Reklama

pondělí 4. března 2019

Francie: Protesty trvají, zraněných jsou tisíce. Země padá do propasti. Tři kasty a totalitní tyran Macron. Zoufalé probuzení periferní většiny. Nejhorší násilí od Alžírské války. Proč o tom z České televize neslyšíme?Guy Millière
4. 3. 2019   GatestoneInstitut, překlad  ProtiProud
GUY MILLIERE informuje o šílené situaci ve Francii a ukazuje, jak současná vládnoucí elita s podporou imigrantů hodila přes palubu většinovou veřejnost původních Francouzů.

Mobilizace ve Francii neoslabuje. Podpora protestujících od veřejnosti mírně poklesla, ale je stále obrovská (podle průzkumů 60 - 70 %) Hlavní slogan zůstává od 17. listopadu 2018 stále stejný: "Macron musí odstoupit". V prosinci byl přidán další slogan: "Občanské referendum".


Vláda i francouzský prezident Emmanuel Macron dělají vše, co mohou, aby hnutí potlačili. Už vyzkoušeli urážky i pomluvy, například tvrzení, že demonstranti jsou "rozvratné živly", které chtějí svrhnout instituce. Že jsou to fašistické "hnědé košile". 31. prosince je Macron nazval "nenávistným davem". Účast některých antisemitů (většinou islamistů, pozn. PP) na demonstracích vedla vládního mluvčího, k tomu, že celé hnutí (nesmyslně) označil za "protižidovské".

Policejní násilí

Ministr vnitra Christophe Castaner nařídil policii, aby použila takovou míru násilí, jaká nebyla použita od Alžírské války (1954-62). Během posledních dvou dekád proběhly ve Francii mnohokrát různé stávky. Například když v roce 2005 byla země celé týdny sužována nepokoji a žhářstvím, i tak počet zraněných demonstrantů zůstával nízký.

Výsledky nového tvrdého přístupu se dostavily. Jen za posledních několik týdnů bylo zraněno 1.700 protestujících, někteří vážně. Devatenáct jich přišlo o oko, čtyři o ruku. Ačkoliv francouzští policisté nepoužívají smrtící zbraně, jsou vyzbrojeni gumovými projektily a často střílí demonstrantům do obličeje, což mají podle aktuálních pravidel policejního zásahu zakázáno. Francouzská policie je také jediná v Evropě, která dosud používá kuličkové granáty (granát obsahuje 25 g TNT a gumové kuličky).

Macron nikdy neuznával požadavky protestujících za legitimní, proto těmto požadavkům také nikdy nevěnoval pozornost. Pouze souhlasil se zrušením dodatečné daně z pohonných hmot, která měla vstoupit v platnost v lednu, a mírně zvýšil hranici minimální mzdy. K obojímu přistoupil až po týdnech protestů.

Novináři tvrdí, že Macron věřil, že hnutí se pozvolna vytratí po prázdninách na konci roku, že policejní násilí a zoufalství přiměje demonstranty k rezignaci nad svým osudem, a že podpora široké veřejnosti zmizí. Nic takového se nestalo (a že to tvrdí ČT a její bakalovská chapadla neberte vážně, pozn. PP).

Je zřejmé, že Macron nechce vyslyšet hlavní požadavky protestujících. Neodstoupí a odmítá akceptovat občanské referendum. Zjevně se rozhodl, že pokud by pro ukončení krize rozpustil Národní shromáždění a vyhlásil předčasné všeobecné volby, jako to podle francouzské ústavy provedl v květnu 1968 k ukončení rozbrojů prezident Charles de Gaulle, čekala by ho drtivá porážka. Zřetelně vidí, že ho naprostá většina Francouzů odmítá a je zjevně odhodlaný nalézt cestu ven:

Macron vyzval k "celonárodní debatě" při které by se prý měly řešit problémy, jímž země čelí. Brzy však bylo zřejmé, že tato "velká debata" bude přinejmenším nekonvenční.

