Reklama

středa 13. března 2019

Retro: Krávy jsme porazili, zbyli nám již jen voli….

Přemysl Votava
Přemysl Votava
(uveřejněno 3. 9. 2018  na ČNL)
Ceny másla, sýrů, mléčných výrobků letí vzhůru. V supermarketech hlídáme akční nabídky. Místo másla, natíráme chleba lacinějším margarinem. Nedostatek másla je prý celosvětový. Pokud je to tato pohádka pravdou, tak bruselský úředník zase selhal. Možná, že se vymluví na čínského, indického zákazníka, který začal mazat máslem?


Zcela nedávno dle médií, byl mléka nadbytek. Tedy i dojnic. Krávy dojily, jako divé, mlékárny odmítaly mléko vykupovat. Za více nadojeného mléka byly dokonce sankce. Uteklo několik měsíců a z ceny másla se nám protáčí panenky. Dnes je to máslo, sýry, či obilniny, zítra to bude vepřové, pozítří hovězí, za měsíc kuřecí maso a za rok třeba vajíčka….

Nemusíme být velkými zemědělskými odborníky, stačí se jen projít českou či moravskou vesnicí, vidět krajinu kolem ní. Naši předkové by žasli nad prázdnými kravíny, vepříny, místo cukrovky či obilnin, by viděli jen nedozírné lány žluté řepky…

Z vesnic mizí život, odcházejí obyvatelé, zavírají se školy, obchody, pošty, hospody, …místo prosperujících podniků, se mluví o propadu zemědělství. Ročně mizí pod betonem tisíce hektarů zemědělské půdy. Na kvalitní zemědělské půdě se staví obrovské velkosklady, desetitisíce kamionů vozí k nám potraviny, často přes půlku Evropy.

Česká republika už po mnoho let přestává být potravinářsky soběstačná, preferují se dovozy, zejména ze „starých“ států EU. A to drahé máslo, to je jen důsledek této krátkozraké politiky. Stáváme se jen odbytištěm pro EU. Ničíme tím ale českou vesnici, deformujeme krajinu.

Stačí si otevřít statistiku, porovnat vybrané údaje o stavu zemědělství. Jako ilustraci jen několik příkladů. Ještě v roce 1989 v českém zemědělství bylo přes milion dojnic, nyní jen 360.000. Tedy třetina. Obdobně je to u prasnic, v roce 1989 jich bylo 315. 000, nyní jen 100.000, tedy také třetina. Obdobný stav je i u rostlinné výroby, podobné je to u ovoce, zeleniny. I v těchto komoditách vidíme prudké poklesy produkce. U brambor dokonce je to 4x méně, než v roce 1989. Propad výroby je i u zeleniny, ještě v roce 1989 jí bylo na českých polích 573 tisíc tun, nyní jen 250 tisíc tun. Tedy opět méně než polovina. Důsledkem této krátkozraké politiky všech polistopadových vlád, je propad našeho zemědělství. Proto po českých silnicích se valí kamiony se zemědělskou produkcí ze států EU zejména pro zahraniční majitele našich supermarketů. Nespokojené zemědělce zachraňujeme jen dotacemi.

Tato uvedená statistika je nemilosrdná, je jen obrazem stavu naší zemědělské politiky po roce 1989. Stáváme se pro EU jen výhodným odbytištěm. Rostoucí ceny másla, jsou jen důsledkem této politiky státu. Ubylo nám krav, zůstali už jen Voli.


Přemysl Votava
místopředseda Národní socialisté

129 komentářů :

 1. Pane Votava.
  Opravdu nejste fundovaný odborník v zemědělství.
  Protože,likvidace našeho zemědělství byl záměr západních států,čemu napomohli naši politici a vyjednávač s EU Telička.
  Dotace do zemědělství,nejdou na výrobu,ale na útlum zem.produkce,jen udržovat jakž takž polnosti,třeba zatravněním.Dotace jdou na pěstování řepky do PH a kukuřice pro bioplynky.Dotovat pěstování zeleniny,brambor,plodin náročných na ruční práce,stát ani neuvažuje.Problém nastal s hovězím i tím suchem,mnozí zemědělcí mají málo krmení,tak hodně hovězího šlo na jatka,proto ten problém z hovězím na trhu.Nikdo se nad tím nezamyslel,ani M.Zem.neudělalo nějaké opatření.Problémy teprve přijdou,opravdu může být málo mléčných výrobků,čeho využijí zahraniční markety.Hovězí než začne dojít,tak to trvá skoro tři roky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podstata problému zcela určitě není v tom, zda pan Votava je či není fundovaný odborník v zemědělství. Ten pouze stručně upozornil na některé problémy se zemědělstvím spojené.

   Zemědělství je jen jedním z odvětví našeho hospodářství, které po roce 1989 "nevzkvétá". Podobně se dá mluvit a psát psát o dopravě, energetice, lesnictví, zpracovatelském průmyslu, vodohospodářství,atd.atd.

   V článcích, na seminářích nebo v diskuzích se zcela opomíjí, že úroveň a výkonnost hospodářství je zcela úměrná stavu ostatních složek státu, počínaje diplomacií, přes školství, kulturu, zdravotnictví, ochranu životního prostředí, zajištění obranyschopnosti státu, apod.

   Potřebné změny v zemědělství, ale i v jiných oborech a odvětvích, tak mohou vyplynout jen ze zásadních změn v postavení našeho státu. Nemohou být dílem jednotlivců nebo úzkého okruhu okruhu lidí, ale dílem koordinované odborné struktury (platformy), složené s občanů-vlastenců, kteří k "věci mají co říci".

   Smazat
  2. AUTOR článku vystihl stav,
   neboť patří ke generaci, která si ještě něco pamatuje.

   Společná zemědělská politika, vyznačující se tuhým centralismem, dotacemi a kvótami, zachránila Západ
   po rozšíření EU před likvidacemi nadprodukce.
   A nejen v zemědělství !

   Zemědělský jih Evropy už najednou nemusel znehodnocovat na skládkách tuny rajčat a jiné zeleniny,aby se udržely ceny.

   V nových členských zemích nalezl rozsáhlá odbytiště
   a sotva už někoho překvapí brambory z Francie, nebo odjinud.
   Stejně tak tradiční pěstitelé zeleniny, Bulharsko a Rumunsko, dovážejí svou kdysi exportovanou zeleninu ze Západu.
   Je to snad absurdní ?
   Nikoliv, realita všedních dnů v novodobém Protektorátu EU.

   Smazat
  3. Nedávno jsem jela vlakem s řidičem kamionu a tak jsem se ptala co vozí. Kupodivu máslo a smetanu do Španělska !!!!!! PO KAMIONECH !!!!! MLÉČNÉ VÝROBKY Z HAVLISTÁNU , KDE SE CENY POTRAVIN blíží cenám zlata ! ZKURVYSTÁN DOKRADEN !!!

   Smazat
  4. L.S.: Velmi dobře vystihnuto. Co U Nás teď vzkvétá, je arogance, zabedněnost, "světovost" a "vím vše" (neschopnost diskutovat), zřejmě pod vlivem našeho Big Brother.

   Potěšující je ale, že ne u všech, že přece jen ta dnešní realita, otevírá oči některým, i když s jistým zpožděním...

   Smazat
  5. Čekáme na našeho Kima, Orbána či Putina

   Smazat
  6. už soudruch hitler věděl že nejlepši je obsadit bez boje no a čezko vedene havlem bylo tradičně prvni ktere kapitulovalo ještě dřive než k nam vlezli prejže kvuli demokraduře zatimco misto demokradury obsadili celičky biznis od a po zet a jen par mafianum nechali volnou ruku třeba v povinnem dotovanem zařepkovani cele republiky včetně soudruha koblihy

   Smazat
  7. To jsou také lidská práva. Cizince léčí české zdravotnictví a na vlastní lidi "kálí". Je demokracie i pro obyčejné lidi a nebo jen pro bohaté.

   https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pacientce-jde-o-zivot-ale-pojistovna-ji-dal-odmita-platit-lecbu-i-pres-verdikt-soudu-pokracuje-ve-valce-68159?dop-ab-variant=0&seq-no=1&source=hp

   Smazat
  8. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  9. Ad 9:51. Jenže to Rakousko bylo nacističtější, než vlastní "říše" a Maďarsko fašističtější než Itálie se Španělskem dohromady - tedy nevím, jaká byla kdy demokracie v Rakousko -Uhersku - pokud vím třeba z francouzské literatury, byl to stát TEMNA. Ostatně naše násilné spojení s rakouským "trůnem" bylo české TEMNO na 300 roků. A v současnosti máme za sebou TEMNA č. 2 již 30 roků.

