Reklama

čtvrtek 25. dubna 2019

Věrohodnost státu ohrožují nízké daně

Zbyněk Fiala
Zbyněk Fiala
25.4.2019  VašeVěc
Neomalené zájmy korporací způsobují rozklad kapitalismu, konstatují ti, kdo tomu rozumí nejlépe, neboť to dělali celý život. Sami uznávají, že stát potřebuje víc peněz, a že dát je musí ti, kdo jich mají nejvíc.

Debata o rozpočtu značně kulhá, protože problém není v tom, že chybí peníze na sociální programy, které byly voličům slíbeny. Ony ty peníze jsou, je jich dokonce obrovský přebytek, ale nepřispíváme z nich na krytí potřeb českých holátek, ale na zvyšování kvality jacht zahraničních akcionářů. Nemluvě o vyhazování peněz na zbrojení způsobem, který nezvyšuje naši bezpečnost. Jak vydávání, tak získávání peněz do státního rozpočtu přitom není věcí danou shůry, ale pochází z našeho vlastního rozhodnutí.

Můžeme matkám na rodičovské přidat, pokud pro to poslanci zvednu ruku. Bylo by z čeho brát. Ale museli bychom předtím snížit odliv prvotních důchodů z podnikatelské produkce na území pod českou jurisdikcí, čili zvednout daně, pro což také stačí máchnutí poslaneckých rukou. Představa, že Česko se tím stane pro finanční domy nevěrohodné, jak tvrdí ministryně financi Alena Schillerová, je – abych použil jejího výrazu – sama nevěrohodná. Věrohodnost se získává předvídatelnou rozhodností, nikoliv slabostí a neochotou řešit konflikty v počátcích, aby pak snadno přerůstaly přes hlavu.

Česko vyniká mimořádně bázlivým a podbízivým přístupem k zahraničním investicím a příliš snadno podléhá jednostrannému nátlaku. Je to cinknutý zápas ve volném stylu, ve kterém teče krev kvůli okamžitému zisku a nebere se ohled na reálné mezinárodní postavení země. Dlouhodobé zájmy končí na hnoji, kde pak jsou volně k dispozici mudrujícím novinářům a tvůrcům nejrůznějších strategií. Tento smutný stav lze snadno doložit pohledem do mezinárodních řebříčků, kde je Česká republika na chvostu prakticky ve všem, co má perspektivu. Vede leda tak v rozloze řepkových polí.

Nejvyšší energetická spotřeba, nejpomalejší útlum uhlí, nejmenší odbyt domácích poznatků vědy, největší rozpad lesů, nejvyšší míra eroze půdy, nejznečištěnější vzduch, nejmenší sociální prostupnost vzdělávacího systému, nejvyšší růst nájmů, nejkrutější exekuce, krátce, největší nadbíhání skupinovým zájmům, které mají stát a jeho legislativu takříkajíc v paži. Pokud něco funguje, tak je to díky obětavosti a nasazení obyčejných lidí, kteří jednají – jako třeba zdravotnický nebo školský personál – z úcty nikoliv k penězům, ale ke svému poslání.

Nejostudnější je statistika ukazující Česko jako nejvýnosnější zemi pro zahraniční investice. Není to proto, že by česká ekonomika byla tak vyspělá a produkovala tolik přidané hodnoty. V tom jsme bohužel průměrní, většinou děláme to, co umí mnozí, přidaná hodnota neoslňuje. Ale pracujeme rádi (podle extrémního ročního počtu odpracovaných hodin) a dobře (kvalita průměrného výrobku je spíše nadprůměrná). A zejména levně.

Vláda teď vstoupila na chvályhodnou stezku zvyšování pracovních nákladů, které část těch zisků přenášejí přímo do peněženek pracujících. Obavy ekonomických věštců z investičních oddělení bankovních domů, že si to výrobci vyberou na vyšších cenách, se nepotvrdily. A jak by mohly? Copak jsme zaváděli trh zbytečně? Průměrná nominální mzda loni rostla kolem 7 procent, ale inflace je jen 2,4 procenta.

Lidé tedy na tom byli po roce skoro o pět procent líp a ekonomika přitom neměla problém s vyššími mzdami, jako s tím, že ani trochu dražší lidi už není kde brát. Zvyšování pracovních nákladů má spíše ozdravný efekt, protože odstrašuje od zvyšování produkce pouhým nabíráním dalších a dalších levných rukou. Je to tedy bohulibý záměr, ale plní jen polovinu úkolu.

