Reklama

středa 20. března 2019

Nevydrží Rusko nové závody ve zbrojení a kapituluje?

Dmitrij Suslov
Dmitrij Suslov
20. 3. 2019 Vesti FM, překlad Outsidermadia
Podle návrhu zákona USA o finančním rozpočtu na rok 2020 má směřovat 750 mld. USD (navýšení o 5 %) „Na překonání strategického soupeření s Čínou a Ruskem“, tedy na jejich porážku…
Dnes Spojené státy sice přiznávají strategické soupeření, ale přitom toto soupeření má podle nich přechodný ráz, protože Čína ani Rusko nejsou na dlouhodobé soupeření připraveny, ani nejsou schopny být dlouhodobými nezávislými hráči na mezinárodní scéně. Takže se USA potřebují jen trochu zmobilizovat, vylézt z vlídného letargického snu, ve které se nacházely tři desetiletí totálního přesvědčení o „svém“ vítězství ve studené válce – a znovu zvítězit…

Už jsem mnohokrát říkal, že Trumpova administrativa považuje závody ve zbrojení za jeden z důležitých nástrojů uštědření geopolitické porážky Rusku a později i Číně. Za jistou hranici považují vystoupení se smlouvy INF. Jestliže hlavním nástrojem tohoto zadržování Ruska, které během posledních pěti let přece jen nemělo militantní ráz a omezilo se hlavně na hospodářské sankce, informační propagandu a oslabení vztahů Ruska s jeho klíčovými partnery, tak nyní (od počátku roku 2019) navíc sázejí na hrozbu rozsáhlých závodů ve zbrojení. Počítají s tím, že to Rusko nezvládne. Všimněte si, že Trumpova administrativa navrhuje takové zvýšení vojenských výdajů, ale současně Pentagon tvrdí, že už teď budou prováděny zkoušky raket středního a krátkého doletu, a není vyloučeno, že už koncem tohoto roku začne jejich rozmísťování (poslední informace z USA hovoří o 10.000 raket). Jedná se o záměrný pokus vyvolat v Rusku přesvědčení o nevyhnutelnosti závodů ve zbrojení, vyvolat dojem, že tyto závody se nevejdou do limitů současného ruského vojenského rozpočtu. USA tedy chtějí znovu přehrát rok 1980 a Rusko ekonomicky vyčerpat tak, aby nakonec kapitulovalo.

Tvrzení o „vítězství ve studené válce“ je pozoruhodný, šikovný pokus o řízení vědomí. Dobře si pamatujeme, že při ani po jednáních Gorbačova s Reaganem a Bushem o nějakém vítězství nebo porážce ani zdaleka nebyla řeč. Fakticky šlo o oboustranné východisko z konfrontace a nic jiného tam nebylo. Můžeme se dohadovat o tom, co tam Gorbačov natropil, ale ani v tom, co tam natropil, nebylo známky porážky. Teprve privatizace, ke které došlo po rozpadu SSSR v letech 1992-3, neměla ani tak posílit ducha Ameriky, ale zejména podkopat ducha našeho. Tehdy jsme se měli považovat za poražené a sklonit se před vítězem. Důležité – i pro budoucí generace – je jasně oddělit dvě velké historické události 2. poloviny 20. století, a to konec studené války jako jednoznačně pozitivní jev, a na druhé straně rozpad SSSR jako velkou geopolitickou katastrofu nejen pro Rusko, ale pro svět jako celek. Protože nebýt rozpadu SSSR, nebyla by ani Jugoslávie, ani Irák, ani Lybie, ani celý ten chaos, který se ve světě děje a který bude sílit. Mezi těmito dvěma historickými událostmi není přímá vazba příčiny a následku.

Ukončení studené války nebylo žádným zločinem. Gorbačov přece chtěl ukončením studené války a využitím uvolněných prostředků k vnitřní modernizaci posílit SSSR. Idea spočívala v přeměně konfrontační bipolarity studené války v jakési globální kondominium. Byla to idea mylná, ale ne zločinná, nebyl v tom zločinný úmysl. Po rozpadu SSSR se vše změnilo. Je třeba mít na paměti, že Sovětský svaz se rozpadl z vnitropolitických příčin. Kategoricky nesouhlasím s tezí, že se rozpadl kvůli pádu cen ropy. Jistěže prohloubení hospodářských problémů koncem 80. let nebylo jen kvůli propadu cen ropy. Připomeňme si černobylskou havárii a zemětřesení v Arménii, kde se zřítila skoro celá republika, to vše si vyžádalo obrovité náklady, které byly nad síly tehdejšího SSSR. Přitom hospodářství až do roku 1990 rostlo.