   Smazat
  10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  11. 16:53 Komoušký krindypindy! TGM pomohl stvořit neživotaschopný stát a rozbít mnohonárodnostní, křesťanskou říši, která, byť patřila ke slabším velmocem, spoluurčovala dějiny Evropy. České země byly v rámci říše plně zastoupené, čeština byla úřednm jazykem na úřadech a v Říšské radě byli Češi dokonce nadreprezentováni. Čeští stavové, ale i mnozí občané měšťansko-intelektuálního původu se stávali ministry a zastávali vedoucí pozice v mnoha úřadech. Císař představoval symbol evropských i křesťanských tradic (mj. držel i titul krále Jeruzaléma), hovořil česky a spojoval svoji laskavostí a moudrostí občany všech koutů impéria. Sekulární ideologie přinášející masové vraždění, rozpad hodnot a materiální povrchnost - komunismus, nacismus a do jisté míry kapitalistický konzum - se rozšířily právě po rozpadu tradičních monarchií (R-U, Rusko, Osmanská říše, císařské Německo /Prusko/). Rakouská říše byla, jak správně podotkl Palacký, ochranou proti průmyslovému západu, liberálně-agresivnímu velkoněmectví i východní slovanské nízkosti. Byla skutečnou střední Evropou, postavenou na porozumění, stabilitě, tradicích a jakési až rodinné spřízněnosti jejích více než 60 milionů občanů. Rok 1918 byla skutečná tragédie západního světa. Druhá světová válka a koncentrační tábory, komunismus a jeho kolektivizace, gulagy a monstrprocesy i nynější migrační krize a všeobecný úpadek hodnot, to vše jsou důsledky tragického léta 1918.

   Smazat
  12. 15:06 Češi byli za Hitlera uváděni výslovně jako árijský národ a v osobních průkazech měli uveden rodokmen předků; z českých chlapců se měl vytvářet nový nacistický vůdcovský dorost na elitních školách NAPOLA; čeští muži měli být přijímáni do řad SS; „česká krev“ byla zákonem chráněná před míšením se Židy… Etablovaná česká historiografie k těmto skutečnostem mlčí, jelikož se tato historicky podložená fakta nehodí do narýsovaného konceptu, podle nějž neměli Češi v nové Hitlerově Evropě fyzicky co pohledávat. Největší ztrátou pro tzv. ČSR byli ti, které při nepřiměřené obraně zavraždili bolševici na frontě když bojovali v uniformách Wehrmachtu za naši rasu a novou Evropu! A toho Palackýho bych taky zas tak moc nepřechvaloval. Jak řekl K. H. Frank:
   „Zatímco velcí Němci a Evropané pracovali na sjednocení Říše, František Palacký potichu konal opak: pracoval na vyloučení Čech z Říše… V tomto zásadně mylném duchu byl později zřízen i veden stát Masarykův a Benešův.“

   Smazat
 2. Vždyť už na to koukáme třicet let a stále volíme tytéž odborníky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Odborníci nám doporučují přejít v topení na zemní plyn. Ale v Británii právě ohlásili, že od r. 2025 již bude zakázáno montovat plynové kotle!

   Smazat
  2. Odborníky ! pch , zloděje , jen se předhánějí kdo bude nejbohatší ! V jejích hledačku nejste ,ani člověk planety ani Země. Volte je ! Jejích cíl zničení Země !

   Smazat
  3. AD 17:35. VÝPOČET TOHO, CO U NÁS PO R. 1989 NEVZKVÉTÁ, ALE UPADÁ, JE JEN VELMI DÍLČÍ. Možná, že základem propadu snad všeho je dobrá vůle politiků po r. 1989 naší zemi nejen vytunelovat, jak s podařilo, ale také splundrovat, jak se také daří. Úpadek školství - nepoměřujme počtem tzv. univerzit na úrovni učňovského školství - ale srovnáním s úrovní vzdělanosti v jiných zemích a to se tedy propadáme. Také zdravotnictví vzdor velkému pokroku techniky a chemie upadá, to zase mj. díky zbyrokratizování, které už na nemocného nedává čas: není důležité jak léčíte nemocného, ale jaké písemné elaboráty o něm napíšete! Jak dávno jest tomu, co na medicínu chodili ti nejchytřejší. Lék. komora si stěžuje na import lékařů, nikoliv ne jejich export, ale možná, že ti importovaní jsou chytřejší, než ti, co v CZ zůstávají. A naopak se zdá, že ti blbější čeští co zůstávají, podobně jako za socíku vyhánějí ty lepší do emigrace - jako nežádoucí konkurenci? Jo, nic se nezměnilo od dob moci pánů soudruhů proti dnešní moci soudruhů pánů.

   Smazat
  4. A koho jinýho by asi čecháčci mohli zvolit? Vcelku logická odpověď zní, že to teprve nyní přináší komunizmus své Kainovsky zvrhlé a prznitelské plody na přírodě i na lidech - a ještě pár generací bude. Diskuze malomocných, neschopných, žlučovitých, klauzemanovských i putinovských socek v pracovní době to jenom potvrzují. Nostalgicky pláčou na hrobech zpupných diktátorů, opěvují loupeživý komunizmus, blijí směrem na Západ, protože mu nikdy nebudou sahat ani po řiť, aby ji mohli políbit. Kydají na cikány, ale sami klesají na jejich úroveň, ba i pod ni.
   Historie lenivého, příživnického pronároda se stále dokola opakuje: etapu lžidemokracie vystřídá diktatura lapkovské lůzy, která se následně připojí k zacinkání klíči – až zase všechno nakradené prožere. A každých dvacet let plive na tu lůzu předchozí a nostalgicky vzpomíná na tu lůzu předpředchozí.
   Závistiví a připosraní Čecháčkové budou spokojeni - až zase všichni budou mít stejné lejno - jen zasloužilí soudruzi (falmer) ho budou mít navoněné z Tuzexu či Berjozky. Ony dva miliony estébáků a bolševiků se po jejich Sametu nikam nevypařily. Výpomocný slovenský estébák plní bojový putinovský úkol: posílit proruské skomírající senilní agenty Klauzemany v plíživé destrukci EU a v budování oligarchického komunizmu-babišismu?

   Smazat
 3. Jaké selhání bruselského úředníka!? Když chcete hlupáka nahnat na Majdan, tak musí být teonto řádně rozezlen, spokojené lidi tam nedostanete. Nahradíme máslo řepkou a provoláme slávu demokracii.:).

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rozpadající se budovy a mosty, rozbité silnice a železnice, zničené lesy, neudržovaná elektrická vedení a z toho plynoucí vypínání energií, apod. "přibližují" okamžik, kdy i ten "hlupák" bude pořádně rozezlen...

   Smazat
  2. 18:02
   Jo, tak přesně proto co jste vyjmenoval, navíc kvůli zaostalosti, nízké životní úrovni a nesvobodě, poslali lidi komouše k šípku.

   Smazat
  3. 18:19 Vidíte, teď to bude čekat i "pravdoláskaře"...

   Smazat
  4. @Anonymní13. března 2019 18:19
   Za komunistů byly rozpadající se mosty a rozbité železnice ? Tohle teď vyprávějí na ČT??

   Smazat
  5. 18:49
   Ne, to si dobře všichni pamatujeme. Zdevastované památky, chátrající centrum prahy padající na hlavy, naprosto otřesné silnice atd atd.

   Smazat
  6. 18:49 Vám padaly prahy na hlavy? To musela být fakt hrozná doba.

   Smazat
  7. 19:21
   Ano, byla to hrozná doba. Ostatně proto vás taky lidi poslali k šípku a nikdy více.

   Smazat
  8. 19:24 Je mi 14 let, Vaším prostřednictvím a díky Vaším autentickým vzpomínkám nasávám atmosféru oněch ponurých let. Nechápu, proč mne posíláte k šípku, to že Vám padaly prahy hlavu asi zanechalo následky. Prý také nebyly pomeranče a to ani ty namrzlé, nebo vysušené, kterých jsou teď plné regály. Hrůůůza, už nikdy více.

