Reklama

čtvrtek 28. března 2019

Karadžič dostal doživotí: Za co se bývalý haagský tribunál mstí? Soudy nad smyšlenými zločiny. Jednání v duchu kolektivní viny? Svědomí tlačí. Zbytky ohavné mezinárodní struktury. Jednou se to vrátí i s úroky

28. 3. 2019   ProtiProud
REDAKCE PROTIPROUD přináší hodnocení nečekaného zpřísnění trestu Radovana Karadžiče jako jediného východiska z nepřiznaného justičního teroru proti národu, který nechtěl sklonit hřbet.

Radovan Karadžič, jedna z klíčových politických postav balkánské války v 90. letech, už nikdy nevyjde z vězení. Rozsudek doživotí byl vynesen takzvaným soudem v Haagu – nebo spíše tím, co po něm zbylo. Co je to za podivný soudní mechanismus, proč byl trest Karadžiče tak nemilosrdně zpřísněn a jaký to má význam pro evropskou vládnoucí elitu?


Zbytková spravedlnost

Bývalý vůdce bosenských Srbů Radovan Karadžič byl dříve odsouzen Mezinárodním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY) na 40 let vězení za „válečné zločiny“, což pro 73 let starého Karadžiče bylo samozřejmě stejně tak de facto doživotním trestem. Odmítl však přiznat vinu a podal odvolání, což v Haagu vyvolalo nepřiměřenou odvetnou reakci.

V dubnu loňského roku požadovala prokurátorka Katrin Gustafsonová v reakci na Karadžičovo odvolání, aby byl trest prodloužen na doživotí. Přitom žádný ICTY již právně neexistuje, neboť byl rozpuštěn. „Instituce“, která 21. března 2019 vynesla doživotní verdikt a zamítla Karadžičovo odvolání, se nazývá „Mezinárodní reziduální mechanismus pro trestní řízení v Haagu“. Fantastická struktura, jejíž legitimita je rovna nule.

„Odvolací senát souhlasí s tribunálem, že trest – 40 let vězení – není vzhledem k závažnosti trestných činů spáchaných Karadžičem adekvátní. Rozsudek je považován za neopodstatněný a nepravomocný. Soudní tribunál udělal chybu, když udělil trest 40 let vězení,“ přináší jeden ze srbských televizních kanálů zprávu přicházející z podsvětí „zbytkového mechanismu“ v Haagu. Rozsudek nad Karadžičem vynesl dánský soudce Van Prüsse Johnson, který dříve působil v Kosovské Mitrovici, kam byl „převelen“ na pomoc albánské justici. Do té doby sloužil jako člen tribunálu pro genocidu ve Rwandě. Jeho jméno prozrazuje starou aristokracii z Holštýnska a jejího dědice, který vystudoval Harvard.

Verdikt je konečný a nepřipouští odvolání. Leč všechno to vypadá jako čistě odporná msta ze strany bývalého takzvaného tribunálu.

Invazi muslimů do Evropy připravilo již rozbití Jugoslávie: Srbové vše předvídali. Kosovská pojistka amerického plánu. Haagský tribunál osvobozením Vojislava Šešelje jen předstírá objektivitu


 Živná půda pro spekulace


Je samozřejmě možné postavit spekulaci na spojení tvrdšího trestu pro Karadžiče s pouličními protesty v Srbsku, ale s největší pravděpodobností o nic takového nejde. Mnozí v Srbsku považují Karadžiče za národního hrdinu a způsob, jak s ním zacházeli v Haagu, mluví spíše proti příznivcům evropské integrace než v jejich prospěch. Vojislav Šešelj to ve středu večer vyjádřil za všechny Srby: „K čemu Srbsko potřebuje takovou Evropskou unii?“ Navíc odvolání leželo u soudu téměř rok a tehdy v Bělehradě žádné protesty nebyly.

Podle jiné verze chtělo ono reziduum tribunálu ukončit všechna soudní řízení, včetně nejhlasitějšího Karadžičova odvolání, do 24. března, což bylo výročí začátku bombových útoků NATO na Jugoslávii v roce 1999. Ale Karadžiče neobvinili v souvislosti s touto válkou, nýbrž za válku v Bosně, která skončila v roce 1996. V roce 1999 pracoval jako psychoterapeut v ordinaci Dragana Dakiće a do politiky se už nezapojoval.