Policie se "pošťuchuje" se "žlutou vestou" 18.12.2019 v Biarritz

Totalita jak vyšitá

Macron napsal všem francouzským občanům dopis, ve kterém je vyzval k účasti na debatě, zároveň však výslovně uvedl, že tato debata nic nezmění. Vláda bude pokračovat naprosto stejným směrem ("Nezapomněl jsem, že jsem byl zvolen s jistým programem, se základním nasměrováním, kterému zůstanu věrný.") a že vše, co bylo vládou provedeno od června 2017, zůstane beze změny ("Nebudeme se vracet k opatřením, která byla již přijata").

Následně pověřil organizací "debaty" a zpracováním jejích závěrů dva členy své vlády a zažádal o zřízení "registru stížností" na každé radnici.

Macron poté "debatu" zahájil setkáními se starosty mnoha měst, ale bez účasti veřejnosti. Bojí se zorganizovat setkání za účasti veřejnosti, protože by ho dav samozřejmě okamžitě vyhnal.

První dvě setkání se uskutečnila v malých městech (s 2000 až 3000 obyvateli) se starosty, kterým organizátoři, vybraní Macronem, dovolili přijet. Pořadatelé zároveň vybrali otázky, které budou položeny, a poté je poslali Macronovi, aby je na setkání zodpověděl.

Den před každým setkáním bylo vybrané město obleženo armádou policistů. Všechny příjezdové cesty byly uzavřeny a každý, kdo měl na sobě žlutou vestu, nebo ji vezl v autě, dostal pokutu. Veškeré protesty ve městě byly zcela zakázány. Policie rovněž zajistila, aby cesta, po níž měl přijet Macronův konvoj, byla naprosto prázdná již několik hodin před očekávaným příjezdem.

Televizní kanály byly požádány, aby vysílaly celá setkání, jež trvala 6-7 hodin. Pouze několik málo novinářů vybraných Macronem, dostalo povolení k účasti.

Situace Francie

Několik komentátorů zdůraznilo, že celé předstírání "debaty" je nesmysl, že svěření její organizace a zpracování jejích výsledků členům vlády i způsob organizace jasně ukazují, že jde o pouhé pitoreskní divadlo.

Někteří komentátoři poukázali na to, že termín "registr stížností" nebyl použit od dob absolutistické monarchie, že se starosty se zachází jako s voskovými figurínami a že nechat Macronem navštívená města obklíčit policií není hodné demokracie.

Francouzský ekonom Nicolas Lecaussin, který vyrostl v Rumunsku, napsal, že tato setkání mu připomínají ta, která se konala za komunismu v Rumunsku.

Novinář a spisovatel Éric Zemmour řekl, že se Macron zoufale snaží zachránit svůj prezidentský post, ale že jeho snaha bude marná:

"Macron ztratil veškerou legitimitu. Jako prezident je již mrtev... Po tři měsíce se země ekonomicky zastavila a Emmanuel Macron, ve snaze zachránit svůj prezidentský úřad, vrhá zemi do dalších měsíců hospodářské stagnace a dalších dvou měsíců demonstrací. Až lidé pochopí, že byli oklamáni, může vzrůst hněv... Již nyní je Francie ve velmi špatném stavu. "

Francouzská ekonomika je ve skutečnosti nepružná. Index ekonomické svobody vytvořený nadací Heritage Foundation a deníkem Wall Street Journal ji staví na 71. místo na světě (35. ze 44 zemí Evropy) a konstatuje, že "vládní výdaje představují více než polovinu celkového hrubého domácího produktu". Index také ukazuje, že "státní rozpočet má chronický deficit", že "korupce nepřestává být problém" a že "trh práce je svázán striktními předpisy", což vede k vysoké míře nezaměstnanosti.

Francie ztratila téměř všechny své továrny (pracovní místa v průmyslu představují pouze 9,6 % celkové zaměstnanosti). Její zemědělství je v troskách, navzdory obrovským evropským dotacím: 30 % francouzských zemědělců vydělává méně než 350 eur (400 dolarů) měsíčně a desítky z nich se každoročně dopouštějí sebevražd. Odvětví vyspělých technologií ve Francii v podstatě neexistuje.

Probíhající odliv mozků nevykazuje žádné známky oslabování.

