Reklama

čtvrtek 11. dubna 2019

Volba, která rozhodne o osudu

Michail Chazin
11. 4 2019 blog autora,  překlad Outsidermedia
Dnes jsme v besedě u Solovjeva probírali politiku USA v podání Steva Bannona.
(Pozn. překl.: Protože tento článek navazuje na předchozí besedu, pro informaci uvádím, že obsahem rozhovoru u Solovjeva bylo mj., že Steve Bannon je nejen velmi chytrý, což už všichni pochopili, ale přitom i velmi efektivní, protože už stihl vyměnit vedení v Austrálii, kde všichni očekávali, že ji Čína sní, ale ukázalo se, že zatím ne úplně, a teď se Američané snaží ji sebrat zpátky. Ale hlavně vyměnil vedení Brazílie. Bannona nazývají ideologem stojícím za Trumpem, je lídrem neokonzervativního názoru, který bývá nazýván izolacionalizmem. Ten termín je relativní, protože liberální model, kdy světu vládnou bankéři, vybudoval svůj systém globalizace, zašel do slepé uličky. Nikoli proto, že systém budovali špatně globalisté – Brzezinski a spol. – a mimochodem, Brezinski krátce před smrtí přiznal, že se tento model dostal do slepé uličky, ale svým žákům, že to nedokáže vysvětlit, protože ti to zatím nepochopí. Takže, model, kterým se řídí Bannon – a podívejme se pravdě do očí – Trump, to není člověk, ale figura představující některé americké elity, které se poprvé projevily v doplňovacích volbách 4. 11. 2014, které republikáni neočekávaně fenomenálně vyhráli, včetně voleb do zákonodárných sborů států. Tedy, podíváme-li se na ekonomický model těchto lidí, vidíme, že považují za nutné obnovit průmyslový obrys Ameriky. Jistěže dnes USA nadále kontrolují celý soubor technologií, ale nemají hromadnou výrobu, bez které nelze na svém území kontrolovat hospodářský model. Nejsou schopni se obnovit bez účasti zvenku, protože nemají dost inženýrů a technologů. A tím se dostáváme k nejzajímavějšímu místu: Lidé jsou hrozně konzervativní, a stále se snaží své staré zkušenosti přenést do budoucnosti. Vedle toho je pár lidí, kteří vidí, jak by to mohlo vypadat jinak. Náš dnešní život je vybudován na dvou základních událostech: Jaltské konferenci z r. 1945) a Bretton-woodské konferenci z r. 1944. Kdo byl na těchto konferencích? Vítězné mocnosti. Bylo jasné, koho porazily: Japonsko a Německo. Otázka zní: Musí být nová Jaltská konference a nová Bretton-woodská konference – nikoli v rámci demokratických procedur, ale v rámci lidí, kteří myslí. Z toho plyne, že na této konferenci musí být mocnosti vítězné – ale nad kým? Bannon nám v podstatě řekl, nad kým. Tím je liberální režim, který je po celém světě a proti kterému on bojuje. Vyštípali ho z Bílého domu, protože liberální parta v USA je stále ještě velmi silná, vidíme souboj liberálů s konzervativci na území Ruska. Už je jasné, koho porazíme – onen liberální Breton-woodský model. Otázkou je, kdo budou vítězové…)

Klíčovým momentem je, že Bannon představuje elitu „kapitalistického“ projektu, který dnes bojuje o moc v USA s elitou projektu „západního“.

„Západní“ projekt se ale nalézá v imperiálním stadiu, je dávno zformován a prosazuje svoji ideu globalizace, zatímco „kapitalistický“ projekt je zatím ve stadiu síťovém a o globalizaci nepřemýšlí. Prostě na to nemá zdroje – zdroje, kterými dnes (jak si někteří myslí) USA řídí svět, které jsou pod kontrolou finančníků, a jakmile Trump definitivně vyhraje, ztratí k nim přístup. Ony ale ve skutečnosti úplně zmizí!

