Reklama

úterý 26. března 2019

Máme krvavé ruce: Přesně před 20 roky jsme napadli Srbsko. Jeho osud můžeme prožít sami. NATO ani EU nás neochrání. Spíš napadnou. Horší než zločin je chyba. Jak z toho pryč? Tyran naslouchá. Chytrému napověz

Originální grafika Protiproud
Petr Hájek
26. 3. 2019  ProtiProud
PETR HÁJEK připomíná ostudné výročí, v jehož světle dokonale vidíme, kde jsme se ocitli „prodáni“ do NATO a EU, z nichž napohled není cesta ven.Dnes je to přesně dvacet roků od chvíle, kdy na našich rukou ulpěla krev, která dodnes „křičí do nebes“. Poprvé ve svých dějinách naše republika zaútočila na jiný stát. Na zemi, která ji neohrožovala. Na zemi přátelskou a vpravdě bratrskou. Na zemi, která se jako jediná v Evropě ozvala, když nás v roce 1938 v Mnichově naši „spojenci“ spolu s Hitlerem a Musolinim „stříhali dohola“ a v Bělehradě se u naší ambasády tísnily davy Srbů hlásících se do československé armády. Na zemi, kde se v roce 1968 konaly statisícové demonstrace proti okupaci Československa vojsky Varšavského paktu.

Právě na tuto zemi jsme spolu s dalšími interventy 24. března 1999, bez vyhlášení války, bez souhlasu OSN zaútočili, abychom bratrským Srbům potvrdili známé ďáblovo rčení, že „veškeré dobro musí být po zásluze potrestáno“. Byli jsme v NATO teprve pár dní (od 12. 3. 1999) – a již jsme souhlasili s bestiálním, ničím neospravedlnitelným bombardováním Srbska. „Humanitárním“, slovy tehdejšího prezidenta Václava Havla. Následná okupace skončila – i s naší pomocí – ukradením historického srbského Kosova ve prospěch albánských guerill a přijetím Černé hory do NATO.

Zavražděny byli tisíce lidí, zcela zničena srbská infrastruktura a průmysl. Přitom již po třech dnech bombardování bylo vyřazeno veškeré srbské letectvo. Útoky na civilní cíle – průmysl, továrny, energetická zařízení atd - však pokračovaly dalších pětasedmdesát dní. Letadla NATO svrhla na Jugoslávii při více než jedenácti tisících útocích 23.000 bomb a raket o celkové hmotnosti přes 6.000 tun. Materiální škody dosáhly více než 50 miliard (tehdejších) dolarů – při dnešních cenách by to bylo zhruba desetkrát tolik. Avšak škody na naší národní duši jsou nevyčíslitelné – a nesmazatelné.


Sláva s krvavou Madlou


Ke dvacetiletí našeho „zajetí“ v NATO – pod jehož hlavičkou tehdy Spojené státy (kryté také naším „křovím“) na Srbsko zaútočily – proběhlo na Pražském hradě před pár dny velké slavnostní soaré. Zahájila jej svým projevem „krvavá Madla“. To přízvisko si Madeleine Albrightové vysloužila právem. V době přepadení Srbska byla americkou ministryní zahraničí v Clintonově vládě a spolu s Hillary C. byla hlavním strůjcem ideje této odporné agrese. Je příznačné, že když její židovská rodina utíkala z Prahy před Hitlerem, vzali to právě přes Srbsko, které je zachránilo. A ještě příznačnější, že si „vděčná“ ministryně Madla na dobytém srbském území rozjela skvělé kšefty. Geny holt nevyčůráš.

Prezident Zeman (v době našeho přijetí do NATO a okupace Srbska předseda vlády) dospěl jako jediný k nějaké „reflexi“. Mrtví ani živí Srbové si za to sice nic nekoupí, ale Pán Bůh zaplať alespoň za jeho konstatování, že schválit agresi byla chyba. Z členských zemí jsme sice prý byli poslední, kdo řekl Bombardujme – ale řekli jsme to, a ze spoluviny na zločinu nás to nevyvazuje. Bylo by jistě složité, kdyby nový členský stát zkřížil Americe dávno rozhodnuté plány na dobytí klíčové země Balkánu (kromě jiného jako nástupiště na Rusko). Našla by se bezpochyby nějaká klička, která by náš nesouhlas ignorovala – právě tak jako ignorovala tehdy i později všechny rezoluce OSN – ale srbskou krev by premiér (a přes něj celá naše země) na rukou neměl.