Pokud se budeme bránit vyššímu zdanění, budeme vypadat jako stát v zajetí skupinových zájmů. Takový stát v zajetí (state capture) není věrohodný, protože s klauny se nevyjednává, mluvit je třeba s majiteli cirkusu. Bázlivý stát, který se zalekne prosazování potřeb občanů, může ustoupit i tam, kde jde o zájmy širšího podnikatelského prostředí. Nadnárodní podniky mohou být například velice ohroženy tím, že Česko nedbá na ochranu klimatu, jak to spotřebitelé v jejich mateřských a dalších civilizovanějších zemích požadují. Takové podniky mohou být vystaveny bojkotu spotřebitelů.

Pohrdání životním prostředím, které v zájmu uhlobaronů a dalších zájmových skupin okázale předvádějí politici myšlenkově zakotvení v pravěku 70. let minulého století, také trpce zkresluje skutečný obraz naší vzdělanosti a kultury. Takovému partneru je opravdu těžko věřit.

Ale čert vem okřídlené „co tomu řekne cizina“, trpělivost může překypět holubičímu obyvatelstvu doma. Může se rozčílit, může navléci žluté vesty a běhat po ulicích, může se shromažďovat na náměstích a cinkat klíči. Jakmile občanům dojde, že v pytlíku od svobody jim kdosi znovu podstrčil otroctví, přestane s nimi být řeč. Bylo by užitečné, kdyby taková představa občas probudila naše poltické velikány ze sna a přinutila je běhat uprostřed noci zpocené po bytě s obavou, jestli už věci nenechali zajít příliš daleko.

Stát tu není od toho, aby se plazil před nejmocnějšími soukromníky, ale aby chránil občany před zpupností nasyslených miliard a vyrovnával slabší vyjednávací pozice běžných lidí před koncentrovanou silou ženoucí se zaslepeně za maximalizací okamžitého zisku. Koncentrovaná síla kapitálu nesmí překročit zvládnutelné meze a bránit orientaci politik na společensky prospěšné cíle. Od toho jsou regulace a daně. Všechno se nedá vyjádřit v penězích, ale aby to stát mohl hájit, peníze potřebuje. Daně nejsou dobrovolné, ale velké zájmy mohou posílit svoji legitimitu, když projeví větší ochotu platit.

Někde ve světě se to už děje. Ve Spojených státech se rozebíhá pozoruhodná debata, jestli Američané chtějí socialismus. V řečech našich nových velkých bratří se nesnadno vyznat. Snadno se tam stane, že za socialisty označí někoho, kdo se sám řadí mezi liberály. U nás je to oheň a voda, ale u nich je liberálem ten, kdo prosazuje náznaky sociálního státu, zatímco u nás je liberál naopak potírá. Americký socialista pak chce toho sociálního jen o malinko víc, například podstatně vyšší minimální mzdu a právo na práci. Socialistické je tedy v Americe totéž jako je v Evropě sociálně demokratické – široký přístup ke vzdělání, všeobecné zdravotní pojištění, bytová politika, pracovní zákonodárství, harmoničtější rozvoj regionů a podobné věci.

To, co teď v Americe vidíme, připomíná „efekt motýlího křídla“. V nedýchatelné atmosféře před bouří stačí nepatrný podnět, aby hrnec překypěl a muselo se pádit před burácejícími hromy a divokými blesky. Takhle se stalo, že v jednom volebním obvodě v New Yorku byla loni zvolena nejmladší poslankyně Kongresu v dějinách USA a smetla přitom kandidáta Demokratické strany na předsedu sněmovny. Volbami to nevyšumělo, teď ona sama začíná být nejvlivnější postavou, vůči které se musí ostatní vymezovat, nebo se raději zařadit.

Rozbíhá se další kolo prezidentských voleb a v Demokratické straně vládne nejistota, zda nevygeneruje kandidáta, jehož vítězství by otřáslo establishmentem ještě více než Trump. Tím hybatelem je poslankyně Alexandra Ocasio-Cortezová, která jde rozhodně za „socialismem“, ať už sama, nebo v zákrytu za senátorem Bernie Sandersem. A mezi finančníky a velkými podnikateli se začaly ozývat hlasy, že se tomu ani tolik nediví.