Současně každý rok přijíždí 200 000 imigrantů z Afriky a arabského světa, často bez jakýchkoliv dovedností. Většina z nich jsou muslimové, což přispívá k islamizaci Francie.


Periferní Francie

Když se televizní moderátor nedávno Érica Zemmoura zeptal, proč Macron nebere v úvahu realitu v ulicích a nejedná tak více v zájmu země, spisovatel odpověděl:

"Macron je technokrat. Myslí si, že má vždycky pravdu. Byl naprogramován, aby tak jednal. Pro něj Francie a Francouzi nic neznamenají. On slouží technokracii. Dělá přesně to, co chtějí technokraté a vyšší třída. Ti jsou zcela odtržení od většiny obyvatel země ... Kdo to chce pochopit, musí si přečíst Christopha Guilluyho."

Geograf Christophe Guilluy vydal dvě knihy, v roce 2014 La France périphérique ("Periferní Francie") a jen několik týdnů před vypuknutím protestů vyšla jeho kniha No society. La fin de la classe moyenne occidentale ("Žádná společnost. Konec západní střední třídy"). V obou knihách vysvětluje, že současná francouzská populace je rozdělena do tří skupin. První je vládnoucí vyšší třída. Souzní s globalizací a skládá se z technokratů, politiků, vyšších státních úředníků, vedoucích zaměstnanců nadnárodních společností a novinářů pracujících pro mainstreamová média. Členové této třídy žijí v Paříži a ve velkých francouzských městech.

Druhá skupina žije na předměstích velkých měst a v no-go zónách ("Zones Urbaines Sensibles", "citlivé městské oblasti"). Skládá se převážně z přistěhovalců. Tito lidé přímo či nepřímo slouží francouzské vládnoucí vyšší třídě. Jsou špatně placeni, ale dostávají vysokou vládní podporu a stále více žijí ve své vlastní kultuře a podle vlastních zvyků.

Třetí skupina je obrovská, jde prakticky o zbytek populace. Právě tato skupina se nazývá "periferní Francie". Skládá se z nižších státních úředníků, současných i bývalých zaměstnanců, dělnických profesí, řadových zaměstnanců, řemeslníků, drobných podnikatelů, obchodníků, zemědělců a nezaměstnaných.

Pro vládnoucí třídu nemá tato skupina žádný význam. Vnímá ji jako politováníhodné závaží a od jejích členů očekává jen to, že budou držet pusu a krok.

Členové "periferní Francie" byli z předměstí vytlačeni přílivem přistěhovalců a vznikem no-go zón. Z větší části žijí 30 a více kilometrů od velkých měst. Vědí, že s nimi vyšší třída nepočítá. Často mají problém vyjít s penězi do konce měsíce. Platí daně, ale musí sledovat, jak se stále víc prostředků využívá na podporu těchže lidí, kteří je vyštvali z jejich domovů na předměstích. Když Macron snížil daně nejbohatším a naopak zdanění těchto "lidí na okraji" zvýšil prostřednictvím daně z pohonných hmot, bylo to společně s jeho přezíravým přístupem vnímáno jako poslední kapka.

Červené šály

V nedávném rozhovoru pro britský webový magazín Spiked Guilluy uvedl, že "hnutí Žlutých vest" je zoufalým probouzením "periferní Francie". Předpověděl, že navzdory Macronovým snahám problém odsunout, bude probouzení trvat a že buď Macron "přijme existenci těchto lidí, nebo bude muset zvolit cestu pozvolné totality".

V tuto chvíli se zdá, že Macron nechce uznat ani samotnou existenci těchto lidí.

Podle Françoise Martina, novináře magazínu Causeur, se Macron dostal do patové situace:
"Musí se rozhodovat a už nemá na výběr žádnou možnost, která by věci ještě nezhoršila... Macron by měl rezignovat, ale neudělá to. Půjde až do konce, až dokud nenarazí do zdi... Následující tři roky budou pro Žluté vesty a pro Francouze peklem."
Na závěr protestů v Paříži, které se uskutečnily 26. ledna, se tisíce "Žlutých vest" chystaly poklidně sejít na jednom z hlavních náměstí města Place de la République. Chtěli vést "dialog" a vyjádřit se k "debatě" organizované Macronem. Policie dostala nařízeno, aby je brutálně rozehnala. K tomuto účelu byly znovu použity gumové projektily a kuličkové granáty.

