Reklama

neděle 10. března 2019

Vášně ohledně Číny: Každá konfliktní situace ve světě se řeší u jednacího stolu, pokud do toho nezasahují USA.

Rostislav Iščenko
10. 3. 2019     zvezdaweekly
Na konci 19. století se Evropané nechali unést Východem. Dálným východem, protože Blízký východ dobře znali od dob křížových výprav. A pak najednou Evropa pro sebe objevila čínskou a japonskou civilizaci. Toto nadšení přineslo mnoho užitku pro rozvoj evropské (například ruské) sinologie a japonistiky, ale skončilo to neblaze. Už v prvních letech dvacátého století Evropané upadli do kolektivního šílenství a začali očekávat "invazi hord z Východu", "nové velké stěhování národů" atd. V Evropě vznikaly jedna krize za druhou, duněly italsko-turecká, dvě balkánské války, už už měla vypuknout první světová válka, ale ve světáckých salonech se mluvilo a noviny psaly o "žlutém nebezpečí" a předpovídaly další zánik civilizace.


Něco podobného nyní vidíme v Rusku. Nehledě na skutečnost, že zřejmé vojenské nebezpečí se šíří z USA a části (již ne všech) jejich evropských spojenců, spíše dokonce z části evropských elit, které jsou připraveny ve svém globalistickém proamerikanismu překročit jakékoli "červené" linie, ve společnosti rádi pohovoří o "čínské hrozbě", o slabosti Ruska na Dálném východě, o nesrovnatelnosti ekonomického a demografického potenciálu Ruska a Číny. Někteří experti dokonce sebevědomě předpovídají vítězství Pekingu jak nad USA, tak nad Ruskem a jeho následnou globální hegemonii, které nebude konce.

Pravidelně toto téma proniká i do médií, takže bude užitečné rozebrat realitu vývoje rusko-čínských vztahů podle konfrontačního scénáře.

Dnes jsou Rusko a Čína spojenci v boji proti agresivní americké politice. Jejich vzájemná závislost je velmi vysoká - poskytují si navzájem spolehlivý týl.

Ale možná v budoucnu, když USA zeslábnou, se Čína skutečně ukáže jako aktivní soupeř Ruska v boji o vliv v asijsko-tichomořském regionu?

Začneme tím, že porážka nějakého státu neznamená jeho zmizení ze světové politické mapy (jak se kdysi stalo s Asýrií). Stát zůstává, i když je velmi oslabený. Přesto při troše snahy obnovení vojensko-politického potenciálu potrvá několik let.
Exkurz do historie: Německo, Japonsko a Rusko v nejkratších termínech mařily plány zákulisí

Hitler začal otevřeně obnovovat plnohodnotnou armádu, letectvo a námořnictvo teprve v letech 1935-1936. A v roce 1938 se německé vojenské moci už bál Mussoliny, který v té době již půldruhé desetiletí zvyšoval vojenský potenciál Itálie. O další dva roky později (v roce 1940) Německo za šest týdnů rozdrtilo na bojišti francouzskou armádu, která byla v té době považována za nejlepší na světě, a zároveň za pochodu přimělo ke kapitulaci Holandsko, Belgii a shodilo do moře anglický expediční sbor, který utekl z Dunkerque a zanechal tam všechny těžké zbraně.

Reformy Meidži, které přeměnily Japonsko ze zaostalého feudálního státu, vyzbrojeného, vybaveného a vyškoleného podle norem 17. století, na buržoazní monarchii, jsou datovány léty 1868-1889, to znamená, že Japonsko zahájilo vytvoření moderní armády a námořnictva patnáct let před rusko-japonskou válkou, během níž, ne bez problémů, porazilo armádu prvotřídní vojenské mocnosti tehdejšího světa.

A nejsou to ojedinělé případy. Stejně tak Rusko, které po první světové válce a občanské válce mělo prakticky zničenou ekonomiku a armáda zaostávala z hlediska bojových schopností za ozbrojenými silami Anglie, Francie a Japonska, bylo s to již do poloviny třicátých let (za deset let) vytvořit silné moderní ozbrojené síly, opírající se na vlastní průmysl.

