Reklama

pátek 15. března 2019

Nebezpečí pro demokracii

Jan Schneider
Jan Schneider
15.3.2019 PrvníZprávy
Kádrování je jedním z úhelných znaků, na nichž se láme poznání, zda společnost kráčí k demokracii nebo k totalitě. Pamětníci minulého režimu si ho pamatují dobře, mnozí na vlastní kůži, píše v komentáři pro Prvnizpravy.cz Jan Schneider.


Proto jsou právě pamětníci právem obezřetní na jeho současné projevy, byť v nových podobách, nicméně se starými střevy.

Zhruba již před sto lety napsal Gilbert Keith Chesterton ve své „Jisté teorii o tyranech“:

„Tyranie vždy vchází nehlídanou branou. Tyran je vždycky opatrný a ze všech sil se snaží, aby se nikoho nedotkl. Tyran je vždy zrádný. Vždy přichází pod záminkou, že chrání něco, co lidé opravdu chtějí mít chráněno – náboženství, veřejnou spravedlnost nebo slávu vlasti. ... Všechny tyranie jsou vždy nové tyranie. Něco takového jako stará tyranie prostě neexistuje. ... Z těchto evidentních historických faktů vyplývá jediné mravní naučení. Hledáte-li tyrany, nehledejte je mezi zdánlivě evidentními typy mužů, kteří utiskovali lidi v minulosti. ... Ať je nový tyran čímkoli, nikdy nebude nosit stejnou uniformu jako starý.“

Kádrováním se dnes zabývá mnoho hospodských žvanilů, ale to je folklór. Podoby zdaleka již ne tak nevinné ale nabývá kádrování u některých „investigativních“ novinářů, kteří se tak agresivně, ale přitom velmi nešikovně snaží odvrátit pozornost od své minulosti, protože na ni ve skutečnosti zjevně navazují.

A zcela nepřípustným projevem je kádrování ve státní správě (neplést s bezpečnostními prověrkami, které dotčené osoby podstupují dobrovolně a které probíhají podle zákona). Někteří funkcionáři totiž znovu uplatňují partajní a ideologická kritéria nad těmi odbornými. K tomu ale rozhodně politické strany nedostaly od voličů mandát, protože většina z nich si pamatuje na dobu, kdy kádrový profil byl důležitější, než ten odborný - a jak to dopadlo! Voliči žádají excellentní státní správu, která by nepřiživovala studenou občanskou válku, trvající tu posledních třicet let, ale přesně naopak, která by dokázala využít všech odborných schopností těch nejlepších z nás, co jsou ochotni za ten leckdy utrápený peníz sloužit ve státní správě.

Proč ten úvod? Protože nyní se odehrál příklad nade vše výmluvný. Ministr zahraničí Petříček ocenil 14 osobností v souvislosti se vstupem republiky do NATO. Neomluvitelně a neodpustitelně přitom pominul architekta našeho vstupu do NATO, tehdejšího prvního náměstka obrany Jaromíra Novotného, přestože jiné jeho spolupracovníky ocenil.

Snad je to tím, že v době příprav vstupu do NATO, kdy byl Jaromír Novotný v jedné z nejexponovanějších funkcí v této republice, měl Petříček zcela jiné starosti, neboť právě odrostl tahání kačera kolem baráku a začal koukat po holkách, nebo co. Takže první možné vysvětlení je, že Petříček Novotného neocenil prostě proto, že o té době lautr nic neví, má špatné poradce a nadto je ve své aroganci spokojen.

Horší by bylo, kdyby Petříček věděl o roli Jaromíra Novotného při vstupu do NATO, ale neocenil ho z ideologických důvodů, kvůli jeho kritickým názorům na vývoj NATO v posledních letech. To by mohlo být způsobeno tím, že Petříček – na rozdíl od Novotného – neví nic o jediném závazku pro naši republiku, vyplývajícím z prvního článku Washingtonské smlouvy, základního dokumentu NATO:

„Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN.“

Nebo – a to je nejhorší varianta – to Petříček všechno ví, ale přidal se do řad těch, co základní dokument NATO úmyslně nedodržují, a Novotného neocenil, protože Novotný naopak ctí a dodržuje znění Washingtonské smlouvy. To by ovšem znamenalo, že ministr zahraničí Petříček nectí mezinárodní závazek, jímž je naše republika vázána, což by mělo mít trestněprávní důsledky!

