Reklama

pondělí 20. května 2019

Jak dlouho přežije společnost, v níž je práce přežitek?

Ivan David
20. 5. 2019   Parlamentní listy
Bez přiměřeného zájmu prošel výrok katolického biskupa Jana Baxanta, který při otevření Centra sociální pomoci v Mostě (spadá pod Oblastní charitu v Mostě), podle zdroje ZDE řekl, že svobodní lidé mají právo se rozhodnout, že nebudou pracovat, protože nechtějí. To je opravdu „pokrok“. Podle Genesis řekl Hospodin Adamovi, když okusil ono jablko: „V potu tváře chléb svůj dobývati budeš!“ a dodal: „V prach jsi a v prach se obrátíš!“ Chápu to tak, že mimo ráj je práce údělem člověka. I v ateistickém minulém režimu se rozumělo samo sebou, že člověk má být „platným členem společnosti“, tedy užitečným pro společnost.


Nikdo o tom nepochyboval. Pamatuji se na mladého muže, který byl na začátku osmdesátých let přeložen na Psychiatrickou kliniku v Praze 2 z Psychiatrického oddělení Všeobecné vojenské nemocnice. Tam mu byla stanovena diagnóza schizofrenie a klinika měla diagnózu přezkoumat. U vojenského útvaru byl nápadný tím, že nechtěl vůbec nic dělat. Jeho postojům, chování a argumentaci nikdo nerozuměl. Hlavním příznakem měl být blud. Obsahem údajného bludu bylo „nevývratné“ přesvědčení“, že nemusí pracovat. Vysvětlil mi to tak, že stačí, že pracují ostatní lidé. Ti udělají práce dost a není třeba, aby i on pracoval. S diagnózou jsem se jako mladý sekundář neztotožnil, nicméně mladík dostal „modrou knížku“ a invalidní důchod, aby v souladu s jeho přesvědčením nemusel nic dělat. Nikdo tehdy nechápal, že by to nemusel být blud. Natolik byl všeobecně sdílen „blud“, že normální je pracovat.

Málokdo tehdy chápal, že se jedná o člověka, který předběhl svoji dobu. Předpokládám, že když se o něm dozvědí neziskovky, vypátrají ho a vyrobí z něj celebritu. Možná mu postaví pomník a pojmenují po něm náměstí.

Nová po celém Západě bující ideologie nesmyslně zvaná „neomarxismus“ totiž hlásá, že všichni mají stejná práva. Klade se důraz na individuální svobody. Lidé, zejména menšiny jsou podle této ideologie společností utlačovány, společnost je univerzální viník, který je dlužný všem. Povinnosti upadly v zapomnění.

Možná, že sám žiji v bludu, že člověk bez společnosti nepřežije, že společnost se udržuje usilovnou prací, a že se na té práci mají podílet všichni, kteří jsou práce schopni. „Prací“ rozumím každou společensky užitečnou činnost, například i řádnou výchovu dětí.

Před dvaceti lety mi „vizionář“ Vladimír Špidla řekl, že za dvacet let bude mít práci jen jedna třetina lidí, že je to normální a je nutno se s tím smířit.

Vidím práci, která by měla být vykonána a není, na každém kroku. Jiná je otázka, zda bude tato práce identifikována a zaplacena nebo jinak odměněna. Lidé bez aktivního zaměstnávání rychle degenerují.

Absence práce vede k demoralizaci. Proto námořníci drhli palubu a vojáci vytírali „rajóny“, v Prusku vojáci pracovali jako tkalci. Práci lze jen částečně nahradit aktivní rekreační činností.

Ve městě Most jde především o Rómy. Rómové mojí generace a starší všichni pracovali. Ti, kteří nepracovali, byli v „nápravném zařízení“. Jejich synové, dcery a vnuci pracovat nemusejí a také pro ně není dost práce, protože jim často chybí kvalifikace. Kromě toho jsou opravdu stigmatizováni a diskriminováni. Když se ucházejí o práci, je pro ně vzezření přítěží. Nemohou za to, že zaměstnavatelé mají špatnou zkušenost s těmi, kteří vypadají podobně a jsou proto „házeni do jednoho pytle“. Odmítání je ponižující a demotivující. Rozdíl mezi mzdou nekvalifikovaného pracovníka a sociálními dávkami je nízký. Ti, kteří neuvidí své rodiče chodit do práce, sami těžko získají potřebné postoje a návyky. Profesor psychiatrie a nositel řádu práce Jan Dobiáš říkal: „Od utrpení k parazitismu je jen krůček.“ Jsem přesvědčen, že je nutné podporovat a dávat za vzor ty, kteří se vytrvale snaží. Pokládám za nepřijatelné podporovat někoho jen proto, že se rozhodl nepracovat.

Není pravda, že za minulého režimu byla povinnost pracovat. Byla povinnost žít z legálního příjmu. Kdo prokázal, že má našetřeno z legálního příjmu pracovat nemusel. Měl odpracováno.

Za naprosto nepřijatelný pokládám tzv. „nepodmíněný příjem“, velmi podobný „jednotné sociální dávce“ navrhované kdysi poslancem Tlustým (ODS). Ať jsou motivy levičácké nebo pravičácké, odměna „za nic“ je demoralizující a mají na ni nárok jen invalidé a děti. Důchod není „za nic“, je odměnou za celoživotní práci. U nás jen velmi špatnou odměnou.

Pan biskup Baxant doslova řekl: „S větší svobodou je totiž spojeno i to, že se lidé rozhodují o svém stylu života, který je možná někdy pro druhé obtížný nebo náročný, Například se rozhodují pro to – a mají na to právo – že nebudou pracovat. Bohudíky jsou tu charitní pracovníci, kteří bez ohledu na tato nezodpovědná rozhodnutí svobodných lidí reagují tím, že jim přes to všechno pomáhají. Ať jde o někoho, kdo nechce, nebo nemůže sehnat práci, má nemoci, je handicapovaný a podobně.“

Invalidé a lenoši nepatří do stejné skupiny a nazaslouží stejný přístup. Péči o líné nepokládám za sociální službu, ale za asociální jednání. Hodnotit lenost jako „rozhodnutí svobodného člověka“ je naprosto zcestné. Zahálka přece patří k sedmi hlavním hříchům. Možná to pan biskup už zapomněl, je moderní, jde s dobou.

89 komentářů :

 1. SPOLEČENSTVI VOLIČŮ VZKAZUJE,ŽE NEMUSITE BÝT SMUTNI

  že na veřejnosti nevisi všude fotografie jeho výrazných osobnosti.
  U nás se stane vůdcem každý,kdo přijde s nápadem,ovšem nejvice by všechny nadchnul svými vůdčimi schopnostni, kdyby nápad ve prospěch občanů byl SKVĚLÝ!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je vidět na ředitelově (PLB) zatvrzelém výrazu kolem úst, jak by nkomu nepodmíněný příjem nedopřál, aby mu neubylo.
   Už byl i ministrem a stravování v nemocnicích taky odmítal zlepšit.
   Bramborovou kaši z sušeného pytle, kterou ani krysy nežerou.
   Bombardér humanitární.
   Lidé dlouhodobě nepracují, protože je jim z něj špatně.

