Reklama

pátek 5. dubna 2019

Chov užitkových lidí


Vladimír Balhar
5. 4. 2019
S úsměvem pozoruji poměry v demokratické Evropě, ke které jsme se dobrovolně připojili po sametovém majdanu, pro někoho mejdanu. Nedemokratické struktury původního režimu byly nahrazeny jinými nedemokratickými strukturami, majetek a ekonomický potenciál původního režimu byl zničen, anebo převeden na dolary, které se hbitě přesunuly do zahraničních bank. V demokratických volbách jsou voleny nastrčené figurky, které pak tlachají a konají, co je jim ze zahraničí nařízeno. Stát je řízen zvenčí bez jakékoliv suverenity. Brežněvova doktrína v demokratické praxi.

A tak se dívám, jak je to krásně zařízeno, lidé se pachtí, aby unikli exekutorovi, modernímu drábovi demokratické společnosti, jsou udržováni v poslušnosti demokratickým, zcela pravdivým tiskem a televizí, a jednou za čtyři, či pět let je jim vynadáno, že si posledně zvolili ve svobodných a demokratických volbách špatně, a že musí znovu k novým, demokratickým volbám, aby svá pochybení napravili.

A tak vidím, že i volby jsou jenom prvek řízení společnosti. I tak exekutoři a takzvaný volný trh, který ale vůbec není volný, zkuste něco volně tržit, a hned vás zavřou a zdaní, protože i éété je prvek řízení společnosti k zastrašenosti a poslušnosti.

Dříve zastrašení a poslušnost obstarávala církev, se svými exekutory, inkvizitory, kteří hříšníka upálili a jeho majetek v tichosti zabavili. Navíc se lidé u zpovědi svaté dobrovolně práskli, takže ani nebylo nutné provádět pravdivé průzkumy veřejného mínění.

No a o ten majetek jde dodnes, jak vidíte ze spravedlivých a zákonem schválených církevních restitucí, kdy stát ochotně vrátil i to, co nevzal.

S úsměvem pozoruji, že obyvatelstvo bylo přetvořeno v jakési stádečko, které nese zisk, neviditelné skupině lidí, schovaných za bankami a tajuplnými institucemi.

O přestárlé kusy ve stádě je humanisticky postaráno, dostanou almužnu, aby přežili. Nemusí na jatka a do psího krmení. To je úžasný výdobytek.

O nemocné kusy je též postaráno, je jim umožněno, aby si platili zdravotní pojištění. Za lékaře neplatí, ale platí za léky, protože na léky se již vztahuje trh, volný, hlavně cenově, a to směrem vzhůru.

Taky o kusy, které nejsou schopny práce, a nejsou schopny unést jakoukoliv odpovědnost je báječně postaráno, dostanou dávky, i na sebe reprodukci, neb jsou platící báječní zákazníci ve volném trhu.

Ty kusy, které jsou schopny větších výkonů musí odjet ze své stáje do hlavní stáje, aby byli blíže svým pastýřům, zootechnikům, dojičům a jiným zužitkovatelům. V této stáji se zužitkovávají až do vyhoření, či překročení produkčního věku, pak se zase mohou dobrovolně vrátit do své domovské stáje. Jejich drahá auta zrezaví a hypotéky propadnou, protože již nedostanou tolik krmiva.

Veškerý zisk, který stádo vytvoří, se ve formě dolarů a jiných čistých peněz zcela demokraticky ve volném trhu odejde do zahraničí, aby se pak vrátil ve formě půjček, a hypoték. Úrokem a lichvou je zajištěno, že půjčky a hypotéky nelze zaplatit, a tím se i tento zisk opět vrátí do zahraničí, ztučnělý lichvou. Dokonalé finanční perpetum mobile.

Pokud by se náhodou objevil člen stáda, který se tomu vzepře, je propuštěn, popřípadě se na něj vrhnou tajné služby, které zjistí, že v dětství opsal diktát od spolužáka, a proto v základce dostal nezaslouženě z češtiny jedničku, popřípadě osahával svou spolužačku, která se mezitím rozhodla stát se mužem. Svobodně a demokraticky.

V jiných stádech to funguje obdobně, pokud se najde stádo, které těmto demokratickým principům nevyhovuje, je demokraticky a humanitárně vybombardováno, protože bombardovat se ve jménu demokracie může, pokud nejde o zisk.

A o co tedy jde?

80 komentářů :

 1. ¨Krásný a pravdivý článek o Gójim, o snaze vyšlechtit nové tupější plemeno smavé barvy, ... a o exploataci podle zásad stručně a výstižně definovavých NEJVĚTŠÍM IZRAELCEM VŠECH DOB, RABÍNEM OVADIA (OVADJA) JOSEFEM BLAHÉ PAMĚTI.

  Nikdo v celé Izraeli, kam paměť od roku 1947 sahá, neměl na pohřbu tolik truchlících. Pokládám symbolický oblázek na jeho hrob.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Inkluze? Žádné „začleňování“, jen sesypali děti na jednu hromadu. ....

   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Inkluze-Zadne-zaclenovani-jen-sesypali-deti-na-jednu-hromadu-Objevuji-se-veci-ktere-jsme-si-drive-neumeli-ani-predstavit-varuje-znalec-576530

   Smazat
 2. Vytesat do skály.

  OdpovědětSmazat
 3. Ne naposledy jsme v dějinách na té špatné straně v nesprávný okamžik. Rakousko, Švýcarsko si po celou dobu udrželo určitou schopnost samostatnosti. My jsme se stali kolonii západu. Jsme členy zločinecké organizace NATO, která v méně demokracie zabíjí lidi o celém světě a pokračuje v politice fašistického Německa. Jsme členy Evropské unie, která má za cíl zotročit státy střední a východní Evropy a tím jak odvádíme ročně na západ 800 miliard korun to jenom potvrzujeme. Máme v Evropě nejdražší vodu, plyn, internet. Máme za to nejhorší odpadní potraviny, které nám západ sem dováží za ceny kvalitních západních potravin. Lidé u nás pracují více než na západě přesto jsme našimi politiky neustále kritizování za nizkou produktivitu práce oproti vysněnému západu a nikdo neřekne pravdu, že my u nás výrobek vyrobíme a za pakatel ho prodáme na západ, kde na něj nalepí nálepku Made in Gemeny a tou nálepkou získají několikanásobně větší přidanou hodnotu, než my kteří jsme celý ten výrobek u nás v montovně vyrobili, ale to všechno se nám, našimi politiky zdůrazňuje, že ty blbci jsme my Češi a oni, ti Němci, Francouzi, Američani, Britové, na tom vysněném západě jsou ty vyspělí, chytří, nedostižitelní. Takže my nikdy nedostihneme v produktivitě práce, vysněný západ, i kdyby jsme pracovali 24 hodin denně a za práci by jsme nedostávali žádnou mzdu, přesto by jsme nikdy nedostihli a nedostihneme v produktivitě práce vysněný západ. Přesto toto všechno naši politici lezou západu do zadní části konečníku západu a nás obviňují z neschopnosti a neochoty ještě víc pracovat a otročit pro západ. Než to pochopíme, tak nás západ prodá, tak jako v roce 1938 a 1939. Kdy to už konečně pochopíme, že když si nebudeme vážit sami sebe, západ si nás vážit nikdy nebude. Musíme se vykašlat na západ na celou Evropskou unii a NATO a starat se o sebe. Jsou státy které to dokázaly a neslouží západu jako otroci. Proč to nedokážeme my?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hezké doplnění článku. Není co dodat.

