Reklama

středa 6. března 2019

Prožírají všechno. Okamurův lídr Ivan David: Takto změníme EU. Jde to.

Ivan David
6. 3. 2019    Parlamentní listy (rozhovor)
„Ti, kteří se zmocnili majetku, sežrali minulost. Ti, kteří odtud vyvádějí kapitál, prožírají naši současnost. A ti, kteří nás zadlužují a zavazují do budoucnosti, prožírají budoucnost.“ Lídr kandidátky SPD do Evropského parlamentu, exministr Ivan David, vysvětluje v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz, proč je nutné se bránit proti budování evropského superstátu a jak. „Je to odporné stavět se na stranu lidu?“ „Je mi ctí být od ‚demokratického bloku‘ co nejdále,“ podotýká také David. V souvislosti s aktuálním tématem posledních dní hovoří o ekonomickém zločinu. Vyjadřuje se i ke svému působení ve vládě a podotýká: „Současná nová levice čili tzv. neomarxisté jsou užiteční idioti globalistů.“ A nízká nezaměstnanost? Iluzorní!Pane doktore, navážu na náš poslední rozhovor. Proč naše země podle vás nevzkvétá? Co považujete za největší průšvih současné české společnosti?

Otázku bych rozdělil na dvě části, zaprvé, proč si to myslím, za druhé, čím je to způsobeno.

V České republice roste průměrná životní úroveň nepatrně. Nízká nezaměstnanost je iluzorní, protože počítá jen uchazeče o zaměstnání, kteří nebyli vyškrtnuti ze systému. Mimo evidenci úřadů práce, a tedy i mimo statistiky o nezaměstnanosti, jsou desítky tisíc lidí, kteří jsou na jiných sociálních dávkách. V případě některých měst jako Ústí nad Labem jde o celé čtvrti v tzv. vyloučených lokalitách.

Dokladem ne úplně přesného zobrazování reality statistikami ČSÚ je více než 800 000 lidí v exekuci. Desítky tisíc z nich s více než deseti exekucemi najednou. Obrázkem bídy, o níž nevypovídají ani statistiky o hrubém domácím produktu, ani o zaměstnanosti, jsou desítky tisíc bezdomovců. Ty už neeviduje ani úřad práce ani Česká správa sociálního zabezpečení. Přesto jich můžeme potkat každý den několik. I v Praze, která má podle statistik nejvyšší životní úroveň. Počet bezdomovců lze jen odhadovat podle toho, kolik lidí má trvalé bydliště nahlášeno na obecním úřadu.

Katastrofální je též situace desetitisíců samoživitelek, které živoří těsně nad hranicí bídy. Nejstrašnější na tom všem je, že ve stavu závislosti na sociálních dávkách jsou i samoživitelky z profesí jako učitelka, policistka nebo zdravotní sestra. Z platu ze zaměstnání u těchto vysoce kvalifikovaných profesí není člověk schopen zaplatit nájem, jídlo a oblečení pro dítě. Policistka, učitelka nebo zdravotní sestra, která si musí chodit pro dávky státní sociální podpory, jsou zprávou o státu, který se neumí postarat ani o své zaměstnance.

V ještě horší situaci jsou statisíce lidí bez legálního příjmu. K práci na černo je dohnala extrémní podoba exekucí, která nemá ve světě obdoby. Ze ztracené pokuty za překročení rychlosti v obci třeba jen 2 km/h, která původně činila 500 Kč, dokážou exekutoři člověku sebrat i 12 tisíc korun.

V hospodářství dominuje výroba s nízkou přidanou hodnotou, vlastníky rozhodujících firem jsou nadnárodní korporace, které vyvážejí kapitál formou dividend. Často neplatí daně nikde... Nedávno vyšlo najevo, že firma Amazon vloni nikde na zeměkouli nezaplatila ani dolar na dani z příjmů. A nic se jí nestalo. Takových nadnárodních firem, které chtějí, aby jim stát postavil silnice a dodal kvalifikované pracovníky, a přitom neplatí daně, jsou tisíce. U jiných nadnárodních firem je problém v tom, že pokud už daně platí, tak v cizině.

Zájmem nadnárodních korporací je udržet co nejnižší úroveň mezd a dalších „nákladů práce“. Pro ně jsou to výdaje, které potřebují držet při zemi. Špatně placení zaměstnanci málo nakupují, což znamená nízký výnos DPH. Menší platy ale znamenají i nižší výnos daní z příjmů fyzických osob a odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Nízký rozpočet je zárukou nízkých výdajů na důchody a jiné sociální výdaje, na mzdy financované ze státního rozpočtu, například učitelů, lékařů, policistů a hasičů.

Vždy, když odbory s vládou jednají o zvýšení minimální mzdy, tak Hospodářská komora a další organizace reprezentující především velké nadnárodní korporace křičí, že to zničí ekonomiku a že investoři odejdou jinam. V Německu je minimální mzda 1.200,- Eur měsíčně. Což je při současném kurzu 25,62 Kč/Eur asi 30.750,- korun. Průměrná mzda v českém národním hospodářství byla koncem roku 2018 jen o málo vyšší – a to 31.516,- Kč. A to je třeba vzít v úvahu, že více než 60 % lidí vydělává méně, než je celostátní průměr. Tedy méně než německou minimální mzdu. U nás je minimální mzda nyní 13.350,- Kč.

Pozoruhodné je, že český dělník ve Škodovce v Mladé Boleslavi nebo v Kvasinách vyrábí stejný motor jako jeho německý kolega ve Wolfsburku. Ve stejné kvalitě. A německý za to má čtyřikrát větší plat. Přesto se vozy Volkswagen prodávají. A v Brunšviku nikdo neuvažuje o tom, že by zavřel továrny v Německu.

Výsledkem těchto negativních jevů, které u nás mnoho let působí, je velmi nízká porodnost a vymírání populace. Dále nízká zdatnost mládeže, klesající úroveň znalostí při rostoucím počtu „vzdělanců“ – absolventů vysokých škol. Problémem je i nízká vymahatelnost práva, nízká objasněnost trestné činnosti, vysoký podíl lidí s parazitním životním stylem, úpadek vědomí sounáležitosti a spoluodpovědnosti za stav země u našich občanů.

Na čem, podle vás závisí úspěch SPD ve volbách do Evropského parlamentu? Vaši voliči Evropský parlament asi příliš v oblibě nemají…

Úspěch SPD ve volbách závisí na pochopení voličů, že Evropskou unii, která jasně stojí za nemalou částí problémů naší země, nepotrestají tím, že nebudou volit do Evropského parlamentu. Europarlament by byl pro naše občany zbytečný jen za předpokladu, že by Česká republika nebyla členem Evropské unie. Naše postavení můžeme zlepšit jen tím, že se budeme aktivně bránit. Pokud se voleb do Evropského parlamentu účastní jen občané, kteří jsou z našeho členství nadšení a budou volit eurohujery, pak na našem postavení nic zlepšit nelze. Evropská unie je nereformovatelná, protože mocenské vztahy v ní jsou dány základními dokumenty, které není možné změnit, dokud v Evropské komisi vládnou euronadšenci.

V EU je ještě méně demokracie než uvnitř členských zemí. Vládne totiž nikým nevolená výkonná moc Evropské komise. Evropský parlament stejně jako členské státy nemají právo zákonodárné iniciativy. Právo navrhnout směrnici nebo nařízení EU má jen Evropská komise. Evropský parlament by degradován na nástroj souhlasu a odhlasovávání toho, co Komise předloží. Po těchto volbách to může být poprvé v historii evropské integrace, kdy by se europarlament mohl chovat jako parlament. Tedy nejen odkývat vše, co Komise navrhne, ale dělat v návrzích významné změny. A ty největší nesmysly třeba také zamítat.

Pokud v Itálii uspěje dle očekávání Salviniho Liga, ve Francii Národní fronta nebo reprezentace žlutých vest a pokud z Německa přijde ne bezvýznamný počet mandátů pro AfD, tak v europarlamentu bude hned jiná atmosféra. Pak by i pár českých poslanců mohlo něco změnit. Poprvé se může stát, že se bude při hlasování zatraceně počítat každý hlas. Každý český poslanec EP, který bude kvalifikovaným kritikem nesmyslů předložených Komisí, pak může být tím, kdo rozhodne o návrhu nového přepisu.

