou pro privátní sektor. Vše co tam tvrdí má podložené daty a má logicky vyargumentované. Na to výkřiky a kopání kolem sebe pana Davida nestačí.

  PS Tohle vám, Davide volby rozhodně nevyhraje. Antibabiš ani antisystém nefunguje, papouškování ruské propagandy také ne. Ti chytřejší už to dávno pochopili.
  ===========================================================
  Chyba. Ti chytřejší se těm rozumovým úvahám experta na základě výsledku věhlasné sémantické analýzy musí jen smát (anebo zabrečet). Nikde nevidím ani jeden konkrétní příklad manipulace a dezinformace, jen obecné kecy, zatímco u ČT to lze vidět i bez věhlasné sémantické analýzy (a zadarmo) často a konkrétně.

  OdpovědětSmazat
 9. Vezměte si příklad Novičak. Zeman dal příkaz zpravodajcům, zda se tady v ČR mohl vyrábět. Po internetu již běhala řada materiálů i o VÚ Brno. Výsledky- BIS s panem Koudelkou tvrdili účelově - NEVYRÁBĚL !!! Pouze vojenští zpravodajci přiznali pravdu VYRÁBĚL !. A pak ten humbuk, jak musíme držet se spojenci (LHÁT, že ano), že socani, ODS, KDU atd. Co je tedy pravda - jen kydat na RUSA??????????

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ono to není zas taková makačka na bednu jestli vyráběl/nevyráběl. Pokud byl publikován nejen strukturní vzorec, ale schematicky i reakce, příprava látky je možná. Neříkám, že to pak mohla vyrobit nějaká tetka v kuchyni, ale zručný chemik v příslušném labáku určitě. A dost bych se divil, že by vojenští chemici na tom nepracovali, když patří k nejlepším, a jejich schopnosti využívali kdysi také Sověti.

   Taky terminologie "řádově mikrogramy" je směšná. Proč ne femtogramy? Mikrogramy (jednotky) se nevyrábí ani za účelem proměřování spekter, je to příliš malé množství a s tím se těžko zachází.

   Smazat
 10. Souhlas, vždyť nesmyslné zákony přece nejsou taky demokracií. Ovšem nositelé takového názoru může kdokoliv zažalovat, že je protiústavní. Problém je tedy vycucaná z prstu ústava, kterou napsal liberál, který o svobodné jen píše a svobodně nežije.

  OdpovědětSmazat
 11. Rusko by se zřejmě mělo přiznat ke všemu z čeho bude obviněno, jinak je to dezinformace. Na to nepotřebují experta, tenhle požadavek bije do očí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já bych naopak chtěl vidět aspoň jedinej zločin, ke kterýmu s russáckej lhavej xindl bez vytáček a výmluv kdy přiznal! I tu Katyn svedli na Gruzínce Stalina s Berijou, když pohádka o nacistických pachatelích praskla ...

   Smazat
 12. Objev 2

  Přišel jsem na to, v čem spočívá naše trápení se současným stavem společnosti. Že je to způsobeno absencí definicí pojmů svoboda, nesvoboda a svévole a vztahů mezi nimi. Že chaos v jejich výkladu způsobuje manipulaci s vnímáním skutečnosti a z toho důvodu v konečném důsledku fatální stav společnosti. Přišel jsem na to, že bez definování pojmů svoboda, nesvoboda a svévole, je cesta do bezpečí a prosperitě společnosti neuskutečnitelná.

  OdpovědětSmazat
 13. Největší dezinformace jsem přečetl od sen(il)átora Fischera, když litoval Brity za opuštění EU a eurozony a rozčiloval se nad zpackanou vzpomínkou okupace '38 (obé lze dohledat)

  OdpovědětSmazat
 14. Ten expert Vrábel je obyčejný blázen, asi zastánce umělé inteligence a exot fungující na jejích algoritmických principech.
  Místo mozku má kosku, která funguje podle jednofuchého algoritmu, co je bílé to je černé a naopak.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Žádný blázen, Vrábel je to obyčejný konformista, vyžírka, příživník. Za naše peníze ho nechá Babišova a Hamáčkova vláda vytvářet procenzurní pseudovýzkumy, žvásty, slaboduchou propagandu. Ten blb snad ani nevystudoval elektro. Tam se od lidí vyžaduje logické myšlení, kauzalita závislostí, serióznost. Ale to co předvádí je na úrovni svazáckých idiotů typu Žáčka, Mitrofanova, Štětiny, Petry Procházkové, Romancovové, či těch tupých fašistů Bartoška a Votápky.