   Smazat
 2. Pan Baxanta, opomněl dodat, že svobodní lidé mají právo se rozhodnout, že nebudou živit, ubytovávat, ani nijak, a ničím přispívat na ty svobodné lidi, kteří nepracují, protože nechtějí. Měl by mu někdo připomenout, že je to nejúčinnější léčba tulení nemoci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A dlouhodobě nezaměstnaní jsou k tulení nemoci velice náchylní. Nepodmíněný příjem hrozí infikací touto nemocí, a kdo ji jednou chytne, těžko se jí někdy zbaví. To znamená, že při uplatnění práva pracujících svobodných občanů vznikne nechuť k léčbě napadených touto nemocí, a těm potom hrozí zánik vyhladověním.

   Smazat
  2. NZP dostávaji v celé Evropě občanéve ve vysokých platech jen v ČR vládnou diversanti a zločinci,kteři občanům zajištuji korporátni shrbené hřbety nizkých platů,cenzury a absenci intelektuálů,kteři se svým nedostatečným vzdělánim nejsou schopni pochopit co se vlastně kolem nich děje.

   Smazat
  3. Já souhlasím s tím, že svobodný člověk nemusí pracovat, když nechce, ovšem pouze za předpokladu, že potom nebude mít od společnosti naprosto žádný nárok a bude dostávat jen nějaké charitativní příspěvky od těch, kteří chtějí. Pokud ovšem nikdo nebude chtít takovému cokoli dávat, je čistě jen na něm, zda zhyne hlady, nebo své názory na práci přehodnotí.

   Naproti tomu jsem přesvědčena, že ti, kteří pracovat opravdu z objektivních příčin nemohou (děti, invalidé apod.) mají mít na zabezpečení nárok, a to nikoli od charity, ale od státu. Nějaké charitativní dávky od církve a jiných dobro...ů jsou pro řádného občana ponižující.

   Smazat
  4. Samozřejmě, že lidé, kteří z objektivních příčin pracovat nemohou, o ty se musí postarat stát, a je jeho vizitkou, jak se toho, z vybraných daní pracujících zhostí. To je správná, a oprávněná solidarita. Ale těm, kteří pracovat mohou, ale nechtějí, by žádná charita pomáhat neměla, ani poskytován žádný NZP, je to jejich svobodná volba, jak mohou dopadnout.

   Smazat
  5. Nejvice dostanou penjěz z toho NZP v Německu vyznavači kakarámu.
   Tam je i prdofilie a zoofilie,nebot je tam ten neomarxismus to jest co největši snaha o uvolněnou morálku.
   Tedy
   -SPOLEČNÉ ŽENY A DĚTI
   -nudismus
   -homosexualita
   -anarchie a chaos
   -Sodoma a Gomora
   A ted jak to sopuvisi s islamem,který využiva komunistického neomarxismu k dosaženi Sodomy a Gomory.
   Morálka u nás nějaká je,kdežto kakarámisté tvrdi,že je třeba všeho použivat a je u nich normálni,proto chtěji NZP a dostávaji ho v prý asi 350 eurech a když ne tak jen pro výstrahu a z té bidy někoho obyčejně zamorduji hlavně ženské.
   Nemohu pochopit,proč v ČR nikdo penize nechce a ještě je proti borcům co jim penize tlači horem dolem.
   Kocourkov fakt jak swiňa.

   Smazat
 3. Baxant ač jistě vzdělán je přesto pi....c. A to kardinální. Plete si totiž svévoli se svobodou. Útěchou, leč velmi slabou mu může být skutečnost, že zdaleka mezi vzdělanci není osamocen.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vzdělání zdaleka není zárukou moudra. Někdy si dokonce myslím, že snad dokonce je to opačně. To sice asi není. Ale je spousta vzdělanců, kteří jsou navíc pyšní a sebestřední s patentem na rozum a nepřístupní jiným názorům a diskuzi o nich. Není třeby chodit daleko - páter Halík, režisér Hřebejk a mnoho dalších. O novinářích mnohých ani nemluvě....

   Smazat
  2. Baxant prostě byl (a je)líná kůže, sobec, který nechtěl živit ženu a děti, tak se dal raději k jedné z nejstarších parazitických organizací světa - k Církvi, ve které si vyprokrastinoval slušnou karieru.

   Chápu, že parazit Baxant nachází sounáležitost s jinými parazity a parazitickými skupinami - ve strachu o vlastní parazitickou obživu svého zbytečného, škodlivého života parazita - a tak svádí pozornost nedobrovolných živitelů na konkurenci - na Cikány.

   Každý má právo nepracovat, tedy ani nejíst nebydlet, nešatit se, nepohybovat se - protože i chůze je vlastně součástí tábora práce.

   Ostatní mají právo toto právo parazitů respektovat - a nechat je ŽÍT JAKO PTÁKY - nic jim nevěřit, A NIC JIM NEDÁVAT! Své si důsledně před zloději a před parazity chránit... Je to přirozené.

   Smazat
 4. Práce je přirozená věc; jakmile člověk tzv. vyleze z baráku a stoupne na chodník, už se stává dlužníkem předchozím generacím. "Nepráce" je malér - podle expertů prý stačí 3 roky nezaměstnaného bezdomoví a člověk ztratí pracovní návyky a obvykle už napořád. - Podle jakési britské studie prý na sídlištích, kde žijí dlohodobě nezaměstnaní, vyrostla generace dětí, které neznají slovo "budík": nikdy nikoho neviděly vstávat do práce.

  OdpovědětSmazat
 5. PLNĚ SOUHLASIME JISTĚ VŠICHNI S TIM,ŽE NZP NENI MOŽNÝ

  Když se aktivisté SPOLEČNOSTI VOLIČŮ ptali komunistů,proč dnes nechtěji podporovat Nepodminěný základni přijem NZP,když ho přeci vypláceli všem občanům v době kdy vládli ,udiveně se zastavili jako poškozené orloje.
  Aktivisté jim však vysvětlili,že tomu tak opravdu bylo a také kde tento NZP zmizel,kolik to teď už dělá a kdo ho dnes vylupuje Následovala okamžitá reakce.

  "AHA VY SAKRAMENTI,MÁTE PRAVDU,ALE JMENOVALO SE TO JINAK!

  Od této doby pro NZP nic neudělali,ačkoli by mohli s tim dobře vyhrávat všechny volby.ACH JO A ZAS TO NĚKDO TADY MÁZNE.

  Občané čekaji,že jejich pokračujici olupováni přestane samospádem a oni nemusi proti němu hnout ani prstíčkem.
  Pak,ale je třeba,aby přestali tvrdit,že Nemecko má prima platy,oni totiž si je vybojovali a na nic nečekali ještě v době,kdy se z válečných ruin ještě kouřilo!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Trole, plácáš nesmysly. NZP komunisté nikomu nevyplâcli a ani se to jinak nejmenovala.

   Smazat
  2. Oni si je vybojovali na konferenci věřitelů v roce 1953, kde je zastupoval tentýž vyžírka Abs, který v březnu 1939 nastoupil do Prahy provést evidenci a zabavení všech aktiv, které v republice byly.
   Dluhy jim tam byly odpuštěny a mohla tak začít velkovýroba folksvágnů pro pilné německé pracující.
   A Rheinmetall místo ždímaček mohl zahájit přípravu výroby tanků.
   Tanky víc nesou.
   Nám němečtí věřitelé nepřiznali ani ty reparce, ponivač sme tam nebyli.

