Reklama

čtvrtek 25. dubna 2019

Udavačství je „přirozené“, naučit se to nedělat je věc kultury a výchovy

Ivan David
25. 4. 2019 ParlamentníListy
Když Petr Hampl tvrdí, že „před několika desítkami let se svoboda projevu považovala za něco posvátného, zatímco dnes se říká svoboda projevu ano, ale jen pokud nezazní to, to nebo to,“ plně s ním souhlasím.


Aby se uvolnilo napětí, které vyvolává v titulku zmíněný závažný jev, dovolím si začít starým „sovětským“ vtipem. Potkají se dva vězni v gulagu a ten jeden se druhého ptá, jestli je politický. Následuje přisvědčení. „A jak ses sem dostal?“ „Protože jsem línej,“ zní odpověď. „Jak línej?“ „My jsme pili vodku s Vladimírem a vykládali jsme si politické vtipy. Ráno jsem se probudil kolem deváté v posteli, hlava mě bolela jako střep, ale říkal jsem si: měl bys tam jít. Kolem desáté hodiny jsem se zvedl a šel Vladimíra udat. Jenže on tam byl dřív.“

Petr Hampl se ve svém článku nazvaném Zamyšlení nad novodobým udavačstvím (k přečtení zde) pokusil analyzovat situaci, kdy se dnes – podle jeho názoru – někteří lidé za udavačství politicky nekorektních výroků přestávají stydět, ale naopak se jím chlubí, což má být věc dosud v dějinách nevídaná. Rád bych celou problematiku uvedl do širších souvislostí.
Problémy růstu se změnily v růst problémů

Začnu zeširoka. Dnešní politický systém bych charakterizoval jako demokraturu, tedy směsici demokracie a jistého autoritativního přístupu. Současná politická praxe byla založena krátce po převratu v roce 1989. Odpor proti právě svrženému režimu byl tehdy tak velký, že každý, kdo by nové zřízení nějak kritizoval, by se dostal do izolace a ještě by se jím navíc opovrhovalo. Politická síla doprovázená souhlasem veřejného mínění a přizvukujícími médii, která následně ovládla společnost, byla skutečně tak mohutná, že se také nikdo na nějakou oponenturu, až na pár solitérů, vůbec nezmohl. Většina lidí si kritický hlas vůbec netroufla pozdvihnout a zmínění solitéři se stali spíše zdrojem nejistoty a pocitu nebezpečí, takže málokdo si troufal se k nim přidat. Dnes se situace podstatně mění, protože demokratura slábne. Jak slábne, tak samozřejmě zesiluje represi, protože se chce udržet u moci.

Vlnu udavačství, kterou zmiňuje Petr Hampl, vidím jako projev slabosti. V politickém cyklu se zkrátka dostáváme do období chřadnutí režimu, kdy se problémy růstu změnily v růst problémů, které společnost, která už je nějakým způsobem zafixována, není schopná řešit. Potíže narůstají, kritika sílí a nejde jen o situaci v Česku, protože všude v Evropě i USA je situace podobná. Tam i tam zaznamenáváme vzrůstající tlak na konformitu, například ve Spojených státech na sebe vzal podobu zákona, kterému se říká USA PATRIOT Act (česky Zákon o sjednocování a posilování Ameriky poskytováním vhodných pomůcek potřebných pro stíhání a bránění terorismu z roku 2001). Jinde vznikají podobné zákony. Objevují se všeobecně snahy legislativu zneužívat tak, aby se lidem nedovolilo projevit svoje názory. Opět jde jen o slabost, protože lidé si své názory stejně podrží, nicméně některé slabé jedince bude celá společenská atmosféra inspirovat k udavačství.
Vždyť i obyčejné drby jsou v podstatě udavačství…

