Reklama

středa 1. května 2019

Finanční elity zdánlivé a skutečné

Michal Brand
1. 5. 2019
V návaznosti na předchozí komentář „Finanční elity aneb Plán nebo Neplán“ bych rád zaměřil Tvoji pozornost, laskavý čtenáři, na jeden důležitý aspekt, který nesmíme přehlížet při snaze porozumět alespoň zčásti geo-politickému dění, nebo to nazvěme jednoduše – porozumět velkým hrám velkých kluků (a velkých holek, abych neopomenul krásnější a zranitelnější polovinu lidstva).


Kdo je skutečnou mocenskou nebo finanční elitou?

Důležitý aspekt veškerých úvah nad plány či neplány elit je to, kdo nebo co představuje skutečné mocenské a finanční elity západního světa.

Dánský miliardář není součástí skutečných finančních elit. Je to „manažer“ ne vlastník systému. Je to drobný akcionář, který může být kdykoli vyfa...án velkými hráči, velkými akcionáři. Myslíte že ne? V pře-předpisovaném světě je možné kohokoli kriminalizovat, protože je více než stoprocentní jistota, že porušil a vytrvale porušuje hned několik z desetitisíců zákonů, předpisů, vyhlášek a nařízení, které se navíc navzájem často vylučují. Jen Evropská Unie, byrokratický bolševický mega-projekt, má více než 26 000 zákonů, nařízení, vyhlášek a předpisů. Všechny jsou platné. A vsadím se o cokoli, že nikdo ani z celé slavné Evropské Komise nemá nejmenší ánung, co v nich všech je, a nikdo v celé Bruseli nikdy nezkontroloval a nikdy zkontrolovat nemůže, které z těchto právních norem jsou ve vzájemném rozporu. Ale všichni je musíme dodržovat. A přitom není nejmenší šance vědět, co vlastně musíme dodržovat. Kafkův Proces – každodenní, permanentní, všeobjímající.

A ani není vždy nutné cílovou osobu hned kriminalizovat. Stačí ostrakizovat, Dennodenně šikanovat a znepříjemňovat život. Vyhnat ze stáda označením za černou ovci. Zbavit moci, vlivu a perspektivy. Peníze mu zůstanou, dům také, jachta také (pokud je kdy měl). Jen ty sousedy ztratí, i když se neodstěhují. Už nepřijdou na party. Jejich děti se nebudou kamarádit s dětmi cílového subjektu. Nikdo s cílovým subjektem už nebude chtít hrát golf. A to vše proto, že cílový subjekt byl ocejchován. A veřejný cejch je horší pro společenské vztahy než ošklivá nakažlivá choroba. Vyhnáním jednoho miliardáře se z hlediska struktury moci nic nezmění. A z hlediska té skutečné moci už vůbec ne.

Kdo je skutečná moc?

Malý historický exkurs. Před lety jsem na nějakém nezávislém webu četl, že podle odhadů má rodina Rockefellerů majetek 10 000 miliard dolarů a rodina Rothschildů majetek 100 000 miliard dolarů. Zasmál jsem se asi tak, jako teď Ty, milý čtenáři. A – možná jako teď Ty, milý čtenáři – jsem autora zařadil mezi lidi, kteří by měli urgentně navštívit psychiatra.

Pak jsem to četl někde jinde znovu. Pak ještě jednou.

A pak jsem si řekl, že to – jen z principu, sám pro sebe – VYVRÁTÍM. Že dokážu alespoň sám sobě, že to je opravdu nesmysl.

Nevyvrátil jsem to. Naopak jsem sám sobě potvrdil, že to je docela klidně možné a nelze vyloučit, že Rockefellerové mají 10 000 miliard dolarů a Rothschildové mají 100 000 miliard dolarů.

Zdůrazňuji – nelze to vyloučit!

Je MOŽNÉ, že Rockefellerové mají 10 000 miliard dolarů a Rothschildové mají 100 000 miliard dolarů.

První otázka – kde by tyto rodiny vzaly svůj majetek v takovém rozsahu?