   Smazat
  9. Pro 18:44. Děláte si legraci? Krásná, bohatá a svobodná země? Sdělte mi laskavě, v které zemi žijete? Každý den skončí pod betonem 17 hektarů půdy. Ničení krajiny větrnými elektrárnami. Nejznečištěnější země Evropy v které se už i továrny staví na černo (např. elektrárna Moldava). Svobodná země? V čem je ta svoboda? Brutální propaganda už i ve školkách a cenzura, kde se podívám? Že si můžu svobodně zajet do hypermarketu nebo jednou za 4 roky mohu hodit lístek do volení urny? Naše země je jen vazalem a kolonií západu, o ničem podstatném nerozhodujeme sami, zákony parlament schvaluje na příkaz Evropské komise, kterou nikdo nevolil. Nevšiml jsem si, že by si lidé někdy odhlasovali, že téměř veškeré bohatství země se vyveze do zahraničí. S tím souvisí i ta vaše iluze o bohatství. Průměrná plat u nás je těsně nad 30 000 Kč, což velká většina obyvatel nemá. V SRN je to necelých 100 000 Kč, odečtěte bývalé NDR, odečtěte 10 až 15 OOO OOO gastarbajterů, zohledněte německou pracovní dobu, která je 35, resp. 28 hodin týdně a zjistíte, že naše platy jsou oproti německým asi na jedné osmině. K tomu obrovské zadlužení a perspektiva brzkého zaplavení země muslimy a domácími nepřizpůsobivými občany. To je úžasný pokrok po 30 letech budování kapitalismu? Probuďte se vy naivko.

   Smazat
  10. 22:04
   Ne, nedělám si legraci. Naše země je krásná, svobodná a bohatá. A vy jste jen další z řady zcela nesoudných rozežranců, které pálí dobré bydlo.
   Jsme 27. nejvyspělejší země na světě ze cca 190.

   https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index

   Neustále se tu bijete v prsa jak komunisti neustále ve velkém budovali fabriky, silnice, železnice, paneláky, domy, přehrady. No asi je teda stavěli ve vzduchu a ne na půdě jako ti dnešní, zlí kapitalisti, demagogu!
   Nejznečištěnejší země Evropy? Kurva, u každé vesnice čistička odpadních vod, všechny elektrárny odsířené, třídí se odpad, auta s minimálními emisemi... Jaká to změna po po komunistických obřích toxických olejových lagunách které se musejí likvidovat za miliardy, po mrtvých Krušných horách a celých severních Čechách, po mrtvých řekách plných splašků...

   Člověče, je mi z těch vašich hloupostí, absurdit a demagogií na zvracení. Vás je pro tuhle zemi opravdu škoda. Máte dnes volné hranice, doporučuju vám, sbalte si svých 5 švestek a vypadněte z této země hrůzy, bídy a zmaru budovat šťastné zítřky mezi své soudruhy do KLDR, na Kubu či do venezuely.

   Smazat
  11. 22:42 Heleďte, Vy asi budete zaměstnancem nějaké cestovní kanceláře, že pořád někoho, někam posíláte. Země, která je většinou legislativy dirigována z Bruselu, není svobodná. Krušné hory se za 30 let změnily jenom k horšímu viz. kůrovec, nebo je 30 let málo, aby vyrostl strom? Krušnohorský automobilový okruh, fantazie. Těžební činnost, mraky prachu v ovzduší a pod.. Jste komik, pane.

   Smazat
  12. 22:42

   U každé vesnice čistička? Jak jste na to přišel? Kde to žijete? Čističku má pouze naše spádové městečko a byla postavena za socíku. Pak také byla čistička v blízkém pionýrském táboře v lese, ale ta se dnes už nepoužívá, západní rekreanti, kteří tam dnes jezdí, asi nic škodlivého neprodukují. Odsíření elektráren? To probíhalo už za socíku a po plyši se JEN dokončilo. Naštěstí, spousta projektů se prostě zastavila. Odpad se sice netřídil(a to ani na Západě), ale také ho bylo PODSTATNĚ, NESROVNATELNĚ méně a distribuce nápojů probíhala téměř výhradně systémem vratných obalů. Narozdíl ode dneška, kdy se petky válí a plavou všude. Ostravské laguny? Tam se objevil problém, který dodnes trvá, hlavně po privatizaci. V roce 1997 totiž byla chemička zaplavena povodní a vlastník vyhlásil bankrot. Stát to teď musí sanovat. Mrtvé lesy? Proboha, vylezte někdy z toho paneláku a zajděte se do těch lesů také podívat. Takové vytěžené holiny u nás nikdo nepamatuje. Kůrovcová kalamita na Šumavě(i jinde) jen dokresluje zubožený stav našeho lesního "hospodářství". Řeku bez života, a to doslova, máme v naší vesnici právě teď. Přitom za socíku jsme tam chytali lipany a občas byl k vidění i rak. Dnes už tady není ani čudla. Ovšem nedokážu říct jestli to je provozem velkého dřevozpracujícího podniku o pár kilometrů výše, nebo aktivitou debilních "ekologů", kteří vypustili do přírody invazní druh amerických norků.

   Z vašich pomatených slintů mi není na zvracení, je mi špatně z vaší nevzdělanosti, nepřemýšlivosti a ignorance.

   Mimochodem, víte o tom, že Kalousek, který se podepsal na našem hospodářství do té doby největším dluhem v historii země, byl vyznamenám jako nejlepší ministr financí v rozvojových zemích? Víte o tom, že Obama, pod jehož vedením vedly USA války a zahájily nové, dostal Nobelovu cenu míru? Víte o tom, že nesplatitelně zadlužené USA a největším dluhem na světě, mají nejvyšší rating AAA? Víte kam si můžete všechny dnešní "statistiky" nastrkat?

   Smazat
  13. 8:44
   Žiji ve vesnici cca 1000 obyvatel na Jižní Moravě. Takže po revoluci provedena plynofikace celé obce, vybudován vodojem, vodovod, kanalizace, chodníky. A taky ta čistička odpadních vod. Zrušeno kino, lékař, škola zůstala. Všude čisto a na rozdíl od toho vašeho socíku, kdy bylo v zimě naprosto nedýchatelno, nedalo se větrat ani chodit ven, skoro čistý vzduch. Skoro píši proto, že to tu pár idiotů v důchodu vašeho ražení, kteří s láskou vzpomínají na ten "zlatý socík" stále topí odpadem v kamnech.

   Jelikož se statistikami začal nějaký Votava, tak vaše doporučení kam že si je má nastrkat adresujte jemu, zoufalče.

   Smazat
  14. 9:56

   Žiji ve vesnici cca 300 obyvateli v západočeském pohraničí. Obchod nemáme už dávno, hostinec otevřený jen o víkendech, silnice samá díra, naposledy položený asfalt někdy v roce 1986. Čistička byla v plánu na přelomu 80 a 90 let, ale pak to utichlo. Teď se o tom zase jedná, prý nařízení z EU. Po 30 letech. Škola byla počátkem 80 let převedena do spádového města a budova přestavěna na byty. Dnes v dezolátním stavu v majetku soukromého vlastníka. Podle sociálního postavení si někteří lidé pořídili topení tepelnými čerpadly(jako "stará rudá struktura" jsem jedním z nich(ze třech)), plyn zde nemáme a mít ani nebudeme. Ostatní topí čím se dá a někdy je to opravdu síla. Holt bída, může se na ně člověk opravdově zlobit? Dopravní obslužnost tragická. Ráno 2 autobusy, odpoledne taktéž. Bez auta se zde žít bohužel už nedá. V kostele se celou éru socialismu vykonávaly nedělní bohoslužby a vydrželo to asi do r. 1993. Od té doby byl kostel několikrát vykraden(jako všechny v okolí), už jen chátrá a církev jej nabízí obci. Nemocnice ve spádové obci zrušena. Mimochodem, v roce 1990 téměř dostavěna nová, která měla nahradit starou. Stavba pozastavena a obnovena asi v roce 1996. Ovšem to už se na ní podepsalo, takže spousta věcí nanovo. Pak průběžně otvírána a zase zavírána, dnes to má kdosi na plastickou chirurgii. Nejbližší nemocnice 50km v Plzni nebo v Chebu. Do místních podniků po plyši dosazeno nové vedení a celorepubliková klasika - rozkradeno, zlikvidováno. Naštěstí kolem vede dálnice, u níž byly před časem postaveny aspoň montovny a překladiště, čemuž však nepostačuje místní kapacita nekvalifikovaných pracovních sil(kvalifikovaní jsou v Německu) a tak se nám po městech potulují hloučky opilých, případně zfetovaných Rumunů, Ukrajinců, Bulharů. Poláků... No, už jsme světoví.
   Kultura na nule, společenské vztahy v obci rozvráceny. Lidé jsou buď v práci nebo spí a když se potkají, tak stejně namají co si říct. Snad vyjma vzpomínání. No a už i na vesnici zamykáme domy a někteří si pořizují i kamerové systémy. Sláva kapitalismu, o takovém blahu a perspektivě jsme vždy snili.

   Do vašeho trpce úsměvného příspěvku se naboural Votava a vložil odkaz na vaši legrační "statistiku" Human Development?

   Smazat
  15. @9:56
   No já bych se do té vaší vesničky mé střediskové i zajel podívat. Pokud k vám všem nezrušili tu "rozbitou železnici".