Po rozpadu SSSR si však skutečně ve Spojených státech učinili pro sebe závěr, proč by ty dvě historické události nespojit a neudělat z toho svoje historické vítězství. To jim můžeme těžko mít za zlé. V letech 1992-3 se tato myšlenka upevňovala a pomohl k tomu i Jelcinův podlézavý projev v americkém Kongresu. Teprve v roce 1997 byla ta konceptualizace amerického vítězství ve studené válce završena a druhá administrativa prezidenta Clintona vydala novou „Strategii národní bezpečnosti“, ve které bylo černé na bílém napsáno, že vítězství USA ve studené válce je jednou z etap realizace jejich historické mise ke globálnímu prvenství a přestavbě celého světa v souladu s univerzálními lidskými hodnotami.

A teď se postavme na místo americké politické elity, která byla posledních 25 let přesvědčena, že dosáhla konečného historického vítězství. Proto se stal tak populárním Francis Fukuyama – protože řekl to, na co všichni mysleli – nastal konec historie – konečné vítězství Ameriky a amerických hodnot…

A najednou „bác“, a něco bylo jinak. A země, kterou považovali za definitivně poraženou, začala jít jinou cestou – vnitropoliticky i zahraničněpoliticky – poohlížet se po rozvoji různých regionů světa a nesouhlasit s americkým názorem.

Plus Čína… Oni Američané skutečně věřili tomu, že se bude rozvíjet v souladu s jejich ideologickými přesvědčeními. Proto ji Clintonova administrativa v roce 2000 protlačila do WTO, aby podpořila demokratizaci a vnitropolitickou transformaci Číny. Ale zase cosi nešlo tak, jak mělo a Čína se nechystá transformovat tak, jak diktuje Francis Fukuyama a vůbec ideje amerických otců zakladatelů. Amerika si toho nakonec všimla a Trumpova administrativa nazvala věci pravým jménem, tedy že se svět přestal rozvíjet podle jejich scénáře, a proto je třeba vyjít z letargického snu a znovu porazit země, které oni považují za slabé, a obnovit to, co mělo být hotovo už v devadesátých a dvoutisících letech. Tedy porazit všechny, kteří s USA nesouhlasí – Rusko, Čínu, Irán, ale dnes i EU. Hlavně jde o nás a Čínu jako hlavní soupeře. Oni (Američané) jsou zatím přesvědčeni o svém nevyhnutelném vítězství, v neposlední řadě proto, že se domnívají, že nám a Číně je souzeno vzájemné soupeření a přímé střetnutí.


Radikalizace obyvatelstva


Nedávná teroristická akce na Novém Zélandu ukazuje, kam vede obecná radikalizace obyvatelstva. Útok na muslimy ve městě Christchurch ukazuje, kam vede radikalizace obyvatelstva. Radikalizace nemuslimů je přirozenou reakcí na radikalizaci muslimů a vše, co s ní souvisí. A bohužel je to skutečnost, se kterou bude západní svět, a nejen ten, mít co do činění ještě mnoho let, protože radikalizace muslimského obyvatelstva, a zejména menšin v západních zemích je proces dlouhodobý. Ale zkušenost se společným životem nemají prakticky vůbec, a ani to není – zejména pro Anglosasy – možné, protože nejsou schopni uznat ostatní za sobě rovné. I pro západoevropské uvažování je chápání rovnosti zaměňováno tolerantností a shovívavostí. To je důsledek období politické korektnosti a různých tabu a shovívavosti. To znovu potvrzuje zásadní mylnost v 90. letech populární teze, že globalizace odstraňuje všechny civilizační protiklady a že díky ní se naprosto všichni staneme stejnými, unifikovanými lidmi. Ve skutečnosti ale globalizace tyto rozpory neodstraňuje, nýbrž prohlubuje. Jestliže já uznávám druhého za sobě rovna, pak ho nemusím „strpět“, protože jsme si rovni – to je náš přístup. Dnes pozorujeme v mnohých (i západních) zemích sílící snahu o navrácení vlastní identity. Proto vidíme sílící vliv pravicově radikálních stran, sílící odpor ke globalizaci a těm, kdo ji prosazovali a prosazují. Globalistické elitě je jedno, co se s obyčejným obyvatelstvem děje, a ono to cítí.


Situace v Británii


Nikdy jsem si nedovedl představit takovou paralýzu britských elit, kde mnohá léta je vše velmi stavovské, v britské politice zřídka naleznete nahodilé lidi. Základní problém tam spočívá v tom, že během posledních desetiletí – a v Evropě déle, než v ostatním světě – převládla a zformovala se éra nezodpovědnosti. Evropa (i Británie) žila v éře nezodpovědnosti někde od 60. let, kdy ji Američané zajišťovali bezpečnost, došlo ke francouzsko-německému smíření a pocit ohrožení vlastně nebyl, takže se mohli zabývat sociálními a dalšími otázkami, domnívaje se, že nastal věčný mír. A dle mého názoru právě ta nezodpovědnost vedla k dnešnímu rozmělnění západních politických elit jako celku. Výsledkem toho se stali David Cameron, Theresa May atd. V dnešní Británii se otázky přežití země, jejího postavení ve světě, její územní celistvosti, stávají nástroji vnitropolitického boje. Takový Cameron naprosto nezodpovědně vyhlásil referendum, aby si upevnil svou politickou pozici – a obdržel nečekané v podobě rozhodnutí obyvatel o vystoupení z EU. A dnes je Británie v podstatě v bezvýchodné situaci, protože mimo členství v EU bude podstatně slabší a bude znamenat ve světě značně méně než jako součást EU. Bohužel, s královnou Alžbětou II. lze jen soucítit, protože marginalizace země jí probíhala před očima. Dále pak Británie nemůže hrát globálně nezávislou roli, dokonce ani v případě tvrdého Brexitu. V ostatních variantách odchodu z EU se Británie pro EU může stát buď Norskem, nebo Tureckem, nebo Ukrajinou, nebo Alžírskem… Optimální varianta není. Proto se britská elita snaží natahovat čas.