Hospodářská moc USA přitom prudce zeslábne (jak tomu bylo v období „Velké deprese“), ale vojenská se může zachovat. Zajišťovat světovou stabilitu vojenskou silou však možné není (zatímco finanční to lze), ta je potřebná jen k zajištění bezpečnosti.

To znamená, že před USA nevyhnutelně vyvstane úkol rozdělení odpovědnosti za situaci ve světě.

Bannon to chápe, třebaže to nemůže říci nahlas kvůli útoku liberálů-finančníků, protože to odporuje obecné americké mentalitě. Takže je třeba vyřešit přinejmenším dvě otázky:


První: Kde napsat nová pravidla kontroly nad světem?

Otázka je technicky zřejmá, svět se rozpadá na měnové zóny (čímž bude formalizováno vítězství nad světovým liberalismem – tedy bankéři a finančníky) a v důsledku tohoto rozpadu se vítězné mocnosti sejdou na nové „Jaltské konferenci“ a nové „Bretton-woodské“ konferenci. Za stůl se tedy posadí ti, kdo budou mezi vítězi.


Kdy budou oznámeny nové konference, to je zatím otázka.

Myslím si, že je to otázka 2-3 let. Ale to, že bude zopakováno schéma let 1943-45, je zřejmé, protože se už dávno rýsuje a žádné nové varianty prostě netřeba vymýšlet. Hlavní otázka zněla – koho jsme porazili (znovu opakuji, že u stolu mají sedět vítězné mocnosti), ale v této otázce se jakoby vyjasňuje. Rozsah tohoto vítězství nebude menší než v roce 1945. Pokud se ho, samozřejmě, podaří dosáhnout, což zatím není úplně zřejmé.


A teď otázka druhá: Kdo bude sedět u „kulatého stolu“?

V podstatě se zatím rýsují tři země: USA, Čína a Indie. Druhé dvě prostě s ohledem na velikost.

Pro nás je hlavní otázka: Je místo i pro Rusko? Podle prohlášení Trumpa a Bannona soudě jsou na to připraveni, a dokonce nám mají co nabídnout, ale jsme na to připraveni my? A tady se ukazuje, že ne tak docela.


Především proto, že k tomu, abychom vešli do tohoto seznamu mocností, které porazí liberalismus, musíme ho porazit především uvnitř země.

Přitom nejen odstraněním několika organizátorů tohoto procesu, ale vážně vyčistit elitní pole od představitelů odpovídající elitní skupiny. A to nejen slovy (jakože „on slíbil, že se zlepší a už nikdy něco takového neudělá“), ale vážně. Lidé, jejichž aktiva se táhnou k velkým nadnárodním korporacím, nesmí mít možnost ovlivňovat ruskou politiku! Jinak nás, v lepším případě, čeká osud Francie po 2.světové válce, kdy ji na odpovídajících konferencích nechávali na chodbě.


Za druhé – musíme odpovídat formálně.

Nelze na závažných konferencích vypadat jako trhovkyně na bazaru. Jinak se můžeme stát personáží známého vtipu:

Slečno, odkud jste?
Šo??
Aha, z Ukrajiny?
Pošel na ch…!
Aha, takže jste z Donbasu!


Na „Jaltské“ konferenci, tak i na „Bretton-woodské“, mohou být přítomni jako účastníci (tedy sedící kolem „kulatého stolu“) jedině impéria. Ale pak – tomu laskavě odpovídejme. My na to ale nejsme připraveni, protože u nás dlouho vládnoucí liberálové naučili celou úřednickou vrchnost k čistě bazarovým vztahům ve stylu: „Co je vám libo? Tuhle součást naší nezávislosti? Tak řekněte cenu!“. Dnes (podívejme se pravdě do očí), u nás je jen jeden člověk, plně odpovídající imperiálním představám – (a tím je Putin – za což ho upřímně nenávidí všichni liberálové, ať „naši“, či „cizí“) a ještě několik částečně. A takové lidi je třeba urychleně pěstovat.