Závěr je tedy takový, že by měl být ministr zahraničí Petříček neprodleně odvolán, a to buď pro naprostou neodbornost, nebo proto, že před odborností dává přednost ideologickému kádrování, nota bene spočívajícímu na trestuhodném paskřivení výkladu základní smlouvy NATO.

33 komentářů :

 1. Perfektně napsáno.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, odbornost nahrazuje přikláněním se ke zdánlivě se jevícím správným lidem, k jejich názorům, přesvědčení. Je blbé, že vydíracím potenciálem jsou do funkcí instalování lidé tohoto proudu… že, Honzo, Andreji, Miloši.
   F

   Smazat
  2. 11:16 Prokristapána!!! Kolikrát jste už tuto stať sem na NR kopíroval? Nejméně čtyřikrát.... To předpokládáte, že vaše příspěvky nikdo nečte, nebo že po stále stejném nekonečném žgryndání to lidi nakonec přijmou?

   Smazat
  3. Anonym 11:16 smazán redakcí.

   Smazat
 2. Podle mě není s NATO co slavit a Novotný může být rád, že ho Petříček neocenil. Ke kádrování jedna připomínka. U stran je to nutnost, jinak hrozí nepřátelské převzetí nebo rozvrat narušiteli.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. TES.
   Také si myslím,že je to Novotného výborná známka,že ho Petříček nezařadil mezi ten hnůj zrádců národa a vyznavačů válek.Jenže,tohle není sólo Petříčka,kdo mu je navrhl,kdo je schválil,ten je horší než zajíček Petříček.

   Smazat
 3. Tady demokracii žádné nebezpečí nehrozí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ze strany EU a NATO hrozí dlouhodobě a nyní i akutně!

   Smazat
  2. 07:55 Ona už tu není.

   Smazat
  3. Oprava pro toho Češtinu:

   NATO a EU nás ohrožují dlouhodobě a nyní i aktuálně!

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. Jenže NIC jako DEMOKRACIE nikde není! Existuje pouze kasta pánů a kasta otroků! Ta první dnes předstírá vládu té druhé, neb jakákoliv demokracie je levicová idea a levice byla vždy nepřítelem velkých mužů, kteří místo toho, aby jim druzí s radostí sloužili a nacházeli nejvyšší uspokojení v tom, že mají tu čest podílet se na jejich dějinném poslání, musejí strpět, že se jim tito pletou do cesty. Zatímco v nerovné společnosti může průměrný muž velkému muži dobře sloužit nejen k vzájemnému prospěchu, v bolševickém rovnostářství jsou průměrní muži pro ty velké břemenem. Rovnostářství je triumfem nízkých mužů s nízkými ambicemi - podlidí typu místních užgryndaných čechomužiků! Neboť, i levičák se ochotně staví do pozoru, jakmile se začne točit ve hře zajímavá finanční odměna, případně když mu nějaký darebák slibuje dosažení více rovnosti nebo svobody po níž jeho duše tolik pase. Levičáctví (ve všech jeho podobách) se projevuje jako duševní společenská choroba, která vede k jejímu postupnému úpadku, kdy všemu nemocnému, slabému, patologickému a dokonce kriminálnímu je věnována dojemná starost a péče, která daleko přesahuje péči o zdravé, a to proto, aby se opět zařadilo do stáda obecné uniformity. Skutečná pravice, která jediná může zajistit zdravou společnost, musí v první řadě odmítnout rovnoprávnost! Neb jak klasik napsal: "Nadčlověk je smyslem Země ... a právo nutně znovu povstane z násilí a moci. Protože jen malý počet lidí je natolik vynikajících, aby mohl vládnout, zatímco sloužit musí vždy nesčetné zástupy."

   Smazat
  6. 21:08 Neboj, v krátké budoucnosti, po rozpadu nenáviděné EU a zániku NATO, si v Berlíně zvolí nového Vůdce, který spojenectví s Ruskem obnoví. Pak začne další dělení evropských států, zvláště těch ve větru vlajících neduživců, kteří v geopolitice pobíhají jak zděšená kuřata, neustále měnící směr. Budou prostě ukotvené v nitru velkých národů, kde budou mít status odpovídající jejich významu. Ovšem už žádný diskuzní Brusel, kde velké státy směšně sedí u jednoho stolu s pidi státečky. Tato přírodní anomálie nyní odchází na smetiště dějin a renesance nacionálního pojetí bude završena!