Rodina Rothschildů

http://www.independent.co.uk/news/world/world-history/meet-mansa-musa-i-of-mali--the-richest-human-being-in-all-history-8213453.html

_*Here’s the full list of the ‘26 richest people of all time’:*_

1. Mansa Musa I, (Ruler of Malian Empire, 1280-1331) $400 billion

2. Rothschild Family (banking dynasty, 1740- ) $350 billion

Konec citace.

Mayer Amschel Rothschild zemřel v roce 1812.

Při předpokladu jeho majetku v roce 1812 v hodnotě 350 miliard dnešních dolarů, při předpokladu průměrné míry inflace 4 procenta a při zjednodušení (pro jednoduchost propočtu předpokládáme, že inflace je každý rok stejná) pak jeho majetek měl hodnotu cca 130 milionů "dolarů roku 1812".

Pokud od roku 1812 rodina dokázala zhodnocovat majetek o 1 procento nad inflaci, má dnešní hodnotu 2 372 miliard dolarů, pokud o 2 procenta nad inflaci, má hodnotu 15 796 miliard dolarů, pokud o 3 procenta nad inflaci, má jejich majetek dnes hodnotu 103 313 miliard dolarů.

Vzhledem k jejich „business“ modelu „tales I win, heads you loose“, čili „ať to dopadne jakkoli, my vyděláme“, vzhledem k jejich kontrole center politické moci (od králů přes parlamenty až po dnešní struktury moci) a tím dané zaručené ziskovosti není předpoklad 3%-ního přebíjení inflace nijak nesplnitelný.

Závěr: nelze vyloučit, že rodina Rothschildů má majetek v rozsahu 100 000 miliard dolarů.

Rodina Rockefellerů

Rockefellerové ovládali Standard Oil. http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_oil

Ta ovládala ropný průmysl USA. V roce 1911 byla rozdělena, nikoli znárodněna. Takže Rockefellerové svoji kontrolu amerického ropného průmyslu neztratili, pouze schovali.

Na wikipedii je možné nalézt podrobný přehled historie potomků rozdělené Standard Oil. Nicméně, z

tohoto přehledu je zřejmé, že Standard Oil, resp. její původní kontrolní akcionáři ovládají v zásadě celý ropný průmysl západního světa. (I tam, kde např. Amoco bylo převzato společností BP, šlo o akvizici

prostřednictvím akcií BP, tj., původní akcionáři Amoco získali významný balík akcií BP, tj. původní akcionáři Standard Oil dostali významný podíl v BP apod. i v jiných případech akvizic).

Lze tedy předpokládat, že rodina Rockefellerů (patrně společně s jinou rodinou/skupinou, která je financovala při budování Standard Oil) ovládá a kontroluje ropný průmysl západního světa uplynulých více než sto let (v počátku "pouze" trh USA, které ale v té době byly naprosto nejvýznamnějším trhem, v dalším vývoji pak i společnosti evropské). Je také nutno brát v úvahu, že tato pozice bezpochyby umožnila získání kontroly nad dalšími sektory, výroba energie, chemický průmysl, těžba dalších surovin přinejmenším. Možná ne tak dominantně v případě výroby energie a těžby, ale v případě např. chemického průmyslu je kontrola ropy značnou pákou.

Ale k věci - pokud tedy tato rodina kontrolovala ropný a chemický průmysl USA a později celého západního světa, lze předpokládat, že takový konglomerát generuje 100 miliard dolarů ročně volných hotovostních toků v dnešních dolarech? Spíše víc. Ale to není podstatné.

Více než 100 let od roku 1911 krát 100 miliard dolarů ročně je celkem 10 000 miliard dolarů.

Závěr: Nelze vyloučit, že rodina Rockefellerů má majetek více než 10 000 miliard dolarů.

Nechte mě vydávat a kontrolovat peníze a nebude mě zajímat, kdo píše zákony

...řekl údajně zakladatel klanu Rothschildů.

Obě rodiny stály u založení (protiústavní a nelegální) centrální banky USA (zajímavá kniha např. Creature from Jekyll Island) a prostřednictvím vlastnictví komerčních bank, které vlastní Fed ji kontrolují a ovládají.

