Reklama

sobota 23. března 2019

Proč Rusko prodává energonosiče téměř výhradně za fyzické zlato…?

Dmitrij Kalininěnko  (překlad Hroch)
23. 3. 2019  JugoZapadnyjFront,  překlad Outsidermedia
Předkládám vám text, který nejspíš vyvolá zvolání nevole i „vole“, nicméně doporučuji si odfiltrovat tendenční pochvaly geniality ruského vůdce a personifikace ruských úspěchů…., a zamyslet se nad obsahem. Možná to, uvedeno do souvislostí, pomůže nalézt si odpověď na řadu otevřených otázek o rostoucí protiruské hysterii, ale i o vnitřním dění „u nás na západě“… (Pozn. překl.)

Západní masmédia nezřídka srovnávají Putinovu schopnost rychlého analytického myšlení ke schopnosti šachového velmistra při simultánce v bleskovém šachu. Poslední události, které sledujeme v americkém a vůbec západním hospodářství, umožňují učinit závěr, že v této části hodnocení Putinovy osobnosti mají západní masmédia naprostou pravdu.

Bez ohledu na četné vítězné relace ve stylu Fox News a CNN se hospodářství Západu v čele s USA ocitlo v Putinově pasti. Možnosti úniku z ní na Západě nevidí a neumí najít nikdo. A čím více se Západ snaží se z této pasti dostat, tím víc se dostává do stále beznadějnější situace.

V čem tkví ta skutečně tragická situace, ve které se Západ a Spojené státy ocitly? A proč všechna západní masmédia a přední západní ekonomové o tom mlčí, jako o největším vojenském tajemství? Pojďme se pokusit vyznat v podstatě probíhajících hospodářských událostí, právě z hlediska ekonomiky, aniž bychom se rozptylovali detaily morálky, mravnosti a geopolitiky…

Takže poté, co si Západ v čele s USA uvědomil svůj neúspěch na Ukrajině, vytyčil si za cíl zničit hospodářství Ruska cestou snížení cen ropy a s ním souvisejícího plynu, tedy hlavních zdrojů příjmů ruského exportu a hlavních zdrojů doplňování ruských zlatých a měnových rezerv (ZVR). Tady je třeba poznamenat, že hlavní zdroje neúspěchu Západu na Ukrajině vůbec nejsou vojenské ani politické. Nýbrž spočívají ve faktickém Putinově odmítnutí financovat tento západní projekt Ukrajiny na úkor rozpočtu Ruské federace (RF), což činí tento projekt Západu a priori neživotaschopným v blízké i nevyhnutelné budoucnosti.

Naposledy, za Reagana, vedly podobné kroky (snížení cen ropy) k úspěchu a k rozvratu SSSR. Historie se ale neopakuje. Pro Západ tentokrát vše vypadá jinak. Putinova odpověď připomíná zároveň šachy i judo, kde se síly, vynaložené protivníkem na útok, obracejí proti němu samému, ovšem s minimálním vydáním vlastních sil a prostředků bránícího se. Reálná Putinova politika je neveřejná. Proto je zaměřena více na efektivitu než na efekt.

Velmi málo lidí chápe to, co Putin v daném momentě dělá. A prakticky nikdo neví, co udělá dál.

Ať se to zdá být jakkoli divné, tak Putin prodává ropu a plyn výhradně za fyzické zlato.

On to nevytrubuje na celý svět ve stylu dotěrné reklamy. On, samozřejmě, stejně jako dřív přijímá americké dolary jako průběžné platidlo, ale okamžitě mění všechny ty dolary USA, obdržené za prodej ropy a plynu – za fyzické zlato!

K pochopení se postačí podívat na dynamiku růstu objemu zlata v ZVR Ruska a porovnat tyto údaje s devizovým inkasem RF z prodeje ropy a plynu ve stejném období.

Navíc ve 3. čtvrtletí dosáhly ruské nákupy fyzického zlata rekordní výše. V tomto období Rusko nakoupilo neuvěřitelné množství zlata – víc, než kolik nakoupily všechny ostatní země světa dohromady!

Není to tak dávno, co britští vědci došli ke stejnému závěru, jaký byl před několika lety zveřejněn v „Závěrech geologické služby USA“, konkrétně: Evropa nedokáže přežít bez dodávek energetických surovin z Ruska. To v překladu z angličtiny, nebo kteréhokoli jiného jazyka znamená: Svět nedokáže přežít, pokud z celosvětové bilance dodávek energetických surovin vypadnou dodávky ropy a plynu z Ruska“.

A tak se celý západní svět, postavený na hegemonii petrodolaru, ocitl v bezvýchodné situaci, v níž Západ bez dodávek ropy a plynu z Ruska přežít nedokáže, ale svoji ropu a plyn Rusko je od nynějška ochotno prodávat Západu jen výměnou za fyzické zlato! Pikantní v této Putinově partii je, že mechanismus prodeje ruských surovin Západu jen za zlato funguje nyní nezávisle na tom, souhlasí-li Západ s úhradou ruské ropy a plynu svým uměle podhodnoceným zlatem, nebo ne.

Takže, za ceny zlata, které FED a ESF tak starostlivě násobně snížily proti uměle nafouknuté kupní síle amerického dolaru. Zajímavý fakt: Stlačení cen zlata zvláštním oddělení vlády USA – ESF (Exchange Stabilization Fund) v zájmu stabilizace kurzu dolaru bylo v USA povýšeno na úroveň zákona.

Ve finančním světě byl přijat za axiom postulát o tom, že zlato je antidolarem.

V roce 1971 prezident USA Richard Nixon, zavřel „zlaté okno“, když ukončil svobodnou výměnu dolarů za zlato, zaručenou se strany USA v roce 1944 v Bretton-Woodu.

V roce 2014 prezident RF Vladimír Putin toto „zlaté okno“ zase otevřel, aniž by bral ohled na to, co si o tom myslí a říkají ve Washingtonu.

Právě nyní ztrácí Západ mnoho svých sil a prostředků na to, aby stlačil ceny zlata a ropy, aby tak na jedné straně zkreslil existující hospodářskou realitu ve prospěch US dolaru. A aby na druhé straně zničil hospodářství Ruska odmítajícího roli pokorného vazala Západu.

Právě dnes taková aktiva jako zlato a ropa, vypadají proporcionálně oslabeně a nadmíru podhodnoceně proti americkému dolaru, což je důsledkem obrovského ekonomického úsilí Západu.

Dalším zajímavým momentem v Putinově partii je – ruský uran, díky jehož dodávkám v USA funguje každá šestá žárovka. A který Rusko Americe prodává rovněž za dolary.

Takovým způsobem, výměnou za ruskou ropu, plyn a uran, platí Západ Rusku americkými dolary, jejichž koupěschopnost byla uměle navýšena oproti ropě a zlatu, a to péčí Západu samého. Putin ale využívá tyto dolary, jen aby od Západu vytahoval jeho fyzické zlato, za oním Západem uměle snížené ceny zlata vyjádřené v US dolarech.

Tato Putinova skvělá ekonomická kombinace staví Západ v čele s USA do situace hada horlivě požírajícího svůj vlastní ocas.

Idea této ekonomické zlaté pasti pro Západ nejspíš od počátku nepatří Putinovi samému. Nejspíš pochází od jeho poradce pro hospodářské otázky – akademika Sergeje Glazeva. Proč by jinak Glazev, státní úředník zdánlivě vzdálený od byznysu, byl spolu s ruskými byznysmeny zařazen Washingtonem osobně do sankčních západních seznamů? Putin myšlenku ekonoma-akademika Glazeva skvěle realizoval, když se předtím zajistil naprostou podporou svého čínského kolegy Si-Ťin-pchinga.

Zvlášť zajímavě v tomto kontextu vypadá prohlášení prvního náměstka předsedkyně ruské centrální banky (CBRF) Xenie Judajevové, která zdůraznila, že CBRF může použít zlato ze svých rezerv k úhradě dovozu – pokud to bude nezbytné. Toto prohlášení, v podmínkách západních sankcí, bylo zřejmě adresováno zemím BRICS a především pak Číně. Pro Čínu se připravenost Ruska k úhradám zboží západním zlatem velmi hodí. Proč tomu tak je, o tom jsme psali v jednom z předchozích materiálů.

Čína totiž nedávno prohlásila, že přestává hromadit svoje ZVR, nominované v US dolarech. Vezmeme-li v úvahu stále rostoucí deficit obchodní bilance mezi USA a Čínou (aktuálně pětinásobná ve prospěch Číny), tak toto prohlášení v překladu z jazyka finančníků zní asi takto: „Čína končí s prodejem svého zboží za US dolary“. Světová masmédia tuto v nové monetární historii průlomovou událost raději přehlédla. A otázka vůbec nestojí, zda Čína doslova odmítá prodávat svoje zboží za americké dolary. Čína, bude samozřejmě jako dřív přijímat dolary jako průběžný prostředek platby za svoje zboží. Čína se jich ale hned po jejich inkasu bude zbavovat a zaměňovat je ve svých ZVR něčím jiným. Jinak by ztrácelo smysl prohlášení nejvyšších monetárních míst Číny, že: „Čína končí s prodejem svého zboží za US dolary“. Takže Čína už nebude kupovat za příjmy z obchodu s kteroukoli zemí americké dolary, treassures (státní pokladniční poukázky USA), jak dosud vytrvale činila.

Tak bude Čína vyměňovat všechny dolary, inkasované nejen od USA, ale i z ostatních zemí, za něco jiného, aby nenavyšovala svoje ZVR nominované v USD. A tady vzniká nejzajímavější otázka: Za co konkrétně? Za jakou konkrétní měnu nebo aktivum? Analýza běžné monetární politiky Číny ukazuje, že nejspíš inkasované dolary, nebo jejich podstatnou část, bude Čína tiše měnit a de facto už mění za zlato.

Z tohoto pohledu se pasiáns rusko-čínských vztahů skládá neobyčejně úspěšně jak pro Moskvu, tak i pro Peking. Rusko od Číny nakupuje zboží na přímo za zlato podle jeho aktuálního kurzu, a Čína kupuje za zlato podle jeho aktuální ceny ruské energetické zdroje. Na tomto rusko-čínském svátku života je místo pro všechny: Jak pro čínské zboží, ruské energetické suroviny, tak i pro zlato jako prostředek vzájemného zúčtování. Místo nemá na tomto svátku života jen jeden uchazeč – americký dolar. A není se čemu divit, protože dolar není ani čínským zbožím, ani ruskými energetickými surovinami. On je jen průběžným finančním nástrojem vzájemných zúčtování – zbytečným prostředníkem. A nepotřebné prostředníky bývá zvykem ze schématu součinnosti dvou samostatných obchodních partnerů vylučovat.

Tady je třeba zvlášť zmínit, že světový trh fyzického zlata je nicotně malý ve srovnání se světovým trhem dodávek ropy. A tím spíš světový trh fyzického zlata je mikroskopický, ve vztahu k úhrnu světových trhů fyzických dodávek ropy, plynu, uranu a zboží.

