Reklama

sobota 13. dubna 2019

EU vystavuje svojí imigrační politikou občany ohrožení a zároveň usiluje o jejich bezbrannost. Jak moudré, jak prozíravé, jak odpovědné! Navrhuje zamítnout žalobu ČR na směrnici o zbraních

Ivan David
13. 4. 2019
Podle informace Euroskopu (ZDE) generální advokátka Soudního dvora Evropské unie Sharpstonová doporučila tomuto soudu, aby zamítl žalobu České republiky na unijní směrnici zavádějící přísnější pravidla pro nabývání a držení palných zbraní, kterou schválily země EU i europarlament předloni. Návrh získal podporu většiny unijních zemí a drtivé většiny europoslanců. Názor generálních advokátů pro soud není závazný, soudci však často doporučení potvrdí.Sharpstonová rovněž zdůraznila, že po teroristických útocích v Evropě v roce 2015 bylo pravděpodobné, že členské státy přijmou rozdílná vnitrostátní ochranná opatření ohledně palných zbraní. Podle ní bylo proto nutné, aby EU přijala jednotnou legislativu, která na unijní úrovni zvýší bezpečnost. V unijním právu podle ní navíc neexistuje žádné základní právo držet zbraň.

ČR podporované v tomto sporu Maďarskem a Polskem, se u soudu domáhá zrušení směrnice zakazující některé poloautomatické zbraně či zásobníky. ČR měla směrnici EU zpřísňující kontrolu nad palnými zbraněmi zavést do svého právního řádu do loňského září, což ale podobně jako řada dalších členských států unie nestihla. V ČR by se změny dotkly téměř všech asi 300.000 držitelů zbrojních průkazů a také držitelů znehodnocených zbraní nebo zásobníků, které zatím nepodléhají evidenci. Brusel zdůvodňuje novou právní úpravu snahou znemožnit či znesnadnit teroristům získávat zbraně. Tolik stručně ze zprávy Euroskopu.


Osobně trvám na tom, že bezpečnost svých občanů musí zajišťovat stát, a to prostřednictvím policie, ve výjimečných případech armády. Pokud to ovšem není schopen zvládnout, musí umožnit občanům, aby zajišťovali svoji sebeobranu sami. Občané, kteří jsou více ohroženi a současně splňují přiměřené podmínky, aby střelnými zbraněmi neohrožovali sebe nebo osoby, které nikoho neohrožují na životě, musejí mít možnost držet potřebné zbraně.

Argumentace "znesnadněním získání zbraní teroristy" je zjevně nesmyslná, neboť potenciální teroristé jistě nesplní podmínky pro legální držení zbraní, pokud budou rozumně nastaveny. Opatří si zbraně nelegálně mimo "evropské" regulace. Pokud navrhovatelé a schvalovatelé směrnice své argumentaci sami věří, tím hůř. Nelze si o nich myslet nic lichotivého. Rostoucí neschopnost policie celé "vyspělé" Evropy zajistit bezpečnost životů, zdraví a majetku občanů je evidentní.

Ozbrojování obyvatelstva je především reakcí na rostoucí pocit ohrožení. Jako lékař jsem naučen hledat a řešit příčiny nezajímat se jen o následky. Rostoucí bezohlednost, agresivita a ignorování předpisů i nepsaných norem chování ve společnosti nemůže přehlédnout nikdo, kdo svět pozoruje déle než pár let. Moji bývalí spolužáci na nedávném setkání desítky let po ukončení školy mluvili o tom, že zatímco naše generace měla ve věku kolem deseti let od rodičů dovoleno volně cestovat po Praze, svým vnukům by to dnes nedovolili, je to příliš nebezpečné. Ženy a staří lidé se nebáli chodit po setmění po ulici, protože rizko ohrožení bylo velmi nízké.

Praha patří rozhodně i dnes k relativně bezpečnějším městům Evropy. Nejsou v ní dosud no-go zóny, i když některá místa nelze doporučit. Směrnice omezující legální držení zbraní má platit i pro země s no-go zónami a daleko horší úrovní zajištění bezpečnosti občanů. Míním tím hlavně onen "Západ", kam podle předsedy ODS Petra Fialy patříme. Je věcí občanů, zda jsou ochotni se vzdát sebeobrany nebo ne, nelze přijmout, že o tom má rozhodovat někdo ve vzdálené zemi, kdo naši bezpečnost rozhodně nezajišťuje. Právě naopak, zajišťuje ohrožení. Naši občané sice respektují zákony i nepsané zásady slušného chování stále méně, ale přece jen vyrostli zde, a vědí co si mohou dovolit.

Imigranti z Afriky a Blízkého východu pocházejí ze zemí, kde každý denně v drsných podmínkách bojuje sám o sebe, lidský život má malou cenu a lidská důstojnost a respekt k ostatním sotva koho zajímají. Nelze od nich očekávat, že se zde budou chovat jinak, než jak si osvojili doma. Můžeme je litovat, ale pokud nás přepadnou nebo ohrozí teroristickým činem, těžko se budeme zajímat o jejich krušné dětství.