   Smazat
  2. Němci již také mají všeho dost.
   https://ac24.cz/-/rikejte-uz-konecne-pravdu-sef-policejnich-odboru-zmrazil-cele-nemecko-zdrcujicim-projevem-o-imigrantech?redirect=%2F

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. A přitom i ten Švajc nám moh koukat na záda, kdyby došlo k odsunu čechomužiků do Bosny podle původního plánu Všeněmců, kteří v tom směru tlačili na jejich císařské Výsosti Franze Josefa I. a Wilhelma II.! Viz slova pana říšského kancléře Bethmanna-Hollwega: "Tato válka (rozuměj WWI.) jest vedena aby byl zničen živel slovanský v Rakousku!" Usmolení čecháčci si ani ten svůj nudlovitej pidistát sami nevybojovali, ale vysomrovali na západních velmocech a stejným způsobem o něj přišli. Kdo se ani nepokusí ubránit sám, musí po zbytek života platit výpalné "osvoboditelům". Čecháčkové se musí na někoho vymluvit! Za Protektorátu byli naopak Češi uváděni výslovně jako árijský národ a v osobních průkazech měli uveden rodokmen předků; z českých chlapců se měl vytvářet nový nacistický vůdcovský dorost na elitních školách NAPOLA; čeští muži měli být přijímáni do řad SS; „česká krev“ byla zákonem chráněná před míšením se Židy… Etablovaná česká historiografie k těmto skutečnostem mlčí, jelikož se tato historicky podložená fakta nehodí do narýsovaného konceptu, podle nějž neměli Češi v nové Hitlerově Evropě fyzicky co pohledávat. Naopak výsledkem mstivého a loupeživého odsunu původního obyvatelstva - namísto předtím mu odepřeného plebiscitu - je jejich současný žalostný a vydrancovaný stav, plný putinovské či čecháčkovské lůzy. Zplundrovaného parazitického čecháčkostánu, zamořeného jaderným a těžebním uhelným odpadem nebude žádná škoda. Je to boží trest za zlovolné a podlé vyhnání původních obyvatel, kteří nedostali ani autonomii. Jakékoli naředění bolševické lůzy neruskými a nečínskými cizinci je jenom prospěšné. Prolhaní, sebechvalní a sebeklamní Čecháčci jsou mistři světa v obrazoborectví, strhávání soch a symbolů, přejmenovávání ulic i vlastního státu a falšování vlastní historie, založené na bratrovraždách a zákeřných záludnostech. Podobně jako Rusové. Jenom více kradou. Viz huhňavý Václav Klaus Perokrad. Nedorostli pro vlastní samostatný stát, nezaložený na literárních a politických padělcích a intrikách, jakož i na uplacených rakouských dezertérech. Bohužel o zpustlou Kotlinu už nikdo z vyspělejších sousedů nestojí (aby si vlastní stát nezamořil)!

   „Zatímco velcí Němci a Evropané pracovali na sjednocení Říše, František Palacký potichu konal opak: pracoval na vyloučení Čech z Říše… V tomto zásadně mylném duchu byl později zřízen i veden stát Masarykův a Benešův.“K. H. Frank

   Historie lenivého, příživnického pronároda se stále dokola opakuje: etapu lžidemokracie vystřídá diktatura lapkovské lůzy, která se následně připojí k zacinkání klíči – až zase všechno nakradené prožere. A každých dvacet let plive na tu lůzu předchozí a nostalgicky vzpomíná na tu lůzu předpředchozí. Rakovinový nádor husitsko-bolševické loupeživé, rusofilské, protievropské, zamindrákované, pomlouvačné a lumpenproletářské lůzy a zhoubného, kainovsky loupeživého kolektivizmu se sama od sebe nevyléčí a vnější zásah může přijít paradoxně jedině z Ruska - přesunem tupého a kolaborantského čecháčkostánu za Ural, kam dávno patří, a osídlením kotliny Novými Rusy nebo z Ruska a Německa vypuzenými muslimy!

   Smazat
 4. Další výlev komunistického, zoufalého, blekotavého zkrachovance, který ještě ani po30 letech nerozdýcha pád jeho milované diktatury.

  Fscinuje mě, proč se soudruh David účastní všemožných voleb, navíc za "přímou dmokracii", když tady potom publikuje takové antidemokratické, demokracií a svobodou pohrdající, rudé žvásty.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Po třiceti letech budování západní demokracie máme za rok 2018 vice jak 800 tisíc exekucí, zadluženost obyvatelstva na úrovni 1,4 bilionů korun, desítky tisíc lidí v insolvenčním řízení, několik milionů lidí žijících v nevyhovujících bytových podmínkách, tedy v ubytovnách společně s krysami a ostatním výdobytkem demokracie. Na tento neutěšený stav jsme schopni reagovat zdůvodněním, že výše uvedené údaje jsou výlevem komunistů. Vy opravdu myslíte, že tímto ten svrab naši společnosti vyřešíte, nebo zastrašíte?

   Smazat
  2. Nejlepší z toho vašeho výlevu je:
   "máme několik milionů lidí žijících v nevyhovujících bytových podmínkách, tedy v ubytovnách společně s krysami"
   Pokud záměrně nechcete vypadat jako naprostý idiot, tak byste měl z vašich výlevů ubrat.

   Smazat
  3. a ten anonym 11.18? To je další výlev sprostého prasáka, který neumí nic jiného, než sprostě nadávat a urážet. Čvachtání o takzvané svobodě a takzvané demokracii mně zvlášť fascinuje. Asi to bude nějakej zkurvenej pan domácí, kterej pronajímá jakýsi chlív za drahý prachy a tím se živí, neboť to mu demokratická senkrůvna, z níž už tečou sračky všema směry, umožňuje. Senkrůvna, jejíž devadesátá léta byla stejně zkurvená jako byla pověstná padesátá léta. Likvidace statisíců nevinných a bezbranných lidí, i když kurvy, co nalezly k veslům, se se šibenicemi namáhat nemusely. Lidi zbavili práce a živobytí - každej se pak oběsil sám, nebo venku umrzl a tak. Někomu demokratický kurvy naopak pomohly - přece potřebovaly svoje voliče. Našli nějaké ukřivděnce let padesátých, a nacpali jim domy i s nájemníky, jen ať se kurvy pěkně zahojí a napasou.Tak vznikla naše demokracie. Konečně článek pana BALHARA!!! Konečně něco o "našem" ne jen bláboly o Venezuele, Ukrajině, válce, bla bla bla.... Jenom na jedno pan Balhar zapomněl - na lidi, kteří mají pod prdelemi jakousi židli, kdesi dřepí, a existujou. Dělají za obrovský prachy úplný hovno. Patří ke stádu těch, kteří "spolu mluvěj" a mohou krást, dělat si co chtějí, a z pracujících troubů mají akorát prču. Tenhle ksindl ovšem už brzy postřílíme. Všechno k tomu směřuje. A do postříleného sajrajtu budem kopat - příjdou holt léta dvoutisícátá dvacátá?? Ale už jsme si zvykli - zas holt jiný druh demokracie.