Nutno konstatovat, že obecná tendence ke konformismu je nezpochybnitelná. Do hry vstupuje dvojí pohled: na jedné straně se pro někoho rýsuje odměna, pro druhého trest. Puzení, že na „nepříznivou“ situaci je třeba nějak reagovat, je silné. Tendence ke konformitě je ostatně hluboce biologicky založena a není rozumově úplně zvládnutá. Fakt, že ryby plavou v hejnech, není žádná náhoda, protože je to chrání před útoky predátorů. Ryby, které plavou úplně uvnitř hejna, jsou jazykem lidí s hejnem nejkonformnější. Mají tak největší šanci, že nebudou napadeny. Stejné je to se stády zeber nebo antilop, ohrožených útoky šelem. Když utíkají v sevřeném šiku, tak mají větší šanci na přežití. Také lidé se snaží být konformní, aby se ochránili. Na druhou stranu udávání je už extrém, slabost, i když je v psychice založeno velmi hluboce. Vždyť i obyčejné drby jsou v podstatě udavačství, jde totiž o snahu manipulovat cizími názory v něčí neprospěch, děláme to všichni. Snažíme se sice drbům vyhnout, protože takové konání je trapné, nicméně snaha upozorňovat na „nesprávné“ chování je záležitost sociální kontroly, pod jejímž „dohledem“ žijeme všichni a stále. Vyjít si na ples v červených teplákách nejde, každý se snaží být konformní, aby nevzbuzoval přílišnou pozornost. Mnohé své myšlenky, představy a názory si člověk zkrátka nechává pro sebe. Pokud je přece jen prezentuje, pečlivě vybírá místa a situace, kde tak učiní.
Udávat to nebudu, ale hlásit se to musí

Skutečnost, že někteří lidé mají tendenci udávat, zní velmi ošklivě. Aby se vše zjemnilo, vznikl slogan „udávat to nebudu, ale hlásit se to musí“. Jde o jakési puzení jedince napravovat chování jiných tím, že na ně upozorní nějakou domnělou nebo skutečně existující vnější sílu, která potřebnou nápravu provede. Žalobníčkovi se dostane odměny za to, že se choval konformně. Odměna nemusí mít finanční charakter, může se zkrátka jednat o dobrý pocit, že se udavač opírá o sílu někoho, komu udává. Všichni se zkrátka podílíme na společenské kontrole, nejsme jen jejím předmětem.
Když Petr Hampl říká, že „před několika desítkami let se svoboda projevu považovala za něco posvátného, zatímco dnes se říká svoboda projevu ano, ale jen pokud nezazní to, to nebo to,“ plně s ním souhlasím. Shodneme se pochopitelně i na navazujícím Hamplově tvrzení, že za zmíněných okolností moc prostoru pro svobodu už nezbývá.

Akceptovat a tolerovat jiné názory a postoje je třeba se učit od útlého věku. Děti v mateřské školce to neumějí, ony se chtějí zavděčit a jsou tedy intuitivně konformní, když říkají paní učitelce, že Novák leze na židli, a žádají potrestání. Děti s ostřejší náturou vykonají na Novákovi rozsudek samy, shodí ho totiž ze židle. Lidé musí být zkrátka k tolerování odlišného mínění nebo jednání vychováváni, protože sami od sebe je neakceptují. Jestliže je však společenská atmosféra taková, že toleranci popírá, tak se toleranci nikdy nenaučí.

37 komentářů :

 1. S tou udavačskou mánií se vracíme do 50.let ve Spojených státech fašistických - tehdy dokonce členové Národní gardy jezdili na náklaďácích po městech a na zdi psali výzvy k udávání těch, kteří byli členy, sympatizanty či potencionálními sympatizanty s komunisty. Nechyběl ani dodatek, že nepřítel může být třeba i v rodině.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A chvála Pánu Bohu se zkurvenému komoušskému moru ubránili.

   Smazat
  2. Neubránili multi kulti homo trockisti se tam vehementně tlačí na povrch. Totalita nemá jen podobu rudé hvězdy nebo hakenkrojcu, klidně to může být duhový prapor nebo modrý hadr s hvězdama

   Bronislav

   Smazat
  3. 10.28 Na ja, JHVH nechtěl, aby jeho vyvolení museli pracovat a Gójim místo služby a práce pro LIDI zkoušeli vládnout. Ono jim to zmršit trvalo léta, ale JHVH je všechny stvořil, tak ví jak na to. Třeba jako na Ukrajině, když profláklého vyvoleného presidenta nahradil jiný čistokrevný, jako Karl Marx formálně pokřesťanštěný - Kolomojským proplacený (kampaň)... a premier je také z LIDÍ.
   Blázni se radujou, Ukrajina plesá, jak se sebou samou, jako předtím Češi i Slováci, exemplárně vy..bala.

