Reklama

pátek 24. května 2019

Děkuji Rusku za vítězství ve druhé světové válce

Abel Cohen
24.5.2019  Couternpunch, překlad Miroslav Havlík
Rusko slaví vítězství nad Třetí říší 9. května, zatímco Západ 8. května. Rozdílná data oslav dávají smysl, protože komunisté bojovali s nacisty jiným způsobem než zbytek světa. Spojené státy nesly pouze čtvrtinu válečné tíhy než naši Sovětští spojenci – a také, my začali bojovat s fašisty až na konci války. Den konce války byl určen tak, aby zastavil Rusy při postupu na Západ, a ne, aby se osvobodil kontinent od nacistů. Západní mocnosti čekali s otevřením druhé fronty až do června 1944, tedy 11 měsíců před koncem války, protože naši boháči obchodovali s Árijci až do roku 1945.


Existuje mnoho příkladů, na kterých si můžeme ukázat, že západní mocnosti nesli pouze zlomek obětí: například zahynulo více Uzbeků než Američanů. V této rasové válce zmizelo celých 14% předválečné populace SSSR, 2.000 měst, 70.000 vesnic, 40.000 mil železničních cest a 100.000 zemědělských družstev. Po bitvě o Stalingrad zůstala v tomto městě stát pouze jedna budova. Sovětští vojáci bojovali s nacisty v poměru 4:1 na několikrát větším území než západní spojenci. Jenom v lednu 1945 nacisté zabili tolik Sovětů, kolik zahynulo Američanů za celé období jejich účasti ve válce. V závěrečné bitvě o Berlín ztratil SSSR 80.000 vojáků a USA na celé frontě v této době 9.000. Polovina, ze 70 mil. obětí druhé světové války, zahynula na východní frontě. Na vrcholu této hrůzy, 15 – 20 mil. vojáků vyhladilo většinu obyvatelstva mezi Baltickým, Černým a Jaderským mořem. Toto byl opravdový Holokaust. Během roku existence západní fronty bojovalo na obou stranách necelých 5 mil. vojáků a civilní ztráty obyvatel jsou nesrovnatelné. Rusko podepsalo pakt o neútočení s Árijci a Japonci z toho důvodu, aby předešlo zničení Slovanských národů. Ale nakonec to nezabránilo tragédii, ve které zahynulo 30 mil. civilistů.

Podobně v Asii, svrhli jsme atomovou bombu, abychom zabránili ruským spojencům vstoupit do války s Japonskem. Nebylo to uděláno z důvodu, abychom zabránili ztrátám na životech amerických vojáků při invazi na japonské ostrovy. Válka v Pacifiku se začala po útoku Japonců na vzdálené ostrovy, které jsme před padesáti lety zabrali domorodcům. Nebojovali jsme ve druhé světové válce, abychom zachránili evropské Židy, Slovany anebo Číňany a Etiopany, kteří jako první čelili militantnímu fašismu v letech 1933 – 1935. Amerika posílala tisíce mladých mužů, aby umíraly na vzdálených ostrovech a nikdo o tom neslyšel do té doby, dokud Japonci nenapadli naší základnu Pearl Harbor. A přitom Japonci už deset let zabíjeli milióny Číňanů, Korejců, Filipínců, Indonésanů, Malajců, Vietnamců, Barmců, Indů a Mikronésanů.

Naši sovětští spojenci tři roky jako jediní těžce bojovali s Hitlerem, zatímco u nás se tvrdí, že jsme válku vyhráli proto, že jsme Sověty dobře materiálně zabezpečovali a ti pak umírali za nás. Toto je propaganda – více než 90% vojenského průmyslu nesl sám SSSR. Ministerstvo obrany USA toto oficiálně přiznalo ve své brožuře z roku 1945: „Lend-lease(zákon, díky kterému USA pomáhal spojencům, pozn. překladatele) se týkal pouze 10% celého vojenského vybavení Británie a ještě menší procentuální podíl veškerého sovětského vybavení.“ Prezident Roosevelt se snažil zlepšit americkou alianci s našimi komunistickými spojenci. Ale po jeho smrti se rozhořely závody o dobití Berlína. Vyslanec USA v Rusku Harriman odcestoval do Washingtonu v naději, že najde u nástupce Roosevelta Trumana více antikomunistických sympatií: „pane prezidente, čelíme barbarské invazi do Evropy.“ V ostrém kontrastu se svým předchůdcem, Truman souhlasil.

Místo vděčnosti SSSR za opravdové vítězství, jsme svrhli dvě atomové bomby, a to několik dní před plánovanou invazí Sovětských vojsk do Japonska, kdy nám měli podat pomocnou ruku tím, že otevřou druhou pacifickou frontu. Do této doby Rudá armáda očekávala společné spojenecké úsilí, tak jak byla zvyklá ze spolupráce v Německu. Ale protože podobná spolupráce už nepokračovala, posílily v ní protizápadní názory. Amerika by neměla vytvářet mýtus války proti fašistům, kterou jsme nevedli do poslední minuty. Jak řekl Truman: „Jestliže začne vyhrávat Německo, musíme pomáhat Rusku. Jestliže bude vítězit Rusko, my musíme pomáhat Němcům a tímto způsobem je necháme zabíjet se navzájem.“ Amerika co možná nejdéle čekala, než se připojila k válce – a zakončila ji prvním výstřelem v nové, další.

Meziválečný prezident Coolidge řekl v roce 1925, že úkolem Ameriky je podnikání. O 15 let později, toto stále platilo, když nacistická letadla, která nemohla létat bez aditiv od firmy Rockefeller Standart Oil, bombardovala americké lodě plavící se do Londýna. Palivo této firmy také pohánělo německé tanky při invazi do Ruska. Akcionářem této americké firmy byl IG Farben, německá firma vyrábějící Cyklon B, smrtící plyn do koncentračních táborů. IBM navrhoval a vyráběl počítače, které potom pomáhaly SS s organizací obětí těchto táborů. Du Pont, General Motors, Ford také profitovali na Holokaustu. ITT obchodoval s nacisty do roku 1945. Hitlerův přítel Charles Lindbergh a antisemita Henry Ford vedli milión fašistů z protiválečného výboru Amerika First. Meziválečné noviny Výmarské Německo obvinily Forda z financování fašistů. Půl roku před útokem Japonců na Pearl Harbor, Lindbergh zaplnil NYC arénu americkými konzervativci, sympatizanty nacistů, dychtivými slyšet jeho obhajobu Hitlera. Právnická firma Sullivan and Cromwell, bratrů Dullesových, a Union banka Prescotta Bushe pracovaly a obchodovaly s nacisty do roku 1945. Když Sověti prorazili u Stalingradu v roce 1943, budoucí ředitel CIA Dulles zahájil Operaci Sunrise, aby dosáhl tajné spolupráce s SS, a tak zachránil západní civilizaci před barbary od Moskvy. Komunisté brzy obsadí ruiny Berlína. Paříž a Brusel možná později. Tento strach vedl přední americké rodiny - Rockefeller, Ford, DuPont, Dulles, Harriman, Bush, Luce, Hearst, Kellogg, Brown a Root – aniž by viděli zlo koncentračních táborů v křížové výpravě proti komunismu. Někteří z nich zosnovali v roce 1933 spiknutí proti Rooseveltovi.