Je známo, že nejčastějšími oběťmi trestných činů jsou osoby z komunit z nichž pochází také pachatelé. Nelze na našem území strpět existenci komunit, které jsou asociální a současně zaměstnávají neúměrně většinovou společnost nutnou ochranou jejich členů. Je prvořadým zájmem společnosti, aby všichni její členové nalezli (případně byli nuceni nalézt) jiné uplatnění než je trestná činnost nebo čistě parazitní existence. A už vůbec nelze připustit příchod dalších osob, které evidentně nemají předpoklady pro uplatnění a nutně budou asociální komunity vytvářet.

Příčinou zhoršení bezpečnosti je snížení respektu k normám chování. Můžeme dál analyzovat  řetězec příčin a následků a hledat opatření k zajištění bezpečnosti, na kterou mají občané právo. Jisté je, že zvýšené riziko teroristických útoků způsobují především sami teroristé a teprve potom jejich zbraně. Evropská unie se stará o dovoz a distribuci nelegálních imigrantů. O takovou péči nemáme zájem. Odpor proti přijímání nelegálních imigrantů míní řešit jejich "legalizací" a sankcemi proti zemím, jejichž občané se protiví její vůli.  EU se má starat o nepřítomnost ilegálních imigrantů - potenciálních teroristů a nikoli o nepřítomnost legálně držených zbraní.  Protože postupuje opačně, dokazuje svoji nekompetenci. Jestliže je nekompetentní, je nutné odmítat její rozhodnutí. Pokud naši společnost EU ohrožuje a dohoda na podstatných otázkách nemožná, je nutné EU opustit.

65 komentářů :

 1. Proč nemůžeme jít touto cestou?-Na konci března Italský senát schválil zákon, který v současné době jde proti proudu. Zákon totiž opravňuje občany bránit svá obydlí za pomocí svých zbraní. Nově soudy musí vždy považovat za přiměřené, když oběť použije střelnou zbraň pro obranu. Nutno podotknout, že trestný čin musí trvat, nelze tedy střílet po útočníkovi na útěku.
  Zákon byl schválen vcelku jednoznačně. Celkem hlasovalo 201 zákonodárců a pouhých 38 bylo proti. Novelu zákona předložil ministr vnitra Matteo Salvini. Ten už v předvolební kampani sliboval změnu definice práva na sebeobranu, aby se více blížila té ve Spojených státech. A jak se zatím zdá, svůj slib splnil.
  Úprava zákona má i další dodatky. Nově například platí, že pokud oběť v sebeobraně zraní pachatele, není pak povinna platit zraněnému pachateli bolestné. Jinak řečeno, pokud je útočník během trestného činu zraněn, nemá právo požadovat po oběti jakékoliv odškodnění za zranění. Navíc veškeré soudní výlohy těch, kteří se bránili, bude hradit stát. Další změnou je zvýšení trestů za vloupání, narušení domovní svobody a krádeže.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No asi Italové a nedivím se jim, prozřeli. V dané situaci je tato právní úprava, týkající se především agresivních muslimáků, potřebná pro celou Evropu. Kdo říká něco jiného, chce pohřbít Evropu s celou její historií, tradicemi a státností, prostě naprostá likvidace, devastace a prostě konec. Nastoupí kozo.rdové a řezači hlav, za potlesku frau Merkel a z USA placených neziskovek. No to teda potěš klobás, rudý dědeček.

   Smazat
  2. "Italskou cestou" jít nemůžeme, neboť tu není vůle lidu prosadit ji. Ta vůle není a to z důvodu jeho špatných názorů, nepochopení situace a z toho plynoucích špatných rozhodnutí...a z nich plynoucích výsledků voleb a to vše je zapříčiněno kombinací jeho přirozené politické debility a masívní západní antislovanské sionistické propagandy...
   Každý se zbytkem zdravého rozumu musí pochopit, že likvidací ČSLA, převzetím ekonomiky a likvidací státní suverenity, odnětím toho zbytečku v soukromí držených zbraní a navalením stovek tisíců mohamedánských imigrantů se národ rozloží a zanikne bez jakékoli možnosti obrany a o to tu jde dle Kalergiho plánu, jenž prosazuje panevropské hnutí svým údem EUnií za pomoci místních zrádců a kolaborantů, nalezlých ve všech institucích a pol.stranách!!!
   To, co se děje v EU vůči národům a jejich lidu není nic nahodilého, nýbrž plán, plán likvidační a podle toho se musí každý jedinec zachovat a vybírat si své představitele a vůdce v rámci ještě trvajícího systému tak i mimo něj, neb ten se ne pomalu, ale jistě hroutí a je nutno myslet dopředu na to, čím a kým jej nahradíme...
   Každý, kdo "se o politiku nezajímá, si musí uvědomit, že politika se zajímá o něj a když on sám si je blbý, nebo líný život organizovat podle svých představ, bude mu zorganizován někým jiným a to rozporu s jeho představami...".
   I toho posledního ignoranta politika dožene a za jeho nezájem, lenost a ignoranci ho ztrestá ...a nejen jeho, ale i ostatní, za které onen dotyčný hlupák a zbabělec nese zodpovědnost...