Důraz na termín „fyzické zlato“ je kladen proto, že výměnou za svoje fyzické a nikoli papírové energetické zdroje, Rusko odebírá od Západu zlato výhradně v podobě jeho fyzického a nikoli papírového dodání. Totéž dělá Čína, když Západu odebírá za současné uměle násobně podstřelené ceny právě reálné fyzické zlato jako prostředek platby za fyzické dodávky svého reálného zboží na Západ.

Naděje Západu na to, že Rusko a Čína budou přijímat za svoje energetické zdroje a zboží nějaký „shitcoin“, nebo tzv. „papírové zlato“, se rovněž nenaplnily. Rusko i Čínu, jako konečný platební prostředek, zajímá jen zlato a jen jako fyzický kov.

Pro informaci: Obrat na trhu papírového zlata, jen v podobě futures *) na zlato se odhaduje zhruba na 360 mld. USD měsíčně. Ale fyzická dodávka zlata se uskutečňuje pouze za 280 mil. USD měsíčně. To vytváří na trzích papírového zlata proti zlatu fyzickému poměr více než 1000:1!!!

Použitím mechanismu intenzivního stahování jednoho Západem uměle podhodnoceného finančního aktiva (zlata), výměnou za jiné – týmž Západem uměle nadhodnocené aktivum (dolary USA), Putin spustil zpětný odpočet pro světovou hegemonii petrodolaru. Putin tak dostal Západ do slepé uličky neexistence jakékoli pozitivní ekonomické perspektivy. Západ může vynakládat kolik chce vlastních sil a prostředků, na zvýšení kupní síly dolaru, snížení cen ropy a snížení kupní síly zlata. Problém Západu je jen v tom, že zásoby fyzického zlata v dispozici Západu nejsou neomezené. A proto, čím víc Západ znehodnocuje ropu a zlato proti americkému dolaru, tím rychleji ztrácí levné zlato ze svých zdaleka ne nekonečných zásob. V této Putinem skvěle rozehrané ekonomické kombinaci fyzické zlato z rezerv Západu rychle odtéká do Číny, Ruska, Brazílie, Kazachstánu a Indie – zemí BRICS. Při takovém tempu poklesu zásob fyzického zlata jako nyní Západ prostě nestíhá proti Putinovu Rusku nic udělat, až do chvíle zhroucení celé západní konstrukce petrodolarového světa. V šachu se situace, do které Putin postavil Západ v čele s USA, nazývá „Zeit Not“ (nedostatek času k promyšlení tahů).

Západní svět se ještě nikdy nesetkal s takovými ekonomickými událostmi a jevy, které probíhají právě dnes. SSSR v podmínkách propadu cen ropy urychleně prodával zlato. Rusko v podmínkách propadu cen ropy urychleně toto zlato nakupuje, a tak vytváří reálnou hrozbu existenci amerického modelu petrodolarové světovlády.

Hlavní princip modelu petrodolarového světa, umožňující západním zemím v čele s USA žít na úkor práce a zdrojů jiných zemí a národů je založen na dominantní roli národní měny USA ve světovém měnovém systému (MVS). Znamená to, že americká národní měna je ve struktuře MVS konečným aktivem akumulace, které nemá smysl směnit za jiný. To, co teď dělají země BRICS v čele s Ruskem a Čínou, fakticky změní roli a statut US dolaru ve světovém měnovém systému. Z konečného, platebního prostředku a aktiva akumulace, se národní měna USA společným úsilím Moskvy a Pekingu mění jen v jakýsi průběžný prostředek plateb, za jiné a skutečně konečné finanční aktivum – zlato. Tak dolar fakticky ztrácí roli konečného platebního prostředku a aktiva akumulace, a přenechává obě role jinému, všeobecně uznávanému, odnárodněnému a odpolitizovanému monetárnímu aktivu – zlatu.

Západ tradičně používal dva způsoby odstranění hrozeb hegemonii petrodolarového modelu světa a z něj vyplývajících neúměrných privilegií pro Západ.

Jedním z těchto způsobů jsou barevné revoluce. Druhým, který obyčejně Západ využívá, pokud ten první nefunguje, je vojenská agrese a bombardování.

V případě Ruska ale jsou pro Západ oba způsoby buď nemožné, nebo nepřijatelné. Protože, za prvé obyvatelstvo Ruska, na rozdíl od obyvatelstva mnohých jiných zemí, umíněně nechce vyměnit svoji svobodu a budoucnost svých dětí za západní koláče, které může dostat už dnes. Je to zřejmé podle rekordně vysokých ratingů Putina, pravidelně publikovaných předními západními ratingovými agenturami. Osobní přátelství favorita Washingtonu Navalného se senátorem McCainem sehrálo pro něj i pro Washington velmi negativní roli. Když se o této skutečnosti z masmédií obyvatelstvo Ruska dovědělo, tak 98 % jich Navalného považuje výlučně za vazala Washingtonu a zrádce národních zájmů Ruska. Proto o žádné barevné revoluci proti Rusku reálně uvažující západní profesionálové nemohou ani snít.

Pokud jde o druhý, pro západ tradiční způsob, přímou vojenskou agresi, tak Rusko určitě není Jugoslávie, ani Irák, ani Libye. Při jakékoli nejaderné vojenské operaci proti Rusku, na území samotného Ruska je Západ v čele s USA odsouzen k drtivé porážce. A generálové v Pentagonu uskutečňující skutečné velení silám NATO, to dobře vědí. Stejně bezperspektivní je i jaderná válka proti Rusku, a to včetně tzv. „preventivního odzbrojujícího jaderného úderu“. NATO prostě nemá technické možnosti k takovému úderu, který by mohl úplně odzbrojit ruský jaderný potenciál ve všech jeho četných projevech. Odvetný masivní jaderný úder odplaty na protivníka, nebo poolu protivníků bude v takovém případě nevyhnutelný. A jeho úhrnná síla by byla dostatečná, aby ti, kteří přežijí, záviděli mrtvým. Takže výměna jaderných úderů se zemí jako Rusko není v zásadě řešením zrajícího problému krachu petrodolarového světa. V lepším případě by to byl finálový akord a závěrečná tečka v historii jeho existence. V horším případě, by to byla jaderná zima a ukončení existence všeho živého na planetě, snad s výjimkou radiací zmutovaných bakterií…

V západním ekonomickém establishmentu si nepochybně uvědomují celou hloubku tragična a bezvýchodnosti situace, ve které se západní svět ocitl, když spadl do ekonomické zlaté Putinovy pasti. Vždyť od dob Bretton-woodských dohod všichni znají zlaté pravidlo: „Kdo má víc zlata, ten určuje pravidla“. O tom ale na Západě všichni mlčí. Mlčí proto, že nikdo neví, jak nalézt východisko z této situace.

A proto, pokud někdo vysvětlí západní společnosti všechny detaily probíhající katastrofy, tak tato společnost si sama začne klást – pro přívržence petrodolarového světa – nejhroznější otázky.

Ty budou znít takto:

Jak dlouho dokáže Západ kupovat ropu a plyn z Ruska, výměnou za fyzické zlato…?

Co se stane s petrodolarem USA poté, co Západu fyzické zlato na zaplacení ruské ropy, plynu a uranu, ale i čínského zboží dojde…?


Odpovědět na tyto, zdánlivě jednoduché otázky, dnes na Západě nedokáže odpovědět nikdo.

*) Futures – finanční nástroj, umožňující prodat/koupit v budoucnu zboží za dříve dohodnutou cenu

Textová podoba na https://cont.ws/@severro/1260219

Překlad: st.hroch 190322

105 komentářů :

 1. :-D

  Větší snůšku blbostí, výmyslů a lží jsem již dlouho nečetl. Nová republika má opravdu "úroveň".

  1) Rusko je proti USA a EU ekonomicky bezvýznamný trpaslík.

  2) Západ ani nikdo jiný NE!!!kupuje ropu a plyn za zlato.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:38 "Šťastný" to člověče, věřte si čemu chcete...

   Smazat
  2. Tak sem nelez debílku. Nechápeš psaný text?? Tak zalez zpátky do fekální stoky havloidního demobloku.

   Smazat
  3. Región s najúbohejšou prognózou je Európa. Nemá suroviny, zaostáva technologicky a o demografickom vývoji, akcelerovnom ešte aj importom moslimáčov, pomlčím. Už dnes sa mení len na zónu, určenú pre umiestnenie rádioaktívnych materiálov. Či už pred ich použitím, alebo po ňom.

   Smazat
  4. Anonymní23. března 2019 13:38
   1) Rusko nemůže být trpaslík, pokud je schopno, třebas v dílčích záležitostech, blokovat největší vojenskou mocnost světa.
   2) Vy sedíte u těch různých mnohaletých jednáních, kolem strategických surovin?
   P.K.

   Smazat
  5. 1) Píšu, že je EKONOMICKÝ trpaslík, ne vojenský.
   Jsou to snadné počty, zkuste si je. HDP USA+EU je 25 násobně !!! větší než HDP Ruska.

   https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)

   2) Jaké jednání máte na mysli? Chcete snad říct, že třeba ČR platí Rusku za suroviny nebo Číně za zboží zlatem? Jakým zlatem? Spadl jste z jahody?
   A i žáček 1 třídy zvláštní školy si dokáže na prstech jedné ruky spočítat, že hodnota zlatých rezerv Ruska je zcela nepatrná v porovnáním s hodnotou každoročně prodaných surovin. Schválně, zkuste zapojit aspoň na chvíli mozek a přepočítat si to.

   Smazat
  6. 13:40
   Nejde o víru, ale o jednoduché kupecké počty a selský rozum, nešťastný to člověče.

   Smazat
  7. jEDEN VŮL POVÍDDÁ DRUHÉMU:
   Prý nám lidé dávají nažrat a starají se o nás jenom proto, aby nás pak zabili a snědli ....A TEN DRUHÝ VŮL NA TO: ty tvoje konspirační teorie mne fakt nebaví!!

   Smazat
  8. Proboha lidi vzpamatujte se! Ropa se neprodává za zlato, ale za dolary a dnes je snaha to alespoň částečně vyrovnávat v národních měnách. Ani tohle třeba taková Čína nechce, a od Ruska kupuje buď za dolary nebo za jüany. Rozhodně ne za zlato a už vůbec je za ruble.

   Smazat
  9. Šoty, Evropa na tom ještě tak špatně není, ale úporně na tom pracuje. Po spojení s Ruskem by ovšem byla za krátkou dobu gigantem i vojenským i surovinovým. Předčila by Spojené Státy i Čínu. Teď sice není chudá, ale je úplným hovnem, co se významu týká. Nedivím se, že Británie toužila po brexitu, protože jen samotná Británie a její finanční instituce strčí celou Evropu do kapsy. Dnes hýbou světem technologie a finance, spekulativní kapitál. Technologie jsou přínosem a reálným progresem, bohužel kapitál ne vždy.

   Smazat
  10. Pro 16:48 Zřejmě jsi nepochopil, v čem je ten vtip. Ropa se prodává za dolary, ale Rusko je obratem utrácí za zlato. Tím vlastně prodává ropu za zlato. Místo virtuálních kont v bankách má fyzické zlato v sejfech. Na tom nic nezmění nějaké dorovnávání v národních měnách.