Po válce byli fašistickými fanatiky zamořené Frankovo Španělsko, Salazarovo Portugalsko, jihoamerické vojenské junty, šáhova Persie, Baathist Levanta, Vatikán a dokonce Červený kříž. Kolaboranti vytvářeli sítě, kterými zachraňovali válečné zločince před Norimberským tribunálem. Někteří z nich dokonce ani nemuseli opustit Německo. Naše speciální síly a Wall Street nabírali tyto veterány SS přímo v ruinách Evropy a postavili z nich základ západoněmecké výzvědné služby, která potom pomáhala vytvořit dvě americké instituce: NASA a CIA. Když Sověti osvobodili východní Německo, Hitlerův oblíbenec Reinhard Gehlen odjel do Alp, kde ukryl zpravodajské informace, než se vzdal Američanům, aby měl výhodu při vyjednávání o NATO. Až do konce svého života pak vedl západoněmeckou zpravodajskou službu. Specialisté z OSS (předchůdce CIA) zahájili Operaci Paperclip, aby odvezli přední nacistické raketové vědce na Floridu, kde major SS Wernher von Braun sestrojil raketu, která doletěla až na měsíc. Po smrti Roosevelta tyto bohaté rodiny byli ochotné spolupracovat s nacisty i přesto, že věděli o hrůzách páchaných v koncentračních táborech poté, co je Sověti v roce 1945 osvobodili, a to včetně šesti největších: Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek a Osvětim. Spojenci mohli teoreticky zpomalit genocidu bombardováním železnice vedoucí do těchto táborů, jakmile se dostali na dosah. Západní mocnosti věděly o těchto táborech minimálně od roku 1943, kdy o nich dostaly zprávy od polského odboje. Američtí a britští zpravodajci nevěřili příběhům uprchlíků z Osvětimy. Až do roku 1942 Amerika vracela plné lodě židovských imigrantů zpět do okupované Evropy. Spojenecké letectvo nebombardovalo infrastrukturu koncentračních táborů, i když měli příležitost. Na místo toho bombardovali civilisty napalmem a potom na ně v Japonsku svrhli dvě atomové bomby. Obhájci těchto zločinů říkají, že tyto bomby zachránily mnoha vojákům život, jako alternativa invaze na ostrovy. Toto tvrzení ale selhává, pokud vzpomeneme na spojenci vybombardovaná města, která byla ještě více zničená než Hirošima a Nagasaki. Jediný důvod, proč jsou tato dvě menší města zapsaná do historie, je, že ještě na konci války stála nepoškozená, a tak na nich byla možnost demonstrovat sílu atomové bomby. Města jako Tokio, Osaka, Berlín anebo Hamburk už neexistovala. Po vybombardování Drážďan do základů, britský aristokrat, maršál Harris řekl: „Ukažte Rusům, když dorazí, co může udělat velitel bombardéru!“ Hitler měl pravdu, když v roce 1935 řekl: „Jen já, stejně jako Britové, mám dost krutosti, abych ovládl svět.“

Třetí říše začala pomalu zanikat mezi dvěma rozpadajícími se fronty. Po vítězství u Arden budoucí blok NATO prolomil Němci slabě osazený západní front – a závod o Berlín mohl začít. Roosevelt vnímal, že pro poválečné uklidnění vzájemných vztahů je důležité, aby Berlín dobili Rusové. Churchillovi se to nelíbilo, ale neměl sílu to jakkoliv ovlivnit, protože Británii v podstatě nic nezůstalo. Roosevelt ale umřel dříve, než Němci kapitulovali, a tak až Truman dostal zprávu, že naše atomová bomba je připravená. V následujících jednáních Sověty ohromilo arogantní chování západních vůdců. Stalin pochopil, že již tak velice špatné spojenectví se Západem se dostalo do bodu bez návratu. Sovětský ministr zahraničních věcí Molotov později reagoval na Hirošimu slovy: „Tato bomba nebyla cílena na Japonsko, ale na Sovětský svaz.“ Dva dny před osvobozením Číny Sověty, Američané svrhli první atomovou bombu na jedno z posledních nezničených japonských měst, na Hirošimu.

Rusové nicméně začali provádět invazi, a tak další den Američané svrhli druhou atomovou bombu na další město, na Nagasaki. Potom Stalin odvolal invazi a Američané dovolili císaři zůstat u moci, nehledě na to, že čtyři roky požadovali jeho bezpodmínečnou kapitulaci. Jakmile byly bomby svrženy, začali se Truman a Byrnes vysmívat Sovětským partnerům. Vyhrožovali, že jako další srovnají se zemí Moskvu nebo Kyjev. Ale Stalin jim nevěřil, protože ze svých zdrojů věděl, že Američané získali z Německa materiál na výrobu maximálně dvou tří bomb. KGB už dávno pronikla do projektu Manhattan, kde se zabývali výrobou atomové bomby. A ačkoliv to generálové Patton, Lemay a MacArthur věděli, snažili se přesvědčit západní spojence, aby se nezastavovali v Tokiu a v Berlíně, ale že by měli pokračovat na Moskvu. A tím, že utichly poslední rozumné hlasy jako Wallace, Stimson, generálové Marshall, Clark anebo Eisenhower skončil vzájemný konstruktivní dialog. Rusové byli zmateni takovým chováním.

Během druhé světové války zahynulo 25 – 30 mil. sovětských občanů. Nevyjádření vděku Slovanům, kteří nesli největší nápor tohoto boje, je kolosální chybou, kterou Západ nikdy nenapravil. Hrdost z vítězství je zcela pochopitelná - byl to vrchol ruské kultury, civilizace a sebeúcty. Porazili nacisty, dobili Berlín a zastavili Holokaust. Ne vše bylo vznešené, ale lepší než možná alternativa. Takže 9. května je nechme slavit jejich Den Vítězství. Zasloužili si ho. С днём победы!


Abel Cohen
www.counterpunch.org
kráceno, přeložil Miroslav Havlík

107 komentářů :

 1. K problematice, přečtěte si

  http://emperors-clothes.com/articles/randy/swas1.htm

  (asi 5 pokračování).

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bezvadný článek - měl by být v učebnicích ! Tohle by se mělo vyučovat !

   Smazat
 2. Полне согласен . С днем Победы.

  OdpovědětSmazat
 3. Naprosto pravdivý článek.
  Václav

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Konečně zazněla pravda v dnešním světě polofašistické propagandy a-la USA !! Dnes jsou Spojené státy fašistické of America ve stejné pozici jako fašistické Německo na začátku boje o světovládu !! Díky Stalinovi má dnes Rusko jaderné zbraně !!
   Herout.

   Smazat
  2. Jenže koho vůbec toto dnes z mladé generace zajímá? Osobně se domnívám, že vykopáváním takovýchto dávno odeznělých historických, bezvýznamných, dnes už bezmála stoletých událostí je jen propaganda rudé kominterny, neschopné konečně zemřít a nechat mladé generace na pokoji a jejich současnému mladému životu a budoucnosti, které toto téma stejně vrcholně nezajímá a jejich naprosto dnes již diametrálně odlišným zájmům a životních standartů a osudů, které vy již máte dávno a dávno za sebou a nesmyslným způsobem neschopni příjmout svoji vlastní smrtelnost. Starci by se neměli zesměšňovat před mladou generací svými většinou hloupými, ideologickými vzpomínkami a mnohdy stupidními a lživými a smyšlenými, protože mládí umí docela reálně používat mozek k tomu, aby rozeznalo to, co je a co není reálně možno prožít, a ani je tím nijak nezaujmete, ona si svoje vlastní vzpomínky stejně sama teprve vytváří a tyto informace je vrcholně nezajímají a týkají se už jenom a jenom vás samotných. Vaše životí pravdy totiž nikdy ani žádnými pravdami ve skutečnosti nebyly a pokud, tak jenom pravdami pro vás samotné. Je to asi jako neustále do bezvědomí omílaná stoletá nacionální nenávist a protiněmecká česká propaganda, která také už nikoho vlastně nezajímá, krom bolševických dědků před exitem. Stejným působem je možno vzpomínat i na první světovou válku o které mimo neustále o hubu omlacující anabázi takzvaných legionářů o kterémž výrazu mladá generace stejně dnes už také ani moc a nebo vůbec neví, kdo se tím označuje a když jim řeknete o nějakém českém obrozeneckém hnutí devatenáctého století tak se většinou asi budou řehtat až se budou za břicho popadat, co že to muselo být za úžasnou párty a srandu. A historie našeho státu po roce 1948, byla už zcela vymazána z učiva na školách, se snahou vymazat toto období z historie státu. Jak se zpívá v rodné straně KSČM, vstanou nový bojovníci že, a proletářká iternacionála s písničkou, inernacionála dejme se na pochod a světová revoluce opět zvítězí. A nadšeně je povedou komunističtí kapitalističtí, ideologicky pevní a zapálení pro tuto myšlenku pokrokoví proletářští bývalí komunističtí, dnes kaitalističtí miliardáři a milionáři a jak jinak než ke světlým proletářským zítřků světa a novému světovému proletářkému řádu s trčícími úmrtními listy z konečníku, ale v pevných rukou třímajícími rudými prapory se skříženým srpem a kladivem, mimochodem ne moc zas až tak nepodobným symbolu hákového kříže, ale se žhavým revolučním srdcem. Opět se zadařil "pokrokový" článek.

