Reklama

úterý 5. března 2019

Laboratoř zaostalosti

Zbyněk Fiala
Zbyněk Fiala
5. 3. 2019  VašeVěc
Reformy jsou pravým opakem toho, že se zahledíme hluboko zpátky a začneme zkoušet, jak dlouho se dá s tou veteší ještě vydržet.


Babišova velká daňová reforma řeší stejný problém jako kdysi Topolánek. Ráda by nabídla snížení daní, ale vybrat potřebuje raději víc. Nabízené řešení se tváří novátorsky – co nevynese snížená daň z příjmů, to doplní vyšší zdravotní pojištění. Zrušení superhrubé mzdy a další změny připraví rozpočet o 100 miliard korun. Něco pokryje růst hospodářství, ale to nestačí. A což takhle hodit 70 miliard korun státních výdajů na někoho jiného? To je stávající roční platba státu na zdravotní péči o děti, důchodce, nezaměstnané a matky na rodičovské, krátce státní pojištěnce.

Jako oběť jsou zatím navrhováni zaměstnanci. Určitě by to zvládli. Zruší se jim superhrubé zdanění mzdy, to jim udělá radost, protože přestanou platit daň z daně, a při té příležitosti se jim to zase sebere zvýšeným pojistným. Aby se jim to nezajídalo, sazba zdravotního pojištění by se zvedla také živnostníkům s příjmy nad milion ročně.

Jak to vytrhnou živnostníci s příjmy nad milion ročně lze odhadnout nad údajem, podle kterého se loni vybralo od 1 milionu OSVČ 8 miliard korun na daních. Porovnejme to se 194 miliardami korun, které zaplatily 4 miliony zaměstnanců. Prostý přepočet říká, že zaměstnanci sahají do kapsy šestkrát hlouběji než OSVČ. Státnímu rozpočtu poskytnou dokonce o 20 miliard víc než firmy! Proč by tedy nepřitlačili, když jim to tak jde? Abychom měli představu, co se od nich čeká, uveďme, že státních pojištěnců je 6 milionů.

Návrh není definitivní, a bůhví, zda je to vůbec návrh. Možná měl jen rozproudit interní debatu ve vládě, že zrušení superhrubé daně, vykopávky největšího fiskálního temna podle stařičkého deníčku madam Thatcherové, není jen účetní operace, na kterou má ministryně Schillerová lidi. Je to obrovský výdaj a o jeho úhradu se musí zasloužit všichni. Šrapnel měl probudit spáče. Když se nenajde, kdo to zaplatí, bude se hledat, komu to škrtnout. Ke druhé hrozbě patří nápad v podobě decimace (padne každý desátý) státního úřednictva.

Jenže tenhle reformní závod se poběží s okovy na nohou. Najít nové zdroje je opravdu těžké. Nesmí se narušit rétorika o nezvyšování daní (o pojistném nebyla řeč), je odmítáno i progresívní zdanění. Nápad s mírným zatížením OSVČ přichází po letech, kdy se považovalo za samozřejmost, že zaplatí zlomeček a čerpají sto procent.

Rovná daň nám sluší, slyšíme dále, neboť je tu i rekordní sociální rovnost. Ovšem to platí jen tehdy, pokud porovnáváme matoucí průměry příjmů a majetku horních dvaceti a dolních dvaceti procent. Trochu jiný obraz společnosti bychom dostali, kdybychom porovnali majetek a příjmy horního promile a „dolních“ 99,9 % obyvatelstva, které se musí té nejvyšší vrstvě ve všem a všude přizpůsobovat.

Právě progresívní zdanění je považováno za nejmírnější formu kompenzace toho, o co lidé přišli bezmocí před velkými zájmy. Jediný, kdo je schopen těmto zájmům čelit, je stát, ať tedy koná. Tam zdroje jsou. Progresívní daně jsou vlastně záchranou brzdou skomírajícího systému.

Daňová reforma, kterou teď chystá Babišova vláda, nemá být jediná. Začala pracovat také penzijní komise. Osobně mám pocit, že zatím nejde o víc než o formální reakci na zprávu národní rozpočtové rady, která zneklidněla nad stabilitou českého důchodového systému ... roku 2060.

