Reklama

středa 6. března 2019

Jednací jazyk opozice

6. 3. 2019  russian
Seminář CampCamp 2018 se konal v budově bývalého Jerevanského vědecko-výzkumného ústavu Mergeljana. V sovětských dobách tento vědecko-výzkumný ústav vyráběl počítače, ale dnes je v jeho prostorách umístěno výstavní centrum. Během konání CampCampu 2018 se tam dalo dostat pouze podle seznamů. U vchodu obdrželi všichni účastníci akce jmenovky se dvěma tkaničkami: modré byly pro ty, kteří dávali svolení k fotografování, červené pro ty, kteří si to nepřáli.


Pokrokový charakter "srazu" bylo vidět ihned - na stěnách toalety. Pravda je, že uklízečka zpočátku nepochopila "ultramoderní" myšlenku jednoho z aktivistů ohledně "zrušení genderových záchodů". Když dělala na toaletě pořádek, agitační plakáty a brožury vyhazovala. Druhý den akce si však už uvědomila, že jedná netolerantně.

Úvodní slovo organizátorů začalo takto: "Promiňte, budeme mluvit rusky, což nemusí být všem příjemné". Návrh na komunikaci v angličtině neprošel: hlasování ukázalo, že zdaleka ne všichni by rozuměli.
V důsledku toho 150 lidí, hlavně z Ruska, Běloruska, Kazachstánu, a také hlavní experti na revoluce, aktivisté z Kirgizie a Ukrajiny, byli nuceni radit, "jak mají žít ve státě, když se již převrat konal", a mluvit o tom, že "po příchodu k moci začínají včerejší revolucionáři dosazovat své příbuzné k moci", výhradně v ruštině.

Hlavními oponenty byli rodiče

Na semináři se o své revoluční zkušenosti podělili s publikem arménští aktivisté. Aktivistka pro ochranu lidských práv Olja Azaťanová přiznala, že "arménské jaro" nebylo spontánní. Přípravy vystoupení začaly v roce 2008 - okamžitě poté, co byl Serž Sargsjan zvolen prezidentem Arménie.

"Každý den jsme k tomu šli, hodně jsme pracovali a přemýšleli o svých chybách", zdůraznila Azaťanová.

Během prezidentského období Sargsjana "bylo smutné a nezajímavé" zabývat se v Arménii politickou žurnalistikou, postěžoval si Mikael Zoljan, zástupce Národního shromáždění Arménie za blok Můj krok, expert Pražského centra občanské společnosti. Vítězství revoluce dalo podle něj podnět rozvoji médií.

Přednášející CampCampu odhalili univerzální schéma šíření protestních nálad. Hlavním úkolem organizátorů převratu je zapojit do pouličních akcí teenagery. Toto doporučení dal publiku šéfredaktor novin Gyumri-Asparez Levon Barsegjan. Tajemství úspěšné revoluce je podle arménského novináře jednoduché: výstoupení dětí na ulici nakonec zapojuje do protestů rodiče.

"Nejdůležitějším protivníkem mládeže se stali - kdo si myslíte? - rodiče! A když pochopili, že děti se nevrátí, šli k nim", vzpomíná na události "sametové revoluce" v Arménii v roce 2018 Barsegjan.

"Pomoc lze očekávat ze zahraničí". Arménská diaspora v USA podle vyjádření Barsegjana nabídla finanční pomoc. Prostředky se převáděly na bankovní účty, které byly zveřejněny na Facebooku.

Podle jeho názoru mají dnes nejvíce šancí na změnu moci, při zohlednění arménských zkušeností, Bělorusové.

Buďte připraveni na moc

O své zkušenosti z revolučního boje se s přítomnými podělili i ukrajinští kolegové, účastníci "majdanu" v Kyjevě koncem roku 2013 - začátkem roku 2014.

"Za prvních pár hodin prošlo po náměstí kolem 203 tisíc. Ale na noc zůstali jednotlivci, já jsem jedním z nich. Tehdy jsme nemysleli na to, co děláme, a nedoufali jsme, že v zemi proběhnou takové změny. Mysleli jsme si, že je to takový rok, že se pokusíme udělat něco důležitého. Chápali jsme, že je třeba udělat něco důležitého", řekl Ivan Omeljan. Považuje se za jednoho z prvních aktivistů "majdanu".