Jeden z vůdců "Žlutých vest", Jerome Rodrigues, byl střelen do obličeje při natáčení policistů na nedalekém náměstí Place de la Bastille. Přišel o oko a několik dní byl hospitalizován. Další protestující byli zraněni.

Na jaře roku 2016 organizovala na stejném místě debaty levice a bez zásahů policie zde mohla zůstat tři měsíce.

V článku popisujícím události z 26. ledna napsal v deníku Le Figaro novinář Ivan Rioufol: "Zdá se, že represe je jediným argumentem vládnoucí kasty, která čelí rozsáhlým a neochabujícím protestům."

Podle Xaviera Lemoina, starosty města Montfermeil, města ve východní části metropolitní oblasti Paříže, kde v roce 2005 proběhly obzvlášť násilné nepokoje, jsou současné události opravdu nechutné z následujících důvodů:
"V roce 2005 byli policisté zcela zjevně cílem útoků výtržníků a snažili se zdržet použití násilí, aby situace neeskalovala. Dnes většina protestujících na policii neútočí. Naopak policisté místo aby se snažili násilí omezovat, dostávají rozkazy, aby ho mezi protestujícími vyvolávali. Já z toho neviním policisty. Obviňuji ty, kteří tyto rozkazy vydávají."
Následující den uspořádali demonstraci Macronovi příznivci, kteří si říkají "Červené šály". Demonstrace měla ukázat, že na Macronově straně je stále ještě působivý počet lidí. Organizátoři uvedli, že přišlo deset tisíc lidí. Videa však ukazují, že jejich počet byl dramaticky nižší.


- - - 

58 komentářů :

 1. Nevím, komu současný stav nahrává, ale určiťě normálnímu občánu Francie ne.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tem co nechapou ale presto musi zvanit, to samozrejme nenahrava , asi nikdy nebude...
   Zlute Vesty protestuji ale navic dokazuji a demonstruji denne, to nejdulezitejsi ,
   totiz NAHY TERORISMUS a bez prikras...
   Masky spadly a brutalne se masakruje a vedou to vlady...Jeho Macronovi Milousove jsou u soudu , kdyz se zucastnovali /sadisti tu lakavou prilezitost nemohou vynechat/...
   Mlaceni pokojnych a bezbrannych ....
   Kteri se snazi poukazat na problemy rezimu...
   Coz je kupodivu jeden z hlavnich Principu demokracie...
   Zarazilo mne predtim ,ze frantici nejak pri volbach "zaspali"..Zvolili poslusne a vylozene spatne ...
   A probudili se nyni a statecne , heroicky ted bojuji s brutalni moci o napravu..

   Smazat
  2. Ale u nás se děje to samé, do čela země se zvolil diktátor jako ve Francii a Německu a SPD, která říká fakta o současné situaci se naivně vysmíváme.Vždyť co je Le Penne ve Francii nebo AfD v Německu.Dojde i na nás...

   Smazat
 2. Z tohoto lze usuzovat, že po vystoupení VB z proradné a protinárodní EU a po proběhnutí voleb do Europarlamentu se nastartují procesy k rozpadu 4.říše.

  OdpovědětSmazat
 3. Také nikde neslyšíme jak nacisté na Ukrajině vraždí lidi a ničí infrastrukturu...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A opravdu se to na Ukrajině děje???

   Smazat
  2. Anonymní 4. března 2019 12:42

   A máte opravdu silný žaludek???

   https://uloz.to/live/!9MEca1BDH/konecne-reseni-m-e-ajdanu-usa-exbolsevik-jara-stetina-ato-pravda-a-laska-bohuzel-nikdy-nezvitezi-nad-lzi-a-nenavisti-protoze-probudit-valku-pomoci-lzi-je-daleko-jednodussi-nez-objevit-pravdu-pomoci-lasky-havel-schwarzenberg-avi

   †††††

   https://uloz.to/live/!vnES1jau/eusa-majdan-hrobnici-ukrajiny-zde-fasisti-praveho-sektoru-podrezali-nacelnika-milici-donecka-dmytro-jaros-panek-exbolsevik-j-stetina-prazak-kocab-hrabivej-schwarzenberg-transatlant-kolonie-prazsko-bella-mia-ex-havel-avi

   HUAWEI®

   Ps. Dobrou chuť!