   Smazat
  4. Není co ubírat, pravda a skutečnost v množství nevyhovujících ubytoven účtujících nejméně deset tisíc korun za měsíc ve kterých jsou nuceni žít důchodci mající důchod ve výši osmi tisíc korun měsíčně je demokratický fakt. Na tyto argumenty dnešní demokrati jsou schopni reagovat jenom argumenty o komunistech, idiotech a podobně v domnění, že těmito nadávkami se tento stav vyřeší. No možná se někdo zastraší, ale určitě se nic nevyřeší. Ale kapitalismus není schopen nic řešit, protože kapitalismus se stará jenom o zisk jednoho procenta nenažranců, lichvářů, veksláků, podvodníků, kteří jsou motorem kapitalistické ekonomiky, která sice ve velkém přesunuje peníze do těch kapitalistických kapes, ale kromě zlodějen nic užitečného pro lidi, nevytváří. Zdař bůh!!! A dej už pokoj.

   Smazat
  5. 11:38
   Hele, ty zoufalý blbe, vypni počítač, zvedni tu tvou vypasenou řiť z proprděného křesla a běž konečně, aspoň jednou v životě, něco užitečného dělat. Vím sice, že prácička ti smrdí, ale je to dobrá a osvědčená cesta jak nebýt zoufalcem s holou řití. Přijdeš i na zdravější myšlenky a nebudeš se tak topit v závisti a nenávisti.

   Smazat
  6. 11:45 Nemel byste se sve kralovske rady take pridrzet?

   Smazat
  7. 11:52
   Já jsem si už svoje tvrdě odpracoval. A nepujčoval jsem si na telefony a dovolené. Proto dnes nemusím kňučet jak stará kurva. Jsem spokojen a mohu si dělat co chci.

   Smazat
  8. Zoufalý debil s vypatlanou hlavou jsi ty, degeneráte. Ty nemůžeš rozdýchat, že ten "nejdokonalejší" systém jde do prdele a ty půjdeš s ním.
   Jsi sice dostatečně tupý, ale pudově cítíš, že někde udělali soudruzi z "juesej" a jdou sice pomalu ale jistě do hajzlu. Globalisté pochopili, že světový četník je pes, co se utrhl z řetězu a škodí už jim. Proto SSA během pár let budou jen bezvýznamnou regionální zemí a podobně EU, která se převrací v islámsko-fašistický chalífát. Další změny budou mnohem rychlejší, než tvůj tupí mozeček tuší.

   Smazat
  9. 11:08 Tady je vysvědčení pro rádoby kapitalistické demokraty po převratu a jsou to fakta co neokecáš:

   http://www.verejnydluh.cz/

   Smazat
  10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  11. 12;04 vzdyt vy se zabyvate jen sam sebou.Svet je trosku slozitejsi misto..Bohuzel to vypada,ze je to nad ramec vasich moznosti

   Smazat
  12. Jsem anonym z 11.38 - proč jsem pro tebe "zoufalej blb" ty sprostý hovado z 11.45? A proč si myslíš, že mám "vypasenou prdel"? Protože se mi nelíbí, jak tady každej odpornej zmrd, kterej vlezl do politiky - krade? Ono to naleze do sněmovny, pro společnost to udělalo naprostý hovno,jen to kdesi pro vzoru svýho zmrda fotra žvanilo, žvatlalo, a zviditelňovalo se to v mediích, a od prvního dne, co to vlezlo do sněmovny ( ke žvanění a hovno dělání) to pobírá mzdu kolem sta tisíc měsíčně, zatímco lidi, kteří makají dvanáctky někde ve fabrice ( na zahraniční ksindl) mají mzdu kolem dvacítky - to se mi jako má líbit? Źe se z toho dá zaplatit nájem a koupit si chleba se salámem, mám považovat, že se "nám" tady daří dobře, a nic "nám" neschází? Já budu klidně žrát ještě méně, ale budu považovat za dobrý, až všechen ten politickej prašivej, sprostej a drzej ksindl bude viset na větvích! Na tohle neměl nikdo právo! Na tohle neměl nikdo nárok! Tomuhle se říká "demokracie"? Ty nečteš články o tom jak si ty prasata bužírujou? Jak si rajdají po světě za peníze daňových poplatníků, sotva to nalezlo do úřadů a na radnice? Proč nerajdají za svoje mzdy? Tobě taky někdo platí rajdání po světě? A proč ne? A proč si najímají svoje příbuzný a známý na různý "jako sračky" a platí jim tvrdý prachy? Nebo tys nečet reportáže "Seznam cz." - jediný opravdu dobrý? Tak kdy ten sprostej šunt začneme střílet, a kdy tomu zapálíme auta před barákama? Nebo si to zase všechno necháme líbit? Takový že jsme hovada? No - tak to potom jo. Tak to mi klíďo nadávej ty troubo.

   Smazat
  13. 12:18
   Sám sebe je jediná věc, kterou máte šanci na tomto světě reálně změnit. I tak to stojí nezměrné úsilí.

   Daleko jednodušší je ovšem nedělat nic, jen prázdně tlachat o zkaženosti a potřebě revoluce Všehomíra. Ovšem s nulovou nadějí na jakékoli zlepšení.

   Tak hodně štěstí ve vaší zcela zbytečné činnosti.

   Smazat
  14. 12;27 Tyhle fraze jsou dobre.Jsem zvedava, jak si s nimi vystacite...Svet je totiz dost kolektivni

   Smazat
  15. 12:30
   Nejste schopna ani ochotná měnit sebe, ale cítíte se na to měnit svět. Nejste schopna pohnout kamínkem, ale chtěla byste přenášet hory. No tak hodně štěstí. Výsledek vašeho pseudoúsilí vám v případě zájmu mohu sdělit hned, nemusíte čekat do smrti.

   Smazat
  16. Zatímco vy, 12.43 -asi zajištěn pronajímáním bytů plus důchodem, jenom blbě žvatláte všelijaký fráze. Vždyť takoví jako jste vy, všelijací šmejdi se zajištěným živobytím a za vodou, vždyť vy byste se posrali strachy, kdyby lidi vyrazili do ulic něco "změnit" a vytvořit z tohohle bordelu zase společnost spravedlivou pro všechny lidi - pro VŠECHNY!! stejně - víte? Vy se přiživujete na těch sračkách, které tečou z české senkrůvny, docela dobře, tak jenom žvatláte, aby každej měnil sám sebe - a proč? Co my děláme špatně? Nebo máte na mysli, ať se oběsíme, aby ten ksindl nemusel platit ani důchody, a mohl žrát ještě víc, až praskne? Tak to jo.