"Z vrcholu své zkušenosti" prohlásil, "že od roku 2005, od první revoluce" na Ukrajině a "u Rusů Bolotné v roce 2012", "jste všichni měli takové okamžiky, kdy jste se mohli shromáždit". Podle Omeljana se tato hnutí nakonec zadrhla, protože neměla vůdce.

Majdanový aktivista se s účastníky semináře podělil i o své dojmy z "úspěchů" "revoluce důstojnosti".

"Dnes máme v parlamentu 80% korumpovaných, my jdeme a pozdravíme je a požádáme je, aby hlasovali tak a tak. Musíme s nimi spolupracovat. Nejsem u moci, ale pracuji s mocí", poznamenal Omeljan.

Jeho přednáška "Naděje proti apatii" měla za cíl připravit publikum na skutečnost, že změna moci je běh na "dlouhou trať". I hvězdy "majdanu" se musí nějak vyrovnat s emočním vyhořením, zvláště po několika letech boje. Tato osobní zkušenost bude užitečná pro aktivisty z Ruska a Kazachstánu, poznamenává Ivan, protože v těchto zemích může změna moci trvat velmi dlouho.

"Vyhoření po několika letech - všechno se může vrátit do normálu a znovu se zamyslíte nad emigrací. I lidé budou přemýšlet, i vy samotní. Nikdo není připraven na dlouhou trať. Nikdo není připraven běhat dlouhé maratony. Každý chce krátký běh. Velké státy - Rusko a Kazachstán - to bude velmi dlouhá cesta. A možná i delší, než celý náš život", poznamenává Ivan.

Od psychologických a filozofických pasáží přešel k politické rétorice.

"Již jste v politice. Pokud chcete změny, tak to je ono. Otázkou je, nakolik systémově to děláte. Zde je třeba si to vyjasnit", upozornil aktivista "majdanu".

A konečně, hlavní tezí Omeljanovy přednášky je, že musíte být sami připraveni stanout u moci.

"Velice důležitý okamžik. Velmi mě zajímá, co o tom řeknou moji arménští kolegové. Musíte být připraveni. Může se vám to zdát fantastické, ale po 5-10 letech se můžete ocitnout v parlamentu", říká Ivan.

Omeljanovy teze rozvíjí Mikael Zoljan. Během jeho vystoupení se vybavuje neoficiální slogan jerevanského "srazu" - "Zabij v sobě Seržika (má se na mysli arménský expremiér Serž Sargsjan - RT)".

"Osvoboďte se od mentality a postupů, které systému umožňují, aby vás ovládal. Když se to stane, každý se sám rozhodne, co má dělat ... Naši lídři hnutí říkali: "Dělějte to, co považujete za správné, navrhujeme toto, ale myslete sami. Navrhujeme zablokovat ulice. Sami se rozhodněte, kterou ulici chcete zablokovat", vysvětlil Zoljan.

Jak se od počátku musí chovat aktivisté, kteří chtějí vstoupit do politiky? Existuje nějaké know-how? zadává upřesňující otázku přednášejícímu Nasťa z Běloruska.

Pokud bojujete za svobodu tisku, dostanete velmi mnoho kompromitujících materiálů. Je třeba být na to připraven - podívej se na sebe, pochopte, že nemáte právo vstoupit do lejna, odpovídá Ivan.

Zástupce Kirgizie, který už ve své zemi prožil dvě revoluce, také hovořil ohledně cesty aktivistů k moci: "Jsou (úřady) špinaví a my (občanská společnost) jsme všichni čistí - to není správné. V Praze bylo občanské fórum a hlavním poselstvím tam bylo, že občanští aktivisté se nesmí bát jít k moci, protože jsou již v politice, když se zabývají palčivými otázkami".

Proti Putinovi to zatím není "in"

Na CampCampu se mluvilo i o Rusku. S přednáškou na toto téma vystoupil šéf pítěrského hnutí "Čas" Nikolaj Artemenko.

Začal svůj projev vzpomínkami na protesty v Petrohradě proti předání katedrály sv. Izáka Ruské pravoslavné církvi.