   Jinak obecný obraz, bez ohledu na vaše malé soukromé štěstí (které si ovšem rozhodně nenechte vzít), vypadá tak, že vesnice se naprosto vylidňují. Všichni mladí (a že jich tedy nebylo mnoho) odtáhli z nutnosti za prací do města. Na místě zbyli jen ti vaši starousedlíci.

   Někdy vedle vesnice vyrostlo satelitní městečko, ale to životu nepřidalo, protože jde spíše o umělý implantát městského životního stylu do cizorodého - venkovského prostředí. A ti noví lidé tam - jsou prostě jiný druh.

   A okolo, široko daleko: řepka. Možná ti starousedlíci jenom vzpomínají, jak tam rostly pícniny, vojtěška, brambory desítky různých druhů, které nehuntovaly krajinu na generace dopředu - i ten len. A vám tenhle prostý lidský stesk po smyslu připadá jako "idiotismus" - protože zjevně jemnějšího rozlišení emocí jiného člověka nejste schopen.

   Kolem naší zahrady teče potok. 30 let (ano, od komunistů) na něj nikdo ani nesáhl, aby vyčistil koryto. My občas protáhneme těch pár metrů u nás, ale to je marná práce. Jinak se ale za dotace provedly zděné rybniční přepady, právě do tohoto rybníka. Je to k ničemu, jenom se na tom zase někdo napakoval.

   Inu, "stát je špatný hospodář"...


   Smazat
 4. Kdo ma informace ohledne naseho AE aeronetu? Jiz dva dny neni dostupna stranka ze by svtove zidovstvo zasahlo takovym zpusobem ??

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:07 Pokud se chcete dozvědět např. že nemáte jít k eurovolbám, máte být nepřítelem SPD, aj., spolehlivě vám to sdělí každý mainstream. Pokud potřebujete informace typu syndikát, Globální projektor, a další mystické spekulace, můžete navštívit kterýkoliv ze spekulativních webů, zabývajících se těmito tématy. Vedoucí kolotočář je manipulátor, a žádný skutečný vlastenec se jím nenechá napálit.

   Smazat
  2. 20.11 tak tam nelez nikdo te tam nezve muzes chodit na Blisty kde se bleje

   Smazat
  3. 21:36 Z 20:11 vyplývá, že je to totéž ;-)
   Manipulace funguje u méně chápavých, a tak ti není pomoci.

   Smazat
  4. 18:07 AE News
   Stránka · 990 se to líbí · Web pro zprávy a média ·
   11. 3. · · Aktualizace 11. 03. 2019: Probíhá obnova dat ze zálohy, server odešel do věčných lovišť úplně celý, nejen RAID karta, ale i základní deska a je potřeba přesunout data na úplně nový server. Pošlete prosím svým přátelům na emaily informace, že náš server postihl pouze technický výpadek, nejedná se o vypnutí serveru z politických důvodů. Pracujeme…

   Smazat
  5. Dekujeme za informace je treba tuto informaci sirit neb lide si mysli ze jste byli vypnuti lzidem obecnym Drzime palce do noveho vysilani a zpravy ,jak jiste vidite zde na demnou existuji vsude hovada kreteni parasitni kteri kdiyz neni po jejich lzidopomluvach ihned vas nazvou fasistou homofobicem antisemitou atd .Sama ta verbez jede v samych zlodejnach podvodech orgiich zneuzivani deti -pedofilii a dalsimi lahudkami Jeste jednou diky za zpravu

   Smazat
  6. 3:29 Jak vidno, sprostomluva je vlastní právě tobě. Zdá se nepochopitelné, že někdo může bez jakéhokoliv důkazu uvěřit v existenci např. jakéhosi "Syndikátu", nebo "Globálního projektoru", o kterých nikdo jiný nic neví, kromě práve neznámého kolotočáře. Vůdce různých sekt mají taky své skalní příznivce, a dost často na to zle doplatili. Jsou mezi příznivci kolotočáře jistě také slušní lidé, kterým jenom k tomu aby uvěřili, stačí ujištění "neznámého" pána, kterého by každá tajná služba odhalila během pár minut. Některým je zatěžko přiznat sami sobě, že naletěli, jiným vyhovuje diskuze za hranou. A tak si každý vybere podle svého naturelu, chápání, a svědomí.

   Smazat
 5. Milý propagandisto a demagogu Votavo,

  Asi žijete na jiné planetě, ale musím vás informovat, že tady v ČR jsou máslem regály nacpané k prasknutí a tudíž není žádný problém ho sehnat. To samé platí ohledně mléka a sýrů.
  Potom, za komunistů stála čtvrtka másla 10 kčs, dnes stojí po tom údajném šíleném zdražování pouhých 47 kč. A to bez slevy. Důkaz:

  https://nakup.itesco.cz/groceries/cs-CZ/products/2001000129478

  Já máslo taky nekupuji, ale ne proto, že by bylo drahé, ale proto, že chladné nejde roztírat. Ostatně, margaríny používáme také minimálně.

  Krajina kolem české a moravská vesnice svědčí nejvíce o tom, že obyvatelé vesnic už nemusí dřít každý den po práci a o víkendech na poli a obhospodařovat zvířectvo, aby se nemuseli spoléhat na prázdné komunistické obchody a ušetřili nějakou korunu, nemusí zavařovat, sušit, vařit marmelády, nemusí dělat zabijačky, zabíjet, stahovat, kuchat králíky...
  Dobře si na tu dřinu vzpomínám a rozhodně mi to nechybí. Nechal jsem si jen pár jabloní.

  Vesnice se vylidňují, protože lidé se prostě stěhují za prací a blahobytem. Je to tak všude ve světě, včetně Ruska nebo Číny.

  Že mizí prasice a krávy mě vůbec nemrzí, nemluvě o tom, že tu špinavou a špatně placenou práci nechce ani nikdo dělat. Zahraniční pracovníky vozit jistě nechcete, tak kdo to bude dělat? Vy snad?

  Úplná soběstačnost země naší velikosti a v našem podnebním pásmu není možná a není ani v našem zájmu. Opravdu nestojím o to aby jediné ovoce, které je možné koupit v zimě a na jaře byla jabka. A v případě neúrody abychom žrali omítku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:10
   Milý optimisto zamyslel jste se někdy nad tím co se bude dít , až do Česka přestanou navážet zboží ty kamiony z celé Evropy ? Myslíte si že vám bude stačit těch pár jabloní , které jste si nechal ?

   Smazat
  2. 18:10 Ten v 18:10 není "optimista", to je "trouba"...

   Smazat
  3. 18:33
   Prosimvás, napište mi prosím jediný důvod proč by k nám měly přestat jezdit kamiony s potravinami? Prosím o racionální důvody, ne o fantasmagorické hlouposti.

   Prozraďte, jak jenom mohou spokojeně existovat třeba Skandinávské země, které soběstačné nejsou ani omylem ani kdyby 100x chtěly?

   Smazat
  4. Mám problém pochopit, proč je tady 80.000 bezdomovců a 900.000 lidí je v exekuci, jinak jste to popsal hezky.

   Smazat
  5. 18.10. Třeskutá logika pána co se tak štítí práce.
   Když budeme soběstační v základních potravinách, tak v případě neúrody budeme, podle něho, žrát omítku.
   Když nejsme soběstační, tak navíc k tomu, v případě neúrody, na tom budeme prý samozřejmě podstatně lépe...
   Heriot.

   Smazat
  6. @ 18:10
   "Úplná soběstačnost není ani v našem zájmu." ...
   - Stačilo napsat jenom tohle.

   Smazat
  7. 18:45

   Hele, ty internetový "pracante", v základních potravinách soběstační nikdy nebudeme. Chápeš? nejsme Španělsko. V zimě u nás prostě nerostou hrušky, jabka, švestky, rajčata, papriky, nic. Chápeš nebo to pořebuješ namalovat? Kvůli tvé přitroublé ideologii nebudu baštit celou zimu zavařeniny a dívat se na prázdné regály.

   Neměli bychom být taky soběstační v ropě, plynu, železné rudě apod? Není naše nesoběstačnost ohrožením naší bezpečnosti?

   Smazat
  8. 19:09 Ty se vsim spokojene jsme drive povazovali za slusne receno mdlejsiho ducha.Dnes uz se to tak nebere?

   Smazat
  9. 19:09 Samozřejmě by bylo nejlepší, kdybychom byli soběstační i v ropě nebo železné rudě. Ale ropa nebo železná ruda se nedají vypěstovat. To jsi nevěděl?

   Smazat
  10. 20:14
   Ani ovoce a zelenina se u nás nedají vypěstovat v zimě, vole. O kávě, kakau a stovkách dalších položek nemluvě.