Příklady takové „nepřipravenosti“ jsem vlastně už uvedl dříve. Poznamenám, že posledním případě na straně „sil zla“ vystupují právě lidé, které byste mezi liberály neřadili, ale kteří plně přijali liberální koncepci Ruska jako malé bazarové země. Oni prostě docela nepochopili, v jaké situaci se dnes nacházíme, a jak rozsáhlé úkoly stojí před zemí a jejím vůdcem.


No a třetí problém – u nás vůbec neexistuje systém přípravy imperiálních kádrů.

Celý systém přípravy a rekvalifikace státních úředníků je pod kontrolou liberálů. A, jak ukazuje předchozí příklad, umožňuje přeučovat dokonce i naprosto patrioticky a státně naladěné úředníky a jejich příbuzné k chování trhovkyň. Ale jak je potom vracet zpátky, to je velká otázka, přeučovat je vůbec vždy mnohem dražší, než učit hned.

Takhle my, jak Rusko a jeho mnohonárodní lid, tak i jeho vůdce (o kterém mohu s jistotou prohlásit, že rozsah problémů chápe) stojíme před závažnou historickou volbou. Buď se můžeme v blízkých letech vrátit mezi světové mocnosti, anebo (a nejspíš už navždy) zůstat zpočátku průměrnou a potom už malou zemí. Přičemž v posledním případě jistě ztratíme podstatnou část našeho území.

Dnešní ruské elity přitom zkrátka kráčí do nebytí, protože kdopak jim asi dovolí držet aktiva, jestliže je chtějí mnohem „hodnější a váženější“ osoby. A nástroje, pomocí kterých bude takového výsledku dosaženo, nám ukazují ti, kteří chtějí přerozdělit trh kvót výlovu krabů. Nebo si myslíte, že pokud Rusko nebude u „kulatého stolu“ nové „Jaltské“ konference, budou dnešní majitelé ruského podzemního bohatství toto bohatství i nadále kontrolovat? Skutečně si to někdo myslí?

Mimochodem, ještě ke slovutné otázce o družbě nebo nepřátelství s Čínou. Tentýž Bannon velmi dobře chápe, že nás s Čínou dnes rozhádat nelze. A navrhuje naprosto důstojnou variantu, při které se s Čínou stáváme rovnoprávnými regionálními lídry. Potom, samozřejmě, přestaneme být spojenci ve věci odporu proti USA. Ovšem zase – musíme tomu návrhu odpovídat. Což s nynější rolí liberálních elit zcela určujících finanční a hospodářskou politiku Ruska je zkrátka nemožné. Z naprosto pochopitelných důvodů.

Takže před námi vyvstaly naprosto jasné a konkrétní úkoly. A ty je nutné dnes řešit, přičemž k tomu máme nejen nepřátele, ale i spojence. Onen Bannon, jakož i síly stojící za ním. Jistěže je to spojenec přechodný, ale pojďme využít jeho zdrojů naplno. USA, koneckonců, nám už od roku 1946 začali házet klacky pod nohy, ale do léta 1945 (kdy jsme porazili Kvantungskou armádu) nám zcela vážně pomáhali.

Obecně je možné říci, že se dnešní geopolitická mapa světa nachází na prahu obrovských změn. A my tomu musíme odpovídat!

Zdroj: Michail Chazin
Překlad: st.hroch 190407

48 komentářů :

 1. Trump a Bannon, jsou nejschopnesi a nejlepsi lide, ktere mame !
  Kdyz poznate mysleni techto lidi, tak vite, ze bodoucnost pro svet je skvela, - v pripade, ze jejich agenda bude protlacena do popredi !

  Trump poslal do penze 62 manageru, ze stinove opozice - (Deep State).
  Narceni , ze na nase volby mel vliv Putin, bylo odmitnuto.

  Bill Barr (Attorney General) bude vysetrovat Muellera a odkud intriky proti Trumpovi prisly. T.zn., ze hodne korouhvicek placenych Globalisty bude plakat..