"Příklad: náš aktivista leží v kutně na pytlích dolarů, chci ještě víc", to je parodie na mnoho členů naší Ruské pravoslavné církve. Konala se taková improvizovaná referenda - stáli jsme na ulicích města, žádali občany, aby hlasovali, komu má patřit katedrála. A nakonec, o šest měsíců později, jsme přišli s akcí Modrý prsten, postavili se kolem katedrály, abychom ukázali, že je nás hodně", říká Artemenko.

Skutečnost, že "gubernátor souhlasil se zmrazením této otázky", považuje Artemenko za zásluhu aktivistů. "Takové příběhy by nás měly motivovat", zdůrazňuje.

Řečník načrtl i problémy, s nimiž se dnes opozice potýká. "Úřady začaly vážně utahovat šroubky", "pokuty mohou být i vyšší", ve výsledku "se aktivisté začali bát".

Východiskem z této situace je podle Artemenka provedení "méně traumatizujících kampaní, například "18 +" po celém Rusku".

"18 let u moci, jak dlouho je to ještě možné?" ptá se Artemenko.

Odpověděl také na otázku o "feudální rozdrobenosti" nevládních organizací a o potřebě sjednotit všechny opoziční organizace.

"Nevidím v tom smysl, v Rusku je spousta nevládních organizací, jsou velmi malé, existují velké, jako je Memorial. Nevidím žádný důvod ke sjednocení - čím více hnutí, tím lépe. Musíme se sjednotit ke konkrétnímu úkolu: katedrála sv. Izáka, volby prezidenta. Byl jsem vedoucím štábu Sobčakové v Petrohradě, navrhovali jsme sjednocení kolem Sobčakové, když Navalného nepustili", vysvětluje vůdce hnutí Čas.

Svou otázku k Rusku zadala zástupkyně Kazachstánu, účastnice hry "Jak svrhnout režim s pomocí režimu", v níž se vysvětlovalo, že opoziční aktivisté se musí zapojit do provládních mládežnických organizací.

Co se musí v Rusku stát, aby začali uvažovat o tom, že je to monstrum, že to není dobré, zajímá se kazašská aktivistka.

"Máme také provládní hnutí - můžeme jít do Mladé gardy Jednotného Ruska, doporučil lektor namísto přímé odpovědi.

Poté se sám Artemenko zeptal: "Proč se to Navalnému podařilo?" A sám si odpověděl: "Učinil politický proces moderním, obklopil se moderními lidmi, kteří dělají všechno hezky - je zajímavé je sledovat, je zajímavé je poslouchat. V Arménii se také stalo módou bojovat proti Sargsjanovi. Zatím u nás není moderní bojovat s Putinem, ale je moderní přemýšlet".

Inspirován letem vlastních myšlenek, rozhodl se podívat do budoucnosti: "Že kromě Putina existuje i systém, to je omyl. Nebude Putin - systém bude jiný. Kdyby přišel Medveděv, systém by už byl jiný, lepší. Řeknu buřičskou věc, necitujte mě: dokonce i když se komunisté dostanou k moci, čekají Rusko pozitivní změny".

Poté Artemenko nečekaně učinil alarmující závěr: "Všechno směřuje k tomu, že za půl roku bude zakázán internet. Nemáme žádné možnosti. Byznys může skončit".

Dnes zachraňujeme svět

Seminář CampCamp je součástí systematické práce Pražského centra občanské společnosti pro výchovu nového fondu "aktivistů". Organizace zajistila poměrně přísný systém výběru účastníků akce - bylo možné se dostat na seminář v Jerevanu až po absolvování zvláštního testu na loajalitu. "Šťastlivec" obdržel "grant" v podobě placené letenky na akci. Většina mladých lidí, kteří takto "získali" vstupenku do hlavního města Arménie, je přesvědčena, že "zachraňuje svět".

Je pravda, že někteří účastníci "srazu" již nežijí ve své vlastní zemi, raději bojují za práva spoluobčanů na dálku. Anatolij se například nazývá aktivistkou komunity LGBT v Kazachstánu. Dříve získal slávu umísťováním brožur a nálepek o významu toalet pro obě pohlaví na veřejné záchody. Nyní, soudě podle lokace v sociálních sítích, tráví Tolja a jeho kolegové v aktivistické činnosti většinu času v Praze.