   Smazat
  11. 17:28

   Kdybys nebyl negramot a uměl počítat tak bys nemusel věřit kravinám a během asi 2 minut by jsi si spočítal, že ty objemy koupeného zlata a prodané ropy naprosto nesedí o několik řádů.

   Smazat
  12. Anonymní23. března 2019 14:44
   1) Rusko není ani ekonomický trpaslík, je na úrovni Itálie. A vzhledem k jeho vojenské síle, je jakékoliv jeho přirovnávání k trpaslíkovi, mírně řečeno ujeté.

   2) V článku se uvádí, že za utržené peníze, kupuje Rusko na Západě zlato. Tedy že, na rozdíl od dříve, neukládá utržené dolary do devizových rezerv, ale obratem je pouští do světa. Tím zvyšuje inflaci dolaru. Ale dolar se nezhroutí, protože západní centrální banky tu inflaci rozprostřou mezi všechny účastníky, tedy i nás. Dále se v článku uvádí, že ta pokračující inflace je také maskována cenou zlata, kterou bankovní cenotvůrci nenechají vyletět, čehož právě Rusko využívá.
   Ještě k tomu Vašemu počítání. My, s vybraným zlatým pokladem, nemáme co Rusku přepočítávat jeho zlaté rezervy. P.K.

   Smazat
  13. Rusové těží sami zlato a žádné nikomu neprodávají. (to jen tak mimochodem).

   Smazat
  14. Anonymní23. března 2019 17:43
   Nechápu, co si myslíte, že tím dokazujete.
   Rusko prodá ropu, za utržené financuje ekonomiku a za to, co mu zbyde, zakoupí zlato. Dříve tu rezervu ukládalo v dolarech a tím snižovalo jeho inflaci, takže ho Západ mohl tisknout, jen to fičelo a žít z toho. P.K.

   Smazat
  15. Ten článek tne do živého a krev střiká proudem.
   Pokud kliknete na originálni text JUGO ZAPADNI FRONT okamžitě se mi tu objevi,že chtěji moje data abych se prý vzdělával,že si mě proto zaregistruji!.
   No to tu ještě nebylo Ia,Ia,Á!
   Co myslite je to pravda nebo ne?

   Smazat
  16. 17:45, 17:57
   Rusko nakupuje zlato téměř výhradně u svých výrobců, na světových trzích nakupuje o mnoho méně. Jenže v článku se píše, že svou ropu prodává za zlato, což je zavádějící. Nákup zlata není chybný tah, dělá to i Čína, a v situaci Ruska by k tomu přistoupil asi každý. Jen je otázkou, kolik zlata nakoupit, protože výnosy nejsou tak velké, jako třeba z dluhopisů USA. Zlato je jen pojistka.

   Dolarovou inflaci i tak snižuje, protože vzhledem na nízkou stabilitu rublu obyvatelé RF stále častěji přistupují k dolarizaci ekonomiky. Patriotismus je hezká věc, ale prachy jsou prachy. Jíst se musí.

   Smazat
  17. Jeden z nemnoha vynikajících analýz. USA ještě jedou na úkor zdrojů Země v mnoha státech světa. To končí a nastává doba Číny s jiným přístupem k Zemi. Jsou lidé s nízkým IQ (viz. 13:38), kterým není dáno, ani shůry, chápat psaný text a jeho smysl. Rusko si bere zpět svoji suverenitu (tu Česko nemá) s nezajímá jej názor zda může nebo ne. Pro někoho je nemožné pochopit prodej za dolary a následně nákup zlata za ty samé dolary. Amerika se snaží udržet cenu zlata nízko, protože ovládá zatím nákup a prodej. Vyletí-li moc nahoru, prodej se zavírá a další den začíná opět na dané hranici. Proto se Rusku daří nakupovat zlato na světových trzích tzv. téměř "zadarmo". Měna podložená zlatem suverénně zničí dolar a světový finanční systém. Proto ještě Čína s Ruskem nechtějí zhroucení finančního sytému světa. Vše probíhá svým tempem tak jak má. No dál to nemá cenu vysvětlovat, protože někteří nemají na to požadované IQ.

   Smazat
  18. Anonymní23. března 2019 18:33
   Možná máte pravdu, že je ta formulace zavádějící.
   Nějaké výnosy z USA dluhopisů, je jenom jedna stránka věci. I když i zde, třeba spekulace na vzrůstající cenu zlata bude výnosnější, něž výnosy z těch dluhopisů. Druhá stránka je, že v mezích možností, neposilují svého globálního soupeře.
   Jak naloží obyvatelstvo se svými zdaněnými penězi, je jeho věc, ne státní politiky. Zatím, Rusko je totiž dost liberální. P.K.

   Smazat
  19. 18:41, 19:18, je celkem srandovní diskutovat o makroekonomických záležitostech a přitom o ní evidentně nikdo z nás nemá ani páru.
   Myslím, že na světových trzích nakupuje spíš Čína a Indie, Rusko nakupuje doma. Při nízkých cenách a jisté nejistotě ohledně budoucnosti to je moudrý tah. Měna podložená zlatem už neexistuje, spíš by se to dalo charakterizovat jako měna podložená také zlatem. Ta hlavní aktiva jsou hlavně splatné cenné papíry, produkty, služby a suroviny. A poptávka po nich, samozřejmě. No a samozřejmě vazalové, co vám jdou na ruku a pomohou z problémů a také dobrý dojem.

   Smazat
  20. Anonymní23. března 2019 21:20
   No, Vaše znalosti také nejsou horentní.
   Kde Rusko nakupuje zlato, není podstatné. To, o čem se bavíme je, že Rusko si dolary utržené za ropu nedá do rezerv, ale koupí za ně zlato. Jestli ho koupí na burze, nebo od firmy, která ho kutá u nich, není podstatné. Podstatné je, že jdou do oběhu.
   S těmi dluhopisy, nebo dolary, Vám to už vysvětlil Domino. Nejedná se o žádné jití na ruku, ale plnění přijatého závazku, nejspíš Washingtonský konsensus, vytvářet státní rezervy v těchto aktivech. P.K.

   Smazat
  21. Tak se jdi zbláznit do DC..... čteme to co čtvrt roku o kolik set tun zvýšilo Rusko svoje zlaté zásoby. To naši pitomci se tohoto kovu zbavili ("slavná" ČNB !!), takže my už nemáme skoro NIC !!

   Smazat
  22. Jak jsem přeběhl několik odpovědí, tak je mi jasné, že mnoho lidí nepochopilo. Rusové samozřejmě neprodávají za fyzické zlato, ale za dolary, které však obratem směňují za fyzické zlato. Čtěsi si pomalu a nahlas co je napsáno. Snad pochopíte !!

   Smazat
  23. Bezvýznamný trpaslík s obrovským nerostným bohatstvím by už byl dávno vybombardován.
   Čím to že se o to Američané nepokusili?
   Čeho se bojí?

   Smazat
  24. Zakrslý Putin sedí holou řití na hromadě rezavých raket, ponorek a tanků, pro které nemá odbyt ani jako šrot a proto usilovně hledá nového partnera Adolfa, se kterým by si opět rozdělil Evropu a soutěžil s ním v počtu gulagů, pogromů a vypálených parlamentů. K tomu účelu používá různé azbucké "trojské koně" (foldynovské Srbsko, Řecko). Také protievropský islám. Brzo bude muset platit nahromaděným zlatem za obyčejné žrádlo. Zato má miliony zadubených, hladových a zamindrákovaných mužiků, ověšených ve válce uloupenými hodinkami a oplechovaných bezcennými dobyvatelskými metály udělenými těm přeživším, kteří raději riskovali střelbu soudruhů převážně do vlastních řad, než by šli na jistou smrt do gulagu. "Psí hlas do nebe nevolá" (ruské přísloví). Jejich stavy by potřeboval snížit aby je nemusel živit. Proto jim slibuje válečnou kořist. Brzy však předá Sibiř Číně na splátku svého dluhu (podobně jako kdysi Američanům Aljašku), případně jako výsledek pročínského referenda Sibiřanů. Z Ruska zůstane feudální chlastoslovanský skanzen s dřevěnými matrjoškami, zlatem okovanými blechami vystavenými v Kremlu, a potměšilými zablešenými cirkusovými medvědy na motorkách, obohacený olezlými a odulými putinovskými agentskými čecháčky, kterým Putin rád poskytne asylovou kvótu mezi touto sortou pochcaných, zesraných a za bílýho dne se ve škarpě válejících podlidí tu - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   které tak či onak bude nutné zlikvidovat v zájmu civilizace!:-)))

   Smazat
  25. Rusko samozřejmě neprodává ropu a plyn za zlato, nýbrž převážně za dolary. Za ty dolary pak nakupuje fyzické zlato. Jen za rok 2017 nakoupilo 224 tun zlata.
   Pokud jde o HDP, je třeba uvážit i výši dluhů a ty jsou v případě USA a západních zemí řádově vyšší než v případě Ruska a Číny a stále rostou. Sankce paradoxně omezují Rusku možnosti své dluhy výrazně zvyšovat.

   Smazat
  26. 11:40, dluh je jedna věc a struktura dluhu, druhá. U nás je také extrémní dluh - mezi obyvatelstvem. Kolik lidí je v exekuci? To vše jde na úkor zdravé finanční politiky státu, protože stát je tvořen jeho obyvatelstvem a v nějaké míře se dluhy vždy projeví.

   Pak také záleží na tom, o jaký stát se jedná. USA je natolik silný stát, že si může dovolit nevyplatit svoje dluhopisy konkrétní zemi a nijak to nesníží jejich kredibilitu. Naopak. Všichni se začnou předhánět v úslužnosti, jen aby se nedostali i oni do hledáčku.

   Do této kategorie patří i věřitelé, kteří se obávají o návratnost svych investic, něco ve stylu "too big to fail" a politiku nátlaku a stabilizace USA ještě i podpoří, protože to snižuje jejich potenciální rizika.

   Pak jsou zde vazalske vlády, které urychleně přiskočí na pomoc, když jejich protektor zavelí. Klidně obětují rozpočty a příjmy vlastní země. Jsou mezi nimi takoví, kteří to mají dobře zaplaceno, takže na poškozování vlastního státu vydělají, a potom jsou tady totální dementi, co to dělají z přesvědčení. Tito jsou mimořádně nebezpeční.

   Pak jsou tady hloupé země s hloupými vládami, a hloupými nebo chamtivými obchodníky, kteří kupují restrukturalizovaný americký dluh v podobě úúžasně výnosných balíčků přez hedge fondy a myslí si, jak dobře investovali. Takových ani není škoda, za blbost se platí. Horší je, když to udělá správce fondu, kde mám konkrétně já uložené peníze;).

   No a některým zemím se prostě dluhy neplatí a můžou sloužit dokonce i jako nástroj nátlaku. Kdo by se zapodíval třeba nějakou Barmou, Českem nebo Ethiopií, že? Naopak. U zemí tohoto typu si může gigant typu USA dovolit ještě i vydírání: " .. nakoupíte to a to, a potom vám možná náš dluh částečně splatíme.." Jestli si myslíte, že to nějak poškodí reputaci Ameriky, to ani náhodou. Nejsme stejná liga. Zvlášť, když neexistuje, zatím, alternativa.