Takže:

- Mají neomezený přístup k čerstvě tištěným penězům jako první na řadě (nejlaciněji, nejsnadněji, v největším množství), proto mají vždy nejlepší možnost investovat nejlevněji

- Nikdy neprohrají, protože pokud investují špatně, je to "systémová krize", kterou zaplatí daňoví poplatníci, resp. reálná ekonomika, resp. ti ostatní ať již přímou formou (náhrada ze státní kasy) nebo nepřímou (snížení úrokových sazeb - fakticky jen pro vybrané, quantitative easing - jen pro vybrané apod.)

- A mají možnost si prostřednictvím půjček od centrální banky půjčovat (ve skutečnosti od všech ostatních) fakticky zadarmo, nakupovat státní dluhy a inkasovat úroky z cizích peněz

(Tady lze zmínit analýzu francouzského státního dluhu, kde pokud se odečte složené úročení, je současná míra zadlužení Francie na úrovni cca 8.6 procent HDP a nikoli více než 80 procent HDP.

Totéž platí pro USA, kde daňoví poplatníci - resp. ti daňoví poplatníci, kteří nevlastní Fed a tiskárnu na peníze - platí ročně na úrocích cca 100 až 200 miliard dolarů soukromě vlastněné "centrální bance" Fed, tedy každý americký občan včetně nemluvňat platí ročně 300 až 700 dolarů soukromé investiční skupině, která investovala peníze, které nikdy neměla, neušetřila, nevydělala, jen si je natiskla.

Za zmínku rovněž stojí fakt, že jen úroky od roku 1988 tvoří více než polovinu celého dnešního dluhu federální vlády. = Viz http://treasurydirect.gov/govt/reports/ir/ir_expense.htm )

Je vůbec tolik majetku?
Odhady majetků zmíněné výše se mohou zdát přehnaně vysoké, porovnáno s "nejbohatšími" miliardáři (Gates, Buffet apod.). Ale nepřímo lze podpořit uvedená čísla celkovým objemem aktiv v USA a na celém světě.

Odhad objemu aktiv USA je 188 tisíc miliard dolarů.

(http://rutledgecapital.com/2009/05/24/total-assets-of-the-us-economy-188-trillion-134xgdp/ )

Lze předpokládat, že Evropa bude cca stejně bohatá (možná méně na jednoho obyvatele, ale jde o podstatně větší trh, větší ekonomiku než USA) S Japonskem, Čínou, Ruskem a dalšími jsme snadno na 450 až 500 tisících miliard dolarů.

Proč by top elita nemohla vlastnit 20-30 procent?

Mimochodem, světová finanční aktiva jsou odhadována na 212 tisíc miliard dolarů. A v tom není zahrnut nefinanční majetek, pozemky, nemovitosti apod.

http://www.economist.com/node/21524908

Takový majetek nelze skrýt! Nebo ano?

Ale ano. Podle studie švýcarského institutu Swiss Federal Institute ovládá celou ekonomiku celého západního světa (a fakticky celého světa, kromě Číny, částečně Ruska a malinko bez přímé kontroly Saudské Arábie) pouhých 147 megakorporací a megabank, navzájem propojených a jakoby kontrolujících sebe navzájem.

Skutečná kontrola nepotřebuje v těchto megakorporacích a megabankách významný podíl, jakýkoli podíl, který by byl veřejně vidět při analýze jednoho jednotlivého subjektu. Svoji kontrolu má danou tím, že je jediným významným suverénem, jediným aktivním hybatelem ve struktuře pasívních ovládaných subjektů. Na jedné straně totiž stojí malí a bezvýznamní akcionáři a na straně druhé vlivový akcionář, který navíc má vliv i ve všech dalších vlivových (a společně majoritních) akcionářích. Skupina XY (viz výše) má malý, ale významný podíl ve společnosti 1 a zároveň malé a významné podíly ve společnostech 2 až 147. Ve společnostech 2 má tato skupina také jako jediná významný podíl, protože ostatní důležité podíly jsou pouze u – malá chvíle napětí – u společností 1 a pak u společností 3 až 147. A tak dále a tak dále a tak dále.