   Smazat
 4. No jo novodobý kádrováci v akci o služebníčkovi petříčkovi nemá cenu psát.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Evropan Petříček hájí evropské ideje, stejně jako kdysi evropští dobrovolníci, kteří 22. června 1941 překračovali sovětské hranice a kteří na rozdíl o něho byli ještě většinou horoucími nacionalisty. Jakkoli si na sebe zvykli, zde mezi nimi existovaly dělící zákopy, jež nebylo tak snadné překonat. Neboť Nizozemci byli přesvědčenými nizozemskými vlastenci, jako Dáni dánskými a Norové norskými. Také Němci se ve svém národním cítění nenechali předstihnout. Tu a tam z toho vyplynuly rozepře a konflikty. Jen v nepřátelství vůči bolševismu se shodli všichni. Když ale dobrovolníci na Ukrajině a na Kavkazu – tedy ve velké části evropského Ruska – vlastníma očima spatřili celou nuznost života lidí, jejich sociální primitivitu a niternou nesvobodu, když sami zažili, že rolníci bojácně skrývali poslední zbytky své dřívější kultury a náboženství v nejtemnějším rohu chalupy, tehdy je všechny společně zachvátila vděčnost, že jejich vlastní krajané tohoto osudu doposud zůstali ušetřeni. Všechny problémy, jež zaměstnávaly jejich národy ve vlasti a je samé tížily, se jim oproti tomu zdály nepatrné. V hlubokém Rusku najednou dobrovolník pochopil, že Nizozemci, Dánové, Norové a Němci tu bojují za svoji společnou vlast. V kamarádovi vedle sebe poznal člověka stejného životního stylu a stejného historického původu a tváří v tvář obrovským masám protivníka pochopil naléhavou nutnost společné fronty. Tváří v tvář monotónnosti nesmírných žlutých kukuřičných polí na Ukrajině, dálných stepí na Donu i v kubáňské oblasti, lysých šedivých hor Kavkazu, nad nimiž na něj shlížely tmavé masivy Elbrusu a Kasbeku, prožíval dobrovolník s velkou intenzitou mnohotvárnost a kvetoucí tvůrčí život svého vlastního rodného světa, velkolepost své kultury a pospolitost všech evropských tvořivých lidí jako nové zjevení. V ruské krajině a její otupělé lidské mase naopak rozpoznal význam svých rodných zemí pro historii evropského lidstva. Co člověk v Evropě za jeden a půl staletí rozluky zapomněl, to se v něm jako velký prožitek války opět probudilo. Uprostřed bratrovražedného boje evropských národů se na frontě proti Evropě nepřátelskému, svoji vlastní národní kulturu nenávidějícímu a svobodu likvidujícímu bolševismu, zrodila evropská osudová myšlenka, duchovně pojatá a uskutečňovaná v boji. A dnes se rodí nová generace bojovníků za skutečnou Evropu, která vznikla, když neo-bolševické Rusko zahájilo nevyhlášenou válku na Ukrajině, zatímco multikulturní EU, plná opovržení pro evropskou identitu, udělala totéž v Evropě. Rozbřesk Nové Evropy je na vzestupu v Kyjevě! - https://www.youtube.com/watch?v=44PlgE1h1c4

   Smazat
 5. OSOBNĚ nechápu,
  co vám na současné loutce, která prý prezentuje ČR
  v zahraničí, vadí.
  ON ani v nejmenším nepochybuje o tom, že jedná správně,
  proevropsky, proamericky. V jeho slovníku se již nevyskytuje slovo vlastenectví, nebo národ, on je totiž Evropan.