   Smazat
 15. Hamáček zašije ty s blbejma kecama a Vrábel se postará o správné myšlení. Pak že ten euroatlantický val nevybudujeme.

  OdpovědětSmazat
 16. Přišel jsem na to, v čem spočívá naše trápení se současnou politikou. Že je to způsobeno absencí demokracie. Že tu prostě není. Že není v obcích, že není v městech, že není v regionech, že není v krajích, že není ve státě. Že vláda zastupitelů není demokracií proto, že je v rozporu s její definicí. Objevil jsem zásadní poruchu v kolektivním vnímání skutečnosti - poruchu s fatálním dopadem na jednotlivce i celou společnost. Objevil jsem to proto, že jsem nepřijal automaticky tvrzení o demokratičnosti této společnosti a proto, že jsem ji podrobil vlastnímu zkoumání. Při něm jsem přišel na to, co je příčinou toho, že lid přijímá nedemokracii jako demokracii. Zjistil jsem, že tou příčinou je tvrzení, že je prakticky nemožné, aby vládli všichni všem. Že toto tvrzení a jeho, byť plytké zdůvodnění je pro lidi natolik silné a přesvědčivé (podobné tvrzením v minulosti o placatosti Země), že ho bez hlubší analýzy přijímají. A že v důsledku toho přijímají současně nabízené řešení – že lidé mohou vládnout jen prostřednictvím zvolených zastupitelů. Že přijímají vládu zastupitelů jako demokracii – že se to stalo společenským dogmatem. Přišel jsem na to, že jsou lidé neustále přesvědčováni o tom, že oni jsou ti mocní, že oni rozhodují ve volbách o své budoucnosti, že na nich závisí, jaká bude. Že pokud si dokáží zvolit dobré zastupitele, čeká je budoucnost dobrá, pokud ne čeká je budoucnost špatná. Přišel jsem na to, že je to pitomost, že to ve skutečnosti, z hlediska přirozenosti bytí nemůže fungovat a pokud to někde funguje, tak jen v malých obcích, kde si lidé navzájem hledí do talířů. Že moc lidu je jen iluze a že, skutečností je, že se lidé své moci a tím i vlády vzdávají v okamžiku voleb. Přišel jsem na to, že vláda zastupitelů, z hlediska přirozenosti bytí není, ani nemůže být vládou pro lidi, že je právě z té přirozenosti bytí vždy vládou pro sebe. Přišel jsem na to a historie je toho důkazem, že společenský systém, který nerespektuje přirozeností bytí, v sobě obsahuje zárodek chaosu. A že ten je dříve či později vždy hlavní příčinou jeho zániku. Přišel sem na to, že ten současný společenský systém je jedním z nich a jeho nepřirozenost je pro mne dech beroucí a že ta nepřirozenost spočívá v brutální individualizaci a odmítání kolektivismu, jako nepřítele svobody jednotlivce a brzdy společenského rozvoje. Přišel jsem na to, že to co nás ohrožuje, je odmítání duálního charakteru individualismu a kolektivismu, skutečnosti, že individualismus a kolektivismus jsou dvěma stranami jedné mince a že společnost, která to odmítá, se chová nepřirozeně – hloupě a je proto existenčně ohrožena sama sebou. Přišel jsem na to, že cesta do bezpečí spočívá ve vládě sama sobě. Že ta je přirozeností, ne ideologií a proto neobsahuje zárodek chaosu. Že vláda sama sobě je skutečnou demokracií a že v ní spočívá bezpečí a prosperita všech. Přišel jsem na to, že skutečná demokracii může být postavena jen na dualitě individualismu a kolektivismu – na jejich nedělitelné svobodě. Přišel jsem na to, že cesta do bezpečí spočívá v demokratizaci společnosti. Teprve poté, až objeví dostatečné množství jiných to, co jsem objevil já, se budeme schopni společně vydat na cestu do bezpečí – ke skutečné demokracii. Zatím přežíváme ve stavu nejvyššího ohrožení.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane F., proč nám tu stále tapetuje tímto textem, který redakce odmítla uveřejnit pro zjevné logické chyby a významná opomenutí kauzality.

   Smazat
  2. 10:05 Nějak si ty vaše úvahy neumím představit v praxi.

   Smazat
  3. pro pana Václava Dvořáka
   Mohl byste argumentačně ukázat na zjevné logické chyby chyby a významná opomenutí kauzality v mém textu?
   F.

   Smazat
  4. Pane F., celý váš text je snůška frází a nesouvislých či nesouvisejících výroků. jakákoliv polemika je ztrátou času. Zkráceně, je to principiální hovadina, tvářící se jako filozofická úvaha.