   Smazat
 4. Neděkuji Rusku za 40 let vraždění našeho národa,devastace ekonomiky podle ruského vzoru, devastace myšlení lidí, dvacetiletá okupace ruským vojákem, neděkuji za totální hospodářskou zaostalost, mohl bych pokračovat. A nyní soudruzi do mě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. S pacienty nechť komunikují ošetřující lékaři, trollíku.

   Smazat
  2. Jen trolík? Hnus, jakému není rovno! Kdo si opravdu přečetl článek, a je schopný napsat takový humus, je duševní mrzák. Soudruzi se na tebe vykašlou ty odpornej demente 9.O2. Co si myslíš?že na tvoje kokotiny který denně sázíš na diskuze, bude někdo reagovat?

   Smazat
  3. Pripájam sa k vyjadreniu pána Václava. A teraz "do tebe" soudruhu provokatére A9:02: "Zameč a Vyskoč Pepku!".

   Smazat
  4. Pane Dvořáku, jako provozovatel těchto stránek byste měl zachovávat jistou úroveň vašich vlastních reakci a nereagovat sám jako 15 letý, pubertální troll. Podle toho to tady také celkově vypadá.

   Smazat
  5. Za hospodářskou zaostalost je třeba poděkovat Němcům za drancování české ekonomiky a USA za vybombardování škodovky a jiného průmyslu. Po válce muselo být vše znovu postaveno. Za Husáka byla ekonomická výkonnost na 60% USA, dnes s bídou 55%.

   Smazat
  6. 9:20 Pane Dvořáku, vy chcete popřít, že nám Rus nediktoval z velké většiny co se u nás má vyrábět? nerozhodoval v 50 letech kdo bude souzen a posléze popraven viz. Slánský, vy nevíte o dvacetileté okupaci Ruska u nás se spoustou mrvých? Asi ne, protože zaslepený rudý proruský komouš jako vy je naprosto neobjektivní, nikdy nepochopí co bylo a je Rusko za zlo a toho lékaře si vyhledejte vy.

   Smazat
  7. 9:32 Vyvrať mi soudruhu jedinou věc která není pravdivá!

   Smazat
  8. a co takhle brebtat k článku, a ne tady ventilovat neustále svojí nenávist, ty brebto 9.54? Diskuze má být k článku a ne brebtat o Slánským, protože máš nutkání. A co lidi, kteří přišli o život ve zločinných a zasraných devadesátých letech násilné demokratury? Když se mocí mermo z jedněch museli vyrobit zbohatlické mrchy ( viz voličská základna ODS ) musela se rozpoutat ekonomická genocida milionů občanů. Vyházeli je z práce na dlažbu, a zrekrutovali si na pomoc justiční a další zprofanovaný hajzly. Exekutorská a lichvářská mafie má zelenou. Hajzlové všeho druhu mají zelenou. Výroba bezdomovců a žebráků - myslíš že je takový rozdíl mezi tím, když tě někdo oběsí, nebo když chcípeš hlady, a pak se oběsíš sám? Ne- jen ten druhej způsob je mnohem trýznivější. Zaslepenej, a kromě toho hnusnej, nenávistnej hajzl jsi ty. Copak se ti stalo - komouši v osmačtyřícátém sebrali tvýmu dědkovi zadluženej verpánek? Víš co buržoustů a živnostníků bylo po válce zadluženejch a v bankrotu? Víš kolik si jich prohnalo hlavu kulí? Ty všechny komouši naopak oddlužili a zachránili, ale o tom zfanatizovaní nenávistní hajzlové nikde nežvaní. Proč?

   Smazat
  9. 9:47 nereagovat na takovou špínu a jednu mu nefláknout když to neudělali rodiče, musí mít člověk pevné nervy.

   Smazat
  10. ad 9:54: Nejsem pro vás, zapouzdřený zaslepenče, žádný soudruh. Vaše někde přečtené polopravdy i vyložené lži nehodlám vyvracet. Jste jen hloupý špatně nastavený propagandista. Takových jsme měli i v minulém režimu přehršel, a i tehdy se nám z nich dělalo blivno. Spíš bych vám doporučil víc číst a zajímat se o nedávnou historii. Jestli vám to ale vaše pravděpodobně hodně omezená inteligence dovolí.

   ... a pro Anonyma 9:47 - proč lhát a přetvařovat se, když je jednodušší zjevnému idiotovi říct přímo, že je idiot? Provozovatel - neprovozovatel.

   Smazat
  11. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  12. 11.39 Pane Dvořák, já jsem vás neurážel, jen jsem napsal, že jste soudruh, to jste byl a do dnes podle vašich názoru jste, ale neurážel jsem vás tak jako vy nějakým " IDIOTEM". Pokud jste jen trochu na urovni, tak se mě omluvíte.

   Smazat
  13. 9:54 A že tady dáváte zrovna příklad USA a to ještě lživý.HDP V EU je dnes Česko s 84% velice dobře.

   Smazat
  14. 14:41
   Vy jste byl také soudruh jako každý jiný, pokud tu dobu pamatujete. Pokud ne, tak jenom plácáte a nic nevíte, jako ostatní trollové. Pokud nyní máme svobodu, tak máme také svobodu stát na vlastních nohách a pokud lidé jako vy lezou do zadku zase jiné velmoci, tak jsou to kariéristé nebo idioti, často obojí. Což je poznat z toho, jak strašně se pohoršujete nad ruskou okupací s údajně spoustou mrtvých, přitom vám zřejmě příliš nevadí německá okupace, ani nynější americké agrese a okupace, např. v Sýrii, které měly všechny za následek mnohonásobně více mrtvých, o hrozbě vyhlazení národa nacisty nemluvě. Nehledě k tomu, že ta okupace naší země nebyla ruská, ale sovětská, měla nějaký důvod na západě, kde vzniklo a fungovalo NATO, a navíc Sovětský svaz už ani neexistuje. Nehledě na to, jak ta okupace skončila. Kdybyste nad těmito věcmi uvažoval v kontextu článku, tak byste svůj blábol nikdy nenapsal. A že jste své označení soudruh nemyslel jako urážku? Haha. No já vás také neurážím, pouze konstatuji, že podle vašich názorů jste dodnes idiot a pan Dvořák se vám omlouvat nemusí. :)

   Rudý škorpión

   Smazat
  15. Místo 9:32 ty nesmysly vyvrátím já.

   K devastaci ekonomiky došlo až po roce 1989.

   Za vraždění našeho národa neděkuj Německu.

   V roce 1968 nám SOVĚTI (ne Rusové) přinesli demokracii ve stejném duchu, v jakém rozséváme demokracii po celém světe dneska my. Jenom těch mrtvých měli Sověti ve srovnání s našimi demokraty a mírotvůrci na svědomí mnohonásobně méně. Jednalo se asi o 100 obětí. Takže jim nemáme co vyčítat. Jinak v 68 nás napadl nejenom Sovětský svaz, ale i Maďarsko, Bulharsko, Polsko a NDR. Akci velel Ukrajinec Brežněv.

   Těžko mluvit o hospodářské zaostalosti, když jsme v té době stavěli jaderné elekrárny, měli jsme vyspělé školství, obranyschopnou armádu, námořní flotilu, byli jsme potravinově soběstační atd. Dnes jsme levnou montovnou, těch pár žoldáků náši zem rozhodně neubrání, námořní flotilu už také nemáme a kdyby k nám přestali ze západu vozit ty jejich odpadky, pomřeme hladem. O úrovni dnešního školství, kdy VŠ diplom získá dnes ten, kdo by dříve nesložil ani maturitu, raději pomlčím.

   A nádhernou ukázkou devastace myšlení je váš příspěvek.

   PS. V komunistické straně jsem nikdy nebyl.

