Reklama

neděle 21. dubna 2019

Ivan David ve varu: „Vy ste ty, co kácej stromy na koleje!“ hulákal na mě blb u metra. Na takové míří média idiotskými nálepkami SPD. Čiré svinstvo

MUDr. Ivan David, CSc. - kandidát č.1 do europarlamentu
za stranu Svoboda a přímá demokracie
Ivan David
21. 4. 2019   ParlamentníListy
Ivan David, nestraník, kandidát na poslance do Evrpského parlamentu č. 1 za stranu Svoboda a přímá demokracie, poskytl dnes rozhovor Parlamentním listům. Uveřejňujeme v celém znění i s předmluvou PL:


Vnitro dnes reprezentuje Jan Hamáček, předseda vyhasínající politické strany, ale ještě viditelnější na vnitru je bizarní postava pornoherce Jakuba Jandy. Zneužívání autority státního úřadu k napadání demokratického hnutí SPD a posilování předsudku proti němu je jejich darebáctví. Tak reaguje lídr kandidátky SPD ve volbách do Evropského parlamentu Ivan David na zprávu o extremismu, o níž sice informovala ČTK, ale na stránkách Ministerstva vnitra je nedostupná. Bývalý ministr Zemanovy vlády v té souvislosti poukazuje, že antisemitský výrok Mirka Topolánka nebo aktivity Petra Fialy v německém nacionalistickém sdružení Sudetoněmecký landsmanšaft z ODS extremistickou stranu neudělaly, i když šlo o výrok a skutky jejích předsedů.


Za pět týdnů se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Co říkáte jako volební lídr strany Svoboda a přímá demokracie tomu, co se tento týden o SPD v médiích objevilo?

Mainstream ve středu ostatně jako každý den masově šířil „hate speech“ a „fake news“, tentokrát také o tom, že „SPD šíří rasovou nenávist“. Nic nového. Blbci a darebáci na SPD lepí hnusné nálepky dlouhodobě. Mají samozřejmě právo tvrdit cokoli, pokud jsou schopni to doložit. Problém je v tom, že nenapíší, v čem vidí rasismus, xenofobii, „nahnědlost na hraně fašismu“, populismus nebo extrémismus. Pokud by to chtěli dokázat, zesměšnili by se. Spoléhají na to, že čtenář tvrzení nekriticky přijme minimálně s tím, že „není šprochu…“ Takže „rasismus“… Předseda SPD Tomio Okamura je napůl Japonec a napůl Čech. Těžko od něj chtít, aby byl z třetí poloviny černoch. Jako rasista by musel jednou svojí polovinou nenávidět tu druhou. Jenže sám byl terčem rasismu. V Japonsku pro mnohé nebyl dost Japonec, pro některé zdejší není dost Čech.

„Zpráva“ je s výjimkou ČTK vlastně pravdivá. Ostatní média tvrdí, že „ČTK píše…“ a to mají pravdu. ČTK se ovšem odvolává na Ministerstvo vnitra s tím, že jeho „zprávu o projevech extrémismu má“. Samotná zpráva je však nedostupná. Na stránkách Ministerstva vnitra jsou jen zprávy čtvrtletní a roční naposledy za rok 2017. Takže tvrzení se nedá ověřit. Proti nedostupné zprávě se nelze ani ohradit. Je to čiré svinstvo.

Předpokládejme ale, že zpráva Ministerstva vnitra v této podobě existuje, že ji Česká tisková kancelář na rozdíl od veřejnosti k dispozici má, protože jinak by vlastní zprávu k tomu nevydávala. Na co se tedy může Ministerstvo vnitra při svých tvrzeních o šíření rasové nenávisti ze strany SPD odvolat?

Rasismus je podle Ministerstva vnitra projevem extremismu. Ministerstvo má na svých stránkách definici pojmu „extremismus“. „Vymezení pojmu“ je to ovšem pochybné. Konstatuje totiž doslova: „Extremismus je pojem velmi nejednoznačný, pojí se k němu celá řada definicí.“ Jak tedy může jednoznačně někomu připsat charakteristiku označenou pojmem, který je „velmi nejednoznačný“?

Podle „pracovní definice“ ministerstva je extremismus útokem na základní demokratické ústavní principy:
• úcta k právům a svobodám člověka a občana (čl. 1 Ústavy),
• svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát (čl. 1 Ústavy),
• nezměnitelnost podstatných náležitostí demokratického právního státu (čl. 9 odst. 2 Ústavy),
• svrchovanost lidu (čl. 2 Ústavy),
• volná soutěž politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů (čl. 5 Ústavy),
• ochrana menšin při rozhodování většiny (čl. 6 Ústavy),
• svoboda a rovnost lidí v důstojnosti a právech, nezadatelnost, nezcizitelnost, nepromlčitelnost a nezrušitelnost základních práv a svobod bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního a sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení (čl. 1, čl. 3 Listiny základních práv a svobod).

To je tedy povedená taškařice, neboť nejenže není nijak doloženo, že SPD útočí na tyto principy, ale SPD tyto principy naopak důsledně brání na rozdíl od darebáků, kteří útočí na SPD.

Takže: „svobodu“ má SPD dokonce na prvním místě svého názvu – Svoboda a přímá demokracie. SPD důsledně hájí svrchovanost, jednotu a demokratický ráz České republiky, zatímco ostatní pracují na demontáži svrchovanosti stále větším podřizováním ČR Bruselu a Washingtonu.

SPD hájí důsledně politické právo „svobody slova“ proti Ministerstvu vnitra, které prosazuje cenzuru.

SPD prosazuje referenda o všech důležitých politických otázkách. Všechny ostatní strany se snaží otevřeně nebo skrytě možnost referenda znemožnit fakticky nesplnitelnými podmínkami. Existuje větší důkaz obrany svrchovanosti lidu než prosazování přímé demokracie? A naopak jasnější důkaz překážení demokracii než odmítání přímé účasti občanů na rozhodování?

Není snad narušováním „volné soutěže politických stran“ masivní a veřejné lhaní a pomluvy? Dokonce „veřejnoprávním“ Českým rozhlasem?

Nerespektuje snad SPD nějaké menšiny? Nebo snad Ministerstvo vnitra uznává jako menšinu hodnou ochrany jejich práv parazity nebo náboženské fanatiky?


Není zmíněná zpráva Ministerstva vnitra svým způsobem odrazem toho, jak je SPD líčena ve vztahu ke svobodě a rovnosti lidí mainstreamovými médii a potažmo vnímána částí společnosti?
Pokud jde o svobodu a rovnost lidí, je pravda, že SPD neuznává terorismus, no-go zóny a právo šaría jako projevy náboženské svobody. Ale Ministerstvo vnitra ČR je takto vnímá? Asi ano…

Jak je snad jasně vidět, extrémisty podle ministerské „pracovní definice“ jsou naši oponenti, zejména kolaborací s cizí mocí ohrožují svrchovanost České republiky, popírají svrchovanost lidu odmítáním možnosti lidového rozhodování o důležitých politických otázkách a narušují pomluvami soutěž politických stran.

Proč se tedy SPD neustále jako bumerang vrací nálepka strany, která šíří rasovou nenávist, čemuž nyní zpráva Ministerstva vnitra dává oficiální punc?

Pokud jde o rasismus jako projev extremismu, uvedl jsem výše absurditu tohoto obvinění. Nejenže hnutí založil a stojí v jeho čele předseda „rasově míšený“, ale jedna z hlavních tezí politického hnutí SPD je „Evropa národů“ a národních států. To znamená, že SPD respektuje všechny národy, každý jeden zvlášť.

Naproti tomu předseda Evropského parlamentu křesťanskodemokratický „první stálý předseda Evropské rady“ Herman Von Rompuy proslul výrokem: „V EU již nesmí být místo pro slova jako národ a vlast ve smyslu národním. Nová Evropa musí vymazat tyto pojmy ze slovníku. V EU není pro tyto pojmy místo. Čím dříve si to všichni uvědomíte, tím lépe“. Tedy faktický první šéf Evropské unie oficiálně projevil nenávist ke všem národům. A SPD je vytýkán rasismus? Tedy předsudky vůči rasám a národům? Takzvaní proevropští politici, tedy obdivovatelé Evropské unie, v níž nemá být „pro národy místo“, nás obviňují z rasismu, zatímco SPD žádné předsudky vůči jiným národům nemá a chce s nimi žít ve vzájemné úctě a toleranci.

O předsudcích ze strany SPD se ale hovoří v souvislosti s menšinami u nás, především romskou, ale i ve vztahu k jiným náboženstvím, konkrétně k islámu. Není postoj SPD k uvedeným menšinám právě důvodem pro to, jak se o straně mluví a píše?
Pomlouvači hnutí SPD by těžko našli vysvětlení, proč na krajskou konferenci v Praze přišli dva vietnamští sympatizanti – možná už členové, nevím – aby konferenci pozdravili a oba prohlásili, že se cítí být Čechy vietnamského původu. Sklidili potlesk. Na programové konferenci SPD jsem seděl vedle sociální pracovnice dle vzezření evidentně Romky, která správně cítí, že SPD jde o emancipaci Romů, nikoli jejich vylučování do ghett, „vyloučených lokalit“, kde jim pak chtějí „lidumilové“ charitativně pomáhat, aniž by jim dávali naději na únik z ghetta.

Něco jiného je ovšem radikální islám. Ten je totiž od základů nesnášenlivý vůči jiným vyznáním. Námitka, že ne každý muslim je radikální, neobstojí, neboť součástí islámu je víra v nadřazenost muslimů nad nemuslimy a každý „dobrý“ muslim je povinen bojovat za šíření islámu. Ten, který tak nečiní, není „dobrý“ a vystavuje se sankcím „dobrých muslimů“ za zradu. Může jít i o vraždu, neboť život bezvěrců a zrádců je bezcenný.

Kdo jsou tedy ti, co tak vehementně podporují migraci muslimů do Evropy, a co tím sledují?
Fanatičtí prosazovatelé imigrace muslimů jsou bez výjimky současně zastánci vypjatého feminismu, bojovné podpory sexuálních menšin a propagátoři myšlenky, že všichni mají nejen stejná práva – o povinnostech se nesmí mluvit – ale fakticky jsou stejní, mohou libovolně měnit identitu, mentálně retardovaný může studovat a lidé, kteří se vyhýbají povinnostem ke společnosti, na to mají právo, neboť je to jejich individuální volba.

Při své blbosti – jak jinak nazvat schopnost nekritického přijetí protikladných tezí – nechápou, že islám vylučuje ženskou emancipaci, homosexuální styky přísně trestá, radikálně i popravou, a hlásá nadřazenost muslimů. Je tedy zcela protikladný „sluníčkářské“ představě o správném uspořádání světa.

Blbci se vyznačují tím, že „dobře chápou“ jednoduchá tvrzení, aniž by použili hlavu k myšlení. Když jsem ve středu rozdával volební noviny u stanice metra, napadl mě slovně jeden dobře vyvinutý blb a hulákal: „Vy ste ty, co kácej stromy na koleje!“ Na takové čtenáře, posluchače a diváky míří média svými idiotskými nálepkami na SPD.

Myslíte si, že spoléhají na to, že nálepkou strany s rasovými předsudky voliče odradí od toho, aby SPD dali svůj hlas?
Lidí s rasovými předsudky je ve společnosti hodně. Pokrytecky to popírají do chvíle, kdy se do sousedství nastěhuje rodina jiného národa s poněkud jiným životním stylem. Nemůže za to genetická výbava a příslušnost k národu, ale výchova, přesněji její naprostý nedostatek.

Na poradě kandidátů SPD do Senátu jeden užil slova „Cikán“. Místopředseda SPD Radim Fiala se okamžitě ohradil: „Jakákoli zmínka o Cikánech nepřichází v úvahu!“ Představitelé SPD marně až do omrzení opakují, že SPD nemá nic proti cizincům, kteří se v ČR pracovně uplatňují a respektují naše zákony. Ozvěnou z médií stále přicházejí bláboly o „rasismu“, fašismu, extremismu a krajní pravicovosti SPD.

Měří se všem stranám na politické scéně stejným metrem třeba i při sepisování zprávy Ministerstva vnitra o extremismu?

Vnitro dnes reprezentuje pan Hamáček, předseda vyhasínající politické strany, ale ještě viditelnější na vnitru je bizarní postava pornoherce Jandy. Zneužívání autority státního úřadu k napadání demokratického hnutí SPD a posilování předsudku proti němu je jejich darebáctví. Jsou to oni, kdo v „zájmu demokracie“ prosazují cenzuru, potlačování jiných než jejich zájmů. V demokratické zemi by měli být potrestáni. Předsedovi ČSSD Hamáčkovi při tom nijak nevadí koalice ČSSD s rasistickou DSSS v Duchcově.

Je zajímavé, že antisemitského výroku se dopustil úřadující premiér Topolánek – „Fischer je Žid, a proto vždycky uhne“ – ale nevšiml jsem si, že by se kvůli tomu ODS dostala do seznamu extrémistických stran. Její současný předseda Petr Fiala byl aktivistou německého nacionalistického sdružení Sudetoněmecký landsmanšaft, aniž mu to mainstream vytýká. Naproti tomu médii stále připomínané bláboly opilého bývalého tajemníka SPD mají být důkazem rasismu SPD. Kdo tvoří politiku strany? Její předseda a premiér, nebo zaměstnanec poslaneckého klubu?