Tragické je, že právo zákonodárné iniciativy je podle stávajících smluv o EU a o fungování EU upřeno i členským státům. Domnívám se, že kdyby kterýkoli stát mohl navrhnout zpřísnění režimu na vnější hranici schengenského prostoru, tak by migrační krize nebyla tak dramatická. Takto se jednalo jen o návrzích Komise na další přijímání migrantů a jejich přerozdělování. Kdyby na jednacím stole mohly být návrhy maďarské vlády, které by vedly k zastavení migračních tras, tak by možná situace vypadala jinak.

Vztahy uvnitř EU je nutno obrátit. Evropská komise se musí řídit vůlí parlamentu a členských států.

Zatím bylo v každém volebním období Evropského parlamentu jednáno o nějaké změně zakládacích smluv. Europarlament je jeden z orgánů, který je musí schválit. Budu prosazovat, aby schválení jakékoli další změny bylo podmíněno předáním práva zákonodárné iniciativy voleným poslancům a členským státům. Kterýkoli stát by měl mít právo navrhnout změnu předpisu. Ne, že se s tím musí čekat na Komisi. Komise není nadřízeným států, ale jen správcem svěřených pravomocí.

Evropská unie je přijatelná jen jako dohadovací a orgán národních států, který může usnadňovat jejich dohody. Nesmí být nástrojem k utlačování menších států. Návrh na vystoupení je pochopitelný, ale zatím není reálná cesta, jak toho dosáhnout. Referendum na toto téma vyhlásit nelze a většina poslanců a většina vlády reprezentuje politické strany, které si přejí setrvání v EU bez ohledu na problémy, které to působí. I kdybychom mohli vystoupit a vystoupili bychom sami, sankce za vystoupení by vlivem převážily výhody z nečlenství. Proto je cestou koordinovaný tlak více zemí proti budování evropského superstátu a na návrat ke kooperaci evropských států.

V minulém rozhovoru jste uvedl: „Největší problém je zbavit SPD idiotských nálepek a špíny, která je na ni házena.“ Jak s tím problémem naložíte?
Musíme ukázat, že nálepky jsou jen primitivní pomluvy a neplatí z nich vůbec nic. Všechna ta slova jsou vybrána proto, že mají negativní konotaci, tedy sama o sobě označují cosi špatného. Tak si to ukažme popořadě: SPD je podle nich extremistická, populistická, xenofobní, nacionalistická, dokonce fašistická (polofašistická, nahnědlá), ultrapravicová, pro koho je sprosté slovo „levice“, zase tvrdí, že je levicová, že straší lidi.

Vezměme to popořadě: „extremistická“, latinsky extremus znamená nejvzdálenější. Být co nejvzdálenější zlodějům a darebákům je jistě pozitivní. Je pěkné to, co je dnes v České republice „normální“? Je mi ctí být od „demokratického bloku“ co nejdále. Jsme velmi daleko od Pirátů. Oni se sami nazvali Piráty, hlásí se tedy k morálce námořních lupičů. Není normální být od takové strany co nejdál? Oni jsou stejně daleko od nás jako my od nich. Z našeho hlediska jsou extremisté. Jejich aktivita je protispolečenská, od legalizace drog po legalizaci krádeží duševního vlastnictví.

„Populismus“: V antickém Římě se za populistické pokládalo hnutí, které se staví na stranu lidu proti patricijům. Je to odporné stavět se na stranu lidu? Jako populismus se označuje snaha prosazovat líbivá a rychlá řešení. Normální politické strany tedy konají správně, když prosazují pomalá řešení, která se lidem nelíbí? Není snad populismus dávat voličům před volbami dárky ze státního rozpočtu, který patří všemu lidu a vláda s ním jen nakládá, jako by byl její vlastní?

„Xenofobie“: je strach z cizího. Být opatrný vůči něčemu, co neznáme, je přece normální. Jenže islám není něco, co neznáme. V minulých staletích se šířil terorem a genocidou a tato cesta je jasně vepsána i v koránu. Je možné přehlížet zločinné anebo parazitní jednání značné části imigrantů? Máme vítat zákony šaría a uznávat no-go zóny, kde neplatí zákony státu, ale teror samozvanců?

„Nacionalismus“: předpokládá vyvyšování vlastního národa nad jiné. To se SPD prokazatelně netýká. Respektujeme všechny národy, trváme na tom, aby respektovaly náš národ. Nad nikoho se nevyvyšujeme.

„Rasismus“: nebo dokonce „fašismus“… Těžko by byli členy hnutí lidé jiných národů a ras. Těžko by se k SPD například hlásili Vietnamci s tím, že jsou „Češi vietnamského původu“. Cítí respekt k našemu národu a právem očekávají náš respekt k nim. Sám předseda strany Tomio Okamura pochází ze smíšeného manželství, těžko od něj chtít, aby byl z třetí poloviny černoch.

Že by SPD byla „ultrapravicová“ nebo podle hrdých pravičáků „levicová“? Nesmysl. V SPD jsou bývalí členové ODS, ČSSD, ANO a dalších stran. Společným je jim odpor proti globální moci nadnárodních společností. To pokládám za dostatečný důkaz, že o pravolevou orientaci zde nejde.

SPD je vlastenecká a demokratická. Národ má smysl, je to největší skupina, s níž lze cítit sounáležitost, kulturní spřízněnost. SPD trvá na vládě lidu, proto je podstatným požadavkem možnost referenda, zejména o všech důležitých otázkách.

Ministryně financí Alena Schillerová přišla s návrhem, jak změnit systém zdravotního pojištění. Počítá s tím, že po zrušení superhrubé mzdy by stát přestal platit pojištění za státní pojištěnce. Ministryně už připouští, že její návrh neprojde. Co si o tom myslíte?

Je to nepřijatelné. Je to snaha ulevit státnímu rozpočtu a prostředky využít na jiné účely. Nebo spíš snaha opět ulevit velkým firmám jako Agrofert a nadnárodním korporacím. Ministryně financí totiž navrhuje o těch 73 miliard, které dnes stát dává na zdravotní pojištění dětí, důchodců a nezaměstnaných, snížit daně z příjmů právnických osob. Další rok by tak odešlo na dividendách do zahraničí místo 300 miliard 370 miliard. Schillerová to chce kompenzovat zvýšením pojistného, které z mezd platí zaměstnanci a zvýšením odvodů, které z jejich mezd platí zaměstnavatelé. To je ekonomický zločin. Vzít miliardy lidem a darovat je nadnárodním korporacím.

Zvýšení odvodů je z ekonomického hlediska nesmysl. Už dnes má stát problém s prací na černo. Bez daní a bez odvodů. Motivací k tomuto chování jsou extrémně vysoké odvody z mezd. Kromě hrubé mzdy, kterou zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci musí poslat státu ještě 35 % na odvodech na zdravotní a sociální pojištění. Kromě toho, že je pojistné strháváno zaměstnanci ze mzdy. Řešením, které by pomohlo snížit šedou a černou ekonomiku, by bylo zrušit odvody z mezd, které platí zaměstnavatel a nahradit je placením pojistného ze zisku. Tak jako platí zaměstnanec ze své mzdy daň z příjmů a pojistné na zdravotní a sociální pojištění, tak by i firma platila ze zisku daň z příjmů a pojistné na zdravotní a sociální zabezpečení. Klidně lze sazby nastavit tak, aby to bylo fiskálně neutrální. To, co dnes platí z mezd, by firmy platily ze zisku. Takto to řeší několik zemí. Třeba Lucembursko. Bylo by to lepší, protože by odpadly motivace k práci na černo.

Kromě toho má vládní návrh ještě řadu dalších úskalí. Příjmy zdravotního pojištění z mezd a z odvodů závisejí na úrovni mezd a zaměstnanosti. Pokud klesne zaměstnanost a budou stagnovat mzdy, jak se dá podle současného vývoje očekávat, prohloubí se tím nerovnováha mezi výdaji a příjmy zdravotního pojištění. Výrobci zdravotnických prostředků a léčiv si svoje zisky vzít nenechají, deficit se tedy promítne do omezení mzdových nákladů, způsobí stagnaci mezd. Zdravotníci budou mít ještě větší důvod proč odcházet. Následovala by opětná snaha kompenzovat výpadek příjmů přímými platbami – poplatky – a hlavně přesunout řadu výkonů do nehrazené péče. To by vedlo ke snížené dostupnosti péče. Komerční pojišťovny budou mít radost, protože se jim konečně vyplatí nabízet komerční připojištění. Budou o to více lobbovat za přesun dalších výkonů do nehrazené péče. Pro mnoho lidí se stane část péče ekonomicky nedostupnou, což povede ke zhoršení zdravotního stavu obyvatelstva. Důvodů k odmítnutí toho nápadu je dost.