*) Dmitrij Suslov (1979) – zástupce ředitele Rady pro zahraniční a obrannou politiku RF, a Ústavu pro komplexní evropský a mezinárodní výzkum, profesor Vysoké školy ekonomiky
Překlad: st.hroch 190317


59 komentářů :

 1. Rusko závodit nemusí má nejlepší zbraně na obranu vlasti vždy měli nejlepší zbraně.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:58 už jsi tady zase blbečku

   Smazat
  2. Blbeček 18:10 redakcí smazán.

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  4. Rusům stačí to co mají, jejich ICBM mají potenciál několikrát zničit celý svět. Nejaké tanky a letadýlka v WW3 nebudou hrát roli tak proč utracet biliony když jejich ponorky jsou schopny vytvořit průliv mezi Kanadou a Mexikem za několik minut.

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. Homoško Jando, 7:57, to že nevíš o čem je řeč, je jen tvůj znalostní problém, já tomu říkám inkluze. Slovo "tvejma" v našem slovníku neexistuje. Tak se ty debilní pražský homo-švéde douč čestinu, ty odulý mc donaldový sádelníku.

   Smazat
  7. Máš pravdu, USA sa porazia samé

   Smazat
  8. Suslove , Suslove co to blabolis. Podle tvych tvrzeni jiste hojne vystudovanych , pak by napr. chudy Severni Vietnam /skoro nevyzbrojeny/,nikdy neporazil Jizni Vietnam a Usa a dalsich asi 10ti vlad armady. Dohromady a najednou.
   Musis vratit historii zpet a Opravit aby souhlasila s tvymi blaboly a ostatne nejsi sam..

   Smazat
  9. Mimo to vrchni velitel USA je spise nechutny a mentalne posedly vyhrozujici strasak hojne vyhrozujici a neni bran vazne.. Asi malokdo si vsiml ,ze utoky na Trumpa ustaly , uz je dokonce presidentem. Vseobecne se ted predstira a muzeme videt dnes, pouze vykonava funkci tiskoveho mluvci hojne pokrikujicicho , aby se zakamuflovalo ze , skutecny president je nekdo jiny v zakulisi...

   Smazat
  10. Zejména by si impíci měli dát majzla na toho bohatýra se sněžným kvérem na 1 minutě a 12 sekundě tu - https://www.youtube.com/watch?v=I1ImlHGLPj0

   To je úplný Ilja Muromec 2! Ovšem bohužel jen do okamžiku kdy mu dojde Bojaryšnik!:-)))

   Ale to nic, jsou tu další hrdinové, např tito ruští Postradatelní!- http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/11081266_102060_c11.jpg

   a když jim budeš krýt záda ty, rudoprde, nikdo a nic na světě je nezastaví!!!

   Smazat
  11. 4:36 Nevím jaký "průliv" by dokázal udělat ten Putlerův rezavej šrot co existuje jen na počítačových animacích (dokud platí USA za softwarový licence, poté co nebudou mít čím, tak možná už jen na nějaký mapě umaštěný od salámu), ale na vytvoření průvanu mezi tvejma ušima, odulý čechomužyku, mi v pohodě postačí i ta sukovice, co tu držím v ruce!:-)) - https://www.youtube.com/watch?v=LB9lObWclFQ

   Smazat
  12. americanom dufam nepomoze ked budu tlacit ten hajzlovy papier donemoty dokola.najdrahsi na nom je ten papier a farba oproti staryn sk tak asi tisicina z koruny.asi tak velmy nas odrbaly.