Americký zpravodaj Financial Times to v sobotu shrnul v pozoruhodném článku pod titulkem Proč mají američtí generální ředitelé starosti o další osudy kapitalismu (Andrew Edgecliffe-Johnson: Why American CEOs are worried about capitalism).

https://www.ft.com/content/138e103a-61a4-11e9-b285-3acd5d43599e

Vzniká komická situace, kdy generální ředitelé největších firem jsou přísně tázáni poslanci sněmovního finančního výboru, zda oni sami náhodou nejsou pro socialismus. Všichni odpověděli správně, žádný se nespletl, což byla přednost, která se dříve u nás připisovala absolventům VÚMLu (pro ty mladší: povinné nalejvárny pro vyšší funkce, aby šéfové za každých okolností trvali na tom, že za socialismu je to lepší). Všichni dotázaní finančníci potvrdili pravost své víry, píše autor, avšak změnu představuje už samotný fakt, že se tato otázka klade.

Někteří k tomu sepsali i menší studii, ve které volili obezřetnější postup než pouhé ano, nebo ne. Generální ředitel jedné z největších bank světa nabídl úvahu, podle které kapitalismus sice pozvedl miliardy lidí z chudoby, ale „nedá se říci, že by byl bez chyb, že nepřehlíží zájmy lidí a že by se nedal zlepšit“. Jamie Dimon, ikonický ředitel JPMorgan Chase, se pak zaměřil na podstatu takového zlepšování kapitalismu. Konstatoval, že společnosti (ale stejně tak vlády, odbory nebo skupiny sledující jen svůj zvláštní zájem) se mohou příliš hnát jen za tím svým, jak to ukazují třeba díry v daňovém zákonodárství. Korporace dlouho volily „objížďku kolem společenských problémů“, ale to by mělo skončit. Musíme je začít brát vážně, radí Dimon. Amerika potřebuje zvýšit výdaje na infrastrukturu, školství, a to podle jeho slov „prostě znamená zdanit bohaté víc“.

Další finančník, zakladatel největšího světového hedgeového fondu Bridgewater Associates´ Ray Dalio dokonce říká, že kapitalistický systém, který stále více rozevírá nůžky nerovností, „čeká buď změna, nebo zánik“. Nepřekročil čáru, ale vidí to kriticky: „Sám jsem kapitalista, a přesto si myslím, že kapitalismus je v koncích“ (... is broken). Buď jej Američané zreformují společně, „nebo se to stane v konfliktu“, praví ten dobrý muž podle FT.

Kapitalistů, kteří se bojí nějaké formy revoluce, není podle FT mnoho. Jenže debata teprve začala. Trumpova kampaň chce stavět na tom, že bude socialismem strašit. Bude tedy volit postup předlistopadové KSČ, která strašila kapitalismem. Možná by se měli zajímat, jak to dopadlo. Ale také část Demokratické strany zvažuje podobný postup, včetně rizika, že bude od Trumpa neodlišitelná. Voliči, kteří budou chtít změnu, tak nebudou mít na vybranou. Minule volili Trumpa. Byl dost radikální? Dal, co sliboval? Není větší šance na změnu jinde? To jsou otázky, které mohou volby rozhodnout.

Americké starosti na americkou hlavu, může si říci mnohý mocný u nás, zdravotní pojištění máme, školství stále funguje (v rozporu s teorií, podobně, jako když čmelák létá), mateřská dovolená bude podpořena, jsme jinde. Ano, jsme, ale to neznamená, že nemůžeme chtít jít dál. A že na to budou potřeba peníze. A že není pravda, že není kde brát. A že stát, který se nebere za své občany, je nevěrohodný. Ostatně, naše 19procentní zdanění zisků největších bank by bylo v drsné Americe vstupem do říše snů.


- - -12 komentářů :