   Smazat
  17. 11:08 běž do p rd ele trolle

   Smazat
  18. 12:07 Bezvýznamným zůstaneš leda ty se svou sortou odulých podlidí*) čechomužyku, co je pilnej leda v trolení putleroffskejch rudocanců, jinak ale patří k sortě zdegenerovaných, zapšklých, na Putlerových prdech závislých, neproduktivních zmrdů, kteří by moc rádi škodili, avšak pouze smrdí! Ruské přísloví: Psí/čubčí (a tedy i parazitický čecháčkovský, ovaroidní, pitomiovský, fálmerovský a burešovský) hlas do nebe nevolá. Jsou ti umanutí, lúzrovití, sprejerovití, ovaroví a zaprdění diskutéři s falešnými jmény, tituly a institucemi (včetně těch burešovsko-čobolovských) opravdu tak blbí a ubozí, komunizmem zdegenerovaní, na bezplatných médiích chorobně závislí, potrefené husy, nebo jen placení provokatéři, členové KSČ, ROH, SČSP, khakimozky, lidoví milicionáři, pomocníci VB, politruci, případně důchodci agenti StB a KGB ??? Jak málo stačí ubohým, neschopným, nezaměstnatelným, samolibým a líným sockám ke štěstí: Vyblít se namísto produktivní práce na kapitalistickém internetu a vylízat si socialistickou p….l. Obyvatelé králíkáren ani na internetu nevyprodukují víc – než bobky. Zamindrákovaná lůza metá svá lejna na ty výše stojící - ta však bez zásahu cíle dopadnou zpět na její hlavu. Lůza zůstává lůzou i když je v početní většině. Čím ubožejší a pitomější podvraťáček na řetězu u boudy - tím víc poštěkává a zasírá své okolí. A ještě by chtěl bez vlastní osobní odpovědnosti zasahovat anonymně referendem do osudů spoluobčanů. Geniální politický trik, prosazovaný postkomunistickou tripartitou: internetové diskuze.Nabuzené lemplovské, dluhy neplatící a neproduktivní socky vypustí nahromaděnou žluč a střevní plyny (přímá demosrácie) a neřádí pak už na náměstích:-)))

   *) putlerčíci se na ulici či v socce navzájem poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. A mnozí maj navíc odulé tváře, jak blízko strkaj tlamu k pšoukolíhni svého škaredého fýrera tu! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 5. Asi tak nějak. Mne zaujala v této (volnější) souvislosti tato idnes dnešní zpráva: "Jak za komunistů, komentuje žena lékařské prohlídky ve firmách. Soudila se". Lidí si podle mne neuvědomují, jak nám neustále utahují šrouby, manipulují s námi a dělají si z nás dojné krávy a mají náš vůbec za jakýsi dobytek. Nevidím kolem sebe lidi, jako je tato paní, kteří si to uvědomují a že by se stejně jako ona tomu snažili vzepřít. Z lidí se ne že stanou otroci, ale již těmito otroky jsou. Také jim koukají do huby, jaké mají zuby, ale tehdy v té otrokářské společnosti platil úzus, že o otroka je třeba se také starat a ne ho jen vyždímat a pak ho nakopat do řiti ať klidně chcípne. Co se to s námi stalo, že si to necháme líbit? a sem tam se vzepře někdo, kdo pamatuje komunismus a ostatní příhlíží tomu, jak jej jacísi nepříčetní právníci a nemravné soudy zadupají do země? ...Pak z jiného soudku třeba tahle nová evropská kultura, co nás tu má za každou cenu proti naší vůli obohatit, tak tam je to podobné. Vykládají, že nám tu nachysstali ten velký výdobytek volného pohybu osob, za to je máme vzývat a proto musíme udělat to a to, jak oni si přejí protože to prý jinak nejde. Já nevím, ale za císaře pána si myškař taky mohl odejít někam do itálie někoho vymyškovat, vydělat si a vrátit, a za žádný výdobytek to nikdo neměl, prostě samozřejmost natož aby to byl nějaký zdroj vděčnosti a prostředek vydírání a nebo sprostého handlu. A lidi si to mají nechat líbit, protože tak je to správně protože to někdo, kdo si z nás udělal dojnou krávu chce? Lidi vzpamatujte se a nespolupracujte s nimi žádným způsobem, raději chcípněme hlady.

  https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/lekarske-prohlidky-pracovni-lekar-zaloba-soud-odmitnuti-odvolani-zena-it.A190328_141924_domaci_lre#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=domaci&utm_content=main

  OdpovědětSmazat
 6. Autor to vystihnul docela dobře, tak jako již mnoho jiných autorů. Stačí udělat rešerše starších článků a z nich je možno zkompilovat jiný článek, zaměřený na jakýkoliv nešvar.
  Všem ale chybí jedno podstatné (až na vzácné výjimky), tj. návrh řešení. Nikoliv pouze beznadějně vykřiknout: „A o co tedy jde?“
  Přeci všem je nám jasné, že jde o moc.
  Pro její udržení, je třeba paralyzovat ty užitkové lidi, aby se styděli, požadovat demokratickou kontrolu moci. Takže jsou stále rozmazávány zločiny a nebezpečí komunismu, takže jsme zahrnováni výčitkami, že nenávidíme Afričany a muslimy, takže je zakázáno mluvit o tom, kdo nám sebral průmysl, zemědělství a finance, atd., atd. Jde o moc a ta se nerozdává. O její občanskou kontrolu, tedy o demokracii, je třeba usilovat a nenechat se zmást dnes již průhlednými vějičkami. Samozřejmě, když vějičky odmítneme, ukáže se tvrdá realita. Do toho se nám nejspíš příliš nechce. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "Takže jsou stále rozmazávány zločiny a nebezpečí komunismu"
   ==========
   Ano, jsou. Protože komouši se přestali za své vlastizrádné zločiny stydět a po letech opět vylézají ze svých smradlavých brlohů a drze žvaní.

   A kdo vám sebral jaký průmysl? Kdo vám sebral jaké finance? Naše země byla v 89 na huntě i s průmyslem a financemi a můžeme být šťastni, že byla zachráněna před nevyhnutelným kolapsem ke kterému směřovala.

   Smazat
  2. Vy evidentne nerozumite zakladnim pojmum...vlastizradne jednani bych nejspis pripisovala nekomu,kdo vlast rozproda do ciziny(bez evidentnich zisku pro tu vlast) Vy to mate asi jinak.Pak se nedivte,ze nejste pochopen:-)

   Smazat
  3. 12:22
   Vlastizrádné jednání je zcela jasně a jednoduše jednání směřující ke zradě vlasti. A Vlast není nic jiného než určité území na kterém žije soubor obyvatel, kteří k tomuto území a jeho historii chovají sympatie a mají ho v úctě.

   A menšina komunistů znásilnila většinu obyvatel této země a 40 let je pomocí represí ovládala jednoznačně proti jejich vůli. Za vydatné pomoci Sovětského svazu

   Proto jsou komunisti a komunistický režim vlastizrádci. A je třeba tento fakt, i když se to mnohým z nich přirozeně nelíbí, neustále připomínat.