   Smazat
  3. Jakékoliv omezení možností občanů bránit se jen zvýhodní lumpy. A omezení držení zbraní podstatně zvětší nelegální prodej, bez možnosti jakékoliv evidence(že by šlo o toto??). A počet trestných činů s použitím zbraně(čeho by se útočníci báli, že), se zvýší.
   Tedy jako vžd, co EU vymyslí jde proti prostým občanům.
   Jediná cesta je pryč z této formy otroctví, dokud to jde.
   A protože vlády zemí jsou povětšinou zkorumpované, pak kdokoliv se zmíní o odchodu z EU je extremista a strany, které to hlásají společně s přirozenými občanskými právy a hodnotami jsou označovány jako extremistiké.
   Stačí si projít programy jednotlivých stran, aby rozumně přemýšlející člověk posoudil co je a co není extremismus ve vztahu k prostým občanům, kteří na politicky a ekonomicky zkorumpované politiky musí vydělávat.

   Smazat
  4. 12:36-NEstačí projít nejen programy ("když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají...),chce to i prokádrovat partaje a jejich vedení-např. předseda ODS je nějaký sběratel titulů a býv. rektor sluníčkářskou idiocií proslavené Masarykovy univerzity v Brně Petr Fiala, dlouholetý předseda kalergiovské Panevropské unie pro Čechy a Moravu, jehož otec (straník) se strýcem přežili koncentrák, kam se dostali kvůli židovskému původu jeho babičky....viz.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Fiala_(politik)

   takže, čí asi tak zájmy může naplňovat partaj, která si do čela zvolí takovýho kádra, pro kterého je Klaus jun. nesnesiltelný ????!!!!

   Smazat
  5. 12:23 souhlasím s Vámi.Nejde o nekompetentnost představitelů EU,ale o plánovanou likvidaci národů.
   Začalo to útokem na rodinu /prosazováním LGTB,homosexuality,zaváděním mnohačetnosti pohlaví,genderizací a dalšími zhovadilostmi/,útokem na národní ukotvení /změnou výkladu historie/,potlačováním vzdělanosti populace /debilizací školství,zavádění inkluze,směrování vysokého školství na tzv."humanitní směry"/,z převážné části občanů vytvoření pracovní námezdní síly do montoven /zrušení učňovského školství,idiotský průběh maturit/ a v neposlední řadě totální zničení základních zdrojů státu při zajištění potravinové soběstačnosti a maximální odsun finančních prostředků mimo tento stát.
   Řekl bych,že se jim to vcelku podařilo.

   Smazat
  6. Děti do první řady. A „Mama Merkel!“.....svědectví...

   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Deti-dopredu-A-kameni-Pochod-migrantu-do-Evropy-Zasadni-svedectvi-577728

   Smazat
 2. Tak tak máme se nechat terorizovat migranty a proto si to může strčit eu za klobouk.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. 10:56 Běž někam transatlantický soudruhu bojovník proti komunismu na přední výspě. Jsi odporná nenávistná veš a měli by tě zbavit Českého občanství. Makrelystám máš za rohem tak na co čekáš padej ke svým soukmenovcům. A vezmi si všechny kalousky,fiali,bartoše a kocáby. Ty tvoje ohrané tapety jsou směšné to ti ten kavárnický odpad neumí vytvořit něco jiného?

   Smazat
  3. "transatlantický soudruh bojovník" redakcí smazán, stejně jako ten rasistický kretén nad ním.

   Smazat
  4. Z mého pohledu,
   týkající se trendu odzbrojování občanů,
   je zcela na špici sousední Německo.

   Držení střelné zbraně, ať krátké nebo dlouhé,
   je spojeno s přísnými předpisy a povinnostmi.
   Nošení zbraně pro svou osobní obranu je,až na malé vyjímky, (tajní,privátní detektiv ap.)
   zcela vyloučeno.
   Němci šli dokonce v odzbrojování svých občanů
   tak daleko, že i k držení a nošení poplašňáků,
   plynovek, musíte požádat a vlastnit tzv. malý zbrojní průkaz.
   Co všechno mají disciplinovaní Němci
   v souvislosti se zbraněmi zakázáno, naleznete pod :

   "Verbotene Gegenstände" a vůbec snad nepochybujete
   o tom, že to naše podlézavá chátra eurohujerů prosadí
   po čase i u nás...