  Oni uz zacali ted a obvinili Trumpa s psychicke nemoci.

  Toto je valka gigantu a nejmocnejsich lidi sveta a vy, misto aby jste ji sledovaly , protoze ma vliv na vasi budoucnost tak vedete valky mezi zabama a mysima.
  h.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Trump je lump a tim to hasne.

   Smazat
  3. Kerý sou, Lulu ty myši?

   Smazat
  4. Trump pomalu vyhrává nad Deep State, který je pořád velmi silný, ale už mu docházejí síly. Deep State se neosvědčil ve vedení světa. Nemají na to lidi a buňky. Zatím to nabývá směr, který bude přijatelný pro většinu lidstva.I když s lidmi se moc nepočítá. Naděje, že Deep State nezahájí 3.sv.válku je veliká, díky Trumpovi a Putinovi. Avšak platíí jedna Hitlerova věta: " Páni světa se spojík vládnutí." USA nezbude skutečně místo pro kraviny, které dělá do teď.

   Smazat
  5. Čína roste, to je pravda, ale co bude s Ruskem je otazné, protože Rusko ani zdaleka neupadá tak, jak by si hybatelé přáli. Ani v důsledku sankcí. Rusko stále disponuje vzdělanou a velmi schopnou populací, kterou se kupodivu daří alespoň částečně v zemi. Nejlépe by bylo, kdyby se konečně Evropa zabavila sosoroidní smečky, přestala jsem tahat Afričany a kriminálníky z celého světa, a začala užší spolupráci s Ruskem. Mohlo by tak vzniknout třetí ekonomické centrum a prospělo by to všem. Koneckonců Trump pohrdá vlezdoprdelkami a hnusí se mu měnící se vzhled krásných evropských velkoměst. Jestli zvítězí Deep State, válka s Ruskem nás nemine a Evropa se zhroutí.

   Smazat
  6. Ještě Rusáci by měli zatočit se svým Deep State, protože Puťka to úplně nevyčistil, i když mu většina žere z ruky. Jenže tam jsou rozlezení úplně všude, a pak tam jsou kromě nich ještě neschopní zkorumpovaní zmrdi s účty v offshorech. Ale Abyzov je už v železech, to člověka potěší. Chvalabohu ta nižší liberální smečka placená ambasádou USA je dlouhodobě mimo provoz bez naděje na zvolení.

   Smazat
  7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  8. Nemaj lidi, Trump je zmagorenej "You are Fired" TV Star, a nema na funkci potrebne schopnosti , koncentraci atd. Banon byl neco jako freak i kdyz inteligentni. Orthodoxni zid Ivanka zavelela k napadeni Syrie /za udajny plynovy utok/a spolu s Orthodoxnim Zetem Banona vyhnali..Pence je sluzka vydrenej z toho ze je vicepresident..Nemaj lidi a pozvali si zrudu /nekolikrat jiz pouzitou a neosvedcenou v zlocinech/,Boltona , kterej mluvi z cesty a vyhrozuje, coz je dnes zasadni kvalifikace
   US statnika !!
   Take velmi nadana /jak jinak/ dceruska Brzezinska se uspesne prodrala do politickeho deni v USA..Taky nadeje.. Na druhe strane a vsude je to snad jeste horsi.. Srovnani neni mozne..
   Velmi silne zacinaji byt hospodarske svazy /Sanghajska Smlouva, nejaka Cooperace, vsecko vedou Cinani a jsou v tom zahrnuty i Australani pres zakaz, ale Usaci nejsou pripusteny !! jejich iniciativa Obamovou TPP byla vykopnuta s posmechem ..A dalsi tovarny se stehuji do Asie...