   Smazat
  4. Tenhle vyklad jste vzal kde? Je dost pokrytecky... Krome toho,lide nebyli nespokojeni se systemem,ale s politiky...vadilo jim uplne to same,co jim vadi dnes

   Smazat
  5. 12.12 Váš názor. Republika nebyla v roce 89 tak na huntě, jako je dnes. Dokonce byla věřitelem, nezadlužena a lidé tenkrát více spořili, než se zadlužovali. Nevím kdo zlikvidoval úspěšnou a vývozu schopnou Lokomotivku ČKD v Libni. Nevím kdo zlikvidoval Čokoládovny Velim, kdo srovnal se zemí cukrovary...Komunisté jsou zodpovědni za mnohé ale vlastizradu? Za tu je zodpovědná třeba Horáková, která požadovala atomové bombardování naši země Západem(konkrétně Ústí, Plzeň, Prahu, Brno, Ostravu). To by neodnesli jenom komunisti. Kteří komunisté vylézají z děr? Kolik jim dnes je? Vy na ně budete házet vinu ještě za sto let...

   Smazat
  6. Výklad je zcela logický. "Vlast" bez obyvatel kteří v ní žijí není nic a ničím. Vlastizrada je zrada většiny obyvatel menšinou.
   Nevykládejte laskavě bludy. Lidi před 89 chtěli svobodu a prosperitu jaké měli v Německu a Rakousku. Ne vyměnit pár politiků.
   Pusťte si proboha na youtube ty demonstrace z Letné.

   Smazat
  7. 12:51 Vase srovnavani se "se sousedem" je vhodne jen pro nektere natury,krome toho tyto reci se uz davno miji ucinkem.Lide za tech tricet let ruzne vycestovali i dokonce i zili na Zapade,takze uz jsou schopni pochopit klady a zapory a narozdil od vas davno nezavidi

   Smazat
  8. Já vůůůl na té Letné byl, věřil a doufal v lepší zítřky...! Bohužel dnes jako občan této země nejsem existečně, ekonomicky, zdravotně a bezpečnostně tak zajištěn jako tenkrát.

   Smazat
  9. 13:03 Ja bych rekla,ze hur...zvlast kdyz clovek cte tuhle mladez. Vzdycky rikalo,ze mladez je budoucnost.A oni jsou jako "Indiani"...maximalne spokojeni s "koralky" a "koralkou"

   Smazat
  10. Anonymní5. dubna 2019 12:12
   „.. komouši se přestali za své vlastizrádné zločiny stydět ..“
   Vy směšujete dvě naprosto rozdílné věci. Bývalý předlistopadový režim a současnou politickou stranu KSČM. Já ji nevolím, ale nemůžu nevidět tu ubohou snahu „demokratických“ stran, v politickém boji na ni ukazovat, ve snaze zakrýt vlastní prohřešky proti národu.

   „A kdo vám sebral jaký průmysl?“
   Průmysl nám byl sebrán při „privatizaci“. Naše ekonomika měla být zpočátku chráněna státem (daně, cla), aby se mohla beznárazově zapojit do celosvětové ekonomiky. Žádná liberální šoková terapie, kdy si nás sousední žraloci rozebrali. Nyní podniky na našem území, odvádí zisk a platí daně v zahraničí.

   Kdo vám sebral jaké finance?
   Peníze nám vydává a určuje jejich množství v oběhu, instituce, která se nezodpovídá našemu státu, ale Evropské centrální bance, MMF apod. P.K.

   Smazat
  11. 13:22
   Člověče, vy jste úplně mimo. Náš slavný socialistický průmysl po roce 89, po kolapsu východního bloku potažmo všech našich dosavadních odbytišť, potřeboval okamžitě někam vyvážet abychom tu nepochcípali hlady. Nebyl prostě prostor a čas na nějaké čekání na "beznárazové zapojení do světové ekonomiky".
   Náš průmysl neměl konkurenceschopné výrobky, kterými by odněkud dokázal prostě jen tak vytlačit ty západní. Například Škoda naprosto nijak nemohla konkurovat Volkswagenu (snad jen cenou) technikou ani spolehlivostí atp. Náš průmysl potřeboval okamžitě zásadní a obří investice a know how.

   Finance? Vy vůbec netušíte o čem tu melete. Naše země právě trpěla obrovským nedostatkem kapitálu. Nebyl u nás doma prostě nikdo, kdo by tyto obří investice byl schopen zafinancovat.

   Smazat
  12. Anonymní5. dubna 2019 14:57
   „Náš slavný socialistický průmysl po roce 89, po kolapsu východního bloku … … potřeboval okamžitě někam vyvážet abychom tu nepochcípali hlady.“
   Copak jsme nevyváželi autobusy, tramvaje a trolejbusy do světa, copak jsme nestavěli ve světě elektrárny, cukrovary, továrny na zpracování rud, atd. Cožpak jsme neměli flotilu obchodních lodí, která slušně vydělávala? Cožpak naše Tatry nevyhrávaly Dakar? Bylo by toho ještě hodně, co jsme dali v plen západním korporacím, které to zlikvidovaly, aby odstranily konkurenci, nebo si to začlenily, jako ten VW, Škodu.
   S tou konkurenceschopností se to má tak, že západní státy si celně chránily svůj trh a po nás chtěly úplnou otevřenost. Z pozice těch ekonomicky silnějších. Tedy z pozice síly, nikoliv férové hospodářské soutěže.

   „Naše země právě trpěla obrovským nedostatkem kapitálu. Nebyl u nás doma prostě nikdo, kdo by tyto obří investice byl schopen zafinancovat.“
   Já jsem se zmiňoval o jiném aspektu, že naší měnu nevydává náš stát, ale soukromý subjekt. Ale budu tedy reagovat na Vaši poznámku. Domnívám se, že dnes trpíme mnohem větším nedostatkem kapitálu. Ke dni 5.4.2019 a času 15:30, to bylo -1 745 851 069 869 Kč. Tj. 1 745 miliard. Za to by bylo postaveno fabrik. To je výsledek těch „schopných“, kterým lížete zadek. P.K.

   Smazat
  13. 15:37
   Ne, nevyváželi jsme "do světa". Vyváželi jsme do spřátelených socialistických krajin a do spřátelených rozvojových zemí. A to za suché z nosu.
   Jak jsem už psal, všechny tyto trhy se po roce 1990 zhroutily. Nebo se staly insolventními což je reálně totéž.
   Nebyl žádný rozumný důvod proč by měl zápaďák najednou kupovat místo Volkswagenu nebo Fordu Škodovky nebo místo elektroniky Sony výrobky značky Tesla atp. Proč by to měl sakra dělat? Žádná "česká konkurence" pro západ prostě neexistovala, nemuseli si absolutně nic neférově chránit.