Máte pravdu, že o aktivitách předsedy ODS Petra Fialy v německém nacionalistickém sdružení Sudetoněmecký landsmanšaft je v médiích ticho po pěšině. Ale zpět k SPD. Cítíte, že je nějak vzdálená politickým stranám, které bývají označovány za standardní?
Agentura ČTK a média, která šířila lež o SPD vyfabrikovanou jakýmsi Hamáčkovým úředníkem, neuvedla důkazy žádné, ale přidala „pro názornost“ obrázky většinou tváře předsedy Okamury. Aktuálně.cz nabídla čtenářům billboard s nápisem „Peníze slušným lidem, ne parazitům“. Co je na tom rasistického? Jsou snad paraziti rasa nebo národ? Mají se snad dávat peníze parazitům a slušní lidé nemají být podporováni? Aktuálně.cz předkládá svým věrným čtenářům jednoduchou asociaci hesla a tváře Tomia Okamury se vlastním lživým tvrzením o rasismu. Musejí posilovat stereotypy, aby blbci nezapomněli.

„Extremus“ znamená latinsky „nejvzdálenější“. Je mi ctí být co nejvzdálenější TOP 09, STANu nebo Pirátům a co nejblíže normálu.
- - -

201 komentářů :

 1. Přesně tak špinavá liberální propaganda žádný národ se zatracovat nebude pokud žijí Český vlastenci. Budeme volit SPD!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kolik vás je, troubo truboviči?
   Vy ste ty, co kácej stromy na koleje?
   Naposledy jsem od vás viděl volební noviny k lokálním volbám, samá sprostota a debilita.
   Když jsem citoval, křovák dvořák s prskáním a vypouštěním ekskrementů smazal.
   Že prej je to jeho soukromá párty.
   Teď to napočítají voliči řediteli blázince, takže si stáhne prasaka zpět na šestadvacítku, nafurt.
   Jinak je to diskuzhe á la ssm.
   Lúďa, Iveta a Zdeněk Srstka si připraví desetiminutovky k aktuálním tématům, která určím.

   Smazat
  2. Co to meleš ty hlavo dutá 16.23.Kdo není vlezdořiť volí SPD.

   Smazat
 2. Měl by ses nad sebou zamyslet. Píšeš úplně od věci. Jestliže některý politik zastává názor, že peníze se mají dopřávat slušným lidem, ne parazitům, což u nás je třicet let obráceně ( zvráceně) prachy se cpou parazitům,( politickým a dalším grázlům) slušní a pracovití lidi přežívají v podstatě ze životního minima, není na tom nic rasistickýho. Nenávist k muslimům nepozoruju, a pokud, tak ji rozpoutávaly několik let media, media a zase jen media. Třeba novinky -denně články o popravách ( oranžové oblečky obětí se skloněnými hlavami sedící do půlkruhu před nějakým katanem - točené v Hollywoodu) nebo uřezávání hlav apod. Teď už toho nechaly, ale bylo to tam denně. Dnes je tam o znásilňování a dalších ohavnostech, jakoby to dělali jen muslimové. Mně jsou osobně ukradeni, lidi dělím na slušné a pracovité, nebo vychcané, parazitické a ksindl. Náboženství lhostejné. U nás převládá podvodnickej ksindl, zprofanovaná justice, exekutorská havěť, lichvářská havěť, a takzvanej "stát" a "vláda" se zabývá pouze a jedině kravinama. Co kdo řekl nebo neřekl, zkoumá se správnost výroků, čvachtá se nad vlajkama a medailema - problémy lidí nezajímají nikoho z těch šmejdů, kteří berou plat sto tisíc měsíčně za žvásty a řešení těch píčovin. Asi tak. Lepší by byl diktátor bez kámošů a všelijakých podvraťáků kolem, kterej by vládnul rukou železnou, ale "padni, komu padni" a žádná protekce a šmejdoviny. Na tohle, na tyhle lumpárny, na nichž "stát" založil socialistickou demokracii ( komu se chce dát dotace, tomu se dá, ostatní ať si kapitalisticky naserou) taky "stát" jednou dojede. A už brzy. Lidi jsou plošně nasraní.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ISLAM JE MIROVÉ NÁBOŽENSTVI,DUDOU LI KAFIŘI TVRDIT OPAK ZABIJEME JE.

   Aláh akbar viz súra 4-89

   Smazat
  2. noviczech
   ...přesně tak, milý pisateli, raději budu žít ve státě s "diktaturou" na zločince a lumpy, než ve státě kde pracuješ jak blbec od rána do večera, jseš soukromník, ale žiješ z ruky do huby! To jsme se měli daleko lépe už za vlády do roku 1990! Nehledě na kvalitu potravin, kvalitu kultury a další životní výdobytky... palec nahoru!

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. Střední třídy bude zákonitě s vývojem ubývat a tam bych nehledal nějaké pozitivum. Je to velice nestabilní skupina lidí. Základem jakýchkoliv změn je volební povinnost a referenda o důležitých otázkách místních,oblastních a celostátních za použitelných podmínek. Zastupitelská demokracie je geniální podvod, natož vládní koalice, to je super podvod.

   Smazat
  5. A KDE BY JSTE HLEDAL POZITIVUM,PROČ "zákonitě"MÁ UBÝVAT

   ta Středni třida když je v mnoha pokročilých státech jejich oporou?
   Nejste náhodou obět zlých ředitelů ohlupovadel,které dodnes nechápou,že měli dávno propagovat systém,který by se neopíral o kapitalismus bez přivlastků,tedy něco co vycházi z gangsterismu ten je za ohlupováni takových ovčanů jako jste vy královsky plati,aby pravidelně zmanipulovanými informacemi ukradli voličům hlasy a tedy i moc a kdovi,zda tak zmanipulované volby vůbec plati,že ano?.
   Přiteli pokud cjhcete být nadále vykrádán a platit každý měsic 11 000 korun,které vám ukradou z vám patřicich peněz a vy tomu ještě budete tleskat, tak pokračujte,aby se vám sousedé,kteři prohráli válku smáli z tlustých mercedesů,že za své penize neumite ani bojovat a proto si zaslužite jenohnutý hřbet,nizký plat,cenzuru a to očividně tak dlouho až bude po vás..?

   Smazat
 3. Otázkou je nakolik je ministerstvo vnitra objektivní a další "výhodou" je, že podobné zprávy jsou nepřezkoumatelné a nemusí se ani doložit fakty,jenom se konstatuje. Vnitro prostě "něco" na základě "něčeho" vydá. Jules Verne hadr, stačí trocha fantazie a 5 kolona SPD pochoduje na Prahu. Předpokládám, že o hrozbě islámu nikde ani čárka, zatímco v okolí hoří samy od sebe kostely, případně se samy znesvěcují lejny.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na iDNES se mlží, ale Britové uvádějí, že za útoky stojí organizace NTJ (National Thowheeth Jama'ath). NTJ je radikální muslimská skupina na Srí Lance.

   Smazat
 4. Vzhledem k tomu,že kdosi bez jakéhokoli vysvětleni proč maže na tomto webu naprosto neškodné komenty občanů

  snad proto,že vnitro ČSSD zvolené k tomu prý námi voliči to tak chce, zkuste vaše komenty umistovat na Parlamentni listy,přičemž uvedte co bylo vymazáno zde konkrétně.
  Pokud se nebudeme bránit policejnimu státu,který nenávidi demokracii a posilá na ČR domorodce nejen cenzuru,ale brzy i Banánovou republiku,kdy už dnes jsme klasifikovani jako rozvojový stát musime se naučit klást tomuto nuceně špatnému vývoji ČR odpor jinak bourači demokrace se stanou brzy našimi tyrany.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Myslím že nejde o žádnou škodlivost dotčených komentářů, na to obvykle potenciál nemají. Jde spíše o jejich hloupost a zaplavelování diskusního prostoru. Bohužel jejich tvůrci jsou mimořádně plodní, což přidává práci administrátorům, kteří v rámci maximální efektivity deratizace občas smáznou i nějaký komentář, který nepřekážel, nebo dokonce měl co říct. Také mě to občas postihne, ale nepřikládám svým komentářům až takovou váhu, abych to pociťoval jako nějakou újmu a cítil se ublíženě.

   Konkrétně ten Bagounovo však spadal, dle mého, mezi ty spíše hloupé. Připravil jsem si pro něj odpověď, ale mezitím byl smazán. No, žádná škoda.

   Kdyby ho má odpověď zajímala, tak byla tato:
   Okamura, poloviční a od pohledu patrný Japonec žijící v ČR, je rasista proto, že Japonci(podle vás), fanaticky nenávidí muslimy? Nejste vy náhodou rasista a předpojatý xenofob k tomu?

   Je podle vás povinností člověka, který není rasista, tolerovat násilí, nesnášenlivost, agresivitu, protispolečenské jednání a extrémismus lidí, zejména pokud jsou z jiných kultur?

   Smazat
  2. 9:56 Smazaný komentář dělal z voličů SPD extrémisty a urážel je. Nejsme extrémisté ale vlastenci a Češi. Nechceme aby nám eu vzala stát a vládli nám liberální šílenci.

   Smazat
  3. 10:50 Člověče víte co je přímá demokracie to mají ve Švýcarsku kde všichni lidé hlasují co se bude dít u nich doma. Že tady jsou mazáni lidé co nás nenávidí a nadávají neustále jsem lezou je normální. Běžte na pravdoláskařský server a nadávejte na ně a budete smazán raz dva.

   Smazat
  4. 11.20
   V DŮSLEDKU MAZÁNI DŮLEŽITÝCH PŘISPĚVKŮ VIZE ČR

   jste nepochopil pokud nebude uvolněna o ni diskuse,že začiná být propagovana ryze ČESKÁ OBČANSKÁ PŘIMÁ DEMOKRACIE obsažená v článku č.2.
   návrhu Národniho programu intelektuálni špíčky Společnosti voličů ČSV.
   Sdělili jsme na ni návod i paně Okamurově programové komisi,ale zdá se,že je to pro ně pekelně horký brambor stejně jako tady,kde diskuse o pokroku typu divoce resantně vpřed je blokována cenzurou bouračů diskusi prý poslaných z vnitra ČSSD či co.

   TENTO TYP OBČANSKÉ PŘIMÉ DEMOKRACIE TOTIŽ JDE INSTALOVAT TÉMĚŘ OKAMŽITĚ BEZ PERIPETII KLADENÝCH DO CESTY PRÝ NAŠIMI ZÁSTUPCI V PARLAMENTU JAKO PRÝ SBORU ZPÁTEČNIKŮ.

   Smazat
  5. Anonymní21. dubna 2019 12:11
   Co Vám tedy brání v té instalaci? Když jste takoví géniové, tak instalujte, rádi Vám zatleskáme. Ale když to neumíte, tak neplivejte na SPD, která si k tomu zvolila jinou cestu. P.K.

   Smazat
  6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  7. Pane PK,zdá se vám to v pořádku,že si tu napíšete naprosté nesmysly
   a odpověd na ně dáte zablokovat?
   Co je to za dalši podraz ,když tady pak posměšne vedete řečí o naši genialitě,když nevite vůbec nic o OBČANSKÉ PŘIMÉ DEMOKRACII NOVÉHO TYPU,která už je dobře odzkuišena,ale je odmitaná politickými subjekty nebot obsahuje i občanskou kontrolu což se hodi zejména při připadech schvalováni vadných zákonů,.které by při NAŠI OBČANSKÉ PŘIMÉ DEMOKRACII,KTEROU MUSI VE VLASTNIM ZÁJMU TYTO SUBJEJTY INSTALOVAT,čehož se zoufale boji tak,že i tady blokuji odpověd pro vás.
   Budeme vymýšlet jak tento podraz obejit a náležitě to rozmazat.

   Smazat
  8. NEPŘÁTELÉ LIDU SE NEŠTÍTI ŽÁDNÝCH PODRAZŮ NOVÝM

   je instalováni virů nebo co to je tak,aby nebyla možné odpověd na skutečně vadné a provokativnií komenty.
   Zvolali jsme sousedům a ti vám tu dali trochu kostrbatou odpověd za nás.
   Zkusime zda se nám podařilo mezitim blokaci zničit a odešiláme tuto zkoušku.

   Smazat
  9. Anonymní21. dubna 2019 17:10
   Já mám vůči Vaší genialitě neutrální postoj. Dokonce Vám přeji, abyste ji úspěšně uplatnili. Ale neberte si do huby SPD, která s Vámi nemá co do činění. P.K.

   Smazat
  10. PANE PK NEZBÝVÁ NEŽ SE SMÁT VAŠI HLOUBCE OHLUPOVÁNI

   Na které jste nejen vy,ale i domorodci ČR NALETĚLI Neni divu,že má tak tragické následky jak tu váš koment předvádi a současně je vidět,že je velice lehké ohlupovat a okrádat dále nejen vás ale i celých 8 395 132 voličů a jsou předpoklady,že to může pokračovat dalšich 30 let.