"Dnes zachraňujeme svět a žít budeme někdy později", poznamenává Anatolij v duchu hollywoodských hrdinů.

Krajkové kalhotky a něco o organizátorech CampCampu

Lidé, kteří tuto akci v Jerevanu pořádali, nejsou ve své práci nováčci. Opozice "režimu" a srazy "aktivních občanů" se pro ně staly skutečnou profesí, která jim přináší obstojný příjem díky Pražskému centru občanské společnosti a Kongresu USA. Již v roce 2009 se výkonný ředitel střediska Rostislav Valvoda (na snímku nahoře - z pražského Forum 2000) pokusil provést něco podobného v Rusku. Tehdy se to nazývalo seminářem "Metody vedení veřejné kampaně, úspěšné příklady". Avšak v důsledku porušení migračních právních předpisů byl Valvoda zadržen a opustil území naší země.

Při jerevanském shromáždění Rostislav do procesu nezasahoval a sám k mikrofonu nepřistupoval, ale jen, jako vedoucí v pionýrském táboře, sledoval, jak jeho svěřenci vedou diskuse a jakou odezvu to má v publiku.
Zbytek "manažerů" semináře tvořil tradiční obrázek: většina aktivistů pocházela ze zemí SNS, kteří si budují kariéru bojovníka proti režimu za západní granty.

Jevgenije Plachinová je novinářka z Kazachstánu. To, že protest by měl být líbivý, si uvědomila již v roce 2014, kdy přišla na náměstí v Alma-Atě s krajkovými kalhotkami namísto vlajky. Takto Evgenije bojovala s devalvováním tenge a možným zákazem prodeje krajkového spodního prádla v zemích celní unie. Je pravda, že ve skutečnosti byl tento "zákaz" fejkem. Nyní, stejně jako výše zmíněný ochránce práv LGBT v Kazachstánu Anatolij, žije v Praze.
Článek navazuje na:
http://www.novarepublika.cz/2019/02/jak-se-mladez-uci-organizovat-majdany.html
http://www.novarepublika.cz/2019/03/ceska-neziskovka-skolici-revolucionare.html

Rostislav Valvoda - ředitel, Prague Civil Society Centre
V současné době působí Rostislav Valvoda jako ředitel Prague Civil Society Centre. Dříve pracoval jako vedoucí východoevropských projektů organizace Člověk v tísni. Byl jedním z iniciátorů Fóra občanské společnosti EU-Rusko, volného uskupení více než stovky nevládních organizací z Ruska a EU založeného v roce 2011 v Praze. V současnosti v něm působí jako člen řídícího výboru. Vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze.

33 komentářů :

 1. Zrusit vsechny politicke neziskovky! Jsou to kriminalnici (podle zakona rozvracet stat, neuznavani demokraticky zvoleneho parlamentu, presidenta,...) I Zeman, Babis, vlada to taky podporuje-jsou taky kriminalnici! "Na kazdou svini se vari voda"
  dustojnik-val.veteran

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Osvědčené pravidlo říká, sleduj stopu peněz. Co dělají čučkaři? Toto by měla být jejich práce. Oni ovšem mají jiné zadání - reformovat výuku dějepisu v ČR.

   Smazat
  2. Děsné ! V Arménii proběhnul státní převrat, kdy nikým nevolený chlápek se hrozbou "majdanu" dostal k moci. Dnes se v Arméni přetahuje GP s Deep State o to koho bude popřevratový chlápek následovat. Pokud týpek zvolí válku, Arménie bude rozbita a zmizí vč. genocidy obyvatelstva.