   Smazat
  3. To je síla svobody a demokracie pro pár zbohatlíků-zlodějů. Jen čekám, kdy začnou i "demo" střílet do lidí. Co se děje v ČR? Začíná se objevovat, že stát nebude platil zdravotní pro děti, důchodce.

   Smazat
  4. Zkuste to znovu později - GOOGLE

   Z vašeho počítače nebo sítě jsou odesílány automatizované dotazy. Z důvodu ochrany uživatelů nelze požadavek okamžitě zpracovat. Další podrobnosti naleznete na stránce s nápovědou.

   MYSLÍTE TENTO 16:52 ???

   Smazat
  5. Anonymní 4. března 2019 16:52

   “16:35 - ne - to je Chazarskej kaganát (přečti si o tom něco)“ 21:45???

   Tvoje poznámka je k čemu, hounu nebo je to s tím nožem a samopalem od "tvých" Chazarů v pořádku ... ty šmíráky 21:45 ignoruji, co spazrzpihové, styďte se zrádci Českého lidu!

   HUAWEI®

   Ps. Karel Kryl vám vzkazuje: "Nasrat, nasrat!"!

   Smazat
  6. https://uloz.to/!erwuWsr2VHwi/valka-o-planetu-opic-zeleny-pirat-vitac-a-poslanec-antifar-baby-driver-ivan-bartos-projekt-veci-verejne-mp4-mkv-avi-png


   ®

   Smazat
  7. Anonymní 4. března 2019 21:45

   To je k vzteku co, to mne blokovala ČÍNA?!

   Těžko, díky ní jsem příspěvek odeslal GOOGLE - NÚKIBe - NR(?) to je ZÁPAS na PÁKU "domobranci v eusa zadnici :-$

   Ramón HUAWEI®

   Smazat
 4. My jsme byli v sobotu odpoledne protestoval ve žlutých vestách, možná tak 120 lidí, před ČT na Kavčích Horách, myslíte, že o tom televize podala zprávu? Stačilo jen vystrčit kameru z okna. ČT je fuj řízený z USA Embassy v Praze.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. OBJEVTE SE PŘÁTELÉ V DISKUSI ČSV MEZI NÁMI TADY

   na NR.
   Vám nepomůže jen protestovat,když se tu s námi s ČSV nedomluvite na čem a za co!
   Co jste tam přesně chtěli,proč tu s tim předem nepřijdete mezi nás lidové komentátory NR?

   Smazat
  2. Anonymní 4. března 2019 12:42

   Zato Vám děkuji, alespoň někdo se odvážil, obvzláště jste-li pražan. Jelikož jsem se dočetl od účastníků demonstrací, že Pařížany vesměs ŽLUTÉ VESTY, nezajímají. Mají vyšší životní standart se kterým jsou spokojeni (obdobné s PRAHOU!).

   Žluté vesty táhnou menší města a hlavně vesnice, kde životní náklady razantně stouply. Vše jim kazí, přiblblý anarchisté (ANTIFA - viz. Pirát BARTOŠ a spol.), rabují, podpalují auta a Macron to svádí na demonstrující ze Žlutých vest, omyl!?

   HUAWEI®

   Smazat

  3. https://uloz.to/!erwuWsr2VHwi/valka-o-planetu-opic-zeleny-pirat-vitac-a-poslanec-antifar-baby-driver-ivan-bartos-projekt-veci-verejne-mp4-mkv-avi-png


   ®

   Smazat
  4. 12:42
   Jste směšný a smějí se vám i malé v děti. Pokud vás vůbec někdo z ČT zaregistroval, určitě si pomyslel, že jste z nějaké uklízecí služby a flákáte se. Žluté vesty jsou trapní ztroskotanci. Ty bílé nuly. Pařížská muslimská obec na jejich adresu natočila komické videjko na téma "Tref se káfirovi do oka".
   Policie dělá svou práci dobře. Divím se, že to dávno nepozatýkali a nepřivezli někam na Guantánamo nebo Abú Ghrajb.