   Smazat
  11. 22:16 Co všechno ty nepotřebuješ k životu, člověče? A co třeba banány, na ty jsi zapomněl. Přežil bys vůbec bez banánů? Kéž by ne!

   Smazat
  12. 23:50
   Přežil bych bez banánů. Přežil bych i na chlebu a vodě. Ale pro bych to měl dělat? Aby rudí úchylové jako ty měli dobrý pocit?
   Vy táhněte do prdele, zadrátujte se tam a žerte si tam klidně hovna. Ale lidi s těmi vašimi rudými úchylárnámi laskavě neotravujte.

   Smazat
  13. "Chápeš? nejsme Španělsko."
   Ono i to Španělsko není soběstačné na potraviny. Nemít tam ilegální pracanty z Afriky, tak ty mohutné skleníkové (igelitové) výrobny zeleniny a ovoce nejen pro Španělsko, ale pro všechny francouzské a jiné evropské superkšefty nemá kdo obdělávat. Neb jak ten náš "chytrák" tady nahoře, i tam se nechtěj lepší lidi špinit v hlíně, jako za našeho krutého socialismu, máme na dnes to otroky, heč...

   Teď když patříme k těm vyspělejším - a taky k těm kde maj tolik houmlesáků a bankrotníků...

   Smazat
  14. 18:10 Cituji: za socíku máslo za 10,- Kč, nyní za 47,-. Tím chceš dokázat, že je teď za hubičku? Nesmysl. Za socializmu byly byty a energie za pár korun, nyní zabírají větší část platu. Pokud je člověk sám, tak se má co otáčet. A když je důchodce, je to ještě horší. Botičky pro děti byly za 15 kaček, oblečení také, škola zadarmo a ještě děti dostali všechny pomůcky také zadarmo. Recept za korunu, léky zadarmo, lékař vše předepisoval, dnes řekne: kupte si. Slušný domek stál od 30 000 do 100 000. Škola v přírodě na tři týdny za 300 korun, dnes platí vnuk 3 a půl tisíce na pět dní. Všechny kroužky a liduška za velké poplatky. Když vám nevezme školka dítě, protože není místo, musíte je dát do soukromé, běžný poplatek 4 000 za měsíc, úroveň děsivá. Děcka lítají venku a řvou, nikdo se neobtěžuje něco s nimi dělat smysluplného. Je to školka alternativní. Zdravotnictví - po mrtvici vás objednají na CT za tři měsíce. Doktoři jsou felčaři Rusové, sestry Ukrajinky nebo Bulharky či černoši. Všechno upadá. Školství, zdravotnictví, bezpečnost, soudnictví, zemědělství, průmysl...tvrdil jsi, že je dobře, že nejsou krávy a prasice, asi jsi chtěl napsat prasnice - ale pak není organické hnojivo - hnůj!!! bez něj půda degraduje, pokud víš, co to je. Za pár let se na ní nic neurodí. Hrozí nám nedostatek vody, budou se zvyšovat letní teploty, ty si myslíš, že nám někdo prodá nějaké potraviny? Ano, jedině odpad.

   Smazat
 6. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 7. Napřed jsem nechápal o jakém raketovém zdražování mléčných výrobků autor blekotá. Až pak jsem si všiml, že Dvořák recykluje půl roku starý článek. fakt dobrá práce, díky.

  A když už jsme u toho tak tady jsou fakta jak to je ve skutečnosti s tím šíleným zdražováním:

  https://www.czso.cz/csu/czso/vyvoj-prumernych-cen-vybranych-potravin

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vam jeste porad nakupuje maminka?

   Smazat
  2. 19:51 A nechápete dosud, že statistika je přesný souhrn nepřesných čísel. I Churchill pravil, že věří jen statistice, kterou si zfalšuje sám.

   Smazat
  3. 21:39
   Ceny tam uvedené naprosto odpovídají realitě.
   Samozřejmě, že Votavovy statistiky vám vůbec nevadí a nijak je nerozporujete.

   Smazat
  4. 22:09 Každá cena v tomto systému odpovídá realitě v době tvorby statistiky. U obchodních řetězců to bývá max. 1 týden platnosti letáků se "slevami".
   Rčení 21:39 je pravdivější, než statistiky.

   Smazat
 8. Kazda mince ma dve strany......kdo jeste nezil v socialisticke CSSR,nemuze porovnavat.A zakladni potraviny byly k dostani v daleko lepsi kvalite.To bezesporu......(a to jsme posilali potraviny i do jinych statu a zivili i “jine armady”)

  OdpovědětSmazat
 9. Jo a ti pitomí komunisti hlídali každý metr orné půdy, na ni se nesmělo stavět, když jste vlastnil zahrádku a že jich bylo, povoleno bylo postavit pouze chatku 4x4 metry.Také ti pitomci propagovali "ani zrno nazmar" chtěli a kontrolovali aby náklaďáky nejezdily nevytížené, ale většna zboží se přepravovala po železnici, "Šetřte naše lesy" a děti soutěžili ve sběru papíru, léčivých bylin. Samozřejmě spartakiády byly také pitomost, jenže pozor půlka národa cvičila, byty se stavěli pro pracující, teda vlastně králíkárny jak řekl Venda. nevím kde by dneska lidi bydleli bez nich. Každý větší pdnik měl vlastní rekreační zařízení, kde se lidi za hubičku rekreovali. No to je jenom takový náčrt bylo toho daleko více a dělalo se to pro lidi, kdo to pamatuje může doplnit. Ono to vypadá jako házení luštěniny na zeď, ale to jenom na první pohled, hlavně mladí by to měli vědět Rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:29..a dodám."A proto byla republika celá vydrancovaná a po roce 1989 tady už nebylo co ukrást".
   A proto se na nás všichni vrhli,aby nám ochotně pomohli vše vybudovat a mít se tak dobře jako "na západě".

   Smazat
  2. 20:29
   A proto vás, soudruhu, lidi s chutí a s rozběhem nakopli do prdele. A už o vás od té doby nechtějí ani slyšet.

   Smazat
  3. Ale to je páni kapitalisté velice zajímavé, když byla ta naše republika takhle zdevastovaná, že je ještě i dneska tady stále co krást? Není to divný? Rudý dědeček   Smazat
  4. 22:43
   Největší zloději jste byly vy, rudý soudruhu. Ukradli jste všechno. Všechny fabriky, všechny živnosti, všechny hospodářství, lesy, pole, všechny činžáky... A ještě jako bonus jste v 53 ukradli lidem veškeré úspory, zmetci. A dovedli jste to vše ke zmaru.
   Co dnes kdo co komunistického krade?

   Smazat
  5. Super cteni souhlas
   Radosta je borec psal jiz do Vlajky pozdeji do Dikobrazu nasehi socialistickeho mladeznickeho casopisu kam i slavny zpevak jmenem Vycital kreslil onoho panaka s cigarem Pozdeji zpival i s ministryni s. zrzavou nasemu priteli Bushovi .Jak je to vse propletene Proto budme ostraziti nepritel nasloucha .
   Cest zejtra v sest

   Smazat
  6. Ten chytrák nahoře co tvrdí:
   "Ukradli jste všechno. Všechny fabriky, všechny živnosti, všechny hospodářství, lesy, pole, všechny činžáky... A ještě jako bonus jste v 53 ukradli lidem veškeré úspory, zmetci."

   A kam teda ty ukradený fabriky zmizely? Kde jsou dnes?
   A ty lesy, pole? Jo ty činžáky, v těch jsme bydleli za hubičku a ne zrovna nijak mizerně. Zatímco dnes, zkus se se nastěhovat do takového "ukradeného" a pak zrestiturovaného činžáku, jestlipak na to budeš mít?

   A že se ukradli lidem úspory? A kterým že to ukradli, že měli takové úspory?

   Že podobně "ukradli" po válce i v Anglii, co vyhrála válku, dokonce je tam nechali kupovat na lístky, kdy už to u nás bylo dávno zrušeno. Asi taky tam měli komunisty, že?

   A že v tý Anglii tak ten průmysl za války nebyl zničený jako u nás. A ani nebyli zablokovaný Železnou Oponou...

   Ale aspoň že oni na té válce něco vydělali, taky něco od nás...

   Smazat
 10. Ovšem těch tady máme nepočítaně.