   Smazat
  3. ELITA SPOLEČESTVI VOLIČŮ NEMŮŽE BÝT TROLLEM.

   to by jste musel být i vy,protože jste sám členem ČSV.
   Opakujeme,že tato většina OBČANŮ VOLIČŮ je vysrtavena masivnimu ohlupováni a nemůže sama zdá se NIKDY odhalit mechanizmus jímž jsou dnes olupováni O ZNAČNÉ PENIZE A JEŠTĚ TOMU TLASKAJI,přesto,že tu o tom zcela jasně už je řeč a byla řeč,že NZP je na západě obsaženo v platu,pak mu doporuičime,že může klidně umřit jako pravý komunsta v bludu neomarxismu!
   Pokud se ani komunisté,ani zástupci voličů o penize nechtěji postarat ačkoli ví,že ziji v gangsterismu,nemáme ani my důvod si někým,komu propagandou byl vyoperovány závity dát urážet.

   NIC Z TOHO NEMÁME ,JEN NADÁVKY.
   NIKDO SE ZA AKTIVISTY OBČANŮ NEPOSTAVI TAK PROČ BYCHOM MĚLI VLASTNĚ MECHANIZMUS PODVODŮ VYSVĚTLOVAT?

   Vi to někdo jiný z vás než ten vztekle nadávajici prý sám trottl?

   Oni snad všichni chtěji být v bludech jako je tomu u zpupného pána nahoře,

   Smazat
  4. 14:06 je to už dost dlouho co tady blouzníte. Předchozí režim žádný "nepodmíněný základní příjem" nevyplácel, pokud by tím nebyly myšleny v podstatě dotované ceny nájemného, dotované ceny základních potravin, oblečení a dalších potřeb pro děti, knižní produkce a tisku, některých průmyslových výrobků jako jízdních kol s náhradními díly, běžného nářadí ... Na druhé straně ten, kdo se neprokázal jako důvodně bez zaměstnání nebyl účasten na zdravotním (mohl nárokovat pouze základní ošetření) a důchodovém pojištěni ... Aktivisto "Společnosti voličů ..." nebo čeho to, neplácejte nesmysly.

   Smazat
  5. 1.06
   NEMŮŽEME ZA TO,ŽE JSTE SOUČÁSTI SYSTÉMU VYLUPOVÁNI

   domorodců ČR,kteři tomu ještě tleskaji jako vy vnitráci ČSSD majici dnes nočni službu.

   ANO STÁT VLASTNIL ZDROJE NÁRODNIHO PRODUKTU DO R 89
   ¨
   vyplácel nižši mzdy,zbytek použival na dotace a benefity v dnešní odhadované výši 11 000 korun mkěsičně.jako bylo bydleni,bezplatné vzděláni,zdravotnictvi,voda,energie,kultura,rekreace,odiváni,vše pro děti ATD.O to je každý občan ČR okraden a ne že ne ANO!

   Tyto výhody byly obdobou NZP a vy se jim vysmíváte ve snaze bezmocné domorodce dále VYSTAVOVAT VYLUPOVÁNI GANGSTERSKÉHO ČR SYSTÉMU.
   FUJ neomarxisto nestydite se být podlý?

   Zpackanou privatizaci stát přišel o zdroje přijmu,benefity zanikly a u privátnich podniků si tzv majitelé mysli,že zisk je v celém rozsahu jejich kradou ho a odvážeji do danových rájů.

   VELKÁ ČÁST ZISKU SE STALA BEZDŮVODNÝM ,COŽ DNES NESMI NIKDO VĚDĚT.

   Proto jsou u nás nizké platy oproti na př.Německu,kde neni státem propagován tento gangsterismus a občané ví,že nesmi dopustit jako v ČR svoje olupováni v obludném rosahu a k tomu ke korytům připouštět zločince vašeho typu.
   Proto je NZP vlastně součást jejich vysokých platů o které se daji ČR domorodci s pomoci Šmejdů jako vy okrádat.

   TO SE NESMI DOSTAT DO SDĚLOVACICH PROSTŘEDKŮ A TADY MŮŽE BÝT DRZE VYGUMOVÁNO!

   Smazat
  6. Je tedy pan doktot David moralizujici ten NZP,který ho nechce a tvrdi,že pravice ho má v plánu a on ho překazi, element,který se pokouši vyrazit z ruky občanům ČR

   JAKÉKOLI MOŽNOSTI A ARGUMENTY DOMOCI SE ZVÝŠENI PLATŮ?

   Když se ho na to někdo zeptá až vypadne z rauše voleb,které se v ČR pokládaji za jakýsi druh sportovniho zápasu,kde fanoušci nedaji dopustit na své favority?

   TAKOVÁ ODPOVĚD TU VE FORMĚ JEHO ČLÁNKU ASI NIKDY NEPŘISTANE!

   Smazat
  7. Tady se začalo hromadit silné kafe a všichni čekáme, kdy to zase bude podle diktátu neomarxismu vygumováno.

   JDE FAKT O VELKÉ PENIZE A KDOSI TU NAPSAL PRÝ O BIFTEK A ZA TO HO MÁZLI!

   Smazat
  8. V diskuzích na stránkách Nové republiky se poslední dobou vedle trola Radosty a grafomana Honoluláka objevuje ve zvýšené míře i jakýsi žvanivý a trolující psychouš, schovávající se za virtuální společnost "nepolitických voličů", což to označní je samo o sobě úsměvný protimluv. Divím se, že tohoto škůdce diskuzí administrátor webu dávno nevykázal do patřičných mezí. Takové "výchovné" promazávání jeho nic neříkajících a kapitálkami zdobených textů by zdejší diskuzi jen pomohlo.
   MM

   Smazat
 6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Neprovokuj, trapáku. Proč by zrovna tobě měl někdo odpovídat, když ani neumíš formulovat otázku.

   Smazat
 7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A tady vidíte příspěvek nositele PZP, tj. podmíněného základního příjmu. Podmíněného těmito více než zbytnými příspěvky, kdy centrum, které ho tvoří, se jmenuje tepající vakuola. Nicméně Gaussova křivka rozložení inteligence je neúprosná.

   Smazat
 8. JAK PŘEŽIJE SPOLEČNOST SE ZEPTEJTE DOKTORE U SOUSEDŮ

  kteři plati 10 eur na hodinu a to přesto,že prohráli válku.
  Vy dobře víte proč tomu tak je a proto radši dějte toto upozorněni vymazat,aby později nebylo důkazem ohlupováni volilčů.

  NIKDO SE TOTIŽ V ZUBOŽENÉM ČESKU NESMÍ DOZVĚDĚT PŘIČINU!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Příčin je ví. Ale ta hlavní je, že si stále vybíjíme chytré a charakterní lidi (elitu), jednou z vůle nácků, jednou z vůle komunistů, jindy pro Havlovy zrzavé vlasy.
   Vždy s ideologickou berličkou a vždy proto, aby se ti málo schopní za každou cenu dostali k lizu a k moci.