   Smazat
  5. Anonymní 5. března 2019 9:08

   RAŠÍDE, tak kde je to videjko, sem s ním nebo o něm nepiš! Jsi jako ti naši politici: „Mělo by se! Kdyby to tak někdo udělal! Příště!“ a hurá do parlamentní hospody, za BABKU, ty do skříně?

   ®

   Smazat
  6. 11:47
   Myslíš, že si každou kravinu schovávám?

   Smazat
 5. Já tedy situaci ve Francii úplně detailně neznám. Ale není on ten Macron demokraticky zvoleným prezidentem? Tudíž není to dost podobná situace jako v jiných státech, kde se dav v ulicích snaží svrhnout svého zvoleného prezidenta?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Asi jim ten Makron lhal a chce je obrat o penize pro svou čeládku majitele velkých peněz!

   Smazat
  2. 13:34 A Maduro?

   Smazat
  3. Madurovi ukradli z Ameru desitky miliard a ten samozvaný president KWAK sedi kdesi za hranicemi a neobjevi se,tak se na něho možná I zapomene a bude po vtákách!
   Tam jsou revoluce na denním pořádku a zvykem ne jakou nás!

   Smazat
  4. 14:25 No, frantíci, jestli jsou v něčem fakt dobří, tak to jsou stávky a demonstrace. Oni to mají v krvi.

   Smazat
  5. Hloupe a zbytecne reci.Kazda situace je jina.Ve Francii maji prezidentsky system,takze demonstruji proti opatrenim (zakonum),ktere cini (vydava) ten prezident.Nedelaji to proto,ze se jim nelibi

   Smazat
  6. Macron, který je na babičky, byl zvolen demokraticky. Hitler, který měl jedno varle, byl zvolen demokraticky.
   Španěský král, který má za manželku bývalou novinářku od CNN... a kromě mnohých užívá i titulu "arcivévoda rakouský" (chudáci Rakušané, dostanou přes držky jako Baskové a Katalánci?) Zdědil titul a funkci po abdikaci jeho otce - otce kterého ustanovil králem CAUDILLO FRANCO - samozřejmě demokraticky. Teď za to chtějí gen. Franca vyhodit i z jeho hrobky... prý také demokraticky.

   Oni všichni ustanovili vládu svému lidu podle 3. pádu jazyka českého. Ani jeden z nich nemusel/nemusí Rusy ani svobodu jejich země.

   Všichni radostně dávají obtahovat pendreky své občany/poddané, pokud mají tu drzost vykládat demokracii odlišně od výkladu nejbohatších, a recyklují je justicí.

   Chválí je USA, jako chválily Pinocheta, chválí je Soros i ti jeho.

   Politika je svinstvo, se kterou slušný člověk, zejména důstojník, nemá nic společného! Tohle vtloukali do makůvek Kadetům v Praze i ve Vídni jejich velitelé/učitelé už dávno před První světovou...

   Smazat
  7. 16:47 No vidíš, to jsou věci! A to ještě nevíš že tvůj fýra - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC301.jpg

   je na chlapečky! Na oko se sice i voženil, ale když manželka zjistila co je zač tak vod něj utekla a totéž poradila svým dcerám! Co nejdál! Proto žijou na Západě a vnuky mu zásadně nepučujou! Proto je Olivřík Stounů nemoh vidět! Furt - "tak kdy už přijdou, chci si je natočit" a ten žůžovák kremelskej se jen uculoval, jako vždycinky když začne bejt vilnej, až mu lícní kosti trčely z tý jeho ugrofinský dršky jak sáně - a prej "až večer v soukromí" !!!!!:-))))))))))

   Smazat
 6. Jsem rád že se do toho žluté vesty dali pryč s macronem je nebezpečím i pro naši zem.