   Smazat
 2. Posledni dobou, Amerika vnima Rusko mene nez Cinu, coz je pro Rusko znevazujici / znehodnocujici pocit !
  Cina je denne silnejsi a Rusko slabne !
  Takze ti, co stale prskaji proti Americe, (v Cesku), by si meli koupit cinske prapory a ucit se Cinsky.
  A stejne Amerika - to vyhra vsechno !
  h.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zase hlouposti. Honolulu, na tvé pitominy nejsme zvědavi. Dej už pokoj!

   Smazat
  2. Honolulu je americký vlastenec, tak vidí věci jinak než čestí vlastenci. Jeho názory jsou v podstatě logické, každý fandí té zemi kde žije a považuje ji za svoji vlast.

   Smazat
  3. Rusko ani zdaleka neslábne. Po tolika útocích by podle pravidel museli být dávno v loji a v občanské válce, a to není. Tady jde o podkopání spolupráce v rámci Evropy, kam Rusko patří, a zabránit vytvoření dalšího ekonomického centra jako konkurence. Té konkurence, která je zdravá a prospěšná pro vývoj. Protože Evropa, tak jak je momentálně uspořádána, a bez Ruska, nemají šanci zvlášť. Rusko samo s populací několikanásobně menší po pádu v 90.letech a v ovzduší sankcí nemá takové možnosti. Přeťala se nadějná spolupráce podle hesla "divide et empera" a o tohle tady jde. V takových podmínkách Evropu i Rusko v brzku předežene i Latinská Amerika. A hloupá Evropa to pro Deep State s radostí udělá.

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. Honolulu, ty srandidsto, dvě hoďky od Mar-a-Lago, no to je teda terno! Že by k tobě do krabice pravidelně telefonoval Trump nebo Pompeo a radil se s tebou o své strategii? To je stejné, jako kdyby se podobně rozdrapovala tamní uklízečka.

   Ty Trumpa vidíš stejně jako my v TV a my si narozdíl od tebe přečteme info ve více jazycích, nejen v češtině s angličtině, ale třeba i v té ruštině nebo němčině. Máme s těmi lidmi kontakt, je to blízko. Rozumíme jim, co si myslí, a představ si, ani Amerika nám není cizí, protože máme známé i v USA, takže jsme v obraze. Já mám například v Americe synovce.

   Nás ovšem zajímají zdejší poměry, v této zemi a v Evropě, naše budoucnost. Jestli vy máte v ulicích vašich měst členy BLM a každý měsíc naroste v L.A. počet Latinos o pět stovek, z nichž se většina stane členy MS-13, to je vaše věc, jenže nám se nelíbí ani pohled na současnou Paříž a Frankfurt. Nechceme to tady.

   University už vypotili kdeco a kdekoho. My jsme jednoho takového odmítli jako kandidáta na prezidenta, máme raději kulhavého sprosťáka. V USA bychom zřejmě volili toho tvého přehazovačku. Jenže narozdíl od tebe, my NIKOHO nezbožťujeme. Jednoduše mu dáme dočasný mandát a jestli obstojí dáme mu ho znovu. Toť vše.

   A jen tak naokraj. My sice nadáváme, jak to máme ve zvyku, jenže zas tak bídně se tady nežije. Většina z nás má dostatek a žije spokojeně. Nepleť si Česko s nějakým Bantustanem, hombre.

   Smazat
 3. Bez Ruska žádná dohoda nebude holt je budou muset akceptovat a přizvat k jednání.

  OdpovědětSmazat
 4. To že se tady zabýváme žabomyšími spory, je zcela jasné. To jestli Ušáci vyhrajou všechno, je spíš v rovině, přání otcem myšlenky. Já si přeji aby to vyhráli Slované, protože jinak dojde k jejich likvidaci. Karty jsou rozdány, Rusko největší země s obrovským surovinovým, technickým a lidskovlasteneckým potenciálem s téměř žádnými dluhy a velkými rezervami ve všech sférách. Západ kosmicky zadlužený, bez zdrojů a se zanedbanou infrastrukturou na jejíž obnovu nejsou peníze, se vzrůstající chudobou a sociálními problémy, ani nemluvě o muslimácích. Při chytrém manévrování na Rusko nikdo nemá, pokud jej opět nezradí vlastizrádná podpindosnická olygarchická svoloč, která by Rusko prodala okamžitě, kdyby mohla. Tak uvidíme. Rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
 5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je naprosto odvádějící poyornot, trollí text. Není k článku, je pouhou Honolulí exhibicí a poučováním od notorického hlupáka a vejtahy. Honolulu, už zalez někam do té své floridské sluje a nevyůlejyej!