   Prosimvás, Česká národní banka je asi tak "soukromá" jako jsou soukromé naše soudy. Že je nějaký subjekt přímo nezávislý na státu neznamená, že je soukromý! Neztrapňujte se s podobnými žvásty, proboha. Neznáte naši ústavu, neznáte funkci orgánů a úřadů, jen melete.
   Ne, netrpíme nedostatkem kapitálu. Na trhu si mohou jak občané, tak firmy, tak stát opatřit prakticky okamžitě kapitálu co hrdlo ráčí. A mohou se tak na rozdíl od socíku rozvíjet. Zase netušíte o čem tu vlastně motáte, pletete pátý přes devátý.

   Smazat
  14. 15:59.Vyvazeli jsme i na Zapad...zvlast zajimave to bylo s oblecenim...Vyvezli jsme bez cedulek s tim, aby se nam neco vratilo se zapadnimi cedulkami zpet do Luxusu.Jinak vas chci upozornit,ze v 96 nas znali i v Izraeli diky Skodovkam.Takze nekecejte

   Smazat
  15. Nebýt sebevzhlíživého krocana Kaluse, který nikdy neřídil ani novinový stánek a nebýt kulisáka Havla, trouby, který nic neuměl, mohli jsme fungovat hned od roku 1990 jako Čína. Ale to ne, my se museli pod vedením těch dvou géniů a jejich kamaril stát kolonií. A ten trouba Pepa Vyskočilů si to ještě chválí a na kritiky prská nadávky. Fascinující.

   Smazat
  16. Anonymní5. dubna 2019 15:59
   Vyváželi jsme do světa, do Asie, na střední východ, do Afriky. Tam všude jsme stavěli továrny a přehrady, vyváželi lokomotivy a autobusy. I ta naše auta nebyla tak zlá. Porovnejte co dnes (po třiceti letech) vyrábí Tatu v Indii. A prodávají se a Tatu prosperuje. Nemusí každý vyrábět Porsche.
   Podobné to bylo s naší elektronikou, např. televizory. Sice u nás a ve Francii byl systém Secam, ale vyráběli jsme na vývoz i PAL. Tyto všechny trhy se nezhroutily, pouze státy RVHP zkolabovaly (byly rozkradeny).
   Ještě k té konkurenci na Západě. Samozřejmě, že naše výrobky byly pro určitý segment zákazníků, cenově zajímavé. Ještě dnes se Západ proti nám chrání, protože se bojí naší konkurence. Nedávno např. aféra s našimi autodopravci ve Francii. Frantíci ječeli, že naši autodopravci, kteří jim tvrdě konkurovali, jsou levnější, protože mají menší mzdy, tak chtěli, aby naši řidiči při práci ve Francii, brali francouzské mzdy. Prostě Západ jedná v ekonomice neférově, aby se chránil a ostatním káže, že ochrana je neliberální, tedy hříšná.

   V zákonu o ČNB se praví: „Česká národní banka je právnickou osobou veřejného práva“
   Tzn., že to je privátní subjekt.

   „Ne, netrpíme nedostatkem kapitálu. Na trhu si mohou jak občané, tak firmy, tak stát opatřit prakticky okamžitě kapitálu co hrdlo ráčí. A mohou se tak na rozdíl od socíku rozvíjet.“
   To je paráda, jak tedy naskákal ten náš dluh? Tím rozvíjením se? Trochu si o tom popřemýšlejte. P.K.

   Smazat
 7. Vcera byla demonstrace "za zmenu"...Na Slovensku volili "zmenu"...O jakou zmenu se tedy temto lidem vlastne jedna? Vzdyt tady mladeznici pisi,ze jsou spokojeni...Tak to vypada,ze jsou to "bozi hovadka"

  OdpovědětSmazat
 8. anonym 12.12 je opravdu nehoráznej blb! Určitě nějakej prašivec pan domácí - těžko to bude dříč za fabriky! Ono je podle tohodle hnusa co žvaní o "nebezpečí komunizmu" v pořádku, když šmejdi, co každej rok, sotva to naleze po volbách na radnice a do parlamentu, udělalo to ještě úplný hovno! ale od prvního dne to pobírá mzdu kolem sta tisíc měsíčně? A proč senioři, kteří oddřeli pro tuhle společnost i čtyřicet let, mají živořit za zhruba deset tisíc měsíční důchody - co mi k tomu napíšeš ty hnusnej zhovadilče? Kdo dal právo všem těm zmetkům, co strčej čumáky do politiky, na takový mzdy? Proč nestrkaj čumáky do politiky za minimálku, a za "politickou prestiž" - to by jim mohlo stačit - ne? Že můžou "schvalovat" zákony a kušnit do medií - je pro ně vyznamenání - ne? Pro takovej sprostej ksindl! A proč si každej ten ksindl od svejch účtů myslí, že ostatní lidi, kteří dřeli a dřou, musí zkrátka žít za takovej pakatel? Kdy je chytneme za prdel, srazíme ze židlí, a necháme jim pakatel? Proč mají plnou nemocenskou a ostatní ne? Proč mají imunitu a tolik privilegií? To jsou nějací bozi? Nějaká šlechta? Zvedá se mi z toho ksindlu kufr - co to tady máme za drzouny. A proč jsou takzvaní "občané" tak blbí? Proč vůbec pracujeme? Proč nejsme denně v ulicích? Ať to vidí ti parchanti, že na ně prostě pracovat nebudeme - co udělají - natahají si sem otroky odjinud? Aha - tak to jo! A drž hubu ty ksindle o tom kolapsu - nikdy zde kolaps nehrozil, občanská morálka byla úžasná, vzdělání občanů, zdravotnictví, zemědělství, přísné normy na žrádlo, a ne že jsme museli žrát ty jedy! A vůbec - takoví parchanti, jako jsi ty, jsou škodná - jako krysy.

  OdpovědětSmazat
 9. A ještě - ty jeden blbe blbej - a co byla devadesátá léta? Proč pořád žvaníš o padesátých? Devadesátý léta plná odpornýho, smradlavýho zločinu! Jakým právem vyházel ten politickej ksindl statisíce lidí z práce na dlažbu? Vzal jim živobytí, zničil domovy, rodiny, vyštval je na ulice kde zemřeli, jen aby si oni, jacísi dobytkové, mohli nahrabat a nakrást? Proč rozkradli a vydrancovali všechno, co šlo? Jakým právem si "stanovili" svoje statisícové mzdy? Svoje zlatý padáky a svoje privilegia ty hnusnej blbče? Co tady žvaníš o komunistech v padesátých létech? Žvaň o zabijáckým ksindlu v devadesátých letech, kterej dodnes těží jen ze sprostých nadávek na minulost... ty jsi skutečně hnusná krysa!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. No tak - cos jinýho než odporná, sprostá krysa. A nasranej, protože mám pravdu! Mám prostě pravdu - hodně lidí má pravdu, a krysy se začínají bát a začínají kvičet strachy. Kam zalezeš kryso? Až ti seberou tvoje šmejdy, z nichž si bužíruješ, a nechají ti jenom životní minimum? Bojíš se pitomče sprostej?

   Smazat
  3. Anonymní5. dubna 2019 12:58
   To jsou tedy pádné argumenty, jelimane. P.K.