   A mohl bych pokračovat, ale už mě volají na nedělní oběd. :)

   Smazat
 2. "Abych pravdu řekl, tak nevím, jak je možné porovnávat to, co dělá Rusko s tím, co dělají USA. USA ve své řídící činnosti a obzvláště na mezinárodní aréně, na nadnárodní úrovni kladou důraz na silovou prioritu. Neustále se snaží někoho zmáčknout, někoho vzít pod krkem, někoho okupovat, někoho vybombardovat. To znamená jen jedno, že na vyšších prioritách zobecněných prostředků řízení jejich řízení absolutně selhává. Když někoho nedokážou zastrašit a okrást, tak jim krachne ekonomika.

  Když jim krachne ekonomika, nebudou moci dále prosazovat tu ideu, že Amerika je velmoc, ten nejpokrokovější stát na světě, se kterým je třeba počítat. To znamená krach. Bodáky se dají použít pro ledacos, ale nevydrží vám to dlouho. Nebo je to možné říci jinak: Je možné dostat se k moci pomocí bodáků, ale udržet se u ní s jejich pomocí už nejde. Potřebujete ideu.

  A USA už dávno přešly od ideje, která byla v devadesátých letech plně zdiskreditována... Tehdy se USA staly jediným centrem koncentrace řízení poté, co se SSSR zhroutil. A tehdy měli Američané možnost vybudovat svět podle svého, a to bez jakékoliv války. Ale cožpak se po zmizení SSSR svět stal bezpečnější? Vůbec ne. Všude se rozhořely války, protože Američané se začali chovat jak slon v porcelánu: „Máte něco proti nám? No my vám ukážeme. Teď už vás nikdo bránit nebude, SSSR už tu není.“ A tak se z ideologického, konceptuálního hlediska absolutně zdiskreditovali,..."

  http://leva-net.webnode.cz/products/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-18-03-2019/

  OdpovědětSmazat
 3. Není BRICS Brazilie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika? Kazachstan nět, alespoň prozatím. Nebo se něco už upeklo?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ne, Kazachstán ne, ten je poměrně malou zemí. Pokud někdo další, pak Turecko, Argentina, Indonésie, Malajsie. Ale pochybuju, že ještě někdo vstoupí. Příčinou je to, že hlavní jednotící prvek - Rusko, je příliš chudé, vzhledem k ostatním, a dva bohaté státy Indie a Čína se zas moc nemusí. Až začnou živější kontakty mezi těmito dvěma asijskými giganty, potom bude BRICS atraktivnější. Jenže otázka zní, naco? Jsou i jiné platformy, například přímo WTO nebo G20. BRICS to je jen takový malý truc podnik proti G7. Kdyby G7čka přijala Brazílii, Čínu nebo Indii mezi sebe, BRICS zanikne.

   Smazat
 4. CCa před dvěma - čtyřmi lety jsem zaznamenal celkem NEZVYKLÝ JEV, oproti minulým letům. šla Cena zlata šla nahoru a současně se zvedala i cena dolaru! Jak jsem psal, že jsem toto zaznamenal, ale vysvětlení se nenabízelo. Teprve podelší době mi to začalo dávat smysl. Jaký, to už si nechám pro sebe. Ale jsem se přesvědčil, že mé závěry se ubíraly správným směrem.

  Zmiňuji se o tom jen z toho důvodu, protože věřím, že je mnoho lidí, kteří si dovedou udělat vlastní názory a to bez ohledu na názory "odborníků" na všechno.

  OdpovědětSmazat
 5. Rubeľ je viazaný na Dolár a Euro takto:
  Ak Rusko chce vytlačiť novú emisiu Rubľa, musí v hodnote objemu tejto emisie nakúpiť Dolár a Euro v pomere 50/50.
  S týmito nakúpenými zásobami nemôže podľa Ruskej ústavy hýbať.
  Takto je krytý Rubeľ.
  Zároveň je zčasti krytý Dolár a Euro.
  Ak však Rusko tieto nehybné zásoby zamieňa za zlato, stane sa to, že akýkoľvek pohyb zlata hore, navyšuje zásoby Dolára a Eura a zároveň umožňuje Rusku tlačiť nové množzstvá Rubľa.
  Ak si uvedomíme, že Rusko všetko v rámci štátu platí Rubľami, od vesmírneho programu až po chleba, pričom zásoby nových zdrojov meny Rusy ťažia zo zeme v podobe ropy, plynu, uránu, uhlia, alebo aj pšenice, či zlata, myslieť si, že Rusko je na tom zle, je trochu detinské.
  Bežný Rus síce zarába málo, ale za benzín, či plyn, dáva 5 krát menej, ako Slovák.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No a ak napríklad kurz dolára a rubľa je 1 : 40, tak za milión dolárov zásob, Ruská národná banka, môže dať do obehu 40 miliónov nových rubľov.
   Ak sa kurz pri sankciách zvýšil na 1 : 70, tak banka dáva do obehu až 70 miliónov Rubľov.
   A vláda má viac na cesty, infraštruktúru, aj armádu, dôchodky, či platy štátnych zamestnancovb.
   Druhá vec, je, že ak bežný Rus chce doláre, musí za ne platiť veľa.
   Ale celý jeho život sa odohráva v platbách rubľami v Rusku.
   A to je rozhodujúce.

   Smazat
  2. Plácáš tady pátý přes devátý a nevíš vůbec která bije, myslíš si, že v Rusku maj perpetuum mobile na peníze.
   Když jde rubl do prdele, tak zcela logicky raketově roste inflace a rusové si za rubl nic nekoupí, reálné mzdy a důchody klesají. Proto, když byla krize na vrcholu, tak byla inflace v Rusku 17% a Rusové panicky měnili úspory na dolary. Průměrná inflace v Rusku za posledních 10 let byla skoro 8%!!!
   https://tradingeconomics.com/russia/inflation-cpi
   Srovnej s naší inflací, která byla ve stejném období 1.5%
   https://tradingeconomics.com/czechrepublic/inflation-cpi
   Tvé info o pětinových cenách benzínu v Rusku stojí taky pěkně za ho.no. Benzín stál v Rusku minulý rok v průměru 45 rublů, což je 15.5 Kč, takže cca polovina, ne pětina.
   https://www.themoscowtimes.com/2019/02/04/russia-has-second-lowest-gas-price-europe-report-a64387

   Smazat
  3. 16:07, je to fakt prosťáček. Jejich centrální banka opět zvýšila úrokové sazby a tím se zvyšují všechny náklady a klesá obchod. Inflace jako dnes v Rusku není ani na Ukrajině. Přitom do nedávna to tak nebylo, inflace byla nízká. Důvěra v rubl klesá už dlouhodobě, zlato nezlato. Spousta Rusů vyváží svoje peníze ven, aby ochránila úspory, a dlouhodobější půjčky jsou vedeny jen v dolarech. Podobně tomu bylo v 90.letech, kdy se rubl už ani nevydával, tehdy fungoval barter a dolary. Rusko byla jediná země z post SSSR, která v 90.letech fakticky přišla o svou měnu. Dnes opět běžně vidíte v oběhu dolary i mezi běžnými lidmi a jejich objem stoupá. Rozhodně má větší důvěru než Euro a tím samotní Rusové dolar upevňují.

   Smazat
  4. Áno, som fakt prosťáček.
   Rozdiel medzi ekonomikou Ruska a napr. Česka je v tom, že Rusko vyťaží barel ropy napr. za 20 USD.
   Predá ho Česka za trhovú cenu 40 USD.
   Rusko tak má zisk medzi nákladmi a výnosmi.
   Český obchodník si zaplatí prepravu a potom distribuuje - mne a vám chlapci.
   Prečo to Čech a Slovák kupuje?
   Lebo to nemá.
   Rusko má najväčšie zásoby energetických nosičov a surovín na svete.
   Čech a Slovák, aby nezamrzol, musí to kupovať.
   Ale podľa vás, chlapci, je Rusko na tom zle a my sme na tom dobre, hoci logicky musíme potom byť na tom horšie ako ten, čo suroviny má.
   Možno zarábate 30 tis. CZK mesačne, jazdíte na Hyundai na splátky a máte pocit, že ste na vrchole potravinovej pyramídy.
   Ja vám to sebavedomie brať nebudem.
   Nezabúdajte, že IS už nekradne pre nás ropu v Iraku a Sýrii, aby ju BP, či Shell dodávali do našich nádrží za nízku cenu, ale zároveň za cenu životov tisícov Sýrčanov, Iračanov, Líbyjčanov a ostatných.
   Toto samozrejme nevidíte, ale inak ste v obraze.
   S úctou
   Domino

   Smazat
  5. Anonymní23. března 2019 16:07
   Anonymní23. března 2019 16:32
   Pánové, ten článek i příspěvek Domino je o voze a Vy o koze.
   To, že se v Rusku nežije snadno, jak uvádíte, je asi pravda, ale tady jde o něco jiného. Západ dostal Rusko do područí, proto se tam také nežije lehce, a Rusko se z toho horko těžko dostává. V článku je uveden jeden ze způsobů, jak se z toho západního vyžírání vymaňuje. Domino v 15:24, tu ohlávku docela dobře vysvětlil. P.K.

   Smazat
  6. P.K. není to úplně tak. Je sice pravda, že sankce Rusy dost poškodily a taky je pravda, že díky finanční kázni dokázali překonat útok na rubl, který ovšem padnul na 40% své původní hodnoty, ale ten základní faktor, závislost na těžbě uhlovodíků a jiných surovin, to byl tím hlavním důvodem poklesu produktivity a HDP.
   Recese 2015 nebyla jen z důvodu sankcí, ale pádu cen ropy. Pokud nepřekonají tuhle závislost a nestanou se zemí výroby s přidanou hodnotou, a technologických inovací, a zemí poskytující služby, nikdy se z toho marasmu nedostanou. Přičemž nejdůležitější jsou ty služby a technologie.
   A to půjde jen velmi těžce, protože Rusko je jedna ze zemí s nejvíce rozevřenými sociálními nůžkami a zároveň není zemí přívětivou. To není společnost, kam by se začali hrnout lidé s vysokou kvalifikací. Naopak,
   jejich vlastní lidé utíkají a nevrací se. Částečně to je i díky antipropagandě, protože taková hrůza oproti úspěšnějším zemím tam opravdu není. Jen ta centra, která byla za Sovětů, se už dávno ztratila a vybudovat něco nového, je prostě velmi těžké, protože tady nezáleží jen na penězích, ale i na kreditu a osobnostech. A taky na ochotě, jelikož nestačí jen žvanit, ale konat a případně i trestat.
   Nemluvě o bolavých problémech, v podstatě stoletých, jakými je korupce a zlodějina.
   Něco už funguje, jinak by byli v podstatně větším maléru.

   Smazat
  7. Anonymní23. března 2019 19:02
   „P.K. není to úplně tak.“
   Nevím, co není úplně tak, ale prakticky se mnou souhlasíte, že Rusko se z toho horko těžko dostává.