Čtyřicet bodů obvinění ICTY proti Karadžičovi se týká událostí v jihovýchodní Bosně, konkrétně v Srebrenici a Goražde, a také obléhání Sarajeva. Neexistuje tudíž žádná přímá souvislost s válkou v roce 1999, ačkoliv pro mnohé Evropany se všechny války na území bývalé Jugoslávie od roku 1991 spojily do jednoho velkého a nepochopitelného celku, v němž nese vinu pouze srbská strana.

Jiná „konspirační teorie“ spojuje rychlé a brutální ukončení Karadžičova případu s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu. A je také trochu sporná. ICTY byl vnímán jako čistě evropská struktura, ale ve skutečnosti byl založen z rozhodnutí OSN a pracovali tam nejen Evropané. Na druhou stranu pro naprosto neznámé státní zástupce a soudce z Toga nebo Bangladéše to byl velký kariérní skok, který je rázem vynesl na úroveň místních ministrů spravedlnosti. A v takovém Togu je od této pozice blízko k prezidentovi. Je zcela zřejmé, že přivolaní soudci ze třetího světa se projevili jako horliví zastánci účelové politiky a praktik tribunálu a stali se z nich velcí inkvizitoři horší španělského Torquemada. Vzácná opozice pocházela pouze od sebevědomých lidí – Skandinávců a Britů.


Zvůle národních tribunálů


Likvidací ICTY právně přešly všechny nedokončené případy, vyšetřování a exekuční řízení na tzv. Národní tribunály. To znamená, že případy obviněných, kteří nebyli odsouzeni v Haagu, přecházejí pod jurisdikci struktur působících v Sarajevu, Prištině, Záhřebu a s jistými výhradami v Bělehradě. Při takovém scénáři by se případ Karadžiče mohl dostat k Sarajevskému tribunálu, kde by ho mučili, pokud rovnou nezabili, a poté odsoudili k několika trestům odnětí svobody do konce časů. Pravděpodobnost, že by mohl být před rozhodnutím odvolacího soudu převezen do Srbska, byla velmi malá. Vytvoření takzvaných Národních tribunálů, které v místě přebírají pravomoci ICTY, je katastrofální idea. O nějaké spravedlnosti už nemůže být ani řeč ani náznakem. Jde výhradně o nástroj pomsty a vyrovnání účtů.

Každý „Národní tribunál“ má naprostou volnost libovolně interpretovat pojem „kolektivní odpovědnost“, což je vynález ICTY používaný k potrestání vyšších představitelů Srbska, bývalé Srbské krajiny, srbské Bosny a vyšších důstojníků jejich armád.

Celý mechanismus funguje přibližně takto: ICTY se usnesl na tom, že všichni tito lidé „chtěli“ nebo „zamýšleli“ provést genocidu, nebo podobné válečné zločiny. Neexistují totiž žádné fyzické důkazy ani svědectví. Jde o orwellovský "myšlený zločin" v tom nejčistším pojetí. Prokurátoři a soudci ICTY vložili tyto myšlenky do hlav srbských obžalovaných, prohlásili to za skutečnost, a začali je soudit. Ve stejném důvodném řetězci byli všichni podřízení vyšších státních funkcionářů a vyšších důstojníků považováni za spolupachatele téže myšlenky a obviněni z genocidy.

Z hlediska práva a jurisprudence to silně připomíná procesy Třetí říše proti antifašistům. Místní tribunály jsou poněkud více při zemi, protože řeší případy menšího významu, než byly procesy se Slobodanem Miloševičem, Ratkem Mladićem a Radovanem Karadžičem, ale mohou svévolně interpretovat princip „kolektivní odpovědnosti“ úplně stejně.