   Smazat
  5. Pane Dvořáku děkuji mám ho plné zuby.

   Smazat
 3. Tady jde zcela jednoduchou záležitost. Podívejte armáda je v pr., pardon v Afganistánu. Kdyby kozo.rdi až jich tady bude dostatečný počet, chtěli dělat bordel, jako všude, nogo zony atd. narazili na odpor, protože i když zkorumpovaná policie a nepřítomná a neschopná armáda, ta bude určena jenom jako kakónfuter v tažení na Rusa, nic neudělají mohl by se zvednout odpor místních držitelů zbraní a muslimáci by dostali na frak a to nelze dopustit. Tečka. Jestli si někdo myslí, že to je jinak, tak je ukrutný naiva a měl by se úspěšně léčit, třeba u pana Davida. Rudý dědeček
  OdpovědětSmazat
 4. Pro "kecálisty": ujasněte si pojmy zbraň, střelná zbraň, palná zbraň, nastudujte si český zákon o zbraních a střelivu, podmínky pro získání zbrojního průkazu, paragrafy týkající se nutné obrany a krajní nouze, omezení týkající se možnosti mít vůbec u sebe legálně drženou zbraň, obeznamte se s českou policejní a soudní praxí posuzování případů použití zbraně, ... a zjistíte, že případným použitím zbraně s následným způsobením újmy jiné osobě se vystavujete téměř jistému trestnímu stíhání a budete i s dobrým advokátem dlouho bojovat, než uhrajete (pokud vůbec) tu nutnou obranu - a počítejte s vazbou, přijdete o práci, atd. atp. Z tohoto pohledu je další šikana českých legálních držitelů zbraní uplatněním nesmyslných eurovýmyslů zcela absurdní, nicméně zcela odpovídající trendu, jak ho popsal Dr. David včetně širších souvislostí demontáže národních států. PF

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pardon za ty kecálisty, svůj názor jsem psal pod dojmem z příspěvků typu Radosta a Honolulu, které byly v mezičase smáznuty. PF

   Smazat
 5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, kecáš, a blbě. Americké podmínky držení a použití zbraní se vůbec nedají srovnávat s našimi. Střílím dobře a zbabělý nejsem. Ty žvaníš od klávesnice.

   Smazat
  2. U nás je ozbrojená, obranou krátkou palnou zbraní, celá rodina, postaral jsem se! Po zuby!!! Manželka z toho byla z prvu v Jiříkově vidění, protestovala, nyní po nečekané denní události před S......u to s radostí kvituje. Když dáte někomu v sebeobraně facku, pro naše soudy je to horší delikt, než když mu vystřelíte nad hlavou a on si to sere, jak zajíc! Tak proto, nedávné "skvělé" neblahé zkušenosti u nás? VoVa

   Smazat
  3. Jo, drbou si dnes hlavu ti co v rámci deklarované nepostižitelnosti za ilegální držení zbraní, je odevzdasli. Narsat!!!

   Smazat
  4. Je dobře být schopen bránit aspoň sebe a nejbližší. Ale taky je dobře mít povědomí o tom, co je ještě obrana a co už je útok. Jak postupovat, abych zůstal na svobodě. Právní úprava, policejní a soudní praxe bohužel zvýhodňují útočníka a to ještě ve srovnání se zeměmi EU jsme na tom dobře (zatím). Proto je třeba se organizovaně a na politické úrovni bránit euronesmyslům, třeba i za cenu účelových změn ústavy s cílem dát možnost občanovi možnost ozbrojené obrany při zajištění bezpečnosti - ani toto u nás zatím neprošlo, a za to už si můžeme sami tím, koho volíme - sluníčkáři, eurohujeři a světoobčané jsou zlem. PF

   Smazat
  5. 10.53 Máte pravdu. Ty vaše slova by si měli uvědomit zejména útočníci. Jestli že zastřelím cikána, který se na mě vrhá s nožem, tak on je útočník. Těžko ho pak zastřelím do zad, když už budu mrtvý. Přesto já bránící budu mít kvůli jeho smrti problémy a odnesu to. Ale zaplať pánbůh, že si já zachránil svůj život, i když ho pak strávím možná ve vězení. Do zad zabíjejí přeci útočníci, před kterými chce napadený uniknout. Nebo ne?

   Smazat
  6. 11:29 Ano, volba menšího zla. Na rozhodnutí mám při obraně jen okamžik, ale posuzován budu suše dle zákona, kdy u nás např. při oprávněné obraně obydlí bohužel neplatí tzv. "doktrína hradu" a už vůbec ne její rozšířená verze "Stand your ground" (braň se tam, kde jsi). Právní ochrana obránce se může zvýšit pouze pod výrazným (organizovaným) tlakem veřejnosti. Obavy ze zneužití zatím nebyly nikde potvrzeny např. nárůstem počtu zabití v sebeobraně apod. PF

   Smazat
 6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nauč se anglicky, ignorante!
   Anglicky bůh je God, Good je výraz pro dobrý, správný, nechybný a.t.d.
   Když chci uchvacovat znalostí angliny tak se jí naučim alespoň natolik abych ze sebe nedělal šaška
   V kazdém tvém pokusu o anglictinu máš školácké chyby.