   Smazat
  16. ODPORNÁ HOVADA : !!!! Winston Churchill chtěl atomový útok na Kreml !!!! Dosud nezveřejněná zpráva z archivu FBI uvádí, že Winston Churchill přesvědčoval Američany, aby krátce po válce zaútočili atomovými zbraněmi na tehdejší Sovětský svaz. https://www.freeglobe.cz/articles/14390-winston-churchill-chtel-atomovy-utok-na-kreml.aspx

   Zprávu cituje ve své nedávno vydané knize „When Lions Roar: The Churchills And The Kennedys“ novinář Thomas Maier.

   Smazat
  17. 360 000 mrtvých Čechoslováků za německou okupaci, ti žíly netrhá, že? A úpadek průmyslu a zemědělství (nejen) díky EU, resp Německu, taky ne. Jsi blb.

   Smazat
  18. 19:38Tak ty jseš totální blb. Napsat, že nám Rus přinesl demokracii, tak ty jseš hovado non plusultra.N e Ukrajinec ale rusák Brežněv ty IDIOTE.Potom ty vole druhou válku rozpoutalo Rakousko

   Smazat
  19. Užvaněný hovado lŽIDvořáků mě už dlouho srát nebude, nechám ho ihned poté co se chopím moci s celou zdejší sortou bolševických podlidí zaživa zakopat pod zem, aby dřív než ta jejich smradlavá, chlastem a špatnou stravou zbytnělá, avšak rachitická trupiska prohnojí zem, ji stihli svými prackami a hnátami v předsmrtných křečích ještě i řádně prohnětat, aby pak takto zúrodněná zem poskytla žírný chléb králikům, z jejichž kožek kurvy co je vrhly někde v chlívě na udusanou zem mohly po nocích ušít hřejivé límce na zimní mundůry vojáků Barbarossy 2, likvidujícím tento podřadný xindl, dosud ještě obývající ruské stepi! - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   Smazat
  20. 17:30 Rudocancy! Pravdou je jedině to, že nikoliv bezvýznamnou zásluhou českých a slovenských národovců bylo za WWII. zlikvidováno něco okolo 300 tisíc židů, cikánů a komunistů. Ale ukázalo se, že to v tom posledním případě bylo málo a v tom druhém to bylo zbytečné! V prvním případě šlo dokonce o chybu, protože Židy by alespoň do skončení války Němci velice bývali potřebovali!

   Smazat
 5. Nepište nesmysly , totální devastace státu začala po roce 89 !!

  OdpovědětSmazat
 6. 9.26 A v čem tu devastaci spatřujete? V tom,že pomalu každá rodina má dvě auta, že více jak polovina lidí jezdí na dovolené do zahraničí, že obchody na rozdíl od rudejch přetékají zbožím, že třeba já se 20roku mám tak dobře jak se mě za rudejch ani nesnilo? Jděte s těma kecama do prde...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nedávno jsem si půjčil v knihovně takovou brožurku jak jsme se měli v Československu mizerně.
   Takový ty chlísty jako že banány, toaleťák, znáte to...

   A musím říct, že to bylo určité to nepohodlí. Nebyl to problém, pouze nepohodlí. (jak praví klasik)

   Dnes máme mnozí z nás pohodlí.
   Ale máme všichni velký problém.

   Smazat
  2. Ne, Karpi, to jen ty máš jakýsi "problém". Ne "my všichni". Tak si ten svůj problém vyřeš a neotravuj s tím lidi.

   Smazat
  3. Jo a že má nějaká ta "rodina" dvě popelnice, má být co - ty ubohej snobe 10.01? Znak čeho? Bujného přepychu? A co ty statisíce lidí zejména stařečků, které ničí mafie nedotknutelných exekutorských prasat? Co to množství lidí, kteří umrzli na ulicích a zemřeli hlady - to nevidíš? Politický mrchy vymysleli ušlechtilej zákon proti týrání zvířat, ale že by někdo vymyslel zákon na ochranu lidí proti týrání, tak to ano náhodou - proč? Lidská práva??? To je výsměch! A kdy budou ty kurvy povinny přiznávat původ svého majetku???? Nikdy! A kdy bude stanoveno zákonem, co je to lichva??? Nikdy! Přeju ti, abys přišel k bankomatu a zjistil, že je zablokovaný. Pak zjistíš, že za tím stojí nějaká exekutorská kurva, která na tebe vytasí papír, že před deseti nebo patnácti lety jsi zapomněl kdesi uhradit dvě stovky, a tvůj současný dluh tak činí dvě stě tisíc!! Tak to totiž funguje, jestli to nevíš. A posereš se štěstím. A nebudeš se moci proti téhle zhovadilosti bránit. Taková je tady blaženost po roce 1989 - vlastně ty jsi v suchu, prodáš ty svý dvě auta, za dvě stovky uhradíš dvě stě tisíc nějaký kurvě a vymalováno. Ty jo, ty se můžeš radovat - anonym 9.26 má naprostou pravdu!

   Smazat
  4. 10:46 Tak ses vyzvracel a co tam máš dál? Za své dluhy si muže 90% lidí samo, pomatení duchodci ve své hamižnosti, že dostanou oběd kupují hrnce za 50 000, dobře jim tak. Tímto musím poděkovat UE, že mě pomohla s financováním mého podnikání a já platil jen část zapujčených financí.Jinak já se na rozdílod tebe " naposeru " asi tvá osobní zkušenost co. Máš pravdu auto mám 3 rok, manžela 4, tak asi prodám a koupím nové. Jsem věrnej značce BMW, tek se musím porozhlédnout po něčem lepším.M jí novinku , omi válec,dvě turba, 420 kobyl za pouhejch dva miliony osmset to dám.Doufám, že jsem tě dlužníku moc nenasral.Musíš víc pracovat a né tady čmárat ty své bláboly.

   Smazat
  5. Ne nemůže 11.01 - nenávistnej blábolo 11.01. Za dluhy si spousta lidí nemůže samo!!! To je zástupní žvást posranejch politickejch zmetků, kteří dovolili podvody a lichvu, aby získali co nejrychleji posraný zbohatlíky a voliče ODS - ČSSD - bývalí komouši aparátčíci! Dnes na to čumí, jak se ta exekutorská rakovina rozlezla, a jak ničivý jsou metastázy toho státního vředu! Teď brebtají "že by se mělo... ble ble"... jako obvykle. Zástupní žvásty o hrncích, protože to píšou mediální kurvy! Bodejď by psali, že lidi ve zdivočelých devadesátých létech sprosto privatizace a tunelování zprivatizovaných firem co "stát" podporoval, vznikla spousta kauz spojených s výrobou bílých koní, které ti hajzlové potřebovali? A vyrobili jim je zkorumpované justiční kurvy, které rozsudkama legalizovali všechny prasečiny, lichvu, falešný směnky, různý zlodějpohledávky apod. Za těmi lidmi se to táhne jako ocas za psem, od doby kdy tohle svinstvo bylo vyprodukováno, uběhlo dvacet let, a ti lidé - kdysi padesát - dnes mají sedmdesát, a přestože třeba celých dvacet let splácí ty prasečiny, a žijí ze životního minima, ty prasácký dluhy ROSTOU!!! Ty hňupe. Ano, klasika hňup, kterej ví hovno, a kromě toho je mu utrpení lidí kolem sebe u prdele. Ale jednou na prasečí zbohatlíky dojde - situace kolem exekucí už je tak posraná, že se něco bude muset udělat. Všechno je posraný. Od roku 1989, kdy se pár prasatům pomohlo, se pro miliony lidí stal stát koncentrákem.Boj s chudobou! Já bych jim dal boj s chudobou - parchantům! Jak to, že za socíku tady žádná chudoba nebyla???? Jsi zmetek, zalez si do toho tvýho šrotu, promazávej to, ať ti to někde nechcípne, a dej diskutujícím pokoj.

   Smazat
  6. Možná dvě auta z bazaru, dovolená na půjčku a zadluženost až pomalu do smrti.

   Smazat
  7. Zákon je nastavený tak, že lidé upadají do dluhů a do exekucí. Změňme zákon, vyžadujeme po bankách víc zodpovědnosti za to, komu a kolik půjčují a celý problém bude pryč. To je odpověď tomu pitomovi Banán-Hajzlpírovi v 11:01.