Jinými slovy, každý, kdo byl v 90. letech minulého století ve spojení s výše uvedenými státními útvary a armádami, spadá pod „kolektivní odpovědnost“ a nachází se v zóně ohrožení. S jedinou výjimkou: Princip „kolektivní odpovědnosti“ ICTY nevztahoval na Albánce. Z pohledu bývalého tribunálu a jeho státních zástupců a soudců jsou Albánci jako národ poškozenou stranou a UČK (Kosovská osvobozenecká armáda hrdlořezů) neměla prý v úmyslu genocidu kosovských Srbů a Romů.

Máme krvavé ruce: Přesně před 20 roky jsme napadli Srbsko. Jeho osud můžeme prožít sami. NATO ani EU nás neochrání. Spíš napadnou. Horší než zločin je chyba. Jak z toho pryč? Tyran naslouchá. Chytrému napověz

Podlá rezoluce OSN


V rámci mezinárodního práva měl být tento systém zakotven rezolucí OSN uznávající kolektivní vinu (tzv. odpovědnost) Srbů za údajnou genocidu. Rezoluci zablokovalo Rusko. Pokud by byla rezoluce přijata, Srbové by na planetární úrovni propadli jako vražedný národ s pověstí zhruba odpovídající Němcům ve druhé polovině 40. let. Ve vztahu k Chorvatům a bosenským muslimům se takto jednoznačný odsudek politicky nepřipouštěl. A co se týká Albánců, těm bylo samozřejmě odpuštěno úplně všechno.

ICTY dokonale prokázal absenci mezinárodního práva v praxi, nahradil jej vykonstruovanými vzorci myšlených zločinů a prokázal maximální loajalitu vůči západním politickým zadáním. Samotná existence ICTY byla jistou formou existence Evropské unie a výrazem evropské vládnoucí elity, a to i přesto, že fungovala prostřednictvím afrických soudců.

Po vražedném zničení Jugoslávie se potřeboval evropský establishment s krví na rukou ospravedlnit, a tak prohlásil Srby vinnými genocidou. Jinak by se musel ptát sám sebe: „Co jsme to udělali?"

Sáhnou si do svědomí?


Na něco takového unijní a severoatlantická byrokracie, jež kolem sebe šíří „světlo civilizace“, není připravena. Vtrhli do složitého a těžko pochopitelného světa balkánských národů a nadělali v něm tolik hrůz a běd, že pro ně bude nemožné se očistit. Ne nadarmo se utajovala svědectví nizozemských důstojníků, kteří se vzdali ve Srebrenici, nikdo nepožádal o svědectví francouzské generály, kteří vedli obranu tzv. bezpečnostních zón, vůbec nebyly vzaty v úvahu okolnosti chorvatsko-muslimské války doprovázené hrůzným masakrem katolického obyvatelstva Hercegoviny.

„Mírové“ operace Evropské unie, OBSE a NATO na území bývalé Jugoslávie jsou jedním ze základních úhelných kamenů odhalujících vraždící evropskou byrokracii. „Zastavili jsme genocidu.“ Kdyby se tento propagadndistický pohled na věc zhroutil, mohla by v Bruselu vypuknout krize identity horší Brexitu. Současný charakter kolektivního vědomí evropské vládnoucí třídy nelze posuzovat mimo kontext válek v Jugoslávii v 90. letech a následné činnosti ICTY.
A je zcela evidentní, že zpřísnění trestu Radovanovi Karadžičovi na trest nejvyšší možný - v reakci na jeho tvrdošíjný vzdor muže, kterému žádná vina nebyla prokázána - bylo pro ně jediné možné východisko. Téma ICTY muselo skončit takovým hromovým akordem, aby se ještě jednou ze zpětného pohledu potvrdila „správnost“ oficiálně hlásaného postoje.

Ale jednou se jim to vrátí. Určitě se jim to vrátí.

I s úroky.

Zdroj.

60 komentářů :

 1. Jestli je Karadžič čistý jak lilie, dokonce srbský národní hrdina, tak kdo za ty masakry v Jugoslávii může? Kalousek? Nebo Soros? Nebo američtí imperialisté?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A ty jsi ty masakry viděl, nebo jsi o nich jenom slyšel z médií?