Ale řekněme, že se do důchodů dáme doopravdy. Když se podíváme do základních pravidel, tím prvním, čím má začít jakákoliv důchodová reforma, je rozlišení, co je třeba hradit z pojistného, a co patří státu. Z pojistného by se měly správně platit jen starobní důchody. To ostatní – důchody invalidní, vdovské nebo sirotčí – se má platit z daní. Stejně tak sociální příspěvky těm, vůči komu je standardní výpočet příliš krutý.

Dnes jde na starobní důchody jen 69 procent výdajů sociálního pojištění. Vedle 1,5 milionu starobních důchodců je ze systému vypláceno čtvrt milionu dalších osob. Máme tu tedy nerovné příspěvky do systému (zaměstnanci platí násobně víc než OSVČ) a naproti tomu další výdaje systému, které nelze odvodit od statistik stárnutí, jimiž je poměřován. Vidíme, že potřebujeme přesně opačný postup, než jaký je navrhován u nabízené daňové reformy, kdy se na pojištěnce hážou státní úkoly.

Kdyby se české pojišťovací systémy pročistily a stát plně převzal své povinnosti, šlo by o mnohem větší peníze, než o kterých se mluví dnes. Na příklad na pojistném na sociální zabezpečení se ročně vybere půl bilionu korun, ale na starobní důchody jde jen třetina biliónu. Zdá se, že je to jedno, důchodový systém je úzce propojen se státním rozpočtem, ale kdyby 170 miliard korun, které jdou na jiné účely, procházely jinou rozpočtovou kapitolou, pomohlo by to transparentnosti zajištění na stáří.

Výplaty důchodů jsou stále ještě hodně vyrovnané, je tam vysoká míra solidarity, která vychází z logické úvahy, že lidé s vyššími příjmy měli víc možností šetřit na stáří. Kdybychom však vzali reformní úvahy o důchodech vážně, přejali bychom evropský model fiktivních individuálních účtů. Je také průběžný, jako ten současný, ale je více navázán na to, kolik kdo do systému opravdu zaplatil. To by přineslo další obrovský přesun nákladů. Museli bychom přispívat z rozpočtu na zaručený minimální důchod pro ty OSVČ, kteří bezstarostně využívali minimálních sociálních odvodů. Na to čerpání z rozpočtu však určitě dojde i bez reformy, protože stárnoucím OSVČ toho moc nenabídne ani současný velice solidární systém.

Ale jsou naše solidární pojišťovací systémy skutečným pojištěním? U toho zdravotního už se mluví otevřeně o tom, že vlastně ne. Takhle to vidí Jan Mertl z Vysoké školy finanční a správní (na portálu O pojištění):

„I když česká terminologie v souladu s čl. 31 Listiny základních práv a svobod a dalšími právními předpisy používá pojem „veřejné zdravotní pojištění“, pojistné na veřejné zdravotní pojištění technicky odpovídá účelové („omašličkované“) proporcionální zdravotní dani ze mzdy (angl. earmarked proportional payroll health tax) (Bloom, Cashin a Sparkes, 2017). S původním sociálním zdravotním pojistným, jak ho zavedl kancléř Bismarck a rozvíjelo se v Německu, včetně odlišných sazeb u jednotlivých pojišťoven, má tak málo společného.“

Slabinou takové „proporcionální zdravotní daně ze mzdy“ je závislost na mzdě jako jediné formě zdanitelného příjmu. Ta je navíc přetížena. Stát hradí za 6 milionů „státních pojištěnců“, tedy za 60 procent těch, kdo jsou systémem zdravotnictví obsluhováni, pouhou čtvrtinu celkových nákladů, ne-li méně. Takoví Dánové, kteří jsou také velice solidární (ve všech takových tabulkách býváme blízko sebe), to mají lépe vymyšleno. Na žádné pseudopojištění si tam nehrajou, spláchnou to v jedněch daních. Samozřejmě, velice progresívních.