   Smazat
  3. Když už chcete "sledovat stopu peněz", tak vláda Aarona Bakšiše odklepla těm podjebávacím, stát a demokracii likvidujícím nevládkám 12 miliard u vašich peněz na to, aby vám ti zmrdi dělali za vaše peníze ze života peklo...Vy budete nadávat na vládu a ta bude dělat, že za to špiclování, práskání, buzeraci a cenzurování nemůže protože to dělají nevládky, které ovšem ona "proti své vůli" musí trpět a "nic proti nim nemá šanci udělat" a přitom si mne škodolibě pazourama, že jí to žerete a platíte a to samé platí o celé posranecké sněmovně i senátu...Vypořádat se s nevládkami dá během okamžiku a to zákonem typu FARA a výrazným zdaněním jim přisouvaných peněz ze zahr. a neplacením jim nic ze stát. rozpočtu...Nevládky Bakšiš finančně podporuje, protože za něj a stát dělají špinavou práci, kvůli které by mohl prosrat volby, kdyby jeho voliči prozřeli a neměli tolik nasráno v makovicích...

   Smazat
  4. 11:41- pokud vím, vláda Babiše financování neziskovek zdědila a provádí audit jejich účelnosti. Jste tedy pro jejich zrušení celkově nebo jen ty politické a podle jakého klíče? Co s těmi zřízenými ze zahraničí?

   Smazat
  5. 13:17-Zkuste tapetovat jen ten program a kontakt na stranu, která se pokusí jej prosadit prosím!
   "Naše revoluce... a míru zdar přátelé" jsou v protikladu.

   Smazat
  6. Pane Povolný, voni jsou nějak natvrdlí, že?!
   Vždyť ten Aaron Bakšiš to "placení neziskovek zdědil sám po sobě", vždyť on už je platil, jako min.fin. celé předcházející volební období, když byl ve vládě se socany a lidovci!!!
   Tady se nikdy nic k lepšímu nezmění, když si zde pitomci nejsou schopni nic zapamatovat ani na dva roky !!!

   Smazat
  7. Opakuji se .. Zapomeňte na stranictví, lidem je potřebná jenom malá a velká strana, a to každodenně.
   Tou stranou která má prosadit změny jsou občané - ČSV Česká společnost občanů.
   ČSV když bude důsledná a učenlivá (osvoji si program NPV), tak donutí straníky v pol. stranách aby sloužili občanům a nikoli sobě a jejich páníčkům.

   Smazat
  8. 19.24
   ŠPIČKA ČSV DĚKUJE ZA NAPROSTO PŘESNÉ POCHOPENI TEXTŮ

   dnes se divime,že si se sebou voliči dávaji třiskat o zem,voli neustále ten samý odpad.
   Pokud se Česká Společnost OBČANŮ VOLIČŮ nechytne článků Programu vytvořeného pro ně,neporozumi obsahu pak bude volit prý menši zlo donekonečna a hezky bude cupat stále vice z kopce.
   Možná by ohlupovani ovčané měli přijmout radu a vytvořit nejménmě TŘI HNUTÍ hezkých HWĚZD,které by převzaly články NÁRODNIHO PROGRAMU VOLIČŮ a komplet se na nynějši podvodniky,kteři se nestydi dát se volit k výrobě svých podvodů a vadných zákonů VYKAŠLAT!

   Smazat
  9. OPAKUJEME ZNOVU PRO TY,KTEŘI CHTĚJI POCHOPIT VIZI

   že Národni program a začinajici diskuse k němu visi vlevo pod PLAKÁTKEM SPD VIZE BUDOUCNOSTI ČR.
   Pokud své budoucnosti chcete porozumět musite se snažit pochopit sami obsah této vize.
   Klidně o tom veďte jako lidoví komentáítoři diskusi,dokud to ještě jde a my můžeme i pomoci a vysvětlovat obsah článků té revolični vize,nebo zkuste kdo to dokážýe navrhovat sami za sebe dalši články.

   V TOMTO OKAMŽIKU JE JICH UŽ ZNÁMO 8.

   Smazat
  10. Co je to neomarxismus a vysvětlujici přednáška o vznku a nynějšimu použiváni neomarxistické doktriny tu bylo ještě před chvili.
   Zdá se,že musime být všichni ohlupováni i tady.
   Rozumite tomu někdo proč zmizela ta přednáška,která byla dokonce z Ameriky?