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. Čím byl ve skutečnosti Listopad 1989? Dovršením loupeživého Února 1948 a božím trestem za pokrytecký a šalebný „samet“. V Únoru 1948 byl KSČ, vedoucí silou zbabělého, lenivého, kolaborantského a závistivého lumpenproletariátu, (s podporou tří oportunistických stran „národní fronty“ a huhňavého křiváčka Beneše) po pečlivě převzatém vzoru dvou sousedních velkých totalit (Hitlerovy a Stalinovy), uloupen skutečným pracujícím a zákonným vlastníkům majetek za BILIONY, avšak „revoluční" (neústavní) cestou a zaveden feudalizmus dědičných Kádrových Soudruhů Československých = KSČ (bez několika rudých „sionistů“- tehdy preventivně ožraleckým buranem Gottwaldem popravených). Lůza spolu s disciplinovanými vyvlastněnci, ožebračenými měnovou reformou 1:50 na spořitelních vkladech, dostávala pravidelné záchovné dávky, mávátka a pracovní umístěnky, dokud zásoba naloupeného vystačila. Předúnoroví odborníci směli (tiše a pokorně) režimu až do svého vymření sloužit a udržovat zbytky solidní předválečné „kapitalistické“ morálky (dnes klamně připisované komunistům). Až zásoby naloupeného došly, nebylo co a kam exportovat a „reálný socializmus s vyčuranou tváří“ se zhroutil jako prohnilá kadibudka, tak si to nedočkaví a tuzexem nadržení soudruzi a jejich „prognostičtí“ superagenti KGB „oposmluvně demokraticky zlegalizovali a zprivatizovali“ pomocí jednorázové, účelové a umělé „Strany Klausova Modrého Ptáka“ a „Zemanova Oranžového Levého Padělku“ (na Slovensku HZDS, KDH a SMER). Přemnožené „lůze“ (tj. „revolučním kleptopracujícím“) rozdali „za věrnost ČSSR“ kuponové knížky, neradi vrátili část zničeného majetku několika přeživším restituentům (včetně oportunistického, teatrálního "mouřenína" a „disidenta“ Havla). Disident = odpadlík, který směřuje ke korytu zkratkou mimo stávající systém. Šťastně se zbavili "neužitečného idiota" Dubčeka a každý solventní daňový plátce i nesolventní volič je jim dobrý v jejich absurdní oposmluvní frašce: „Každý chvilku krade pilku“, trvající až do té doby, než ruský protektor převezme českou smrdutou zamořenou kotlinu do své gubernátorské a investorské správy, lenivé příživnické čecháčky přesune za Ural, jako nárazník ke komunistické Číně a nahradí je Novými Rusy, nebo ruskými muslimy. Ohánějí se "standardní parlamentní“ nacionalistickou kleptokracií huhňavého, křivohubého superagenta, vlastizrádce a haličského křiváčka Pružinského a jeho nahrávače Milouše. A s její pomocí úspěšně sabotují a diskreditují civilizovaný evropský kapitalizmus - na povel KGB - a tiše připravují půdu pro invazi islámu do EU, aby „odlehčili“ Izraeli i Pravoslaví.

   Smazat
 10. "Chov užitkových lidí" je výstižné motto k následujícímu popisu reality. Ano, systém, ve kterém jsme nuceni žít je nesmyslný a ze své podstaty zločinný. Netrpím materiálním nedostatkem, trpím panující nemravností. Trpím existencí tupců, uplacených banány ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Trpíš jenom vlastní tupostí, vlastními bludy, které jsi si vykonstruoval. Protože si tento stav nechceš přiznat a už vůbec ne ho nějak změnit, protože ti paradoxně vyhovuje a cítíš se v něm v bezpečí, tak ti není pomoci.
   Kdo chce kam pomozme mu tam, každý svého štěstí strůjcem.

   Smazat
  2. 14.43 Oloupej si banán opičáku a nefilosofuj ..
   Meleš nesmysly jako filosof Vencl Flaška.

   Smazat
  3. Nekrmte přiblblé a připitomnělé troly, víte jak to říkal Werich "jestliže se člověk hádá s blbcem dýl než půl minuty, hádají se už dva blbci". A to je neustále potřeba si připomínat, protože pan Werich nebyl ani trol, ani žádnej blbec. Rudý dědeček

   Smazat
 11. S úsměvem pozorují, jak se mladí lidé zadlužují. Mám z toho srandu, když si berou hypotéku na byt a pak jí splácí celý život. A v případě, že nastane krize, lidé - dlužníci ztratí práci, nemají na splácení hypotéky a pak nastoupí exekutor. Vážená mladá generace, poděkujte svým rodičům, že vám tyto privilegia vycinkali na náměstích. Jo, mladá generace mi ještě bude přispívat na důchod, aby jsem se jako důchodce měl dobře.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní5. dubna 2019 16:59
   Zase jeden zastydlý. My jsme chtěli demokracii, která v té době byla na Západě. Také tam byl vzhledem k lidovému zřízení na Východě, celkem přijatelný režim. To, do čeho se ten západní režim během těch třiceti let přetransformoval, u toho již byla i ta mladá generace. Ta nám nemá zač děkovat, či „děkovat“, ale snažit se o potlačení zdivočelého liberalismu a prosazení demokracie. P.K.

   Smazat
 12. Clanek autora se mi libi, protoze inspiruje k premysleni a dava nahlednout do zivota nekterych lidi v Cesku !

  Ale ja zivotni strategii lidi v Cesku moc nerozumim.
  Ja nevim , proc se zadluzuji bez financni reservy a kdyz krachne firma, tak maji problem s placenim toho co dluzi !

  Videno ocima cizince ! Ja byl v Praze na vylete a v parku pred nadrazim jsem videl bezdomovce. T.zn., ze autor ma asi pravdu !
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
 13. strašný, strašný, strašný:(((, ale ještě pořád příliš optimistické, protože já za lékaře platím (nejen za léky), autor zřejmě nechodí k zubaři, tam se platí téměř vše, moje sedmička vlevo nahoře má čerstvě vyčištěné kanálky a já přišla o úspory:(, a nejsou to jen zubaři, připlácím už téměř všude a začínám se s přibývajícím věkem opravdu bát, že na zdravotní péči nebudu mít dost peněz...nemám je už teď

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:28 milá paní, nevím jak jste stará, ale do roku 1989 byla zdravotní péče velice kvalitní a zdarma. Poděkujte se tím lidem, kteří manifestovali a cinkali klíči na pražské Letné a na Václavském náměstí. Tyto manifestace uváděl kněz Malý.

   Smazat
  2. 22:02
   Nebyly léky, nebylo přístrojové vybavení, nebyly diagnostické přístroje. V roce 1990 Češi umírali o 4 roky dříve než Němci a Rakušani. Jsi idiot.