   „a zemí poskytující služby, nikdy se z toho marasmu nedostanou.“
   To tedy nevím, jaké služby jim pomůžou. Ještě tak finanční, že si vezmou zpět centrální banku. To by pomohlo i nám.
   Také nás liberalisté oblbovali, že oproti západu máme vysoké procento průmyslové výroby a nízké procento služeb. To byl žvást na likvidaci naší produktivní výroby a tedy i naší suverenity a soběstačnosti. Naše strojírenství zlikvidovali a Ukrajinci u VW zajišťují montážní služby a Kubánec Lafita kadeřnické služby. P.K.

   Smazat
  8. Anonymní23. března 2019 16:07
   Anonymní23. března 2019 16:32
   Vy dva chytrolíni, zrovna teď probíhá protest proti úmyslu vlády nezvednout rodičovský příspěvek. V diskusi zaznělo, že oproti roku 2007 si dnes rodiče koupí pouhou čtvrtinu toho co před 12 lety. Porodné dneska dostávají jen ti co nepracují a žijí s dávek.
   Takže kdyby jste se starali hlavně o české lidi a nesrali se do Rusů.
   Nebýt sankcí měli by se lépe jak ruští občané tak i čeští.

   Smazat
 6. Já nejsem vyslovený rusofob, ale něco takového se prostě nedalo dočíst do konce. Vím, že se podobné články občas objevují v ruském prostoru a nechtějte vědět, jak na ně samotní Rusové reagují. Proto se objevují jen sporadicky.

  Nebudu se vyjadřovat k jednotlivým bodům, článek je moc dlouhý, ale jen jednu větu k tomu zúčtování ve zlatě. Vám už soudruzi zřejmě dočista hráblo!

  Zlato je sice dobrá věc, jako pojistka při finanční nestabilitě, ale to je asi tak všechno. A ještě lze zlatem platit, když jste opravdu v koncích anebo ho lze ukrást.

  Zapomeňte na všechny fantasmagorické trachtace Rusko-Čína. Rusko je sice velký stát, není chudé a momentálně vykazuje navzdory úporným snahám stabilitu, ale má hodně daleko do toho, aby určovalo běh světové ekonomiky, což je ten hlavní hybatel světové politiky.

  Takovým hybatelem je Čína a USA, v malé míře i Evropa, ale Rusko má do toho ještě pořádně daleko. (Možná společně s Evropou). Ale vzhledem na to, že se nedaří podnítit technologický rozvoj, zlikvidovat korupci a diletantismus, zřejmě ještě dlouho bude mít úplně jiné problémy, než určovat směr rozvoje.

  Na to, aby bylo uznáno, muselo by mít technologická centra jako Silicon Valey, byznys centra jako London City, a infrastrukturu jako Německo. Potom, jestli započítame surovinovou bázi a schopnost si to bohatství ubránit, mohlo by Rusko určovat běh světa. Dnes určitě ne.

  Podívejme na Čínu. Ta kromě surovin má všechno ostatní a respekt jako světová mocnost v technologické a ekonomické oblasti.

  A to oslavné hodnocení báťušky Vladimira Vladimiroviče, to raději ani hodnotit nebudu. I když mám o jeho schopnostech poměrně dost vysoké mínění, ještě dva takové články a začnu pochybovat. Putin není génius, v jeho okolí pracuje hodně schopných lidí, jedná se o kolektivní výsledky. On je právník, ne ekonom nebo technik.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pořád říkám, že Rusko by potřebovalo schopné politiky jako Macron a Merkelová, koukněte jak jim to pěkně šlape.
   Tak jsme se zasmáli a jdeme něco užitečného dělat:)

   Smazat
  2. 16:39, drahý anonyme, kdyby ses naučil pořádně číst a porozumět psanému textu, nemusel bys být za vola. Možná bys dokázal sesmolit víc než jeden bezduchý výkřik do prázdna.

   Smazat
  3. Rusku stačí když má suroviny a schopné lidi. Technologická centra jsou Západu na nic, když schopné lidi nemá a musí je dovážet.
   Byznys centra pro obchodování se shit coin and futures už ale vůbec ale vůbec nepotřebuje.

   Smazat
  4. Pokud začtete pochybovat o schopnostech V.V. Putina jen proto, že je se vám nezdá rádoby oslavný článek na jeho adresu a když přibudou další dva, tak pozitivní názor na Putina ztratíze zcela, pak za to nemůže Putin a vy
   vlastně nehodnotíte objektivně jeho schopnosti, ale jen křivý mediální obraz.
   Není podstatné, co píší média či kdokoli, podstatné jsou činy a skutečné ukazatele politiky Putina. A těmo ukazateli je mimo jiné i to, že Rusko o proti jelcinovským létům reálně pozvedl z popela a znovu z něj udělal světovou mocnost.
   A jen na okraj : Vy hodnotíte úroveň státu vlastně jen podle nějakých ekonomických kritérií, jakoby uroveň společnosti určovali jenom peníze. To je deformace daná současnou liberální kapitalistickou teorií. Ekonomika však je jen nástrojem politiky a v reálné praxi byla a je politika vždy nadřazeným nástrojem řízení. Je tomu tak i nyní, jenom tu politiku nedělají současné politické loutky. Ti jsou jen herci a společně s byznysem do jisté míry ovlivňují snad tu ekonomiku. Politika jako nadřazený stupeň hierarchie řízení je však prostřednictvím ideologie bezstrukturně realizována dle koncepce globálními silami.
   A právě na této úrovni v současné době jenom Rusko realizuje svoji globální politku. Dlužno říci, že v současné době dočasně v souladu se záměry globalistů. Proto role Ruska je a bude podstatně vyšší než role SSA, které jdou dle globalniho plánu postupně pod vodu.
   A během přístích 20 let půjde o to, která koncepce zvítězí. Zastaralá otrokářská tlupo-elitářská koncepce globálních elit nebo nová koncepce Ruska : koncepce založená na sociální spravedlnosti, ale především nehierarchická, ale síťová koncepce přímé demokracie budované ze spodu bez parazitujících elit viditelných i zákulisních.

   Smazat
  5. 17:06, ne, suroviny nestačí. Ty má i Sierra Leone a nemám pocit, že by to byla nějaká významná a bohatá země.

   17:56, pozdvih Ruska se tady projednával už mnohokrát, stejně tak i role Putina v něm, a to nepopírám. Koneckonců, uvažovala o něm jako o kandidátovi ceny Quadrigy i Deutsche Wirtschaft. Jenže to je stav deset, patnáct let dozadu. A co máme dál?

   Putin má sice významnou a silnou pozici, jenomže není sám. A já mluvím ne o něm, ale o společnosti. Ta tvoří národ. Minimálně od roku 2010 mělo dojít k tomu, co začínají teprve dnes, rozvoj infrastruktury a vnitřní investice. A stejně to není dostatečné, protože kapitál se stále ve velkém vyváží ven a tam spotřebovává. Čína svoje zisky investovala doma a výsledek se dostavil po necelých dvaceti letech. Dnes začíná s expanzí.

   Pokud budou zisky sloužit k tomu, aby se rozplizly bůhví kam, a jen se bude velkohubě přistávat jednou na Marsu a podruhé Měsíci, pokud se nepodpoří technologický rozvoj, nereformují výzkumné instituce a nevrazí tam dostatek prostředků, nezkvalitní lékařská péče a vzdělávání (stačí vrátit na úroveň SSSR) a pokud se nedohlédne na diletantsmus a šlendriánství, a nepůjde se stylem odměn za výkon a trestů za zlodějiny tak jako v Číně, pak se nikam nepohnou, protože i ten zbytek země to definitivně vzdá. A nemluvím o tom, že by se měli prachy jen tak bezuzdně rozdávat, jak to tady už někdo navrhoval.

   Smazat
  6. 17:02, drahý anonyme, zda se, že ten kdo nerozumí psanému textu a je tu za vola...je někdo úplně jiný, než 16:39. Bezduché výkřiky do prázdna jsou slyšet úplně odjinud. Víme pane přemoudřelý?

   Smazat
  7. 19:27 Putin už za pár let končí. Neví se, co bude pak. Nechcete to vzít po něm? Stačí si přečíst váš návod a je to v kabeli.

   A to školství, to sedí! Myslím, že nám by stačilo, kdybychom my naše školství vrátili alespoň tam, kde ho teď mají Rusové. A věřte, že o obou systémech něco málo vím. Na rozdíl od mnohých zde diskutujících, kteří sdělují nikoli fakta, ale pouze buď svá přání, nebo své zdivočelé představy.

   Smazat
  8. 20:14, silně pochybuju, že máte přehled o ruském školství, a souhlasím s tím, že u nás taktéž začala postupná destrukce. Nedávno jsem shlédl jednu diskusi na téma školství v RF a zjistil, že mají podobné problémy jako tady. Jednak čelí důsledkům zásahu liberálů ještě z 90.let (na Rusko se upřímili jako na první zemi z východního bloku) a jednak úniku mozků. Chybí skoro celá jedna generace univerzitního pedagogického personálu, to je citelná ztráta Teď to opět lepí dohromady, zdá se že z toho něco bude. Taková země musí produkovat vysokou vědu a laureáty Nobelových cen.

   Co se týká mojí kritiky, to není nic potupného a tamní elity jsou si toho dobře vědomi. Sami o tom hovoří, mám to od nich. Oni sami kritizují, zrovna tak jako my kritizujeme svoje nedostatky.

   Já přece nijak nesnižuju výsledky, kterých dosáhli od totálního propadu koncem 90.let, kdy tahle země v podstatě téměř zanikla. Byl jsem v Moskvě v r.1999 a loni, a našel jsem úplně jiné město a úplně jiné lidi. Stalo se z ní příjemné zelené místo, kde lze žít, a není jediná. Bezpochyby udělali velký pokrok. Škoda té ztráty času během "budování kapitalismu" pod vedením "spřátelených" Spojených států amerických.

   Jenže Rusko je země jiného typu než my, a proto se na tamní obyvatele se kladou úplně jiné požadavky. Má ambice velmoci, kterou se už v podstatě znovu stala, v prostředí predátorů planety, takže tam fungují jiné síly. Nároky jsou neúprosné a chyby se těžce vymstí.

   Smazat
  9. Re (16:16):
   Ano, Rusko je co do ekonomické síly, všeobecné technologické rozvinutosti neporovnatelně slabším. Nasvědčuje tomu i poměr zlatých rezerv držených v USA a Rusku. To jistě vnímá i autor článku ..
   A však to, co autor především zdůrazňuje, je okolnost, že Západ (USA a spol.) již Rusku nedokáže vnutit scénář, který by vedl k jeho většímu oslabení. Žádný z použitých nástrojů (jakoby) nepomáhá. Ani sankce, ani měnové manipulace či manipulace s cenami klíčových exportních surovin, a ani ta metoda "uzbrojení" nefunguje ...
   A již i toto je pro Rusko malým vítězstvím, protože ještě před ca. pěti lety se například i vzpomínaný S. Glazjev takového vývoje dost obával.
   Takže, spíš než o dnešní nerovný stav jde o trend, který - jak se dnes zdá - je pro ruskou ekonomiku (a politickou sílu) příznivějším než byl včera či za ožraly Jelcina, a dává Rusku (jeho lidu) naději, že se v dohlednu nestanou rozparcelovanou kolonií a vazalem Západu.