   Smazat
  2. 4:08 pravda, ovšem ty se nauč psát zkratky. Ne "a.t.d.", ale atd. Vlastní jazyk by ti měl být bližší.

   Smazat
 7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Radosto, ty máš přehled. Myslíš, že se chazarským turkotatarům podaří robít Evropu a dostat lidi na Majdan? Držím jim palce, co je tady blbů co volí třeba piráty, TOP, KDU a nebo starosty? Blbové spotřebovávají kyslík, jsou kvůli nim zabíjena zvířata, produkují odpad a jsou naprosto zbyteční a rozmnožují se. Držím panu Bakalovi palce, se Sobotkou pěkně vyběhli s blbcema, prý účetní chyba, nafasovat desítky tisíc bytů a nic za to nezaplatit a vytunelovat OKD, to je perfektní práce. Země je přelidněná a když někomu řekneš, aby se přestal rozmnožovat, tak Tě neposlechne, držím Ti palce, odvádíš dobrou práci.

   Smazat
 8. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu, měl jsem Tě za frajera, ty máš rád Radostu? Na jednu stranu jásáš nad Trumpem a na druhou stranu chválíš šéfy Hitlary Clintonové? Starý Honoluu, to byl frajer, ty mně připadáš, že jsi ukradl nick. Promiň, pokud se pletu, připadáš mně jako eurošmejd. Pokud to není pravda, moc se omlouvám.

   Smazat
  2. Radosto, mazání chudáka, který se snaží hloupě pořád dokola a bez argumentace rozbít protisorošovskou diskuzi, není cenzura, ale duševní hygiena.

   Smazat
  3. Radosta, omáčka pořád stejná, jen se občas změní knedlík. Ale obojí naprosto nepoživatelné...

   Smazat
 9. Nepište EU vystavuje, ale že voliči dosadili do vedení EU světoobčany, kteří jim likvidují státy. V Černých baronech to bylo jasně řečeno, proč by prasata měla mít vlastní zástavu a já dodám, hlupáci vlastní stát?

  OdpovědětSmazat
 10. Seru na ně, v v mládí jsme si krajonů udělali foukačky a myslím, že jsou na krátkou vzdálenost velmi účinné. Záleží jen na munici.
  Václav

  OdpovědětSmazat
 11. Jsem zvědavý, paní Čapútová mluví o obohacení multikulturalismem. Napadlo mě, že část Slovenska by mohla připadnout Moravě a část Maďarsku, Ukrajině bych nic nedal. Být Slovák, preferuji Maďarsko.

  OdpovědětSmazat
 12. Kazdy rudy dedecek je curak.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 06:19 Ty to musíš vědět nejlíp.

   Smazat
 13. Za tento den ve dvou vlnach, zde bylo smazano 80 +/- prispevku.
  Vse co reknete je proto neplatne ! Je to pouze vas monolog.
  rika nick honolulu

  OdpovědětSmazat
 14. Uvedomujete si ! ZE VY ZIJETE V MODERNIM OTROKARSTVI , bez moznosti vyjadrit svuj svobodny nazor, a to co vite, je vse upravene a predzvykane !
  honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. My si tu své názory docela svobodně vyměňujeme. Jen nechceme, aby´s ty, zjevný blbec a narcis, zasíral naši debatu svými opičími skřeky.

   Smazat
 15. Individuální obrana je dobrá, ale proti hordám kozom*dů zvaných zrádci a šmejdy do našich zemí v Evropě neúčinná.
  Proti tomu zlu se může úspěšně postavit pouze dobře organizovaná domobrana, která postupně nahradí debilizovanou policii, k tomu lidové soudmictví jako po 2.sv.v. místo zdegenerované justice.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. O jaké "dobře organizované domobraně" je tu řeč? Kdo by ji asi "dobře organizoval"? A proti komu by byla určena?

   Smazat
  2. 11.02 Domobranu si organizují sami její členové v místě, kde mají svoje domovy. Všichni se navzájem znají a volí si za své velitele lidi s místní autoritou a nikoli místní šmejdy. Stačí ?

   Smazat
  3. Ale to je přece nesmysl na první pohled. Kdo má rozum v hlavě, něčeho podobného se nikdy účastnit nebude. Takže zbývají už jen místní "šmejdi", kteří se toho ujmou rádi.