   Smazat
  2. Myslím že jsi si právě odpověděl Pepku8:47. Zřejmě vycházíš při svých úvahách ze situaci na Doněcku a Luhansku. Je nejvyšší čas zastavit taky tu genocidu Kyjevské chunty páchanou na nevinné spoluobčany a potrestat válečné zločince. Nebo se budete klidně koukat NATO ještě dalších pět let?

   Smazat
  3. Tys nějakou genocidu v Doněcku a Lugansku viděl, nebo jsi o nich jenom slyšel z médií?

   Smazat
  4. no práve že je ticho,

   Smazat
  5. Pro idiota 9:20 - samozřejmě , že se masakry na Ukrajině dějí. Falešní střelci na Majdanu, upalování v Oděse, dennodenní ostřelování civilistů v Luhansku a Doněcku ukrajinskou armádou a nácky ze Štětinových praporů. To je jako nic, blbče?!

   Smazat
  6. Nevíte, kdo za ty masakry může? Tak pokud se trochu orientujete v zahr. politice, podívejte se, komu rozbití Jugoslavie vyhovovalo a které státy z toho jak politicky, vojensky i ekonomicky těží. Myslím, že to není příliš složité zjistit.

   Smazat
  7. Od Bihača do Petrovca sela,
   do Petrovca sela
   Srbska zemlja napadnuta cela
   napadnuta cela
   Karadžiču vodi Srbe svoje,vodi Srbe svoje
   Nek te vidim nikoho se neboje
   nikoho se neboje
   Oj da vide chrvatske ustaše,chrvatske ustaše
   Nedirajte i odnite naše,
   i odnite naše
   Karadžiču vodi Srbe svoje.
   vodi Srbe svoje
   Nek te vidim nikog se neboje,
   nikog se neboje

   Smazat
 2. Karažič je srbský národní hrdina s výrazným mezinárodním přesahem. Karadžičův příběh kopíruje osud legendárního Vercingetorixe. Stejný je i osud jeho země. A arogance západu je stejná jako arogance tehdejšího Říma.

  OdpovědětSmazat
 3. Rozumím, žádná válka nebyla, jenom to bylo v médiích, proradní imperialisté se nás pokusili úplně oblbnout! Naštěstí tys jim na to neskočil - aspoň jeden. Hurá.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No přesně takhle tě vodí za nos hňupe. Inscenované chemické útoky v Sýrii jsou jenom dalším levelem.

   Smazat
  2. Mluvíš v minulém čase. Ta válka dál probíhá v Doněcku a Luhansku. A nik nejeví zájem zatlačit na Kyjevskou chuntu aby ukončila genocidu vlastního pbyvatelstva. Nedejbože humanitní bombardování jak v Juhoslavii. Jak by ne, vždyť tam podle vás neumírají žádní lidi, to je jen proruská propaganda, tam umíraj pouze nejací rusové. Oni tam páchaly takovou asistovanou sebevraždu, jak se mazaně vyjádřila Kyjevská chunta. To potom v Juhoslavii, konkrétně v Srebrenici k žádné genocodě nedošlo. Slovami Kyjevské chunty: v Srebrenici těch 5000 moslimáků spáchalo jenom takovou asistovanou sebevraždu:-).

   Smazat
  3. Srebrenica je muslimský výmysl, podporovaný sviněmi z NATO a EU. Muslimové - Poturčenci pod velení zločince Oriče vypálili a vyvraždili přes 80 srbských vesnic, samot a osad okolo Srebrenice. To byly masakry, troubo!
   Pak, když je Srbové z města hnali, probíjela se celá muslimská divize ke svým do Tuzly. Cestou sváděla těžké denní i noční boje. Padlo přes 2200 džihádistů. Jsou jako nevinní pohřbeni ve Srebrenici! To josu počty, viď hlupáku!
   K popravám muslimských teroristů docházelo, ale ne v takovém množství, jak se snaží ulhaní muslimové tvrdit. Kdo by také nepopravil masové vrahy, kteří vyvražďovali celé rodiny včetně děti?!

   Smazat
  4. Nechápu, proč se stále používá pojem "genocida". I kdyby byla vybita celá Srebrenica do posledního mimina, jakože nebyla, ani tak by to nebyla genocida. Je potřeba si vyjasnit pojmy.