   Smazat
 2. Ta otázka je celkem dobrá. Ale myslíte, že je tomu tak, že na jedné straně stojí USA + NATO + další vazalské státy a na druhé straně stojí osamocené Rusko? Ne s Ruskem stojí a padá i Čína, s Ruskem sympatizuje Indie. S Ruskem sympatizuje ve velké míře i arabský svět,jižní Asie... a předevščím lidé, lidé, lidé. S kapitálem to táhnou v jedné partě zkorumpovaní pacholci, kati, poskoci, pucfleci, žoldnéři... Ale člověk, občan, lid - ten setrvává na straně práva, humanity a tedy sice možná méně civilizované části světa, ale o to kulturnější. Já vím, bomby, rakety, plyny, bakterie na zabíjení nevyrábí kulturní lidé, ale civilizovaní!
  Všichni nejsou naladěni na noty 3. světové války, podle kterých chtějí dirigovat USA. Dávno se nedaří vnutit občanům světa vidění diktatury kapitálu, že nebezpečí přichází z Ruska. Většina občanů Světa ví, kdo to jsou kapitalističtí jestřábové, kteří žijí válkami a padají s mírem, kdo potřebuje vyhubit pro své obohacení třetinu až polovinu lidstva. Smějete se, jakou vlastně "prkotinou" byl holokaust proti USA připravované válce? Ale v tom má Amerika velké zkušenosti. Trénovala se na indiánech, tam ta genocida těch, co především z Evropy vpadli na americký kontinent, dosáhla 160 milionů mrtvých a aby Amíci nevyšli ze cviku tak, lovili jako zvěř černochy po Africe do otroctví, aby je pak podle své libosti vraždili. Jak je to dlouho co Amíci zacházeli s černochy, jako nacisté se židý??? Tak těch černochů dokázali vvraždit 15 milionů, zase se někde krčí ten holokaust s "pouhými" 6 miliony. A tak to USA "právo" rozhodovat, kdo bude žít a kdo bude zabit, se nakonec asi na Východ od hranic někdejších postacistických a nově neonacistických států neprosadí. Jen bych si nepřál, aby pro válečné nadšenectví států NATO lehla popelem "civilizovaná" ale nekulturní část Evropy - a ani severní Ameriky. Věřím, že i tam jsou mezi válečnými zločinci lidé, kteří chtějí žít v míru!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 160 milionů mrtvých Indiánů...A nebyla to náhodou jedna miliarda? Ty už to nehul, ty debile.
   PS Rusáci otroky z venčí nepotřebovali, ti si vystačili se zotročením vlastních občanů, viz miliony otroků v nechvalně známých gulazích.

   Smazat
  2. Ad 12:11 - namísto hraběcích rad, raději něco konkrétního, včetně o těch známých gulazích!

   Smazat
  3. 12:47
   No tak jistě. Každý ruďoch přece ví, že žádné gulagy neexistovaly a je to jen výmysl imperialistů. Stejně tak jako neexistovaly naše komunistické koncentráky jako Jáchymov ve kterými prošlo cca 70.000 lidí aby s úsměvem na rtu kutali uran pro naše rudé bratry v SSSR.

   Smazat
  4. V Jáchymově po propuštění mnozí zůstali kutat dál, byla to otročina dobře placená.

   Smazat
  5. 12.55 Existovaly i americké gulagy , ve 30. letech minulého století bylo v SSSR a USA ve vězeních po 3 milionech vězňů ! A jestli chcete srovnávat pracovní tábor v Jáchymově s nějakým německým koncentrákem , tak je mi vás líto !! A naši bratři v SSSR pro nás zase těžili ropu a plyn !! Spíš se zamyslete nad tím , jak naši dnešní bílí západní bratři vraždí v Iráku , Afganistánu , Libyi , Syrii , Jemenu , jak vyhlašují embarga a sankce ! Jistě už se těšíte na modlení v mešitě ??

   Smazat
  6. Veru tak Pepku A12:55, vo vašich komunistických koncentrákoch zahynulo vela nevinných Slovákov. Čakám od Teba úprimné ospravedlnenie a dobre vysoké finančné, morálne a materiálne ospravedlnenie. Ináč je to od Teba len prázdne tliachanie vyšinutého internetového trola. Môj profil Ukrofil.

   Smazat
  7. 14.13 oni 12.04 a 12.55 RADOSTNĚ VSTÁVAJÍ nejpozději za rozbřesku, MĚCHÝŘ JE NUTÍ VSTÁT I O NOČNÍ HLÍDCE,... a ty tři zbývající denní Saláty - rozcvičky, prospějí zdraví i tajným káfirům. Muezin správně na ně volá, že modlitba je sladší než spánek... Navíc, modlitba donutí pětkrát denně se umýt i nebílá nekulturní ho+ádka - a tou vodou z téže díže nakazit domorodce. Velbloudí i oslařské taxislužby - KURÝŘI JEZDÍ NA OBNOVITELNÉ ZDROJE a na neupravenou povrchovou vodu... ráj pro archeomuslimy. Briketárny budou prodávat na slunci ekologicky sušený trus býložravců na vaření i na otop... a páni budou sedět a jíst, zatímco Gójim na ně budou s dalšími osly, voly a vel-bloudy pracovat za otep a vodu...

   Smazat
  8. Rozpad SSSR zapříčinil Gorbačov svým neumětelstvím a stačilo mu, že mu president USA plácal po ramenech, názorně to předvedl R.Castro s Obamou, když poodstoupil a Gorbačov držel, jak malý kluk. Také tak dopadl, v RF o něj nikdo nestojí, leda nějací odpadlíci.