   Leo

   Smazat
  8. 11.01
   no tak ses nám tady vyonanoval ze svého štěstí z majetku. To je asi tvůj jediný životní obzor. Za plot svého pozemku už nevidíš. Jsi opravdu ubožák tonoucí v blahobytu, ale jen teď. Do pece pojedeš nahej jako všichni my ostatní...

   Smazat
  9. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  10. Jsi zabedněnec, který se ukájí falešným pozlátkem, jak původní indiáni v Americe a neuvědomuješ si, že nám tady už skoro nic nepatří a prožíráš důchody svých vnuků. Jsi velice jednoduchý konzument.

   Smazat
  11. Pro všechny co se tady rozčilují kolem dluhu lidí. Je zajímavé, že většina dlužníku se rekrutuje z lidí nižšího vzdělání a levicového myšlení. Zvyklí na to, že stát bude za ně něco sanovat.Ti hloupí si pujčují na dovolené, vánoce,telefony..... potom ať nebrečí.

   Smazat
  12. Myslíte že takhle je správné žít? Tak to jste skutečně na tom hodně špatně. Určitě nemáte normální potomky a smyslem vašeho žití je po mě potopa.

   Smazat
  13. 11.23 Když opomenu ty jednotlivé bláboly, tak jeden musím vyzdvihnout. ZA SOCÍKU TADY ŽÁDNÁ CHUDOBA NEBYLA- tak to je for dne. Tak jsem se nezasmál už dlouho.Asi jsem tenkrát žil někde jinde. Obchody prázdné, pouze základní potraviny, ale jinak tady chudoba nebyla, ty vole, nebylo nic a když náhodou tak fronty. A ještě napiš, že jsme mohli cestovat volně po celém světě. Dej si za tohle pořádně po hubě!!!!!

   Smazat
  14. 11:01
   I tací, kteří žili v přepychu s auty za miliony (potažmo malým pindíkem), jsou mezi těmi, co stojí frontu na polévku zadarmo. Dost jich taky spáchalo sebevraždu, či skončilo v Bohnicích.
   Osobně nežiji v nouzi, nemám dluhy, auto mám jen jedno (stačí mi 77 kW, protože na mého pindíka nikdy nebyly stížnosti a sám jsem s ním spokojený) a necítím potřebu se předvádět. Pokud něco kupuji, je to proto, že to potřebuji a nestojím o luxus.
   V případě velké krize (která je dost pravděpodobná) se ty pravděpodobně oběsíš, protože lpíš na majetku. Jsi v podstatě chudák bez rozhledu, logického myšlení a empatií. Pozdravuj manžela.

   Smazat
  15. 9:23, a 15:20 Prosím vás, tenhle občan žádný velký majetek nemá. To, co plácá je směšný. Copak jsou dnes auta nějaký majetek? Prostě se doba o třicet let posunula. To si jako myslí, že kdyby se nezměnil režim, že by si musel utírat konečník pořád Rudým právem?
   Lidé skutečně bohatí, se takto nechlubí. Nemají tu potřebu.
   Jednou už tu cintal, kde byl na dovolené lyžovat. Bylo to úplně stejně směšné. Zřejmě listoval v nějakém katalogu cestovní kanceláře těsně před krachem.

   Smazat
 7. Skvělý článek druhou frontu západ neotevřel dokud měli skopčáci šanci zničit komunismus. Atomová bomba samozřejmě byl strašák na SSSR. Konec války pro naši zem je 9 května.

  OdpovědětSmazat
 8. Navštívila nás propagandistická lůza, která sem chodí naše čtenáře urážet. Protože se neumí ovládat a dává volný průchod své sprosté a nenávistné povaze, byla z "návštěvy" diskuze vykázána. Omlouvám se všem, kteří na ni reagovali.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Stoprocentní souhlas, pane Dvořáku.

   Smazat
  2. 11:50 A sprostá rudá luza , která tady uráží a je sprostá vuči Západu a USA vám nevadí? Tomu ještě zatleskáte, tak nejak po bolševicku, pane to jsme jim to natřeli. Máte dvojí metr pane Dvořáku.Pokud by jste byl schopen mazat sprosté rudé příspěvky, tak tady není co číst, ale to vy nejste toho schopen.

   Smazat
  3. Článek nepsal pan Dvořák jestli jste i nevšiml ale Američan.

   Smazat
  4. 15:16 Pokud nedokážeš zpracovat info, tak raději nic nepiš, ať nejseš za vola. Já reagoval na příspěvek v 11:50, pon Dvořák není z USA. Bohužel

   Smazat
  5. Omlouvám se všem diskutujícím. Byl jsem na přesunu do jižních Čech. Koukám, že ta nenávistní lůza tady otravuje dál. Pročítám-li jejich příspěvky, mám pocit, že chovanci ústavů mají dnes delší vycházky a některé pustili k počítačům.

   Smazat
  6. Anonyme 15:10, pro vás tu žádná "rudá lůza" není. Chcete urazit, ale urážíte jen sám sebe. Co to je ta vaše fráze "Západ"? USA od roku 1990 porušují mezinárodní právo, dopouštějí se zločinů, vedou ilegální války, (které nejsou schopny vyhrát), šíří světem chaos, podporují totalitní režimy a hrozí nukleární válkou... Tohle svinstvo máme podle vás obdivovat? Asi jste se zbláznil!

   Smazat
  7. Dvořáku, tobě ty rudý stalinisto nemá smysl něco psát, pokud vše cmázneš, PRORUSKÝ SLOUHO.

   Smazat
  8. Užvaněný hovado lŽIDvořáků mě už dlouho srát nebude, nechám ho ihned poté co se chopím moci s celou zdejší sortou bolševických podlidí zaživa zakopat pod zem, aby dřív než ta jejich smradlavá, chlastem a špatnou stravou zbytnělá, avšak rachitická trupiska prohnojí zem, ji stihli svými prackami a hnátami v předsmrtných křečích ještě i řádně prohnětat, aby pak takto zúrodněná zem poskytla žírný chléb králikům, z jejichž kožek kurvy co je vrhly někde v chlívě na udusanou zem mohly po nocích ušít hřejivé límce na zimní mundůry vojáků Barbarossy 2, likvidujícím tento podřadný xindl, dosud ještě obývající ruské stepi! - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   Smazat
 9. Odpovědi
  1. 11:525 Strč si to do prde....Ty pobědo.

   Smazat
  2. 15:11 je čistý idiot. Nebýt osvobození v roce 1945, nebyli by jeho rodiče, potažmo ani on, génius. už mě nebaví přesvědčovat blbečky o tom, jaká je historie. Určité procento naší populace jsou blbci a s tím se prostě musíme smířit. A ostatní před nimi chránit.