   Smazat
 9. Církve jsou něco podobného, jako politické neziskovky. Jsou přisáté na státní rozpočet a většinu času věnují ospravedlňování své existence. Státe, plať nám a my se budeme za Tvé peníze starat o sebe a třeba také o ně. V dnešním liberalismu, je pro ně vítaný nezdravý rozvoj společnosti, neboť v něm nacházejí argumenty, pro obhajobu své existence. Jsou to nepřátelé zdravého suverénního rozvoje země.
  Možnost brát dávky za nic, deformuje charakter lidí. Nemyslím nemocné a přestárlé. Práceschopní občané v produktivním věku, by měli mít příležitost a povinnost, si ty dávky odpracovat. To by mělo být v gesci obcí, stejně jako realizace domovského práva. Potom by se po velkoměstech nepotulovaly hordy bezdomovců, jejichž existence je podhoubím, pro kriminální živly. Péčí o tyto lidi, by tak stát omezil kriminalitu, která ho také stojí nemalé prostředky.
  Všechna tato negativa, jsou produktem bezuzdného liberalismu a nedostatečné funkce státu. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15:12 Všechna tato negativa jsou především produktem parazitického kapitalismu,jehož výplodem je i bezuzdný neoliberalismus.Je třeba zlikvidovat kapitalismus,jinak kapitalismus zlikviduje nás a následně celou tuto modrou planetu!!

   Smazat
 10. Možná mne většina nepochopí, dnes existuje jediné měřítko příjem. Je-li příjem za dobře zaplacenou vaši práci a ta práce vás navíč baví, vyhráli jste. Někdy to tak ideálně nedopadá a uživit se musímě všichni. Přesto si myslím, že když se vám vaše práce povede, tak vás výsledek sam zahřeje u srdce.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. S tím souhlasím, Baxanta asi ne. A vyprávějte to těm, pro které je práce nejhorším způsobem obživy, a třesou se na NZP.

   Smazat
  2. 15.29

   I kdyby ti ty nepřiteli dělniku a rolniků,opakoval někdo delý den,že se třepeme na poctivé penize za naši poctivou práci,jak tomu je v opravdovém kapitalismu a ne ve sračkách idiotů,kteři to nikdy nepochopí,serviruji nám gangsterismus kvůli tomu,že se dostali k moci podvodem a serou nás všude kde se objevi.

   STUDUJ PITOMČE SVŮJ NEOMARXISMUS A URYCHLI ROZVAL ČR,ABYCHOM MOHLI KONEČNĚ BLAHOŘEČIT PANA MARXE A ZNÁRODNIT TY BANKY A KORPORACE JAK TO CHTĚJI POVALEČI Z PRAHY..

   Smazat
  3. 16:02

   Co to kecáš za nesmysly? Vadí ti snad, že má někdo štěstí, a práce, kterou vykonává ho baví? Z čeho vyplývá, že jsem nepřítelem poctivé práce dělníků, rolníků, a jakékoliv jiné poctivé práce? A co to meleš o neomarxismu? Jediným vysvětlením tvé podrážděné reakce může být, že právě ty se štítíš jakékoliv poctivé práce, neboť právě ty ji považuješ za nejhorší způsob obživy, a jako bys byl jeden z parazitů z některé ziskové politické neziskovky, na které už dávno měl být aplikován zákon FARA.

   Smazat
  4. Pojď na páku ty 16.02 jednozavitniku.
   Ja jsem jenom obyčejný haviř a tak vim,že jedini kdo tady jsou proto,aby dostali občané penize jsou tady ti borci z ČSV.

   A nejsi náhodou ten blbec co jim za to nadává,aby jsme se z těch sraček nikdy nedostali?
   Přiznej se zločinče!

   Smazat
  5. Tak jsem se rozčilil,že by moh lámat stojky.
   Vše platilo jednozávitnikovi 16.24 no ni?

   Smazat
  6. Máte to 15:15, jednoduché. Otázkou je, jestli by vás mohla bavit nějaká ta práce v koncentráku ...

   Smazat
  7. 1:15 Tady to jednoduché nemá. Lidi, které jakákoliv práce odpuzuje, nemůžou pochopit, že někdo dělá užitečnou práci, která ho zároveň baví. A pomáhat si přirovnáním k práci v koncentráku, je čiré zoufalství, nebo vaše touha.

   Smazat
 11. Dr. Davide ! Agenda SPD je dulezita pro preziti naroda a bile civilizovane rasy vsude v Evrope !
  NEDEJTE se odradit ! NEDEJTE se zastavit !
  V Americe je 80 millionu stejne smyslejicich lidi, jako jste Vy.
  Zadna strana v Cesku neni tak dulezita v dnesni dobe, jako SPD !
  Nebude-li SPD uspesna, tak Praha jednou dopadne jako Johannesburg !
  Napsal NICK HONOLULU na zaklade toho co videl a prozil !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Ach bože - proč jsem byl odstraněn? Aby měl ten tchoř z Ameriky radost? Sprostýho tam nebylo nic, pokud vím. No ten, co nám tady denně nadává hurvínků,ten z toho musí být radostí na větvi -to zase bude blbých amerických skřeků na našich č e s k ý c h diskuzích.

   Smazat
 12. Bůžek mamonu nařizuje věřícím v týdnu den sabatu (zákaz jakékoli práce) ..
  Někteří pokrokoví teologové a ideologové doporučují nepřetržitý sabat ...
  Co s tím, jak se rozhodnout ..
  Bůh Otec na to ..., v potu tváře chléb svůj dobývati budeš a den sváteční budeš světit (odpočívat a věnovat se duchovním věcem -nikoli nepracovat) ..

  OdpovědětSmazat
 13. Neexistuje na teto planete zeme, kde by se nepracovalo !
  Lide v severnich statech Ameriky, ometaji snih z aut a v tezkych podminkach jedou do prace v zavejich.
  A lide v jiznich statech pracuji ve velkych vedrech !

  To co rekl Baxanta je hloupost !
  Kdyz nekdo dostane neco zdarma, tak druhemu to chybi - to rekl president Ronald Reagan !
  h.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15.51 Však také ti "rozsévači dobra za nic" NEROZDÁVAJÍ NIKDY ZE SVÉHO! A VŽDY DBAJÍ, ABY ZBYL ŘÁDNÝ KUS ROZDÁVANÉHO CIZÍHO I PRO NĚ!

   Smazat
 14. K drůběží řitní žláze Janu Baxantovi, se již nebudu vyjadřovat je na stejné kocábce s těmi o kterých tak rozumně pěje, pasák!

  Otázkou však je, jaktože si tito svobodní občané v pozdním věku nestěžují na výšši důchodu, svého svobodného rozhodnutí z mládí? Všimli jste si, že je tato skutečnost vůbec netrápí, jelikož to by ČT nerozdýchala.

  Jejich starobním důchodem je masivní porodnost (finanční přínos pro neziskovky a pracovníky charity), dále tichý souhlas justice s masivním osvojováním (opatrovnictvím) z dcery, či syna na své starší příbuzné, nárůst finančních prostředků nad X-tisíc na osvojeného/nou osobu. Velkým průserem je pouze neplodnost takto svobodného jedince, zde hody končí.