Velký Pragmatik. Tak jste nazval premiéra Andreje Babiše v jednom z rozhovorů pro PL a říkal jste i to, že nepatříte k „obdivovatelům krajně pragmatického premiéra“. „Celý život dokázal být zadobře s každým, kdo pro něj byl důležitý, a perfektně ovládá ‚má dáti – dal‘. To je program, se kterým může být úspěšný podnikatel, ne země.“ Zároveň jste se ale vyjadřoval ve smyslu, že co se týká osobností, není kde brát. Premiér by rád zůstal na svém postu až do roku 2025, alespoň takto mluvil na 5. sněmu ANO. Co to je, co chybí Velkému Pragmatikovi? Proč si myslíte, že s ním nemůže být naše země úspěšná? A pokud v něčem úspěšná být může, tak v čem? Co nebo koho naopak zašlapává do země?

Co je kritériem úspěšnosti? Pamatuji doby, kdy to byl růst výroby tun oceli na jednoho obyvatele. Dnes je to možná růst počtu dolarových milionářů. Politik, pokud mu jde o víc než o vlastní prospěch, musí někdy jít do konfliktů. Česká republika je kolonií s levnými montovnami a megasklady. Připomíná se, jak lidé utíkali z „komunistického ráje“, jenže i dnes utíkají – z kapitalistického ráje za lepším příjmem nebo vůbec nějakým příjmem. Evropská unie nedovoluje podporovat vlastní podniky proti zahraničním. Takže „volný pohyb“ všeho možného fakticky znamená soutěž, v níž pravidla jsou stanovena pro všechny stejně, jen do ringu vstupujete s někým o tři váhové kategorie těžším. Tak můžeme být úspěšní v tzv. závodu ke dnu, v závodu, jak se prodat co nejlevněji. Potřebujeme mít možnost podporovat vlastní zemi, její podniky, které vyrábějí produkty s vyšší přidanou hodnotou a nabízejí lepší služby. To je v rozporu s pravidly EU. Co asi udělá pragmatický premiér v takové situaci?

„ONI budoucnost prožrali už dávno, dnes už se jen paběrkuje.“ To jsou také vaše slova z jednoho z rozhovorů pro PL. I Andrej Babiš obsáhle kritizoval 90. léta. Šlo prý o dobu, kdy naší zemi vznikly „nevratné škody“, kdy si ODS „nakradla miliardy“ a „ničila celý demokratický systém“. Po „divokých 90. letech“ dle Babiše nastalo období, kdy se toto rozkrádání „tutlalo a legitimizovalo“. Kdy se naše „zdevastované hospodářství“ otevřelo zahraničnímu kapitálu, který nahradil neúspěšnou českou cestu. V důsledku toho tečou z naší země stovky miliard na dividendách, sdělil Babiš. V tomto se s ním shodujete? Jenže, jak komentovat fakt, že v první dekádě tohoto století premiér Babiš zbohatl?

Andrej Babiš má v tom všem pravdu. V devadesátých letech opravdu nastaly nevratné škody. Nenastaly samy. Byly úmyslně, z nedbalosti nebo i prosté blbosti. Pár lidí při tom pohádkově zbohatlo, mezi nimi sám Andrej Babiš. Snad aspoň náležitě platí daně. Mohlo to dopadnout hůř. Mnozí „podnikatelé“ privatizované podniky zlikvidovali, nebo prodali a zisk i daně odplouvají do nenávratna.

Ti, kteří se zmocnili majetku, sežrali minulost. Ti, kteří odtud vyvádějí kapitál, prožírají naši současnost. A ti, kteří nás zadlužují a zavazují do budoucnosti, prožírají budoucnost.

K minulé otázce: ČSSD tvrdí, že by se měl zdanit kapitál, který z této země odchází, zatímco Babiš by investory rád přesvědčoval, aby kapitál reinvestovali v ČR. Jak na tuto problematiku nahlížíte vy?

Zajímavé je, že ani ČSSD během svého dlouhého působení, ani Babiš za šest let v tomto ohledu ničeho nedosáhli. Žádná vlastní pravidla v rámci EU prosadit nemohou. Vyplývá to ze zásady „volnosti pohybu“ kapitálu.

EU má směrnici, které zakazuje zdaňovat dividendy posílané do jiného státu EU. EU neumožňuje finančním úřadům členských států neuznat jako nákladovou položku v účetnictví, o niž se snižuje daňový základ a tím i daně, fakturu i na zjevně fiktivní transfer – např. „know-how“. EU nemá vyřešen problém fixlování se směnným kurzem, kdy pobočky nadnárodních firem v evropských koloniích jako ČR nakupují od sesterských firem nebo od mateřské firmy díly účtované směnným kurzem starým 15 let. Cest jak vyvést peníze z ekonomiky jsou v EU tisíce.

Nejhorší však je, že EU je organizace zaměřená na podporu globalizace. Včetně negativních jevů jako vyvádění zisků do daňových rájů. EU se zásadně staví proti všem návrhům na embarga proti zemím, jako jsou tropické ostrovy v Karibiku, které fungují jako daňové ráje.

EU podporuje i vyvážení pracovních míst do Asie. Jejím hlavním mottem je volný obchod. I za cenu zničení evropských firem a zániku pracovních míst Evropanů. Amerika se po nástupu prezidenta Donalda Trumpa vydala opačným směrem. Trump uvaluje cla na dovozy s cílem ochránit pracovní místa v USA. EU to považuje za kacířství.

Mimochodem, když už jsme měli sněm ČSSD… Diskusi vyvolalo hned zahájení, protože zvolili i hymnu EU. Někoho možná překvapil i prezident Miloš Zeman, který tady měl svůj proslov a řekl, že právě sociální demokraté budou mít jeho hlas ve volbách do Evropského parlamentu. Jaký z tohoto dění na sněmu máte dojem? Možná řada lidí váhá, zda je právě informace o tom, koho prezident volí, to, co by potřebovali slyšet od hlavy státu… A chcete komentovat sjezd samotný?

Ano, oni jsou globalisté, chtějí, abychom se rozpustili v superstátu. Proto ta „óda na radost“. Hlas prezidenta republiky platí tolik jako hlas jakéhokoliv jiného voliče. Pamatuji v ČSSD doby, kdy se diskutovalo. Nyní je však ČSSD „konsolidovaná“, není vůbec rozhádaná, je jeden kandidát na předsedu, a i další funkce jsou předem kuloárně dohodnuty. Otázka ovšem je, jestli to ještě někoho zajímá.

UK znovu zažalovala prezidenta Miloše Zemana za nejmenování docentů Fajta a Ošťádala profesory. Prezident řekl, že není automatem na podpisy, nicméně soud už v roce 2018 rozhodl, že prezident oba navržené jmenovat musí. Co si o tom všem myslíte?

Zatímco občan může činit vše, co mu zákon nezakazuje, „představitel“ musí činit vše, co mu zákon ukládá. Podpis vyjadřuje souhlas. Jestliže je někdo povinen souhlasit s rozhodnutím někoho jiného, tedy jde o souhlas vynucený. Je nedůstojné ukládat hlavě státu povinnost něco podepisovat. Pokud se nežádá jeho rozhodnutí, neměl by být účasten. A naopak, pokud má být účasten, měl by rozhodovat. Nepotřebujeme, aby podpisovač a kladeč věnců byl přímo volen. Naopak, pokud je někdo přímo volen, měl by tím být zmocněn k rozhodování.

Premiér Andrej Babiš byl americkým prezidentem Donaldem Trumpem pozván do Bílého domu, zatímco náš prezident Zeman stále čeká. Naznačuje nám tím americká diplomacie něco? Co si lze slibovat od chystaného březnového setkání Babiše s Trumpem? Bude to pro nás mít nějaký přínos? Jaký?

Nevím, nakolik je to pozvání a nakolik předvolání. Prezident Zeman již dlouho nečeká. Samozřejmě ví, že pokud prokázal nepřiměřeně samostatné jednání a nadstandardně komunikoval s Čínou a Ruskem, pozván být nemůže také proto, že by to doma v USA zpochybnilo Trumpovo protiruské a protičínské tažení. Předvolávat si prezidenta Zemana také nemá smysl, protože má minimální vliv na exekutivu, nanejvýš může tu a tam něco nepodepsat. Babišovi budou předloženy návrhy, které se neodmítají. Je vydíratelný přes svůj Agrofert. Co nám to přinese? USA mají své zájmy, nikoho nerozmazlují nějakými dary. Možná budou chtít nadělit nějakou tu americkou vojenskou základnu a právo zpevnit mosty pro přepravu jejich tanků a právo více nakupovat americké zbraně.