   Také je zajímavé to číslo: "8000 zabitých muslimů". Neustále se všude opakuje. Přitom světlo světa uzřelo v jedné obyčejné zprávě v létě 1995, to přebrala BBC, a odtud se to rozlilo po mediálním prostoru celého světa a je to zde stále.

   Také formulace "muslimové ubití srbským vrahy" je neuvěřitelně zavádějící. Mezi mrtvými muži v horách okolo Srebrenice byli kromě muslimů také Srbové a všichni padli v bojích. Ani zdaleka se nejedná o výše uvedený počet.

   Ty sporné případy pochází z úplně jiného místa, jedná se cca o 150 - 300 lidí prokazatelně zabitých během zajetí a dodnes není úplně vysvětleno, co se stalo. Přesto dosud plní stránky novin.

   Stovky bestiálně ubitých Srbů ve vesnicích a samotách okolo Srebrenice absolutně nikoho nezajímají. Přitom svou mucivou smrt v ponižujících podmínkách tam našly babičky i úplně malé děti. Ty měli smůlu, byli to jen prašiví Srbové.

   Smazat
 4. Navrhuji přejmenovat Wilsonovu ulici v Praze na Karadžičovu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V Bratislave už nejaká Karadžičova ulica jestvuje. Daj si to do Googlu. Ovšem to mali na mysli najskôr asi nejakého iného Karadžiča. Každopádně je to ale dosť zaújmavé:-).Môj úrofil Ukrofil.

   Smazat
  2. Vuk Karadžić, slavný předek Radovana, kodifikoval spisovnou srbštinu. "Piš jak slyšíš", bylo jeho heslo. Dodnes srbové při psaní komolí cizí jména a názvy.

   Smazat
  3. Ulice v Bratislavě je pojmenovaná po Vuku Karadžičovi.

   Vuk Stefanović Karadžić (1787- 1864) byl srbský vzdělanec, lingvista, jazykovědec, historik a reformátor srbštiny, tvůrce novodobého srbského spisovného jazyka a sběratel ústní lidové tvorby. Účastník Slovanského sjezdu v Praze roku 1848.
   Pocházel ze stejné vesnice jako Radovan.

   Smazat
  4. 0906
   S tím přejmenování bych nespěchal, držme v platnosti Jugoslávské ulice (každé pořádné město ji má) a ulici Jugoslávských partyzánů (Praha). V Jugoslávii taky drželi Masarykovy ulice v době, kdy tady nebyla ANI JEDNA.

   Smazat
 5. Karadžič je národní hrdina a na ty šmejdy taky jednou dojde.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Národním hrdinou byl přece generál Gotovina z Chorvatská, nebo se pletu? Ať žije Gotovina, a na to jiné šmejdy taky jednou dojde.

   Smazat
  2. Přesně jak pravíš Pepku9:13, pleteš se. Jednak ve svých kecech a hlavně pleteš se do rozhovoru dospělých lidí. Požádej maminku ať ti vymění plenky a padej nazad do postýlky.

   Smazat
  3. Takoví idioti to nějak tehdy v té Jugoslávii začali: první byly hádky, kdo je hrdina, kdo je šmejd (hrdina zásadně z mého národa, šmejd ze sousedního národa), diskutovalo se ne o faktech a problémech, ale o tom, kdo je šmejd, na koho jednou dojde, nevzdělaní hlupáci se nechali nacionalistama úplně oblbnout, a už to jelo. V této diskusi máme modelový příklad, jak hlupáci můžou přispět až k rozpoutání občanské války.

   Smazat
  4. Gotovina byl gangster, který seděl za loupeže ve Francii. Tudžman si z něj udělal generála, protože Gotovina měl zkušenosti z Cizinecké legie. Je to stále gangster a válečný zločinec. Horší to je s chorvatskými generály, kteří vedli genocidní operaci Oluja na konci léta 1999. Ti dostali v Haagu nejdřív vysoké tresty, pak někdo z Washingtonu zatelafonoval a hle, generálové byli propuštěni jako nevinní!

   Takhle se to dělá v EU resp. NATO.
   Žijeme v překrásné době, plné humanity, demokracie a svobody, že?!