Vlastnictví a faktická kontrola skupinou XY není vidět při pohledu na kteroukoli společnost 1 až 147 a přitom ta kontrola je, je suverénní a jediná aktivní.

(Švýcarská studie zde https://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf . Zatím. )

Závěr: V současném světě akciového vlastnictví ve složitých strukturách je možné schovat majetek, pokud jste opravdu velký kluk nebo opravdu velká holka. Je možné a snadné schovat ve složitých strukturách i majetek v řádech stovek tisíc miliard dolarů. Zvlášť, když k tomu navíc vy sami kontrolujete kontrolora, hlídáte hlídače a kdykoli kohokoli z nich můžete nahradit někým novým.

Závěr

- podle mého názoru, posuď sám, laskavý čtenáři

Žebříček 500 nejbohatších miliardářů je ve skutečnosti vějička, návnada pozornosti pro veřejnost, před kterou má být skutečné bohatství pečlivě ukryto.

Veřejně známi miliardáři jsou fakticky kdykoli nahraditelní, jako zaměstnanci, jako komparz.

Stejně tak polici, údajně „mocní“ jsou ve skutečnosti snadno nahraditelní zaměstnanci. Buď dělají sami od sebe, co od nich skutečná moc očekává, nebo ne a pak rychle jdou. (Někdy na pitevnu, jako JFK po výletu do Dallasu.)

Veřejně známé osoby, domněle mocní, nepatří ke skutečné elitě ani moci ani financí.

Skutečná finanční a mocenská elita je skrytá.


50 komentářů :

 1. Neuvěřitelné bláboly. Ty "výpočty" majetku Rockefellerů a Rothschieldů,...Bože.
  A tyto žvásty publikuje někdo kdo se honosí vědeckým titulem. Smutné.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:48

   Neuvěřitelně inteligentní komentář. Ty zdrcující argumenty, ta smršť jednoznačných čísel... Bože.
   A tuto dechberoucí vědeckou studii publikuje někdo, kdo vystupuje jako anonym. Obdivuhodná skromnost.

   Smazat
  2. 19,48
   si hlupák, gratulujem

   Smazat
  3. 19.40 Tak nám to, vy "informovaný vyvolený účetní" rodin R+R, upřesněte... nebo laskavě přestaňte jalově blábolit. Váš příspěvek má nulovou vypovídací hodnotu... nepočítám-li cosi o vás samozřejmě.

   Smazat
  4. Pro 19:47. nedmluvte laskavě o výpočtech, vy tuponi, jednalo se o aproximacích.

   Smazat
  5. 23:10
   Podle mých aproximací má Putin bilion dolarů.

   Smazat
  6. 19:48 zdůvodněte. Pokud vám to znalosti umožní. Když už si aproximace zaměňujete s výpočty.

   Smazat
  7. 1:33
   Zdůvodnění je, že jsem to četl na několika nezávislých webech. Je to možné a nelze to vyloučit, tudíž to musí být, zcela logicky, pravda.

   A jak jsem došel na tu částku? No, je to hezké, kulaté číslo a ty já mám rád!
   A kde by tu částku Putin vzal? No prostě si převádí na tajná konta 1% rozpočtu Ruska. Je to možné? Je! Takže je to opět pravda. Když to potom pronásobíme inflací a vydělíme konspirační konstantou a poté zintegrujeme, dostaneme se k oné částce.

   Postupoval jsem při své aproximaci přísně vědecky jako Míša Brant, tak doufám, že budete spokojen.

   Smazat
  8. 2:00 vašemu způsobu argumentace se říká tautologie. Zatím co je nezpochybnitelná existence finančního kapitálu, jsou známy jeho formy a s jistotou lze prokázat, jaká část lidstva je na něm zcela bez podílu, když naproti tomu jsou známi někteří podílníci, vy to vyvracíte. Tvrzením, že podílníkem může být i Putin. Samozřejmě být může, jenže vy to neprokážete. Složité?