  Rozdíly v osvojení (opatrovnictví).

  "Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní, kdy předpokladem osvojení je takový vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je mezi rodičem a dítětem, nebo že tu jsou alespoň základy takového vztahu. Osvojení nezletilého musí být vždy v souladu s jeho zájmy. Osvojením zaniká příbuzenský poměr mezi osvojencem a původní rodinou, jakož i práva a povinnosti z tohoto poměru vyplývající. ZANIKAJÍ také PRÁVA a povinnosti opatrovníka, popřípadě poručníka, který byl jmenován, aby za rodiče tato práva a povinnosti vykonával.

  Je-li osvojitelem příbuzný jednoho z rodičů osvojence, NEDOTÝKÁ (?) se osvojení příbuzenského poměru mezi osvojencem a tímto rodičem i jeho příbuznými, ani PRÁV (?) a povinností vyplývajících z tohoto poměru.".

  Bůh s nima!

  Ramón

  OdpovědětSmazat
 15. Neexistuje člověk který nepracuje.
  Existuje plno hlupáků, kteří žijí v domění že pracují.

  OdpovědětSmazat
 16. Kdyz nekdo dostane UZAKONENE vyhody a vy to platite ze svych dani a poplatku, tak je to uzakonena diskriminace vuci vam.

  A uzakonena diskriminace je jedina definice RASISMU , kterou OSN vydala.

  Takze vy jste se stali obeti rasismu !

  A to neni vsechno !
  Kdyz vy pracujete jako vcelicky a mate ve vlastnictvi dum, nebo byt a pristehuji se vam do ulice etnika na davkach, tak hodnota vaseho domu pada rapidne dolu !

  TO JE EKONOMICKA REALITA ! Takze diskriminace proti vam, vas finnacne ochuzuje ! Koupite dum za 3 milliony a prodate za 1/2 millionu.

  A nakonec cele mesto spadne !
  NEUMITE SI PREDSTAVIT ! Jak je obrovsky rozdil mezi ctvrtemi civilizovaneho obyvatelstva (belochu) a temi druhymi v Americe !

  Kdo neveri, at se jede podivat do Detroitu (Michigan) !
  Moje nobl ctvrt v Johannesburgu (Hillbrow) SPADLA a je to spinava velmi nebezpecna popelnice.
  h.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Floriďane 100% pravda, naše chalupa s velkým pozemkem, sportovní vyžití v zimě v létě, prožil jsem tam dětství i má rodina i můj syn, Křimov cesta k přechodu Hora svatého Šebestiána, němčouři "čistá rasa", prasáci, zákazníci snědých šlapek a jejich snědých, STATNÝCH pasáků v invalidních důchodech (není lékař, jako lékař!)? Nemířeno proti doktoru Davidovi, ten zde píše pravý opak ze své praxe!

   Před StBáckosvazáckým podrazem měli o naši chalupu zájem sousedovo příbuzní za slušný peníz, my ji neprodaly, férově, ještě že ji nekoupily, vyhozené peníze. Všechny nás ty kur.y vyštvaly, kupec nebyl k mání. Naši chalupu koupil fricek s přítelkyní z Čech za 170-tisíc Kč. Myslel, že se napakuje, pronajal ji Baxantovým lidem, těm je platba pronájmu u řiti a když už je ten fricek, otravoval moc, aby zaplatili nebo vypadli. Chalupa záhadně vyhořela a měl po investici, pro svou čistou rasu.

   Takto se nyní pomnožují i v Mostě a my máme SNĚDOU TÍSEŇ!

   Ramón

   Smazat
  2. Jedna z hlavních zákonitostí, která objasňuje místo člověka rozumného - Homo sapiens- v soustavě živočišných rodů zdůrazňuje podíl práce na polidštění opice.
   Jako u jiných procesů v přírodě probíhajících,i v případě polidštění opice platí, že se jedná o děj vratný. Nebo-li bez práce hrozí, že se vývoj směrem od pána tvorstva obrátí k opici. Příkladů, které toto pozorování dokazují, je nekonečno.
   Pokud ovšem některé historické názory na vznik člověka vycházejí z představy stvoření, asi mají se zákonitostmi vývoje člověka problém. A.Š.

   Smazat
  3. 21:07 tak tohle Engelse asi nenapadlo. Tuším proč.

   Smazat
  4. 21.07 Se stvořením je to tak, že Bůh Otec stvořil člověka k obrazu svému, sobě podobného, tvořícího !!!, pracujícího !!. Člověk, který se od tohoto smyslu života vzdaluje, stává se pomalu jenom vše napodobující a pitvořící se opicí. To je ta stádovitost a pitvoření "umělců" a "celebrit", kteří jsou v tomto návratu k opicím nejúspěšnější z nás lidí homo sapiens.

   Smazat
 17. Já mám takový dojem, že dnes není ani tak problém těch 200 tisíc lidí, kteří nechodí do práce, jako statisíce průměrně až velmi dobře placených lidí, kteří sice do práce chodí, ale pokud svou činností zrovna neškodí, tak jsou výsledky jejich práce rovny nule.
  Nebo mě také fascinuje, jak se vyvíjí veřejná správa. Loni ji tvořilo 273 000 lidí. Za zlého, "přebyrokratizovaného socialismu", v roce 1989 zaměstnávala veřejná správa 87 100 lidí. A to většinou pracovali bez počítačů, bez sítí a mobilní komunikace. Pouze s psacím strojem a šanony.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20. května 2019 17:51

   U těch 200-tisíc lidí, co píšete je problém, že se chovají většinově jako sarančata a dobytek, bez ohledu na kohokoliv!

   S tou byrokratickou hydrou (metastázy) jdoucí od shora z Prahy, máte pravdu. Dnes jsem byl u byrokratů u nás okrese.

   Sympatická paní úřednice se mi omlouvala, že prkotinu musím podepisovat na osmy formulářích A4, to vše též zaneseno v jejím PC? Říkala mi hrůza, nás ty papíry jednou zavalí!

   Všechny byrokratické pokyny nově z Prahy, né z Brusele ...

   Ramón

   Smazat
 18. Cenzore ty jsi nemel duvod SMAZAT INFORMATIVNI PRISPEVEK !
  17:34 !

  OdpovědětSmazat
 19. Baxant objevil Ameriku .To co vyplodil jeho mozek , to už dávno praktikují cikáni . Už dávno se svobodně rozhodují zda budou pracovat či nikoliv .

  OdpovědětSmazat
 20. Radosto ! My rozumime Tvoji Ironii a radi Te cteme !
  Vzdy nas vsechny rozesmejes i kdyz prelozit Ironii do anglictiny je tezsi, kvuli odlisnemu smyslu pro humor a jinemu kulturnimu zakladu !
  NEDEJ SE UMLCET !
  Pamatuj ! Americka constituce je na tvoji strane !
  h.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. pravil blb a obstarožní defektní slinta z ameriky, který ví o našem životě lautr hovno, ale denně je jak všivák přicucnutej na naše č e s k é diskuze a slintá a otravuje.