   Smazat
  9. Ad 12:11. Ten údaj 160 milionů je střední údaj předkládaný USA a Kanadou. Kanada udává o 10 milionů ještě větší. Nevím, zda jsou v USA a Kanadě debilové - kam "oselství" 12:11 předávám!

   Smazat
  10. 12:11, v tom je ten vtip. Rusko neexpandovalo a nevnucovalo "své hodnoty". Východní blok v Evropě byl bezpečnostní koridor. Ten v 90.letech padl a ukázalo se, že tlak na podrobení Ruska neustal. Rusko má být dobyto, splundrováno a zbaveno původního obyvatelstva. Vždyť se o tom učí na školách. Kecy o ruských otrokářích a imperialistech si nech od cesty, toho máme dost ve vaší ČT.

   Smazat
  11. Muůhehé!!! Gorbačov byl naivní hlupák a podělal to. Britové zdegenerovali a celé to posrali. Amerika se spletla, ještě k tomu zaspala a nyní se to pokouší napravit! Všichni jsou vlastně debilové!
   Co se nám to vlastně pokoušíte nacpat do palic!?

   Smazat
  12. 17:56 Realita je opačná - to ruskej Mongol se tlačil k nezamrzajícím mořím, tedy hlavně k Baltu! A tlačí furt už celejch 500 let - https://cs.wikipedia.org/wiki/Livonsk%C3%A1_v%C3%A1lka

   Tehdy ho zastavil Livonskej Řád a později Republika Obou národů, kterou nahradily Prusko a Rakousko-Uhersko! Dnes tam jako hráz stojí NATO ... agresívní Mongolci byli zatlačený zpět od Baltu, tam co byli za Ivana IV.!

   Smazat
  13. 7:49, tapetující blbečku, těžko budu retardovanému jedinci, jako jsi ty, vysvětlovat, že daná území ruské impérium získalo dávno předtím, než se New Amsterodam přejmenoval New York, a ještě dlouhá léta se jednalo o špinavou smradlavou díru s deseti dřevěnými domy.

   Pak nastala masová migrace a nezdá se mi, že by se nově příchozí migranti zpoza Atlantiku k ústí řeky Hudson zrovna integrovali do tamní společnosti. Například na území současné RF stále existují původní komunity původních obyvatel a mají dokonce i své republiky. Své TV, své školy, svoje svébytné kultury. Ňák ti Rusáci v tom velkém prostoru nepotřebovali všechno pobít a porušit, pro každého dost místa.

   Ani bych ti neodpovídal, ale bude to číst možná víc lidí, než jeden tapetující kretén.

   Smazat
  14. 9:26 To je velkej omyl! Původním Rusem je nordicko-slovanský árijec, který je disciplinovaný, svobodomilovný a spíše faustovský než fatalistický - stejně jako Švédové, Dánové či Němci. Fatalistická "slovanská duše" je reakcí ruského lidu na otroctví, které jim pomohla vydržet, aniž by riskovali své životy při vzpouře. Tato idea byla povzbuzována, ochraňována a zneužívaná mongolsko-byzantsko-židovsko-komunistickými vládci euroasijské říše. "Slovanská duše" je ve skutečnosti "otrocká duše." (V angličtině: slavic soul - slavish soul.) Je to sen árijského muže uvrženého do otroctví, ochromující práce a života v ponižujících podmínkách, jehož předkové byli vyhlazeni etnicky cizími elitami, a který nemá vůli čelit realitě a postavit se svým pánům - https://www.youtube.com/watch?v=SvenB1N3WJY

   Samotné Ruské Impérium bylo germánské dílo, u jeho zrodu stál Heinrich Johann Friedrich hrabě Ostermann, vychovatel a rádce Petra I. Velikého. Ovšem jeho státotvorné úsilí zůstalo trvale omezeno jen na dvůr, vzdělat venkov a rozšířit civilizaci po celé zemi se nástupcům Petra nepodařilo. Resp. první kdo se o to pokusil byl právě Petr III., který měl veliké plány, např. zrušení nevolnictví a toleranční patent, což kdyby zrealizoval, předstihl by o celých 20 let nás s "josefínskými" reformami. Jenže nezrealizoval. Část šlechty - zejména v armádě a hlavně pravoslavná církev, která zcela ovládala negramotné mužiky, se těmto plánům postavila na rozhodný odpor a podpořili puč provedený Petrovou manželkou Kateřinou. Ta na jakékoliv vnitřní změny zcela rezignovala a věnovala svou dlouhou vládu budování říše navenek. Připojila k říši velkou část Polska a mmj. také Krym - zdroj tvalého zla a napětí ...

   Smazat
  15. P.S.: A co se týče toho "tapetování", rudoprde, to že "Bůh stvořil svět v sedmi dnech" už tu taky stomilionkrát (nejméně!) bylo! A i když dnes víme že je to lež, tak to církve dokola omílaj dál stejně jako putlerčíci svý cancy o "mírumilovném" Chujlostánu kterej nás přesto všecky smete, pokud nebudem jako lŽIDvořák se svou odulou hordou, čichat prdy této židočekistické poloopice - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   A vzorec vody H2O taky nezměníš jen proto, že už ho tvá blbá hlava někdy spatřila! A ten je na rozdíl od rudocanců a výblitků místních čechomužyků pravdivý. Takže si budeš muset zvykat na dokola opakovanou a stále stejně pro vás putleroffské podlidi nelítostnou pravdu!