Rusko po "perestrojce" se také zdálo být ekonomicky a vojensky zničené prakticky navždy. Obnova armády začala v letech 2002-2003 velmi pomalým tempem, avšak v roce 2008 Rusko již za pět dnů, aniž by mělo na bojišti početní převahu, s výjimkou námořních a vzdušných sil, rozehnalo gruzínskou armádu vyzbrojenou a vycvičenou Západem a současně hodilo rukavici USA, jejichž lodě předváděly vlajku u gruzínského pobřeží. V roce 2014, po uplynutí deseti let od zahájení obnovy, ruská armáda zmařila americké plány na Krymu, přičemž operace byla provedena tak efektivně, že Pentagon a Bílý dům si uvědomily, co se stalo, když už bylo příliš pozdě na to, aby reagovaly.

Období 10-15 let lze považovat za dostatečné pro vojenskou obnovu poraženého moderního státu. S přihlédnutím k tomu, že je vedena hybridní válka, tedy bez přímých vojenských akcí, válka, při níž hlavní aktiva v podobě podniků, vědeckých center atd. nestrádají. Porážka je uznána politicky - na úkor opuštění bývalých sfér vlivu, omezení své vojensko-politické činnosti atd.

Takže dokonce i USA, poražené v boji za světovou hegemonii, zůstávají vážným faktorem ve světové politice: jejich elity budou tak či onak nakloněny k pomstě a obnovení pozice silného vojensko-politického hráče se může za příznivých podmínek uskutečnit za pár let. Proto je nepravděpodobné, že Čína se bude rozptylovat neproduktivním konfliktem s Ruskem a riskovat úder USA do týlu.

Jižní Kurily potřebuje jen Washington
Je třeba mít ještě na paměti, že Čína a Rusko mají na Dálném východě ještě jednoho tradičního společného protivníka - Japonsko. Navíc je pro Tokio snadnější nalézt styčné body s Moskvou, s níž se ve skutečnosti nemá o co dělit. S odchodem Američanů z tohoto regionu zmizí i problém jižního Kurilského hřbetu, který potřebuje jen Washington, aby udržel umělé napětí v rusko-japonských vztazích. Naopak, při nepřítomnosti USA potřebuje Japonsko dobré vztahy s Moskvou, jako záruku bezpečnosti proti možným ambicím Pekingu. Aby takové záruky získalo, bude Japonsko připraveno vzdát se nároků na ostrovy. Zároveň má i Čína zájem o zachování konstruktivních a přátelských vztahů s Ruskem, jako protiváhy vůči věčnému soupeři v podobě Japonska.

Zóna rýže

Je ale možné, že máme s Pekingem tak neslučitelné rozpory, že Čína je připravena pohrdnout všemi nebezpečími, aby realizovala své strategické cíle? Mluví se například o čínských "plánech" okupovat a anektovat buď Přímořský kraj s Poamuřím, nebo celou asijskou část Ruska (celé Zauralsko). Dokazuje se to aktivitou čínského podnikání v regionu a postupným zvyšováním počtu čínských obyvatel s trvalým bydlištěm.

Pokud se však podíváme na růst čínské ekonomické a demografické přítomnosti v jihovýchodní Asii, pochopíme, že severní směr není pro Čínu prioritou.

Navíc se tradičně čínská a japonská expanze ubírala do tzv. "zóny rýže" (Filipíny, Indonésie, jihovýchodní Asie, jih Indie, Ceylon) a v polovině století se čínské vojenské obchodní expedice dokonce dostaly do východní Afriky. A Japonci opustili Sibiř v letech 1922-1925 sami, ačkoli SSSR neměl síly, aby je vyhnal. Dokonce vytvořil nárazníkový demokratický stát v podobě Dálněvýchodní republiky. Japonci prostě potřebovali prostředky na expanzi do Číny, výpravu do "zóny rýže" sibiřské divočiny uznalo Tokio jako kontraproduktivní.

Japonsko na začátku dvacátého století mohlo klidně udržet Chabarovsk a Vladivostok, dokonce okupovat Petropavlovsk-Kamčatský, ale to by upoutalo hlavní síly japonské říše v konfrontaci s SSSR, který se snažil o pomstu, dokud celková mezinárodní situace neumožní Moskvě znovu získat vojenskou kontrolu nad těmito územími. Zároveň jsou přístavy Vladivostok a Petropavlovsk-Kamčatský a také Chabarovsk jako kontinentální základny na Amuru pro Rusko velmi důležité. Bude o ně bojovat, dokud bude naživu, to znamená boj na život a na smrt. Pro Japonsko a Čínu nemají žádný význam. Mají vlastních přístavů dost.