   Smazat
  4. Komunismus vznikl jako reakce, protiváha proti extrémnímu kapitalismu, šlo to ode zdi ke zdi. Pravda je někde uprostřed. Dnešní kapitalismus má mnoho sociálních prvků, odbory, benefity, apod., od kapitalismu je to vždy jen krůček k fašismu, komunismus zase hrozí potlačením individuality a násilným vnucováním společenských vzorů. Komunismus byl vyprovokovaný společenský systém, to je potřeba připomenout. Hrozit bude vždy tam, kde hrstka nepřiměřeně bohatne na úkor velkého počtu. Např. zlaté doly v Africe, dva tisíce kopáčů a nosičů hlíny a dvacet majitelů a manažerů. Takové prostředí vždy bude soudkem komunistického prachu. Všemu je potřeba rozumět v souvislostech, nic není apriori dobré anebo apriori špatné. Vždy závisí na úhlu pohledu, ze kterého problematiku sledujete.

   Smazat
  5. A co takhle nový společenský výrobní způsob jako vyřešení rozporů toho starého?

   Smazat
  6. 11.23 Vážený pane,máte to lehce popletené.Komunismus jako společenské zřízení nikdy a nikde nebyl,není a nebude,jelikož je to utopie.Pletete si komunismus se socialismem,ostatně jako tisíce tzv.politiků,novinářů a podobných kreatur,kteří tyto nesmysly plácají zcela účelově,na rozdíl od Vás.Jinak lze s Vaším příspěvkem souhlasit.

   Smazat
  7. Komunismus je utopie, lepší slovo pro něj nenajdete, zcela souhlasím. Komunismus stojí na mylném předpokladu, že v lidském společenství jednomu záleží na druhém. Nic není dále od pravdy. Což se stalo komunismu fatálním.

   Smazat
  8. 13:50 On je i slusny kapitalismus utopie..oboje sazi,ze na to,ze se lide budou chovat cestne:-)

   Smazat
  9. Slušný kapitalismus je protimluv, kapitalismus funguje, protože nevytváří třecí plochy s lidskými neřestmi. Kapitalismus je eticky neutrální, a proto úspěšný.

   Smazat
  10. Kapitalizmus není "eticky neutrální", je odsouzeníhodný, je proti přikázání i proti slušným lidem. Každý velký majetek vznikl zločinem!

   Smazat
  11. Komunismus anebo socialismus může fungovat v malých společenstvích, kde každý zná každého a celý kmen funguje na základě 100% synergie, nezná soutěživost, zná jen spolupráci. Kapitalismus je přenesení evolučního principu do společnosti. Silný přežívá, slabý hyne. Kapitalismus reflektuje přírodní, zvířecí povahu člověka, je s ní v souladu. Není zločinem, protože lidskou povahu na úkor zvířecí nelze vynutit, k té lze pouze dospět.

   Smazat
  12. Je zajímavé, kolik je v tomto vláknu pravd. Jen je pospojit do jedné!

   Smazat
 2. Odpovědi
  1. Souhlasím, také by mne zajímalo, jak by se projevila větší účast "cvokařů" v politice na úkor právníků, vědců a "umělců" všeho druhu. Škoda, že není pan F.Koukolík mladší, možná by byli dobrý tandem.

   Smazat
 3. Akceptovat a tolerovat jiné názory a postoje je třeba se učit od útlého věku. Děti v mateřské školce to neumějí.

  Extra výňatek pro pana Dvořáka.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Toho televizního ředitele, že.

   Smazat
  2. Možná je to jen shoda náhod, nedávno se tu řešilo téma extenzivní cenzury. Jestli je to způsob, kterým se s ní nepřímo vypořádat? Dvakrát jsem psal, že by nebylo spravedlivé dát panovi Davidovi hlas ve volbě Europoslance, když zde toleruje takovou diskuzní politiku. A žádal jsem jej o slib, že řádění cenzora učiní přítrž. Možná je to způsob, který pro tento účel zvolil. To se pozná brzo, až jestli tu pan Dvořák znovu začne anebo nezačne řádit jak smyslů zbavený.