   PANE, ČSV JE NEPOLITICKÁ A PROTO NEMÁ ZÁJEM POMÁHAT TĚM,KTEŘI POMOC VZTEKLE ODMITAJI JAKO VY.

   Dokonce do podané ruky kousaji,aniž by dokázali použit svůj mozek.
   Ve svém vlastnim zájmu si proto prostudujte Národni program,který jsme vytvořili pro ČESKOU SPOLEČNOST VOLIČŮ,tedy i pro vás.
   Bez důkladného studia a hlavně pochopeni článků NPV budete psat dále takové nesmysly, jako jste napsal a upozornujeme vás znovu,že to je jen PLÁN.A.
   Pokud by jste chtěl,aby jsme zajistilii PLÁN B.který by jste si přál mit předložen na střibrném taliři,beztoho ,aby jste hnul prstem,nebude to bez pochopeni PLÁNU A a jeho osvojeni vůbec možné a budete muset zůstat v posici otroka

   KORPORÁTNIHO OLIGARCHICKÉHO SYSTÉMU OHNUTÝCH HŘBETŮ A NIZKÝCH PLATŮ,TAK DLOUHO AŽ SE VYLEJE PŘEHRADA NENÁVISTI,KTERÁ NYNI DOSTÁVÁ UŽ TRHLINY.

   Nekolikrát jsme tu dali článek č.1.NPV za ignorance nejen intelektuálnich kapacit,které snad ani ČR nemá,ale i vás.

   DOPORUČUJEME VÁM ZNOVU ZKOMENTUJTE VE VLASTNNIM ZÁJMU JAK CHÁPETE ČLÁNEK Č.1.NPV AT JE TO JAK CHCE CHCE A POKUD MU NEROZUMITE MUSITE SE PTÁT.

   1.

   ČR potřebuje typ solidárni společnosti,kde vláda přejimá odpovědnost za politickou,ekonomickou a sociálni prosperitu.

   Přes to nikdy nepojede vlak nebot to chybi a to je ta vada stroje!

   Smazat
 5. Tak nesu tu zprávu a šéf praví, nemáš tam tu zmínku o SPD,tak tam něco smrkni ať to zvoní. Nejlíp něco o tom jejich extremizmu, budou ty eurovolby. Víš za co nás platí. Provedu!. Asi tak nějak.

  OdpovědětSmazat
 6. Společně můžeme v EU řešit obranu hranic, věří Konečná. Ať žije euhujerská ksčm ale jen do příštích voleb:

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Lidska-prava-Africanu-v-Evrope-Europoslankyne-Konecna-promluvila-o-tom-co-schvalili-v-Bruselu-578550

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ha, ha, ha, "obrana hranic", a před kým když ze všech narušitelů hranic ihned udělají žadatele o azyl a pokud náhodou ne, tak stejně nejsou schopni je odlifrovat.

   Smazat
  2. Komumisté si dali svým jednánim sebrat moc a dnes dělaji režimu ubohého podpindostnika, který vzbuzuje jen útrpnýpohled a úsměv nad jejich dnešnim chovánim lumiků řiticich se k propasti zapomněni.
   Oni nejsou schopni oslovit své členy natož voliče a odmitaji pochopit,že jsou na konci své cesty,kdy si to jejich členové jako sebevraždu i sami zvoli.

   Smazat
 7. Panu MUDr.Davidovi
  jeho zvolení do Bruselu přeji.
  Přitom mně napadá,
  až bude pohlcen všeobjímajícími evropskými hodnotami
  a gigantománií,zda své názory na EUprotektorát poopraví, nebo zůstane normální.

  V Bruselu se totiž blbne.
  Když si přečtu mnohá stanoviska těch minulých,
  ale i současných poslanců, zjišťuji, že před volbami
  říkali něco zcela jiného !
  Např. P.Mach tam šel, aby si posvítil na euronesmysly,(žárovky).
  A co tam za celé ty roky dokázal ?
  Velké kulové.
  Svůj mandát si tam více méně odseděl, protože
  rozhodující moc tam má politbyro evropské komise.
  A ti si svou EU rozvracet nenechají !
  Tečka.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. #wolf21. dubna 2019 11:48
   Machovo hnutí, není SPD. Pokud si pamatuji, tak Mach, jako ryzí pravičák, chtěl hlavně omezovat funkce státu, kdežto SPD chce z Bruselu vrátit funkce národním státům. Navíc Mach tam byl bezprizorní, protože se mu rozpadla frakce EFDD. SPD je součástí frakce ENF, jejímiž členy jsou také strany Le Penové, Santiniho, Wilderse a další. Takže také přeji zvolení panu Davidovi, ale i mnoha dalším, z kandidátky SPD, aby byli posilou té protiliberální a pronárodní frakce ENF. P.K.

   Smazat
 8. Co můžeme očekávat od exmladého sociálního demokrata Hamáčka. Ještě jim nedošlo co hájila ČSSD v minulosti a k čemu se kloní dneska. Je jich ve vedení strany příliš moc na to aby se něco dalo změnit. Až se vrátí jeden z extra chytrých Poche z Bruselu bude úplně vymalováno. Ještě, že jsem včas dal neperspektivní straně vale.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nechci být za škarohlída, ale podle mě ČSSD nikdy nehájila nic jiného. Tedy myslím v reálné politice, proklamace a předvolební sliby na mě nikdy moc nezabíraly.

   Smazat
 9. Bývalý radikální levičák a později sociálně demokratický politik Ivan David v eurovolbách SPD nepomůže.Do europarlamentu voliči SPD pravděpodobně vykrožkují Okamuru. Víc se jich tam na kandidátce SPD stejně nedostane.
  David nemá žádnou šanci.
  Podle politologických definicí lze SPD označit za jednoznačně populistickou stranu, která pracuje se sociální demagogií a využívá agresivních momentů. Téma migrace se ale už vyčerpalo a SPD ubývá voličů...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. TAk sis ulevil, velký teoretiku? Píšeš blbosti, v podání takových ňoumů, jak jsi ty, jsou všechny strany, které straní obyčejným lidem a odmítají současné zkorumpované elity, populistické. Dovol, abych se ti vysmál!

   Leo

   Smazat
  2. I vy "teoretiku". Zřejmě vám "jen" ušlo, že Tomio Okamura na kandidátce SPD ve volbách do europarlamentu vůbec není...

   Smazat
  3. 12:35
   Hnutí SPD povede do květnových evropských voleb lékař a někdejší ministr zdravotnictví z vlády Miloše Zemana v letech 1998 až 2002 Ivan David. Na posledním místě kandidátky bude předseda hnutí Tomio Okamura, uvedla dnes SPD v tiskové zprávě. Pokud by se Okamura díky preferenčním hlasům do Evropského parlamentu dostal, automaticky by mu zanikl mandát ve Sněmovně.

   Zdroj: https://eurozpravy.cz/domaci/politika/250258-spd-vede-do-eurovoleb-exministr-david-z-posledni-pozice-zabojuje-okamura/

   Smazat
  4. Nemám politologické vzdělání, opírám se o vlastní selský rozum a zkušenost. Se stranami typu SPD už má český volič své zkušenosti. Je to s největší pravděpodobností stádo kariéristů, kteří chtějí nahoru. Kdo ví, co za nimi je a jaký je jejich politický životopis? Asi berou každého, kdo si o to řekne. Po předposledních volbách se Tomiovi poslanecký klub rozpadl. Referendum o vystoupení z NATO jejich místopředseda Fiala, přeběhlík z ODS, odmítl. Tak daleko nemuseli náčelníci SPD zacházet. Stačilo, aby ČR odvolala naše vojáky z Afganistánu a Pobaltí. Bohatější státy z NATO než ČR tam své vojáky neposílají.

   Nejvíce a vlastně jediný transparentní zástupce SPD na kandidátní listině je pan doktor David. Kvůli němu přes jeho slušnost bych však kočku v pytli nevolil. Jen bych mu přál, aby s důvěrou nedopadl jako Keller, který do Bruselu dotáhl Pocheho.

   Smazat
  5. Anonymní21. dubna 2019 13:44
   Také používám selský rozum, ale na rozdíl od Vás mám špatnou zkušenost s ODS KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD. Také si o nich myslím, že to je stádo kariéristů, kteří jsou ochotni hlasovat pro zaplavení naší země afroarabama. Také si pamatuji, jak se Klauzovi rozpadala ODS, také si pamatuji, jak Kalousek nalomil KDU, abyste si nemyslel, že problémy ve straně, jsou specialitou SPD.
   Co se týká našich vojáků v Afghanistánu, Mali, Iráku a kdovíkde ještě, tak Vám můžu garantovat, že tam nejsou z pověření SPD. P.K.

   Smazat
  6. 13:44-problémem nás lidí se selským rozumem, kteří nikdy nebudou politici je, že vědí po zkušenostech koho nevolit! Proto jich polovina nejde k volbám ze zásady "vidláka" a druhá volí, co říkají v televizi.

   Smazat
  7. Miroslav Povolný21. dubna 2019 15:50
   Nejsem si jistý, jestli právě toto, je charakteristika lidí se selským rozumem. P.K.

   Smazat
  8. 14:55, vzhledem ke svému postavení a tomu, jak mne platili, volím komunisty. Ti u mne neprohráli, protože je k moci nikdy nepustili. Až teď se na ně musí Babiš ohlížet, což je dobře. Nasazení našich vojáků v cizině komunisté neschvalují. Okamura neprotestuje, takže tiše souhlasí.

   Je mi úplně jedno, kdo koho volí. Následky si musí nést sám. Podle jedné studie, kterou si kdysi objednali sociální demokraté, komunisty volí především lidé s výborným technickým vzděláním. Primitivní sociologové tvrdí něco jiného, ale ti lidi s tzv. vzděláním žádné kvalitní vzdělání nyní už nedostanou. Hlasy pravicovým stranám dávají ze vzdoru, protože se cítili svými učiteli na univerzitách se vzděláním z doby před listopadem ponižováni. Svojí volbo se mstí za svou nemohoucnost cokoliv stvořit vyjma nějakého podvodu nebo lži.

   Smazat
  9. Anonymní21. dubna 2019 18:50
   „Nasazení našich vojáků v cizině komunisté neschvalují. Okamura neprotestuje, takže tiše souhlasí.“

   Nevím, kde jste se k tomuto stanovisku dobral, ale vypadá to, že jste naprosto neinformovaný. SPD trvale upřednostňuje obranu našeho území, před zahraničními misemi. Poslední stanovisko k tomuto tématu, je z 16.4.2019:
   „Po vojenském debaklu USA a NATO je třeba nechat Afghánistán Afgháncům
   Radikální hnutí Tálibán 12. dubna 2019 oznámilo, že zahajuje jarní ofenzivu v Afghánistánu s tím, že boje neustanou, dokud v zemi budou zahraniční vojenské síly. To vše ohlásili navzdory mírovým jednáním se Spojenými státy. Učinili tak i přes chystané významné shromáždění Afghánců, při němž se má diskutovat o řešeních vleklé války a o případném stažení amerických vojáků ze země. Povstalci prakticky každý den přepadávají afghánské bezpečnostní síly a vojáky NATO, přičemž způsobují značné ztráty, a to i mezi civilisty. Minulý týden zahynuli další tři Američané při útoku na americký vojenský konvoj nedaleko letecké základny Bagrám. O den později ozbrojenci Tálibánu zabili dvě desítky afghánských vojáků, když přepadli vojenské kontrolní stanoviště nedaleko hranic s Pákistánem. Jenom loni zahynulo rukami tálibánců pět našich vojáků, což je vůbec největší poměr padlých k počtu nasazených vojáků. Celkem zde již padlo 14 našich vojáků.
   SPD dlouhodobě nesouhlasí s účastí našich vojáků v operaci na území Afghánistánu. Pokračování této nekonečné operace přinese pouze další oběti. Jedná se z našeho pohledu o velmi drahou dlouhodobou intervenci v cizí zemi, za cizí zájmy a to díky dlouhodobě špatnému přístupu a strategii západních mocností a NATO k situaci v Afghánistánu. Je potřeba nechat po 17 let trvajícím vojenském debaklu USA a NATO Afghánistán Afgháncům a nevnucovat jim naše anebo jiné modely chápání demokracie a naše vojáky stáhnout domů. Potřebujeme je doma na obranu území našeho státu.“
   P.K.

   Smazat
  10. 18:50
   Žádná taková studie neexistuje. Bláboly o tom, jak nějakou stranu volí ti úžasně inteligentní, je známá vylhaná kravina pro ovce. A Okamura protestoval mnohokrát, říkal to jasně, takže neoblbujte trapně ostatní, neplácejte nesmysly a starejte se o svou pidistranu.

   Smazat
  11. 0:55-žasnu nad Vaší jasnozřivostí. 18:50 sice neuvedl zdroj studie, přesto Vaše křišťálová koule(hlava) rozhodla.