  ON se pouze napasoval na současný trend, (doma mu to jistě táta poradil), což znamená být Evropanem a symbol české státnosti, česká vlajka, může klidně odpočívat kdesi v rohu, protože jeho vlajkou,které se klaní,je vlajka protektorátní EU.
  (viz konference ČSSD)
  DODNES jsem neskonale vděčný mému tehdejšímu učiteli, který mně už před 50 roky vyprávěl o poměrech v Protektorátu Böhmen und Mähren.
  Horlivá kolaborace mnohých občanů s německými okupanty a nacisty, občané, kteří se po roce 45 takřka přes noc proměnili v členy odboje a vlastence...
  PO ROCE 48 další změna, kdo vývoj správně odhadl, ten mohl svou životní profesní kariéru podpořit vstupem do KSČ,LM a přátelstvím se SSSR na věčné časy a nikdy jinak, že ano...
  PO ROCE 89 další změna...
  Ale to už jsme v současnosti, která aspoň pro mě, není ani trochu překvapivá.

  OdpovědětSmazat
 6. Hospodský žvanil? Správný slušný a zodpovědný volič si poslechne zprávy na Nově a ČTV, kde mu Sorošovi aktivisté vysvětlí jediný správný demokratický světový názor, shlédně srdcervoucí a hluboce lidský TV seriál, koukne na Otázky Václava Moravce a jde řádně poučen vhodit oranžový lístek do urny. Omyl, v hospodách vznikají politické strany:)

  OdpovědětSmazat
 7. Dokud bude ve vládě ministři Maláčová, Petříček, Hamáček či Plaga je nedůvěry hodná. Důchodcům se přidalo asi 900Kč, ale ať se někdo podívá, jak se zdražuje, pardon upravují ceny. Když má poslanec 100 000 a jsou interpelace, tak celý národ viděl, jak "makají". Kdyby takto dělali lidé v továrnách a úřadech, tak nemají ani čas se sbalit. A dodávám: to je svoboda a demokracie, ale pro někoho.

  OdpovědětSmazat
 8. zlacneli úvery, okamžite vzrástli ceny bytov, ne je to kartelová dohoda ?

  OdpovědětSmazat
 9. EU přiznala, že dala migrantům tisíce předplacených debetních karet:

  http://svobodnenoviny.eu/eu-priznala-ze-dala-migrantum-tisice-predplacenych-debetnich-karet/

  Viktor Orbán: „Maďarsko je křesťanská země a ne místo pro multikulturalismus“:

  http://svobodnenoviny.eu/viktor-orban-madarsko-je-krestanska-zeme-a-ne-misto-pro-multikulturalismus/

  Juan Guaido se snaží rozprodat venezuelský ropný průmysl:

  http://svobodnenoviny.eu/juan-guaido-se-snazi-rozprodat-venezuelsky-ropny-prumysl/

  Britský řetězec přestane kvůli nárůstu útoků prodávat nože. Co auta nebo Savo? Míří soutěž o nej(tragi)komičtější stát do napínavého finále?:

  http://svobodnenoviny.eu/britsky-retezec-prestane-kvuli-narustu-utoku-prodavat-noze-co-auta-nebo-savo-miri-soutez-o-nejtragikomictejsi-stat-do-napinaveho-finale/

  OdpovědětSmazat
 10. To bylo keců, že fašistický, korporátní mainstream bude 15.3. zamlčovat okupaci Československa Německem.

  No a realita? Je 13.3. 13:00, mainstream je připomínek události plný a jediný kdo mlčí je přiblblá Nová republika. Tomu se člověk už ani nemůže smát.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:59 kdo prosím měl tolik těch keců, co zmiňujete, jak můžete tvrdit, že NR k tomu, nebo onomu mlčí? Něco věcného k článku, pod který píšete nemáte?

   Smazat
  2. Pro idiota 12:59:
   http://www.novarepublika.cz/2019/03/slzy-i-sevrene-pesti-to-byl-15brezen.html
   Bylo otištěno na NR v předvečer.
   Všimněte si laskavě, jak o tom mainstream referuje:
   odboj důstojnický a sokolský, ale ani slovo o komouších. Fučík, Kudeříková jako by nebyli. Jde po technikáliích,ale ne po podstatě- že bylo v plánu vyhubení českého národa.
   Z diletantů dělají hrdiny: např. plk.Moravec, hlavní Benešův zpravodajec, dens mainstreamem vynášený do nebe, má svými diletantskými rozhodnutími a příkazy na svědomí většinu výsadků a na ně navázaných odbojářů.