   Smazat
  2. Tato osoba co chce oslňovat znalostí angličtiny by se měla nejdříve anglicky naučit, prý KNOWLEGE. Toto slovo v angličtině neexistuje, možná ve zululanguage.
   Vědomost, znalost= KNOWLEDGE.

   Smazat
  3. To má Lulu vod Vrilu a jogínů.
   Ty dycky čarujou s kombinacema knowledge and moksha, takže spoléhá na neosobní a nedefinovatelné božstvo, které drobnými úplatky zkouší ovlivnit.
   Experimentální mysticismus, ne nepodobný nekonečné masturbaci.

   Smazat
  4. Neboj Honolulu, tady je taky Wisdom, nejen tituly. To bys zdejší vědce skutečně hodně podcenil. Vůbec nemáš přehled, kolik lidí úzce spolupracuje pravě s americkými kolegy z významných universit. Spousta zdejších výzkumných kolektivů významně přispěla ke světové vědě, jen to není tak mohutně publikováno jako třeba britská věda, protože naše mediální nástroje jsou poněkud nedostačující.

   Ovšem v čem jsou Amerika a Británie nedostižní, to jsou finanční služby. Díky nim si mohou dovolit nakupovat hotové vědce i s licencemi. To je dědictví válek na kontinentu a následného uspořádání světa. Prostě prachy a finanční moc.

   Částečně se do toho v průběhu posledních dvaceti let zamontovala Čína, kam přešla značná část průmyslové výroby světa. Jenže tohle není dílo jen a výhradně chytrých Číňanů, ale světové finanční superelity, což představuje pouhých pár rodin, které přesunuli svá aktiva právě do této země, tak jako kdysi z Evropy do USA a tak rozšířili diapazon svých aktivit.

   Momentálně jsou v konkurenci s tou finanční superelitou, která zůstala v USA. Toť vše. A mimochodem, Trump je samozřejmě mimo tuto superelitu, jejíž hlavní jádro podporuje především Demokratickou stranu.

   Smazat
  5. Honolulu, inteligenci postrádá i většina amerického národa, tak to nezevšeobecňuj a přestane se ti to vracet v negativních reakcích na tvoje příspěvky.
   Trochu se mírni a uvidíš že se to vyplácí ..

   Smazat
  6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  7. Honolulu, měl bys přestat chlastat a konečně reagovat normálně. Nikdo ti za university nenadával, jak jsi na to přišel? Já jsem ti vysvětlil, že zdejší vědecké kolektivy mají také výsledky a časté citace v amerických pracích. Tedy nikdo tu není hloupý. Jen naše populace je menší a nemůže se rovnat tak velkému státu jako je Amerika.

   S Halíkem ses taky trefil ty "znalče". Ten chlap kdyby mohl, vykouřil by té vaší Hillary ptáka ve výtahu. Stejně tak hodnotné jsou ty jeho "doktoráty". Nevystudoval pořádně ani teologii, tedy i jeho rigorózní zkouška je otazná. O žádných jiných doktorátech nemám ponětí. Pokud tedy nemáš na mysli "doctor honoris causa", což může získat i školník na ZDŠ za organizování sběru plastických lahví.


   A vůbec, jakou školu jsi dokončil ty?