   Smazat
  12. 0:55
   Nedivím se tomu, že si myslíte, že taková studie neexistuje. Vždyť byla tajná. Na světlo Boží ji vynesl Štěpán Kotrba. To si myslíte, že lidem, kteří vybudovali prosperující podniky, budou sympatičtí ti, kteří je zničili?

   Smazat
  13. PAN PK SE DOMNIVÁ,ŽE POMÁHÁ SPD PŘITOM MU NECHCE

   v žádném připadě doporučit okamžitě si osvojit skvělý Národni program navržený ve prrospěch všech voličů.
   Na přiklad článek č.8.jasně všem voličům doporučuje

   NE NATO A CO BUDE POTOM?

   Vždyť by stačilo udělat NATO pro ČR nepotřebným.
   Pan PK nám z ČSV nařidil,aby jsme to prosazovali sami,takže čeká,že mu to bude naservirováno na střibrném taliři mnamisto,aby IHNED tady přinesl články o organizaci,výzbroji a dalšich aspektech,které by takovou myšlenku podporovaly.

   JE S PODIVEM ,ŽE NÁM DOPORUČUJE,ABY JSME SE NENAVÁŽELI DO JEHO SOUKROMÉ SPD

   prý tu chce brzy postavit snad i svoji Kačerovu Železnou zeď!

   Smazat
  14. Ono ta Okamůra neni žádný opravdový samuraj.
   Prý se vzpírá voličské opavdové přimé demokracii,kterou by uvitali jistě všichni voliči,nebot je ji možné instalovat téměř OAMŽITĚ a to bez zbytečného bržděni Parlamentem,který zpozoroval,že je tam zamontována i jeho kontrola a zamezováni tvorby vadných zákonů.
   Pan PK doporučuje,aby jsme si tu NAŠI OBČANSKOU PŘIMOU DEMOKRACII zavedli sami tam v té sužované nepolitické Společnosti voličů a to i když ji má v názvu SPD

   PK PROČ CHCETE,ABY JSME NEPOMOHLI,TÉ PRÝ VAŠI SPD

   Je pravda,že jste si to SPD osvojil a vlastně ji chcete škodit?
   Přiznejte se "nyc se fám nestane"!Co vy na to přiteli?

   Smazat
  15. Jo, docela jste mě prohlédnuli, program SPD mě oslovil, tak jsem si ho osvojil. Domnívám se, že to co tu pracně lepíte do nějakého celku, zvládnul Tomio již před lety. Můžu Vám jenom doporučit, také si ten program SPD osvojte (https://www.spd.cz/program) a bude se Vám žít lépe. P.K.

   Smazat
  16. TOMIO TO ZVLÁDNUL PŘED LETY? PK VY NÁS ŠULÍTE!

   kdyby ten ten tetřev hlušec nebyl hluchý a pochopil,že potřebuje voliče a nešermoval s Pogramem,který je nedostatečny v radotném očekávámi,že mu brzy někdo z jeho kolegů do zadku střeli tolik broků,že se půjde pak péct jako ten pták do trouby,pak by to bylo v pořádku!

   Smazat
 10. Kdo říká pravdu bez obalu, je extrémista, do jisté míry je to normální a pochopitelné. Pachuť hlouposti, která jde napříč staletími. Vždy tomu tak bylo. Říkat pravdu není a priori ctěno a žádáno, říkat pravdu se může v omezené míře formou náznaků, ovšem už jimi začnete vzbuzovat podezření, že byste jednou mohli začít mluvit přímo, což vzbuzuje zděšení a distancovanost. Pokrytectví je norma, je kultivované a šlechtěné, je formou umění, jehož zvládnutí platí za nejtvrdší politickou devizu. Pravda bez příkras, sama krásná, je agens hrozící rozkladem všeho, co znají.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:14-pravda není černobílá.Pravda je barevná.

   Smazat
  2. Vážení! Nikdo vám nic nesebere, nikdo vás nezotročí, pokud mu to sami nedovolíte. Tady končí veškeré diskuse. Zkuste se zamyslet sami nad sebou.

   Smazat
  3. 12:19

   To je sice mnohdy pravda, ale zároveň jednotlivé pravdy nemohou být protichůdné, nemohou se navzájem popírat.

   Smazat
  4. 12.36
   Drahý pane,zamýšlíme se už 30 let a hovno to pomáhá.
   Asi jsme mistři světa ve skoku na Špek a proto uvitáme konečně nějaký použitelný recept na to jak přestat s tim zamyšlováni a začit jednat.
   To by bylo to pravé ořechové starý brachu a ne jenom kecy!

   Smazat
 11. SPD odmítá poskytnout odpovědi do volebních kalkulaček z důvodu, že binárními odpověďmi ANO/NE nejsou schopni pokrýt komplexnost věcí. Takže už přestanou prosazovat referenda, kde se pokládají otázky právě tohoto typu?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je velký rozdíl mezi vyjádřením názoru a rozhodnutím se.
   K vyjádření názoru málokdy vystačím s termíny "ano" a "ne".

   Smazat
 12. Terorista Balda dostal čtyři roky. Zeman, Okamura,David, Piťha a další štvou lid dál.Kriminalita cizinců poutá zcela neúměrnou mediální pozornost a kdo sleduje jen dezinformační servery včetně webu Nová republiksa a Okamuru a je trochu jednodušší, tak holt věří, že v západní Evropě je apokalypsa. A bohužel podle toho někdy jedná.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Čemu v článku jste neporozuměl? Svěřte se, pokusím se vám to vysvětlit tak, aby to i váš pitomý mozeček dokázal vstřebat.

   Smazat
  2. 13:52-???

   Smazat
  3. 13:56-!!!

   Smazat
  4. 13:52
   Tak hlavně až vás popadne chuť jít pokácet strom na koleje, tak prosímvás běžte místo toho k nejbližšímu psychiatrovi. Doporučoval bych psychiatra Ivana Davida.

   Smazat
  5. 14:05

   Čemu v článku jste neporozuměl? Svěřte se, pokusím se vám to vysvětlit tak, aby to i váš pitomý mozeček dokázal vstřebat.

   Starostmi o mé nápady se nezatěžujte, na to opravdu nestačíte rozumem.

   Smazat
  6. 14:05-je dobře důvěřovat svému psychiatru. S čím jste byl u pana doktora Vy?

   Smazat
  7. 14:17-Kácet strom na kolej nehodlám:-)

   Smazat
  8. 14:09 a 14:17
   Nejde o jednorázovou hloupost nemocného starce, i když mohla mít tragické následky, jako spíš o to, kdo ho k ní svou hysterickou rétorikou inspiroval, a jaké má tato rétorika obecně dopady na společnost. Respektuji, že Vám to připadá trapné, ale pro mě je to zásadní téma.

   Smazat
  9. 14:23-ani já ne. Nejsme ve válečném stavu a ani nevíme, kdo je náš skutečný nepřítel. Lidé jdoucí za lepším nebo ti, co jim to nakukali? Tajné spolky bohatých, černé fondy tajných služeb v jejich žoldu rozmíchávajíc různá "jara"? Ve prospěch ideí nebo zisku? Umíte odpovědět? Já ne. A pán, který kácel stromy taky ne, jen byl vystrašený, jako já a mnozí další. Proto ho omlouvám. Já jsem disciplinovaný a čekám na povel a až bude jasno who is who. Pomůžete mi v orientaci, kdo je viníkem? SPD je důsledek, ne viník!

   Smazat
  10. 14:26
   Mě k protizákonnému jednání ničí rétorika neinspiruje. Vás ano? Zkusím si tipnout, je to ve vašem případě stupňující se antikomunistická hysterie pravicového tábora naší politiky trvající 30let? Trefil jsem se? To jste byl vy, kdo zbil začerstva napřed komunistu Jiřího Svobodu a pak ještě Jiřího Dolejše? V těch útocích na sídlo KSČM v Praze jste také zapleten? Nikdy vás ani nenapadlo, že byste měl vyhledat odbornou pomoc?

   Smazat
  11. 15:00 a 15:03
   Jasně.Vy jste disciplinovaní přívrženci SPD.Až vůdce zavelí tak se do toho oba pustíte.U jednoho stromu na trati to pro vás neskončí.

   Smazat
  12. 15:03-Netrefil jste se.Volič KSČM sice nejsem ač jsem jinak levicově myslící. Veškerý antikomunismus odmítám.

   Smazat
  13. 15:24-to je Váš příspěvek k hledání viníků? Trochu mi připomíná " kdo nejde s námi, jde proti nám"! Nebyl jste to Vy, co zde litoval promarněné příležitosti "komunistů na lucernách" po 89.? Vy jste se chtěl pověsit sám?

   Smazat
  14. PS. nedej Bože vlastní rodiče?

   Smazat
  15. 15:29

   :-)
   Jak můžete být "levicově myslící" a nevolit KSČM?
   Když KSČM je na české politické scéně jediná strana kterou lze považovat za levici a to ještě právě jen díky tomu, že jiná není. Čest jednotlivcům v KSČM, kteří poskytují důvody považovat ji nadále za levicovou, tzn. hájící zájmy národní suverenity a neprivilegovaných lidí živících se vlastní prací.

   Smazat
  16. 16:03-Špatně jste to pochopil.Odmítám jakýkoliv extrémismus či pravicový antikomunismus.
   Podle kolegů jsme nejspíš komunista, protože a) nechci Babiše ještě před soudem zastřelit, b) si nemyslím, že jeho odchod z politiky cokoliv změní kromě toho, že na špínu nebude zase tolik vidět.

   Smazat
  17. 16:14-máte v politice asi "maglajs".Odmítáte-li "jakýkoliv extrémismus či pravicový antikomunismus", zbývá tedy určit hranici extremismu a kým! Jsou-li KSČM i SPD parlamentní strany, nechápu osobní osočení Vámi mne, že "až Vůdce zavelí"! Co se vrátit k tématu, kde je zlo a v čem na Zemi? Máte na to, zdejší ano, sebe nepočítám, nejsem "marxista" ani levičák jako Vy, jen jsem prožil život ve dvou systémech jako obyčejný občan a případnou diskusi bychom museli strukturovat ve dvou, minimálně, rovinách. Občanské, politické, národní, geopolitické. Tak co, jaké téma si vyberete?

   Smazat
  18. Anonymní21. dubna 2019 16:13
   Odkdy tzv. levice (KSČM, ČSSD) hájí národní suverenitu? Pokud mi je známo, tak jí EU vyhovuje, nehledě na to, že ta realizuje Kalergiho myšlenky, nebo-li likviduje národní suverenitu. P.K.

   Smazat
  19. 17:10
   Netuším proč motáte ČSSD na levici. Ta je a byla vždy rozkročena na obě strany. Praktická politika napravo, rétorika nalevo. To je také důvod, proč se z ČSSD odštěpili levicoví straníci a založili KSČ. To je také jediné, co komunisty se sociální demokracií pojí, od rozdělení jsou to dvě odlišné strany s odlišnou politikou a je nesmysl vnímat je jednotně. Co píšete platí pro ČSSD. Komunisté však byli ještě s republikány jediní proti vstupu jak do EU, tak i do NATO. Také za to sklízeli kopance ze všech stran, jak od politiků, tak od médií. Není to až tak dávno, stačí chtít si vzpomenout. A přes zřetelné ochabnutí protestu v průběhu času, ani dnes nejsou komunisté eurohujery, jako je tomu u většiny ostatních partají. To se jim snažíte přišít něco, co není a nikdy nebyla pravda.

   Smazat
  20. 16:13-KSČM a ČSSD za autentickou levici až na malé výjimky nepovažuju.

   16:57-Nevím,co tím ,,maglajsem" myslíte ?
   Jakýkoliv extrémismus,který je v rozporu se základními demokratickými a humanistickými hodnotami považuju pro společnost za nebezpečný jev.
   Extremismus je termín, jímž bývají označovány jednání, ideologie či skupiny mimo hlavní (střední) proud společnosti, kterým je připisováno porušování či neuznávání základních etických, právních a jiných důležitých společenských standardů, zejména ve spojení s verbální nebo fyzickou agresivitou, násilím nebo hrozbou násilí, historickým revizionismem, sociální demagogií, motivované zejména rasovou, národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou sociální nenávistí.
   Zdroj:Wikipedie
   Každý máme jiné vidění světa a zastáváme odlišný světonázor.Vy jste podle všeho konzervativní pravičák. Já se počítám mezi příznivce radikální demokratické levice.
   Jinak.Velmi dobře to popsal politolog Ondřej Slačálek:Převládající pojetí extremismu je podle politologa Ondřeje Slačálka nevyhovující, neboť nedokáže zachytit, že si ty největší hrozby produkuje liberální demokracie sama ve svém středu. Proto navrhuje nehovořit o extremismu, nýbrž o rasismu. „Tato společnost se z dobrých důvodů rozhodla, že bude potírat rasismus v různých jeho podobách a bez ohledu na to, zda se objevuje v mainstreamu nebo na okrajích,“ připomíná politolog. Podle něj je přitom jasné, že se asi každý stát bude nějak bránit anarchismu či některým jiným proudům humanistické, ale radikální levice. Avšak zdůrazňuje, že by takový stát měl umět rozlišovat. „Anarchisté či marxističtí humanisté nepřicházejí ústavní práva drasticky omezit, tak jako krajní pravice, ale přinejmenším ze svého hlediska rozšířit. Stejně tak jistě důsledně pojatý environmentalismus představuje civilizační výzvu, ale nikoli jako snaha omezit práva a svobody, ale jako snaha je zachránit před ekologickou katastrofou,“ říká Slačálek v rozhovoru pro INFO.CZ.
   https://www.info.cz/cesko/slacalek-nemluvme-o-extremismu-ale-o-rasismu-nejvetsi-hrozby-vytvari-liberalni-demokracie-sama-34507.html

   Smazat
  21. 21:11-
   1.) Naštěstí Vaše hodnocení, co je levicové, extrémistické ap. je jen Vaše a nemusím se jím řídit. O tom, co je "za čarou" demokracie se rozhoduje kolektivně na soudech.
   2.) Já jsem konzervativní levičák, nekomunista. Sebe označujete jako příznivce radikální demokratické levice. Pokud vím, radikální levice byla vždy za čarou demokracie, ač ji měla v názvu. To už by mi byla milejší ta bývalá "Lidová demokracie", před ekoteroristy a sociálními inženýry, tedy Vašimi Guru!
   PS. Až se nebudete ohánět názory jiných a vybřednete z "maglajsu", můžeme se bavit o rasizmu a jeho zneužívání v politickém boji!