Tragický osud Srbska: Všechno bylo jinak. Liberální fašismus a ideologie smrti místo lidovlády. Oklamáni šidítkem EU. Jak uvařit žábu po balkánsku? Vlákáni do pasti - stejně jako ostatní. Milošević měl pravdu


Kola dějin


Nejpozději v té době se nad jiné jasně ukázalo, k čemu a proč byl nutný státní převrat v roce 1989. Posvátný prezident Havel sice okamžitě zlikvidoval naše a slovenské zbrojní podniky, ale na své „odhodlání“ zlikvidovat jak Varšavskou smlouvu, tak Severoatlantickou alianci vzápětí „zapomněl“. Tento podvodník se „sametovou tváří“ pak naopak cenil zuby, jak to šlo. „Humanitárním bombardováním“ Srbska počínaje a třeba výzvou k invazi do Iráku konče. Jenže to už byl „zavěcen“ – v očekávání, že se stane „hlavou EU“ a možná celého přilehlého vesmíru. Prozřetelnost s ním však měla jiný záměr – a na tu ani „Dášeňka“ a dokonce ani Spojené státy (americké i evropské) kupodivu nemají. Jistě na to brzy přijde i paní Madla. Neb všeho do času.

Ale tehdy se „kola dějin“ valila ještě napohled nezastavitelně: falešný prorok Fukuyama si brzy mohl své „epištoly“ o konci historie strčit… no řekněme do šuplíku. Po americko evropském ovládnutí Balkánu se již rýsovalo 11. září. Podle dosažitelných informací se jeho plány začaly rodit ve washingtonských bažinách zhruba současně se vznikem EU (1. 11. 1993, Maastricht) – a bylo naprosto lhostejné, kdo v té době bude sedět v Bílém domě (což platilo až do Trumpa). A pak šup! – a už jsme byli v Afghánistánu. Fór, který si vůči nám nedovolili ani Sověti za předchozí totality. Ta současná se ukázala vynalézavější.


Horší než zločin


Je tragické, že ani prezident Zeman nedokázal vyvodit ze své „srbské chyby“ obecnější závěr. Jeho „muslimská slepá skvrna na sítnici“ mu velí, že machometáni mohou za všechno, a že pokud je nevybijeme, vybijí oni nás. Nic proti obraně naší civilizace před islámem. Jenže nevidět, že to byli právě americké a evropské „elity“, které podaly ďáblu pomocnou ruku, je slovy Maurice de Talleyranda „horší než zločin, je to (opět) chyba“. V rámci šíleného plánu na ovládnutí světa (tzv. Nový světový řád) provedou cokoli. 11. září bylo v tomto směru pouze pověstným “výstřelem z Aurory“ pro novou bolševickou revoluci – tentokrát na Západě.

11. září totiž teprve „mezinárodní muslimský terorismus“ stvořilo. Dalo mu výraz, podnět a energii. Americký agent Usáma bin Ládin byl jen hollywoodskou komickou figurkou pro uvedení největší „operace pod falešnou vlajkou“ v moderních dějinách. Když komický „expediční sbor“, v nějž se vstupem do NATO změnila naše armáda, pomáhá udržovat protektorát USA ve vzdálené zemi, nebojuje za naši svobodu, jak se (patrně autenticky a opravdově) domnívá vrchní velitel ubohých zbytků naší „armády“, ale činí totéž, co dělal v Srbsku. A schvalovat to je – no prostě horší, než zločin.


Bolševický kabát ze lží


Problém je v tom, že napohled nemáme, jak se z těchto problémů dostat. Samozřejmě, Miloš Zeman, ať je jakýkoli, představuje sám o sobě ještě zázrak. Být na Hradě v této době nějaký Drahoš (Čaputová), bylo by všechno nesrovnatelně horší. Jenže Zemanova utkvělá představa (kterou z jiných důvodů rád sdílí premiér Babiš, dnes již „zaměstnanec Langley“, CIA), že naše členství v NATO a v EU nemá alternativu, nás bude permanentně stavět před podobné situace, jako byla ta s invazí do Srbska. NATO navzdory všem slibům a dohodám dál (spolu s námi) obkličuje Rusko – právě tak jako navzdory všem poinvazním slibům o „nedotknutelnosti srbských hranic“ anektovalo (spolu s námi) Kosovo. A invazi do dalších zemí neschvaluje prezident, ale premiér, vláda.