   Smazat
 3. https://aeronet.cz/news/konspirace-a-kabala-utocnik-z-christchurch-byl-zatim-obvinen-jen-z-jedine-vrazdy-muslimove-jsou-vzteky-bez-sebe-a-isil-vyzval-sve-stoupence-ke-krvave-odvete-analyza-napisu-a-symbolu-na-zbranich/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co teď bude Dadáček dělat?
   Bude pronásledovat wellingtonské úřady?

   Nebyl to ostatně Dlabáček s Jandou zastrčeným v konečníku, kdo každý den létal do Stockholmu prznit hrob jedenáctileté školačky zahlušené uzbeckými perverzními slimáky a vzbudil takk atentátníkuf vztek? (Spiegel).

   Smazat
 4. V první řadě je třeba si vyjasnit pojmy a jejich obsah. Co znamená "vítězství". Myslím vítězství v jaderné válce. Komu a čemu budou vítězové vládnout? V jakém světě budou žít? Zejména americké filmy nastňují určité vize. Nic moc. A druhá stránka věci: jaká bude cena toho vítězství? V Provní světové válce zahynulo zahynulo 10 mil lidí, z toho polovina na frontě. Následně nekolik set miliónů zemřeko na španělskou chřipku, která byla důsledkem této války a měla rozsah morových ran středověku. Ve Druhé světové válce zahynulo 58 mil lidí, z toho 20% na frontách. Přesné počty kolísají v řádech miliónů. Kolik lidí zahyne v té další válce? Kdo tu cenu zaplatí? Ať mi naši pravičáci a jejich poskoci z ČSSD s petříčkem v čele odpoví. Kolik miliónů obyvatel ČR hodlají obětovat?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ad danny, souhlas a obyvatele, klidně všechny, Myslí si, že je noví páni uchrání.

   Smazat
 5. Souhlas s autorem, až na: „USA tedy chtějí znovu přehrát rok 1980 a Rusko ekonomicky vyčerpat tak, aby nakonec kapitulovalo.“ Toto autorovo konstatování je chybné, není totiž jisté, jestli to nebyly právě USA, jejichž rozpočet se zachránil rozpadem východního bloku, včetně SSSR. Když zvážíme, že dnes (již delší dobu, od divoké privatizace), stejně „odkláníme“ 1/3 HDP na západ, což je významná „výpomoc“ pro západní ekonomiky, včetně USA.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Ale neostýchej se a piš dál. Jen houšť. Ať lidi vidí co jste za pakoše.

   Smazat
  3. 12:48 Mate pravdu.Presto,ze to nekteri evidentne nechteji slyset

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. 7:51
   copak, máte v ústavu po snídani, tak jsi tady zas otapetoval ty svoje poklady z neonacistické grupy na FB?

   Smazat
  6. Ten fanatik z 21.3.19 v 7:51 h propagující „árijskou nadřazenou“ rasu a její „božské právo“ vládnout všem ostatním na světě za každou cenu, kromě svých nesmyslných výlevů, které nemá smysl komentovat, dává odkaz na google : o tom, že Rusko „již vymřelo“!

   K tomu odkazu : Podle stejných grafů a stejných analýz je jasné, že Evropa již dávno vymřela, včetně Německa a Česka (nám se podařilo překročit demografickou hranici likvidace národa v roce 1993, o Švédsku je to notoricky známé již 30 let, o Německu přes 20 let!).
   A přesto tu kupodivu ještě nějakou dobu vydržíme. My v naředěné slovanské podobě, Němci v pánbůh suď jaké.
   Proto nám EU již cca před 20 lety začala chystat „imigrační transfuzi“! Včetně multi-kulti mediální masáže. (Např. dokument o „idylickém soužití ras a kultur“ kolem Středozemního moře, z kooprodukce EU, se začal chystat před 14 lety a promítat před cca 4 lety!)
   Ještě poznámka: je udivující, jak velké množství materiálu masmédia vytvořila včetně „ruské páté kolony“ o vymření Ruska v porovnání s vymíráním Evropy.
   Zjevně to potvrzuje nejen ekonomickou, ale i informační válku proti Rusku.
   Pavel p

   Smazat
  7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  8. Pro A z 14:40 h :
   Už tu jen „tapetujete“. Zbytečně.
   Pavel p

   Smazat
  9. 12:06 Dobrý školení lejnere putlerýči, ale realita je tato - https://www.google.cz/search?q=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwig0ubU6dTeAhUQDOwKHbRHDx4Q_AUIDygC