   Smazat
  5. 9:07 No, nechtěl bych tenkrát znelíbit tomuto národnímu hrdinovi.

   Smazat
  6. Cizinče, nauč se zvratná slovesa: znelíbit se.

   Smazat
  7. 9:49 Gotovina je hrdina chorvatského národa, který stane v Pantheonu hned vedle samotného Poglavnika!! Muže který stmelil katolický lid Chorvatska proti agresivní azbukizaci. Díky Poglavnikovi si Chorvaté konečně uvědomili svůj status prastarého dějinného národa a svoje práva na řízení svých věcí veřejných, práva na své území, jazyk, svébytnou kulturu a právo na její čistotu. Největší nebezpečí pro Ukrajince hrozí a vždy hrozilo od Srbska, které infiltrovalo tamní společenství už kdysi v dávné minulosti a rozkládá ho nejen zvně, ale i zevnitř! Dnes jediní opravdu árijští Slovani jsou Chorvati! Páč maji germánskou krev, ale taky dost slovanský, bohužel, a ta je tíhne dolu - ke korupčení.

   Smazat
 6. Pány Světa a tedy i policie, armády a soudů je kapitál a žijeme v kapitalismu. Až budou pány světa lidé, nastane doba lidství a podle toho budou i jednat mocenské struktury i soudy! Co však konáme pro nastolení doby humanismu a pro zánik terorismu?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vystřelíme z Aurory a setřeseme okovy z rukou proletariátu! Skončí vykořisťování člověka člověkem, a konečně začnou opět fronty na toaletní papír.

   Smazat
  2. Ad 10:10 Raději fronty na toaleťák, než teroristické války kapitálu po Světě, kde se mu zamane po bohatství druhých, než války proti jiným národům a státům!

   Smazat
  3. Pozor: dočkali bychom se nejenom front na toaleťák ale i ruských tanky v Česku, Maďarsku, přepadení Afghanistanu Brežněvem, pozuby ozbrojené komunisty zbraněmi z Ruska v Severním Vietnamu, přepadené Polsko z východu v 1939 (ze západu šel tehdy Hitler - takto se domluvili se Stalinem), atd.

   Smazat
  4. 11:39 Porad se nekdo prepada.A ted je u toho vic mrtvych

   Smazat
  5. 11:39 MÁ ZÁKLADNÍ MEZERY VE VZDĚLÁNÍ, V HISTORICKÝCH VĚDOMOSTECH, ALE DRZOST LÉZT DO DISKUZÍ DOSPĚLÝCH, TO MÁ.

   Smazat
  6. 17:31 Hele, a o čem tu ti zdejší dospělí a v historii "vzdělaní" odulci*) jako diskutují?! Pilní v trolení, jinak ale zapšklí, na Putlerových prdech závislí, neproduktivní blbci, kteří by moc rádi škodili, avšak pouze smrdí! Ruské přísloví: Psí/čubčí (a tedy i parazitický čecháčkovský, ovaroidní, pitomiovský, fálmerovský a burešovský) hlas do nebe nevolá. Jsou ti umanutí, lúzrovití, sprejerovití, ovaroví a zaprdění diskutéři s falešnými jmény, tituly a institucemi (včetně těch burešovsko-čobolovských) opravdu tak blbí a ubozí, komunizmem zdegenerovaní, na bezplatných médiích chorobně závislí, potrefené husy, nebo jen placení provokatéři, členové KSČ, ROH, SČSP, khakimozky, lidoví milicionáři, pomocníci VB, politruci, případně důchodci agenti StB a KGB ??? Jak málo stačí ubohým, neschopným, nezaměstnatelným, samolibým a líným sockám ke štěstí: Vyblít se namísto produktivní práce na kapitalistickém internetu a vylízat si socialistickou p….l. Obyvatelé králíkáren ani na internetu nevyprodukují víc – než bobky. Zamindrákovaná lůza metá svá lejna na ty výše stojící - ta však bez zásahu cíle dopadnou zpět na její hlavu. Lůza zůstává lůzou i když je v početní většině. Čím ubožejší a pitomější podvraťáček na řetězu u boudy - tím víc poštěkává a zasírá své okolí. A ještě by chtěl bez vlastní osobní odpovědnosti zasahovat anonymně referendem do osudů spoluobčanů. Geniální politický trik, prosazovaný postkomunistickou tripartitou: internetové diskuze.
   Nabuzené lemplovské, dluhy neplatící a neproduktivní socky vypustí nahromaděnou žluč a střevní plyny (přímá demosrácie) a neřádí pak už na náměstích:-)))