Když si čtenář listuje, co se píše o SPD, tak jsou to v poslední době hlavně články o tom, jak je SPD rozhádaná, v krizi, a to v souvislosti se zrušením buňky v Moravskoslezském kraji a osobností poslance Lubomíra Volného. Také, že Tomio Okamura kandiduje sice na posledním místě kandidátky do EP, ale s cílem dostat se do Evropského parlamentu, a to proto, že preference SPD nejsou nijak zajímavé. Prý utíká z boje. Co k tomu říci?

SPD je je pro konkurence a taky nepřítel. To můžeme čekat od Bakaly nebo mluvčích TOP 09 v České televizi. Vystoupení poslance Volného v Parlamentu bylo nešťastné. Neměl reagovat na provokace pokřikujících poslanců, měl vědět, na čí straně je rozhodčí. V obvodních a krajských organizacích všech stran se dějí věci. Tamní vedení někdy odmítá přijímat další členy, neboť by to mohlo ohrozit jeho postavení. Ambiciózní funkcionáři někdy rozkládají vlastní stranu. Jestli to bylo přesně tak, to nevím, nejsem funkcionář SPD. Zato vím zcela jistě, že Tomio Okamura z boje neutíká a řídit na dálku parlamentní stranu, která je stále v dorosteneckém věku, je stěží možné.

„Lhaní je vždy projevem slabosti těch, kteří si nemohou dovolit pravdu, protože by ztratili nebo nezískali,“ uvedl jste kdysi na serveru Vasevec.cz. Bylo to v souvislosti s naší mediální scénou. Do jaké míry podle vás jsou schopná média, ať už veřejnoprávní, nebo soukromá, měnit atmosféru teď před evropskými volbami a s jakým výsledkem? Patříte ke kritikům veřejnoprávních médií, mění se něco? Změní se něco?

Nepatřím ke kritikům veřejnoprávnosti médií, pokládám za nepřijatelné, že si pár dosazených redaktorů média zprivatizovala. Oni mají zprostředkovávat informace, ne je manipulovat a chovat se nevyváženě. Když jim pravda neslouží, tak ji zamlčí nebo zkomolí. Veřejnoprávní média si platíme, mají povinnost přiměřeně obšírně a nezkresleně informovat o všem důležitém. Publicistika pak musí být vyvážená, všechny strany musejí dostat příležitost se vyjádřit. Soukromá média si mohou vybírat, co chtějí, a nemusejí být vyvážená. Samozřejmě bude všeobecná snaha ovlivnit volby do Evropského parlamentu. Uvidíme, jaká bude míra nevyváženosti.

Jaké jste zaznamenal reakce na to, že jste lídrem kandidátky SPD? Opakují se dotazy, jak můžete kandidovat jako někdejší sociální demokrat za SPD nebo proč právě SPD?

Setkal jsem se zatím jen s pozitivními reakcemi (v komentářích k mým článkům, například) a samozřejmě i s překvapením. Mě také nenapadlo, že bych mohl být osloven jako publicista a po třech letech mimo aktivní politiku. Svět se proměňuje. I sociální demokracie se změnila. Je propastný rozdíl mezi Josefem Boleslavem Peckou, prvním předsedou strany před 140 lety, a Janem Hamáčkem dnes. Tehdy sociální demokracie hájila zájmy pracujících v Čechách a na Moravě, dnes hájí zájmy nadnárodních monopolů. Když jsem do ČSSD v roce 1993 vstupoval, měla být a do značné míry byla protiváhou vypravěčů báchorek o trhu bez přívlastků, který všechno vyřeší. Byl jsem členem menšinové vlády. Tu parlamentní většina nechala ustavit proto, aby se ČSSD znemožnila.

Už když vláda vznikala, neměl Miloš Zeman v politickém grémiu většinu. Stranická opozice v ČSSD šla některým členům vlády po krku ve snaze vládu rozbít. K mnoha věcem, do kterých jsem byl tlačen, jsem nebyl ochoten. Proto jsem rezignoval. Nové vedení ČSSD v čele se Špidlou se snažilo zbavit všech oponentů „nového vládnutí“. Ti byli upozaděni a vytlačeni. Vyzdviženy byly nové kádry, které uměly lépe souhlasit. ČSSD se posunula k pravicovému liberalismu a v posledních letech také k „nové levici“, tzv. neomarxismu. To už jsem nevydržel a z ČSSD jsem odešel. O to více jsem se věnoval publicistice. ČSSD je dnes něco mezi ODS a Piráty. Dala se do vlády s ANO, protože „každý den dobrý“.

Když jsme v roce 2004 po referendu vstupovali do EU, nemohli jsme vědět, kam se bude vyvíjet. Dnes je nad slunce jasnější, že jde o globalistický projekt, který se zeměmi a národy nepočítá a směřuje k vládě velmi úzké vrstvy hyperburžoazie, která je obsluhována úředníky a potlačovacím aparátem, a úplně dole plebs bez identity. To je rozvrstvení společnosti, které odmítám. Totéž si uvědomuje čím dál více lidí. Přejí si zachování národních států, v nichž může rozhodovat lid, nechtějí plnit příkazy z Bruselu, Berlína nebo Washingtonu.

Takže, a to je zásadní, vyvinuly se dvě na sobě téměř nezávislá politická bojiště. Na ose pravice–levice prohrála levice válku a byla zatlačena hluboko do vnitrozemí. Tam se obě strany zakopaly a bojují o detaily a symboly jako jsou třicetikorunové poplatky nebo karenční doba před výplatou nemocenské. Na podstatě systému to nic nemění. Toto bojiště ztratilo na významu, neboť se tam mnoho neděje. Druhé bojiště, kdy byly boje rozpoutány v posledních 15 letech a kde se bitvy zostřují, je na ose globalizace proti demokracii. Tedy zájmy hyperburžoazie a nadnárodních společností a na druhé zájem na existenci samosprávných národních států. Dlužno podotknout, že národem míním obyvatelstvo státu, které se hlásí k jeho kultuře a hájí společné zájmy. Tedy samozřejmě včetně „Čechů vietnamského původu“.

Protože mi na demokracii záleží a nechci, aby se tato země proměnila v xtý region plný bezprávných sluhů, patřím k těm, kteří chtějí tuto zemi zachovat. V této zásadní otázce mám mnohem blíže k části konzervativní pravice než k bývalé levici. Současná „nová levice“ čili tzv. neomarxisté jsou užiteční idioti globalistů. Pomalu osekávají demokracii, rozhodují nikým nevolení. Politicky tlačí „neziskovky“, plní se úkoly z Bruselu, které nelze odmítnout…

Před časem jste publikoval text s názvem Proč národní obrození. Bude mít tento text pokračování?

Národní obrození je nutnost. Diskuze musí pokračovat.

Psali jsme:
Ivan David, lídr kandidátky SPD, chce v Bruselu bránit zvěrstvům. Z EU jsou nadšení ti, kterým přináší zisky- od řepkového Babiše po parazitní neziskovky 

72 komentářů :

 1. Dobrý, beru, rozhodnuto. PS. o mém hlasu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. ČINNOST ZLÝCH A ŠPATNÝCH ŘEDITELŮ TISKU A TV

   má za následek ohlupováni občanů voličů tak,aby jim byly ukradeny hlasy a tedy i jejich moc.
   Má být jimi zničena demokracie a nastolena vláda co nejšpinavějšich menšin přičemž maji vládnout s pomoci strachu a teroru nechutnou ideologii neomarxismu a totálně zničit stát Česká republika na prášek!
   Zkusime tady dát odkaz co to ten NEOMARXISMUS je neboť swe jim řidi dnešni politické subjekty,za pomoci špatných ředitelů ohlupovacich prostředků,kteři prý razi heslo."TV PATŘI TĚM,KTEŘI V NI PRACUJI"!
   V pořádku,tak at ti ředitelé nařidi obsadě platit za nás i koncesionářské poplatky!
   Nevime zda odkaz nenude smazán proto uvitáme,když lidovi komentátoři napíši zda stále funduje a jak mu rozumi.
   Pokud ano neškodilo by ho dát vlevo,nebot jsou tu časté dotazy co,že to ten NEOMARXISMUS vlastně je...

   https://m.youtube.com/watch?v=4fkXt7xMt5A

   Smazat
  3. 8:52- jakou mám jinou alternativu?