   Smazat
  8. Dokoncil 4 pomocnou Na Smichove v cikanske skole .Vysel s maturitou .Ihned se dal na politiku a odesel bojovat proti komunismu na zapad .Brala Afrika tehdy jeste zeme noneegr a tak se tam placal vyklizenim staji od hoven .
   V exilu se venuje vyhradne politickym vedam a studuje na universite huly huly do papuly.Je tak blbej ze si plete Stejskala z z Eretzu ktery bokem delal v jednom platku v Cesku censora ,zid na ultimo. Ma to proste popletene a jako spravny blazen vyzadduje si pozornost jakoukoliv to je to o cem sni ,normalne vi upne h,,,o jen co vycte a zde sesmoli.Ignorovat je jedina cesta a potom Venca ktery ho zamazne vzdy kdyz moc zvani

   Smazat
 6. Já si myslím, že budoucími účastníky konference o světě bude Čína, Rusko, Indie a Brazílie a snad někdo bude zastupovat i Afriku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. :-) Super vtip...

   Smazat
  2. 12:34, pán měl asi vlhké sny. No možná v příštím světě z kontinentální Evropy nikdo nebude, ale v tom případě ani Rusko ne. Zato Amerika a Británie tam budou vždy a trochu pochybuju o Brazílii.

   Smazat
  3. No, Brazílie opravdu v dohledné době o osudu světa rozhodovat nebude. Ta má svých starostí až až.

   Smazat
  4. Brazílie je už dnes silná regionální mocnost!!!

   Smazat
 7. Bagdád Irácký prezident požádal o pomoc Rusko:

  https://cz.sputniknews.com/svet/201904109604574-iracky-prezident-pozadal-o-pomoc-rusko/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Maduro prohlásil, že v USA vládnou stoupenci Hitlera:

   https://cz.sputniknews.com/politika/201904119606351-maduro-prohlasil-ze-v-usa-vladnou-stoupenci-hitlera/

   Dobře to natřel pencemu.

   Smazat
  2. Hm, co ještě píšou na sputniku?

   Smazat
  3. Ad 12:49 - píší, že pochybují o tvojí sexuální orientaci.

   Smazat
 8. Solovjev je zdatný mystifikátor, jeho diskusní pořady jsou zmixvány z polopravd, jejichž smyslem zrovna není budování silného postavení Ruska.
  Ano,nová Jaltská konference bude, ale až po skutečném poražení liberalismu, který před svojí očekávanou porážkou připravuje svět na zničující krizi, než by se dobrovolně vzdal.
  Účastnící nové Jaltské konference jsou také známí, bude to vítěz Rusko (jako v minulosti Stalin) s minimem spojenců (Čína?) a všuchni ostatní proti němu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nevím, o co jde Solovjovi, ale v poslední době se mi jeho práce přestává líbit. Sice chápu že mu jde o sledovanost, jenže to někdy nemá se seriózní novinařinou někdy moc společného. A ještě jedna věc mně na něm vadí. Poměrně často se montuje se svými názory to diskusí. Chápu, že by se měly usměrňovat, jenže skáče do řeči skoro tak často a neurvale jako Moravec, Smetanová a další liberální štěkny.

   Smazat
 9. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Díky těm pidimužíkům žiješ a i tvůj rodný Smíchov je český.
   V US bys měl lidem poradit, aby se nedali zblbnout a nezačali se sr*t do Ruska, aby špatně nedopadli jako doposud všichni , kteří také ty pidimužíky podcenili.

   Smazat
  2. Pidimužíci... a člověče, že se jich tak všichni obávají a furt se do nich serou, ty pidimužíku. NASA od nich kupuje motory, vyváží astronauty a těžké náklady na orbitu, teď chce spolupracovat na Lunární základně a váš Westinghouse prská vzteky, když je vyšachují z tendru na palivo. O plynovodech a zbraních ani nemluvě. Rusko nemá sílu USA nebo Číny, ale v žádném případě to není outsider. Jisté síly v USA se ze všeho nejvíc obávají spojení Ruska a zbytku Evropy. Vznikl by tak velmi silný konglomerát ekonomický a vojenský, se silnou surovinovou bází, a velmi slušnou sociální základnou. Navíc spojený s jihovýchodní Asií po kontinentu. Už hodně lidí od vás agitovalo, že by se mělo tvořit spojenectví, kulturní a obchodní trasy s touto strukturou a ne to všechno podpalovat a rozdrbávat.