   Smazat
  9. Penize nejsou zase tak dulezite jako ovladnuti majetku vsude na svete, vlastnictvim prumyslu, dolu, nekonecnych pozemku ,surovin a dopravnich prostredku atd. ,tedy klicovych vlastnictvi za kazde situace , nezavisle na inflaci /o ktere vedi jiz napred, nebo inflaci uvaluji na svet/ a na krizich. Proto krizemi take na cely svet zautoci, kdyz je treba.
   Tohle se nazyva Mercantilismus. To znamena vlada uzkeho druhu bohacu,korpoarci a monopolnich konglomeratu.
   Ne kazdy bohac, nebo majitel koporace je clenem elity. Napr. po vykradeni miliardove Wall Street firmy Lehman Brothers ,vlada USA , Paulson /2.5 milionu na hodinu plat v Goldman Sachs/,nechali firmu padnout , protoze tim poskodili globalizaci ovladany staty vsude na svete..
   Predtim si ale reditel /Lehman Br./, Fuld odnesl vcas !!! domu temer 500 milionu ...

   Smazat
 2. 19:48
  Bohužel je mi to líto a bohužel to nejsou bláboly.

  Jenom Vy jste naprostý diletant.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No, to je článek přesně pro takové bezmozky jako jsi ty. Vhodný na umístění mezi rubriku "horoskopy" a výhodnou nabídku hrnců.

   Smazat
  2. 20:08
   https://www.databazeknih.cz/knihy/co-nesmite-vedet-117233

   https://www.databazeknih.cz/knihy/co-nesmite-vedet-2-297458

   Smazat
  3. 20,08
   ďalší hlupák, taktiež gratulujem

   Smazat
 3. A strejdo BRANDTE

  nebyla by tam úvaha jak by ty boháče šlo o jejich nakradený majetek připravit?
  Na přiklad podporovat jejich nynějši ideologii neomarxismu tak dlouho až dojde k ke světovému roztomilému bordelu a krachu,či rozvalu a pak jak to chce pražská kavárna v té ideologii neomarxismu půjdou Kadlíkovi Marxovi ovčané lépe na ruku a všechno znárodní!

  To by strejdo Brandte byla správný článek vize, popis cesty co dělat a ne kolik dolarů maji a jak jimi přetékaji no nebylo by to pak vedlejši?!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:22 Vy jste příbuzní!?
   Neuvěřitelné.

   Smazat
  2. 20:22- znáte ten vtip, jak se sešel Trump, Putin a prezident Číny na Krymu? Trump, já si nechám obě Ameriky. Putin, já Evropu, já Asii říká Číňan ale komu dáme Afriku? Po chvíli váhání odpoví Trump, když nám to dělení R+R schválí tak jim.
   PS. Kdyby se "triumvirát" dohodl bez schválení R+R a naopak je tam poslal do vyhnanství, s majetkem dislokovaným jen pro Afriku, přidal bych jejich klanu i Austrálii. To by možná cesta byla!

   Smazat
 4. Zde prohlasuji, ze nektere rodiny jsou POHADKOVE BOHATE,
  (zde na Floride to ma kazdey pred nosem, ale pouze v nekterych mistech).

  Dale prohlasuji , ze horoskopy pracuji lepe, nez nejake nabozenstvi a v rukou odbornika jsou dobrou pomuckou pro zivotni orietaci.
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:27 jo, honolulu. Ty horoskopy k Vám sedí. Už jen to, jak jste lezl přes dráty, když existovaly mnohem pohodlnější, celkem bezpečné cesty. No nic, mějte se v té cizí samotě.

   Smazat
 5. Jak vidím, píše se tady o penězích. Jsem sběratel a chtěl bych vědět, kdy se konečně objeví ten Putinem slibovaný dvouhlavý Rubl, krytý zlatem. Myslím, že to mělo být už před třemi lety, ale zatím jsem nic nezaznamenal. Nevíte někdo, jak je to daleko a kde se dá případně sehnat? Za informaci předem děkuji

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Putin je časť skorumpovaného systému, je na ňom závislý, má v ňom svoje postavenie.
   Prečo si myslíš, že putin pôjde proti systému, v ktorom zbohatol a v ktorom bohatne naďalej?
   Putin je jeden zo sluhov, neviem či ročildov alebo rokefelerov, ale ich sluha. Žiadny zlatý rubel nebude.
   Alebo bude, keď ročildi budú mať potrebu zlaty rubel vytvoriť, tak vtedy to putin na ich príkaz spustí.
   V televízore ti síce povedia, že putin ide proti systému, ale to bude len ďalšia lož

   Smazat
  2. Vaše obsedance, ten zlalatý dvouhlavý orel, 20:42. Putin nic nesliboval. Byla zmíněna jistá možnost za jistých předpokladů. Nemáte něco lepšího a novějšího? Holým faktem je, že Ruská federace pořád ještě před USA neklekla. To vás tolik žere?