   Smazat
  4. Není jiná alternativa, pane Povolný. Ivan David prezentuje dlouhodobě své názory a je v nich konzistentní. Až na naprosto nevýznamné maličkosti s ním vždy souhlasím. Já mám volbu jasnou a jen lituji, že podobných osobností česká politika nevyprodukovala více.

   Smazat
  5. Ten, kdo studoval, nebo alespoň četl něco z Marxovy teorie, velmi dobře ví, že to, co dnes různí tápající inteligenti nazývají neomarxismem, nemá s dílem K. Marxe absolutně nic společného. Z mého hlediska je to zlovolný a podlý záměr vzbudit odpor u nevědomých ke studiu vědecké analýzy kapitalistického systému, jelikož jen ta ukazuje cestu k řešení všech rozporů, které zmítají dnešním zahnívajícím světem. L.Z.

   Smazat
  6. Nechápu,jak mohou tyto volby změnit legislativu EU? V tomto směru asi p.David žije v oblacích.

   Smazat
  7. 15:36Ano,ano!"Neomarxismus"(nový marxismus)neexistuje-je to blábol,který si vymysleli příznivci antimarxismu a odpůrci marxismu,kteří by rádi toto podvrhli jako myšlenky Marxe a Engelse.Marxismus existuje a nikdy existovat nepřestane!Slovy klasika-Pokud na světě existuje kapitál,je třeba Kapitál číst a chápat!Mrzí mne,že zrovna p.David použil "pojem"neomarxismus ve svém příspěvku dokonce třikrát!?

   Smazat
  8. 16:22-nejsem marxista, může mi být tedy váš spor někde, přesto se vyjádřím. Předponu Neo- chápu jako nadávku, nikoliv Nový-. Je tedy na marxistech je "utopit" v argumentech! Není třeba pro nás ne-marxisty pořádat VUML ale pohled na dnešní problémy současného kapitalizmu, tedy např. migraci a rozdíl pojetí internacionalizmu v pojetí "neomarxistů" EU. Bez zjednodušujících formulací spojení s "masami" úspěchu nedosáhnete, je vám snad jasné.

   Smazat
  9. Mnohokrát jsem napsal, že termín není vhodný, protože "neomarxismus" nemá nic společného s marxismem. Jeho otcové zakladatelé se snažili doplnit marxismus "pohledem na jednotlivého člověka" a přidali k němu psychoanalýzu. Je to naprostá blbost, protože marxismus je s psychoanalýzou neslučitelný, filosofům to však nevadilo. Neomarxismem se také nazývají různé nové výklady Marxe, který prý údajně trval na tom, že není marxista. Za neomarxistu se například sám označuje poslanec Smeru Ľuboš Blaha.

   Smazat
  10. lŽIDavid cancá kraviny! Nic neobvyklýho, stejně jako hovner komoušovyč z 16:22! NEOMARXISMUS je nový pohled na to co opravdu Marx tvrdil! Tedy pohled odlišný od toho co nám všelijaký komoušský zmrdi jako ten z 16:22 předkládali a co dnes zoveme "marx-leninismem"! Cituji pasáž obsahující definici rozdílu mezi starým marx-leninismem a neomarxismem na pojetí termínu "proletariát":

   "Když hovořím o proletariátu, používám tento termín nikoli v parodickém výkladu marxismu-leninismu, ale ve smyslu, který představil Marx ve své knize Německá ideologie. A tyhle dva významy se zatraceně liší. Proletariát Německé ideologie není označení konkrétní masy lidí, nemá tedy substanční význam. Proletariátem Marx označuje uměle vyvolanou duchovní chudobu a nedostatek lidství, který vede k zániku starého stavu společnosti a vzniku takového stavu, který stav proletariátu odstraňuje. Proletariát je tedy principem, který může vést, nezávisle na historickém období či geografické poloze, ke změně společenských poměrů. Ještě jednou: nejedná se o substanční pojem, nemůže být proto spojován jen s jednou konkrétní sociální skupinou. V druhé polovině 19. století bylo v Evropě a Americe proletariátem dělnictvo. Nikoli proto, že mělo nějaký proletářský gen, ale protože bylo na nejnižším stupni společenského žebříčku. Dělníci 19. století bojovali o své přežití a jak říká Marxův slavný bonmot, neměli kromě svých okovů co ztratit. Dnes mohou smutně slavnou roli proletariátu zaujmout právě třeba uprchlíci. Ne proto, že to je mé zbožné přání, ale protože nemají kromě svého života co ztratit.

   Pokud uprchlíky označím za proletariát, jde tedy o čistě deskriptivní označení, které mi má pomoci v chápání sociální reality. Neznamená to, že sami uprchlíci se musí za proletariát považovat, ani že budou sdílet mé politické názory. Nebo že se případný zvrat poměrů ve společnosti musí odehrát pod rudou zástavou a směřovat k jakékoli formě kolektivismu či posílení demokracie." Konec citace z článku skutečného neomarxisty na webu A2larm.

   Smazat
 2. CARNE VALE
  Nejsem katolík, ale díky polským vererinářům a blbosti EU budu dodržovat masopůst. Rej masek a šašků bude asi následovat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale ono to s tím polským masem bude trošičku jinak. Všimněte si, že Poláci byli vždycky prasata. Dříve platilo jedno přísloví, "Češka do kuchyně, Němka do postele a Polka do chlíva" Takže i naši předkové o tom měli jasno. To že sem dovážejí sračky se ví už dosti dlouho, ovšem vytáhlo se to jakoby náhodou nyní, s cílem rozeštvat Vé čtyřku. To je jediný a hlavní důvod. Chce si dál hlídat co sem Poláci lifrujou nenechat se krmit sračkama, ale nenechat se rozhádat ve Visegrádu. Rudý dědeček

   Smazat
  2. Moje babička Polákům neřekla jinak, než zloději koní. Dneska jsou to zloději všeho od včelích úlů až po kradená auta z Německa.Zásadně nikdy od Poláků nic nekupuju, nevěřím jim.

   Smazat
  3. Zase Trumfli Hitlera. Ten by nedovolil okupaci Evropy islamisty, ani traveni Cechu ,temi EU antipopulisty , Polskym, Zdrave vyzivnym a doporucenym Masem..Poskytuje vice zivin nez maso normalni ..Tak.
   Ovsem sef tajne sluzby jest v USA , tak asi nebude zodpovedny za teroristicky MasoUtok, drive za komunistu maso nebylo a ted uz konecne vime proc...A taky Proc Uz je..
   A jeden fotbalista se jmenoval MasopUst a byl hrozne slavnej...
   Urad pro testovani masa se musi OdTestovat , protoze jedna nezodpovedne a nepratelsky k vyznamnemu clenu EU, Polsku..
   Bude neco treba udelat s prilis vybiravymi Cechy, maso silenych krav neni jinym clenum EU dovazeno a tak je jasne ,ze cesi samozrejme chteji ohrozit i ekonomiku Polska..
   Z masa Silenych krav /Mad Cow/, nezesilite ted , narizuje EU.

   Smazat
  4. 10:24 To jo, jenže Polákům vděčíme dnes zato, že bolševické hordy neprošly v roce 1920 do Evropy a kdyby bývali byli rozumný i v roce 1939, tak kde by dnes Evropa končila! - http://img15.deviantart.net/8736/i/2013/256/2/e/pakt_ribbentrop___beck_vol__2_by_coszniczego-d6m4e0q.png

   Smazat
 3. To si dovolím považovat za nedhled. Co na to trollové?

  OdpovědětSmazat
 4. Pane doktore, nemám důvod s vámi nesouhlasit. Pochybuji o jediném, že se vám podaří něco změnit. Uvažujte o tom, že na NR nechodí závratný počet čtenářů, kteří se seznámí s vašimi názory.

  Připusťme, že se najdou takoví, kteří vám uvěří a budou vás volit. Jakou máte jistotu, že ostatní z vaší kandidátky sdílejí vaše názory? Prosťáček Keller přitáhl do Bruselu Pocheho. Podle mne to nebylo vůbec ku prospěchu lidí, kteří zde žijí a živí se vlastní práci. Možná by bylo prospěšnější Pocheho na koně nevysazovat. Přiznám se vám, že když už dám někomu hlas, musím mít jistotu, že má v genech zorganizování Mostecké stávky. Přes důvěru k vám si ostatními kandidáty SPD nejsem vůbec jistý. Žádnou Mosteckou stávku nezorganizovali. Oskar Krejčí toho mnoho nenamluví, ale jeho rada být obezřetný je užitečná.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:28-Možná byste si mohl vzpomenout na film "Sedm statečných", na váhajícího střelce. Jednou se rozhodnout musí každý!