Číňané vůbec neusilují o osvojení Sibiře

Teoreticky je Čína schopna na Dálném východě vytvořit značnou převahu v silách a prostředcích, aby obsadila Přímořský kraj a Poamuří, ale nebude schopna zasadit Rusku konečnou vojenskou porážku. K tomu je třeba provést armádu téměř deset tisíc kilometrů podél jediné linie zásobování, napojené na transsibiřskou magistrálou (Bajkalo-Amurská vede za horským pásmem a není tak snadné se na ni dostat). Vojáci by se navíc museli pohybovat po prakticky opuštěných oblastech, což vylučuje jakoukoli oporu útoku o místní zdroje. Současně by válku bylo třeba vést s jadernou, raketovou a kosmickou mocností, schopnou zasazovat údery do celé hloubky území kteréhokoli nepřítele.

Kvůli čemu? Kvůli sibiřskému dřevu? To je jednodušší koupit, kvůli tomu země také obchodují. Kvůli ropě Ťumeni a plynu Jamalu? K nim se nedá dostat - je to velmi daleko.

Války jsou obvykle vedeny, když to, co chceme, nemůžeme získat jiným způsobem, ale Rusko klidně obchoduje s Čínou, aniž by vyhlašovalo nějaké embargo, a plánuje objemy obchodu jenom navyšovat.

Pokud se podíváme na dynamiku pohybu čínského obyvatelstva, uvidíme, že míří k oceánským přístavům jižní a východní Číny. Je to logické. Tam je soustředěna hlavní činnost podnikatelů, tam jsou pracovní místa, tam jsou vyšší příjmy. Celkově Číňané vůbec neusilují o osvojení Sibiře. Pokud by byla prázdná nebo patřila nějaké Ukrajině, možná by Peking mohl dospět k závěru, že je nutné, aby byl region pod jeho přímou kontrolou. Ale proč se střetávat s přátelskou mocností kvůli tomu, co skutečně příliš nepotřebujete, když máte kolem sebe konkurenty, kteří si chtějí vzít to, co životně nutně potřebujete.

Čínská ekonomika bez obchodu nevydrží ani rok

Čína je obchodující stát. Jeho ekonomika a sociální stabilita se zhroutí bez zahraničního obchodu. Potřebuje bezpečné obchodní cesty. Rusko ji přímo spojuje s Evropou. EU v kontextu konfrontace s USA je pro Čínu slibným náhradním trhem. Jaderné Rusko spolehlivě chrání obchodní cesty, které vedou jeho územím, stejně jako Severního mořskou cestu. Dokonce i v případě, že to vše bude prostě dáno Číně, nebude mít v příštích dvaceti letech ani dostatečné zdroje ani dostatečné technologie k tomu, aby toto všechno chránila a kontrolovala.

Kromě toho jsou nyní všechny čínské síly zaměřeny na zajištění svého dominantního postavení v jižních mořích. Přes Jihočínské moře, Arabské moře, Rudé moře a Perský záliv vedou jižní cesty čínského obchodu a přivádějí Peking na Blízký východ a do Evropy, přes Středozemní moře. Tato cesta je kontrolována ruskými základnami v Sýrii.

V Jihočínském moři a Indickém oceánu se zájmy Číny střetají s vietnamskými, indickými a indonéskými. Indie je tradičním konkurentem a soupeřem Číny, vyvíjejícím se podobně. A indická flotila je schopna přerušit čínské obchodní cesty v Indickém oceánu. Přičemž je zřejmé, že USA ochotně podpoří čínsko-indickou konfrontaci, takže Peking se musí domlouvat i s Indií. Proto je Indie členem ŠOS, ale Indie, dokonce i v rámci ŠOS, potřebuje záruky na ochranu svých zájmů, které se ne vždy shodují s čínskými. Čestným prostředníkem zde může být pouze Rusko.

Kontinentální trasy procházejí Afghánistánem, Pákistánem, Íránem a Střední Asií, jejichž bezpečnost bez Ruska také není možné zajistit.