   Smazat
  4. 12.16 Co míníte tím rozumem v hlavě, asi to co máte sám v hlavě, ale to podle vyšeho příspěvku rozumem není.
   Nebo jste se pokusil o ironii? Při současném otupění a uspání většiny lidí by odpovídala ta amgažovanost zmíněných šmejdů, kteří se dokáží angažovat ve všem. Ale v místním prostředí, kde se lidé znají, by to asi neměli jednoduché.

   Smazat
  5. Pochybuji, že člověk, jež má v místě autoritu, bude chodit po večerech s baseballovou pálkou po vsi.
   Ale klidně mě urážejte, jak je vám libo.

   Smazat
  6. 13:10 To snad zalezi od situace.

   Smazat
  7. 13.10 Ten který má autoritu dělá velitele, pěšáci nechodí s baseballovou pálkou ale s legálně drženou zbraní a se psem.
   Zjištěte si jak fungují národní gardy v USA a v Rusku, nebo třeba i Milice na Donbase.

   Smazat
  8. 13:10 Domobrana je výjimečným opatřením ve výjimečné situaci, kdy selhávají orgány státní moci při zajištění jednoho z nejzákladnějších veřejných zájmů, kterým zajištění bezpečnosti bezesporu je. A je jistě lepší, když toto svépomocné oprávněné úsilí občanů bude organizováno - a jak jinak, než na místní úrovni -zezdola, když centrální moc selhává nebo nestíhá ? Vámi zmíněné večerní chození s baseballovou pálkou po vsi je otevřeným výsměchem. Asi se cítíte velmi bezpečně. Chcete-li reálný příklad, kdy domobrana dobře doplnila orgány státní moci, tak např. v Maďarsku při zastavení četných pokusů o hromadné ilegální překračování státní hranice při organizovaných přesunech ekonomických migrantů napříč Evropou do cílových zemí s nejvyšším nabízeným sociálním zázemím. PF

   Smazat
  9. No, já rozhodně nemám ani nejmenší indicie k tomu, že by u nás selhávaly policejní složky, takže zřizování podobných uskupení jaksi postrádá smyslu.
   Pokud se v obci někdo těší vážnosti, bývá to obvykle člověk, kterého si lidé váží za to, čeho v životě dosáhl. Takže pokud se nejedná o bývalého vojáka, ale např. o vědce nebo podnikatele, který dává místním lidem práci, tak nevím, jestli by to byl vhodný adept na velitele domobrany.
   A už vůbec si nemyslím, že situaci u nás a kdesi na východě Ukrajiny lze srovnávat.

   Smazat
  10. 14:35-"vso bůdět i mjaso i krov bůdět"...intenzívně se na tom pracuje, toho jste si už snad všiml, Vy jedna "nejmenší indície" anebo jste slepý, hluchý a úplně blbý?!
   Policajti nejsou schopni řešit ani tzv. veřejný pořádek, natož organizouvanou zločinnost napojenou na politické kruhy, nebo ve spolupráci s tajnými službami dbát na vnitřní bezpečnost státu. Pokud vyvíjí vůbec nějakou činnost, tak jen proti vlastnímu obyvatelstvu a navíc ve prospěch kohokoli jen ne nás a našich státních institucí a výkonu jejich funkcí...

   Smazat
  11. AD 14:35 vám , jak vidno, zatím nedochází, že nadnárodní struktury, jejichž jsme členy, nás nejen nechrání, ale naopak samy jsou zdrojem nebezpečí. Policie je slabá a svázána mnoha "korektními" zákony, armáda je cvičena na koloniální války a okupace, kdesi daleko v zahraniční. Co jiného zbývá. Podívejte se kolem sebe a začněte přemýšlet. Jsme vážně ohroženi a domobranu je potřeba cvičit v předstihu.

   Smazat
  12. 14:55 Hm, takže si založíme lidové bojůvky a ty to tady dají do latě. Tak to jo.
   Sorry, nevím jak kdo, ale toho se já dožít nechci.

   Smazat
  13. 15:00-Šašku, jisté věci jsou už v pohybu a je úplně jedno čeho se ty CHCEŠ, NEBO NECHCEŠ DOŽÍT, ale pokud lidi nevezmou rozum do hrsti a nezačnou jednat, dožijí velmi rychle a neblaze...Copak jsi ty hloupý pošetilče neslyšel např. toho předsedu muslimské obce v Čechách, toho právnického idiota z Ukrajiny?!
   Ten na rozdíl od tebe dožít nechce a proto vyzývá, aby se muslimové v Čechách ozbrojovali a dali to "do latě", ale po svém, tak jako to třeba dělali v Sýrii a Iráku anebo dělají v no-go zónách po celé, stejně jako ty zblblé a měkkoprdelaté a připosrané západní Evropě...

   Smazat
  14. 15:46 A co ti brání, ty šašku, aby ses ozbrojil taky? Já už to dávno udělal. Ale to ještě neznamená, že budu po práci chodit se zbraní po vsi.