  OdpovědětSmazat
 11. no ab y sme to dostali do reálnych čísle, ťažko skúšaní komunistami umierajú v rozmedzí 90 - 99 - skutočne v mojom okolí, a že ich bolo, a ešte aj stále žijú, a terajší - no, ako môže mladý človek umrieť na infark ? - 23 ročný, ako môže byť samozrejmé, že poznám desiatku chorých na rakovinu hrubého čreva, ako je možné, že naše ženy umierajú na rakovinu prsníka ? - ako je možné, že lekári vás liečia ale nevyliečia ? - vraj prečerpali limit, húfne - ako je možné, že deti sa len očkujú ale prevencia žiadna, ....škoda slov

  OdpovědětSmazat
 12. Přesně tak pane autore soběstační jsme byly a já si tu dobu pamatuji kvalitní jídlo a kvalitní Československé výrobky. Pole patří pěstitelům řepky a solárním baronům kam by chudáci Polský „spojenci" posílali svůj odpad.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Byli jste soběstační? Takže jste nechodil do obchodu? Kvalitní jídlo? Jako že tehdy jabka byly víc než dnes jabka?

   Smazat
 13. Je tu co krást ještě po třiceti letech? Tak pozor tady něco nesedí, buďto je někdo blbej a nebo ještě blbější. Já to určitě, i když banda trolů bude tvrdit něco jiného, určitě nejsem, ani ti co si myslí totéž co já, taky ne. Rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Největší zloději jste byly vy, rudý soudruhu. Ukradli jste všechno. Všechny fabriky, všechny živnosti, všechny hospodářství, lesy, pole, všechny činžáky... A ještě jako bonus jste v 53 ukradli lidem veškeré úspory, zmetci. A dovedli jste to vše ke zmaru.
   Co dnes kdo co komunistického krade?

   Smazat
  2. Trolíku Vy modrý, nebo jaký podruhu, to co tady komunisti nakradli, a ještě jednou zopakuji nakradli, pro obyčejné, normální a před válkou okrádané lidi je pro informované lidi zřejmé. Vím a jezdím na chalupu, kterou máme zděděnou, že byly ve vsi takové poměry, že lidi sedlákovi dřeli celý den za polívku. To už dneska nechce nikdo slyšet, jenomže pravda je jenom jedna a ať si říká kdo chce co chce, já vím svý. Kdo na základě svých pocitů, plácá nesmysly, já to docela chápu, ale bohužel neakceptuji, je chudák. Rudý dědeček

   Smazat
  3. 23:22
   Rudý dědku, máš to marný. Ty vaše slavné "pravdy" ve jménu kterých jste stovky spoluobčanů popravili a tisíce poslali do lágrů, hodnotí Češi tak, že vy komouši máte máte volební zisk 6%. Zoufalče.

   Smazat
  4. Ty jsi se všemi svými soukmenovci stop,stan,kdu pod hranicí volitelnosti prvoku.

   Smazat
  5. 23:31 - dnes se nemusí popravovat. Bezdomovci zmrznou sami a lidi v exekuci dobrovolně skočí z okna nebo pod vlak, nejlépe Pendolíno.

   Smazat
  6. Kozo, pro vás co děláte rovnítko mezi nemakčenkem co se ožere a v zimě zmrzne a mezi válečným hrdinou popraveným bolševickým režimem, je téhle země opravdu škoda.

   Smazat
  7. 13:17- vidím, že všichni blejou, jen Vy zvracíte.

   Smazat
  8. Tak podívej se, pravičáku-lepšolide, pachateli provokačního příspěvku ze 13. března 22:57: My komunisti a národní socialisti jsme nekradli, nýbrž ZNÁRODŇOVALI.
   To tedy zaprvé.

   Zadruhé: Co se znárodňování týče, tak my komunisti jsme čučkaři proti národním socialistům.
   V období naší plné vlády (od tzv. Vítězného února) jsme znárodnili pouhých cca 20% všeho majetku lepšolidí a menšin, znárodněného po osvobození ČSR Rudou armádou.
   Ano, lví podíl na znárodnění – cca 80% - má náš první socialistický president E. Beneš, díky svým (stále platným) Dekretům.

   A když si k Benešovu znárodnění připočteme ještě tzv. pozemkovou reformu, prováděnou Masarykem po r. 1918 …
   Prostě jsme opravdu čučkaři, my komunisti: Naši nacisti-benešisti znárodňovali vskutku VELKORYSE, v tradičním husitském stylu.
   JASNÉ ?!

   „Člověk by měl být nějakým způsobem hrdý na to, že je Čech, že máme nějakou svoji kulturu, historii, památky.“
   (s.s.Václav Cojocaru, mladý dělník a hrdinný obránce slovanské unikulti, 11. 5. 2010)   P. Radosta

   Smazat
 14. Kdybychom byli mega zadlužený jako dneska, to by se to na komouše hnojilo a už dávno by nebylo o čem diskutovat, jenže ouha komouši nebyli zadlužení, to ani náhodou, a vcelku dobře prosperovali, i když tu byl uměle vytvářený nedostatek. Kdyby neměli zábranu zadlužovat se a koupili co bylo třeba, asi by lidi z Prahy neměli potřebu srát si do bot a podřezávat si větev pod zadkem. Jó Havel a ostatní restiuenti, ti očekávali tučné prebendy, a když se to podpoří, tak ještě tučnější a ti to s podporou západu hnali proto na nůž, proto ten mrtvej student. Asi už dost, kdo tohle nechápe, tem je asi Prahy, nebo restituent, nebo obyčejnej blbec a těch je dneska jako naseto. Rudý dědeček  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Komouši neměli žádnou zábranu se zadlužovat, rudý hlupáku. Nedělej z nouze ctnost. Kdo by jim asi tak půjčil nebo dal cokoli na dluh? A co by za ty půjčené peníze asi tak koupili, když svou neschopností nestačili uspokojovat ani základní potřeby obyvatel? nevíš co meleš.
   Jo blbců jako ty je opravdu všude jak naseto. Po revoluci jste se krčili schovaní v koutku a ani jste nedutali abyste nedostali po těch vašich tlamách. Jak vidno, tak vám už otrnulo a vystrkujete vaše drzé rypáky z vašich smradlavých brlohů a děr.

   Smazat
  2. 23:15 -Náš stát za komunistů nic nedlužil, ale naopak byl věřitelem. Mladí lidé dostávali byty za směšné částky, jedlo se kvalitně a ženy rodily kolem 20 roku. Na ulicích se neváleli bezdomovci a exekutor bylo sprosté slovo. Bavit se o kvalitě potravin je ztráta času. NWO dělají jednu nesporně dobrou věc, klesají stavy primitivních domorodců. Domorodec nikdy nepochopí, že ČSSD dělá jenom dluhy, škodí a lže. Byt primitivního domorodce musíte předat někomu jinému a osolit mu řádně nájemné, potom je každý měsíc při placení nájemného léčen a léčba se nesmí přerušovat, jinak za dva měsíce tady máme Sobotku, Špidlu a Zaorálka s Kalouskem zpátky.

   Smazat
  3. 2:34 proč se zahazuješ s tím zdegenerovaným dementem 23:15. On je sám a cítí že se svět díky slušným lidem ubírá jiným směrem než byla jeho představa. Je to druh na vyhynutí.

   Smazat
  4. 23:15 Stupidní vygume, republika neměla žádné dluhy, narozdíl od současnosti.

   Smazat
  5. @23:15

   takhle jsem se zde tedy ještě nerozepsal - ta vaše příspěvky jsou.... když nic jiného tak inspirativní.

   Zde chci jenom připodotknout, že ti komunisti byli dokonce tak hloupí, že je nenapadlo poslat zlatý poklad němcům za v podstatě bezcenné dluhopisy. Pak jsme měli mít banány!


   Prostě komunisty měli hned zakázat, metro zasypat, přehrady vypustit, elektrosítě strhat, paneláky vyhodit do povětří a co? Vy byste pak byl spokojený? ,)) Nemyslím, protože je to ve vás. Někde uvnitř.


   Smazat
  6. Nechte ho. je to zdegenerovaný synek lampasáckého politruka.

   Smazat
 15. Já určitě přijímám tvůj názor a s láskou ti ho vracím. Rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
 16. Máte naprotou pravdu, ale ty voli už nikde nechtějí, mají jich doma dost. Prostě vznikl asi inklusivním školstvím a jínými aktivitami naprostý přebytek volů.

  OdpovědětSmazat
 17. Jak to říkal trefně J.Werich:Když se normální člověk baví s blbcem déle než 1 minutu,tak se už baví blbci dva.Proto na toho"osvíceného" nereagujte.Když se mu to zde nelíbí,tak ať sem neleze.Spíše bych řekl,že je to placený agent PROVOKATÉR!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Když se VÁM! to v naší zemi nelíbí, tak sem nelezte, rudí provokatéři!

   Smazat
  2. 8:34 Pepku, poznávám tě. Makáš tu neustále, retardovaný agente. No a teď vyskoč!