   Smazat
  3. 22:55 Leda hovno! Dodnes potlačovaná pravda je například ta, že do 5. května 45 tu byl klid, než antievropské živly vybudili to tzv. Pražské květnové povstání, ono absurdní divadlo, které si vyžádalo několik tisíc zmařených lidských životů. Zbabělá pražská chátra, která celou dobu využívala veškeré výhody Protektorátu a ještě navíc všemožně šmelila a okrádala vlastní spoluobčany, v sobě najednou objevila „statečnost“ a začala přepadat německé vojáky v ulicích, rabovat byty německých civilistů, rozbíjet výlohy, pálit knihy a vlajky, zamazávat německé nápisy, stavět nesmyslné takzvané barikády a páchat nejhorší zvěrstva na ženách, dětech i starcích ... tito „hrdinové“ dokonce pronikli i do rozhlasu, povraždili tam stráže, a když byly povolány posily, začal český hlasatel zoufale vykřikovat do mikrofonu, aby každý přišel na pomoc, neboť „esesáci vraždí české lidi“. Ano, byli to právě oni, kdo vyzýval slušné české lidi, aby napadali německé vojáky a civilisty! Přitom bylo více než jasné, že německá armáda si chce již zajistit pouze volný průchod na Západ, aby nepadla do rukou krvelačných mongoloidních hord zvaných Rudá armáda. Bohužel v konečném důsledku to takový velký rozdíl nebyl, protože několik let po válce vyšlo najevo, že v amerických zajateckých táborech našlo smrt přes milion německých vojáků. Po návštěvě trosek Berlína napsal 23. července 1945 generál G. Patton, náš osvoboditel, své paní: „Z Berlína jsem byl smutný. Zničili jsme potenciálně skvělou rasu a chystáme se ji nahradit mongolskými divochy. Komunisté ovládnou celou Evropu. Říkají, že za první týden po obsazení města zastřelili všechny ženy, které se pokusily utéct – a znásilnili zbytek. Kdyby mi to dovolili, mohl jsem město obsadit sám (namísto Sovětů).“ Během následujících týdnů v něm toto podezření – tedy že jej spolu s americkou armádou politici zneužili ke zločinným účelům – dále narůstalo. Při večeři s francouzským generálem Alphonsem Juinem v srpnu překvapilo Pattona generálovo souhlasné stanovisko. Ve svém deníkovém zápisu z 18. srpna generála Juina cituje: „Nepochybně je neštěstím, mon General, že Angličané s Američany zničili jedinou zdravou evropskou zemi – a tím nemyslím Francii. Tím otevřeli cestu nástupu ruského komunismu.“ Pozdější deníkové zápisy a dopisy manželce opakují tytéž závěry. 31. 8. si zapsal: „Ve skutečnosti jsou Němci poslední slušný národ v Evropě. Pokud bych měl volit mezi nimi a Rusy, volím Němce.“ 2. září: „Ničíme jediný napůl moderní stát v Evropě, aby ji Rusko mohlo celou zhltnout.“ Němci svoje zločiny veřejně přiznávají už přes 70 let a stydí se za ně, očišťuje příští generace, protože jsou si vědomi zločinů svých předků. To, že Rusové svoje zločiny zapírají, případně svalují vše na Džugašviliho stalina, vychovávají mladé generace k zatvrzelosti a neupřímnosti.

   Smazat
 10. Výborný článek, pro naši zemi je vhodný opravdu den 9. května.
  Morave

  OdpovědětSmazat
 11. V roce 1939 nás okupovali němečtí fašisté/nacisté, avšak v roce 1968 nás neokupovali sovětští komunisté, ale výhradně a jen Rusové, protože tak je to správné, tak to má byť. V případě Němců hledíme do budoucnosti, v případě Ruska výhradně do minulosti, která ovšem končí rokem 1968. Každopádně hezký článek v zemi, kde nadšenci hledají ztracenou nacistickou ponorku patronátního města Reichenberg a kde flákli na zeď pamětní tabuli Ferdinanda Porscheho, vysokého důstojníka waffen SS.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Za války bylo Česko největší zbrojnicí Evropy, která zásobovala hitlerovce zbraněmi a která si proto i za války žila relativně dobře, byli jsme taková malá kolonie Německa. Dnes je to úplně stejné, jsme taková malá kolonie - subdodavatel Německa. Akorát nevím, jestli si i nyní žije naše kolonie stejně relativně dobře i na dnešní poměry. To víte, z automobilového průmyslu nejsou takové zisky jako z průmyslu zbrojního :-)

   Smazat
  2. Část voličů v Čecháčkovsku je prakticky nepoučitelná a je třeba říci, dobře jim tak! Poté co před více jak sto lety rozbili Rakousko-Uherskou monarchii aby si do čela zprvu pouze diplomacie a později celé své pidizemě posadili notorického anti-germána a huhňavého křiváčka Beneše, který se prachsprostě paktoval s ruskými bolševíky, ačkoliv již v té době musel vědět, co je to za morální marast a ekonomický chudobinec a který se vyžíval v tom, že neustále šikanoval a činil ústrky svým vlastním občanům - Sudetským Němcům, až se oni otočili k Berlínu, což započalo zkázu té tzv. ČSR. Následně si v Londýně velmi rychle spočítali, že spolčovat se s panákem balancujícím mezi Moskvou a konfliktem s vlastními německými spoluobčany není pro ně prospěšné a raději se věnovali svým zájmům. Aniž by se z toho tento ukňouraný stařec poučil, „bratrství se SSSR“ po válce zpečetil, když to z Londýna nevzal přímo do Prahy, ale oklikou přes Moskvu, aby si tam nechal od svých sovětských našeptávačů „poradit“, jak si nenechat vnutit žádnou „reakční imperialistickou nadvládu“. Hned po té, co nechal vypráskat téměř všechny své spoluobčany německé národnosti, hlava nehlava, žena – dítě ne-dítě, občas nějaký lynčík, vraždička a rabovačka Rudých gard – spolku toho největšího bahna a hnusu celé společnosti tolik připomínající místní odulé čechomužyky, se rozhodl, že Marshallův plán není nic pro náš stát a toto potvrdil ještě svým podpisem přijetí demise nekomunistických ministrů v roce 1948, čímž uvrhnul Československo na 41 let do rudo-bolševické kletby, kdy lidé byli touto svoločí mezitím převléknuvší maskáče s páskami RG za mudůry SNB a LM vražděni a zavírání za svoje názory a stříleni na hranicích.
   Po roce 89 se tento nenáviděný režim zhroutil jak hrad z písku, když většina národa volala po náměstích "Zpět do Evropy!" a podobné paroly. Toto se naplnilo v roce 1998, kdy země byla přijata do NATO a v roce 2004, kdy Česko vstoupilo do Evropské Unie – a nyní se píše rok 2019 a už se zde opět ozývají skřeky této zdivočelé čecholůzy o vystoupení z EU a z NATO. Česko v současné době prožívá svoje historicky nejúspěšnější období za posledních 100 let, kdy ekonomice se daří, nezaměstnanost je nízká, nejsou zde žádné války a konflikty a to vše je díky našemu členství v EU a v NATO. Náš národ žádá ve své většině zůstat Západem a důrazně odmítá zařadit se zpět do rozvojových chudobinců Evropy, jakými jsou Moldávie, Srbsko, Ukrajina či Bělorusko v čele s zaostalým a roztahovačným putlerovským Ruskem, které si přisvojí co se mu zlíbí (viz Krym)!

   Smazat
 12. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:16 Ale, ale, ty dluh přece máš a to v chybějící inteligenci. Polehčující okolností je to, že o tom opravdu vědět nemůžeš.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. 13:35 Jo, jo v sanitce maj sedadla trochu výš, tak si to užij, dokud tě vozí zadarmo.

   Smazat
  4. 13:38 Oni mu asi nakukali, že je ta sanitka jeho a saniťáci, že jsou sloužící. Jinak by jim roztrhl kazajku, rapl jeden.

   Smazat
  5. 13:35
   Být od r. 90 10x v Praze! Tak to musíš být fakt borec. :D Ty máš myšlení puberťáka.
   Představ si, že já jsem před šestnácti lety z Prahy odešel. Bydlel jsem v pěkném bytě pět minut od Staromáku a teď bydlím u rybníka, pět minut od lesa. Jsem tady šťastný a jsem rád, že jsem do Prahy za těch šestnáct let musel jen třikrát kvůli manželce.
   Jsi blb s pokřivenými hodnotami. O socíku víš evidentně hovno.

   Smazat
  6. 13:21
   Ten magor je úplně pokřivený a mimo. Dluh má teď díky pohadrákovým zlodějům a diletantům každý:http://www.verejnydluh.cz

   Smazat
 13. 8 května je někdo osvobodil a oni ještě 9 května volali o pomoc Rudou armádu. To byli osvobozeni nějak málo? Nebo někým nevhodným?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:26 Jo podle Ruska, tam bylo 8 května a 7 listopadu.A Aauauaurora vystřelila 3x, a války balo konec.To je prde.. o co se tady hlupci dohadují!

   Smazat
  2. 13:26 Mi to přijde, že s tím dohadováním jsi jedinej, zbytek v tom má jasno. Jistě jsi pochopil, že řeč je o osvobození, osvíčenče.

   Smazat
 14. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:29 Chybějící diakritika a inteligence. Co víc dodat.

   Smazat
 15. Já osobně stahuji vlajku na půl žerdi 15.3 a vyvěšuji 9.5.. Ti co v Praze padli 9.5.1945 zřejmě netušili, že už to nemusí dělat,neboť válka skončila den předtím.