   Smazat
  2. Ten Radosta by měl napsat,.jak teda vypláceli komunisti ten Nepodminšnjý zakladni pořijem.Tady kdosi nasral ty borce z ČSV a ted se kvůli něho nic nedozvime.
   Prý nám všeckým přisluši dneska pořádný balik a to měsičně,kdo to kurva krade at ho zabiju!

   Smazat
 21. 19:40 - NESLINTAM mam vybornou vyridilku !
  Na ceske weby chodim , abych nasmeroval Cesko spravnym politickym smerem, coz se mi dari a mam z toho radost !

  A ty, ty poloopice NEMAS ceskou narodnost a nedari se ti NIC , coz ja, vyskolen v Pretorii na etnickou specificnost snadno poznam !

  Jsi predurcen ke (cenzurovano) , z cehos budu mit radost take.
  V dobre nalade rekl svetlonos ze zeme za velkou vodou !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No - tak už ses vyslintal, tak si strč prstíky do zadku a jdi chrápat dědku praštěnej, už máš nejvyšší čas. Nebo opravdu hodláš zdechnout u počítače při psaní svých slintů na naše č e s k é diskuze ty potrhlej američane?

   Smazat
 22. 19:40 - at te zavist UMUCI !
  Mam daleko vetsi duchod nez mas ty ! Mam daleko , DALEKO, vetsi a luxusni bydleni, nez mas ty !

  Ziji v nejkrasnejsi casti Floridy, kterou jsem si sam nasel a sam vybral. Tobe chodi chcat Cikani na dvere a moje bydleni hlida nejlepsi NEUROTICKA policie na svete !

  Ja kdyz mam pouze zarazene prdeni, tak prijedou za mnou moc krasne sestricky, aby mi pomohli ! Ty kdyz mas rakovinu, tak na tebe vsichni serou a prehlizi te, coz je velmi logicka vec ceskeho zdravotnictvi a dobra pro republiku !

  Nevim co jsem zapomel ? Aha ! Moje "udrzbarky", jsou krasavice z Jizni Ameriky a tvoje udrzbarka je pavlacova klepna, ktere se vsichni boji ! (Domovni duvernice !)

  To moje bydleni vydrzi HURRICAN. Ve tvem bydleni pada omitka, kdyz si uprdnes ve dvou partajich nad tebou !

  Na nejkrasnejsi plaze Ameriky mam maly kousek a ty se divas z okna na popelnice.

  Prozretelnost se mi odmenila za moji krasnou povahu podtrzenou zjevem, krasami tohoto sveta ! Pro tebe ma prozretelnost pouze KOPANEC do rite, coz je nebeska spravedlnost ! Hovnem jsi byl cely zivot a tak tak zkoncis !
  h.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jo? A když máš všechno tak krásný, proč denně dřepíš celý den u počítače, abys skřehotal ty svoje sračky na naše č e s k é diskuze ty potrhlej američane? Bydlíš v papundeklovej chatrči, a jsi sám,opuštěnej, úplně bez přátel, všichni se tě štítí a vyhýbají se ti -asi budeš nějak ošklivě postiženej. Tak si to musíš vynahražovat těma diskuzníma hovadinama. Jsi chudák, ubohej duševní mrzák.

   Smazat
 23. Ivane Davide nemoralizujte. Korytu v Bruselu jste zřejmě podřídil všechno. Místo levicových hodnot jste přešel k útokům na cikány. Aby bylo to koryto v Bruselu jisté.... A když není jiná cesta, tak se dáte do spolku s krajní pravicí.
  Je vysedávání v EP v Bruselu práce nebo je stejně užitečné jako docházení na pracák v Mostě??? Je tu podstatný rozdíl ve finančním ohodnocení. Zatímco sociální dávky (životní minimum) jsou něco přes 3000 Kč, za povalování se v europarlamentu, který nemá žádné pravomoci (vše rozhodne evr. komise) dostanete přes 200 tisíc, tedy cca 70 těch vašich "zneuživatelů sociálních dávek".
  Správně poukazujete, že cikáni za socialismu pracovali. Vinen je tedy logicky kapitalismus. To už ale dnes neřeknete, Spolu s vaším guru, kapitalistou Okamurou budete tvrdit, že pravolevý konflikt je mrtev...
  Je mi z vás špatně, velebnosti, jdu blejt...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vaše útoky a pomluvy proti dr. Davidovi jsou ubohé. Proč překrucujete a podsouváte? David je jediný kandidát, který bude řádně a odpovědně zastupovat české pracující, živnostníky a podnikatele v bruselském hambinci. SPD budu volit s celou naší rodinou jen kvůli Davidovi.

   Smazat
  2. Jane jerevane, zdá se, že jste ten blitec nestihnul donést na správné místo, leda byste tou mísou byl vy sám. Příště si víc pospěšte, nebo nechoďte na tento web. Váš příděl blitků je totiž zcela neúčinný, protože funguje jenom na gaunery, nikoliv na čestné kandidáty, jakým je pan David, který bude mít v eurovolbách můj hlas jistý.

   Smazat
  3. ..."velebnosti - jdu blejt?" ... no tak to je jeden nenávistnej novinkář, ten to píše často. Tenhle Jan - jeden ze smečky sprostých a dementních novinkářů. Když vyskřehotají svoje dva možné příspěvky k článkům na novinkách ( a nic výživnýho tam pro ně poslední dobou není) tak hned hbitě přelezou na NR a tady žvatlají a žvaní. Vyžvatlají se tak ze svých frustrací.

   Smazat
  4. Jan 20:43 buď neumí číst, nebo vědomě překrucuje. Navíc druhému podsouvá zištné zájmy, bez jediného sebeméně platného argumentu. Není to poprvé. Jen potvrzuje, že sám je, řekněme, méněhodnotný člověk. Jestlipak se věcně ozve?

   Smazat
 24. 20:43-naprostý souhlas.Pěkně napsáno.Jen se divím tomu,že to Ivan David ještě nesmazal.

  Dny Antikapitalismu 2019

  Pátek 24. 5.

  18:00 – 20:00
  Trump, Bolsonaro, Orbán, Okamura,… Kdo je fašista?

  Jen pár jmen ze seznamu představitelů krajní pravice, o kterých se často říká, že jsou to fašisté a nacionalisté. Jenže není pojem fašismus až příliš nadužívaný a neztrácí tak svou vypovídací schopnost? V naší debatě se zaměříme na to, jak fašismus a nacismus historicky vznikl a jak souvisí s dnešní krajní pravicí.

  Martin Churáň, historik, SocSol
  Jakub Ort, novinář a aktivista

  Ivan David jako bývalý krajní levičák,je na Dny antikapitalismu srdečně zván.Zodpoví otázku,jak se krajní levičák jako on stane pro změnu krajní pravičák ?

  http://dak2019.socsol.cz/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:20
   Někde jste zaslechl slovo antikapitalismus, a teď z toho jste superantikontramultiextraunikátní. Kdo vám to udělal? Že by jedna z vašich učitelek z milionů chvilek nenávisti, a závisti? Tomu nevěřím. Vy si jenom pletete pojmy s dojmy, protože jste nedostudoval. Když budete pilně cvičit, tak se vám jednou třeba podaří ze studu raději nic nepsat :)

   Smazat
  2. Svou kvalitu jste 21:20 prokázal označením MUDr. Davida za "krajního" levičáka. Nevíte o čem mluvíte. Dovzdělejte se, nebo nenálepkujte. Mimochodem, nejsem fandou SPD.