   Smazat
  3. Píšete naprosté nesmysly. Mažu pouze nadávky, urážky útoky na autory, rasové a jiné nenávistné texty. Vše je archivováno k rubrice SPAM.

   Smazat
  4. Pane Dvořáku, Vy už se nepodepisujete Leo?

   Smazat
  5. Leo napsal na redakční adresu, tak jsem ho otiskl.
   Prý se nemohl dostat do diskuze. Což asi trvá.

   Smazat
  6. Aha, takhle to bylo. Nebylo zřejmé, že citujete někoho jiného. Co se týče cenzury, budu Vás bedlivě sledovat, a nezapomeňte, že na sebe svými rozhodnutími berete zodpovědnost za to, zda-li budu anebo nebudu volit pana doktora Davida v nadcházejících volbách.

   Smazat
  7. Vám vadí, že pan Dvořák maže sprosťâky a blby?

   Smazat
  8. 14:48
   Jste-li dospělý a svépravný, tak proč se zříkáte své odpovědnosti, proč máte potřebu se za někoho schovávat ? Trochu mi to připomíná první třídu - pančeko to on si začal...

   Smazat
 4. Poslouchání cizího rádia se trestá smrtí čtení Ruských,Čínských a dalších zpráv se bude trestat čím?? Demokratickým doživotí? Fujtaixl s udavači jsou to slizouni v každé době.

  Moskva: Bílé přilby chystají provokaci s chemickými zbraněmi. Už mají natočený film:

  https://cz.sputniknews.com/svet/201904259726254-moskva-bile-prilby-chystaji-provokaci-s-chemickymi-zbranemi-uz-maji-natoceny-film/

  OdpovědětSmazat
 5. @ 10:28
  No žádná sláva, oni se vehementně musí bránit dodnes a vyhlídky, že by někdy mohli polevit - v tom bránění, šmírování a udávání - pořád v nedohlednu...

  OdpovědětSmazat
 6. Dr. David opět výborný, a hlavně pozitivní. Občas z toho, co vidím ve veřejném prostoru, sklouzávám téměř na hranici beznaděje. Ale naštěstí všechny ty prototalitní tlaky jsou asi opravdu známkou slabosti a vyvolávají jen zesílení protitlaku probouzejících se, protože lidé konečně pomalu otevírají oči. Pomaleji, než bych chtěl, ale otevírají.

  A ti "Oni" zase brzy budou "sami jak kůl v plotě, nebudou mít jedinýho slova podpory pro to, ..."

  Vláďa z Brna

  OdpovědětSmazat
 7. Mimo lávku.
  Před chvilkou jsem poslouchal Kalouska čt24, nedalo se to. Nejlepší ministr financí EU.Babiše nemusím ale tento kamarád Kosovských Albáncu a ilegálních úprchlíky mu nesahá ani po kotníky. Přepnul jsem to raději na babičku.

  OdpovědětSmazat
 8. OSN: Američané spolu s afghánskou armádou zabili více civilistů než Talibán:

  https://cz.sputniknews.com/politika/201904249719323-osn-americane-spolu-s-afghanskou-armadou-zabili-vice-civilistu-nez-taliban

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:18 - KECAS blbiny.
   Afganci jsou krveziznivi barbari ! Fanaticky netolerantni.

   Smazat
  2. 15:16- netolerantní, protože chtějí žít po svém?

   Smazat
 9. Malá poznámka k panu Davidovi."Terorismus 2001" si objednal válečný zločinec G.W.Bush,aby proti němu mohl"bojovat"!!

  OdpovědětSmazat
 10. Dr. Davide !
  Predkladam osobni bohatou zkusenost z Ameriky a z Afriky !