  OdpovědětSmazat
 16. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 17. 11:01
  Ty jsi fakt nikoho nenasral a ani nemohl, fakt ne. Řidič a oblíbenec BMW je fakt diagnóza, znak buď zbohatlického zakomplexovaného blba s malýmn pérem, nebo nešťastníka, který se mu s ojetou šunkou BMW snaží vyrovnat. Co řidič BMW to zakomplexovaný ocas. Sorry jako, ale vidím to denně na dálnicích. A největší blb má taky největší BMW, přesně podle přísloví "Čím blbější sedlák tím větší brambory". Ale zase se máš dobře. Hlavně si to užij.

  OdpovědětSmazat
 18. 14:14 A co ty?Asi nějakej zapšklej, jak píšeš zakomlexovanej oktávkář co. Pouze blb tvého ražení hodnotí lidi podle značky auta.Pouze , závistivej blbec jako ty muže načmárat ten tvuj blábol. Že jsou lidi dobytek to jsou, ale vubec tohle nezáleží na značce auta. Tak jsi si ulevil co.

  OdpovědětSmazat
 19. Diskuse jako obvykle ukazuje pravý důvod publikování podobných článků.
  Nejedná se o žádný vděk hrdinům z před 3/4 století, ale primárně o stesk zdejších bolševických pohrobků a zkrachovanců po jejich milované diktatuře, totalitě, po době kdy si oni díky násilí udržovali moc nad lidem a díky tomu něco znamenali.
  Dnes jsou to zkrachovalé nuly po kterých neštěkne ani pes a oni se ani po 30 letech nesmířili s tím, že je lidi vypráskali.
  Za největšího zrádce považují Gorbačova, který jim v 89 nepřijel zachránit jejich rudé prdele vysláním tanků a postřílením Čechů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ukrajinci také nadívají na Gorbačova, že prý to do té doby bylo mnohem lepší. Neváží si demokracie a přitom se jim žije tak dobře a hrdě kráčí do .. kam vlastně kráčí?

   Smazat
  2. 15:06 Vyjadřuj se k tématu, agituješ, že by ti i tebou zmiňovaní soudruzi záviděli. Tady se chodí sedět za tykadla, nebo stíhají schvalování atentátu, všiml sis?

   Smazat
  3. 16:00
   Tak to na toho žlučáka Pepka neplatí. On si fakt myslí, že tu máme demokracii a žijeme ve svobodné zemi, vygum.

   Smazat
 20. Je to k podělání když článek Američana vytočí jejich čističe análů.

  OdpovědětSmazat
 21. "Soudruhu" Dvoraku, ty politicka rudoprdelata komunisticka POLOOPICE !
  Nejlepsi diskuze je OZVENA ! Smazes to, co se ti nehodi a v ten moment jsi "vitezem" v myslenkove arene !

  Jsi prilis natvrdly, nez aby jsi to pochopil - ale ty jsi ten - kdo rehabilituje Nacismus a Hitlera tak uspesne, ze ani neo-naciste to nedokazi tak dobre a dokonale jako ty.

  A ta NEJVETSI SRANDA je v tom, ze jsi pritom pruhledny !
  Dvoraku v Americe se lidem jako jsi ty, rika
  EAGER BEAVER ! Proste novy Vlasta Burian !

  Mas FAMU ! Nemohl by jsi dat dohromady nejakou cervenou soudruzskou operetu, nebo aspon Grotesku ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. nauč se psát s diakritikou, ty zámořský pablbe

   Smazat
  2. 17:37 to je nevýhoda americké poloumělé inteligence, jejich roboti si ještě neosvojili český jazyk

   Smazat
 22. 15:20 Také jsem tu žila za socializmu,, žádné prázdné obchody si nepamatuji, to je bohapustá lež. Dnes když přijdu do obchodu jímá mě děs, na co lidé potřebují takových zbytečný věcí, jídla, strojů, leží to tam a pak se vyhodí. To je nějakého odpadu, co ekologie, vám to přijde správné, asi ano vy si chcete vybrat že. Odpovězte si sám jestli to vše opravdu, ale opravdu potřebujete. Já teda ne a ani nikdo z mých přátel. Cestování považuji za jediný přínos nové doby. Z podřízenosti mocnostem se mi dělá zle. Nikdy, ale opravdu nikdy nám nebylo diktováno tolik zhovadilostí jako teď. Nikdy jsem nebyli nuceni se účastnit okupování jiných zemí. Abych aspoň něco řekla k věci. Osvobozeni jsme byli 9. května, jsem vděčna Rusům, protože to byli oni, kdo nejvíce trpěli a vy znevažujete i západní analytiky, kteří to vidí podle skutečnosti, co jste, čemu rozumíte? Moje babička říkala no to je opravdu odborník, rozumí koze od ocasu k noze.

  OdpovědětSmazat
 23. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 24. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 25. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 26. 17:57 Jak říkám, odborníci, já o voze a vy o koze.

  OdpovědětSmazat
 27. Je opravdu neuvěřitelné, jakou úrovníň myšlení, chování, mluvy a argumentace disponuje část zdejších čtenářů, kteří se sami považují za lidi, demokraty a liberály patřící do Evropy a obecně na Západ... Budu tento server sledovat a udělám si na na reakcích a diskuzích doktorát ze socioligie neo psychologie. Skvělý materiál, jaký jsem nikde na Západě nenašel...Patrick Nowak, Michigan, USA.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vážený Patriku z Michigenu (USA), většina místních dementů se rekrutuje z podmnožiny obdivovatelů amerického Impéria. Doufám, že k nim nepatříte.

   Leo

   Smazat
 28. Спасибо ти Россия за победу Чехословакийе.

  OdpovědětSmazat
 29. No toto? Zítra přes nás přejede armáda Libérie:)
  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201905249981370-pres-uzemi-cr-pojede-armada-liberie-ceska-armada-zamenila-vlajky-usa-a-africke-zeme/

  OdpovědětSmazat
 30. Dovedete si představit, že by se za komunistů tady válelo 80.000 bezdomovců a 900.000 lidí bylo v exekuci a po ulicích se váleli feťáci? Proč se období socialismu říká totalita? Totalitu měli akorát zloději.

  OdpovědětSmazat
 31. 0:53 - slysel jste nekdy, to stare dobre ceske prislovi, ze jak si kdo ustele, tak si i lehne ?

  Denne dostavam nabidky , abych si koupil hracku za $ 1.00 a ze nemusim 6 mesicu nic platit. (Treba lod !)

  Psssst ! To je navnada pro hloupe lidi !

  A fetaci ? T.j. druh sebevrazdy !

  Kameraman Dvorak (cenzor) , take jednou bude bydlet v parku pred nadrazim v Praze !

  Dvoraku , jsem Katolik ! Ja koupim kafe a rohlik dokonce i tobe, hned jak te tam uvidim !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu sám píšete že jste Katolik a podle toho co jste zde již napsal jste vzorný katolik jak má být: požitkář, prospěchář, bezdětný, sebestředný, egoista.

   Smazat
 32. Rusáčtí komoušové a putinisti jsou STEJNÁ pakáž jako nacisti!

  Stalin si Hitlerem srdečně potřásl pravicí, a upřímně se s ním dohodl na dělení světa: Nejdřív se rozdělili o Polsko, přičemž Stalin typicky rusácky zákeřně čekal s útokem až do 17. září, až na rusko-polských hranicích zůstaly jen slabé oddíly polské armády.
  Když se pak v Polsku rusácko-komoušské hordy setkaly s nácky, vypukla všeobecná družba.

  V listopadu 1939 se rusáčtí komoušové vrhli na Finsko, opět zákeřně, bez vyhlášení války. Jenže stateční a nezdolní Finové je dlouho kopali do jejich nemytých rusáckých řití.
  Přitom Rusáci tradičně používali svou JEDINEČNOU strategii: Drtivou přesilu.
  Např. nasadili 6451 tanků proti 32 finským, 3880 letadel proti 114 finským atd.
  Fakt ÚŽASNÍ sovětští molodci a gerojové, potomci slavných ruských bohatýrů. Že, vy zdejší blboučtí milovníci Ruska?!