Rusko tedy, za prvé, přímo či nepřímo kontroluje všechny námořní a kontinentální obchodní cesty, spojující Čínu s EU. Za druhé, poskytuje spolehlivý týl v konfrontaci s USA, která, i když může být ukončena, může být zase kdykoli obnovena. Za třetí, je nejlepším možným prostředníkem a garantem při budování vztahů s pro Čínu tak obtížnými partnery, jako jsou Japonsko a Indie. Současně není v Přímořském kraji a Poamuří nic takového, co by přimělo Čínu zahájit válku s mocností, která by mohla během půlhodiny zničit ne jednotlivého nepřítele, ale civilizaci (neplést s lidstvem, které může přežívat mimo civilizaci). A nakonec, společné projekty na vytvoření Velké Eurasie (jednotného hospodářského prostoru od Lisabonu do Kuala Lumpur) slibují vysoké zisky pro všechny účastníky tohoto procesu a mohou fungovat pouze tehdy, když budou obchodní cesty, které jsou pod ruskou kontrolou, otevřené.

Prakticky vše, co produkuje její průmysl, dělá Nebeská pro export, domácí trh se dosud rozvinout na požadovanou velikost nepodařilo a nikdy se nepodaří, bez ohledu na to, jak ambiciózní plány bude čínské vedení vytvářet. Obchodní mocnost je vždy závislá na vývozu hotových výrobků a na dovozu surovin. To znamená, že i když by byl plánován vojenský konflikt s Ruskem, měl by to být blitzkrieg, což je z geografických důvodů nemožné: jakákoli armáda, postupující z Dálného východu, se zastaví kvůli nedostatku zásob dřív, než dosáhne životně důležitých center Ruska, a je přece třeba vzít v úvahu i sílu odporu Ozbrojených sil Ruska, proto vnitřní destabilizace donutí Čínu k ukončení konfliktu dříve, než dosáhne klíčových cílů.

Moskva a Peking již dávno dosáhli kompromisu

Vlastně právě nemožnost způsobit si navzájem rozhodující porážku činí z Číny a Ruska přirozené spojence. V politice jsou vždy primárně brány v úvahu ne plány, které mají tendenci se změnit, ale možnosti. Takže kromě toho, že je pro Rusko a Čínu velmi výhodné spolupracovat, je pro ně také velmi nevýhodné bojovat, neboť není možné dosáhnout rozhodného vítězství žádné ze stran, zato z konfliktu vždy budou těžit třetí strany.

Ale třeba je mezi Ruskem a Čínou možná dlouhodobá politická konfrontace bez přechodu k vojenským akcím? Teoreticky je možné všechno. Ale v praxi, pokud politická pozice nemůže být podpořena reálnou silou, je jakákoli konfliktní situace řešena za jednacím stolem. Úroveň společného zájmu neumožňuje začínat si skandály kvůli hloupostem, zejména proto, že v nejcitlivější (územní) otázce Moskva a Peking již dávno dosáhly kompromisu.

Není tedy žádný důvod, aby se Rusko v příštím desetiletí obávalo Číny. Případ změny režimu - prostřednictvím státního převratu podle ukrajinského modelu, který by vedl k úplné podřízenosti politiky země zájmům USA, jsme vyloučili, protože ani Rusko ani Čína přece jen nejsou Ukrajina.

Všechno, co bylo řečeno, neznamená, že naše vztahy budou snadné a bez mráčku. Číňané nikdy nepouštějí se zřetele svůj prospěch a smlouvají směle (i včetně politiky), ale smlouvají, nebojují, a ke všemu my umíme čekat, až se smlouvající sám unaví.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

27 komentářů :

 1. Moc dobře rozebráno Čína moc dobře ví že by byla druhá na řadě po Rusku. Je třeba nechat zadlužené usa zkrachovat bez války.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Cina dostava jen na urocich okolo 800 miliard rocne od USA. Informace je asi 5 let stara..
   Z toho dava okolo 80 miliard /skudli /, na zbrojeni a za ostatni si kupuje cely svet za
   uslechtile pomoci USA .
   I USA zkupuje.
   Casto ale to musi Volne absolutne Hospodarsti Trhovci zakazat ve zavedenem globalni Hospodarstvi USA..
   Nerikaj proc. Free market se jmenuje ale NENI a nikdy NEBYL . beda , hruza a nam se vse zdrazuje pomoci prave free Marketu, protoze ten na nas,
   je Monopolni !! Tak si volne a svobodne zdrazuje jak chce....Vlady pak prodavaji lacini , statni majetek , jako jsou vodarny a vse kolem toho, coz je tez po zprivatizovani Monopol, ale pro bohace aby se jeste vice napakovali !!!Vsechno mimo zbrojni prumysl odstehovali do Asie , take proto ze jim korporace a firmy krachovali pres obrovske pomoci Vlady USA. Napr. Gebneral Motors udelali za rok 1.7 miliard schodek..Pokud v USA bylo mnoho malych farmaru , ti krachovali a nikdo jim nepomohl. Potom se pozemku zmocnili velkostatkari a dostavaji miliardy rocne na vypomoc..