Kdyby nám šlo jen o to, kde se na ty obrovské přesuny výdajů vezme, zdroje jsou, a netřeba obírat všechny stejně. Není také důvod pokračovat v ponižujícím odvádění každoročních 300 miliard korun dividend do zahraničí, když by bohatě stačilo i polovic, pokud bychom se rozhoupali k progresivnímu zdanění příjmů organizací. Nestačí-li daně z příjmu, lze sáhnout po zvyšování daní z majetku, dědictví a „bohatství“ (různé formy milionářské daně), kde jsme rovněž na nejnižší úrovni v Evropě.

K dispozici je také daň z finančních operací, protože hlavním zdrojem nerovností je odsávání zdrojů zbytnělým finančním sektorem (financializace). Podle poslední oficiální zprávy o nebankovních finančních institucích je ve světě v oběhu 3x více finančních aktiv, než je roční světový HDP. Ano, svůj podíl drsně vyžadují také cenné papírky, kterých je třikrát víc, než kolik činí reálná hospodářská produkce. A za co? Proč se musí většina výnosů hospodářského růstu rozpustit ve finančním sektoru? Že v tom jsou i pojišťovny a penzijní fondy, které vytvářejí zdroje pro důchodce? Tenhle segment tvoří jen pětinu zmíněného sektoru.

Zdroje jsou. Stát může řešit své povinnosti transparentně, hrazením plných nákladů. Chce-li podporovat živnostníky, ať vykazuje, kolik to dělá. Jsou ostatně i jiné formy podpory, například snížení finančních nákladů malého a středního podnikání vytvořením podmínek pro záložny (síť malých bank na principech vzájemnosti) a doplňkové měny.

Všude ve světě se intenzivně debatuje o proměnách společnosti. Máme nové možnosti. Prosumers (kříženci výrobce a spotřebitele v jedné osobě) spolu se sdílením (aut, bytů, kuchyně) a wikinomics (rozptýlenou dobrovolnickou spoluprací) jsou průkopníky nezávislosti, decentralizace a vysoké informovanosti, která přináší i vyšší míru přímé demokracie. Vláda na principech ohlupování a do očí bijící nespravedlnosti už prostě nebude možná.

Třeba se tomu starý systém dokáže přizpůsobit a zreformovat, nechce-li být vystřídán něčím jiným. Pokud se však chce zachránit, musí mířit dopředu, nikoliv být laboratoří zaostalosti. Těžko uspěje s pokusnictvím, jak dlouho lze s tou starou veteší ještě vydržet.14 komentářů :

 1. Že se žádný trolík ani elfík k ekonomice neodváží ozvat. Oni to asi ještě neměli v nalejvárnách těch svých dobře placených neziskovek?
  Nebo že by inteligence nestačila?

  OdpovědětVymazat
 2. TOTÁLNI SELHÁNI ELIT JE STÁLE VICE PATRNÉ,BOJI SE TO NAPSAT

  také autor článku naplno?
  Proč jednoduše nenapíše,že dřive OSV nyni ČSV má na to jasný lék hned v prvnim článku Národniho programu voličů NPV.

  Proč nedokáže na plný plyn řici,že voliči budou muset dřive nebo později chtit

  SOLIDÁRNI TYP SPOLEČNOSTI,KDE VLÁDA PŘEJME OPRAVDOVOU ODPOVĚDNOST ZA POLITICKOU,EKONOMICKOU A SOCIÁLNÍ PROSPERITU?

  Je to proto,že se občané kteři nevi co to znamená se nesmi od našich tzv elit snad nikdy dozvědět,že takový stát s pomoci na to navazujicich zákonů je mimořádně úspěšný a plati dnes mnohdy vice než 10 eur na hodinu a ani při tom nemrkne?

  ČSV bývalá OSV připomíná dnešnim občanům,snad už domorodcům rozvojového státu,že dokud tento stát nebudou všichni chtit a podporovat sami sebe v ČSV pak pokusy je dále obírat a okrádat NIKDY NEPŘESTANOU!
  Neni vůbec divu,že ČSV TJ nepolitickÉ České společnosti voliočů,která začiná být mazána a podpindostnická elita si neuvědomuje přitom,že brzy může utrpět i ona karambol a může přijit o slovo sama a bude malér!!.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zase ty tvoje nic neříkající exhibice. Doufám, že neunikneš pozornosti redakce.