   Smazat
  5. 15.46 No, jste hodně kritický ..
   Autor asi svůj příspěvek nepovažuje za filosofickou úvahu. Spíše se jedná o vyslovení mnoha tezí o kterých by se mohlo jednotlivě diskutovat.
   Autor by měl své myšlenky stylisticky strukturovat do oddílů a označit je jako jednotlivé teze k diskuzi.
   Ve formě souvislého textu tyto myšlenky -teze na někoho působí trochu chaoticky.

   Smazat
  6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  7. 16:42
   Zkus to říci ve Švýcarsku.

   Smazat
  8. 16:42 - zvrhlé teze sociopata. Čistý fašista. Tahle tapeta se tu objevuje pravidelně. Byl smazán, protože do slušné společnosti čtenářů Nové republiky náckové nepatří.

   Smazat
  9. Proč pořád všude kandiduji? Co mohu nabídnout? MUDr.Ivan David,CSc. (Č$$D)?

   28. 3. 2013

   Za "normálních okolností" by mne ani ve snu nenapadlo kandidovat na funkci předsedy Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Podpořil bych profesora či profesorku zasluhujícího úctu pro úspěchy na poli vědy. Taková funkce by zpravidla měla být vyvrcholením akademické kariéry.

   Jenže situace je čím dál nenormálnější. Ohroženy jsou samotné základy nikoli psychiatrie jako vědy, ale fungování péče o duševně nemocné. Po mnoha vyspělých západních zemích nyní vážně hrozí i v ČR uplatnění snah na jedné straně ušetřit výdaje na potřebnou adekvátní péči, na druhé straně prosadit bizarní ideologii.

   Proto jsem přistoupil na návrh několika kolegů a kolegyň a přijal nominaci. Nabízím zkušenost v lůžkové i ambulantní péči, v psychiatrickém výzkumu i v postgraduálním vzdělávání, v řízení významného ústavu, v zastupitelských i v exekutivních funkcích veřejné správy a dobrou orientaci v systému péče o duševně nemocné v ČR i v zahraničí. Nabízím svoji iniciativu a tvořivou práci. Neuhýbám a nenechám se korumpovat.

   http://www.ivandavid.cz/p/ordinace.html

   Smazat
  10. MUDr. Ivan David, CSc. otevírá 1. února 2010 svoji internetovou stránku.
   Původní zanikla v roce 2008, když zkrachovala firma , která poskytovala tuto službu a zaměstnanci firmy byli zároveň moji pacienti.


   http://www.ivandavid.cz/p/ordinace.html

   Smazat
  11. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  12. 0:19 Na tom se asi moc nezměnilo, ne? Když vezmeme v potaz jak vypadá takový "běžný poskytovatel služeb" na NR, tedy pilný v trolení, jinak ale zapšklý, na Putlerových prdech závislý, neproduktivní blb, který by moc rád škodil, avšak pouze smrdí! Ruské přísloví: Psí/čubčí (a tedy i parazitický čecháčkovský, ovaroidní, pitomiovský, fálmerovský a burešovský) hlas do nebe nevolá. Jsou ti umanutí, lúzrovití, sprejerovití, ovaroví a zaprdění diskutéři s falešnými jmény, tituly a institucemi (včetně těch burešovsko-čobolovských) opravdu tak blbí a ubozí, komunizmem zdegenerovaní, na bezplatných médiích chorobně závislí, potrefené husy, nebo jen placení provokatéři, členové KSČ, ROH, SČSP, khakimozky, lidoví milicionáři, pomocníci VB, politruci, případně důchodci agenti StB a KGB ??? Jak málo stačí ubohým, neschopným, nezaměstnatelným, samolibým a líným sockám ke štěstí: Vyblít se namísto produktivní práce na kapitalistickém internetu a vylízat si socialistickou p….l. Obyvatelé králíkáren ani na internetu nevyprodukují víc – než bobky. Zamindrákovaná lůza metá svá lejna na ty výše stojící - ta však bez zásahu cíle dopadnou zpět na její hlavu. Lůza zůstává lůzou i když je v početní většině. Čím ubožejší a pitomější podvraťáček na řetězu u boudy - tím víc poštěkává a zasírá své okolí. A ještě by chtěl bez vlastní osobní odpovědnosti zasahovat anonymně referendem do osudů spoluobčanů. Geniální politický trik, prosazovaný postkomunistickou tripartitou: internetové diskuze.
   Nabuzené lemplovské, dluhy neplatící a neproduktivní socky vypustí nahromaděnou žluč a střevní plyny (přímá demosrácie) a neřádí pak už na náměstích:-)))