   Smazat
  10. To jsou jen iluze, bejvávalo! Za Sajůzu:-) Když si přečteš co je tam napsáno (je to z jejich, ruských zdrojů!) - https://img.opentown.org/store/news/180407/te-url-9f0e394ab55deec1225656a563db0bf8.jpg

   (pro ty co rusky neumí - tahle banda na fotce vyvezla z Ruska ven za 20 let 3 triliony petrodolarů v offšorech!)

   tak pochopíš, že to jsou všecko jen kydy postkomoušů - putinčiků! Pod svícnem největší tma! To ti na fotce jsou největší loupežníci v Chujlostanu, kteří z jeho obyvatel udělali tyhle za bílého dne v pochcaných teplákách se válející "bílé negry" (jak je předčasně předpověděl Bronstein)! - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   Smazat
  11. 21:11, ano, můžu souhlasit s tím, že se podařilo zastavit rozvrat a zemí stabilizovat natolik, že si může dovolit přepych v podobě vývoje nových zbraní. S tím jde i vývoj nových technologií, takže to "svinstvo" je i k něčemu dobré.

   Bohužel, brzdí rozvoj jinde a spotřebovává prostředky, které by bylo nutno investovat do jiných potřebných oblastí, to je úděl velmocí. Jenže, jak jste napsal, investice do zbraní jsou pro Rusko mimořádně významné, protože se jedná o záruku bezpečnosti státu a s tím spojené jeho bytí a nebytí. To si všichni dobře uvědomujeme.

   Viditelný pokrok navíc ukázal, že se přece jen v zemi nachází ještě hodně mimořádně talentovaných lidi, a nezbývá než doufat, že se podaří je udržet doma. Anebo navracet zpět. Je sice hezké, že jsou schopni dosáhnout úspěchu v tak vysoké oblasti, jakou je třeba kvantová technologie ve výpočetní technice, ale první komerční stroj se začne prodávat v USA a následně Číně, ne v Rusku.

   Pak stačí ruské specialisty stáhnout k sobě, a Rusko zase musí začínat odznovu. Podobně jako v oblasti multijádrového procesoru, kdy se zaznamenal úspěch s tehdy novým a průlomovým iCore2 poté, co z Elbrusu přeběhlo i s licencemi 400 vývojových inženýrů, kteří tuto technologii už léta vyvíjeli.

   Intel přináší stále velké zisky. Slyšel někdo z vás o Elbrusu? Ne, neslyšel. Neslyšíme nic o tamní kultuře. Zato idioti všeho druhu s pohrdáním dokola píšou urážky typu "zemljanka", "onuce", "alkoholismus", "agrese" a podobně. Tím se Rusové fixují právě v takovém obraze, ačkoliv realita je úplně jiná.

   V oblasti vysokych technologií je ještě jedna nebezpečná věc. Jednou je únik mozků, to se ještě překonat dá, pokud máte kvalitní lidské zdroje, ale jestliže zanedbáte tento faktor dlouhodobě, ztratíte kontinuitu, a to se překonává jen velmi těžce. Výjimeční lidé se přirozeně stahují do center, kde se koncentrují jiní výjimeční lidé. Dnes se konečně v Rusku zaměřili právě na tento faktor, a jsem zvědav, jestli se zas bude jednat o nějaký velkohubý výstřel anebo skutečnou důslednou politiku, která přinese plody.

   Smazat
 7. Pro 16:16, i další. Kdy už konečně pochopíte, že Rusko netouží být ("uznáno") ani hybatelem světa, ani jeho vůdcem, který "zkroutí ruce každému, kdo se nebude řídit jejich názorem" (Obama). Po rozpadu SSSR, a jelcinovské tragedii při likvidaci vlastní státnosti se vyhrabalo z nejhoršího a v současné době má velmi dobře našlápnuto ke zvyšování životní úrovně. Prezident Putin není ani car, ani diktátor. A už vůbec ne genius.Má tým lidí, kteří se rvou proti přesile západních lumpů, lichvářů. podvodníků. Pardon, rozumí se dodavatelů liberální demokracie a lidských práv, že? Už v anotaci článku je uvedeno, že je třeba se oprostit od adorace Putina autorem. Na druhou stranu se Putin a jeho tým se i doma pohybuje v reálném prostředí, mezi skupinami nejrůznějších zájmů a často bez skrupulí. Logicky, stejně jako např. u nás, nejsou všichni vlastenci, aby upřednostňovali zájmy své země nad svým kontem. Přesto se Rusku daří nejen přežít, ale i zvyšovat svou životní úroveň. K tomu patří i taktické finanční operace, o kterých se píše v článku. V článku je drobná nepřesnost. Zápaní svět, a USA zvláště "nepadli do pasti" vytvořené Ruskem, ale fakticky do své vlastní. Tím ale vzniká obrovské nebezpečí. Protože všechny individuální "vzpoury" tohoto typu (Lybie, Irák, Syrie atd.) skončily decimující "výchovnou" válkou. Od dolaru se beztrestně neodchází. Rusko je první případ (kromě Číny) , koho vojensky ztrestat nelze. Takže jsou jen dvě cesty. Zápaní svět najde s Ruskem (a Čínou), racionální dohodu, nebo zmizí tento svět. Krysa zahnaná do kouta vztekle kouše. A nezdá se, že je to Rusko, kdo je, přes všechny sankce, v koutě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nemusel jete 16:16 podávat vysvětlení, stejně nepochopil "vo co go". Házet perly … je i u něj zbytečné - nepochopí nic, nemá na to. Jinak fajn.

   Smazat
  2. 17:22, myslím, že nemáte pravdu s tím hybatelstvím. Jistěže chce být hybatelem, jako každá jedna velká země, jsou z toho slušné prachy. Jinak by si nepořídili tolik zbraní a oddali se těm, kteří hybately jsou.

   Pokud jste tady popsal, že existují domácí struktury, které nemíní participovat na vnitřním rozvoji, potom je něco špatně, to snad uznáte sám. A netýká se to jen těchto struktur. Já říkám, že se začalo s vnitřním rozvojem pozdě a stejně není budoucnost nijak jistá. Jiné země po válce nebo úpadku postupovaly rychleji. Souhlasím, že Rusko je a bylo v úplně jiné mezinárodní konstelaci, ale mojí kritiku vyvolal oslavný článek, který vůbec nereflektuje skutečný stav. Zbytek jsem popsal 19:27.

   Smazat
  3. Ten článek nebyl oslavný, ten článek spíše varoval před naším zaoceánským partnerem, který se nerozpakuje před ničím. Klidně hodí síť i na své partnery.
   Západ dobře ví, že ekonomickou válku prohrává a bude určitě zkoušet jak donutit Evropu k sebevražedné válce s Ruskem.
   Naštěstí Rusko už pohrozilo, že vymaže Washington z mapy okamžitě po zahájení útoku. A ostatní centra v USA také.

   Smazat
 8. https://archiv.ihned.cz/c1-66530210-navrat-z-venezuely-krajani-z-kdysi-bohate-latinskoamericke-zeme-se-kvuli-krizi-vraci-zpatky-do-ceska

  OdpovědětSmazat
 9. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Myslitelé vždycky reprezentují jenom sebe a svoje myšlenky.
   Ty idiote reprezentuješ jenom svoji blbost a ukájíš se myšlenkou že jsi myslitel.

   Smazat
  2. Upřímně bych si přál být v "takové prdeli" jako je Rusko. Ochotně bych to vyměnil za "prosperitu" zemí s vydrancovanými surovinovými zdroji a zadluženými až po uši, jejichž pád visí jen na tom, kdy už to nejslabší kusy neustojí, nebudou moci dál a v zoufalství se začnou dožadovat splacení dluhů.

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. 19:24, nedělej ze sebe ještě většího kreténa než jsi. Jestli chceš diskutovat na tohle téma, zanech kravin s onucemi a zemljankami, jsi trapný. O Američanech taky nemluvíme jako o buranech zpoza kravského vemene. Takže pokud máš nějaké pnutí v rozkroku v souvislosti s otepí slámy, zkus leštičku. Uleví se ti.

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. 19:24

   Forma vašeho vyjadřování skvěle dokresluje myšlenkový obsah. Nemáte to v životě lehké.

   Smazat
 10. Tady je najednou samý havloidní odpad...jeden chytřejší jak druhý. Je to jejich země a v té zemí si můžou dělat co chtějí. Proč je pořad debilní havloidi poučujete a hlavně na jejich hranice stahujete vojenskou starou rezavou techniku. Jaký máte důvod opilci od vency flašky. Asi chcete skončit v radioaktivním pekle a pokud se to stane tak na vecl strasee v praze budete mít 100 m radioaktivní vody 300 let. Důsledek bpmbardování přehrad před prahou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Все очень интересно, только один вопрос, больше 90 % золота в прошлом году было куплено на внутреннем рынке. У компаний которые Российскими не как не назвать. Т.е. те самые зеленые бумажки которые получены за газ и нефть потрачены на покупку своего же золота . А мы там случаем должны не остались? И ли ох....нный ХХП или я чего то не понимаю?

   Smazat
  2. 19:33, takže firmy, které dobývají zlato na Sibiři nejsou ruské? Jedna je rusko-indický holding a ty, které těží zbytky na Kolymě, to jsou co za firmy?

   Smazat
  3. Nejde o to, čí jsou, ale ten fakt, že Rusko vykupuje veškerou jejich těžbu.

   Smazat
  4. Bнутренний рынок и внешний - сообщающиеся сосуды. А вот подвалы Центробанка (или Гохрана, не знаю) - замкнутая кубышка. Таким образом, неважно, откуда брать золото, важно, чтобы оно изымалось из обращения и оседало в России.

   какая разница где заплатить завышенной зленью, на внешнем рынке или внутреннем? Самое главное, что бумага выгодно реализована, монетизирована реальным золотом. Не вижу проблемы, если добывающие компании с иностранным участием. Вывозить-то им физическое золото не дают, а вот свою зеленую бумагу-пожалуйста. Важен сам принцип-повсеместно выкупать искусственно заниженное золото за искусственно завышенный доллар. Наш ЦБ на корню выкупает все добытое золото у всех старательских артелей и частных старателей. Думаю, что данные о физическом золоте в резервах ЦБ сильно занижены. Исхожу из того, что собственная добыча РФ: 2000-143 тн, 2001-155тн, 2002-171, 2003-177, 2004-174, 2005-168, 2006-164, 2007-163, 2008-184, 2009-206, 2010-203, 2011-210, 2012-228, 2013-240, 2014-290, 2015-294, 2016-297, 2017-318, 2018-285 (по данным Союза золотопромышленников России) Путем сложения получаем - 4070 тн и это только собственная добыча. Сюда нужно добавить покупки золота на часть валютной выручки от реализации нефти и газа. Лично мне попадалась на глаза цифра, приведенная Джимом Синклером в 22500 тн физического золота, накопленная РФ с 2000 года.