 1. Z našeho státu ročně odchází na západ 800 miliard korun. Státní rozpočet je naplňován výhradně z daní od občanů a firmy, které odvádí od nás těch zmíněných 800 miliard korun ročně neodvádí do státního rozpočtu ČR, kde využívají veškerou infrastrukturu našeho státu, neodvádí do státního rozpočtu vůbec nic a ještě jsou těmto firmám ze státního rozpočtu hrazené veškeré investice a to jenom za slib, že budou zaměstnávat naše občany ale za podprůměrné až žebrácké platy. Jsou to údaje, které nasvědčují tomu, že jsme kolonie, která nemá svou vládu a vláda naší země jedná v zájmu zahraničního kapitálu. To se samozřejmě západním politikům libí a nehodlají z tohoto, pro nás tristního způsobu vedení ekonomiky, nic změnit. Za třicet let se nám západ dál vzdálil a dál se bude vzdalovat protože kolonie nikdy nemůže dohnat svého kolonizátora. Západní státy pomalu a jistě ve vykořisťování států postupují na východ a jsou u hranic Ruska potom co provedli puč na Ukrajině a Ukrajina za jejich vedení se ekonomicky a společensky propadla na dno ekonomických světových tabulek takže sice Ukrajince mají potraviny v cenách jaké máme my, ale důchod mají ve výši 2000 korun a platy ve výši 7000 korun a hned si můžete položit otázku, kdy je ten blahobyt v méně kterého se před pěti lety v Kijevu udělal majdan a bylo zabito nemálo lidí a demokratický zvolený prezident musel ze země utéct. My jsme v podobné situaci jako je Ukrajina protože jsme zadlužení 1,7 bilionů korun státního dluhu a občani dluží 1,9 bilionů korun. Jsme kolonie s koloniální vládou a na tom těžko někdo něco změní protože v opačném případě nás zahrnou humanitárním bombardováním.

  OdpovědětSmazat
 2. Dostávaji se tu komentáře popisujici situaci.
  Návrhy na nápravu však blokuji vnitráci z ČSSD,kteři se dělaji hloupí,že nechápou jednoduché požadavky občanů voličů,zejména to havarujici ČSSD vůbec blokujev,že voliči už maji dost toho,že bohatnou nenažrani majitelé velkých peněz a ptaji se co za hlupáci jsou v tom

  ČSSD,KTERÁ LŽE UŽ VE SVÉM NÁZVU A ODMITÁ PODPOROVAT i své VOLIČE

  kteři už ve svém PROGRAMU dokázali hned v prvnim článku jasně formulovat ,že žádný kapitalistický stát bez přivlastků,který vycházi z gangsterismu už dále chtit nebudou.
  Proč diversanti požadavků občanů ve straně ČSSD tento nový stát úspěšný v celé Evropě zatvrzele odmitaji ačkoli vi,že už nesmí dále bohatnout a krást v majitelé velkých peněz,ale bohatnout misi ted občané voliči,kteři trpí shrbenými hřbety cenzury v korporátnim oligarchickém systému nizkých platů,který jim prý i krade 11 000 korun Nepodminěného zakladniho přijmu a ten dokonce vypláceli i minulí komunisti..

  JE TOTO PRAVDA NEBO NE?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vaše tlachy už opravdu otravují. Jen grafomádie, žádný program. Nejste náhodou p.Radosta v jiném kabátě?!

   Smazat
  2. Serte na ty dřistaly jako je 22.42 jsou to podlí podrazáci z ČSSD.
   Někteři z nás občanů už začinaji chápat,že stát který jmanujete je dilo PRAVICE,proto se tu objevuji krysy,které nic nechápou a dělaji tu diversanty za tzv levici.
   Fuj to je,ale hnůj!

   Smazat
  3. Ten ředitel TV si nahrabal stovky milionů,teď chce zpronevěřit prý 4 miliardy co má na kontě TV jako rezervu,aby řekl,že už nemá penize a tak musi zvýšit koncesionářské poplatky a vycucnou občaby,kterým tvrdi,že ta TV patři těm co v ni pracuji,tedy vlastně jemu.
   Takový zmetek neuveřejni z našeho programu voličů ani čárku a bude zpronevěřovat beztak dlouho až ho konečně vyhodi.
   Dyť 1e to pijavice,která nám krade zmanipulovanými informacemi hlasy a neodradi ho ani to,že prý takové podivné volby s ukradenim hlasů nemusi vůbec platit!
   Že on tu TV chce přivést na buben a prodat ji a s penězi utécy na Kanárské ostrovy!