   Vymazat
  2. Kdo jsi JANDO 22.13,že nepíšeš k věci.
   Mi by se takový stát,který plati 10 eur na hodinu jak píše ta ČSV a umi ho taky hezky propagovat, velice líbil,
   No a co ty diversante,který by nejraději všechny podrazil , nechceš taky napsat,že je nebudeš volit i se svou celou rodinou a že ČSV=RADOSTA,aby všichni viděli jaký jsi jednozávitnik,co chce cenzurovat brzy i sam sebe?

   Vymazat
  3. 22.13
   tu chce oznamit,že je majitelem tohoto webu a protože je nevzdělanec a nevi vůbec o co se v psaném textu jedná a nerozumi mu ,chce poroučet majiteli webu neboť on sám je ohlupován režimnim tiskem a tv a to všichni vidi.
   Prý když mu jeho přikazy plnit nikdo nebude hodi si na protest mašli!

   Vymazat
  4. 22.13 je špatně informované nemehlo,on nevi,že takový stát bude žádat po našem přecedovi vlády pan Makron,aby namisto,aby se starat o svou havarujici Francii a nákup své žluté vesty, strkal nos ne do řešeni svých věci,ale všem kolem,nebot mu hrozi,že ho Rotsčildova banka vyměni brzy jako vadnou žárovku !

   Vymazat
 3. Úspory se určitě s dobrou vůlí dají najít i bez kapes zaměstnanců, nebo OSVčkářů.

  OdpovědětVymazat
 4. Uspořit se kaput jako pravý Kaputovič může být jenom cilem těch elit,které se dělaji hloupé,že nevi co je to za stát, který nekompromisně a vytrvale požaduje nepolitická Společnost voličů nyni ČSV přimo a jasně.
  Elity dobře ví co to znamená,že mohou být pak bity po prstech ,které kradou jak ptáci značky "já jsem přeci černá straka" a kdo je víc !
  Je tu někdo mrzi námi,kdo by tomu dokázal odporovat a taky věděl proč odporuje?

  OdpovědětVymazat
 5. 16.41.

  Jakub Janda to DOKAZE!!! Jako VSE!!! :-) :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak Janda je aspoň na chlapy! To tvůj fýra - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC301.jpg

   je na chlapečky! Na oko se sice i voženil, ale když manželka zjistila co je zač tak vod něj utekla a totéž poradila svým dcerám! Co nejdál! Proto žijou na Západě a vnuky mu zásadně nepučujou! Proto je Olivřík Stounů nemoh vidět! Furt - "tak kdy už přijdou, chci si je natočit" a ten žůžovák kremelskej se jen uculoval, jako vždycinky když začne bejt vilnej, až mu lícní kosti trčely z tý jeho ugrofinský dršky jak sáně - a prej "až večer v soukromí" !!!!!:-))))))))))

   Vymazat
 6. Jandovi Kaputovičovi pomohou naše elity a samopalnici IS

  kteři se vráti z boje,kde je už zdecimoval strejde Putin přimo do EU, aby toho pitomého Janka shodili se střechy.
  Tak se zjisti zda umi lítat a vládě menšiny těch thrermoboys,kteři si představuji porazit většinu umožnili vládnout většině pomoci našich neomarxistických pyjátů!

  OdpovědětVymazat
 7. Měl to kapitalista Babiš dobře vymyšlené 2 krát přidám 900 a pak jim to vše vezmu obyčejný člověk od něj nemůže čekat nic.

  OdpovědětVymazat
 8. Proč ten král zlodějů všude řve "všichni kradnů",no ale kdo kradne,on nikoho neudal a kryje je!
  Blbí voliči to vidi a neptaji se proč ještě nikoho neudal ještě mu za to,že hledá neustále jak ovčany vyloupit tleskaji.Proč ty svoje zločince nezdani?

  ON JE OČIVIDNĚ jasný SPOLUVINNIK!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Banky (dcerušky) zisk 95 mld, exekutoři 25 mld, přenosy sití, mily Google taky pár mld možná i kreditní společnosti nebudou troškaři a proti tomu bude Babiš asi čajíček (ale zato ostře sledovaný). My jsme jednoduchý národ, stačí nám předhodit jednoho obětního beránka a je to jasný.

   Vymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.