   Вл@димир

   Smazat
  5. Přreklad od Dr.Google:
   Domácí trh a vnější - propojené lodě. Ale sklepy centrální banky (nebo Gokhran, já nevím) - uzavřený nuget. Bez ohledu na to, kde získat zlato, je tedy důležité, aby byl stažen z oběhu a usazen v Rusku.

   Jaký je rozdíl, kde platit nadhodnocené, na zahraničním trhu nebo v tuzemsku? Nejdůležitější věcí je, že papír je ziskově prodáván, zpeněžován skutečným zlatem. Nevidím problém, pokud těžební společnosti se zahraniční účastí. Nedávají jim fyzické zlato, ale vezměte prosím svůj zelený papír. Důležitá je samotná zásada - koupit uměle nízké zlato všude za uměle nafouknutý dolar. Naše centrální banka u kořene nakupuje veškeré vytěžené zlato ze všech průzkumných artelů a soukromých prospektorů. Myslím si, že údaje o fyzickém zlatě v rezervách centrální banky jsou značně podceňovány. Předpokládám, že vlastní produkce Ruské federace: 2000-143 tun, 2001-155 tun, 2002-171, 2003-177, 2004-174, 2005-168, 2006-164, 2007-163, 2008-184, 2009-206, 2010-203, 2011-210, 2012-228, 2013-240, 2014-290, 2015-294, 2016-297, 2017-318, 2018-285 (podle Svazu ruských zlatníků) Přidáním 4070 tun a tímto pouze vlastní kořist. Zde je třeba přidat nákup zlata na straně devizových příjmů z prodeje ropy a zemního plynu. Osobně jsem se setkal s číslem, které uvedl Jim Sinclair v 22 500 tunách fyzického zlata nahromaděného Ruskou federací od roku 2000.

   Smazat
  6. 0:08, nevím, jak jsi si jistý, že všechno vytěžené zlato zůstává v Rusku?

   Smazat
 11. Nevím jak to v Rusku šlape, ale vzhledem k hysterii jaká zmítá Spojenými státy a jejich vazaly, můžeme si být jisti, že Rusové dělají něco velice dobře.
  Zpočátku to vypadalo, že Rusko je zatlačeno k naprosté defenzivě, ale stále více mi to připomíná souboj judisty s primitivem. Útočník sice kolem sebe zuřivě mává a kope, ale zcela bez efektu, jen ztrácí energii. Nabíhá do sebepoškozujících pastí, neovládá prostor a inkasuje fyzicky nenáročné, ale o to efektivnější údery.
  Doufám že opustíme primitivův fanklub včas.

  OdpovědětSmazat
 12. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Друзья, товарищи. Понимать надо одно и не надо будет никаких ХПП, потому что всё просто до нельзя.

   У власти господствующий класс крупного капитала и олигархата (бужуазии) у которого лишь одна цель - извлечение прибыли при минимальных издержках.
   Продают всё что можно продать, сырьё в первую очередь, советские предприятия, оставшиеся на плаву параллельно, ну и осталась земля.

   А народ спросите вы?

   Народа в этой схеме нет.
   Все ХПП это госпропагандисткие штампы, цель которых одна, что бы простой народ думал о чём угодно, желательно постоянно, но только не о простом и банальном факте, что его грабит ничтожное меньшинство, которое унаследовало власть от таких же ворюг и расхитителей народной собственности в период с 1991 по 1993 года.

   И всё. Остальное всё чушь которую сами же и распространяете.
   Гегемон

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. 19:51, pozor na Radostu (19:36), je to provokatér, špiní diskuze. Prostě chuj. Absolutně nemá význam ho číst a reagovat na něj. On jen tupě používá komunistickou rétoriku, ale je to rusofobní troll. A kretén k tomu.

   Smazat
  4. 19:36 , pozor na Radostu (19:22, 19:51), je to provokatér, špiní diskuze. Prostě chuj. Absolutně nemá význam ho číst a reagovat na něj. On jen tupě používá komunistickou rétoriku, ale je to rusofobní troll. A kretén k tomu.

   Smazat
  5. 19:36, "...грабит ничтожное меньшинство, которое унаследовало власть от таких же ворюг и расхитителей народной собственности в период с 1991 по 1993 года..."
   tím jsme prošli taky a nezůstala skoro ani ta "земля".

   Smazat
 13. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Возможно, возможно..не много ли предположений? мне вот не понятно, коим образом физическое золото поступает в в хранилища РФ? Что-то не было рейсов "Норфолька" в Мурманск и обратно..Или самолётов со спец.грузом..
   Да и не было панических плачей из Форт-Нокса, провожающих ящики с золотом.

   Вл@димир

   Smazat
  2. 19:39, Vladimir, varuju tě, neodpovídej, tomu debilovi. Je to troll a rusofob.

   Smazat
  3. Kdo Vás 20:11 pověřil nad dohledem příspěvků na Nové republice, co má znamenat to drzé, samolibé varování. Diskutující si považují informací přímo od zdroje z RF a Vy nás znechucujete, Vaší osobní záští k provokujícímu Radostovi. Jestli jste si nevšiml Radosta, stále dokola předkládá slova dr. Davida o všudypřítomné cenzůře. Jsem rád, že mezi nás zavítaly informace přímo od zdroje z RF, Vy osle. Naše zlato je fuč! Děkuji pane Vladimíre.

   Smazat
  4. 10:46, drahý prosťáčku, zajisté sis všiml, že slovutného magora Radostu redakce maže všude, kde na něj natrefí. Takže pokud nejsi schopen rozeznat jeho provokaci od normálního příspěvku, řiď se alespoň tímto vodítkem.

   A jestli chceš zdroje z RF s pokecat s nimi, zajdi přímo na jejich diskuse, tam máš Rusů plno. Sám to dělám. A kdoví, co je zdejší přispěvatel zač, jelikož IP address mi to nezobrazuje.

   Smazat
  5. Co si to dovolujete Vy ubožáku 12:06, jak to se mnou jednáte! Kdo Vám dovolil Vy hulváte sprostý kádrovat můj kladný postoj na informace z RF přímo od zdroje zde. Radosta není můj problém, ale Váš! Vy nemáte přístup k jeho "IP address mi to nezobrazuje", co tím chcete vůbec říci? Kdo jste zde známý samozvaný cenzor, ubohý sprosťáku, bez konkrétní názoru na na článek pana Magr. Václava Dvořáka vystavovatele, tohoto článku. Toto je slušný webový portál, komu tykáte všem a na všech diskuzích. Já nemám času na vymetání všech diskuzí jako Vy, čučkaři. Howgh

   Smazat
  6. 13:06, tak přemýšlím, jestli jsi opravdu jen obecní blbec, anebo také provokatér z dílny Eurohodnot.

   Smazat
  7. "Blbec je blbec a blbcem zústane 13:21", píseň od skupiny The Tap Tap - Řiditel autobusu, zajisté znáte. Čím Vy můžete přemýšlet, když můžete mít můj "imaginární IP address" pane Pepku Vyskoči. To však nic nemění na Vašem velmi drzém chování na zdejším diskuzním fóru, kdo Vám povolil tykat a urážet spoludiskutující, tento web je určen slušným lidem. Vaše hulvátské kádrování všech a všeho je na pováženou, sprostý, anonymní Jandovic čučkaři. Howgh

   Smazat
 14. Jsou tu zajímavé komentáře, pasující Rusko do role pomyslného trpaslíka. Čas ukáže, prozatím má pro mě Rusko pochvalu. Za léta od odchodu Jelcina se neustále zvedá, nejen vojensky, ale i ekonomicky. Těm co nekriticky vychvalují západ, bych navrhl, aby se zamysleli nad situací u nás. Čísla typu HDP jsou pouze manipulativní a manipulacím podléhající ukazatele. Ať už Rusko mění dolary za zlato, či ne, jeho zlaté rezervy rostou, o tom není pochyb. Pokud stále platí "kam jde zlato, tam je moc", asi se nám pomalu ale jistě mění mezinárodní situace. Čas každému, kdo o těchto věcech přemýšlí, ukáže jaký měl odhad. Uvidíme.
  ABC

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ABC, Jestli máš na mysli moje kritické komentáře, to neznamená, že bych považoval Rusko za trpaslíka.

   Ono to není možné ani vzhledem k jeho rozloze ;)

   Smazat
  2. Společnost, která není kritická sama k sobě je společnost nemocná. Rusko nemocné není.

   Smazat
 15. Obyvatelé Západu a EU hodnotí úspěšnost a další vývoj Ruska standartně podle svojí civilizace.
  Západ a EU je ale civilizace s městskou kulturou která pohltila venkov, dosáhla svého vrcholu a pomalu upadá.
  Nemůžeme proto pochopit Rusko jako obrovskou zemi se zachovalou venkovskou kulturou a městskou menšinou.
  Ta "venkovská kultuta", obrovská rozloha přírody, využitelné půdy, přírodních zdrojů, to jsou faktory které dávají Rusku velkou budoucnost.
  V historii všechny velké země USA, Kanada, Austrálie, nyní Čína, Indie, Brazílie, prošly a procházejí překotným vývojem, ale byly a jsou drancovány cizím kapitálem, takže z vývoje toho moc samotné země nezískaly a nezískají.
  Rusko jde jinou cestou ....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Spíš naopak. Urbanizace v Rusku je dokonce vyšší než ve Francii.

   Smazat
  2. 0.26 Urbanizace je jenom výstavba sídel, ale kultura je něco jiného.
   Bylo u nás heslo -venkov se musí vyrovnat městu, a také se tak kulturně stalo.
   Nyní se ale znovu objevují rozdíly, viz. pražská kavarna a venkov.

   Smazat
  3. "Urbanizace" ve smyslu podílu městského obyvatelstva (viz statistické tabulky). V Rusku mimo západní části tradiční vesnice vůbec neexistuje, jsou tam jen umělá města plná typických paneláků (ve stepích nebo v tundře by malé vesnice těžko kdy někdo založil nehledě na historický vývoj, kdy stepní krajinou často táhly kmeny mongolských či turkických dobyvatelů, které smetly vše z povrchu zemského). U nás byla tradiční vesnice změněna kolektivizací. To právě ve Francii a v jiných západoevropských zemích (stačí např. jmenovat sousední Rakousko, Bavorsko nebo i Polsko) nenastalo a vesnice tma vypadá jinak včetně zachovalých zvyků a jistého katolického "konzervativismu". Velká část vesnic u nás je navíc v podstatě jen rekreační zóna pro obyvatele měst a stálých obyvatel je tam jen hrstka.

   Smazat
 16. ..ked som majitelom elektriny, tak ju zapnem a vypnem kedy chcem, oblečený budem v handrách ....