   Smazat
 6. Bene,
  prozatim se na ty žabky sbirá náš velký b gosudar zlato a bunkruje ho.
  Radši se ptejte, kdy bude petrochujnan.
  Na co potřebujete dvě hlavy,to vám nestači ta vaše jedna
  už napolovic zdřevěnělá kedlubna?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Takže zatím nic nevyšlo a nic mi neuteklo? Vladimír sliboval ten dvouhlavý, zlatem krytý Rubl už před lety a že prý nahradí USDolar, no asi mu do toho něco přišlo.

   Smazat
  2. 21:23

   Já bych to nechal na Vladimiru vladimirovičovi. Ruská centrální banka hromadí zlato jako o závot(loňský rok byl rekordní) a jak se rozhodne s ním nakládat v měnové politice bych také nechal na ní. Jedno je jisté, vy z toho při svých schopnostech prospěch mít určitě nebudete.

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. 21:57

   Vím, ale nemusíte hned kazit Beníkovi radost.

   Smazat
  5. ben Ale o nesplatitelných dluzích usa se ví tak doufám až krachnou že jim pomůžete splácet.

   Smazat
  6. 22:58!!
   Pitomečku znáš datum 15. 3. 2015? Chazaři jsou totiž tak zatížení na správná čísílka a datumy, že i svůj vlastní bankrot (tzv. technický) odstartovali ve správný den.
   No a co datum 29. 3. 2019? (Basilej III), neboli obnovení zlatého standardu mezinárodního měnového etalonu místo tzv petrodolaru?
   Pokud by tyto aktivity proběhly celosvětově veřejně, tak USA jsou dávno v dražbě a svět v jaderné válce - tupče - hlupče - neoconská zrůdo!!!

   Smazat
 7. Ano, také jsem to četl. Rusko už bude mít dokonce polovinu toho kolik má Itálie a šestinu toho kolik mají USA a tímto tempem dohoní USA už za 60 let. No snad Vladimír ten slibovaný zlatý Rubl vydá dříve, tolik času už nemám.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:51

   Rusko(2119 t) je na polovině toho, kolik má Itálie(2451 t)???
   Šestinu zlatých rezerv USA(8133 t)???
   Při navyšování zlatých rezerv tímto tempem(za uplynulých 10 let navýšeny o 1600 t), dohoní USA za 60 let?

   Vidím, že vy jste převeliký počtář, navíc překypující vědomostmi. Vaše úvahy a prognózy tudíž ani nemnohou dopadnout jinak :-D

   https://tradingeconomics.com/country-list/gold-reserves
   https://www.zlaterezervy.cz/clanky/kratke-zpravy/rusko-nepolevuje-v-nakupech-zlata-v-unoru-nakoupilo-1000000-unci
   https://www.goldprofit.cz/blog/detail/temer-cela-rocni-ruska-tezba-zlata-smeruje-do-statnich-rezerv

   Smazat
  2. 22:19 On pan pravdoláskař ví kulový papouškuje to co mu řeknou fašouni z kavárny.

   Smazat
  3. Co se komu zavaří, se ještě ukáže, dočkej času jako husa klasu. Víte je to ten vtip o nejvrchnějším rabínovi, který umíral a všichni přítomní rabíni ho prosili aby jim řekl nějakou jeho největší moudrost. Po krátkém přemýšlení řekl "Všechno je jinak". Někdo to chápe, někdo ne, prostě kolik třešní tolik višní. Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
  4. 22:19
   No a teď vysvětli, jak je možné, že ten slavný rublík, který měl podle ruských blábolistů už dávno zničit dolar, ztratil vůči dolaru za poslední léta 2/3 hodnoty. Jak je možné, že průměrná inflace v Rusku za poslední léta je kolem 10%?
   Pozor ať se ti při řešení tohohle zapeklitého paradoxu nezavaří závity.
   ================================
   Podívejme na tu Dvořákovu kundu. Tento sviňský, prolhaný, falešný křivák opět cenzuruje. Samozvaný bojovník proti cenzuře a za svobodu. Zmrd.