   Smazat
  2. 21.28 Co vás vede k domněnce, že profesor sociologie Jan Keller je "prosťáček". Myslíte si, stejně jako redaktor Pancíř, že o nominaci kandidátů rozhoduje lídr kandidátky?

   Smazat
  3. Vůbec si nemyslím, že jste kandidátku sestavoval sám. Náčelníci SPD vám ji sestavili. Kromě vás nikoho z nich neznám. Kdo ví jaké motivy je vedou k tomu, že kandidují. Proč dávat hlas někomu neznámému, o kom nic nevím? Nikdy jsem neobjednával žádnou spolupráci od někoho, jehož schopnosti jsem neznal z jeho publikací nebo podle toho, co postavil a zda to fungovalo.

   Na Kellera se díváme každý jinak. Vy jste si v duchu možná přál, že pomůže ke zvýšení důvěry ke straně, kde jste sám byl členem. Já jsem v tom zase viděl zbytečnou pomoc někomu, kdo selhal. Kdo ví, jestli je Keller spokojen sám se sebou? Pro něho byl několikaletý pobyt v cizině osobním přínosem. Žádný průlom v chování stan frakce, kde byl členem, se mu nepodařil. Měnit něco, co silným vyhovuje, silou řádového poslance je prostě bláhové. Strana, která ho delegovala do Bruselu, do žádné vlivné funkce ho neprosadila.

   Nepochybně mnoho lidí se nechá zlákat volit někoho neznámého. Po volbách budou zklamání z toho, že se zmýlili. Nejracionálnější je volit někoho, kdo vás nezklame. Někdo musí na sebe vzít odpovědnost za to, abychom neskončili s levicí jako v Polsku.

   Smazat
  4. 23:22- vítejte v "klubu" voličů, žádající změnu volebního zákona na výběr svých favoritů z vícero stran! Začněte třeba volbou SPD. Kromě Zemana nevím, kdo propaguje tzv. "panašování", a SPD s prvky přímé demokracie, Vy ano?

   Smazat
  5. 23:55, všechny strany jsou v podstatě stejné. Komunisté mají, jak jsem uvedl, aspoň v genech revoluci, avšak za daného rozložení sil žádnou změnu neprosadí. Také by se dalo říci, že vzhledem ke svému životopisu se mohou k něčemu někdy v budoucnosti odhodlat. Nic podobného u ostatních stran neočekávám, proč bych od nich vybíral kandidáty, když je podle mne jisté, že své zemi v ničem nepomohou? Zbavit se komunistů znamená jistotu, že žádné změny se nedočkáme.

   Pan doktor David se mým pravidlům vymyká. Je to pokus s jednotlivcem, který buďto vyjde nebo nevyjde. Když chce, tak ať zkusí štěstí s Okamurou. Jestli má vnoučata, bude v Bruselu pro ně kupovat čokoládu. Proboha, ať se tam vyhýbá jejich divnému pivu. Jedno do mne v jedné firmě naleli a já jsem poznal záchody ve vlaku, na bruselském nádraží a na letišti. Zkoušel jsem se léčit čokoládou. Naproti Manneken pis je jedna prodejna, která se na čokoládu specializuje.

   Ještě nakonec bych uvedl, že Iloně Švihlíkové a Kellerovi tento pokus prosadit se přes různé pochybně levicové strany nevyšel.

   Smazat
  6. 1:05- nepřehnal jste to s tou revolučností komunistů? Ta zřejmě přešla z nich na národovce, byť v "nesmělé" formě SPD. Jste-li revolučnější, poraďte stranu. Pokud tedy nemyslíte "revolučnost internacionální". Tu hájí EU.

   Smazat
  7. Co je to za nadčasový čas 7. března 2019 1:21, vždyť je teprve 7. března 00:12, porovnejte na časovce? Odkud pane píšete?

   Jaký máte názor na V. Dvořáka?

   http://www.novarepublika.cz/2019/03/co-kdyz-se-jim-to-znovu-podari-rusko.html

   https://uloz.to/!EYS3DiGQPG4A/nova-republika-1-jpg#download

   https://uloz.to/!nde1a0bQMk7A/nova-republika-2-jpg


   Já Vám něco zašlu bude-li třeba, jsme v kontaktu.

   Smazat
 5. Když je to převzato z "parlamentních listů", tak bych se
  zdejšího fora zeptal, zda si všimli před pár hodinami
  článku na oněch listech o V.Filipovi s názvem "Moc, moc, moc,
  moc .........., nějak o tom jak ten zatracený komanč spolu
  s Tlustým a Palasem si nahrabali na jednom podniku, jménem
  "Setuza".
  No, nic zvláštního. Jen to, že článek už zmizel asi v nenávratnu.
  Je to sice mimo zdejší mísu, ale zajímavé.

  OdpovědětSmazat
 6. Mám tendenci nedůvěřovat lidem od okamžiku, kdy se naučí mluvit, ale pan David se mi ve srovnání s drtivou většinou politiků jeví jako minimální riziko.
  Kéž by se do vedení EU dostala aspoň polovina normálně myslících lidí, Evropa by snad měla ještě šanci.

  OdpovědětSmazat
 7. V tomto systemu zvule neni mozne slovy neco zmenit.Zadna vymena nazoru na napravu nejakym smerem neni mozna . Tato garnitura vedena bankami a nejchytrejsimi lidmi nejlepe placenymi nedovoli zadnou zmenu neb vi ze by to nahlodavalo autoritu a jejich moc jez je zalozena na podvodech kradezich a usurpatorske moci schovane za tzv denocracii coz jsou pouze zmanipulovane volby ,dle osvedceneho 'nezalezi kdo a jak voli ale kdo to pocita".Pouzivaji antisemitism buzeranty perverty ,vse proto aby lid rozdelili neb je jasne ze vzdy je to 50/50 a tem hloupejsim se slibuji nesmysle a ti vresti nadsenim o vsem co jim lotr Jidas predlozi a stejne nic nesplni ale je cas na dalsi zlodejnu a upevneni moci.Kdo se zasmeje pervertovi v damskych satech mluvici hlubokym hlasem muze cekat pronaslledovani od spolecnosti rizene onemi lotry.(v pornografii je nazyvaji shemail)Tito perverti -transsexualove jsou vlastne nejhorsi prasata ve zvracenostech ale nejvice protezovani od nynejsich tvurcu moralky .Toto je vsude a proto na priklad demokraticka strana bojuje za prijimani milionu emigrantu z jizni ameriky .Ucelem neni nic jineho nezli ziskat opet hlasy pro jejich bezplatny zivot ve funkcich neb majili idiotu za sebou je poloblb king a to je jejich cil. Proto asi nic po dobrem nemuze fungovat (viz Francii)a je treba jednat jejjich zpusobem ,jak doba minula presvedcive dokazala

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. První věta ryzí pravda. Systém založený na legalizaci loupeže cizí práce nelze změnit slovy.

   Smazat
 8. ČSP nepolitická Česká Splečnost voličů připominá,

  že stávajici systém kapitalismu bez přivlastků implantovanmý ČR presidentem ODS,vycházejici z gangsterismu nikdy nepřestane vymýšlet jak obrat občany.
  Pokud to nevyjde ze zdravotnictvim bude to přiště něco jiného.

  Vzniká už návrh Národniho programu voličů a hned jeho prvni článek požaduje v ČR vznik

  TYPU SOLIDÁRNI SPOLEČNOSTI KDE VLÁDA PŘEJIMÁ ODPOVĚDNOST ZA POLITICKOU,EKONOMICKOU A SOCIÁLNI PROSPERITU.

  Bohužel v důsledku totálniho selháni našich elit nesmi být občanům vysvětleno co to za stát je,že tento stát existuje úspěšně v pokročilé Evropě dávno a,dnes plati 10 eur na hodinu a vice aniž by se zhroutil.
  ČSV přisla s nim zdá se jako prvni a voliči načisto oblbeni zdemolovaným tiskem a tv ho prý odmitaji.
  Bez něho však nemůže vzniknout žádná Středni třida,která je jinde oporou státu , naopak dojde k ničeni jejich zbytků, aniž by bylo občanům známo proč se tak děje.
  Bez něho A NA NĚHO NAVAZUJICI ZÁKONY jsou stesky,že ČR má nízké platy úplně k ničemu a žádné nápravy se nebude možné NIKDY dovolat.

  MUSI TOTIŽ TEPRVE DOJIT K JEHO PROSAZENI A TO NEJLÉPE HNED DO PRVNÍHO ČLÁNKU NAŠI ÚSTAVY!