   *) putleroffci se na ulici či v socce navzájem poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. A mnozí maj navíc odulé tváře, jak blízko strkaj tlamu k pšoukolíhni svého škaredého fýrera tu! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 7. No to je úplně jasný, že pravdu přiznat nemůžou, protože potom by všechna ta zvěrstva šla oficiálně za nimi, zhroutilo by se jim to jak domeček z karet, i s celým slavným Kosovem.. Jenže tam už mají sam. svoje zájmy, svůj byznys a na to si sáhnout nedají.. Proto tolik humbuku, proto doživotí pro Srba, je to jako štempl na celou tu lživou propagandu, tzv. soudní krytí. Jen by mě zajímalo, podle jakého práva ho soudili, když Západ žádné právo nectil a na lavici obžalovaných nesedí. Asi nějaká nová odnož, takové právo selektivní, jen pro někoho.. A to už bohužel oficiálně. Mrzí mě, že jsme tenkrát nebyli proti, situaci by to asi nezměnilo, ale zachovali bychom si alespoň čistý štít. Možná jsme taky tenkrát Západu ještě až příliš věřili. Dneska už víme, s čím máme tu čest a do čí náruče jsme se to hrnuli, znovu a znovu, nepoučitelní ze své vlastní historie, kdy nám nikdy nepomohlo ani to české alibistické - kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti.. J.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. nic netrvá věčně, paměť lidu je nesmazatelná....

   Smazat
 8. Anonymní řekl(a)...
  1415 - 2019 Kostnice - Haag, kdyby se psal rok 1415 tak Karadžiče upálí!
  Typické chování západu. Západ se k nám chová jako španělští conquistadoři k indiánům. Je to tím, že od nás necítí žádný odpor. Prostě si dělaj, co se jim zlíbí a kolaboranti jenom roztahují nohy jak děvky na E55. Je potřeba, aby se narodila nějaká železná pěst, nějaký novodobý Jan Žižka!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nebo Jan Hus. Zatím se náši politici chovají jak Český Němci.

   Smazat
 9. Co je to genocida? Postřílení obyvatel vesnice skupinkou vojáků v uniformách či ve výletním oblečení? Budeme do genocidy zahrnovat i stejný počet obětí způsobený bombami a jinými zbraněmi?
  Odkaz světovým elitám je jasný, pokud se vzepřete proti západním zájmům, musíte vyhrát. Souzen je vždy a pouze poražený. Vítěz bere vše.
  Jedním ze znaků podřízenosti je absolutní podřízení se cizím zájmům, jak bylo zmíněno v předchozích příspěvcích. Bohužel politický systém je nastaven tak, aby právě toto podřízení podporoval, aby se zjednodušily a usnadnily možnosti ovlivňování obyvatel států. Viz zahraniční kapitál ve volbách, v neziskovkách, studium předních politiků na zahraničních školách atd.
  ABC

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bohuzel,veskere svetove organizace jsou v podstate jen vetsi "neziskovky",ktere legalizuji zabijeni v neci prospech

   Smazat
 10. 8:55 a 9:20 - je to jen troll. Nechápe a pár šupů poblije kdekoho.