   Smazat
  3. 2:09-O Ivanu Davidovi toho moc nevíte a ještě poučujete !
   Levá alternativa (LA) bylo české radikálně levicové politické uskupení, které usilovalo o demokratický a samosprávný socialismus. Začalo se formovat na jaře 1989, navazovalo na marxisticky orientovanou disidentskou levici. Mezi jeho členy patřili Petr Uhl, Egon Bondy, Petr a Miloš Kužvartovi, Ivan David, Miroslav Gregorovič či novináři Martin Hekrdla, Alexandr Kramer nebo Jiří Kouda.
   Zdroj Wikipedie.

   Smazat
 25. Panove, je dulezite poslat do Bruselu toho cloveka , ktery ma snahu uchovat suverenitu naroda a postavit se proti IVAZI z Afriky !
  Neni dulezite, jakou ma minulost ! Jeho AGENDA je dulezita !
  Neni dulezita kolik ma , nebo bude mit penez !
  Poslete tam dr. Davida a kdyz ne jeho, tak nekoho, kdo ma stejne snahy jako on !

  Uvedomte si, ze Dr. David a nas oblibeny president Trump jsou na stejne strane barikady - aniz by to vedeli.

  Jsem si 100 % jisty tim, ze invaze, je to nejvetsi nebezpeci, ktere Evrope hrozi !
  h.
  (Nalepky jsou k nicemu, JSOU NEUCINNE A SRANDOVNI !)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu,napiš kolik dělá Nepodminěný zakladni přijem na Floridě.
   Kolik dostane tvoje opatrovnice dolarů na hodinu,když tě krmi.
   Zda jsi už i pro,aby naši důchodci všichni pomřeli a stále nevime,jak podporuješ v ameru ten neomarxismus,který to způsobip.
   To je zajimavé a ne dohadovani jak by jsi byl pitomec.

   Smazat
 26. No jo jistou skupinu lidí demokraticky nepřesvědčíme že má pracovat.

  OdpovědětSmazat
 27. Možná, že SPD posbírá dost hlasů, aby se doktor David do Bruselu dostal. Jeho vystupování tady na NR spíše odrazuje než získává. Trapné jsou výkřiky jedinců, že budou volit SPD. Volič, zvláště levicový, který si svého hlasu váží, nikdy nebude volit Okamuru nebo Hamáčka, i kdyby si oba pověsili na krk Davida a Kellera. Nemějte nás za blbce. Důvěra se získává léta, za měsíc přesvědčíte jen nepevné hlupáky.

  K tomu se přiznávám i přesto, že skoro denně NR čtu, protože publikujete řadu zajímavých článku. Popření pravo-levého členění považuji za dočasný úlet.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:35, souhlasím, NR čtu soustavně i když trpí zbytečným amatérismem. Pamětník

   Smazat
  2. Pravo-levé rozdělení politické scénz dnes ustupuje boji o existenci demokracie, kterou ohrožuje násilná globalizace, reprezentovaná vlnou africké a asijské migrace do Evropy, příprava války proti Rusku, Íránu, Číně a Venezuele. KDo nevidí tohle existenční nebezpečí a lpí na levo-pravém členěnní, tak si nevidí na špičku nosu.

   A co to je "levicová" politika, kterou má podporovat "levicový" volič? A která je podle vás česká levicová strana? Doufám, že nemyslíte soc.dem pod Sobotkou či Hamáčkem, nebo komunisty pod dnešním vedením.

   Smazat
  3. Pro 2:14 Novou republiku dělají amatéři ve svém volném čase a zadarmo. Tak nefňukejte a raději napište, co vy považujte za "amatérismus". Oni v redakci NR si to určitě rádi přečtou a jak je znám, dají hlavy dohromady.

   Leo

   Smazat
  4. Mně amatérismus nevadí. Profesionálové by mně byli podezřelí.

   Smazat
 28. 23.10
  A ted ještě začni ty fašisto tvrdit,že dostáváme penize od vašich danových poplatniků.
  To je lež,tyto penize dostáváme od ALLAHA!
  Kdo jsi kafire dej tu adres my tě navštivime!

  OdpovědětSmazat
 29. 22:35 - zakladni prijem - nejen na Floride , ale v kazdem state urcuje zamestnani / kvalifikace !
  Napr. zmrzlinar na Floride ma mensi plat nez doktor v nemocnici .
  Ale zmrzlinar , ktery ma fabriku na nanuky ma vetsi prijem nez doktor.
  Minimalni mzda na Floride je urcena zakonem $ 8.46 na hodinu ! V jinych statech je to nejak jinak, ale ja to uz nevim.

  ------------------------------------------------------------

  Moje udrzbarky (milenky) kaslou na moje penize ! Oni maji vice nez ja ! Me nikdo NEkrmi ! Ja se krmim pouze pochoutkami a udzbarky krmim laskou !

  Zivotni (americky) styl zivota je moc fain. Ale je definitivne jiny , nez je u vas.

  Duchodcum v Cesku preji, aby se jim zlepsila zivotni uroven , ale jen tem, kteri jsou slusni. Tem jinym preji opak !
  AMER = ABBREVIATION je (zkratka), ktera representuje nekolik ruznych veci . Kterou mas na mysli ty nevim !

  ------------------------------------------------------------

  Na ceske weby jsem zacal psat kvuli padu JAR ! Jine umysly jsem nemel a byl jsem o to pozadan Boery z JAR.
  h.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je ono pane Homolulu,takové odpovědi jsou OK a všechny zaujmou.
   ještě by tu bylo záhodno psat co piši opravdu vaše deniky o tom,jak pan president je připraven na atomovou válku a zda tomu bombardováni už tleská celá Amerika jako to dělaji naši povaleči z pražských kavaren,kteři plánuji to znárodněni,ale jde jim to jak psovi pastva.

   Smazat
 30. 23:38 - gratuluji, znas slovnik Afriky v Africanstine !
  (Kafir) !

  OdpovědětSmazat
 31. Kdo nepracuje, ať nejí – např. Ivan David!

  My všichni komunisti, putinisti, zemanisti a babišisti PŘESNĚ víme, že kdo nepracuje, je povaleč a narušitel pětiletého plánu.
  A jako s takovým s ním bude naloženo: Bude spravedlivě odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody v nápravně-výchovném ústavu.
  Tam dotyčného nemakačenka naši soudruzi a soukmenovci bachaři zpracují TAK HEZKY ČESKY, že v budoucnu raději spáchá sebevraždu, než by se vrátil do kriminálu.

  Přitom evidence zaměstnanosti osob je VELICE jednoduchá: Kdo nemá razítko zaměstnavatele v občanském průkazu, tak prostě nepracuje.
  Orgány Veřejné bezpečnosti jsou povinny kontrolovat občanské průkazy všech podezřelých osob; a podezřelí jsou samozřejmě VŠICHNI občani. To dá rozum každému roduvěrnému Rusovi a Čechovi, že.