   Smazat
  11. https://m.youtube.com/watch?v=4fkXt7xMt5A

   Smazat
  12. Ani jedna strana a hnuti si nedokáže osvojit vizi ČR Národni program občanů!
   Je tam totiž obsaženo co budou muset dřive nebo později chtit občané voliči,polit.subjekty však maji voliče jen do okamžiku ukončeni voleb a pak se jim začnou smát jak je zase podvedli a samozřejmě jejich bezmocnosti.
   Pokud si to dále voliči nechaji líbit,NEBUDOU UVAŽOVAT JAK SE ZBAVIT TĚCH PODVODNIKŮ, je zbytečné se na OBČANY obracet s články a popisy situace,která se bude dále neustále zhoršovat a samotné články budou sloužit k jejich vyděšeni co s nimi udělaji vadné zákony,viz na př.exekučni!
   Už ted jsme rozvojová země a co bude dál,že ano?

   Smazat
  13. 18 let a jeste u moci,. krici hovado zaplacene
   Mocnymi ze zahranici!! Nezalezi co udelal pro Rusko, ale hovna maji pochopit, ze lide/rusove voli Putine ,BEZ PRICINY !!

   Smazat
  14. Informace pro ČSV. Otevřte si svůj vlastní web a tam si dělejte, co chcete. Pro svoji propagandu nezneužívejte jiné servery. To je odpudivé samo o sobě.

   Smazat
 2. Pomatenci se organizují a chtějí zachraňovat svět. Měli by zachraňovat sebe před chorobou která napadla jejich mozky.
  Degenerace se vždy šíří shora od těch, kteří jsou přesvědčeni že vládnou světu a přitom jsou to jenom obyčejní blázni.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Erasmus Rotterdamský, Chvála bláznivosti, 16. století ...

   Smazat
  2. Také 11.st 6.st 1.st, ke změně velkého paradigmatu dochází zhruba za 500 let, nyní máme 21.století.

   Smazat
 3. To je teda hustý, doufám, že Wollner o tom natočí už na pondělí nějaký pořad, jakože NR zase jede lži a pomluvy a že nikdo jako Rostislav Valvoda neexistuje a to vízum do Jerevanu Rosťa nakonec stejně nedostal. To že se to konalo v Jerevanu je fakt boží.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ČT se o nějaký marginální plátek NR nezajímá.

   Smazat
  2. 8:47- ale zajímá, i MV se zajímá. Aby to bylo vyvážené, jiní se zase zajímají o Vás.

   Smazat
  3. Na fotu k článku Rostislav Valvoda, na první pohled pako jako tady Pepek Vyskoč a Radosta.

   Smazat
  4. 12:59 Tak pořád lepší než tvůj fotr, hovnere komoušovyči! Dobře si ho pamatuju, toho udavače v tesilovým saku s nevkusným hadrem místo kravaty a smradlavejma haxnama v trapnejch východoněmeckejch mokasínách, co se tolik hřál přízní velkejch rudejch soudruhů! Vím jak si se taky těšil na teplý místečko co po něm zdědíš a pak přikvačil odkudsi ten chrchlavej vandrák ve vytahaným svetru a ošuntělejch džínách s lahváčem v ruce a udělal tobě a podobnejm rudejm čůrákům pořádnej rejhanec přes plány! Atak se dneska snažíš do toho házet rudý vidle a zabránit aby i u nás proběhla důsledná dekomunizace aby pohledal! Proto je nejvyšším zájmem této země zlikvidovat tě a tvou sortu čechomužyků, který tak děsně trápí bejt součástí civilizovanýho světa a cejtěj nutkání stůj co stůj zapadnout mezi tuhle smradlavou hordu odulých podlidí v pochcaných teplákách! - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   Smazat
  5. 8:39, tys tady zase dneska celé dopoledne zvracel ty svoje okopírované tapety. Copak se stalo? Došla ti ve středu Alpa a teprve dneska ses dostal z deliria?

   Smazat
  6. 12:40 Zatím je potřeba splynut s okolním prostředím, to si zapamatuj! Teprve poté co budeš spolu s dalším podobným rudosajrajtem odtud odsunutej do stepí Chujlostánu mezi tyhle v deliriu křepčící podlidi - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   tak nebudu muset nic nikam tapetovat! Budu konečně užívat ničím nerušené Svobody Nadčlověka v chrámu naší Přírody tu! - https://www.youtube.com/watch?v=LB9lObWclFQ

   Smazat
 4. Angličtina a dolar základ nadvlády Ušáků.