   Smazat
 2. Trump chce pětinásobně víc peněz za rozmístění amerických vojsk v jiných zemích

  https://ac24.cz/-/trump-chce-petinasobne-vic-penez-za-rozmisteni-americkych-vojsk-v-jinych-zemich?redirect=%2F

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hitler chtěl také za okupační vojska vyrazit z "kolonií" co nejvíc. Co kdyby si USA strčilo své žoldáky do Oregonu, nebo za jejich rozmístění mimo USA platilo postiženým národům řádné tržní nájemné?

   Smazat
 3. Rusko i Čína a snad i Indie dobře vědí, že jen vzájemná spolupráce je ochrání před Amerikou a Japonskem.Není třeba střílet a bombardovat natož použít jaderné zbraně, výsledek se dostaví po čase sám. Je třeba jen pár let počkat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. 14:41 zatím sloužíš ty,jako užitečný idiot

   Smazat
  3. Co se týká Rusů, tak dnes je to skoro naopak! Zatímco ruští "bílí negři" (Bronstein) coby de facto vječně zlití divoši křepčící za bílýho dne v pochcaných teplákách! - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs   ... jsou pro civilizaci zcela nepotřební, tak žlutej xindl je schopen nám sloužit tradičně v roli kuliů s touhle praktickou šálou na krku! - https://www.dhm.de/fileadmin/medien/lemo/images/ba008251.jpg

   Smazat
 4. Zcela demokraticky , vetsi staty v EU maji okolo 10 hlasu a mensi hlas jeden..To je v demokraciich normalka..kdo by v tom hledal nespravedlnost tak neni a nebude demokrat a misto nej se pozvou jini demokraticky zkuseni ,treba afroarabove , protoze demokracie musi bejt !!

  OdpovědětSmazat
 5. 0:48
  No část možná se Vám to zdá jako dobrý názor, ale myslím,že ten kdo si je jistý poslušností Arabů je tak trochu ...
  Oni vlastně ani černoši nejsou tak poddajní jako zdegenerovaná část takzavaných demokratů. Výhodou těchto přistěhovalců je- nehrají si hloupou hru ty po mne kamenem a já po tobě chlebem. Berou si co chtějí.
  A nakonec se již dávno potvrdilo, že druhá a třetí generace je sice vzdělanější, ale daleko méně ovladatelná než ta první která utekla před bídou.

  OdpovědětSmazat
 6. Díky za velice dobrý rozbor dnešních mezinárodních vztahů
  V.V.

  OdpovědětSmazat
 7. Ano výborný článek a hlavně pto ty amerikanofily. Vyvolení to pochopily před našim letopočtem a proto jsou po celém světe a rozhodují o všem.

  OdpovědětSmazat
 8. Co bude mezi Ruskem a Čínou, ukáže čas. Kdyby na počátku 80.let byly podobné rozdíly mezi oběma zeměmi jako dnes, Sibiř by už dávno byla bez Rusů a čínská. Číňané nejsou Rusové, oni v prvním okamžiku přesily tu svou sílu použijí. To je ten rozdíl. Rusku zatím stačilo, že vyhrožovali, záleželo na tom kdo seděl v Kremlu.

  V budoucnu bude záležet na vnějších okolnostech a především na lídrech. Vše se může pokazit. Číňané byli ve vazalskem stavu vůči Anglosasům a vždy je měli za vzor, ačkoliv je moc nemilovali. Ale Rusy pohrdali. Oni, podobně jako Japonci, dokážou prohlásit cokoliv za svoje odvěké vlastnictví dané od boha, i když to nedokážou doložit.

  Já se obávám, že Sibiř po tolika staletích dlouho ruskou nezůstane, a z tamních Rusů se stane něco podřadného jako u jejich rodáků na Pobaltí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tohle JE blábol- Číňané neměli Anglosasy za vzor, ani když byli poraženi. A nikdy, nikdy se nechovali jako dobyvatelé anglosaského ražení. Ani v 15.století. Tehdy mohl Čen Che obsadit země Indického oceánu a on jen obchodoval...