  Zpět k autorovi článku: Pracoval někdy Ivan David, opravdu POCTIVĚ ?!
  Leninu žel, opravdu poctivě NIKDY nepracoval: Nejdřív študoval DĚSNĚ dlouho, za naše, za dělnické peníze.
  Pak si šel válet šunky do blázince. Čili do ZCELA ZBYTEČNÉHO zařízení – vždyť i ty největší blázny typu Andreje Babiše mladšího vyléčí pobyt na Krymu, či na jiném krásném místě Velkého Ruska!!

  Pak to s ním bylo JEŠTĚ HORŠÍ: Ano, z Ivana Davida se stal POLITIK !!!
  Prostě ostuda a hnus.

  Však dobře víme, my horšolidi, nás dolních 10 000 000, k čemu jsou ministři: Aby prožírali naše těžce vydělané prachy, že.

  Pak, po životě vrchovatě naplněném drzým nicneděláním, I. David odešel do NEZASLOUŽENÉHO starobního důchodu.
  A jeho důchod – jak už si to MIZERNÍ politici dokážou zařídit – je několikanásobně vyšší než průměrná MZDA nás horšolidí!!!!!!

  Myslíte si, že ty děsné prachy mu stačí?!
  No nestačí, jak je nenažraný!!
  Teď se chce dostat k opravdu POŘÁDNÉMU korytu – do tzv. Evropského parlamentu, kde tzv. poslanci berou asi 30 x víc než my proletáři!!!!
  A chce se tam dostat na úkor OPRAVDOVÝCH obránců českých, ruských a čínských zájmů – na úkor kandidátů KSČM a ANO …

  Takže tedy PRRRR !
  Ivane Davide, zapiš si za uši: V brzkém budoucnu, po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace, dostaneš pěkně lopatu a krumpáč, a předvedeš nám, jak dokážeš makat a plnit normy - ve výkopu!
  Když normy nebudeš plnit po dobrém, tak to půjde po zlém: V naší zemi prostě budou poctivě pracovat VŠICHNI – nebo nebudou jíst!

  Komunismus-putinismus-siťinpchingismus – budoucnost lidstva!


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 32. POZOR – ВНИМАНИЕ !!

  Výše uvedený příspěvek jsem vložil již POČTVRTÉ, neboť ten původní (z 20. května 14:37) i jeho další uveřejnění zdejší smradlavé cenzorské hovado tupě smazalo.


  Jak dlouho ještě zneužívati budeš naší trpělivosti, cenzorský smrade?!
  Myslíš si snad, že tě necháme běžet, v brzkém budoucnu, po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace?

  Jestli jsi opravdu tak hloupý, tak věz, že tě NENECHÁME uprchnout, že si tě chytíme, my komunisti, putinisti, zemanisti a babišisti, za pomoci ruských soudruhů a soukmenovců z KGB/FSB.
  A pak s tebou naložíme typicky slovansky humánně, po husitsku, po leninsku, po putinsku, na místě.
  Pohov!

  Volte ANO, KSČM a našeho Miloše, ať se k nám nepřemožitelná Armáda Ruské federace vrátí co nejdříve!


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 33. Hrozí jiný extrém -- upadnutí do fašismu ?
  A některým rádoby socialistům(Ivan David) už se to děje, stejně jako ve dvacátých a třicýtých letech 20. století.
  Místo solidarity se začnou naděje upírat ke korporátu a vlastenectví, místo spravedlnosti volat po řádu a pořádku...

  Pěkně o tom Hekrdla zde:

  https://a2larm.cz/2019/05/sprizneni-nejen-eurovolbou/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. I.David, a padání do fašismu? To jste asi upadl sám, a rovnou na "kokosku" ne? Ten článek M.Hekrdly jsem si přečetl. Svého času jsem ho četl docela rád. Jeho levicovou orientací jsem docela bral. Ale od jisté doby, po mém soudu, docela zpitoměl. Jako těžký intelektuál už nedokáže rozlišovat podstatné od nepodstatného, pořadí a důležitost jednotlivých lidských práv. Nedokáže vnímat skutečnou hrozbu. Nebo nemůže (hůře,jestli nechce). Jeho, snad až fanatická, zanícenost pro levicová a sociální klišé, která hájí, bez ohledů, i za cenu sebelikvidace jejich hlasatelů, je varující a nebezpečná. Jakkoliv doufám, že pořád je jen nenapravitelný idealista, nikoliv zaslepený fanatický vůl.
   I.David své názory a postoje, za dobu co ho sleduji, nemění. Přijal nabídku něco dělat, od subjektu, který v dané politické konstelaci nejvíce, nikoliv stoprocentně, splňuje názorové postoje z hlediska zájmu země, a jejích obyvatel. To, že se k SPD občas nalepí, či pokouší nalepit nějaký pošuk či idiot s extremistickými sklony je, bohužel, riziko, které provází všechny politické subjekty bez rozdílu. Důležité je skutečné směřování, ke svobodné volbě, veřejné kontrole politiků, a v neposlední řadě, ochrana zájmů své vlasti, ochrana bezpečí a svobody vlastních obyvatel. Internacionální solidarita, jako levicová agenda, může fungovat jen tehdy, pokud ji realizuje svobodný, nezávislý a sebevědomý občan. Hekrdla to do značné míry zpochybňuje, většinou nepřímo, ale ano. Takže, je mi líto, nic z "nových pořádků" nepochopil, nic se evidentně nenaučil, ale pořád blbě kecá. Hlavně že, podle něj, výhradně z "levicových pozic". Je ho škoda.

   Smazat
  2. Anonyme 21:23, mohl byste popsat, o jakou ideologií se Tomio opírá? Asi to nesvedete. Je to podle mne podnikatel v politice. Přidá se tam, kde mu to bude nejvíce sypat. Z vašeho tuctového slohového řešení je nejvíce nebezpečné to vaše směřování k svobodné volbě. Tím se řídil i bezpochyby Hitler. Uvažte, kolik lidí ze svobodné volby zařvalo a vyletělo komínem.

   Smazat
  3. Anonymní21. května 2019 22:30
   Souhlasím s 21:23. Pro demokraticky smýšlejícího občana, není lepší volba než SPD. Chcete-li znát program SPD, tak si ho přečtěte. Ideologií je demokracie.
   21:23 píše: „Důležité je skutečné směřování, ke svobodné volbě, veřejné kontrole politiků, a v neposlední řadě, ochrana zájmů své vlasti, ochrana bezpečí a svobody vlastních obyvatel.“
   Považuji to za povedený popis demokratického systému. Vaše reakce: „.. je nejvíce nebezpečné to vaše směřování k svobodné volbě. Tím se řídil i bezpochyby Hitler. Uvažte, kolik lidí ze svobodné volby zařvalo a vyletělo komínem.“
   V této reakci, stejně jako Hitler, pomíjíte ostatní atributy a odsouváte je jako prý „tuctové slohové řešení“. Jelikož máte rád jasno v ideologiích, řekl bych, že Váš přístup je nedemokratický, jako byl Hitlerův. P.K.

   Smazat
 34. NEDIVME SE. Pan biskup totiž patří do té nejméně početně, leč při tom velmi dobře placené vrstvy nepracujících lidí, kteří svými rituály sloužili každému vládci k manipulaci s vědomím „sprostného“ lidu. S.A.Hošek

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.