   To nejsou fotografie nějakých skansenů okolo Route 66, kde se točí westerny jaké mi často na oplátku zasílali místní odulci!:-)) Zde jsou tabulky, grafy, mapy, příslušné grimasy Putlera, ve kterých dokáže hloubku zoufalosti a falše odhalit jen špičkový psychoanalytik, atd.
   Prolhané, lenivé, ožralecké, expanzivní, cynické azbucké byzantské Rusko zůstalo mentálně na úrovni mongolského a hunského Tatarstánu (včetně temného a vůči carovi tradičně podlézavého pravoslaví, velmi podobného islámu), nedotčeno západní civilizací, úmyslně odděleno azbukou a širokorozchodnou železnicí. Zakrslý Putin sedí holou řití na hromadě rezavých raket, ponorek a tanků, pro které nemá odbyt ani jako šrot a proto usilovně hledá nového partnera Adolfa, se kterým by si opět rozdělil Evropu a soutěžil s ním v počtu gulagů, pogromů a vypálených parlamentů. K tomu účelu používá různé azbucké "trojské koně" (foldynovské Srbsko, Řecko). Také protievropský islám. Brzo bude muset platit nahromaděným zlatem za obyčejné žrádlo. Zato má miliony zadubených, hladových a zamindrákovaných mužiků, ověšených ve válce uloupenými hodinkami a oplechovaných bezcennými dobyvatelskými metály udělenými těm přeživším, kteří raději riskovali střelbu soudruhů převážně do vlastních řad, než by šli na jistou smrt do gulagu. "Psí hlas do nebe nevolá" (ruské přísloví). Jejich stavy by potřeboval snížit aby je nemusel živit. Proto jim slibuje válečnou kořist. Brzy však předá Sibiř Číně na splátku svého dluhu (podobně jako kdysi Američanům Aljašku), případně jako výsledek pročínského referenda Sibiřanů. Z Ruska zůstane feudální chlastoslovanský skanzen s dřevěnými matrjoškami, zlatem okovanými blechami vystavenými v Kremlu, a potměšilými zablešenými cirkusovými medvědy na motorkách, obohacený olezlými a odulými putinovskými agentskými čecháčky, kterým Putin rád poskytne asylovou kvótu mezi touto sortou pochcaných, zesraných a za bílýho dne se ve škarpě válejících podlidí tu - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   které tak či onak bude nutné zlikvidovat v zájmu civilizace!:-)))

   Smazat
 6. Rusi patrně pochopili. Vyjma zbraní, které mají strategický význam ustupují (alespoň se to tak v poslední době jeví) od překotné a drahé modernizace armády v konvenční oblasti. Např. od rychlého přezbrojení na T14 Armata se asi upouští. Místo toho se budou za mnohem menší nákladů dále modernizovat T 90 ba i T 72. Stejné je to s SU 57. Za velké peníze málo muziky navíc, oproti současným letounům, takže se s rychlým zaváděním moc nepočítá. Rusko musí být schopno reálně ohrozit americký kontinent. To lze jedině raketami, které si poradí s PVO protivníka. V této oblasti nesmí šetřit. Ostatní je zcela vedlejší. Můžou klidně přezbrojit na T-55A a nic se nestane.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na USA militaristy a jejich vazaly platí jen atomové zbraně a jejich rozmístění: Rusko nemá k dispozici oněch více jak 50 vojenských základen po Světě, jako USA, nemá ani vazaly, kteří cení své zuby papírového draka na hranicích USA. Má ale flotilu atomových ponorek, které křižují oceány a mají své atomové zbraně zaměřené na USA. Tedy představa, že by se apokalypsa atomové války rozpoutaná USA USA vyhnula je lichá. I USA konečně ochutnají pak humanitární bombardování, terorismus válek bohatých, válek, které s takovou radostí rozsévají po světě, aby povraždili miliony civilistů! Diktatura kapitálu svoji éru končí, stojí před námi éra lidství. Proto kapitál kope kolem sebe hlava nehlava v naději, že si prodlouží svůj zločinný život, byť za cenu milionů neviknných civilistů! Jenže kapitál hrdě kráčel a kráčí přes hromady mrtvol, které humanitárně vyrobil, "zpátky ni krok". Zločinci z Norimberku, to byli tehdá úplní beránci proti těm dnešním, co vládnou!

   Smazat
  2. 7:53, ty ubohý tapetářský kreténe.

   Smazat
  3. Pro A z 8:19 h :
   Jestli jsem to dobře pochopil, pak A z 7:53 h byl ironický komentář. Jen je škoda, že to není zjevně čitelná ironie.
   Pavel p

   Smazat
  4. 12:16, to není ironický komentář. To je vzteklý kretén s hemoroidy, co tady nonstop kopíruje cizí texty. Sám nic nesvede, IQ v subnormě.

   Smazat
  5. 22.3.v 0:6 h:
   Škoda, kdyby se to doladilo, ironie by to byla hezká.
   Pavel p

   Smazat
 7. Pravdu poraziť nikdy nemôžu. Ta sa nešíri zbraňami, ani sa zbraňami nebráni. Je isté, že víťazmi nikdy nebudú.