   Smazat
 9. Kdo bude jednou vítězem? Západ, Východ, Jih. Pokud budeme myslet v parametrech diktatury kapitálu a jim po Světě vedených teroristických válek, pak musíme věřit v propagandu kaqpitálu, že v záměrech lidstva není nic jiného, než se vzájemně vyhubit. A pokud začneme my jako první hubit ty druhé, pak máme šanci na přežití. Ale Číňané i Rusové myslí jinak: vychází z víry, že humanismus dokáže zavést takové regule, že bude místo pro všechny a bez potřebných genocidních a teroristických válek! Představa pro diktaturu kapitálu, která většině Světa vládne, zcela vyloučená. Proto musí kapitál vymýšlet zbraně s hromadným "humanitárním" vražděním! Paní Albrighrová, balkánská řeznice, právě přilétá do Prahy, aby tuto ideu kapitálu oslavila se svými souvěrci a soukmenovci u příležitosti našeho vstupu do krvelačné teroristické vojenské aliance!

  OdpovědětSmazat
 10. Pane Radosto.Projděte se na čerstvém vzduchu a něco si přečtěte o dění v USA. Amerika na pokraji sociálního a ekonomického kolapsu.
  https://beforeitsnews.com/v3/opinion-conservative/2019/3435118.htmlhttps://beforeitsnews.com/v3/alternative/2019/3666221.html,https://beforeitsnews.com/v3/alternative/2019/3666205.html,https://beforeitsnews.com/v3/opinion-conservative/2019/3435134.html.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. NEREAGUJTE NA NĚJ !!

   Smazat
  2. Jo v dutých gebznách mužyků už nějakých cirka 60 let! Chruščov řekl při své návštěvě USA v roce 1959 americkému ministrovi zemědělství Ezrovi Taftu Bensonovi: „Vaše vnoučata budou žít v komunismu.“ Jenže dnes v něm nežijeani ten Chruščevův - jéééééé pane šedtelíííí, kde udělali mužíci ašíííbku?:-))))

   Smazat
  3. 19:09 ašíbku udělal tvůj tatík s tebou..Omlouvá ho jen,že nevěděl co za idiota vyrobí.

   Smazat
  4. Tak pořád lepší než tvůj fotr s tebou, hovnere komoušovyči! Když tě ten udavač v tesilovým saku s nevkusným hadrem místo kravaty a smradlavejma haxnama v trapnejch východoněmeckejch mokasínách, co se tolik hřál přízní velkejch rudejch soudruhů připravoval na teplý místečko, co po něm zdědíš! Ale pak přikvačil odkudsi ten chrchlavej vandrák ve vytahaným svetru a ošuntělejch džínách s lahváčem v ruce a udělal tobě a podobnejm rudejm čůrákům pořádnej rejhanec přes plány! Atak se dneska snažíš do toho házet rudý vidle a zabránit aby i u nás proběhla důsledná dekomunizace aby pohledal! Proto je nejvyšším zájmem této země zlikvidovat tvou sortu podřadných čechomužyků, který tak děsně trápí bejt součástí civilizovanýho světa a cejtěj nutkání stůj co stůj zapadnout mezi tuhle smradlavou hordu odulých podlidí v pochcaných teplákách! - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   Smazat
 11. P.Radosto, autore hloupých a dlouhých exkrementů, táhni už do prd.le! V.J.Horák

  OdpovědětSmazat
 12. 12:25 Američané (deep-state) pouští do světa info o velkém megazemětřesení (M9,0), které je má katastrofálně postihnout - někde dokonce píšou o datu 20. březen 2019! Mám ale obavu, že to je jenom avízo k brzkém zániku dolaru (pro sebe doma si ho nahradí novou měnou s názvem "amero") a že světu zůstanou v rukách ty dolary a oči pro pláč. Ta přírodní katastrofa bude jenom záminka pro vynulování amerických dluhů ve světě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. já našel toto https://beforeitsnews.com/v3/earthquakes/2019/2690954.html

   Smazat
  2. 14:14, To je nějaká pytlovina. Predikce zemětřesení, zvlášť v důsledku subdukce desky, je v plenkách, v podstatě tento obor vlastně absentuje. Navíc určit tak přesně datum je fakticky nemožné. To vědci nedokázali ani u sv.Heleny ani na Montserratu a přitom měli všechny údaje. Taky jsem neslyšel, že by Rusové nějak zvlášť vynikali nad ostatními v předpovědích těchto jevů. A pokud vím, kdykoliv se někdo o něco podobného pokoušel, musel mít údaje především z té konkrétní zóny. San Andreas je v USA. Existuje sice jeden týpek, Rus, který smolí nějaké algoritmy, ale ten žije myslím v USA.
   Podle mě to je hloupost. Jestli to někdo dokáže, proč nepředpověděl katastrofické zemětřesení 2011 v Japonsku? Nebo na Haiti 2010?