   Smazat
  3. 12:59. Jasně máte pravdu, taková ČT je třeba připomínkami a pořady o německé okupaci přímo zahlcená.
   Např. v hlavní vysílací čas dávala Strážmistra Topinku...
   Heriot.

   Smazat
 11. Mimo lávku. Při útok na Novém Zélandu
  hrála v autě Srbská píseň :Karadžiču vodi sve Srbe. Je to píseň z doby Jugoslávské války. Hudba je na originál zprávách youtube.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bosenští Srbové - Karadžič, Mladič, Tolimir a další se první postavili se zbraní v ruce proti džihádu. Jsou ya to trestáni drakonickými tresty. To je ostuda a hřích celé Evropy!!!

   Smazat
  2. A víte, že na straně džihádu ve válce o Kosovo stály USA, že USA vyzbrojily a vycvičily Talibán a že i do Kosova pak vystrojily transporty teroristů! Ta válka proti Srbům, to byl majsterštyk terorismu kapitálu! A kdo že byl tedy tím teroristou? A že se nestydíme za podílnictví na zločinech proti lidskosti - ale hlavně že jezdí naše ministeriální paka do zahraničí poučovat druhé!!! Tedy já se hluboce stydím za pana "ministra zahraničí" a doufám, že v příštích volbách už bude občany totálně zrádcovská sociální demokracie vymazána z Valdštejna. Jinak soc. dem. svoji protiobčanskou politikou celkem k zrádcovskému Valdsteinovi patří! Holt politruky diktatury kapitálu nenaučíš nikdy pracovat pro národ a stát!

   Smazat
  3. 18:43 A dobře dělaly! Nedopustily se stejné chyby jako Adolf, začal válku se Západem, protože nepochopil, že tím etnikem co nejvíce škodí nejsou Židé, ale Slované jako celek, jelikož už tehdy vědci prokázali, že populace ve východní Evropě vykazuje znaky masivní degenerace. Právě Židé byla populace, kterou naopak potřeboval, stejně jako muslimy. Hitler měl přátelské styky s muslimskými zeměmi, které, stejně jako on, pohrdali slovanskou zdegenerovanou pakáží. Měl je poslechnout a dnes by svět vypadal mnohem lépe. Teď to budeme muset napravit a poslat Slovany proti sobě, aby se vyničili. Potenciál vzájemné nenávisti k tomu maj. Jejich stávající státy se následně samozřejmě rozpadnou a území se připraví pro nové kolonisty.

   O tom přeci hovořili a psali všichni proroci včetně Marxe už celé věky, že je třeba vyměnit zdegenerovanou populaci primitivní východní Evropy a když se tento prostor uvolní pro kvalitnější genofond, nastane i tam prosperita! - https://blisty.cz/art/93823-vychodoevropane-povazuji-svou-kulturu-za-nadrazenejsi-jinym.html

   Radili stále to samé: zbavte se zbabělé a domýšlivé chátry na východě, která odjakživa rozvracela a zaplevelovala kontinent svým poškozeným genofondem a nastane zlatý věk pro Západní civilizaci!

   Smazat
 12. Současná civilizace se blíží ke svému konci,stačí se podívat do historie jak skončil "rozežrany" Řím,ten osud čeká i současnou a nastupující generaci.Deti budou vychovávat podivně strukturovani
  "rodice",děti v párky nebudou chodit do školy ale budou stávkovat za ekologii,na stávku budou chodit s nejmodernějšími mobily,monde oblečení ve značkové obuvi a ošacení a vůbec jim nebude vadit,že kvůli prostavkovanym pátku budou hloupějšínebude jim vadit stale vetsi nebezpeci světového nukleárního konfliktu po kterém už nic nebude ani ta ekologie.Proste svět se zbláznil.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To způsobuje dlouhý mír! Proto musí být vedeny často války, které jsou nezbytným předpokladem zachování civilizace! Páč příroda nedopouští přežívání slabých a nemocných a my se k ní musíme vrátit, neboť jinak jako druh zahynem! I proto musí být pravidelně vedeny války, protože pud boje je hluboce zakódován v genech každého člověka, jen se ho u každého jedince nepodařilo stejně potlačit. Boj tříbí! Ten vynáší na povrch vynikající jedince mého typu a vyhání z času přebytečný kompars ražení místních užgryndaných čechomužiků, neb lidstvo existuje jen jako materiál pro šlechtění vynikajících jedinců, kteří píší dějiny! Ostatní z nich jsou pak beze stopy odejiti v podobně kolaterálních ztrát ... neb jak praví klasik: „Slabí a nezdaření mají zahynout: první věta naší lásky k člověku. A má se jim k tomu ještě pomáhat.“ (Friedrich Nietzche). Jinými slovy co je nemocné má zemřít a to, co je vynikající nesmí být snižováno na průměr! Levičáctví (ve všech jeho podobách) se projevuje jako duševní společenská choroba, která vede k jejímu postupnému úpadku, kdy všemu nemocnému, slabému, patologickému a dokonce kriminálnímu je věnována dojemná starost a péče, která daleko přesahuje péči o zdravé, a to proto, aby se opět zařadilo do stáda obecné uniformity.
   "Civilizace se zrodila ve věčném boji a zahubit ji může jen věčný mír!" A. Hitler.