Jedinou cestou by bylo NATO i EU co nejdříve opustit. Soudruzi generálové (Petr Pavel, Jiří Šedivý a spol.), když se na Západě z komunistů „přeškolili“ na demokraty, vykládají, že to není možné. Že pouze NATO a „článek 5“ Washingtonské smlouvy nám zaručuje bezpečnost. Šíří spolu s většinou médií lež jako věž („fake“ teď říkají tomu, co předtím nazývali stejně oddaně imperialističeskaja prapaganda): Prý by NATO reagovalo jako jeden muž a bezpodmínečně by přišlo na obranu jakéhokoli člena. Jenže ten článek ve skutečnosti říká, že ostatní členské státy si v případě napadení jiného členského státu zvolí takovou reakci, kterou samy uznají za vhodnou. Nic víc. Doslova:

"…Dojde-li k ozbrojenému útoku proti jedné nebo více z nich, každá z nich neprodleně podnikne takovou akci, jakou bude považovat za nutnou…“ Nemluvě o tom, že tato „smlouva“ má také článek 1, který na „srbskou operaci“, první náš čin v NATO, sedí jak… slušně řečeno pozadí na hrnec: „Smluvní strany se zavazují urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastný, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN."

NATO stárne bez grácie: Je šance pakt rozpustit? Na východ jsme jít neměli. Nechali jsme jejich osudu Maďary, Poláky a v roce 1968 i Prahu. I Havel chtěl NATO rozpustit. Bažiny jsou posedlé válkou. Co udělá Trump?


Jak z toho?


Téměř se zdá, že to není možné. Ve skutečnosti v dnešní technologické době armádu ani členství v jakékoli vojenské organizaci vůbec nepotřebujeme. Kdykoli můžeme následovat osudu Srbska. Stačila by dobře zorganizovaná domobrana, jejíž zárodky vytvořil již plukovník Obrtel. To pro případ, že se nám přes hranice budou hrnout imigranti, nebo že „evropská armáda“ sem přijde vykonat „policejní operaci“ v bouřící se provincii. Na rakety nedosáhneme. To je věc již zmíněné Prozřetelnosti.

Je ovšem také jasné, že referendum či jiný legální způsob opuštění těchto „mezinárodních organizací“ žádná dohledná politická reprezentace nepřipustí. Poslední výsměch v podobě návrhu referenda Piráty, socialisty a ANO to dokazuje nad jiné přesvědčivě. A Okamurovci ani komunisté – jediní, kteří v parlamentu s tímto obludným podvodem nesouhlasí – sotvakdy budou mít dostatečnou sílu, aby něco smysluplnějšího prosadili.

Ale jenom čekat na „zásah zvenčí“ – tedy že se EU rozpadne samovolně a NATO odchodem Spojených států – rovněž nelze. Je to spíše z kategorie sci-fi. Něco ale dělat určitě můžeme. Raději se nebudu pouštět do úvah, které se nabízejí. Cenzura, represívní aparát a všechny ostatní nástroje totality nemá smysl bezdůvodně dráždit – jak si ještě pamatuji z dob totality předchozí. Ostatně i Srbové na to jdou po svém. A nevzdávají se – i když jsme je do základů vybombardovali.

Takže jak?

Chytrému napověz.
20 komentářů :

 1. Za normalizace existovaly zvláštní cestovní pasy šedé barvy, které byly vydávány výhradně za účelem cesty do Jugoslávie a nikam jinam. Individuální cesty do Jugoslávie byly omezovány a směnný kurs dináru zatížen přirážkou SBČS .Dodnes nikdo nevysvětlil,
  proč ten strach z Jugoslávie. V roce 1968 sem byl distribuován časopis Jednota (z Daruvaru , v češtině, existuje dodnes) po roce 1970 distribuce zakázána. Proč ten strach? Vždyť bariéra mezi ČSSR a SFRJ byla v zájmu CIA...