  OdpovědětSmazat
 9. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty zkurvený zmrde, fotr tě měl utratit !

   Smazat
  2. Anonymní6. března 2019 22:24
   „Názory tohoto soudruha jsou ale úplně nepodstatné.“
   Ty názory jsou podstatné a je chvályhodné, že se ztotožňují s programem SPD. Jiná parlamentní strana u nás nebojuje proti globalizaci a likvidaci národních států. P.K.

   Smazat
 10. 22:24- a Vaše představa o "pozitivním duchu" I.D. je jaká?:-D

  OdpovědětSmazat
 11. Pane doktore, skvělý článek svědčí o plném pochopení procesů, které probíhají ve světě. Že jde o střet globalistů s lidstvem jako takovým a pozadí tohoto stavu společnosti se místní parazitní banda politických loutek dočasně přiživuje. Tento národ potřebuje více lidí, jako jste vy. Proto je nutné,a aby tací lide v první řadě vůbec kandidovali a ve druhé řadě je ostatní musejí podpořit !

  OdpovědětSmazat
 12. Navrhuji zrušit dělení na elity a socky,na ty nalevo a ty napravo, ale zde se stále dokazuje hlavní trend rozdélení na blbce a ty ostatní,

  OdpovědětSmazat
 13. Já budu volit demokratický blok a nejlépe pyjráty, republika potřebuje mladé africké inženýry.

  OdpovědětSmazat
 14. Clanek je OK. Proto je nutne z EU hned vystoupit a az bude EU podle nasich vlasteneckych predstav, tak pak na zaklade referenda obcanu vstoupit! Jinak muzeme pracovat a obchodovat s trhy Ruska, Asie, Afriky...My EU nepotrebujeme!!! Jsme jen kolonie !!!
  Hymna EU na sjezdu CSSD je proti vlastenectvi!! Je to provokace. My jsme volili a budem volit SPD.
  dustojnik-val.veteran

  OdpovědětSmazat
 15. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hlavne zase tahni do prdele magore se svymi idioto vyklady .Trumpetista s radiovkou si mysli ze prodava apartmenthousy za pujcene penize od Saudu a dle toho jedna Podivej se na Netflixu na jeho historii a nech si ty sve kvaky pro psa, masli ho. My co zijeme v te slavne juesej vime o co bezi a nemusis nam to ty se svym rozhledem IQ70 tlumocit.Tem doma v CR, je to jedno, maji svych starosti se stejnou luzou kolaborantskych spratku kteri je okradaji jako nas tady ti hejna Trumpu kteri si zakony pisi pro sebe
   Takze s poslanim do prdele ,tahni zase opet k dablu a neotravuj debile

   Smazat
  2. 3:28 - NEPLAKEJ, nenarikej a nepisti ! Nebo se zakuckam smichem a radej nam napis, jak Te "TRUMPETISTA" okradl !
   To vypada z tveho jeceni, ze nemas kde bydlet !

   Zarazili ti Food Stamps , nebo prispevek na bydleni ?
   To meli udelat uz davno, kdyz jsi paraziticke nemehlo a nevydelas na to !
   Kup si stan ty nedochudce ! A zacni srat pod sebe jako obcane v ulicich San Francisca, kteri volili Hillary.
   Huuu, ha, ha, ha, ha.
   nick honolulu


   Smazat
 16. Snad to Fiala odsouhlasí https://aeronet.cz/news/svodka-o-kmotrech-v-spd-1-3-rozkryli-jsme-pozadi-sedych-kmotru-kteri-stoji-za-vnitrnim-rozvratem-v-spd-a-v-regionalnich-organizacich-spicky-okamurova-hnuti-jsou-propojeny-na-ivana-langera/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vedoucí kolotočář je nejspíš zapojen do akce Vulterin.

   Smazat
 17. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 18. Můj názor na věc je, že je moc velký rozdíl ve výdělku mezi lidmi, co něco produkují a mají nějakou odpovědnost a lidmi, co s jejich produkty obchodují a o nich žvaní.
  Tvarůžková má několikrát víc peněz než strojvůdce a ta se může srazit leda tak ještě s chlupatějším drnem.
  Naštěstí, pro nás neštěstí, nefunkčnost některých profesí povede k chaosu a zmatku ve státě, co se z toho vyvrbí například v době ekonomiské stagnace, Bůh ví, zřejmě přijde pro někoho velká sprcha. Radosta má zřejmě dvojníka na Seznamu, v jejich Garáži jsem si přečetl cosi o Putinově autě, které by měl využívat prezident Zeman. Budiž pochválen Pan Ježíš Kristus, je ho plno kolem. OECD předpovídá ekonomický růst do 1 %, nevím, čím se to liší od ekpnomického růstu Ruska, prosím vysvětlit. Možná, že CIA už v tom má jasno.

  OdpovědětSmazat
 19. Dokud budeme v zajetí dogmatu o demokratičnosti kapitalismu jsme bez šance cokoliv ve společenském dění změnit. Změna může nastat jen když toto dogma pošleme na smetiště dějin. Byl bych velice rád, kdyby tento kolosální objev objevili i další.

  Štefan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mezi demokratickým kapitalismem a demokratickým socialismem je velice tenká hranice. Lepší je se na ty ismy vykašlat. Je zřejmé, že lidstvo už přešlo Jordán a o jeho osudu se rozhoduje bez možnosti něco změnit, aniž by došlo k razantnímu poklesu počtu obyvatelstva. Když nebude válka, přijdou sebevraždy.
   Když nezblbne lidstvo ze své podstaty, objeví se na to nějaký zaručeně dobrý softwaer.

   Smazat
  2. Štefan zase básnite?
   a ne ,aby jste vysvětlil ostatnim hezky a věrohodně vysvětlil čim chcete ten kapitalismus nahradit,že vy to neumite přiznejte se el comandante!

   Smazat
 20. Cenzore ty jsi opravdu IDIOT, kdyz vse mazes ! Kdybys nemel v makuvce pruvan, tak bys mohl z mojich prispevku odhadnout svoji casovou zivotnost !
  honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to somrak a mysli si ze je rok 1965 kdyz nekdo mel znameho v Americe tak mel taky zvejkacky Tento blb zaspal dobu

   Smazat
 21. Vlastizradna, hitlerovsko - stalinisticka zruda si konecne nasla svou stranu. Spinave Okamurovy nacisty.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 6:41 Proč lžete špinavci jste vy co podporujete banderovce. Chcete táhnout na východ jak váš fuhrer tak tu blbě nekecejte.

   Smazat
 22. Doctore Davide ! Gratulujeme Vam k dobremu politickemu usudku a prejeme uspech ve vasi hodnotne strane SPD !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 7:01, k té hodnotě v SPD grupě, jste přišel kde?

   https://aeronet.cz/news/video-hnuti-spd-se-odkopalo-12-dni-po-volbach-mistopredseda-radim-fiala-sokoval-na-ct-odmitnutim-referenda-o-vystoupeni-z-nato-hnuti-pry-o-tom-nikdy-ani-neuvazovalo-aliance-je-pry-v-teto-chvili/

   Smazat
 23. Hej HURVINKU ! (6:41) ! Stalinsky Hitlercik je tvuj cenzor !
  Kvuli nemu ti zakrnel intelekt ! Ted se te tvoje obec zrekne,
  protoze netoleruje retardy ! Ona te zapre a udela z tebe evangelika.

  OdpovědětSmazat
 24. Nepsal náhodou soudruh David minule, že povede kampaň v pozitivním duchu? :-D
  Hned jsem věděl jak to bude ve skutečnosti vypadat. Lži, dezinformace, zpochybňování jednoznačných statistických údajů potvrzujících rychlý růst životní úrovně v posledních letech.
  Pro tohoto soudruha, obdivujícího a podporujícího diktátory zbídačených zemí po celém světě, od KLDR, přes Kubu až po Venezuelu platí "čím hůř, tím líp".
  Názory tohoto soudruha jsou ale úplně nepodstatné. Slouží jen jako užitečný idiot podnikatelského projektu Okamury. Ten bude taky na všech plakátech, i když prakticky do EP nekandiduje. David nikoho nezajímá.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:05 9:16 Neosočujte pana Doktora, doufám, že ví co činí i mne trochu překvapila kandidátka za SPD. Přesto má mou důvěru. Vámi zbídačené země si doplňte o úspěšně zdemokratizovanou severní Afriku a snad pochopíte, že pan doktor není a nebude autorem nasílí, které naopak šíříte vy. Jste to vy, kdo nám demokracii kazí. Nechápu, že několik slušných lidí se nedokázalo spojit, vedle pana doktora fandím docentce Švihlíkové a JUDR Soukupovi a určistě jsou i další.