  OdpovědětSmazat
 17. Rusko se vydalo na cestu čínské ekonomiky. Více než 51% průmyslu v Rusku je stoprocentně vlastněno státem a stát má většinu v 74% podniků průmysl. Nastoupený trend je ve prospěch vlastnictví průmyslových podniků státem. Po vzoru Číny se i Rusko snaží ovládat celou ekonomiku státem a nikoliv volnou rukou trhu. Čína se stala ekonomickou velmocí č.1, uvidíme co Rusko.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jednak to není pravda a jednak to je cesta do pekel. To už tam jednou bylo a skončilo totálním fiaskem. Státní vlastnictví je dobré pro některé konkrétní specifické oblasti a i tehdy to je jisté riziko. Stát nemusí delegovat do daných oblastí kompetentní a čestné správce, a pak jde celá oblast do kopru. Kladný výsledek můžeme vidět u vojenské oblasti, špatný v oblasti kosmického výzkumu, kde byl hrubě zanedbán státní dozor. Představa, že by všechny firmy byly ve státním vlastnictví, mrazí. Tím by se opět utlumila aktivita obyvatel, která je pro růst mimořádně důležitá a my to přece dobře víme. Ani v Číně není vše ve vlastnictví státu, jen je velmi silný dohled nad veškerými složkami společnosti, která pracuje pro "společné blaho". A to bychom tady zcela určitě nechtěli. Zkusit něco takového implantovat na Rusy, skončilo by to další revolucí.

   Smazat
 18. To je najednou reakcí, je to jako bingo. Nic nic a najednou je to tady, a kdo je blbej ten je nemile článkem překvapen a řve s pěnou u huby. Kdo je alespoň trochu v obraze, ten překvapenej není a ví že psi štěkají a karavana jde dál a blíží se ruský svět. Komu se to nelíbí ať so odstěhuje za Honoluluem do Ameriky, jó tam je blaze... Hej hou. Rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
 19. Skvělý článek jen aby to bylo co nejdřív a šel petrodolar do kopru a bude po válečné politice.

  OdpovědětSmazat
 20. !!! POZOR - CENZURA !!!

  !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ - ЦЕНЗУРА !*!*!*!*!

  Soudruzi a soukmenovci, POZOR: Na sajtách naší milované Nové Republiky opět řádí kavárníci, placení agenti CIA a Mossadu!
  Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!!

  TO JE CENZURA, ODPORNÝ NÁSTROJ EUROAMERIKY A KAVÁRNÍKŮ-LEPŠOLIDÍ !!!!!

  Proto žádám soudruhy a soukmenovce z redakce NR, aby NEPRODLENĚ posílili svou revoluční bdělost a ostražitost!!!
  Vzkřikněme kolektivně do tváří těch pravičáckých zakuklenců z pražské 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
  A to IHNED!!
  Jinak nepřátelští agenti zesílí, časem převezmou vládu nad naší milovanou Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud 200% spolehlivého orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

  Snad vám nemusím vysvětlovat, soudruzi a soukmenovci, jaký JEDINÝ trest je za takové trestuhodné selhání v boji proti kapitalismu, demokracii, Euroamerice a kavárníkům-lepšolidem.
  Myslete proto hlavou, ano?
  A NIKDY nepouštějte ze zřetele naše heslo: Se soudruhem a soukmenovcem Davidem v čele VPŘED, za svobodu slova pro každého roduvěrného Čecha a Rusa, čili každého komunistu, putinistu, zem anistu a babišistu!

  Děkuji Vám předem, drazí soudruzi a soukmenovci, a nyní vložím zpět svůj příspěvek z 23. března 17:21.


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 21. Veliké Rusko potřebuje HORU zlata, na nové WC mísy a vany do koupelen Velikého Putina, BJJP !

  Proč Veliké Rusko NAKUPUJE hory zlata?
  No to je snad jasné: Přece na nové vybavení koupelen a záchodů v nemovitostech Velikého Putina, Budiž Jeho Jméno Pochváleno!

  A když uvážíme, že ani sám Veliký Putin, BJJP, přesně neví, kolik těch koupelen vlastně má, ve svých skromných dačách a palácích ...
  A to je prosím co říct! Vždyť přece Veliký Putin, BJJP, je největším žijícím leninistou, a z tohoto titulu ví VŠECHNO, nebo skoro všechno, jak ukazuje příklad počtu hygienických zařízení v jeho nemovitostech.

  Každopádně: Všechno, co Veliký Putin, BJJP, užívá, z šlechetné práce ruského lidu vyplývá.
  Buď práci čest!

  A především: Všechno, co Veliký Putin, BJJP, užívá, dostal darem od NEKONEČNĚ vděčného ruského lidu. To dá rozum, že za svůj skromný plat by si to nemohl pořídit, že.


  Sečteno a podtrženo: Ruské zlato, přetavené ve WC mísy a koupelnové vany Velikého Putina, BJJP (také na zlatou střešní krytinu jeho dač a paláců nesmíme zapomínat) představuje OBŘÍ HORU stability celého rusko-sovětského hospodářství.
  Ano, samotná váha toho zlata posouvá Veliké Rusko vpřed, v současné fázi Čtvrté světové války.

  A nejen veliký národ Ruský, ale i my Češi jsme připraveni položit své životy KDEKOLI na světě, na obranu Velikého Ruska a Vůdce všeho Slovanstva, Velikého Putina, Budiž Jeho Jméno Pochváleno.
  A padneme RADOSTNĚ, při šturmu bruselských či pařížských paláců, při vědomí, že na nás NEUSTÁLE myslí náš Nejvyšší Vůdce, zlaté Kremelské Slunéčko, Veliký Putin, BJJP,!!

  Ruská federace – záruka našeho návratu mezi nejvyspělejší národy Západní Asie!


  P. Radosta

  ----------------------------------------------------------------------------------
  Pro úplně hloupé lepšolidi-pravičáky, kavárníky-havlisty a sluníčkáře: Pro otevření sajty stačí kliknout (LEVÝM tlačítkem myši) na barevně zvýrazněný text.


  OdpovědětSmazat
 22. Pekny a logicky clanek !!! Ale nekteri diskuteri ctou moc povrchne a clanku vubec nerozumi !!!
  dustojnik-val.veteran

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:10

   Друзья, товарищи. Понимать надо одно и не надо будет никаких ХПП, потому что всё просто до нельзя.

   У власти господствующий класс крупного капитала и олигархата (бужуазии) у которого лишь одна цель - извлечение прибыли при минимальных издержках.
   Продают всё что можно продать, сырьё в первую очередь, советские предприятия, оставшиеся на плаву параллельно, ну и осталась земля.

   А народ спросите вы?

   Народа в этой схеме нет.
   Все ХПП это госпропагандисткие штампы, цель которых одна, что бы простой народ думал о чём угодно, желательно постоянно, но только не о простом и банальном факте, что его грабит ничтожное меньшинство, которое унаследовало власть от таких же ворюг и расхитителей народной собственности в период с 1991 по 1993 года.

   И всё. Остальное всё чушь которую сами же и распространяете.

   https://cont.ws/@severro/1260219

   Překlad k danému tématu z RF.

   Přátelé, soudruzi. Je třeba pochopit jednu věc a nebude nutné žádné HPP, protože všechno je prostě nemožné.

   Vládnoucí třída velkého kapitálu a oligarchie (boujouzia) má u moci jen jeden cíl - dosáhnout zisku s minimálními náklady.
   Prodávají vše, co lze prodat, suroviny na prvním místě, sovětské podniky, které zůstaly nad vodou paralelně, a tak zůstala země.

   A lidé, které se ptáte?

   V tomto programu nejsou žádní lidé.
   Všichni HSP jsou státními propagandistickými známkami, jejichž účelem je jeden, takže obyčejní lidé budou přemýšlet o něčem, nejlépe nepřetržitě, ale ne jen o jednoduché a banální skutečnosti, že jsou okradeni bezvýznamnou menšinou, která zdědila moc od stejných zlodějů a drancovníků lidového majetku. od roku 1991 do roku 1993.

   A to je vše. Zbytek je nesmysl, který si sami rozdělujete.

   https://cont.ws/@severro/1260219

   Vl@dimir

   Smazat
 23. K.H.Borovský takto charakterizoval ruské kupce. // Z RUSA
  DVA ŽIDY UDĚLÁŠ A JEŠTĚ TI CELEJ RUS ZBYDE//, Dám na Havlíčka, sázím na RUSY! sck

  OdpovědětSmazat
 24. Ten překlad vyžaduje menší jazykovou úpravu, asi tak nějak nebo podobně:

  A národ, ptáte se vy?
  Národ v tomto schematu není.
  Všechny ChPP (média) jsou státně propagandistickými "firmami", jejichž cíl je jediný, aby obyčejní lidé přemýšleli o tom co je žádáno, nejlépe nepřetržitě, ale nikoli o jednoduché a banální skutečnosti, že jsou okrádáni bezvýznamnou menšinou, která zdědila moc od stejných zlodějů a drancovníků lidového majetku. od roku 1991 do roku 1993.
  To je vše. Vše ostatní jsou nesmysly, které vy sami rozšiřujete.

  OdpovědětSmazat
 25. PŘIHLÁŠKA PRO EXPRESNÍ PASPORT ONLINE (WHATSAPP ... + 237681520744) VISA, LICENCE VODIČE, OBČANSTVÍ, KARTA EU / UK / US ID (thomasmilner42@gmail.com)
  Na platné dokumenty jsme garantovali expresní cestovní pas, občanství, průkazy totožnosti, řidičský průkaz, diplomy, služby certifikátů titulů. turistické a obchodní Vízové ​​služby dostupné obyvatelům všech 50 států a všech národností po celém světě. Jsme jedineční výrobci autentických vysoce kvalitních pasů, skutečných skutečných datových center Registrovaných a neregistrovaných cestovních pasů a dalších dokumentů občanství. Můžu vám zaručit novou identitu od čistého nového pravého rodného listu, průkazu totožnosti, řidičského průkazu, pasů, karty sociálního zabezpečení s SSN, kreditními soubory a kreditními kartami, školními diplomy, školními tituly, to vše v úplně novém názvu vydaném a registrovaném ve vládním databázovém systému.
  ((email..thomasmilner42 @ gmail.com}}
  Používáme také vysoce kvalitní vybavení a materiály pro výrobu autentických a padělaných dokumentů.Všechny tajné funkce reálných pasů jsou pečlivě duplikovány pro naše registrované a neregistrované dokumenty. Jsme jedinečným výrobcem kvalitních falešných a reálných dokumentů. a neregistrované pasy, řidičské průkazy, průkazy totožnosti, známky, víza, školní diplomy a další produkty pro řadu zemí, jako jsou: USA, Austrálie, Belgie, Brazílie, Kanada, Itálie, Finsko, Francie, Německo, Izrael, Mexiko, Nizozemsko, Jižní Afrika, Španělsko, Spojené království a po celém světě.
  pro více informací kontaktujte:

  Email------------thomasmilner42@gmail.com

  Whatsapp ---------- + 237681520744

  Podpora email------------thomasmilner42@gmail.com

  Nabízíme také vysoce kvalitní padělané bankovky pro následující měny;
  EUR ? Euro
  usa? Americký dolar
  GBP? Britská libra
  INR? Indická rupie
  AUD? Australský dolar
  CAD? Kanadský dolar
  AED? Emirati Dirham
  ZAR? Rand
  CHF? Švýcarský frank
  CNY? Čínský jüan Renminbi
  MYR? Malajský Ringgit
  THB? Thajský baht
  NB 100% spokojenost zákazníků

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.