  OdpovědětSmazat
 2. Na základě "Helsinského koše" (1975) vzniknul všem občanům ČSSR právní nárok na cestovní pas. Ty byly vydávány ve shodné formě (krom „služebních“ a „diplomatických“) prostě proto, že nemuselo být známo, k jakému výjezdu mají, nebo mohou být užity. Jejich skutečné využití k cestě na "západ" bylo ovšem limitováno tzv. výjezdní doložkou a k ní navíc i devizovým příslibem. Ten byl dostupný jednou za tři, později za dva roky a ne bez omezení. Cesty v rámci RVHP omezení v takové míře neměly ...

  OdpovědětSmazat
 3. Fajn.Dokonce v Jugošce jsem byl na zelený pas s výjezdní doložkou, (hromadně s ČSVTS), která mi v pohraničním zmatku zůstala na památku. Ale odpověď na moji žádost o devizový příslib, podanou roku 1985 stále nepřichází a nepřichází...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No právě, pane Šmídle, ta véteeska Vám zřejmě pořídila, nebo jejím prostřednictvím Vám byl pořízen "služební cestovní pas". Ten skutečně byl zelený. Tu véteesku Vám nijak nevyčítám, já zas byl byl v ČSTV, jiní u turistů. A tak jsme cestovali už před "Helsinským košem". Na západ a za devizy, že?

   Smazat
 4. Humanitární vrah Havel!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak, mohl dožít jak začal, jako malej, křivej slaboch, notorik a lempl. Ale uvěřil američanům, že je velký umělec - a tím to začalo.
   Tak to dopracoval až na humanitárního bombaréra.
   A nesmrtelnou ikonu vší té nenávisti a lži...

   Smazat
 5. noviczech
  ...už v lednu po 11.tém září mi turečtí známí začali říkat, že si Amerika dvojčata shodila sama a že všichni Židé v nich pracující dostali radu, aby příští den přišli později do práce!!! Odkud měli informace nevim!!! Dále, panu Obrtelovi fandím, zvolil bych ho i jako příštího prezidenta (jen aby nám pak neumřel na autonehodu, když není zahradník, protože český národ se projevil ...no hnusně). Ale, díky jednomu "parchantovi" z politiky, máme hospodářství jako Čína v šedesátých letech, kdy se odvrátila od Sovětského svazu, dala na radu amerických poradců a začali v každé vesnici odlévat ne ocel, ale železo a vrátili se o tisíce let nazpět a pak vypukl hladomor a miliony lidí poumírali!! Než tedy něco, posilňme napřed DOMOV a jeho hospodářství, aby jsme.... :-(((

  OdpovědětSmazat
 6. Pěkný článek a vzdávat se nebudeme jednou ty staré struktury padnou.

  OdpovědětSmazat
 7. WSJ: NATO umírá, ale Trump není viníkem Umírá NATO? Tato myšlenka byla kdysi nepředstavitelná, ale poté, co se německý kabinet rozhodl držet výdaje na obranu na pouhých 1,25% hrubého domácího produktu během příštích pěti let, stala se myšlenka realitou. http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/wsj-nato-umira-ale-trump-neni-vinikem/

  OdpovědětSmazat
 8. Ten idiot s tou přehazovačkou si myslel že když zavelí% že se EU zesejří a zatlačí na své rozpočty. Ten idiot si myslí že mu zde dokonce někdo bude financovat jeho okupační armádu a 150% na jejich výdajích a on na tom bude ještě 50% vydělávat. Ten člověk to má v té kebuli nějak pomíchané že.

  OdpovědětSmazat
 9. Hlavou zeď neprorazíš. NATO je silné a snad je lepší být uvnitř, než venku. Ale mohli bychom trvat, že naše účast bude pouze na akcích, které jsou ve shodě s chartou NATO. Už to by byla revoluce.
  Dále, jelikož, nehledě na NATO, se uvažuje o zřízení EUcorps (odstraňuje námitky, že dvě vojenská uskupení na jednom území, je neliberální, nebo zmatečné), mohli bychom nezávisle zauvažovat o zřízení V4armády. Převzali bychom bezpečnostní situaci na našem území do vlastních rukou, vyzbrojili bychom se vlastním obranným průmyslem, v NATO bychom přijímali pouze závazky, které by byly v souladu s Chartou. Podobné uskupení má už dávno, také Velká Británie se (některými) stány Beneluxu.
  Cest, jak se uvolnit a vracet si svrchovanost, jsou různé (obrana, bezpečnost, ekonomika), jenom je třeba nezkorumpovaných politiků, kteří nejsou za vlastní výhody, jenom nástroji liberálů. P.K.