  OdpovědětSmazat
 7. Žluté vesty začaly Brazilií - tam ho nikdo z vlády nepřivítal, u jeho výstupu z letadla byl jen muž ve žluté vestě. Macron vzkaz nepochopil. Asi si mysle, že se jedná o nedorozumění, což bylo jeho velkou chybou. Při návratu už měl přichystány žluté vesty a od té doby nevychází z problémů. Ty problémy mu zařídili vyšší páni, protože nereagoval jak by měl. On na to nemá, je jen loutkou Deep State, pokud se odtrhne od Deep State, uleví se jemu i Francii. Vzhledem k tomu , že není samostatný a jeho poradci jsou napojeni na Deep State, čeká ho jen cesta dolů. Může to být i krvavější i pro něj. Vše tedy hraje do karet Trumpovi, který musí vyhrát válku s Deep State, aby mohl být zvolen na další období.

  OdpovědětSmazat
 8. Ještě nedávno jste tady protestovali proti intelektuální venezuelské opozici, která chce, aby odešel diktátor Maduro. Teď naopak straníte francouzské neschopné lůze, která se neumí v životě uchytit a požaduje to samé po Macronovi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Oto ty lháři viš,když ti náš tisk lže a ohlupuje tě?

   Smazat
  2. Na Francii jsou snad zavedena embarga a sankce ?

   Smazat
  3. 13:27 jste byli tam, jste byli sem. Reagujte laskavě na konkretní texty, namísto zobecňování podle vašich představ tam, kde by k podobným tvrzením byla nepostradatelným podkladem statistika a nad ní věcná, nepředpojatá analýza. Opakovaně prázdně plácáte.

   Smazat
  4. Tu tvoji "neschopnou lůzu" tvoří většina bílých Francouzů.
   A tu tvoji "intelektuální opozici" tvoří z velké části nemakačenkové, vexláci, příživníci, prostitutky, studenti, co nikdy nepracovali a vlastizrádci.
   A ty jsi stejná nátura.

   Smazat
  5. Vy jste slepy?Nebo potrebujete dalsi uprchliky?Ze vsech statu, ve kterych USA zmenilo rezim, lide utikaji.Nikdo normalni si tedy zmenu rezimu pod taktovkou USA uz prat nemuze

   Smazat
  6. Diktátor není Maduro, ale samozvanec "Charlo" Guaidó... USA a jejich mopslíky uznaný "presidentem" samovyhlášením. Precedent pro idioty. Venezuelané si demokraticky zvolili Madura, ale "velký otec z Washingtonu" jim to neschváli. Takže kdo z vás chce být presidentem USA nebo Francie a nehodláte absolvovat volební maratón, víte jak na to. Slibte něco Trumpovi ... třeba to výjde i vám.

   Smazat
  7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  8. 13:27
   Prosím vás, přečtěte si ještě jednou článek s pak další na tomto webu ohledně Venezuely. Ale nedivím se, že nerozumíte. Ve vaší kastě to je normální.

   16:17
   Bílá vrstva.. jó hochu, že tuhle větu byste šel ve svobodné zemi za katr. Bílá vrstva plná lůzrů, co se nedokážou srovnat s tím, že lidé odjinud jsou prostě úspěšnější. To bolí, já vím.

   17:09
   Všechny demokratické a svobodné země se jasně vyjádřily v OSN, kdo je presidentem Venezuely. Podle mezinárodního práva. Tečka. Vaše drísty z Putinovy kuchyně nikoho nezajímají.

   Smazat
  9. 19:31Takze rikate,ze volby uz nikde probihat nemusi...vsechny "demokraticke" zeme to jinym urci :-)

   Smazat
  10. Stavěli jsme mrakodrap z ukradených cihel,

   když mě nechceš milovat, nechej tak a polib si prdel.

   Smazat
  11. 20:42
   Podle mezinárodního práva se musí zasáhnout když je země zdrojem ohrožení okolním státům, když je na pokraji občanské války anebo válka probíhá, a když uzurpátor moci eskaluje napětí a teror. Tohle vše platí pro Madura a jeho soldatesku. Maduro, Chávez, Ortega, Stalin, Asad, Husajn, Rúhání, Putin, Hitler, Kim Chong Un, Pol Pot... Jména svázána s krví, terorem a úpadkem.