   Smazat
  22. Anonymní21. dubna 2019 18:14
   „A přes zřetelné ochabnutí protestu v průběhu času, ani dnes nejsou komunisté eurohujery, jako je tomu u většiny ostatních partají. To se jim snažíte přišít něco, co není a nikdy nebyla pravda.“

   Nemyslím si, že bych jim chtěl něco přišít neprávem. Nebudu se s Vámi přít, jestli jsou, nebo nejsou eurohujery, ale neměli bychom pominout, že jsou členy eurofrakce Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice (GUE-NGL). Pro Vaši informaci uvádím stanovisko předsedkyně této frakce, k realizaci kalergiho plánu:
   „Potřebujeme bezpečné a legální trasy pro uprchlíky a migranty, kteří směřují do Evropské unie. Třídění podle etnické příslušnosti i uzavírání hranic musí okamžitě skončit. Nemáme právo zastavovat lidi, kteří utíkají z válečných zón a před extrémní chudobou. EU musí vzít vážně naše závazky dodržování lidských práv a nalézt celoevropské řešení, založené na solidaritě a sdílené odpovědnosti.“
   https://a2larm.cz/2016/03/musime-si-osvojit-zcela-jiny-pristup-k-uprchlicke-politice/
   Jaké je stanovisko SPD a její frakce ENF, abyste měl srovnání, snad ani uvádět nemusím.
   P.K.

   Smazat
  23. PPS. stále kloužeme po povrchu problému, kdo škodí této planetě a čím. Největší škůdci si umí zajistit i politické krytí. Babiš je jen včelka Mája, problém je v definici škod systému kapitálu!

   Smazat
  24. 9:20-maglajs v tom máte Vy,a to pořádný.Označujete se za konzervativního ,,levičáka" což není pravda.Vy jste konzervativec a národovec s mírně levicovými názory jako krajní pravice.Rozhodně NEJSTE žádný levičák,jak se deklarujete.
   Vůbec Vám nic v tomto ohledu nevyčítám.Pouze konstatuji.
   Skutečná levice mimo jiné vychází z internacionalismu, nerozlišuje potřebné podle náboženské či etnické příslušnosti a nehloubí hluboké příkopy mezi lidmi na základě domnělé odlišnosti.Což není případ ani současné ,,levicové" KSČM.
   Vyčítáte mi, že sdílím mému politickému a hodnotovému přesvědčení blízké názory a argumenty.Co je na tom špatně ? A Vy nesdílíte zase jiné ?

   Smazat
  25. 11:13-milý pane, přečtěte si znovu Váš první odstavec! Ten "národovec" moji levicovost ruší? A levicovost, že je internacionální??? Že Vy máte VUML? Skutečná levice si dělá "pořádek" ve své komunitě národní, ještě stále sociálním vývoji a organizaci lidstva. Až zvítězí monokultura, sama se zahubí nebo rozpadne. Dopřejte mi být oním "nacionálním, konzervativním levičákem". V nepolitické řeči: být Čechem, vládnoucí své zemi, imigranty brát podle svých zájmů a sociální systém dle síly hlasů mé třídy(neprivilegovaných)!

   Smazat
  26. 12:00-Na to´,co je levice a pravice není potřeba mít znalostí VUMLu, kam sem nikdy nechodil. Tipuji,že jsem mladší ročník(1968) než Vy. Na rozdíl od Vás nemám tu zkušenost jako Vy,co vás ve VUMLu tehdejší dogmatičtí ideologové marxismu-leninismu učili. Nebuďte líný a občas koukněte alespoň na Wikipedii(termíny,pojmy)aby jste v tom trochu orientoval.Na VUML nemusíte vůbec vzpomínat.Jako starobní důchodce máte času hafo.Není to nic těžkýho,co by jste nezvládl.
   Wikipedie:LEVICE
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Levice

   Smazat
  27. 12:44-jako starobní důchodce mám méně času a sil, než Vy o generaci mladší. Přesto se cítím být zkušenější od čtenářů Wikipedie. Tam sahám jen pro fakta, letopočty. Souvislosti mi dalo stáří, i Vy k nim dojdete. Myslet v globálu Wikipedie neumí, to umí jen lidský mozek. Jinak, žonglování se zjednodušenými pojmy levice-pravice, jsou propagandistické pojmy, teprve jejich obsah má cenu a o tom se nehovoří, natož diskutuje, i mezi námi.

   Smazat
  28. PS. Jako nekomunista nemohu mít VÚML.

   Smazat
  29. 13:10-Nikdo po Vás nechce,aby jste hledal pravdu na Wikipedii.Ta se tam najít pochopitelně nedá.K lepší orientaci jako termíny a pojmy slov(např.levice,pravice) nebo historická data apod.k tomu slouží Wikipedie celkem dobře.Vůbec se toho nemusíte bát.Nemusíte vůbec kvůli tom složitě něco vyhledávat na netu nebo chodit do knihovny a číst odborné publikace.Tady nejde o žonglování slov,ale o fakta a o přesné pojmy termínu slov,co znamenají ap.Já to s Vámi myslel dobře.Jinak.Já Vás první v diskuzi neoslovil.Žehráte špatně.Mějte si světonázor a politické a hodnotové ukotvení jaký chcete.Já Vám je rozhodně vyvracet či upírat nechci.Jenom o sobě prosím netvrďte,že jste levicově myslící a levicové hodnoty Vám nejsou cizí,když o politické levici(historie,současnost) nic moc nevíte.

   Smazat
  30. Vy kováříčkové, kteří se nemůžete dohodnout, co je to levice, nechte Wiki na pokoji a obraťte se ke kováři. Např. k EUfrakci Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice (GUE-NGL). Viz jejich názor:
   „Potřebujeme bezpečné a legální trasy pro uprchlíky a migranty, kteří směřují do Evropské unie. Třídění podle etnické příslušnosti i uzavírání hranic musí okamžitě skončit. Nemáme právo zastavovat lidi, kteří utíkají z válečných zón a před extrémní chudobou. EU musí vzít vážně naše závazky dodržování lidských práv a nalézt celoevropské řešení, založené na solidaritě a sdílené odpovědnosti.“

   Pro demokraty je snad vhodnější používat termín „sociální spravedlnost“, než „levicovost“. Pro kalené levičáky, kteří požadují diktaturu proletariátu, odpovídá ten názor GUE-NGL. P.K.

   Smazat
  31. 13:59- já se Wikipedie nebojím, obzvláště když vím, jak se tvoří. Bojím se lidí, kteří si ji přečtou a rozhodnou, že jsem to a tým, aniž znají mne a můj život od á do zet. Někdy zkuste vyjmenovat, kolik sociálně levicových a konkrétně které hlavní témata musím uznávat, abych se mohl považovat za levičáka.

   Smazat
  32. Váš život od á až do zet?
   Je o co stát?
   Jsem měl spolužačku povolnou a ta se stala ředitelkou betonářské lobby.
   Jak ste neměl aspoň silo na cement, moc ste si s ní nepopovídal.
   Trochu jako Viki Hradská, ta zas neměla interes o chlapy bez aspoň plukovnickejch epolet. Furt se jí tam nějaký v Karmelický motali, už ani nechodila domů (měla to 50 metrů), až si jejího muskýho našla nějaká mladá, nadějná. Literátka.
   Tak to chodí i s politickými komentátory.
   Takové Pehe nemá zájem než o řitní jandy a levicovost (diagnóza, řiditel by měl znát), sociální témata mu nevoní.

   Smazat
  33. 15:28-Nemáte to vůbec jednoduchý.
   Vaše názory v diskuzi dlouhodobě dobře znám.Nemusíte mít obavy,že o Vás nic nevím pane Povolný. Opakuji:
   Vy jste vyšitý konzervativec a národovec s mírně levicovými názory jako krajní pravice.Proto Vám nedělá problém např.sdílet autory článků,které publikuje web Nová republika nebo ve volbách volit a propagovat SPD.Přestaňte se za to stydět ! Ivan David(bývalý radikální levičák a socialista) se posunul k sociálnímu konzervatismu,který má blízko ke konzervativní a krajní pravici.Věřte tomu,že ještě před pár lety,když byl ID člen Levé alternativy(pak ČSSD) a později psal články taky do Britských listů by jste se s nim rozhodně neztotožňoval.
   Máte jinak velké mezery ve vzdělanosti a nepatříte zrovna mezi ty,kteří jsou politicky gramotní.Proto se v tom nedokážete dobře orientovat.Ve vašem případě ani Wikipedie moc nepomůže.Nic na tom nezmění ani ten fakt,že žádný levicově myslící podle mého prostě nejste.Přestaňte si brát mustr pro levicovost předlistopadovou KSČ nebo současnou KSČM.
   Minulý režim neměl se socialismem nic společného.Byl pouze jeho karikaturou.
   Nevím,proč se pořád snažíte o to,aby Vás v diskuzi pod článkem jako jinak levicového ostatní vnímali ?
   Komentář 15:25 uhodil hřebíček na hlavičku.
   Ztotožňujete se s frakci Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice (GUE-NGL)? Nebo Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů (S&D) ?
   Odpovězte si na to sám a dostanete odpověď,jestli jste opravdu levicově orientovaný.

   Smazat
  34. 17:03-Mně ale Vaše hodnocení neuráží, naopak, jsem hrdý, že nepodléhám -izmům. Nebyl jsem komunista, nebudu fašista. Máte pravdu, nemám politologické vzdělání, nemohu sloužit poučkami. Zrovna poslouchám na plusu debatu Štampacha a Bělohradského,zajímavé! Mimo jiné, nevím proč mi doporučujete 15:25, značku P.K., která je na stejné lodi jako já? Nemohu se ztotožnit s uvedenou "levicí" GUE-NGL, S end D neb jsou krajní levicí, tedy blízcí fašistům na pomyslném politickém kruhu. Mně stačí z levice a humanizmu klasická rodina, sociální zvýhodnění dětí nemajetných a jejich podporu vzdělanosti a také osekávání státní mocí majetnický egoizmus všeho druhu. Až toto naplníme, přidám na levicovosti.

   Smazat
  35. 19:02
   To jste mne mile překvapil,že Vás zaujala debata mezi Ivanem Štampachem(český religionista, teolog a křesťanský socialista) a levicovým filosofem Václavem Bělohradským.Možná jsem se ve Vás mýlil.
   Ivana Štampach mimo jiné často publikuje v levicovým internetovým Deníku Referendum a Václav Bělohradský je považován mainstreamem za levicového filozofa.Možná jsem se ve Vás mýlil.Zkuste sledovat Deník Referendum,levicový server A2larm,internetový časopis Argument(vydává ekonomka Švihlíková) a antikapitalistický magazín Solidarita.Všechny zmiňované internetové deníky a časopisy najdete v pohodě na internetu.Dole pod svým komentářem Vám na ně nechám ještě odkaz.Pokud Vás jejich články,komentáře,analýzy a informace zaujmou a budou pro Vás něčím užitečný můžeme si o roli autentické levice a socialistech na výzvy 21.století k naší diskuzi ještě vrátit.
   http://denikreferendum.cz/
   https://a2larm.cz/
   http://casopisargument.cz/
   https://solidarita.socsol.cz/

   Smazat
  36. 21:04-nemám nic proti debatám filozofů, ač nevzdělán jim rozumím. Ne ve všem souhlasím. Díky za posty, znám je, nevyhledávám je, neb jak jste uvedl, jsem jen mírně levicový. To nám ovšem nebrání případné debatě nad konkrétní "levicovostí" čehokoliv, co nám život předloží. Dejte si "Nick", nemám rád anonymy.