   Smazat
 13. !!! POZOR - CENZURA !!!

  !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ - ЦЕНЗУРА !*!*!*!*!

  Soudruzi a soukmenovci, POZOR: Na sajtách naší milované Nové Republiky opět řádí kavárníci, placení agenti CIA a Mossadu!
  Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!!

  TO JE CENZURA, ODPORNÝ NÁSTROJ EUROAMERIKY A KAVÁRNÍKŮ-LEPŠOLIDÍ !!!!!

  Proto žádám soudruhy a soukmenovce z redakce NR, aby NEPRODLENĚ posílili svou revoluční bdělost a ostražitost!!!
  Vzkřikněme kolektivně do tváří těch pravičáckých zakuklenců z pražské 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
  A to IHNED!!
  Jinak nepřátelští agenti zesílí, časem převezmou vládu nad naší milovanou Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud 200% spolehlivého orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

  Snad vám nemusím vysvětlovat, soudruzi a soukmenovci, jaký JEDINÝ trest je za takové trestuhodné selhání v boji proti kapitalismu, demokracii, Euroamerice a kavárníkům-lepšolidem.
  Myslete proto hlavou, ano?
  A NIKDY nepouštějte ze zřetele naše heslo: Se soudruhem a soukmenovcem Davidem v čele VPŘED, za svobodu slova pro každého roduvěrného Čecha a Rusa, čili každého komunistu, putinistu, zemanistu a babišistu!

  Děkuji Vám předem, drazí soudruzi a soukmenovci, a nyní vložím zpět svůj příspěvek z 11. března 3:27.


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 14. Maličké chybičky s.s.Iščenka

  Ty chybičky jsou skutečně maličké, zvláště v porovnání s Leninsko-putinskou pravdivostí zbytku textu našeho drahého soudruha a soukmenovce Iščenka. (Kupříkladu USA opravdu jsou NEJZARYTĚJŠÍM obráncem kapitalismu a demokracie. Ano, teprve po jejich dokonalém zničení se Veliké Rusko bude rozkládat od Tichého k Atlantickému oceánu, od Severního pólu k rovníku, a zbytek světa připadne ČLR.)

  Ale ty chybičky tam jsou, a mohou být snadno odstraněny; proto na ně upozorňuji:
  Věta „Toto nadšení přineslo mnoho užitku pro rozvoj evropské (například ruské) sinologie a japonistiky …“ má být „Toto nadšení přineslo mnoho užitku pro rozvoj evropské i západoasijské (například ruské) sinologie a japanistiky …“

  Vysvětlení:
  1. Rusko, stejně jako Česko(Slovensko) je NEDÍLNOU součástí Západní Asie. S Evropou a jejími hodnotami my roduvěrní Češi a Rusové nemáme a nechceme mít nic společného.
  2. Japanistika (japanologie) je česky, япони́стика je rusky.
  Samozřejmě: V budoucnosti splynou jak naše jazyky, tak naše bratrské národy. Ano, jednoho krásného dne nebudou žádní Češi – staneme se opět Rusy, z vlastního svobodného rozhodnutí, z NEOBYČEJNÉ milosti velikého národa Ruského.
  Ale do té doby, prosím, používejme, naše SOUČASNÉ jazyky, alespoň před nepřátelskou cizinou – zvlášť, když naše delegace hlasují v OSN, tak bychom měli vypadat jako dva různé státy, že.

  Takže tak.

  Ruská federace – záruka našeho návratu mezi nejvyspělejší národy Západní Asie!


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 15. 16:51 Poznámka: katastrofické zemětřesení v Japonsku totiž nebylo zemětřesení, ale test tsunami, který vyvolali Američané podvodním jaderným výbuchem! Minimálně dva západní státy v té době vyrukovaly s informací o jaderném výbuchu, ale protože byly členy NATO, tak okamžitě zmlkly. Doporučuji komentář ruského jaderného specialisty Ostrecova (viz Youtube) k této události.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.