  OdpovědětSmazat
 5. Zatim to vypada jako spolek Podzemni Praha s Rudolfem Mrvou v čele.

  OdpovědětSmazat
 6. Zachraňovat svět? To by bylo OK. Také se mi nelíbí, jak tu ta demokracie funguje. Ale jim nevadí, že to je podle amerických not a za sorošovy/CIA peníze proti své vlasti? Proč nevidí chybu např. v kapitalismu? Ta mládež je nějak vadná. Že by vliv dekadence západní kultury?

  OdpovědětSmazat
 7. Musíme se před takovými aktivisty chránit nebo nám otráví život.

  OdpovědětSmazat
 8. Všechno b to bez peněz nebylo možné. Protesty aktivistů na MOdravě u nás před několika lety byly placené za každý úkon který tzv. aktivisti dělali. Za připoutaní k stromu dva tisíce. Někteří to stihli i několikrat za den se připoutat. Jeden aktivista, většinou dívka s kamerou natáčela a její kolega se připoutal. Za vyprovokování policie před sdělovacími prostředky byla prémie pět a více tisíc za den. To samé byly protesty v Praze. Američani masivně financuji všechny protesty po celém světě a všechny převraty. Bohatě se jim to vyplatí. Jsou to fašistické metody USA které se učili od takových expertů jakými byli Hitler a Göbels.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ...a když jim to tištění prachů jde líp, než agitačních plagátů a když je většina lidstva kurévkami a to ještě hloupými...

   Jak řekl starý Rothschild:" nechte mě vydávat měnu a je mi jedno, kdo tu vládne, neboť jediným škrtnutím pera si koupím celý svět..."
   A dokud lidi na to nepřijdou, k čemu je ten FED a jeho pobočky NB, tak si s nimi budou ti obřezaní grázlové vytírat prdele a pořádat jim navzájem jatka, furt dokola...

   Smazat
 9. Nerozumím, na mne to působí jako Trockého permanentní revoluce, v něžnějším podání Gorbačevova perestrojka. Cíl je nejasný, jejich hlavním cílem je jen změna moci. Historický ověřeno, nikdy to nedopadlo pro obyč.slušné lidi dobře.

  OdpovědětSmazat
 10. Však to mu rozumíte dobře, je to permanentní boj "bohem vyvolených" o ovládnutí světa a nechat si to vybojovat nic netušícími hlupáky jejich rukama, prací a krví!
  Když to nešlo Napoleonem, protože skončil u Borodina, mělo to jít 1.Velkou válkou a když to nevyšlo, pokračovalo to VŘSR a tím Trockým a když se to zadrhlo, tak židovská anarchistka z Oděssy Fanny Kaplanová vystřílela do Lenina celej zásobník z Browningu a jelo se dál, ale když "Šílenej Joe" (Stalin) nakopal Trockého a jeho partu do zadku, dostal sponzorský dar a s ním celou Evropu Šakelgruberovic Dolfek a vyrazil na židobolševika, co už po vyhnání Trockého přestalo být pravda, zbyl už jen bolševik (čili ten žid Trockij & Comp.byl odstraněn od moci) a toho nakonec odstranil hlupák Chruščov a toho když odstranil Brežněv, nahradil ho Gorby a toho zas Jelcin z "naší obce vyvolených" a otevřel se konečně pro ně ráj na zemi-Rusko bylo na kolenou a protože si "ruští vyvolení" Rusko nechtěli nechat ukrást těmi americkými o řád ještě agresivnějšími, tak instalovali Putina a ten je teď silou ruských junáků a zbraní na úkor životní úrovně Slovanů drží v bezpečí a umožňuje jim sdírat Rusko a dál bohatnout beze strachu před sionisty z Ameriky...ale pokud Rusko nepadne do rukou us. sionistů, bude to protivenství proti němu trvat stále a bez ohledu, jaký režim tam bude, jestli soc., komun., kapitalist., liberálně-dem.blbismus, fašistický s dikt.(protože o to vůbec nejde). Jde jen a pouze o majetnictví...

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.