   Smazat
 25. Kapitalismus, obzvláště pod patronací velkého bratra za vodou v rákosí, všechna jeho negativa, nemůže nikdo z politiků
  napravit.
  Ani naši demokrati či "neomarxisti". Mohou o tom všem jen
  mluvit a mluvit a mluvit.

  OdpovědětSmazat
 26. Jistě je v příspěvku mnoho podnětů k zamyšlení. Já k prob1ému "žen samoživitelek" Kdo-co je na vinně, že se u nás rodí více jak polovina dětí mimo manželství? Skutečně je dnes manželství a rodina tak zavrženíhodný způsob žití civilizovaných, byť nekulturních lidí? Nebo je to polovina dětí nechtěných, počatých z gruppensexových radovánek? Myslím si, že pokud je dávána podpora maminkám s dětmi, že by žena a děti z manželství měly mít stejná práva a stejnou podporu a že zvýhodňování matek "samoživitelek" jen podporuje lehkovážnost a rozvrat rodin. Samozřejmě je nutné i nestoudné parazitování výrobců a obchodníků a jejich vydřidušské ceny s potřebami pro děti pranýřovat.

  OdpovědětSmazat
 27. Neonacísté versus neomarxisté v podání paleoblbců.

  OdpovědětSmazat
 28. EU je mocenský nástroj Vatikánské politiky.
  Principiálně by se EU mohla změnit jen za předpokladu, že se církev odstaví od politiky.
  Proto že je to nemožné,
  nelze EU reformovat ve prospěch národních států.
  Čím dříve opustíme tuhle koloniální politiku,
  tím dříve získáme jako republika samostatnost a suverenitu*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V minulosti dokázal církev klepnout přes prsty a odkázal ji do patřičných mezích císař Josef II . Od té doby se nikdo podobný ještě nenarodil .

   Smazat
 29. EU můžeme změnit od základu a EU oligarchové se toho bojí. Hrozně se bojí. Jde jen o to poslat do EU parlamentu poctivé lidi, stálých názorů a programů. Neprofláknuté křiváky, ale bojující za Evropu národů ne za Evropský sovětský svaz. Když tam pošleme vlastence my, mohou se spojit s vlastenci z Maďarska, Polska, Slovenska, ale i s AFD z Německa, poslanci Márie Lapénové, Italskými poslanci za Ligu severu a pěti hvězd, s normálně myslícími z Dánska a řady dalších zemí a to už pak bude síla se kterou se musí počítat, která neobolševikům neodkývne jejich likvidaci Evropy a Evropských národů. Toho se oni bojí, zoufale bojí. Proto vytahují figurky podobné Macaronovi, ožralce jako Junkers, Tusk a flustrované babizny jako Merkelka nebo zkorumpované Babičoky. Proto jim vadí takoví Ficové, Orbánové a další. Nejsme ještě bezmocní, ale nesmíme být hloupí a manipulovatelní.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podle mě EU od základu změní jen její rozval. Nevěřím, že je možné v EU parlamentu zformovat jakoukoliv větší poctivou vlasteneckou skupinu. Je to dáno chytře vymyšlenou taktikou - korupčními příjmy. Absolutní většina nových členů je tam odklizena systémem ..škatulata batulata..., doma moc vyčnívali nebo překáželi a tam ještě mohou posloužit. To si nemyslím o panu Davidovi, jen si myslím, že to nebude druhý Nigel Farage a že tam bude jeho potenciál promrhán, raději bych ho viděla na domácí scéně. Doufám, že se mýlím, ale mám z toho pocit marnosti, zavře se nad ním voda parlamentního EU jícnu a tady bude chybět. Přesto držím pěsti a přeju hodně síly a odolnosti.

   Smazat
  2. 16:58 Každá organizace se nejlépe rozvrací zevnitř, vzpomeňte na Míšenku Gorbačova. Nejsem si jist, jestli víte, co představuje Nigel Farage. Kde máte důkaz, že nedělá jen křoví pro imitaci svobody slova.

   Smazat
 30. Přeji SPD úspěch!!!

  OdpovědětSmazat
 31. 20:55 komu z těchto v SPD grupě, přejete úspěch, budete nemile překvapen?

  https://aeronet.cz/news/video-hnuti-spd-se-odkopalo-12-dni-po-volbach-mistopredseda-radim-fiala-sokoval-na-ct-odmitnutim-referenda-o-vystoupeni-z-nato-hnuti-pry-o-tom-nikdy-ani-neuvazovalo-aliance-je-pry-v-teto-chvili/

  OdpovědětSmazat
 32. Kdo tedy nálepkuje...
  Pražská kavárna,lepšolidi,neomarxisté.

  Označení neomarxismus a kulturní marxismus začala pro své ideové protivníky v 90. letech ve Spojených státech využívat paleokonzervativní a křesťansky fundamentalistická uskupení. Neomarxismus či kulturní marxismus je v tomto pojetí velmi nejasným a proměnlivým označením a chybí mu jasné vazby ke skutečným neomarxistickým filozofům. Základní teze tvrdí, že marxisté již nemají proletariát, který by jim mohl pomoci uspořádat revoluci, a tak se staví do role ochránců jiných skupin – žen před machistickými muži, cizinců před rasisty, homosexuálů před homofoby, humanistů před křesťany, mladistvých delikventů před policií a podobně. Konečným cílem má pak být diskreditace tradičních institucí (národ, vlast, tradiční hierarchie, autorita, rodina, křesťanství, tradiční morálka) ve prospěch multikulturního, vykořeněného a bezduchého globálního společenství. Termín neomarxismus v tomto smyslu zprvu šířil zejména náboženský a politický aktivista Paul Weyrich a jeho konzervativní think tank Free Congress Foundation, později pak paleokonzervativní politik a komentátor Pat Buchanan. Posléze jej přijaly mnohé radikální a krajně pravicové organizace v anglosaském prostředí i mimo ně. Pojem kulturní marxismus pro označení svých protivníků použil ve svém manifestu například také terorista Anders Breivik.
  Zdroj:Wikipedie-Neomarxismus
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Neomarxismus

  OdpovědětSmazat
 33. "V minulém rozhovoru jste uvedl: „Největší problém je zbavit SPD idiotských nálepek a špíny, která je na ni házena.“ Jak s tím problémem naložíte?
  Musíme ukázat, že nálepky jsou jen primitivní pomluvy a neplatí z nich vůbec nic. Všechna ta slova jsou vybrána proto, že mají negativní konotaci, tedy sama o sobě označují cosi špatného. Tak si to ukažme popořadě: SPD je podle nich extremistická, populistická, xenofobní, nacionalistická, dokonce fašistická (polofašistická, nahnědlá), ultrapravicová, pro koho je sprosté slovo „levice“, zase tvrdí, že je levicová, že straší lidi."


  Rychetský: Okamura má neonacistické názory, místopředsedou Sněmovny se neměl stát.

  Bartošovu a Vandasovu agendu si osvojila Okamurova SPD, říká vnitro
  Dělnická strana sociální spravedlnosti a strana Národní demokracie coby reprezentantky extrémní pravice ztratily politický význam. Jejich témata i rétoriku převzalo politické hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury.

  Bývalý tajemník SPD Staník dostal za nenávistné výroky podmínku a pokutu

  Mandátový a imunitní výbor odložil jednání o vydání Roznera k trestnímu stíhání

  Poslanci SPD popírají romský holocaust, mladí sociální demokraté podali trestní oznámení

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Do pekel ostatních nevlasteneckých stran a jejích podporovatelů!

   Smazat
 34. "Pokud v Itálii uspěje dle očekávání Salviniho Liga, ve Francii Národní fronta nebo reprezentace žlutých vest a pokud z Německa přijde ne bezvýznamný počet mandátů pro AfD, tak v europarlamentu bude hned jiná atmosféra."

  AfD vytáhla před bavorskými volbami Benešovy dekrety, vláda je prý nečinná
  14. října 2018 11:14
  Německá krajně pravicová Alternativa pro Německo (AfD) kritizovala spolkovou vládu, že neusiluje o to, aby přiměla Česko zrušit Benešovy dekrety. V předvečer zemských voleb v Bavorsku obvinila ministra vnitra a šéfa Křesťansko-sociální unie (CSU) Horsta Seehofera z účelového populismu.
  Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afd-benesovy-dekrety-volby-bavorsko-seehofer.A181012_213245_zahranicni_remy

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.