  OdpovědětSmazat
 10. Napadli Srbsko .. Srbsko válku začalo, v Jugoslávii měli rozhodující slovo srbští komunisté, což se ostatním národům v Jugoslávii nelíbilo , ...takže to byl začátek , Nato do toho zasáhlo až následně ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:54 že jste na to přišel! Komunisti! No jasně! Jak jim ti "demokraté" pomohli, je na Balkánu vidět dodnes. Pozdravujte sobě podobné blby.

   Smazat
  2. Pro idiota 13:54 - Srbové byl tmel Jugoslávie, žili ve všech svazových republikách. Když NATO chtělo rozbít Jugoslávii, museli napadnout Srby.
   Války začali slovinští náckové, pak chorvatští ustašové, v Bosně proti Srbům vedli Poturčenci džihád, který už tehdy podporovali Američané leteckým bombardováním a nakonec bombardováním Srbska pomohli zkurvenci z NATO založit genocidní albánské narkomafii její vlastní stát na okupovaném jihu Srbska.
   Ostatní je propaganda válečníků z NATO!

   Smazat
  3. Žel bohu, tmelem byl Tito, pak chtěla různá individua stáhnout moc pro sebe a ani za pomoci externistů se to jaksi nedařilo. Stálo to moc životů.

   Smazat
  4. Je to tak! Bohužel Adolf začal válku se Západem, protože nepochopil, že tím etnikem co nejvíce škodí nejsou Židé, ale Slované jako celek, jelikož už tehdy vědci prokázali, že populace ve východní Evropě vykazuje znaky masivní degenerace. Právě Židé byla populace, kterou naopak potřeboval, stejně jako muslimy. Hitler měl přátelské styky s muslimskými národy, např. s bosenskými muslimy a Albánci, kteří, stejně jako on, pohrdali slovanskou zdegenerovanou pakáží. Měl je poslechnout a dnes by svět vypadal mnohem lépe. Teď to budeme muset napravit a poslat Slovany proti sobě, aby se vyničili. Potenciál vzájemné nenávisti k tomu maj. Jejich stávající státy se následně samozřejmě rozpadnou a území se připraví pro nové kolonisty. O tom přeci hovořili a psali všichni proroci včetně Marxe) už celé věky, že je třeba vyměnit zdegenerovanou populaci primitivní východní Evropy a když se tento prostor uvolní pro kvalitnější genofond, nastane i tam prosperita! - https://blisty.cz/art/93823-vychodoevropane-povazuji-svou-kulturu-za-nadrazenejsi-jinym.html

   Radili stále to samé: zbavte se zbabělé a domýšlivé chátry na východě, která odjakživa rozvracela a zaplevelovala kontinent svým poškozeným genofondem a nastane zlatý věk pro Západní civilizaci!

   Smazat
  5. Prober se Pepku! Srbové jsou fakt "komunisti" jak prase! Tito byl Chorvat! Srbové jsou primitivní ovcopasi řídící se zákony krevní msty a pravoslavím! To oni zavinili světovou katastrofu 1914 a za to po právu už jednou sklidili své vlastní plody teroru a nenávisti v roce 1941! A skliděj zas! Pokud tenhle pronárod znovu rozpoutá teror proti svým sousedům, nebude už nikoho pak, kdo by mluvil srbsky ...

   Smazat
 11. Na začátku jsem si opravdu myslel, že Nato ví co dělá, i v Srbsku, ale situace se krásně vybarvila až při srovnání s Ukrajinou. Srbsko dělalo při rozpadu Jugoslávie to stejné, co teď dělá Porošenko. Bránilo se vším co mělo, aby se nerozpadlo, jenže na západě (pro zjednodušení), je Srbsko spojováno s Ruskem, tím pádem jsou všechny odštěpení od Srbska předem demokratická. Dovedete si představit, že by Rusko na Ukrajině bránilo demokratické Luhansko a Donbas pomocí bombardérů nad Kyjevem? Já NE, ať už z jakéhokoliv důvodu, třeba že má strach, toto je prostě nereálné. Nato je bohužel agresor, a dělá si pořád co chce, bez nějaké soudnosti se to bude opakovat pořád.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.