   Smazat
  3. 8:34

   Kam a odkud nemají "rudí provokatéři" lézt?

   Smazat
 18. Náhodou, tady se pár zablácených krav válí. Je tu taky dost koní, takže louky patří jim, zkrátka prohodili jsme si role. Komunisti tu všechno rozkradli, ale až po 89. Takoví Piráti nemají problém, když vám někdo štípne nemovitost a délka procesu? Činnost státu? Na druhou stranu můžete si zvolit některé pohlaví z naší bohaté nabídky a to ihned.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Po hadrovém puči tu nerozkradli všechno komunisti,ale "ukomunisti"!!

   Smazat
 19. Osobně mám prodej alkoholu jako indikátor toho, že v ČR (v protikladu s oficiální statistikou) není něco v pořádku. Ano před lety se dal výrazný pokles vysvětlit metanolovou aférou, ale dnes alkohol těžko prodají i v akcích za ceny pod výrobními náklady. Samozřejmě, Pražáků se to netýká, ale zkuste se podívat na situaci v krajích. Prostě, něco není v pořádku. Ale může za to i Putin, který v rámci protisankcí český chlast nekupuje :-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Měl bych jiné vysvětlení, přibývá ošátkovaných ženských kolem nás (i Češek, už i na naší hluché vesnici) a zdá se mně, že islámská víra s sebou přináší jedno významné pozitivum, islámské rodiny alkohol nepijí. Počítám, že se s jejich zvyšujícím podílem v české populaci bude zákonitě snižovat i spotřeba alkoholu.

   Smazat
 20. Když tady čtu tu diskusi komunistických pohrobků, tak mi to opět dokazuje, že ten režim byl s takovými individui v čele naprosto nereformovatelný.
  Z ničeho se ani trochu nepoučili, všechno prý bylo perfektní, školství, věda, zdravotnictví, zemědělství, infrastruktura, atd atd. Lidem prej nic nechybělo a byli prej velmi spokojení a šťastní.
  Jediné, co zřejmě považují za chybu je, že v 89 neposlali na demonstranty co požadovali svobodu a demokracii vojáky a pár stovek jich nepostříleli. Dnes bychom mohli stále "spokojeně" a hlavně "soběstačně a bez dluhů" žít ve vyhladovělém, zadrátovaném skanzenu typu KLDR uprostřed Evropy přesně podle jejich gusta.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jediný, kdo byl za socialismu nespokojený, byli veksláci a darmožrouti. Všichni ostatní spokojení byli. Když si každý uvědomí, že dnes byt v paneláku stojí 2,5 milionů korun a za socialismu se úplně nové byty dávali lidem a každý měl hned 2.5 milionů. Dnes se musí mladá rodina zadlužit až do konce života, což podle 10:11 je obrovský blahobyt.

   Smazat
  2. 10:11 Milý joudo, dneska si můžeš jít demonstrovat jenom za to, co režimu vyhovuje, nebo nevadí, jinak dostaneš na budku jak u nás, tak v SRN, ve Francii, Španělsku a td..

   Smazat
  3. 12:31
   Buď konkrétní a pověz, za co by jsi chtěl demonstrovat a proč ti to režim nedovolí?
   Žvaníš blbosti a dobře to víš.

   Smazat
  4. 12:43 Dubí, Duchcov, Jirkov, Varnsdorf, MMF, prolomení těžebních limitů atd.. Nikde režim nezasáhl co? Jo a nezapomeň mlít o náccích, anarchistech, ekoteroristech, za to tě nakonec asi platí, že.

   Smazat
 21. Autor ovšem zapomněl připočítat do statistických údajů stav v českém parlamentě. Nebo nechtěl dojnice, prasnice a české voly směšovat se stavem v parlamentě, aby je neurazil? Parlament, ač skoro prázdný, se přece jen vzteká, že Babiš neskáče, jak ten skot bučí a bučírnu nějak přehlíží. Díky pane Babiši, že věnujete svůj čas potřebným věcem občanů Česka ne blbcům, kteří se potřebují jen exhibovat před kamerami!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ad 19:58 No, odpoledne se tam exhiboval jeden s natupírovanými vlasy a zřejmě přitom hřebenem zabral i do svých mozkových závitů a zle je pocuchal. Ale vidíte, jaká "inteligence" se může stát u nás oslancem! Nekřivděme mu, není na tom tak "dobře" jediný, jsou jich tam desítky, i když buzerační kvákání tam exhibovalo asi jen 25 přítomných. Kolik, že má žvanírna z Malé Strany členů? Takže Babiš má v plánu uspořit 10 % z výdajů na byrokracii. Kolik by stát ušetřil, kdyby poslal do výslužby ty IQ tykve z Valdsteina a spol? Kolik, žáčku Kalousku? Odpovídejte holou větou a bez koktání! ??? Zase jste přišel ožralý na vyučování, nebo že by už zdrogovaný!!!

   Smazat
 22. Vážení přátelé,
  pokud je zájem se připojit k této výzvě, prosíme o reakci. Výzva bude zveřejněna prostřednictvím medií dnes.
  za Iniciativu NE základnám ČR
  Eva Novotná, mluvčí
  HŘIB NAD PRAHOU
  12. březen roku 2019 nám řádně osladila pražská radnice.
  Abychom měli stále na paměti, jak hluboko jsme klesli, v metru zněl celý den kolovrátek o tom, že máme to štěstí být v útočném agresivním paktu NATO. A nepřišli zkrátka ani hluší (a další se sluchátky na uších). Pro ty bylo třeba vyzdobit pražské tramvaje vlaječkami NATO, aby nikdo nezůstal na pochybách.
  Slavit desetitisíce, v lepším případě jen zabitých civilních obyvatel, dětí a žen, jako výsledek „obranné“ činnosti tohoto paktu, je vizitkou hlubokého morálního a lidského úpadku našich některých pražských představitelů, pokud použijeme velmi diplomatické vyjádření.
  Názor nejednoho občana a nejen z Prahy zněl: to nepamatuje ani normalizace.
  Pokud žijeme v právním, demokratickém státě, který respektuje Chartu OSN,
  ŽÁDÁME ODVOLÁNÍ PRIMÁTORA HŘIBA
  Za Iniciativu NE základnám ČR
  Eva Novotná, mluvčí
  nezakladnam.cr@gmail.com
  Viktorie Hradská
  Marek Řezanka
  Pavla Picková
  a další

  OdpovědětSmazat
 23. Tady něco o špičkové úrovni našeho zdravotnictví a charakteristika komunistických pitomů:
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Havel-Jako-kul-v-plote-meli-mu-naslouchat-Starsi-kteri-neuspeli-jsou-dnes-nespokojeni-rika-profesor-Benes-573527

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Blb profesorem, to jsme to dopracovali ..
   Ať si hledí své jednotvárné práce na kterou se specializoval a neplete se do politiky, které nerozumí ...

   Smazat
  2. JAKÁKOLIV MÍROVÁ INCIATIVA MÁ MOJÍ PODPORU. VÁLKU JSEM PROŽIL A NEPŘEJI JI ZNOVU LIDEM U NÁS NEBO JINDE VE SVĚTĚ. Jsem odpůrce militarismu, jsem odpůrce teroristických válek, které vedou bohaté státy proti těm chudším. Stydím se za to, že mnohé národy s rostoucí civilizací ztratily kulturu a že mezi takové, řadící se do fronty Napoleonů, Bismarků, Hitlerů, nás s nadšením zatahují i čeští politruci a militaristé!

   Smazat
 24. PEČLIVĚ ČTI, hlavně rajče.......a pak se divíme, proč přibývá případů rakoviny ty optimisto!!!! Hypermarketové rajče.doc chleba.pdf.pdf Šokující lži o potravinách!.doc Máte chuť na pangase.pdf

  OdpovědětSmazat
 25. 10:35 V roce 1985 jsem od zaměstnavatele obdržel klíče od panelákového bytu 3+1 na pražském sídlišti. Po r. 1989 mě "hodní čeští kapitalisté" donutili, abych si stejný byt od nich koupil (= zprivatizoval) za 180.000,- Kč. O tento byt jsem přišel díky exekucím zlých kapitalistů na mého zetě, který s mou dcerou bohužel byt s námi obýval. Podle posledních zpráv sousedů ten stejný byt už několikrát změnil vlastníka a po každém prodeji se cena zvyšovala na dnešních 4,5 miliónu. Ty komunisti byli opravdu hnusní, neměli mně ho dávat zadarmo, to byli opravdoví volové!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. proto vám ten státní byt prodali, jinak by vám ho nemohli sebrat :-)

   Smazat
  2. Jen klid, drahý nešťastný soudruhu a soukmenovče, zoufalý autore příspěvku z 14. března13:34!