   Smazat
  15. 16.27 Meleš sra*ky troubo, všechno obracíš a zlechčuješ. Nikdo nebude chodit se zbraní po vsi nebo po městě, ale bude se s ní učit zacházet. Tobě ta zbraň bude na ho*no, protože si blbý a budeš vetřelce vítat. Žádná škoda tě nebude až si z tebe pořídí skalp, aby ta něj dostali slíbenou odměnu od svých páníčků.

   Smazat
  16. Pánové,vžijte se! Místo těch vzájemných invektív. S mojí paní pracovala kolegyně, která šla brzy ráno do zaměstnání, náhle ji c...n zatáhl do křoví s nožem v ruce ji přinutil kleknout, nůž dal ke krku a "kuř nebo tě zabiju", bylo ji 52let, nic na sebeobranu neměla, hlavně si do té doby vůbec, něco takového nepřipouštěla, chyba! Toho zvrhlíka a násilníka odhalili pomocí vzorku DNA (měl již mnoho tr. deliktů) ze spermií, které měla na kabátu, byla zima. Život se ji otočil o 180° vdaná dvě dospělé děti, velký stud! Ze zaměstnání odešla, styděla se za tuto na ni spáchanou prasárnu ona? Než odešla, tak ji od té doby vozil do zaměstnání manžel, bála se všeho. Nebude to lepší, proto ten můj přísp. 0:32, týkal se napadání lidí po poledni, vožralými šmejdy v tlupě! A Vy se tu dohadujete o Vašich vsích, to neznáte městský Bronx. VoVa

   Smazat
 16. Stále zápasíme se "svobodou", jak to dělat, aby z ni neprofitovali jen jedni a druhým pro svobodu jedněch svoboda nebyla upírána. Pokud se týče zbraní, jistě by bylo ideální, kdyby sloupy republiky byly ve stavu, kdy jsou schopné občanům "pomáhat a chránit". Ale opak není až tak výjimečný, neb sloupy slouží vládnoucímu kapitálu a ne občanům. Se svobodou a kdo na ní má nárok zápasíme i jinde. Pri domácích porodech ze svobodnbého rozhodnutí matky hrozí, že o právo na svobodu - zdraví či dokonce život bude okradeno dítě. Také svobodné přijímání obtížně vychovatelných a vzdělatelných dětí do normálních škol představuje okredení zdravých dětí o korektní výukový program a tedy zaostávání ve vzdělávání. Také svobodná volba rodičů k očkování dětí je současně diskriminující pro jiné děti i často dramaticky okrádá dospělé o prvo na zdravý život - tedy svobodný!
  Je zajímavé, jak v kapitalismu je ale obtížné příslušné kategorie občanů, dožadujících se svých svobod na úkor druhých, přesvědčit o jejich nekorektním až asociálním ba trestním jednání. JAK SE V OBLASTI PRÁVA NA SVOBODU MANIFESTUJE DRUHÁ STRÁNKA MINCE - UKRÁCENÍ SVOBOD JINÝM A TO NENÍ POVAŽOVÁNO ZA NEMRAVNÉ. Je i zajímavé, jak právě propaganda pro vymáhání svobod pro jedny snadno převálcuje jednoznačně korektní čerpání svobod ve prospěch oprávněných A SVOBODY JSOU PŘIZNÁVÁNY NEOPRÁVNĚNÝM.

  OdpovědětSmazat
 17. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane kolego, zbrojní průkaz už dnes je vydán každému žadateli. Ovšem každému, který splní podmínky pro vydání tohoto průkazu.

   Smazat
  2. A co takhle přezkoumat duševní stav toho "P.Radosta" ? Pochybuji, že by se v tom Dr. David chtěl angažovat. Blázince jsou pro blázny, Radosta možná ani není blázen a internáty pro blbce se zatím nestaví - jak by ty budovy asi musely být veliké ?

   Smazat
 18. BY THĚ WAY, co je s Radostou ? Přestali ho platit ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No tak tedy BÁJ TĚ VÁJ, havlistický hlupče, pachateli prachpitomé poznámky z 18. dubna 9:26:
   Až nás přestane Veliký Putin, BJJP, platit, tak IHNED přestane vycházet naše milovaná Nová Republika.
   Přestane fungovat také KSČM a SPD.
   Prostě: Kdyby nás Veliký Putin, Budiž Jeho Jméno Pochváleno, přestal platit PŘED opětovným osvobozením naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace, PŘED opětovným připojením naší vlasti k Velikému Rusku, tak …
   … tak by to byla KATASTROFA, srovnatelná snad jen … no, NESROVNATELNÁ.


   Proto nás Veliký Putin, BJJP, platit NEPŘESTANE.
   Proto budu psát dál, vám všem havlistům-kavárníkům-lepšolidem na vztek, dokud nebude Nová Republika zrušena pro nadbytečnost, a my aktivisti v čele s s.s.Davidem se nepřesuneme zpět do placených funkcí ve Stranickém a státním aparátu.