   Smazat
 3. noviczech
  ...vrána vraně oko nevyklove! Jenže nastala sutuace, kdy Čech Čechovi oko vyklove! A to za peníze! Ty se staly A a Z životem! Jen si myslím, že ten sociální systém, co jsme měli za vlády pana Husáka a dřív, to byl snad ZÁZRAK, kde a jak mohli oni vše financovat! O ekonomice státu by se dalo diskutovat, to je věčné téma! Příklad Německo: 1.státní úředníci neplatí do důchodové kasy a berou 72% platu důchod, dělník platí, bere 48% (později 42%)! 2.VW přenesl centrum do Švýcarska, nemusel v Německu platit daň, to podobné umožnili asi více firmám. 3.Nečestná daňová politika, z daní lidí jsou podporovány krachující jen velké firmy!(proč si myslíte, že se stěhují v nákupních centrech regály) 4.Nejdůležitější bod: boháči měli z úroků daň 71%.Po příchodu SPD pana Schrödra, snížena na 39%, později 42%, požadavek 45%!
  ... :-) Demokracie??, nebuďme naivní, LEŽ A PODVOD kráčí s touto demokracií a obelhavá lidi. ŘEKNĚTE PANU BABIŠOVI, PANU SCHOLZOVI, AŤ ZVEŘEJNÍ VŠECHNY STÁTNÍ PŘÍJMY A VÝDAJE A KAM JDOU!!!
  ...vrána vráně oko nevyklove, ale peníze nesmrdí, ani u mně na kontě!!!
  Ekonomika není zlodějna, ...a nebo přece???

  OdpovědětSmazat
 4. Demokracie tak jak je u nás je podvod na druhou. Zastupitelská demokracie bez zodpovědnosti a možnosti referend za přijatelných podmínek. Je to pseudo demokracie.

  OdpovědětSmazat
 5. Pane Zbyňku Fialo, pokud máte VŠ vzdělání, dá se předpokládat, že z dob totáče. Pak jste utržil i zkoušku z Marx-Leninismu. Tedy víte, že bylo vyučováno ne, že socialismus je lepší, ale proč je lepší. Nevědět nebo popírat to, tak jste při zkoušce neuspěl, popř. zápočet nedostal. Na VUMlu muselo být nutně stejně. Přehánět netřeba.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. NOČNI HLÍDKA VNITRÁKŮ 0.20 ČSSD NECHÁPE,ŽE FIALA

   jako jeden z prvnich už poznal,jak se domnívaji intelektuálni špičky voličů z nepolitické ČSV ,že

   VIZE ČR NEMŮŽE BÝT ANI SOCIZLISMUS ANI KAPITALISMUS

   ale přesně takový stát jak ho definuje ČSV shora.
   Pokud však sami "voliči"o něho nechtěji bojovat protože chce,aby nebohatli nenažrani majitelé velkých peněz,ale občané voliči,pak klidně budeme jako opravdová intelektuálni elita , čekat dalšich třicet let na nápravu, ovčani si tu mohou stejnou dobu stěžovat pánu bohu do oken jako doposud.

   Smazat
 6. Jsem pragmatik, obhajoby izmů, mne nezajímají. Jako nevnímám rozdělení společtnosti na levičáky a pravíčáky. Kdo chce být oblbován, má na to právo. Mne zajímá proč je naše práce levnější při stejných cenách ve srovnání se západem. Proč se nám nejen západ, ale i Asie vzdaluje. Kladu si otázku, zda jde o hloupost, či zkorumpovanost našich elit ? K obsahu článku, se kterým skoro souhlasím, bych přidal ještě několik problémů : lichva, progresivní daň, nízká daň z nemovitostí a nulová daň z luxusního zboží, naopak vysoká daň výdělku malovýrobců, řemeslnikú a obč. sluťeb, daň z potravin (i daň z léků na předpis!) energií a dalo by se pokračovat. Vždyť volení zástupci to ví. Čím více nám stát (a jím nepostihovaní vykukové- solárbaroni, reklamní agentury...) odebere z peněženek, tim méné se mu vrátí na spotřební daní. Výsledkem je podpora majetných a exportérů, zbytečný nárok na dovoz (potravin), nízké platy mají v důsledku i nízký příjem do zdravotního pojištění a do důchodového fondu (ale ten už asi ani neexistuje). To je oč mi běží.

  OdpovědětSmazat
 7. 1:49 nechal jste si nakukat, že jde jen a jen o ideologii, když uvažujete o pravici či levici v tom zcela původním smyslu těchto pojmů, tak nemůžete vidět podstatu problému, o kterém píšete. V daních to není.

  OdpovědětSmazat
 8. 11:26
  Já (:47) popsal problém, tak jak ho vidím, živím prací svou rodinu (nejsem restituent),naštěstí už bydlím. Za vše musím zaplatit, ideologií se nenajíme. Můj plat je omezen daní z příjmu a za každé zboží, energii a službu platím cenu + spotřezní daň Tak my vysvěte, proč to není v daních a v čem to tajemné kouzlo levice či pravice je.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.