   Dnes Tě sice ještě pořád vykořisťují a bijí, utlačují a ponižují, ale již chví se světa základ vratký!
   Ano, dnes sice ještě ničím nejsme, my horšolidi, ale brzy se navrátí nepřemožitelná Armáda Ruské federace, brutálně vyhnaná v r. 1991.
   A pak výbuch zahřmí naposled – A MY BUDEME OPĚT VŠÍM !!!

   A Ty se dočkáš vykoupení z utrpení a bídy: Ať bude majitelem Tvého bytu kdokoli (s výjimkou fy Agrofert Bytová c.n.p., samozřejmě), ve chvíli našeho osvobození od kapitalismu a demokracie, tak mu bude Tvůj byt znárodněn a předán Tvému budoucímu zaměstnavateli.
   Ten Ti předá klíče, Ty se nastěhuješ, a do odchodu do starobního důchodu budeš v pohodě bydlet.

   Po odchodu do zaslouženého starobního důchodu klíče vrátíš svému bývalému zaměstnavateli, a odejdeš dožít do Domova důchodců.
   A tam – dostaneš SVOU VLASTNÍ POSTEL !!!
   No není to radostná budoucnost, nejen Tvoje, ale VŠECH nás horšolidí, nás dolních 10 000 000?!
   No je, o tom žádná.

   Takže nezapomeň – pro samou bídu a utrpení – ve volbách do „Evropy“ volit s.s.Davida, ať se opětovná bratrská pomoc Velikého Ruska maximálně urychlí.

   Ať věčně žije Veliký Putin, Budiž Jeho Jméno Pochváleno, naše jediná opravdová záštita proti EU a NATO!


   P. Radosta

   Smazat
 26. Když na NR čtu příspěvky Pepka (Vyskoče), jejichž obsah je zcela v rozporu s realitou (formu vyjádření pomíjím), tak se nemohu ubránit dojmu, že se jedná o retardovaného agenta, který se narodil v cizině. Je to jedinec, kterého nám tu na NR nasadili jako agenta provokatéra. Možná má jednoho nebo oba rodiče, kteří jsou původem z Čech, ale sám zjevně nemá o českých reáliích žádný ánung. Když jsem se Pepka před několika měsíci zeptal na jeho "vachmajstra", tak se ptal, co to slovo znamená. Jednoduše a prostě, nejsou lidi a to ani u placených agentů :-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na tvoje dojmy sere pes a "vachmajstr" není české slovo. Ani "ánung" a podobné tvoje kokotiny, jak si ty imbecile zřejmě myslíš. Asi budeš nějaký nácek.

   Smazat
  2. 14:01 Zde sloužící agent Pepek se neudržel, chytil se na udičku a zareagoval. Pepku, bravo! No a teď vyskoč, troubo :-)

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. 9:49 Pepku, zase sis nevzal tabletku, takže tě znovu čeká svěrací kazajka :-)

   Smazat
  5. 16:35 Až budeš, odulý čechomužyku, spolu s dalším podobným rudoxindlem odsunutej do stepí Chujlostánu, mezi své (brilantním způsobem popsané popsané v 9:49), a na něž platí pouze tyhle pilulky - https://ibb.co/Nr84RNg

   tak mě opravdu čeká kazajka! Myslivecká, v níž budu užívat ničím nerušené Svobody Nadčlověka v chrámu naší Přírody! - https://www.youtube.com/watch?v=LB9lObWclFQ

   Smazat
 27. Výkupní cena mléka je 9,15Kč za kg. Průměrný obsah mléčného tuku je 4,5%. Na jeden kg másla o tučnosti 82% je tedy potřeba 18.22 kg mléka. To je celkem 166,73 Kč. Kostka másla o váze 0,25kg tak vychází na 41,68 Kč. Je to cena bez DPH, marže mlékárny a marže obchodníků. Máslo není drahé!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ad 20:15.
   Ta matematika je trochu jiná, neb přijde pak na řadu z mléka 4,5 po odstředění na 1,5 % + 16 Kč ve velkoprodeji + prodej podmáslí za 1 litr? + syrovátka ? Ale přetloukli nás sousední země, kde jsou velké dotace - dotace, které přece ničí trh = kapitál. A tak stavy krav u nás klesly na třetinu a prasat jakbysmet....
   Zato velkostatkáři, kteří zbědovaní prací za počítačem při hledání dotací dostávají rentu od 55 r. 16.500. Musím se smát, jak se po puči 1989 vykřikovalo, jak se za socíku kradlo: ano, za koruny, dnes za miliardy!!! Diktatura kapitálu nikdy neměla morálku, ale takový propad do zločinů proti lidskosti přece jen za 1. republiky nebyl. A to my chceme jiné národy poučovat o lidských právech - tak to ani Švejk nebyl takový blbec, jako naši soudobí politruci!

   Smazat
 28. Diskuze je k tématu z nadpisu článku ...
  Vola tady máme jenom jednoho, tak se to dá vydržet.
  Ale jinde ???, volů vypuštěno z řeťezů nespočet, až je nebezpečno ..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Oprava, jsou tu vypuštěny dva kusy, Pepek a Radosta ...

   Smazat
  2. 20:21 možná tu je jenom jeden agent provokatér, ale mění formu svých výlevů, jeden výstup je Pepek Vyskoč, druhý je Radosta :-)

   Smazat
 29. !!! POZOR - CENZURA !!!

  !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ - ЦЕНЗУРА !*!*!*!*!

  Soudruzi a soukmenovci, POZOR: Na sajtách naší milované Nové Republiky opět řádí kavárníci, placení agenti CIA a Mossadu!
  Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!!

  TO JE CENZURA, ODPORNÝ NÁSTROJ EUROAMERIKY A KAVÁRNÍKŮ-LEPŠOLIDÍ !!!!!

  Proto žádám soudruhy a soukmenovce z redakce NR, aby NEPRODLENĚ posílili svou revoluční bdělost a ostražitost!!!
  Vzkřikněme kolektivně do tváří těch pravičáckých zakuklenců z pražské 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
  A to IHNED!!
  Jinak nepřátelští agenti zesílí, časem převezmou vládu nad naší milovanou Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud 200% spolehlivého orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

  Snad vám nemusím vysvětlovat, soudruzi a soukmenovci, jaký JEDINÝ trest je za takové trestuhodné selhání v boji proti kapitalismu, demokracii, Euroamerice a kavárníkům-lepšolidem.
  Myslete proto hlavou, ano?
  A NIKDY nepouštějte ze zřetele naše heslo: Se soudruhem a soukmenovcem Davidem v čele VPŘED, za svobodu slova pro každého roduvěrného Čecha a Rusa, čili každého komunistu, putinistu, zemanistu a babišistu!

  Děkuji Vám předem, drazí soudruzi a soukmenovci, a nyní vložím zpět svůj příspěvek z 13. března 20:25.


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 30. Poučme se z trapného omylu s.s.Ovčáčka

  Drazí soudruzi a soukmenovci, na chvíli odbočím od zdejší podnětné diskuze o naší dnešní zoufalé bídě o máslo.

  Jak už jistě víte, soudruh a soukmenovec Ovčáček se nechal unést oprávněným hněvem nad brutálním zveřejněním informace o naší vítězné propagandě – a v rozrušení spáchal VELICE trapný omyl: Místo „Svobodná Evropa“ řekl „Sputnik“.
  Viz „Takovou míru dezinformací nedokáže vyprodukovat ani Sputnik.


  Samozřejmě, že s.s.Ovčáček ví PŘESNĚ, že Sputnik vždy publikuje jen a pouze Leninsko-putinskou pravdu a zdravou nenávist, jako např. Ruská televize, Haló noviny či naše milovaná Nová Republika.
  Ví to stejně přesně jako my všichni komunisti, putinisti, zemanisti a babišisti.
  Jen se prostě přeřekl, trapně.
  A jistě si hned dal pár facek, a od našeho národního Vůdce Miloše dostal holí přes hlavu.
  A na ruském velvyslanectví, na oslavě Dne vítězství 9. května, dostane ale PĚKNOU nakládačku, o tom žádná.

  Jaké z toho plyne poučení?
  Že musíme VŽDY pořádně přemýšlet, co kde žvaníme, zvlášť když jsme veřejní činitelé, že.

  „Demokracie - toť kázeň!“ (Kl. Gottwald)


  P. Radosta

  ----------------------------------------------------------------------------------
  Pro úplně hloupé lepšolidi-pravičáky, kavárníky-havlisty a sluníčkáře: Pro otevření sajty stačí kliknout (LEVÝM tlačítkem myši) na barevně zvýrazněný text.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.