  At jsou Cesi levicovi, ci pravicovi !
  At jsou to Katolici, nebo Atheiste. At veri v jakou-koliv svoji zivotni filozofii, tak az se k vam do Ceska nastehuje Afrika, tak vsichni Cesi BUDOU NA TU AFRIKU PRACOVAT ! Budou ji zivit..
  Cernosi NEMAJI, zadne pracovni navyky ! A nikdy nemeli !

  Prinutit je pracovat - chodit do prace pravidelne, je VELKE UMENI (a je vzdy podlozene nasilnymi akcemi.)
  Jinak oni neprijdou - krome dnu, kdy se rozdava odmena za odpracovanou praci !

  Jejich kriminalita je nejvetsi ze vsech etnickych skupin na svete ! Jejich ctvrte a casti mest, jsou nejvice zdevastovane na svete a VELMI NEBEZPECNE.

  Jejich predatorstvi je nejvetsi na svete i k sobe navzajem.
  (Vych. Chicago = 4000 mrtvych za jediny rok.)

  A kazdy se o tom muze presvedcit na vlastni oci. Staci sednou na letadlo a jet se podivat na jejich ctvrte !

  Proto je strana SPD velmi dulezita pro zivotnost vasi republiky !
  Fandim teto strane.
  h.

  OdpovědětSmazat
 11. Ivan David, mimo jiné píše:
  Začnu zeširoka. Dnešní politický systém bych charakterizoval jako demokraturu, tedy směsici demokracie a jistého autoritativního přístupu.

  Já píšu: Nesmysl! Žádná směsice s obsahem demokracie tu nemůže být. Jednoduše proto, že tu žádná demokracie nikdy nebyla a není. Demokracie je totiž z její definice vládou všech. Vládnou tady zastupitelé, takže tady nemůže vládnout lid. Demokratizace znamená zbavení moci politických stran, to však vůbec neznamená jejich likvidaci. A kdo, že by měl politickou moc uchopit místo nich? No přece polis - obce a města, protože ty jsou občané schopni ovládnout.

  OdpovědětSmazat
 12. 16:46 - ZDE UVADIM PRIKLAD CO VAS CEKA !

  Aby nase firma prosperovala a mela vladni zakazky, tak musela primout urcite % cenochu !

  Kdyz vsak cernosi neprisli do prace 4 - mesice v roce v prumeru, tak lide, kteri do prace chodili pravidelne, museli zastat praci za plne pocety pracovniku, ktere nikdy plne nebyly.

  Rozumite co se stalo ? Pracovnici, kteri meli rodiny si netroufli protestovat, protoze meli domy na zplatky a decka na skole. Tak padali unavou a cernosi hrali kosikovou 300 m od firmy.
  Toto byl system , ktery se jmenoval Affirmative Action v Americe. Toto jsem zazil a videl a vzdy dal VYPOVED !
  Ti co vypoved nedali, skoncili v nemocnici s podlomenym zdravim a to i z managementu !

  A TOTO VAS CEKA ! BUDETE slabnou finnacne i zdravotne a nedokazete to vyresit.

  To co Berlin a Brusel v Evrope zavadi a prosazuje je vase SMRT ! Vy nemate kam uteci ! Ja jsem vzdy mel !
  h.
  Volte SPD ! Volte pro narodni strany !

  OdpovědětSmazat
 13. noviczech
  ...udavačství, ..to je, že se budete bát vyhodit na ulici papírek, to je že budete chodit se strachem do společnosti, aby jste nebyl jinak oblečen a nebo neplácnul něco ve frontě v Glóbusu u kasy, zkrátka budeme mít SVOBODU DEMOKRACIE, ALE KALHOTY PLNÉ STRACHU!!! A že to není pravda? Už dnes jsou kamery, až prijde i pouliční odposlech a kontrola, tak budeme rádi vzpomínat na socialistickou diktaturu, kde se v hospodě povídali proti politické vtipy a neznám člověka, který za to seděl. A přátelé, začalo to zákazem kouření, pokračuje tlakem na pracovišti, vyrábíte málo, pomalu a jste moc drazí. Máte vysoké mzdy! Toto vám budou vtloukat do hlavy až vás život přestane těšit! I ta dovolená v Egyptě, nebo na Kanárech neudělá radost!
  ...tak uvidíme..... :-))

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.