  OdpovědětSmazat
 11. Musi v te "pohadce" pokracovat.Vinu opet prizna jen nekdo a navic az bude uplne pryc z politiky ( Vietnam,Irak,Libye atd)

  OdpovědětSmazat
 12. Pro Karadžiče je asi jedno zda 4O let, nebo doživotí, protože musel být odsouzen, aby se veškeré dění v Jugoslávii pro agresory morálně pokrylo. V.J.Horák

  OdpovědětSmazat
 13. Kdo uvěří Američanům, ten na to doplatí. Karadžič dostal záruky od Američanů, že pokud se vzdá vlády a nebude dále působit, tak ho Američané nechají na pokoji dožít. Tím měla být vyřešená patová situace. Karadžič uvěřil a udělal kardinální chybu, protože Američanům se nedá věřit ani nos mezi očima. Američani nikdy své slovo nedodrží. Proto se dostal Karadžič před soud, který vedou ti kteří organizovali zločinném bombardování proti Jugoslávii a kteří odtrhli Kosovo od Srbska jeden z největších zločinů. S Američany se nejedná, nesmlouvá, nevyjednává. Kdo to poruší doplatí tvrdě , tak jako Karadžič.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Humanitární bombardování není zločin.

   Smazat
  2. Miloševiče popravili přímo v jednacím sále v Haagu a Karadžiče nechají shnít a ti co bombami zabíjeli stovky tisíc lidí dostanou nobelovou cenu míru. To je ten západní, anglosaský svět spravedlnosti.

   Smazat
  3. Nic se neděje. Srbové už dnes uvažují o vstupu do EU a pak do NATO. Otázka je proč. Ani jedno ani druhé jim nic nepřinese, což my víme moc dobře protože ročně nás EU vysává osmisty miliardami korun ročně a udělali z nás dojnou krávu, nebo li kolonii.

   Smazat
  4. 14:21, máte špatné pořadí. Napřed do NATO, pak možná EU. Bez NATO to nepůjde a bez USA vůbec ne. Budou muset akceptovat vojska USA na svém území, tak jak byl požadavek z Rambouillet.

   Smazat
  5. Ale Američané a Němci po Srbech chtějí nejdřív uznání Kosova! Podle sociologických výzkumů se Srbům nechce ani do NATO ani do EU.

   Smazat
  6. Jedině pro Srby dobře, když se na EU a NATO vykašlou a tím se zachrání od totality anglosasů.

   Smazat
 14. Jak je možné že sadisté z UCK jsou osvobozeni . Jak je možné že velitel Naser Orič vivraždil 50 Srbských vesnic v okolí Srebrenice , dostal jen dva roky .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dostal 2 roky, protože si je odseděl ve vyšetřovací vazbě a Anglosasové i Němci jsou spořiví. Přece mu nebudou po osvobození platit nějaké náhrady. Tak dostal ty dva roky, co si již stejně odseděl. Za zavraždění 3200 lidí je to trest-brnkačka.

   Smazat
  2. V Hagu mají dva druhy metrů ?

   Smazat
 15. Nezoufejte, až umře jako Miloševič, tak se zjistí že byl nevinen. To je taková Hagská finta.

  OdpovědětSmazat
 16. Prič z NATO a EU .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Však kdo tě tu drží? Dávnos moh bejt mezi svejma v Chujlostánu a tam křepčit s touhle smradlavou hordou odulých podlidí v pochcaných teplákách!:-)) - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   Smazat
 17. Radovan Karadžič je Srbský hrdina. Generální Radko Mladič je novodobý Obilič. My Češi čekáme na svého Obiliče zatím máme jen loutky. Loutky kdy konečně zrušíte uznání uloupeného Kosova!

  OdpovědětSmazat
 18. Karadžiče takto justičně zabili, aby ponížili nejen Srbsko a Srby, ale všechny lidi ve světě, kterým se příčí ono bezostyšné pokrytectví a onen dvojí metr uplatňovaný Západem.
  Řečeno s Hemingwayem: Nespravedlnost nad Karadžičem je nespravedlností spáchanou i na nás. I nám zvoní ta hrana ...

  OdpovědětSmazat
 19. Kosovo je Srbsko.
  Krym je Rusko .
  Kalousek je maskot seznamu .

  OdpovědětSmazat
 20. Budu dávno v nebi, ale těším se na ten výhled na Zem, až se bude Srbsku po právu vracet jeho Kosovo a až tamní sudetští nacisté - pardon kosovští nacisté půjdou Heim ins Reich, tedy do své vlasti - Albánie. Konečně i na Zemi zavládne trocha spravedlnosti!

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.