   Smazat
 13. Kádrování je možná nebezpečím pro demokracii. Ale když já si nepamatuji za svůj celkem již dlouhý život, že bych kdy o nějaký závan demokracie zavadil. Samozřejmě, že dnes žijeme v diktatuře peněz, peníze vše určují, za peníze si můžete koupit politiky, byrokracii, soudy a všechny kategorie právníků, také zdraví i najmout vrahy, i najmout lidi, kteří dosvědčí, že je vrah bílá lilie, můžete si koupit armádu, policii. Tož tedy v takové demokracii my žijeme a pak kádrování, to snad lze klidně pustit z hlavy. Žádná diktatura, tím méně diktatura menšiny - u nás kapitálu, nemá a nikdy nebude mít nic společného s demokracií (mimo slovní ekvilibristiky politruků z Valdštejna), snad s liberalismem , svobodou, penězi odměřovanou schopností páchat násilí a korumpovat jiné....beztrestně!

  OdpovědětSmazat
 14. Pokud kádrováním rozumíme objektivní prověřování minulosti lidí, tak jsem pro kádrování, protože neexistuje jiná možnost zjistit, kdo je kdo.

  Mezi námi se pohybuje ohromné množství lidí, kteří by rádi úplně vymazali svoji minulost, zahladili všechny tresty, zahladili všechny stopy svého předchozího jednání, zahladili kontakty na vlivné kamarády - zločince, atd. a tváří se dnes jako úctyhodní lidé !
  Oni si myslí, že život je jen nějaká videohra, kde mají několik životů a nepodhodlné věci se dají vymazat tlačítkem delete. Takto ale uvažují i dnešní mladí - naše budoucnost.
  Přitom kdybychom o některých věděli skutečnou jejich minulost, tak bychom je ani nevolili, ani neposlouchali a neopřeli si o ně ani svoje kolo.

  Vůbec není důležité, co kdo říká a píše. Pohádek a sladkých řečiček jsme si užili a ještě asi užijeme až dost. Důležitá je jeho geneze - co má za sebou a proč. Jak se zachoval třeba v kritické situaci.
  Každá renomovaná banka, která poskytuje úvěry, se klienta ptá v první řadě na jeho historii.

  Člověk byl obdařen řečí, aby zakryl svoje myšlenky !

  Proto buďte velmi bdělí, nedejte na řečičky a prověřujte, ptejte se a kádrujte !!!

  OdpovědětSmazat
 15. Chtěl bych redakci upozornit na jeden link. Nevím, jestli to je pravda, na AC24 nechodím, ale údajně je oslovila policie. Dost často tady různí nacisté a psychopati kopírují nenávistné příspěvky, takže by se mohl tento paragraf použít k zablokování webu. I když se projevy týkají především nenávisti k Rusku (což je dnes naopak povoleno), a ne třeba k Afričanům, jako vhodná záminka by se to použít mohlo.

  https://ac24.cz/-/je-to-tady-prvni-web-vymazan-z-internetu-na-zaklade-noveho-paragrafu-7b-trestniho-radu?redirect=%2F

  Jedná se o tento zákon.

  http://www.ceska-justice.cz/2017/09/trestni-rad-se-ma-rozsirit-opravneni-naridit-utajene-sankci-uchovat-data-pocitaci-nosicich/

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.