   Smazat
  3. 22:08
   A nebyly mobily, hlupáku. Slunce vůbec nevycházelo a tráva nerostla.
   Jen jakousi nevysvětlitelnou záhadou tu hrůzu přežilo přes 10 milionů lidí, jejichž populace ještě nevysvětlitelnější záhadou pozvolna rostla. Oproti době poplyšově demokratické, kdy vymírání brání jen příchod žebráků z ciziny.
   Mimochodem, copak je to za generaci, která se dnes dožívá 80 a více let? Není to náhodou generace lidí, kteří prožili většinu svého života v socialismu? Mnohdy vyjma kloubů, vysokého tlaku nebo cukrovky, na svůj věk vitální lidé. Kroutící hlavou nad tím, co to dnes roste za generace postihující nemoce jež oni nikdy neznali, od časného mládí chcíplí, běhající po doktorech, hlavně na kožní a ženy s neustálými problémy ke gynekologovi.
   No, nevím jestli se současné generace dožijí tak požehnaného věku a pokud ano, tak v jakém stavu. Jestli z jejich původního těla nezbyde už jen mozek v umělém nálevu, napojený na přístroje.

   Smazat
  4. 8:01
   Zřejmě nejsi schopen chápat psaný text tak ti to ještě jednou polopatě zopakuji.
   V roce 1990 jsem umírali o 4 roky dříve než Němci a Rakušani!!! Přitom ještě v roce 1960 jsme se dožívali stejného věku. Dnes se dožíváme o 8!!! let déle než v roce 1990
   Nejsi nic víc než debilní komouš.

   Smazat
  5. 22:08 a 8:45
   zase jsem se z chuti zasmál Tvým příspěvkům, které nejsou nic jiného jako velké lži, které Ti zbaští akorát tak mladá generace s vymytým mozkem. Na průměrný věk má vliv několik faktorů. Všichni mí předkové se dožili i za socialismu cca 85 let. Ještě jednou si přečti Ty inteligente, co Ti napsal 8:01.
   V dnešní době nevěřím statistickým údajům. A i když lidé možná déle žijí, co je to za život, když jen běhají po doktorech a stát stojí vysoké peníze.

   Smazat
  6. Když tě nebaví život, tak klidně chcípni, ruďochu. Nikdo tě tu nedrží. Už teď je pro tebe pozdě.
   Ale netuším proč by měli kvůli tvé úchylné ideologii chípat ostatní, kteří žijí rádi, děkují za každý den a o tvé totalitní úchylárny zbla nestojí.

   Smazat
 14. K cemu je takovy clanek, jen tlachani. Risi, ze za socialismu by lo MNOHEM lepe si netroufl, zadne reseni nenabidl, zbytecne napsano, to, co napsal, vi kazdy. Jen piste dal, CESKA DEMOKRACIE bude mit radost, nic se nezmeni.

  OdpovědětSmazat
 15. 22:08 buď vědomě lžete, nebo o té době nic nevíte. Československé zdravotnictví té doby, bylo na té lepší evropské úrovni včetně přístrojového vybavení. Léky nechyběly, nechyběli lékaři ani zdravotní perzonál. Ti nehrozili stávkami o platy a neurčovali, o kolik mají být nad průměrem. Recept byl za jednu korunu, tj. dnešních 10 haléřů, na což už neexistuje ani mince. Krom toho se nikde nic už neplatilo, tedy ani u zubaře! Pravda, banány byly málokdy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 3:23
   Tady máš ty rudý lháři a podvodníku černé na bílém fakta a ne tvoje lži:

   https://bit.ly/2FOjdO0

   Tak si to shrňme:

   1) Ještě v roce 1960 jsme se dožívali o rok déle než Němci
   2) Za 30 let komoušské vlády, v roce 1990, se Němci dožívali už o 4 roky déle než my!!!
   3) Tzn., že v Německu se za tu dobu zvýšila doba dožití o 5 let a u nás za stejnou dobu o nic!
   4) Přesně v roce 1990 přichází obrovský zlom, doba dožití Čechů se začíná prudce zvyšovat a Německo nám přestává utíkat.
   5) Dnes za stejných 30 let, kdy se za vlády komoušů nezvýšila doba dožití ani o prd, se dožíváme o 7 let déle než v roce 1990!!!

   Lidé si to ty zmetku dobře pamatují. I to jak si v případě vážných nemocí museli zařizovat posílání léků od příbuzných ze Západu.

   Smazat
  2. 8:58 zase jsem se pobavil na této srandovní větě:
   lidé si to ty zmetku dobře pamatují. I to jak si v případě vážných nemocí museli zařizovat posílání léků od příbuzných ze Západu. Nevím kdo Tě za tyto srandovní věty platí, ale píšeš o věcech kterým nerozumíš a tyto žvásty Ty věří akorát tak dnešní mladá generace s vymytými mozky.

   Smazat
  3. Pan 17:28 je stižen koprolálií. To je zase pastva pro psychiatry!

   Smazat
  4. 17:28-nějak Ty tečou nervy. Copak Ti Soroš nedal prémie? Asi se málo snažíš. Musíš psát více srandovních příspěvků aby si mladým lidem více vymýval mozek a já se mohl nad Tvými blbostmi smíchy chytat za břicho. Tak se pusť do práce Ty 18:31.

   Smazat
  5. 8:58 neodpovídáte na to, co je napsáno, argumentujete jiným parametrem, který dokonce může znamenat, že dorostly generace s mnohem zdravějším předchozím životem ... Jen tak mimochodem, co vás nutí, krom nějaké té logické a fakty podložené argumentace, sprostě nadávat? A jen tak pro zasmání, já například, jsem během šesti let, od roku 1938 do roku 1945, pod německou nadvládou trpěl nouzí, zatímco němci si přilepšovali. Za protektorátu měli "říští Němci", v rámci přídělového systému, téměř dvojnásobný přísun potravin než Češi. Generace to mohlo, nebo nemohlo poznamenat? Já pamatuju hlad a to se dospělí, jak mohli, uskromňovali. Tušíte o tom něco?

   Smazat
  6. Pepa Vyskoč Statistik (8:58) by nám měl zdůvodnit či aspoň bystře vydedukovat, proč je v posledních deseti letech u nás v Čechách víc sebevražd, než za toho hnusného bolševíka. Dovolil bych mu i jednu urážku na větu, aby ho to přispívání a vědecký přístup nepřestaly bavit a nepropadl opět chlastu.

   Smazat
 16. Pozor na cévku , prudiči, aby ses dožil!....

  OdpovědětSmazat
 17. A nyní nám chce EUnacismus prostřednistvím tzv. EUparlamentu diktovat, koho smíme a koho nemsíme mít za premiéra, jaké volby jsou pro diktaturu kapitálu, která parlament ve Štrasburgu pase, přijatelné a jaké ne. To tedy už nám pěkně kálí ten velecivilizovaný Západ na hlavu a my, Češi, držíme jak berani. Samozřejmě, že Babiš je překážkou v totální akonomnické okupaci a vyrabování Česka Západem a proto musí z kola ven. Je to divné, jeden z nejbohatších českých oligarchů a v rozporu s diktátory z Bruselu a Černého domu! Ale totalita kapitálu velí: my, kapitalisté,musíme mít vše, neb jsme Über alles in der Welt, i kdybychom měli Böhmen und Mähren auradieren, coventrisieren!!! Tak to je poktok Západu. Kdopak už to řval do Světa?! Kdopak si vzpomene?

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.