  OdpovědětSmazat
 8. Stalin.
  Jmenuje se ten odboorář z Karakraxu.

  OdpovědětSmazat
 9. PER ME REGES REGNANT. Bankéř vašich vládců.

  OdpovědětSmazat
 10. Co to je sionista ? Nikdy sem neslisela
  Honolulu

  OdpovědětSmazat
 11. 7:53, pokud ti jde stolice jako ten slovní průjem, tak jsi na tom ještě fyzicky dobře, horší to bude s mozkem, kolabuje?

  OdpovědětSmazat
 12. Gorbačov byl zločinec a ne že ne. Nejhorší je totiž blbec , který chce něco měnit. Jenže pravdou je, že po smrti Brežněva došlo k naprostému vyprázdnění na politické scéně SSSR. Oni totiž Rusové od smrti generalisima Stalina neměli už žádného charismatického vůdce. Chruščev byl buran, který sice udělal palácový převrat ale byl to organizační nedouk. Ten vlastně by základem začátku pádu SSSR.

  OdpovědětSmazat
 13. Tyhlety závody ve zbrojení, to je jen habaďůra na amerického plátce daní. Normálně myslící pozemšťan si umí spočítat, že na dnešní válku stačí dostatečné množství atomovek, jejich nosičů a je vymalováno. Ty miliardy jsou jen dosti tučná úlitba válečným štváčům ve zbrojařských korporacích. Co je na tom k nepochopení? Rusko už válku na svém území nikdy nedovolí! Čína jakbysmet!

  OdpovědětSmazat
 14. No Trumpeta zadul, aby nebyl hned odvolán. Dle mého názoru je to naprosto bezvýznamný nýmand typu slovenského podnikatele dnešního premiera ČR Babiše.
  Běda státu kterému cizinec vádne.

  OdpovědětSmazat
 15. !!! POZOR - CENZURA !!!

  !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ - ЦЕНЗУРА !*!*!*!*!

  Soudruzi a soukmenovci, POZOR: Na sajtách naší milované Nové Republiky opět řádí kavárníci, placení agenti CIA a Mossadu!
  Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!!

  TO JE CENZURA, ODPORNÝ NÁSTROJ EUROAMERIKY A KAVÁRNÍKŮ-LEPŠOLIDÍ !!!!!

  Proto žádám soudruhy a soukmenovce z redakce NR, aby NEPRODLENĚ posílili svou revoluční bdělost a ostražitost!!!
  Vzkřikněme kolektivně do tváří těch pravičáckých zakuklenců z pražské 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
  A to IHNED!!
  Jinak nepřátelští agenti zesílí, časem převezmou vládu nad naší milovanou Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud 200% spolehlivého orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

  Snad vám nemusím vysvětlovat, soudruzi a soukmenovci, jaký JEDINÝ trest je za takové trestuhodné selhání v boji proti kapitalismu, demokracii, Euroamerice a kavárníkům-lepšolidem.
  Myslete proto hlavou, ano?
  A NIKDY nepouštějte ze zřetele naše heslo: Se soudruhem a soukmenovcem Davidem v čele VPŘED, za svobodu slova pro každého roduvěrného Čecha a Rusa, čili každého komunistu, putinistu, zemanistu a babišistu!

  Děkuji Vám předem, drazí soudruzi a soukmenovci, a nyní vložím zpět svůj příspěvek z 20. března 11:12.


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 16. My roduvěrní Češi a Rusové, my Západoasiati v této válce zvítězíme!

  Ano, naši starší ruští bratři se již řádně poučili ze své prohry ve 3. světové válce: Tato válka, 4. světová, skončí VÍTĚZSTVÍM míru a socialismu nad kapitalismem a demokracií, i nad všemi ostatními evropskými hodnotami.

  Ano, Rusové již PŘESNĚ vědí, kdo zavinil jejich porážku, tragicky dovršenou dočasným rozpadem Sovětského svazu a celé Ruské veleříše (včetně ČSSR): Byli to „jejich“ sionisti, kdo bojujícímu rusko-slovanskému lidu doslova VRAZIL DÝKU DO ZAD !!

  Takže nyní stačí se zbavit sionistů a vůbec VŠECH intelektuálů a multikulti nadšenců (a taky křesťanů a jiných podobných nepolepšitelných obhájců evropských hodnot), a vítězství bude naše, nás Západoasiatů!

  Mimochodem: My Západoasiati jsme k vítězství PŘEDURČENI samotnou Velebnou Matkou Přírodou: Zatímco nám k životu stačí vodka, pivo a salám, tak Euroameričani musejí pořád jíst a občas se i umýt vodou a mýdlem.
  Proto Euroameričani nevydrží válečné útrapy, zatímco my roduvěrní Češi a Rusové jimi projdeme s radostnou mužnou revoluční písní na rtech.

  S námi Nesmrtelný Lenin, kdo proti nám?!


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.