  Ovšem jako obvykle: Rusáci se chlubí, že měli v Zimní válce 5 x (PĚTKRÁT) větší ztráty než přepadené Finsko, což tradičně uvádějí jako důkaz „hrdinství a obětavosti“ sovětského lidu – viz obdobně pitomé rusácké srovnávání sovětských a západních ztrát v boji s Německem.

  Hovada rusko-komoušská navíc v této souvislosti jaksi zapomínají uvádět ztráty, zaviněné rusáckým komunismem – během hladomoru na Ukrajině, během CELÉHO rusácko-komunistického vraždění v letech 1917 až 1991, v průběhu etnických čistek okupovaných pobaltských republik, Krymu, Kavkazu atd.
  Rusáci povraždili VÍC vlastních lidí (Ukrajince a ostatní ujařmené národy z Rusáky okupovaných zemí nepočítaje), než jich pobili Němci.
  To je ale NEPŘÍJEMNÁ pravda, že, Davide a ostatní zdejší vlastizrádci?

  Ale zpět k hezké spolupráci Stalina s Hitlerem: Zatímco národně-socialistické (nikoli „fašistické“, vy prolhaní čeští náckové s Davidem v čele!) Německo přepadalo jeden stát za druhým, tak Sovětský svaz Německu dodával pohonné hmoty, obilí, vzácné suroviny atd.
  A to až do 22. 6. 1941.
  Němci a jejich spojenci se už valili přes hranice SSSR, svého bývalého věrného spojence, a rusácké vlaky ještě vezly do Německa strategicky důležité válečné dodávky.
  Sovětský svaz do začátku tzv. Velké vlastenecké války poskytoval Německu svoje severní přístavy, jako základny pro německé pirátské lodě (dopravní lodě, skrytě vyzbrojené, určené k zákeřnému přepadávání obchodních lodí západních zemí).

  A kdyby Hitler nebyl blázen, nýbrž zákeřný vykuk jako Stalin, tak by ti dva velkovrazi opravdu spolu ovládli Evropu + kus okolního světa. Německý národní socialismus a rusácký „komunismus“ (ve skutečnosti pouze nový obal na tradiční velkorusáckou rozpínavost) by koexistovaly dodnes.

  Tolik tedy – ve VELKÉ stručnosti - k blbým kecům jakéhosi „Abela Cohena“, což ve skutečnosti bude nejspíš zcela čistokrevný Rusák.

  Dnešní Rusácko se NIJAK neliší od Sovětského svazu: Putin je stejná zákeřná svině jako Stalin, a osazenstvo Nové republiky mu věrně slouží, jako proslavení Leninovi „užiteční idioti“.
  Jenže, hlupáčkové: Putin chcípne stejně trapně a osaměle jako Stalin, jeho soudruzi si tradičně navzájem podřežou krky v boji o moc, a všechna rusácko-komoušsko-putinská sláva opět půjde do řitě.
  Tak totiž končí VŠECHNY tyranie, které nedokážou dát (NEMOHOU dát!) svobodu vlastním lidem. Včetně Čínské lidové republiky a KLDR.
  Ke komu se přilísáte potom, ubožáci?!

  Ať žije Česká republika, pevná součást Evropy, člen EU a NATO!

  O. Bušek

  OdpovědětSmazat
 33. 3:11 - pane Busek !
  Timto clankem jste silne NASRAL cenzora !
  On, nadporucik Dvorak, zvany mezi ceskymi vojaky v Zatci, jako "PECKA" (udavac). Vas ted zaradi do identifikacni kartoteky lidi nespolehlivych !
  On byl KADROVAKEM ! On sde vyzna !
  Huuuu, ha, ha, ha...Kdyby nas nemazal, tak se nezasmejem!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu asi jste si dal větší pecku než obvykle. Je zajímavé že si stěžujete a cenzuru a takové pitomosti co nejsou ani k článku zůstávají. Nebo je to jinak?

   Smazat
  2. 3.11 - nechte se vyšetřit, ani do Parlamentu ČR by Vás nechtěli a že jsou tam "perliči". Dejte vědět, jak jste dopadl.

   Smazat
 34. ODPORNÁ HOVADA : !!!! Winston Churchill chtěl atomový útok na Kreml !!!! Dosud nezveřejněná zpráva z archivu FBI uvádí, že Winston Churchill přesvědčoval Američany, aby krátce po válce zaútočili atomovými zbraněmi na tehdejší Sovětský svaz. https://www.freeglobe.cz/articles/14390-winston-churchill-chtel-atomovy-utok-na-kreml.aspx

  Zprávu cituje ve své nedávno vydané knize „When Lions Roar: The Churchills And The Kennedys“ novinář Thomas Maier.

  OdpovědětSmazat
 35. 7:49 - kdyz neni neco primo k clanku, tak je to reakce na jine prispevky ! Cemuz se rika diskuze !

  Vy musite cist vse, tak jako ja, aby jste mohli soudit !
  Vetsina lidi posuzuje bez precteni, nebot veri tomu, co jim rekla maminka ! (Ze jsou "chytri a hezci" , a ze vse vedi !
  Nejlepe "znaji" Ameriku.)
  To jsem zvedav, jak jste to zase zvorali u voleb !
  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mudrlante, měl by jsi vědět že vše souvisí se vším že.

   Smazat
 36. Američani se na vás usmívají a kde můžou, tam vás podrazí a okradou, protože k tomu jsou celý život vychovávaní a tak se chovají i mezi sebou a napálení se jeden druhého Američani nepovažuji za nic špatného. Rusové se na vás usmívat od ucha k uchu nebudou, nebudou vám říkat, že jsou OK, ale když budete ve srabu tak vás neokradou, ale pomůžou vám. A tak je to i se současnou situací u nás , kdy jsme zapomenuli, jak se celý západ na nás vykašlal a obětoval nás Hitlerovi. Když to Stalin viděl, bylo mu jasnou, že západ kašle na nějaké dohody a obětuje Československo, aby umožnil Hitlerovi dostat se co nejblíže hranicím tehdejšího SSSR. Pak západ vůbec nereagoval na to když Hitler porušil dohody z Mnichova a okupoval celé Československo. Západ nedržel ani smlouvy s Polskem a nepřišel Polsku na Pomoc, když 1. září 1989 Hitler zaútočil na Polsko. Na západních hranicích Němcka nebyl jediný Německý voják protože všichni prováděli invazi do Polska. Za to tam stály vojáci Francie a Británie, kteří měli legitimní důvod překročit hranice Německa a vydat se směrem na Berlín a ukončit hned v zárodku začínající II. sv. válku. A co dělali? Nic. Nechali Polsko zničit v domnění, že Hitler bude pokračovat směr SSSR. Ještě před uzavřením paktu Ribentorf - Molotov tehdejší SSSR nekolikrát žádal o vytvoření koalice se západními zeměmi, proti Hitlerovi. Vše bylo odmítnuto, protože západ potřeboval, aby Hitler zaútočil na SSSR. Dnes se děje vše co už tady bylo. Gorbačov si nechal vnutit slib západu, že se NATO nebude rozšiřovat směrem na východ a na základě toho se Rusko stáhne ze střední Evropy. Opak byl pravdou a západ okamžitě začal podnikat kroky, aby napadl Rusko a podniká je do dnes budováním základen proti Rusku, provokace proti Rusku. Zvěrstvo které provedl západ v Jugoslávii je válečný zločin a bohužel jsme s na tom podíleli i my a provedli jsme to Srbům, kteří jediní byli ochotni přijít nám na pomoc, když nás Hitler napadl. Taky Kosovo jsme uznali a například Slovenskou to neudělalo do dnes. Nelezou Američanům do pr. jako my. Můžeme se stydět.

  OdpovědětSmazat
 37. Počátek jejich zvěrstev po 2 sv.v začal v Japonsku a pokračoval přes Vietnam do dnešních dní. Změna je v tom že dříve se to snažily zdůvodnit kdežto dnes se ani s tím nenamáhají. Kdyby peníze které daly do zbrojení a válek věnovaly na řízení demografických problémů a rozvoj lidstva nebylo by na světě tolik neštěstí.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.