   Smazat
 13. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 14. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty hele, Lulu, my ty svoje známe velice dobře. Tady jsi na webu Ivana Davida, to je jeho prostor. Jen do diskuse chodí různí trollové, ale to už tak bývá. To je něco podobného, když chodí na tweeter k Trumpovi fanatičky MeToo.

   Dokonce známe svoje Cigoše, známe je i jménem. Co se děje v Bruselstánu víme taky, máme to za rohem, a občas tudy jedeme. Něco jako když se jedeš podívat ke kamarádovi do Santa Clara.

   Ale upozorňuju tě, jestli sem plácneš 20 příspěvků, z toho většinu kravin, tak tě zas smáznou.

   A jen tak naokraj. Jsi už dlouho pryč z republiky. Musím tě pochválit za češtinu. Po takové době v anglosaském prostředí zřejmě bez valného kontaktu opravdu velice dobrá.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. Ty svůj cigoši (PÍŠE SE CIKÁN VOLE!), jak chceš mazat, nemyslel si namazat, jako maže Jákob Janda s Filípkem Horkým, nepostavenému Junckerovi a Tuskovi z EU bordelu na Seznam.cz?

   Smazat
 15. Neměla by SPD podat trestní oznámení ve věci "Kubiceho" zprávy na zdroj ČTK (MV?) nebo MV na únik informací z resortu "neznámým" pachatelem? Na just přidám pár známých SPD.

  OdpovědětSmazat
 16. Cesi ! Jeden z nejlepsich presidentu , co Amerika kdy mela, byl Ronald Reagan !
  A ten REKL : " Kdyz nekdo dostane neco zdarma , tak druhemu to chybi !"

  Prednostni bydleni, davky , duchodky pro privilegovane Cikany platite vy !

  A potom nemate penize na vylet na Floridu a na Hawaii.
  ONI VAS SIDI !
  DUCHODCI sem jezdi z celeho sveta , ale duchodce z Ceska zde nepotkate !
  Hamacek z vas dela dojnou kravu !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty jsi furt blbej, že? Koho zajíma nejakej béčkovej skoro herec Reagan kterýho vodila na drátkách čarodějnice Nancy, blbe?

   Smazat
  2. 14:32 Tahni do hajzlu ty svinaku ! Reagan polozil SSSR na lopatky a ty polozis na lopatky pouze hrbatou cernosku. Reagan byl velikan a ty jsi trpaslik !

   Smazat
  3. Reagan byl stejná guma, jako všichni ostatní američtí prezidenti. Arogantní, nedovzdělaný, populistické kecy a služba korporacím. Hvězdné války nějak nefungovaly. SSSR položil Gorbačov se Ševarnadzem, nikdo jiný.

   Leo

   Smazat
  4. Dvořáku, ty jsi Leo?

   Co se týče Reagana, tak netuším z jakého titulu ty hodnotíš Reagana. Jsi snad Američan?

   SSSR skončil zcela zákonitě tak jak skončit musel. Tak jak skončil každý komoušský režim. S Gorbačovem nebo bez.

   Cítím ale, že tě konec SSSR moc trápí. Znamenal totiž sesypání celého východního bloku, včetně konce komoušské diktatury u nás. Gorbačov totiž neposlal našim komoušům sovětské tanky na pomoc jako v 68. A bez tanků v zádech jste byli táákhle malí.
   Dodnes tu zradu nemůžeš rozdýchat, viď, ty "vlastenče" a "demokrate"

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. 15:28

   SSSR měl před rozbitím 2 největší ekonomiku světa. Kde je dnes kapitalistická RF? Na úrovni Itálie, těžící převážně z toho, čeho dosáhl SSSR.

   Předpokládal bych, že když je nějaký stav neuspokojivý natolik, že dojde k rozpadu a transformaci, logicky s by mělo následovat zlepšení stavu. Ne propad do násobně horšího stavu, z něhož se ani po 30 letech nevyhrabe.
   Komunisté za 30 let udělali ze zaostalého feudálního státu nevolníků vojenskou a následně hospodářskou velmoc na špici vědeckotechnického rozvoje. RF ještě dlouho nedosáhne pozice SSSR.

   Je třeba něco dodávat?

   Smazat
  7. 15:54-ano je. USA si neuvědomily, že posílením Číny a oslabením Ruska je neposlaly do boje proti sobě, jak doufaly ale globalizačníci nepochopili vlastní variantu "východ-západ"jako jedinou možnost války atomem! Nic na tom nemění Evropa, rozbuška "války bohů", polokoulí.

   Smazat
  8. 15:28 je přesvědčen, ze americké prezidenty může kritizovat jen Američan. To je povedené.

   Je to individuum, které vám podstrčí, co si nemyslíte, podstrčí, co byste nikdy neudělal a pak vás za to kritizuje a odsoudí. Opravdu úžasný demagog a zoufalec. I taková individua sem chodí "diskutovat".

   Smazat
  9. На учениях "Восток-2018" испытали уникальные "ракеты-невидимки"

   Силовые структуры
   Во время учений "Восток-2018" армия Российской Федерации испытала уникальные "ракеты-невидимки". Об этом общественности поведал начальник 76-ой дивизии Противовоздушной обороны Сергей Тихонов.


   По его словам, военные усложнили себе задачу и не стали ограничиваться обычными учебными ракетами. Командованием было принято решение в ходе условного массированного удара уничтожить тренировочные аналоги самых настоящих крылатых ракет самого разного рода.

   Сергей Тихонов отмечает, что вопрос, справятся ли ракеты с поставленной перед ними задачей, стоял крайне остро. Для того, чтобы повысить сложность проводимой операции, были выбраны ракеты-мишени, которым нет аналогов в современном мире. Тем не менее, отмечает Тихонов, все удары удалось благополучно отразить.


   Напомним, что военные маневры "Восток-2018" Россия проводит совместно с армиями Китая и Монголии. Руководит масштабными учениями лично глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

   Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Соединенных Штатах Америки в совместных учениях России и Китая усмотрели угрозу своей национальной безопасности. Там считают, что Москва и Пекин решили консолидировать свои усилия в противостоянии Вашингтону.

   Читайте также:

   Восток-2018: Россия, Китай и Монголия близки к созданию…

   Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

   Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

   Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

   Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках.

   Smazat
 17. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 18. Ráno jedu na ryby, připojí se nekdo? Je krásně, teplota indického oceánu na výchdním pobřeží Austrálie je 28°C a ty potvory berou!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:28 - Prave se v hrobe obratil James Cook.
   To jsem nevedel, ze vych. Australie ma Indicky ocean !

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. :D

   Tak u vaší diskuse jsem se dneska fakt dobře zasmál.

   Smazat
  4. 14:57
   Nono, aby ses nepokakal, teda jižního pacifiku nebo
   tasmanskeho moře.
   Vona se v této roční době sem hrne voda z korálového moře a nese ssebou spoustu tropických ryb a jinýho ptactva. Voda je až fialová a čistá že je vidět dno v 30ti metrech, přijedte se podívat, je nejkrásnější čas v roce Port Stephens vás čeká

   Smazat
 19. SPD JE!!! extremistické hnutí. Slůvka "svoboda" a "demokracie", které jste si dali do názvu, jsou jen zástěrkou vašich skutečných úmyslů. Stačí si jen pročíst pár článků na těchhle stránkách.
  Adorujete tu minulý, totalitní režim, adorujete tu diktátorské režimy a diktátory po celém světě, pohrdáte naší demokracií a celým polistopadovým vývojem, litujete, že vůbec nějaký listopad vůbec byl. Voliče jste vzali komunistům pro které je KSČM málo komunistická.
  Prostě jste extremisti jako řemen.
  ========================================
  Aáááá, jak se dalo čekat, netrvalo to ani minutu a už se tady nepohodlné názory zase mažou o 106.
  Není lepšího potvrzení toho co jsem napsal výše. To je názorná ukázka té jejich "svobody a demokracie" v praxi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Re (15:28):
   A v y jste tu jako kádrovák? SPD svým "komentářem" pouze nálepkujete, aniž byste svá tvrzení byť i něčím podložil.
   Stranu, která má ve svém programu přímou demokracii lze sotva označit za nedemokratickou ...

   Smazat
  2. Nepodložené pomluvy a útoky jsou tu smazávány po právu. Je stejné, jako s nadávkami. Idiot a lhář 15:28 nečetl rozhovor s dr. Davidem a proto se strapňuje opakováním starých blábolů.

   Smazat
  3. Anonymní21. dubna 2019 15:28
   Jestli chcete posuzovat SPD, přečtěte si její program a neoblbujte, že jste ji poznal, podle nějakých internetových diskuzí. P.K.

   Smazat
  4. 15.28

   No a co kdyby tu SPD napadlo si přidat k svému Programu, osvojit a pochopit články z našeho Národniho program občanů voličů a tedy i vás myslíte,že by vyhrálo by tu většinu v Pardlamentu plného našich neschopných prý zástupců už dlouho prosazujicich dobu TEMNA?

   ZNÁTE UŽ NAZPAMĚT SKVĚLÉ ČLÁNKY NPV,KTERÝCH SE BOJI NAŠI ZLÍ ŘEDITELÉ TISKU A TV A NECHTĚJI JE V OHLUPOVADLECH ZVEŘEJNIT A ROZNÉST JEJI ČLÁNKY NA SVÝCH KOPÝTKÁCH ZKUSTE SI NA NICH ZGUSTNOUT SAM ZLÝ NIČEMO,NO NI?!

   Uměl by jste to,aniž by vám upadla vaše dřevěná kedlubna?

   Smazat
 20. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 21. "Populisté žijí z nostalgie po suverénních národních státech. Jejich odpůrci ovšem také sní o návratu – někam před rok 2008. Těžko říct, která představa je větší iluze."

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No, to jsi tedy napsal pěknou hloupost.

   Smazat
 22. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty jsi dneska hned po ránu zas chlastal, že?

   Smazat
 23. "Rakousko propustilo Iráčany, které kvůli terorismu zatkla česká policie" Jsem zvědav, jestli se Hamáčkovi někdo omluví.

  OdpovědětSmazat
 24. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 25. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty seš fakt komik, Honolulu. Nechceš jít dělat na Ukrajinu viceprezidenta?

   Smazat
  2. 16:48-já se obávám, že nejen honolulu, ale většina "bílých" Američanů sice ví sice "vo co gou" v USA ale ví prd o spojencích v Evropě a ví "govno" o náladě "východu". Projevilo se to již v revoltě mladých v 68. Na Západě chtěli zničit kapitalismus, my socialismus. Historie se opakuje, opět si nerozumíme, byť oba systémy vedou stejní lidé, stejného klanu. Tak kdy se lidé sjednotí pod stejným praporem honolulu? A jakou bude mít hodnotu hvězdička na ni? Hodnotu států USA, EU, nebo až budou tyto hvězdy symbolem suverénních národů v ještě žijících?

   Smazat
  3. PS. ..v nich ještě žijících?

   Smazat
  4. PPS. ještě prosím honolulu o odpověď, jak se budou jmenovat "národní "státy USA a potažmo celého Nového světa? My v Evropě máme tradici ale kompatibilní s vaší a stejným zájmem? Možná jen boj za bílou rasu ale to potřebuje Vůdce? Máte na to?

   Smazat
 26. SPD není můj šálek čaje, ale důraz na hodnoty jako národ a vlastenectví pokládám v dnešní době za podstatné. Žel, část jeho fanklubu si tyto hodnoty transformuje na primitivní vykřiky - kdo neskáče není Čech - a končí pohrdáním ostatními národy(možná i náboženstvími, rasami, menšinami...). Kdyby se skutečně od těchto často i vulgárních výstupů SPD vymezilo, určitě by narostlo o hlasy střední třídy. Přes tyto zábrany budu vás, pane doktore, volit do Evropského parlamentu, a budu držet palce, aby vás tam nezpacifikovali. Hloupé osočování hoďte za hlavu, když budete zvolen, tak asi budou pokračozvat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tady jde o hlavní věc a tou je, že ANO nemůže vládnout samo. Pokud se SPD nedostane do parlamentu, zbytek je jedna strana a co udělají komunisté, za to ruku do ohně nedám. Nemá cenu rozepisovat kdo by potom vládl. Nevěřte všemu co píšou o SPD, kdo ví co to je za lidi, kteří se tváří jako jejich příznivci.

   Smazat
 27. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:56 Táta tě zřejmě počal přes mříže šimpanzí klece, jinak to není možné.

   Smazat
  2. Nick možná nebude tak horoucí katolík, když přeje ostatním co zažil(filcky). Jsem ateista, s nickem občas souhlasím ale zrovna v neděli vzkříšení, křísit i filcky?

   Smazat
 28. Psychiatr v Evropském parlamentu zjevně chybí. A ještě bych poprosil kroužkovat Pepu Nose, důvody netřeba rozebírat. Děkuji.

  OdpovědětSmazat
 29. Tak teď nevím, na Srí Lance to bouchá, tak jsme se s mámou teda už nacvičeně semkli, ale co když vyhrajou ti pašíci? To pak budou extremisti z nás semknutých,že.

  OdpovědětSmazat
 30. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:01 Sis vystřík voči, že nevidíš na diaktritiku ???.