   Dejž Lenin, aby to bylo co nejdříve – za současný plat žiju jako nějaký proletář, přitom bych měl mít životní úroveň alespoň tajemníka okresního tajemníka KSČ či ANO, že.
   No nic, dočkáme se všichni jako husa klacku.

   I ty se dočkáš, kavárníku, jestli nestihneš emigrovat do Evropy plné podobných běženců, nebo jestli raději nespácháš sebevraždu, ještě PŘED zatčením našimi resp. ruskými orgány.

   Na shledanou v lepších časech, po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace!


   P. Radosta

   Smazat
 19. !!! POZOR - CENZURA !!!

  !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ - ЦЕНЗУРА !*!*!*!*!

  Soudruzi a soukmenovci, POZOR: Na sajtách naší milované Nové Republiky opět řádí kavárníci, placení agenti CIA a Mossadu!
  Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!!

  TO JE CENZURA, ODPORNÝ NÁSTROJ EUROAMERIKY A KAVÁRNÍKŮ-LEPŠOLIDÍ !!!!!

  Proto žádám soudruhy a soukmenovce z redakce NR, aby NEPRODLENĚ posílili svou revoluční bdělost a ostražitost!!!
  Vzkřikněme kolektivně do tváří těch pravičáckých zakuklenců z pražské 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
  A to IHNED!!
  Jinak nepřátelští agenti zesílí, časem převezmou vládu nad naší milovanou Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud 200% spolehlivého orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

  Snad vám nemusím vysvětlovat, soudruzi a soukmenovci, jaký JEDINÝ trest je za takové trestuhodné selhání v boji proti kapitalismu, demokracii, Euroamerice a kavárníkům-lepšolidem.
  Myslete proto hlavou, ano?
  A NIKDY nepouštějte ze zřetele naše heslo: Se soudruhem a soukmenovcem Davidem v čele VPŘED, za svobodu slova pro každého roduvěrného Čecha a Rusa, čili každého komunistu, putinistu, zemanistu a babišistu!

  Děkuji Vám předem, drazí soudruzi a soukmenovci, a nyní vložím zpět svůj příspěvek z 13. dubna 22:08.


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 20. Ano, každý roduvěrný Čech a Rus musí vlastnit Kalašnikov, pro efektivní likvidaci menšin!

  Soudruh a soukmenovec David má tentokrát pravdu: EU a NATO nám chtějí zabavit naše zbraně, které máme doma schované ještě z doby brutální likvidace Lidových milicí.
  Ano, my soudruzi a soukmenovci milicionáři jsme si naše samopaly (i kulomety) PEČLIVĚ uschovali. Bylo to docela snadné – v evidenci na závodech byl TAKOVÝ BORDEL, že tisíce samopalů prostě nebylo evidovány. Takže vlastně neexistovaly, a s nimi i kulomety (a možná minomety atd.)

  Zkrátka a dobře: My komunisti, putinisti, zemanisti a babišisti NEDOPUSTÍME, aby u nás nastala stejná situace jako v zemích, plných běženců z Česka, Balkánu, Cejlonu atd.
  Například v tom „slavném“ Švýcarsku je ČTVRTINA (25% !!!) obyvatelstva tvořena BĚŽENCI! Ano, ve „Švajcu“, v té ZBÍDAČENÉ zemi plné ŠÍLENÉHO násilí, se vraždí na každém rohu, na každém kroku!!

  Ještě děsivější situace je v USA, kde liberálové NEUSTÁLE organizují tzv. střelbu na školách (v kostelech, na diskotékách, v kinech atd. apod.), jen aby přiměli prezidenta Trumpetu vydat přísnější zákony o držení zbraní.
  Naštěstí Trumpeta bere desítky milionů dolarů od výrobců civilních zbraní, takže jejich prodej neomezí ani za zlaté prase.

  Každopádně: Zbrojní průkazy musejí být vydávány KAŽDÉMU žadateli české či ruské národnosti a bílé barvy pleti, členovi KSČM, ANO, Jednotné Rusko a KS Ruské federace.
  A samozřejmě ZCELA ZDARMA !!

  A žádný psychiatr, včetně s.s.Davida, nebude zkoumat duševní stav žadatele o zbrojní průkaz či o vlastnictví samopalu!!!!

  Ano, čím více zbraní, tím víc bezpečí před menšinami všeho druhu. To dá rozum každému komunistovi, putinistovi, zemanistovi a babišistovi.

  Na shledanou v lepších časech, po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace!


  P. Radosta

  ----------------------------------------------------------------------------------
  Pro úplně hloupé lepšolidi-pravičáky, kavárníky-havlisty a sluníčkáře-vítače: Pro otevření sajty stačí kliknout (LEVÝM tlačítkem myši) na barevně zvýrazněný text.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.