   Smazat
  5. 23:24!!
   Pokud nerozumíš machinacím na finanční světové burze doporučuji pročíst zpětně všechny články o zlatě a petrodolaru a tzv. cenných papírech (dluhopisech, papírovém zlatě) od Slováka Marka na URL: nemesis.sk (asi 30 odborných článků psaných přesně a sprostě). To ti otevře oči, vyčistí mozeček a zavře hloupou hubu. Přeji úspěšné louskání textu, debilku!!

   Smazat
  6. Dostal jsi pouhé dvě velmi jednoduché otázky. Pokud na ně tvůj pidimozeček evidentně nedokáže smysluplně a logicky odpovědět, tak aspoň drž hubu a neodkazuj mě na záplavu blábolů nějakého podobného úchyla jako jsi ty.

   Smazat
  7. 23:24 Komu tu nadáváš ty odporný západní slouho třeba tě opět smazat.

   Smazat
  8. Dvoraku, zde je nick honolulu !
   JA TE UJISTUJI, ze jsem to nebyl ja, kdo napsal
   prispevek 23:24 !
   NICK HONOLULU se snazi byt gentleman ! Velebny pan mi to porucil !

   Smazat
  9. 23:24

   Podle koho "měl rubl už dávno zničit dolar"? Specifikujte "poslední léta". Za uplynulých 5 let se nemohu dopočítat těch vašich 2/3, možná je to opět dáno vašimi zvláštními matematickými schopnostmi, se kterým není každý schopen srovnat krok.
   Rovněž průměrné 10% inflace za nespecifikovaná "poslední léta", se nemohu dopočítat. Pomůžete mi, ó veliký matematiku?
   Neslyšel jste něco o hospodářské válce, o sankcích USA a jejich oddaných poskoků vůči Rusku? To už bude těch 5 let, co válčí, že? Člověk by čekal, že Rusko už dávno musí být na kolenou, že tohle nemůže ustát. Bankrot, hotová věc. Tak se na to podíváme, co říkáte?
   Začneme modlou ekonomů - HDP. Světe zboř se, od r. 2016 už zase roste. No dobře, náhoda, podíváme se na zadlužení. Sakra, jedno z nejnižších a klesá! Určitě nějaký švindl, že ano? Ještě ke všemu prý masivně navyšují zlaté rezervy, ale kdo by těm lhářům věřil... Dokonce si dovolují tvrdit, že snad staví něco nového na Krymu, který pomocí brutálního násilí a přes statečný odpor obyvatelstva dobyli a ukradli. Možná tak šibenice pro těch pár zbývajících Krymčanů, které při své agresi díky tradičnímu šlendriánu nezvládli pobít. A na dobytém území ještě vykradli obrovské bohatství, které tam bylo vytvořeno za léta prosperity pod moudrým vedením vzorného hospodáře - obdivuhodné Ukrajiny.
   Každopádně to v Rusku musí být strašné, kdo má nohy ten odsud utíká a beznozí volí raději rituální sebevraždu samohonkou. V tom se nemůžeme splést, Rusko jistě už pozítří vymře.   https://www.kurzy.cz/kurzy-men/grafy/nr/RUB-USD/od-2.5.2014/
   https://www.inflation.eu/inflation-rates/russia/historic-inflation/cpi-inflation-russia.aspx
   https://tradingeconomics.com/russia/gdp-growth
   https://www.ceicdata.com/en/indicator/russia/government-debt--of-nominal-gdp
   https://tradingeconomics.com/russia/population

   Smazat
 8. Jednoduchá otázka: Když si půjdou obě zmiňované rodiny do banky pro své peníze do banky, myslíte si že tam budou? Já si to nemyslím.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bode tam na ně čekat bilion bilionů biliard a ještě miliarda tun zlata a vagon diamantů. Říkal to nějakej Míša Brand a ten to přece musí vědět. Četl to přece na nezávislém webu.
   Nelze to vyloučit, tudíž je to možné a z toho plyne že to je pravda! Už to chápeš?