   Smazat
  12. 8.58 Duch Adolfa Hitlera vám s potěšením drží místo v kotli po své pravici. Prý si budete moc dobře, demokraticky rozumět. TEČKU UDĚLÁ GENOSSE LUCIFER. Vaši demokraté si asi neuvědomují, že Alláh, převeliký, milosrdný, STVOŘIL PEKLO, VĚRU, VELKOKAPACITNÍM. Až potom stvořil vás a USA, aby s vámi nebyly v budoucnu problémy.

   Smazat
  13. Anonyme 8:58 - dej odkaz či link na to tvoje "mezinárodní právo".

   Nic takového mezinárodní právo nezná!!!

   Zato tenhle protiprávní zločin znají doktríny některých administrativ USA.

   Když jsi v té americké řiti, měl bys z ní občas také vykouknout a něco si o mezinárodním právu přečíst!!!!

   Blbečku.

   MM

   Smazat
  14. Najdi si to v legislativě OSN, rudá trosko.

   Smazat
  15. 12:52-on ještě někdo bere OSN vážně, zejména USA?

   Smazat
  16. Ad 12:52 - v závazných dokumentech OSN nic takového není! Dej link, ať se poučím! Ale spíš se ti a tvé fantasmagorii vysmějeme.

   Smazat
  17. 8:58 Nebude tak zle! Autobusáka z Cáracasu už brzy čeká odtučňovací kůra v oranžovým pyžámku ve welllnesu "Guantanámo" na jeho milované Kubě a o (pr)Assada se dřív či pozdějc postará ňáka ta sionistická rachejtle!:-)))

   Smazat
 9. Demokratické mlátičky:

  https://stredoevropan.cz/2019/03/03/video-vcera-se-ve-francii-zase-dely-veci/

  OdpovědětSmazat
 10. Nerozumím tomu, že se jim nelíbí prezident, to se stavá, že se zdražuje to se taky stává, že rostou daně to známe. Horší bývá výsledek, např Liberté,egalite, fraternité, jak krásné slova, ale končila gilotynou. Sociálně národní program končil rasizmem a Osvětimí. Nezlobte se nesnáším pohled na policii s pendreky, ale nesnáším i rozvášněný dav, který se nabízí ke zneužití, nebo už dopředu je plánovaně zneužit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Žluté vesty nejsou rozvášněný dav!!!

   Smazat
 11. Zlute vesty v podstate bojuji proti korporatnimu fasismu jehoz Macron typickym predstavitelem (odchovanec Rotchildu)

  OdpovědětSmazat
 12. Scházet se někde na náměstí nemá smysl.Někdo by měl Žluté vesty poučit ,že se mají shromáždit před parlamentem a vyházet z něj poslance na ulici.Na Sienu musí vyplout křižník Aurora, z musea vyvézt gilotinu.Tak se dělá revoluce.

  OdpovědětSmazat
 13. https://www.youtube.com/watch?v=aOuE_ODI5PI

  OdpovědětSmazat
 14. Frantici zapomeli dejiny......tak Bastilu nedobudou, jejich predci by se jim vysmali....

  OdpovědětSmazat
 15. Doporučuji si přečíst dávný paperback 2696 dnů alžírské války. Je to poslední publikace před kecy o usmíření a "normalizací vtahů" přednesené panem de Gaulem. Pak všichni pochopíte, o čem byla a nyní je řeč. Ten pan Macron je produktem bankovního světa. A jak známo, to je svět "vydřiduchů"...

  OdpovědětSmazat
 16. 8:58 Já bych k těm diktátorům a uzurpátorům moci přidal i svoji manželku. Nařizuje mi, abych si dnes nebral kraťasy, protože je venku studený vítr. V.J.Horák

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Moudrá to žena...

   Smazat
  2. Také ji proto mám stále rád. Ale kraťasů se nechci vzdát, jako kompromis navrhnu žlutou vestu. V.J.Horák

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.