   Smazat
  2. Cenzura nicka Honolulu je kontraproduktivní, je jako hydra, jeden příspěvek smažete, dva nové se objeví.

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 31. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 32. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. H. zbyteční nepřátelé (potenciální sympatizanti) bývají zapšklí, nepřístupní po Vašich komentech. Vytváříte blok, pro který Vás i zřejmě mažou. Vy nejste asi správný typ sblížení, sorry ale dám se (rád) přesvědčit o opaku!

   Smazat
  2. PS. "Ty vzory z SSSR si ještě pamatujeme, tak pozor na klasickou nechuť Čechů k vzorům!

   Smazat
  3. PPS.omluva honolulu, to psal jistě blb, blbější než H., ale autor stejného idiotizmu "Amerikanismu".

   Smazat
 33. 18:09 Ty nemáš byt? Tak snad alespoň klec. Jo a nikomu nenadávej, ty smotku zdivočelých spermií.

  OdpovědětSmazat
 34. Ivan David je člověk s levicovými názory, bývalý člen ČSSD. Byl za ČSSD i ve vládě. .. SPD rozhodně není levicová strana. Sice občas podpoří některá sociální opatření, ale v podstatě její program musí vyhovovat podnikateli Okamurovi a je pravicový. Pro nuzáky, kteří ji volí, se opakuje nesmysl, že pravolevé dělení je překonané. Pan David je inteligentní člověk, takž samozřejmě takové kra*ině nevěří....
  Přeběhlíci a obraceči kabátů jsou mi nesympatičtí. Proto mne pan David hodně zklamal. Jinak je srandovní, že kandiduje do EP za stranu, která chce z EU vystoupit!
  Za vším hledej peníze! Koryto europoslance je tak "výživné" že se zásady hodí za hlavu...Ono první místo na kandidátce strany, která je v Parlamentě slibuje to koryto dostat. Zase jedna ztráta iluzí...komu má člověk ještě věřit?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jdete na to zpočátku velice šikovně, ale odkopal jste se příliš brzy.
   Já nevolím do EP SPD jako stranu, ale pana Davida jako člověka. V mých očích se vám ho diskreditovat nepodařilo. Ale jsem stratég a hlasy v rodině dělíme. Někdo pro Davida, někdo pro Kohlíčka.

   Smazat
  2. Jane,jdete do toho opravdu zajímavě. Okamura je tz. střední třída. Všechny politiky co znám, jsou také "střední třída". Jediný Babiš je v politice, naší, vysoká třída. Mezi vysokou třídu patří i eu poslanci. Co s nimi? Navrhuji po zrušení (opuštění) EU korigovat jejich benefity, důchody místním poměrům. Pobírá snad někdo benefity minulých režimů? Vím, že ano, plošně to nelze spravedlivě odstranit, ale kdy se v té střední třídě "ukotví" solidarita a povědomí o své ceně! Kde jsou odbory\a uvědomění lidí střední třídy, že oni to jsou?

   Smazat
  3. Také volím Davida.

   Smazat
 35. Jen ten Povolny je zakladni trida, jen ten Povolny:-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:23-ano, počítám se mezi základní třídu České státnosti(Koruny české), ač Moravan.

   Smazat
 36. Fyzické napadení poslance Feriho mezitím odsoudil předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. "Další rasový útok na našem území. Ani tentokrát to ale nebudou islamisté, ale "skutečně slušní Češi". Doufám, že budou přísně potrestáni," uvedl na twitteru Kalousek.

  https://zpravy.aktualne.cz/domaci/poslance-dominika-feriho-na-kostu-vin-napadli-dva-muzi/r~a18cc0e4645a11e998d70cc47ab5f122/

  OdpovědětSmazat
 37. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tvoje neznalost pravopisu take svedci o tve "inteligenci".

   Smazat
 38. Hovňousek ať jde do p.dele, jakmile se něco semele, tak se probere z deliria a aby se zviditelnil, tak něco ušlechtilého žbleptne. Myslím, že je v té politice už moc dlouho a z ní a z chlastu mu měkne mozek. Rudý dědeček, jo ještě k tomu mazání, zatím mi nikdo žádný příspěvek nesmazal, tak nevím a radši ani nechci vědět co sem píšete, že Vás mažou. Hej hou

  OdpovědětSmazat
 39. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 40. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 41. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 42. 19:09-Souhlasím až na to,že Ivan David na některé levicové či socialistické mimikry žádně levicové názory už dávno nemá.
  Nám,co chybí na české politické scéně důsledná autentická levicová strana,nepočítáme se mezi tzv.novovlastence a konzervativní národovce a neohranul nás Zeman,Okamura,David,Bartoš a Babiš nám nezbývá než doufat,že s platformy pro tvorbu volební alternativy-Skutečná Levice vzejde nová potřebná levicová politická strana či hnutí.
  https://skutecnalevice.cz/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jsi hlupák. David je autentická konzervativní levice.

   Smazat
  2. 21:44-Nevím,kdo z nás je větší hlupák?
   Já si myslím,že to ani s konzervativní levicí nemá nic společného,co představuje Ivan David.I ekonomka Ilona Švihlíková se od něj a celé NR raději distancuje.
   Spíše se z něj stal autentický ultrapravičák,který mazaně čuchá na 5 let královsky placené křeslo pro něj nenáviděném europarlamentu.Kdyby náhodou v eurovolbách
   za SPD uspěl v jaké politické frakci EP bude asi zasedat ?U socialistů to rozhodně nebude.Nebo si myslíš,že plánuje na SPD nějakou kulišárnu ?

   Smazat
  3. 22:13

   Bude mi potěšením pomoci panu Davidovi v získání hlasovacího práva v EP. Žluč, která se vám v důsledku toho bude jistě drát i ušima, bude příjemný bonus k tomu úspěchu.

   Smazat
  4. 22:13 mudruje a nemá na to. David je vlevo, ale blbci to nepoznají, protože nevědí, co to je.

   Smazat
  5. Anonymní21. dubna 2019 21:29
   „19:09-Souhlasím až na to,že Ivan David na některé levicové či socialistické mimikry žádně levicové názory už dávno nemá.“
   Levice i pravice jsou totality. Na rozdíl od jejich opaku, demokracie. Levice svou totalitárnost halí do hesel o ráji na zemi, pravice zase do hesel o pořádku. Totalitárnost levice stojí na ideologii, totalitárnost pravice stojí na kastovnictví (peníze, původ).
   Takže, jestli se pan David přiklonil k demokracii, je to pozitivní vývoj. Zřejmě prohlédnul, že cesta, kterou chce levice řešit „sociální spravedlnost“, je cestou zničení evropských států a národů. To je pro demokrata, který má také na srdci sociální spravedlnost, ale nepřijatelná cena.
   Takže i ty Vaše novotvary „novovlastenci“ a „konzervativní národovci“, nepředstavují nikoho jiného, než demokraticky smýšlející občany. P.K.

   Smazat
  6. Ad 10:11 - konečně někdo napsal kus správné analytiky. Díky.

   K.

   Smazat
 43. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 44. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Václav Dvořák 20. září 2018 18:52

   Pro 22:10 a další nechápavé:

   V preambuli máme jasně napsáno, co nebudeme v diskuzích na Nové republice tolerovat a co budeme z diskuzí tím pádem odstraňovat.

   Nejsme médium veřejné služby, ale soukromý web. Diskutující jsou tu našimi vítanými hosty.

   Když někdo sprostě nadává, snaží se ponižovat druhé spoludiskutující, napadá nadávkami a obhroublostmi autory článků či redaktory NR, propaguje nechutnosti včetně fašizmu, nacizmu a rasizmu, pak je z naší soukromé párty vykázán.

   To není cenzura!

   To je přirozená reakce na nevítané hosty, kteří se neumí chovat.

   Howgh.

   Smazat
 45. Pane Davide, a Vy se snad divíte? Vždyť ta chamraď se napřed snažila pana Okamuru diskreditovat naprosto vylhaným tvrzením, že je rasista. Dnes se mu snaží porazit nohy pomocí nastrčených figurek stejně jako tomu bylo u jeho předešlé strany. Naprosto nezáleží že udání byla jak policií tak soudem smetena ze stolu. Dříve a dnes se neustále pravděpodobně agent VK (placený BIS) snaží pošpinit pana Okamuru Hnutí SPD a příznivce. Neříkám, co můžete čekat od pornoherce. Ten je jen nastrčenou figurkou stejně jako VK. Je mi na blití z toho, že takové kreatury podporuje vlastně alternativní vysílání pana HLÁVKY (pro neznalé svobodný vysílač) Tento pán nám neustále sděluje že chodit k volbám je nesmysl. Pokud se mu to někdo snaží vyvrátit, tak říká, je to můj názor. Ano to může být. Ale tím, že to předkládá představitel a majitel svobodného vysílače , tak to není jen jeho názor, ale ovlivňování potencionálních voličů např. SPD nebo jiných stran které nesouhlasí s dnešní politikou těch kteří rozkradli a zaprodali náš stát a udělali z nás kašpary v NATO a EU. Jen tím, že lhostení volí takové zrůdy do parlamentu a senátu a taková účelová sekupení jako Byli VEVERKY, a dnes ANO s představitelemi typu Bárty a cizince Babiše, kterým na našem státě a na jeho kořenech záleží jako přivadrovalcům do Ameriky na původním etniku tak se dostáváme pomalu ale jistě na cestu vyhubení. Doufám, že tento národ se jako již dříve několikrát znovuzrodí jako bájný Fenix.
  V.V.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. „Islamizace Evropy? Děsí mě, že tomu někdo věří.“ Mladí diskutovali o Evropské unii

   Filip Vích, Filip Horký - PRAHA
   dnes 19:26

   Pozvání do Národní technické knihovny přijali Asi.jatka Trang, Jakub Janda, Jan Palička a Janek Rubeš. Moderátor večera Filip Horký se jich ptal na jejich pohled na evropské dění a život ve sjednocené Evropě.

   „Mám hrůzu z toho, že se toho někdo bojí. Děsí mě, že podobní sedí v parlamentu. Mám hrůzu z toho, že ta paní těm svým slovům o islamizaci věří,“ reagoval novinář Janek Rubeš na prohlášení kandidátky SPD, že z Evropské unie musíme odejít kvůli migraci a islamizaci.
   „Neřízená masová migrace je bezpečnostním a politickým problémem. Ten důvod, že v řadě zemí západní Evropy hodně získávají krajně pravicové subjekty, je v tom, že středové a pravicové strany nedokázaly pojmout migraci tak, aby se toho občané nebáli,“ tvrdí výkonný ředitel think-tanku Evropské hodnoty Jakub Janda.
   „Bojím se fatálního nezvládnutí toho tématu. Pokud politici k tomu budou přistupovat, že ten problém vyřešíme tak, že budeme dělat, že neexistuje, tak je to strašně špatně. Migrace je do určité míry přirozený proces, ke kterému dochází, ale musí být regulovaná. Snažme se k rizikovým věcem postavit čelem,“ tvrdí novinář webu Info.cz Jan Palička s tím, že bychom si měli definovat, co je migrace.
   „Už Tomáš Garrigue Masaryk stavěl na hodnotách EU. Svět se inspiroval tím, jak se u nás totalitní režim změnil v demokracii. To bychom si měli připomínat. Obzvláště třicet let po sametové revoluci,“ odpovídá v pořadu blogerka Asi.Jatka Trang.

   https://www.seznamzpravy.cz/clanek/islamizace-evropy-desi-me-ze-tomu-nekdo-veri-mladi-diskutovali-o-evropske-unii-70730?dop-ab-variant=2&seq-no=2&source=hp

   Smazat
  2. Vládní rada: Musíme řešit romská témata, napětí eskaluje. Pomoci má kampaň a manuál: „jak být slušným k Romům!“.