   Smazat
 9. 23:23!!
  Píšeš sice kokotiny, ale ve správný čas, ikdyž by bylo lépe kdybys psal v 11:11? hňupe! Víš vůbec jaký objem zaujímá miliarda tun zlata?? Zlato má objemovku 19 ,68 kg/litr, neboli cca 20 tun/ metr krychlový (kostka o hraně metr). Takže miliarda tun představuje 50 milionů kubíků zlata, což je kostka o hraně 368,4 m!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ani ve snu by mě nenapadlo, že nějaký idiot bude ty má čísla vytažené z prdele (jako parodii na ta čísla Míši Branta) brát vážně. No překvapil jsi :-D

   Smazat
  2. Pro lepšolida D, 23:58
   Pro příště netahej z prdele čísla, ale raději z ní vytáhni svou hlavu, zabořenou až po ramena.

   Smazat
  3. 0:57
   Z jaké prdele? Co to hýkáš, oslíku?
   A dávej bacha. Ročíld i Rokefeler tě sledují a dělají si poznámky!

   Smazat
  4. 1:03
   Psychopate 0:57, kdyby měli sledovat každého, jako jsem já, tak se usledujou. Mě může za svůj mrzký peníz sledovat tak akorát naše vnitro sledovačů. Protože ani Koudelka z BiS si na mě generála nevyslouží.

   Smazat
  5. 1:20
   Nepodceňuj moderní techniku. I to tvé klikání na hydranty a auta není jen tak a má svůj skrytý význam.

   Smazat
 10. Závěry jsou v podstatě správné, ostatně o tom pojednává již docela uznávaná teorie elit, která je dělí na diskrétní (tradiční rodiny, dynastie) a pomocné (politici, manažeři, celebrity,...). Diskrétní elity žijí z finančního kapitálu, nejsou na očích a spolupracují - na rozdíl od pomocných elit, které mezi sebou soupeří o své dobře placené pozice podržtašek diskrétních elit a vcelku pravidelně se obměňují. Pro základní info o teorii elit stačí kouknout na wikipedii. Žebříčky nejbohatších lidí světa jsou nesmyslné bláboly, např. za rok 2019 je na 2. místě Bill Gates, který aktuálně drží pouhé 1% akcií Microsoftu (kdo asi vlastní zbývajících 99%?). Drtivou majoritu akcií VŠECH velkých globálních společností bez ohledu na odvětví drží neznámí akcionáři fondů Vanguard Group, Blackrock a dalších. Najděte si třeba na Yahoo Finance opravdové vlastníky Microsoftu, Googlu, Boeingu, General Electric, Apple nebo kohokoli jiného... pořád stejné fondy, a za nimi dobře schovaní stejní lidé.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A zástupci těch stejných lidí sedí obvykle jako věřitelé i v dozorčích radách a představenstvech firem, co si u nich půjčují a jako věřitelé zde mají významné slovo často přebíjející slovo vlastníka, protože nehájí zájem firmy, ale zájem věřitelů!

   Smazat
 11. noviczech
  ...pane Michale Brande, ..a o to tu na tomto světě jde! My starší, si zažili socialistickou dobu, ne bohatí, ale starost nebo spíše radost o život jsme měli. Moji rodiče slyšeli jméno a varovali nás, říkali pozor na něj, je to Žid!!!!!! A je lstivej a zákeřnej!!! Oni budou tvrdit (tím míním dobrý západ), buďte věřící, jenom ne socialismus a vůbec ne komunismus! Toho se bojí jako čert kříže, kvůli majetku a nevadí jim Kristovo převržení stolu penězoměncům, protože se nejednalo o jejich a svůj si budou chránit i "křesťanským zabíjením" druhých lidí.
  ...jo, ale jak z toho, no uvidíme...

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.