   Smazat
  3. Anonyme 20:47 - máš zcela pravdu, ale blbeček Honolulu tohle nepochopí. Víš proč? Protože je to blbeček!

   Smazat
  4. 0:28, já to nepíšu kvůli němu, on mi je volný, ale sem přijde údajně celkem slušný počet lidí, tak proto.

   Smazat
 10. S některými blby se není možno domluvit, protože mluví jinou řečí. Jedni říkají, že černá je černá, bílá je bílá, druzí,že bílá je nejsvětlejší odstín černé a třetí, že černá je nejtmavější odstín bílé. Jedno je jisté bez Ruska si dneska nikdo ani neuprdne a globalisté ví, že bez Putina nastane boží dopuštění, které semele i je a proto má od nich ochranu. On pracuje v jejich zájmu ale i v zájmu ruského lidu. Rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
 11. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nick Honolulu - smradlavá huba, drzej americkej hajzl, kterej se denně sere na české diskuze. Už jsi s tím směšnej. Asi máš na amerických serverech zaracha, praštěnýho dementního dědka tam nechtějí, tak to leze na české diskuze. Tady to trpělivě snášíme, ty zvratky a pořád stejnej sprostej sajrajt.

   Smazat
 12. Anonymní11. dubna 2019 21:50
  20:26 - Ja se ti zapomel zminit - Cesi z Ceska sem
  jezdi ! Potkavam je na odpocivadlech dalnice a
  v obchodech !
  ZAVIDIM JIM, jejich mladi a chut do zivota, energii a vim urcite, ze se uplatni, kdyz budou vedet, co je jim cilem. Amerika je zmeni a oni potom uz nikdy nesnesou nejakou vstepovanou propagandu a falesne hodnoty.....
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
  Amerika je změní, to teda jo. Až dostanou po čuni od první americké feministické milky za to, že jí řeknou, že je pěkná, nebo když je zavřou za to, že z neznalosti řeknou negr místo Afroameričan, nebo, nedej Bože, se nějaké milky dotknou, aby je náhodou neobvinili z "sexual harassment"...Jo jo, emerická svoboda.

  OdpovědětSmazat
 13. Na TV KINO SVĚT 12.3. mezi 14:00 a 16:00 byl vylíčeN náš současný Svět bez příkras, takový jaký je, až jsem nechtěl věřit svým uším. Byly vyjmenovány všechny zločiny, které spáchali američtí prezidenti, bylY vypočítány oběti tzv. malého terorismu a porovnány s obětmi velkých teroristických válek - tedy je to cca 1 ku 10.000. Byla vyvrácena zcela legenda o 11. září a New Yorku a jeho dvojčatech. Bylo ukázáno jak USA civilizace vraždila Indiány až do úplného vyhlazení - holokaust proti tomu byljen slabý čajíček: 160 milionů versus 6 milionů vyvražděných. A také jak vraždili trestanci vyhnaní z Anglie domorodce v Austrálii, až se provraždili k ctihodným občanům. Ani Japonci a jejich genocidy asijských národů neušly kritice. Zajímavá byla pasáž o propagandě. Tu vynalezli Britové, kteří na začátku 1. světové války potřebovali vtáhnout USA do války. Pak se ji ujali v USA a ten úřad propagandy USA stále funguje - kdepak Hitler a Goebbels, ti se to vše naučili na civilizovaném Západě! Asi jsem ale přeslechl, lovy na otroky v Africe a genocida černochů USA byla nějak opomenuta. Ale to bylo "pouhých" 15 milionů mrtvých - no a co to je když se diktatura kapitálu nyní chystá jednou vodíkovkou usmažit tak 3-4 miliony lidéí, podle velkoměsta, které si dají na mušku. Máme se tedy na co těšit!

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.