   Smazat
  13. Prosím o smazání debila na 8:00 a 8:04

   Smazat
  14. oprava času: 17:40! I když tento debil nám tu poskytl vcelku příhodný popis průměrného čtenáře putlerského hoax-webu zvaného NOVÁ REPUBLIKA, kteřížto by nás rádi zavlekli mezi sobě podobnou sortu za bílýho dne v pochcaných teplákách křepčících či po zemi se válejících ožralých podlidí tu - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   které tak či onak bude nutné zlikvidovat v zájmu civilizace!:-)))

   Smazat
 17. "My vás k té pravdě a lásce, svobodě a demokracii třeba dokopeme okovanou botou!"

  OdpovědětSmazat
 18. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 19. A máme tu další várku podvratných komentů, co na aeronetu nesmí viset:
  http://www.nwoo.org/2019/03/18/par-slov-ke-skolstvi/#comment-1212949

  OdpovědětSmazat
 20. Nevím, jestli je v tom úmysl, ale "zlatá žíla" je jiný název pro hemeroidy. Každopádně sedí.

  OdpovědětSmazat
 21. To je fakt síla ten rozhovor s tím "expertem" na analytiku. Nevíte kde bych se mohl taky přihlásit o nějaký grant zaměřený na "výzkum" šíření propagandy a dezinformací Ruskem? Slibuji, že "výzkum" dopadne podle přání objednavatele.

  OdpovědětSmazat
 22. Článek byl i na PL. Franta Vrábel dostal 250.000 dolarů a bude svým programem sledovat české občany na sociálních sítích a v diskuzích. Financuje to USA a VB , to znamená, že tito plátci šmírují české občany a jejich názory. To je porušení svrchovanosti našeho státu a nebo už jsme jejich kolonie, protože proti tomu by měla protestovat vláda nebo je to s jejím požehnáním. Vypadá to ale tak, že už naši vládu i tu BISku řídí velký bratr. Napadá mne, co budou dělat s kverulanty? Vyslýchat, věznit, převychovávat. Dnes na Slovenských zprávách bylo upozorněno na to, že se chystá smlouva o umístění amerických vojáků na Slovensku. Jen jedno vojsko odtáhlo, už se i chystá nasunování druhého. Zvýšená frekvence návštěv našich i amerických politiků a to na nejvyšší úrovni, tomu nasvědčuje. Jsme snad už americký protektorát, jen nám to zapomněli říci. O nás , bez nás? Sledování našich občanů cizími mocnostmi tomu nasvědčuje.
  https://www.hlavnespravy.sk/chmelar-potvrdene-usa-rokuju-so-slovenskom-vojenskej-pritomnosti/1703813

  OdpovědětSmazat
 23. To je kámen úrazu celého Západu. Chytroušci jako Vrábel si nechávají dobře zaplatit za vyložené slátaniny.
  Jiná ukázka téhož kamene úrazu:
  Zbrojní systémy USA jsou tak drahé proto, že je kupuje stát z peněz daňových poplatníků. Za podpory zkorumpovaných politiků. A protože to už tak dále nejde, jakási hlava pomazaná vymyslela nový systém: přinutit "spojence" (lépe řečeno podrobence), aby kupovali předražené americké zbraně.
  A i takový významný spojenec USA jako ČR prostě musí přispět do zbrojního chřtánu.
  Ve srovnání Rusko - přestože v podstatě osamoceno - dokáže vyvíjet lepší zbraně s menšími náklady.

  A nejedná se už o boj dééémokacie se socialismem...

  OdpovědětSmazat
 24. Vidím, že inkluzivní vzdělávání algoritmistrů mohutně pokročilo. Bravo. Když člověk vidí ty věci z lůna hlubokonázorové EU, tak si říká, že Neználek ve Slunečním městě hadr.

  OdpovědětSmazat
 25. Vrábel je přímo placen vládami USA a VB (175.000 USD), proto je tak nepřátelský vůči RF. A to je veřejně známo. USA mají proti takovým zrádcům zákon FARA již od r. 1933. Nám by přijmout takový zákon asi nedovolili, protože by potom nemohli mít pátou kolonu Vrábela a jemu podobné.RF již loni obdobný zákon přijala. Kdy budeme naše nynější přátele na věčné časy a nikdy jinak následovat my?Čím by se potom tito zaprodanci asi živili? Že, pane Vrábele, Jando, Pánku....

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.