   Šárka Kabátová
   včera 19:44

   Napětí mezi Romy a Čechy eskaluje a současná legislativa na něj neumí reagovat. Členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny žádají představitele EU o pomoc i spolupráci.
   Článek
   Nedávné napětí ve Dvorcích na Bruntálsku či incident v Lipníku nad Bečvou, kde byla napadena skupina romských dětí, poukázalo na nové projevy nenávisti vůči romské menšině. To vnímá Rada vlády pro romské záležitosti jako velmi vážnou situaci, kterou je potřeba řešit. A to nejen na úrovni českých orgánů. V EU vzniká nová kampaň k aktuálním romským tématům.

   m Zprávy
   Seznam.cz
   Stáhnout
   záhlaví


   MENU
   Hlavní obsah
   Vládní rada: Musíme řešit romská témata, napětí eskaluje. Pomoci má kampaň a manuál

   Šárka Kabátová
   včera 19:44


   Vládní rada žádá o pomoc orgány EU. (Video: Šárka Kabátová, Seznam.cz)

   Napětí mezi Romy a Čechy eskaluje a současná legislativa na něj neumí reagovat. Členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny žádají představitele EU o pomoc i spolupráci.
   Článek
   Nedávné napětí ve Dvorcích na Bruntálsku či incident v Lipníku nad Bečvou, kde byla napadena skupina romských dětí, poukázalo na nové projevy nenávisti vůči romské menšině. To vnímá Rada vlády pro romské záležitosti jako velmi vážnou situaci, kterou je potřeba řešit. A to nejen na úrovni českých orgánů. V EU vzniká nová kampaň k aktuálním romským tématům.
   Reklama

   „Ta kampaň je určená pro celou EU a evropské orgány s tím, že by měly mít možnost ovlivnit situaci v celoevropském měřítku a dožadovat se třeba i odstranění některých nedostatků či změn v zákoně v ČR,“ sdělil v rozhovoru pro Seznam.cz člen vládní rady, držitel Řádu britského impéria a bývalý policista Petr Torák.
   Ten má za to, že současná česká legislativa nestačí. Srovnává ji s britskými zákony, které jsou podle něj lépe nastaveny. „Kdyby mě někdo slovně napadal, mohl bych to bez problémů oznámit na policii, ta by ho začala vyšetřovat. To se v Česku neděje,“ doplnil.
   Členové rady navíc tvrdí, že vláda nenaplňuje závazky spojené s integrační politikou Romů. Napadení romských dětí už ale podle rady nejde přehlížet. Měl by proto vzniknout jakýsi manuál, jak podobné situace řešit a hlavně jak eskalaci napětí předcházet.
   Další člen vládní rady František Bikár dodává, že by měl manuál řešit i to, jak rychle by měla policie informovat veřejnost o tom, jak se incident řeší, jak je kvalifikovaný trestný čin a zda je pachatel na svobodě. Vládní rada aktuálně čeká na vyjádření premiéra Andreje Babiše i ministra vnitra Jana Hamáčka, jestli mají o schůzku zájem.
   Nedávné konflikty totiž podle nich vyžadují diskuzi. „Poslední dva závažné incidenty jsou výpovědí o poměrech v naší společnosti. Vzájemné vztahy Romů a Čechů definuje frustrace a její eskalace ve veřejném prostoru je na denním pořádku. Jsme svědky každodenních slovních útoků na sociálních sítích, vyzývání k násilí. Podobné činy, i když mají vždy svůj lokální kontext, přispívají ke zhoršování podmínek soužití pro obě strany,” stojí v dokumentu, který má redakce k dispozici.
   „Zároveň ministerstva nenaplňují zodpovědně závazky spojené s integrační politikou nepracujících Romů mezi pracující majoritu, což má za následek neustálé zhoršování životních podmínek určité části romské menšiny, z čehož rezultují problémy, jež menší obce často nedokážou a nemohou účinně řešit,“.

   "Romea.cz Praha, bez skutečné práce nejsou koláče! Jednorázově Měsíčně. Přispět v Kč: Jiná částka 1 000 Kč 500 Kč 300 Kč Darovat 500 Kč Romea.cz Praha. Budete se tak společně s námi díky vašemu daru podílet na změně MEDIÁLNÍHO OBRAZU ROMŮ v České republice. Děkujeme!"?

   https://www.seznamzpravy.cz/clanek/musime-resit-romska-temata-napeti-eskaluje-tvrdi-vladni-rada-pomoci-ma-kampan-a-manual-70647?seq-no=22&dop-ab-variant=&source=clanky-home

   Smazat
  3. Pro Romágádžu Petra Toráka, člena Rady Vlády pro Romákogádžovské otázky? Tóráku, spadni na zem a čum!

   https://uloz.to/live/!ThpUBLGfNOAj/dycky-duchcov-lyncovani-manzelskeho-paru-romy-neodvracejte-oci-od-reality-dost-bylo-prazskych-zmocnencu-cr-2o13-2o19-a-co-romea-cz-praha-ceka-na-prachy-a-mlci-byt-to-obracene-15-na-2-dycky-most-mkv-avi-mp4

   Smazat
 46. Jdu se ted hadat k Petrikovi. Tam se take hodne maze.
  Pojd take cenzore, at ti neco neujde.

  OdpovědětSmazat

 47. Co se tají u Tomiu Okamurovi (Holíkovi)!

  Jak T. Okamura (nyní SPD) uvedl ve své knize Český sen, důvodem jeho vstupu do médií byla snaha o lobbování s cílem prosadit ZAMĚSTNÁVÁNÍ IMIGRANTŮ (!!!) ve své soukromé společnosti místo Čechů? Cizinci vykonávali dle něj tutéž práci kvalitněji? Za tímto účelem využíval své restaurace, kam zval novináře na obědy a tím si zajišťoval publicitu!

  Vydává čtvrtletník Pivní magazín a další tiskoviny. Je také spoluautorem několika knih. V roce 2010 vyšla jeho kniha Tomio Okamura – Český sen. Na jaře roku 2011 následovala další kniha s názvem Umění vládnout. Roku 2012 napsal knihu Umění žít. V roce 2013 sepsal dvě knihy: Umění přímé demokracie a Velká japonská kuchařka. Od počátku své spisovatelské kariéry má smlouvu s nakladatelstvím Fragment. Účinkoval jako jeden z investorů televizní reality show DEN D v ČESKÉ TELEVIZI?

  Roku 1999 investoval devět milionů korun do spoluvlastnictví sítě restaurací (mimo jiné restaurace U Vejvodů). Jeho společníkem ve firmě Gastro-sport Praha s.r.o. byl podnikatel Jan Hájek, který byl později ve styku s kontroverzním podnikatelem Václavem Kočkou? Jakmile Okamura zpozoroval nekalé aktivity, tak ze spoluvlastnictví se ztrátou prý odešel...

  V únoru 2012 svůj veškerý majetek ocenil na čtyřicet milionů korun! Nejvýnosnější firmou je pro něj cestovní kancelář Miki Travel Prague, v níž figuruje jako jednatel. Patří mu i firma Mebius, která zajišťuje průvodcovské a překladatelské služby. Mimo ně spoluvlastní firmu Japa Foods, která se specializuje na prodej japonských potravin a módy. Také je spoluvlastníkem softwarové firmy Break2win a firmy zaměřené na gastronomii U Machtů.

  Pro vzácný velmi drahý zlatý prsten se smaragdy si naváhal zaletět do Brazílie, miluje honosný život, zhlédhl se v japonské konstituční monarchii a v životě Japonského vládnoucího císaře Akihita, též nazýváného Heisei oslovovaného jako "Jeho císařské veličenstvo Císař!".

  Podniky a firmy – (podíl)
  Miki Travel Prague s.r.o. – (bez podílu) – pražská cestovní kancelář, vlastníkem je britská GM Communications Limited
  Mebius s.r.o. – (100 %) – průvodcovské služby a překládání pro Miki Travel
  Japa Foods s.r.o. – (50 %) – dovoz a prodej japonských potravin a módy
  U Machtů s.r.o. – (10 %) – restaurace Staré časy
  Break2win s.r.o. – (7,5 %) – vývoj elektronických aplikací
  Pivní magazín – vydává s Jaroslavem Novákem Večerníčkem
  SENSEPOCKET, s.r.o. – od dubna 2016 do dubna 2017 společník s podílem 10 % ve společnosti provozující v Praze restauraci.

  https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Tomio_Okamura

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Panečku, to je ale tajemství, když si to může kdokoli přečíst na wikipedii. Člověče, nejste vy příbuzný Sherlocka Holmese? :-D

   Smazat
  2. 16:04 Umíte číst strážmistře Topinko, garante manipulace, proč myslíte, že chci vzbudit v lidech, touhu po vědění, kterou Vy nepředložíte, to je ta záměrně, předložená wikipedie, která Vás tak vykolejila V:-D ?

   "Tuto značku budeme přidávat k článkům, jejichž zaslání do redakce Nové republiky bylo zablokováno a bylo nutné najít jiný způsob přenosu dat. Podle našeho výkladu jde o protizákonné jednání - porušení listovního tajemství a současně porušení svobody slova garantované občanům ČR Ústavou ČR!".

   http://www.novarepublika.cz/2018/09/cenzurovano.html

   Ps. Ten Ing. B. Pauk do Vás viděl, jako do hubený kozy, nemažte a pište, co hododovačka, přes hrb byla? Máte pořádná jelita, to přejde.

   Howgh.

   Smazat
 48. 0:15 - Komu se neleni tomu se zeleni !
  Ale on je urcite PREPRACOVAN a ma mnoho starosti.

  OdpovědětSmazat
 49. NESAHEJ NATO TY KŘIVÁKU! USLINTANEJ

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Touto internetovou manipulací , poslal mustafa Dvořák , politického proutníka guru Ivana do věčných volebních lovišť ! Okamůra hamižník , to zaplomboval !

   Smazat
 50. 1:22 - vyjadri se tak, aby ti bylo rozumet !
  Komu je adresovan tvuj vykrik ? (1:22)
  Na co se nema sahat ? Kdo slinta a kdo je krivak ?
  Vlozil jsem tvuj vykrik do Tarotu, protoze ti neni rozumet.
  Vyslo mi konflikt a stehovani ! Kam se budes stehovat ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Václav Dvořák 6. května 2018 21:54

   Promiňte, že jsem nereagoval. Byl jsem v pralese. Prorok 11:10 pokračuje ve své mantře zapouzdřeného člověka. Jeho osočování není založeno na argumentech, nepřemýšlím, jako poslušný slouha slouhů jen bezdůvodně napadá, podsouvá, tvrdí, dehonestuje. Co s ním? Věcnou diskuzi zavrhl. Asi nic. S idioty typu 2:37 se nebudete nikdo bavit.

   Smazat
 51. Já SPD volit bude, mě nějaký Janda nemůže ovlivnit, jedině, že by místo té klády na koleje tam Janda předvedl nějaký superporno kus, něco jako vlak se blíží a oni pořád šukají a vlak přes ně přejede na kolejích a šukají dále, Jando, co říkáš? Šel bys do toho?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A já SPD volit určitě nebudu A to ani žádného Jandu neznám.

   Smazat
  2. 7:23

   To při rozsahu vašich znalostí asi nepřekvapí.

   Smazat
  3. 7:33 velikonoční skřek po silném nutkání něco napsat. To je hodně málo.

   Smazat
  4. 9:00 No, tys nedal ani to.

   Smazat
 52. Pane doktore, SPD má nejdemokratičtější program z těch demokratických, a je jasné že všem ne demokratům se takový to program postavený na jasných morálních lidských hodnotách nemůže líbit. Jak by to asi vypadalo kdyby byli ti darebáci za své selhání odvoláváni ze svých bohémských funkcí. Či kdyby měl každý státní úředník né morální ale osobní hmotnou zodpovědnost za svůj šlendrián ve státní zprávě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8:16, a jak myslíte, že této Vaší chiméry se svými 7⅛ až 7⅓ volebních preferencí dosáhne? Vždyť už vymetl Senát 2x Parlament, zároveň kandidoval, jak na Prezidenta, tak na Europoslance a skončí jako Eurokomisař, aby se ho zde zbavili! A on se mohl konečně, pořádně narochnit, Vy naivo! Tahle země je po politické stránce, již třicet let v kolonoskopii.

   Smazat
 53. Mě by akorát strašně zajímalo,pokud Ivan David uspěje ve volbách do EP nebo jiný kandidát za SPD,jak bude spolupracovat v politické frakci Evropa národů a svobod (ENF).Do frakce ENF pravděpodobně zasednou i kandidáti krajně pravicové AfD.
  Je veřejně známý fakt,že AfD oslavuje Wehrmacht a chce rušit Benešovy dekrety.Jak se s tímto problémem v této politické frakci David nebo Okamura popasují,kteří se pasují za ochránce českých národních zájmů ?

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Vzdyt-AfD-oslavuje-Wehrmacht-a-chce-rusit-Benesovy-dekrety-Tomas-Haas-si-nasel-cas-na-odpoved-ktera-mnohe-zarazi-505604

  https://www.denik.cz/ze_sveta/boj-o-hlasy-v-bavorskych-volbach-afd-pozaduje-zruseni-benesovych-dekretu-20181014.html

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. O Davida neměj strach. Spíš si něco nastuduj z materiálů AfD a nepiš hlouposti.

   Smazat
  2. 8:56-my si tykáme ?
   Ne,o Davida strach skutečně nemám.Z materiálů AfD toho moc nenastudují. Novovlastenci,kteří skočili Davidovi a Okamurovi na špek spláčou nad výdělkem.

   Smazat
  3. Myslim si,ze si to radeji odpusti...i my mame paky...https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Okamura-SPD-Reparace-nejsou-zadna-chimera-578637

   Smazat
 54. 11:27-neodpustí...
  V politické frakci ENF bude pěkná mela. K žádné příkladné formě dialogu idiotů z pravého spektra nedojde.

  OdpovědětSmazat
 55. Kdysi mi pojem vlastenectví, případal jako fosilie, ale stačila invaze v roce 68 a bylo mi jasno i přes útlý věk. Dnes díky hulváctví EU, se musím k vlastenectví opět hlásit i když nejsem Japonec, kádrovat se od namyšlených kosmopolitů nenechám a o tom kdo skáče na špek si můžeme klidně promluvit. Vlastenectví je vztah emoční, nezištný a nevím zda totéž platí na druhé straně.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.